KÖZÖSSÉGI HÁZ A A 2.2. A A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖSSÉGI HÁZ 5. 2.3. A 2.3.2. A 2.2. A 2.3.1.4. 2.3.1.3. 3.3. A"

Átírás

1 5. számú melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Város Stratégiai és Gazdasági Programjainak prioritásaival összhangban, valamint a város Ifjúságpolitikai Koncepciója, Ifjúsági Rendelete és Ifjúsági Cselekvési Terve alapján készült el a STÚDIÓ KB és IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ létrehozást szolgáló előterjesztés határozati javaslatinak elfogadását segítő összeállítás. Stratégiai Program 2.3. A népességszám szinten tartása A családbarát város megteremtése 2.2. A humán infrastruktúra erősítése Önálló ifjúsági színtér biztosítása Megfelelő szórakozási, kulturális lehetőségek kialakításának támogatása 3.3. A városi intézmények fejlesztése A mentálhigiénés prevenciós feladatok támogatása, a programok bővítése Az informatikai oktatás, képzés fejlesztése, széles körű hozzáférhetővé tételének támogatása 2.1. Helyi társadalomépítés A városi közösségi tér, agóra megteremtése A civil szervezeti és közösségi élet erősítése; a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának bővítése Az önkormányzati pályázati rendszer fejlesztése a civil szféra finanszírozása érdekében Érdekegyeztető fórum kialakítása az önkormányzat gazdasági szféra civil szektor között 3.1. A térségi központ szerepkör fejlesztése Gazdasági Program: Közösségi terek biztosítása, a kultúra, a közművelődés, az ifjúsági és sporttevékenység A helyi és nemzetközi kapcsolatok Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város költségvetésében a civil szervezetek pályázatokon történő részvételének támogatására pályázati önerő alapot biztosít Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportegyesületek tevékenységének támogatására - kiemelt célként megjelölve a gyermek és ifjúsági sport és a kiemelkedő sportteljesítményeket nyújtó szakosztályok támogatását éves költségvetéseiben forrást biztosít Az Önkormányzat közreműködik a Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lap működési feltételeinek biztosítását célzó városi, térségi együttműködések kialakításában A településfejlesztés széles nyilvánossága Zirc ismertségét növelheti a különböző helyi intézmények, civil szervezetek, helyi médiumok internetes honlapjainak rendszeres városi információkkal való ellátása és a kistérségi gyűjtőportál kínálta lehetőségek erőteljesebb kihasználása is. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervében a február 28-ai testületi ülés napirendjeként szerepel A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ (volt MHSZ épület) státusának vizsgálata című előterjesztés. Miután a jelen napirend generális megoldást javasol mind az épületben december óta egyre bővülő ifjúsági civil - sport és közművelődési feladatok intézményesített folytatására, mind a Stúdió KB helyzetének és működtetésének hosszú távú megoldására, ezért az előterjesztés 5. számú mellékletének I. része tartalmazza még az 1999-es Sapard program során a Családsegítő Szolgálat és a Stúdió KB vezetőivel együtt megálmodott, és munkanévként Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ névre keresztelt - Ifjúsági Ház kialakulásának, fejlődésének bemutatását. Az anyag II. része tartalmazza a Stúdió KB intézménnyel tervezett integrációt erősítő információkat, valamint a STÚDIÓ KB és IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ hosszú távú működőképességet biztosító javaslatokat. I. AZ IFJÚSÁGI HÁZ KIALAKULÁSÁNAK, FEJLŐDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Zirc Város Önkormányzata az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló, az évi XXIII. törvénnyel módosított, évi LXV. törvény alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött S /1996. szerződéssel 1998-ban ingyenesen tulajdonba kapta a Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti 1897 hrsz-ú ingatlant. (A KVI szerződés előírta, hogy 2013-ig sportcélú használatnak maradnia kell az épületben.) A tulajdonba adáskor (az építő MHSZ jogutódjaként) a MTTSZ Zirci Szervezete lövészklubot működtetett az épületben, míg a többi helyiséget különböző funkciókra bérbe adta. A elejéig szóló discós bérleti szer- 1

2 ződést az Önkormányzat megörökölte, közben a tulajdonba adást követően már viselte az épület működési költségeit, és a MTTSZ továbbra is használta/használja a helyiségeit. A városban kialakult közösségi igények és a kötelező feladatok ellátásának kényszerítő körülményei 2003-ra az épülettel kapcsolatban egy komplexebb gondolkodást követeltek meg az Önkormányzattól, így az akkori városvezetés döntése alapján az épület további funkciójaként (a sport mellett) már ifjúsági közösségi szociális - közművelődési célokat is kívánt hatékonyan szolgálni. Az épületbe márciusában így költözött be az akkor még saját fenntartású Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat, decemberben a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete és a Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense. Az Önkormányzat szándékaival az akkori GYISM is egyetértett: az épületben kialakítandó ifjúsági és mentálhigiénés központ megvalósítására eredményes pályázatot nyújtott be 2003-ban a város a NKÖM-GYISM Kell egy hely pályázati kiírására ez adott lendületet a tervek megvalósításának megkezdéséhez. (A pályázat szerint az épület lakója lett volna még a Stúdió KB és a Városi Nevelési Tanácsadó is, de akkor nem nyert ehhez megfelelő összeget a város.) A városi tulajdonú (525 m 2 ) épület 2004-től szolgálja a zirci fiatalokat, civil közösségeket, intézményeket, - kialakításában jelentős szerepet vállaltak a Zirc Városi Ifjúsági Fórum fiataljai (több mint önkéntes munkaóra!) Az Ifjúsági Ház folyamatos belső alakításán, fejlesztésén túl az épülethez tartozó ( m 2 telken belül m 2 ) szabadtér állandó gondozásával a különböző korosztályok szabadidőeltöltését segítő játékeszközök, sportolási lehetőségek kínálnak a tavasztól őszig tartó időszakban igényes elfoglaltságot a használóknak. Az Erdőalja és a Fáy lakótelepek sűrűn lakott övezetében lévő, 2005-ben akadálymentesített épület közvetlen szomszédságában helyezkedik el a város valamennyi nevelési-oktatási intézménye (óvoda, általános és középiskolák) és a kollégium, valamint a Tanuszoda és a sportpályák, melyekkel változó intenzitású és palettájú együttműködések alakultak ki az elmúlt 8 év alatt, bár még közel sem kimerítve az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az eredmények ellenére (vagy pont azoknak köszönhetően) az Ifjúsági Ház bonyolult helyzete 2003/2004. óta vár megnyugtató megoldásra. Köztudott, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. telephelyeként, és más szervezetek, civil szerveződések használatában működik úgy, hogy az ott folyó munka fő koordinátora a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, aki a meglévő hivatali feladatköre mellett szervezi az Ifjúsági Ház folyamatosan bővülő tevékenységeit, gondozza magát az épületet, és koordinálja a szinte minden évben zajló építkezéseket, felújításokat is. Az ifjúsági referens december elején költözött az épületbe. A február október, és február június közötti időszakokban pályázati támogatással, közhasznú foglalkoztatásban egy-egy fiatal ifjúságsegítő-programszervező, majd májustól december 31-ig közcélú foglalkoztatásban egy programfelügyelő-házgondnok munkatárs, valamint áprilistól decemberig egy 4 órás karbantartó segítette az Ifjúsági Ház mindennapi nyitva tartása során zajló tevékenységeket. A munkatársak nélküli időszakokban (2003-ben 1 hónap ben ben ban ben ban ben ben 2 hónap = összesen 3 év és 6 hónap!) az ifjúsági referens a nyitva tartási idő szűkítésével - egyedül működteti és tartja rendben az Ifjúsági Házat. Ezen időszakokban sajnos lecsökken a mindennapi HÁZba-járó fiatalok száma, mert zömében a felügyelettel megvalósuló programok, és a rendező csapattal vagy a fórumosok közreműködésével megoldható rendezvények működtethetők egyetlen személlyel (a PMH feladatok ellátása mellett) és amikor újra van munkatárs, 1-2 hónapig is eltart, mire a fiatalok visszaszoknak a Házba. A hét minden napján 7.30 órától átlag 20 óráig tartó, átlag napi fős ügyfél- és látogató forgalmat bonyolító épület takarítását csak májustól végzik - átmeneti megoldásként - a Polgármesteri Hivatal takarítói heti 3x2 órában, ami részlegesen biztosítja a folyamatos használathoz elvárt mindennapi tisztaságot. (2005. egész évben, majd májusig egyáltalán nem volt takarító, miközben egyre több használója volt a Háznak, folyamatosan zajlottak a programok és egyes átalakítások is. A téli időszakban a Városüzemeltetési Kht. munkatársai csak a számukra előírt hóeltakarítási helyszín-sorrend betartásával nem reggel jutottak/jutnak el az Ifjúsági Házhoz ) Egyértelmű, hogy az Ifjúsági Ház folyamatos működtetéséhez és rendben tartásához nem elegendő egyetlen munkatárs. 2

3 Az Ifjúsági Ház épületével és a benne zajló tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el (2005. óta már csak az épület rezsiköltsége szerepel a városi költségvetésben). Az önkormányzati tulajdonú ingatlan 2003/2004-es tényleges birtokba vétele óta az ifjúsági referens által elért (önkormányzati, civil) pályázati támogatásokkal (kb. 15m Ft), ezek önkormányzati önrészei és egyéb költségvetési fejlesztési források biztosításával (kb. 5m Ft), valamint helyi együttműködésekkel (kb. 2m Ft érték), és a HÁZlakók jelentős értékű önkéntes munkájával (forintosítva kb. 3-5m Ft), több mint 25m Ft-os érték költözött az épületbe. Az Ifjúsági Ház a kis lépésekben, de folyamatosan végzett fejlesztéseknek köszönhetően mára barátságos otthont ad a város széleskörű ifjúsági sport - civil közösségi szociális - testvérvárosi és intézményi programjainak, szolgálva ezzel az Önkormányzat által ellátandó feladatokat. Éves szinten a saját szervezésű rendezvények mellett - a több mint 25 civil szervezet és 5 intézmény rendszeres vagy eseti programjai, a családsegítős ügyfelekkel együtt kb látogatószámot jelentenek. A Zirc Városi Ifjúsági Fórum (1998-as megalakulásától a város intézményeiben - majd az Ifjúsági Ház 2004-es birtokbavételétől itt megvalósuló) saját rendezésű hagyományos programjainak, rendezvényeinek szervezése, rendszeressége függ a mindenkori fórumos létszámtól és utánpótlástól (a fiatalok megkezdik Zircen kívüli középiskolai, felsőoktatási tanulmányaikat és legtöbbször nem találnak munkát, így elmennek a városból), valamint a saját, a pályázati vagy támogatásokból remélt források meglététől. ZVIF programok a teljesség igénye nélkül: Piros-fehér-zöld Nap, kortárs segítői és prevenciós témájú képzések, nyári diákvezető-képző és kézműves életmód táborok, Zirci Diáknap, Gyermekkarácsony Városi Nagykarácsony, Európa Nap, United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál (Európa 7 országa és India közös projektje), Let s Speak Art! fiatalok a nyitott európai kultúráért Nemzetközi Fesztivál (Európa 5 országának fiataljaival), Layounet Európai Ifjúsági Hálózat nemzetközi programjai, Testvérvárosi Ifjúsági Találkozók stb. A fórumosok rendszeresen közreműködnek a különböző városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában is: pl. ZIRCI BULI a család és barátság fesztiválja, testvérvárosi találkozók, Kárpát-medencei Fiatalok Hagyományőrző Találkozója, Zirciek Tavasza városszépítő rendezvénysorozatok stb. A HÁZlakókkal közösen szervezett programok: koncertek, egészségnapok, civil és ifjúságpolitikai témájú képzések, tapasztalatcserék és találkozók, valamint sportprogramok. Az Ifjúsági Ház ingyenes játéklehetőségei mellett fontos terület az információs szolgáltatás (Eurodesk, internet stb.) Az Ifjúsági Házban a 2004-től szinte évente zajló fejlesztések, átalakítások idején is megszakítás, bezárás nélkül zajlottak a saját és külsős programok, rendezvények a HÁZ folyamatosan fogadja látogatóit és az ügyfeleket! Az épület birtokba vétele után, a tevékenységek megkezdéséhez elsőként a 60 m 2 -es, 60 főt befogadó klubhelyiség átalakítására volt szükség elején (az épület többi részében még a discós bérlő berendezései nyújtottak nagyon nem megfelelő környezet a programokhoz)- o itt működik januártól a Wings Dart Club (heti 3 edzés havi rendszerességű versenyek, diákolimpia stb.) és a 2005-ben szülői kezdeményezéssel megalakult Baba-Mama Klub (óvodáskor előtti gyerekek és szüleik heti 2-3 alkalommal szervezett programjai), o itt vannak a legkülönbözőbb témájú tanfolyamok, előadások, filmvetítések, kiscsoportos foglalkozások (pl. KRESZ tanfolyam, ifjúsági/prevenciós/civil tréningek, terápiás kutyák oktatása ) stb., o a földszinten egy irodahelyiségben kapott helyet a Vöröskereszt, o külön helyiségben itt próbálnak a város ifjúsági zenekarai (átlag 7 zenekar gyakorol a próbateremben 2010-ben hangstúdiót választottak le, és folyamatosan gyűjtenek a helyiség hangszigetelésére), o és szintén a földszinten használ 4+1 irodahelyiséget a Zirci Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (2005. novembertől a Védőnői Szolgálat is az épületben lakott, és tartotta programjait a februárban elkészült Egészségházba való visszaköltözéséig, - majd jött helyettük a Szociális Szolgáltató Központba integrált térségi családsegítő munkatársi gárdája.) A 2003-tól indult (NKÖM-GYISM-BM-SzMM stb.) pályázatok és a Zirc Városi Ifjúsági Fórum (azóta is folyamatos) önkéntes munkájának eredményeként egy 160 m 2 -es, 150 főt befogadó új közösségi tér alakult ki az emeleti tetőtérben júniusig. Az első 5mFt-os pályázati támogatás csak egy gipszkarton-kész állapotig jutatta el az emeletet (a fűtés februárig hiányzott!), majd a fórumos fiatalok több hónapos munkájával októberre alakult ki a klubhelyiség mai arculata, végül a de- 3

4 cemberi Gyermekkarácsonyra elkészült a műpadlózás is. A ZVIF önkéntes munkáiért cserébe közösségi játékeszközöket kapott (pályázati forrásból), amelyek januártól új, ingyenes programlehetőségként várják a zirci fiatalokat. o ingyenes szolgáltatások: internet, zene, biliárd, csocsó, pingpong, társasjátékok, darts stb. o az emelet másik padlásterében lévő lőtéren működik a MTTSZ Lövészklub (pályázati forrásokból és saját munkával folyamatosan szigetelik és alakítják a fűtés nélküli lőteret, és az épület hátsó felében fegyverszobát választottak le) A földszinti zsibongó teljes átalakításával egy 150 m 2 -es, 200 főt befogadó közösségi tér (színpaddal, információs pulttal, kiszolgáló helyiségekkel, TV-vel) készült el 2004 év végéig. A földszinten szeptemberben megkezdett discós berendezések elbontásával előkerült rendkívül lelakott, piszkos, penészes, omladozó falak javítása, festése, a vizesblokkok javítása, a veszélyesen kusza villamoshálózat rendbetétele, és a világítás cseréjének első üteme a novemberi Zirci Diáknapra készült el, majd a decemberi Gyermekkarácsonyra befejeződött a földszinti konyha és vizesblokkok festése is januárra elkészült az információs (és büfé) pult, a számítógépes szekrények, és a fórumosok végeztek az OSB falburkolásokkal is. A fős akkori fórumos csapat fiataljai önkéntes vállalásként napi/hétvégi 10 órákat áldoztak az emeleti és földszinti közösségi színterek kialakítására és programokkal való megtöltésére. o programok: saját és külsős rendezvények, koncertek, sportversenyek-programok (pl. darts, Tanuszodai vagy Sólymok Focisuli nyári táborai, Megyei Nyugdíjas Sportnap stb.), ismeretterjesztő előadások, bemutatók, véradások, egészségnapok, civil közösségek összejövetelei, intézmények rendezvényei (pl. iskolák diáknapjai, szalagavatós vagy osztályrendezvények, színházi előadások, Lakásotthonok Ki Mit Tud programjai ), városi programok (pl. testvérvárosi találkozók, farsang, Bakonyi Betyárnapok, Zirc Város Napja) stb februárra az épület belső, nagyszabású átalakításai elkészültek, - márciusig a bútorok, játék- és egyéb eszközök beszerzése volt a feladat (pályázatok, adományok) október - novemberben az akkor még önkormányzati intézmény Szociális Szolgáltató Központ HEFOP pályázatával (1,6m Ft) megvalósult a földszint akadálymentesítése, és egy mozgáskorlátozott WC kialakítása, 2006-ban vállalkozói támogatásoknak (AMBISZA Kft., Józsa Zoltán) köszönhetően kicsit javult a parkoló és a járda állapota. Az Ifjúsági Ház 2007-ben a Német Belügyminisztérium pályázati támogatásával és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány önrészével 750e Ft értékben gyarapodott eszközökkel, berendezésekkel (számítógépek, multifunkciós készülék, vetítővászon, digitális kamera, HIFI berendezés, szekrénysor) --- és több szervezet, intézmény, vállalkozások és magánszemélyek segítették különböző eszközökkel az Ifjúsági Ház működését (pl. A BULI 91 Közhasznú Alapítvány, Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat stb.) december januárban a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány pályázatával és önkormányzati önrésszel 1,8m Ft értékű villamoshálózat felújítás készült el az épületben --- a földszinti helyiségek rendbetétele során az Ifjúsági Házban működő civil szervezetek több mint félmillió Ft értékű munkát végeztek el májustól augusztusig tartó katasztrofális időjárásnak köszönhetően (a Házban és körülötte összesen 9 árvíz!) a Groupama Garancia Biztosító által fizetett Ft-os kártérítésből (a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. koordinálásában és közcélú foglalkoztatottak bevonásával, rendkívül költségtakarékos módon) októbertől decemberig elvégzett teljes helyreállítás az épület megszépülését is eredményezte. (A fel- és szétázott falak, járófelületek helyreállítása mellett javító festést kaptak a falak és a lecserélt falburkolatok, beszőnyegeztük a zsibongó színpadát, felújítottuk a férfi WC-t, valamint az épület teljes külső vakolatát, és pótoltuk a homlokzatról eddig hiányzó ereszcsatornát stb. és a lehetőségekhez képest az épület környezetét is helyreállítottuk: pl. tereprendezés, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, füvesítés, faültetés stb.) A Képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési forrásból biztosított 765e Ft-ból a Bakonykarszt Zrt. Zirci Üzemmérnöksége október 1-én telepített átemelő szivattyú biztosítja az épület jövőbeli folyamatos védettségét rendkívüli időjárási helyzetekben is február között a Képviselő-testület 17/2011.(I.31.) határozata alapján a Vízesés Kft. elkészült az emeleti klubhelyiség fűtésszerelésének I. ütemével (a bruttó Ft fedezete a évi ifjúsági alap és a költségvetés). Az épület közösségi működésének 8. évében megvalósuló beruhá- 4

5 zás végre nagyobbrészt biztosítja majd az emelet egész éves, évszakoktól független, folyamatos használhatóságát. Az épület külső területeinek első rendbetételében vállalkozások segítettek (D.J.P. Combi Kft., Mayer János), majd a ZVIF fiataljainak önkéntes munkája tette többféle szabadidős tevékenységre alkalmassá (pl. strandröplabda-pálya és tűzrakóhely kialakítás, padok kihelyezése, parkosítás stb. --- a terület mérete lehetővé tenne játszótérépítést és BMX használatra alkalmas terület kialakítását is, de ezek komoly tervezést, jelentős mértékű külső forrást és biztonságos működtetést igényelnek.) Az épület karbantartását és a terület fűnyírását kezdettől a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. végzi. A 2008/2009-ben megkötött önkormányzati haszonkölcsön-szerződésekkel az Ifjúsági Házban állandó helyet kapott civil szervezetek a szerződéseknek megfelelőn végzik tevékenységüket. Programjaikkal folyamatosan gazdagítják az Ifjúsági Ház kínálatát, és lehetőségeikhez képest (külső pályázatok, saját munkavégzés) valamennyien hozzájárulnak az általuk használt helyiségek ezzel az épület állagmegóvásához, fejlesztéséhez (Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete, WINGS Dart Club, Magyar Technikai Tömegsport Klubok Szövetsége Zirci Területi Klub, BÁRKA 2008 Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítványa, Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Zirc Városi Ifjúsági Fórum). Az Ifjúsági Ház egész éves, folyamatos költségtakarékos, valamint ügyfél- és látogatóbarát - használhatóságához még megoldandó feladatok (a jogilag rendezett státusz, a minimálisan szükséges létszám és költségvetési források biztosítása mellett): emeleti klubhelyiség fűtésszerelés II. ütemének megvalósítása a földszinti elavult fűtésrendszer korszerűsítése és a nyílászárók cseréje a járda és parkoló rendbetétele A év végi kockázatértékelő jegyzőkönyv megállapításai szerint a földszint akkori általános állapota (villamos- és vízhálózat, kazán, helyiségek stb.) folyamatos működési kockázatot jelentett a fenntartó számára, amely állapot az eredményes pályázatoknak és a Képviselő-testület forrásbiztosításainak köszönhetően napjainkra jelentősen javult. Továbbra is élni kell a KD Regionális Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható CÉDE és egyéb külső pályázatok lehetőségeivel a még szükséges épület-felújítási munkálatokhoz annak érdekében, hogy - a gazdaságosabb üzemeltetés mellett a mai kor és Zirc városképi elvárásainak megfelelő közösségi épület szolgálja hosszú távon a város kötelező gyermek ifjúsági feladatait, a civil szervezeteket és partnerintézményeket. Napjainkra már gondot jelentenek az elhasználódott berendezések és eszközök is, ezért törekedni kell ezek pótlására a színvonalas programok megvalósítása, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében (pl. a városi programokhoz rendszeresen igénybe vett sörgarnitúra készlet bővítése, a fiatalok körében közkedvelt biliárd, csocsó, ping-pong asztal javítása/cseréje, sporteszközök, játékok pótlása stb.) Minden (személyi, tárgyi, költségvetési) nehézség ellenére összességében mégis elmondható, hogy óriási előrelépést jelent a város közösségi és ifjúsági élete szempontjából az, hogy van egy hely, amely a gyermek ifjúsági programok, hasznos szabadidő-eltöltések színtere, ahol a helyi civil közösségek rendszeresen találkozhatnak, és amely az intézmények szabadidős programjait is befogadja (megismételve: még közel sem kihasználva az együttműködésekben rejlő lehetőségeket) Mindezen folyamatokban meghatározó szerepet vállalt a Zirc Városi Ifjúsági Fórum. Az Ifjúsági Ház kialakításában végzett rendkívül jelentős önkéntes munkájáért, valamint az 1998-as megalakulástól a város ifjúságpolitikájának fejlesztésében, és a kulturális élet, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményekért megérdemelten kapta meg Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületétől 2004-ben a Zirc Város Közművelődéséért szakmai kitüntetést a Zirc Városi Ifjúsági Fórum. 5

6 II. A STÚDIÓ KB INTÉZMÉNNYEL TERVEZETT INTEGRÁCIÓT ERŐSÍTŐ INFORMÁCIÓK, A STÚDIÓ KB ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ HOSSZÚ TÁVÚ MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JAVASLATOK Az Ifjúsági Házban 2003/2004-től folyó tevékenységek jogilag rendezett folytatására, egyidejűleg a Stúdió KB működésének költségtakarékosabbá és hatékonyabbá tételére az intézményi integráció kínál hosszú távú megoldást. A kétféle tevékenység zökkenőmentes működése érdekében a döntés meghozatalakor - az induláshoz át kell gondolni: 1.) a Stúdió KB épületbe költöztetésének, jövőbeli hatékony és színvonalas működésének feltételeit, 2.) az integrált intézmény összetett (Stúdió KB - ifjúsági közösségi célú tevékenységek) igényeinek megfelelő működéshez, a folyamatos nyitva tartáshoz, és az igénybevételeknek megfelelő, gondozott épület-állapot biztosításához szükséges jogi, szakmai és költségvetési (személyi, tárgyi) alapfeltételeket. 1.) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátásáról szóló mindenkori, de jelenleg a szokásosnál is élesebben jelentkező igény hozta újra elő (a jelenleg az Apátság épületében bérleti díj ellenében működő) Stúdió KB városi tulajdonú ingatlanba költöztetésének korábbi gondolatát. Az Ifjúsági Ház épülete alkalmas a Stúdió KB megfelelő elhelyezésére, melynek lehetséges variációi: (költségbecslés: AMBISZA Kft.) a) a földszinti kazánház melletti volt széntároló (jelenleg raktár) helyiség átalakításával vágószoba és 1-2 fős riport/hírfelvétel elkészítésére alkalmas stúdió alakítható ki azzal, hogy a nagyobb létszámú riportok felvétele az emeleten oldható meg (a szükséges technikai eszközök állandó lefelköltöztetésével) Előny: csendes környezet --- hátsó kijárati megközelíthetőség Hátrány: kisebb alapterület Ft költségbecslés készült a használatra alkalmas kialakításra (teljesen hiányzó fűtés és villamoshálózat, fal- és padlózat szigetelések, külön bejárati ajtó és megfelelő ablak kell stb.) --- és mert a helyiség az épület jelenleg egyetlen raktározási lehetősége, így azt ki kell váltani (pl. a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által tárgyalónak kért, de zömében lomtárnak használt helyiség visszavételével mind az Ifjúsági Ház és lakó, mind a Stúdió KB raktározási gondjai megoldhatók --- vagy a kazánházból leválasztás) b) az emeleti klubhelyiség hátsó részének leválasztása a SKB teljes tevékenységének elhelyezésére Előny: végleges megoldás lehet mind a bármilyen létszámú TV felvételek készítéséhez, mind a munkatársak és a technikai eszközök elhelyezéséhez, emellett van hely a SKB archívum és eszközök szükséges raktározáshoz (és nem kell átszervezni az eddigi földszinti raktározást) Ft költségbecslés készült a működéshez alkalmassá tételre (hangszigetelt válaszfalak, bejárati ajtó, radiátor, villanyhálózat szükséges mértékű bővítése, átalakítása stb.) Hátrány: ezzel a variációval az emeleti közösségi tér mérete kb. 30%-kal lecsökken A jelen előterjesztésben szereplő határozati javaslat az olcsóbb, b.) variációt javasolja, és a márciusi rendes testületi ülésre már konkrét árajánlatok bekérésével ír elő előterjesztés készítést a döntéshez annak reményében, hogy a működésnek megfelelő kivitelezés után a Stúdió KB még ezévi Ifjúsági Házba költöztetése 2012-től már tényleges megtakarítást eredményezhet az Önkormányzat számára. 2.) Az integrált intézmény összetett (Stúdió KB - ifjúsági közösségi célú tevékenységek) igényeinek megfelelő működéshez, a folyamatos nyitva tartáshoz, és az igénybevételeknek megfelelő, gondozott épület-állapot biztosításához szükséges jogi, szakmai és költségvetési (személyi, tárgyi) alapfeltételek: 6

7 a) Az összetett feladatkör ellátásának érdekében szükséges a Stúdió KB tevékenységi körét és személyi állományát már induláskor bővíteni, és alapító okiratát módosítani o az eddig ellátott és a jövőben végezhető alaptevékenységekkel, valamint a bevételt hozható kiegészítő szakfeladatokkal, o a kibővült feladatkörnek megfelelő, a széleskörű tevékenységet a külvilág felé kifejező intézménynév-kiegészítés már a létrehozáskor szükséges és fontos eleme a szakmai és költségvetési szempontból hosszú távú megoldást kínáló integrációnak. A javasolt STÚDIÓ KB és Ifjúsági Közösségi Ház új elnevezés egyrészt megőrzi a városi Tv közösségi alapítónak szellemiségét, másrészt hangsúlyosan kifejezi Zirc Város elismert ifjúsági- és civil politikáját. (Az új intézménynek a MÁK stb. hatóságokhoz való bejelentése mellett közölnie kell megváltozott státuszát a közüzemi szolgáltatóktól a szakmai partnerekig stb. szervezetekkel, ezért is szükséges már a létrehozáskor minden változást eldönteni.) A Stúdió KB nyertes ORTT pályázatának biztonsága érdekében az átszervezéssel kapcsolatban sarkalatos kérdés volt az, hogy a pályázat szerződéskötését vagy lebonyolítását megzavarná-e bármilyen formában az integráció (új székhelycím + átköltözés, vezetőváltás, intézménynév-kiegészítés), vagy menet közben kell majd bejelenteni a változásokat? A ei megnyugtató ORTT válaszok alapján a futamidejű pályázat legkésőbb márc.11-ig aláírandó támogatási szerződése a.) megköthető lenne már az integrált intézmény égisze alatt akkor, ha az átszervezést a szerződéskötés előtti (pl. márc.10-ei) dátummal döntené el a Képviselő-testület (indoklás: a lebonyolítást és az elszámolást már az új intézmény végzi, a felelősség az új megbízott vezetőé lesz egyszerűbb lenne a folyamat), b.) de aláírhatja a SKB jelenlegi megbízott intézményvezetője is azzal, hogy a Képviselő-testület által a Stúdió KB március 16-ai dátumú átszervezésének döntéseiről szóló dokumentumokat (mint módosítható adatokat) változásként meg kell küldeni az ORTT-nek. Összegzésül: - Egyik esetben sincs akadálya a javasolt új intézménynév elfogadásának, a név-kiegészítés bekerülhet az alapító okirat-módosításba. - Maga az integráció a szerződéskötést, vagy a pályázat kötelezően vállalt, nem módosítható tartalmi elemeit, és a kizárólag azokhoz tartozóan elszámolható költségtételeket nem befolyásolja (a SKB a pályázatban vállalta évi 51 műsor elkészítését, így a műsorkészítéshez szükséges szellemi és dologi javak számolhatók el az elnyert 2,5m Ft támogatás terhére - pl. munkabér és járulékai, szakmai anyagok stb.) o a Stúdió KB jelenlegi 2 fős létszáma és a Polgármesteri Hivatalból áthelyezendő megbízott vezető mellé a közcélú foglalkoztatás lehetőségeinek maximális kihasználásával feltétlenül szükséges további 1-2 fő munkatárs felvétele a mindannapos nyitvatartású intézmény saját szervezésű rendezvényeinek lebonyolítása, az egyéb programok felügyelete, valamint az épület és környezetének megfelelő gondozása érdekében (ez esetben nem lesz szükség a PMH takarítók heti 3 munkavégzésére) az intézményvezetői pályázat kiírásáig érdemi elbírálásáig az ideiglenes vezetői feladatok ellátásával megbízni javasolt ifjúsági referens a városi televízió alapítása óta önkéntes külsős munkatársa a Stúdió KB-nak (riportkészítések, hírolvasás, Játszótér ifjúsági műsor, szükséghelyzetekben koordináció stb.) ig a Városi Művelődési Központ művelődésszervezője, 1998-tól a Polgármesteri Hivatal ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referense művelődésszervező diplomával, közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkezik --- ifjúsági referensi és kulturális menedzser képzéseken vett részt elvégezte a Napló Újságíró Stúdióját --- és számtalan ifjúsági, civil, közösségfejlesztő, kulturális stb. témájú tanfolyamot is az elmúlt 25 évben 21 éve alapító-főszervezője a Pro Urbe díjas ZIRCI BULI a család és barátság fesztiváljának elnöke az A BULI 91 és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítványoknak 7