KÖZÖSSÉGI HÁZ A A 2.2. A A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖSSÉGI HÁZ 5. 2.3. A 2.3.2. A 2.2. A 2.3.1.4. 2.3.1.3. 3.3. A"

Átírás

1 5. számú melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Város Stratégiai és Gazdasági Programjainak prioritásaival összhangban, valamint a város Ifjúságpolitikai Koncepciója, Ifjúsági Rendelete és Ifjúsági Cselekvési Terve alapján készült el a STÚDIÓ KB és IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ létrehozást szolgáló előterjesztés határozati javaslatinak elfogadását segítő összeállítás. Stratégiai Program 2.3. A népességszám szinten tartása A családbarát város megteremtése 2.2. A humán infrastruktúra erősítése Önálló ifjúsági színtér biztosítása Megfelelő szórakozási, kulturális lehetőségek kialakításának támogatása 3.3. A városi intézmények fejlesztése A mentálhigiénés prevenciós feladatok támogatása, a programok bővítése Az informatikai oktatás, képzés fejlesztése, széles körű hozzáférhetővé tételének támogatása 2.1. Helyi társadalomépítés A városi közösségi tér, agóra megteremtése A civil szervezeti és közösségi élet erősítése; a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának bővítése Az önkormányzati pályázati rendszer fejlesztése a civil szféra finanszírozása érdekében Érdekegyeztető fórum kialakítása az önkormányzat gazdasági szféra civil szektor között 3.1. A térségi központ szerepkör fejlesztése Gazdasági Program: Közösségi terek biztosítása, a kultúra, a közművelődés, az ifjúsági és sporttevékenység A helyi és nemzetközi kapcsolatok Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város költségvetésében a civil szervezetek pályázatokon történő részvételének támogatására pályázati önerő alapot biztosít Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportegyesületek tevékenységének támogatására - kiemelt célként megjelölve a gyermek és ifjúsági sport és a kiemelkedő sportteljesítményeket nyújtó szakosztályok támogatását éves költségvetéseiben forrást biztosít Az Önkormányzat közreműködik a Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lap működési feltételeinek biztosítását célzó városi, térségi együttműködések kialakításában A településfejlesztés széles nyilvánossága Zirc ismertségét növelheti a különböző helyi intézmények, civil szervezetek, helyi médiumok internetes honlapjainak rendszeres városi információkkal való ellátása és a kistérségi gyűjtőportál kínálta lehetőségek erőteljesebb kihasználása is. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervében a február 28-ai testületi ülés napirendjeként szerepel A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ (volt MHSZ épület) státusának vizsgálata című előterjesztés. Miután a jelen napirend generális megoldást javasol mind az épületben december óta egyre bővülő ifjúsági civil - sport és közművelődési feladatok intézményesített folytatására, mind a Stúdió KB helyzetének és működtetésének hosszú távú megoldására, ezért az előterjesztés 5. számú mellékletének I. része tartalmazza még az 1999-es Sapard program során a Családsegítő Szolgálat és a Stúdió KB vezetőivel együtt megálmodott, és munkanévként Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ névre keresztelt - Ifjúsági Ház kialakulásának, fejlődésének bemutatását. Az anyag II. része tartalmazza a Stúdió KB intézménnyel tervezett integrációt erősítő információkat, valamint a STÚDIÓ KB és IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ hosszú távú működőképességet biztosító javaslatokat. I. AZ IFJÚSÁGI HÁZ KIALAKULÁSÁNAK, FEJLŐDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Zirc Város Önkormányzata az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló, az évi XXIII. törvénnyel módosított, évi LXV. törvény alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött S /1996. szerződéssel 1998-ban ingyenesen tulajdonba kapta a Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti 1897 hrsz-ú ingatlant. (A KVI szerződés előírta, hogy 2013-ig sportcélú használatnak maradnia kell az épületben.) A tulajdonba adáskor (az építő MHSZ jogutódjaként) a MTTSZ Zirci Szervezete lövészklubot működtetett az épületben, míg a többi helyiséget különböző funkciókra bérbe adta. A elejéig szóló discós bérleti szer- 1

2 ződést az Önkormányzat megörökölte, közben a tulajdonba adást követően már viselte az épület működési költségeit, és a MTTSZ továbbra is használta/használja a helyiségeit. A városban kialakult közösségi igények és a kötelező feladatok ellátásának kényszerítő körülményei 2003-ra az épülettel kapcsolatban egy komplexebb gondolkodást követeltek meg az Önkormányzattól, így az akkori városvezetés döntése alapján az épület további funkciójaként (a sport mellett) már ifjúsági közösségi szociális - közművelődési célokat is kívánt hatékonyan szolgálni. Az épületbe márciusában így költözött be az akkor még saját fenntartású Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat, decemberben a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete és a Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense. Az Önkormányzat szándékaival az akkori GYISM is egyetértett: az épületben kialakítandó ifjúsági és mentálhigiénés központ megvalósítására eredményes pályázatot nyújtott be 2003-ban a város a NKÖM-GYISM Kell egy hely pályázati kiírására ez adott lendületet a tervek megvalósításának megkezdéséhez. (A pályázat szerint az épület lakója lett volna még a Stúdió KB és a Városi Nevelési Tanácsadó is, de akkor nem nyert ehhez megfelelő összeget a város.) A városi tulajdonú (525 m 2 ) épület 2004-től szolgálja a zirci fiatalokat, civil közösségeket, intézményeket, - kialakításában jelentős szerepet vállaltak a Zirc Városi Ifjúsági Fórum fiataljai (több mint önkéntes munkaóra!) Az Ifjúsági Ház folyamatos belső alakításán, fejlesztésén túl az épülethez tartozó ( m 2 telken belül m 2 ) szabadtér állandó gondozásával a különböző korosztályok szabadidőeltöltését segítő játékeszközök, sportolási lehetőségek kínálnak a tavasztól őszig tartó időszakban igényes elfoglaltságot a használóknak. Az Erdőalja és a Fáy lakótelepek sűrűn lakott övezetében lévő, 2005-ben akadálymentesített épület közvetlen szomszédságában helyezkedik el a város valamennyi nevelési-oktatási intézménye (óvoda, általános és középiskolák) és a kollégium, valamint a Tanuszoda és a sportpályák, melyekkel változó intenzitású és palettájú együttműködések alakultak ki az elmúlt 8 év alatt, bár még közel sem kimerítve az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az eredmények ellenére (vagy pont azoknak köszönhetően) az Ifjúsági Ház bonyolult helyzete 2003/2004. óta vár megnyugtató megoldásra. Köztudott, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. telephelyeként, és más szervezetek, civil szerveződések használatában működik úgy, hogy az ott folyó munka fő koordinátora a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, aki a meglévő hivatali feladatköre mellett szervezi az Ifjúsági Ház folyamatosan bővülő tevékenységeit, gondozza magát az épületet, és koordinálja a szinte minden évben zajló építkezéseket, felújításokat is. Az ifjúsági referens december elején költözött az épületbe. A február október, és február június közötti időszakokban pályázati támogatással, közhasznú foglalkoztatásban egy-egy fiatal ifjúságsegítő-programszervező, majd májustól december 31-ig közcélú foglalkoztatásban egy programfelügyelő-házgondnok munkatárs, valamint áprilistól decemberig egy 4 órás karbantartó segítette az Ifjúsági Ház mindennapi nyitva tartása során zajló tevékenységeket. A munkatársak nélküli időszakokban (2003-ben 1 hónap ben ben ban ben ban ben ben 2 hónap = összesen 3 év és 6 hónap!) az ifjúsági referens a nyitva tartási idő szűkítésével - egyedül működteti és tartja rendben az Ifjúsági Házat. Ezen időszakokban sajnos lecsökken a mindennapi HÁZba-járó fiatalok száma, mert zömében a felügyelettel megvalósuló programok, és a rendező csapattal vagy a fórumosok közreműködésével megoldható rendezvények működtethetők egyetlen személlyel (a PMH feladatok ellátása mellett) és amikor újra van munkatárs, 1-2 hónapig is eltart, mire a fiatalok visszaszoknak a Házba. A hét minden napján 7.30 órától átlag 20 óráig tartó, átlag napi fős ügyfél- és látogató forgalmat bonyolító épület takarítását csak májustól végzik - átmeneti megoldásként - a Polgármesteri Hivatal takarítói heti 3x2 órában, ami részlegesen biztosítja a folyamatos használathoz elvárt mindennapi tisztaságot. (2005. egész évben, majd májusig egyáltalán nem volt takarító, miközben egyre több használója volt a Háznak, folyamatosan zajlottak a programok és egyes átalakítások is. A téli időszakban a Városüzemeltetési Kht. munkatársai csak a számukra előírt hóeltakarítási helyszín-sorrend betartásával nem reggel jutottak/jutnak el az Ifjúsági Házhoz ) Egyértelmű, hogy az Ifjúsági Ház folyamatos működtetéséhez és rendben tartásához nem elegendő egyetlen munkatárs. 2

3 Az Ifjúsági Ház épületével és a benne zajló tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el (2005. óta már csak az épület rezsiköltsége szerepel a városi költségvetésben). Az önkormányzati tulajdonú ingatlan 2003/2004-es tényleges birtokba vétele óta az ifjúsági referens által elért (önkormányzati, civil) pályázati támogatásokkal (kb. 15m Ft), ezek önkormányzati önrészei és egyéb költségvetési fejlesztési források biztosításával (kb. 5m Ft), valamint helyi együttműködésekkel (kb. 2m Ft érték), és a HÁZlakók jelentős értékű önkéntes munkájával (forintosítva kb. 3-5m Ft), több mint 25m Ft-os érték költözött az épületbe. Az Ifjúsági Ház a kis lépésekben, de folyamatosan végzett fejlesztéseknek köszönhetően mára barátságos otthont ad a város széleskörű ifjúsági sport - civil közösségi szociális - testvérvárosi és intézményi programjainak, szolgálva ezzel az Önkormányzat által ellátandó feladatokat. Éves szinten a saját szervezésű rendezvények mellett - a több mint 25 civil szervezet és 5 intézmény rendszeres vagy eseti programjai, a családsegítős ügyfelekkel együtt kb látogatószámot jelentenek. A Zirc Városi Ifjúsági Fórum (1998-as megalakulásától a város intézményeiben - majd az Ifjúsági Ház 2004-es birtokbavételétől itt megvalósuló) saját rendezésű hagyományos programjainak, rendezvényeinek szervezése, rendszeressége függ a mindenkori fórumos létszámtól és utánpótlástól (a fiatalok megkezdik Zircen kívüli középiskolai, felsőoktatási tanulmányaikat és legtöbbször nem találnak munkát, így elmennek a városból), valamint a saját, a pályázati vagy támogatásokból remélt források meglététől. ZVIF programok a teljesség igénye nélkül: Piros-fehér-zöld Nap, kortárs segítői és prevenciós témájú képzések, nyári diákvezető-képző és kézműves életmód táborok, Zirci Diáknap, Gyermekkarácsony Városi Nagykarácsony, Európa Nap, United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál (Európa 7 országa és India közös projektje), Let s Speak Art! fiatalok a nyitott európai kultúráért Nemzetközi Fesztivál (Európa 5 országának fiataljaival), Layounet Európai Ifjúsági Hálózat nemzetközi programjai, Testvérvárosi Ifjúsági Találkozók stb. A fórumosok rendszeresen közreműködnek a különböző városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában is: pl. ZIRCI BULI a család és barátság fesztiválja, testvérvárosi találkozók, Kárpát-medencei Fiatalok Hagyományőrző Találkozója, Zirciek Tavasza városszépítő rendezvénysorozatok stb. A HÁZlakókkal közösen szervezett programok: koncertek, egészségnapok, civil és ifjúságpolitikai témájú képzések, tapasztalatcserék és találkozók, valamint sportprogramok. Az Ifjúsági Ház ingyenes játéklehetőségei mellett fontos terület az információs szolgáltatás (Eurodesk, internet stb.) Az Ifjúsági Házban a 2004-től szinte évente zajló fejlesztések, átalakítások idején is megszakítás, bezárás nélkül zajlottak a saját és külsős programok, rendezvények a HÁZ folyamatosan fogadja látogatóit és az ügyfeleket! Az épület birtokba vétele után, a tevékenységek megkezdéséhez elsőként a 60 m 2 -es, 60 főt befogadó klubhelyiség átalakítására volt szükség elején (az épület többi részében még a discós bérlő berendezései nyújtottak nagyon nem megfelelő környezet a programokhoz)- o itt működik januártól a Wings Dart Club (heti 3 edzés havi rendszerességű versenyek, diákolimpia stb.) és a 2005-ben szülői kezdeményezéssel megalakult Baba-Mama Klub (óvodáskor előtti gyerekek és szüleik heti 2-3 alkalommal szervezett programjai), o itt vannak a legkülönbözőbb témájú tanfolyamok, előadások, filmvetítések, kiscsoportos foglalkozások (pl. KRESZ tanfolyam, ifjúsági/prevenciós/civil tréningek, terápiás kutyák oktatása ) stb., o a földszinten egy irodahelyiségben kapott helyet a Vöröskereszt, o külön helyiségben itt próbálnak a város ifjúsági zenekarai (átlag 7 zenekar gyakorol a próbateremben 2010-ben hangstúdiót választottak le, és folyamatosan gyűjtenek a helyiség hangszigetelésére), o és szintén a földszinten használ 4+1 irodahelyiséget a Zirci Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (2005. novembertől a Védőnői Szolgálat is az épületben lakott, és tartotta programjait a februárban elkészült Egészségházba való visszaköltözéséig, - majd jött helyettük a Szociális Szolgáltató Központba integrált térségi családsegítő munkatársi gárdája.) A 2003-tól indult (NKÖM-GYISM-BM-SzMM stb.) pályázatok és a Zirc Városi Ifjúsági Fórum (azóta is folyamatos) önkéntes munkájának eredményeként egy 160 m 2 -es, 150 főt befogadó új közösségi tér alakult ki az emeleti tetőtérben júniusig. Az első 5mFt-os pályázati támogatás csak egy gipszkarton-kész állapotig jutatta el az emeletet (a fűtés februárig hiányzott!), majd a fórumos fiatalok több hónapos munkájával októberre alakult ki a klubhelyiség mai arculata, végül a de- 3

4 cemberi Gyermekkarácsonyra elkészült a műpadlózás is. A ZVIF önkéntes munkáiért cserébe közösségi játékeszközöket kapott (pályázati forrásból), amelyek januártól új, ingyenes programlehetőségként várják a zirci fiatalokat. o ingyenes szolgáltatások: internet, zene, biliárd, csocsó, pingpong, társasjátékok, darts stb. o az emelet másik padlásterében lévő lőtéren működik a MTTSZ Lövészklub (pályázati forrásokból és saját munkával folyamatosan szigetelik és alakítják a fűtés nélküli lőteret, és az épület hátsó felében fegyverszobát választottak le) A földszinti zsibongó teljes átalakításával egy 150 m 2 -es, 200 főt befogadó közösségi tér (színpaddal, információs pulttal, kiszolgáló helyiségekkel, TV-vel) készült el 2004 év végéig. A földszinten szeptemberben megkezdett discós berendezések elbontásával előkerült rendkívül lelakott, piszkos, penészes, omladozó falak javítása, festése, a vizesblokkok javítása, a veszélyesen kusza villamoshálózat rendbetétele, és a világítás cseréjének első üteme a novemberi Zirci Diáknapra készült el, majd a decemberi Gyermekkarácsonyra befejeződött a földszinti konyha és vizesblokkok festése is januárra elkészült az információs (és büfé) pult, a számítógépes szekrények, és a fórumosok végeztek az OSB falburkolásokkal is. A fős akkori fórumos csapat fiataljai önkéntes vállalásként napi/hétvégi 10 órákat áldoztak az emeleti és földszinti közösségi színterek kialakítására és programokkal való megtöltésére. o programok: saját és külsős rendezvények, koncertek, sportversenyek-programok (pl. darts, Tanuszodai vagy Sólymok Focisuli nyári táborai, Megyei Nyugdíjas Sportnap stb.), ismeretterjesztő előadások, bemutatók, véradások, egészségnapok, civil közösségek összejövetelei, intézmények rendezvényei (pl. iskolák diáknapjai, szalagavatós vagy osztályrendezvények, színházi előadások, Lakásotthonok Ki Mit Tud programjai ), városi programok (pl. testvérvárosi találkozók, farsang, Bakonyi Betyárnapok, Zirc Város Napja) stb februárra az épület belső, nagyszabású átalakításai elkészültek, - márciusig a bútorok, játék- és egyéb eszközök beszerzése volt a feladat (pályázatok, adományok) október - novemberben az akkor még önkormányzati intézmény Szociális Szolgáltató Központ HEFOP pályázatával (1,6m Ft) megvalósult a földszint akadálymentesítése, és egy mozgáskorlátozott WC kialakítása, 2006-ban vállalkozói támogatásoknak (AMBISZA Kft., Józsa Zoltán) köszönhetően kicsit javult a parkoló és a járda állapota. Az Ifjúsági Ház 2007-ben a Német Belügyminisztérium pályázati támogatásával és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány önrészével 750e Ft értékben gyarapodott eszközökkel, berendezésekkel (számítógépek, multifunkciós készülék, vetítővászon, digitális kamera, HIFI berendezés, szekrénysor) --- és több szervezet, intézmény, vállalkozások és magánszemélyek segítették különböző eszközökkel az Ifjúsági Ház működését (pl. A BULI 91 Közhasznú Alapítvány, Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat stb.) december januárban a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány pályázatával és önkormányzati önrésszel 1,8m Ft értékű villamoshálózat felújítás készült el az épületben --- a földszinti helyiségek rendbetétele során az Ifjúsági Házban működő civil szervezetek több mint félmillió Ft értékű munkát végeztek el májustól augusztusig tartó katasztrofális időjárásnak köszönhetően (a Házban és körülötte összesen 9 árvíz!) a Groupama Garancia Biztosító által fizetett Ft-os kártérítésből (a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. koordinálásában és közcélú foglalkoztatottak bevonásával, rendkívül költségtakarékos módon) októbertől decemberig elvégzett teljes helyreállítás az épület megszépülését is eredményezte. (A fel- és szétázott falak, járófelületek helyreállítása mellett javító festést kaptak a falak és a lecserélt falburkolatok, beszőnyegeztük a zsibongó színpadát, felújítottuk a férfi WC-t, valamint az épület teljes külső vakolatát, és pótoltuk a homlokzatról eddig hiányzó ereszcsatornát stb. és a lehetőségekhez képest az épület környezetét is helyreállítottuk: pl. tereprendezés, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, füvesítés, faültetés stb.) A Képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési forrásból biztosított 765e Ft-ból a Bakonykarszt Zrt. Zirci Üzemmérnöksége október 1-én telepített átemelő szivattyú biztosítja az épület jövőbeli folyamatos védettségét rendkívüli időjárási helyzetekben is február között a Képviselő-testület 17/2011.(I.31.) határozata alapján a Vízesés Kft. elkészült az emeleti klubhelyiség fűtésszerelésének I. ütemével (a bruttó Ft fedezete a évi ifjúsági alap és a költségvetés). Az épület közösségi működésének 8. évében megvalósuló beruhá- 4

5 zás végre nagyobbrészt biztosítja majd az emelet egész éves, évszakoktól független, folyamatos használhatóságát. Az épület külső területeinek első rendbetételében vállalkozások segítettek (D.J.P. Combi Kft., Mayer János), majd a ZVIF fiataljainak önkéntes munkája tette többféle szabadidős tevékenységre alkalmassá (pl. strandröplabda-pálya és tűzrakóhely kialakítás, padok kihelyezése, parkosítás stb. --- a terület mérete lehetővé tenne játszótérépítést és BMX használatra alkalmas terület kialakítását is, de ezek komoly tervezést, jelentős mértékű külső forrást és biztonságos működtetést igényelnek.) Az épület karbantartását és a terület fűnyírását kezdettől a Zirci Városüzemeltetési Non-profit Kft. végzi. A 2008/2009-ben megkötött önkormányzati haszonkölcsön-szerződésekkel az Ifjúsági Házban állandó helyet kapott civil szervezetek a szerződéseknek megfelelőn végzik tevékenységüket. Programjaikkal folyamatosan gazdagítják az Ifjúsági Ház kínálatát, és lehetőségeikhez képest (külső pályázatok, saját munkavégzés) valamennyien hozzájárulnak az általuk használt helyiségek ezzel az épület állagmegóvásához, fejlesztéséhez (Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete, WINGS Dart Club, Magyar Technikai Tömegsport Klubok Szövetsége Zirci Területi Klub, BÁRKA 2008 Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítványa, Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Zirc Városi Ifjúsági Fórum). Az Ifjúsági Ház egész éves, folyamatos költségtakarékos, valamint ügyfél- és látogatóbarát - használhatóságához még megoldandó feladatok (a jogilag rendezett státusz, a minimálisan szükséges létszám és költségvetési források biztosítása mellett): emeleti klubhelyiség fűtésszerelés II. ütemének megvalósítása a földszinti elavult fűtésrendszer korszerűsítése és a nyílászárók cseréje a járda és parkoló rendbetétele A év végi kockázatértékelő jegyzőkönyv megállapításai szerint a földszint akkori általános állapota (villamos- és vízhálózat, kazán, helyiségek stb.) folyamatos működési kockázatot jelentett a fenntartó számára, amely állapot az eredményes pályázatoknak és a Képviselő-testület forrásbiztosításainak köszönhetően napjainkra jelentősen javult. Továbbra is élni kell a KD Regionális Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható CÉDE és egyéb külső pályázatok lehetőségeivel a még szükséges épület-felújítási munkálatokhoz annak érdekében, hogy - a gazdaságosabb üzemeltetés mellett a mai kor és Zirc városképi elvárásainak megfelelő közösségi épület szolgálja hosszú távon a város kötelező gyermek ifjúsági feladatait, a civil szervezeteket és partnerintézményeket. Napjainkra már gondot jelentenek az elhasználódott berendezések és eszközök is, ezért törekedni kell ezek pótlására a színvonalas programok megvalósítása, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében (pl. a városi programokhoz rendszeresen igénybe vett sörgarnitúra készlet bővítése, a fiatalok körében közkedvelt biliárd, csocsó, ping-pong asztal javítása/cseréje, sporteszközök, játékok pótlása stb.) Minden (személyi, tárgyi, költségvetési) nehézség ellenére összességében mégis elmondható, hogy óriási előrelépést jelent a város közösségi és ifjúsági élete szempontjából az, hogy van egy hely, amely a gyermek ifjúsági programok, hasznos szabadidő-eltöltések színtere, ahol a helyi civil közösségek rendszeresen találkozhatnak, és amely az intézmények szabadidős programjait is befogadja (megismételve: még közel sem kihasználva az együttműködésekben rejlő lehetőségeket) Mindezen folyamatokban meghatározó szerepet vállalt a Zirc Városi Ifjúsági Fórum. Az Ifjúsági Ház kialakításában végzett rendkívül jelentős önkéntes munkájáért, valamint az 1998-as megalakulástól a város ifjúságpolitikájának fejlesztésében, és a kulturális élet, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményekért megérdemelten kapta meg Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületétől 2004-ben a Zirc Város Közművelődéséért szakmai kitüntetést a Zirc Városi Ifjúsági Fórum. 5

6 II. A STÚDIÓ KB INTÉZMÉNNYEL TERVEZETT INTEGRÁCIÓT ERŐSÍTŐ INFORMÁCIÓK, A STÚDIÓ KB ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI HÁZ HOSSZÚ TÁVÚ MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JAVASLATOK Az Ifjúsági Házban 2003/2004-től folyó tevékenységek jogilag rendezett folytatására, egyidejűleg a Stúdió KB működésének költségtakarékosabbá és hatékonyabbá tételére az intézményi integráció kínál hosszú távú megoldást. A kétféle tevékenység zökkenőmentes működése érdekében a döntés meghozatalakor - az induláshoz át kell gondolni: 1.) a Stúdió KB épületbe költöztetésének, jövőbeli hatékony és színvonalas működésének feltételeit, 2.) az integrált intézmény összetett (Stúdió KB - ifjúsági közösségi célú tevékenységek) igényeinek megfelelő működéshez, a folyamatos nyitva tartáshoz, és az igénybevételeknek megfelelő, gondozott épület-állapot biztosításához szükséges jogi, szakmai és költségvetési (személyi, tárgyi) alapfeltételeket. 1.) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátásáról szóló mindenkori, de jelenleg a szokásosnál is élesebben jelentkező igény hozta újra elő (a jelenleg az Apátság épületében bérleti díj ellenében működő) Stúdió KB városi tulajdonú ingatlanba költöztetésének korábbi gondolatát. Az Ifjúsági Ház épülete alkalmas a Stúdió KB megfelelő elhelyezésére, melynek lehetséges variációi: (költségbecslés: AMBISZA Kft.) a) a földszinti kazánház melletti volt széntároló (jelenleg raktár) helyiség átalakításával vágószoba és 1-2 fős riport/hírfelvétel elkészítésére alkalmas stúdió alakítható ki azzal, hogy a nagyobb létszámú riportok felvétele az emeleten oldható meg (a szükséges technikai eszközök állandó lefelköltöztetésével) Előny: csendes környezet --- hátsó kijárati megközelíthetőség Hátrány: kisebb alapterület Ft költségbecslés készült a használatra alkalmas kialakításra (teljesen hiányzó fűtés és villamoshálózat, fal- és padlózat szigetelések, külön bejárati ajtó és megfelelő ablak kell stb.) --- és mert a helyiség az épület jelenleg egyetlen raktározási lehetősége, így azt ki kell váltani (pl. a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által tárgyalónak kért, de zömében lomtárnak használt helyiség visszavételével mind az Ifjúsági Ház és lakó, mind a Stúdió KB raktározási gondjai megoldhatók --- vagy a kazánházból leválasztás) b) az emeleti klubhelyiség hátsó részének leválasztása a SKB teljes tevékenységének elhelyezésére Előny: végleges megoldás lehet mind a bármilyen létszámú TV felvételek készítéséhez, mind a munkatársak és a technikai eszközök elhelyezéséhez, emellett van hely a SKB archívum és eszközök szükséges raktározáshoz (és nem kell átszervezni az eddigi földszinti raktározást) Ft költségbecslés készült a működéshez alkalmassá tételre (hangszigetelt válaszfalak, bejárati ajtó, radiátor, villanyhálózat szükséges mértékű bővítése, átalakítása stb.) Hátrány: ezzel a variációval az emeleti közösségi tér mérete kb. 30%-kal lecsökken A jelen előterjesztésben szereplő határozati javaslat az olcsóbb, b.) variációt javasolja, és a márciusi rendes testületi ülésre már konkrét árajánlatok bekérésével ír elő előterjesztés készítést a döntéshez annak reményében, hogy a működésnek megfelelő kivitelezés után a Stúdió KB még ezévi Ifjúsági Házba költöztetése 2012-től már tényleges megtakarítást eredményezhet az Önkormányzat számára. 2.) Az integrált intézmény összetett (Stúdió KB - ifjúsági közösségi célú tevékenységek) igényeinek megfelelő működéshez, a folyamatos nyitva tartáshoz, és az igénybevételeknek megfelelő, gondozott épület-állapot biztosításához szükséges jogi, szakmai és költségvetési (személyi, tárgyi) alapfeltételek: 6

7 a) Az összetett feladatkör ellátásának érdekében szükséges a Stúdió KB tevékenységi körét és személyi állományát már induláskor bővíteni, és alapító okiratát módosítani o az eddig ellátott és a jövőben végezhető alaptevékenységekkel, valamint a bevételt hozható kiegészítő szakfeladatokkal, o a kibővült feladatkörnek megfelelő, a széleskörű tevékenységet a külvilág felé kifejező intézménynév-kiegészítés már a létrehozáskor szükséges és fontos eleme a szakmai és költségvetési szempontból hosszú távú megoldást kínáló integrációnak. A javasolt STÚDIÓ KB és Ifjúsági Közösségi Ház új elnevezés egyrészt megőrzi a városi Tv közösségi alapítónak szellemiségét, másrészt hangsúlyosan kifejezi Zirc Város elismert ifjúsági- és civil politikáját. (Az új intézménynek a MÁK stb. hatóságokhoz való bejelentése mellett közölnie kell megváltozott státuszát a közüzemi szolgáltatóktól a szakmai partnerekig stb. szervezetekkel, ezért is szükséges már a létrehozáskor minden változást eldönteni.) A Stúdió KB nyertes ORTT pályázatának biztonsága érdekében az átszervezéssel kapcsolatban sarkalatos kérdés volt az, hogy a pályázat szerződéskötését vagy lebonyolítását megzavarná-e bármilyen formában az integráció (új székhelycím + átköltözés, vezetőváltás, intézménynév-kiegészítés), vagy menet közben kell majd bejelenteni a változásokat? A ei megnyugtató ORTT válaszok alapján a futamidejű pályázat legkésőbb márc.11-ig aláírandó támogatási szerződése a.) megköthető lenne már az integrált intézmény égisze alatt akkor, ha az átszervezést a szerződéskötés előtti (pl. márc.10-ei) dátummal döntené el a Képviselő-testület (indoklás: a lebonyolítást és az elszámolást már az új intézmény végzi, a felelősség az új megbízott vezetőé lesz egyszerűbb lenne a folyamat), b.) de aláírhatja a SKB jelenlegi megbízott intézményvezetője is azzal, hogy a Képviselő-testület által a Stúdió KB március 16-ai dátumú átszervezésének döntéseiről szóló dokumentumokat (mint módosítható adatokat) változásként meg kell küldeni az ORTT-nek. Összegzésül: - Egyik esetben sincs akadálya a javasolt új intézménynév elfogadásának, a név-kiegészítés bekerülhet az alapító okirat-módosításba. - Maga az integráció a szerződéskötést, vagy a pályázat kötelezően vállalt, nem módosítható tartalmi elemeit, és a kizárólag azokhoz tartozóan elszámolható költségtételeket nem befolyásolja (a SKB a pályázatban vállalta évi 51 műsor elkészítését, így a műsorkészítéshez szükséges szellemi és dologi javak számolhatók el az elnyert 2,5m Ft támogatás terhére - pl. munkabér és járulékai, szakmai anyagok stb.) o a Stúdió KB jelenlegi 2 fős létszáma és a Polgármesteri Hivatalból áthelyezendő megbízott vezető mellé a közcélú foglalkoztatás lehetőségeinek maximális kihasználásával feltétlenül szükséges további 1-2 fő munkatárs felvétele a mindannapos nyitvatartású intézmény saját szervezésű rendezvényeinek lebonyolítása, az egyéb programok felügyelete, valamint az épület és környezetének megfelelő gondozása érdekében (ez esetben nem lesz szükség a PMH takarítók heti 3 munkavégzésére) az intézményvezetői pályázat kiírásáig érdemi elbírálásáig az ideiglenes vezetői feladatok ellátásával megbízni javasolt ifjúsági referens a városi televízió alapítása óta önkéntes külsős munkatársa a Stúdió KB-nak (riportkészítések, hírolvasás, Játszótér ifjúsági műsor, szükséghelyzetekben koordináció stb.) ig a Városi Művelődési Központ művelődésszervezője, 1998-tól a Polgármesteri Hivatal ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referense művelődésszervező diplomával, közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkezik --- ifjúsági referensi és kulturális menedzser képzéseken vett részt elvégezte a Napló Újságíró Stúdióját --- és számtalan ifjúsági, civil, közösségfejlesztő, kulturális stb. témájú tanfolyamot is az elmúlt 25 évben 21 éve alapító-főszervezője a Pro Urbe díjas ZIRCI BULI a család és barátság fesztiváljának elnöke az A BULI 91 és a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítványoknak 7

8 1991-es újraalapítása óta tagja, majd 2005-től vezetője (a forráshiány miatt jelenleg szünetelő) Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lap önkéntes szerkesztőségének alapítója a Zirc Városi Ifjúsági Fórumnak, a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Csoportjának, a Zirci Nagycsaládosok Egyesületének, a Bakonyi Finnbarátok Körének, és aktív tagja az Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesületnek kezdeményezője és alapító tagja a 2007-ben alakult Zirci Civil Kerekasztalnak alapító és elnökségi tagja az EU-s vidékfejlesztési források elérése céljával ben létrehozott A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesületnek szakmai munkájával közreműködött a város szinte valamennyi stratégiai fontosságú helyzetelemzésének és programjának elkészítésében. A 2006-os SKB vezetői pályázatát, és jelen elképzeléseit ismerve, a régi új önkéntes szerkesztőség és közreműködői kör bevonásával a városi televízió újra a helyi nyilvánosság hatékony eszközeként fogja szolgálni a várost. A javasolt szakember mindkét feladathoz megfelelő szakértelemmel, gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így személye garancia arra, hogy mind az ifjúsági és civil tevékenységek, mind a városi televízió eredményesen működjenek a jövőben. (A referens vezetői megbízása esetén, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából a közalkalmazotti kategóriába áthelyezésével a Hivatalban ellátott feladatai nagy részét a jövőben is ellátja, --- kisebb részét átcsoportosításokkal, létszámbővítés nélkül kell elvégezni.) Az intézmény és a megbízott vezető érdekében a jelen előterjesztés határozati javaslatában megadott határidőig ki kell írni, és december 31-e előtt érdemben el kell bírálni a vezetői pályázatot. (Ha bármely oknál fogva eredménytelen lenne a pályázat, akkor az ideiglenes vezetői megbízás meghosszabbítására lesz szükség.) b) Ezzel párhuzamosan a jelen előterjesztés határozati javaslatában szereplő áprilisi határidőig és a megadott szempontok alapján össze kell állítani, és a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításával beépíteni az integrált intézmény új költségvetését o azon irányelv figyelembe vételével, hogy az összeállítandó intézményi költségvetés éves kiadási előirányzatának, valamint a Stúdió KB épületbe költöztetési költségének együttes összege o nem lépheti túl a 2011-es hatályos költségvetésben szereplő előirányzatok (Stúdió KB + volt MHSZ épület működési költség + ifjúsági referenshez köthető kiadások) és a Stúdió KB által elnyert pályázati támogatás együttes összegét. o Számolni kell azzal, hogy a évben tapasztalati számok híján még nem lesznek pontosan kalibrálhatóak pl. az épület rezsiköltségei, illetve a stúdióhelyiség kialakítás pontos költségeit márciusban látjuk, ezért az új költségvetés meghatározásánál törekedni kell azoknak a kibővült tevékenységi körhöz és a megváltozott épületi feltételekhez való hozzáigazíthatóságára o azzal, hogy a biztonságos működéshez maga az intézmény aktívan járuljon hozzá az általa elérhető maximális saját bevételeivel és egyéb források előteremtésével, o és kiemelt figyelmet kell fordítani a nyertes ORTT pályázat megvalósításának biztonságára, annak elszámolási felelősségére. Személyi feltételek: 1 fő megbízott intézményvezető bérének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivataltól (köztisztviselőből közalkalmazotti kategóriába átsorolással bér + vezetői pótlék + adható juttatás(ok) + ezek járulékai) a jelenlegi 2 fő stúdiós munkatárs bérköltségéhez valamint a közcélú foglalkoztatás keretében biztosítani kell a további szükséges foglalkoztatás(ok) költségfedezetét o feltétlenül szükséges legalább 1 fő 8 órás (vagy 2 fő 4 órás) munkatárs a mindennapi nyitva tartással működő intézmény programjainak szervezéséhez, lebonyolításához, és 8

9 a külső rendezvények felügyeletéhez (hétfő-esti, hétvégi ügyelet), valamint az épületgondnoki (pl. takarítás) és egyéb feladatok ellátáshoz, o és 1 fő 4 órás munkatárs az épület belső külső karbantartási feladatainak elvégzéséhez További költségvetési szükséglet: az épület rezsiköltsége (melynél az emeleti fűtés beindulásával emelkedő gáz-, és a Stúdió KB átköltözésével megnövekvő villanyköltségekkel számolni kell) és a kibővült tevékenységi kör ellátásához szükséges működési kiadások egybevonása Egyszeri kiadásként kell számolni a Stúdió KB átköltöztetéséről meghozandó döntéskor a megfelelő működéshez szükséges helyiség kialakítási költségének biztosításával (forrása lehet pl. az Önkormányzat által Zirci Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal kötött 5 irodahelyiség használatra vonatkozó szerződés alapján a városi költségvetésbe éves szinten befolyó kb. 750e Ft bérleti díj). o KábelszatNet Kft. együttműködő hozzáállásának köszönhetően, a polgármesteri tárgyalás eredményeként a cég ügyvezetője vállalta, hogy a Stúdió KB átköltöztetésével felmerülő, a jel átviteléhez szükséges műszaki átalakítási munkákat a cég saját költségén biztosítja (modem és kábeltv hálózat stb.), így ez az Önkormányzatnak és az intézménynek nem kerül költségébe. Az integrált intézmény saját bevételei: képújság hirdetések műsorkészítés-szolgáltatás bevételei (feltérképezve a városban és a térségben szolgáltatott/szolgáltatható műsorok, képi reklámokból elérhető bevételeket) rendezvények, tanfolyamok, szolgáltatások stb. bevételei (a gyakorlatilag költségek nélkül szervezett kulturális rendezvényekből minimális bevételre lehet számítani, de keresni kell a lehetőségeket) helyiségek bérbeadásából származó bevételek (pl. Tárnai Autósiskola tanfolyamai, MSZP stb. bérleti szerződések intézmény általi bevételezése) egyéb helyi és külső források bevonása, pályázatok stb. (a Stúdió KB nyertes ORTT pályázatának felhasználásakor a kötelezően vállalt műsorkészítések és azokhoz elszámolható költségek mellett szükséges a pályázatban tervezett eszközfejlesztések lehetőségének fenntartása az elavult, rossz műszaki állapotú technika szükséges mértékű fejlesztéséhez a minőségi műsorkészítés érdekében) Zirc, február 22. Az 5. számú melléklet anyagát összeállította: Encz Ilona referens 9

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év május 21-i ülésére Tárgy: Közkincs pályázat benyújtása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Minősített többség alapító okirat módosítása ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu

ELŐTERJESZTÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. FEBRUÁR 24. NAPJÁN

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben