A Nemzeti Együttműködési Alap évi működési pályázatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai"

Átírás

1 A Nemzeti Együttműködési Alap évi működési pályázatai Készítette: Palik Zoltán 1. Működési pályázatok 2. Szakmai pályázatok 3. Egységes gyakorlatok

2 MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK

3 Működési pályázatok: cél, támogatási keret, pályázók köre A pályázat a civil szervezetek működési költségeihez járul hozzá Csak ez a költségvetési forrás nyújthat működési támogatást! Keretösszeg: Ft (2014. év: Ft) Minden kollégium esetén: Ft támogatási keret, amelyből: a szövetségek részére: Ft a többi egyesület, alapítvány részre Ft Nem pályázhatnak: szakszervezetek, pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, kölcsönös biztosító egyesületek, közalapítványok, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil társaság,

4 Működési pályázatok: támogatható tevékenységek A támogatható tevékenységek a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek, törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására irányuló tevékenységek A központi költségvetés terhére csak a Nemzeti Együttműködési Alap adhat működési támogatást a civil szervezetek számára!

5 Működési pályázatok: kollégium választás 1. Egységes felhívás, de kollégiumot kell választani! A kollégiumot az alapcél (lásd. alapító okirat, alapszabály) szerint kell megválasztani Ha a létesítő alapító okirat vagy alapszabály nem egy célt, tevékenységet határoz meg: akkor a legjellemzőbb cél, tevékenység, vagy az idén tervezett szakmai tevékenységek alapján érdemes választani (ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet benyújtani a működési és a szakmai pályázatokat!)

6 Működési pályázatok: kollégium választás 2. NEA-KK-15-M: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek. NEA-MA-15-M: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek. NEA-NO-15-M: Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civilszervezetek. NEA-TF-15-M: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek. NEA-UN-15-M: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek

7 Működési pályázatok: beadási határidők, támogatási időszak Kollégium Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja Támogatási időszak záró időpontja Közösségi környezet kollégium NEA-KK-15-M Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium NEA-MA-15-M Nemzeti összetartozás kollégium NEA-NO-15-M Társadalmi felelősségvállalás Kollégium NEA-TF-15-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium NEA-UN-15-M

8 Működési pályázatok: a támogatás formája, mértéke Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-15-M kategóriák keretében. Vissza nem térítendő támogatás visszatérítendő támogatás. Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele a évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható az előfinaszírozást vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!) Az elnyerhető támogatás Ft Ft A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Az önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka, térítésmentes munka, térítésmentes szolgáltatás, dologi felajánlás) vagy készpénzben (a készpénzes önrészt igazolni kell a pályázat benyűjtásakor).

9 Működési pályázatok: bírálati szempontok Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 A pályázó által vállalt indikátorok értékelése. 6

10 A pályázattal kapcsolatos további információkat a és a honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

11 SZAKMAI PÁLYÁZATOK

12 NEA-KK-15-SZ: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civilszervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása; II. III. IV. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; VI. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása; Pályázati keretösszeg: Ft, amelyből szövetségek: Ft Többi egyesület, alapítvány: Ft

13 NEA-KK-15-SZ Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be a NEA-KK-15-SZ kategória keretében! A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! Itt nincs az 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó kikötés! előfinaszírozás vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!)

14 NEA-KK-15-SZ Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa forint A támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani. (NEAr ) A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Az önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka, térítésmentes munka, térítésmentes szolgáltatás, dologi felajánlás) vagy készpénzben (a készpénzes önrészt igazolni kell a pályázat benyűjtásakor).

15 NEA-KK-15-SZ Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 Helyi közösségi igényeket szolgál, közösségi értéket, hagyományt teremt/őriz, kohéziót segít, erősít, épít. 6

16 NEA-MA-15-SZ: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; II. III. IV. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;pályázati keretösszeg: Ft, amelyből Pályázati keretösszeg: Ft, amelyből szövetségek: Ft többi egyesület, alapítvány: Ft

17 NEA-MA-15-SZ Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be a NEA-MA-15-SZ kategória keretében! A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! Itt nincs az 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó kikötés! előfinaszírozás vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!)

18 NEA-MA-15-SZ Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa forint A támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani. (NEAr ) A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

19 NEA-MA-15-SZ Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) A pályázat összbenyomása 6 12

20 NEA-NO-15-SZ: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); II. III. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; Pályázati keretösszeg: Ft, amelyből szövetségek: Ft többi egyesület, alapítvány: Ft

21 NEA-NO-15-SZ Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be a NEA-NO-15-SZ kategória keretében! A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! Itt nincs az 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó kikötés! előfinaszírozás vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!)

22 NEA-NO-15-SZ Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa forint A támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani. (NEAr ) A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

23 NEA-NO-15-SZ Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót 6

24 NEA-TF-15-SZ: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek I. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása Pályázati keretösszeg: Ft, amelyből szövetségek: Ft többi egyesület, alapítvány: Ft

25 NEA-TF-15-SZ Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be a NEA-TF-15-SZ kategória keretében! A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! Itt nincs az 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó kikötés! előfinaszírozás vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!)

26 NEA-TF-15-SZ Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa forint A támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani. (NEAr ) A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

27 NEA-TF-15-SZ Értékelési szempont A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége Költségvetés megalapozottsága Elérendő társadalmi hatás A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) Társadalmi felzárkóztatásra gyakorolt hatás Pontszám

28 NEA-UN-15-SZ: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek I. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; II. III. IV. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; V. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; VI. adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; VII. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;;

29 NEA-UN-15-SZ Pályázati keretösszeg: Ft, amelyből szövetségek: Ft Többi egyesület, alapítvány: Ft Beadási határidő Támogatási időszak kezdő időpontja: Támogatási időszak záró időpontja: Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be a NEA-UN-15-SZ kategória keretében! A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! Itt nincs az 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó kikötés! előfinaszírozás vagy utófinaszírozás - a pályázati adatlapon kell megjelölni, ha előfinaszírozásra tart igényt a pályázó!)

30 NEA-UN-15-SZ Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-UN-15-SZ kategória keretében. A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás Figyelem! A felhívásban nem szerepel a 50 millió Ft éves bevételre vonatkozó korlát! Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa forint A támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani. (NEAr ) A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

31 NEA-UN-15-SZ Értékelési szempont Pontszám A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9 Költségvetés megalapozottsága 6 Elérendő társadalmi hatás 9 A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) 12 A pályázat összbenyomása 6

32 EGYSÉGES GYAKORLATOK

33 A pályázat akkor lesz érvényes, formailag, ha: Civil szervezet, tehát normál alapítvány, egyesület, szövetség nyújtja be A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette (Nem kell a pályázáshoz egy teljes éves működés sem!) A szervezet az általa választott kollégiumhoz legfeljebb 1 működési és legfeljebb 1 szakmai pályázatot nyújt be A szervezet korábban már regisztrált az EPER-ben (az elektronikus pályázatkezelő rendszerben), vagy amennyiben nincs érvényes regisztrációja vagy az adatai módosultak, akkor a rendszerből kinyomtatott hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, az első pályázat benyújtása előtt postára adja (nem kell várni arra, hogy az Alapkezelő érvényesnek nyilvánítsa a reg. nyilatkozatot!) a pályázó az EPER-ben elektronikusan tölti ki és nyújtja be Az EPER elérése: a oldalon keresztül: az EPER feliratra kattintva, vagy közvetlenül a oldalon.

34 A pályázat akkor lesz érvényes, formailag, ha: A pályázó banki vagy postai átutalással teljesíti a 2000 Ft-os pályázati díjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé (számlaszám: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ; IBAN HU ). Legkésőbb az első NEA pályázat benyújtásának napján át kell utalni a pályázati díjat. A megjegyzés rovatban érdemes feltüntetni a szervezet adószámát és a NEA kifejezést: NEA. A pályázónak van elérhető (EPER-ben vagy a oldalon), teljes (mérleget és eredménylevezetést / eredménykimutatást magában foglaló), a pályázó adatait tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt évről szóló számviteli beszámolója. EPER-ben elérhető a évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum. Figyelem! Még tisztázni kell, hogy a 2014.ben alakult szervezetek miként pályázhatnak, ha e feltételeket nyilvánvalósan nem tudják teljesíteni!)

35 A pályázat akkor lesz érvényes, formailag, ha: az EPER-ben a pályázó képviselőjeként megjelölt személy, vagy személyek tényleg jogosult vagy jogosultak a szervezet képviseletére (a pályázati adatlap, a regisztrációs nyilatkozat és a bírósági nyilvántartás megegyezik) a pályázó az elektronikus adatlap költségvetési részében a Tétel részletezése" oszlopot is kitölti. a szervezet az ÁSZF-et megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. a támogatást igénylő szervezet az EPER-ben és határidőben nyújtotta be a pályázatát.

36 Nem pályázhatnak: szakszervezetek, pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, kölcsönös biztosító egyesületek, közalapítványok, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil társaság, nem minősülnek átlátható szervezetnek; amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek: Áht. 50. (3) bekezdés, Civil tv. 67. (1)-(2) bekezdés amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban; amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2015-ben) vett nyilvántartásba a bíróság. amelyek 2015-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban; amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013. évben) a Tao. tv.2 alapján Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

37 A pályázattal kapcsolatos további információk a és a honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.