(Nemzeti összetartozás kollégium)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Nemzeti összetartozás kollégium)"

Átírás

1

2 Az 5/2012 (II.16.) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló KIM rendelet VIII. fejezet 20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei (Nemzeti összetartozás kollégium) 31. (1) 23 Az Alapkezelő az e szerinti összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a kollégiumoknak és a Tanácsnak. A kollégium a Tanácsnak szóló Civil tv. 70. (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és szempontok szerint készíti el: a) a kollégiumi ülések és az elektronikus szavazások száma, a testület működésének tapasztalatai, különös tekintettel a tárgyévre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásról szóló jogszabályban foglalt határidők tartására, a tagok testületi üléseken, határozathozatalban való részvételi arányára; NO ülések Dr. Kondra Laura x x x x 4 Joó Kinga x x x 3 Dohány Csaba x x x 3 Kovács Ildikó x x x x 4 Leitert-Kiss Anna x x x x 4 Nádasi László x 1 Sinka László x x x 3 Valent Ákos x x 2 Deák Attila x x x 3 2

3 NO elektronikus szavazások Dr. Kondra Laura x x x x x x x x x Joó Kinga x x x x x x x x x x Dohány Csaba x x x x x x x x x x Kovács Ildikó x x x x x x x x x x Leitert-Kiss Anna x x x x x x x x x Nádasi László Sinka László x x x x x x x x x x Valent Ákos x x x x x x x Deák Attila x x x x x x x x x x Dr. Kondra Laura x x x x x x x x x 10 Joó Kinga x x x x x x x x x 10 Dohány Csaba x x x x x x x x x 10 Kovács Ildikó x x x x x x x x 9 Leitert-Kiss Anna x x x x x x x x 9 Nádasi László x x x x x 5 Sinka László x x 3 Valent Ákos x x x x x x x 8 Deák Attila x x x x x x x x x 10 3

4 ülések száma: 4 elektronikus szavazások száma: 19 összesen: 23 Összes részvétel (részvétel/ülések, szavazások száma össz.) Dr. Kondra Laura 22 /23 Joó Kinga 22 /23 Dohány Csaba 22 /23 Kovács Ildikó 22 /23 Leitert-Kiss Anna 21 /23 Nádasi László 6 /7 Sinka László 15 /23 Valent Ákos 16 /23 Deák Attila 22 /23 b) együttműködés a Tanáccsal, Alapkezelővel, a kollégiumokkal, az Alap működése felett a Civil tv a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel; A Kollégium együttműködése a Tanáccsal, az Alapkezelővel, a többi kollégiummal, az Alap működése felett a Civil tv a szerinti rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel megfelelő. A Tanács részéről kapcsolattartó személy került kijelölésre, de emellett a Tanács és a Kollégium elnöke rendszeresen tartja a kapcsolatot. Az Alapkezelő részéről kijelölt kapcsolattartók aktív, segítőkész hozzáállással támogatják a Kollégium munkáját, s látják el titkársági feladatait. A Kollégium elnöke, alelnöke, valamint tagjai ben, telefonon, illetve személyes egyeztetések keretében tartják a kapcsolatot az Alapkezelő illetékes munkatársaival. A Kollégiumok elnökei (alelnökei, tagjai) közötti együttműködés telefonon, illetve elektronikus levelezés formáiban valósul meg. 4

5 Az Alap működése felett rendelkezési jogot gyakorló miniszterrel való együttműködés az EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán keresztül történik (telefonon, személyes egyeztetések alkalmával, valamint ben). c) kapcsolattartás a kollégium Civil tv. 56. szerinti feladat- és hatókörébe tartozó civil szervezetekkel, civil szakmai sajtóval; A Kollégium elnöke és tagjai felé több megkeresés, meghívás érkezett civil rendezvényeken, szakmai fórumokon való részvételre, előadás tartására. A civilekkel való szoros és aktív kapcsolatot a Civil Információs Centrumok ápolják, amelyek egyfajta közvetítő szereplőként helyezkednek el a civil szféra és a Kollégium(ok) között. d) a döntéshozatali módszerek, a bírálati szempontrendszer, a bírálati elvek és az értékelési szempontok ismertetése, indokolása, a változások bemutatása és azok hatása az előző évhez képest; 2013-as pályázatok bírálása: - a működési pályázatok bírálása az EPER rendszerben, a szakmai pályázatok értékelése Excel táblázatban történt; - a bírálat mindkét esetben párokban valósult meg, a párok kijelölésére az elnök tett javaslatot, melyet a kollégium jóváhagyott; - az elnök koordináló, ellenőrző szerepet töltött be a bírálás folyamatában; - a pályázatok szétosztása a bíráló párok részére véletlenszerűen történt; - a bírálók az alábbi egységes szempontok alapján értékelték a működési pályázatokat: A pályázat áttekinthetősége, tagoltsága, kidolgozottsága (10 pont) A pályázó évi aktivitása, szakmai tevékenysége (10 pont) A kért támogatás, illetve a költségvetés összhangja és arányossága a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel, valamint az alapcél szerinti tevékenységi besorolással (10 pont) A szervezet tárgyévre (2013) vonatkozó tervei (10 pont) Társadalmi aktivitás és hatás, a megcélzott társadalmi rétegek és azon belül az esélyegyenlőség elvének érvényesítése (5pont) Önkéntesek foglalkoztatása (5 pont) - a bírálók az alábbi szempontok alapján értékelték a szakmai pályázatokat: A kiírás céljaihoz illeszkedik a pályázat (12 pont) A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei (7 pont) A pályázat szakmailag jól kidolgozott, közösségi igényeket fogalmaz meg (12 pont) Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót (7 pont) A projekt eredménye és a tervezett költségek összhangja biztosítja a hatékonyságot (15 pont) Folytonosságot tükröz; hagyományokat, értékeket teremt és őriz, ötletes, fenntartható (7 pont) 5

6 2014-es pályázatok bírálása: - a pályázatok értékelése Excel táblázatban történt; - a bírálat mindkét (működési, szakmai) esetben párokban valósult meg, a párok kijelölésére az elnök tett javaslatot, melyet a kollégium jóváhagyott; - az elnök koordináló, ellenőrző szerepet töltött be a bírálás folyamatában; - a pályázatok szétosztása a bíráló párok részére véletlenszerűen történt; - a bírálók az alábbi egységes szempontok alapján értékelték a működési pályázatokat: A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei (9 pont) A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet (9 pont) A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége (9 pont) Költségvetés megalapozottsága (9 pont) Elérendő társadalmi hatás (9 pont) Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) (9 pont) A pályázó által vállalt indikátorok értékelése (6 pont) - a bírálók az alábbi szempontok alapján értékelték a szakmai pályázatokat: A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei (9 pont) A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet (9 pont) A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége (9 pont) Költségvetés megalapozottsága (9 pont) Elérendő társadalmi hatás (9 pont) Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására) (9 pont) Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót (6 pont) e) a támogatási célok megvalósulása, a megvalósítás szakmai és hatékonysági jellemzői; A Kollégium tagjaihoz érkezett meghívók, tájékoztatók, kiadványok, beszámolók alapján a támogatási célok túlnyomó többsége megvalósult. A megvalósítás hatékonyságát, több esetben eleget téve a meghívásoknak, a kollégium tagjai maguk tapasztalták. Mindezt alátámasztja a visszatérő sikeres pályázók száma is, akik folyamatosan tudnak működni és programjaikat a támogatásnak köszönhetően megvalósítani. 6

7 f) a támogatási elvek, módok, arányok érvényesítése, javaslat a változtatásukat illetően; A Kollégium a Tanács által megfogalmazott irányadó döntéseknek minden esetben maradéktalanul eleget tett, a tanácsi elveket betartotta. Emellett a Kollégium maga is hozott a pályázatok bírálásával kapcsolatos módszertani, elvi döntéseket, melyek nem voltak ellentmondóak a tanácsi határozatokkal. g) az adott évi keretösszeg terhére kiírt pályázati kiírások célrendszere, értékelése az előző évhez viszonyított változás alapján (kategóriánként és összesen), a támogatások formája (részben vagy egészben visszatérítendő, vissza nem térítendő) és annak indoka, a szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma, indokai; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: támogatások formája: részben visszatérítendő: nincs egészben visszatérítendő: 1 darab vissza nem térítendő: 393 darab támogatás formájának indoka: nincs szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma: 197darab szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek indokai: költségvetés-, támogatási időszak módosítása 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: támogatások formája: 1. részben visszatérítendő: nincs 2. egészben visszatérítendő: nincs 3. vissza nem térítendő: 392 db támogatás formájának indoka: szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma: 82 db szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek indokai: költségvetés-, támogatási időszak módosítása 7

8 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: támogatások formája: 1. részben visszatérítendő: nincs 2. egészben visszatérítendő: nincs 3. vissza nem térítendő: 9 db támogatás formájának indoka: szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma: 0 db szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek indokai: es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: támogatások formája: 1. részben visszatérítendő: nincs 2. egészben visszatérítendő: 2 db 3. vissza nem térítendő: 643 db támogatás formájának indoka: szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma: nincs szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek indokai: nincs 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: támogatások formája: 1. részben visszatérítendő: nincs 2. egészben visszatérítendő: nincs 3. vissza nem térítendő: 569 db támogatás formájának indoka: szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek száma: nincs szerződésmódosítással kapcsolatos kérelmek indokai: nincs 8

9 h) a benyújtott, az érvényes, a hiánypótlás nélkül érvényes, az érvénytelen pályázatok száma és százalékos arányuk az összes pályázathoz képest; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: benyújtott pályázatok száma: 394 darab érvényes pályázatok száma: 372 darab, arányuk az összes pályázathoz: 94,41 % a hiánypótlás nélkül érvényes pályázatok száma 372 darab, arányuk az összes pályázathoz: 94,41 % érvénytelen pályázatok száma: 22 darab, arányuk az összes pályázathoz: 5,59 % 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: benyújtott pályázatok száma: 392 darab, érvényes pályázatok száma: 312 darab, arányuk az összes pályázathoz: 79,59 %, a hiánypótlás nélkül érvényes pályázatok száma: 392 darab, arányuk az összes pályázathoz: 79,59 %, érvénytelen pályázatok száma: 80 darab, arányuk az összes pályázathoz: 20,41 %, 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: benyújtott pályázatok száma: 9 darab, érvényes pályázatok száma: 2 darab, arányuk az összes pályázathoz: 22,22 %, a hiánypótlás nélkül érvényes pályázatok száma: 2 darab, arányuk az összes pályázathoz: 22,22 %, érvénytelen pályázatok száma: 7 darab, arányuk az összes pályázathoz: 77,78 %, 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: benyújtott pályázatok száma: 645 darab, érvényes pályázatok száma: 592 darab, arányuk az összes pályázathoz: 91,78 %, a hiánypótlás nélkül érvényes pályázatok száma: 592 darab, arányuk az összes pályázathoz: 91,78 %, érvénytelen pályázatok száma: 53 darab, arányuk az összes pályázathoz: 8,22 %, 9

10 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: benyújtott pályázatok száma: 569 darab, érvényes pályázatok száma: 468 darab, arányuk az összes pályázathoz: 82,25 %, a hiánypótlás nélkül érvényes pályázatok száma: 468 darab, arányuk az összes pályázathoz: 82,25 %, érvénytelen pályázatok száma: 101 darab, arányuk az összes pályázathoz: 17,75 %, i) a hiánypótlások leggyakoribb okai; Egyik pályázati kategóriában sem volt hiánypótlás. j) a támogatott és pályázatokon igényelt támogatások összege; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: támogatott pályázatokon igényelt támogatások összege: ,- Ft pályázatokon igényelt támogatások összege: ,- Ft 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: támogatott pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: támogatott pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: támogatott pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft pályázatokon igényelt támogatások összege: Ft 10

11 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: támogatott pályázatokon igényelt támogatások összege: ,- Ft pályázatokon igényelt támogatások összege: ,- Ft k) a nyertes pályázatok száma és aránya az összes benyújtott pályázathoz képest, a felhasznált támogatási források összege; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: nyertes pályázatok száma: 335 darab, aránya az összes benyújtott pályázathoz képest: 85,02 % felhasznált támogatási források összege: ,- Ft, ebből lemondott ,- Ft 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: nyertes pályázatok száma: 108 db, aránya az összes benyújtott pályázathoz képest: 27,55 % felhasznált támogatási források összege: Ft, ebből lemondott: 0 Ft 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: nyertes pályázatok száma: 2 db, aránya az összes benyújtott pályázathoz képest: 22,22 % felhasznált támogatási források összege: Ft, ebből lemondott: Ft 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: nyertes pályázatok száma: 404 db, aránya az összes benyújtott pályázathoz képest: 62,63 % felhasznált támogatási források összege: Ft, ebből lemondott: 0 Ft 11

12 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: nyertes pályázatok száma: 179 db, aránya az összes benyújtott pályázathoz képest: 31,45 % felhasznált támogatási források összege: ,- Ft, ebből lemondott: 0 Ft l) a nyertes pályázatokra megítélt összeg, az igényelt és megítélt összeg százalékos aránya; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: nyertes pályázatokra megítélt összeg:, ,- Ft igényelt és megítélt összeg százalékos aránya: 176,23 % 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: nyertes pályázatokra megítélt összeg: Ft igényelt és megítélt összeg százalékos aránya: 149 % 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: nyertes pályázatokra megítélt összeg: Ft igényelt és megítélt összeg százalékos aránya: 100 % 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: nyertes pályázatokra megítélt összeg: Ft igényelt és megítélt összeg százalékos aránya: 240,66 % 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: nyertes pályázatokra megítélt összeg: ,- Ft igényelt és megítélt összeg százalékos aránya: 193,12 % 12

13 m) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás teljes összegét elnyerték; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: 19,40 % 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: 2,78 % 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: 100 % 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: 4,45 % 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: 3,35 % n) azon pályázatok aránya az összes nyertes pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt támogatás felét vagy annál kevesebb összeget nyertek; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: 32,84 % 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: 0 % 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: 0 % 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: 62,62 % 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: 60,89 % 13

14 o) az összes beérkezett és a nyertes pályázatok számának megyei megoszlása; 2013-as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: beérkezett pályázatok nyertes pályázatok Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye 7 3 Győr-Moson-Sopron megye 10 7 Hajdú-Bihar megye

15 Heves megye 7 6 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 1 Komárom-Esztergom megye 9 9 Nógrád megye 5 5 Pest megye Somogy megye 10 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye 6 5 Vas megye 8 6 Veszprém megye 5 4 Zala megye

16 2013-as SZAKMAI pályázati kategória: beérkezett pályázat nyertes pályázatok Bács-Kiskun megye Baranya megye 20 4 Békés megye 14 5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14 0 Budapest Csongrád megye 23 5 Fejér megye 8 2 Győr-Moson-Sopron megye 12 0 Hajdú-Bihar megye 25 4 Heves megye 11 4 Jász-Nagykun-Szolnok megye 5 1 Komárom-Esztergom megye 11 2 Nógrád megye

17 Pest megye Somogy megye 9 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye 2 2 Vas megye 4 1 Veszprém megye 9 1 Zala megye as NORMATÍV pályázati kategória: beérkezett pályázatok nyertes pályázatok Bács-Kiskun megye 2 0 Békés megye 1 0 Budapest 3 0 Pest megye 2 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

18 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: Beérkezett pályázatok Nyertes pályázatok Bács-Kiskun megye Baranya megye 26 9 Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye 13 8 Győr-Moson-Sopron megye 17 8 Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye 9 6 Komárom-Esztergom megye 18 5 Nógrád megye 10 4 Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye 7 5 Vas megye 11 4 Veszprém megye Zala megye

19 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: Megye Beérkezett pályázatok Nyertes pályázatok Bács-Kiskun megye Baranya megye 23 2 Békés megye 27 6 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 26 3 Budapest Csongrád megye Fejér megye 14 3 Győr-Moson-Sopron megye 14 4 Hajdú-Bihar megye Heves megye 14 6 Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 3 Komárom-Esztergom megye

20 Nógrád megye 8 1 Pest megye Somogy megye 18 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye 5 1 Vas megye 10 2 Veszprém megye 19 5 Zala megye 13 0 p) az elfogadott, az, a részben szakmai és pénzügyi beszámolók száma és aránya az adott pályázati kiírás alapján támogatott pályázatok összes beszámolójához képest; 2012-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: pénzügyi beszámoló szakmai beszámoló elfogadott (db) (db) részben (db) elfogadott (%) (%) részben (%) ,03 0 0, ,

21 2012-es SZAKMAI pályázati kategória: pénzügyi beszámoló szakmai beszámoló elfogadott (db) (db) részben (db) elfogadott (%) (%) részben (%) as MŰKÖDÉSI pályázati kategória: pénzügyi beszámoló szakmai beszámoló elfogadott (db) (db) részben (db) elfogadott (%) (%) részben (%) , , as SZAKMAI pályázati kategória: pénzügyi beszámoló szakmai beszámoló elfogadott (db) (db) részben (db) elfogadott (%) (%) részben (%) , ,

22 2013-as NORMATÍV pályázati kategória: nincs 2014-es MŰKÖDÉSI pályázati kategória: nincs 2014-es SZAKMAI pályázati kategória: nincs q) a szakmai és pénzügyi beszámolók elutasításának és részbeni elutasításának legjellemzőbb okai; Erre vonatkozóan a 2013-as és 2014-es pályázati kategóriákban nincs adat, többek között azért, mert a beszámolók szakmai, pénzügyi feldolgozása folyamatban van. A 2012-es működési kategóriában a nem elszámolható számlák benyújtása volt a legjellemzőbb elutasítási ok. r) az elektronikus pályáztatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok; Az EPER felület nehézkes, nem átlátható, lassú, fejlesztésre szorul. Emiatt a Kollégium a 2013-as szakmai pályázatokat már Excel táblázatban bírálta, emellett természetesen az EPER rendszert is szükséges használni a pályázatok tartalmi elemeinek vizsgálatához. Az EPER nem felhasználóbarát jellege így is jelentősen növeli a bírálás időtartamát, ezáltal nehezíti a bírálók munkáját. s) a pályázatok, szakmai beszámolók értékelése, az azokból levonható következtetések, tapasztalatok; A Kollégiumhoz benyújtott pályázatok esetében még mindig elmondható, hogy több olyan szervezet van, amelynek célja nem illeszkedik a Kollégium küldetéséhez. Továbbra is fennállnak identifikációs problémák (egyes civil szervezetek nem a tevékenységi körüknek megfelelő kollégiumot választják). Gyakori hiba a túltervezett vagy indokolatlan tételt tartalmazó költségvetés, illetve a szakmai tartalom és a költségvetés közötti összhang hiánya. t) a támogatások segítségével megvalósult projektek hatása, eredményessége a civil szektor fejlődését illetően. A Kollégium eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy számos sikeres, visszatérő pályázó van, akik folyamatosan tudnak működni és programjaikat a támogatásnak köszönhetően megvalósítani. Emellett sok új pályázat is érkezett a 2014-es kategóriában. Mindenképpen erősödött a Kárpát medencei civil háló, mert a projektek nagy része ilyen kereten belül valósult meg. A hatás, eredményességvizsgálata sokkal könnyebb lesz jövőre, amikor már lesznek indikátorok. 22

23 (2) A Civil tv. 56. (1) bekezdés c) j) pontjában foglalt célok megvalósítására kiírt pályázat esetén a kollégium éves beszámolója az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az alábbi szempontok szerinti tartalmi elemeket is magában foglalja: a) a Civil tv. 56. (1) bekezdés c) j) pontjában foglalt pályázati célok, kategóriák meghatározásának indoklása, az ezt alátámasztó pályázói igények elemzése; A Kollégium a korábbi gyakorlattól eltérően a 2014-es szakmai pályázati kiírások tartalmi elemeinek meghatározásánál kizárta annak lehetőségét, hogy egy civil szervezet két pályázatot (egyet egyénileg, egyet külhoni civil szerevezettel együttműködésben) nyújthat be, ezáltal is növelve annak esélyét, hogy a rendelkezésre álló szűkös forrásból lehetőleg minél több jó szakmai programmal rendelkező szervezet kapjon támogatást. A Kollégium az alábbi pályázati célok megvalósulását támogatta évben kiírásra kerülő szakmai pályázatok esetében: 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; a 2013-as és 2014-es szakmai kiírásban is szerepelt 2. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; a 2013-as és 2014-es szakmai kiírásban is szerepelt, mivel a Kollégium egyik kiemelt célja, hogy ösztönözze a külhoni civil szervezetekkel való együttműködéseket; szakmai programokat külhoni civilekkel konzorciumban (együttműködésben) megvalósítani csak ezen pályázati célkitűzés esetében lehetséges 3. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; csak a 2013-as szakmai kiírásban szerepelt 4. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása csak a 2014-es szakmai kiírásban szerepelt A Kollégium megítélése szerint ezen szakmai célok szolgálják leginkább a küldetését, vagyis az európai integráció és a Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítését, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek támogatását. Megjegyzendő, hogy a 2014-es kiírásokban új elemként szerepelt a vallási tevékenység támogatása. 23

24 b) a tárgyévi támogatási stratégia bemutatása, értékelése, tapasztalatai az a) pontban meghatározott célok figyelembevételével; A Kollégium az alábbi pályázati célok megvalósulását támogatta a évben kiírásra kerülő szakmai pályázatok esetében: 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; a 2013-as és 2014-es szakmai kiírásban is szerepelt 2. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; a 2013-as és 2014-es szakmai kiírásban is szerepelt, mivel a Kollégium egyik kiemelt célja többek között, hogy ösztönözze a külhoni civil szervezetekkel való együttműködéseket; szakmai programokat külhoni civilekkel konzorciumban (együttműködésben) megvalósítani csak ezen pályázati célkitűzés esetében lehetséges. 3. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; csak a 2013-as szakmai kiírásban szerepelt 4. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása csak a 2014-es szakmai kiírásban szerepelt A Kollégium megítélése szerint ezen szakmai célok szolgálják leginkább a küldetését, vagyis az európai integráció és a Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítését, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek támogatását. c) a támogatott szervezetek által megküldött szakmai beszámolók alapján a megvalósított projektek képzések, tanulmányok, előadások, publikációk értékelése, a résztvevők száma, a megvalósítás hatékonysága a civil szervezetek fejlődése, szerepvállalásának segítése érdekében; A 2012-es pályázatok esetében az indikátorok nem voltak még elérhetőek, ezért kellő információ hiányában nem áll rendelkezésre megfelelő adat. d) az egyes szakmai célok jövőbeni fenntartásának, módosításának, elvetésének indokolása a tárgyévi tapasztalatok alapján. A Kollégium a tárgyévi tapasztalatok alapján egyelőre nem kívánja módosítani a 2014-ben meghatározott szakmai célokat. 24

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok Az 5/2012 (II.16.) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló KIM rendelet VIII. fejezet 20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M,

Részletesebben

A kollégium a Civil tv., valamint a 5/2012 (II.16.) KIM rendelet alapján 2013-ban a következő pályázatokat írta ki:

A kollégium a Civil tv., valamint a 5/2012 (II.16.) KIM rendelet alapján 2013-ban a következő pályázatokat írta ki: A kollégium a Civil tv., valamint a 5/2012 (II.16.) KIM rendelet alapján 2013-ban a következő pályázatokat írta ki: 1. 2013. civil szervezetek szakmai célú támogatására 2. 2014. civil szervezetek működési

Részletesebben

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről 1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumának Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. Földszint / Magyary

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai Készítette: Palik Zoltán 1. Működési pályázatok 2. Szakmai pályázatok 3. Egységes gyakorlatok MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Működési pályázatok: cél, támogatási

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30.

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testülethez 2013. I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása Budapest, 2013. augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testület a 2013. I. félévében 2581 darab, fogyasztói jogvita

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma:

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA A Tollaslabda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései

A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései A szőlő- és borágazat támogatásának és szabályozásának aktuális kérdései szerkezetátalakítás, szőlőtelepítési támogatás, hatósági ügyintézés átalakítása, pályázatok Dr. Sidlovits Diána kertészeti csoportvezető

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Közlekedők csoportja Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Cél: Magyarország közúti hálózatán bekövetkezett balesetek vizsgálata, értékelése. A feladatot GeoMedia programban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Az Európai Parlament tagjainak évi választása. Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) június 7.

Az Európai Parlament tagjainak évi választása. Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) június 7. Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása Tájékoztató adatok az előzetes eredményről (gyorsjelentés) 2009. június 7. Készült: 2009. június 7. ELŐSZÓ Magyarország választópolgárai 2009. június

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Békéltető Testület működésének első két évéről. Budapest, augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Békéltető Testület működésének első két évéről. Budapest, augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Békéltető Testület működésének első két évéről Budapest, 2013. augusztus 30. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.)

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. december 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben