30/ , 30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu"

Átírás

1

2

3 SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/ , 30/

4 CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 1. I. TANÁCSADÁSOK -Jogi, közhasznúsági-, pénzügyi, könyvviteli és adózási-, pályázati-, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos, forrásteremtési-, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadást folytatunk személyesen, elektronikus úton, telefonon, postai levelezéssel folyamatos jelleggel, illetve egyeztetett időpontokban, és elősegítjük a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatokat a Somogy megyei települések testvér-települési hálózatának felhasználásával.

5 CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2. II. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK - Partnerségi Információs Napot szervezünk egy-egy járásban illetve CIC Központban a civil-, önkormányzati- és üzleti szféra részére. - Járásokban való megjelenésünk felöleli a tanácsadásokat és az információs napok lebonyolítását. - Civil Ügyfél/Partner adatbázis - Önkormányzati civil referensek adatbázisát hozzuk létre és működtetjük a partnerség erősítése érdekében. - SZJA 1%-os támogatásra jogosult Somogy megyei civil szervezetek adatbázisa - Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa - Partnerkereső civil szervezetek - Civil partnert kereső üzleti szereplők adatbázisa - Aktuális civil pályázatok. (NEA és azon kívüli) - Civil szakmai könyvtár - Civil Jogtár - Civil Rendezvény-, Programnaptár

6 CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3. III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK - Elektronikus Hírlevelet küldünk regisztrációs partnereinknek. IV. KÉPZÉSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK - Civil szervezetek alapítását, működését segítő és közösségfejlesztő célú képzések, tanfolyamok, tréningek a civil szervezetek vezetői, tagjai részére.

7 CIVIL INFORMÁCIÓS NAP NEA PÁLYÁZATOK FORRÁSTEREMTÉS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 2014

8 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEA (NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP) A Nemzeti Együttműködési Alap - a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Kezelője: az EMET (EMMI EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ) mint szervezet.

9 NEA SZERVEZETE Tanács, Kollégiumok

10 NEA TANÁCS, KOLLÉGIUMOK TANÁCS: elvi, irányító, koordináló döntéseket hoz; az elnök egyetértése szükséges a pályázati kiírásokhoz, valamint a Kollégiumi döntésekhez - 3 tag: civil delegált - 3 tag: Országgyűlés illetékes szakbizottsága jelöli ki - 3 tag: a miniszter a civil szervezetekkel egyeztetve saját hatáskörben jelöl ki 5 KOLLÉGIUM: dönt a források felhasználásáról, kiírások elkészítéséről, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzéséről - 3 tag: civil delegált - 3 tag: szakminisztériumok képviselői - 3 tag: a miniszter a civil szervezetekkel egyeztetve saját hatáskörben jelöl ki

11 NEA 5 KOLLÉGIUMA 1- NO -NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS KOLLÉGIUMA 2- UN - ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐÉÉRT 3- MA -MOBILITÁS ÉS ALKALMAZKODÁS 4- KK -KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZET 5- TF -TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

12 NEA KOLLÉGIUMOK 1. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS: Az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme 2. ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐÉÉRT: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem 3. MOBILITÁS ÉS ALKALMAZKODÁS: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme 4. KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZET: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek 5. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek

13 NEA TÁMOGATÁSOK FORRÁSAI Miniszteri egyedi támogatás 10% Pályázati úton működésre 60% Pályázati úton szakmai tevékenységre 30%

14

15

16 NORMATÍV TÁMOGATÁS A civil szervezet által gyűjtött és az állami adóhatóság felé elektronikusan bevallott adományok után járó 5%-os kiegészítés. Felhasználás: működési célú költségekre Igénylés: 2014-ben külön pályázati kiírás! EPER-ben a kiállított igazolás felcsatolásával

17 EGYEDI TÁMOGATÁS a miniszter egyedi döntése alapján az Alap forrásának 10%-áig; a támogatási igény adatait tartalmazó kérelmet a miniszter felé postai úton kell benyújtani; a miniszter által támogathatónak ítélt igényeket megküldi az Alapkezelőnek, formai ellenőrzésre (szerződéskötési dokumentumok)

18 TÁMOGATÁSI FORMÁK 70% (minimum) vissza nem térítendő támogatás 10% visszatérítendő támogatás: - működési támogatás - éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50M forintot

19 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK 1.) Utófinanszírozás: a támogatás egyösszegű kifizetése a beszámoló elfogadása után. 2.)Előfinanszírozás: a támogatási igényben kérhető. - a támogatás egyösszegű kifizetése a megvalósítás során keletkező költségek felmerülése előtt.

20 ELŐFINANSZÍROZÁS A finanszírozás módjáról a Kollégium dönt: - Támogatás célja - Megvalósítási időszak hossza - Saját forrás mértéke (Ávr.78. (1.))

21 NEA KEDVEZMÉNYEZETTEK 1.) EGYESÜLET (SZÖVETSÉG is- tagjai: egyesület, alapítvány) 2.) ALAPÍTVÁNY Határon túli civil szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje csak szakmai pályázatban. Nem jogosult támogatásra (1) - az a civil szervezet, amelyet a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság; ( ig!!!) - az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. - Az a civil szervezet, amely a támogatással nem számolt el.

22 Nem jogosult támogatásra2 Amelyeknek lejárt köztartozása van, Amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek, Amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt állnak. Amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2012) a TAO alapján Ft feletti támogatásban részesültek.

23 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Tanács, kollégium elnöke és tagjai, illetve közeli hozzátartozói érdekeltségi körébe tartozó összeférhetetlen szervezetek pályázata ÉRVÉNYTELEN: az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a fenti feltételek 3 éven belül fennálltak.

24 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FOLYAMAT

25 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 1.) MŰKÖDÉSI (60 %) 2.) SZAKMAI (30 %)

26 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 2014 NEA-14-M PÁLYÁZAT

27 A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja: a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

28 TÁMOGATÁSI IDŐSZAK

29 TÁMOGATÁSI FORRÁSOK

30 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK - Minimális összeg: Ft - Maximális összeg: Ft - Saját forrás minimum: 10 % Történhet: a.) Készpénzben b.) Természetben (pl. közérdekű önkéntes munka, szolgáltatással Saját forrással is el kell számolni.

31 VÁLTOZÁS!!! PÉNZBELI ÖNRÉSZ FORRÁS ESETÉN : A PÉNZBELI ÖNRÉSZT MÁR A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR IGAZOLNI KELL!

32 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK A megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenység, Törvényeknek megfelelést szolgáló tevékenység (ügyvédi, könyvelési stb.) Alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása

33 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Near. 6.melléklet és Kiírás 8.)pont - A pályázat terhére a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgálóműködési költség számolható el. - További feltétel: - Amely a támogatási időszak alatt merült fel,valamint az elszámolási határidő végéig pénzügyileg teljesítésre került.

34 NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK - A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. - A pályázó által szervezett programok, rendezvények, vagy más projektek költségei.

35 TARTALMI BÍRÁLATI SZEMPONTOK

36 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

37 PÁLYÁZATI FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE REGISZTRÁCIÓ (EPER): ig PÁLYÁZATI DÍJ: Ft (NEA-2014, adószám). EPER RENDSZER: VÉGLEGESÍTÉS!!!

38 ALAKI ÉRVÉNYESSÉG 1.

39 ALAKI ÉRVÉNYESSÉG 2.

40 ALAKI ÉRVÉNYESSÉG 3.

41 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA 2014 NEA-14-SZ PÁLYÁZAT

42 BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA

43 TÁMOGATÁSI IDŐSZAK

44 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

45 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

46 TÁMOGATÁSI MÉRTÉKEK

47 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KOLLÉGIUMONKÉNT NO (EGY DB)

48 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KOLLÉGIUMONKÉNT MA (EGY DB)

49 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KOLLÉGIUMONKÉNT UN (KETTŐ DB)

50 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KOLLÉGIUMONKÉNT KK (EGY DB)

51 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KOLLÉGIUMONKÉNT TF (EGY DB)

52 TARTALMI BÍRÁLAT SZEMPONTJAI 1 pl. MA, UN azonos 6 + 1

53 TARTALMI BÍRÁLAT SZEMPONTJAI 2 pl. NO, KK, TF azonos NO: határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben 6 pont KK: helyi közösségi igényeket szolgál, közösségi értéket, hagyományt teremt 6 pont TF: a szervezet eddigi tevékenysége reálisan és minőségileg támasztja alá a pályázatot

54 SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - Agóra-EGYÜD Művelődési Központ - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 82/ , 30/ , 30/

55 EREDMÉNYES PÁLYÁZATOKAT KÍVÁNUNK, hogy Valamennyien és közösen NYERTESEK legyünk!

56

57

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s r a c i v i

Részletesebben

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Kiadás dátuma: 2012. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1. Az útmutató célja, szerkezete...4 1.2. A Wekerle Sándor Alapkezelőről...4 1.3.

Részletesebben

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M) N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e 2 0 1 4.

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS. Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2015. Kategória kódja: IST-15. Meghirdetés dátuma: 2015. 02. 15.

IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS. Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2015. Kategória kódja: IST-15. Meghirdetés dátuma: 2015. 02. 15. IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2015. Kategória kódja: IST-15 Meghirdetés dátuma: 2015. 02. 15. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Nyilvántartó szerv)

Részletesebben

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium;

Részletesebben

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét, ezért a

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I Ö S S Z E T A R T O Z Á S K O L L É G I U M C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J Á N A K T Á M O G A T Á S A c.

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben