A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára."

Átírás

1 A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Célja, hogy a - pályájuk kezdetén lévő, - de legalább már egy éve működő vagy - akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára. Október elejétől minden résztvevő banknál a Széchenyi Kártya 2 (SZK2) igényelhető, mely az alaptermék továbbfejlesztése: 1./ Eltörlésre került a negyedéves feltöltési kötelezettség. 2./ Egy naptári év lezárt beszámolójával akár 10mFt, míg két év mérlegével a max 25mFt igényelhető 3./ Kettő év futamidő, meghosszabbítható 4./ Állami támogatás 10mFt-ig (kamat- és garanciadíj formájában), minden ig megkötött hitelszerződéshez, a hitel teljes futamidejére 5./ Kedvezményes Vodafone előfizetés és telefon minden SZK2 tulajdonosnak Hitelkeret nagysága: 500 ezer vagy 1 millió Ft és 25 millió Ft között egymilliónként emelkedő Felhasználása: vállalkozás likviditási problémáinak áthidalására, szabad felhasználással Futamidő: Hitel: Hitelszerződés: "1+1" év, azaz: 1 év (365 nap) - az egyéves fordulónap előtti napos időszakban technikai felülvizsgálat (= regisztráció kamaránknál) célja: banki adósminősítés elvégzése, törvényi kötelezettség 2 év - a hitelszerződés futamideje meghosszabbítható - a hitel összege módosítható - az állami támogatás (2% kamat, 50% garanciadíj) a hitelszerződés futamidejére jár Nettó kamat: 11,8% 1 havi BUBOR 9,5% ( BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate Jelentése: Budapesti bankközi kamatláb.

2 A Budapesti Értéktőzsde egyik mögöttes terméke, 1 és 3 hónapos értékekkel. Az MNB naponta számolja ki és teszi közzé. + 4,0 % kamatfelár + 0,8 % kezelési ktg - 2,0 % kamattámogatás (10 MFt hitelösszegig) 182. sz. Magyar Közlöny ( ) + a garanciadíj 50%-a A garanciadíj mértéke 1,5% a hitelkeret 80%-ra vetítve. 50%-a állami garanciadíj támogatás. Az állami támogatást meghaladó összeggel a bank csak a hitelkeret megnyitásakor terheli meg a vállalkozás pénzforgalmi bankszámláját, ennek nagyságrendje től ,- Ft-ig terjed. Biztosíték: Hitelgarancia Zrt. (lsd. garanciadíj) és a tulajdonosok / magánszemélyek készfizető kezességvállalása Részvevő bankok: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. OTP Bank Nyrt ERSTE Bank Nyrt. Volksbank Zrt. társult takarékszövetkezetek A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a Hitelgarancia Zrt. nagymértékben, a hitelkeret és kamat összegének 80%- a erejéig készfizető kezességet vállal. A legfeljebb 25 millió forint összegű folyószámla hitelkeretet a programban részt vevő kereskedelmi bankok biztosítják a vállalkozások számára, így a hitelintézeteknek lehetősége lesz rá, hogy megismerjék a vállalkozásokat és ennek alapján a jövőben esetleg más hitelezési és banki termékekkel is segítsék őket szakmai, üzleti céljaik megvalósításában. A vállalkozók szabadon választhatják meg, hogy a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek közül melyikhez kívánnak fordulni hiteligénylésükkel. A hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet fizetés, vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezető bankfiókba. A bankok által megnyitott, a Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi bankszámláról átutalásokat is lehet kezdeményezni illetve a vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra kerülhetnek. A bankok a folyószámlához való hozzáférés céljából kényelmes megoldásokat kínálnak a vállalkozóknak elektronikus banki terminálok formájában, melynek igénybe vételével a számlához akár a vállalkozó saját irodájából vagy otthonából is hozzáférhet. A hitelkeret megnyitásakor felmerülő költségek Hitelkeret Első Kártya díja További Társkártyák díja 500e Ft ,- Ft 4.000,- Ft 1-2 MFt között ,- Ft 3-4 MFt között ,- Ft 5-6 MFt között ,- Ft 7-10 MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft

3 A Hitelgarancia Rt. részére fizetendő garanciadíjak, a Vállalkozások által fizetendő rész és az állami garanciadíj támogatás összege Hitelkeret összege A készfizető kezességvállalás 1,5% díja Állami garanciadíj támogatás Vállalkozások által fizetendő rész FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMAR Szükséges dokumentumok: 1. Társas vállalkozások október elejétıl a Bankok mindegyike csak SZK2-re fogad igénylést. A kétéves kártya az alaptermék továbbfejlesztett változata. A hitel igénybevételének feltétele kamaránkban történı regisztráció. A hitel futamideje meghosszabbítható.

4 KITÖLTENDĐ és eredetiben csatolt iratok, Széchenyi Kártya 2 konstrukció: 1. Igénylési lap Társas Vállalkozások részére 2. Nyilatkozat a konstrukcióban való részvételhez érvényes: tıl 3. Pótlap Igénylési laphoz Társas Vállalk részére 4. Kezesi záradék (tanúk által aláírva) Bank specifikus kérdések 7_sz_kieg_bankspec_2008.pdf OTP Bank egyedi feltételei (érvényes, tıl): - MINDEN benyújtásra kerülı ügylethez kötelezı az OTP saját számlaforgalom igazolása az elızı 12 hónap jóváírási számlaforgalmáról!! - Új igénylés, ill. keretemelési kérelem esetén A hitelkeret megállapítása során kizárólag az OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámla elızı 12 hónap jóváírási számlaforgalmát lehet figyelembe venni. A hitelkeret összege legfeljebb az elızı 12 havi jóváírási szlaforgalom egy hatoda lehet. - A hitelszerzıdésben az Ügyfélnek (meghosszabbítás/új igénylés/keretemelés) a hitelkeret hatszorosára vonatkozó jóváírási számlaforgalmat kell vállalnia a hitelösszeg nagyságától függetlenül. APEH által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú papír alapú- adóigazolás eredeti példánya, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás Üzletszabályzat melléklete szerinti adatait. 2. EREDETIBEN BEMUTATANDÓ és 2 pld. másolatban csatolandó iratok: 1. személyazonosító okirat lakcímkártya adókártya A Nyilatkozatot és igénylési lapot aláíró személy(ek)tıl és a kezestıl egyaránt (ezeket az iratokat a Regisztráló Irodában másoljuk le, azért, mert a másolatok az eredetivel megegyezı hitelesítéssel kerülnek a bankba 2. Utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdés, alapító okirat, az aláíró(k) aláírási címpéldánya(i) július 1-tıl a cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani (2006. évi V.tv 36. (1)). Azaz az Ügyfélnek/ jogi képviselıjének es3 formátumban kell megküldenie a cégkivonat szerinti utolsó egységes szerkezető társasági szerzıdést: a változás bejegyzést és a kapcsolódó dokumentumokat e-szignó ellenırzés céljából címre). 3. Cégkivonat 30 napnál nem régebbi, 6 hónapon belüli változás esetén az erre vonatkozó végzés (Kedvezményesen beszerezhetı IM-Online cégkivonat a Regisztráló Irodában, lehívása 6 hónapon belüli tulajdonosváltozás ellenırzése miatt- kötelezı) Amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata. 4. El nem bírált cégbírósági kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok a) Meghosszabbítás/keretcsökkentés, ill. futamidı végén történı keretemelés esetén befogadható az igénylés el nem bírált cégbírósági kérelemmel kivéve, ha a változásbejegyzés tulajdonosváltozással kapcsolatos (ez esetben meg kell várni a változás elbírálását és hatálybalépését ezen feltétele alól indokolt esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Bank együttesen felmentést adhat).

5 Kizárt az igénylés befogadása abban az esetben is, ha a változás vezetı tisztségviselıi, ügyvezetıi posztjával kapcsolatos. b) Új vagy ismételt igénylés ill. futamidı közbeni keretemelés esetén nem fogadható be igénylés el nem bírált cégbírósági kérelemmel. 5. Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi) (Az igazolás akkor szükséges, ha nem a szlavezetı Bankhoz kerül benyújtásra az Igénylési lap) 6. Érdekvédelmi vagy társult szervezeti tagság esetén a Szervezet igazolása, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Szervezet tagja és nincs tagdíjhátraléka. Szervezeti tag Vállalkozások részére a regisztráció kedvezményes Pénzügyi beszámoló az utolsó lezárt év számviteli törvénye szerint mft-os igénylés esetén legalább két lezárt, teljes naptári (2X365 nap) éves gazdálkodói múltra vonatkozó végleges beszámoló (Cégbírósági érkeztetıvel ellátva vagy ajánlott tértivevény másolatát mellékelve, a ragszámot a mérlegen kérjük feltüntetni, cégszerően aláírni.) mérleg, eredménykimutatás / eredménylevezetés, az azt alátámasztó fıkönyvi kivonat (2 pld) cégszerően aláírva az összesítı oldalon kiegészítı melléklet könyvvizsgálói jelentés amennyiben elıírás (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkezı bevételi nyilvántartást vezetı EVA-s vállalkozások) Tárgynegyedév fıkönyvi kivonata (2 pld) cégszerően aláírva negyedévet követı 20. naptól kötelezı (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkezı, bevételi nyilvántartást vezetı EVA-s vállalkozások) EVA-s vállalkozások esetén az EVA bevallás a két utolsó lezárt üzleti évrıl. 8. elızı 12 havi számlaforgalom igazolás 6-10 mft hitelkeret igénylése esetén háromszoros az igényelt hitelkeret összegére vonatkozóan min mft ötszörös (Az igazolás akkor szükséges, ha nem a számlavezetı Bankhoz kerül benyújtásra az Igénylési lap) OTP Bankba benyújtásra kerülı MINDEN ügylethez kötelezı az OTP elızı 12 hónap jóváírási számlaforgalom igazolása!! A számlaforgalom Széchenyi Kártyát folyósító banknál történı teljesítése a szerzıdés meghosszabbításának kötelezı feltétele. Továbbá, 9. Ingatlan fedezettel jóváhagyott mft közötti meghosszabbítási vagy keretmódosítási kérelem benyújtásakor tulajdoni lap beadása is szükséges. 10. Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylılapon való feltüntetése esetén Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerzıdés.

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től)

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 99/2010. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata Hatályos: 2010. október 1. napjától 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata A. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció... 3 3.) Az Üzletszabályzat hatálya... 3 4.) Részvétel

Részletesebben

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő,

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE Igényelhető bankgarancia összege: Bankgarancia éves díja (kamatszerű) 12 120 hónap Bankgarancia bírálati díj: az engedélyezett összegre vetítve 1,00% Keret beállítási díj:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben