Hírlevél tól ÁFA-analitika. Tartalom. Megszűnő kisadó. Telefonadó év 6. szám június 13. További információért keressen minket:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. 2013-tól ÁFA-analitika. Tartalom. Megszűnő kisadó. Telefonadó. 2012. év 6. szám 2012. június 13. További információért keressen minket:"

Átírás

1 Hírlevél év 6. szám június 13. Tartalom Az áfatörvény módosításával január elsejétől a vevő adószámának feltüntetés kötelező lesz a számlán. A 2 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó ÁFA-tételeknél kötelező lesz a részletes ÁFAbevallás, más néven az ÁFA-analitika benyújtása jövő év elejétől. Az új dokumentációs kötelezettség lényege, az hogy az ÁFA bevallására kötelezett adózók részletesen nyilatkoznak minden olyan belföldi termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás kapcsán kibocsátott és/vagy befogadott számláról, amellyel összefüggésben legalább 2 millió Ft os ÁFA-fizetési kötelezettségük keletkezik, vagy amely után ilyen mértékű adólevonási jogot gyakorolnak. A kötelezettség teljesítésének kikényszerítése céljából mulasztási bírság fog kapcsolódni annak elhagyásához, illetve hiányosságához. Az új megoldás valójában az eddig csak a közösségi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén megszokott áfa-összesítő nyilatkozatot honosítaná meg belföldön is. Megszűnt a katasztrófavédelmi hozzájárulás, így június 30-ig nem kell előleget fizetniük az érintett vállalkozásoknak. A távközlési adó összege havonta magánszemélyek után legfeljebb 400, cégeknél 1400 forint lehet az első félévben így módosította a mostani salátatörvény az Országgyűlés által három hete elfogadott új adónemről szóló jogszabályt. Az új adót július 1-től kell fizetniük a távközlési szolgáltatóknak, mértéke 2 forint minden elküldött üzenet és lebeszélt perc után ez utóbbi havi 10 perc adómentességet élvez. Januártól az adó maximuma az eredeti előterjesztésnek megfelelően magánszemélyenként 700, céges vonalanként 2500 forint. 1

2 2012. június 30-án véget ér a szigorúbb német áfa szabályozáshoz kötődő türelmi időszak, ezután már alkalmazni kell az új szabályokat. A módosítás eredményeként jelentősen szigorodtak az exportokhoz és a Közösségen belüli termékértékesítések ÁFA mentességének dokumentálási módjával kapcsolatos előírások. Ezek a változások minden olyan vállalkozást érintenek, amelyek Németországot érintő határon átnyúló ügyletekben vesznek részt: akár eladóként vagy vevőként, akár fuvarozóként. A Közösség területén kívülre irányuló export esetén a német vámhatóság elektronikus rendszeréből, az ún. ATLAS-rendszerből kiállított igazolást kell kötelezően bemutatni az adóhatósági vizsgálat során. Alternatív dokumentumok, úgymint rakjegyek, fuvarlevelek vagy speditőri igazolások csak rendkívül ritka esetben fogadhatóak el a továbbiakban. A Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatosan a német adóigazgatás bevezetett egy újdokumentumot, amelynek elnevezése átvételi elismervény (németül Gelangensbestätigung). Ezen a dokumentumon az áruk végső vevőjének kell igazolnia azt, hogy az áruk a Közösség másik tagállamába ténylegesen megérkeztek. A továbbiakban a Közösségen belüli termékértékesítések csak akkor kezelhetőek adómentes ügyletként, amennyiben ez a dokumentum az adóalany rendelkezésére áll. A dokumentumnak kötelezően tartalmaznia kell: a vevő nevét és címét, az értékesített termékek leírását, vámtarifaszámát és mennyiségét, ha az eladó maga fuvarozza az árukat, vagy a fuvarozást az eladó vagy a vevő javára harmadik fél végzi, akkor az elszállított áruk másik EU-tagállamban történ ő átvételének helyét és idejét, amennyiben a vevő maga fuvarozza az árukat, akkor a fuvarozás másik EU tagállamban történő befejezésének helyét és időpontját, az átvevő illetve a fuvarozó aláírását (az átvétel illetve a fuvarozás igazolásaként). Amennyiben az áruk szállítását szállítmányozó, futár vagy más hasonló szolgáltató végzi, a német adóhatóság elfogadja, hogy az áru megérkezését igazoló dokumentumok a fuvarozónál és ne a szállítmányozónál kerüljenek megőrzésre, feltéve, hogy az említett dokumentumok késedelem nélkül az adóhatóság rendelkezésére bocsáthatóak. A Németországból beszerző hazai vállalkozásoknak továbbá fel kell készülniük arra, hogy német partnereik a jövőben kérni fogják tőlük a fenti adattartalmú igazolásokat. Tapasztalatunk szerint a magyar adóhatóság az utóbbi időben ugyancsak egyre szigorúabban vizsgálja azt, hogy valóban teljesülnek-e az exportügyletek illetve a Közösségen belüli termékértékesítések áfa-mentesként történő kezelésének feltételei. 2

3 2012-ben több jogszabályi változás lépett hatályba melyek nem csak költségesebbé, hanem bonyolultabbá is tették a cégalapítást. A cég alapítás illetékei nőttek: Kft Ft, Bt Ft, egyéni cég Ft. Ismételten kötelező lett a kézbesítési megbízott intézménye. Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Új szabály, hogy a megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét be kell jelentenie a cégbíróságnak. Ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat bírsággal sújthatja. Átalakul az székhely szolgáltatás szabályozása. Egy cég székhelye, telephelye, fióktelepe olyan ingatlan lehet ezentúl, amely a társaság tulajdona vagy amelynek használatára jogosult. A cég a székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazolni köteles. Ez azt jelenti, hogy a használat jogszerűségét igazoló irat a bejegyzés kötelező kelléke. Az átmeneti rendelkezések alapján a cégek adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb február 1.-ig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani a cég székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazoló iratokat. Ezt illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül tehetik meg. A bejelentés elmulasztása automatikusan Ft-os bírságot von maga után, a cégbíróságnak nincs mérlegelési joga. A társasági szerződésben és a cégnyilvántartásban számos további adatot is fel kell tüntetni, így például a tagok születési idejét és adóazonosító jelét, az összes tevékenységet és ezek TEÁOR számát. Ezeket az első változásbejegyzéskor, de legkésőbb február 1-ig kell be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása automatikusan Ft-os bírságot von maga után, a cégbíróságnak nincs mérlegelési joga. Abban az esetben, ha a cég csak azon adatok vonatkozásában jelent be változást, amit a jogszabály előírt, úgy az eljárás illeték és közzétételi díj megfizetése alól mentesül. Új szabály az is, hogy amennyiben tag az üzletrészét, társasági részesedését pl. eladja, úgy a cégbíróság erről köteles értesíteni az adóhatóságot. Az adóhatósági iratok kézbesítési véleleméről az adóhatóság az ügyfélkapunk keresztül értesíti az adózót, illetve a NAV honlapján is 15 napra közzéteszik az irat tényleges átvételét elősegítő adatok. 3

4 Új jogszabály korlátozza a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vállalkozások egymás közti készpénzkifizetéseit. Az említett cégek egy hónapban egy szerződés alapján legfeljebb 5 millió forint fizethetnek ki készpénzben. A rosszhiszeműen készpénzzel fizetőket az általuk kifizetett összeg 20 százalékáig terjedően bírságolhatja a NAV. A mezőgazdasági szektort érintő ÁFA változás, melyről a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztése. Hatályba lépés ideje július 1. Az ÁFA törvény módosítása értelmében bizonyos meghatározott termékekre terjed ki a fordított ÁFA (kukorica, búza és kétszeres, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgó-mag, törve is, repce- vagy olajrepcemag, törve is, szójabab, törve is). Ezen termékek beszerzése során az adót a termék adóalany beszerzője lesz majd köteles megfizetni az értékesítési lánc minden tranzakciójához kapcsolódóan. Felelősség kizárása A Taxcontor Hírlevelet a lehető legnagyobb gondossággal készítjük, ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy egy ügylet jogi megítélését számtalan egyedi, specifikus információ és körülmény befolyásolja. Ezért konkrét esetben kérjük mindig konzultáljon velünk! A Taxcontor Hírlevélben leírtak a hírlevél jellegéből adódóan csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Így ezen információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, konzultációt és nem szolgálnak bármely üzleti döntés alapjául. Amennyiben a jövőben nem szeretné a Taxcontor Hírlevél számait megkapni, kérjük írjon az címre. 4

5 Aktuális pályázati lehetőségek Pályázati kód GOP /M GOP /A GOP /B GOP /KHG Pályázat címe Mikrovállalkozások fejlesztése Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, kis- és középvállalkozások számára (KHG) Támogatható tevékenységek Eszközbeszerzés, IT fejlesztés, Infrastrukturális és ingatlanberuházás és -vásárlás Eszközbeszerzés, IT fejlesztés Infrastrukturális és ingatlan beruházás (50%), Gyártási licenc, know-how beszerzése (10%), IT fejlesztés, Piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja, marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, marketinganyagok, marketingakciók, promóciós és kötelező kommunikációs tevékenységek költsége, 5%), Vállalati HR fejlesztés (5%), Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (5%), Tanácsadás igénybevétele (5%) Kedvezményezettek összege mértéke mértéke (2) Mikrovállalkozások, Egyéni vállalkozók, Szövetkezetek 1-10 millió HUF vissza nem térítendő, 1-10/20 millió HUF visszatérítendő (kölcsön).* 30-45% vissza nem térítendő, 45-60% visszatérítendő KKV-k, Egyéni vállalkozók, Szövetkezetek KKV-k, Egyéni vállalkozók, Szövetkezetek 3-20 millió HUF millió HUF millió HUF KKV-k, Egyéni vállalkozók, Szövetkezetek Maximum 40%. Maximum 35%. Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség rögzítetten 35%-a A Nyugat-Dunántúli régióban kizárólag az állami tulajdonban lévő KKV-knak: maximum 30%. A Nyugat-Dunántúli régióban kizárólag az állami tulajdonban lévő KKV-knak: maximum 30%. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Területi korlátozás A közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható. Beadási határidő december december 31. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: A közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható december június október december 31. *: A felvehető hitel maximum összege attól függ, hogy milyen típusú pénzügyi közvetítőtől veszi igénybe a pályázó.

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre, Szila László, Vidáné Papp

Részletesebben

2009. augusztusi hírek

2009. augusztusi hírek 2009. augusztusi hírek Uniós pályázat a nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatására Fölgyorsult uniós kifizetések - több adminisztráció A cégek fele reálisnak tartja, hogy pályázaton

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben