A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium"

Átírás

1 A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

2

3 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE

4

5 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE

6 Összeállította és szerkesztette: Petz Péter Humné Szentesi Katalin Műszaki szerkesztő: Szverle Árpád

7 Kiadja: a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium Felelős kiadó: Humné Szentesi Katalin igazgató

8

9 Tartalom BEKÖSZÖNTŐ... 8 TOLNAI LAJOS... 9 ISKOLÁNK MÚLTJÁBÓL I. Az iskola alapítása II. Az iskola fejlődése Gyönkön III. Az iskola története ig IV. Az iskola története, emlékképek V. Az iskola története, emlékképek VI. Az iskola története VII. Az iskola története 1996-tól napjainkig VII.1. Bevezető VII.2. Az intézmény szervezeti egységei VII.3. Az intézmény székhelye VII.4. Visszatekintés VII.5. Jelen VII.6. Út a múltból a jövőbe VII.7. Küldetésnyilatkozat VII.8. Statisztikai mutatók VII.9. Az iskola sporttörténete 1990-től napjainkig VII.10. A gimnázium épület-együttesének épülési ideje EMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTŐK Diákéveink a gyönki ref. Gimnázium és kollégiumban Gyönk , ahogy Földessy Ödön emlékeiben él Palcsó Sándor: Gyönki diák voltam Dr. Győri József: Gyönki diák voltam Mátyás Ernő: Egy öreg diák visszaemlékezései Dr. Zsigmond Endre: Gyönkről indultam - Egy élet két hazában Dr. Mészáros László: Egy öreg diák életútja Szabó József: Kirándulások - Emlékezés néhány felejthetetlen tanulmányi kirándulásra Dr. Hegyháti József: Emlékezés régi iskolámra Tóth Sándor: Mit jelent/ett/ a gyönkiség egy öregdiáknak? Kovácsné dr. Szigeti Klára: Diákkori emlékek Bödők Zoltán, 12.a: Nosztalgia avagy mit éltem át Gyönkön hat év alatt? Mátyás Ernő: 200 éve működik a gimnázium Gyönkön Mesterházy Balázs: Összetört cserepek VISSZAEMLÉKEZÉSEK A KÉTTANNYELVŰSÉGRŐL Die Bedeutung der bilingualen Schulen in Ungarn A kéttannyelvű iskolák jelentősége Magyarországon Deutschlehrerin sein - an einer bilingualen Schule Gondolatok a kéttannyelvű oktatásról Zur Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem Lajos Tolnai Gimnazium in Gyönk (Jink) und dem Georgius- Agricola- Gymnasium Chemnitz (vormals EOS Karl Marx ) A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és a chemnitzi Georgius Agricola Gimnázium (korábban EOS Karl Marx ) közti együttműködés történetéhez Schüleraustausch Darmstadt-Gyönk Diákcsereprogram Darmstadt-Gyönk Zwölf Jahre = lebenslänglich Tizenkét év = életfogytiglan Im ungarischen Weltdorf Anmerkungen zum Gyönker Modell,

10 Das Deutsche Sprachdiplom am Tolnai-Lajos-Gymnasium A DSD Deutsches Sprachdiplom német nyelvvizsga a Tolnai Lajos Gimnáziumban Das Österreichische Sprachdiplom am Tolnai Lajos Gymnasium Az ÖSD-vizsga a Tolnai Lajos Gimnáziumban NEVEK 200 ÉV TÁVLATÁBAN Az iskola igazgatói Igazgató-helyettesek Kollégiumvezetők Az iskola főállású tanárai Német és osztrák vendégtanárok Unsere programmlehrer Érettségizett növendékeink A Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium Kiváló Tanulója emlékérem tulajdonosai A 200. TANÉVÜNK A 2005/2006. tanév eseménynaptára A 2005/2006. tanév iskolai és kollégiumi dolgozóinak névsora A 2005/2006. tanév osztályainak névsora KÉPEK ISKOLÁNK ÉS KOLLÉGIUMUNK MÚLTJÁBÓL ÉS JELENÉBŐL

11 Légy hív mind halálig és néked adom az életnek koronáját János: Jelenések könyve II.10. Itt kezdtem tanulni a valót, talán itt kezdtem tanulni az embert. Tolnai Lajos 7

12 BEKÖSZÖNTŐ Köszöntöm iskolánk fennállásának bicentenáriuma alkalmából az intézmény egykori és mai pedagógusait, dolgozóit, diákjait, minden emlékezőt és érdeklődőt. A tolnai dombok közt szerényen megbújó egykori centrális oskola, majd református gimnázium, mai nevén Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, 2006-ban ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. E rangos évforduló kapcsán minden iskolai rendezvényen valamilyen módon szó esik az alma mater múltjáról, hagyományairól, sikereiről. Sok egykori diák felkeresi az iskolát, jól esik együtt emlékezni. Megalakult az Öregdiákok Egyesülete, hogy segítse az iskola mai nevelő-oktató munkáját, ápolja a hagyományokat és erősítse az öreg diákok együvé tartozásának jó érzését. Az összefogás és a gazdag hagyaték gyarapítása jeléül fogadják ezt az iskolatörténeti könyvet, mely első próbálkozás a gyönki gimnázium történetének bemutatására könyv formában: töredékek, visszaemlékezések, néhány életpálya és felvillanások a mából. 200 év már történelmi időben is jelentős feldolgozásakor nem lehetett teljességre törekedni. A hangsúly az érettségit adó os időszakra tevődött. Fogadják szeretettel e bicentenáriumi kiadványt, olvasásakor elevenedjenek fel a gazdag múlt értékes pillanatai. G y ö n k, Dr. Humné Szentesi Katalin igazgató 8

13 TOLNAI LAJOS (az iskola és kollégium névadója 1965-től) Ki volt Tolnai Lajos? Tolnai Lajos ősi tolna megyei köznemes családból származott. Családi neve Hagymássy volt, de mindvégig írói nevét, a Tolnai-t használta, így örökítődött meg a köztudatban január 31-én született Györköny községben. Apja, Hagymássy Sándor, a helység akkori jegyzője. Kolozsváry Julianna, anyja, dunaszentgyörgyi földbirtokos lánya. A család néhány évi váraljai megszakítással 1848 tavaszáig marad a szülőfaluban elején Gyönkre költöznek; itt végzi el Tolnai Lajos az algimnáziumot ben : a híres Nagykőrösi gimnáziumba jár. Az irodalmat Arany Jánostól tanulja, az önképzőkör lapjában jelennek meg első versei őszétől a pesti református teológia hallgatója, legátusként Szekszárdra is eljut. Tanulmányai végeztével a Kálvin téri templom segédlelkésze lesz egykori tanára mellet. Jeles szónok hírében áll s tanít az egyház elemi iskolájában is : a pesti református főgimnázium helyettes tanára ben megnősül, felesége Sugár Fanni. Béla fiuk orvos lesz, Iduna lányuk fiatalon hal meg : református lelkész Marosvásárhelyen. Életének legnehezebb időszaka ez, mert nem szolgálja ki az erkölcstelen város urait. Alaptalanul perbe fogják. Végül lemond állásáról március 19.: haláláig Pesten tanít. Az utolsó tíz évben felesége elhunytával végképp a magány lesz osztályrésze. Tizenegy esztendős volt, midőn a szabadságharc kitört 30 esztendős, mikor 1867-ben a Habsburgokkal való kiegyezés megtörtént. Látta a szabadságharc eseményeit s végigélte a Bach-korszakot, az elnyomatás 9

14 reménytelen esztendőit. Tolnai Lajos lelkivilága a Bach-korszakban, a szabadságharcot követő elnyomatás esztendőiben nyerte sorsdöntő élményeit. Letiport országot, vérét vesztett s romlásnak indult társadalmat látott maga körül, lelke keserű élményekkel, kínos társadalmi megismerésekkel telt meg, s hű maradt élményeihez mindhalálig. Hiába jött a kiegyezés a maga görögtüzes lelkesedésével. Hiába hangoskodtak új emberek, hogy a kiegyezés jótékony fejlődést hoz a magyaroknak. Hiába bódult bele az egész ország a kibékülés mámorába, Tolnai Lajos a társadalom meggyógyuló sebeibe mélyesztette ujjait és mást mondott. Érezte, hogy távolról sem gyógyultak be azok a sebek, melyeket a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc leverésekor s az önkényuralom alatt szenvedett a nemzet, hanem inkább üszkösödnek, fekélyesednek. Tolnai ezeket a sebeket kiáltotta ki, messzirenyúló hatásukra figyelmeztette a társadalmat, tiltakozott a könnyelmű derűlátás, a megokolatlan hiszékenység ellen.. A negyvennyolcas forradalom és szabadságharc félben maradt, nem végezhette el tisztulásnak és az újjászületésnek esedékes történelmi művét. Bitó alá, puskagolyók elé, börtönbe és száműzetésbe került a negyvennyolcas hősi nemzedék. Tolnai Lajos a kétségbe ejtő társadalmi balsorsot írta meg nyíltan, egyenesen, kíméletlenül előtt hősi hang uralkodott a magyar irodalomban, az írók teljes odaadással vállalták a nemzetalkotás hivatását. A kiegyezés csillogó köntöse alatt Tolnai vészes kórok nyomait látta és merészen föllebbentette, társadalmunk minden kórját megörökítette. A múlt század második felében egyetlen magyar író sem nyújtott ennyire átfogó és hősi társadalomrajzot. Tolnai minden irányban igazat mondott, inkább a magányosságot vállalta, de nem alkudott meg semmiféle osztályréteg, vagy más efféle kisebb ügy kedvéért. Regényei ezért, szépirodalmi értékükön túl, rendkívüli társadalomtörténeti jelentőséggel is rendelkeznek. Legismertebb művei: Tolnai Lajos költeményei, Az úrak, A báróné téndasszony, A nemes vér, Az oszlopbáró, 1884 A polgármester úr, 1885 Eladó birtokok, A jubilánsok, Az új főispán, A sötét világ, A nagy-gyárosék és egyébb elbeszélések,

15 Ady Endre: Egy ravatalnál Nem volt semmi bűne, csak különb volt, mint a többi. Éles volt a szeme, tehát keserű volt nagyságos szíve s rombolóan lázas az agyveleje. Mellékesen pedig, legelső íróembere volt az országnak és még ezt is megbocsájtották neki. De hogy látni és beszélni mert, azt nem bocsájtották meg soha. 11

16 12

17 13

18 14

19 ALAPÍTÓ LEVÉL Mi Gyönki Földes Uraságok meg-győzettetvén arról, hogy kiváltképpen a jó-nevelés által tétettetik az Ember alkalmatossá és tökéletessé a maga életének okos fojtatására, az Emberi Társaságra, és ajó Hazafiuságra, sőt az Isteni félelemre is; a jó nevelés pedig leg inkább a rendes Oskolák által miveltetik; -tapasztalván pedig azt, hogy a körül lévő Vidéken tsak edgyjó, rendes Nevelő Oskola is a melybe az igyekező Szülék az 6 Gyermekeiket ajó neveléssel a tökéletességre készithetnék, nem találtatik: ugyan azért, egyedül az Emberiséghez és Hazánkhoz vonszó azon szeretetünkből, hogy mi ezen szükséges jó-nevelést tőlünk ki telhetőképpen előmozditsuk, oly szándékra jöttünk, hogy Gyönkönn a magunk Helységünkben edgy Német Magyar és Deák Rethoricáig inclusive tanittandó Oskolát áilitsunk fel, mellyet a jövendő időkre is állandóvá tégyünk, a mint is ezen végre: Alább irt Napon és Esztendőben azon Épületet, melly a Német Oskola Ház mellett mostanában épült, Fundussal edgyütt Somogyi, Tolnai és Baranyai Tractusok Centrális Oskolájának ez uttal minden terek és adózás nélkül mint szabad Fundust által irjuk, és adjuk következendő Feltételek alatt. Ugymint: lször Ezen Oskolának Fő vigyázása minden időben Gyönki Famíliánkat illesse, meny végre a három Tractusbéli Tisztelendő E1őii Járó Urak a Familia meg edgyezésével közülünk edgy arra érdemes személyt fognak választani. 2szor Alkalmatos Oskolabéli Tanittókat a három Tractusbéli Tisztelendő Elő járó Urak a Familiabéli Inspector Urral lejendő edgyetértéssel fognak választani és el is botsatani. 3szor Ezen Oskolába a Német Nyelvnek tanittása leg nagyobb tzél légyen, azért is ez főképpen előmozdittassék és szorgalmatossan tanittasson. 4szer Az Oskolabéli nagyobb dolgoknak elintézésére a Tractusbéli Tisztelendő Elö járó urak, Inspector Urral edgyütt minden esztendőbe legalább egyszer egybe fognak gyűlni, akik a szükségesekre vigyázni fognak. 5ször A kissebb Oskolabéli Professzorok és Tanítványok erám pedig a fellyebb irt Fő Vigyázó Urak egy Hely beli kis Consistoriumot fognak fel állítani, a melly az apróbb dolgokat elintézhesse. 15

20 6szor Az Oskolához tartozandók számára bizonyos regulák Törvényül fognak írásba kiadattatni, hogy magokat azokhoz minden esetre alkalmaztathassák. 7szer Hogyha pedig valamelly véletlen változások miatt ezen Oskolának meg szünni kellene, mivelhogy ennek Épittésére mindenféle Matériálékat Mi Földes Uraságok szolgáltattunk: tehát azon esetre a Matériálékon kívül minden hozzá tartozandók árrának, és Mester Emberek béreknek betsü szerént a V. Tractusoknak lejendő ki fizetése mellett a Gyönki Famíliára vissza szóljon, addig pedig sem edgy magá nossan közülünk, sem közönségessen átoljába még Maradékiak is semmi esetbe és okra nézve ne háborgathassa. Mely ebéli szíves Hajlandóságokat a Tekintetes Gyönki Földes Uraságoknak mi is alább írottak a V. Tractusok részéről tellyes hálaadó szívvel vévén: a fenni irt Pimetumoknak szentül lejendő megtartásának ígérete mellett, a fellyebb által irt és adott Oskola Házat által vesszük. Menynek is nagyobb hitelére ezen In Seriptionális Levelet mind két részről saját kezünk aláírásával és szokott Petsétünkkel megerősítvén ki adtuk Gyönkön 29 8h 812. Néhány latin szó, ami kevésbé ismert: Rethorica: ékesszólástan Tractus: táj-vidék (itt megye) Inclusive: beleszámítva matériálék: anyagi kellékek Inspector: felügyelő Superintendáns: fó-felügyelő Consistorium: egyház-tanács Prosenior: az egyházmegye vezető Seriptionális: (itt) polgárjogi esperese. 16

21 Az alpítólevelet bal oldalt a gyönki földes uraságok, jobb oldalt a három megye reformátusegyházainak képvielőiírták alá. Hajós Sámuel mint Gyönki Földes Ur et. Tettes. Nemes Tolna Megye Tábla Birája és Feő Fiskálisa Magyari Kossa Péter mint Gyönki Földes Ur és Fejér és Tolna V.gyék Tábla Birája és Tettes. Ns. Fejér V.gyének Generális Komádi Nagy Mihály mint a Tolnai V. Tractusnak Esperese Csekei János mint a a Tolnai V. Tractus Vice Seniora és Superintendentiális As. Seffor. Gángol István mint a Külső Somogyi V.Tractus Proseniora Magyari Kossa Sámuel mint Gyönki Földes Ur Tettes. Tolna és több T. N. V.gyék Tábla Birája Németh Károly mint a Külső Somogyi V. Tractus rendes Horariusa Jelen létemben Elek Ferenc Tettes. Ns. Tolna Vármegye Al Szolga Birája 17

22 ISKOLÁNK MÚLTJÁBÓL I. Az iskola alapítása /Összeállította: Szabó József gimnáziumi tanár/ Iskolánk első gyermeki lépéseit Gángol István históriájából ismerjük, melynek a szerző a következő címet adta: A külső somogyi egyházi megye Nagyszékelyben helyheztetett helvétai vallástételű Centrális Oskolájának első kezdetétől való históriája. Már a cím is jelzi, hogy iskolánk tanítói Nagyszékelyben kezdték meg az ifjúság nevelését ben ugyanis Csicsvai Vasas András és Keck Dániel lelkészek fiaikat a latin nyelvvel akarták megismertetni. Még ez év márciusában elhatározták Horváth Ádám bíztatására -, hogy olyan mestert hozatnak a székely iskolába 170 Frt. fizetéssel, aki a kis centrális iskolát is vezeti. E tervből azonban egyenlőre nem lett semmi, mert némelyek mondja Gángol nagyon hidegen fogadták a dolgot. Csicsvai úgy segített a bajon, hogy Laky Istvánt megfogadta fia mellé instruktornak. Úgy látszik a házi tanító jól végezte munkáját, mert Csicsvai Keck Dánielt is megnyerte az ügynek és 1806 januárjában szállást vettek a tanítónak, aki ott tanította a három növendéket, név szerint Csicsvai Andrást, Keck Dánielt és Dénest. A diákiskola tehát megindult és valószínüleg alapítói sem hitték, hogy 150 év lepergése után az általuk kezdeményezett iskola mint gimnázium, még mindíg folytatja áldásos működését annyi rosszakarat, annyi gáncsoskodás ellenére is. Térjünk vissza a múltba, a jelen küzdelmeihez erőt gyűjthetünk a múlt felelevenítésével. A Centrális Oskola első mestere fizetését részben a Magyar Székelyi Oskolától kapta, részben pedig a tanulók szülei jutalmazták a latin és a német nyelv tanításáért. A gyönki Consistorium 1806 februárjában mindezt jóváhagyta és megbízta Nagy Gergely prédikátort, hogy mint inspektor időnként referáljon az iskola állapotáról ben már nagy sikerrel tették le az exámént a tanulók, kiknek száma már annyira megnövekedett, hogy 1808-ban a Consistoriumnak preceptorról kellett gondoskodnia. Ez az újabb állás újabb anyagi áldozatot követelt, mely áldozat csak úgy lett valósággá, hogy Vécsey József 400 Frt-os adományával példamutatásra serkentette a környék tehetősebb családjait. Az adakozás megszervezésében nagy érdeme van a már említett Horváth Ádámnak is, aki ez ügyben a Consistoriumnál eljárt 1809 március 7-én és a Consistorium Hőke József asszesztort küldte ki önkéntes adományok összeszedésére. Ennek ellenére a kisegítőből nem lett semmi, mert közben a mester Nagyberénybe távozott prédikátornak. A Consistoriumnak tehát új tanítót kellett keresnie. A Kilitiben 1809 július 11-én tartott gyűlés a siker érdekében elhatározta, hogy évente az eklézsiák három félékre felosztódván annyi búzát adjanak össze, hogy mindenik esztendőben rámenjen a tizenkilenc pozsonyi mérőre. Ez persze még a kor viszonyai között sem biztosított valami fényes jövőt a megválasztott tanítónak. Kerestek tehát olyan embert, aki a fizetés csekélységét és a mostoha viszonyokat képes elviselni. Ilyen tanítót találtak Mányoki József személyében, akinek ifjúi lelkesedésére, tántoríthatatlanságára és tudására az iskolának bizony nagy szüksége volt. Fokozta a nehézségeket Keck Dánielnek az iskola egyik alapítójának halála, amely szinte jeladás volt az iskola ellenségeinek a támadásra. Így pl. a nagyszékelyi református egyház mindent megtett, hogy az iskola alól kihúzza a talajt, illetve, hogy megfossza a munkát biztosító négy faltól. Joggal mondhatjuk, hogy iskolánk ekkor közel állt a pusztuláshoz, közel állt ahhoz, hogy dicstelenül végződjék még fiatal élete. A pusztulás és a lét kérdése volt tehát letéve 18

23 Mányoki József kezébe. Mányoki az életet akarta. Az iskoláért, az iskola jövőjéért harcolt mint ember és mint nevelő is. Ilyen mostoha viszonyok között ért el 1810 májusában olyan szép eredményt tanítványaival, hogy a vizsgán Csicsvai elragadtatásában professzornak szólította az ifjú mestert. A jó munka eredménye lett az is, hogy két segítőtársat kapott. Kovács József a latin, Konrád János a német nyelv oktatásában segít a professzornak. Az iskola helyzete az eredmények ellenére tarthatatlan Nagyszékelyben, egyrészt a református egyház ellenségeskedése, másrészt a helybeli gazdatisztek háborgatása miatt. Ezzel kapcsolatban Mennyei János feljegyzéseiben azzal vádolja az uradalmak intézőit, hogy még robotszolgáltatásra is kényszerítették az iskolát és oktatóit. Érthető tehát, hogy az iskola pártfogói igyekeztek olyan helyre telepíteni a veszélyben lévő intézetet, ahol a földesurak is támogatják. Ezért utazott Csicsvai András, Vécsei József és Egressy Sámuel Gyönkre és itt 1200 Frt-ért megvették azt a házat, amelyben addig a német református prédikátor lakott. A Consistorium természetesen ezen munkálatokat igen nagy örömmel vette tudomásul, ez a tény még gyorsabb cselekvésre ösztönözte Csicsvaiékat, akik 1812 február 7-én elhatározták az iskola Gyönkre való költöztetését. Közben az iskola tovább terebélyesedett, tanítottak már retorikát, logikát és grammatikát is. Újabb személyek alkalmazása vált szükségessé. (Halei János majd Vécsei László). Az iskola történetének nagyszékelyi szakasza lezárult. További sorsa Gyönk község kezébe tevődött, és látni fogjuk, a község sohasem volt szűkmarkú, ha az iskolája nehézségeit kellett áthidalnia. Mindig kész volt az iskoláért a legmeszebbmenő támogatásra és ezzel elérte, hogy annyi viszontagság után, ha megtépázottan, néhol düledezve is, de áll ma is az iskola, hirdetve, hogy Gyönk lakosai nem hiába hoztak annyi áldozatot. 19

24 II. Az iskola fejlődése Gyönkön /Összeállította: Szabó József gimnáziumi tanár/ 1812-vel véget ér Gángol István feljegyzése. Szerencsére mindig volt olyan egyén, aki az iskola szeretetétől ösztönözve tollat fogott a kezébe, hogy felelevenítse a jövő számára a múltat, megörökítve a jelent. Ilyen volt Kálmán Dezső akinek munkáját e helyen értelméhez híven foglalom össze. Az előző fejezetben láttuk, hogy a Centrális iskola Gyönkre való áthelyezését február 7-én határozták el. Ettől az időponttól kezdve szinte gyorsvonati sebességgel pörögnek az események. Még a február hó végén megtartott gyűlésen a külső somogyi egyház is képviselteti magát új épület emelése mellett döntöttek. A gyönki földbirtokosok helyeselték a tervet, sőt segítették is. Az iskola helyét Klein Fülöp és Weil Ádám háza telkére tervezték, kiket Hajós Sámuel javaslatára úgy kártalanítottak, hogy Klein Fülöp megkapta a német iskola épületét és a német egyház 80 Frt-ot fizetett neki. Weil Ádám részben az iskola telkén épített házat kapta, amelyet Christ Ádám fundusával egészítettek ki. Christ Ádámnak pedig a szőlőhegy alatt Magyari Péter új házat építtetett. Az építkezés 1812 augusztus 4-én indult meg ünnepélyes alapkőletétellel. Az építkezés gyorsan haladt, mert a feljegyzések szerint még abban az évben megkezdődött benne a tanítás (1812 november). Az iskola ez esztendeig a külső somogyi traktus irányítása alatt állott, de megerősödést, a fejlődést szolgálta, hogy mellé még október 28-án a tolnai és baranyai egyház is csatlakozott 60 Frt támogatással. E támogatás mellett nem szabad megfeledkeznünk a magánosok adakozásáról sem, amelynek pontos felsorolása Kálmán Dezső idézett munkájának 19. lapján megtalálható. Én csak a legfontosabbat, Hajós Sámuel Frt-os alapítványát említem meg, amelynek kamatai részben a nevelők fizetését emelték, részben pedig az évek során igen sok tehetséges szegény tanuló kapott ösztöndíjat. Szintén ez az alapítvány tette lehetővé a tanulók létszámának emelését és a harmadik nevelői hely megszervezését, melyre Sebestyén Jánost választották meg, aki a zenét és a rajzot tanította. Így az iskola három osztályossá növekszik, sőt évi 50 Frt fizetéssel orvosra is szert tesz. Az épület amelyben a tanítás folyt, nem volt nagy. Ezt tükrözi Nádudvari Bónis Károly, az iskola egykori növendékének (később ref. főgimnáziumi tanár) leírása: ben professzor volt Losonczy László a költő, ki dik évben Kecskemétre ment tanárnak, - lakott az iskola épületének a déli végében, volt két szobája, konyhája, éléskamrája, s ebből feljáró a padlásra. Lakása mellett volt a tanterme, hová akkor az ötödik és hatodik osztályú növendékek jártak Emellett volt a korrector tanterme ennek a lakása a tanterme mellett volt, s állott egy szobából és konyhából. Az épület legvégében volt a református német iskola. Ettől pár lépésnyire volt egy épület, hol most a takarékpénztár háza van, ebben lakott a református német tanító, az öreg Király József. A mostani gimnázium helyén volt a református magyar iskola A közzel szemben a másik sor házban, hol később Bévárdy kasznár lakott volt Sebestyén János lakása, ki a declinistákat és conjugistákat tanította, s ide járt rajzot tanulni az egész gimnázium növendéksége. Az elmondottak után érthető, hogy néhány esztendő alatt a tanulók száma annyit növekedett, hogy az épület nagyobbítása szükségessé vált. Ezt úgy oldották meg, hogy Magyari Kossa Sámuel (Hajós után inspector) földbirtokostól évi 75 Frt-ért kibérelték az iskola melletti házát. Persze ez csak ideiglenes megoldás volt. A végleges késett, mert hiába akarta a nagyobb támogatások reményében a tolnai és somogyi esperesség egyesíteni a gyönki gymnasiumot a lőrinci latin iskolával, ez a szőkkeblűség, bizalmatlanság miatt nem sikerült.

25 Az iskola és a tanulók életét ugyancsak Bónis feljegyzéseiből ismerjük. Az iskola akkori mai szóval élve napirendje a következő volt: Leckéjük volt 8-11 és 2-4 óráig naponként, egy időben a harmadik és negyedik osztállyal. Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken új leckét kellett tanulni, szerdán, szombaton délelőtt ismétlés volt (repetitio), délután szabadidő. A kis létszámú testület már ekkor is felhasználta a jobb tanulók segítségét. A jobb tanulókat correpetitorokká tette Békásy, s ezeknek kötelessége volt a hozzájuk beíratott correpetensekről a leckét naponként kikérdezni, s őket a fordításra el is készíteni. Hasonló de más tartalmú kép napjainkban a diákotthoni kikérdezések ideje. Mivel töltötte vajon a 30-as évek (1830-ról van szó) ifjúsága a szabadidejét. Bónis szerint télen szánkázni a szakadáti erdőre jártak szerdán, szombaton, - csak délelőtt volt tanítás máskor otthon csinálták. Csúszkálni a kertekre vagy a rétre jártak a bika akolon alul. Labdáztak az iskola udvarán a kertekben. Játékaik: golyózás, gombozás, méta. Kijártak a Gerenyásra és Öregerdőre madarat, tojást, epret szedni. Ez idő óta bizony sok kalendáriumot olvastak el, sok új generáció röppent ki a gimnázium falai közül. Megállapíthatjuk, hogy a mostani ifjúságnak más játékai akadnak. Időtöltés céljából nem kell neki fára mászni a tojás után. Sportkörökön hasznosabban használhatja fel testi fejlődése érdekében azt a fiatalos zabolátlanságot, a testi mozgás utáni vágyat, amely az embert igazán ifjúvá teszi. Ez az ifjúi lelkesedés a 30-as évek után a szabadság, függetlenség eszméiért indított küzdelmet és bontotta ki a háromszínű nemzeti lobogót. A hazaszeretet ragyogó példáit láthatjuk a 30-as évek során az u.n. reformkorban, majd az azt követő forradalmi fellendülésben. Ez a lelkesedés vezette a 40-es évek nagyjait: Petőfit, Kossuthot, Táncsicsot. Ez hatotta át az egész magyar ifjúságot, ez vezette a pesti népet a döntés kierőszakolása felé. Ez az új forradalmi hazaszeretet nem csak a nemzeti viselet hordását, a kokárda kitűzését jelentette, hanem olyan harcot is, amely sokak életét követelte. E küzdelemből nem csak a pesti magyar ifjak vették ki a részüket, hanem az egész nemzet fiai és ezek között nem utolsó helyen a gyönki diákok. Igaz, itt még ben sem folytak véres harcok, a kivívott szabadság megtartásáért, de ifjúságunk vezetői számtalanszor bebizonyították, hogy e szellem nem idegen előttük. A feljegyzések és a megmaradt adatok a diákság és a tanárok forradalmiságát fényesen bizonyítják. Vegyük ezen adatokat sorjában vizsgálat alá. Mennyei János volt gyönki tanár feljegyezte, hogy 1848-ban az iskola tanárainak sikerült nemes buzgalommal elérni, hogy a haladó és a korszellem igényeihez még egy negydik tanári széket felállíthatott. Mennyei gondolatmenete ezzel még nem ér véget, hanem kiegészíti, hogy 1852-ben amikor az idegen kormány ezen fejlődést meg akarta akadályozni, a testületnek csak nagy nehézségek árán sikerült a munkát folytatni. E rövid feljegyzés sok mindenre ad feleletet. Bizonyítja azt, hogy a testület tagjai a haladásért küzdöttek és forradalmiságukat szépen igazolja Mennyei, aki a korszellem és a haladás és a forradalom között nem tesz különbséget. E szellem, a forradalmiság nem szalmaláng náluk, mert még 1852-ben is a haladás mellett szállnak síkra, és a Bach rendszer terrorja ellenére idegennek tekintik a kormányt, nem érzik magukénak. Ha a feljegyzéseket továbblapozzuk, látni fogjuk, hogy 48-as hazaszeretetük még fiatalon él 1860-ban is. Ez év decemberében ugyanis a gimnázium épületére kitűzik a 48-a zászlót. Magyari K. Sámuel földbirtokos a nemzeti zászló miatt keményen összetűzött a tanári karral, mely összetűzés azonban néki babérokat nem szerzett. Gondoljuk el, mennyire elevenen élhettek a 48-as forradalom emlékei a testületben, mely szembeszállt az emlékek megvédéséért földesurával, aki egyben hivatalos elöljárója és az iskola fenntartója. Magyari Kossa álláspontja nem új, hiszen földbirtokos, aki még középkori jogait is veszélyeztetve látja a földnélküli perek harcias kiállásától. Azt hiszem, büszkék lehetünk a kartársakra, mert bizonyára nem sok 21

26 gimnázium ormán lobogtatta meg a szél a 48-as zászlót a tanári testület jóvoltából a 60- as években. A testület e nagyszerű tette természetesen csak úgy volt lehetséges, hogy olyan tagjai voltak mint Kiss Gábor, akinek önéletrajzi leveléből megtudják, hogy mint 48-as honvéd nevet és elismerést szerzett magának ben Kiss Gábor részt vett a pozsonyi diéta nevezetes vitáin, majd 48 nyarán Jellasics betörésének hírére elhagyta Pázmándy Dénes családját. Itt volt ebben az időben nevelő. A további eseményekről a már említett önéletrajzi levélben így számol be: részt vettem a pákozdi ütközetben, a Jellasics kergetésében, az ozorai lefegyverzésnél jelen voltam, innen Pázmándy kívánságára Perczel visszaküldött Pestre, és egyike voltam azon három honvédnek, kik az Ozoránál horvátoktól elvett schwarzgelb zászlókat bevittük egyenesen a parlamentbe, amikor a kísárő levelet Pázmándy a házban felolvasta, olyan jelenetet, örömet, lelkesedést életemben nem láttam, a képviselők majd széttéptek bennünket kérdéseikkel 1849-ben a Pázmándi házat el kellett hagynom, mert veszedelem fenyegetett őszén gyönki tanár lettem Édes kedvesen emlékszem ezen időkre, azon nagy szeretetre, mely felkarolt. Azt hiszem e levéltöredékhez nem kell kommentárt fűznöm, és ha ilyen emberek tanítottak Gyönkön, nem folyhatott rossz munka. Kiss Gábor nem egyedül harcolt a gyönki tanárok közül a 48-as honvédő küzdelmekben. Ott találjuk a harc mezején Wimmer Teofil Ágostont is, aki ig volt tagja az iskola testületének. E nagy tudású, haladó gondolkodású papról a következő feljegyzést olvashatjuk: ban nem csak hazát lelkesítő szavakkal, de karddal is védte a megtámadott hazát 1849-ben mint Kossuth berlini követe szerepelt, ezért a rémuralom hóhérai elől külföldre kellett menekülnie. Tóth József 1849-ben a 65. zászlóaljnál szolgál, és világostól mint hadnagy tér haza. Dömény József a szabadságszeretetet a gyönki gimnáziumban szívja magába, és a 15 éves ifjú az iskola padjaiból több társával együtt honvédhuszárnak áll be. Tagja annak a maroknyi vitézi csoportnak, amely Komárom várában dacol az ellenforradalom csapataival. Később Gyönkön lesz tanár (1856) és így mint diák és mint tanár is emléket állított nevének. Ő az egyetlen diák, akiről biztosan tudjuk, hogy karddal a kezében harcolt a hazáért, a szabadságért. Heiszler József német neve ellenére az elsők között fog kardot megtámadott hazája megvédésére. Pesten a piaristáknál tanít, amikor Kossuth fegyverbe hívó szavára önként jelentkezik honvédnek, több diákot víve magával. A Jellasics elleni hadjáratban súlyosan megsebesül és ettől kezdve csak szóval tudja védeni szeretett hazáját. Sajnos diákjaink 48-as tevékenységéről nem sokat tudunk, de a birtokunkban levő néhány adat is tanúsítja, hogy a nevelők vetése nem hozott rossz termést. A statisztikai kimutatás szerint ben az iskolának csak 27 új növendéke van, a as évben meg 43 új tanuló jelentkezett Gyönkre. A tanulók nem zárkóztak el a haza megvédésének szent ügyétől. Ezt nem csupán az alacsony létszám bizonyítja, mely valószínűleg azért adódott, mert sokan puskával a kezükben védték a szabadságot. Bizonyítja az előbbi megállapítást az is, hogy 1848-ban a diákok nemzetőrséget szerveztek és tanultak excercírozni, elsajátították a puskák kezelését. Ez persze eltörpül az olyan iskolák mellett, amelyek különösen a pesti iskolákban történtek meg, a diákok tanáraikkal együtt elmentek katonának. Nem szabad azonban azt sem elfelejteni, hogy Pest a forradalom fészke, Gyönk pedig el van zárva a tolnai dombok között. A gimnázium tanulói algimnázium révén éves gyerekek. Az ifjúság és tanáraik viszonyát 48-hoz sokkal szebben és hívebben tükrözi ennél az évkönyvek mindenikében megtalálható 48-as ünnepély, amelyet később már tulajdonképpen évente háromszor tartottak meg: a forradalom kivívása (március 15.), a 22

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról BESENYEI ANDORNÉ-PAPP ISTVÁN Az Országos Könyvtárügyi Tanács Oktatási Szakbizottsága alakítja ki a könyvtáros szakképzés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben