HR HÍRLEVÉL Június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2012. Június"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL Június

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés Költöztetés Beilleszkedési szolgáltatás RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL Speciális szakmai tesztelés Kompetencia alapú tesztelés Munkaerő-közvetítés, direkt keresés Munkaerő-kölcsönzés CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció BDO AKADÉMIA Számviteli, pénzügyi, adózási és munkaügyi képzések Tanácsadás és szervezetfejlesztés Egyéni készségek fejlesztése Munkacsoportok hatékonyságának növelése Vezetői kompetenciák szélesítése Tehetség menedzsment Pályázatírás és projekt menedzsment 1 Júniusi köszöntő Júniusi munkaügyi cikkünkben az új munka törvénykönyve bevezetésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések terveiből szemezgetünk. E havi munkajogi cikkünkben arról írunk, hogy az új munka törvénykönyve megkönnyíti-e a munkáltatók napi működését, továbbá feltétlen, körültekintés nélküli alkalmazása során milyen jogi buktatók merülhetnek fel. Júniusi Expat cikkünk arról szól, hogy miként változott a magyar munkavállalók számára a nemzetközi munkaerőpiac. Bár a nyári szünet még csak a napokban kezdődött el, az újabb tanévkezdésre és az ezzel kapcsolatos költségekre, valamint az ehhez kapcsolódó lehetőségekre érdemes már szeptember előtt gondolni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltatók béren kívüli juttatás formájában is hozzájárulhatnak a munkavállalók iskolakezdéssel kapcsolatos költségeihez, erről adunk hírt júniusi számunk cafeteria cikkében. A BDO Akadémia nyári nyílt képzéseiről hírlevelünk végén értesülhet. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY Szemezgetés az új munka törvénykönyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések tervezetéből A tanulmányi szerződések Az átmeneti rendelkezések tervezete szerinti új szabályozás nem érinti a már meglévő tanulmányi szerződéseket, azokra továbbra is a jelenleg hatályos mt. rendelkezései az irányadók, így az abban foglalt kedvezmények a tanulmányok befejezéséig továbbra is megilletik azokat, akik a tanulmányi szerződésüket június 30-ig megkötik vagy azt megelőzően kötötték. Az mt ban biztosított vizsgánként, illetve vizsgatárgyankénti 4 nap szabadidő, valamint a diplomamunka elkészítéséhez biztosított 10 munkanap szabadidő az új mt. szerint már nem lesz kötelező. Bérpótlék az alapbérben Mint az ismeretes, az új munka törvénykönyve alapján a bérpótlékok alapbéresíthetők, viszont alapbérbe építésük várhatóan feltételekhez kötött lesz. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 2

3 Kártérítési felelősség A károkozó magatartás időpontja, azaz a káresemény az irányadó annak tekintetében, hogy annak bekövetkeztekor melyik szabályozás tekintendő követendőnek. Ha ez nem állapítható meg, akkor a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók. Nem mindegy a megállapított dátum, mert a munkavállaló gondatlan károkozás esetén a régi mt. szerint 1,5 havi átlagkeresete, míg az új szabályozás szerint már 4 havi távolléti díjának mértékéig érvényesíthető kártérítés olvasható ki az új mt.- hez kapcsolódó átmeneti rendelkezések tervezetéből. Idén még nem változik a szabadság A szabadságolással kapcsolatos új szabályozás az átmeneti rendelkezések tervezete szerint csak január 01-től lépne hatályba, így az idén még nem nyílna lehetőség olyan megállapodásra, mely szerint az alap-, illetve az életkor szerinti pótszabadság együttes összegének harmada átvihető az esedékesség évét követő évre. A munkavállalók idén szabadságuk kivételekor csak 5 munkanapról rendelkezhetnek, jövőre ez már 7 napra emelkedik, melyet két részletben lehet majd igényelni. Csalódást jelenthet az átmeneti rendelkezés azon leendő apukáknak, akik 7 nap pótszabadságban reménykedhettek születendő ikergyermekük után, ugyanis 2012-ben még marad az egységesen 5 munkanap mértékű pótszabadság. A távolléti díj számítása Van még idő elsajátítani az új mt. szerinti távolléti díj megállapítási szabályokat, ugyanis várhatóan a jelenlegi mt a szerinti átlagkereset és mt. 151/A. szerinti távolléti díj hibridjeként megjelenő új távolléti díjat az átmeneti rendelkezések tervezete alapján január 01-től kell majd alkalmazni. Bár a távolléti díj bevezetésével már eddig is jelentős mértékben csökkent az átlagkereset fizetését előíró rendelkezések száma, jövő évtől teljesen megszűnik ez a fogalom. Figyelemfelhívás Jelen cikkünk az új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések nyilvános tervezetei alapján készült, azok elfogadása és kihirdetése előtt. Mivel a cikk megírásának időpontjában is számos módosító javaslat van beterjesztve az átmeneti rendelkezések kapcsán, kérjük a törvény elfogadását követően annak végleges szövegéről tájékozódjanak a Magyar Közlönyből. Muhoray Beáta junior munkaügyi tanácsadó BDO Magyarország Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó BDO Magyarország A cikk megírását követően, de még a júniusi HR hírlevél lezárását megelőzően a Parlament elfogadta az új munka törvénykönyvéhez kapcsolódó átmeneti és módosító rendelkezéseket. MUNKAÜGYI KONFERENCIÁK a Milton és a BDO Magyarország szervezésében június június szeptember 20. Új munka törvénykönyve Előadók: Dr. Horváth István, Sipőczné Dr. Tánczos Rita, Máriás Attila Lásson tisztán az Új munka törvénykönyve kapcsán Dr. Pál Lajos Máriás Attila Új munka törvénykönyve - új iratminták Munkaügyi szabályzat és iratszerkesztés gyakorlati szakemberekkel dr. Waldmann Gábor - Máriás Attila BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 3

4 2 MUNKAJOG Tényleg ilyen egyszerű? - Bizonyítási nehézségek az új munka törvénykönyve egyes rendelkezései alapján Az új munka törvénykönyve a munkaviszony körében több helyen is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek célja a felek közötti jogviszony rugalmasabb, illetve életszerűbb kezelése. A nagy kérdés, hogy ezek a rendelkezések tényleg megkönnyítik-e a munkáltató napi működését, továbbá feltétlen, körültekintés nélküli alkalmazásuk során milyen jogi buktatók merülhetnek fel. A munkavállaló munkaidőn kívüli magatartása Az új munka törvénykönyve (továbbiakban utalásként: Mt) fenntartja azt az általános rendelkezést, hogy a munkavállaló a munkaviszony alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné 1. Az Mt újítása az, hogy a munkavállaló számára a továbbiakban előírja, hogy munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesem alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére 2. Erre erősít rá az Mt egy további szabálya, mely szerint a munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató számára hátrányos módon nem gyakorolhatja 3. Első pillantásra a jelenlegi igen fejlett technikai környezetben a munkáltató részére bizonyos területeken rendkívül egyszerű lenne utánamenni a munkavállaló munkaidőn kívüli viselkedésének, megnyilvánulásainak. Az internetes közösségi portálok (lásd pl. Facebook) erre kiváló lehetőséget adnak. 1 Mt 8. (1) 2 Mt 8. (2) 3 Mt 8. (3) 4 Mt 11. (1) 5 Mt 22. (2) Ennek ellenére a munkáltatónak nem szabad szem elől tévesztenie, hogy az Mt fent idézett rendelkezései mellett is igen szigorú kikötése a jogszabálynak, hogy a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető 4. Mindez azt jelenti, hogy a munkáltató csak nagyon körültekintően járhat el a munkavállaló közösségi oldalakon megjelentetett nyilatkozatai, egyéb anyagai tekintetében: a munkáltatónak esetenként és megfelelően alátámasztva kell igazolnia, hogy a közösségi hálón megjelentetett adatok, dokumentumok beszerzésével kapcsolatos tájékozódása nem minősül a munkavállaló magánélete ellenőrzésének. Azaz ebben a körben a munkáltató mozgástere rendkívül szűk, különösen az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit figyelembevéve, mely szerint a munkavállaló, mint magánszemély személyes adatainak kezeléséhez elsősorban a munkavállaló hozzájárulására van szükség. Mindezeket a buktatókat részben képes feloldani a munkáltató által kialakított szabályzat, mely a közösségi oldalakon történő tájékozódás problémásabb kérdéseire is kitér, és melyet a munkavállalók megfelelő módon megismernek. A fenti kérdéseken túlmenően a jövőbeni bírósági jogalkalmazás dönti majd el, hogy a közösségi oldalakon talált nyilatkozatokról, dokumentumokról készített nyomtatás milyen bizonyító erővel bír egy munkaügyi jogvitában. Nehéz a helyzet például akkor, ha a munkavállaló adott dokumentumot, nyilatkozatot nem ismer el általa készítettnek, de nem teljes bizonyító erejű okiratokról lévén szó a szerző személyén kívül az okirat tartalma is vitatható lehet. Mindezeket figyelembe véve rendkívül megnehezül a munkavállaló ebben a körben tett sikeres bizonyítása. A jognyilatkozatok alakja, közlésük módja elektronikus dokumentum Az Mt bevezeti a jognyilatkozatok elismert alakjának új formáját, az elektronikus dokumentumot. A jogszabály szerint írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésre, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosításra alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor 5. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 4

5 A jognyilatkozat pedig közöltnek minősül, ha az elektronikus dokumentum a címzett részére hozzáférhetővé válik 6. A jogszabály megfogalmazása alapján a továbbiakban írásbeli jognyilatkozatnak minősül az sms vagy útján tett jognyilatkozat is. Ebből következően akár a munkaviszony megszűnése is közölhető a törvény szerint sms vagy formájában. Továbbá a munkavállaló is tehet jognyilatkozatot ugyanezekben a formákban. Tekintettel azonban arra, hogy az Mt a fenti jognyilatkozatokkal kapcsolatosan nem írja elő kötelezően a külön jogszabályok szerinti elektronikus aláírást, így a jognyilatkozatot smsben, ben tevő személye adott esetben nem azonosítható be teljes biztonsággal. Továbbá azt sem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ezen dokumentumok tartalmában utóbb nem történt változtatás. Ezért az sms-ben, ben közölt munkavállalói jognyilatkozatok jogi hatályát alapjaiban kérdőjelezheti meg, ha a munkavállaló utóbb vitatja ezen nyilatkozatok megtételét vagy annak tartalmát. A munkáltató által tett nyilatkozatok joghatásának beállta pedig azáltal kérdőjelezhető meg, hogy adott esetben a munkavállaló vitathatja, hogy részére a nyilatkozat hozzáférhetővé vált. 6 Mt 24. (1) BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 5

6 Egy konkrét ügyben eljárt bíróság a korábbiakban telefaxon tett jognyilatkozattal kapcsolatosan járt el meglehetősen szigorú módon: a jognyilatkozatot tevő bizonyította a telefax által nyomtatott igazolással, hogy a telefaxon tett nyilatkozat sikeresen továbbításra került, továbbá mikor történt annak megküldése. Ennek ellenére az ellenérdekű peres fél azon nyilatkozatára, hogy a nyilatkozatot nem kapta meg, a bíróság a telefaxon nyilatkozatot tevőt kötelezte, hogy a faxigazolásban foglaltakon túlmenően bizonyítsa azt is, hogy a másik fél meg is kapta a faxon tett nyilatkozatot. Mivel ez nyilvánvalóan lehetetlen volt, a faxon nyilatkozatot tevő személy jognyilatkozatának közlése bizonyítatlan maradt. Belátható tehát, hogy faxnál újabb technikai eszközök, mint az sms, illetve küldése során ezek a bizonyítási nehézségek még erőteljesebben felmerülhetnek adott esetben. Célszerű tehát az elektronikus dokumentumok napi szintű igénybevételekor óvatosan eljárni, és lehetőség szerint a jognyilatkozatot más formában is megerősíteni/megerősíttetni a munkavállalóval. Továbbá nem célszerű a munkaviszony megszüntetése során a jognyilatkozat elektronikus dokumentum formáját választani. Munkáltatói jognyilatkozat megtétele nem az arra jogosult személy által Az Mt új szabálya, hogy a munkáltatói jognyilatkozat kivételesen érvényes lehet akkor is, ha nem az arra jogosulttól származik. Ennek feltétele, hogy az arra jogosult a jognyilatkozatot jóváhagyja jóváhagyás hiányában is, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethet az eljáró jogosultságára 7. A bevezetett új szabály az esetek nagy részében kétségtelenül a munkáltató javára szóló könnyítés. Némelykor azonban a jogosulatlanul eljáró személy eljárása eredményezhet olyan helyzetet, amelyet utóbb a munkáltatói képviselő már nem tud helyrehozni. 7 Mt 20. (3) 8 Mt 15. (4) 9 Mt 17. (2) Ebben a körben a törvény által említett második feltétel az, amire nagyon kell ügyelnie a munkáltatónak, hiszen ebben az esetben a munkáltatói képviselő jóváhagyása nem szükséges az egyébként álképviselő által megtett nyilatkozathoz, ha a munkavállaló a képviseleti jogosultságra alappal következtethet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jognyilatkozat visszavonására sincs lehetőség a munkavállaló hozzájárulása nélkül, ha az egyébként közlésre került 8. Ha például a munkáltató által fel nem jogosított személy adott munkavállalóval szemben a munkaviszony megszüntetését jelentő jognyilatkozatot (felmondás, azonnali hatályú felmondás) közöl, és a munkavállaló alappal következtethetett arra, hogy a jognyilatkozatot közlő jogosult annak megtételére (például az adott személy egyébként szokott a munkáltató nevében nyilatkozni, de a munkaviszony megszüntetésére történetesen nem volt felhatalmazása), a megszüntető jognyilatkozat a munkavállaló részére történő közléssel hatályossá válik. Azaz hiába nem ért egyet a jognyilatkozattal a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy tartja azt jogellenesnek, utóbb a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem vonható vissza. Ezért ebben a körben rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy mennyire bizonyítható a törvényben foglalt feltétel fennállása vagy fenn nem állása: a munkavállaló tényleg alappal következtethetett-e a jognyilatkozatot tevő személy jogosultságára. Az ezzel kapcsolatos bizonyítékok bizonyító ereje nyilvánvalóan esetfüggő, és sok múlik a jövőbeni bírósági gyakorlaton is, azonban a bizonyítási nehézségek kiküszöbölése érdekében sokat tehet a munkáltató is, ha belső szabályzatában egyértelműen rendezi a jognyilatkozatok megtételére jogosultak körét adott szervezeti egységeken belül. Lényeges, hogy az ilyen jellegű szabályzatot a Munka Törvénykönyvének megfelelően a helyben szokásos és általában ismert módon közzé is tegyék 9. Dr. Botond Gábor Ügyvéd Partner Botond és Társai Ügyvédi Iroda BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 6

7 3 EXPAT Magyar munkavállalók külföldön Hogyan változott számunkra a nemzetközi munkaerőpiac? Mennyire lehet értékes a magyar munkavállaló külföldön, és ez vajon milyen veszélyeket rejt magában a magyarországi munkáltatók számára? A munkaerőpiac helyzete Európában folyamatosan változik: egyes határok végleg megnyílnak, mások újból korlátozódnak a munkavállalók előtt. Vajon milyen változások figyelhetőek meg ennek következtében napjainkban a magyar munkaerőpiacon? Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozásával a tagállamoknak ugyan még 7 évig jogukban állt korlátozásokat kivetni a magyar munkaerő szabad áramlására, de az Egyesült Királyság, Írország és Svédország nem élt ezzel a jogával és már május elsejével megnyitotta munkaerőpiacát az újonnan csatlakozott országok állampolgárai előtt. Utolsóként Németország és Ausztria szüntette meg a munkaerő szabad áramlására vonatkozó korlátozásait május elsején, Svájc pedig április 30-ig évente emelkedő számú kvótát alkalmazott a hosszú és rövid távú egyéni munkavállalási engedélyek számát illetően, míg végül május 1-én a svájci határok is megnyíltak az EU8-as tagállamok munkavállalói előtt. A svájci korlátozások megszüntetését követően számos Európai Uniós állampolgár érkezett az országba Svájc szerint aggasztó mértékben 3,4 százalékosra növelve a munkanélküliséget, ami Európában még így is a legalacsonyabb értéket képviseli áprilisában a svájci kormány megszavazta a kvóták újbóli használatát: május 1-től ban maximalizálta a kiadható munkavállalói engedélyek számát a Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Észtországból, Lettországból, Litvániából és Magyarországról származó állampolgárok részére. Svájc az 1999-es nemzetközi egyezmény biztonsági záradékára hivatkozott, ami szerint ha az adott évben a 10 százalékot meghaladja az érintett országokból érkező munkavállalók száma, akkor a fogadó országnak meghatározott időre joga van visszaállítani bizonyos korlátozásokat. Ezektől az újabb szigorításoktól függetlenül a külföldi munkákat kínáló állásbörzéken a magyar munkavállalók egyre több külföldi cég ajánlatából válogathatnak. Az EUREST adatai szerint már több, mint 28 ország vállalatai kínálják pozícióikat magyar munkavállalókat várva külföldi munkavégzésre. A legnépszerűbb területek közé a vendéglátás, az építőipar, az informatika, az ipar, a kereskedelem és az egészségügy tartozik. Nem csak az elérhető pozíciók köre szélesedett az elmúlt években, hanem az érdeklődők köre is bővült. Ijesztő adat, hogy a külföldi munkalehetőség után érdeklődők több, mint fele diplomás munkavállaló. Jelentős arányban érdeklődnek a szakképesítéssel rendelkezők is, míg a képesítés nélküli érdeklődők száma csökken. A diplomás érdeklődők közül a legtöbben szálloda és vendéglátóipari képesítéssel rendelkeznek. Rajtuk kívül bár számuk évről évre csökken jelentős arányban figyelhetők meg a számítástechnikai, műszaki és természettudományi végzettséggel rendelkezők is, míg nagy és folyamatosan növekvő arányban vannak az érdeklődők soraiban a tanári és oktatói diplomával rendelkezők. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 7

8 Évek óta számolni kell az agyelszívás problémájával leginkább az orvosok, nővérek és kutatók körében, de mára már egyre szívesebben látják a magyar mérnök munkaerőt is a határon túl. Nem ritka az a jelenség, hogy valaki pályakezdőként a nyelvtudás hiánya miatt mint betanított munkás helyezkedik el, végül pedig menedzserként fejezi be külföldi pályafutását. A fejlődési, előléptetési lehetőség tehát nyitva áll a magyar munkavállalók előtt, akiknek munkáját és szaktudását külföldön egyre szélesebb körben elismerik. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az olyan foglalkoztatási ágakon kívül, mint a számítástechnika vagy az egészségügy melyek rendkívül keresettek és népszerűek a munkáltatók és a munkavállalók részéről is összességében a magyar állampolgároknak csak kis része gondolkozik azon, hogy rövidebb-hosszabb ideig külföldön vállaljon munkát: a legfrissebb felmérési adatok szerint a megkérdezettek 6 százaléka fontolgatja a külföldi munkavállalást. Lényeges visszatartó erőnek bizonyul a család és a megfelelő nyelvtudás hiánya, ami ezáltal ösztönző erővel hat a belföldi munkavállalásra. Még ha ez a szám arányaiban kevésnek is tűnik, a diplomás, felsőfokú képzettséggel rendelkezők növekvő érdeklődése a külföldi munkavégzés iránt veszélyeket rejt magában: egyre inkább számolni kell a képzett munkaerő külföldi munkavállalásával. Ennek köszönhetően élesedő versenyhelyzet alakulhat ki, hiszen a kedvezőbb fizetés és az ezáltal biztosított életszínvonal egyre vonzóbbá teszi a külföldi munkavállalást. olvashat majd Muzik Mónika Junior tanácsadó BDO Magyarország Zórándy Nóra Senior tanácsadó BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 8

9 4 CAFETERIA Minden, amit az iskolakezdési támogatásról tudni érdemes A juttatás törvényi háttere Az iskolakezdési támogatással kapcsolatos szabályokat az 1995.évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény 71 (1) bekezdésének e), valamint (6) bekezdésének g) pontjai tartalmazzák. Az (1) bekezdés e) pontjának értelmében béren kívüli juttatásnak minősül az iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész. A (6) bekezdés g) pontja többek között kimondja, hogy a juttatás a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül vehető igénybe. Ennek értelmében az iskolakezdési támogatás a béren kívüli juttatások egy olyan eleme, melynek felhasználása egy meghatározott időszakhoz kötött. A 2012/2013 tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 3. (hétfő), így 2012-ben ez az időszak július 5. és október 2. közé esik. A jogszabály változása előtt az a munkavállaló igényelhetett iskolakezdési támogatást, akinek a közoktatásban résztvevő gyermeke nem idősebb 23 évesnél. A változások hatálybalépésével ez tehát módosult és a juttatást már csak legfeljebb 20 éves korú gyermek esetében lehet igénybe venni. A törvényi háttér a gyakorlatban A juttatás 30,94%-os adózású a mindenkori minimálbér 30%-ának mértékéig (2012-ben Ft-ig), azonban egy gyermek után mind a két szülő részesülhet iskolakezdési támogatásban, így akár Ft-nyi juttatás is kapható gyermekenként. A juttatás biztosításának egyik feltétele, hogy a ked vezményezett gyermek közoktatásban vegyen részt. A közoktatási törvény értelmében közoktatásban vesz részt a gyermek, ha általános iskola, szak munkásképző, szakközépiskola, gimnázium, vala mint alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója. Mivel az iskolakezdési támogatás egyik feltétele a családi pótlékra való jogosultság, a családok támogatásáról szóló törvény is a juttatás törvényi hátterét képezi. A családok támogatásáról szóló törvény változásai A törvénnyel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a augusztus 31-től hatályos jogszabályváltozások a juttatás feltételeit némileg szigorították. A törvény 8 (1) bekezdésének ab) pontja szerint a munkavállaló iskoláztatási támogatásra jogosult ( ) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét betölti. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 9

10 A juttatás adhatóságának másik feltétele, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója legyen, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT állam hasonló jogszabálya alapján családipótlék-juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa. Kötelező nyilatkoztatás és adatszolgáltatás A munkáltatónak a juttatással kapcsolatban külön adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, azonban az SZJA törvény 71 (5) bekezdésében meghatározott adhatósági feltételek ellenőrizhetőségének érdekében célszerű a juttatást igénybevevő munkavállalókat nyilatkoztatni. A családi pótlékra való jogosultság és a kedvezményezett gyermek közoktatásban történő részvétele mellett a munkáltatónak tehát rendelkeznie kell egy a munkavállaló által aláírt nyilatkozattal is, mely szerint a munkavállaló megfelel a fenti feltételeknek. Ennek a nyilatkozatnak nincs a törvény által előírt kötelező formája, azonban az alapadatokon túl érdemes rögzíteni benne a kedvezményezett gyermek nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában bármely természetes azonosítószámát pl.: TAJ számát), valamint a juttatás igényelt összegét, továbbá célszerű a közoktatási intézmény által kiadott érvényes iskolalátogatási igazolást is bekérni a munkavállalóktól. Az utalványok felhasználhatósága A támogatás kétféle formában történhet: a munkavállaló vagy a munkáltató nevére szóló számlával igazolja a vásárlását, vagy az utalványszolgáltató cégek által biztosított utalvány segítségével használja fel a juttatást. Fontos, hogy mindkét esetben kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására használható fel az iskolakezdési támogatás. Juttatás óvodás gyermek esetén Annak ellenére, hogy az óvodák is a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartoznak, a juttatás elnevezéséből is adódik, hogy csak iskolás gyermek esetén beszélhetünk erről a béren kívüli juttatásról. Abban az esetben azonban, ha óvodás gyermekünk az adóévben kezdi meg iskolai tanulmányait, már adható iskolakezdési támogatás a munkavállaló számára. Nagy Zsolt Cafeteria tanácsadó BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 10

11 A BDO AKADÉMIA NYÁRI NYÍLT KÉPZÉSEI Lásson tisztán az új munka törvénykönyve kapcsán A BDO Akadémia tisztelettel meghívja Önt "Lásson tisztán az új munka törvénykönyve kapcsán" című Budapesten megrendezésre kerülő szakmai előadására, mely június 27-én, szerdán 8.30 és között kerül megrendezésre a BDO Magyarország konferencia termében! (cím: Laurus Irodaházak, 1103 Budapest, Kőér u. 2/a. ) Ajánló Előadásunkkal segíteni kívánunk a foglalkoztatóknak abban, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó új jogszabályok ismeretében olyan optimális munkaügyi működést tudjanak kialakítani, amely a hatósági ellenőrzések próbáit minden szempontból kiállja. Előadóink: DR. PÁL LAJOS Ügyvéd, Pál és Kozma Ügyvédi Iroda Miért más az új munka törvénykönyve? MÁRIÁS ATTILA Munkaügyi szaktanácsadó, BDO Magyarország Az új munka törvénykönyve a munkaügyi ellenőrzés hatásköri szabályainak tükrében Részletes tematika, jelentkezés: MEGHÍVÓ A rendezvény helyszíne: BDO Magyarország konferencia terme, Laurus Irodaházak, C épület, 1103 Budapest, Kőér u. 2/a. A rendezvény időpontja: június 27., Részvételi díj: Ft + ÁFA, amely magában foglalja az előadásokat, a frissítőket és a kávét, valamint a szendvicsebédet. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 11

12 A BDO AKADÉMIA NYÁRI NYÍLT KÉPZÉSEI IFRS képzés augusztus A BDO Akadémia tisztelettel meghívja Önt a Budapesten megrendezésre kerülő 5 napos IFRS szakmai képzésre, amely augusztus 27-től 31-ig kerül megrendezésre a BDO Magyarország előadó termében. (cím: Laurus Irodaházak, 1103 Budapest, Kőér u. 2/a. ) Ajánló Az IFRS rendszerét nemcsak nagy-, illetve multinacionális vállalatoknak érdemes figyelemmel kísérniük, hanem a kis- és középvállalatok számviteli szakembereinek is, hiszen a standardalkotó bizottság már a kis- és középvállalatok részére is kidolgozta a jövőbeni követelményként megjelenő standardokat. Az IFRS standardok folyamatosan változnak, ezért állandó karbantartást igényel ismeretük. Tanfolyamunkkal segíteni kívánunk azoknak a számviteli szakembereknek, akik napi munkájához elengedhetetlen az IFRS standardok ismerete. Oktató Tematika RÓZSA ILDIKÓ Számviteli oktató I. modul: IFRS elmélet (2 nap augusztus 27.,28.) Nemzetközi számviteli elvek alkalmazásának szükségessége IAS/IFRS fogalmi rendszere, alapjai IFRS standardok részletes bemutatása - beszámoló összeállításához kapcsolódó standardok Az IFRS standardok részletes bemutatása - mérleghez kapcsolódó standardok Az IFRS standardok részletes bemutatása - mérleghez/ eredménykimutatáshoz kapcsolódó standardok II. modul: IFRS gyakorlat (3 nap aug. 29., 30., 31.) 3 napos gyakorlati program nemzetközi számvitel témában Excel-ben laptoppal. A modul során egy magyar vállalat magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját forgatjuk át az IFRS szabályok szerint két egymást követő év viszonylatában. Ennek keretében szinte az összes standard áttekintésre kerül, valamint a módosítások kialakítása, feldolgozása és jelentésbe való foglalása is elsajátítható. A modul egy teljes IFRS beszámoló elkészítésével zárul, melynek keretében elkészül a beszámoló összes eleme forintban és devizában (az IFRS átváltási szabályokkal). A rendezvény helyszíne: BDO Magyarország előadó terme, Laurus Irodaházak, C épület, 1103 Budapest, Kőér u. 2/a. A rendezvény időpontja: augusztus : Részvételi díj: Ft + ÁFA, amely magában foglalja az oktatást, a tananyagot, a frissítőket és a kávét, valamint az ebédet. Részvételi szándékát kérem jelezze a címen. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Június 12

13 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft Budapest, Kőér utca 2/A Laurus irodaházak C épület Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül munkatársainkat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nagy Zsolt cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó Karfner Judit képzési vezető

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július HR HÍRLEVÉL 2012. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Március

HR HÍRLEVÉL. 2012. Március HR HÍRLEVÉL 2012. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február HR HÍRLEVÉL 2011. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. November

HR HÍRLEVÉL. 2010. November HR HÍRLEVÉL 2010. November MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Február

HR HÍRLEVÉL. 2012. Február HR HÍRLEVÉL 2012. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július HR HÍRLEVÉL 2010. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május HR HÍRLEVÉL 2010. Május MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 3/2015. számú utasítása a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában Alkalmazását 2015. év augusztus hó 3. napjától elrendelem...

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A

C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A 2016 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft C A F E T E R I A S Z A B Á L Y Z A T A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZABÁLYZATA a cafeteria

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben