Össze-Tett Erő. Nonprofit Alapítvány TÁMOP A-11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Össze-Tett Erő. Nonprofit Alapítvány TÁMOP-5.6.1 A-11/3-2011-0006"

Átírás

1 Nonprofit Alapítvány TÁMOP A-11/ Össze-Tett Erő Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb integrációs programokon keresztül

2

3 Össze-Tett Erő Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb integrációs programokon keresztül TÁMOP A-11/ A kötet szerkesztői: Csontosné Gyergyói Ildikó a projekt szakmai vezetője Görög Mária vezető mentor, tréner Budapest

4 A kötet szerzői: Gosztonyi Géza Görög Mária Csontosné Gyergyói Ildikó Somogyi Zsófia Borbála Nonprofit Alapítvány, Budapest 2.

5 Tartalom Missziónk fejezet A projekt megvalósítói... 7 Nonprofit Alapítvány a Projektgazda... 7 Budapesti Fegyház és Börtön a konzorciumi partner... 9 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata fejezet Az előkészítési időszak Nyílt napok...13 Csapatépítő tréningek...14 Néhány szó a kiválasztásról fejezet A megvalósítás Bizalom és jövőkép mentorálási és tréning tapasztalatok...17 Börtönélet és szabadulás pszichológus szemmel...21 Csoportos kapcsolati tőke tanácsadás...23 Csoportos agressziókezelési tanácsadás Informatikai tanácsadás...25 Böri klub fejezet Összegzés...29 Eredmények számokban Mellékletek Sajtótükör...32 Visszailleszkedés a való világba A kapcsolat szerepe a bűnelkövetők (re)integrációjában...37 Hétköznapi vetületek

6 4.

7 Missziónk Intenzív utógondozás A bűnözés visszaszorításának leghatékonyabb módja a megelőzés, illetve a bűnismétlés megelőzése. A tapasztalatok szerint a szabadságukban korlátozott elítéltek/növendékek szívesen kérik az utógondozó támogatását, de szabadulásuk/elbocsátásuk után erre jellemzően a kontrolltól való félelmük miatt nem tartanak igényt. Így a szabadulásukat követő különösen érzékeny időszakban támogatás nélkül maradnak. Az intenzív utógondozás bevezetése a beilleszkedés szempontjából döntő jelentőségű időszakban és helyzetben, azaz közvetlenül a szabadulás után adna lehetőséget a koncentrált, célzott, egyéni szükségletek mentén történő beavatkozásra. A speciális szolgáltatások biztosításával (például önkéntesek, speciális programok, csoportos foglalkozások biztosítása, álláskeresés segítése) a szabadulók motivációja felkelthető illetve fenntartható lenne, amely a visszaesés, a bűnismétlés kockázatát csökkentené. A problémaorientált egyéni segítségnyújtás szakemberek vagy kiképzett önkéntesek bevonásával a szabadulást követő időszakban növelné a társadalmi integráció esélyét, ezzel pedig elősegítené a bűnmegelőzési intézkedések hosszabb távú eredményességét. Az új módszertani elemek, a máshol már sikeresen használt felkészítő és tréningprogram az a szakmai többletet, amely eredményt jelenthetne az utógondozás vonatkozásában. A mentorok bevonása új elemmel gazdagíthatja, kiegészítheti az intenzív utógondozás területét. Az Össze-Tett Erő projektet ezen gondolatok mentén valósítottuk meg 5.

8 6.

9 A projekt megvalósítói Nonprofit Alapítvány a Projektgazda A Nonprofit Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy az ez időben tapasztalható alapítási láz nyomán létrejött civiltársadalmi szerveződések számára nyilvánossági fórumot teremtsen. Első lépésként olyan orgánumot hoztunk létre, mely megteremtette a szervezetek közötti kommunikáció lehetőségét. A Kurázsi című nonprofit magazin széles kör számára kínált többek között tájékozódási fórumot az aktuális pályázati lehetőségekről, támogatási forrásokról, a szervezeteket érintő jogi, gazdálkodási változásokról, a szektorral kapcsolatos statisztikákról, szociológiai mérésekről. Ezzel egy időben jött létre a Magyar Televízió alapítványok, egyesületek életét bemutató magazinja, a Civil Kurázsi. A Bayer Ilona vezetésével jelentkező műsor rendre Alapítványunk helyiségeiből jelentkezett, munkatársaink szakmai háttérként segítették a műsor létrejöttét ban az Alapítvány újabb lap kiadásába kezdett. A Flaszter c. lap árusításával bekapcsolódva a világ jól működő utca-lap hálózatába a vállalkozó hajléktalanok munkaalkalomhoz, és ezzel együtt jövedelemhez juthattak. A bevont hajléktalanok mentális gondozása, motiválása egyre nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban. A szervezett csoportfoglalkozások és személyes tanácsadások következtében megnőtt az árusok önbizalma, teljesítménye, ezzel együtt eredményességük. Ezen sikereken felbuzdulva 2001-től újabb szolgáltatással álltunk a hajléktalanok rendelkezésére. A munkaerő-piacon hátránnyal induló emberek számára kidolgoztuk és akkreditáltattuk Állás-Pont Kulcsképességfejlesztő és Munkaorientációs Programunkat. A résztvevőknek a 60 órás személyiségfejlesztő és munkaorientációs tréningen túl lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az elnyert támogatásoktól függően az Alapítvány 7.

10 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő A projekt megvalósítói Álláskereső Klubjában ingyenesen telefonáljanak, fénymásoljanak, használják a számítógépet, internetet az álláskereséshez. Az Alapítvány munkatársai személyes segítséget nyújtanak kísérőleveleik, fényképeik, önéletrajzuk elkészítésében, továbbításában. Külső pszichológus, pszichiáter és munkaorientációs szakértőink egyéni és csoportos tanácsadások formájában támogatják az egyéni szociális munkát ben Alapítványunk intézményi FAT akkreditációt szerzett és további kompetencia és képességfejlesztő programelemekkel bővítettük munkaorientációs programunkat, annak érdekében, hogy az ügyfélkörünkben megforduló munkanélküliek sikeres álláskeresését még inkább elősegítsük. Többszöri HEFOP es és TÁMOP es foglalkoztatási programjainkba összesen 231 különféle okokból hátrányos helyzetű álláskeresőt sikerült bevonnunk. Programunk eredményességét igazolja, hogy közülük 80% körül volt az elhelyezkedők, és 60% felett a munkájukat legalább 4 hónapig meg is tartók aránya. Akkreditált felnőttképző intézményként célként tűztük ki programunk minél szélesebb körben történő megismertetését. Ezért Állás-Pont programunkat kidolgoztuk és akkreditáltattuk szociális szakemberek számára is. HEFOP es programok főpályázóként és konzorciumi partnerként is megkezdtük e képzési tematika oktatását más segítő szervezetekben dolgozó szakemberek körében, az eredmények multiplikálódó növelése érdekében től a FICE Magyarországi Egyesületével együttműködve tovább bővítettük ügyfélkörünket a gyermekvédelmi gondoskodásban utógondozottként élő fiatalokkal. TÁMOP es programunk megvalósítása során célunk, a fiatalok felkészítése a sikeres, önálló életre, a megfelelő szakma kiválasztása, illetve álláshely felkutatása volt. A Nonprofit Alapítvány óta foglalkozik hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci re-integrációjával. A szociális munka eszköztárával kibővített munkaorientációs, illetve a sikeres álláskereséshez szükséges kulcsképességeket, és kompetenciákat fejlesztő, akkreditált programjaival a szervezet kezdetben kizárólag az összetett hátrányokkal küzdő hajléktalan embereket támogatta. Az Alapítvány irodájában működő Állás-Pont Munkaorientációs Központ szolgáltatásait évente átlagosan 500 hátrányos helyzetű ügyfél veszi igénybe. A képzési tevékenységünk fejlesztésével a programunk módszertanát - a 30 órás szociális szakemberek számára akkreditált tréningünk megvalósítása során - egyre többen sajátíthatták el. A tréningeink felől érdeklődés jelentkezett többek között a családsegítő szolgálatok, a TISZk-ek, a gyermekotthonok, javítóintézetek, valamint pártfogó felügyelői szolgálatok felől is. Mivel fejlesztési terveink között első helyen munkaorientációs programunk minél szélesebb körben való terjesztése szerepel, így, amint megfelelő partnert találunk, igyekszünk céljainkat, szolgáltatásainkat összhangba hozva támogatott ügyfeleink körét tovább bővíteni. Így történt ez TÁ- MOP es programunk keretében is, ahol a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesületével összefogva a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében utógondozottként élő fiatalok sikeres, önálló életvitelének támogatásával igyekeztük megelőzni, hogy az állami gondozásból kikerülő fiatal hajléktalanok száma tovább növekedjen. Össze-Tett Erő elnevezésű projektünk révén azoknak a bűnelkövető éves fiataloknak a sikeres társadalmi integrációját szeretnénk elősegíteni, akiket szociális hátrányaik, helyzetük, viselkedési problémáik megakadályozzák abban, hogy támogatás nélkül sikeresen menedzseljék életüket, képzésben vegyenek részt, megfelelő bejelentett munkát találjanak, illetve azt minél tovább megtartsák. 8.

11 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő A projekt megvalósítói Budapesti Fegyház és Börtön konzorciumi partner A Budapesti Fegyház és Börtön a magyar büntetés-végrehajtás emblematikus intézete. Több mint százéves múltja, a történelmi eseményekben játszott szerepe, jellegzetes épületei, területe, és nem utolsósorban a fogvatartotti állomány nagysága és összetétele miatt helye megkerülhetetlen a hazai börtönügy történetében. A Gyűjtő igazi intézmény, amelyről még az is hallott, aki sohasem került összeütközésbe a törvénnyel, fogalom, ami generációk számára mást és mást jelent. Egy olyan börtön, amire az emberek napjainkban is kíváncsiak. A Budapesti Fegyház és Börtönnel akárcsak a többi bv. intézettel kapcsolatban számtalan vélemény, előítélet, tévhit fogalmazódik meg a köztudatban, gyakran valós ismeretek nélkül. A börtön a legtöbb ember számára egy misztikus, ismeretlen világ, amely a külvilágtól elzártan sajátos és a kívülállók számára gyakran érthetetlen szabályrendszer szerint működik. Az intézet története A Budapesti Fegyház és Börtön több mint százéves múltra tekinthet vissza. A Székesfőváros által adományozott telken Wágner Gyula építész tervei alapján kezdték meg az építési munkálatokat 1894-ben. Az építészt az utókor az igazságügyi épületek specialistájaként tartja számon, hiszen számtalan törvénykezési palota (pl.: szabadkai, szekszárdi, debreceni, stb.), illetve több börtön (pl.: szegedi Csillag, Mosonyi utcai Toloncház, nagyenyedi Fegyház) épült tervei alapján. A közel héthektárnyi területen fekvő, 800 fő befogadására alkalmas épületegyüttest október 27-én adták át rendeltetésének Királyi Országos Gyűjtőfogház néven. Innen ered, hogy a pesti szleng és a börtönzsargon a mindenkori hivatalos elnevezéssel szemben a kezdetektől napjainkig csak Gyűjtő néven emlegeti intézetünket. A börtön megépítése kereken négymillió koronába került, jelképezve azt, hogy a millenniumi aranykorszak nagy építkezései során nem feledkeztek meg a társadalom 9.

12 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő A projekt megvalósítói egyetlen rétegéről sem. Az intézményt építészeti, épületgépészeti szempontból sokáig Európa legmodernebb börtönei között tartották nyilván. A tervek tartalmazták a kor számos technikai újdonságát és a nyugat-európai, illetve észak-amerikai börtönépítészeti tapasztalatokat egyaránt. A történelmi épületegyüttes egyedi jellemzője a két teljesen azonos külső és belső elrendezésű, alaprajzában háromágú, egyenlő szárnyú csillagot formázó építészeti megoldás volt. A kor fővárosi viszonyait messze meghaladva az épületekben központi fűtés, saját áramfejlesztő telepről villanyvilágítás, az udvaron pedig két úszómedence is volt. Sajnos utóbbiak a többször végrehajtott átépítés, bővítés során eltűntek. Megjegyzendő, hogy az 1896-os átadással egy időben kezdte meg működését az intézetterületén létrehozott Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet is, melynek tevékenysége napjainkig összeforr az intézettel. Hivatalos elnevezése jelenleg: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet. Az intézet tervezése, építése során a fő hangsúlyt az egyszemélyes elhelyezés alkalmazására fektették, azonban az átadás után alig egy évvel az itt elhelyezett fogvatartottak létszáma már jelentősen meghaladta a férőhelyek számát. A zsúfoltság, mint jelenség napjainkig végigkíséri az intézet történetét. A Gyűjtőfogház nevével ellentétben már működésének kezdetekor a korabeli hatályos törvénynek, a Csemegi-kódexnek megfelelően háromfokozatú (fegyház, börtön, fogház) büntetés-végrehajtási intézet volt. A fegyház és börtön részleg 600magánzárkát, a fogház rész (az ún. Kisfogház) 68 magánzárkát és 156 közös zárkát foglalt magába. Külön kell szólni az előzőekben említett Kisfogház épületéről, történetéről. Az eredetileg fogházas elítéltek elhelyezésére szánt kétemeletes különálló épület az intézet fennállása alatt többnyire politikai foglyok befogadására szolgált. Az intézet legszomorúbb évei az közötti időszak, amikor is az 1956-os forradalom és szabadságharc elítéltjei kerülnek az épületbe, és itt kerül sor számtalan esetben a halálos ítélet végrehajtására is. Emléküket az épület földszinti részén és udvarán kialakított Emlékhely őrzi. Az eltelt több mint száz év alatt természetesen több alkalommal sor került a történelmi épületegyüttes átalakítására, bővítésére. Ezek a változások egyrészt a munkáltatási területek bővítését, másrészt új férőhelyek építését jelentették. A legutolsó említésre érdemes időpont 1989, amikor átadásra került a Palikertnek nevezett területen egy panel-technológiával épült új elhelyezési körlet, a B objektum. fogvatartottaknak is biztosít helyet. Az eltelt több mint száz év alatt természetesen több alkalommal sor került a történelmi épületegyüttes átalakítására, bővítésére. Ezek a változások egyrészt a munkáltatási területek bővítését, másrészt új férőhelyek építését jelentették. A legutolsó említésre érdemes időpont1989, amikor átadásra került egy panel-technológiával épült új elhelyezési körlet, a B objektum. Napjainkban az intézet 953 fő befogadására alkalmas, de jelenleg 1369 fő a fogvatartotti létszám, melyből 259 fő előzetes letartóztatásban van. A büntetés-végrehajtásnak a szabadságvesztés céljának elérése érdekében feladatának tekinti a fogvatartottak nevelését, ezen belül az önbecsülésük és felelősségérzetük fenntartását, fejlesztését, a társadalmi hasznosság tudatának kialakítását, szabadulásuk után a társadalom integrációs esélyeinek növelését. A nevelési folyamat magában foglalja az elítélt személyiségének a megismerését, megfelelő foglalkoztatását és önképzését, a rehabilitációs és a szabadidőprogramok szervezését, a családi és társadalmi kapcsolatok támogatását. Az elítéltek munkáltatása a szabadságvesztés végrehajtásának fontos része. Célja az, hogy elősegítse az elítélt testi és szellemi erejének fenntartását, lehetőséget adjon a szakmai gyakorlottság megszerzésére és fejlesztésére és ezáltal megkönnyítse, hogy a szabadulása után a társadalomba beilleszkedjék. Az elítéltek szakképzését és továbbképzését elsősorban azokban a szakmákban kell megszervezni, amelyek elősegíthetik a szabadulás után a társadalom életébe való beilleszkedést. Az elítélt a szakképzésbe és a továbbképzésbe a kérelme alapján vonható be, azt a befogadási bizottság bírálja el. A kérelem alapján megkezdett szakképzésben és továbbképzésben az elítélt részvétele kötelező. Az elítéltek részére szakképzést és továbbképzést a munkáltató, az intézet, vagy jogszabály által arra felhatalmazott egyéb szerv, illetve magánszemély külön-külön vagy együttesen is szervezhet. A foglalkoztatás keretében a bv. szervezet biztosítjaaz alapfokú iskolai oktatást; a szakirányú képzést; a munkáltatást;a terápiás foglalkoztatást; a művelődési, a szabadidős, a sport, továbbá a személyiségfejlesztő és gyógyító, rehabilitációs programokon való részvétel lehetőségét. Feladataink Ahogy már említettük, az intézet tervezése, építése során a fő hangsúlyt az egyszemélyes elhelyezés alkalmazására fektették, azonban az átadás után alig egy évvel az itt elhelyezett fogvatartottak létszáma már jelentősen meghaladta a férőhelyek számát. A zsúfoltság, mint jelenség napjainkig végigkíséri az intézet történetét. A Budapesti Fegyház és Börtön a kezdetektől három fokozatú (fegyház, börtön, fogház) büntetés-végrehajtási intézet volt, szeptemberétől a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II-es objektumának időszakos bezárását követően az intézet előzetesen letartóztatott 10.

13 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő A projekt megvalósítói Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) A július 1-jei intézményi reform során létrehozott Pártfogó Felügyelői Szolgálat egy szervezetbe integrálta a 70-es évek óta külön rendszerben működő, a fiatalkorú és a felnőtt korú elkövetőkkel foglalkozó pártfogói tevékenységet. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja, hogy a pártfogó felügyelő a büntetőeljárás és a végrehajtás folyamatában kellő súllyal legyen jelen, és közvetítő szerepet lásson el az elkövető, valamint az áldozat és a társadalom között, ezáltal csökkentve a bűnismétlés veszélyét és fokozva az elkövető társadalmi reintegrációjának esélyét. A pártfogó felügyelettel megerősített büntetőeljárásban az alternatív szankciók (például vádemelés elhalasztása, felfüggesztett szabadságvesztés, közérdekű munka, próbára bocsátás) alkalmazása hosszú távon lehetővé teszi a börtönnépesség csökkenését. A Szolgálat célja emellett a sértetti érdekeket is figyelembe vevő helyreállító igazságszolgáltatási eszközök minél szélesebb körű alkalmazása, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a bűncselekménnyel okozott károk mérséklődjenek január 1. óta a Pártfogó Felügyelői Szolgálat szakmai felügyeletét országos hatáskörben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata látja el, a pártfogó felügyelői feladatokat pedig a megyei kormányhivatalokba integrált Igazságügyi Szolgálatok végzik. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat számos feladatot lát el, többek között: környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt készít az ügyészségi és bírói döntéshozatal előkészítése kvázi szakértői tevékenység keretében (Évente átlagosan környezettanulmány, és pártfogó felügyelői vélemény készítése a büntetőeljárásban érintett személy életviszonyairól, környezetéről, társas kapcsolatairól, valamint az ezekben rejlő kriminogén faktorokról); büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységet, mediációt végez (Évente átlagosan ügyben a bűncselekményt elkövető és a sértett mediáción történő személyes találkozásának, a történtek érzelmi feldolgozásának, a konfliktus rendezésének és a jóvátétel kérdésében történő megállapodásuknak az elősegítése, valamint a megállapodás betartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok); az alternatív büntetések végrehajtása, felnőtt- és fiatalkorú elkövetők pártfogó felügyeletének ellátása (Évente mintegy ügyben a pártfogó felügyelet alatt állók kontrollja és támogatása a jogkövető magatartás folytatása, a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok megszüntetése érdekében); a közérdekű munka büntetés végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése (Átlagosan folyamatban lévő ügyben, a bíróság ítéletében kiszabott büntetés alapján a bűncselekményt elkövető közérdekű, ingyenes munkavégzésének megszervezése és felügyelete); a szabadulás előkészítése érdekében végzett börtönpártfogás, szabadulás után önkéntesen igénybe vehető utógondozás (Évente átlagosan ügyben segítség nyújtása a szabadságvesztésből szabadulónak és esetenként a családjának a volt fogvatartott sikeres társadalmi visszailleszkedésének elősegítése érdekében). 11.

14 12.

15 Az előkészítési időszak Nyílt napok A projekt szakmai megvalósítói úgy döntöttek, hogy az Össze-Tett Erő program ügyfélköre kiválasztásának metódusát úgynevezett nyílt nap keretében egyeztetik. A megbeszéléseken megállapodtunk abban, hogy az önkéntesen jelentkező potenciális ügyfelek közül milyen objektív, ill. szubjektív paraméterek mentén választjuk ki a projekt részvevőit. Az objektív paramétereket már a pályázati kiírás is rögzítette. Potenciálisan azon év közöttiek kerülhettek be az ügyfélkörbe, akik a Budapesti Fegyház és Börtönből a bevonást követően mintegy 3-4 hónap után Budapestre, vagy a Közép-Magyarországi régióba szabadulnak, illetve a fogvatartottakhoz hasonlóan a pártfogó felügyelet alatt állók esetében is érvényes volt az életkori megkötés, valamint a rendszeres kapcsolttartás fenntartása érdekében az ő vonatkozásukba is elvárás volt a budapesti, esetleg Budapest környéki lakcím, ill. tartózkodás. A kiválasztás szubjektív szempontjainak listába állítása már jóval nehezebb feladat volt. Egyetértettünk abban, hogy minden esetben vizsgálnunk kell a potenciális ügyfél motiváltságát, az érdeklődés meglétét a program nyújtotta szolgáltatások iránt. A pályázati dokumentáció úgy határozta mg, hogy 30 fogvatartottat, valamint 30 pártfogás alatt álló ügyfelet vonunk be. (A tényszámok eltérnek a tervezettől, mert feltételezve az esetleges lemorzsolódást a két büntetés-végrehajtásból szabadult csoport létszáma 33 fő lett, míg a pártfogó felügyelet alatt állókból toborzott két csoport 31 főt számlál. Így az bevontak teljes köre 64 fő.) A projekt konzorciumi partnerénél, a Budapesti Fegyház és Börtönben én került sor a nyílt nap megrendezésére, ahol a projekt 13.

16 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő Az előkészítési időszak részleteinek egyeztetésén túl, mód nyílt az intézmény történetének megismerésére, az objektumok bejárására. Az eseményen többek között természetesen részt vettek azok a munkatársak, akik a projekt megvalósításában szerepet kaptak: Gombos Róbert gazdasági vezető, kapcsolattartó Peremicki Mónika készletgazdálkodási csoportvezető, kapcsolattartó Nyima Tamás intézményparancsnok-helyettes, mentor Vörös Erzsébet csoportvezető, mentor Bajzáth Enikő - büntetés-végrehajtási nevelő Kleinné Galambos Ilona - büntetés-végrehajtási nevelő Kóróczki Tamás - körletfelügyelő Farkas Norbert - büntetés-végrehajtási felügyelő Második alkalommal nyílt napra án került sor 39 fő részvételével az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata (1088 Budapest, Szentkirályi u. 8) épületében, ahol két csoportban, mind a Fiatalkorú-, mind a Felnőtt korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya munkatársai számár tartottunk tájékoztatót, illetve kértük közreműködésüket, segítségüket az ügyfelek tájékoztatásában, kiválasztásában, a már taglalt paraméterek mentén. Csapatépítő tréning A debreceni székhelyű Humán Fejlesztők Kollégiuma munkatársai 28 óra időtartamú csapépítő tréningen teremtettek alkalmat ara, hogy a programot megvalósító szervezetek, ill. azok munkatársai között mind hatékonyabb együttműködés alakuljon ki, növelendő az együtt végzett munka eredményességét, hatékonyságát. A továbbképzésen való részvételről tizenöt fő kapott igazolást. Nonprofit Alapítvány Budapesti Fegyház és Börtön Réz Mihályné - projektvezető Csatári Marianna pénzügyi vezető Csontosné Gyergyói Ildikó szakmai vezető, mentor, tréner Görög Mária vezető mentor, tréner Somogyi Zsófia - mentor Kenderessy Attila - szakmai asszisztens Mák Balázs informatikai tanácsadó Gombos Róbert gazdasági vezető, kapcsolattartó Peremicki Mónika készletgazdálkodási csoportvezető, kapcsolattartó Nyima Tamás intézményparancsnok-helyettes, mentor Vörös Erzsébet csoportvezető, mentor Bajzáth Enikő - büntetés-végrehajtási nevelő Kleinné Galambos Ilona - büntetés-végrehajtási nevelő Kóróczki Tamás - körletfelügyelő Farkas Norbert - büntetés-végrehajtási felügyelő 14.

17 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő Az előkészítési időszak Néhány szó a kiválasztásról A program előkészítés egyik legfontosabb elme a csoportok résztvevőinek megfelelő kiválasztása volt. Ebben Budapesti Fegyház és Börtönben dolgozó partnereinknek és a partnerként működő pártfogóknak jutott nagy szerepük. A projektben 2 x 15 fő év közötti az adott pillanatban börtönben tartózkodó és szabadulás előtt álló, valamint 2 x 15 fő Pest megyében élő, pártfogói felügyelet alatt fiatalt álló kerestünk, akik megismerve az Össze-Tett Erő program lehetőségeit, saját elhatározásukból vállalják velünk az együttműködést annak érdekében, hogy olyan készségekre és tudásra tegyenek szert, melyek elősegítik visszailleszkedésüket a normális, bűnmentes életbe. Első lépésként közösen meghatároztuk azokat a paramétereket, melyeket a program résztvevőinek teljesíteniük kellet, s elkészítettük azokat az információs anyagokat és belépési csomagot, melyekkel partnereink saját közegükben börtönben, illetve a hozzájuk járó pártfogoltak körében kiszűrhették a program potenciális résztvevőit, és elláthatták őket a szükséges információval, hogy megfontolt döntést tudjanak hozni a programba való bekerülésükről. Elkészítettünk a célcsoport tagjainak szóló szórólapokat, melyekben röviden tájékoztattuk a potenciális célcsoportok tagjait a projekt tartalmáról és lehetőségeiről. (Lásd a Mellékletben) Minthogy a szórólap célja kizárólag a figyelemfelkeltése és az információátadás volt, így arra számítottunk, hogy az elítéltekkel foglalkozó csoportokban kb. minden 3-4. információ, a pártfogói felügyelet alatt álló csoportok összeállításához kb. minden információ ér célba, vagyis jut el olyan emberhez, aki nemcsak megfelel az általunk támasztott paramétereknek, hanem valós szándéka egy új életforma, gondolkodásmód elsajátítása, és önként vállalja a programmal járó kötelezettségeket is. Amit kínáltunk számukra: - elsajátítják, miként válhat sikeres munkavállalóvá; - egy személyes segítőt kapnak, aki hat hónapig személyes tanácsadással, kapcsolattartással támogatja a munkaerő piaci visszailleszkedésüket; - jogi, életviteli, pénzügyi, agressziókezelési, kapcsolati, addiktológiai, életmód és informatikai tanácsadáson vehetnek rész - csoportos és akár egyéni formában is -, ami segít hétköznapi helyzetek megoldásában is. Ennek megfelelően az információs szóróanyagok szétosztást követően elkezdtük a személyes beszélgetéseket és felméréseket azokkal, akik jelentkeztek a programra. Felmértük, hogy valóban megfelelnek-e az általunk támasztott feltételeknek, a beszélgetés során felmértük, hogy valóban rendelkezik-e a szükséges kitartással és elhatározással ahhoz, hogy végigcsinálja a programot, és megküzdjön a közben felmerülő nehézségekkel, illetve megválaszoltuk a jelentkezők kérdéseit, melyek a tájékoztatás során felmerültek, hogy valóban felelős döntést tudjanak hozni egy következő megbeszélt időpontra. Tapasztalatunk szerint azoknak a fiataloknak 90 %-a, akik az információs anyag elolvasása után megkerestek bennünket, valóban komolyan gondolta a részvételi szándékát, így megalapozottnak látjuk azt az előzetes elképzelésünket, hogy az önkéntes jelentkezés lesz a legfontosabb szűrő, hiszen ez már feltételezett egy előzetes döntést és aktív lépést a változás irányba. 15.

18 16.

19 A megvalósítás Bizalom és jövőkép Tréning és mentorlási tapasztalatok Nem egyszerű a helyzete annak, aki munkát keres, hát még annak, aki úgy keres munkát, kezd új életet, hogy esélye sincs arra, hogy belátható időn belül erkölcsi bizonyítványt kapjon, személyes kapcsolatai megfogytak, vagy éppen többségében nem munka világában vannak, végzettsége alacsony, meg kell küzdenie az előítéletekkel, esetleg még roma származású is, talán nem rendelkezik semmilyen családi háttérrel. Ezekkel a lehetőségekkel és ilyen sajátosságokkal és háttérrel rendelkeztek azok az ügyfeleink, akikkel az Össz-Tett Erő projektben együttdolgoztunk. A program a 4 csoportban 2 csoport büntetését töltő és frissen szabaduló fiatal férfi, 2 csoport már szabadult, ám pártfogói felügyelet alatt álló fiatal férfiak és nők - 64 ember életének lettünk részesei, és segítettük, követtük fejlődésüket és változásaikat. Az indulás A kezdeti ismerkedést követő beszélgetésekből már élesen kirajzolódott az a különbség, ami a 2 célcsoport tagjait jellemezte. A még elítélt státusú klienseink bezártságukból fakadóan -, egyfajta ideálképpel rendelkeztek a szabadulás utáni életükről, és sokkal több idealizált elképzelésük, sokkal kevesebb félelmük volt a jövőt illetően, mint azoknak a társaiknak, akikkel mi már akkor találkoztunk, mikor egy vagy több hónapot már kint töltöttek, szembesültek lehetőségeikkel, a jelenlegi társadalmi-gazdasági viszonyokkal, és közvetlen környezetükkel. Ebből a szempontból is különbséget kellett tennünk a kétféle csoport között. Hiszen míg az egyik esetben a pozitív jövőkép kialakításának együtt kellett járnia a valós külvilági magyar viszonyok bemutatásával, a 17.

20 Nonprofit Alapítvány Össze-Tett Erő A megvalósítás fölösleges csalódások elkerülése érdekében úgy, hogy ezzel ne fessük az ördögöt a falra, és megmaradjon a bizakodó hozzáállás; úgy a pártfogói csoport esetében az első nehézségekkel való szembesülést, esetleges megbirkózást követő pozitív világkép megtartása és fenntartása volt az elsődleges feladat. A tréning és mentorálás sajátosságai a börtönben A legfontosabb és elsődleges feladatunk ahhoz, hogy valóban hatékony munkát tudjunk végezni a csoporttal, a csoport tagjainak egyenkénti megismerése, a csoportban elfoglalt helyük felmérése, s legfőképpen a kétoldalú bizalom kialakítása volt. Ki kellett alakítanunk egy olyan kommunikációs rendszert a csoportban, melynek során elszakadunk a börtönben szokásos alá fölérendelt kommunikációtól, s egy egyenrangú ügyfél tanácsadó kapcsolat kiépítésére helyeztük a hangsúlyt. Ez különösen fontos volt amiatt is, mert a szabadulást megelőző időszakban a külvilág egy kis szeletét hoztuk be a börtön zárt falai közé, s ezzel együtt azt a megelőlegezett tapasztalatot, mely szerint a kapun való kilépés pillanatától a társadalom, s annak tagjai elvárják a szabadulótól, hogy úgy viselkedjen, mintha mi sem történt volna vele az eltelt x hónapban, 1-15 évben. Éppen ezért olyan szerepeket és szerepfelfogásokat hoztunk be a csoportba, melyeket gyakorlatilag változtatás nélkül felhasználva tudnak majd a szabadulás után alkalmazni egy-egy állásinterjú, személyes beszélgetés megmérettetés, esetleges érdekképviselet alkalmával. Az első tréning alkalommal kialakítottuk a közös munka ezt hangsúlyosan ki is emeltük számukra szabályait, a közös, mindenki által elfogadott csoportnormákat, és elmondtuk azokat a szabályokat, melyekhez a tréningek és mentorálások alatt mi magunk ragaszkodunk. Az egyéni ismerkedésen és a múlt feltérképezésén túl minden kliensünknek felajánlottuk, hogy amennyiben nincs megelégedve az általunk választott mentorával, úgy jogában áll másik mentort választania, ami lehetőségként nagy népszerűségnek örvendett, ám egyetlen esetben sem történt valós változtatás. Az azonban többször előfordult a közös munka során, hogy a saját mentorán kívül más mentorral is kapcsolatot keresett a kliens, mondván, hogy szüksége van több szempontra a döntéseihez. A börtönben folytatott munkánk során nagy jelentősége volt annak, hogy a klienseink számára egy fix programot jelentettünk a hétköznapi életük során, amire számítottak, így különösen fontos volt számukra a pontos érkezés (hiszen már vártak minket a folyosón felsorakozva), hogy a mentorálásokra a megbeszélt időpontokban érkezzünk, így érzékeltetve velük, hogy ugyanolyan fontos számunkra egy-egy megbeszélés, valamint a tréningek pontos kezdése, mintha bármilyen más megbeszélésünkre mennénk. A helyzet sajátosságából fakadóan természetesen hiányzások csak betegség miatt fordultak elő, hiszen ha valaki jelentkezett a programra, azt automatikusan aznap a tréningre előállították. Így a munkánk során a lelkesedés szintjét a napi aktivitáson és nyitottságon tudtuk lemérni. Mivel a börtön saját zárt rendszeréhez nekünk is alkalmazkodnunk kellett, így gyakorta előfordult, hogy a kommunikációnkat a csoporttal egy fura csendőr pertu jellemezte. A közvetlen és nyitott, barátságos légkörben nagyon hamar automatikusan tegezni kezdtek bennünket (ebben nyilvánvalóan az is benne volt, hogy igyekeztek pontosan elmenni a lehetséges határokig), míg mi folyamatosan és következetesen magázódtunk velük. Ez azonban soha nem okozott semmilyen gondot a munka során, mivel egyszerű állapotként elfogadtuk a helyzetet. Éppen amiatt, hogy mi már a közeli szabadulás hírnökei is voltunk a csoport tagjai számára, s kommunikációnk is egyértelműen a külvilágra orientálódótt, s egy onnan jött személyes mentor tanácsadó funkciót töltöttünk be mellettük, nagyon sokukban egyfajta érzelmi kapcsolódás is kialakult az Alapítvány iránt, amit az is alátámaszt, hogy szabadulásukat követően sokan még akkor is megkerestek (keresnek) minket, amikor a hivatalos kapcsolatunk véget ért. Jövőkép álmok és realitások A tréning célja a csoport tagjainak egy olyan információs és kommunikációs csomag átadása, melyet olyan lelki és pszichikai felkészítés egészít ki, mely alkalmassá teszi a résztvevőket arra, hogy szabadulásukat követően képesek legyenek akár hosszútávon is egyetlen cél a 18.

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 Zárókiadvány TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja ésaz intenzív utógondozás modellje Nemzetgazdasági Minisztérium TETT-program az áldozatokért

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 18319/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.2.1-15. kódszámú, Védőháló a családokért című pályázati konstrukció keretében a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő

Részletesebben

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért a TEtt-program eredményei TEtt program az áldozatokért és a tettesekért A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A pártfogó felügyelői alaptevékenységek és a TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt kapcsolódási pontjainak a bemutatása Kóta Tünde, igazgató (KIMISZ

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója A L A P Í T V Á N Y 1081 Budapest Reviczky Gyula u. 72. Tel/Fax: 233-27-23 A foglalkoztatási program 2009. évi szakmai beszámolója A 2009-es év során az úgynevezett közhasznú foglalkoztatás programja teljesen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A TÁMOP-2.3.6. konstrukció célja A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése 1) a vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027 A projekt bemutatása Kitekintés Ifjúsági Garancia Rendszer I. Ifjúsági Garancia Rendszer:

Részletesebben