SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: í képviseli: Tarjánné dr. Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), PSZPF másrészről az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) cégjegyzékszám: , adószám: , Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fizetési-számlaszám: Érkezett; képviseli; Szápár András ügyvezető mint Szállító (a továbbiakban Szállító) 2010 NOV 1.1, (a továbbiakban Fél vagy Felek) Érkeztetési szám: 201.0/ IS^^S^/l között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Iktatószám: Q\^%% - ^ /2(11 O ELŐZMÉNYEK Megrendelő KEUT 13/10 azonosító számon Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása" tárgyában tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alapján. Az 1. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések: Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás történik. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlattételi dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Szállítási díj: a Szállítónak a Szerződés tárgyát képező Termékek teljes körű és szerződésszerű leszállításáért fizetendő ellenérték. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés értelmében szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Szállító által nyújtandó, árukezelési, csomagolási, szállítási, dokumentálási, jótállási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valammt a teljesítésben részt vevő egyéb személyek (szervezetek). 2. A Szerződés tárgya, mennyisége A szerződés tárgya: jelen Szerződés 7. számú mellékletében meghatározott műszaki paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkező következő Termékek: 1.1. Toner - C7115X - FEKETE HP 1.2. Toner - Q2613X - FEKETE HP 1.3. Toner-Q2610A-FEKETE HP KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 1/9 oldal

2 1.4. Toner - Q5949X - FEKETE HP 1.5. Toner - Q5942X - FEKETE HP 1.6. Toner - Q2612A - FEKETE HP 1.7. Toner - C8543X - 30k FEKETE HP 1.8. Toner - Q651IX - FEKETE HP 1.9. Toner - CE255X - FEKETE HP Toner CC364X - FEKETE HP Toner - C4182X - FEKETE HP Tintapatron - C4838AE - No. 11 SÁRGA HP Tintapatron - C4837AE - No. 11 MAGENTA HP Tintapatron - C4836AE - No. 11 CIÁNKÉK HP Tintapatron - C4844AE-No.l 1 FEKETE HP Tintapatron - C6656A - 19 ml FEKETE HP Tintapatron - C6657A - 17 ml SZÍNES HP Tintapatron - CB325EE - 364XL Vivera tintával SÁRGA HP Tintapatron - CB324EE - 364XL Vivera tintával MAGENTA HP Tintapatron - CB323EE - 364XL Vivera tintával CYAN HP Tintapatron - CB322EE-364XL Vivera tintával FOTÓ FEKETE HP Tintapatron - CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP A Szerződésben rögzített gyártmányú, típusú Termékek körének, fajtájának módosítására kizárólag szerződésmódosítás keretében van lehetőség. Amennyiben Szállító nem a Szerződésben rögzített gyártmányú, típusú Termékkel teljesít, azt Megrendelő jogosult nem elfogadni, amennyiben azonban a Termékeket átveszi, Szállító hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A Szerződés tárgyát képező Termékek Megrendelőnél felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben, évente legfeljebb összesen , r Ft +,jpgszabály szermti Áfa értékben kerülnek leszállításra. Megrendelő nem köteles valamennyi termékből rendelni és nem köteles a teljes éves keretösszeget lehívni. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés Felek általi aláírása napján lép hatályba, a Szerződést Felek határozatlan időre kötik. 4. A teljesítés helye és a részteljesítési határidők 4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 4.2. Részteljesítési határidők: Megrendelő által küldött vonatkozó eseti megrendelés visszaigazolását követő 48 óra Amennyiben Szállító elmulasztja az eseti megrendelést visszaigazolni, a vonatkozó eseti megrendelés igazolt megküldésétől számított 5 nap Amennyiben a határidő munkaidőn kívül (hétfőtől csütörtökig óra utáni, pénteken óra utáni időpontra) esik, a következő munkanapon 9.00 óra. 5. A teljesítés menete Megrendelő az igények felmerüléséhez igazodóan jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti eseti megrendeléseket Szállítónak, meghatározva a leszállítandó Termékeket (azok fajtáját) valamint azok mennyiségét; Szállító az eseti megrendelést 8 munkaórán belül visszaigazolja, megjelölve a szállítási határidőt, ami nem lehet a 4.2. pontban meghatározottnál hosszabb. Szállító a termékeket szállítólevéllel, bontatlan csomagolási állapotban szállítja le a teljesítés helyére. Megrendelő a megjelölt szállítási időpontban - figyelemmel a pontban foglaltakra is - biztosítja a Termékek átvételére jogosult munkatársa jelenlétét, aki a Termékek átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja. Megrendelő jogosult a Szállítási szolgáltatás teljesítését, megfelelőségét, a leszállított Termékek mennyiségét és minőségét folyamatosan ellenőrizni. A Szállító Megrendelő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A Szállító az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el Megrendelő székhelyéről, a szortírozás Szállító feladata. 2/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás-szállítási keretszerződés

3 6. A teljesítés igazolása 6.1. Megrendelő a teljesített szállításokról a szállítólevél (szállítólevelek) alapján jelen Szerződés 4. számú melléklete szerinti Teljesítési igazolást állít ki Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Murányi István főosztályvezető (IT-infrastruktúra főosztály) 7. Szállítási díj, fizetési feltételek 7.1. Szállítási díj Tétel megnevezése 1.1. Toner - C7115X - FEKETE HP 1.2. Toner - Q2613X - FEKETE HP 1.3. Toner - Q261 OA - FEKETE HP 1.4. Toner - Q5949X - FEKETE HP 1.5. Toner - Q5942X - FEKETE HP 1.6. Toner - Q2612A - FEKETE HP 1.7. Toner - C8543X - 30k FEKETE HP 1.8. Toner - Q651IX - FEKETE HP 1.9. Toner - CE255X - FEKETE HP Toner CC364X - FEKETE HP Toner - C4182X - FEKETE HP Tintapatron - C483 8AE - No. 11 SÁRGA HP Tintapatron- C4837AE-No. 11 MAGENTA HP Tintapatron - C4836AE - No. 11 CIÁNKÉK HP Tintapatron - C4844AE - No. 11 FEKETE HP Tintapatron - C6656A - 19 ml FEKETE HP Tintapatron - C6657A - 17 ml SZÍNES HP Tintapatron - CB325EE - 364XL Vivera tintával SÁRGA HP Tintapatron - CB324EE - 364XL Vivera tintával MAGENTA HP Tintapatron - CB323EE - 364XL Vivera tintával CYAN HP Tintapatron - CB322EE - 364XL Vivera tintával FOTO FEKETE HP Tintapatron - CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP Nettó egységár (Ft/db) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Az árak tartalmazzák a Termékek előállításával, szállításával, a csomagolással és árukezeléssel (ideértve az üres tonerek és tintapatronok, a használt festékszalagok elszállítását is) kapcsolatos valamennyi költséget. Szállító a fenti összegen kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. A fenti táblázatban meghatározott egységárak július 09-ig nem emelhetők. Az árak először július 10-töl majd azt követően minden év július 10-én módosíthatók legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, az elözö évre vonatkozó fogyasztói árindex (január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex) 100 %-ával. A módosított árakat Felek minden évben legkésőbb június 30-ig írásban rögzítik. Szállító az áremelésről minden évben legkésőbb június 20-ig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Szállító az értesítést nem vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni az áremelés lehetőségével. A nettó egységárak a fent meghatározott eseten kívül semmilyen jogcímen nem emelhetők. Az eseti megrendelések alapján teljesített szolgáltatások ellenértéke meghatározásakor a megrendelés megküldésének napján érvényes nettó egységárakat kell figyelembe venni. Szállító - figyelemmel a Szerződés tárgyát képező Termékek gyári árának esetleges változásaira - a rögzített nettó egységárakat írásban csökkentheti. Ebben az esetben a soron következő áremelés alapját az aktuális (legutóbb rögzített) nettó egységárak képezik Fizetési feltételek Szállító a vonatkozó Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUT 13/10) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: KS..ÏAA'AArAi. /201Q. Szállító a Teljesítési igazolás tartalmával egyező tartalommal kiállított számlát egy példányban a Teljesítés Megren-, delő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 3/9 oldal Ls ^

4 Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Szállító - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Az - adott esetben benyújtandó - adóigazolás a számla mellékletét képezi. A fizetési határidő a Megrendelő által elfogadott teljesítéstől számított 30 nap, amelyen belül Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a számlán megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben megjelölt - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, vagy amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg jelen Szerződésben foglaltaknak vagy nem kerül benyújtásra, a számla pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes telj esítésének. A fizetési határidő számítása a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. Amennyiben valamelyik számla december 10-ét követően érkezik Megrendelőhöz, azt a fizetési határidő szempontjából a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt úgy kell tekinteni, mintha január 5-én érkezett volna be. Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a számlajelen Szerződésben meghatározott tartalommal és mellékletekkel történő benyújtása esetén a szerződésszerű teljesítésként (Teljesítési igazolással) igazolt teljesítést követő 30 napos fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Szállító - Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján - beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók A Szerződést Szállítónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szermt vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szermti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért a Szállító úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna Amennyiben Szállító az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megrendelőt a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben Szállító bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését (KEUT 13/10, Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása), illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) Szállító és Alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a Szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről Szállító az Alvállalkozóknak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 9. Tulajdonosi jogok és kárveszély A Szerződés tárgyát képező Termékek a szállítás teljesítéskor a Termékek igazolt átvételével Megrendelő birtokába kerülnek a Szállító tulajdonjogának fenntartása mellett. A szállítási díj (adott esetben a kötbér mértékével csökkentett értékének) kiegyenlítésével egy időben a Termékek tulajdonjoga Megrendelőre száll át. 4/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

5 10. Szavatosság és jótállás 10.1 Szállító szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció Műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek. Szállító a mindenkori anyag- és technikai színvonabak megfelelően garantálja az általa leszállított Termékek minőségét a megadott technikai paramétereknek megfelelően. Szállító az általa leszállított Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra az átadás-átvétel napjától számított 4 hónapra - vagy ha a Termékek gyártója vagy forgalmazója négy hónapot meghaladó időtartamra vállal jótállást, akkor arra az időtartamra - vállal jótállást. Szállító az általa leszállított Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra az átadás-átvétel napjától számított jótállási idö lejártát követő további 2 hónapra - vagy ha a Termékek gyártója vagy forgalmazója ennél hosszabb időtartamra vállal szavatosságot, akkor arra az időtartamra - vállal szavatosságot. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen ha a hiba a jellegénél vagy a dolog termesztenél fogva a teljesítéstől számított fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év. Megrendelő jótállás és szavatosság keretében érvényesíthető jogai all. pontban szerepelnek. A jótállási és szavatossági jogok keretében - figyelemmel a Szerződés tárgyát képező Termékekre - kizárólag csere lehetséges, kijavításra nincs lehetőség Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy Vállalkozó által leszállított Termékek és Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását lehetővé teszik. Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szabadalmi jogok, szellemi alkotásnak minősülő termékek esetében a vagyoni jogok birtokában van, a Megrendelő jelen Szerződés szermti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását hannadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult. Szállító félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szermt azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett költségeket megtéríti. Szállító a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Szállítónak teljes mértékben kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom alá eső jogok megsértéséből származik a termékek, vagy azok bármely részének Megrendelő országában történő felhasználása folytán. 11. Szerződésszegés és következményei Hibás teljesítés és késedelem Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított Termék(ek) a teljesítés időpontjában nem felel(nek) meg a jelen Szerződésben vagy jogszabályban vagy a vonatkozó szabványokban meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül az is, ha Szállító nem a Szerződésben/adott eseti megrendelésben rögzített típust / gyártmányt szállítja. Késedelemnek minősül, ha a Szállító ajelen Szerződés szerinti részteljesítési határidőt követően szállítja le az adott eseti megrendelés szerinti Termék(ek)et. A hibás és késedelmes teljesítésért Szállító felelősséggel tartozik. Adott eseti megrendelések vonatkozásában Megrendelő részteljesítést nem köteles elfogadni Hibás teljesítés esetén a Megrendelő - elsősorban - választása szerint -kicserélést követelhet, amely kicserélést Szállító kizárólag a Szerződés szerinti új, bontatlan Tennék szállításával teljesíthet, - ha kicserélésre nincs joga, vagy ha Szállító a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő árleszállítást érvényesíthet vagy elállhat az adott eseti megrendeléstől vagy annak egy részétől. A jótállás/szavatossági jogok érvényesítéséhez Megrendelő Szállító részére az alábbiakat küldi meg vagy adja át - a hiba észlelését követően haladéktalanul: - szemmel láthatóan hibás (ideértve: az adott Tennék leírása szerinti kompatibilitásnak, kapacitásnak nem megfelelő) Terméket vagy KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés, 5/9 oldal (M?

6 - a használat során működési rendellenességet mutató vagy egyébként hibásnak minősülő Terméket egy nyomtatott tesztoldallal vagy egyéb kíséröanyaggal. A jótállási/szavatossági jog(ok) érvényesítését követően a Felek írásban rögzítik az alábbiakat: a) a csere igény bejelentésének és a cserére átvétel időpontját, darab és típusszámot b) a hiba okát és a csere tényét, a csere időpontját (megrendelő általi átvétel), c) a jótállás - a csere időtartamával meghosszabbított - új határidejét. A jótállás időtartama alatt Szállító nem hivatkozhat a Ptk a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni. Megrendelő a kicserélésig a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség ellenértékét adott esetben a soron következő kifizetés összegéből visszatarthatja. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jelentéktelen hiba határának minősül a bruttó Ft alatti szállítási érték. Amennyiben a kicserélésre az eredeti részteljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő a késedelmi kötbérrel azonos módon számított kötbért érvényesít Szállítóval szemben. Megrendelő a választott jótállási/szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles Szállítónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szállító magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Jótállási és szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbért köteles fizetni. Amennyiben Szállító a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbérmértéke: - késedelmes teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 0,5 %-a minden naptári napra, de legfeljebb az adott eseti megrendelés áfa nélküli értékének 15 %-a; - hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 20 %-a; - meghiúsulás esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 30 %-a Amennyiben a teljesítési határidőt megelőzően Szállító az indokok megjelölésével irásban jelzi, hogy határidőre nem tud teljesíteni, és a Kbt ában fogalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződés pontjában foglaltak szerint meghatározott részteljesítési határidőt az érintett eseti megrendelés vonatkozásában módosíthatják. Amennyiben a Kbt ában foglalt feltételek fennállása nem megfelelően igazolt, vagy amennyiben a késedelem Szállítónak felróható. Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban megfelelő határidőt szabhat. Az utólagos teljesítésre szabott határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult elállni az adott eseti megrendeléstől vagy annak egy részétől. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az eredeti részteljesítési határidőre történő teljesítés elmulasztásával beállnak, függetlenül attól, hogy Megrendelő az utólagos teljesítésre határidőt szabott. Ennek megfelelően Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben A Szerződés ideje alatt három alkalommal előforduló 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén, melybe beleszámít az elözö bekezdésben meghatározott utólagos teljesítésre szabott határidő is, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő Ft összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás/azonnali hatályú felmondás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; - hibás teljesítés esetén a hibás Termék(ek) / Szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételével, vagy a hiba észlelésének időpontjával, mellyel egy időben Megrendelő írásban rögzíti a hibás teljesítés tényét; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, felmondás napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Szállítónak fizetendő összegbe beszámítani. Araennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, vagy a hiba észlelésére az ellenérték kifizetését követően kerül sor, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Szállítót. Szállító a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. y _ 6/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

7 11.3. Szerződés megszüntetése: azonnali hatályú felmondás és elállás Szállító szándékos vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesít, Megrendelő általi felhívást és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének. Megrendelő a Szerződésben meghatározott esetekben jogosult elállni a Szerződéstől. Ha Szállító ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő e tények alapján teljesítés megkezdését megelőzően elállásra, a teljesítés megkezdését követően a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elö, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell ajelen Szerződés szermti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot. Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás.Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szállító jogutódja jelen'szerződés szermti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. 14. Együttműködés, értesítések A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláúásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" vagy ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Szállító részéről: Megrendelő részéről: Kovács Tamás Tel: Fax: Murányi István Tel.: KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 7/9 oldal L^>

8 Fax: A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén Felek haladéktalanul értesítik egymást. Szállító a szerződéskötést megelőzően megküldött / átadott, azon gazdálkodó szervezet(ek)röl, amely(ek) felett a Ptk. szermti többségi befolyást gyakorol, illetve amely(ek) felette többségi befolyást gyakorol(nak) szóló nyilatkozatban a szerződéskötést követő 5 éven belül bekövetkező bármilyen változásról haladéktalanul, a számra küldött faxban tájékoztatja Megrendelőt. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek ajelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékes-. seggel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. A Szerződés felmondása Felek a Szerződést legkorábban a szerződéskötést követő 36 hónap elteltével 3 havi felmondási idővel a másik Félnek címzett egyoldalú nyilatkozattal, írásban, indoklás nélkül felmondhatják. 17. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó.- A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk;rendelkezéseit kell figyelembe venni. 18. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. 19. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a teljesítésben részt vevő személyre. Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon. Szállító ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek vagy teljesítésben részt vevő személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. Szállító a teljesítés során részére Megrendelő által átadott adatokat kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Szállító jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja. Felek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartoznak egymás felé. 20. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 21. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség. Szállító köteles ajelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni. \S /9 oldal ' KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés *? z

9 Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemélyek adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés - összhangban a Kbt. 99. (4) bekezdésében foglaltakkal - a Kbt. 73. (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, a szerződéskötést követően Megrendelő honlapján közzétételre kerül. Érintettek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szermti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Műszaki melléklet 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet 3. sz. Melléklet: Eseti megrendelés minta 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta 5. sz. Melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat Budapest, november 9. Tar* Megrendelő n Szállító részéről is Irodaszer Kereskedelmi és Szoigáltató Kft Budapest, Óradna u. 5. / u Adószám: / ^UniCredit: (_-/ 7. Szápár András ügy vezető 'igazgató ügyvezető Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 9/9 oldal S*- y-

10 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlattételi dokumentáció és Szállitó műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) llékletek KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

11 I. ALTALÁNOS, VALAMENNYI RÉSZ VALAMENNYI TÉTELE VONATKOZÁSÁBAN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEK: 1.1. A termékek ellátását biztosító rendszemek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EUbeli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők A leszállításra kerülő termékek az eredeti gyártó által gyártott eszközbe (nyomtató, fénymásoló, kombinált eszköz) történő behelyezése nem korlátozhatja az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, a leszállításra kerülő termék feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal - CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat - igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény előírásainak A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók meg kell, hogy feleljenek az adott tevékenység előírt - lehetőleg auditált - szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak A megajánlott termék és szolgáltatás, megfelelő tanúsítványokkal igazoltan meg kell, hogy feleljen az Ajánlatkérő által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei az Ajánlattevőt terhelik Valamennyi megajánlott tételnek újnak kell lennie. Ajánlatkérő újnak tekinti a legfeljebb 12 hónapja gyártott, bontatlan csomagolásban a gyártó előírásainak megfelelően, szakszerűen raktározott terméket A megajánlott tételeknek eredetieknek kell lenniük, nem lehetnek újratöltöttek, újra felhasználtak, utángyártottak A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A nyertes ajánlattevő az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el az ajánlatkérő székhelyéről, a szortírozás a nyertes ajánlattevő feladata. UT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

12 Műszaki megfelelőség c fl" IfTl. HP C7115X toner s3[í.2- H p Q X t o n e r ï 1.3, HP Q2610A toner HP QS949X toner ll 1.5- HP QS942X toner 1.6. HP Q2612A toner ^ Tétel megnevezése 1. rész: Tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz 1 Megajánlott termék megnevezése (Toner-C7115X-FEKETE HP Toner -Q2613X-FEKETE HP Toner-Q2610A-FEKETE HP Toner-Q5949X-FEKETE HP Toner-Q5942X-FEKETE HP Toner-Q2612A-FEKETE HP Oldalszám Í 1.7. HP C8543X toner Toner-C8543X-30k FEKETE HP 117 S 1.8. HP Q6511X toner l.9. HP CE255X toner Toner-Q6511X-FEKETE HP Toner-CE255X HP S HP CC364X toner Í l.11. HP C4182X toner TonerCC364X FEKETE HP Toner-C4182X-FEKETE HP l.l2. HP C4838A Yellow tintapatron Tintapatron -C4838AE- No.ll SÁRGA HP 142 l.l3. HPC4837AMagenta tintapatron Tintapatron -C4837AE- Noll MAGENTA HP 147 [l.l4. HP C4836A Cyan tintapatron Tintapatron -C4836AE- No.ll CIANKEK HP 152 S HP C4844A Black tintapatron Tintapatron -C4844AE- No.10 FEKETE HP 158 j l.l6. HP C6656AE Black tintapatron Tintapatron -C6656A- 19ml FEKETE HP 163 (1.17. HP C6657AE Color tintapatron Tintapatron -C6657A- 17ml SZÍNES HP l.l8. HP 364X1-CB325EE Yellow tintapatron Tintapatron -CB325EE-364XL Vivera tintával SÁRGA HP 176 j l.l9. HP3G4XL-CB324EE tintapatron Tintapatron -CB324EE-364XL Vivera tintával MAGENTA HP 181 j HP 364X1 - CB323EE Cyan tintapatron nntapatron -CB323EE-364XL Vivera tintával CYAN HP HP 364XL - CB322EE Photo black j tintapatron Tintapatron -CB322EE-364XL Vivera tintával FOTO FEKETE HP l.22. HP 364XL - CB321EE Black tintapatron Tintapatron -CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP II 1 f Budapest, szeptember Műszaki megfelelőség 2. rész: Tonerek, tintapatronok Cannon eszközökhöz Tétel megnevezése 2.1. Canon FX-3 toner 22. Canon cartridge T L400/380 toner ^2.3. Canon NPG-1 toner 2.4. Canon CEXV-5 toner [2.5. Canon CEXV-3 toner Canon CEXV-11 toner l B CI-1S Black tintapatron 2.8. BCI-16 Color tintapatron 2.9. PGI-35 Black tintapatron Cü-36 Color tintapatron Epson S festékszalag 2. Megajánlott termék megnevezése Toner -FX-3- FEKETE CANON Toner-T Cartridge- FEKETE CANON Toner-NPG-1-FEKETE CANON Toner-C-EXV5-FEKETE CANON Toner-C-EXV3- (GPR-6) FEKETE CApm Toner-C-EXVll-FEKETE CANO Ij^ Tintapatron -BCI-15Bk- FEKETE CANON JTintapatron -BCI-16- SZ)W6S CANON Tintapatron Canon^<?l-35BK Tintapatron Cajyfn CLI-36 mini 260 színes ifestékszalag^s FEKETE EPSON / z: 3. Oldalszám TT64mm74m WAX Out Zebra festékszalag Festékszalag TT64mm74m WAX Out Zebra 256 Budapest, szeptember 27 ^«SÇK idelnu"

13 NYILATKOZAT a műszaki leírás I.10.-I.13 pontjára Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: elfogadjuk és vállaljuk, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei az Ajánlattevőt terhelik. valamennyi általunk megajánlott tétel új termék, melyeket legfeljebb 12 hónapja gyártottak, valamint bontatlan csomagolásban a gyártó előírásainak megfelelően, szakszerűen raktározott termékek. a általunk megajánlott termékek minden esetben eredetiek elfogadjuk és vállaljuk, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A nyertes ajánlattevő az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el az ajánlatkérő székhelyéről, a szortírozás a nyertes ajánlattevő feladata. Budapest, október 5. APIS %

14 NYILATKOZAT megajánlott termékek eredetiségéről Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: ajánlatunkban megadott termékek mindegyike a hardver gyártó által előállított gyári eredeti termék, mely az eszköz műszaki leírásában szerepeltetve van. Budapest, szeptember 27..-APIS irodaszer Kereskedelmi ) csszül<>aí Cégszerű aláírás ö2

15 NYILATKOZAT ügyfélszolgálat működéséről Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: 00 n30 cégünk ügyfélszolgálata munkanapokon ig áll vásárlóink rendelkezésére Budapest, szeptember 27. API^daszcrWskedelmi apcst, OradiSi u. 5. Cégszerű aláíms (A s\ CU

16 NYILATKOZAT műszaki előírásokra Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: Budapest, AZ ESETI MEGRENDELÉSEK KÜLDÉSÉNEK ÉS FOGADÁSÁNAK MÓDJA: TELEFON: FAX: , AZ ESETI MEGRENDELÉSEK FOGADÁSÁNAK IDŐSZAKA (ADOTT ESETBEN): MUNKANAPOKON 8:00-16:30-IG AZ ESETI MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSÁNAK VÁLLALT HATÁRIDEJE (az eseti megrendelés igazolt megküldésétől számítva órában): 8 munkaóra VÁLLALT SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ (az eseti megrendelés visszaigazolásától számítva órában): 48 óra ELEKTRONIKUS MEGRENDELÉS nem biztosítunk Budapest, szeptember 27., cs Szof<Qí*Jí<fr*H,t ', nii Cégszerű aláírás ü < ^.

17 2. sz. MELLÉKLET: ADMINISZTRATÍV MELLÉKLET (Szállító nyilatkozatai, egyéb dokumentumok) TE EUT 1S/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

18 'K fí 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP g, 'b j; ] Ai-inlattevoneve: >r s"» APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): 1044 Budapest, Óradna utca 5. Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár: 1. rész esetében: nettó ,50 Ft + jogszabály szerinti Áfa 2. rész esetében: nettó ,60 Ft + jogszabály szerinti Áfa Vz ártartás vállalt minimális ideje: 1. rész esetében; 20 hónap a szerződéskötéstől számítva. 2. rész esetében: 20 hónap a szerződéskötéstől számítva. 5. Az áremelés lehetséges legmagasabb mértéke: 1. rész estében: a fogyasztói árindex 100 %-a. 2. rész estében: a fogyasztói árindex 100 %-a. Budapest, október (cégszerű) al U: iras â

19 2/1. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT A Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Tisztelt Ajánlatkérő! A KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és ajánlattételi dokumentációjának feltételeit áttanulmányoztuk. Ezennel nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 7. részének (tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) teljesítésére az alábbiak szerint: A dokumentáció IV. fejezetét képező Szállítási keretszerződés feltételeit elfogadjuk. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező Termékek szállítását Ajánlatkérő eseti megrendeléseiben meghatározott mennyiségben és összetétel szerint, a szerződéskötést követően határozatlan ideig, a benyújtott kereskedelmi és műszaki (szakmai) ajánlatunk szerint teljesítjük. Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a Szerződés teljesítésére, valamint, hogy az Ajánlattételi felhívás IV.3.7. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött Szerződés teljesítése céljából, e Szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (l)-(3) bekezdése és 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minősül Budapest, szeptember 27. APISJrodaszcr Kcreskcdc»'«olfíáífafo.i3. (cégszerű) aláírás Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe (székhelye): APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1044 Budapest, Óradna utca 5. CA ^ \ 5 <í

20 "V B/l. számú melléklet NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján b) Alulirott Boros Barna tender csoport vezető, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint ajánlattevő a közbeszerzés (l. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés (az 1. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót nem vesz igénybe. Budapest, szeptember 27. APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kit BuűapcS^énntnn. ^r......? 3 :-A.. (cégszerű) átírás \ 5 \ >

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben