SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ks}.9Ar}AA.^/2010 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: , adószám: í képviseli: Tarjánné dr. Molnár Eleonóra ügyvezető igazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), PSZPF másrészről az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) cégjegyzékszám: , adószám: , Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fizetési-számlaszám: Érkezett; képviseli; Szápár András ügyvezető mint Szállító (a továbbiakban Szállító) 2010 NOV 1.1, (a továbbiakban Fél vagy Felek) Érkeztetési szám: 201.0/ IS^^S^/l között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Iktatószám: Q\^%% - ^ /2(11 O ELŐZMÉNYEK Megrendelő KEUT 13/10 azonosító számon Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása" tárgyában tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alapján. Az 1. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett. 1. Értelmező rendelkezések: Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon dokumentumokat, okmányokat, amelyekre utalás történik. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá a Szállító nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlattételi dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Szállítási díj: a Szállítónak a Szerződés tárgyát képező Termékek teljes körű és szerződésszerű leszállításáért fizetendő ellenérték. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Szállító a Szerződés értelmében szállít. e) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Szállító által nyújtandó, árukezelési, csomagolási, szállítási, dokumentálási, jótállási és egyéb kötelezettség. f) Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz. g) Érintettek: Megrendelő, Szállító, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valammt a teljesítésben részt vevő egyéb személyek (szervezetek). 2. A Szerződés tárgya, mennyisége A szerződés tárgya: jelen Szerződés 7. számú mellékletében meghatározott műszaki paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkező következő Termékek: 1.1. Toner - C7115X - FEKETE HP 1.2. Toner - Q2613X - FEKETE HP 1.3. Toner-Q2610A-FEKETE HP KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 1/9 oldal

2 1.4. Toner - Q5949X - FEKETE HP 1.5. Toner - Q5942X - FEKETE HP 1.6. Toner - Q2612A - FEKETE HP 1.7. Toner - C8543X - 30k FEKETE HP 1.8. Toner - Q651IX - FEKETE HP 1.9. Toner - CE255X - FEKETE HP Toner CC364X - FEKETE HP Toner - C4182X - FEKETE HP Tintapatron - C4838AE - No. 11 SÁRGA HP Tintapatron - C4837AE - No. 11 MAGENTA HP Tintapatron - C4836AE - No. 11 CIÁNKÉK HP Tintapatron - C4844AE-No.l 1 FEKETE HP Tintapatron - C6656A - 19 ml FEKETE HP Tintapatron - C6657A - 17 ml SZÍNES HP Tintapatron - CB325EE - 364XL Vivera tintával SÁRGA HP Tintapatron - CB324EE - 364XL Vivera tintával MAGENTA HP Tintapatron - CB323EE - 364XL Vivera tintával CYAN HP Tintapatron - CB322EE-364XL Vivera tintával FOTÓ FEKETE HP Tintapatron - CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP A Szerződésben rögzített gyártmányú, típusú Termékek körének, fajtájának módosítására kizárólag szerződésmódosítás keretében van lehetőség. Amennyiben Szállító nem a Szerződésben rögzített gyártmányú, típusú Termékkel teljesít, azt Megrendelő jogosult nem elfogadni, amennyiben azonban a Termékeket átveszi, Szállító hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A Szerződés tárgyát képező Termékek Megrendelőnél felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben, évente legfeljebb összesen , r Ft +,jpgszabály szermti Áfa értékben kerülnek leszállításra. Megrendelő nem köteles valamennyi termékből rendelni és nem köteles a teljes éves keretösszeget lehívni. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés Felek általi aláírása napján lép hatályba, a Szerződést Felek határozatlan időre kötik. 4. A teljesítés helye és a részteljesítési határidők 4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 4.2. Részteljesítési határidők: Megrendelő által küldött vonatkozó eseti megrendelés visszaigazolását követő 48 óra Amennyiben Szállító elmulasztja az eseti megrendelést visszaigazolni, a vonatkozó eseti megrendelés igazolt megküldésétől számított 5 nap Amennyiben a határidő munkaidőn kívül (hétfőtől csütörtökig óra utáni, pénteken óra utáni időpontra) esik, a következő munkanapon 9.00 óra. 5. A teljesítés menete Megrendelő az igények felmerüléséhez igazodóan jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti eseti megrendeléseket Szállítónak, meghatározva a leszállítandó Termékeket (azok fajtáját) valamint azok mennyiségét; Szállító az eseti megrendelést 8 munkaórán belül visszaigazolja, megjelölve a szállítási határidőt, ami nem lehet a 4.2. pontban meghatározottnál hosszabb. Szállító a termékeket szállítólevéllel, bontatlan csomagolási állapotban szállítja le a teljesítés helyére. Megrendelő a megjelölt szállítási időpontban - figyelemmel a pontban foglaltakra is - biztosítja a Termékek átvételére jogosult munkatársa jelenlétét, aki a Termékek átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja. Megrendelő jogosult a Szállítási szolgáltatás teljesítését, megfelelőségét, a leszállított Termékek mennyiségét és minőségét folyamatosan ellenőrizni. A Szállító Megrendelő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A Szállító az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el Megrendelő székhelyéről, a szortírozás Szállító feladata. 2/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás-szállítási keretszerződés

3 6. A teljesítés igazolása 6.1. Megrendelő a teljesített szállításokról a szállítólevél (szállítólevelek) alapján jelen Szerződés 4. számú melléklete szerinti Teljesítési igazolást állít ki Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Murányi István főosztályvezető (IT-infrastruktúra főosztály) 7. Szállítási díj, fizetési feltételek 7.1. Szállítási díj Tétel megnevezése 1.1. Toner - C7115X - FEKETE HP 1.2. Toner - Q2613X - FEKETE HP 1.3. Toner - Q261 OA - FEKETE HP 1.4. Toner - Q5949X - FEKETE HP 1.5. Toner - Q5942X - FEKETE HP 1.6. Toner - Q2612A - FEKETE HP 1.7. Toner - C8543X - 30k FEKETE HP 1.8. Toner - Q651IX - FEKETE HP 1.9. Toner - CE255X - FEKETE HP Toner CC364X - FEKETE HP Toner - C4182X - FEKETE HP Tintapatron - C483 8AE - No. 11 SÁRGA HP Tintapatron- C4837AE-No. 11 MAGENTA HP Tintapatron - C4836AE - No. 11 CIÁNKÉK HP Tintapatron - C4844AE - No. 11 FEKETE HP Tintapatron - C6656A - 19 ml FEKETE HP Tintapatron - C6657A - 17 ml SZÍNES HP Tintapatron - CB325EE - 364XL Vivera tintával SÁRGA HP Tintapatron - CB324EE - 364XL Vivera tintával MAGENTA HP Tintapatron - CB323EE - 364XL Vivera tintával CYAN HP Tintapatron - CB322EE - 364XL Vivera tintával FOTO FEKETE HP Tintapatron - CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP Nettó egységár (Ft/db) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Az árak tartalmazzák a Termékek előállításával, szállításával, a csomagolással és árukezeléssel (ideértve az üres tonerek és tintapatronok, a használt festékszalagok elszállítását is) kapcsolatos valamennyi költséget. Szállító a fenti összegen kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt. A fenti táblázatban meghatározott egységárak július 09-ig nem emelhetők. Az árak először július 10-töl majd azt követően minden év július 10-én módosíthatók legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan (KSH februári gyorstájékoztató) közzétett, az elözö évre vonatkozó fogyasztói árindex (január hónapra vonatkozó év/év fogyasztói árindex) 100 %-ával. A módosított árakat Felek minden évben legkésőbb június 30-ig írásban rögzítik. Szállító az áremelésről minden évben legkésőbb június 20-ig írásban tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Szállító az értesítést nem vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott évben nem kívánna élni az áremelés lehetőségével. A nettó egységárak a fent meghatározott eseten kívül semmilyen jogcímen nem emelhetők. Az eseti megrendelések alapján teljesített szolgáltatások ellenértéke meghatározásakor a megrendelés megküldésének napján érvényes nettó egységárakat kell figyelembe venni. Szállító - figyelemmel a Szerződés tárgyát képező Termékek gyári árának esetleges változásaira - a rögzített nettó egységárakat írásban csökkentheti. Ebben az esetben a soron következő áremelés alapját az aktuális (legutóbb rögzített) nettó egységárak képezik Fizetési feltételek Szállító a vonatkozó Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUT 13/10) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: KS..ÏAA'AArAi. /201Q. Szállító a Teljesítési igazolás tartalmával egyező tartalommal kiállított számlát egy példányban a Teljesítés Megren-, delő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 3/9 oldal Ls ^

4 Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Szállító - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Az - adott esetben benyújtandó - adóigazolás a számla mellékletét képezi. A fizetési határidő a Megrendelő által elfogadott teljesítéstől számított 30 nap, amelyen belül Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a számlán megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben megjelölt - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, vagy amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg jelen Szerződésben foglaltaknak vagy nem kerül benyújtásra, a számla pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes telj esítésének. A fizetési határidő számítása a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. Amennyiben valamelyik számla december 10-ét követően érkezik Megrendelőhöz, azt a fizetési határidő szempontjából a Magyar Államkincstár év végi zárása miatt úgy kell tekinteni, mintha január 5-én érkezett volna be. Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a számlajelen Szerződésben meghatározott tartalommal és mellékletekkel történő benyújtása esetén a szerződésszerű teljesítésként (Teljesítési igazolással) igazolt teljesítést követő 30 napos fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Szállító - Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján - beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók A Szerződést Szállítónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szermt vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt. A teljesítés során Szállító a benyújtott ajánlatában foglaltak szermti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség. Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, munkájukért a Szállító úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna Amennyiben Szállító az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt Alvállalkozója felé, erről Megrendelőt a számra küldött faxban haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben Szállító bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult az alábbiakban ismertetett adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését (KEUT 13/10, Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása), illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) Szállító és Alvállalkozó megjelölését; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a Szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről Szállító az Alvállalkozóknak - függetlenül az igénybevétel mértékétől - történő kifizetések teljesítése során az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően jár el. 9. Tulajdonosi jogok és kárveszély A Szerződés tárgyát képező Termékek a szállítás teljesítéskor a Termékek igazolt átvételével Megrendelő birtokába kerülnek a Szállító tulajdonjogának fenntartása mellett. A szállítási díj (adott esetben a kötbér mértékével csökkentett értékének) kiegyenlítésével egy időben a Termékek tulajdonjoga Megrendelőre száll át. 4/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

5 10. Szavatosság és jótállás 10.1 Szállító szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció Műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek. Szállító a mindenkori anyag- és technikai színvonabak megfelelően garantálja az általa leszállított Termékek minőségét a megadott technikai paramétereknek megfelelően. Szállító az általa leszállított Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra az átadás-átvétel napjától számított 4 hónapra - vagy ha a Termékek gyártója vagy forgalmazója négy hónapot meghaladó időtartamra vállal jótállást, akkor arra az időtartamra - vállal jótállást. Szállító az általa leszállított Termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra az átadás-átvétel napjától számított jótállási idö lejártát követő további 2 hónapra - vagy ha a Termékek gyártója vagy forgalmazója ennél hosszabb időtartamra vállal szavatosságot, akkor arra az időtartamra - vállal szavatosságot. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen ha a hiba a jellegénél vagy a dolog termesztenél fogva a teljesítéstől számított fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év. Megrendelő jótállás és szavatosság keretében érvényesíthető jogai all. pontban szerepelnek. A jótállási és szavatossági jogok keretében - figyelemmel a Szerződés tárgyát képező Termékekre - kizárólag csere lehetséges, kijavításra nincs lehetőség Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy Vállalkozó által leszállított Termékek és Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását lehetővé teszik. Szállító szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy a szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szabadalmi jogok, szellemi alkotásnak minősülő termékek esetében a vagyoni jogok birtokában van, a Megrendelő jelen Szerződés szermti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását hannadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Szállítót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Szállító költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult. Szállító félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szermt azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett költségeket megtéríti. Szállító a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Szállítónak teljes mértékben kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom alá eső jogok megsértéséből származik a termékek, vagy azok bármely részének Megrendelő országában történő felhasználása folytán. 11. Szerződésszegés és következményei Hibás teljesítés és késedelem Szállító hibásan teljesít, ha az általa leszállított Termék(ek) a teljesítés időpontjában nem felel(nek) meg a jelen Szerződésben vagy jogszabályban vagy a vonatkozó szabványokban meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül az is, ha Szállító nem a Szerződésben/adott eseti megrendelésben rögzített típust / gyártmányt szállítja. Késedelemnek minősül, ha a Szállító ajelen Szerződés szerinti részteljesítési határidőt követően szállítja le az adott eseti megrendelés szerinti Termék(ek)et. A hibás és késedelmes teljesítésért Szállító felelősséggel tartozik. Adott eseti megrendelések vonatkozásában Megrendelő részteljesítést nem köteles elfogadni Hibás teljesítés esetén a Megrendelő - elsősorban - választása szerint -kicserélést követelhet, amely kicserélést Szállító kizárólag a Szerződés szerinti új, bontatlan Tennék szállításával teljesíthet, - ha kicserélésre nincs joga, vagy ha Szállító a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő árleszállítást érvényesíthet vagy elállhat az adott eseti megrendeléstől vagy annak egy részétől. A jótállás/szavatossági jogok érvényesítéséhez Megrendelő Szállító részére az alábbiakat küldi meg vagy adja át - a hiba észlelését követően haladéktalanul: - szemmel láthatóan hibás (ideértve: az adott Tennék leírása szerinti kompatibilitásnak, kapacitásnak nem megfelelő) Terméket vagy KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés, 5/9 oldal (M?

6 - a használat során működési rendellenességet mutató vagy egyébként hibásnak minősülő Terméket egy nyomtatott tesztoldallal vagy egyéb kíséröanyaggal. A jótállási/szavatossági jog(ok) érvényesítését követően a Felek írásban rögzítik az alábbiakat: a) a csere igény bejelentésének és a cserére átvétel időpontját, darab és típusszámot b) a hiba okát és a csere tényét, a csere időpontját (megrendelő általi átvétel), c) a jótállás - a csere időtartamával meghosszabbított - új határidejét. A jótállás időtartama alatt Szállító nem hivatkozhat a Ptk a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni. Megrendelő a kicserélésig a szerződésszegéssel érintett Termékmennyiség ellenértékét adott esetben a soron következő kifizetés összegéből visszatarthatja. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jelentéktelen hiba határának minősül a bruttó Ft alatti szállítási érték. Amennyiben a kicserélésre az eredeti részteljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő a késedelmi kötbérrel azonos módon számított kötbért érvényesít Szállítóval szemben. Megrendelő a választott jótállási/szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles Szállítónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szállító magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Jótállási és szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbért köteles fizetni. Amennyiben Szállító a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbérmértéke: - késedelmes teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 0,5 %-a minden naptári napra, de legfeljebb az adott eseti megrendelés áfa nélküli értékének 15 %-a; - hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 20 %-a; - meghiúsulás esetén: a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés áfa nélküli értékének 30 %-a Amennyiben a teljesítési határidőt megelőzően Szállító az indokok megjelölésével irásban jelzi, hogy határidőre nem tud teljesíteni, és a Kbt ában fogalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződés pontjában foglaltak szerint meghatározott részteljesítési határidőt az érintett eseti megrendelés vonatkozásában módosíthatják. Amennyiben a Kbt ában foglalt feltételek fennállása nem megfelelően igazolt, vagy amennyiben a késedelem Szállítónak felróható. Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban megfelelő határidőt szabhat. Az utólagos teljesítésre szabott határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult elállni az adott eseti megrendeléstől vagy annak egy részétől. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az eredeti részteljesítési határidőre történő teljesítés elmulasztásával beállnak, függetlenül attól, hogy Megrendelő az utólagos teljesítésre határidőt szabott. Ennek megfelelően Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Szállítóval szemben A Szerződés ideje alatt három alkalommal előforduló 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén, melybe beleszámít az elözö bekezdésben meghatározott utólagos teljesítésre szabott határidő is, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő Ft összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér esedékessé válik - késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás/azonnali hatályú felmondás időpontjával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; - hibás teljesítés esetén a hibás Termék(ek) / Szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételével, vagy a hiba észlelésének időpontjával, mellyel egy időben Megrendelő írásban rögzíti a hibás teljesítés tényét; - a Szerződésben meghatározott esetekben az elállás, felmondás napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Szállítónak fizetendő összegbe beszámítani. Araennyiben a Megrendelőnek a Szállító nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, vagy a hiba észlelésére az ellenérték kifizetését követően kerül sor, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Szállítót. Szállító a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. y _ 6/9 oldal KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

7 11.3. Szerződés megszüntetése: azonnali hatályú felmondás és elállás Szállító szándékos vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesít, Megrendelő általi felhívást és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének. Megrendelő a Szerződésben meghatározott esetekben jogosult elállni a Szerződéstől. Ha Szállító ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő e tények alapján teljesítés megkezdését megelőzően elállásra, a teljesítés megkezdését követően a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 12. Vis maior Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elö, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell ajelen Szerződés szermti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot. Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Szállítóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás.Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik. Szállító a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szállító jogutódja jelen'szerződés szermti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. Amennyiben Megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik és Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. 14. Együttműködés, értesítések A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláúásának napján. Ha címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" vagy ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Szállító részéről: Megrendelő részéről: Kovács Tamás Tel: Fax: Murányi István Tel.: KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 7/9 oldal L^>

8 Fax: A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén Felek haladéktalanul értesítik egymást. Szállító a szerződéskötést megelőzően megküldött / átadott, azon gazdálkodó szervezet(ek)röl, amely(ek) felett a Ptk. szermti többségi befolyást gyakorol, illetve amely(ek) felette többségi befolyást gyakorol(nak) szóló nyilatkozatban a szerződéskötést követő 5 éven belül bekövetkező bármilyen változásról haladéktalanul, a számra küldött faxban tájékoztatja Megrendelőt. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek ajelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékes-. seggel rendelkező bírósághoz fordulnak. 16. A Szerződés felmondása Felek a Szerződést legkorábban a szerződéskötést követő 36 hónap elteltével 3 havi felmondási idővel a másik Félnek címzett egyoldalú nyilatkozattal, írásban, indoklás nélkül felmondhatják. 17. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó.- A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk;rendelkezéseit kell figyelembe venni. 18. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. 19. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény 25. -ában foglalt titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések irányadóak valamennyi, a teljesítésben részt vevő személyre. Szállító a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Szállító a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon. Szállító ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Szállító a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek vagy teljesítésben részt vevő személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. Szállító a teljesítés során részére Megrendelő által átadott adatokat kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Szállító jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja. Felek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartoznak egymás felé. 20. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 21. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség. Szállító köteles ajelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni. \S /9 oldal ' KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés *? z

9 Szállító jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Szállító jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemélyek adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés - összhangban a Kbt. 99. (4) bekezdésében foglaltakkal - a Kbt. 73. (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, a szerződéskötést követően Megrendelő honlapján közzétételre kerül. Érintettek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szermti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Szállító köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Szállító elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Szállítót illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Műszaki melléklet 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet 3. sz. Melléklet: Eseti megrendelés minta 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta 5. sz. Melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat Budapest, november 9. Tar* Megrendelő n Szállító részéről is Irodaszer Kereskedelmi és Szoigáltató Kft Budapest, Óradna u. 5. / u Adószám: / ^UniCredit: (_-/ 7. Szápár András ügy vezető 'igazgató ügyvezető Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés 9/9 oldal S*- y-

10 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlattételi dokumentáció és Szállitó műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, stb alapján) llékletek KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés

11 I. ALTALÁNOS, VALAMENNYI RÉSZ VALAMENNYI TÉTELE VONATKOZÁSÁBAN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEK: 1.1. A termékek ellátását biztosító rendszemek illeszkednie kell a termék gyártója által működtetett EUbeli (magyarországi), a termékhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek és vevői jogok maradéktalan érvényesítését garantáló minőségbiztosítási rendszerhez A gyártó hivatalos magyarországi értékesítési csatornáihoz kapcsolódó ellátó rendszerben értékesített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan lehetőség szerint EU-beli tanúsítvánnyal amelyeket a termék gyártója és az illetékes hatóságok előírnak és azokkal a termék származása egyértelműen igazolható, a vevői jogok és szállítói kötelezettségek közvetlenül értékesíthetők A leszállításra kerülő termékek az eredeti gyártó által gyártott eszközbe (nyomtató, fénymásoló, kombinált eszköz) történő behelyezése nem korlátozhatja az eszköz gyártója által nyújtott jótállás vagy garancia körét, terjedelmét és tartamát, a leszállításra kerülő termék feleljen meg a gyártónak az eszköz gyártása során érvényesített, auditált minőségi követelményrendszerének A megajánlott termékek hiteles tanúsítványokkal - CE jelölés, megfelelőségi nyilatkozat - igazoltan feleljenek meg az EU termékminősítési követelményeknek, valamint rendelkezzenek magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóval A megajánlott termékek feleljenek meg a termék forgalomba hozatalát, valamint az értékesítéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket szabályozó a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény előírásainak A termék gyártására vonatkozóan rendelkezni kell a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel Ajánlattevő megfelelő, hiteles tanúsítványokkal köteles igazolni, hogy az ajánlatában szereplő Gyártó rendelkezik az európai gyakorlatnak megfelelő, auditált, bármely vállalkozó számára nyitott, nyilvános, a gyártmányhoz kapcsolódó, megfelelő minőséget biztosító értékesítési és támogatási rendszerrel Gyártó teljesítésben közreműködő partnerei, szállítók meg kell, hogy feleljenek az adott tevékenység előírt - lehetőleg auditált - szinten történő teljesítéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi, valamint gyártói előírásoknak A megajánlott termék és szolgáltatás, megfelelő tanúsítványokkal igazoltan meg kell, hogy feleljen az Ajánlatkérő által definiált környezetben működő tipikus alkalmazás követelményeinek, valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges követelményeknek A környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei az Ajánlattevőt terhelik Valamennyi megajánlott tételnek újnak kell lennie. Ajánlatkérő újnak tekinti a legfeljebb 12 hónapja gyártott, bontatlan csomagolásban a gyártó előírásainak megfelelően, szakszerűen raktározott terméket A megajánlott tételeknek eredetieknek kell lenniük, nem lehetnek újratöltöttek, újra felhasználtak, utángyártottak A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A nyertes ajánlattevő az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el az ajánlatkérő székhelyéről, a szortírozás a nyertes ajánlattevő feladata. UT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

12 Műszaki megfelelőség c fl" IfTl. HP C7115X toner s3[í.2- H p Q X t o n e r ï 1.3, HP Q2610A toner HP QS949X toner ll 1.5- HP QS942X toner 1.6. HP Q2612A toner ^ Tétel megnevezése 1. rész: Tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz 1 Megajánlott termék megnevezése (Toner-C7115X-FEKETE HP Toner -Q2613X-FEKETE HP Toner-Q2610A-FEKETE HP Toner-Q5949X-FEKETE HP Toner-Q5942X-FEKETE HP Toner-Q2612A-FEKETE HP Oldalszám Í 1.7. HP C8543X toner Toner-C8543X-30k FEKETE HP 117 S 1.8. HP Q6511X toner l.9. HP CE255X toner Toner-Q6511X-FEKETE HP Toner-CE255X HP S HP CC364X toner Í l.11. HP C4182X toner TonerCC364X FEKETE HP Toner-C4182X-FEKETE HP l.l2. HP C4838A Yellow tintapatron Tintapatron -C4838AE- No.ll SÁRGA HP 142 l.l3. HPC4837AMagenta tintapatron Tintapatron -C4837AE- Noll MAGENTA HP 147 [l.l4. HP C4836A Cyan tintapatron Tintapatron -C4836AE- No.ll CIANKEK HP 152 S HP C4844A Black tintapatron Tintapatron -C4844AE- No.10 FEKETE HP 158 j l.l6. HP C6656AE Black tintapatron Tintapatron -C6656A- 19ml FEKETE HP 163 (1.17. HP C6657AE Color tintapatron Tintapatron -C6657A- 17ml SZÍNES HP l.l8. HP 364X1-CB325EE Yellow tintapatron Tintapatron -CB325EE-364XL Vivera tintával SÁRGA HP 176 j l.l9. HP3G4XL-CB324EE tintapatron Tintapatron -CB324EE-364XL Vivera tintával MAGENTA HP 181 j HP 364X1 - CB323EE Cyan tintapatron nntapatron -CB323EE-364XL Vivera tintával CYAN HP HP 364XL - CB322EE Photo black j tintapatron Tintapatron -CB322EE-364XL Vivera tintával FOTO FEKETE HP l.22. HP 364XL - CB321EE Black tintapatron Tintapatron -CB321EE-364XL Vivera tintával FEKETE HP II 1 f Budapest, szeptember Műszaki megfelelőség 2. rész: Tonerek, tintapatronok Cannon eszközökhöz Tétel megnevezése 2.1. Canon FX-3 toner 22. Canon cartridge T L400/380 toner ^2.3. Canon NPG-1 toner 2.4. Canon CEXV-5 toner [2.5. Canon CEXV-3 toner Canon CEXV-11 toner l B CI-1S Black tintapatron 2.8. BCI-16 Color tintapatron 2.9. PGI-35 Black tintapatron Cü-36 Color tintapatron Epson S festékszalag 2. Megajánlott termék megnevezése Toner -FX-3- FEKETE CANON Toner-T Cartridge- FEKETE CANON Toner-NPG-1-FEKETE CANON Toner-C-EXV5-FEKETE CANON Toner-C-EXV3- (GPR-6) FEKETE CApm Toner-C-EXVll-FEKETE CANO Ij^ Tintapatron -BCI-15Bk- FEKETE CANON JTintapatron -BCI-16- SZ)W6S CANON Tintapatron Canon^<?l-35BK Tintapatron Cajyfn CLI-36 mini 260 színes ifestékszalag^s FEKETE EPSON / z: 3. Oldalszám TT64mm74m WAX Out Zebra festékszalag Festékszalag TT64mm74m WAX Out Zebra 256 Budapest, szeptember 27 ^«SÇK idelnu"

13 NYILATKOZAT a műszaki leírás I.10.-I.13 pontjára Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: elfogadjuk és vállaljuk, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei az Ajánlattevőt terhelik. valamennyi általunk megajánlott tétel új termék, melyeket legfeljebb 12 hónapja gyártottak, valamint bontatlan csomagolásban a gyártó előírásainak megfelelően, szakszerűen raktározott termékek. a általunk megajánlott termékek minden esetben eredetiek elfogadjuk és vállaljuk, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő értesítése alapján köteles szükség szerint havonta az üres tonereket és tintapatronokat, a használt festékszalagokat elszállítani és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően azok megsemmisítéséről gondoskodni. A nyertes ajánlattevő az üres tonereket és tintapatronokat, használt festékszalagokat ömlesztetten szállítja el az ajánlatkérő székhelyéről, a szortírozás a nyertes ajánlattevő feladata. Budapest, október 5. APIS %

14 NYILATKOZAT megajánlott termékek eredetiségéről Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: ajánlatunkban megadott termékek mindegyike a hardver gyártó által előállított gyári eredeti termék, mely az eszköz műszaki leírásában szerepeltetve van. Budapest, szeptember 27..-APIS irodaszer Kereskedelmi ) csszül<>aí Cégszerű aláírás ö2

15 NYILATKOZAT ügyfélszolgálat működéséről Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: 00 n30 cégünk ügyfélszolgálata munkanapokon ig áll vásárlóink rendelkezésére Budapest, szeptember 27. API^daszcrWskedelmi apcst, OradiSi u. 5. Cégszerű aláíms (A s\ CU

16 NYILATKOZAT műszaki előírásokra Alulírott, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Óradna utca 5.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy: Budapest, AZ ESETI MEGRENDELÉSEK KÜLDÉSÉNEK ÉS FOGADÁSÁNAK MÓDJA: TELEFON: FAX: , AZ ESETI MEGRENDELÉSEK FOGADÁSÁNAK IDŐSZAKA (ADOTT ESETBEN): MUNKANAPOKON 8:00-16:30-IG AZ ESETI MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSÁNAK VÁLLALT HATÁRIDEJE (az eseti megrendelés igazolt megküldésétől számítva órában): 8 munkaóra VÁLLALT SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ (az eseti megrendelés visszaigazolásától számítva órában): 48 óra ELEKTRONIKUS MEGRENDELÉS nem biztosítunk Budapest, szeptember 27., cs Szof<Qí*Jí<fr*H,t ', nii Cégszerű aláírás ü < ^.

17 2. sz. MELLÉKLET: ADMINISZTRATÍV MELLÉKLET (Szállító nyilatkozatai, egyéb dokumentumok) TE EUT 1S/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Szállítási keretszerződés Mellékletek

18 'K fí 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP g, 'b j; ] Ai-inlattevoneve: >r s"» APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): 1044 Budapest, Óradna utca 5. Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár: 1. rész esetében: nettó ,50 Ft + jogszabály szerinti Áfa 2. rész esetében: nettó ,60 Ft + jogszabály szerinti Áfa Vz ártartás vállalt minimális ideje: 1. rész esetében; 20 hónap a szerződéskötéstől számítva. 2. rész esetében: 20 hónap a szerződéskötéstől számítva. 5. Az áremelés lehetséges legmagasabb mértéke: 1. rész estében: a fogyasztói árindex 100 %-a. 2. rész estében: a fogyasztói árindex 100 %-a. Budapest, október (cégszerű) al U: iras â

19 2/1. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT A Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Tisztelt Ajánlatkérő! A KEUT 13/10 azonosító számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és ajánlattételi dokumentációjának feltételeit áttanulmányoztuk. Ezennel nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére Festékpatronok (tonerek), tintapatronok és festékszalagok szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 7. részének (tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) teljesítésére az alábbiak szerint: A dokumentáció IV. fejezetét képező Szállítási keretszerződés feltételeit elfogadjuk. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező Termékek szállítását Ajánlatkérő eseti megrendeléseiben meghatározott mennyiségben és összetétel szerint, a szerződéskötést követően határozatlan ideig, a benyújtott kereskedelmi és műszaki (szakmai) ajánlatunk szerint teljesítjük. Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a Szerződés teljesítésére, valamint, hogy az Ajánlattételi felhívás IV.3.7. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött Szerződés teljesítése céljából, e Szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (l)-(3) bekezdése és 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minősül Budapest, szeptember 27. APISJrodaszcr Kcreskcdc»'«olfíáífafo.i3. (cégszerű) aláírás Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe (székhelye): APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1044 Budapest, Óradna utca 5. CA ^ \ 5 <í

20 "V B/l. számú melléklet NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján b) Alulirott Boros Barna tender csoport vezető, mint az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint ajánlattevő a közbeszerzés (l. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés (az 1. rész: tonerek, tintapatronok HP eszközökhöz) értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót nem vesz igénybe. Budapest, szeptember 27. APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kit BuűapcS^énntnn. ^r......? 3 :-A.. (cégszerű) átírás \ 5 \ >

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZflF00000, ii, Í376 Ikt./Ref.: Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS.LQRkAP../20IO SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz-6-6750/2008 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA KEUNY 08/07/B azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI KONFERENCIA RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSA tárgyú vállalkozási szerződés 2007. december 1 VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Festékpatronok 2010/S 119-180183 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Festékpatronok 2010/S 119-180183 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180183-2010:text:hu:html HU-Budapest: Festékpatronok 2010/S 119-180183 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 824- /200 Kötelezettségvállalás nyt.száma:..^..'.ífr.^^o/^'' amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (03 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Hatvan Város Önkormányzata Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Telefon: 37/542-300 Fax: 37/345-455 KSH törzsszám: 15380250751132110 Adószám: 15380250-2-10

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben