A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti. Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti. Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva Email: info@trinti.hu"

Átírás

1 A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti árufuvarozásban Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva

2 Bevezetés Rakományrögzítő eszközök A rakományrögzítés főbb szabályai Tehergépjármű rögzítési elemei Kötözőszerek Rakománytípusok Nem veszélyes anyagok Veszélyes anyagok 2

3 Bevezetés Nem térek ki részletesen: Jogszabályi háttér Nem veszélyes anyagok rögzítése 3

4 A Rakományrögzítés főbb szabályai Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány: a. ne akadályozza a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében. b. ne gátolja a jármű ajtajának, ill. a rakfelület oldalfalainak lezárását, c. az áru oly módon legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa, d. az áru oly módon legyen rögzítve, hogy ne csússzon el, ne essen le, ne szóródjon le és ne ömöljön ki (ezt később részletesen is tárgyalom a dolgozatomban) e. lehetőség szerint az áru ne okozzon nagy zajt és szennyeződést annál, mint ami elkerülhetetlen, f. az áru magassága beleértve a jármű magasságát is ne haladja meg a 4 métert. g. és a rakomány lehetőség szerint ne nyúljon túl a jármű rakfelületén. 4

5 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 1. Homlok-, oldal-, és hátfal 5

6 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 1/1.A gépkocsi homlok-, oldal-, és hátfalával szembeni legfontosabb terhelhetőségi szabályok: a homlokfalnak statikusan, tehát nem dinamikusan elmozdulóan a jármű hasznos terhelésének 40 %-át kell kibírnia deformáció nélkül. Az oldalfalaknak valamint a csuklószerkezeteknek a hasznos terhelés 30 %-át kell elviselniük. Amennyiben a rakományok a különböző irányú erők következtében egymáson elcsúszhatnak, a gépkocsi oldalfalának felső éle alá csak 100 mm-rel szabad felérni. (kivéve, ha a rakományt a kocsihoz megbízhatóan rögzített vagy hálószerűen kifeszített kötelekkel leesés ellen biztosították). 6

7 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 1/2.A gépkocsi homlok-, oldal-, és hátfalával szembeni legfontosabb terhelhetőségi szabályok (folytatás): Olyan rakományok esetén, amelyeknél a megfelelő stabilitás hiányában az oldalfalakon átgördülhetnének, magasságuk legalább felével az oldalfalak felső széle alatt kell maradniuk. Ömlesztett árut sosem szabad az oldalfal felső széléig rakodni. A hátfalnak (éppúgy, mint az oldalfalaknak) mindig megfelelő módon zárhatónak kell maradnia. 7

8 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 2/1. Rakoncák Rakonca felhelyezése Kihúzható rakonca-tartó 8

9 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 2/2. Rakoncák szerepe Oldalirányú borulás elleni védelem biztosítása Hevederek és láncok kikötésének egyik biztos pontja lehet 9

10 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 3/1. Koszorúképzés rakományegységekkel: - Az oldalfalak tehermentesítésére alkalmas áruk (pl. kötegek vagy bálák) az oldalfal síkjában felállíthatók úgy, hogy azok koszorút képezzenek. - A koszorúnak a többi rakományrész kicsúszása vagy leesése ellen biztosítania kell az egész rakományegységet. - A rakomány felső széle ebben az esetben is kb. 100 mm-rel a koszorú felső szintje alatt kell maradnia. 10

11 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 3/2. Koszorúképzés rakományegységekkel: HELYTELEN RAKOMÁNYKÉPZÉS 11

12 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 3/2. Koszorúképzés rakományegységekkel: HELYES RAKOMÁNYKÉPZÉS (formazáró) 12

13 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 4/1. Hevederek MSZ EN :2001 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken Biztonság hevederek 13

14 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 4/2. Hevederek HELYES RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS 14

15 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 4/3. Hevederek HELYTELEN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS 15

16 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 5/1. Rögzítőláncok MSZ EN :2001 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken Biztonság Rögzítő láncok 16

17 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 5/2. Rögzítőláncok Acéllánc élvédővel 17

18 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 5/3. Rögzítőláncok Acélláncok használata 18

19 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 6/1. Kötelek, acélsodronyok MSZ EN :2004 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken Biztonság Acélsodrony kötelek 19

20 Rakományrögzítő / teherviselő eszközök 6/2. Acélsodronyok leggyakoribb hibái száltörés boltosodás pászmatörés hurokképződés 20

21 A rakományrögzítés egyéb eszközei Csúszást megakadályozó vagy korlátozó biztosító eszközök: Elcsúszást megakadályozó vagy korlátozó rögzítőfa, fékezőfa Gördülést megakadályozó vagy korlátozó ékek és hasonló biztosító eszközök 21

22 A rakományrögzítés egyéb eszközei Egyéb biztosító eszközök: Kitámasztók Közbetétek Hálók Csúszásgátló szőnyegek & szivacsok Légzsákos megoldás ( bigbag ) 22

23 A rakományrögzítés egyéb eszközei Közbetétek, távtartók: 23

24 A rakományrögzítés egyéb eszközei Hálók: 24

25 A rakományrögzítés egyéb eszközei Csúszásgátló szőnyegek: 25

26 A rakományrögzítés egyéb eszközei Légzsákos megoldás ( big bag ): 26

27 Rakománytípusok 1. Nem veszélyes anyagok / rakományok Fémlemezek Síküvegek Farönkök és egyéb faáruk Papírtermékek Csövek és egyéb üreges profilok Gépek és alkatrészek Kábeldobok Egyéb fel nem sorolt árufélék 27

28 Rakománytípusok 2. Veszélyes anyagok / rakományok Hordós áruk Palackok IBC-k Egyéb fel nem sorolt áruk 28

29 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Állítva vagy fektetve? Kötegelve vagy egyenként? 29

30 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 30

31 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 31

32 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 32

33 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 33

34 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 34

35 Rakománytípusok 2/1. Hordós áruk Helyes vagy helytelen? 35

36 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása Nyomástartó edények szállítására, tárolására és kezelésére MSZ 6292:1997 Gázpalackok tartalmára vonatkozólag MSZ ISO GBSZ (Gázpalackok Biztonsági Szabályzata) ADR / RID 36

37 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása Szállításra vonatkozó legfontosabb tudnivalók: - A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel és felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani. Kivételt képez ez alól a korábban nem töltött vagy veszélytelenített palackok. - A palackok szállításához csak olyan teherfelvevő eszközöket szabad használni, amelyek megbízhatóan kizárják a palackok sérülését vagy leesését. - A palackot talpgyűrűjén vagy homorú fenekén szabad gurítani - Ha a gépjármű szállítmánya szállítás közben is folyamatos gázellátást igényel, akkor a palackot védetten, rögzített állapotban, felszerelt nyomáscsökkentővel és nyitott szeleppel szabad használni. A gázigény megszűnése esetén a palack szelepét el kell zárni. - A palackok szállításakor figyelembe kell venni a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírásokat. 37

38 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása A gépjárművön való szállításkor ügyelni kell: a gépjármű tiszta legyen a a gépjármű ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más A,B és C tűzveszélyességi osztályú anyagot nem szabad szállítani palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, lehetőleg hossztengelyével a gépjármű menetirányára merőlegesen palackok rögzítése biztonságos és könnyen oldható legyen 38

39 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása A gépjárművön való szállításkor ügyelni kell: a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy azok sem egymáshoz, sem egyéb más tárgyakhoz nem ütődhessenek a palackokat óvni kell a nap sugárzó hőjével szemben a gépjárművet a vonatkozó veszélyre utaló felirattal kell ellátni. A veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös légterű vezetőfülkéjű gépjárművön szállítani nem szabad 39

40 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása A gépjárművön való szállításkor ügyelni kell: A palackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad. A legfeljebb 150 l térfogatú palackokat keresztben vagy hosszában kell felfektetni, a homlokfal közelében azonban mindenképpen keresztirányban kell berakni Rövid, de nagy keresztmetszetű palackokat (30 cm átmérő felett) hosszában is lehet fektetni, de a szelep védőberendezésének a jármű közepe felé kell néznie 40

41 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása A gépjárművön való szállításkor ügyelni kell: A stabil palackokat, és azokat amelyek felborulás ellen megfelelő védőberendezéssel védettek, állítva is szabad szállítani A fekvő palackokat mindig úgy kell aláékelni vagy rögzíteni, hogy ne mozdulhassanak el Vékonyfalú gázpalackokat mindig állítva szabad fuvarozni Ha veszélyes gázról vagy folyadékról van szó, a palackokat mindig a pótkocsi végén kell elhelyezni A gázpalack-palettákat (kalodákat) rögzíteni kell a jármű felépítményéhez 41

42 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása 42

43 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása 43

44 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása 44

45 Rakománytípusok 2/2. Palackok szállítása 45

46 Rakománytípusok 2/3. IBC-k(Intermediate Bulk Container) nagyméretű csomagolóeszköz Merev falú vs. Hajlékony falú Halmazolható vs. Nem halmazolható Csomagolási csoportosztályok 47

47 Rakománytípusok 2/3. IBC 48

48 Rakománytípusok 2/3. IBC 49

49 Rakománytípusok 2/3. IBC 50

50 Rakománytípusok 2/3. IBC 51

51 Rakománytípusok 2/3. IBC 52

52 . Ne feledjük: Fő a BIZTONSÁG 53

53 . Köszönöm a figyelmet 54

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Vágvölgyi László A fontosabb jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait összegyűjtve segítséget nyújtunk a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához.

Részletesebben

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani? Néhány fontosabb szempont a tűzoltó készülék kiválasztásához a) Jogszabály, nemzeti szabvány előírásai. b) Milyen tűzosztályú (A, B, C, D, F) anyag

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához

Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához M Építésügyi Hivatal 2002 Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Szerzôk ischl éza, építészmérnök,

Részletesebben

Próba vizsga : A biztonsági vca alapjai (BE)

Próba vizsga : A biztonsági vca alapjai (BE) Próba-vizsga: A biztonsági VCA alapjai (BE) Vizsga kódja: Próba-vizsga (BE) Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat! A vizsga 40 feleletválasztós kérdésből áll. Minden kérdést három lehetséges válasz

Részletesebben

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről ( r é s z l e t e k ) A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat. Oldalszám: 1 / 6 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név : Ar 97,5% + CO 2 2,5% gázkeverék Vegyi képlet : Ar; CO 2 Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

Tehergépkocsik biztonságos és s a közlekedési balesetek

Tehergépkocsik biztonságos és s a közlekedési balesetek Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia 2009. szeptember 3-5. Budapest Tehergépkocsik biztonságos rakomány rögzr gzítése és s a közlekedési balesetek összefüggései Dr.-Ing. Kőfalvi Gyula

Részletesebben

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr!

1. számú melléklet. Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100. Tisztelt Kirendeltség vezető Úr! Karaszi Péter tű. alezredes Úr! Kirendeltség-vezető Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1. számú melléklet Szekszárd Mikes Kelemen u. 16-22. 7100 Tisztelt

Részletesebben

Construction Automotive Industry RELAZZO, A TERASZ. További információért szkennelje be a QR kódot. R20680 HU 2013. február www.rehau.

Construction Automotive Industry RELAZZO, A TERASZ. További információért szkennelje be a QR kódot. R20680 HU 2013. február www.rehau. Construction Automotive Industry RELAZZO, A TERASZ szerelési útmutató R20680 HU 2013. február www.rehau.hu/relazzo További információért szkennelje be a QR kódot. 2 RELAZZO, A TERASZ 1. Ellenőrzőlista

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 ALHCLP106/01 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012.

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012. Szakmai Útmutató szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása Tisza Park Kft 2012. Írták: Forgács Gábor Szénási László Dr. Despotov Svetozar Rigóné Kiss Ágnes (műszaki

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

1 Biztonsági utasítások. Gyermek kerékpárülés OKBABY 10+ OKBABY S.r.l. Használati és összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék MAGYAR MAGYAR MAGYAR

1 Biztonsági utasítások. Gyermek kerékpárülés OKBABY 10+ OKBABY S.r.l. Használati és összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék MAGYAR MAGYAR MAGYAR Gyermek kerékpárülés OKBABY 0+ oldal fejezet Gyermek kerékpárülés OKBABY 0+ oldal Gyermek kerékpárülés OKBABY 0+ OKBABY S.r.l. Biztonsági utasítások VESZÉLY! Kövesse és tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat,

Részletesebben