Vizsgaszabályzat. Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához. MPTSZ Nonprofit Kft. Copyright MPTSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgaszabályzat. Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához. MPTSZ Nonprofit Kft. Copyright MPTSZ"

Átírás

1 MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36) Vizsgaszabályzat Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához

2 MPTSZ Nonprofit Kft. 2 Tartalomjegyzék Dokumentum adatlap...3 A dokumentum célja...4 A minősítő vizsga...4 A vizsga tárgya...4 A vizsgáztatás jellege...4 A vizsgateszt készítése...4 A vizsgateszt típusai...5 Biztonsági eljárások...5 A kiértékelés elvei...5 A sikeres és sikertelen vizsga definíciója...6 A vizsgázó személye...6 A vizsga előtt...7 A vizsga helye és ideje...7 Jelentkezés a vizsgára...7 A vizsgázó azonosítása...7 A vizsgán használható segédeszközök...7 Visszalépés, halasztás...8 Speciális igényű vizsgázók...8 A vizsga alatt...9 Időtartam...9 Vizsgafelügyelők...9 Vizsgáztatás alatti magatartás...10 A vizsga menete...10 Biztonság...11 A vizsga után...12 Vizsgadolgozatok értékelése...12 Vizsgaeredmények...12 Pótvizsga...12 Vizsgadolgozatok megtekintése, reklamációk, fellebbezések...12 Lezárás...13 A vizsgaeredmények összefoglaló közlése...14 Egyebek számú melléklet számú melléklet...19

3 MPTSZ Nonprofit Kft. 3 Dokumentum adatlap Program azonosító: Regisztrált Pénzügyi Tervező TM Név: Vizsgaszabályzat Fájlnév: VSZ_tervezet Módosítások: Dátum Rövid leírás Szerző(k) Ellenőrizte Jóváhagyta Elfogadott verzió MPTSZ Szabályzati Bizottság Felügyelőbizottság Utolsó verzió: MPTSZ_vizsgaszabalyzat_ odt Jogi nyilatkozat A dokumentumban található információk sem egészben, sem pedig részeiben a továbbiakban nem használhatók fel, nem publikálhatók és nem terjeszthetők MPTSZ előzetes írásos beleegyezése nélkül. MPTSZ mindent megtett azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal a projekt során tudomására jutott információk minőségéből adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért. Copyright MPTSZ Minden jog fenntartva.

4 MPTSZ Nonprofit Kft. 4 A dokumentum célja A vizsgaszabályzatban leírt eljárások és gyakorlatok biztosítják a Regisztrált Pénzügyi Tervező TM vizsga érvényességét, megbízhatóságát, biztonságát és integritását, lehetővé téve a vizsgára jelentkezőknek az optimális vizsgateljesítményt. A Vizsgaszabályzat a Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége Szakmai Érdekképviseleti Nonprofit Kft. (továbbiakban: MPTSZ) szervezésében zajló Regisztrált Pénzügyi Tervező TM záróvizsgákon a vizsgázóknak és a lebonyolításában közreműködőknek, résztvevőknek szól: Vizsgázó MPTSZ munkatársak Külső munkatársak: Vizsgafelügyelők, Javítótanárok Vállalati menedzserek, oktatásszervezők A minősítő vizsga A vizsga tárgya A vizsga a Regisztrált Pénzügyi Tervező TM kompetenciaprofilja alapján méri a vizsgázó jártasságát az 1. sz. mellékletben meghatározott kompetenciák és témakörök vonatkozásában. A vizsgáztatás jellege A vizsga írásbeli teszt formájában történik teszt kitöltésével, papíron vagy online. A vizsgateszt készítése A vizsgadolgozatok készítését, lektorálását és javítását kompetens és hiteles pénzügyi szakemberek végzik: MPTSZ által kiadott vagy CFP TM minősítéssel rendelkező pénzügyi tervező szakemberek, akik gyakorlati oktatási és vizsgáztatási tapasztalattal is rendelkeznek A pénzügyi szakhatóságok (Pénzügyminisztérium, PSZÁF) bejegyzett és gyakorló pénzügyi szakértői vagy képviseletre jogosult, felelős szakmai vezetői, azon témakörökben,

5 MPTSZ Nonprofit Kft. 5 melyekben legalább 10 éves jártassággal (ipari gyakorlattal) rendelkeznek minden esetben előnyben kell részesíteni a magasabb gyakorlati idővel rendelkező szakembereket és a nemzetközi gyakorlattal vagy rálátással rendelkezőket a konkrét személyek kijelölését az ügyvezető javaslatára a Szabályzati Bizottság eszközöli MPTSZ honlapján lehetővé kell tenni a jelentkezést és publikálni kell a vizsgákban közreműködő szakemberek névsorát, a már lezajlott vizsgasorokkal egyetemben (megoldókulcsok nélkül) A vizsgateszt típusai A tesztsorok a következő, objektíven értékelhető kérdéstípusokat tartalmazhatják: Feleletválasztós egy helyes válasz Feleletválasztós több helyes válasz Kombinált feleletválasztós kérdés Igaz-hamis Géppel értékelhető válaszadós kérdés Esettanulmány az előzőleg felsorolt kérdéstípusokkal Biztonsági eljárások Az elkészült dolgozatokat MPTSZ szigorúan elzárva illetve elektronikusan jelszóval védett mappában tárolja. A vizsga előtt a megfelelő számú dolgozatot MPTSZ munkatársa sokszorosítja és a vizsgalétszámnak megfelelően, lezárt borítékba teszi, valamint eljuttatja a vizsga helyszínére. Amennyiben számítógép alapú tesztírásra kerül sor részben vagy egészben, MPTSZ gondoskodik róla, hogy az előállított tesztűrlapok egyenértékűek legyenek, védve az idő előtti hozzáféréstől, betartja a számítógép alapú tesztírás szokásos biztonsági intézkedéseit és gondoskodik vállalati képzés esetén a vállalattal együttműködve a megfelelő infrastruktúráról és eljárásokról. A vizsga folyamatot úgy kell dokumentálni, hogy az az utólagos ellenőrzésnél a jelen szabályzatnak megfelelést kétséget kizáróan biztosítsa. A kiértékelés elvei A kérdések saját súlyozott pontszámmal bírnak, amelyek a vizsgadolgozatban feltüntetésre kerülnek. A kiértékelés kompetencia alapú, végső pontszám vagy jegy nem kerül közlésre, csupán a megfelelt nem felelt meg minősítés.

6 MPTSZ Nonprofit Kft. 6 A sikeres és sikertelen vizsga definíciója A maximális pontszám legalább 60%-át elérők megfelelt minősítéssel sikeresen teljesítik a vizsgakövetelményeket. A 60% alatti teljesítmény nem felelt meg minősítéssel sikertelen vizsgának számít. Utóbbi esetben a vizsgázónak a teljes vizsgát meg kell ismételnie. A vizsgázó személye A záróvizsgán megkülönböztetés nélkül minden hallgató részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesítette: 1. A záróvizsgához szükséges tanulmányi feltételeket egy, az MPTSZ által akkreditált képző intézmény tanfolyamán teljesítette, és ezt az intézmény által kiállított Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyami bizonyítvány eredetijének bemutatásával illetve másolatának átadásával hitelt érdemlően igazolta. 2. Az Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyami bizonyítvány helyett részleges vagy teljes beszámítás szabályait a melléklet tartalmazza. A beszámítást nyert vizsgázó maga felel a megfelelő felkészüléséért. A beszámítás a szükséges adatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltésével, MPTSZ-hez benyújtásával, hitelt érdemlő mellékleteket beleértve történik. A döntést az ügyvezető javaslatára a Szabályzati Bizottság hozza. 3. A vizsgadíjat megfizette vagy arra a támogató vállalat kötelezettséget vállalt. 4. A vizsgára írásban és határidőre jelentkezett. 5. Személyazonosságot igazoló okiratot (személyigazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél) mutat be a vizsga előtt. Aki nem tudja magát igazolni, nem vizsgázhat. 1-3 pontban foglaltakat a vizsgajelentkezéskor ellenőrzi MPTSZ munkatársa, 4-5 pontban foglaltakat pedig a vizsgafelügyelő a vizsga helyszínén ellenőrző lista alapján.

7 MPTSZ Nonprofit Kft. 7 A vizsga előtt A vizsga helye és ideje A záróvizsga időpontokról MPTSZ (év elején) előzetes tájékoztatást ad. MPTSZ a pontos helyszínt is tartalmazó vizsgainformációkat a vizsga napját megelőzően két héttel közzéteszi, illetve a Megrendelő vállalatnak megküldi. A vizsgahelyszínek csoportonként kerülnek meghatározásra. A vizsgázónak nincs lehetősége a vizsga helyéről és időpontjáról való tájékoztatás után más vizsgahelyszínen megírnia a dolgozatát. A vizsgát világos, szellőztetett, zavaró zajoktól mentes helyen kell tartani, ahol kényelmes pihenőés mellékhelyiségek is rendelkezésre állnak. A vizsgázó számára elég helyet kell biztosítani ahhoz, hogy egyedül dolgozhasson, és ne tudjon másokkal együttműködni. A vizsgahelységben, amennyiben lehetséges, jól látható helyen legyen egy óra. Jelentkezés a vizsgára A vizsgajelentkezésről MPTSZ időben előre információt nyújt a hallgatóknak írásban vagy a weboldalán határidőkkel, jelentkezési feltételekkel, a speciális igények kezelésével, vizsgadíjakkal, a lemondási és díjvisszatérítési tudnivalókkal és vizsgahelyekkel. A záróvizsgára legalább a vizsga előtt három héttel kell jelentkezni vizsgajelentkezési íven. A jelentkezéssel egyúttal nyilatkozik arról, hogy a jelen vizsgaszabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja. A vizsgázó azonosítása A vizsgázó fényképes személyigazolvánnyal, új típusú jogosítvánnyal vagy útlevéllel azonosíthatja magát a helyszínen a vizsga megkezdése előtt. A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázók a vizsgán a következő eszközöket használhatják: 2 toll, 2 ceruza és radír (ezek az eszközök nem szerezhetők be a vizsgahelyen) nem programozható, zajtalan zsebszámológép (nem szerezhető be a vizsgahelyen) a pénzügyi számítások táblázatait (kamattényező, diszkonttényező, annuitástényező), a vizsgához szükséges képletgyűjteményt (MPTSZ biztosítja és a helyszínen kiosztja a vizsgázóknak)

8 MPTSZ Nonprofit Kft. 8 A vizsgázóknak minden segédeszközt el kell távolítani az asztalról, a táskák, kabátok, telefonok csak a vizsgázóktól távol, a terem erre kijelölt részében lehetnek, a mobiltelefonok vagy egyéb telekommunikációs eszközök használata tilos, a dolgozat írása előtt ki kell kapcsolni. Ellenőrizhető módon a a vizsgázó széke alatt lehet: plusz számológép ceruzahegyező elem a számológépbe szemüveg szövegkiemelő Amennyiben a vizsgázónak hiányzik valamilyen segédeszköze, a vizsga előtt kölcsön kérhet egyet más vizsgázótól. Vizsga közben ezt csak a vizsgafelügyelő tudtával teheti meg, másokat nem zavarva. Visszalépés, halasztás Annak a vizsgázónak, aki az adott vizsgára bejelentkezett, de nem jelent meg, utóvizsgát kell tennie, valamint a vizsgadíj 50% -át kell megfizetnie. A vizsgadíj fennmaradó részét (50%-ot) MPTSZ a következő vizsgadíjba beszámítja. A vizsgajelentkezés után halasztásra, helyszín vagy időpont módosítására nincsen mód. Speciális igényű vizsgázók Amennyiben mozgásában korlátozott résztvevő jelentkezik a vizsgára, akkor a vállalatokkal közreműködve a vizsgákat akadálymentesített helyszíneken szervezzük meg vagy a mozgáskorlátozottaknak segítő személyzetet szervezünk. A vizsgára érzékszervi fogyatékkal élők (vakok, gyengénlátók, siketek), továbbá verbális önkifejezésben korlátozott személyek bekapcsolódására igény esetén, előzetes egyeztetés alapján lehetséges a vizsgáztatás.

9 MPTSZ Nonprofit Kft. 9 A vizsga alatt Időtartam A vizsga időtartama a vizsgakérdések számától függően perc. A vizsgafelügyelőknek a vizsga időpontja előtt legalább 30 perccel a vizsgaterembe kell érkeznie, a vizsgázóknak ajánlott 20 perccel korábban érkeznie. A vizsgadolgozatokat tartalmazó boríték felbontási ideje a vizsga kezdetének kijelölt időpontja. Az utolsó vizsgadolgozat kiosztása után a vizsgateremben fel kell tüntetni vizsga kezdő és befejező időpontját. A későn érkező vizsgázóknak nem lehet biztosítani többlet időt (tehát a meghatározott vizsga időtartam befejeztével a vizsgadolgozatát le kell adnia). A vizsgafelügyelőnek a vizsga befejezése előtt 10 perccel fel kell hívni a vizsgázók figyelmét a dolgozatok beadásának időpontjára, a befejezési időpont után pedig vizsgázókat fel kell szólítani a dolgozatok beadásra. Vizsgafelügyelők A vizsga alatt a vizsga helyiségében a vizsgázókon és a vizsgafelügyelőkön kívül más személy nem tartózkodhat. A vizsgafelügyelőknek minden vizsgaidőszak előtt felkészítő tréningen kell részt venniük (személyesen vagy online). A vizsgafelügyelők a vizsgán egységes és világos információkat adnak a vizsgázóknak a vizsga lebonyolításával és a sikeres vizsga követelményszintjével kapcsolatban, és azonosítják a vizsgahelyszínen a vizsga alatt felmerülő szabálytalanságokat. Egy vizsgacsoportnál legalább 2 fő, az 50 főt meghaladó vizsgacsoportoknál legalább 3 fő vizsgafelügyelőnek jelen kell lennie. Létszámukat úgy kell megválasztani, hogy a vizsgán megvalósuljon a folyamatos és teljes körű felügyelet. A vizsgafelügyelő fegyelmi felelősség terhe mellett köteles feladatát odafigyelve, legjobb tudása szerint végezni, a vizsgázóknak a feladat megoldására vonatkozó információkat nem adhat. Vizsgafelügyelő egyikének ülésrendet kell készítenie.

10 MPTSZ Nonprofit Kft. 10 Vizsgáztatás alatti magatartás A vizsga előtt, alatt és után minden vizsgázótól elvárt az etikus magatartás és minden olyan cselekvéstől való tartózkodás, ami gátolhatja a többi vizsgázót a vizsga sikeres befejezésében, erről a vizsga előtt a Vizsgafelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsgázó ne másoljon, ne használjon segédeszközöket, vagy ne segítse a másolást vagy bármilyen más módját a puskázásnak. Vizsgázónak tilos elérhetővé tenni a vizsgadolgozatát, válaszlapját, jegyzeteit vagy számításait a többi vizsgázó számára. A vizsgázók közti kommunikáció tilos. Ha bármilyen kérdése van a vizsgázónak, a vizsgafelügyelő felé jelentkezéssel jelezze. Ha egy vizsgázó a vizsga alatt nem megfelelő magatartást tanúsít (például: akit a vizsgafelügyelő meg nem engedett eszköz használatán ér tetten), azzal szemben vizsgafelügyelő az alábbi, a szabálytalansággal arányos szankciókat köteles alkalmazni: figyelmeztetés, a dolgozat vagy egy kérdés megjelölése, elültetés, kizárás, a dolgozat elvétele. Az alkalmazott szankciót a vizsgafelügyelő dokumentálja. A vizsgázás rendjével kapcsolatos szabályok súlyos megsértése esetén MPTSZ érvénytelenítheti a szabálysértésben szerepet játszó vizsgázó(k) vizsgadolgozatát, valamint legfeljebb két évre eltilthatja a vizsgázó(ka)t a vizsgalehetőségtől. Erről vizsgaszervező képviselője javaslatára a dokumentáció alapján MPTSZ Szabályzati Bizottsága dönt. Ha ugyanaz a vizsgázó kétszer is súlyosan megsérti a vizsgán követendő magatartást, az automatikusan kizárja a részvétel lehetőségét a további MPTSZ vizsgákról. A vizsga menete 1. Vizsgadolgozatokat és vizsgadokumentumokat előzetes egyeztetés után a vizsgafelügyelő átveszi a vizsga napján MPTSZ irodájában. Az írásbeli vizsga helyszínére a vizsgafelügyelő juttatja el a vizsgadolgozatokat oly módon, hogy a vizsga megkezdése előtt azok tartalmához senki ne férhessen hozzá. 2. Vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány). Vizsgafelügyelőknek a vizsgázók igazolványszámát a vizsgacsoport beosztáson rögzíteni kell. A Vizsgacsoport beosztást a vizsgázónak alá kell írnia.

11 MPTSZ Nonprofit Kft Ha valaki a vizsgacsoport beosztáson nem szerepel a vizsgafelügyelőnek azonnal értesítenie kell a MPTSZ ügyvezetőjét. A vizsgázó addig nem kezdheti meg a vizsgát, amíg a MPTSZ munkatársa vissza nem jelez. 4. A vizsgázók csak az MPTSZ által kiadott vizsgadolgozatokat, illetve az MPTSZ által a válaszadásra biztosított betétlapokat, válaszlapokat használhatják. 5. A válaszlapokat, vizsgadolgozatokat olvashatóan, tollal kell kitölteniük a vizsgázóknak. A ceruzával írt válaszokat a javítótanár nem veszi figyelembe! 6. A vizsgadolgozatok felbontása előtt a vizsgafelügyelő két vizsgázót felkér, hogy ellenőrizze a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékok sértetlenségét, és azt aláírásával igazolják a borítékon. 7. Vizsgafelügyelőnek a vizsgadolgozatokat tartalmazó boríték felbontása után meg kell számolnia a dolgozatokat és össze kell egyeztetni a darabszámot a borítékon találhatóval. A feladatlapokat A, B sorrendben kell kiosztani. 8. Vizsgafelügyelő közli az instrukciókat a vizsga lebonyolításáról, és a vizsgázókat felszóltja a vizsgaanyag ellenőrzésére. Az esetleges kérdéseket a teszt tartalmára vonatkozók kivételével röviden megválaszolja. Ezután megkezdődik a vizsga. 9. Egy vizsgafelügyelő rövid időre elhagyhatja a termet, ebben az esetben a másik vizsgafelügyelőnek feltétlenül a teremben kell maradnia. 10. A vizsgatermet a vizsga alatt a vizsgázó nem hagyhatja el. Ha a vizsgázó rosszul érzi magát vagy egyéb megindokolható okból ki szeretne menni, a vizsgafelügyelőnek kell jeleznie, a vizsgafelügyelő jóváhagyása után mehet csak ki. Ilyenkor a vizsgázó nem kap extra időt a kint töltött időért. Ekkor dolgozatukat átadják a vizsgafelügyelőnek, aki a távozás és a visszatérés időpontját a dolgozatra is és az ülésrendre is felírja és aláírásával ellátja. 11. Ha bármilyen más okból a vizsgázó elhagyja a termet, be kell adnia a dolgozatát. Ez azt feltételezi, hogy befejezte a vizsgát. 12. A Vizsgázó, aki időn belül végez a dolgozatírással, csöndben elhagyhatja a termet, miután minden vizsgaanyagot leadott a vizsgafelügyelőnek. A vizsgafelügyelőnek a dolgozat végére rá kell írni a beadás időpontját, pl. kész dolgozatát beadta: 13:06-kor (aláírás). Ezután a vizsgázó nem maradhat a teremben. 13. Bármilyen rendellenesség esetén, a vizsgafelügyelőnek MPTSZ ügyvezetőjét vagy általa megbízott vizsgaszervezőt kell értesíteni. Biztonság A vizsgaanyagokat (válaszlapok, vizsgadolgozat, betétlapok: számolások, jegyzetek) tilos a vizsgateremből kivinni. Mindent oda kell adni a vizsgafelügyelőnek. A vizsgázók nem készíthetnek másolatot (írott, fotó vagy egyéb másolat) a vizsgaanyagokról, beleértve a vizsgakérdéseket és válaszokat. A dolgozatok beszedésekor a Vizsgafelügyelő vizsgadolgozatokra ráírja a kezdési és a befejezési időpontot és a betétlapok számát. A vizsgafelügyelőnek a dolgozat minden egyes lapját zöld tollal le kell szignálni és az üresen maradt részeket át kell húzni, utána a csoportonként névsorba rakott dolgozatokat átadja a Vizsgaközpont munkatársának.

12 MPTSZ Nonprofit Kft. 12 A vizsga után Vizsgadolgozatok értékelése Az értékelés abszolút értékelés elven történik. A feladatsorok javítása javítókulcs alapján történik. A megoldókulcsot csak a vizsgasor készítésére alkalmas és Szabályzati Bizottság által kijelölt személyek állítják össze. Javító csak a vizsgasor illetve a megoldókulcs készítői lehetnek vagy ők ellenőrzik az MPTSZ állandó jelleggel foglalkoztatott munkatársa által, a megoldókulcs alapján értékelt dolgozatokat. A megírt vizsgadolgozatok javítása vagy ellenőrzése átadástól számított 1 héten belül meg kell történjen. A kijavított vizsgadolgozatok alapján az eredményeket MPTSZ munkatársa vezeti fel az osztályozó (értékelő) ívre, melyeket elektronikusan archivál. A vizsgadolgozatokat MPTSZ 5 évig őrzi meg. Vizsgaeredmények MPTSZ az eredményről kizárólag a vizsgázót írásban értesíti. A korábban közlésre megadott minden határidőt be kell tartani. MPTSZ a vizsgaeredményeket legkésőbb egy hónapon belül közli a vizsgázókkal. Vállalati képzés esetén az eredményeket a Vállalati menedzsernek is elküldheti a MPTSZ munkatársa, ha a vizsgázó ezt előzetesen írásban engedélyezte. (nyomtatvány) Ekkor a vizsgázókat a vállalat értesíti. Pótvizsga Pótvizsga esetén a hallgató a vizsgadíjjal azonos vizsgadíjat köteles megfizetni. Az aktuális vizsgadíjakról a MPTSZ honlapján lehet tájékozódni. A vizsgázó a pótvizsgán ugyanolyan bánásmódban részesül, mintha először venne részt a vizsgán. Vizsgadolgozatok megtekintése, reklamációk, fellebbezések A vizsgázóknak lehetőségük van arra, hogy a záróvizsga után meghirdetésre kerülő időpontokban megtekintsenek egy helyesen kitöltött tesztsort, valamint saját megoldásukat. Ennek célja, hogy a vizsgázók segítséget kapjanak az esetleges további vizsgákra való felkészülésben, a gyengébb területek azonosításában. MPTSZ munkatársa ad erről tájékoztatást. A vizsgázó 1 példány helyesen kitöltött tesztsort és saját dolgozatát kapja kézbe, melyeket összehasonlítva láthatja hibáit. A

13 MPTSZ Nonprofit Kft. 13 helyesen kitöltött tesztsort csak megtekinteni lehet, a vizsgakérdéseket és a helyes válaszokat lemásolni nem megengedett, a tesztsort a megtekintés befejeztével vissza kell adni MPTSZ munkatársának. Amennyiben MPTSZ munkatársa nem megengedett tevékenységen éri a vizsgázót, a dolgozatot és a megoldást jogában áll elvenni. A vizsgadolgozat megtekintésekor szakmai kérdések megvitatására nincs lehetőség. Amennyiben a vizsgázónak bármilyen problémája, reklamációja vagy kérdése van a tesztsorral kapcsolatban, azt írásban MPTSZ-hez címzett fellebbezésben, levélben juttathatja el. Ha a reklamáció egy valós hibát tár fel a tesztben, akkor ezt a tényt minden olyan vizsgázó vizsgaeredményében figyelembe kell venni, akinek ez megváltoztatja a vizsgája sikerességét. A hiba elismerését, a javítókulcs utólagos változtatását illetve a hibával érintett vizsgázók új vizsgaeredményét MPTSZ Szabályzati Bizottsága jegyzőkönyvben rögzíti, az érintetteket az új eredményről értesíti, és számukra lehetőséget biztosít egy esetleges újabb egyeztetésre. A hibával érintett vizsgázóknak a hibával kapcsolatosan felmerülő bármilyen közvetett vagy közvetlen költségét, követelését, vagy a vizsgával kapcsolatos kára megtérítésére MPTSZ nem kötelezhető. Lezárás A vizsgákon MPTSZ képviseletében eljáró személyekkel szerződést kell kötni, mely tartalmazza a feladataik jogszerű és szakszerű ellátását biztosító kötelezettségeket. Vállalati vizsgázók esetén érdeksemleges vizsgafelügyelőknek is jelen kell lenniük. A vizsga lezárásakor MPTSZ munkatársa elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, a vizsgadokumentumokat papír alapon vagy elektronikus formában archiválja. MPTSZ munkatársa az osztályozó (értékelő) ív alapján a vizsgázónak záróvizsgabizonyítványt állít ki. A befizetett vizsgadíjról MPTSZ számlát állít ki, amit eljuttat a vizsgázóhoz. A befizetett (pót)vizsgadíjakról MPTSZ nyilvántartást vezet, ha a tanuló sikeresen teljesítette a záróvizsgát, MPTSZ összegzi a befizetéseit, végelszámolást készít és az esetlegesen fennmaradó vizsgadíjrészt visszautalja a vizsgázónak. A záróvizsga bizonyítványról MPTSZ írásos kérvény alapján hiteles másolatot állíthat ki díjfizetés ellenében. A vizsgaeredmények összefoglaló közlése MPTSZ a vizsgaeredményességekből időszakonként statisztikát állít össze, és azokat az időszaki eredmények mellett kumuláltan is közzéteszi a vizsgázók, a nyilvánosság, a szakma és az iparág informálására.

14 MPTSZ Nonprofit Kft. 14 Egyebek E vizsgaszabályzatban nem szabályozott kérdésekben MPTSZ FPSB Financial Planning Standards Board szabályozásra tekintettel mérlegeli a szükséges változtatásokat és intézkedéseket. Bármilyen vizsga ügyben MPTSZ végső instanciája a Szabályzati Bizottság. Peres utat (jogorvoslatot) a Felek határozottan és kimondottan kizárják.

15 MPTSZ Nonprofit Kft számú melléklet A Regisztrált Pénzügyi Tervező TM kompetenciái Pénzügyi Tervezés 6 lépéses folyamatának alkalmazása A pénzügyi tervezés fogalma, célja, haszna, területei A pénzügyi tervezés 6 lépése A tervező, az ügyfél és más tanácsadók illetékessége és felelőssége MPTSZ Etikai Kódexében foglaltak betartása MPTSZ etikai kódexének fogalmai és részei A pénzügyi tervezés etikai szabályai A fegyelmi szabályzat és eljárás MPTSZ Működési Szabványa szerinti munkavégzés MPTSZ Működési Szabványának fogalma és részei A Működési Szabvány szabályai Pénzügyi kimutatások értelmezése és készítése Adóbevallás és éves beszámoló értelmezése és tervezése Vagyonmérleg és cash flow készítése és tervezése Személyi költségvetés készítése Kiadások és bevételek elemzése Kiadáscsökkentő és bevételnövelő eljárások Befektetési stratégiák Finanszírozási stratégiák Tartalékalap tervezése A likvid tartalék szükséglet meghatározása Likvid portfólió összeállítása Hitel menedzselése Adósságelemzés, adósságmutatók Fogyasztói hitelek Jelzáloghitelek Biztosítékok Csődjog Fogyasztóvédelem

16 MPTSZ Nonprofit Kft. 16 Vásárlás és lízing összehasonlítása Gazdaságossági számítások Kamattípusok Kihatás a pénzügyi kimutatásokra Pénzintézetek szerepe, célja és szabályozása Pénzintézetek típusainak főbb jellemzői Pénzintézetek típusainak jogi szabályozása Ügyfélprofil és életpályaterv készítése Kulturális, családi és érzelmi profil Életpálya szakaszok, Human Life Value Végzettség, képzettség, tudás, munkaerőpiaci érték Kockázatvállalási hajlandóság Képzéstervezés Képzési szükséglet elemzése Képzés finanszírozási stratégiái Speciális élethelyzetek tervezése Házasság, válás Rokkantság Betegség Többgenerációs és csonka családok Munkahelyváltoztatás Közgazdasági kategóriák használata Kereslet, kínálat Költségvetési politika Monetáris politika Konjunktúraciklus Inflációs forgatókönyvek Hozamgörbe A pénz időértékén alapuló számítások végezése Jelenérték Jövőérték Annuitások Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta Változó tagú pénzáramok számítása

17 MPTSZ Nonprofit Kft. 17 Gazdálkodó szervezetek jellemzése Magánszemély nem munkaviszonyból származó jövedelmei Egyéni vállalkozó Gazdasági társaságok Egyéb gazdálkodó szervezetek Vagyonjogi szabályok alkalmazása Haszonélvezet Hagyaték Házassági vagyonjog Bérleti jogviszony Folyamatos megfelelés a hatósági követelményeknek Hatósági tevékenységi követelmények Hatósági beszámolási kötelezettségek EU specifikus szabályok Szerződésjogi szabályok alkalmazása Szerződésjog Kártérítési jog Ügynök Követelésátruházás Szakmai felelősség Kvantitatív elemzés végzése Valószínűségi elemzés Modellezés és szimuláció Érzékenységvizsgálat Ütemezett pénzáramok tervezése Az ütemezett pénzáramok célja Nagy összegű tranzakciók adója és illetéke Biztosítási és rokon kifizetések adózása és illetéke Üzleti terv értelmezése Az üzleti terv részei Az üzleti terv ellenőrzési pontjai Az üzleti terv és a személyes pénzügyi terv kapcsolata Pénzügyi tervezés szabványának bemutatása MPTSZ és FPSB szervezetének bemutatása MPTSZ és a regisztrált/minősített tervezők működésének ismertetése

18 MPTSZ Nonprofit Kft. 18 Tervezési területek tanácsadási igényeinek felismerése Befektetéstervezés Biztosítástervezés és kockázatkezelés Nyugdíjtervezés Adótervezés Hagyatéktervezés Munkáltatói juttatások tervezése Élethelyzet tervezése Családalapítás Házasság, együttélés, válás Lakásvásárlás Autóvásárlás Egyedülállók Vállalkozás alapítása Nyugdíjazás Szülő-gyerek kapcsolat Pénzügyi terv készítése A terv részei A tervkészítés menete Kalkulátorok Pénzforgalom bonyolítása Fizetési forgalom, fizetési eszközök Hazai és nemzetközi fizetési rendszerek Beszedés, behajtás, végrehajtás

19 MPTSZ Nonprofit Kft számú melléklet Beszámítás és vizsgára bocsátás Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyam bemeneti feltételeit teljesítenie kell és a kimeneti feltételek elismerésére irányul. 1. közgazdasági diploma vagy posztgraduális végzettség (magyar, EU-s vagy egyéb honosított) 2. A pontos témakör (topic) megjelölésével, az abban való jártasságot igazoló szakképesítés és/vagy ipari gyakorlatot bizonyító okiratok alapján.

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához

VIZSGASZABÁLYZAT. az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához VIZSGASZABÁLYZAT az értékpapír-ügyintéző vizsgához, a határidős piaci vizsgához és az opciós piaci vizsgához Bevezető A Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány az egységes

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT

MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org MINŐSÍTÉSI

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig Vizsgaszabályzat Pallas 70 Oktatási Kft. 2017. január 1. Érvényes: visszavonásig Általános tudnivalók Jelen vizsgaszabályzat a Pallas 70 Oktatási Kft. által szervezett OKJ modulzáró és OKJ szakmai képesítő

Részletesebben

Az ügyfelet minden anyagi vagy egyéb jellegő érdekeltségemrıl tájékoztatom és ezeket az érdekütközéseket fair módon kezelem.

Az ügyfelet minden anyagi vagy egyéb jellegő érdekeltségemrıl tájékoztatom és ezeket az érdekütközéseket fair módon kezelem. Kijelentem, hogy az MPTSZ Egyesület (továbbikban Egyesület vagy MPTSZE) Etikai kódexében, Mőködési szabványában és egyéb hatályos szabályzatokban foglaltakat betartom. Tudomásul veszem, hogy bármilyen

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA 1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN U. 3. TEL.: +36-1-4500-110 WWW.RUANDER.HU 1 FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Következő nyelvvizsga: Jelentkezési lap letöltései: www.krai.hu/osd/pdf/jellap_osd.pdf

Következő nyelvvizsga: Jelentkezési lap letöltései: www.krai.hu/osd/pdf/jellap_osd.pdf Következő nyelvvizsga: Vizsgaidőszak: 2014.12.05-12. Jelentkezés: 2014.10.16-11.19. Jelentkezési lap letöltései: www.krai.hu/osd/pdf/jellap_osd.pdf Vizsgadíjak és jelentkezés Vizsga Vizsgadíj Vizsgadíj

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGÁZTATÁS VIZSGATÁJÉKOZTATÓ az elsősegélynyújtás vizsgáról Változat azonosítószáma: 130206 1. oldal, összesen: 8 Tartalomjegyzék 1. A vizsga tananyaga... 3 2. Vizsgára jelentkezés... 3 3. Vizsga helye és időpontja...

Részletesebben

Minősített Befektetési Tanácsadó program

Minősített Befektetési Tanácsadó program Minősített Befektetési Tanácsadó program Tanulmányi és vizsgaszabályzat Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 2016. február Dátum Név Aláírás Készítette: 2016. február 1. Blazics Annamária Ellenőrizte: 2016.

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2015/2016. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK, JELENTKEZÉSI LAP

VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK, JELENTKEZÉSI LAP Dokumentum név HTB_Vizsgaztatasra_vonatkozó_iranyelvei Dokumentum típus Dok. szám Dok. Verzió Nyelv Kiadás dátuma Oldal Szabályzat R-01 Official 1.0_September 2008 HUN 2008-08-01 7 VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez?

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez? RPT Minősítő Vizsga 1 / 8 KÉRDÉS 1 Melyik állítás igaz? a. Az etikai elvek: Jogszerű működés, Objektivitás, Transzparencia b. Az etikai elvek: Tisztesség, Méltányosság, Tanácsadói érdek elsődlegessége

Részletesebben

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata A KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés Tanulmányi- és vizsgaszabályzata 2016. január 1. utáni

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

Képesített Kockázatkezelő Képzés

Képesített Kockázatkezelő Képzés A KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített Kockázatkezelő Képzés Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2016 január 1. utáni képzéshez Dátum Név Aláírás Készítette: 2015. december

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

EZRA Nyelvvizsgaközpont VIZSGASZABÁLYZAT

EZRA Nyelvvizsgaközpont VIZSGASZABÁLYZAT 2015. EZRA Nyelvvizsgaközpont VIZSGASZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A vizsga általános leírása... 2 1.1. Vizsgaidőszakok... 2 2. Jelentkezés... 2 2.1. Az EZRA Nyelvvizsgára jelentkezés rendje... 3 2.2. Értesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2013/2014. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2013/2014. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Megjelenés délelőtti vizsgák esetén 7. 30 perc, délután 13.30 perc! A felügyelő tanároknak

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

NKE NYELVVIZSGAKÖZPONT AZ ARMA ÉS A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA

NKE NYELVVIZSGAKÖZPONT AZ ARMA ÉS A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA NKE NYELVVIZSGAKÖZPONT AZ ARMA ÉS A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA Bevezetés Az ARMA akkreditált kétnyelvű katonai szaknyelvi vizsgarendszer, melyben angol, francia, német, olasz, orosz,

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra). Ünneplőben kell jönni. 7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Kutya-fizioterapeuta képzés E /2015/B

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Kutya-fizioterapeuta képzés E /2015/B 1 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kutya-fizioterapeuta képzés E-001334/2015/B001 2016 2 Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. Ezen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a Terápia az Állatokért Alapítvány és a Résztvevő

Részletesebben

Pannon Nyelvvizsga. Vizsgaszabályzat

Pannon Nyelvvizsga. Vizsgaszabályzat Pannon Nyelvvizsga Vizsgaszabályzat A jelen vizsgaszabályzat a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet keretein belül működő Pannon Nyelvvizsgaközpont 2012. évre meghirdetendő vizsgáinak

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsgákon közreműködő vizsgáztatók számára

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsgákon közreműködő vizsgáztatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsgákon közreműködő vizsgáztatók számára Budapest, 2013 Tisztelt Vizsgáztatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés. Tanulmányi- és vizsgaszabályzata A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő Tanulmányi- és vizsgaszabályzata 2013. november 1. utáni

Részletesebben

A horgász vizsgáztatás szabályzata KINONAT

A horgász vizsgáztatás szabályzata KINONAT A horgász vizsgáztatás szabályzata KINONAT Adatvédelem A vizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők személyes adatait a vizsgáztatásban

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom

Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról. Tartalom Tájékoztató beszámolóról, jogosultsági vizsgáról A jogosultság megállapítását követő egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie. A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2025-06 Számítástechnikai feladatok 7. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (60 perc) 2009.

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-28/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 02. 8:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem alkalmazottaira,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK: VIZSGA ELŐTT: A csoportos vizsgák KOMPLEX ÍRÁSBELI SZÓBELI Vizsga B1 idejéről B2 és helyéről levélben értesítünk C1 10.400 12.400 14.400 11.600 16.600 17.600 19.900 25.900 27.900 Vizsgadíj

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz Budapest, 2017. június 19. A továbbképzésekkel kapcsolatban

Részletesebben