Vizsgaszabályzat. Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához. MPTSZ Nonprofit Kft. Copyright MPTSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgaszabályzat. Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához. MPTSZ Nonprofit Kft. Copyright MPTSZ"

Átírás

1 MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36) Vizsgaszabályzat Regisztrált Pénzügyi Tervező TM minősítő vizsgához

2 MPTSZ Nonprofit Kft. 2 Tartalomjegyzék Dokumentum adatlap...3 A dokumentum célja...4 A minősítő vizsga...4 A vizsga tárgya...4 A vizsgáztatás jellege...4 A vizsgateszt készítése...4 A vizsgateszt típusai...5 Biztonsági eljárások...5 A kiértékelés elvei...5 A sikeres és sikertelen vizsga definíciója...6 A vizsgázó személye...6 A vizsga előtt...7 A vizsga helye és ideje...7 Jelentkezés a vizsgára...7 A vizsgázó azonosítása...7 A vizsgán használható segédeszközök...7 Visszalépés, halasztás...8 Speciális igényű vizsgázók...8 A vizsga alatt...9 Időtartam...9 Vizsgafelügyelők...9 Vizsgáztatás alatti magatartás...10 A vizsga menete...10 Biztonság...11 A vizsga után...12 Vizsgadolgozatok értékelése...12 Vizsgaeredmények...12 Pótvizsga...12 Vizsgadolgozatok megtekintése, reklamációk, fellebbezések...12 Lezárás...13 A vizsgaeredmények összefoglaló közlése...14 Egyebek számú melléklet számú melléklet...19

3 MPTSZ Nonprofit Kft. 3 Dokumentum adatlap Program azonosító: Regisztrált Pénzügyi Tervező TM Név: Vizsgaszabályzat Fájlnév: VSZ_tervezet Módosítások: Dátum Rövid leírás Szerző(k) Ellenőrizte Jóváhagyta Elfogadott verzió MPTSZ Szabályzati Bizottság Felügyelőbizottság Utolsó verzió: MPTSZ_vizsgaszabalyzat_ odt Jogi nyilatkozat A dokumentumban található információk sem egészben, sem pedig részeiben a továbbiakban nem használhatók fel, nem publikálhatók és nem terjeszthetők MPTSZ előzetes írásos beleegyezése nélkül. MPTSZ mindent megtett azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal a projekt során tudomására jutott információk minőségéből adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért. Copyright MPTSZ Minden jog fenntartva.

4 MPTSZ Nonprofit Kft. 4 A dokumentum célja A vizsgaszabályzatban leírt eljárások és gyakorlatok biztosítják a Regisztrált Pénzügyi Tervező TM vizsga érvényességét, megbízhatóságát, biztonságát és integritását, lehetővé téve a vizsgára jelentkezőknek az optimális vizsgateljesítményt. A Vizsgaszabályzat a Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége Szakmai Érdekképviseleti Nonprofit Kft. (továbbiakban: MPTSZ) szervezésében zajló Regisztrált Pénzügyi Tervező TM záróvizsgákon a vizsgázóknak és a lebonyolításában közreműködőknek, résztvevőknek szól: Vizsgázó MPTSZ munkatársak Külső munkatársak: Vizsgafelügyelők, Javítótanárok Vállalati menedzserek, oktatásszervezők A minősítő vizsga A vizsga tárgya A vizsga a Regisztrált Pénzügyi Tervező TM kompetenciaprofilja alapján méri a vizsgázó jártasságát az 1. sz. mellékletben meghatározott kompetenciák és témakörök vonatkozásában. A vizsgáztatás jellege A vizsga írásbeli teszt formájában történik teszt kitöltésével, papíron vagy online. A vizsgateszt készítése A vizsgadolgozatok készítését, lektorálását és javítását kompetens és hiteles pénzügyi szakemberek végzik: MPTSZ által kiadott vagy CFP TM minősítéssel rendelkező pénzügyi tervező szakemberek, akik gyakorlati oktatási és vizsgáztatási tapasztalattal is rendelkeznek A pénzügyi szakhatóságok (Pénzügyminisztérium, PSZÁF) bejegyzett és gyakorló pénzügyi szakértői vagy képviseletre jogosult, felelős szakmai vezetői, azon témakörökben,

5 MPTSZ Nonprofit Kft. 5 melyekben legalább 10 éves jártassággal (ipari gyakorlattal) rendelkeznek minden esetben előnyben kell részesíteni a magasabb gyakorlati idővel rendelkező szakembereket és a nemzetközi gyakorlattal vagy rálátással rendelkezőket a konkrét személyek kijelölését az ügyvezető javaslatára a Szabályzati Bizottság eszközöli MPTSZ honlapján lehetővé kell tenni a jelentkezést és publikálni kell a vizsgákban közreműködő szakemberek névsorát, a már lezajlott vizsgasorokkal egyetemben (megoldókulcsok nélkül) A vizsgateszt típusai A tesztsorok a következő, objektíven értékelhető kérdéstípusokat tartalmazhatják: Feleletválasztós egy helyes válasz Feleletválasztós több helyes válasz Kombinált feleletválasztós kérdés Igaz-hamis Géppel értékelhető válaszadós kérdés Esettanulmány az előzőleg felsorolt kérdéstípusokkal Biztonsági eljárások Az elkészült dolgozatokat MPTSZ szigorúan elzárva illetve elektronikusan jelszóval védett mappában tárolja. A vizsga előtt a megfelelő számú dolgozatot MPTSZ munkatársa sokszorosítja és a vizsgalétszámnak megfelelően, lezárt borítékba teszi, valamint eljuttatja a vizsga helyszínére. Amennyiben számítógép alapú tesztírásra kerül sor részben vagy egészben, MPTSZ gondoskodik róla, hogy az előállított tesztűrlapok egyenértékűek legyenek, védve az idő előtti hozzáféréstől, betartja a számítógép alapú tesztírás szokásos biztonsági intézkedéseit és gondoskodik vállalati képzés esetén a vállalattal együttműködve a megfelelő infrastruktúráról és eljárásokról. A vizsga folyamatot úgy kell dokumentálni, hogy az az utólagos ellenőrzésnél a jelen szabályzatnak megfelelést kétséget kizáróan biztosítsa. A kiértékelés elvei A kérdések saját súlyozott pontszámmal bírnak, amelyek a vizsgadolgozatban feltüntetésre kerülnek. A kiértékelés kompetencia alapú, végső pontszám vagy jegy nem kerül közlésre, csupán a megfelelt nem felelt meg minősítés.

6 MPTSZ Nonprofit Kft. 6 A sikeres és sikertelen vizsga definíciója A maximális pontszám legalább 60%-át elérők megfelelt minősítéssel sikeresen teljesítik a vizsgakövetelményeket. A 60% alatti teljesítmény nem felelt meg minősítéssel sikertelen vizsgának számít. Utóbbi esetben a vizsgázónak a teljes vizsgát meg kell ismételnie. A vizsgázó személye A záróvizsgán megkülönböztetés nélkül minden hallgató részt vehet, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesítette: 1. A záróvizsgához szükséges tanulmányi feltételeket egy, az MPTSZ által akkreditált képző intézmény tanfolyamán teljesítette, és ezt az intézmény által kiállított Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyami bizonyítvány eredetijének bemutatásával illetve másolatának átadásával hitelt érdemlően igazolta. 2. Az Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyami bizonyítvány helyett részleges vagy teljes beszámítás szabályait a melléklet tartalmazza. A beszámítást nyert vizsgázó maga felel a megfelelő felkészüléséért. A beszámítás a szükséges adatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltésével, MPTSZ-hez benyújtásával, hitelt érdemlő mellékleteket beleértve történik. A döntést az ügyvezető javaslatára a Szabályzati Bizottság hozza. 3. A vizsgadíjat megfizette vagy arra a támogató vállalat kötelezettséget vállalt. 4. A vizsgára írásban és határidőre jelentkezett. 5. Személyazonosságot igazoló okiratot (személyigazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél) mutat be a vizsga előtt. Aki nem tudja magát igazolni, nem vizsgázhat. 1-3 pontban foglaltakat a vizsgajelentkezéskor ellenőrzi MPTSZ munkatársa, 4-5 pontban foglaltakat pedig a vizsgafelügyelő a vizsga helyszínén ellenőrző lista alapján.

7 MPTSZ Nonprofit Kft. 7 A vizsga előtt A vizsga helye és ideje A záróvizsga időpontokról MPTSZ (év elején) előzetes tájékoztatást ad. MPTSZ a pontos helyszínt is tartalmazó vizsgainformációkat a vizsga napját megelőzően két héttel közzéteszi, illetve a Megrendelő vállalatnak megküldi. A vizsgahelyszínek csoportonként kerülnek meghatározásra. A vizsgázónak nincs lehetősége a vizsga helyéről és időpontjáról való tájékoztatás után más vizsgahelyszínen megírnia a dolgozatát. A vizsgát világos, szellőztetett, zavaró zajoktól mentes helyen kell tartani, ahol kényelmes pihenőés mellékhelyiségek is rendelkezésre állnak. A vizsgázó számára elég helyet kell biztosítani ahhoz, hogy egyedül dolgozhasson, és ne tudjon másokkal együttműködni. A vizsgahelységben, amennyiben lehetséges, jól látható helyen legyen egy óra. Jelentkezés a vizsgára A vizsgajelentkezésről MPTSZ időben előre információt nyújt a hallgatóknak írásban vagy a weboldalán határidőkkel, jelentkezési feltételekkel, a speciális igények kezelésével, vizsgadíjakkal, a lemondási és díjvisszatérítési tudnivalókkal és vizsgahelyekkel. A záróvizsgára legalább a vizsga előtt három héttel kell jelentkezni vizsgajelentkezési íven. A jelentkezéssel egyúttal nyilatkozik arról, hogy a jelen vizsgaszabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja. A vizsgázó azonosítása A vizsgázó fényképes személyigazolvánnyal, új típusú jogosítvánnyal vagy útlevéllel azonosíthatja magát a helyszínen a vizsga megkezdése előtt. A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázók a vizsgán a következő eszközöket használhatják: 2 toll, 2 ceruza és radír (ezek az eszközök nem szerezhetők be a vizsgahelyen) nem programozható, zajtalan zsebszámológép (nem szerezhető be a vizsgahelyen) a pénzügyi számítások táblázatait (kamattényező, diszkonttényező, annuitástényező), a vizsgához szükséges képletgyűjteményt (MPTSZ biztosítja és a helyszínen kiosztja a vizsgázóknak)

8 MPTSZ Nonprofit Kft. 8 A vizsgázóknak minden segédeszközt el kell távolítani az asztalról, a táskák, kabátok, telefonok csak a vizsgázóktól távol, a terem erre kijelölt részében lehetnek, a mobiltelefonok vagy egyéb telekommunikációs eszközök használata tilos, a dolgozat írása előtt ki kell kapcsolni. Ellenőrizhető módon a a vizsgázó széke alatt lehet: plusz számológép ceruzahegyező elem a számológépbe szemüveg szövegkiemelő Amennyiben a vizsgázónak hiányzik valamilyen segédeszköze, a vizsga előtt kölcsön kérhet egyet más vizsgázótól. Vizsga közben ezt csak a vizsgafelügyelő tudtával teheti meg, másokat nem zavarva. Visszalépés, halasztás Annak a vizsgázónak, aki az adott vizsgára bejelentkezett, de nem jelent meg, utóvizsgát kell tennie, valamint a vizsgadíj 50% -át kell megfizetnie. A vizsgadíj fennmaradó részét (50%-ot) MPTSZ a következő vizsgadíjba beszámítja. A vizsgajelentkezés után halasztásra, helyszín vagy időpont módosítására nincsen mód. Speciális igényű vizsgázók Amennyiben mozgásában korlátozott résztvevő jelentkezik a vizsgára, akkor a vállalatokkal közreműködve a vizsgákat akadálymentesített helyszíneken szervezzük meg vagy a mozgáskorlátozottaknak segítő személyzetet szervezünk. A vizsgára érzékszervi fogyatékkal élők (vakok, gyengénlátók, siketek), továbbá verbális önkifejezésben korlátozott személyek bekapcsolódására igény esetén, előzetes egyeztetés alapján lehetséges a vizsgáztatás.

9 MPTSZ Nonprofit Kft. 9 A vizsga alatt Időtartam A vizsga időtartama a vizsgakérdések számától függően perc. A vizsgafelügyelőknek a vizsga időpontja előtt legalább 30 perccel a vizsgaterembe kell érkeznie, a vizsgázóknak ajánlott 20 perccel korábban érkeznie. A vizsgadolgozatokat tartalmazó boríték felbontási ideje a vizsga kezdetének kijelölt időpontja. Az utolsó vizsgadolgozat kiosztása után a vizsgateremben fel kell tüntetni vizsga kezdő és befejező időpontját. A későn érkező vizsgázóknak nem lehet biztosítani többlet időt (tehát a meghatározott vizsga időtartam befejeztével a vizsgadolgozatát le kell adnia). A vizsgafelügyelőnek a vizsga befejezése előtt 10 perccel fel kell hívni a vizsgázók figyelmét a dolgozatok beadásának időpontjára, a befejezési időpont után pedig vizsgázókat fel kell szólítani a dolgozatok beadásra. Vizsgafelügyelők A vizsga alatt a vizsga helyiségében a vizsgázókon és a vizsgafelügyelőkön kívül más személy nem tartózkodhat. A vizsgafelügyelőknek minden vizsgaidőszak előtt felkészítő tréningen kell részt venniük (személyesen vagy online). A vizsgafelügyelők a vizsgán egységes és világos információkat adnak a vizsgázóknak a vizsga lebonyolításával és a sikeres vizsga követelményszintjével kapcsolatban, és azonosítják a vizsgahelyszínen a vizsga alatt felmerülő szabálytalanságokat. Egy vizsgacsoportnál legalább 2 fő, az 50 főt meghaladó vizsgacsoportoknál legalább 3 fő vizsgafelügyelőnek jelen kell lennie. Létszámukat úgy kell megválasztani, hogy a vizsgán megvalósuljon a folyamatos és teljes körű felügyelet. A vizsgafelügyelő fegyelmi felelősség terhe mellett köteles feladatát odafigyelve, legjobb tudása szerint végezni, a vizsgázóknak a feladat megoldására vonatkozó információkat nem adhat. Vizsgafelügyelő egyikének ülésrendet kell készítenie.

10 MPTSZ Nonprofit Kft. 10 Vizsgáztatás alatti magatartás A vizsga előtt, alatt és után minden vizsgázótól elvárt az etikus magatartás és minden olyan cselekvéstől való tartózkodás, ami gátolhatja a többi vizsgázót a vizsga sikeres befejezésében, erről a vizsga előtt a Vizsgafelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat. A vizsgázó ne másoljon, ne használjon segédeszközöket, vagy ne segítse a másolást vagy bármilyen más módját a puskázásnak. Vizsgázónak tilos elérhetővé tenni a vizsgadolgozatát, válaszlapját, jegyzeteit vagy számításait a többi vizsgázó számára. A vizsgázók közti kommunikáció tilos. Ha bármilyen kérdése van a vizsgázónak, a vizsgafelügyelő felé jelentkezéssel jelezze. Ha egy vizsgázó a vizsga alatt nem megfelelő magatartást tanúsít (például: akit a vizsgafelügyelő meg nem engedett eszköz használatán ér tetten), azzal szemben vizsgafelügyelő az alábbi, a szabálytalansággal arányos szankciókat köteles alkalmazni: figyelmeztetés, a dolgozat vagy egy kérdés megjelölése, elültetés, kizárás, a dolgozat elvétele. Az alkalmazott szankciót a vizsgafelügyelő dokumentálja. A vizsgázás rendjével kapcsolatos szabályok súlyos megsértése esetén MPTSZ érvénytelenítheti a szabálysértésben szerepet játszó vizsgázó(k) vizsgadolgozatát, valamint legfeljebb két évre eltilthatja a vizsgázó(ka)t a vizsgalehetőségtől. Erről vizsgaszervező képviselője javaslatára a dokumentáció alapján MPTSZ Szabályzati Bizottsága dönt. Ha ugyanaz a vizsgázó kétszer is súlyosan megsérti a vizsgán követendő magatartást, az automatikusan kizárja a részvétel lehetőségét a további MPTSZ vizsgákról. A vizsga menete 1. Vizsgadolgozatokat és vizsgadokumentumokat előzetes egyeztetés után a vizsgafelügyelő átveszi a vizsga napján MPTSZ irodájában. Az írásbeli vizsga helyszínére a vizsgafelügyelő juttatja el a vizsgadolgozatokat oly módon, hogy a vizsga megkezdése előtt azok tartalmához senki ne férhessen hozzá. 2. Vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány). Vizsgafelügyelőknek a vizsgázók igazolványszámát a vizsgacsoport beosztáson rögzíteni kell. A Vizsgacsoport beosztást a vizsgázónak alá kell írnia.

11 MPTSZ Nonprofit Kft Ha valaki a vizsgacsoport beosztáson nem szerepel a vizsgafelügyelőnek azonnal értesítenie kell a MPTSZ ügyvezetőjét. A vizsgázó addig nem kezdheti meg a vizsgát, amíg a MPTSZ munkatársa vissza nem jelez. 4. A vizsgázók csak az MPTSZ által kiadott vizsgadolgozatokat, illetve az MPTSZ által a válaszadásra biztosított betétlapokat, válaszlapokat használhatják. 5. A válaszlapokat, vizsgadolgozatokat olvashatóan, tollal kell kitölteniük a vizsgázóknak. A ceruzával írt válaszokat a javítótanár nem veszi figyelembe! 6. A vizsgadolgozatok felbontása előtt a vizsgafelügyelő két vizsgázót felkér, hogy ellenőrizze a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékok sértetlenségét, és azt aláírásával igazolják a borítékon. 7. Vizsgafelügyelőnek a vizsgadolgozatokat tartalmazó boríték felbontása után meg kell számolnia a dolgozatokat és össze kell egyeztetni a darabszámot a borítékon találhatóval. A feladatlapokat A, B sorrendben kell kiosztani. 8. Vizsgafelügyelő közli az instrukciókat a vizsga lebonyolításáról, és a vizsgázókat felszóltja a vizsgaanyag ellenőrzésére. Az esetleges kérdéseket a teszt tartalmára vonatkozók kivételével röviden megválaszolja. Ezután megkezdődik a vizsga. 9. Egy vizsgafelügyelő rövid időre elhagyhatja a termet, ebben az esetben a másik vizsgafelügyelőnek feltétlenül a teremben kell maradnia. 10. A vizsgatermet a vizsga alatt a vizsgázó nem hagyhatja el. Ha a vizsgázó rosszul érzi magát vagy egyéb megindokolható okból ki szeretne menni, a vizsgafelügyelőnek kell jeleznie, a vizsgafelügyelő jóváhagyása után mehet csak ki. Ilyenkor a vizsgázó nem kap extra időt a kint töltött időért. Ekkor dolgozatukat átadják a vizsgafelügyelőnek, aki a távozás és a visszatérés időpontját a dolgozatra is és az ülésrendre is felírja és aláírásával ellátja. 11. Ha bármilyen más okból a vizsgázó elhagyja a termet, be kell adnia a dolgozatát. Ez azt feltételezi, hogy befejezte a vizsgát. 12. A Vizsgázó, aki időn belül végez a dolgozatírással, csöndben elhagyhatja a termet, miután minden vizsgaanyagot leadott a vizsgafelügyelőnek. A vizsgafelügyelőnek a dolgozat végére rá kell írni a beadás időpontját, pl. kész dolgozatát beadta: 13:06-kor (aláírás). Ezután a vizsgázó nem maradhat a teremben. 13. Bármilyen rendellenesség esetén, a vizsgafelügyelőnek MPTSZ ügyvezetőjét vagy általa megbízott vizsgaszervezőt kell értesíteni. Biztonság A vizsgaanyagokat (válaszlapok, vizsgadolgozat, betétlapok: számolások, jegyzetek) tilos a vizsgateremből kivinni. Mindent oda kell adni a vizsgafelügyelőnek. A vizsgázók nem készíthetnek másolatot (írott, fotó vagy egyéb másolat) a vizsgaanyagokról, beleértve a vizsgakérdéseket és válaszokat. A dolgozatok beszedésekor a Vizsgafelügyelő vizsgadolgozatokra ráírja a kezdési és a befejezési időpontot és a betétlapok számát. A vizsgafelügyelőnek a dolgozat minden egyes lapját zöld tollal le kell szignálni és az üresen maradt részeket át kell húzni, utána a csoportonként névsorba rakott dolgozatokat átadja a Vizsgaközpont munkatársának.

12 MPTSZ Nonprofit Kft. 12 A vizsga után Vizsgadolgozatok értékelése Az értékelés abszolút értékelés elven történik. A feladatsorok javítása javítókulcs alapján történik. A megoldókulcsot csak a vizsgasor készítésére alkalmas és Szabályzati Bizottság által kijelölt személyek állítják össze. Javító csak a vizsgasor illetve a megoldókulcs készítői lehetnek vagy ők ellenőrzik az MPTSZ állandó jelleggel foglalkoztatott munkatársa által, a megoldókulcs alapján értékelt dolgozatokat. A megírt vizsgadolgozatok javítása vagy ellenőrzése átadástól számított 1 héten belül meg kell történjen. A kijavított vizsgadolgozatok alapján az eredményeket MPTSZ munkatársa vezeti fel az osztályozó (értékelő) ívre, melyeket elektronikusan archivál. A vizsgadolgozatokat MPTSZ 5 évig őrzi meg. Vizsgaeredmények MPTSZ az eredményről kizárólag a vizsgázót írásban értesíti. A korábban közlésre megadott minden határidőt be kell tartani. MPTSZ a vizsgaeredményeket legkésőbb egy hónapon belül közli a vizsgázókkal. Vállalati képzés esetén az eredményeket a Vállalati menedzsernek is elküldheti a MPTSZ munkatársa, ha a vizsgázó ezt előzetesen írásban engedélyezte. (nyomtatvány) Ekkor a vizsgázókat a vállalat értesíti. Pótvizsga Pótvizsga esetén a hallgató a vizsgadíjjal azonos vizsgadíjat köteles megfizetni. Az aktuális vizsgadíjakról a MPTSZ honlapján lehet tájékozódni. A vizsgázó a pótvizsgán ugyanolyan bánásmódban részesül, mintha először venne részt a vizsgán. Vizsgadolgozatok megtekintése, reklamációk, fellebbezések A vizsgázóknak lehetőségük van arra, hogy a záróvizsga után meghirdetésre kerülő időpontokban megtekintsenek egy helyesen kitöltött tesztsort, valamint saját megoldásukat. Ennek célja, hogy a vizsgázók segítséget kapjanak az esetleges további vizsgákra való felkészülésben, a gyengébb területek azonosításában. MPTSZ munkatársa ad erről tájékoztatást. A vizsgázó 1 példány helyesen kitöltött tesztsort és saját dolgozatát kapja kézbe, melyeket összehasonlítva láthatja hibáit. A

13 MPTSZ Nonprofit Kft. 13 helyesen kitöltött tesztsort csak megtekinteni lehet, a vizsgakérdéseket és a helyes válaszokat lemásolni nem megengedett, a tesztsort a megtekintés befejeztével vissza kell adni MPTSZ munkatársának. Amennyiben MPTSZ munkatársa nem megengedett tevékenységen éri a vizsgázót, a dolgozatot és a megoldást jogában áll elvenni. A vizsgadolgozat megtekintésekor szakmai kérdések megvitatására nincs lehetőség. Amennyiben a vizsgázónak bármilyen problémája, reklamációja vagy kérdése van a tesztsorral kapcsolatban, azt írásban MPTSZ-hez címzett fellebbezésben, levélben juttathatja el. Ha a reklamáció egy valós hibát tár fel a tesztben, akkor ezt a tényt minden olyan vizsgázó vizsgaeredményében figyelembe kell venni, akinek ez megváltoztatja a vizsgája sikerességét. A hiba elismerését, a javítókulcs utólagos változtatását illetve a hibával érintett vizsgázók új vizsgaeredményét MPTSZ Szabályzati Bizottsága jegyzőkönyvben rögzíti, az érintetteket az új eredményről értesíti, és számukra lehetőséget biztosít egy esetleges újabb egyeztetésre. A hibával érintett vizsgázóknak a hibával kapcsolatosan felmerülő bármilyen közvetett vagy közvetlen költségét, követelését, vagy a vizsgával kapcsolatos kára megtérítésére MPTSZ nem kötelezhető. Lezárás A vizsgákon MPTSZ képviseletében eljáró személyekkel szerződést kell kötni, mely tartalmazza a feladataik jogszerű és szakszerű ellátását biztosító kötelezettségeket. Vállalati vizsgázók esetén érdeksemleges vizsgafelügyelőknek is jelen kell lenniük. A vizsga lezárásakor MPTSZ munkatársa elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, a vizsgadokumentumokat papír alapon vagy elektronikus formában archiválja. MPTSZ munkatársa az osztályozó (értékelő) ív alapján a vizsgázónak záróvizsgabizonyítványt állít ki. A befizetett vizsgadíjról MPTSZ számlát állít ki, amit eljuttat a vizsgázóhoz. A befizetett (pót)vizsgadíjakról MPTSZ nyilvántartást vezet, ha a tanuló sikeresen teljesítette a záróvizsgát, MPTSZ összegzi a befizetéseit, végelszámolást készít és az esetlegesen fennmaradó vizsgadíjrészt visszautalja a vizsgázónak. A záróvizsga bizonyítványról MPTSZ írásos kérvény alapján hiteles másolatot állíthat ki díjfizetés ellenében. A vizsgaeredmények összefoglaló közlése MPTSZ a vizsgaeredményességekből időszakonként statisztikát állít össze, és azokat az időszaki eredmények mellett kumuláltan is közzéteszi a vizsgázók, a nyilvánosság, a szakma és az iparág informálására.

14 MPTSZ Nonprofit Kft. 14 Egyebek E vizsgaszabályzatban nem szabályozott kérdésekben MPTSZ FPSB Financial Planning Standards Board szabályozásra tekintettel mérlegeli a szükséges változtatásokat és intézkedéseket. Bármilyen vizsga ügyben MPTSZ végső instanciája a Szabályzati Bizottság. Peres utat (jogorvoslatot) a Felek határozottan és kimondottan kizárják.

15 MPTSZ Nonprofit Kft számú melléklet A Regisztrált Pénzügyi Tervező TM kompetenciái Pénzügyi Tervezés 6 lépéses folyamatának alkalmazása A pénzügyi tervezés fogalma, célja, haszna, területei A pénzügyi tervezés 6 lépése A tervező, az ügyfél és más tanácsadók illetékessége és felelőssége MPTSZ Etikai Kódexében foglaltak betartása MPTSZ etikai kódexének fogalmai és részei A pénzügyi tervezés etikai szabályai A fegyelmi szabályzat és eljárás MPTSZ Működési Szabványa szerinti munkavégzés MPTSZ Működési Szabványának fogalma és részei A Működési Szabvány szabályai Pénzügyi kimutatások értelmezése és készítése Adóbevallás és éves beszámoló értelmezése és tervezése Vagyonmérleg és cash flow készítése és tervezése Személyi költségvetés készítése Kiadások és bevételek elemzése Kiadáscsökkentő és bevételnövelő eljárások Befektetési stratégiák Finanszírozási stratégiák Tartalékalap tervezése A likvid tartalék szükséglet meghatározása Likvid portfólió összeállítása Hitel menedzselése Adósságelemzés, adósságmutatók Fogyasztói hitelek Jelzáloghitelek Biztosítékok Csődjog Fogyasztóvédelem

16 MPTSZ Nonprofit Kft. 16 Vásárlás és lízing összehasonlítása Gazdaságossági számítások Kamattípusok Kihatás a pénzügyi kimutatásokra Pénzintézetek szerepe, célja és szabályozása Pénzintézetek típusainak főbb jellemzői Pénzintézetek típusainak jogi szabályozása Ügyfélprofil és életpályaterv készítése Kulturális, családi és érzelmi profil Életpálya szakaszok, Human Life Value Végzettség, képzettség, tudás, munkaerőpiaci érték Kockázatvállalási hajlandóság Képzéstervezés Képzési szükséglet elemzése Képzés finanszírozási stratégiái Speciális élethelyzetek tervezése Házasság, válás Rokkantság Betegség Többgenerációs és csonka családok Munkahelyváltoztatás Közgazdasági kategóriák használata Kereslet, kínálat Költségvetési politika Monetáris politika Konjunktúraciklus Inflációs forgatókönyvek Hozamgörbe A pénz időértékén alapuló számítások végezése Jelenérték Jövőérték Annuitások Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta Változó tagú pénzáramok számítása

17 MPTSZ Nonprofit Kft. 17 Gazdálkodó szervezetek jellemzése Magánszemély nem munkaviszonyból származó jövedelmei Egyéni vállalkozó Gazdasági társaságok Egyéb gazdálkodó szervezetek Vagyonjogi szabályok alkalmazása Haszonélvezet Hagyaték Házassági vagyonjog Bérleti jogviszony Folyamatos megfelelés a hatósági követelményeknek Hatósági tevékenységi követelmények Hatósági beszámolási kötelezettségek EU specifikus szabályok Szerződésjogi szabályok alkalmazása Szerződésjog Kártérítési jog Ügynök Követelésátruházás Szakmai felelősség Kvantitatív elemzés végzése Valószínűségi elemzés Modellezés és szimuláció Érzékenységvizsgálat Ütemezett pénzáramok tervezése Az ütemezett pénzáramok célja Nagy összegű tranzakciók adója és illetéke Biztosítási és rokon kifizetések adózása és illetéke Üzleti terv értelmezése Az üzleti terv részei Az üzleti terv ellenőrzési pontjai Az üzleti terv és a személyes pénzügyi terv kapcsolata Pénzügyi tervezés szabványának bemutatása MPTSZ és FPSB szervezetének bemutatása MPTSZ és a regisztrált/minősített tervezők működésének ismertetése

18 MPTSZ Nonprofit Kft. 18 Tervezési területek tanácsadási igényeinek felismerése Befektetéstervezés Biztosítástervezés és kockázatkezelés Nyugdíjtervezés Adótervezés Hagyatéktervezés Munkáltatói juttatások tervezése Élethelyzet tervezése Családalapítás Házasság, együttélés, válás Lakásvásárlás Autóvásárlás Egyedülállók Vállalkozás alapítása Nyugdíjazás Szülő-gyerek kapcsolat Pénzügyi terv készítése A terv részei A tervkészítés menete Kalkulátorok Pénzforgalom bonyolítása Fizetési forgalom, fizetési eszközök Hazai és nemzetközi fizetési rendszerek Beszedés, behajtás, végrehajtás

19 MPTSZ Nonprofit Kft számú melléklet Beszámítás és vizsgára bocsátás Regisztrált Pénzügyi Tervező TM tanfolyam bemeneti feltételeit teljesítenie kell és a kimeneti feltételek elismerésére irányul. 1. közgazdasági diploma vagy posztgraduális végzettség (magyar, EU-s vagy egyéb honosított) 2. A pontos témakör (topic) megjelölésével, az abban való jártasságot igazoló szakképesítés és/vagy ipari gyakorlatot bizonyító okiratok alapján.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1 TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC ggmbh vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. (a Működési Rend kivonata) 2013. február 27-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján

VIZSGASZABÁLYZAT. (a Működési Rend kivonata) 2013. február 27-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján VIZSGASZABÁLYZAT (a Működési Rend kivonata) 2013. február 27-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján 1 A Vizsgaközpont tájékoztató felületei, elérhetősége 1.1 Tájékoztató felületek A Vizsgaközponttal, a

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. (a Működési Rend kivonata) 2014. január 7-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján

VIZSGASZABÁLYZAT. (a Működési Rend kivonata) 2014. január 7-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján VIZSGASZABÁLYZAT (a Működési Rend kivonata) 2014. január 7-től a 137/2008. Korm. rendelet alapján 1 A Vizsgaközpont tájékoztató felületei, elérhetősége 1.1 Tájékoztató felületek A Vizsgaközponttal, a vizsgarendszerrel

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA. Általános rendelkezések 1. Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének VIZSGASZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1. 1. A szabályzat hatálya kiterjed az ELTE Idegennyelvi Továbbképző

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. július 1-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től

Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től Vizsgaszabályzat Hatály os 201 5. május 7-től 1. Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben