Következő nyelvvizsga: Jelentkezési lap letöltései:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Következő nyelvvizsga: Jelentkezési lap letöltései: www.krai.hu/osd/pdf/jellap_osd.pdf"

Átírás

1 Következő nyelvvizsga: Vizsgaidőszak: Jelentkezés: Jelentkezési lap letöltései: Vizsgadíjak és jelentkezés Vizsga Vizsgadíj Vizsgadíj belső vizsgázók számára* B1 Zertifikat Deutsch ,- Ft ,- Ft B2 Mittelstufe Deutsch ,- Ft ,- Ft C1 Oberstufe Deutsch ,- Ft ,- Ft *Az árak a Kecskeméti Református Általános Iskola és a Kecskeméti Református Gimnázium tanulóira vonatkoznak. Külső vizsgázók esetében a vizsgadíj 4.000,- Ft-tal magasabb. Vizsgajelentkezés A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen az általános iskola titkárságán (ügyfélszolgálat nyitvatartása), vagy ben a letölthető jelentkezési lap és a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat valamint belső vizsgázó esetén az iskolalátogatási igazolás bemutatásával illetve beküldésével a címre. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt a jelentkezési időszak utolsó napján óráig juttassák el a Kecskeméti Református Általános Iskolába. Felhívjuk figyelmüket, hogy az on-line vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha az iskolától megkapták a visszaigazoló t. A vizsgabeosztásról a jelentkezési időszak lezárása után az Osztrák Intézet:

2 https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemetnyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/ on-line értesíti a jelentkezőt, a vizsgadíjról pedig kiállítja a számlát a jelentkezési lapon megadott címre, amit postán küld el. A személyes jelentkezéshez kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Számlaszám Sberbank Kecskemét 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1. Telefonszám: Fax: kedd Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: péntek ig ig Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Telefon: 76/

3 Vizsgaszabályzat Jelen vizsgaszabályzat a Kecskeméti Református Általános Iskolában zajló nyelvvizsgákra vonatkozik. Amennyiben másik vizsgahelyen tesz vizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön az adott vizsgahelyen. Jelentkezés a vizsgára A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Az egyes vizsgaidőszakokhoz tartozó jelentkezési időszakok pontos dátumát a Kecskeméti Református Általános Iskola honlapján találja meg az ÖSD logó alatt. A vizsgára a Kecskeméti Református Általános Iskola titkárságán leadott kitöltött jelentkezési lappal (18 év alatti jelentkező esetén a szülő aláírásával), valamint a vizsgadíj befizetését igazoló befizetési bizonylat másolatának valamint belső vizsgázó esetén az iskolalátogatási igazolás együttes leadásával, vagy postai feladásával, illetve elektronikusan (a fenti dokumentumok beszkennelve) lehet jelentkezni. A vizsgadíjat banki átutalással kell befizetni a következő számlaszámra: Sberbank A vizsgázó legkésőbb 10 nappal az első vizsgaesemény előtt ben kapja meg a pontos vizsgabeosztását. Fogyatékkal élők vizsgái Az ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egy időben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi szakvéleményt kell leadni. Az orvosi szakvélemény tartalmazza az orvos ajánlását a vizsga lebonyolítására vonatkozóan. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem kell orvosi igazolást benyújtani.) Hallássérült vizsgázók esetében lehetőség van arra, hogy a hallás utáni szövegértést felolvassák a jelöltnek. Dyslexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Mozgássérült vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről. A vizsga lebonyolítása Írásbeli Az írásbeli vizsgán a vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. Esetleges akadályoztatás esetében azonnal jelezni kell a vizsgaközpont felé (76/ , 36/20/ ), az akadályoztatás okát. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, ezek hiányában diákigazolvány) igazolják.

4 Az írásbeli vizsgán az adott vizsgánál engedélyezett nyomtatott szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy-, vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgahely minden 15 vizsgázóra biztosít egy szótárt. A vizsgázók maguk is gondoskodhatnak a szótárról. A vizsgázók a vizsga folyamán semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, vagy a külvilággal, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. (Óra minden vizsgateremben rendelkezésre áll.) Szóbeli A szóbeli vizsga megkezdése előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázók a személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, ezek hiányában diákigazolvány) igazolják. A felkészülési idő alatt az adott vizsgára engedélyezett nyomtatott szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz nem használható. A szóbeli vizsgán a vizsgaközpont biztosítja a szótárakat. A vizsgázók a vizsga folyamán semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, vagy a külvilággal, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott jelöltekkel semmilyen módon nem kommunikálhat. Vizsgacsalás Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a vizsgaközpont, miután meghallgatta a vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket az Osztrák Intézettel, valamint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal is közli a vizsgahely. Vizsgaeredmények A vizsgán elért eredményeit a vizsgázó az Osztrák Intézet honlapján egyéni kódja segítségével tekintheti meg a jelentkezéskor megadott időpont után. A vizsgadolgozatok megtekintése A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számított 4 héten belül előre egyeztetett időpontban (76/ ; 36/20/ ) tekinthetők meg a Kecskeméti Református Általános Iskolában, felügyelet mellett. A dolgozat megtekintése nem jár külön költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megtekintheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel írt jegyzeteket készíthet, melyre maximum 30 perc áll rendelkezésére. Fellebbezés Felülvizsgálati kérem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A vizsgázó fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számszaki hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől számítva 15 napon belül írásban nyújthatja be a vizsgázó közvetlenül a vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz.

5 Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtott panasszal élhet jogszabálysértésre, vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A Vizsgaközpont által hozott határozat ellen másodfokon benyújtott fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal számú számlájára kell befizetni nyelvvizsga fellebbezés megjegyzéssel. Amennyiben a vizsgázó határidőn túl nyújtja be fellebbezését, a Vizsgaközpont a benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A vizsgázó a Vizsgaközpont ezen végzése ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet. Ezen fellebbezés illetékköteles, melynek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal számú számlájára kell befizetni nyelvvizsga fellebbezés megjegyzéssel. A bizonyítvány átvétele A vizsgázók a bizonyítványt a jelentkezéskor megadott dátum után a Kecskeméti Református Általános Iskola titkárságán kedden és pénteken 15 és 17 óra közt aláírásuk ellenében átvehetik. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, úgy azt meghatalmazottja meghatalmazás felmutatásával- átveheti. Részvizsgák A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet értelmében sikertelen nyelvvizsga esetén az egész vizsgát meg kell ismételni, részeredmény (szóbeli/írásbeli) nem vihető tovább. Amennyiben a vizsgázónak csak az ÖSD bizonyítványra van szüksége, a vizsga sikertelen szóbeli vagy írásbeli részét egy éven belül megismételheti, és a két sikeres részvizsga alapján ÖSD bizonyítványt kaphat, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt azonban nem, ill. a vizsga a későbbiekben sem ismertethető el Magyarországon. Az ÖSD vizsgák Magyarországon három szinten akkreditáltak: Zertifikat B1 Mittelstufe Deutsch B2 Oberstufe Deutsch C % Alapfok Komplex % Középfok Komplex % Felsőfok Komplex

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésének felhatalmazása

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat I. Általános szabályok A jelen vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (továbbiakban:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben