Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu"

Átírás

1 Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék évi üzleti jelentése

2 Elnöki köszöntő Tisztelt Tisztségviselőink, Ügyfeleink, Partnereink! Hagyománnyá vált Nálunk az elmúlt gazdasági évről szóló Éves Jelentés színes megjelentetése. A évi gazdálkodásunk válság ide vagy oda jó eredményeket hozott. Nem látványosan, de előreléptünk, erősödtünk, bővültünk és az elért eredményeink is tisztességes, tervünknek megfelelő. Hagyomány Nálunk a múltunk tisztelete, az évi Alapítók szándékainak való megfelelés, az elmúlt évi marketingmunkánk is erről a helyi értékekről, a helyben maradó értékteremtésről szól. Kedves Mindnyájuknak kívánom a Menedzsment és a 168 dolgozónk nevében, hogy a 18 fiókból álló hálózatunk szolgáltatásait továbbra is megelégedéssel vegyék igénybe! Dr. Kiss Endre elnök-ügyvezető A Szigetvári Takarék Magyarország egyik legnagyobb takarékszövetkezeteként minden lehetőséget megragad, hogy minden igényt kielégítően kiszolgálja ügyfeleit és partnereit, szükség esetén segítséget és támogatást nyújtson nekik. A hagyományos szövetkezeti erényeket, a szakmaiságot és a gondoskodó partneri odafigyelést ötvözve a modern banki infrastruktúra nyújtotta előnyökkel teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál magánszemélyeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek és önkormányzatoknak egyaránt. 3

3 Pénzügyi adatok Pénzügyi adatok MÉRLEG adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés év év a. b. c. d. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés év év a. b. c. d Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+,-19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/ )

4 Gazdálkodási mutatók Takarékunk 2009-ben ismét bebizonyította, hogy tudatos, tervszerű gazdálkodással, a piaci kihívásoknak megfelelő, gyors, rugalmas döntéseivel stabil és eredményes szereplője a pénzügyi szektornak. Mérlegfőösszegünk az 50 éves múltunkhoz is méltóan átlépte az 50 milliárd forintos álomhatárt, mely egyúttal azt jelenti, hogy sikerült megőriznünk a dél-dunántúli régió legnagyobb szövetkezeti formában működő hitelintézetének címét. Eredményességünk társaságunk valamennyi munkatársának köszönhetően minden eddigi várakozásunkat meghaladta. 605 millió forintos adózás előtti eredményünk a évi eredményt 19%-kal múlta fölül. Saját tőkénk az eredmény visszaforgatásából eredően 15%-kal nőtt, meghaladva a 3,3 milliárd forintot évi gazdálkodásunkat alapvetően a piaci szereplők válságra adott válaszai határozták meg. Mindez érezhető volt a megtakarítási hajlandóságon, a hiteltűrő képességen éppúgy, mint a kamatok, hozamok alakulásában, vagy épp az egyre erősebb kockázati tényezőkben. Mindezen körülmények figyelembevételével büszkék vagyunk az elért eredményeinkre, még akkor is, ha a korábbi évek tendenciái, az addig fenntartható növekedési ütem 2009-re már nem volt jellemző. Ebben a piaci környezetben meghozott döntéseinket az állományaink alakulása igazolta: a kereskedelmi bankok részéről eddig nem látott rendkívül éles kamatversenyben meg tudtuk őrizni a közel 40 milliárd forintos betétállományunkat, 3400 új bankszámla-tulajdonosunk lett, 13%-kal nőtt giro-forgalmunk, 2,8 milliárd forinttal nőtt a hitelállományunk. Mindez persze áldozatokkal is járt, amelyből minden dolgozónk kivette részét, hiszen ben nem volt béremelés és csak mérsékelt összegű jutalom került kifizetésre, de egyetlen kollégánknak sem szűnt meg a munkahelye. Kevesebb összeg jutott támogatásra, de így is közel 30 millió forint került kifizetésre alapítványok, iskolák, önkormányzatok, sportegyesületek, kulturális rendezvények részére. Összegezve az elmúlt egy év eredményeit, elmondható, hogy működési adataink minden vonatkozásában megtestesül az értékteremtés. Az utóbbi évben fejlődésünk üteme a gazdaság hanyatlása ellenére sem változott. Kiemelt ügyfelünk legújabb budapesti könyváruházára mi is büszkék vagyunk Előtérben a humán tőke évi, kiemelkedő eredményeink hátterében elsősorban a humán tőke, munkatársaink egyéni jó teljesítménye áll. Az esztendő végén 170-en dolgoztunk a Szigetvári Takaréknál ügyfeleink lehető legjobb kiszolgálásának érdekében. Üzletpolitikánk ebben az évben a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kezelte a humán tőke gondozását, fejlesztését. Ennek egyik eszköze a több elemű, korszerű oktatási rendszer társasági kultúránkba beépült. A készségfejlesztő és értékesítést ösztönző, vezetőképző tréningek mellett nem feledkeztünk meg a szakmai tudást szinten tartó és frissítő képzésekről sem. A jó hangulatú munkához elengedhetetlennek tartjuk a hagyományossá vált, közös dolgozói rendezvények megtartását ben is megőriztük tradicionális összejöveteleink többségét: a Takarékbált, a Nőnapot, a közös sportnapokat, a Mikulásünnepséget. A Szórakoztató Takarék címmel megrendezett új nyereményjáték ugyancsak erősíti dolgozóink összetartását. A hasonló kezdeményezések közösségépítő erejét a jövőben újra és újra ki fogjuk használni. Szigetvári a Takarékbál királya Nőnapi karaoke Kedvencünk, a MiZo Pécs 2010 kosárlabdacsapat. 6 7

5 Integráció a stabil háttér Számítástechnikai rendszerünk, a BOSS 10 éves Helyi bank a helyi polgárokért Páfrány fiókunk olimpikon ügyfelei Nemzetközi és a hazai példák mutatják a történelem során: a szövetkezeti szervezeti forma sikeres és működőképes. A szövetkezetek kielégítették az emberek természetes igényét, hogy beleszólhassanak környezetük formálásába és a rájuk vonatkozó döntések hozzájuk minél közelebb, lehetőleg helyben szülessenek meg. Az ügyfelek gyakran maguk is tagjai, tulajdonosai a Takarékoknak, ami számos előnnyel jár számukra, s kedvezően befolyásolja a mi munkánkat is. Manapság az integrációt alkotó 113 Takarék lefedi az ország teljes területét fiókjával és hétezer-nyolcszáz munkavállalójával ez a legnagyobb hálózattal rendelkező pénzintézeti csoport Magyarországon. Közös mérlegfőösszegünk 3%-os növekedéssel 1400 milliárd forintos értéket ért el az év végére, a saját tőkeállomány pedig 106 milliárd forintot tett ki. Az Integráció betétállománya 1154 milliárd forint volt, miközben a kihelyezett hitelállomány 660 milliárd forintra nőtt. A Takarékok fontos szerepet töltenek be a speciális kis- és középvállalkozói hitelprojektekben, valamint a kistérségi és a regionális fejlesztésekben. A nagyobb összegű hiteligényeket együttműködve a Takarékbankkal konzorciumok szervezésével elégítik ki. A Takarékszövetkezeti Integráció hagyományosan aktív az agrárfinanszírozásban, azon belül is a családi gazdaságok és a mezőgazdasági kistermelők hitelhez juttatásában. A Takarékok évről évre növelve piaci részesedésüket, működésük hatékonyságát és jövedelmezőségét a magyar hitelintézeti rendszer versenyképes szereplőivé váltak. Ennek érdekében pénzügyi-gazdasági együttműködést folytatnak. Ennek a közös munkának részese elsősorban ernyőbankunk a Takarékbank, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ), valamint a szektor saját intézményvédelmi alapja, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA), mely az országos betét- és befektetővédelem (OBA, BEVA) mellett egy további, az előbbieket kiegészítő biztonsági elemet jelent a szektor ügyfeleinek. Villants a kártyáddal! - ifjúsági kampány Takarékunk legnagyobb értéke, kincse ügyfeleink bizalma, amely a nagyon erős piaci versenyben is folyamatosan bővülő ügyfélkört hoz magával. Jelenleg közel negyvenezer lakossági ügyfelünk van. A Szigetvári Takarék a számlaszolgáltatások terén teljes körű termékpalettával áll ügyfelei rendelkezésére. Különböző bankszámlacsomagjaink egyszerre több, kedvező kondíciókkal rendelkező és egymáshoz kapcsolódó szolgáltatás felhasználását teszik lehetővé. A széles körű kínálatból munkatársaink hozzáértő, szakavatott segítségével mindenki könnyen megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Ügyfeleink növekvő számban veszik igénybe a bankszámlákhoz kapcsolódó modern technikai szolgáltatásokat. A Mobilinfo SMS-rendszerben ad tájékoztatást a számlamozgásokról. A bankszámlák elektronikus úton történő elérése az Internet vagy a Home Banking szolgáltatásunkkal igényelhető. Betéteseink számára évente többször hirdetünk betétgyűjtő akciót erre minden esztendőben kiemelt alkalmat jelent az október végi Takarékossági Világnap, de keresettek a deviza-megtakarítások is. A befektetési területen növekedett a nyugdíj-előtakarékossági számlák száma. További pénzügyi szolgáltatásként Fundamenta lakástakarék-pénztári megtakarításokkal és biztosítások értékesítésével is ügyfeleink rendelkezésére állunk. A működési területünk valamennyi lakóját egyaránt szolgálják saját 15 bankjegykiadó automatánk. Ezek minden városi fiókunk mellett (Pécs, Szigetvár, Komló, Harkány, Kozármisleny, Kecskemét, Kalocsa), valamint Orfűn, Szentlászlón és Nagydobszán is megtalálhatóak. Bankautomata-hálózatunk a magától értetődő készpénzfelvétel és -befizetés mellett alkalmas a mobiltelefon-feltöltésre és a VISA-kártyák elfogadására is. Az országban bankkártyás ügyfeleink több mint 700 integrációs bankautomatát használhatnak pénzügyi tranzakcióikhoz kedvező kondíciókkal. Világszerte pedig több millió elfogadóhelyen vásárolhatnak plasztikkártyáikkal készpénzkímélő módon és díjmentesen. Intenzív termékfejlesztésünknek köszönhető, hogy az elmúlt években a hitelek területén szintén teljes körűvé vált lakossági termékpalettánk. A klasszikus személyi kölcsönök és a különböző, államilag is támogatott lakáshitelek mellett egyre nagyobb teret nyernek gyakorlatunkban a szabad felhasználású jelzáloghitelek. A speciális ügyféligényre kifejlesztett, termőföld alapú jelzáloghitelünk mely például a földvásárláshoz is ideális hátteret biztosít egyedülálló lehetőségeket kínál a piacon. Takarékpont A 2008-ban elindult közös termékfejlesztésen és piaci fellépésen alapuló, még szorosabb együttműködés a TAKARÉKPONT, melynek résztvevői az ország minden pontján egységes lakossági termékeket és szolgáltatásokat kínálnak azonos márkanév és logó alatt. A tavalyi évben 14 hitelintézet tartozott a Takarékponthoz, ez a szám a 2010-es évre jelentősen bővülni fog. A közel 250 fiókot magába foglaló Tpont-hálózat már most a második legnagyobb hitelintézeti fiókhálózatot jelenti az országban. Üzleti partnereink legyenek azok magánszemélyek, családi gazdaságok, kis- és középvállalkozók, önkormányzatok vagy egyéb nonprofit szervezetek egyre növekvő számban ismerik fel a helyben igénybe vehető pénzügyi szolgáltatások előnyeit. A Takarékok gyors és rugalmas kiszolgálást biztosítanak, melyet a jogi önállóságból fakadó helyi döntéshozatal, az alapos helyismeret és az ügyfelek igényeinek folyamatos figyelése tesz lehetővé. A fejlesztések is tovább folytatódtak a hálózaton belül: júliustól lehetővé vált egy közös informatikai rendszer kialakításának a nyomán az ügyfelek kölcsönös készpénzforgalmi kiszolgálása a fiókok között, ez nagyon sokat javított a lehetőségeken. Az Integrált Takarékszövetkezetek e csoportjának egyesülésében benne foglaltatik többek közt a közös költségviselésű marketing is. Meglepően jó visszhangja lett a Made in Hungária c. filmnek és a Villants ifjúsági kártyának is. Pécs-Bajcsy ügyféltér 8 9

6 A vállalkozók térségi bankja Takarékunk a mikro-, kis- és középvállalkozások számára ugyancsak teljes körű és versenyképes szolgáltatásokat, termékeket kínál. Jelenleg több mint nyolcezer vállalkozónak, vállalkozásnak nyújtunk megnyugtató és kényelmes választ finanszírozási és pénzügyi gondjaira. Országosan és helyben egyformán szoros együttműködést ápolunk a Vállalkozók Országos Szövetségével, illetve a Kereskedelmi és Iparkamarákkal. Közös munkánk leglátványosabb eleme a Széchenyi Kártya, amely Takarékunk legsikeresebb terméke 3 milliárd forintos állományával. A Magyar Fejlesztési Bank több hitelkonstrukciójában veszünk részt bonyolítóként, így biztosítva ügyfeleink számára a kedvezményes kamatozású és hosszabb futamidejű hitellehetőségek igénybevételét. Kiemelt termékeink többek közt az Egészségügyi fejlesztési hitel, az Európa agrár csatlakozási hitel, az Európa Technológiai hitel, a Sikeres Magyarország hitel, a Sikeres Magyarország Önkormányzati hitel, a Sikeres Magyarország Agrárfejlesztési hitel és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési hitel. Az Új Magyarország Kisvállalkozói hitel esetében ügynökként szolgálhatjuk ki vállalkozóinkat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereteiben Takarékunk csatlakozik azokhoz a pénzintézetekhez, amelyek célja a mikrovállalkozások felzárkóztatása, versenyképességi és fenntarthatósági lehetőségeinek bővítése. A mikrohitel, és a portfólió-garancia program révén új megoldást kínálunk a fejlesztésekben és a hitelhez juttatásban. Takarékunk hagyományosan elkötelezett a vidék felé, ebből fakadóan jelentős mértékben vállalunk részt az agrárium finanszírozásában. Az általunk kihelyezett mezőgazdasági hitelek nagysága megközelíti az 5 milliárd forintot. Jelentős a szerepünk a különböző állami támogatások megelőlegezésében, s egyes, államilag támogatott konstrukciók közvetítésében is. Sikeres termékünk a Gazdahitel Gazdakártya konstrukció, amelyet a Takarékbank a Takarékszövetkezeti Integráció közreműködésével dolgozott ki a Széchenyi Kártya mintájára, kifejezetten mezőgazdasági vállalkozók számára. Év végén 100 agrárvállalkozásnak az összesen 500 millió Ft gazdahitel állományát kezeltük. Szoros az együttműködésünk a garanciaintézményekkel is, amelyek igénybevétele elősegíti, illetve megkönnyíti ügyfeleink hitelhez jutását. Vállalkozói ügyfeleink Önkormányzati és nonprofit ügyfeleink Az elmúlt esztendőkben töretlen lelkesedéssel folytatódott önkormányzataink akvizíciója, mely elsősorban újonnan nyitott harkányi fiókunkra koncentrálódott. Az év végével két többcélú kistérségi társulás, negyvenhat települési önkormányzat és tizenegy körjegyzőség volt a számlatulajdonosunk. A partnerségi viszony kialakítását folytattuk a nagyobb méretű szervezetek vonatkozásában is. Az év során több közbeszerzési eljáráson indulva nyertes ajánlattevők voltunk Szigetvár, Harkány, Komló és Pécs Város Önkormányzata esetében. A pénzforgalmat mára minden önkormányzatunk kizárólag elektronikus úton intézi. Az alapszolgáltatásokon túl teljes körű banki szolgáltatásokkal segítjük helyhatóságainkat. Betételhelyezési, befektetési lehetőséget kínálunk, illetve a legkülönfélébb hitelterméket biztosítjuk munkájukhoz: munkabér- és folyószámlahitelt, forgóeszközhitelt, támogatás-megelőlegezési hitelt, saját forrású fejlesztési hitelt, valamint az MFF által biztosított Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram termékeit. Kisebb önkormányzataink leginkább a folyószámlahitel, valamint a támogatás-megelőlegező forgóeszközhitel igénybevételével élnek. Az utóbbi pénzügyi lehetőség különösen népszerűvé vált az EMVA-forrásból támogatott falubusz beszerzések pénzügyi rendezésekor. További fontos partnereinket jelentik a nonprofit szférából a lakásszövetkezetek, a társasházak, az alapítványok és az egyesületek, melyek részére közel hétszáz számlát vezettünk 2009 végével. E szervezeteknek az elektronikus banki kapcsolaton túl ugyancsak széles körű megtakarítási lehetőséget biztosítunk. Nonprofit ügyfeleink körében szintén igen népszerű támogatásmegelőlegezési hitelkonstrukciónk, melynek segítségével gyorsan, egyszerűen oldhatják meg a pályázatokkal kapcsolatos finanszírozási gondjaikat. Társasházaink számára 2009-ben ismét kedvezményes lehetőséget biztosítottunk a kamattámogatott társasházi hitelek felvételére Harkányi fióknyitás Fióknyitás Kozármislenyben Népszerű vállalkozói termékünk a Gazdakártya Jászdózsai kiemelt ügyfelünké volt az Év Bioterméke ben 10 11

7 Saját termékeink 2009-ben Takarékpontos termékeink 2009-ben 12 13

8 Ifjúsági ügyfelek Díjazzuk a legtehetségesebbeket Társadalmi szerepvállalás Támogattuk a kékesdi templom építését Üzletpolitikánkban kiemelt szerepet szántunk az ifjúság, a fiatalabb generációk megszólításának. Ennek a törekvésünknek, valamint az évek óta megismételt, alaposan megtervezett akcióinknak köszönhetően egyre értékesebb sikereket érünk el az ifjúsági termékek forgalmazásában. Ilyen típusú fejlesztésünk a Junior- és a már tizenhat éves kortól köthető Start-számla. Ugyancsak ide sorolhatjuk a teljes értékű lakossági bankkártyaként működő Zseb. web Junior bankkártyát, illetve a Diákhitelt. Korszerű ifjúsági termékünk a Kölyökkártya, ami a bankkártyával rendelkező szülők 7 14 éves gyermekeinek biztonságos készpénzhez jutását segíti. A promóciók mellett tevékenységünkben szintén fontos szerepet kap a kifejezetten a fiatalok számára kialakított, és e korosztályhoz közel álló megjelenésű, célzott kialakítású és szövegezésű honlapunk, amely a címen található meg a világhálón. Ez az oldal minden információt tartalmaz ifjúsági termékekeinkkel kapcsolatban. A pénzügyi lehetőségek bemutatása mellett ügyelünk rá, hogy a fiatalokat érdeklő színes hírek, információk is helyet kapjanak weblapunkon. A térség oktatási intézményei folyamatosan és több szempontból számíthatnak a Szigetvári Takarék támogatására. A pénzügyi ismeretek terjesztése céljából kollégáink speciális szakismereti órákat tartanak a megkeresést elfogadó iskolákban. Koncepciónk egy további lényeges eleme, hogy Takarékunk a szakképzési támogatásokat minden alkalommal helyi szinten osztja szét, figyelembe véve az egyes intézményekkel ápolt kapcsolatokat. Ennek a tudatos munkának az egyik legjelentősebb eredménye az az együttműködési megállapodás, amit a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával kötöttünk. Ez az immáron jól szabályozott, szerződéses kapcsolat egyaránt közelebb hozza a pécsi egyetemistákat Takarékunkhoz és a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Társadalmi szerepvállalásunk és kapcsolatépítésünk egyik alappillérét az általunk szervezett rendezvények jelentik. Az egyes ügyfélcsoportjainknak szánt szakmai fórumok mellett a mindenki számára elérhető kistérségi és régiós események szervezői, szakmai partnerei és esetenként támogatói vagyunk. Segítségünkkel valósul meg számos kiemelt rendezvény, mint például a Takarékos Borverseny, a Zrínyi Napok, a Szentlőrinci Gazdanapok s Lobbiparti, a Sétatér Fesztivál, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, és a PBKIK rendezvényei valamint a Pécsi Balett előadásai. Mindezek mellett aktív támogatói vagyunk kistérségeink önkormányzati vagy más szervezésű fesztiváljainak, nagyobb eseménysorozatainak. A sport területén is fontosnak érezzük a szerepvállalást, így a MiZo Pécs 2010 kosárlabda-csapatot, a Kozármisleny SE-t, és a PVSK tájfutó szakágát is támogatjuk. Egyik legfontosabb rendezvényünk minden év október 31-én a Takarékossági Világnap megünneplése. A hagyományos Takaréknap ünnepélyes megtartása városi ügyfeleink körében éppen úgy számon tartott esemény, mint az őshaza falvaiban. Lokálpatriotizmusunk jeleként az elmúlt évtizedben százmillió forintot juttattunk vissza a kultúrának, az egészségügynek, az oktatásnak, a sportnak és a civil szervezetnek. Az előbbiek közül is kiemelkedik, hogy a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt sikere érdekében alapító tagként működünk közre a PATRÓNUS Pécsi Kulturális Alapítványban. Mindezek mellett a Zsolnay Vilmos élettörténetéről szóló film, a New York-i Gyugyi László Zsolnay-gyűjtemény és a Zsolnay Mauzóleum finanszírozásával szintén hozzájárulunk az EKF sikeréért. Felelősséget érzünk a megyeszékhely mellett a tágabb térséget is kedvező lehetőségekkel kecsegtető program legeredményesebb megvalósulásában. Támogatási politikánk kiemelt szereplője: Patapoklosi Vigadó Téri Esték Szigetváron III. Pécsi Pénzügyi Napok Faültetés a Szigetvári Általános Iskolában Ifjúsági ügyfeleinkkel a szelektív hulladékgyűjtésért A segítségünkkel épült meg az ibafai játszótér Komlói Expo 14 15

9 Térségi kapcsolatok Félévszázados töretlen és eredményes tevékenységünk, egyben jövőbeni munkánk kulcsszava az együttműködés, melyhez természetesen partnereket kellett és kell a jövőben is találnunk. Meggyőződésünk, hogy egy sikeres térség fejlődésének alapjait a helyi szereplők összefogása teremti meg. Ennek építésében mi a kezdetektől fogva jelen vagyunk. Közvetlenül, alapító tagként csatlakoztunk a Szentlőrinc Szigetvár kistérség helyi vidékfejlesztési közösségéhez, a SZINERGIA LEADER-közösséghez. Egyben aktívan részt vettünk a tervezői csoport munkájában, gazdagítva a helyi tervezést. Közvetve jelen vagyunk a pécsi, a komlói, a siklósi helyi vidékfejlesztési közösségekben és tapasztalatainkkal támogatjuk munkájukat. Kecskeméten és környékén a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. nyerte el ugyanezt a feladatot, amely úgyszintén számlatulajdonos ügyfelünk. Baranya megyében két LEADERszervezet számlavezetője és finanszírozója vagyunk. Ezeken kívül három helyi vidékfejlesztési irodát is ügyfeleink között üdvözölhetjük. A hazai regionalizmus előretörésével párhuzamosan, folyamatos munkával terjesztettük ki kapcsolatainkat a térségi fejlesztés szintjén. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt., valamint az Innovációs Ügynökség munkatársaival rendszeresen közös fórumokon, szakmai rendezvényeken szerepelünk együtt. A gazdasági együttműködés hazánkban újszerű, előremutató formája a klaszterek megalakítása és fejlesztése. A Szigetvári Takarék e téren is élen jár, hiszen a fiókhálózat hatókörébe tartozó szerveződésekben alapítóként vesz részt. Ennek a folyamatnak köszönhetjük a pécsi Kulturális Innovációs Klasztert, majd a Szigetvári Turisztikai Klasztert. Ide kötődik a kalocsai Dél- Alföldi Regionális Szakképzési Nonprofit Zrt., valamint a kecskeméti 3 P létrejötte. Kalocsán, a Zrt.-ben tulajdonosok és számlavezetők vagyunk, a többi helyen alapítóként és számlavezetőként szerepelünk. A klaszterek eredményes beindulásával további jelentős ügyfélakvizíció várható. Gráf Józseffel a Lobbi Partin Patrónus alapítványunk az EKF sikeréért Új fiókjaink: Harkány, Kozármisleny Harkány Takarékunk 2008-ban Harkányban nyitotta meg egyik új fiókját, a fürdőváros és a környező falvak számára. A rövid múltra visszatekintő fiókintézmény jó fogadtatását jelzi, hogy a nyitás utáni időszakra tervezett létszám bővítésére egyre nagyobb és megalapozott az igény. Az eddig elért eredmények kellően alátámasztják a fióknyitás létjogosultságát. Ezt annak ellenére állíthatjuk, hogy a baranyai fürdővárost nem csupán az általános válság, hanem a turizmuson belüli konkurenciaharcban játszott, korábbinál kisebb szerepe is sújtja az elmúlt hónapokban. A vázolt helyzetben még inkább érvényes: a kiélezett versenyhelyzetben figyelmünk Harkányban sem csökkenhet. Nem lesz elég kiharcolt pozíciónk megtartása, hanem azt oly módon kell megvédenünk, ami ügyfélkörünk teljes megelégedésére szolgál, illetve elősegíti e kör eddig sikeres bővítését. Kozármisleny 2008 őszétől újabb fiókkal bővült Takarékunk hálózata. Tizennyolcadik fiókirodánk a Pécs szomszédságában lévő Kozármislenyben nyitott meg. Központi, frekventált helyen, kellemes, oldott, családias hangulatban állunk meglévő és új ügyfeleink rendelkezésére. Fiókunk egyik lényeges előnye a kényelmes, várakozás nélküli kiszolgálás, amit értelemszerűen meglévő partnereink élvezhetnek. Leendő ügyfeleinknek pedig a jövőben fogjuk bebizonyítani, hogy méltóak vagyunk jó hírünkre. Tapasztalataink szerint Kozármisleny városa folyamatosan fejlődő település, ahol a megyeszékhelyhez való közelség számos lehetőséget rejt magában. Az itt élők elsősorban Pécsett dolgoznak, ezért ehhez igazodva alakítottuk ki a nyitva tartást. A hét két napján a szokásosnál hosszabb munkaidőben várjuk ügyfeleinket, hogy megkönnyítsük ügyintézésüket. Kozármislenyi kollégáink Kozármislenyi fiókunk Harkányi fiókunk 16 17

10 Büszkeségeink Egyik fő büszkeségünket elért eredményeink jelentik: dr. Kiss Endre a Szigetvári Takarékból az ország legnagyobb szövetkezeti pénzintézetét fejlesztette ki munkatársaival. Takarékunk a megyei kis- és középvállalkozások egyik legnagyobb banki szolgáltatója a régióban. Kiss Endre alapítóként kezdeményezte a Baranya megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány létrehozását. A vállalkozói központ munkáját irányító szervezet teszi lehetővé a kisvállalkozói szolgáltatások biztosítását, többek között a sikeres mikrohitel-programot. A gazdaság- és a vállalkozásfejlesztés terén minden arra érdemes kezdeményezést, programot támogat, elkötelezett a térség fejlődése iránt. Igazgatóságunk elnöke, ügyvezetőnk mindezek mellett a helyi kultúra és a civil kezdeményezések fontos mecénása. Szoros kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal, a kamarákkal, és tevékenységével segíti gazdaságszervező munkájukat. Az EKF-program melletti markáns kiállása pozitívan befolyásolta a közvélemény. Dr. Kiss Endre Tüke-díjas! 2004 óta ítélik oda a Tüke-díjat, minden évben Pécs szabad királyi városi rangjára emelésének napján, január 21-én. Az elismerést olyan személyek kaphatják meg a pécsi polgárok szavazata alapján, akik tevékenységükkel példamutató módon és jelentősen hozzájárultak a város fejlődéséhez januárjában a VI. Tüke-díj átadási ünnepségének keretében egy tősgyökeres pécsi építész s fotóművészt, valamint a Szigetvári Takarék elnökét díjazták a pécsi Székesegyházban. A szentmisét követően a megtisztelő címet Habsburg Mihály főherceg adta át az építészet és fotóművészet terén egyaránt elismert Tillai Ernőnek, majd dr. Kiss Endrének, a Szigetvári Takarék elnök-ügyvezetőjének. A Dél-dunántúli Regionális Szövetség közgyűlésén Angster József-díj A tavalyi évben is újabb elismerések sora várt kollégáinkra. Június hónapban több kollégánk is munkájának megbecsülésére díjazásban részesült június 17-én a Dél-Dunántúli Regionális Szövetség közgyűlésén két kollégánk Riteczné Vass Gabriella (15 éve Takarékunknál eltöltött munkaviszonya s benne kiemelkedő üzletágvezetői munkásságért) és Radnai Béla (aki 20 éve, 1989-ben lett a pécsi Páfrány utcai fiókunk első fiókvezetője,majd 1999-ben a pécsi Bajcsy-fiókunk első fiókvezetője) kapott Szövetkezeti munkájáért megyei kitüntetést. Minden év július első hétvégéjén ünneplik világszerte a Nemzetközi Szövetkezeti Napot, így hazánkban is. Az ünnepség alkalmából Gráf József agrárminiszter kitüntetésben részesítette Pozsonyi Lórántné kollégánkat, a szigetvári fiókvezető helyettesét, a Gazdakártya értékesítés terén elért kiemelkedő tevékenységéért. Baranya legjobbjai a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara díjazottjai Kitüntetések, díjak átadásával ismerte el az elmúlt év kiemelkedő a megye, a baranyai városok érdekeit, illetőleg a gazdasági önkormányzatot segítő teljesítményeit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara január 30-án. Az eseményen külön jutalmazták azokat, akik Mohácson, Siklóson, Szigetváron és Komlón tevékenykednek. Az elnökség összesen huszonegy kategóriában jutalmazta a sikeres üzletembereket. A Baranya Gazdaságáért Díjat például dr. Szekeres György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezető igazgatója kapta, az Év Üzletembere Díjban Kresz Erika, a Kresz és Fiedler Kft. ügyvezetője részesült. Pécs városát is szolgáló gazdasági teljesítményéért az Angster József-díjat dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarék elnöke kapta. Elnök-ügyvezetőnk a díj átvételét követően a következőket nyilatkozta a megyei napilapnak: Elődeink példája mutatta, hogy a kis lehetőségekkel is lehet nagyot alkotni. Ezen az úton járva tapasztalhattuk meg, hogy a vállalkozók vidéki pénzintézetként is befogadják a Szigetvári Takarékot, egyre jobban támaszkodnak rá. Az Angster József-díj számomra inspiráló, nagyon jó márkanév, büszkeséggel tölt el és tovább ösztönöz. Kolléganőnk a Nemzetközi Szövetkezeti Napon Tüke-díj 18 19

11 Értékeink, jövőképünk Értékeink Kedves Városaink, ahol ügyfeleink élnek Stratégiai célunk egy olyan, versenyképes, regionális pénzintézet kialakítása, ami a magyar Takarékszövetkezeti szektoron belül a legnagyobb Takarékként dolgozik ügyfelei érdekében. Az integrációban rejlő lehetőségek és a Takarékokkal közös szinergiák kiaknázása mellett a továbbiakban is vezető szerepet kívánunk betölteni egyre szélesedő működési területünkön. Munkánk egyik legfőbb mozgatórugója, hogy folyamatosan erősítsük piaci pozíciónkat és biztosítsuk cégünk biztonságos működését. Ügyfeleink elégedettségének, bizalmának, lojalitásának megőrzése és növelése érdekében Takarékunk kulcsfontosságúnak tekinti az ügyfélközpontú magatartást, a szolgáltatások és a kiszolgálás minőségének javítását. Szem előtt tartjuk a folyamatos innovációt, a modern technikai feltételek biztosítását. Tevékenységünkben ugyancsak kiemelt szerepet tölt be az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó termékfejlesztés és munkatársaink folyamatos szakmai képzése. Érzékenyen figyelünk a társadalmat foglalkoztató kérdésekre, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk az előremutató kezdeményezéseket az élet minden területén. Elkötelezett célunk a takarékszövetkezeti alapértékek megtartása, a hagyományok a helyi értékek és közösségek megőrzése, segítése. Felelősséget érzünk környezetünk védelméért. Döntéseinkben erősítjük a környezeti gondolkodást, munkánk során előnyben részesítjük a környezetkímélő technológiák alkalmazását. Segítjük a környezetünk megóvását vállaló programokat, akciókat. Nap mint nap értékes tartalommal töltjük meg, és büszkén vállaljuk Az itthon vagyunk, és A kistérségek pénzügyi szolgáltatója jelmondatokat. X X Ügyfélközpontúság, a régió szolgálata Növekedés, innováció Fejlődés Lojalitás, elkötelezettség Helyi közösségek Hagyományok Integráció a takarékokkal Környezetünk védelme Zrínyi rockopera Szigetvár Kecskemét Pécs Jövőképünkben társaságunk továbbra is úgy jelenik meg, mint a régió bankja, amely a Dél-Dunántúlt és Bács-Kiskun megyét lefedő hálózattal dolgozik. Takarékunk a térség legnagyobb pénzintézetének szerepében széles körű regionális együttműködés megvalósításával végez pénzügyi szolgáltatást a jövőben is a helyi szereplők számára, és vállal széles körű társadalmi felelősséget ellátási területén. Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 Kalocsa Komló 20 21

12 Fiókhálózat Központ 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Telefon: (72) ; Fax: (72) Komlói fiók 7300 Komló, Városház tér 5. Telefon: (72) ; Fax: (72) Üzleti Központ 7621 Pécs, Rákóczi út 46. Telefon: (72) ; Fax: (72) Harkányi fiók 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Bajcsy-Zs. utcai fiók 7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Páfrány utcai fiók 7634 Pécs, Páfrány utca 2/A Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Irgalmasok úti fiók 7621 Pécs, Irgalmasok útja 24. Telefon: (72) ; Fax: (72) Szigetvári fiók 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. Telefon: (73) ; Fax: (73) Kozármislenyi fiók 7761 Kozármisleny, Orgona utca 2. Telefon: (72) ; Fax: (72) Kecskeméti fiók 6000 Kecskemét, Dobó körút 15. Telefon: (76) ; Fax: (76) Kalocsai fiók 6300 Kalocsa, Szent István út 57. Telefon: (78) ; Fax: (78) Dencsházai fiók 7915 Dencsháza, Petőfi utca 32. Telefon: (73) ; Fax: (73) Hoboli fiók 7971 Hobol, Dobó utca 2. Telefon: (73) Ibafai fiók 7935 Ibafa, Kossuth utca 2. Telefon: (73) Kétújfalui fiók 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35. Telefon: (73) ; Fax: (73) Bankautomatáink: Harkány, Kossuth Lajos utca 49. Kalocsa, Szent István út 57. Kecskemét, Dobó körút 15. Komló, Városház tér 5. Kozármisleny, Rózsa utca 2. Nagydobsza, Fő út 1/B Orfű, Széchenyi tér 29. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Pécs, Vadász utca 81. Pécs, Irgalmasok útja 24. Pécs, Kossuth tér 5. Pécs, Páfrány utca 2/A Pécs, Testvérvárosok tere 2. Szentlászló, Kossuth utca 1/C Szigetvár, József Attila utca 19. Mozsgói fiók 7932 Mozsgó, Batthány utca 13/C Telefon: (73) Nagydobszai fiók 7985 Nagydobsza, Fő utca 1/B Telefon: (73) ; Fax: (73) Szentlászlói fiók 7936 Szentlászló, Kossuth utca 1/C Telefon: (73) ; Fax: (73) Somogyapáti fiók 7922 Somogyapáti, Fő utca 21/A Telefon: (73) Somogyhárságyi fiók 7925 Somogyhárságy, Rákóczi utca 23. Telefon: (73) Somogyhárságy Somogyapáti Nagydobsza Hobol Kétújfalu Ibafa Mozsgó Dencsháza Kozármisleny Harkány 22

13 SZIGETVÁRI TAKARÉK 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. Telefon: (72) ; Fax: (72)

Beszámoló 2009. A Szigetvári Takarék 2008. évi üzleti jelentésével. Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu

Beszámoló 2009. A Szigetvári Takarék 2008. évi üzleti jelentésével. Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu Beszámoló 2009 A Szigetvári Takarék 2008. évi üzleti jelentésével II Lorem Ipsum A múlt tisztelete a jövő záloga Lorem Ipsum 1 Gazdálkodási mutatók 2008-ban Takarékunk mérlegfőösszege kiemelkedő mértékben,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Bajcsy-Zs. utcai fiók. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Nyitva tartás 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:00. Páfrány utcai fiók

Bajcsy-Zs. utcai fiók. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Nyitva tartás 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:00. Páfrány utcai fiók 4. sz. melléklet A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Cím: 7622 Pécs,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben