Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu"

Átírás

1 Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék évi üzleti jelentése

2 Elnöki köszöntő Tisztelt Tisztségviselőink, Ügyfeleink, Partnereink! Hagyománnyá vált Nálunk az elmúlt gazdasági évről szóló Éves Jelentés színes megjelentetése. A évi gazdálkodásunk válság ide vagy oda jó eredményeket hozott. Nem látványosan, de előreléptünk, erősödtünk, bővültünk és az elért eredményeink is tisztességes, tervünknek megfelelő. Hagyomány Nálunk a múltunk tisztelete, az évi Alapítók szándékainak való megfelelés, az elmúlt évi marketingmunkánk is erről a helyi értékekről, a helyben maradó értékteremtésről szól. Kedves Mindnyájuknak kívánom a Menedzsment és a 168 dolgozónk nevében, hogy a 18 fiókból álló hálózatunk szolgáltatásait továbbra is megelégedéssel vegyék igénybe! Dr. Kiss Endre elnök-ügyvezető A Szigetvári Takarék Magyarország egyik legnagyobb takarékszövetkezeteként minden lehetőséget megragad, hogy minden igényt kielégítően kiszolgálja ügyfeleit és partnereit, szükség esetén segítséget és támogatást nyújtson nekik. A hagyományos szövetkezeti erényeket, a szakmaiságot és a gondoskodó partneri odafigyelést ötvözve a modern banki infrastruktúra nyújtotta előnyökkel teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál magánszemélyeknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek és önkormányzatoknak egyaránt. 3

3 Pénzügyi adatok Pénzügyi adatok MÉRLEG adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés év év a. b. c. d. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés év év a. b. c. d Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+,-19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/ )

4 Gazdálkodási mutatók Takarékunk 2009-ben ismét bebizonyította, hogy tudatos, tervszerű gazdálkodással, a piaci kihívásoknak megfelelő, gyors, rugalmas döntéseivel stabil és eredményes szereplője a pénzügyi szektornak. Mérlegfőösszegünk az 50 éves múltunkhoz is méltóan átlépte az 50 milliárd forintos álomhatárt, mely egyúttal azt jelenti, hogy sikerült megőriznünk a dél-dunántúli régió legnagyobb szövetkezeti formában működő hitelintézetének címét. Eredményességünk társaságunk valamennyi munkatársának köszönhetően minden eddigi várakozásunkat meghaladta. 605 millió forintos adózás előtti eredményünk a évi eredményt 19%-kal múlta fölül. Saját tőkénk az eredmény visszaforgatásából eredően 15%-kal nőtt, meghaladva a 3,3 milliárd forintot évi gazdálkodásunkat alapvetően a piaci szereplők válságra adott válaszai határozták meg. Mindez érezhető volt a megtakarítási hajlandóságon, a hiteltűrő képességen éppúgy, mint a kamatok, hozamok alakulásában, vagy épp az egyre erősebb kockázati tényezőkben. Mindezen körülmények figyelembevételével büszkék vagyunk az elért eredményeinkre, még akkor is, ha a korábbi évek tendenciái, az addig fenntartható növekedési ütem 2009-re már nem volt jellemző. Ebben a piaci környezetben meghozott döntéseinket az állományaink alakulása igazolta: a kereskedelmi bankok részéről eddig nem látott rendkívül éles kamatversenyben meg tudtuk őrizni a közel 40 milliárd forintos betétállományunkat, 3400 új bankszámla-tulajdonosunk lett, 13%-kal nőtt giro-forgalmunk, 2,8 milliárd forinttal nőtt a hitelállományunk. Mindez persze áldozatokkal is járt, amelyből minden dolgozónk kivette részét, hiszen ben nem volt béremelés és csak mérsékelt összegű jutalom került kifizetésre, de egyetlen kollégánknak sem szűnt meg a munkahelye. Kevesebb összeg jutott támogatásra, de így is közel 30 millió forint került kifizetésre alapítványok, iskolák, önkormányzatok, sportegyesületek, kulturális rendezvények részére. Összegezve az elmúlt egy év eredményeit, elmondható, hogy működési adataink minden vonatkozásában megtestesül az értékteremtés. Az utóbbi évben fejlődésünk üteme a gazdaság hanyatlása ellenére sem változott. Kiemelt ügyfelünk legújabb budapesti könyváruházára mi is büszkék vagyunk Előtérben a humán tőke évi, kiemelkedő eredményeink hátterében elsősorban a humán tőke, munkatársaink egyéni jó teljesítménye áll. Az esztendő végén 170-en dolgoztunk a Szigetvári Takaréknál ügyfeleink lehető legjobb kiszolgálásának érdekében. Üzletpolitikánk ebben az évben a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kezelte a humán tőke gondozását, fejlesztését. Ennek egyik eszköze a több elemű, korszerű oktatási rendszer társasági kultúránkba beépült. A készségfejlesztő és értékesítést ösztönző, vezetőképző tréningek mellett nem feledkeztünk meg a szakmai tudást szinten tartó és frissítő képzésekről sem. A jó hangulatú munkához elengedhetetlennek tartjuk a hagyományossá vált, közös dolgozói rendezvények megtartását ben is megőriztük tradicionális összejöveteleink többségét: a Takarékbált, a Nőnapot, a közös sportnapokat, a Mikulásünnepséget. A Szórakoztató Takarék címmel megrendezett új nyereményjáték ugyancsak erősíti dolgozóink összetartását. A hasonló kezdeményezések közösségépítő erejét a jövőben újra és újra ki fogjuk használni. Szigetvári a Takarékbál királya Nőnapi karaoke Kedvencünk, a MiZo Pécs 2010 kosárlabdacsapat. 6 7

5 Integráció a stabil háttér Számítástechnikai rendszerünk, a BOSS 10 éves Helyi bank a helyi polgárokért Páfrány fiókunk olimpikon ügyfelei Nemzetközi és a hazai példák mutatják a történelem során: a szövetkezeti szervezeti forma sikeres és működőképes. A szövetkezetek kielégítették az emberek természetes igényét, hogy beleszólhassanak környezetük formálásába és a rájuk vonatkozó döntések hozzájuk minél közelebb, lehetőleg helyben szülessenek meg. Az ügyfelek gyakran maguk is tagjai, tulajdonosai a Takarékoknak, ami számos előnnyel jár számukra, s kedvezően befolyásolja a mi munkánkat is. Manapság az integrációt alkotó 113 Takarék lefedi az ország teljes területét fiókjával és hétezer-nyolcszáz munkavállalójával ez a legnagyobb hálózattal rendelkező pénzintézeti csoport Magyarországon. Közös mérlegfőösszegünk 3%-os növekedéssel 1400 milliárd forintos értéket ért el az év végére, a saját tőkeállomány pedig 106 milliárd forintot tett ki. Az Integráció betétállománya 1154 milliárd forint volt, miközben a kihelyezett hitelállomány 660 milliárd forintra nőtt. A Takarékok fontos szerepet töltenek be a speciális kis- és középvállalkozói hitelprojektekben, valamint a kistérségi és a regionális fejlesztésekben. A nagyobb összegű hiteligényeket együttműködve a Takarékbankkal konzorciumok szervezésével elégítik ki. A Takarékszövetkezeti Integráció hagyományosan aktív az agrárfinanszírozásban, azon belül is a családi gazdaságok és a mezőgazdasági kistermelők hitelhez juttatásában. A Takarékok évről évre növelve piaci részesedésüket, működésük hatékonyságát és jövedelmezőségét a magyar hitelintézeti rendszer versenyképes szereplőivé váltak. Ennek érdekében pénzügyi-gazdasági együttműködést folytatnak. Ennek a közös munkának részese elsősorban ernyőbankunk a Takarékbank, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ), valamint a szektor saját intézményvédelmi alapja, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA), mely az országos betét- és befektetővédelem (OBA, BEVA) mellett egy további, az előbbieket kiegészítő biztonsági elemet jelent a szektor ügyfeleinek. Villants a kártyáddal! - ifjúsági kampány Takarékunk legnagyobb értéke, kincse ügyfeleink bizalma, amely a nagyon erős piaci versenyben is folyamatosan bővülő ügyfélkört hoz magával. Jelenleg közel negyvenezer lakossági ügyfelünk van. A Szigetvári Takarék a számlaszolgáltatások terén teljes körű termékpalettával áll ügyfelei rendelkezésére. Különböző bankszámlacsomagjaink egyszerre több, kedvező kondíciókkal rendelkező és egymáshoz kapcsolódó szolgáltatás felhasználását teszik lehetővé. A széles körű kínálatból munkatársaink hozzáértő, szakavatott segítségével mindenki könnyen megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Ügyfeleink növekvő számban veszik igénybe a bankszámlákhoz kapcsolódó modern technikai szolgáltatásokat. A Mobilinfo SMS-rendszerben ad tájékoztatást a számlamozgásokról. A bankszámlák elektronikus úton történő elérése az Internet vagy a Home Banking szolgáltatásunkkal igényelhető. Betéteseink számára évente többször hirdetünk betétgyűjtő akciót erre minden esztendőben kiemelt alkalmat jelent az október végi Takarékossági Világnap, de keresettek a deviza-megtakarítások is. A befektetési területen növekedett a nyugdíj-előtakarékossági számlák száma. További pénzügyi szolgáltatásként Fundamenta lakástakarék-pénztári megtakarításokkal és biztosítások értékesítésével is ügyfeleink rendelkezésére állunk. A működési területünk valamennyi lakóját egyaránt szolgálják saját 15 bankjegykiadó automatánk. Ezek minden városi fiókunk mellett (Pécs, Szigetvár, Komló, Harkány, Kozármisleny, Kecskemét, Kalocsa), valamint Orfűn, Szentlászlón és Nagydobszán is megtalálhatóak. Bankautomata-hálózatunk a magától értetődő készpénzfelvétel és -befizetés mellett alkalmas a mobiltelefon-feltöltésre és a VISA-kártyák elfogadására is. Az országban bankkártyás ügyfeleink több mint 700 integrációs bankautomatát használhatnak pénzügyi tranzakcióikhoz kedvező kondíciókkal. Világszerte pedig több millió elfogadóhelyen vásárolhatnak plasztikkártyáikkal készpénzkímélő módon és díjmentesen. Intenzív termékfejlesztésünknek köszönhető, hogy az elmúlt években a hitelek területén szintén teljes körűvé vált lakossági termékpalettánk. A klasszikus személyi kölcsönök és a különböző, államilag is támogatott lakáshitelek mellett egyre nagyobb teret nyernek gyakorlatunkban a szabad felhasználású jelzáloghitelek. A speciális ügyféligényre kifejlesztett, termőföld alapú jelzáloghitelünk mely például a földvásárláshoz is ideális hátteret biztosít egyedülálló lehetőségeket kínál a piacon. Takarékpont A 2008-ban elindult közös termékfejlesztésen és piaci fellépésen alapuló, még szorosabb együttműködés a TAKARÉKPONT, melynek résztvevői az ország minden pontján egységes lakossági termékeket és szolgáltatásokat kínálnak azonos márkanév és logó alatt. A tavalyi évben 14 hitelintézet tartozott a Takarékponthoz, ez a szám a 2010-es évre jelentősen bővülni fog. A közel 250 fiókot magába foglaló Tpont-hálózat már most a második legnagyobb hitelintézeti fiókhálózatot jelenti az országban. Üzleti partnereink legyenek azok magánszemélyek, családi gazdaságok, kis- és középvállalkozók, önkormányzatok vagy egyéb nonprofit szervezetek egyre növekvő számban ismerik fel a helyben igénybe vehető pénzügyi szolgáltatások előnyeit. A Takarékok gyors és rugalmas kiszolgálást biztosítanak, melyet a jogi önállóságból fakadó helyi döntéshozatal, az alapos helyismeret és az ügyfelek igényeinek folyamatos figyelése tesz lehetővé. A fejlesztések is tovább folytatódtak a hálózaton belül: júliustól lehetővé vált egy közös informatikai rendszer kialakításának a nyomán az ügyfelek kölcsönös készpénzforgalmi kiszolgálása a fiókok között, ez nagyon sokat javított a lehetőségeken. Az Integrált Takarékszövetkezetek e csoportjának egyesülésében benne foglaltatik többek közt a közös költségviselésű marketing is. Meglepően jó visszhangja lett a Made in Hungária c. filmnek és a Villants ifjúsági kártyának is. Pécs-Bajcsy ügyféltér 8 9

6 A vállalkozók térségi bankja Takarékunk a mikro-, kis- és középvállalkozások számára ugyancsak teljes körű és versenyképes szolgáltatásokat, termékeket kínál. Jelenleg több mint nyolcezer vállalkozónak, vállalkozásnak nyújtunk megnyugtató és kényelmes választ finanszírozási és pénzügyi gondjaira. Országosan és helyben egyformán szoros együttműködést ápolunk a Vállalkozók Országos Szövetségével, illetve a Kereskedelmi és Iparkamarákkal. Közös munkánk leglátványosabb eleme a Széchenyi Kártya, amely Takarékunk legsikeresebb terméke 3 milliárd forintos állományával. A Magyar Fejlesztési Bank több hitelkonstrukciójában veszünk részt bonyolítóként, így biztosítva ügyfeleink számára a kedvezményes kamatozású és hosszabb futamidejű hitellehetőségek igénybevételét. Kiemelt termékeink többek közt az Egészségügyi fejlesztési hitel, az Európa agrár csatlakozási hitel, az Európa Technológiai hitel, a Sikeres Magyarország hitel, a Sikeres Magyarország Önkormányzati hitel, a Sikeres Magyarország Agrárfejlesztési hitel és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési hitel. Az Új Magyarország Kisvállalkozói hitel esetében ügynökként szolgálhatjuk ki vállalkozóinkat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereteiben Takarékunk csatlakozik azokhoz a pénzintézetekhez, amelyek célja a mikrovállalkozások felzárkóztatása, versenyképességi és fenntarthatósági lehetőségeinek bővítése. A mikrohitel, és a portfólió-garancia program révén új megoldást kínálunk a fejlesztésekben és a hitelhez juttatásban. Takarékunk hagyományosan elkötelezett a vidék felé, ebből fakadóan jelentős mértékben vállalunk részt az agrárium finanszírozásában. Az általunk kihelyezett mezőgazdasági hitelek nagysága megközelíti az 5 milliárd forintot. Jelentős a szerepünk a különböző állami támogatások megelőlegezésében, s egyes, államilag támogatott konstrukciók közvetítésében is. Sikeres termékünk a Gazdahitel Gazdakártya konstrukció, amelyet a Takarékbank a Takarékszövetkezeti Integráció közreműködésével dolgozott ki a Széchenyi Kártya mintájára, kifejezetten mezőgazdasági vállalkozók számára. Év végén 100 agrárvállalkozásnak az összesen 500 millió Ft gazdahitel állományát kezeltük. Szoros az együttműködésünk a garanciaintézményekkel is, amelyek igénybevétele elősegíti, illetve megkönnyíti ügyfeleink hitelhez jutását. Vállalkozói ügyfeleink Önkormányzati és nonprofit ügyfeleink Az elmúlt esztendőkben töretlen lelkesedéssel folytatódott önkormányzataink akvizíciója, mely elsősorban újonnan nyitott harkányi fiókunkra koncentrálódott. Az év végével két többcélú kistérségi társulás, negyvenhat települési önkormányzat és tizenegy körjegyzőség volt a számlatulajdonosunk. A partnerségi viszony kialakítását folytattuk a nagyobb méretű szervezetek vonatkozásában is. Az év során több közbeszerzési eljáráson indulva nyertes ajánlattevők voltunk Szigetvár, Harkány, Komló és Pécs Város Önkormányzata esetében. A pénzforgalmat mára minden önkormányzatunk kizárólag elektronikus úton intézi. Az alapszolgáltatásokon túl teljes körű banki szolgáltatásokkal segítjük helyhatóságainkat. Betételhelyezési, befektetési lehetőséget kínálunk, illetve a legkülönfélébb hitelterméket biztosítjuk munkájukhoz: munkabér- és folyószámlahitelt, forgóeszközhitelt, támogatás-megelőlegezési hitelt, saját forrású fejlesztési hitelt, valamint az MFF által biztosított Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram termékeit. Kisebb önkormányzataink leginkább a folyószámlahitel, valamint a támogatás-megelőlegező forgóeszközhitel igénybevételével élnek. Az utóbbi pénzügyi lehetőség különösen népszerűvé vált az EMVA-forrásból támogatott falubusz beszerzések pénzügyi rendezésekor. További fontos partnereinket jelentik a nonprofit szférából a lakásszövetkezetek, a társasházak, az alapítványok és az egyesületek, melyek részére közel hétszáz számlát vezettünk 2009 végével. E szervezeteknek az elektronikus banki kapcsolaton túl ugyancsak széles körű megtakarítási lehetőséget biztosítunk. Nonprofit ügyfeleink körében szintén igen népszerű támogatásmegelőlegezési hitelkonstrukciónk, melynek segítségével gyorsan, egyszerűen oldhatják meg a pályázatokkal kapcsolatos finanszírozási gondjaikat. Társasházaink számára 2009-ben ismét kedvezményes lehetőséget biztosítottunk a kamattámogatott társasházi hitelek felvételére Harkányi fióknyitás Fióknyitás Kozármislenyben Népszerű vállalkozói termékünk a Gazdakártya Jászdózsai kiemelt ügyfelünké volt az Év Bioterméke ben 10 11

7 Saját termékeink 2009-ben Takarékpontos termékeink 2009-ben 12 13

8 Ifjúsági ügyfelek Díjazzuk a legtehetségesebbeket Társadalmi szerepvállalás Támogattuk a kékesdi templom építését Üzletpolitikánkban kiemelt szerepet szántunk az ifjúság, a fiatalabb generációk megszólításának. Ennek a törekvésünknek, valamint az évek óta megismételt, alaposan megtervezett akcióinknak köszönhetően egyre értékesebb sikereket érünk el az ifjúsági termékek forgalmazásában. Ilyen típusú fejlesztésünk a Junior- és a már tizenhat éves kortól köthető Start-számla. Ugyancsak ide sorolhatjuk a teljes értékű lakossági bankkártyaként működő Zseb. web Junior bankkártyát, illetve a Diákhitelt. Korszerű ifjúsági termékünk a Kölyökkártya, ami a bankkártyával rendelkező szülők 7 14 éves gyermekeinek biztonságos készpénzhez jutását segíti. A promóciók mellett tevékenységünkben szintén fontos szerepet kap a kifejezetten a fiatalok számára kialakított, és e korosztályhoz közel álló megjelenésű, célzott kialakítású és szövegezésű honlapunk, amely a címen található meg a világhálón. Ez az oldal minden információt tartalmaz ifjúsági termékekeinkkel kapcsolatban. A pénzügyi lehetőségek bemutatása mellett ügyelünk rá, hogy a fiatalokat érdeklő színes hírek, információk is helyet kapjanak weblapunkon. A térség oktatási intézményei folyamatosan és több szempontból számíthatnak a Szigetvári Takarék támogatására. A pénzügyi ismeretek terjesztése céljából kollégáink speciális szakismereti órákat tartanak a megkeresést elfogadó iskolákban. Koncepciónk egy további lényeges eleme, hogy Takarékunk a szakképzési támogatásokat minden alkalommal helyi szinten osztja szét, figyelembe véve az egyes intézményekkel ápolt kapcsolatokat. Ennek a tudatos munkának az egyik legjelentősebb eredménye az az együttműködési megállapodás, amit a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával kötöttünk. Ez az immáron jól szabályozott, szerződéses kapcsolat egyaránt közelebb hozza a pécsi egyetemistákat Takarékunkhoz és a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Társadalmi szerepvállalásunk és kapcsolatépítésünk egyik alappillérét az általunk szervezett rendezvények jelentik. Az egyes ügyfélcsoportjainknak szánt szakmai fórumok mellett a mindenki számára elérhető kistérségi és régiós események szervezői, szakmai partnerei és esetenként támogatói vagyunk. Segítségünkkel valósul meg számos kiemelt rendezvény, mint például a Takarékos Borverseny, a Zrínyi Napok, a Szentlőrinci Gazdanapok s Lobbiparti, a Sétatér Fesztivál, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, és a PBKIK rendezvényei valamint a Pécsi Balett előadásai. Mindezek mellett aktív támogatói vagyunk kistérségeink önkormányzati vagy más szervezésű fesztiváljainak, nagyobb eseménysorozatainak. A sport területén is fontosnak érezzük a szerepvállalást, így a MiZo Pécs 2010 kosárlabda-csapatot, a Kozármisleny SE-t, és a PVSK tájfutó szakágát is támogatjuk. Egyik legfontosabb rendezvényünk minden év október 31-én a Takarékossági Világnap megünneplése. A hagyományos Takaréknap ünnepélyes megtartása városi ügyfeleink körében éppen úgy számon tartott esemény, mint az őshaza falvaiban. Lokálpatriotizmusunk jeleként az elmúlt évtizedben százmillió forintot juttattunk vissza a kultúrának, az egészségügynek, az oktatásnak, a sportnak és a civil szervezetnek. Az előbbiek közül is kiemelkedik, hogy a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt sikere érdekében alapító tagként működünk közre a PATRÓNUS Pécsi Kulturális Alapítványban. Mindezek mellett a Zsolnay Vilmos élettörténetéről szóló film, a New York-i Gyugyi László Zsolnay-gyűjtemény és a Zsolnay Mauzóleum finanszírozásával szintén hozzájárulunk az EKF sikeréért. Felelősséget érzünk a megyeszékhely mellett a tágabb térséget is kedvező lehetőségekkel kecsegtető program legeredményesebb megvalósulásában. Támogatási politikánk kiemelt szereplője: Patapoklosi Vigadó Téri Esték Szigetváron III. Pécsi Pénzügyi Napok Faültetés a Szigetvári Általános Iskolában Ifjúsági ügyfeleinkkel a szelektív hulladékgyűjtésért A segítségünkkel épült meg az ibafai játszótér Komlói Expo 14 15

9 Térségi kapcsolatok Félévszázados töretlen és eredményes tevékenységünk, egyben jövőbeni munkánk kulcsszava az együttműködés, melyhez természetesen partnereket kellett és kell a jövőben is találnunk. Meggyőződésünk, hogy egy sikeres térség fejlődésének alapjait a helyi szereplők összefogása teremti meg. Ennek építésében mi a kezdetektől fogva jelen vagyunk. Közvetlenül, alapító tagként csatlakoztunk a Szentlőrinc Szigetvár kistérség helyi vidékfejlesztési közösségéhez, a SZINERGIA LEADER-közösséghez. Egyben aktívan részt vettünk a tervezői csoport munkájában, gazdagítva a helyi tervezést. Közvetve jelen vagyunk a pécsi, a komlói, a siklósi helyi vidékfejlesztési közösségekben és tapasztalatainkkal támogatjuk munkájukat. Kecskeméten és környékén a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. nyerte el ugyanezt a feladatot, amely úgyszintén számlatulajdonos ügyfelünk. Baranya megyében két LEADERszervezet számlavezetője és finanszírozója vagyunk. Ezeken kívül három helyi vidékfejlesztési irodát is ügyfeleink között üdvözölhetjük. A hazai regionalizmus előretörésével párhuzamosan, folyamatos munkával terjesztettük ki kapcsolatainkat a térségi fejlesztés szintjén. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt., valamint az Innovációs Ügynökség munkatársaival rendszeresen közös fórumokon, szakmai rendezvényeken szerepelünk együtt. A gazdasági együttműködés hazánkban újszerű, előremutató formája a klaszterek megalakítása és fejlesztése. A Szigetvári Takarék e téren is élen jár, hiszen a fiókhálózat hatókörébe tartozó szerveződésekben alapítóként vesz részt. Ennek a folyamatnak köszönhetjük a pécsi Kulturális Innovációs Klasztert, majd a Szigetvári Turisztikai Klasztert. Ide kötődik a kalocsai Dél- Alföldi Regionális Szakképzési Nonprofit Zrt., valamint a kecskeméti 3 P létrejötte. Kalocsán, a Zrt.-ben tulajdonosok és számlavezetők vagyunk, a többi helyen alapítóként és számlavezetőként szerepelünk. A klaszterek eredményes beindulásával további jelentős ügyfélakvizíció várható. Gráf Józseffel a Lobbi Partin Patrónus alapítványunk az EKF sikeréért Új fiókjaink: Harkány, Kozármisleny Harkány Takarékunk 2008-ban Harkányban nyitotta meg egyik új fiókját, a fürdőváros és a környező falvak számára. A rövid múltra visszatekintő fiókintézmény jó fogadtatását jelzi, hogy a nyitás utáni időszakra tervezett létszám bővítésére egyre nagyobb és megalapozott az igény. Az eddig elért eredmények kellően alátámasztják a fióknyitás létjogosultságát. Ezt annak ellenére állíthatjuk, hogy a baranyai fürdővárost nem csupán az általános válság, hanem a turizmuson belüli konkurenciaharcban játszott, korábbinál kisebb szerepe is sújtja az elmúlt hónapokban. A vázolt helyzetben még inkább érvényes: a kiélezett versenyhelyzetben figyelmünk Harkányban sem csökkenhet. Nem lesz elég kiharcolt pozíciónk megtartása, hanem azt oly módon kell megvédenünk, ami ügyfélkörünk teljes megelégedésére szolgál, illetve elősegíti e kör eddig sikeres bővítését. Kozármisleny 2008 őszétől újabb fiókkal bővült Takarékunk hálózata. Tizennyolcadik fiókirodánk a Pécs szomszédságában lévő Kozármislenyben nyitott meg. Központi, frekventált helyen, kellemes, oldott, családias hangulatban állunk meglévő és új ügyfeleink rendelkezésére. Fiókunk egyik lényeges előnye a kényelmes, várakozás nélküli kiszolgálás, amit értelemszerűen meglévő partnereink élvezhetnek. Leendő ügyfeleinknek pedig a jövőben fogjuk bebizonyítani, hogy méltóak vagyunk jó hírünkre. Tapasztalataink szerint Kozármisleny városa folyamatosan fejlődő település, ahol a megyeszékhelyhez való közelség számos lehetőséget rejt magában. Az itt élők elsősorban Pécsett dolgoznak, ezért ehhez igazodva alakítottuk ki a nyitva tartást. A hét két napján a szokásosnál hosszabb munkaidőben várjuk ügyfeleinket, hogy megkönnyítsük ügyintézésüket. Kozármislenyi kollégáink Kozármislenyi fiókunk Harkányi fiókunk 16 17

10 Büszkeségeink Egyik fő büszkeségünket elért eredményeink jelentik: dr. Kiss Endre a Szigetvári Takarékból az ország legnagyobb szövetkezeti pénzintézetét fejlesztette ki munkatársaival. Takarékunk a megyei kis- és középvállalkozások egyik legnagyobb banki szolgáltatója a régióban. Kiss Endre alapítóként kezdeményezte a Baranya megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány létrehozását. A vállalkozói központ munkáját irányító szervezet teszi lehetővé a kisvállalkozói szolgáltatások biztosítását, többek között a sikeres mikrohitel-programot. A gazdaság- és a vállalkozásfejlesztés terén minden arra érdemes kezdeményezést, programot támogat, elkötelezett a térség fejlődése iránt. Igazgatóságunk elnöke, ügyvezetőnk mindezek mellett a helyi kultúra és a civil kezdeményezések fontos mecénása. Szoros kapcsolatokat ápol az önkormányzatokkal, a kamarákkal, és tevékenységével segíti gazdaságszervező munkájukat. Az EKF-program melletti markáns kiállása pozitívan befolyásolta a közvélemény. Dr. Kiss Endre Tüke-díjas! 2004 óta ítélik oda a Tüke-díjat, minden évben Pécs szabad királyi városi rangjára emelésének napján, január 21-én. Az elismerést olyan személyek kaphatják meg a pécsi polgárok szavazata alapján, akik tevékenységükkel példamutató módon és jelentősen hozzájárultak a város fejlődéséhez januárjában a VI. Tüke-díj átadási ünnepségének keretében egy tősgyökeres pécsi építész s fotóművészt, valamint a Szigetvári Takarék elnökét díjazták a pécsi Székesegyházban. A szentmisét követően a megtisztelő címet Habsburg Mihály főherceg adta át az építészet és fotóművészet terén egyaránt elismert Tillai Ernőnek, majd dr. Kiss Endrének, a Szigetvári Takarék elnök-ügyvezetőjének. A Dél-dunántúli Regionális Szövetség közgyűlésén Angster József-díj A tavalyi évben is újabb elismerések sora várt kollégáinkra. Június hónapban több kollégánk is munkájának megbecsülésére díjazásban részesült június 17-én a Dél-Dunántúli Regionális Szövetség közgyűlésén két kollégánk Riteczné Vass Gabriella (15 éve Takarékunknál eltöltött munkaviszonya s benne kiemelkedő üzletágvezetői munkásságért) és Radnai Béla (aki 20 éve, 1989-ben lett a pécsi Páfrány utcai fiókunk első fiókvezetője,majd 1999-ben a pécsi Bajcsy-fiókunk első fiókvezetője) kapott Szövetkezeti munkájáért megyei kitüntetést. Minden év július első hétvégéjén ünneplik világszerte a Nemzetközi Szövetkezeti Napot, így hazánkban is. Az ünnepség alkalmából Gráf József agrárminiszter kitüntetésben részesítette Pozsonyi Lórántné kollégánkat, a szigetvári fiókvezető helyettesét, a Gazdakártya értékesítés terén elért kiemelkedő tevékenységéért. Baranya legjobbjai a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara díjazottjai Kitüntetések, díjak átadásával ismerte el az elmúlt év kiemelkedő a megye, a baranyai városok érdekeit, illetőleg a gazdasági önkormányzatot segítő teljesítményeit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara január 30-án. Az eseményen külön jutalmazták azokat, akik Mohácson, Siklóson, Szigetváron és Komlón tevékenykednek. Az elnökség összesen huszonegy kategóriában jutalmazta a sikeres üzletembereket. A Baranya Gazdaságáért Díjat például dr. Szekeres György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezető igazgatója kapta, az Év Üzletembere Díjban Kresz Erika, a Kresz és Fiedler Kft. ügyvezetője részesült. Pécs városát is szolgáló gazdasági teljesítményéért az Angster József-díjat dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarék elnöke kapta. Elnök-ügyvezetőnk a díj átvételét követően a következőket nyilatkozta a megyei napilapnak: Elődeink példája mutatta, hogy a kis lehetőségekkel is lehet nagyot alkotni. Ezen az úton járva tapasztalhattuk meg, hogy a vállalkozók vidéki pénzintézetként is befogadják a Szigetvári Takarékot, egyre jobban támaszkodnak rá. Az Angster József-díj számomra inspiráló, nagyon jó márkanév, büszkeséggel tölt el és tovább ösztönöz. Kolléganőnk a Nemzetközi Szövetkezeti Napon Tüke-díj 18 19

11 Értékeink, jövőképünk Értékeink Kedves Városaink, ahol ügyfeleink élnek Stratégiai célunk egy olyan, versenyképes, regionális pénzintézet kialakítása, ami a magyar Takarékszövetkezeti szektoron belül a legnagyobb Takarékként dolgozik ügyfelei érdekében. Az integrációban rejlő lehetőségek és a Takarékokkal közös szinergiák kiaknázása mellett a továbbiakban is vezető szerepet kívánunk betölteni egyre szélesedő működési területünkön. Munkánk egyik legfőbb mozgatórugója, hogy folyamatosan erősítsük piaci pozíciónkat és biztosítsuk cégünk biztonságos működését. Ügyfeleink elégedettségének, bizalmának, lojalitásának megőrzése és növelése érdekében Takarékunk kulcsfontosságúnak tekinti az ügyfélközpontú magatartást, a szolgáltatások és a kiszolgálás minőségének javítását. Szem előtt tartjuk a folyamatos innovációt, a modern technikai feltételek biztosítását. Tevékenységünkben ugyancsak kiemelt szerepet tölt be az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó termékfejlesztés és munkatársaink folyamatos szakmai képzése. Érzékenyen figyelünk a társadalmat foglalkoztató kérdésekre, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk az előremutató kezdeményezéseket az élet minden területén. Elkötelezett célunk a takarékszövetkezeti alapértékek megtartása, a hagyományok a helyi értékek és közösségek megőrzése, segítése. Felelősséget érzünk környezetünk védelméért. Döntéseinkben erősítjük a környezeti gondolkodást, munkánk során előnyben részesítjük a környezetkímélő technológiák alkalmazását. Segítjük a környezetünk megóvását vállaló programokat, akciókat. Nap mint nap értékes tartalommal töltjük meg, és büszkén vállaljuk Az itthon vagyunk, és A kistérségek pénzügyi szolgáltatója jelmondatokat. X X Ügyfélközpontúság, a régió szolgálata Növekedés, innováció Fejlődés Lojalitás, elkötelezettség Helyi közösségek Hagyományok Integráció a takarékokkal Környezetünk védelme Zrínyi rockopera Szigetvár Kecskemét Pécs Jövőképünkben társaságunk továbbra is úgy jelenik meg, mint a régió bankja, amely a Dél-Dunántúlt és Bács-Kiskun megyét lefedő hálózattal dolgozik. Takarékunk a térség legnagyobb pénzintézetének szerepében széles körű regionális együttműködés megvalósításával végez pénzügyi szolgáltatást a jövőben is a helyi szereplők számára, és vállal széles körű társadalmi felelősséget ellátási területén. Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 Kalocsa Komló 20 21

12 Fiókhálózat Központ 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Telefon: (72) ; Fax: (72) Komlói fiók 7300 Komló, Városház tér 5. Telefon: (72) ; Fax: (72) Üzleti Központ 7621 Pécs, Rákóczi út 46. Telefon: (72) ; Fax: (72) Harkányi fiók 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Bajcsy-Zs. utcai fiók 7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Páfrány utcai fiók 7634 Pécs, Páfrány utca 2/A Telefon: (72) ; Fax: (72) Pécs, Irgalmasok úti fiók 7621 Pécs, Irgalmasok útja 24. Telefon: (72) ; Fax: (72) Szigetvári fiók 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. Telefon: (73) ; Fax: (73) Kozármislenyi fiók 7761 Kozármisleny, Orgona utca 2. Telefon: (72) ; Fax: (72) Kecskeméti fiók 6000 Kecskemét, Dobó körút 15. Telefon: (76) ; Fax: (76) Kalocsai fiók 6300 Kalocsa, Szent István út 57. Telefon: (78) ; Fax: (78) Dencsházai fiók 7915 Dencsháza, Petőfi utca 32. Telefon: (73) ; Fax: (73) Hoboli fiók 7971 Hobol, Dobó utca 2. Telefon: (73) Ibafai fiók 7935 Ibafa, Kossuth utca 2. Telefon: (73) Kétújfalui fiók 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35. Telefon: (73) ; Fax: (73) Bankautomatáink: Harkány, Kossuth Lajos utca 49. Kalocsa, Szent István út 57. Kecskemét, Dobó körút 15. Komló, Városház tér 5. Kozármisleny, Rózsa utca 2. Nagydobsza, Fő út 1/B Orfű, Széchenyi tér 29. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 7. Pécs, Vadász utca 81. Pécs, Irgalmasok útja 24. Pécs, Kossuth tér 5. Pécs, Páfrány utca 2/A Pécs, Testvérvárosok tere 2. Szentlászló, Kossuth utca 1/C Szigetvár, József Attila utca 19. Mozsgói fiók 7932 Mozsgó, Batthány utca 13/C Telefon: (73) Nagydobszai fiók 7985 Nagydobsza, Fő utca 1/B Telefon: (73) ; Fax: (73) Szentlászlói fiók 7936 Szentlászló, Kossuth utca 1/C Telefon: (73) ; Fax: (73) Somogyapáti fiók 7922 Somogyapáti, Fő utca 21/A Telefon: (73) Somogyhárságyi fiók 7925 Somogyhárságy, Rákóczi utca 23. Telefon: (73) Somogyhárságy Somogyapáti Nagydobsza Hobol Kétújfalu Ibafa Mozsgó Dencsháza Kozármisleny Harkány 22

13 SZIGETVÁRI TAKARÉK 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. Telefon: (72) ; Fax: (72)

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOM Egy hazai bank a Takarékszövetkezeti Integráció sikeréért 4 Fő pénzügyi adatok 5 Az Elnök vezérigazgató üzenete 6 A Felügyelőbizottság Elnökének üzenete 10 Tulajdonosi háttér

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS

SZERKESZTETTE FELELÕS KIADÓ TERVEZTE NYOMTATÁS DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA POLONUS ENTER STUDIO 98 ARTEMIS NYOMDA MÜLLER JÁNOS ÉVES JELENTÉS 2004 SZERKESZTETTE DR. BALOGH IMRE TRENKA GYULA FELELÕS KIADÓ MÜLLER JÁNOS TERVEZTE POLONUS ENTER STUDIO 98 NYOMTATÁS ARTEMIS NYOMDA Tartalom 3 11 21 31 53 63 65 66 67 68 69 73 74 75 79 ELNÖKI

Részletesebben

Köszöntöm Önt, Tisztelt Olvasó,

Köszöntöm Önt, Tisztelt Olvasó, Borító 2. A tőke szaporodásának közvetlen oka nem a munka, hanem a takarékosság. Való igaz a szorgalmas munka teremti meg a javakat, amelyeket a takarékossággal fel lehet halmozni, de bármennyit is teremtsen

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 ÉRTÉKEINK Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT.

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. 2005 éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. tartalom A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA............................................. 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK..................................................

Részletesebben

vállalati felelősségvállalási jelentés csr

vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr 4 TISZTELT OLVASÓ 2013, ahogy a hazai bankrendszer egésze, úgy az OTP Bank számára is mozgalmas év volt.

Részletesebben

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év

... t~. ÜZLETI JELENTÉS. 2011. év. lagyar Béla Vezérigazgató P.H. MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év 1 Hungary .~ung.~ GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés 2011. év GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben