Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények"

Átírás

1

2 ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban rejlő kihívások is követelményeket állítanak. A főiskola a fennállása óta felhalmozott, megteremtett értékeknek jó gazdája kíván lenni, szellemi tőkéjét és mindazon javakat, amelyek a kutatás-fejlesztés szellemi innovációja mentén létrejöttek az oktatás szolgálatába állítja. Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények elérhetőek, kézzelfoghatóak és megtarthatóak legyenek. Nekünk, a mi időnkben kell megtalálni a helyes utat, a problémákra a megoldásokat, ki kell jelölnünk azt az irányt, amelyhez tartva magunkat, hallgatóink számára biztosítani tudjuk a tudás megszerzésének lehetőségét. Időnként elérkezik egyegy pillanat, amikor valamely új ötlet vagy benyomás hatására az emberi elme kitágul, és soha többé nem zsugorodik vissza előző méreteire vallja Oliver Wendell Holmes. Szeretnénk, ha főiskolánk nem csak felvillanásokban, hanem hosszabb távon is hatással lenne azokra, akik jövőjüket a mi képzési lehetőségeinkben látják meg. Főiskolánk története, eddig bejárt útja az ékes bizonyítéka, hogy a kitartó, fegyelmezett munka, a 2

3 tervezés, az új ötletek bevonása, a látókör folyamatos szélesítése által elérhető a kívánt cél, egy olyan felsőoktatási intézmény megteremtése, amely a valós életben felhasználható tudást ad. A gyakorlatorientált képzési rendszer képes arra, hogy a hallgatókat felkészítse a munkaerőpiac változásaira, felkészíti arra, hogy jól vegyék az akadályokat, hogy fontosnak tartsák nem csak szakmát, de hivatást is választanak, amikor benyújtják jelentkezésüket. Az élet iskola nélkül olyan, akár a hamu. Fabio Geda szavai arra ösztönöznek bennünket, hogy a fellobbanó tudásvágyat ne hagyjuk kihunyni, hogy folyamatosan szítsuk azt a tüzet, amely hallgatóinkban a választott hivatás szeretetét táplálja, amelynek köszönhetően már tanulmányaik alatt vállalják akár nemzetközi porondon is a megmérettetést, amely által iskolánk a szó legátfogóbb értelmezésében is európai tudásbázissá fejlődik. A 21. század emberének tudása sokrétű, figyelmét több irányban kell elosztania. Műveltsége országhatárokon átívelő, ugyanígy szakmai tapasztalata, nyelvismerete és érdeklődése sem merülhet ki a felszínes dolgokban, messzebbre kell látnia és mélyebbre kell ásnia tudásában ahhoz, hogy hivatását magas színvonalon űzhesse. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola szándékai szerint megteremti hallgatói számára a lehetőséget, hogy ők lehessenek a jövő emberei, akik karrierjüket már azon a napon megalapozzák, amikor először átlépik a főiskola kapuját. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

4 KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSc) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Emberi erőforrások Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Kertészmérnöki Környezetgazdálkodási agrármérnöki Mezőgazdasági mérnöki Szőlész-borász mérnöki Vadgazda mérnöki M MESTERKÉPZÉSI SZAKOK (MA/MSc) GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Turizmus-menedzsment Vállalkozásfejlesztés Vezetés és szervezés AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Vidékfejlesztési agrármérnöki F FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETEN Emberi erőforrások Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Kertészmérnök Környezetgazdálkodási agrármérnök Mezőgazdasági mérnök Szőlész-borász mérnök INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Gazdaságinformatikus SZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

5 A FŐISKOLÁN FOLYÓ KÉPZÉS RENDSZERE A főiskola egymásra épülő, felsőfokú végzettséget adó képzési ciklusai az alapképzés és a mesterképzés. A főiskola az előzőek mellett felsőoktatási szakképzést és szakirányú továbbképzést is folytat. Alapképzés Az alapképzés a többciklusú képzési rendszer első felsőfokú végzettséget adó képzési szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére és olyan, a munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad, mellyel lehetővé válik a végzés utáni azonnali elhelyezkedés. Alapképzésre az vehető fel, aki legalább középfokú végzettséget (érettségi) szerzett, valamint bizonyos szakokon megfelelt a felsőoktatási intézmény által felvételi eljárás keretében lefolytatott szakmai alkalmassági, illetőleg gyakorlati vizsgán. Az alapképzésben alapfokozat (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) és szakképzettség szerezhető legalább 6, de legfeljebb 8 félév alatt, és legalább 180 kredit szakmai gyakorlatigényes szakok esetén legalább 210 kredit, de legfeljebb 240 kredit megszerzésével. Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet mesterképzésre, illetve szakirányú továbbképzésre. Mesterképzés A mesterképzés a többciklusú képzési rendszer második felsőfokú végzettséget adó szintje, ahol szakmai specializálódásra, az alapképzésben szerzett tudás elmélyítésére, specializálására van lehetőség. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc) szerzett, illetve akinek legalább főiskolai végzettsége van. A mesterképzésben mesterfokozat (Master of Arts, MA vagy Master of Science, MSc) és szakképzettség szerezhető legalább 2, legfeljebb 4 félév alatt, legalább 60 és legfeljebb 120 kredit megszerezésével. Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, szakirányú továbbképzésre. Felsőoktatási szakképzés Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető. A felsőoktatási szakképzésre kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legfeljebb öt félév. Felsőoktatási szakképzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, tanúsítványnyal, oklevéllel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintre épülő szakmai képzés a szakirányú továbbképzés. A felsőoktatási intézmények az alap- vagy mesterfokozattal rendelkezők számára szakirányú továbbképzést is folytathatnak, amelynek során kredit teljesítésével további, szakirányú szakképzettség szerezhető. A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. A képzési idő 2 4 félév. Gyöngyös, Mátrai út 36. tel.:

6 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés céljai, a szak előnyei: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához. A gazdálkodási és menedzsment alapszak egységes közgazdasági alapozásra építve a gazdálkodáshoz szükséges alapvető ismeretanyag elsajátítása mellett speciális ismeretek megszerzésére is lehetőséget ad. Rugalmas tantárgyi összetételével mód nyílik a hallgatók számára, hogy érdeklődési körüknek és távlati elképzelésüknek megfelelő tantárgyi struktúrát válasszanak és állítsanak össze. Az általános képzésben megszerezhető ismeretek révén széles az illeszkedési felületet a gazdálkodás különböző területeihez. Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idő nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelező szakmai gyakorlat, levelező tagozaton 8 félév. A szakmai gyakorlatot levelező tagozaton is teljesíteni kell. Amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelműen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) időszakot 5 hetes vizsgaidőszak követi. Nappali tagozaton a szakmai gyakorlati félév kivételével heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. DEBRE NORBERT Logisztikai Szakterületi Igazgató, Tanácsadó ISYS-ON Informatikai Tanácsadó Kft. A képzés széles spektruma leheto vé tette, hogy ezt a szakot elvégezve az ellátandó munka minden területén megálljuk a helyünk. Az oktatott tárgyak, és a képzés gyakorlat-orientáltsága hozzásegítettek ahhoz az átfogó tudás megszerzéséhez, amely nélkül ezen a területen nem lehet sikereket elérni. 6 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

7 KERESKEDELEM ÉS MARKETING (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak előnyei: olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi/marketing szaktudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi/marketing tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához. A szakon végzett hallgatók képesek lesznek mikro-, kis- és középvállalkozások, marketing tevékenységének önálló, átfogó irányítására, szervezésére, nagyvállalatok marketing részfeladatainak teljes körű ellátására, marketingszolgáltató piackutató, reklám- és PR ügynökségek vállalkozások különböző munkaköreinek önálló ellátásra, mikro-, kis-és középvállalkozások kereskedelmi tevékenységének önálló tervezésére, irányítására, bonyolítási feladatainak szervezésére, koordinálására, nagyvállalatok kereskedelmi részfeladatainak önálló megoldására. Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon. A képzés ideje: a képzési idő nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelező gyakorlat, levelező és távoktatási tagozaton 8 félév. Levelező és távoktatási tagozaton, amennyiben a hallgató munkáltatója egyértelműen igazolja, hogy a betöltött munkakörben végzett tevékenység során teljesülnek a szakmai gyakorlat követelményei is, akkor a hallgatónak nem kell külön szakmai gyakorlaton részt vennie. eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. SINKOVITS ANDRÁS marketing menedzser, Mediaworks Hungary Zrt. A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival, a Nemzeti Sporttal, a Népszabadsággal, a Világgazdasággal, nyolc regionális napilapjával, no i és gasztromagazin portfóliójával, digitális média termékeivel Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata. A KRF Kereskedelem és marketing BA alapszakán végeztem 2009-ben, ahol a leheto leg-gyakorlatorientáltabb képzést kaptam, amit - talán nem is gondolnád - jelenleg Magyarországon nem sok helyen kaphatsz meg. Még le sem diplomáztam, amikor már felelo s pozícióban voltam. A képzés már említett gyakorlatorientáltsága révén más gyakornokokhoz képest pontosabban és hatékonyabban dolgoztam, a felmerülo problémákat gyorsabban kezeltem és szakszeru en jártam el. Rövidesen projekt koordinátor, majd junior marketing menedzser lettem, a fentieknek köszönheto en ma már marketing menedzseri pozíciót töltök be. Momentán a Képes Sport brandmenedzsere egy személyben, valamint az új online portfóliónkért vagyok felelo s (pl. mindmegette.hu), és kiemelt feladatom az üzletfejlesztés. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 7

8 EMBERI ERŐFORRÁSOK (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés célja, a szak előnyei: a szervezetek természetes törekvése, hogy minél nagyobb és minél nehezebben behozható versenyelőnyre tegyenek szert. Az erőforrások által elérhető versenyelőnyök közül az emberi tudás, gyakorlat és motiváció a legtartósabb. Így az emberrel, mint erőforrással való foglalkozás napjainkban éli meg a legnagyobb változásokat. Egyre több speciálisan képzett, mi több minden eddiginél képzettebb szakemberre van szükség, olyanokra, akik a szervezet vezetőjének első helyettesei lehetnek. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzés mellett cél, hogy a végzett hallgatók kellő ismeretekkel rendelkezzenek tanulmányaik mesterszakon történő folytatásához. A szakon végezettek a vállalati szférán túl elhelyezkedhetnek a fejvadász cégeknél, a munkaügyi hivatalokban, a munkaerő-piaci tanácsadás, de a közszolgálat területén is. Az ideális jelentkező emberszerető, képes és hajlandó foglalkozni mások örömeivel és gondjaival, aki a megfelelő gondolkodási intelligencia (IQ) mellett magas fokú érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkezik és ezek alapján egyszerre elkötelezett tud lenni egy szervezet és annak munkatársai felé. Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon. A képzés ideje: A képzési idő nappali tagozaton 6 félév, levelező tagozaton 8 félév. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A hetes oktatási (szorgalmi) időszakot 5 hetes vizsgaidőszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. Levelező tagozaton a konzultációkat hétvégi napokon (péntek, szombat) tartjuk. eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. SZALAI-CZOMPOLY JÚLIA HR vezető Accenture, Hungary Emberismeret, tapasztalat és megalapozott tudás kell ahhoz, hogy a munka során az emberrel mint ero forrással tudjunk foglalkozni. A szak elvégzése leheto séget teremt, hogy szakmai ismeretekkel felvértezve álljunk e nemes és nagy körültekintést igénylo feladat elé. 8 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

9 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak előnyei: a Károly Róbert Főiskola célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, számviteli és pénzügyi szakfeladataik irányítására. A szak választását elsősorban azok számára javasoljuk, akik megalapozott közgazdasági és módszertani ismeretek megszerzése mellett kiemelten kívánnak foglalkozni a gazdaságban lebonyolódó pénzügyi folyamatokkal, valamint a gazdasági események elszámolási és értékelési rendszerével. Azon hallgatók jelentkezésére számítunk, akik tanulmányaik befejezése után vállalkozások számviteli és pénzügyi munkafolyamatait kívánják irányítani, koordinálni, hitelintézeteknél, befektetési szolgáltatóknál, illetve más pénzügyi intézményeknél kívánnak tevékenykedni, vagy az adóigazgatás (pl. NAV,) munkafolyamataiban kívánnak szerepet vállalni. Mindemellett fontos számukra, hogy szakmai nyelvismeretük is magas színvonalú legyen. Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon. Képzési idő: nappali tagozaton 6 félév + 1 félév kötelező szakmai gyakorlat, levelező és távoktatási tagozaton 8 félév. eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. NAGY ATTILA MKB Bank, Vállalati hitelezés területi igazgató, Heves és Nógrád megye Számos késo bbi siker alapját képezo munkaterületro l beszélünk. Tévhit, hogy száraz és monoton munkát kíván attól, aki ezt választja. A mu ködés és gazdálkodás kérdései a magját jelentik minden más megoldandó feladatnak. Ennek kialakításában, fenntartásában, hosszú távú eredményeiben részt venni pedig megérik azt a befektetést, amelyet a tanulás jelent. A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 9

10 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés célja, a szak előnyei: olyan szakemberek képzése a cél, akik az általános közgazdasági ismeretek elsajátításán kívül magas szinten ismerik a turisztikai szakma területeit, és legalább két idegen nyelven beszélnek, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőfokú képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához. Az elmúlt másfél évtizedben a turizmus és vendéglátás hazai munkaerőpiacán folyamatosan növekedett a felsőfokú végzettségűek iránti igény és a foglalkoztatási trendeknek köszönhetően ez a jövőben is várható. A végzettséggel elsősorban szállodákban, vendéglátóhelyeken, turisztikai szervezeteknél, gyógyfürdőkben, rendezvényszervező cégeknél lehet elhelyezkedni. A szak választása esetén a hallgatók neves partnereinknél szerezhetnek gyakorlatot, de részt vehetnek az intézet oktatói által koordinált Európai Uniós programban is. A szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik a turizmus és vendéglátás iránti általános érdeklődésen túl jó interperszonális kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek, rugalmasak és elhivatottak. Emellett fontos a szakmában az idegen nyelv mindennapi használata, így előnyt jelent több nyelv megfelelő ismerete. Az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon. Képzési idő: nappali tagozaton 6 félév + 1 félév (13-15 hét) szakmai gyakorlat, levelező tagozaton 8 félév (szakmai gyakorlattal). eredményes záróvizsga, valamint a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A turizmusvendéglátás alapképzési szak elvégzése után a hallgatók elsősorban a Turizmus menedzsment mesterképzési szakon tanulhatnak tovább. DINYA ANIKÓ értékesítési vezető Hotel Opál Mi, akik ezen a területen dolgozunk, azt szeretnénk megmutatni, hogy a jó vendéglátó, a jó gazda, a turizmusban érdekelt és vendégekkel, emberekkel foglalkozó szakember akkor sikeres, ha a szakmai képzettségen, nyelvismereten túlmeno en teljes odaadással végzi munkáját. Szélesre tárhatja a kapukat és leheto sége van sok mindent megmutatni azoknak, akik ezt igénylik. Ezért otthonosan mozog, bárhová is vezeti az út, amelyen jár. 10 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

11 GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak előnyei: a cél olyan szakemberek gazdaságinformatikusok nevelése, akik alkalmasak az üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, és az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére. Hallgatóink megismerkedhetnek az informatika legújabb szakterületeivel is, a weblapszerkesztéssel, jól felszerelt laboratóriumunkban multimédiás anyagok készítésével, az on-line kereskedelem üzleti és informatikai kérdéseivel. Érdeklődő hallgatóink számára a pénzügyi, logisztikai terület mélyebb elsajátításához is biztosítjuk a feltételeket. Végzett hallgatóink képesek lesznek arra, hogy az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva növeljék a vállalkozás üzleti versenyképességét, biztosítsák a szervezet hatékony működését. Képesek lesznek az üzleti problémák megértésére, a megoldáshoz szükséges informatikai eszközök kialakítására, ill. beszerzésére, alkalmazására, a működés felügyeletére és a megfelelő minőség biztosítására. Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok: alkalmazni tudják a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagát; informatikai eszközöket tudnak használni az üzleti problémák megoldására; képesek megtanulni a folyamatosan megújuló informatikai ismereteket; képesek új informatikai kompetenciák elsajátítására; rendelkeznek olyan kommunikációs képességekkel és idegen nyelvi ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik a hazai és külföldi gazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködést. Az oklevélben szereplő szakképzettség gazdaságinformatikus. Képzési idő: nappali tagozaton 7 félév. A képzés tanévekre és félévekre osztott. A 15 hetes oktatási (szorgalmi) időszakot 5 hetes vizsgaidőszak követi. Nappali tagozaton heti órás a félévközi órarend szerinti elfoglaltság. eredményes záróvizsga, valamint egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. ROBOTIKA SZAKKÖR A Robotika Szakkör a Károly Róbert Fo iskolán októberében jött létre Dr. Pántya Róbert vezetésével. Ma már a Károly Róbert Szakkollégium részeként, Robotika Szakcsoportként, mu ködik. A szakcsoport aktív tagjai Gazdaságinformatikus BSc szakos hallgatók, akik dönto en Lego robotok építésével (pl.: Sumo-robot, Rubikkocka kirakó, színszortírozó, útvonal-követo, stb.) és programozásával foglalkoznak, de más típusú robotok is rendelkezésre állnak a vizsgálatokra, kutatásokra (pl.: MA-WIN, Asuro). A Sumo-robotok összecsapásai gyakran színesítik a Károly Róbert Fo iskola rendezvényeit, programjait (pl.: Kutatók éjszakája, Educatio Szakkiállítás, középiskolai Robot-bemutatók). A INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET 11

12 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés céljai, a szak előnyei: a cél olyan szakemberek munkaerőpiacra bocsátása, akik képesek a mezőgazdasági termeléssel, szolgáltatással és szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Szerepet kaphatnak az önkormányzatok és térségi szerveződéseik település- és vidékfejlesztési tevékenységeiben, valamint az agrár-szakigazgatás intézményeinek munkájában. Az elsajátított vidékfejlesztési, mezőgazdasági, gazdálkodási és regionális tudományi ismeretek birtokában képessé válnak a vidéken élők életfeltételeinek javítására, az agrárvállalkozások irányítási és gazdasági feladatainak ellátásra. dzseléséhez és ellenőrzéséhez, valamint a vidékfejlesztési stratégiák és programok összeállításához. A képzés több tudományterület (közgazdaságtan, agrártudományok, Európai Uniós ismeretek, regionális tudományok, vidékfejlesztés, informatika és térinformatika, projekt management) korszerű ismeretanyagából épül fel, olyan sokrétű tudást nyújtva, amely újdonságként és hiányként jelentkezik a munkaerő-piacon. Az oklevélben szereplő szakképzettség gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök. JÁMBOR DÉNES projektmenedzser ESZA Nonprofit Kft. Az elsajátított tudás alkalmazhatósága érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a rendszeresen aktualizált, széleskörű és a munkaadói elvárásoknak megfelelő gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ennek érdekében a hallgatók olyan egyéni és csoportos feladatokat oldanak meg tanulmányaik során, amelyek jó alapot biztosítanak a helyi közösségek megszervezéséhez, a pályázatok megírásához, a projektek mene- Képzési idő: nappali és levelező tagozaton 6 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat. eredményes záróvizsga, a szakképzettség megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. A vidék számos problémával küzd. A vidékfejlesztés fontos kérdés. Aki kello en elhivatott részese akar lenni a problémák felszámolásának, érintse az a településfejlesztés, a multifunkcionális gazdálkodás, vagy a vidéki örökség kérdését, annak a szak elvégzésével minderre leheto sége nyílik. 12 AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

13 KERTÉSZMÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés célja, a szak előnyei: célunk olyan kertészmérnökök képzése, akik napjaink munkaerő piacán képesek a szőlő-, gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-, valamint gyógynövénytermesztés szervezésére és szakmai irányítására. Célunknak tekintjük, hogy a végzett hallgatóink fejlett kapcsolatteremtő, problémafelismerő és megoldó képességgel rendelkezzenek. Képzésünkben kiemelkedő a gyakorlati ismeretek oktatása. Növényházunkban a legkorszerűbb hidrokultúrás zöldséghajtatást valósítottuk meg. Az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetünk a szőlőtermesztés és a borászat gyakorlati hátterét biztosítja. A dísznövénytermesztéshez, továbbá a zöldfelület gazdálkodáshoz és parkfenntartáshoz részben az Erdőteleki Arborétumunk nyújt oktatási hátteret. Az alapképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: a hetedik félév gyakorlata teljesíthető a KRF tangazdaságában, agrárkutatási egységeiben, gazdálkodó szervezetnél, továbbá a KRF gyakorlati képzésére szándéknyilatkozatot benyújtott partnereinél egyaránt. Végzett hallgatóink önálló vállalkozásban vagy irányító vezetőként (társas vállalkozásokban, családi gazdaságokban, borászati üzemekben, mezőgazdasági szakigazgatásban) alkalmazzák a nálunk szerzett ismereteket. Az oklevélben szereplő szakképzettség kertészmérnök. A képzési ideje: nappali és levelező tagozaton 6 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat eredményes záróvizsga, a szakképzettség megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. JAKAB TÜNDE családi kertészet Magnólia virágüzlet és faiskolai áruda A klímaváltozás miatt a megújuló energiaforrások iránti igény megno tt. A ma kertészmérnökének már nem csak az a feladata, hogy hagyományos növénytermesztési vagy kertészeti beruházási kérdésekkel foglalkozzon, hanem az is, hogy más, összetettebb feladatokra koncentráljon. A AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 13

14 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés céljai, a szak előnyei: a szak a klasszikus agrárképzési területen túl a legkorszerűbb környezetvédelmi technológiák elsajátítására fókuszál. Erősségei között említhető a környezetállapot-felmérés, valamint a biomassza alapú energiák előállításának és hasznosításának világszínvonalú, gyakorlatorientált oktatása. A környezetállapotfelmérés terén elsajátítható ismeretek kapcsán magáért beszélnek a tények: a Mexikói-öbölbeli olaj- és a magyar vörösiszap-katasztrófa környezeti hatásainak felmérése, az ENSZ 12. Regionális Támogató Hivatalának a működtetése. A szakhoz kötődő legújabb projekt pedig a NASA-nak kutat élő anyagot a felszínen hiperspektrális technikával. Célunk, hogy a szaknak elismertséget adó csúcstechnológiák használatát hallgatóink is elsajátítsák, hiszen azok nemcsak a szennyezések felmérésére alkalmasak, de az Unió mezőgazdasági igazgatása is jórészt az általunk alkalmazott távérzékelési technikákon alapszik. A hazai munkaerőpiacon jelenleg jó eséllyel helyezkedik az a szakember, aki ismeri környezetszennyezési modellezéseket, terepi mintavételi módszereket és kiértékelő szoftvereket. A szak hallgatói mélyreható ismereteket szereznek a biogáz-előállításról, a biomassza termesztésről és biomassza fűtőművek működtetéséről. Természetesen nem maradnak el a környezeti elemek védelméhez kapcsolódó ismeretek sem, a vízminőség-, a levegőtisztaság-, a talaj-, valamint a zaj- és rezgésvédelem területein. A képzés külön hangsúlyt fektet a hulladékgazdálkodás és szennyvíztisztítás ismeretköreinek elsajátítására is. A Főiskola kiváló szakmai-gyakorlati hátteret biztosít a szakon tanulók számára: 100 hektáros energiaültetvény, biomassza fűtőmű, korszerű laboratóriumok, terepi eszközök és a legmodernebb légi szenzorok várják jövőbeni hallgatóinkat. Az oklevélben szereplő szakképzettség környezetgazdálkodási agrármérnök. Képzési idő: a képzési idő nappali és levelező tagozaton 7 félév. eredményes záróvizsga, valamint egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) típusú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. JUHÁSZ TAMÁS é s JUHÁSZ JÓZSEF Környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatók, az Életpálya Alapítvány Shell Innovációs fődíj 2013 év nyertesei A fôiskola olyan szakmai képzést és tudást adott nekünk, melyet az üzleti életben, a szakmánkban és a nagybetûs életben is hasznosítani tudunk. A kiválóan felszerelt laboratórium és tangazdaság nagyban hozzájárult sikereink eléréséhez. Rengeteg segítséget kaptunk oktatóinktól, egy olyan képzést keretein belül, amely megállja a helyét a munkaerôpiacon. 14 AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

15 MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak előnyei: a cél olyan agrárszakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és a gazdálkodás szaktudományaiban általános jártassággal rendelkeznek. Tanulmányaik végeztével széleskörű természettudományi-, műszaki,- mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekkel, legalább egy idegen nyelven kommunikációs készséggel és kellő szakmai intelligenciával rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek önálló gazdálkodásra, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, vállalkozások létrehozására és működtetésére, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére. Az elmúlt évek eseményei, mint például a globális klímaváltozás felismerése, a megújuló energiaforrások iránti igény erősödése, az élelmiszer árrobbanás egyaránt a mezőgazdaság felértékelődését eredményezik. Hazánk ökológiai adottságai lehetőséget biztosítanak piacképes, minőségi mezőgazdasági termékek előállításához. Ehhez magas szintű, igényes technológiát kell megvalósítani, melyhez egyre több jól képzett szakemberre van szükség. Főleg azoknak ajánlható ez a képzés, akik alapvetően természettudományos érdeklődésűek és emellett érdeklődést mutatnak a gazdasági tudományok iránt is. Szeretik a szakmai kihí-vásokat, fogékonyak az új technológiák iránt. Változó gazdasági környezetben és természeti feltételek mellett is a mezőgazdasági termelést, élelmiszer-termelést és a gazdálkodást tekintik élethivatásuknak. Képzési idő: a képzési idő nappali és levelező tagozaton 7 félév. Az oklevélben szereplő szakképzettség mezőgazdasági mérnök. eredményes záróvizsga, valamint egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) típusú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. KLEINEICZEL SZILVIA növényvédelmi és növényi termék ellenőrzési osztályvezető, igazgató helyettes Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Tata Akinek mindene a föld, a föld nyújtotta kincsek szeretete, a növényekkel való foglalkozás, az ezt a szakot választja. A növénytermesztés, a növényi termékek elo állítása nem csak a természet szeretetét, az iránta való tiszteletet jelenti, de az önmegvalósításnak egy o si és örökké jelenlévo módját is takarja. A AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 15

16 SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A A képzés céljai, a szak előnyei: a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola immáron öt évtizede foglalkozik felsőfokú szőlész-borász képzéssel. Az újonnan induló a Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak magas szintű elméleti és gyakorlati képzést biztosít hallgatói számára. Az alapszakhoz gyakorlatorientált, 4 féléves felsőfokú szakképzések kapcsolódnak A főiskolához tartozó pincészet mintegy 60 hektár szőlőterületet művel a Mátrai és az Egri borvidékeken, amelyhez korszerű borászati üzemegységek is kapcsolódnak. Képzéseink színvonalát erősíti az intézményhez tartozó Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet munkája, valamint a korszerű laboratóriumok és a borbíráló szaktanterem. Gyöngyösön 2500 hektoliter, Egerben pedig 5000 hektoliter tárolókapacitású borászati üzemünkben hallgatóink a gyakorlatban elsajátíthatják a szőlő-feldolgozás, erjesztés, borkezelés, érlelés és palackozás legkorszerűbb technológiáját. Emellett mind Gyöngyösön, mind Egerben, jól felszerelt laboratóriumok szolgálják a borászati analízisek oktatását. A 7. féléves üzemi gyakorlatot hallgatóink Magyarország jeles borászatai mellett megfelelő nyelvtudás esetén a világ más részein is folytathatják. Az oklevélben szereplő szakképzettség szőlész-borász mérnök Képzési idő: nappali tagozaton: 6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat, levelező tagozaton 6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat. eredményes záróvizsga, valamint az Európai Unió legalább egy hivatalos nyelvéből, amely nyelven a szakmának tudományos szakirodalma van államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. BOLYKI JÁNOS tulajdonos egri Bolyki Pincészet A jó bornak is kell a cégér, és a jó borásznak is. Itt nem lehet csak elméletben jónak lenni, mert az eredmény azonnal látható, so t ízlelheto. 16 AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

17 VADGAZDA MÉRNÖKI (BSc ) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzés céljai, a szak előnyei: olyan szakemberek képzése a cél, akik vadászati, vadgazdálkodási vadbiológiai, mezőgazdasági, műszaki és közgazdasági ismereteik birtokában képesek a gyakorlatban a vadállományt, mint megújuló természeti erőforrást, környezetkímélő, racionális módon kezelni és hasznosítani. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán évtizedes múltra tekint a vadászattal, vadgazdálkodással és természetvédelemmel kapcsolatos oktatás. A végzett hallgatóink közül korszerű felkészültségük, kiváló szakismeretük, birtokában sokan lettek hivatásos vadászok, természetvédelmi őrök, vadászati felügyelők. A képzés kiemelten foglalkozik az ökológiai alapú vadgazdálkodás lehetőségeivel, a vadászturizmussal, távérzékelési módszerek vadgazdálkodási célú felhasználásával. Kinek ajánlható a képzés? Annak, akit érdekel a vadvédelem, a vadgazdálkodás és a vadászat, a világhírű magyar vadállomány megőrzése, a vadállomány mint megújuló természeti erőforrás, a természeti környezet, a vad élőhelyének védelme, a természeti erőforrás-gazdálkodás és a vadgazdálkodás gyakorlata. Az oklevélben szereplő szakképzettség vadgazda mérnök. Képzési idő: 7 félév. Levelező tagozat: tantárgyankénti konzultáció hétvégén. eredményes záróvizsga. Egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. NAGY KÁROLY Erdő- és Természetvédelmi Osztály, Vadászati előadó Egererdő Zrt. Az erdo természeti kincs, amelynek megóvása mindannyiunk kötelessége. Ebben a vadgazdálkodásért elhivatottságot, felelo sséget érzo knek is fontos szerepe van. A vadállomány bölcs hasznosításához azonban pusztán a természet szeretete nem elegendo, jól alkalmazható, széles köru szakmai ismeretekkel is rendelkezni kell. A vadgazda mérnök nem csak életek felett dönt, hanem felelo sséget vállal a természeti értékek mego rzéséért és gyarapításáért is. A AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 17

18 TURIZMUS-MENEDZSMENT (MA) MESTERKÉPZÉSI SZAK M A képzés céljai, a szak előnyei: a Turizmus-menedzsment mesterszak célja olyan közgazdászok képzése, akik az elsajátított módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására, és alkalmasak doktori tanulmányok folytatására. Szükséges előképzettség: alapképzési (BA/BSC) illetve főiskolai, egyetemi szintű végzettség. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda, valamint vendéglátó és szálloda szak. Egyéb alapképzési szakok, illetve főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe. A Turizmus-menedzsment mesterszakon végzettek számára a tág értelemben vett turizmus-gazdaság biztosít elhelyezkedési lehetőséget. Az ideális jelentkező az a megfelelő alapképzettséggel rendelkező jelölt, aki a turizmus alszektoraiban vezető pozícióban szeretne dolgozni, aki kihívást érez az ilyen jellegű munka iránt. A mesterszakon végzett hallgatók megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására Az oklevélben szerepelő szakképzettség okleveles közgazdász turizmusmenedzsment mesterszakon. Képzési idő: nappali és levelező tagozaton 4 félév, szakmai gyakorlat nincs. a mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 18 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

19 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS (MA) MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési idő: nappali és levelező tagozaton egyaránt 4 félév, félévente átlagosan 5 tantárgygyal. Mindez nappali tagozaton átlagosan heti órát jelent. Levelező tagozaton a konzultációk hétvégi napokon (péntek délután, szombat, vasárnap) kerülnek megtartásra. M A képzés célja, a szak előnyei: a képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az oklevélben szerepelő szakképzettség okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon. eredményes záróvizsga, valamint angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 19

20 VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS (MA) MESTERKÉPZÉSI SZAK M Képzési idő: nappali és levelező tagozaton egyaránt 4 félév. Levelező tagozaton a konzultációk hétvégi napokon (péntek délután, szombaton, vasárnap) tartják. A képzés célja, a szak előnyei: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment szélesebb, továbbá a termelés és szolgáltatásmenedzsment szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a gazdasági szervezetek munkafolyamatait. Az innovációra és kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítva képesek a problémákat felismerni, elemezni és megoldani. Választásuk alapján lehetőségük van ismereteiket olyan speciális területeken is elmélyíteni, mint a marketingmenedzsment, a turizmusmenedzsment, az információmenedzsment, illetve az innovációmenedzsment. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Választható szakirány: termelés és szolgáltatásmendzsment Az oklevélben szereplő szakképzettség okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon. eredményes záróvizsga, valamint angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. 20 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Előadó: Károly Róbert Főiskola

Előadó: Károly Róbert Főiskola Előadó: Károly Róbert Főiskola 1 A képzés szintjei és finanszírozása Magyar állami ösztöndíjas Önköltséges Mesterképzési (MA/MSc) szak Képzési idő 4 félév Alapképzési (Ba/BSc) szak Képzési idő: 6-7 félév

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola 2 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben