Standards Journal. 58. évfolyam, 5. szám május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Standards Journal. 58. évfolyam, 5. szám 2006. május"

Átírás

1 Standards Journal 58. évfolyam, 5. szám május Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út Telefon: Telefax: ; Levélcím: Budapest 9. Pf MSZT-honlap: A szerkeszt óbizottság elnöke: SIMON PÉTER A szerkeszt óbizottság titkára: PONGRÁCZ HENRIETTE A szerkeszt óbizottság tagjai: DR. BÍRÓ BÉLA PÁRCZEN JÓZSEF VÍGH KÁROLY Felel ós kiadó: PÓNYAI GYÖRGY Készült: MSZT El ófizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága: 1008 Budapest, Orczy tér 1. El ófizethet ó a postán, a kézbesít óknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Egyes számok megvásárolhatók az MSZT SZABVÁNYBOLT-ban (1091 Budapest, Üll ói út 25. tel.: , telefax: ) Szabványok megrendelése: MSZT SZABVÁNYBOLT fax: Megjelenik havonta. Egy szám ára: 1150,-Ft. El ófizetési díj negyed évre: 3450,-Ft. fél évre: 6900,-Ft. egy évre: ,-Ft. HU ISSN X INDEX TARTALOM SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK Nemzeti szabványok közzététele Nemzeti szabványok visszavonása Nemzeti szabványok helyesbítése Hirdetmény jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabványok magyar nyelv ú változatának megjelenésér ól Közlemény szabványok programba vételér ól Felhívás Új európai szabványkiadványok EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Az új megközelítés ú irányelvekhez (direktívákhoz) harmonizált érvényes európai szabványok száma és magyar bevezetésük helyzete április 1-jéig Az új megközelítés ú irányelvekhez (direktívákhoz) hasonló irányelvekhez harmonizált érvényes európai szabványok száma és magyar bevezetésük helyzete április 1-jéig TANÚSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK Min óségirányítási rendszer tanúsítása Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása Tanúsítási okiratok visszavonása Tanúsítási okiratok módosítása Munkahelyi egészségügyi és biztonsági irányítási (MEBIR) rendszer tanúsítása NEMZETKÖZI SZABVÁNYKIADVÁNYOK IEC-szabványkiadványok HÍREK TÁJÉKOZTATÓK A vizsgálati módszerek szerint elvégzett zajmérések megbízhatósága (Kvojka Ferenc) Az MSZT/MB 711 M úanyagok nemzeti szabványosító m úszaki bizottság m úködése (Huisz Ferenc) Pályázati felhívás CONTENTS STANDARDIZATION Publication of national standards Withdrawal of national standards Correction of national standards Announcement on the publication of the Hungarian version of standards implemented by endorsement notice Announcement on the inclusion of standards in the programme Announcement New European standards OTHER INFORMATION Number of valid European standards harmonized to New Approach directives and their implementation in Hungary (by 1 st of April 2006) Number of valid European standards harmonized to New Approach like directives (based on some principles of the New Approach and Global Approach) and their implementation in Hungary (by 1 st of April 2006) 42 CERTIFICATION Certification of quality management systems Certification of environmental management systems Withdrawal of certification documents Amendment of certification documents Certification of occupational health and safety management systems NEW INTERNATIONAL STANDARDS IEC standards NEWS INFORMATION Reliability of noise measurements carried out according to test methods (Mr. F. Kvojka) Activity of the MSZT/MB 711 Plastics national technical committee for standardization (Mr. F. Huisz) Announcement on competition

2 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 1 SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közlemény A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló, évi XXVIII. törvény 8. (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak alapján: 1. Közzéteszi az 1. sz. jegyzékben felsorolt nemzeti szabványokat. 2. Közzéteszi a 2. sz. jegyzékben szerepl ó nemzeti szabványok visszavonását. 3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl ó nemzeti szabványok helyesbítését. A közzétett nemzeti szabványok és a visszavonás a közzététel napjától érvényesek. 1. Nemzeti szabványok közzététele 1. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez Pónyai György s.k., a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezet ó igazgatója A szürke alapra nyomtatott szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület címoldalas jóváhagyó közleménnyel, a közzétételük napjától magyar nemzeti szabványokká nyilvánítja. Ezek a magyar nemzeti szabványok angol nyelv úek és magyar címoldaluk van. A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhet ók az MSZT Szabványboltban (Budapest IX., Üll ói út 25., 1091, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: , telefax: ), illetve elektronikus formában beszerezhet ók címen. 01 Általános el óírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció MSZ EN 165:2006 Személyi szemvéd ó eszközök. Szakszótár Az MSZ EN 165:1997 helyett (idt EN 165:2005) 07 Matematika. Természettudományok MSZ EN ISO :2006 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO :2006) (idt EN ISO :2006; idt ISO :2006) MSZ EN ISO 21187:2006 Tej és tejtermékek. A bakteriológiai min óség kvantitatív meghatározása. Útmutató a rutin- és a referencia-módszer eredményei közötti átszámítási tényez ó megállapításához és igazolásához (ISO 21187:2004) (idt EN ISO 21187:2005; idt ISO 21187:2004) MSZ EN ISO 21871:2006 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a kis számú, feltételezhet óen Bacillus cereus baktériumok meghatározására. Legvalószín úbbszám-technika és kimutatási módszer (ISO 21871:2006) (idt EN ISO 21871:2006; idt ISO 21871:2006) 13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság MSZ EN 14907:2006 A környezeti leveg ó min ósége. A lebeg ó szilárd anyag PM2,5 tömegfrakciójának meghatározása szabványos gravimetriás mérési módszerrel (idt EN 14907:2005)

3 2 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN ISO :2006 A h ómérsékleti környezet ergonómiája. Az emberi reakció értékelési módszerei felületekkel való érintkezéskor. 3. rész: Hideg felületek (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ :2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(vi)tartalom meghatározása Az MSZ :1998 helyett MSZ EN ISO 7730:2006 A h ómérsékleti környezet ergonómiája. A h ókomfort analitikus meghatározása és megadása a PMV- és a PPD-index kiszámításával, valamint a helyi h ókomfort kritériumai (ISO 7730:2005) Az MSZ EN ISO 7730:1998 helyett (idt EN ISO 7730:2005; idt ISO 7730:2005) MSZ EN ISO 7731:2006 Ergonómia. Közösségi területek és munkahelyek vészjelzései. Akusztikai vészjelzések (ISO 7131:2003) Az MSZ EN 457:1994 helyett (idt EN ISO 7731:2005; idt ISO 7731:2003) MSZ EN ISO :2006 Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonalsablonok. 1. rész: Általános követelmények (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO 20685: D leolvasási módszer nemzetközileg csereszabatos antropometriai adatbázisokhoz (ISO 20685:2005) (idt EN ISO 20685:2005; idt ISO 20685:2005) MSZ EN 54-10:2002/A1:2006 T úzjelz ó berendezések. 10. rész: Lángérzékel ók. Pontszer ú érzékel ók Az MSZ EN 54-10:2003 módosítása (idt EN 54-10:2002/A1:2005) MSZ EN 54-11:2001/A1:2006 T úzjelz ó berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadók Az MSZ EN 54-11:2003 módosítása (idt EN 54-11:2001/A1:2005) MSZ EN 54-17:2006 T úzjelz ó berendezések. 17. rész: Zárlatszakaszolók (idt EN 54-17:2005) MSZ EN 54-18:2006 T úzjelz ó berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök (idt EN 54-18:2005) MSZ EN :2006 Bútorok. Kárpitozott bútorok éghet óségének megállapítása. 1. rész: A t úzforrás parázsló cigaretta Az MSZ EN :1998 helyett (idt EN :2006) MSZ EN :2006 Bútorok. Kárpitozott bútorok éghet óségének megállapítása. 2. rész: Gyufalángnak megfelel ó t úzforrás Az MSZ EN :1998 helyett (idt EN :2006) MSZ EN 1103:2006 Textíliák. Ruházati kelmék. részletes eljárás az égési viselkedés meghatározására Az MSZ EN 1103:1999 helyett (idt EN 1103:2005) MSZ EN 352-4:2001/A1:2006 Hallásvéd ók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 4. rész: Zajszintt ól függ ó fültokok Az MSZ EN 352-4:2003 módosítása (idt EN 352-4:2001/A1:2005)

4 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 3 MSZ EN 352-5:2002/A1:2006 Hallásvéd ók. Biztonsági követelmények és vizsgálat. 5. rész: Aktív zajcsökkentés ú fültokok Az MSZ EN 352-5:2003 módosítása (idt EN 352-5:2002/A1:2005) MSZ EN 1078:1997/A1:2006 Fejvéd ók kerékpárosok, gördeszka és görkorcsolya használói részére Az MSZ EN 1078:2003 módosítása (idt EN 1078:1997/A1:2005) MSZ EN 1080:1997/A2:2006 Ütés elleni véd ósisakok fiatal gyerekek részére Az MSZ EN 1080:2003 módosítása (idt EN 1080:1997/A2:2005) MSZ EN 1836:2006 Személyi szemvéd ó eszközök. Napszemüvegek és napfénysz úr ók általános célú alkalmazásra, valamint sz úr ók a nap közvetlen megfigyelésére Az MSZ EN 1836:2003, az MSZ EN 1836:1997/A1:2003 és az MSZ EN 1836:1997/A2:2004 helyett (idt EN 1836:2005) MSZ EN 14052:2006 Nagy véd óképesség ú ipari véd ósisakok (idt EN 14052:2005) MSZ EN 529:2006 Légzésvéd ók. Ajánlások a kiválasztáshoz, használathoz, gondozáshoz és karbantartáshoz. Útmutató dokumentum (idt EN 529:2005) MSZ EN 1146:2006 Légzésvéd ók. Hordozható, nyitott rendszer ú, nyomóleveg ós, beépített kámzsás menekül ókészülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés Az MSZ EN 1146:1999, az MSZ EN 1146:1997/A1:2000, az MSZ EN 1146:1997/A2:2000 és az MSZ EN 1146:1997/A3:2003 helyett (idt EN 1146:2005) MSZ EN 14529:2006 Légzésvéd ók. Hordozható, nyitott rendszer ú, nyomóleveg ós légzésvéd ó készülék félálarccal, túlnyomásos tüd óvezérlés ú tüd óautomata befogadásához, csak menekülési célra (idt EN 14529:2005) 17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek MSZ EN 62301:2006 Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban (IEC 62301:2005, módosítva) (idt EN 62301:2005; eqv IEC 62301:2005) MSZ EN :2006 A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. 2. rész: Mesterséges források által kibocsátott látható és infravörös sugárzás a munkahelyen (idt EN :2005) 19 Vizsgálatok MSZ EN 473:2006 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végz ó személyzet min ósítése és tanúsítása. Általános alapelvek Az MSZ EN 473:2001 helyett (idt EN 473:2000; idt EN 473:2000/A1:2005)

5 4 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 23 Általános rendeltetés ú hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik MSZ EN 12863:2002/A1:2006 Szállítható gázpalackok. Oldottacetilén-palack id ószakos felülvizsgálata és karbantartása Az MSZ EN 12863:2002 módosítása (idt EN 12863:2002/A1:2005) MSZ EN 13923:2006 Száltekercseléssel el óállított FRP nyomástartó edények. Anyagok, tervezés, gyártás és vizsgálat (idt EN 13923:2005:2005) MSZ EN ISO 10297:2006 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. M úszaki követelmény és típusvizsgálat (ISO 10297:2006) Az MSZ EN 849:2001 és az MSZ EN 849:1996/A2:2002 helyett (idt EN ISO 10297:2006; idt ISO 10297:2006) MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: A csövek, a cs óidomok és a rendszer követelményei (idt EN :2005) MSZ EN :2004/A1:2006 Fémb ól készült ipari cs óvezetékek. 6. rész: Földbe fektetett cs óvezetékek kiegészít ó követelményei Az MSZ EN :2005 módosítása (idt EN :2004/A1:2005) MSZ EN ISO 10931:2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli(vinilidén-fluorid) (PVDF). Az alkotóelemek és a rendszer m úszaki követelményei (ISO 10931:2005) (idt EN ISO 10931:2005; idt ISO 10931:2005) MSZ EN 1796: M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomásos vagy nyomás nélküli vízellátáshoz. Telítetlen poliésztergyanta- (UP-) alapú, üvegszál er ósítés ú, h óre keményed ó m úanyagok (GRP) (idt EN 1796:2006) MSZ EN ISO :2006 Ipari cs ószerelvények. Az illékonyanyag-kibocsátás mérése, vizsgálati és osztályozási eljárásai. 1. rész: A szelepek osztályozási rendszere és típusvizsgálatának min ósítési eljárása (ISO :2006) (idt EN ISO :2006; idt ISO :2006) 25 Gyártástechnika MSZ EN :2006 Villamos f útés ú berendezések biztonsága. 9. rész: Nagyfrekvenciás dielektromos f útés ú berendezések egyedi követelményei (IEC :2005) Az MSZ EN :1998 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN 60779:2006 Ipari villamos f út óberendezések. Elektrosalakos átolvasztókemencék vizsgálati módszerei (IEC 60779:2005) Az MSZ HD 470 S1:1998 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN 60779:2005; idt IEC 60779:2005)

6 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 5 27 Energetika és h óátvitel MSZ EN :2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. El óre gyártott rendszerek. 1. rész: Általános követelmények Az MSZ EN :2001 helyett (idt EN :2006) MSZ EN :2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. El óre gyártott rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek Az MSZ EN :2001 helyett (idt EN :2006) 29 Elektrotechnika MSZ EN :1993/A36:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC :1969/A36:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A36:2005; idt IEC :1969/A36:2005) MSZ EN :1993/A33:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC :1969/A33:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A33:2005; idt IEC :1969/A33:2005) MSZ EN :1993/A35:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC :1969/A35:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A35:2005; idt IEC :1969/A35:2005) MSZ EN 60081:1998/A3:2006 Két végükön fejelt fénycsövek. M úködési követelmények (IEC 60081:1997/A3:2005) Az MSZ EN 60081:2000 módosítása (idt EN 60081:1998/A3:2005; idt IEC 60081:1997/A3:2005) MSZ EN 60923:2006 Lámpatartozékok. A kisül ólámpák el ótétjei (a fénycs óel ótétek kivételével). M úködési követelmények (IEC 60923:2005) Az MSZ EN 60923:2000 és az MSZ EN 60923:1996/A1:2002 helyett, amelyek azonban jéig még érvényesek (idt EN 60923:2005; idt IEC 60923:2005) MSZ EN :2006 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005) Az MSZ EN :2000 és az MSZ EN :1997/A11:2003 helyett, amelyek azonban jéig még érvényesek (idt EN :2005; idt IEC :2005) 35 Információtechnológia. Irodagépek MSZ ETSI TS :2006 Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Nyilvános kulcs tanúsítványát kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó szabályzatok követelményei (idt ETSI TS : ) MSZ ISO/IEC 27001:2006 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények Az MSZE :2004 helyett (idt ISO/IEC 27001:2005)

7 6 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ ISO/IEC TR 18044:2006 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonsági incidensek kezelése (idt ISO/IEC TR 18044:2004) 43 Közúti járm úvek MSZ 140:2006 Közúti járm úvek fényvisszaver ó rendszámtáblái Az MSZ 140:1990 helyett MSZ EN 14765:2006 Gyermekkerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek Az MSZ ISO 8098:1993 helyett (idt EN 14765:2005) MSZ EN 14766:2006 Hegyikerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14766:2005) MSZ EN 14781:2006 Versenykerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14781:2005) 45 Vasúti járm úvek MSZ EN :2006 Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán (idt EN :2005) 47 Hajóépítés és tengeri létesítmények MSZ EN 14874:2006 Belvizi hajók. Pecek nélküli horgonylánc. Kábelemel ó (idt EN 14874:2005) MSZ EN 14965:2006 Belvízi hajók. Lapos kiköt óbakok (idt EN 14965:2005) 49 Repül ógépek és úrjárm úvek MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Fémek. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Szakítóvizsgálat környezeti h ómérsékleten (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Fémek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Szakítóvizsgálat magas h ómérsékleten (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Nemfémes anyagok. Szerkezeti ragasztók. Vizsgálati módszer. 1. rész: Egyszeres átlapolás kötésszilárdsága (idt EN :2005) MSZ EN 4458:2006 Repülés és úrhajózás. Ászokcsavarok MJ-menettel, TIP64001 titánötvözetb ól, MoS2 bevonattal, recézett rozsdamentes acél biztosítógy úr úvel. Szilárdsági osztály: 1100 MPa (környezeti h ómérsékleten). M úszaki el óírások (idt EN 4458:2005) MSZ EN 4175:2006 Repülés és úrhajózás. Peremes, nyíró típusú zárógy úr ú TI-P99002 titánból, metrikus sorozat (idt EN 4175:2005) MSZ EN 2084:2006 Repülés és úrhajózás. Egyer ú, általános alkalmazású villamos kábelek rézvagy rézötvözet ú vezet óvel. M úszaki el óírások (idt EN 2084:2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: Általános el óírások (idt EN :2005)

8 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 7 MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: UV-lézerrel megjelölhet ó többer ú köpenyes kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: Általános el óírások (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: Tintasugárral megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DMA-család, egy- és többer ú, tintasugárral megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DM-család, egy- és többer ú, UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DRA-család, egy- és többer ú kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DR-család, egyer ú, UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: T úzállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: Folyadékállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: H óállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: M úszaki el óírások (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Teljesítményjellemz ók és érintkez óelrendezések (idt EN :2005)

9 8 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Csatlakozóaljzatok. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Dugós csatlakozók. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Vezetékrögzít ó kapocs. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Szálméretek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: H ómérséklet-változás okozta csillapításváltozás (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Gyorsított öregedés (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Ciklikus h ómérsékletváltozás (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: H ósokk (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: A hideghajlítás vizsgálata (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Lángállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Nedvességállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Dörzsölésállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Hajlíthatóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Összenyomás-állóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: A gyártói megjelölés tartóssága (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. H óelem-hoszszabbítókábel. Üzemi h ómérséklet 65 C-tól 260 C-ig rész: Általános el óírások (idt EN :2005)

10 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 9 MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Szemrevételezés (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: A tömeg és a méretek ellen- órzése (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Sósköd-vizsgálat (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Folyadékállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Színtartóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Tájoló biztonsági távolsága (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: A szerszámbeállítás ellen órzése (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Rögzített csatlakozó szerel óperemmel, 2 és 4 modullal, 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csatlakozók húzóterhelésmentesít ó háza, 2 és 4 modullal, 2-es és 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csatlakozók árnyékolt szerelvényháza, 2 és 4 modullal, 2-es és 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Kör alakú szerelvény-zárófedél (modulfészekként 1). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Kett ós ovális szerelvény-zárófedél (1 per 2 modul). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csupasz szerelvény-zárófedél (modulfészekként 1). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Beépít ó- és kihúzószerszám a modul eltávolításához. Termékszabvány (idt EN :2005)

11 10 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN 4434:2006 Repülés és úrhajózás. Villamos kábelek réz vagy rézötvözet ú könny ú vezet ói. Termékszabvány (normál és szoros t úrések) (idt EN 4434:2005) MSZ EN 4610:2006 Repülés és úrhajózás es cs ókötés titánötvözetb ól. 45 -os cs óív, biztosítócsapos anyával (idt EN 4610:2005) 55 Termékcsomagolás és -elosztás MSZ EN 862:2006 Csomagolás. Gyermekbiztos csomagolás. Nem gyógyszertermékek nem visszazárható csomagolásainak követelményei és vizsgálati eljárásai Az MSZ EN 862:2001 helyett (idt EN 862:2005) MSZ EN 14798:2006 Üvegcsomagolás. Kézi koronazárnyitók. Méretek (idt EN 14798:2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 2. rész: 33-as méret ú, átlagos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 3. rész: 38-as méret ú, szokásos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 4. rész: 38-as méret ú, átlagos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 1. rész: Legfeljebb ml úrtartalmú, kerek, hengeres és kúp alakú, általános használatú, fém csomagolóeszközök névleges tölt ótérfogata Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) MSZ EN 14847:2006 Aeroszol palackok. Ónozott lemez csomagolóeszközök. 25,4 mm-es nyílásméretek (idt EN 14847:2005) MSZ EN 14848:2006 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es nyílású fém csomagolóeszközök. A szelepfedél méretei (idt EN 14848:2005) MSZ EN 14849:2006 Aeroszol palackok. Üveg csomagolóeszközök. Az aeroszolszelep szorítógy úr újének méretei (idt EN 14849:2005) MSZ EN 14850:2006 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es nyílású fém csomagolóeszközök. Az érintkezési magasság mérése (idt EN 14850:2005) MSZ EN 14851:2006 Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghet óségi vizsgálata (idt EN 14851:2005) MSZ EN 14852:2006 Aeroszol palackok. A permetsugár meggyulladási távolságának meghatározása (idt EN 14852:2005) MSZ EN 14853:2006 Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben (idt EN 14853:2005) MSZ EN 14854:2006 Aeroszol palackok. Üveg csomagolóeszközök. A nyakvégz ódés méretei (idt EN 14854:2005)

12 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 2. rész: ml, ml és ml névleges úrtartalmú, nem levehet ó fedel ú (tömör zárású), kerek, acél és ónozott lemez csomagolóeszközök Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 3. rész: ml, ml és ml névleges úrtartalmú, levehet ó fedel ú (nyitott), kerek, acél és ónozott lemez csomagolóeszközök Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) 59 Textil- és b óripar MSZ EN ISO 105-C12:2006 Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. C12. rész: Színtartóság ipari mosással szemben (ISO 105-C12:2004) (idt EN ISO 105-C12:2006; idt ISO 105-C12:2004) MSZ EN 14621:2006 Textíliák. Multifilament fonalak. Terjedelmesített és nem terjedelmesített filament fonalak vizsgálati módszerei (idt EN 14621:2005) MSZ EN 14970:2006 Textíliák. Kötött kelmék. A szemhossz és a fonal lineáris s úr úségének meghatározása vetülékrendszer ú kötött kelmékben (idt EN 14970:2006) MSZ EN 14971:2006 Textíliák. Kötött kelmék. A szemek egységnyi hosszúságra és egységnyi területre vonatkoztatott számának meghatározása (idt EN 14971:2006) MSZ EN 14976:2006 Textíliák. Ágybetétbevonó anyag. M úszaki követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14976:2005) MSZ EN ISO 2419:2006 Készb ór. Fizikai és mechanikai vizsgálatok. Mintakészítés és -kondicionálás (ISO 2419:2006) Az MSZ EN ISO 2419:2003 helyett (idt EN ISO 2419:2006; idt ISO 2419:2006) MSZ EN ISO 4098:2006 Készb ór. Vegyi vizsgálatok. A vízben oldódó összes szervetlen és szerves anyag meghatározása (ISO 4098:2006) (idt EN ISO 4098:2006; idt ISO 4098:2006) MSZ EN ISO 4684:2006 Készb ór. Vegyi vizsgálatok. Az illóanyag meghatározása (ISO 4684:2005) (idt EN ISO 4684:2005; idt ISO 4684:2005) 65 Mez ógazdaság MSZ EN ISO 22867:2006 Erdészeti gépek. Bels ó égés ú motoros, hordozható, kézben tartott gépek rezgésvizsgálati el óírásai. A fogantyúk rezgése (ISO 22867:2004) (idt EN ISO 22867:2006; idt ISO 22867:2004) 67 Élelmiszeripar MSZ EN 14663:2006 Élelmiszerek. A B6-vitamin (beleértve a glikozidjait is) meghatározása HPLCvel (idt EN 14663:2005)

13 12 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN ISO 21570:2006 Élelmiszerek. Analitikai módszerek a genetikailag módosított szervezetek és az ezeket tartalmazó termékek kimutatására. Nukleinsav-alapú kvantitatív módszerek (ISO 21570:2005) (idt EN ISO 21570:2005; idt ISO 21570:2005) MSZ EN ISO 5943:2006 Sajtok és ömlesztett sajtok. A kloridtartalom meghatározása. Potenciometriás titrálásos módszer (ISO 5943:2004) (idt EN ISO 5943:2006; idt ISO 5943:2004) MSZ EN 13534:2006 Élelmiszer-ipari gépek. Húsbesózó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények (idt EN 13534:2006) 71 Vegyipar MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 21. rész: Ugráló forgótányérok. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 25. rész: Parti-durrantóeszközök. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 31. rész: T úzijátékbomba mozsarakban. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 33. rész: Ugráló pörgetty úk. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) 75 K óolajipar és a vele kapcsolatos technológiák MSZ EN ISO :2006 K óolaj- és földgázipar. A part menti létesítmények jellegzetes követelményei. 1. rész: Tervezési és üzemeltetési szempontok a nyílt tengeren (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) 81 Üveg- és kerámiaipar MSZ EN 13102:2006 Kerámiai gépek. Biztonság. Finomkerámia lapok be- és kirakása (idt EN 13102:2005) 91 Épít óanyagok és építés MSZ EN ISO 140-1:1997/A1:2006 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 1. rész: Kerül ó utas hangátvitel nélküli laboratóriumi mér óhelyiségekre vonatkozó követelmények. 1. módosítás: Könny ú szerkezet ú kett ós falak vizsgálati nyílásának keretére vonatkozó követelmények (ISO 140-1:1997/AM 1:2004) Az MSZ EN ISO 140-1:2000 módosítása (idt EN ISO 140-1:1997/A1:2004; idt ISO 140-1:1997/AM 1:2004) MSZ EN ISO 140-3:1995/A1:2006 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 3. rész: Épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 1. módosítás: Könny ú szerkezet ú kett ós falak beépítési útmutatója (ISO 140-3:1995/AM 1:2004) Az MSZ EN ISO 140-3:1998 módosítása (idt EN ISO 140-3:1995/A1:2004; idt ISO 140-3:1995/AM 1:2004)

14 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Váltakozó áramú villamos fogyasztásmér ó berendezések. Egyedi követelmények. 52. rész: Jelképek (IEC :2005) Az MSZ EN 60387:2000 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN :2006 Villamos fogyasztásmérés. Fizet ós rendszerek. 31. rész: Egyedi követelmények. Elektronikus fizet ós fogyasztásmér ók hatásos teljesítmény mérésére (1-es és 2-es osztály) (IEC :2005) (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el óírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal él ók által is igénybe vehet ó felvonók Az MSZ EN 81-70:2004 helyett (idt EN 81-70:2003; idt EN 81-70:2003/A1:2004) 93 Mélyépítés MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek a föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezési és csatornázási hálózatok felújításához. 2. rész: Bélelés folytonos csövekkel (idt EN :2005) MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén ásványi modifikálóanyagokkal (PP- MD). 1. rész: A csövek, a cs óidomok és a rendszer követelményei (idt EN :2005) MSZ EN 14802:2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek. H óre lágyuló m úanyag aknacsövek vagy felszállócsövek tisztító- és ellen órz ó aknákhoz. Az útburkolati és a forgalmi terheléssel szembeni ellenállás meghatározása (idt EN 14802:2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 1. rész: Oldhatóköt óanyag-tartalom Az MSZ EN :2002 helyett (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 40. rész: Helyszíni vízvezet ó képesség (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 42. rész: A durva idegen anyag mennyisége a visszanyert aszfaltban (idt EN :2005) 97 Háztartási és kereskedelmi berendezések. Szórakozás. Sport MSZ EN 60661:2001/A2:2006 A háztartási villamos kávéf óz ók m úködési jellemz óinek mérési módszerei (IEC 60661:1999/A2:2005) Az MSZ EN 60661:2001 módosítása (idt EN 60661:2001/A2:2005; idt IEC 60661:1999/A2:2005) MSZ EN 14887:2006 Üvegcsomagolás. Dugóhúzó készülékek. Általános követelmények (idt EN 14887:2005)

15 14 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN 71-2:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság Az MSZ EN 71-2:2003 helyett (idt EN 71-2:2006) MSZ EN 71-5:1993/A1:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 5. rész: Kémiai játék(készletek) a kísérletez ókészletek kivételével Az MSZ EN 71-5:1994 módosítása (idt EN 71-5:1993/A1:2006) MSZ EN 71-10:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 10. rész: Szerves vegyületek. Minta-el ókészítés és extrakció (idt EN 71-10:2005) MSZ EN 50088:1996/A4:2006 Villamos játékok biztonsága Az MSZ EN 50088:1999 módosítása (idt EN 50088:1996/A4:2005) 2. Nemzeti szabványok visszavonása 2. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez 23 Általános rendeltetés ú hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik MSZ :1977 Azbesztcement csövek. Lefolyócs ó, lefolyócs ó kötés és lefolyócs ó idomok MSZ :1970 Alagcs ó égetett agyagból. Körszelvény ú alagcs ó MSZ :1968 Alagcs ó égetett agyagból. Talpas alagcs ó MSZ :1976 Alagcs ó égetett agyagból. Nyolcszöglet ú alagcs ó Felvilágosítást ad: Kutassy László, telefon: Távközlés. Audio- és videotechnika MSZ :1991 M úsorszóró adókon kisugárzott másodlagos információk. Középhullámú rádióm úsorszórás. M úszaki követelmények és vizsgálati módszerek Felvilágosítást ad: Heged ús Csongor, telefon: Épít óanyagok és építés MSZ 11331:1962 Csatornaakna-lefedés közúti forgalomra. Vasbeton fedlap MSZ 14152:1953 Épületcsatornázás. Csatornatönk rácsos fed óje MSZ 4751:1991 Beton útburkoló elemek MSZ :1976 Beton burkolólapok. Min óségvizsgálat MSZ :1976 Beton burkolólapok. Mozaiklap MSZ :1976 Beton burkolólapok. Cementlap MSZ :1990 Beton járdalapok. A min óség ellen órzése MSZ :1990 Beton járdalapok. Normálkivitel ú járdalapok MSZ :1990 Beton járdalapok. Mosott felület ú járdalapok MSZ :1990 Beton járdalapok. Gyephézagos járdalapok MSZ :1983 Beton járdalapok. Nagy teherbírású burkolóelem Felvilágosítást ad: Kutassy László, telefon:

16 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május Nemzeti szabványok helyesbítése 3. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez Magyar nyelv ú nemzeti szabványok A szabvány hivatkozási száma, címe, szakjelzete A változás, illetve a hiba helye Nyomtatva Helyesen MSZ EN 13808:2005 Bitumen és bitumenes köt óanyagok. A kationaktív bitumenemulziók min óségének keretel óírása ( ) MSZ EN 14214:2003 Gépjárm ú-hajtóanyagok. Dízelmotorok zsírsav-metil-észter (FAME) hajtóanyaga. Követelmények és vizsgálati módszerek ( ) 10. oldal, 3. táblázat 3. oszlopának utolsó sora 8. oldal, 1. táblázat utolsó oszlopához és kilencedik, víztartalom sorához tartozó rovat % (m/m) borítottság, % EN ISO EN ISO Az MSZ EN 13162:2001 H ószigetel ó termékek épületekhez. Gyári készítés ú ásványgyapot (MW-) termékek. M úszaki el óírások ( ) cím ú szabvány helyesbítése a következ ó: 3.2. szakasz, AF jel Az EN mal való összhang érdekében az AF r fajlagos áramlási ellenállást kell közölni az AF áramlási ellenállás helyett, ahol az r jel a fajlagos ellenállást jelöli. A 3.2. szakaszban az AF jelet és a meghatározását a következ óvel kell felváltani, AF r a fajlagos áramlási ellenállás fokozatának jele H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó A H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó szakasz szövegében az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell; szöveget a következ óvel kell felváltani: a nem változó vastagságú termékek esetén az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell. A változó vastagságú termékek esetén (pl. lejt ós és ék alakú termékek esetén) csak a λ D h óvezetési tényez ót kell közölni, ha indokolt Vastagság A második mondatban a 15 kpa -t 10 kpa -ra kell cserélni Összenyomhatóság A harmadik táblázatban magyarázatként be kell szúrni az átlagértékre és az egyedi mérésekre szöveget. Az EN 13162: táblázatát a következ ó, új 3. táblázat váltja fel:

17 16 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 3. táblázat: Az összenyomhatóság fokozatai Fokozat Hasznos teher az esztrichen kpa Követelmény az átlagértékre mm T úrés az egyedi mérésekre mm CP5 2, CP4 3, CP3 4, CP2 5, Áramlási ellenállás A szakasz címét a következ óvel kell felváltani: Fajlagos áramlási ellenállás Ezenkívül a szövegét a következ óvel kell felváltani, amely magában foglalja a jelet és a helyes egységet. Az AF r fajlagos áramlási ellenállást az EN szerint kell meghatározni. A fajlagos áramlási ellenállást 1 kpa.s/m 3 lépésköz ú fokozatokban kell közölni. Egyetlen vizsgálati eredmény sem lehet kisebb, mint a közölt érték. 6. Jelölési kód A fejezet végét a következ ó megjegyzéssel kell kiegészíteni: MEGJEGYZÉS: A jelölési kód nem tartalmazza a 4.2. szakaszban meghatározott jellemz óket, ha a termékre határérték (küszöbérték) van megadva. 8. Megjelölés és címkézés Törölni kell a következ ó sort: a gyártás éve (utolsó két számjegy); ZA melléklet, ZA1. táblázat Az a lábjegyzet szövegének utolsó része helyesen: ; ez nem érvényes a h óvezetési ellenállásra (h óvezetési tényez ó és vastagság), amelyre határértékek megadása kötelez ó. ZA melléklet, ZA3. táblázat Példa a CE-megjelölésre A A CE-megjelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye. mondatot a következ óvel kell felváltani: A CE-megjelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye (ITT). A helyesbítés forrása: EN 13162:2001/AC:2005. * * *

18 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 17 Az MSZ EN 13163:2001 H ószigetel ó termékek épületekhez. Gyári készítés ú expandált polisztirol (EPS-) termékek. M úszaki el óírások ( ) cím ú szabvány helyesbítése a következ ó: 4.2. szakasz, 1. táblázat A síkbeliségre a ± -t törölni kell. A 4.2. szakaszban az 1. táblázatot a következ óvel kell felváltani: 1. táblázat: A mérett úrések osztályai Tulajdonság Osztály Lemezek T úrések Tekercsek Hosszúság L1 ± 0,6% vagy ± 3 mm a 1% + korlátlan L2 ± 2 mm Szélesség W1 ± 0,6% vagy ± 3 mm a ± 0,6% vagy ± 3 mm a W2 ± 2 mm Vastagság b T1 ± 2 mm T2 ± 1 mm Derékszög úség S1 ± 5 mm/1000 mm S2 ± 2 mm/1000 mm Síkbeliség c P1 30 mm P2 P3 P4 15 mm 10 mm 5 mm a A számszer úen nagyobb t úrést eredményez ó a mértékadó. b A további osztályokat lásd a szakaszban. c A síkbeliség folyóméterenként van megadva H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó A H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó szakasz szövegében az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell; szöveget a következ óvel kell felváltani: a nem változó vastagságú termékek esetén az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell. A változó vastagságú termékek esetén (pl. lejt ós és ék alakú termékek esetén) csak a λ D h óvezetési tényez ót kell közölni, ha indokolt.

19 18 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május Összenyomhatóság, c A 12. táblázatban magyarázatként be kell szúrni az átlagértékre és az egyedi mérésekre szöveget. Az EN 13163: táblázatát a következ ó, új 12. táblázat váltja fel: 12. táblázat: Az összenyomhatóság fokozatai Fokozat Hasznos teher az esztrichen kpa Követelmény az átlagértékre mm T úrés az egyedi mérésekre mm CP5 2,0 5 CP4 3,0 4 CP3 4,0 3 2 ha d L < 35 3 ha d L 35 CP2 5,0 2 1 ha d L < 35 2 ha d L Vizsgálatok, 13. táblázat A c lábjegyzetet a sorba kell helyezni. Az f lábjegyzetet hozzá kell tenni a próbatest oszlop , és sorához. Az szakaszban a 13. táblázatot fel kell váltani a következ óvel: 13. táblázat: Vizsgálati módszerek, próbatestek és vizsgálati feltételek Méretek milliméterben Szám Szakasz Cím Vizsgálati módszer Próbatest, hosszúság és szélesség a b Egy vizsgálati eredmény eléréséhez szükséges legkevesebb mérések száma Különleges feltételek H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó pren vagy EN lásd pren vagy EN c Hosszúság és szélesség EN 822 szállítási méret Vastagság EN 823 szállítási méret 1 (250 ± 5) Pa terhelés Derékszög úség EN 824 szállítási méret Síkbeliség EN 825 szállítási méret Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között EN 1603 szállítási méret Méretállandóság adott h ómérséklet ú és páratartalmú térben és EN Hajlítószilárdság EN d vagy (5 d + 50) 150 d e 3 B módszer (A táblázat folytatódik)

20 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 19 (A 13. táblázat folytatása) Szám Szakasz Cím Vizsgálati módszer Próbatest, hosszúság és szélesség a b Egy vizsgálati eredmény eléréséhez szükséges legkevesebb mérések száma Különleges feltételek T úzveszélyesség lásd a pren et Méretállandóság adott h ómérséklet ú és páratartalmú térben EN Alakváltozás adott nyomáson és h ómérsékleten Nyomófeszültség 10% összenyomódás esetén Húzószilárdság a sík felületre mer óleges irányban Nyomás hatására bekövetkez ó kúszás Vízfelvétel hosszú idej ú bemerítéskor Hosszú idej ú páradiffúziós vízfelvétel Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenálló képesség EN f 3 a rétegfelhordást vagy kasírozást le kell választani EN f 3 csiszolás EN f 3 EN f 2 csiszolás EN teljes: 1A és 2A módszer EN EN EN szerinti el ókészítés Páraáteresztés EN B klímafeltétel Dinamikai merevség EN Vastagság, dl EN Vastagság, db EN s-mal az el ózetes terhelés eltávolítása után mérve Hosszú idej ú vastagságcsökkenés EN Tests úr úség EN 1602 szállítási méret Veszélyes anyagok kibocsátása g a A vastagság a szállítási vastagságot jelenti a , , , , , és a kivételével. b A próbatest méreteit az EN szerint kell meghatározni. c A 90%-os konfidenciaszint ú 90%-os részarány kiszámításához az egyedi méréseket kell felhasználni. d Az 50 mm és az a feletti vastagságú lemezek próbatestmérete. e A d<50 mm vastagságú lemezek esetén. f Vagy az érdekelt felek megállapodása szerinti más módon. g Még nem áll rendelkezésre.

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/5 A nemzeti szabványosítás szerepe mûszaki tartalmú jogszabályok egyszerûsítésében Szabványosítás az építési termékek területén Az átvételi mintavétel új területei A vevõi elégedettség mérése Önkormányzatok

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT Megjelent az MSZ EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001:2008) szabvány Czimer Gáborné - Szalai Lívia ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT Az új nemzetközi metrológiai

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

ITB AT-15-7193/2009 sz. MŰSZAKI ENGEDÉLY GERDA TT, GERDA GTT, GERDA TT PLUS ÉS GERDA GTT PLUS

ITB AT-15-7193/2009 sz. MŰSZAKI ENGEDÉLY GERDA TT, GERDA GTT, GERDA TT PLUS ÉS GERDA GTT PLUS 1 ÉPÍTŐIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZETE P L 00-6 1 1 Va rs ó, F IL TROWA u. 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Építőipari Műszaki Szabványosítás Európai Uniós Szervezetének

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv.

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv. 2010. november VII. évfolyam, 16. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban Koncentráció

Részletesebben

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök 55. szám Tartalomjegyzék 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 25/2011. (V. 26.) NFM rendelet

Részletesebben

Goszleth Tibor, Pálfay Antal, Schulz Margit, Schváb János, Tompos Attila

Goszleth Tibor, Pálfay Antal, Schulz Margit, Schváb János, Tompos Attila Útépítési szerződések egységes műszaki feltételei USZEF Első magyar változat 2005. május Készült a Technology Platform for Infrastructure, Traffic, Transport and Public Space (CROW, Hollandia) engedélyével,

Részletesebben