Standards Journal. 58. évfolyam, 5. szám május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Standards Journal. 58. évfolyam, 5. szám 2006. május"

Átírás

1 Standards Journal 58. évfolyam, 5. szám május Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út Telefon: Telefax: ; Levélcím: Budapest 9. Pf MSZT-honlap: A szerkeszt óbizottság elnöke: SIMON PÉTER A szerkeszt óbizottság titkára: PONGRÁCZ HENRIETTE A szerkeszt óbizottság tagjai: DR. BÍRÓ BÉLA PÁRCZEN JÓZSEF VÍGH KÁROLY Felel ós kiadó: PÓNYAI GYÖRGY Készült: MSZT El ófizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága: 1008 Budapest, Orczy tér 1. El ófizethet ó a postán, a kézbesít óknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Egyes számok megvásárolhatók az MSZT SZABVÁNYBOLT-ban (1091 Budapest, Üll ói út 25. tel.: , telefax: ) Szabványok megrendelése: MSZT SZABVÁNYBOLT fax: Megjelenik havonta. Egy szám ára: 1150,-Ft. El ófizetési díj negyed évre: 3450,-Ft. fél évre: 6900,-Ft. egy évre: ,-Ft. HU ISSN X INDEX TARTALOM SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK Nemzeti szabványok közzététele Nemzeti szabványok visszavonása Nemzeti szabványok helyesbítése Hirdetmény jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabványok magyar nyelv ú változatának megjelenésér ól Közlemény szabványok programba vételér ól Felhívás Új európai szabványkiadványok EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Az új megközelítés ú irányelvekhez (direktívákhoz) harmonizált érvényes európai szabványok száma és magyar bevezetésük helyzete április 1-jéig Az új megközelítés ú irányelvekhez (direktívákhoz) hasonló irányelvekhez harmonizált érvényes európai szabványok száma és magyar bevezetésük helyzete április 1-jéig TANÚSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK Min óségirányítási rendszer tanúsítása Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása Tanúsítási okiratok visszavonása Tanúsítási okiratok módosítása Munkahelyi egészségügyi és biztonsági irányítási (MEBIR) rendszer tanúsítása NEMZETKÖZI SZABVÁNYKIADVÁNYOK IEC-szabványkiadványok HÍREK TÁJÉKOZTATÓK A vizsgálati módszerek szerint elvégzett zajmérések megbízhatósága (Kvojka Ferenc) Az MSZT/MB 711 M úanyagok nemzeti szabványosító m úszaki bizottság m úködése (Huisz Ferenc) Pályázati felhívás CONTENTS STANDARDIZATION Publication of national standards Withdrawal of national standards Correction of national standards Announcement on the publication of the Hungarian version of standards implemented by endorsement notice Announcement on the inclusion of standards in the programme Announcement New European standards OTHER INFORMATION Number of valid European standards harmonized to New Approach directives and their implementation in Hungary (by 1 st of April 2006) Number of valid European standards harmonized to New Approach like directives (based on some principles of the New Approach and Global Approach) and their implementation in Hungary (by 1 st of April 2006) 42 CERTIFICATION Certification of quality management systems Certification of environmental management systems Withdrawal of certification documents Amendment of certification documents Certification of occupational health and safety management systems NEW INTERNATIONAL STANDARDS IEC standards NEWS INFORMATION Reliability of noise measurements carried out according to test methods (Mr. F. Kvojka) Activity of the MSZT/MB 711 Plastics national technical committee for standardization (Mr. F. Huisz) Announcement on competition

2 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 1 SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közlemény A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló, évi XXVIII. törvény 8. (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak alapján: 1. Közzéteszi az 1. sz. jegyzékben felsorolt nemzeti szabványokat. 2. Közzéteszi a 2. sz. jegyzékben szerepl ó nemzeti szabványok visszavonását. 3. Közzéteszi a 3. sz. jegyzékben szerepl ó nemzeti szabványok helyesbítését. A közzétett nemzeti szabványok és a visszavonás a közzététel napjától érvényesek. 1. Nemzeti szabványok közzététele 1. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez Pónyai György s.k., a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezet ó igazgatója A szürke alapra nyomtatott szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület címoldalas jóváhagyó közleménnyel, a közzétételük napjától magyar nemzeti szabványokká nyilvánítja. Ezek a magyar nemzeti szabványok angol nyelv úek és magyar címoldaluk van. A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhet ók az MSZT Szabványboltban (Budapest IX., Üll ói út 25., 1091, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: , telefax: ), illetve elektronikus formában beszerezhet ók címen. 01 Általános el óírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció MSZ EN 165:2006 Személyi szemvéd ó eszközök. Szakszótár Az MSZ EN 165:1997 helyett (idt EN 165:2005) 07 Matematika. Természettudományok MSZ EN ISO :2006 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO :2006) (idt EN ISO :2006; idt ISO :2006) MSZ EN ISO 21187:2006 Tej és tejtermékek. A bakteriológiai min óség kvantitatív meghatározása. Útmutató a rutin- és a referencia-módszer eredményei közötti átszámítási tényez ó megállapításához és igazolásához (ISO 21187:2004) (idt EN ISO 21187:2005; idt ISO 21187:2004) MSZ EN ISO 21871:2006 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a kis számú, feltételezhet óen Bacillus cereus baktériumok meghatározására. Legvalószín úbbszám-technika és kimutatási módszer (ISO 21871:2006) (idt EN ISO 21871:2006; idt ISO 21871:2006) 13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság MSZ EN 14907:2006 A környezeti leveg ó min ósége. A lebeg ó szilárd anyag PM2,5 tömegfrakciójának meghatározása szabványos gravimetriás mérési módszerrel (idt EN 14907:2005)

3 2 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN ISO :2006 A h ómérsékleti környezet ergonómiája. Az emberi reakció értékelési módszerei felületekkel való érintkezéskor. 3. rész: Hideg felületek (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ :2006 Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(vi)tartalom meghatározása Az MSZ :1998 helyett MSZ EN ISO 7730:2006 A h ómérsékleti környezet ergonómiája. A h ókomfort analitikus meghatározása és megadása a PMV- és a PPD-index kiszámításával, valamint a helyi h ókomfort kritériumai (ISO 7730:2005) Az MSZ EN ISO 7730:1998 helyett (idt EN ISO 7730:2005; idt ISO 7730:2005) MSZ EN ISO 7731:2006 Ergonómia. Közösségi területek és munkahelyek vészjelzései. Akusztikai vészjelzések (ISO 7131:2003) Az MSZ EN 457:1994 helyett (idt EN ISO 7731:2005; idt ISO 7731:2003) MSZ EN ISO :2006 Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonalsablonok. 1. rész: Általános követelmények (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO 20685: D leolvasási módszer nemzetközileg csereszabatos antropometriai adatbázisokhoz (ISO 20685:2005) (idt EN ISO 20685:2005; idt ISO 20685:2005) MSZ EN 54-10:2002/A1:2006 T úzjelz ó berendezések. 10. rész: Lángérzékel ók. Pontszer ú érzékel ók Az MSZ EN 54-10:2003 módosítása (idt EN 54-10:2002/A1:2005) MSZ EN 54-11:2001/A1:2006 T úzjelz ó berendezések. 11. rész: Kézi jelzésadók Az MSZ EN 54-11:2003 módosítása (idt EN 54-11:2001/A1:2005) MSZ EN 54-17:2006 T úzjelz ó berendezések. 17. rész: Zárlatszakaszolók (idt EN 54-17:2005) MSZ EN 54-18:2006 T úzjelz ó berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök (idt EN 54-18:2005) MSZ EN :2006 Bútorok. Kárpitozott bútorok éghet óségének megállapítása. 1. rész: A t úzforrás parázsló cigaretta Az MSZ EN :1998 helyett (idt EN :2006) MSZ EN :2006 Bútorok. Kárpitozott bútorok éghet óségének megállapítása. 2. rész: Gyufalángnak megfelel ó t úzforrás Az MSZ EN :1998 helyett (idt EN :2006) MSZ EN 1103:2006 Textíliák. Ruházati kelmék. részletes eljárás az égési viselkedés meghatározására Az MSZ EN 1103:1999 helyett (idt EN 1103:2005) MSZ EN 352-4:2001/A1:2006 Hallásvéd ók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 4. rész: Zajszintt ól függ ó fültokok Az MSZ EN 352-4:2003 módosítása (idt EN 352-4:2001/A1:2005)

4 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 3 MSZ EN 352-5:2002/A1:2006 Hallásvéd ók. Biztonsági követelmények és vizsgálat. 5. rész: Aktív zajcsökkentés ú fültokok Az MSZ EN 352-5:2003 módosítása (idt EN 352-5:2002/A1:2005) MSZ EN 1078:1997/A1:2006 Fejvéd ók kerékpárosok, gördeszka és görkorcsolya használói részére Az MSZ EN 1078:2003 módosítása (idt EN 1078:1997/A1:2005) MSZ EN 1080:1997/A2:2006 Ütés elleni véd ósisakok fiatal gyerekek részére Az MSZ EN 1080:2003 módosítása (idt EN 1080:1997/A2:2005) MSZ EN 1836:2006 Személyi szemvéd ó eszközök. Napszemüvegek és napfénysz úr ók általános célú alkalmazásra, valamint sz úr ók a nap közvetlen megfigyelésére Az MSZ EN 1836:2003, az MSZ EN 1836:1997/A1:2003 és az MSZ EN 1836:1997/A2:2004 helyett (idt EN 1836:2005) MSZ EN 14052:2006 Nagy véd óképesség ú ipari véd ósisakok (idt EN 14052:2005) MSZ EN 529:2006 Légzésvéd ók. Ajánlások a kiválasztáshoz, használathoz, gondozáshoz és karbantartáshoz. Útmutató dokumentum (idt EN 529:2005) MSZ EN 1146:2006 Légzésvéd ók. Hordozható, nyitott rendszer ú, nyomóleveg ós, beépített kámzsás menekül ókészülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés Az MSZ EN 1146:1999, az MSZ EN 1146:1997/A1:2000, az MSZ EN 1146:1997/A2:2000 és az MSZ EN 1146:1997/A3:2003 helyett (idt EN 1146:2005) MSZ EN 14529:2006 Légzésvéd ók. Hordozható, nyitott rendszer ú, nyomóleveg ós légzésvéd ó készülék félálarccal, túlnyomásos tüd óvezérlés ú tüd óautomata befogadásához, csak menekülési célra (idt EN 14529:2005) 17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek MSZ EN 62301:2006 Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban (IEC 62301:2005, módosítva) (idt EN 62301:2005; eqv IEC 62301:2005) MSZ EN :2006 A nem koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának mérése és becslése. 2. rész: Mesterséges források által kibocsátott látható és infravörös sugárzás a munkahelyen (idt EN :2005) 19 Vizsgálatok MSZ EN 473:2006 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végz ó személyzet min ósítése és tanúsítása. Általános alapelvek Az MSZ EN 473:2001 helyett (idt EN 473:2000; idt EN 473:2000/A1:2005)

5 4 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 23 Általános rendeltetés ú hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik MSZ EN 12863:2002/A1:2006 Szállítható gázpalackok. Oldottacetilén-palack id ószakos felülvizsgálata és karbantartása Az MSZ EN 12863:2002 módosítása (idt EN 12863:2002/A1:2005) MSZ EN 13923:2006 Száltekercseléssel el óállított FRP nyomástartó edények. Anyagok, tervezés, gyártás és vizsgálat (idt EN 13923:2005:2005) MSZ EN ISO 10297:2006 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. M úszaki követelmény és típusvizsgálat (ISO 10297:2006) Az MSZ EN 849:2001 és az MSZ EN 849:1996/A2:2002 helyett (idt EN ISO 10297:2006; idt ISO 10297:2006) MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: A csövek, a cs óidomok és a rendszer követelményei (idt EN :2005) MSZ EN :2004/A1:2006 Fémb ól készült ipari cs óvezetékek. 6. rész: Földbe fektetett cs óvezetékek kiegészít ó követelményei Az MSZ EN :2005 módosítása (idt EN :2004/A1:2005) MSZ EN ISO 10931:2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli(vinilidén-fluorid) (PVDF). Az alkotóelemek és a rendszer m úszaki követelményei (ISO 10931:2005) (idt EN ISO 10931:2005; idt ISO 10931:2005) MSZ EN 1796: M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomásos vagy nyomás nélküli vízellátáshoz. Telítetlen poliésztergyanta- (UP-) alapú, üvegszál er ósítés ú, h óre keményed ó m úanyagok (GRP) (idt EN 1796:2006) MSZ EN ISO :2006 Ipari cs ószerelvények. Az illékonyanyag-kibocsátás mérése, vizsgálati és osztályozási eljárásai. 1. rész: A szelepek osztályozási rendszere és típusvizsgálatának min ósítési eljárása (ISO :2006) (idt EN ISO :2006; idt ISO :2006) 25 Gyártástechnika MSZ EN :2006 Villamos f útés ú berendezések biztonsága. 9. rész: Nagyfrekvenciás dielektromos f útés ú berendezések egyedi követelményei (IEC :2005) Az MSZ EN :1998 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN 60779:2006 Ipari villamos f út óberendezések. Elektrosalakos átolvasztókemencék vizsgálati módszerei (IEC 60779:2005) Az MSZ HD 470 S1:1998 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN 60779:2005; idt IEC 60779:2005)

6 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 5 27 Energetika és h óátvitel MSZ EN :2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. El óre gyártott rendszerek. 1. rész: Általános követelmények Az MSZ EN :2001 helyett (idt EN :2006) MSZ EN :2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. El óre gyártott rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek Az MSZ EN :2001 helyett (idt EN :2006) 29 Elektrotechnika MSZ EN :1993/A36:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 1. rész: Lámpafejek (IEC :1969/A36:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A36:2005; idt IEC :1969/A36:2005) MSZ EN :1993/A33:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok (IEC :1969/A33:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A33:2005; idt IEC :1969/A33:2005) MSZ EN :1993/A35:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellen órz ó idomszerek. 3. rész: Idomszerek (IEC :1969/A35:2005) Az MSZ EN :1997 módosítása (idt EN :1993/A35:2005; idt IEC :1969/A35:2005) MSZ EN 60081:1998/A3:2006 Két végükön fejelt fénycsövek. M úködési követelmények (IEC 60081:1997/A3:2005) Az MSZ EN 60081:2000 módosítása (idt EN 60081:1998/A3:2005; idt IEC 60081:1997/A3:2005) MSZ EN 60923:2006 Lámpatartozékok. A kisül ólámpák el ótétjei (a fénycs óel ótétek kivételével). M úködési követelmények (IEC 60923:2005) Az MSZ EN 60923:2000 és az MSZ EN 60923:1996/A1:2002 helyett, amelyek azonban jéig még érvényesek (idt EN 60923:2005; idt IEC 60923:2005) MSZ EN :2006 Teljesítménytranszformátorok, tápegységek, fojtótekercsek és hasonló termékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC :2005) Az MSZ EN :2000 és az MSZ EN :1997/A11:2003 helyett, amelyek azonban jéig még érvényesek (idt EN :2005; idt IEC :2005) 35 Információtechnológia. Irodagépek MSZ ETSI TS :2006 Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Nyilvános kulcs tanúsítványát kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó szabályzatok követelményei (idt ETSI TS : ) MSZ ISO/IEC 27001:2006 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények Az MSZE :2004 helyett (idt ISO/IEC 27001:2005)

7 6 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ ISO/IEC TR 18044:2006 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonsági incidensek kezelése (idt ISO/IEC TR 18044:2004) 43 Közúti járm úvek MSZ 140:2006 Közúti járm úvek fényvisszaver ó rendszámtáblái Az MSZ 140:1990 helyett MSZ EN 14765:2006 Gyermekkerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek Az MSZ ISO 8098:1993 helyett (idt EN 14765:2005) MSZ EN 14766:2006 Hegyikerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14766:2005) MSZ EN 14781:2006 Versenykerékpárok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14781:2005) 45 Vasúti járm úvek MSZ EN :2006 Vasúti alkalmazások. Aerodinamikai menettulajdonságok. 4. rész: Aerodinamikai követelmények és vizsgálati módszerek nyílt pályán (idt EN :2005) 47 Hajóépítés és tengeri létesítmények MSZ EN 14874:2006 Belvizi hajók. Pecek nélküli horgonylánc. Kábelemel ó (idt EN 14874:2005) MSZ EN 14965:2006 Belvízi hajók. Lapos kiköt óbakok (idt EN 14965:2005) 49 Repül ógépek és úrjárm úvek MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Fémek. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Szakítóvizsgálat környezeti h ómérsékleten (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Fémek. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Szakítóvizsgálat magas h ómérsékleten (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Nemfémes anyagok. Szerkezeti ragasztók. Vizsgálati módszer. 1. rész: Egyszeres átlapolás kötésszilárdsága (idt EN :2005) MSZ EN 4458:2006 Repülés és úrhajózás. Ászokcsavarok MJ-menettel, TIP64001 titánötvözetb ól, MoS2 bevonattal, recézett rozsdamentes acél biztosítógy úr úvel. Szilárdsági osztály: 1100 MPa (környezeti h ómérsékleten). M úszaki el óírások (idt EN 4458:2005) MSZ EN 4175:2006 Repülés és úrhajózás. Peremes, nyíró típusú zárógy úr ú TI-P99002 titánból, metrikus sorozat (idt EN 4175:2005) MSZ EN 2084:2006 Repülés és úrhajózás. Egyer ú, általános alkalmazású villamos kábelek rézvagy rézötvözet ú vezet óvel. M úszaki el óírások (idt EN 2084:2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: Általános el óírások (idt EN :2005)

8 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 7 MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 200 C között rész: UV-lézerrel megjelölhet ó többer ú köpenyes kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: Általános el óírások (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: Tintasugárral megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DMA-család, egy- és többer ú, tintasugárral megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DM-család, egy- és többer ú, UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DRA-család, egy- és többer ú kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Általános alkalmazású villamos kábelek. Üzemi h ómérséklet -55 C és 260 C között rész: DR-család, egyer ú, UV-lézerrel megjelölhet ó kábelek. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: T úzállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: Folyadékállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Légi járm úvekhez alkalmazott villamos vezetékek. Vizsgálati módszerek rész: H óállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: M úszaki el óírások (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Teljesítményjellemz ók és érintkez óelrendezések (idt EN :2005)

9 8 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Csatlakozóaljzatok. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Dugós csatlakozók. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Négyszögletes, hátul tömített és tömítetlen, m úanyag házas, reteszel óvel ellátott villamos csatlakozók -55 C-tól 175 C-ig terjed ó üzemi h ómérsékletre rész: Vezetékrögzít ó kapocs. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Szálméretek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: H ómérséklet-változás okozta csillapításváltozás (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Gyorsított öregedés (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Ciklikus h ómérsékletváltozás (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: H ósokk (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: A hideghajlítás vizsgálata (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Lángállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Nedvességállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Dörzsölésállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Hajlíthatóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: Összenyomás-állóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Repül ógépek üvegszálas kábelei. Vizsgálati módszerek rész: A gyártói megjelölés tartóssága (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. H óelem-hoszszabbítókábel. Üzemi h ómérséklet 65 C-tól 260 C-ig rész: Általános el óírások (idt EN :2005)

10 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 9 MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Szemrevételezés (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: A tömeg és a méretek ellen- órzése (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Sósköd-vizsgálat (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Folyadékállóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Színtartóság (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: Tájoló biztonsági távolsága (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Vezetékkötegek kábelrögzít ói. Vizsgálati módszerek rész: A szerszámbeállítás ellen órzése (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Rögzített csatlakozó szerel óperemmel, 2 és 4 modullal, 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csatlakozók húzóterhelésmentesít ó háza, 2 és 4 modullal, 2-es és 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csatlakozók árnyékolt szerelvényháza, 2 és 4 modullal, 2-es és 3-as sorozat. Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Kör alakú szerelvény-zárófedél (modulfészekként 1). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Kett ós ovális szerelvény-zárófedél (1 per 2 modul). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Csupasz szerelvény-zárófedél (modulfészekként 1). Termékszabvány (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Repülés és úrhajózás. Modulrendszer ú, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 C állandó üzemi h ómérséklet rész: Beépít ó- és kihúzószerszám a modul eltávolításához. Termékszabvány (idt EN :2005)

11 10 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN 4434:2006 Repülés és úrhajózás. Villamos kábelek réz vagy rézötvözet ú könny ú vezet ói. Termékszabvány (normál és szoros t úrések) (idt EN 4434:2005) MSZ EN 4610:2006 Repülés és úrhajózás es cs ókötés titánötvözetb ól. 45 -os cs óív, biztosítócsapos anyával (idt EN 4610:2005) 55 Termékcsomagolás és -elosztás MSZ EN 862:2006 Csomagolás. Gyermekbiztos csomagolás. Nem gyógyszertermékek nem visszazárható csomagolásainak követelményei és vizsgálati eljárásai Az MSZ EN 862:2001 helyett (idt EN 862:2005) MSZ EN 14798:2006 Üvegcsomagolás. Kézi koronazárnyitók. Méretek (idt EN 14798:2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 2. rész: 33-as méret ú, átlagos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 3. rész: 38-as méret ú, szokásos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN ISO :2006 Üveg csomagolóeszközök. Vákuumzárású szájkiképzések. 4. rész: 38-as méret ú, átlagos menetbekezdés ú szájkiképzések (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 1. rész: Legfeljebb ml úrtartalmú, kerek, hengeres és kúp alakú, általános használatú, fém csomagolóeszközök névleges tölt ótérfogata Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) MSZ EN 14847:2006 Aeroszol palackok. Ónozott lemez csomagolóeszközök. 25,4 mm-es nyílásméretek (idt EN 14847:2005) MSZ EN 14848:2006 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es nyílású fém csomagolóeszközök. A szelepfedél méretei (idt EN 14848:2005) MSZ EN 14849:2006 Aeroszol palackok. Üveg csomagolóeszközök. Az aeroszolszelep szorítógy úr újének méretei (idt EN 14849:2005) MSZ EN 14850:2006 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es nyílású fém csomagolóeszközök. Az érintkezési magasság mérése (idt EN 14850:2005) MSZ EN 14851:2006 Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghet óségi vizsgálata (idt EN 14851:2005) MSZ EN 14852:2006 Aeroszol palackok. A permetsugár meggyulladási távolságának meghatározása (idt EN 14852:2005) MSZ EN 14853:2006 Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben (idt EN 14853:2005) MSZ EN 14854:2006 Aeroszol palackok. Üveg csomagolóeszközök. A nyakvégz ódés méretei (idt EN 14854:2005)

12 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 2. rész: ml, ml és ml névleges úrtartalmú, nem levehet ó fedel ú (tömör zárású), kerek, acél és ónozott lemez csomagolóeszközök Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. 3. rész: ml, ml és ml névleges úrtartalmú, levehet ó fedel ú (nyitott), kerek, acél és ónozott lemez csomagolóeszközök Az MSZ EN 13025:2001 helyett (idt EN :2005) 59 Textil- és b óripar MSZ EN ISO 105-C12:2006 Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. C12. rész: Színtartóság ipari mosással szemben (ISO 105-C12:2004) (idt EN ISO 105-C12:2006; idt ISO 105-C12:2004) MSZ EN 14621:2006 Textíliák. Multifilament fonalak. Terjedelmesített és nem terjedelmesített filament fonalak vizsgálati módszerei (idt EN 14621:2005) MSZ EN 14970:2006 Textíliák. Kötött kelmék. A szemhossz és a fonal lineáris s úr úségének meghatározása vetülékrendszer ú kötött kelmékben (idt EN 14970:2006) MSZ EN 14971:2006 Textíliák. Kötött kelmék. A szemek egységnyi hosszúságra és egységnyi területre vonatkoztatott számának meghatározása (idt EN 14971:2006) MSZ EN 14976:2006 Textíliák. Ágybetétbevonó anyag. M úszaki követelmények és vizsgálati módszerek (idt EN 14976:2005) MSZ EN ISO 2419:2006 Készb ór. Fizikai és mechanikai vizsgálatok. Mintakészítés és -kondicionálás (ISO 2419:2006) Az MSZ EN ISO 2419:2003 helyett (idt EN ISO 2419:2006; idt ISO 2419:2006) MSZ EN ISO 4098:2006 Készb ór. Vegyi vizsgálatok. A vízben oldódó összes szervetlen és szerves anyag meghatározása (ISO 4098:2006) (idt EN ISO 4098:2006; idt ISO 4098:2006) MSZ EN ISO 4684:2006 Készb ór. Vegyi vizsgálatok. Az illóanyag meghatározása (ISO 4684:2005) (idt EN ISO 4684:2005; idt ISO 4684:2005) 65 Mez ógazdaság MSZ EN ISO 22867:2006 Erdészeti gépek. Bels ó égés ú motoros, hordozható, kézben tartott gépek rezgésvizsgálati el óírásai. A fogantyúk rezgése (ISO 22867:2004) (idt EN ISO 22867:2006; idt ISO 22867:2004) 67 Élelmiszeripar MSZ EN 14663:2006 Élelmiszerek. A B6-vitamin (beleértve a glikozidjait is) meghatározása HPLCvel (idt EN 14663:2005)

13 12 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN ISO 21570:2006 Élelmiszerek. Analitikai módszerek a genetikailag módosított szervezetek és az ezeket tartalmazó termékek kimutatására. Nukleinsav-alapú kvantitatív módszerek (ISO 21570:2005) (idt EN ISO 21570:2005; idt ISO 21570:2005) MSZ EN ISO 5943:2006 Sajtok és ömlesztett sajtok. A kloridtartalom meghatározása. Potenciometriás titrálásos módszer (ISO 5943:2004) (idt EN ISO 5943:2006; idt ISO 5943:2004) MSZ EN 13534:2006 Élelmiszer-ipari gépek. Húsbesózó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények (idt EN 13534:2006) 71 Vegyipar MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 21. rész: Ugráló forgótányérok. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 25. rész: Parti-durrantóeszközök. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 31. rész: T úzijátékbomba mozsarakban. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) MSZ EN :2006 T úzijátéktestek. 33. rész: Ugráló pörgetty úk. El óírás és vizsgálati módszerek (idt EN :2005) 75 K óolajipar és a vele kapcsolatos technológiák MSZ EN ISO :2006 K óolaj- és földgázipar. A part menti létesítmények jellegzetes követelményei. 1. rész: Tervezési és üzemeltetési szempontok a nyílt tengeren (ISO :2005) (idt EN ISO :2005; idt ISO :2005) 81 Üveg- és kerámiaipar MSZ EN 13102:2006 Kerámiai gépek. Biztonság. Finomkerámia lapok be- és kirakása (idt EN 13102:2005) 91 Épít óanyagok és építés MSZ EN ISO 140-1:1997/A1:2006 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 1. rész: Kerül ó utas hangátvitel nélküli laboratóriumi mér óhelyiségekre vonatkozó követelmények. 1. módosítás: Könny ú szerkezet ú kett ós falak vizsgálati nyílásának keretére vonatkozó követelmények (ISO 140-1:1997/AM 1:2004) Az MSZ EN ISO 140-1:2000 módosítása (idt EN ISO 140-1:1997/A1:2004; idt ISO 140-1:1997/AM 1:2004) MSZ EN ISO 140-3:1995/A1:2006 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 3. rész: Épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 1. módosítás: Könny ú szerkezet ú kett ós falak beépítési útmutatója (ISO 140-3:1995/AM 1:2004) Az MSZ EN ISO 140-3:1998 módosítása (idt EN ISO 140-3:1995/A1:2004; idt ISO 140-3:1995/AM 1:2004)

14 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN :2006 Váltakozó áramú villamos fogyasztásmér ó berendezések. Egyedi követelmények. 52. rész: Jelképek (IEC :2005) Az MSZ EN 60387:2000 helyett, amely azonban jéig még érvényes (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN :2006 Villamos fogyasztásmérés. Fizet ós rendszerek. 31. rész: Egyedi követelmények. Elektronikus fizet ós fogyasztásmér ók hatásos teljesítmény mérésére (1-es és 2-es osztály) (IEC :2005) (idt EN :2005; idt IEC :2005) MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el óírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal él ók által is igénybe vehet ó felvonók Az MSZ EN 81-70:2004 helyett (idt EN 81-70:2003; idt EN 81-70:2003/A1:2004) 93 Mélyépítés MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek a föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezési és csatornázási hálózatok felújításához. 2. rész: Bélelés folytonos csövekkel (idt EN :2005) MSZ EN :2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén ásványi modifikálóanyagokkal (PP- MD). 1. rész: A csövek, a cs óidomok és a rendszer követelményei (idt EN :2005) MSZ EN 14802:2006 M úanyag cs óvezetékrendszerek. H óre lágyuló m úanyag aknacsövek vagy felszállócsövek tisztító- és ellen órz ó aknákhoz. Az útburkolati és a forgalmi terheléssel szembeni ellenállás meghatározása (idt EN 14802:2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 1. rész: Oldhatóköt óanyag-tartalom Az MSZ EN :2002 helyett (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 40. rész: Helyszíni vízvezet ó képesség (idt EN :2005) MSZ EN :2006 Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 42. rész: A durva idegen anyag mennyisége a visszanyert aszfaltban (idt EN :2005) 97 Háztartási és kereskedelmi berendezések. Szórakozás. Sport MSZ EN 60661:2001/A2:2006 A háztartási villamos kávéf óz ók m úködési jellemz óinek mérési módszerei (IEC 60661:1999/A2:2005) Az MSZ EN 60661:2001 módosítása (idt EN 60661:2001/A2:2005; idt IEC 60661:1999/A2:2005) MSZ EN 14887:2006 Üvegcsomagolás. Dugóhúzó készülékek. Általános követelmények (idt EN 14887:2005)

15 14 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május MSZ EN 71-2:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság Az MSZ EN 71-2:2003 helyett (idt EN 71-2:2006) MSZ EN 71-5:1993/A1:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 5. rész: Kémiai játék(készletek) a kísérletez ókészletek kivételével Az MSZ EN 71-5:1994 módosítása (idt EN 71-5:1993/A1:2006) MSZ EN 71-10:2006 Gyermekjátékszerek biztonsága. 10. rész: Szerves vegyületek. Minta-el ókészítés és extrakció (idt EN 71-10:2005) MSZ EN 50088:1996/A4:2006 Villamos játékok biztonsága Az MSZ EN 50088:1999 módosítása (idt EN 50088:1996/A4:2005) 2. Nemzeti szabványok visszavonása 2. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez 23 Általános rendeltetés ú hidraulikus és pneumatikus rendszerek és egységeik MSZ :1977 Azbesztcement csövek. Lefolyócs ó, lefolyócs ó kötés és lefolyócs ó idomok MSZ :1970 Alagcs ó égetett agyagból. Körszelvény ú alagcs ó MSZ :1968 Alagcs ó égetett agyagból. Talpas alagcs ó MSZ :1976 Alagcs ó égetett agyagból. Nyolcszöglet ú alagcs ó Felvilágosítást ad: Kutassy László, telefon: Távközlés. Audio- és videotechnika MSZ :1991 M úsorszóró adókon kisugárzott másodlagos információk. Középhullámú rádióm úsorszórás. M úszaki követelmények és vizsgálati módszerek Felvilágosítást ad: Heged ús Csongor, telefon: Épít óanyagok és építés MSZ 11331:1962 Csatornaakna-lefedés közúti forgalomra. Vasbeton fedlap MSZ 14152:1953 Épületcsatornázás. Csatornatönk rácsos fed óje MSZ 4751:1991 Beton útburkoló elemek MSZ :1976 Beton burkolólapok. Min óségvizsgálat MSZ :1976 Beton burkolólapok. Mozaiklap MSZ :1976 Beton burkolólapok. Cementlap MSZ :1990 Beton járdalapok. A min óség ellen órzése MSZ :1990 Beton járdalapok. Normálkivitel ú járdalapok MSZ :1990 Beton járdalapok. Mosott felület ú járdalapok MSZ :1990 Beton járdalapok. Gyephézagos járdalapok MSZ :1983 Beton járdalapok. Nagy teherbírású burkolóelem Felvilágosítást ad: Kutassy László, telefon:

16 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május Nemzeti szabványok helyesbítése 3. sz. jegyzék az SZ/5/2006. (Sz. K. 5.) MSZT számú közleményhez Magyar nyelv ú nemzeti szabványok A szabvány hivatkozási száma, címe, szakjelzete A változás, illetve a hiba helye Nyomtatva Helyesen MSZ EN 13808:2005 Bitumen és bitumenes köt óanyagok. A kationaktív bitumenemulziók min óségének keretel óírása ( ) MSZ EN 14214:2003 Gépjárm ú-hajtóanyagok. Dízelmotorok zsírsav-metil-észter (FAME) hajtóanyaga. Követelmények és vizsgálati módszerek ( ) 10. oldal, 3. táblázat 3. oszlopának utolsó sora 8. oldal, 1. táblázat utolsó oszlopához és kilencedik, víztartalom sorához tartozó rovat % (m/m) borítottság, % EN ISO EN ISO Az MSZ EN 13162:2001 H ószigetel ó termékek épületekhez. Gyári készítés ú ásványgyapot (MW-) termékek. M úszaki el óírások ( ) cím ú szabvány helyesbítése a következ ó: 3.2. szakasz, AF jel Az EN mal való összhang érdekében az AF r fajlagos áramlási ellenállást kell közölni az AF áramlási ellenállás helyett, ahol az r jel a fajlagos ellenállást jelöli. A 3.2. szakaszban az AF jelet és a meghatározását a következ óvel kell felváltani, AF r a fajlagos áramlási ellenállás fokozatának jele H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó A H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó szakasz szövegében az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell; szöveget a következ óvel kell felváltani: a nem változó vastagságú termékek esetén az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell. A változó vastagságú termékek esetén (pl. lejt ós és ék alakú termékek esetén) csak a λ D h óvezetési tényez ót kell közölni, ha indokolt Vastagság A második mondatban a 15 kpa -t 10 kpa -ra kell cserélni Összenyomhatóság A harmadik táblázatban magyarázatként be kell szúrni az átlagértékre és az egyedi mérésekre szöveget. Az EN 13162: táblázatát a következ ó, új 3. táblázat váltja fel:

17 16 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 3. táblázat: Az összenyomhatóság fokozatai Fokozat Hasznos teher az esztrichen kpa Követelmény az átlagértékre mm T úrés az egyedi mérésekre mm CP5 2, CP4 3, CP3 4, CP2 5, Áramlási ellenállás A szakasz címét a következ óvel kell felváltani: Fajlagos áramlási ellenállás Ezenkívül a szövegét a következ óvel kell felváltani, amely magában foglalja a jelet és a helyes egységet. Az AF r fajlagos áramlási ellenállást az EN szerint kell meghatározni. A fajlagos áramlási ellenállást 1 kpa.s/m 3 lépésköz ú fokozatokban kell közölni. Egyetlen vizsgálati eredmény sem lehet kisebb, mint a közölt érték. 6. Jelölési kód A fejezet végét a következ ó megjegyzéssel kell kiegészíteni: MEGJEGYZÉS: A jelölési kód nem tartalmazza a 4.2. szakaszban meghatározott jellemz óket, ha a termékre határérték (küszöbérték) van megadva. 8. Megjelölés és címkézés Törölni kell a következ ó sort: a gyártás éve (utolsó két számjegy); ZA melléklet, ZA1. táblázat Az a lábjegyzet szövegének utolsó része helyesen: ; ez nem érvényes a h óvezetési ellenállásra (h óvezetési tényez ó és vastagság), amelyre határértékek megadása kötelez ó. ZA melléklet, ZA3. táblázat Példa a CE-megjelölésre A A CE-megjelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye. mondatot a következ óvel kell felváltani: A CE-megjelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye (ITT). A helyesbítés forrása: EN 13162:2001/AC:2005. * * *

18 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 17 Az MSZ EN 13163:2001 H ószigetel ó termékek épületekhez. Gyári készítés ú expandált polisztirol (EPS-) termékek. M úszaki el óírások ( ) cím ú szabvány helyesbítése a következ ó: 4.2. szakasz, 1. táblázat A síkbeliségre a ± -t törölni kell. A 4.2. szakaszban az 1. táblázatot a következ óvel kell felváltani: 1. táblázat: A mérett úrések osztályai Tulajdonság Osztály Lemezek T úrések Tekercsek Hosszúság L1 ± 0,6% vagy ± 3 mm a 1% + korlátlan L2 ± 2 mm Szélesség W1 ± 0,6% vagy ± 3 mm a ± 0,6% vagy ± 3 mm a W2 ± 2 mm Vastagság b T1 ± 2 mm T2 ± 1 mm Derékszög úség S1 ± 5 mm/1000 mm S2 ± 2 mm/1000 mm Síkbeliség c P1 30 mm P2 P3 P4 15 mm 10 mm 5 mm a A számszer úen nagyobb t úrést eredményez ó a mértékadó. b A további osztályokat lásd a szakaszban. c A síkbeliség folyóméterenként van megadva H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó A H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó szakasz szövegében az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell; szöveget a következ óvel kell felváltani: a nem változó vastagságú termékek esetén az R D h óvezetési ellenállást mindig közölni kell. A λ D h óvezetési tényez ót, ha lehetséges, közölni kell. A változó vastagságú termékek esetén (pl. lejt ós és ék alakú termékek esetén) csak a λ D h óvezetési tényez ót kell közölni, ha indokolt.

19 18 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május Összenyomhatóság, c A 12. táblázatban magyarázatként be kell szúrni az átlagértékre és az egyedi mérésekre szöveget. Az EN 13163: táblázatát a következ ó, új 12. táblázat váltja fel: 12. táblázat: Az összenyomhatóság fokozatai Fokozat Hasznos teher az esztrichen kpa Követelmény az átlagértékre mm T úrés az egyedi mérésekre mm CP5 2,0 5 CP4 3,0 4 CP3 4,0 3 2 ha d L < 35 3 ha d L 35 CP2 5,0 2 1 ha d L < 35 2 ha d L Vizsgálatok, 13. táblázat A c lábjegyzetet a sorba kell helyezni. Az f lábjegyzetet hozzá kell tenni a próbatest oszlop , és sorához. Az szakaszban a 13. táblázatot fel kell váltani a következ óvel: 13. táblázat: Vizsgálati módszerek, próbatestek és vizsgálati feltételek Méretek milliméterben Szám Szakasz Cím Vizsgálati módszer Próbatest, hosszúság és szélesség a b Egy vizsgálati eredmény eléréséhez szükséges legkevesebb mérések száma Különleges feltételek H óvezetési ellenállás és h óvezetési tényez ó pren vagy EN lásd pren vagy EN c Hosszúság és szélesség EN 822 szállítási méret Vastagság EN 823 szállítási méret 1 (250 ± 5) Pa terhelés Derékszög úség EN 824 szállítási méret Síkbeliség EN 825 szállítási méret Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között EN 1603 szállítási méret Méretállandóság adott h ómérséklet ú és páratartalmú térben és EN Hajlítószilárdság EN d vagy (5 d + 50) 150 d e 3 B módszer (A táblázat folytatódik)

20 Szabványügyi Közlöny 5. szám, május 19 (A 13. táblázat folytatása) Szám Szakasz Cím Vizsgálati módszer Próbatest, hosszúság és szélesség a b Egy vizsgálati eredmény eléréséhez szükséges legkevesebb mérések száma Különleges feltételek T úzveszélyesség lásd a pren et Méretállandóság adott h ómérséklet ú és páratartalmú térben EN Alakváltozás adott nyomáson és h ómérsékleten Nyomófeszültség 10% összenyomódás esetén Húzószilárdság a sík felületre mer óleges irányban Nyomás hatására bekövetkez ó kúszás Vízfelvétel hosszú idej ú bemerítéskor Hosszú idej ú páradiffúziós vízfelvétel Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenálló képesség EN f 3 a rétegfelhordást vagy kasírozást le kell választani EN f 3 csiszolás EN f 3 EN f 2 csiszolás EN teljes: 1A és 2A módszer EN EN EN szerinti el ókészítés Páraáteresztés EN B klímafeltétel Dinamikai merevség EN Vastagság, dl EN Vastagság, db EN s-mal az el ózetes terhelés eltávolítása után mérve Hosszú idej ú vastagságcsökkenés EN Tests úr úség EN 1602 szállítási méret Veszélyes anyagok kibocsátása g a A vastagság a szállítási vastagságot jelenti a , , , , , és a kivételével. b A próbatest méreteit az EN szerint kell meghatározni. c A 90%-os konfidenciaszint ú 90%-os részarány kiszámításához az egyedi méréseket kell felhasználni. d Az 50 mm és az a feletti vastagságú lemezek próbatestmérete. e A d<50 mm vastagságú lemezek esetén. f Vagy az érdekelt felek megállapodása szerinti más módon. g Még nem áll rendelkezésre.

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 4. szám 2007. április

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 4. szám 2007. április TARTALOM Standards Journal 59. évfolyam, 4. szám 2007. április Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közlemény

SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közlemény TARTALOM Standards Journal 58. évfolyam, 4. szám 2006. április Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció 2016. májusi hírlevél A nemzeti szabványállomány változásai Közzététel 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció MSZ EN ISO 23953-1:2016 Kereskedelmi hűtőbútorok. 1. rész: Szakszótár

Részletesebben

Építési termékek megfelelőségének igazolása

Építési termékek megfelelőségének igazolása Építési termékek megfelelőségének igazolása {Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek (készletek) / Hőszigetelő anyagok} Pintér László tanúsítási irodavezető (ÉMI Kht. Tanúsítási és Ellenőrzési

Részletesebben

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Brassnyó László Knauf Insulation Kft. Szálas szigetelőanyagok szabványai MSZ EN 13162 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-)

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 58. évfolyam, 3. szám 2006. március

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 58. évfolyam, 3. szám 2006. március Standards Journal 58. évfolyam, 3. szám 2006. március Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap: http://www.mszt.hu

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

Tűzjelző berendezések. 28. rész: Nem visszaálló vonali

Tűzjelző berendezések. 28. rész: Nem visszaálló vonali 2016. júliusi hírlevél A nemzeti szabványállomány változásai Közzététel 13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság MSZ EN 54-28:2016 hőérzékelők Tűzjelző berendezések. 28. rész: Nem visszaálló vonali 17

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

Teljesítménynyilatkozat R4308LPCPR

Teljesítménynyilatkozat R4308LPCPR Teljesítménynyilatkozat 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, PTN, MPE, FRK, TP, FRV, FKD N, FKD N C1, FKD N C2, OUT-THERM, OUT-THERM C1, OUT-THERM C2, FB S, FB S C1/C2,

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

Morzsolt kukorica takarmányozási célra M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 12540

Morzsolt kukorica takarmányozási célra M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 12540 Morzsolt kukorica takarmányozási célra M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 12540 Artwork & Web Design www.futo.co.yu Danubia Grain Kft. 1998. március M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 12540 Morzsolt kukorica

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Hilti. Nagyobb teljesítmény. Tartós használat. HU TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation - építési termék rendelet) III. melléklete alapján 1. A terméktípus

Részletesebben

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46)

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46) 1998D0214 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. március 9.) az építési

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK *MSZ EN 443:2008 *MSZ EN 1439:2008 *MSZ EN 1440:2008 Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz (MSZ EN 443:2003 helyett, SzK: 8) LPG-berendezések és

Részletesebben

Új szabványok 2014. szeptember

Új szabványok 2014. szeptember Új szabványok 204. szeptember A kihirdetett munkabiztonságot, tűzvédelmet is érintő szabványok MAGYARUL Az idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változata nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK Szabványok A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2015. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB MSZ EN 13381-1:2015 Szerkezetek tűzállósághoz való hozzájárulás meghatározásnak vizsgálati módszerei. 1. rész: Vízszintes védőmembránok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton anyagai, könnyűbeton A hőszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények Dr. Józsa Zsuzsanna 2008. szeptember 26. 3, 1 hővezetési tényező páradiffúziós jellemző fizikailag és kémiailag legyen stabil,

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

C 118/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.6.

C 118/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.6. C 118/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.6. A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv

Részletesebben

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés.

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés. ETHAFOAM Lépéshangszigetelés Lépéshangszigetelés www.styrofoam.hu ETHAFOAM Az ETHAFOAM 222 kék színű, rugalmas, tekercselhető, zártcellás extrudált polietilénhab (XPE) lemez a Dow Chemicals lépéshangszigetelés

Részletesebben

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union Az Európai Unió négy szabadságelve Az áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabad

Részletesebben

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás

2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás TARTALOMJEGYZÉK 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)... 2 2.1.1. Az MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2.

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL 2013. január Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság Országos Közúti Adatbank Osztály 2013. január 15. Tartalomjegyzék 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája...3

Részletesebben

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19. 1/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2016. április 2/7 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek Balogh Lajos, Vinczéné Görgényi Ágnes 1 Tartalom Normál útépítési bitumenek Kemény útépítési bitumenek Modifikált bitumenek Vizsgálati

Részletesebben

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft. 305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása CREATON Hungary Kft. 1. Kerámia tetőcserepek 2. Sík- és hullámpala 3. Szerelt homlokzatburkolatok Kerámia tetőcserepek Legfontosabb változások

Részletesebben

SZABVÁNYOSÍTÁS KŐANYAGHALMAZ SZABVÁNYOK STANDARDIZATION AGGREGATE STANDARDS. Kondorosi Dóra. Magyar Szabványügyi Testület

SZABVÁNYOSÍTÁS KŐANYAGHALMAZ SZABVÁNYOK STANDARDIZATION AGGREGATE STANDARDS. Kondorosi Dóra. Magyar Szabványügyi Testület SZABVÁNYOSÍTÁS KŐANYAGHALMAZ SZABVÁNYOK STANDARDIZATION AGGREGATE STANDARDS Kondorosi Dóra Magyar Szabványügyi Testület ÖSSZEFOGLALÁS A cikk áttekintést ad a Magyar Szabványügyi Testület legfőbb feladatairól,

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-157/2009 2/5 2009. 08. 31. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki. az építési termékek műszaki követelményeinek,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Kft. Termékek üzletág Terméktanúsító-hely (1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

Teljesítménynyilatkozat G4222LPCPR

Teljesítménynyilatkozat G4222LPCPR Teljesítménynyilatkozat 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CLASSIC, CLASSIC -V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING, FCB, IDR,MINERAL PLUS FCB,MINERAL PLUS FCB KD, NATURBOARD,NATUROLL, SCS 135,TI135H,

Részletesebben

Légzésvédelemi eszközökre vonatkozó szabványok

Légzésvédelemi eszközökre vonatkozó szabványok Légzésvédelemi eszközökre vonatkozó szabványok Szabvány száma Szabvány címe MSZ EN 132:2000 Légzésvédők. Fogalom meghatározások és piktogramok MSZ EN 133:2003 Légzésvédők. Osztályozás MSZ EN 134:2000 Légzésvédők.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrosztatikai szabvány és rendelet Dr.Szedenik Norbert BME VET 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) Elektrosztatika 231. (1) Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba

Részletesebben

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása 5 kwh/m² Dr. Józsa Zsuzsanna BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI KÖVETELMÉNYEI U f (W/m 2 K) Ország Külső

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Szabványok listája Egyéni védőeszköz EU Szabvány: évszám Magyar Szabvány: évszám Szabvány megnevezése

Szabványok listája Egyéni védőeszköz EU Szabvány: évszám Magyar Szabvány: évszám Szabvány megnevezése Szabványok listája Egyéni védőeszköz EU Szabvány: évszám Magyar Szabvány: évszám Szabvány megnevezése Fejvédelem EN 397:2012+A1:2012 MSZ EN 397:2012+A1:2013 Ipari védősisakok Fejvédelem EN 443:2008 MSZ

Részletesebben

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel SZABVÁNYOSÍTÁS STANDARDISATION A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI, FOGALOM-MEGHATÁROZÓ ÉS ÉRTÉKELŐ SZABVÁNYOK. Szűcs Pál A termékszabványok megtalálhatók: www.mszt.hu honlapon. A szabványok gyors változása miatt használat

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

REOXTHENE TECHNOLOGY REOXTHENE TECHNOLOGY BITULIGHT -5 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL

REOXTHENE TECHNOLOGY REOXTHENE TECHNOLOGY BITULIGHT -5 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL REOXTHENE VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL INNOVATÍV BITUMEN POLIMER KEVERÉK HIHETETLENÜL KÖNNYŰ SÚLY (4 mm-ig = 33 kg) ÉS KÖNNYŰ KEZELÉS NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ TERMÉK ÚJ CSOMAGOLÁS A TERMÉK

Részletesebben

A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel

A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció Fordítási szolgáltatások. Fordítási szolgáltatások követelményei Talajminőség. Szakszótár

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM Bt. SZIGETELÉSVÉDELEM. Top. Protect. Step Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek A termék anyaga Ipari melléktermékekbôl visszanyert, újrafelhasznált gumiból készült

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Teljesítménynyilatkozat R4308IPCPR

Teljesítménynyilatkozat R4308IPCPR Teljesítménynyilatkozat R4308IPCPR 1. A típus egyedi azonosító kódja. MPN, DDP-N, FKD, FKD C1 FKD C2, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N,, DDP- RT BIT, BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT 2. Típus-,

Részletesebben

a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT11173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az OKF Tûzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet (1033 Budapest, Laktanya u. 33.) akkreditált

Részletesebben

Radiátor visszatérő szelepek

Radiátor visszatérő szelepek 7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/02)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/02) 2010.3.19. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 71/17 A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) Első közzététel a HL-ben Ez az első közzététel. Ez az első közzététel

(EGT-vonatkozású szöveg) Első közzététel a HL-ben Ez az első közzététel. Ez az első közzététel 2009.12.2. Az Unió Hivatalos Lapja C 293/69 A Bizottság közleménye az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása

Részletesebben

Teljesítmény nyilatkozat

Teljesítmény nyilatkozat Teljesítmény nyilatkozat Felújítás Teljesítmény nyilatkozat Kiadás dátuma: 2013.07.01. Termékazonosító kódja: 02 03 03 06 001 0 000001 Verziószám: 01 21/2013 13 MK TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a 275/2013.

Részletesebben

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Szittya Zsolt Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. 11. 14. Mit, ki és hogyan? Az első lépés.... A 3/2003 sz. BM-GKM-KKVM együttes rendelete és

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, elıírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: - Kötelezı

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

Teljesítménynyilatkozat G4222JPCPR

Teljesítménynyilatkozat G4222JPCPR Teljesítménynyilatkozat 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CLASSIC, CLASSIC 040-V, ECOBATT, ECOBATT MUR ISOLERING,ECOBLANKET, ECOBLANKET, FactPlus IPB, FactPlus FCB, FactPlus LBB, FactPlus LRB,NATURBOARD,

Részletesebben

Szintetikus kaucsuk csőhéj

Szintetikus kaucsuk csőhéj Érvényes: 2012.01.03. -tól visszavonásig Szintetikus kaucsuk csőhéj Posta: 2043 Budaörs, Pf.: 11. 4034 Debrecen, Híd 2-4. Szintetikus kaucsukból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag, lég-, klíma-

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 5. szám 2007. május

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 5. szám 2007. május TARTALOM Standards Journal 59. évfolyam, 5. szám 2007. május Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2011. 04. 13.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2011. 04. 13. MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2011. 04. 13. AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE (IRÁNYELV) (RENDELET, HATÁROZAT) 2011. 04. 13. 2 AZ EU-SZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI A HAZAI SZABÁLYOZÁSBAN EU-SZABÁLYOZÁS HATÁROZAT

Részletesebben

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: 36000051. 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: 36000051. 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013(VII.16) korm. rendelet szerint Szám: 36000051 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50 2. Típus, tétel vagy sorozatszám

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelõ helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2007.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2009.9.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 226/7 A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1508/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÜKI LABOR Mûanyag Vizsgáló és Fejlesztõ Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)

Részletesebben

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ Kft. (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

kaiflex KKplus KK+1 KK+2 KK+3 Tekercselt lemezek - szélesség: 1m

kaiflex KKplus KK+1 KK+2 KK+3 Tekercselt lemezek - szélesség: 1m kaiflex KKplus flexibilis elasztomer habból (FEF) gyártott, CE megfelelősségű, zárt mikrocellás szerkezetű rendkívül flexibilis szigetelőanyag, klíma-, hűtési-, légkondicionáló-, légtechnikai vezetékek

Részletesebben

kaiflex KKplus Tekercselt lemezek - szélesség: 1m

kaiflex KKplus Tekercselt lemezek - szélesség: 1m kaiflex KKplus flexibilis elasztomer habból (FEF) gyártott, CE megfelelősségű, zárt mikrocellás szerkezetű rendkívül flexibilis szigetelőanyag, klíma-, hűtési-, légkondicionáló-, légtechnikai vezetékek

Részletesebben

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, előírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: -Kötelező

Részletesebben

Teljesítménynyilatkozat T4305FPCPR

Teljesítménynyilatkozat T4305FPCPR Teljesítménynyilatkozat T4305FPCPR 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja. WM 660 GG, WM 660 SG, WM 660 S, WM 660 ALU GG, WM 660 ALU SG, WM 660 ALU S, FM D100 CB, FM D100 CB AluR 2. Típus-, tétel- vagy

Részletesebben

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER

2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER 2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Hangcsillapítás > Kör keresztmetszetű hangcsillapító > Típus CS. Típus CS

Kezdőlap > Termékek > Hangcsillapítás > Kör keresztmetszetű hangcsillapító > Típus CS. Típus CS Kezdőlap > Termékek > Hangcsillapítás > Kör keresztmetszetű hangcsillapító > Típus CS Típus CS ZAJCSÖKKENTÉSRE, KÖR KERESZTMETSZETŰ LÉGCSATORNÁKBAN, ALUMÍNIUM SZERKEZET Kör keresztmetszetű, merev alumínium

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1387/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az FTV KEMOKORR Építõipari Korrózióvédelmi Környezetvédelmi és Vegyészeti Mérnöki Szolgáltató Kft. (1089

Részletesebben