Építési termékek megfelelőségének igazolása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építési termékek megfelelőségének igazolása"

Átírás

1 Építési termékek megfelelőségének igazolása {Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek (készletek) / Hőszigetelő anyagok} Pintér László tanúsítási irodavezető (ÉMI Kht. Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda) ÉMI Kht. /

2 Előadás témakörei Megfelelőség igazolásban résztvevő kijelölt/bejelentett szervezeti funkciók NANDO használata, elérhető információk Műszaki specifikáció Gyártó meghatározása, feladata, felelőssége Gyártó meghatalmazott képviselője Megfelelőség igazolási eljárások / módozatok Tanúsítási eljárás menete / Első típusvizsgálati eljárás menete ÉMI Kht. által lefolytatott tanúsítási eljárások EK-Megfelelőségi tanúsítvány Kijelölés/bejelentés harmonizált műszaki specifikáció szerint (EN.) Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány Kijelölés/bejelentés harmonizált műszaki specifikáció szerint (ETAG.) ETA és ÉME kidolgozása EN alkalmazása. Gyártó feladatai a megfelelőség értékelése során ÉMI Kht. által működtetett minőségirányítási rendszerek ÉMI Kht. által közzétett Megfelelőség igazolási egységcsomag Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda elérhetősége ÉMI Kht. honlapján elérhető információk Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítésű irányelvek alkalmazására ÉMI Kht. által kidolgozott dokumentumok Elérési címek ÉMI Kht. /

3 Szervezeti funkciók Terméktanúsító Szervezet Product Certification Body Üzemi gyártásellenőrzés Tanúsító Szervezet FPC Certification Body Ellenőrző Szervezet Inspection Body Vizsgáló Szervezet Test Laboratory ÉMI Kht. /

4 NANDO használata, elérhető információk ÉMI Kht. /

5 Directive ÉMI Kht. /

6 Decisions Harmonised Standards / ETA guidelines ETAs without guideline / Position papers Decisons ÉMI Kht. /

7 hen alkalmazhatóság kezdete, együttélési időszak és lejárata án: 503 Applicability date Co-existence period end date ÉMI Kht. /

8 Az új megközelítésű európai irányelvek és bevezetésük helyzete Az adatok érvényességének időintervalluma: ÉMI Kht. /

9 Body / 1415 (ÉMI Kht.) ÉMI Kht. /

10 ETAGs (ETA guidelines) ÉMI Kht. /

11 ETAs without guideline ÉMI Kht. /

12 Position papers Guidance Paper / GNB - SG document / GNB - AG document ÉMI Kht. /

13 A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély; c) az építőipari műszaki engedély. Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is. Építési termék Bizottsági határozatok 95/467/EK. 2005/484/EK (56 db) ÉMI Kht. /

14 ÉMI Kht. /

15 Gyártó meghatározása, feladata, felelőssége A gyártó (szállító) feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása. szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója A gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki felelős a termék megtervezéséért és gyártásáért abból a célból, hogy azt saját neve alatt forgalomba hozza a Közösség piacán és a gyártó viseli a kizárólagos és végső felelősséget azért, hogy a termék megfeleljen az alkalmazandó irányelveknek, függetlenül attól, hogy a terméket maga tervezte és gyártotta-e, vagy azért tekintendő gyártónak, mert a terméket az ő neve alatt hozzák forgalomba. Felelős: a terméknek az Építési Termék Irányelvben lefektetett alapvető követelményeknek (egyúttal a vonatkozó műszaki specifikáció szerinti) megfelelő tervezéséért és gyártásáért, valamint, a megfelelőség-értékelésnek az elvégzéséért, az Irányelvben meghatározott eljárásnak és a vonatkozó bizottsági határozatban meghatározott módozatnak megfelelően. ÉMI Kht. /

16 A gyártó lehet az EU-n belül vagy kívül: A gyártó meghatalmazott képviselője (írásos meghatalmazás!) Importőr (forgalomba hozatalért felelős) A gyártó megnevezhet egy meghatalmazottat (természetes vagy jogi személyt, aki az EU-ban székhellyel rendelkezik), aki a nevében a gyártói kötelezettségek azon részét teljesíti, amelyek nem kötődnek kizárólag a gyártóhelyhez. A meghatalmazottat kizárólag a gyártó nevezi ki, és az EU illetékes hatóságai a gyártó helyett fordulhatnak a meghatalmazotthoz is. (Egyértelművé kell tenni a meghatalmazott jogosultságának határait.) Az importőr (természetes vagy jogi személy az EU-ban), aki egy terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz. ÉMI Kht. /

17 FELELŐSSÉG: (Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítés irányelvek alkalmazására alapján) A gyártó meghatalmazott képviselője Írásbeli meghatalmazás szerint (adminisztratív jellegű feladatokra) A termék megfelelőség-értékelése megtörténjen, a követelményeknek megfeleljen, megfelelőségi nyilatkozat elkészüljön, CE-jelölés el legyen helyezve, nyilatkozatot megalapozó dokumentumok (tanúsítvány, típusvizsgálati jkv., gyártásellenőrzési kézikönyv) piacfelügyelet részére rendelkezésre legyen bocsátva. Importőr A termék megfelelőség-értékelése megtörténjen, a követelményeknek megfeleljen, megfelelőségi nyilatkozat elkészüljön, nyilatkozatot megalapozó dokumentumok (tanúsítvány, típusvizsgálati jkv., gyártásellenőrzési kézikönyv) piacfelügyelet részére rendelkezésre legyen bocsátva. ÉMI Kht. /

18 Megfelelőség igazolási eljárások: TERMÉKTANÚSÍTÁS Módozat: (1) és (1+) esetén Megfelelőség igazolása: Megfelelőségi tanúsítvány kiadása (kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet részéről) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS-TANÚSÍTÁS Módozat: (2) és (2+) esetén Megfelelőség igazolása: Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány kiadása (kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet részéről) ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLAT Módozat: (3) esetén Megfelelőség igazolása: Első típusvizsgálati jegyzőkönyv kiadása (kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet részéről) Megfelelőség igazolása: Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadása Módozat: (1), (1+), (2), (2+), (3) és (4) esetén (gyártó szervezet részéről) ÉMI Kht. /

19 A gyártó szervezet feladatai (1) és (1+) módozat esetén: gyártásellenőrzés, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint (2) és (2+) módozat esetén: a termék első típusvizsgálata, gyártásellenőrzés, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint (3) módozat esetén: gyártásellenőrzés (4) módozat esetén: a termék első típusvizsgálata, gyártásellenőrzés Megfelelőség igazolása: Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadása Módozat: (1), (1+), (2), (2+), (3) és (4) esetén (gyártó szervezet részéről) ÉMI Kht. /

20 Tanúsítási eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata (Terméktanúsítás kijelölt / bejelentett szervezet részéről) (1) / (1+) Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Kérelem elfogadása, visszaigazolás (Ellentétek feloldása) Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Munkaterv) Gyártásellenőrzési dokumentáció előzetes felülvizsgálata (Elfogadás / Kiegészítés) Helyszíni ellenőrzés (az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata) (Mintavétel első típusvizsgálathoz: vizsgálat elvégzése laboratóriumban) Ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése (Összefoglaló értékeléssel) Értékelő jegyzőkönyv elkészítése (első típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján) (Tanúsítási záradékkal) Döntés a tanúsításról Megfelelőségi Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása, közzététele (Első típusvizsgálati jkv., Értékelő jegyzőkönyv, Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése a tanúsítvánnyal) ÉMI Kht. /

21 Tanúsítási eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata (Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás kijelölt / bejelentett szervezet részéről) (2) / (2+) Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Kérelem elfogadása, visszaigazolás (Ellentétek feloldása) Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Munkaterv) Gyártásellenőrzési dokumentáció előzetes felülvizsgálata (Elfogadás / Kiegészítés) Helyszíni ellenőrzés (az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata) Első típusvizsgálat elfogadása (Gyártó részéről benyújtott első típusvizsgálati dokumentáció alapján) Ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése (Összefoglaló értékeléssel) Döntés a tanúsításról Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása, közzététele (Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése a tanúsítvánnyal) ÉMI Kht. /

22 Első típusvizsgálati eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata (Első típusvizsgálat kijelölt / bejelentett szervezet részéről (3) Megbízás, ajánlatadás és szerződéskötés (Ellentétek feloldása) (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Megbízás elfogadása, visszaigazolás Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Vizsgálati terv) Minta átvétele Vizsgálatok elvégzése laboratóriumban Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv kiadása ÉMI Kht. /

23 ÉMI Kht. által lefolytatott tanúsítási eljárások Terméktanúsítás alábbi, termék(csoport)onkénti / műszaki specifikációk szerint: cement betonacél padlóburkolat hőszigetelő anyag Csap, szelep Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás alábbi, termék(csoport)onkénti / műszaki specifikációk szerint: tervezett beton falazóelem adalékanyag előregyártott betontermék építési mész gyári tervezett falazóhabarcs vízszigetelő lemez vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszer ÉMI Kht. /

24 ÉMI Kht. /

25 ÉMI Kht. /

26 Kijelölés: 090/2005 számú Kijelölési Okirat melléklete Hőszigetelő anyagok EK Bizottsági határozat Termék Módozat Harmonizált műszaki specifikáció Szervezeti funkciók 99/91/EK Hőszigetelő anyagok (1/2) Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Bármely felhasználásra) 3 EN 13162:2001 EN 13162:2001/AC:2005. EN 13171:2001 EN 13171:2001/ A1:2004 EN 13171:2001/AC:2005 EN :2004 EN :2004/AC:2006 EN :2004 EN :2004 Vizsgálólaboratórium ÉMI Kht. /

27 EK Bizottsági határozat Termék Módozat Harmonizált műszaki specifikáció Szervezeti funkciók 99/91/EK Hőszigetelő anyagok (2/2) Hőszigetelő anyagok (gyári termékek és helyszínen előállított termékek) (Olyan felhasználások, amelyeket tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó jogszabályok szabályoznak ) 1 EN 13162:2001 EN 13162:2001/AC:2005. EN 13171:2001 EN 13171:2001/ A1:2004 EN 13171:2001/AC:2005 EN :2004 EN :2004/AC:2006 EN :2004 EN :2004 Vizsgálólaboratórium Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet ÉMI Kht. /

28 Bejelentés: NANDO (1415) ÉMI Kht. /

29 Harmonizált műszaki specifikációk Hőszigetelő termékek épületekhez EN Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek EN Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek EN Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek EN Gyári készítésű merev poliuretánhab (PUR-) termékek EN Gyári készítésű fenolhab (PF-) termékek EN Gyári készítésű habüveg (CG-) termékek EN Gyári készítésű fagyapot (WW-) termékek EN Gyári készítésű duzzasztott perlit (EPB-) termékek EN Gyári készítésű expandált parafa (ICB-) termékek EN Gyári készítésű farost (WF-) termékek EN Helyszínen kialakított hőszigetelés duzzasztott agyagkavics könnyű adalékanyagból. 1. rész: A beépítés előtti laza kitöltő anyag előírásai EN Duzzasztott perlitből (EP) a helyszínen kialakított hőszigetelés. 1. rész: A beépítendő kötött és laza kitöltőanyagok előírásai EN Duzzasztott vermikulitból (EV) a helyszínen kialakított hőszigetelés. 1. rész: A beépítés előtti kötött és laza kitöltőanyagok előírásai EN 13172:2008 Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése ÉMI Kht. /

30 EN 13172:2008 ÉMI Kht. /

31 EN 13172:2001 ÉMI Kht. /

32 ÉMI Kht. /

33 Kijelölés: 090/2005 számú Kijelölési Okirat melléklete Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek / készletek EK Bizottsági határozat Termék Módozat Harmonizált műszaki specifikáció Szervezeti funkciók 97/556/EK Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek / készletek (1/1) Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/ készletek (ETICS) (Olyan külső falakon, amelyekre nézve tűzvédelmi követelmények vannak) 97/556/EK Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/ készletek (1/1) Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/ készletek (ETICS) (Olyan külső falakon, amelyekre nézve tűzvédelmi követelmények vannak) (Olyan külső falakon, amelyekre nézve nincsenek tűzvédelmi követelmények) 1 ETAG 004 Vizsgálólaboratórium Ellenőrző szervezet Terméktanúsító szervezet 2+ ETAG 004 Ellenőrző szervezet ÜGYE Tanúsító szervezet ETAG 004 BEVONATRÉTEGGEL ELLÁTOTT TÖBBRÉTEGŰ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA ÉMI Kht. /

34 Bejelentés: NANDO (1415) ETAG 004 GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING ÉMI Kht. /

35 Európai Műszaki Engedély (ETA) Műszaki specifikáció, amely harmonizált európai szabvány hiányában építési termékre - az Európai Bizottság 94/23/EK határozatában elfogadott egységes eljárási szabályok alkalmazásával - dolgozható ki (ETAG / CUAP alapján) az EOTA (Jóváhagyó Intézetek Európai Szervezete (European Organisation for Technical Approvals) tagjainak jóváhagyásával. Az ETA tartalmazza az építési termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is. Az Európai Műszaki Engedély kidolgozására a tagállamok által kijelölt Jóváhagyó szervezetek (Approval bodies) jogosultak, amelyek EOTA tagok. Magyarországnak egyetlen ilyen szervezete van az ÉMI Kht., mely a szükséges feltételek megléte esetén - kérelmezésre - vállalkozik Európai Műszaki Engedély kidolgozására. ÉMI Kht. /

36 Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) ÉME kidolgozására akkor kerülhet sor, ha az adott építési termékre vonatkozó más jóváhagyott műszaki specifikáció, vagy az ezekben foglaltaktól a termék jelentősen eltér. Magyarországon, ÉME kidolgozását az illetékes miniszter által feljogosított jóváhagyó szervezet végezheti. Az ÉMI Kht. erre vonatkozó kijelölését a 16/1998. IKIM közlemény (IKK. 8.) tartalmazza. Az ÉME tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozókat, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is. Több termék vonatkozásában előfordul, hogy az EOTA kidolgozott Útmutatót (ETAG-ot), de a gyártó csak Magyarországon tervezi a termékek forgalomba hozatalát, ezért ÉME kidolgozását kérelmezi. Ezekben az esetekben az ÉME tartalmi felépítése az ETAG előírásait követi. ÉMI Kht. /

37 EN 13162:2001 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek Műszaki specifikáció EN 13162:2001/AC:2005 elérhetősége SZK-közlemények / 2006/05: Helyesbítés ÉMI Kht. /

38 ÉMI Kht. /

39 ÉMI Kht. /

40 ÉMI Kht. /

41 Gyártó feladatai a megfelelőség értékelése során Módozat meghatározása Műszaki specifikáció (EN 13162) szerint. Ld. EN A megfelelőség értékelése 1. Megjegyzés -ben rögzített szabályokat! (3-as vagy 1-es módozat) Első típusvizsgálat Ld. EN ZA2.2. -ben, EN Kezdeti vizsgálat -ban, B2.3. Kezdeti vizsgálat -ban rögzített szabályokat. Bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó jellemzők meghatározása: hővezetési ellenállás veszélyes anyag kibocsátás nyomószilárdság (terhelhető felhasználás esetén) víz áteresztő képesség tűzveszélyesség ZA1. táblázatban felsorolt többi jellemző meghatározása a gyártó feladatkörébe tartozik. Üzemi gyártásellenőrzés Ld. EN Az üzemi gyártásellenőrzés követelményei. A gyártó feladata -ban rögzíett szabályokat és EN B melléklet -ben (B1. táblázat / B2. táblázat) a termékvizsgálat / tűzveszélyesség vizsgálata legkisebb gyakoriságait! A megfelelőség igazolása EK-Megfelelőségi nyilatkozat / CE-megjelölés és címkézés ÉMI Kht. /

42 EN azon szakaszai, amelyek az EU építési termékre vonatkozó irányelvének előírásaira vonatkoznak ZA melléklet ZA1. táblázat: A vonatkozó szakaszok ÉMI Kht. /

43 ÉMI Kht. /

44 ÉMI Kht. /

45 Módozat meghatározása Módozat meghatározása ÉMI Kht. /

46 Bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó jellemző ÉMI Kht. /

47 CE-megjelölés és címkézés ÉMI Kht. /

48 ÉMI Kht. /

49 ÉMI Kht. által működtetett minőségirányítási rendszerek: ÉMI Kht. Minőségirányítási Kézikönyv MSZ EN ISO 9001 szerint tanúsított Vizsgáló szervezet-minőségirányítási Kézikönyv MSZ EN ISO/IEC szerinti akkreditált Ellenőrző Szervezet-Minőségügyi Kézikönyv MSZ EN MSZ EN ISO/IEC szerinti minősített Terméktanúsító szervezet-minőségügyi Kézikönyv MSZ EN szerinti akkreditált ÜGYE tanúsító szervezet-minőségügyi Kézikönyv MSZ EN MSZ EN ISO/IEC szerinti minősített ÉMI Kht. által közzétett Megfelelőség igazolási egységcsomag: - Amit az ÉMI Kht. megfelelőség igazolási eljárásáról tudni kell - Tájékoztató az ÉMI Kht. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról - Általános szerződési feltételek (Terméktanúsítás) - Általános szerződési feltételek (Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás) - Megfelelőség igazolási díjszabás - Az általános felhasználású cement jogszerű forgalmazása az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre. - Megfelelőség igazolást kérelmező formanyomtatványok ÉMI Kht. /

50 Terméktanúsító Szervezet Üzemi gyártásellenőrző-tanúsító Szervezet Ellenőrző Szervezet tevékenységét a Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda látja el. Elérhetőség: Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 69. Telefon: , Telefax: vagy Honlap: Tanúsítási Iroda vezetője: Pintér László Ellenőrzési Iroda vezetője: Pataki Erika ÉMI Kht. /

51 A megfelelőség igazolását az ÉMI Kht. tanúsításra, vizsgálatra és ellenőrzésre a GKM által kijelölt (Kijelölési Okirat száma: 090/2005) és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) végzi. ÉMI Kht. /

52 ÉMI Kht. honlapján elérhető információk Közérdekű információk ETAG-ok (magyar nyelven) Guidance Paper-ek (magyar nyelven) Építési termékekre vonatkozó jogi szabályozás 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Építési termékek megfelelőség igazolása Amit a megfelelőség igazolásról tudni kell Megfelelőség igazolási egységcsomag Bejelentés és kijelölés műszaki területe (Melléklet a 090/2005. Kijelölési Okirathoz) Formanyomtatványok Megfelelőség igazolási kérelmek ÉMINFO ÉMINFO 2.0 adatbázisok Érvényes tanúsítványok Érvénytelen tanúsítványok ÉMI Kht. /

53 ÉMI Kht. /

54 ÉMI Kht. /

55 ÉMI Kht. /

56 ÉMI Kht. /

57 ÉMI Kht. /

58 ÉMI Kht. /

59 ÉMI Kht. /

60 ÉMI Kht. /

61 ÉMI Kht. /

62 ÉMI Kht. /

63 ÉMI Kht. /

64 Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítésű irányelvek alkalmazására (Luxemburg: Az Európai Közösség Hivatalos Közleményeinek Hivatala, 2000) Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000) Az útmutató az új megközelítésen és a globális megközelítésen nyugvó irányelvek jobb megértéséhez, valamint ezen irányelvek egységes és konzekvens alkalmazásához készült, különböző területek és a teljes belső piac részére. Az útmutató a tagállamok részére lett összeállítva, ennélfogva minden olyan illetékeshez szól, akinek a CE-vel jelölt termékek szabad árúforgalmának biztosításával kapcsolatos előírásokat és a Közösségen belül magas védettségi szintet ismerni kell (pl. kereskedelmi- és fogyasztói szövetségek, szabványokkal foglalkozó szervezetek, gyártók, importőrök, kereskedők, megfelelőség-értékelő szervezetek, szakmai szervezetek). Elérhetőség: guide/index.htm ÉMI Kht. /

65 ÉMI Kht. által kidolgozott dokumentumok Megfelelőség igazolási egységcsomag Tájékoztató az építési termékek jogszerű forgalmazásáról az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre. (ÉMI Kht.) Feladat / Felelősség / Kötelezettség Gyártó Gyártó EU-n kívüli / Gyártó meghatalmazott képviselője Importőr Kereskedő Piacfelügyelet részére adott információk SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez (ÉMI Kht.) ÉMI Kht. /

66 Elérési címek NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System (Fordítási adatbázis) (EUR-Lex) (Dangerous substances) (Veszélyes anyagok) Kijelölt szervezetek listája (Magyar Szabványügyi Testület honlapja) Az online Szabványjegyzék július 1-jétől csak az előfizetők számára hozzáférhető! INGYENES TERMÉKKATALÓGUS (Szabványlista) (Ingyenes szabványlista (ár, hivatkozási szám, cím, nyelv, érvényesség) ÉMI Kht. /

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez

Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia Bükfürdő, 2014.03.18-20. Hogyan biztosítható az építményeink

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról Az ECM Certification Kft. az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN KONFERENCIA Budapest, 2013. november 26.

IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN KONFERENCIA Budapest, 2013. november 26. Napkollektorok forgalmazási, betervezési és beépítési kérdései, valamint a teljesítmény-nyilatkozat kiállításának feltételei a megváltozott építési termék szabályozás szerint IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Részletesebben

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció 2016. májusi hírlevél A nemzeti szabványállomány változásai Közzététel 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció MSZ EN ISO 23953-1:2016 Kereskedelmi hűtőbútorok. 1. rész: Szakszótár

Részletesebben

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum Építési Fórum A megfelelő építőanyag Előadó Szeimann János építésfelügyelő KEM KH Építésügyi Hivatala Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm.

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek

Tájékoztató és minősítő rendszerek 2015/10/09 01:15 1/13 Tájékoztató és minősítő rendszerek < Áruismeret Tájékoztató és minősítő rendszerek A minőség tanúsítása, megfelelőség tanúsítás Mit jelent a tanúsítás? A tanúsítás sokáig nem volt

Részletesebben

Ágyazóréteg: (vékony-, közép-, vagy vastagágyazatú ragasztó, simítva vagy felérdesítve, gyártói utasítástól függően);

Ágyazóréteg: (vékony-, közép-, vagy vastagágyazatú ragasztó, simítva vagy felérdesítve, gyártói utasítástól függően); ALAPVETŐ FOGALOM- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER MAPETHERM Hőszigetelő rendszer elkészítéséhez A rendszer általános felépítése: Rendszerragasztó: A hőszigetelő anyag fal alapfelületre ragasztásához használt termék.

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Bureau Veritas Magyarország Kft. Laczkó György 2009.05.029

Bureau Veritas Magyarország Kft. Laczkó György 2009.05.029 Harmonizált szabványok CE jelzés beépített tűzbiztonsági és tűzjelző berendezések Kft. Laczkó György 2009.05.029 Bureau Veritas Csoport 1828-ban alapított, francia székhelyű vállalat Alapvető tevékenysége

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1999. július 1-i 1999/472/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 1999. július 1-i 1999/472/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 1999. július 1-i 1999/472/EK HATÁROZATA az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton anyagai, könnyűbeton A hőszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények Dr. Józsa Zsuzsanna 2008. szeptember 26. 3, 1 hővezetési tényező páradiffúziós jellemző fizikailag és kémiailag legyen stabil,

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67 Tartalom Rövidítésjegyzék 51 Előszó 53 Általános indokolás 55 I. Az átfogó reform indokoltsága 55 II. A javaslat társadalmi modellje 56 III. Hagyomány és újítás. Külföldi példák 56 IV. Az Alkotmányos elvek

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 13. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Nyomástartó berendezések Vizsgálati és Tanúsítási Rendje D, D1, E, E1, H, H1 és 2 modulok esetén

Nyomástartó berendezések Vizsgálati és Tanúsítási Rendje D, D1, E, E1, H, H1 és 2 modulok esetén 1. Érvényességi terület A vizsgálati és a tanúsítási rend auditok végrehajtását, a TAM CERT tanúsító testület (a továbbiakban: tanúsító testület) részéről minőségbiztosítási rendszerek számára TAM CERT

Részletesebben

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai A CSAOSZ Titkársága hosszú ideje segíti a tagvállalatokat információkkal a 91/2006 (XII. 26.) GKM rendelet alapján 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

Figyelem! valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza

Figyelem! valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 2/3. Milyen termékekre kötelező a CE jelölés? (Építési termékek) Az irányelv hatálya Az irányelv alapvetően az építési termékekre vonatkozik. Építési termék:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

A komplex rehabilitáció jogi környezete

A komplex rehabilitáció jogi környezete A komplex rehabilitáció jogi környezete tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Az építési termék irányelv

Az építési termék irányelv 2010. május 12. MaSzeSz XI. Országos Konferencia Összeállította: Kőszegi László Elérhetőség VITUKI Nonprofit Kft. Mérnöki szolgáltatások osztálya Kőszegi László tud. osztályvezető Tel: 06-1-215-9147, 06-1-215-6140/2331

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Építési termékekre vonatkozó nemzeti követelmények kidolgozása a CPR kapcsán

Építési termékekre vonatkozó nemzeti követelmények kidolgozása a CPR kapcsán Építési termékekre vonatkozó nemzeti követelmények kidolgozása a CPR kapcsán V. Kő és Kavicsbányászati Konferencia Visegrád, 2012. május 31. Nyiri Szabolcs 89/106/EGK irányelv Construction Product Directive

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Otthonunk on-line 2015.10.

Otthonunk on-line 2015.10. Otthonunk on-line 2015.10. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja Tájékoztató a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól 2014. február

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyeleti törvény Gödöllő, 2012. október 25. Cserti Istvánné szakmai főtanácsadó Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Piacfelügyeleti Osztály Új

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyarországhoz való kötődésének erősítése érdekében, a természetes

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Tervezési szerződés tervezet

Tervezési szerződés tervezet Tervezési szerződés tervezet amely létrejött egyrészről Budafok Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. adószáma: 15735856-2-43 bankszámlaszáma: 11784009-15522001-00000000

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Szigetelések anyagai. A hőszigetelő anyagok felosztása. HABOK: pl. expandált PS, habüveg. Hővezetési tényező a testsűrűség függvényében

Szigetelések anyagai. A hőszigetelő anyagok felosztása. HABOK: pl. expandált PS, habüveg. Hővezetési tényező a testsűrűség függvényében Szigetelések anyagai Dr. Józsa Zsuzsanna A hőszigetelő anyagok felosztása Ásványi szálak Szervetlen Üveggyártmányok: Pórusos gipsz Duzzasztott perlit Kerámiakötésű: Mészkötésű: Cementkötésű is: azbeszt

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS Jogharmonizáció az EU-ban Terméktanúsítás az EU-ban Direktívákkal szabályozott területek

TERMÉKTANÚSÍTÁS Jogharmonizáció az EU-ban Terméktanúsítás az EU-ban Direktívákkal szabályozott területek Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítás alapjai TERMÉKTANÚSÍTÁS Jogharmonizáció az EU-ban Terméktanúsítás az EU-ban Direktívákkal szabályozott területek előadó: Dr. Szigeti Ferenc

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 13241-1 ÉME - Egyéb - A megfelelőség-igazolás módozata a műszaki specifikáció szerint

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben