ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,"

Átírás

1 ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to sg hozzáférés vmihez accessories kiegészítők accident - baleset accidental véletlen accidentally véletlenül accolade jutalom, elismerés accommodation (uncountable) szállás according to szerint account bankszámla account for kitesz, rúg vmilyen összegre account holder számlatulajdonos accountant könyvelő accounting system könyvviteli rendszer accounts department számlaosztály accuracy pontosság accurate pontos achieve sg elér vmit achievement eredmény, siker, teljesítmény acquire elsajátít across keresztül act tevékenykedik, cselekszik, viselkedik action cselekedet activity - tevékenység actually tulajdonképpen, valójában adapt alkalmazkodik adaptor - alkalmazkodó add hozzátesz, hozzáad, növel, fokoz addition, in addition to vmin kívül additional charge plusz díj additional information plusz információ address lakcím address megszólít, megtárgyal adhesive - ragasztó adjective melléknév administration adminisztráció, papírmunka, vezetés, igazgatás administrative support adminisztrációs támogatás admit beismer, bevall adopt elfogad adult felnőtt advance fejlődés advance, in advance előre advantage / benefit előny 1

2 adventure kaland adventurous - kalandos adverb határozószó advertise hirdet, reklámoz advertisement / advert / ad hirdetés advertising hirdetés, reklámadvertising campaign reklámkampány advertising company reklámcég advice (uncountable) tanács advice, a piece of advice egy tanács advise - tanácsol adviser tanácsadó affect befolyásol affinity kapcsolat, vonzódás afraid, I m afraid attól tartok afraid, to be afraid of sg fél vmitől afraid, to be afraid to fél vmit megtenni after all végül is after-sales service értékesítés utáni szolgáltatás, vevőszolgálat against ellen against all the odds esélytelenül, hátrányos helyzetben agency ügynökség agenda napirend (értekezleté) agent cselekvő személy, ágens, ügynök agree beleegyezik agreement megállapodás aim cél aim at sy megcéloz vkit air-conditioning unit légkondicionáló airfare légi viteldíj airline légi társaság airline traffic légi forgalom airport repülőtér allow lehetővé tesz, megenged almost majdnem alternative alternatíva, választási lehetőség alumnus, alumni öregdiák amazing lenyűgöző ambition ambíció, törekvés ambitious ambiciózus, törekvő amend módosít American amerikai amount mennyiség, összeg amount to kitesz vmilyen összeget amphitheatre amfiteátrum, körszínház analyse / analyze elemez analysis, analyses (rendhagyó többes szám) - elemzés analyst elemző angle szög angry mérges 2

3 anniversary évforduló announce bejelent answer válaszol answer the phone felveszi a telefont antique régiség anything else bármi más apart from eltekintve vmitől apartment (US), flat (GB) lakás apartment block többlakásos lakóház, bérház (US) apologise elnézést / bocsánatot kér apology bocsánatkérés, mentegetőzés appeal to tetszik vkinek appear megjelenik applicant / candidate pályázó, jelentkező, jelölt applicant tracking system a pályázók nyomon követési rendszere application alkalmazás, pályázás, pályázat, kérelem, folyamodvány apply alkalmaz, érvényes, érvényben van apply (for) megpályázik vmit, folyamodik vmiért apply for a visa vízumért folyamodik appoint kinevez appointment - megbeszélt találkozó, kinevezés appointment, to make an appointment találkozót beszél meg vkivel appreciate nagyra tart, értékel apprenticeship tanonckodás, inaskodás approach megközelít approach megközelítés, hozzáállás appropriate helyénvaló, megfelelő, releváns, alkalmas approximate körülbelüli, megközelítő approximately körülbelül archive archívum area terület area of work munkaterület argue vitatkozik argument érv arm kar around körülbelül around the world világszerte around, to be around jelen van, létezik arrange elintéz, elrendez, szervez arrangement berendezkedés, elrendezés, megbeszélés arrival érkezés, létrejövetel, kialakulás arrive at / in érkezik vhova art művészet article újságcikk, árucikk artist művész as soon as possible amilyen hamar csak lehet as well as is ash hamu aspect aspektus, oldal, szempont assemble összeszerel 3

4 assembly összeszerelés assembly line gyártósor assess értékel, felbecsül assist segít assistant asszisztens associate társ association szövetség, egyesület astronaut űrhajós at all egyáltalán attach csatol attend elmegy, ellátogat, jár attendee jelenlevő, résztvevő attention figyelem attitude to sg attitűd, hozzáállás, viszonyulás vmihez attract vonz attract attention figyelmet felkelt attraction látványosság, vonzerő attractive vonzó auction aukció, árverés audience közönség, hallgatóság automatically automatikusan Automobile Association (GB) Autóklub available elérhető, kapható available elérhető, kapható, rendelkezésre álló average átlag, átlagos average cost átlagos költség avoid elkerül award díj aware, to be aware of sg tudatában van vminek back, on the back of the photo a kép hátulján background háttér bad news rossz hír badge kitűző, jelvény bad-mannered rossz modorú, modortalan bag táska balance carried forward átvitt egyenleg bank statement számlaegyenleg banker bankár banking services banki szolgáltatások bar büfé, falatozó, pult bar chart oszlopdiagram bar graph oszlopdiagram barrel hordó based on vmire alapozva based, to be based in - -ban van a központja based, to be based on sg alapszik vmin basic system alap rendszer basically alapvetően basketball court kosárlabda pálya batch of egy rakás 4

5 become, became, become válik vmilyenné begin with először is behave viselkedik behaviour viselkedés believe hisz belong to tartozik vhova below alább beneficiary kedvezményezett benefit előny benefit / advantage előny benefit from előnyhöz jut, profitál vmiből benefits package juttatási csomag best legjobb Best regards Szívélyes üdvözlettel. better jobb better, to make sg. better jobbá tesz vmit bill számla (pl. éttermi, gáz-, villany-) billion milliárd (ritk., GB billió) blue-collar work fizikai munka board bizottság board of directors igazgatótanács body test bold, in bold vastag betűs bonus jutalom, prémium book foglal, vált (jegyet, asztalt, szobát) booking foglalás booking form jelentkezési lap boost lendület, lökés boots csizma border országhatár boring unalmas borrow kölcsönkér boss főnök bottle palack brackets zárójel brackets, in brackets zárójelben brainstorm ötletel branch fiókvállalat, ágazat brand márka brand image márka imázs brand name márkanév branding márka imázsának kialakítása break szünet, szabadság break down elromlik break into betör vhova break the rules megszegi a szabályokat break the speed record megdönti a gyorsasági rekordot break, to take a break szünetet tart breakage törés breakdown lebontás 5

6 brief hivatalos utasítás munka elvégzésére, rövid kivonat, tényvázlat briefcase aktatáska bright okos bright colour élénk szín brilliant remek, ragyogó bring forward the deadline előrébb hozza a határidőt bring, brought hoz, előidéz bring, brought out kihoz (új terméket) Britain Nagy- Britannia British brit Briton brit Briton brit ember broadcaster műsorsugárzó brochure brosúra brochure brosúrato broker bróker, alkusz brown goods szórakoztató elektromos eszközök, pl. tévé, rádió brownie itt: márkanév, bokszgép (fényképezésnél), manó, kis (7-10 éves) leánycserkész, csokoládás-mogyorós sütemény browse böngész Brussels Brüsszel budget költségvetés bug bogár build up kiépít build, buildt épít building épület bulletin hivatalos jelentés / közlemény, kommüniké bully erőszakos ember burn, burnt down leég business vállalkozás business partner üzlettárs business plan üzleti terv business trip üzleti út bust csőd, válság busy elfoglalt, forgalmas busy, to be busy elfoglalt butter vaj buy, bought vesz, vásárol buy, bought in bulk nagy tételben vásárol buy, bought up felvásárol buyer beszerző, felvásárló, vevő buying habits vásárlási szokások buzz izgalom, öröm érzése, pezsgés cable kábel cable TV kábel TV cafeteria önkiszolgáló étterem calculate kiszámít, kiszámol calendar naptár call hív, nevez call centre telefonos ügyfélszolgálat 6

7 call, to be on-call ügyeletben van calm nyugodt, higgadt camera fényképezőgép campaign kampány campus campus, egyetemváros can konzervdoboz cancel, -led the order lemondja / törli a rendelést cancellation törlés, lemondás candidate pályázó, jelölt capital tőke, főváros, nagybetű capital market tőkepiac capsule kapszula car hire firm autókölcsönző cég cardboard boksz karton doboz care, to take care of törődik vmivel career karrier career fair állásbörze career management karrierszervezés career prospects karrier kilátások careers advisor pályaválasztási tanácsadó careful óvatos, körültekintő careful driver óvatos vezető carefully körültekintően, alaposan, óvatosan carrier szállító, kocsi carry ads hirdetéseket közöl carry out elvégez, végrehajt carry out a survey felmérést végez carry, carried visz, cipel carton kartondoboz cartoon rajzfilm case eset cash készpénz cashpoint pénzkiadó automata casual clothes hétköznapi viselet casual dress hétköznapi viselet catalogue jegyzékbe / lajstromba vesz catalogue katalógus catch, caught elér vmit, elkap, megért category kategória, osztály cause ok cause okoz CCTV = closed circuit television zártláncú televízió cease production beszünteti a termelést celebrate ünnepel celebrity - híresség cell sejt Celtic kelta century évszázad CEO = Chief Executive Officer (US), MD = Managing Director (GB) ügyvezető igazgató ceremony szertartás 7

8 certain bizonyos, biztos certainly minden bizonnyal, természetesen chain lánc chain of shops üzletlánc chairman elnök (igazgatótanácsé) challenge kétségbe von challenge kihívás challenge, to meet a challenge megfelel a kihívásnak chance esély, lehetőség change kicserél, változik change visszajáró pénz changeable változékony changing room öltöző channel csatorna character karakter, szereplő charge díj charge díjat kiszab / kiró charge interest kamatot számít fel charge prices árakat kiszab, kiró charge, to be in charge of vezet vmit, felelős vmiért charity jótékonysági szervezet chart ábra, rajz cheap olcsó cheaper and cheaper egyre olcsóbb cheaply olcsón check ellenőriz check in becsekkol (repülőtéren, szállodába bejelentkezik) check out of the hotel kijelentkezik a szállodából check-out counter / till pénztár chemicals vegyi anyagok Chief Executive Officer (CEO) ügyvezető igazgató (US) choice választás, választék choose, chose, chosen kiválaszt, választ cigar szivar circle kör citizen polgár city-state városállam claim kártérítési követelés claim kártérítést követel, állít claim, to make a claim kártérítési igényt bejelent clear picture világos kép, elképzelés clearly világosan, tisztán clerical staff irodai személyzet clerk hivatalnok clever okos clever plan okos terv click kattintás client ügyfél climate klíma, hangulat clinch a sale üzletet megköt 8

9 close relationship közeli kapcsolat close, to be close to sg közel van vmihez clothing ruházat coast tengerpart coffee machine / percolator kávéfőző co-founder társalapító coin érme, fémpénz colleague kollége, munkatárs collect elmegy vmiért, elhoz vmit, gyűjt college főiskola collocation állandósult szókapcsolat, kollokáció colour szín colourful színes column - oszlop combination ötvözet, keverék combine ötvöz come along eljön come on stream üzemképessé válik come to one s notice tudomására jut comfortable kényelmes command parancsol command, to take command átveszi az irányítást comment megjegyzés comment, to make a comment megjegyzést tesz commerce kereskedelem commercial kereskedelmi commercial kereskedelmi, üzleti, reklám tévében / rádióban commercial point kereskedelmi szempont commercial vehicle ipari jármű, teherautó commitment elkötelezettség committed to sg elkötelezett vmi mellett committee bizottság common gyakori, elterjedt commonly gyakran communicate kommunikál, közöl communication skills kommunikációs készségek company vállalat company policy vállalati politika comparative melléknév középfoka compare - összehasonlít compared with összehasonlítva vmivel compensation kártérítés, kárpótlás, fizetés compensation / indemnity / damages kártérítés compete versenyez competition verseny, versenytárs, verseny (marketing) (pl. Coca-Cola kupakok gyűjtése) competition / competitor / rival versenytárs competitive versenyképes, versenyszellemű competitive market olyan piac, ahol erős a verseny competitor versenytárs complain panaszkodik 9

10 complaint panasz, reklamáció complaint, to make a complaint reklamál complete befejez complete befejezett complete kiegészít, kitölt, megvalósít, végrehajt complete a task elvégez feladatot complete orders rendeléseket teljesít complete sentence teljes mondat complete the table kiegészíti a táblázatot completely teljesen complex összetett component alkatrész compound vegyület, vegyülék compromise kompromisszumot köt concept elképzelés, fogalom concerned, to be concerned with érinti vmi, érdekelve van vmiben concerning vmivel kapcsolatosan conclusion következtetés condition - feltétel conditional feltételes mód conduct végez, folytat conduct market research piackutatást végez conference konferencia confidence bizalom confident magabiztos confidential bizalmas confirm megerősít confirmation visszaigazolás, megerősítés congratulations gratulálok connect összeköt connected to vmihez kapcsolódó, kötődő connection kapcsolat consider figyelembe vesz, megfontol, mérlegel, tart vmit vminek considerable amount jelentős összeg considerate tapintatos, megfontolt consideration, to take sg into consideration figyelembe vesz vmit consolidation megerősítés, megszilárdítás constantly állandóan construction megépítés, építkezés construction, under construction építés alatt constructively konstruktívan, hasznosan consultancy tanácsadás, tanácsadó cég consultancy tanácsadás, tanácsadó cég, tanácsadói consultancy tanácsadó consultant tanácsadó, konzulens consume fogyaszt consumer - fogyasztó consumer goods fogyasztási cikkek consumption fogyasztás contact kapcsolat, személy 10

11 contact details elérhetőségek contact name kapcsolattartó személy neve contact sy felveszi a kapcsolatot vkivel contain tartalmaz content elégedettség context környezet, kontextus, szövegösszefüggés, szövegkörnyezet continue folytat, folytatódik contract szerződés contract work szerződéses munka contribute ideas ötleteket ad contribute to hozzájárul vmihez contribution hozzájárulás control irányít, ellenőriz, szabályoz control, to be in control of sg irányítása alatt tart vmit convenience kényelem convenient alkalmas, kényelmes, megfelelő conversation beszélgetés convert átalakul convict sy elítél vkit cooker tűzhely cookie süti cooking classes főző tanfolyam cool box hűtőtáska cooperate együttműködik cooperative szövetkezet copy másolat, példány copy shop fénymásoló üzlet corporate vállalati, céges, testületi corporate success vállalati siker corporation részvénytársaság (US) correct igaz, helyes (igaza van) correct kijavít correct order helyes sorrend correction javítás correctly helyesen cost költség cost, cost, cost (pénzbe) kerül cost-cutting költségcsökkentés costly költséges count számít countable megszámlálható counter pult coupon, money-off coupon kedvezményt adó bon course kurzus, tanfolyam coursebook - tankönyv courtesy udvariasság cover fedezet cover fedezetet nyújt, vonatkozik vmire cover price címlap ár coverage tudósítás, beszámolás 11

12 crash összeomlás, krach crash összeomlik crazy őrült, őrület, ostobaság cream tejszín create alkot, létrehoz, teremt creative kreatív creativity kreativitás credit card hitelkártya credit note jóváírási értesítő credit-card hitelkártya creditor hitelező crime bűncselekmény criminal bűnöző criminal activity bűntett, bűncselekmény criminal conviction büntető ítélet crises, pl. crises válság, krízis crisps chips critical kritikus criticise kritizál Croatia Horvátország cross kereszt crowded zsúfolt crucial döntő cruise tengeri körutazás crush összetör, összeprésel cultural kulturális culture kultúra cup kupa cupboard szekrény cure gyógyít cure gyógyítás currency valuta current jelenlegi current account folyószámla current situation jelenlegi helyzet currently jelenleg Curriculum Vitae, CV (GB), resume (US) önéletrajz curved ívelt, hajlított custom szokás (népé), vevőkör, állandó vásárló customer vevő, ügyfél customer base vevőkör customer satisfaction vevői elégedettség customer service vevőszolgálat cut costs csökkenti a költségeket cuts, to make cuts létszám leépítéseket végez cynical cinikus dairy food tejtermék damage kár damaged megsérült Dane dán ember 12

13 danger veszély dangerous veszélyes dangerously veszélyesen Danish dán data adatok data security adatbiztonság data work adatfeldolgozói munka database adatbázis data-processing firm adatfeldolgozó cég data-protection adatvédelem date dátum date of birth születési dátum date, to date mostanáig, eddig day off szabadnap deadline - határidő deadline, to meet deadlines betartja a határidőket deal ügylet, alku, megállapodás deal, dealt with foglalkozik vmivel, megoldja dealer márkakereskedő debt adósság decade évtized decide dönt, elhatároz decide eldönt, elhatároz decimal tizedes tört decision döntés, elhatározás decision, to make a decision döntést hoz decision, to make key decisions kulcsfontosságú döntéseket hoz decision, to take a decision döntést hoz decision, to take decisions döntéseket hoz decline csökken, hanyatlik, elutasít decline hanyatlás decorate / paint the town red szórakozni, bulizni jár decrease csökken define meghatároz definitely biztosan, határozottan definition meghatározás defrost kiolvaszt degree in diploma vmiből delay késedelem delayed flight késésben levő repülőjárat delayed, to be delayed késik delete töröl deliberately szándékosan deliver szállít deliver superior service elsőrangú szolgáltatást nyújt delivery szállítás demand követel demand for igény, kereslet vmi iránt demand, to meet demand kielégíti a keresletet demonstrate megmutat, igazol, bebizonyít 13

14 demonstration termékbemutató demotivated motiválatlan Denmark Dánia department osztály, részleg departure indulás depend on függ vmitől depending on vmitől függően describe - leír description leírás desert sivatag design tervez design tervezés, design design department tervező részleg designer tervező designer label egyedi tervezésű desk íróasztal despair kétségbe esik despatch felad, elküld desperate, to be desperate to do sg nagyon meg akar tenni vmit dessert - desszert destination úti cél destroyed elpusztult destruction pusztítás detail részlet detail, in detail részletesen detailed részletes detect észrevesz detection észrevétel, észlelés determination eltökéltség determine meghatároz develop fejleszt, fejlődik, alakul developed countries fejlett országok developer fejlesztő developing fejlődő developing countries fejlődő országok development fejlesztés, fejlődés device eszköz dhow az Arab-tengeren használatos vitorlás hajó diagram diagram, ábra, rajz dialogue párbeszéd diary naptár, napló dictionary szótár differ from sg különbözik vmitől difference különbség different különböző difficult nehéz, bonyolult difficulties nehézségek dig, dug, dug ás digital camera digitális fényképezőgép digital photography digitalis fényképezés 14

15 diplomatic diplomatikus direct közvetlen, nyílt, egyenes direct mail - címre szóló reklámlevél direction irány, útmutatás directive direktíva directly közvetlenül director igazgató dirty piszkos disadvantage / drawback hátrány disagree nem ért egyet disagreement egyet nem értés, nézeteltérés disappear eltűnik disaster katasztrófa, csapás disc korong discount árengedmény, kedvezmény discount leszállítja az árát discount clothing kedvezményes árú ruházat discover felfedez discovery felfedezés discuss megbeszél, megvitat disease betegség dishonest becstelen, csalárd dislike nem szeret displease nem tetszik dispute vita disrespectful tiszteletlen dissatisfied elégedetlen distant távoli distract sy megzavar vkit, eltereli a figyelmét distribute eloszt, forgalmaz distribution forgalmazás, elosztás distribution centre elosztó központ distributor forgalmazó district kerület, körzet diversified sokszínű, sokféle diversify sokszínűvé tesz divide feloszt, megoszt, oszt dividing line választóvonal division részleg do business / to make a deal üzletet köt do good jót tesz do one s best megtesz minden tőle telhetőt do well financially pénzügyileg boldogul do without sg megvan vmi nélkül domestic market hazai piac dominant uralkodó dot com internetes cég double a duplájára nő downturn hanyatlás, válság draft vázlat, piszkozat 15

16 dramatic drámai dramatically jelentősen drawer fiók dress ruha dress code öltözködési szabályzat dress smartly elegánsan öltözik driving licence jogosítvány drug gyógyszer due to betudható vminek due, by due date esedékességig duration időtartam duty feladat duty-free shop vámmentes üzlet dye hair hajat fest dynamic dinamikus each minden egyes earn pénzt keres earn a living megkeresi a megélhetésre valót earthquake földrengés easily könnyen easy-going laza, lezser e-business elektronikus / internetes üzlet e-commerce internetes kereskedelem economic gazdasági economic factors gazdasági tényezők economic situation gazdasági helyzet economic weight gazdasági súly economical gazdaságos economics közgazdaságtan economise takarékoskodik economist közgazdász economy gazdaság edit szerkeszt editorial assistant szerkesztői asszisztens education oktatás effect hatás effective hatásos, hatékony efficiency hatékonyság efficient hatékony efficiently hatékonyan either sem either or vagy vagy electronic ticket elektronikus jegy electronically elektronikusan elevator (US) / lift (GB) lift eligible jogosult eliminate kiküszöböl else más emergency vészhelyzet emotion érzelem 16

17 emotional state érzelmi állapot empathise együtt érez, megért employ alkalmaz, foglalkoztat employee alkalmazott employee of the month a hónap alkalmazottja employee records személyzeti nyilvántartás employer munkaadó, munkáltató employment foglalkoztatás employment agency munkaközvetítő cég enclose mellékel encourage ösztönöz, bátorít encouragement ösztönzés end befejez end, at the end of it all mindent egybevéve end, in the end végül endlessly egyfolytában, szüntelenül endorsement reklámozás híresség által energetic energikus energy energia energy boost energia löket engaged, to be engaged in foglalkozik vmivel engine motor engineer mérnök engineering mérnöki / műszaki tudományok enjoy élvez enormous óriási enormously óriási mértékben enough, big enough elég nagy enquiry / inquiry ajánlatkérő levél, érdeklődés, tudakozódás ensure biztosít enterprise vállalkozás entertain szórakoztat, vendégül lát entertainer szórakoztató, énekes, kabarészínész entertainment szórakozás, szórakoztatás enthusiasm lelkesedés enthusiast lelkes személy, rajongó enthusiastic lelkes entirely teljesen entrepreneur - vállalkozó entry nevezés entry nevezés, pályakezdés envelope boríték environment - környezet epidemiologist epidemiológus, járványkutató equator egyenlítő equip, -ped felszerel equipment (uncountable) berendezés, felszerelés error hiba especially különösen essential fontos, lényeges 17

18 establish itself megalapozza a pozícióját establishment létesítmény estimate becsül ethical etikus etiquette etikett evaluate értékel even sőt, még event - esemény event, in the event of death halál esetén events company rendezvényszervező cég events organizer rendezvényszervező eventually végül exact pontos exactly pontosan exam result vizsgaeredmény example példa excellent kiváló, kitűnő except kivéve exchange, in exchange for cserébe vmiért excited izgatott excitement izgalom exciting izgalmas executive igazgató exhibition kiállítás existing létező, meglévő existing market létező piac expand bővül, terjeszkedik expatriate emigráns expect elvár, remél expectation elvárás expense költség expensive drága experience megtapasztal experience tapasztalat, élmény experience, in our experience tapasztalataink szerint experienced tapasztalt experiment kísérlet expert szakértő, hozzáértő expert advice szaktanács expiry date lejárat dátuma explain - elmagyaráz explanation magyarázat exploration feltárás explore felfedez exposed, to be exposed to ki van téve vminek express - kifejez express courier gyorsfutár expression - kifejezés extend bővít extension number mellék (telefon) 18

19 exterior külső extra cost plusz költség extract kitermel extract kivonat, részlet extremely rendkívül face megbirkózik vmivel face change megbirkózik a változással face value névérték facilities létesítmények, lehetőségek fact tény fact, in fact valójában factor tényező factory / plant gyár, üzem factory worker gyári munkás fail kudarcot vall, nem tud, nem sikerül, megbukik failing kudarcot valló failure kudarc, bukás fair fair, igazságos, méltányos, rendes fair decision fair döntés fair trade méltányos kereskedelem faithful hűséges fall, a fall in profits a profit esése fall, fell, fallen - esik falling ereszkedő false hamis false information hamis információ familiar, to be familiar with jártas vmiben, ismer vmit familiarity with vminek az ismertsége famous hires fan rajongó, szurkoló far - sokkal fare viteldíj farm equipment mezőgazdasági berendezés / felszerelés fascinating lenyűgöző fashion divat fashion house divatház fashionable divatos fast / quick / rapid gyors fault - hiba fault, to be at fault hibát követ el favour sy kedvez vkinek favourite kedvenc fear félelem feature főszerepben szerepeltet, szerepel feature tulajdonság, jellemző featured, to be featured szerepeltet feedback visszacsatolás, visszajelzés feel, felt érez feeling érzés, érzelem field terület, szakterület 19

20 field of dreams álmok mezeje field staff terepszemélyzet fierce competition erős verseny fight, fought harcol figure szám, számjegy file akta, irat filing cabinet irattartó szekrény fill betölt (állást), megtölt filter szűrő final végleges final details végső részletek final match döntő mérkőzés final step végső lépés final year utolsó év finally végül finance finanszíroz finance pénzügy, pénz finance company pénzintézet finance house bank (vállalkozásoknak kölcsönt nyújtó pénzintézet) financial advice pénzügyi tanács financial analyst pénzügyi elemző financial loss pénzügyi veszteség financial news pénzügyi hírek financial services pénzügyi szolgáltatások financial venture pénzügyi vállalkozás find, found out megtud fingerprint ujjlenyomat fingertip ujjbegy finished goods késztermék finished product késztermék fire kirúg firm cég fit in sg - beilleszkedik fittings szerelvények fix megjavít fixed fix flat lapos flexibility rugalmasság flexible rugalmas flexitime / flextime rugalmas munkaidő flight repülőgép, légi járat flood árvíz fluctuate ingadozik flyer / leaflet szórólap focus on összpontosít vmire follow követ, betart following következő follow-up utánkövetés (pl. állásinterjú után köszönőlevelet írni) food élelem footwear lábbeli 20

21 for and against mellette és ellene, pro és kontra force kényszerít forecast előrejelez foreign currency külföldi valuta foreign language idegen nyelv foreigner külföldi foreseeable future belátható jövő forget, forgot, forgotten elfelejt form forma, alak form formanyomtatvány form képez form a group csoportot alakít formal formális, hivatalos fortunately szerencsére fortune, to make a fortune egy vagyont szerez found, founded alapít founder alapító four-wheel drive négy kerék meghajtás fraction természetes tört, töredék fraud csalás fraudulent claim csalárd kártérítési követelés free ingyenes free gift reklámajándék free oneself felszabadítja magát free trade szabad kereskedelem free, to be free ráér, szabad freedom szabadság free-trade zone szabadkereskedelmi övezet frequency gyakoriság frequently gyakran fridge hűtőszekrény friendly barátságos friendly, in a friendly way barátságosan fringe benefits / perks / incentives járulékos juttatások front-line staff az ügyfelekkel közvetlenül találkozó (arcvonalbeli) személyzet frozen fagyasztott frustrated, to be frustrated frusztrált, csalódott, reményvesztett fulfil a need megfelel igénynek full recovery teljes visszaemelkedés full-time teljes idős (állás) full-time employee főállású alkalmazott fun móka, mókás, mulatságos function működik function room vmilyen tevékenység céljából kialakított helyiség funding tőke, finanszírozás funds tőke furniture (uncountable) bútor further tovább, további further information további információ fuss, to make a fuss nagy hűhót csap, fontoskodik 21

22 future jövő, jövőbeli future developments jövőbeli fejlemények future, in the near future a közeljövőben gain szerez game boy könyv méretű elemes videojáték gap üres hely garbage - szemét garbage can (US) / dustbin (GB) szemetes general - általános general administration általános irányítás general desire általános vágy general opinion általános vélemény general public nagyközönség generally általában generate előidéz, létrehoz generation generáció genuine igazi, őszinte geography földrajz geologist geológus get a better deal jobb üzletet köt get off levesz get promotion - előléptetik get to know sy megismer vkit gift ajándék give reasons megindokol give sy a lift elvisz vkit kocsival give, gave, given a presentation prezentációt tart glad, to be glad örül glamorous elbűvölő global globális globalisation globalizáció glossary magyarázatos szójegyzék glossy magazine színes, fényes papírra nyomtatott magazin glue ragasztó go ahead elkezd, folytat go bankrupt csődbe megy go crazy megőrül, elszabadul go from strength to strength egyre erősebb lesz go on történik, folyik, zajlik go over átfut go over budget átlépi a költségvetési keretet goal / objective / purpose / target cél gold rush - aranyláz golf course golfpálya good communication skills jó kommunikációs készségek good enough elég jó good, to be good at sg jó vmiben goods áru, javak goods áru, javak government kormány, állami, kormányzati 22

23 graduate diplomás graduate course továbbképző egyetemi tanfolyam graduate from university egyetemen végez, diplomát szerez graduate trainee scheme diplomás gyakornoki program graph grafikon group csoport grow, grew, grown nő growth növekedés, terjedés guarantee garantál guerrilla marketing a type of marketing that uses different and unusual methods to achieve the greatest effect for the smallest amount of money guest vendég guide irányít, útmutatást ad, kalauzol guide útmutató, kalauz guru guru, tekintélyes / befolyásos személy gym tornaterem habit szokás (egyéné) hairdressing salon fodrász szalon hand luggage kézipoggyász hand out átad, kioszt hand, on the other hand másrészt handbag retikül, kézitáska handle fogantyú handle kezel, megold happen történik hard kemény, keményen hard luck pech! hard sell agresszív eladási technika hard to reach nehéz elérni hard-to-please nehéz neki örömet okozni hard-working szorgalmas, keményen dolgozó hate utál, gyűlöl haute couture (francia kifejezés) (angolul: high fashion) vezető divatházak v. azok termékei hazardous kockázatos head vezet head vezető head of department részlegvezető, osztályvezető head office központi iroda headhunting fejvadászat headhunting firm / headhunter / executive search firm fejvadász heading alcím, címsor health insurance egészségügyi biztosítás health record betegnyilvántartás health-insurance claim egészségbiztosítási követelés healthy eating egészséges táplálkozás heating fűtés heavy nehéz height magasság help oneself to sg elveszi a saját részére, szed magának help with sg segít vmiben 23

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

cserekereskedelem, árucsere birka, birkák piac (ahol a kofák vannak) tekint, vél; figyelembe vesz; megfontol

cserekereskedelem, árucsere birka, birkák piac (ahol a kofák vannak) tekint, vél; figyelembe vesz; megfontol 14 Money goods measure value store wealth society money economy be based on sg coin banknote paper note of one kind or another barter direct exchange sheep market-place consider of equal value (un)satisfactory

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Economics and trade 1

Economics and trade 1 Economics and trade Töltsd ki a táblázatot a keretben megadott szavakkal! Majd párosítsd össze a szavakat a magyar megfelelőjükkel! Írd a szavak mellé a megfelelő számot! bonds handout unemployment benefit

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY Appendix 2 for MI Decree of 25/2001 (XI.21.) 2.sz. melléklet a 25/2001.(XI.21.) BM rendelethez VÍZUMKÉRELEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ ÉS TARTÓZKODÁSHOZ VISA APPLICATION FOR ENTERING AND

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill

Részletesebben

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia nagy márton MIT VÁRUNK MA EGY SZÁLLODÁTÓL Package ajánlatok? Jó megközelíthetőséget? Minőségi matracokat? Free WiFi? USB csatlakozós

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Teacher only opens the door!

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Kommunikáció (Communications) Vendégközpontúság (guest orientation) Csapatmunka (team work) Teacher only opens the door! Amit mondanak.. What they say. Hat alapkompetencia

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Hungarian Toll System

Hungarian Toll System Hungarian Toll System As of 1st of July 2013, the electronic, distance-based toll system (DTS) will be introduced on a total of 6,513 km road sections of the Hungarian public road network (motorways, highways,

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35.

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35. IRODÁK / OFFICES 1134 Budapest, Váci út 35. AZ ÉPÜLET / THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Váci út és Dózsa György út csomópontjánál található A kategóriás River Estates irodaház

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban

Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Az eladást támogató portfólió menedzsment gyakorlat az ericsson-ban Attila Borza ESPM, IPMA LEVEL C Ericsson Magyarország Tartalom Az Ericsson világa, PMO Az eladást támogató projekt specialitásai Erőforrás

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás I - II 1 I II III Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban IV Erőforrások a turizmusban V Eredménygazdálkodás

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 15/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) Igazgatósága

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése Schanda János Áttekintés Színes képek vizsgálata A CIE TC 8-10 célkitűzései A felmérés előkészületei Előkísérletek Az előkísérletek tanulságai

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING IRODÁK/OFFICES AZ ÉPÜLET/THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Dózsa György úti csomópontnál található A kategóriás River Estates irodaház tíz szinten kínálja hatékony, világos tereit

Részletesebben

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül Emberi Erőforrás Stratégiánk végrehajtása HR célkitűzéseink Üzleti tevékenységünk támogatása Értékeink támogatása Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül www.schindler.com/careers

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Infrastruktúra lehetőségek idén

Infrastruktúra lehetőségek idén 2012 Infrastruktúra lehetőségek idén A Standard minden Enterprise funkciót tartalmaz Datacenter ingyenes legdrágább verziójú SPLA 2012: a felhő OS Minden alapképesség gyökeresen átalakul: biztonság, fájlszerver,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Leggyakoribb kérdések

Leggyakoribb kérdések Leggyakoribb kérdések 1. Hogyan nyithatok PayPal számlát? A számlanyitásnak következők a lépései: 1. Menjen fel erre az oldalra: www.paypal.com/hu 2. Kattintson a Click Sign Up szövegre az oldal tetején.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Miért vonjak be kockázati tőkét?

Miért vonjak be kockázati tőkét? Miért vonjak be kockázati tőkét? Primus Capital Bruckner Zoltán Szombati András Alpek István Dr. Franz Krejs 2007-ben alakult 4 befektetési partner, 1 manager, 1 group controller, 1 OM Iroda: Budapest

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben