ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,"

Átírás

1 ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to sg hozzáférés vmihez accessories kiegészítők accident - baleset accidental véletlen accidentally véletlenül accolade jutalom, elismerés accommodation (uncountable) szállás according to szerint account bankszámla account for kitesz, rúg vmilyen összegre account holder számlatulajdonos accountant könyvelő accounting system könyvviteli rendszer accounts department számlaosztály accuracy pontosság accurate pontos achieve sg elér vmit achievement eredmény, siker, teljesítmény acquire elsajátít across keresztül act tevékenykedik, cselekszik, viselkedik action cselekedet activity - tevékenység actually tulajdonképpen, valójában adapt alkalmazkodik adaptor - alkalmazkodó add hozzátesz, hozzáad, növel, fokoz addition, in addition to vmin kívül additional charge plusz díj additional information plusz információ address lakcím address megszólít, megtárgyal adhesive - ragasztó adjective melléknév administration adminisztráció, papírmunka, vezetés, igazgatás administrative support adminisztrációs támogatás admit beismer, bevall adopt elfogad adult felnőtt advance fejlődés advance, in advance előre advantage / benefit előny 1

2 adventure kaland adventurous - kalandos adverb határozószó advertise hirdet, reklámoz advertisement / advert / ad hirdetés advertising hirdetés, reklámadvertising campaign reklámkampány advertising company reklámcég advice (uncountable) tanács advice, a piece of advice egy tanács advise - tanácsol adviser tanácsadó affect befolyásol affinity kapcsolat, vonzódás afraid, I m afraid attól tartok afraid, to be afraid of sg fél vmitől afraid, to be afraid to fél vmit megtenni after all végül is after-sales service értékesítés utáni szolgáltatás, vevőszolgálat against ellen against all the odds esélytelenül, hátrányos helyzetben agency ügynökség agenda napirend (értekezleté) agent cselekvő személy, ágens, ügynök agree beleegyezik agreement megállapodás aim cél aim at sy megcéloz vkit air-conditioning unit légkondicionáló airfare légi viteldíj airline légi társaság airline traffic légi forgalom airport repülőtér allow lehetővé tesz, megenged almost majdnem alternative alternatíva, választási lehetőség alumnus, alumni öregdiák amazing lenyűgöző ambition ambíció, törekvés ambitious ambiciózus, törekvő amend módosít American amerikai amount mennyiség, összeg amount to kitesz vmilyen összeget amphitheatre amfiteátrum, körszínház analyse / analyze elemez analysis, analyses (rendhagyó többes szám) - elemzés analyst elemző angle szög angry mérges 2

3 anniversary évforduló announce bejelent answer válaszol answer the phone felveszi a telefont antique régiség anything else bármi más apart from eltekintve vmitől apartment (US), flat (GB) lakás apartment block többlakásos lakóház, bérház (US) apologise elnézést / bocsánatot kér apology bocsánatkérés, mentegetőzés appeal to tetszik vkinek appear megjelenik applicant / candidate pályázó, jelentkező, jelölt applicant tracking system a pályázók nyomon követési rendszere application alkalmazás, pályázás, pályázat, kérelem, folyamodvány apply alkalmaz, érvényes, érvényben van apply (for) megpályázik vmit, folyamodik vmiért apply for a visa vízumért folyamodik appoint kinevez appointment - megbeszélt találkozó, kinevezés appointment, to make an appointment találkozót beszél meg vkivel appreciate nagyra tart, értékel apprenticeship tanonckodás, inaskodás approach megközelít approach megközelítés, hozzáállás appropriate helyénvaló, megfelelő, releváns, alkalmas approximate körülbelüli, megközelítő approximately körülbelül archive archívum area terület area of work munkaterület argue vitatkozik argument érv arm kar around körülbelül around the world világszerte around, to be around jelen van, létezik arrange elintéz, elrendez, szervez arrangement berendezkedés, elrendezés, megbeszélés arrival érkezés, létrejövetel, kialakulás arrive at / in érkezik vhova art művészet article újságcikk, árucikk artist művész as soon as possible amilyen hamar csak lehet as well as is ash hamu aspect aspektus, oldal, szempont assemble összeszerel 3

4 assembly összeszerelés assembly line gyártósor assess értékel, felbecsül assist segít assistant asszisztens associate társ association szövetség, egyesület astronaut űrhajós at all egyáltalán attach csatol attend elmegy, ellátogat, jár attendee jelenlevő, résztvevő attention figyelem attitude to sg attitűd, hozzáállás, viszonyulás vmihez attract vonz attract attention figyelmet felkelt attraction látványosság, vonzerő attractive vonzó auction aukció, árverés audience közönség, hallgatóság automatically automatikusan Automobile Association (GB) Autóklub available elérhető, kapható available elérhető, kapható, rendelkezésre álló average átlag, átlagos average cost átlagos költség avoid elkerül award díj aware, to be aware of sg tudatában van vminek back, on the back of the photo a kép hátulján background háttér bad news rossz hír badge kitűző, jelvény bad-mannered rossz modorú, modortalan bag táska balance carried forward átvitt egyenleg bank statement számlaegyenleg banker bankár banking services banki szolgáltatások bar büfé, falatozó, pult bar chart oszlopdiagram bar graph oszlopdiagram barrel hordó based on vmire alapozva based, to be based in - -ban van a központja based, to be based on sg alapszik vmin basic system alap rendszer basically alapvetően basketball court kosárlabda pálya batch of egy rakás 4

5 become, became, become válik vmilyenné begin with először is behave viselkedik behaviour viselkedés believe hisz belong to tartozik vhova below alább beneficiary kedvezményezett benefit előny benefit / advantage előny benefit from előnyhöz jut, profitál vmiből benefits package juttatási csomag best legjobb Best regards Szívélyes üdvözlettel. better jobb better, to make sg. better jobbá tesz vmit bill számla (pl. éttermi, gáz-, villany-) billion milliárd (ritk., GB billió) blue-collar work fizikai munka board bizottság board of directors igazgatótanács body test bold, in bold vastag betűs bonus jutalom, prémium book foglal, vált (jegyet, asztalt, szobát) booking foglalás booking form jelentkezési lap boost lendület, lökés boots csizma border országhatár boring unalmas borrow kölcsönkér boss főnök bottle palack brackets zárójel brackets, in brackets zárójelben brainstorm ötletel branch fiókvállalat, ágazat brand márka brand image márka imázs brand name márkanév branding márka imázsának kialakítása break szünet, szabadság break down elromlik break into betör vhova break the rules megszegi a szabályokat break the speed record megdönti a gyorsasági rekordot break, to take a break szünetet tart breakage törés breakdown lebontás 5

6 brief hivatalos utasítás munka elvégzésére, rövid kivonat, tényvázlat briefcase aktatáska bright okos bright colour élénk szín brilliant remek, ragyogó bring forward the deadline előrébb hozza a határidőt bring, brought hoz, előidéz bring, brought out kihoz (új terméket) Britain Nagy- Britannia British brit Briton brit Briton brit ember broadcaster műsorsugárzó brochure brosúra brochure brosúrato broker bróker, alkusz brown goods szórakoztató elektromos eszközök, pl. tévé, rádió brownie itt: márkanév, bokszgép (fényképezésnél), manó, kis (7-10 éves) leánycserkész, csokoládás-mogyorós sütemény browse böngész Brussels Brüsszel budget költségvetés bug bogár build up kiépít build, buildt épít building épület bulletin hivatalos jelentés / közlemény, kommüniké bully erőszakos ember burn, burnt down leég business vállalkozás business partner üzlettárs business plan üzleti terv business trip üzleti út bust csőd, válság busy elfoglalt, forgalmas busy, to be busy elfoglalt butter vaj buy, bought vesz, vásárol buy, bought in bulk nagy tételben vásárol buy, bought up felvásárol buyer beszerző, felvásárló, vevő buying habits vásárlási szokások buzz izgalom, öröm érzése, pezsgés cable kábel cable TV kábel TV cafeteria önkiszolgáló étterem calculate kiszámít, kiszámol calendar naptár call hív, nevez call centre telefonos ügyfélszolgálat 6

7 call, to be on-call ügyeletben van calm nyugodt, higgadt camera fényképezőgép campaign kampány campus campus, egyetemváros can konzervdoboz cancel, -led the order lemondja / törli a rendelést cancellation törlés, lemondás candidate pályázó, jelölt capital tőke, főváros, nagybetű capital market tőkepiac capsule kapszula car hire firm autókölcsönző cég cardboard boksz karton doboz care, to take care of törődik vmivel career karrier career fair állásbörze career management karrierszervezés career prospects karrier kilátások careers advisor pályaválasztási tanácsadó careful óvatos, körültekintő careful driver óvatos vezető carefully körültekintően, alaposan, óvatosan carrier szállító, kocsi carry ads hirdetéseket közöl carry out elvégez, végrehajt carry out a survey felmérést végez carry, carried visz, cipel carton kartondoboz cartoon rajzfilm case eset cash készpénz cashpoint pénzkiadó automata casual clothes hétköznapi viselet casual dress hétköznapi viselet catalogue jegyzékbe / lajstromba vesz catalogue katalógus catch, caught elér vmit, elkap, megért category kategória, osztály cause ok cause okoz CCTV = closed circuit television zártláncú televízió cease production beszünteti a termelést celebrate ünnepel celebrity - híresség cell sejt Celtic kelta century évszázad CEO = Chief Executive Officer (US), MD = Managing Director (GB) ügyvezető igazgató ceremony szertartás 7

8 certain bizonyos, biztos certainly minden bizonnyal, természetesen chain lánc chain of shops üzletlánc chairman elnök (igazgatótanácsé) challenge kétségbe von challenge kihívás challenge, to meet a challenge megfelel a kihívásnak chance esély, lehetőség change kicserél, változik change visszajáró pénz changeable változékony changing room öltöző channel csatorna character karakter, szereplő charge díj charge díjat kiszab / kiró charge interest kamatot számít fel charge prices árakat kiszab, kiró charge, to be in charge of vezet vmit, felelős vmiért charity jótékonysági szervezet chart ábra, rajz cheap olcsó cheaper and cheaper egyre olcsóbb cheaply olcsón check ellenőriz check in becsekkol (repülőtéren, szállodába bejelentkezik) check out of the hotel kijelentkezik a szállodából check-out counter / till pénztár chemicals vegyi anyagok Chief Executive Officer (CEO) ügyvezető igazgató (US) choice választás, választék choose, chose, chosen kiválaszt, választ cigar szivar circle kör citizen polgár city-state városállam claim kártérítési követelés claim kártérítést követel, állít claim, to make a claim kártérítési igényt bejelent clear picture világos kép, elképzelés clearly világosan, tisztán clerical staff irodai személyzet clerk hivatalnok clever okos clever plan okos terv click kattintás client ügyfél climate klíma, hangulat clinch a sale üzletet megköt 8

9 close relationship közeli kapcsolat close, to be close to sg közel van vmihez clothing ruházat coast tengerpart coffee machine / percolator kávéfőző co-founder társalapító coin érme, fémpénz colleague kollége, munkatárs collect elmegy vmiért, elhoz vmit, gyűjt college főiskola collocation állandósult szókapcsolat, kollokáció colour szín colourful színes column - oszlop combination ötvözet, keverék combine ötvöz come along eljön come on stream üzemképessé válik come to one s notice tudomására jut comfortable kényelmes command parancsol command, to take command átveszi az irányítást comment megjegyzés comment, to make a comment megjegyzést tesz commerce kereskedelem commercial kereskedelmi commercial kereskedelmi, üzleti, reklám tévében / rádióban commercial point kereskedelmi szempont commercial vehicle ipari jármű, teherautó commitment elkötelezettség committed to sg elkötelezett vmi mellett committee bizottság common gyakori, elterjedt commonly gyakran communicate kommunikál, közöl communication skills kommunikációs készségek company vállalat company policy vállalati politika comparative melléknév középfoka compare - összehasonlít compared with összehasonlítva vmivel compensation kártérítés, kárpótlás, fizetés compensation / indemnity / damages kártérítés compete versenyez competition verseny, versenytárs, verseny (marketing) (pl. Coca-Cola kupakok gyűjtése) competition / competitor / rival versenytárs competitive versenyképes, versenyszellemű competitive market olyan piac, ahol erős a verseny competitor versenytárs complain panaszkodik 9

10 complaint panasz, reklamáció complaint, to make a complaint reklamál complete befejez complete befejezett complete kiegészít, kitölt, megvalósít, végrehajt complete a task elvégez feladatot complete orders rendeléseket teljesít complete sentence teljes mondat complete the table kiegészíti a táblázatot completely teljesen complex összetett component alkatrész compound vegyület, vegyülék compromise kompromisszumot köt concept elképzelés, fogalom concerned, to be concerned with érinti vmi, érdekelve van vmiben concerning vmivel kapcsolatosan conclusion következtetés condition - feltétel conditional feltételes mód conduct végez, folytat conduct market research piackutatást végez conference konferencia confidence bizalom confident magabiztos confidential bizalmas confirm megerősít confirmation visszaigazolás, megerősítés congratulations gratulálok connect összeköt connected to vmihez kapcsolódó, kötődő connection kapcsolat consider figyelembe vesz, megfontol, mérlegel, tart vmit vminek considerable amount jelentős összeg considerate tapintatos, megfontolt consideration, to take sg into consideration figyelembe vesz vmit consolidation megerősítés, megszilárdítás constantly állandóan construction megépítés, építkezés construction, under construction építés alatt constructively konstruktívan, hasznosan consultancy tanácsadás, tanácsadó cég consultancy tanácsadás, tanácsadó cég, tanácsadói consultancy tanácsadó consultant tanácsadó, konzulens consume fogyaszt consumer - fogyasztó consumer goods fogyasztási cikkek consumption fogyasztás contact kapcsolat, személy 10

11 contact details elérhetőségek contact name kapcsolattartó személy neve contact sy felveszi a kapcsolatot vkivel contain tartalmaz content elégedettség context környezet, kontextus, szövegösszefüggés, szövegkörnyezet continue folytat, folytatódik contract szerződés contract work szerződéses munka contribute ideas ötleteket ad contribute to hozzájárul vmihez contribution hozzájárulás control irányít, ellenőriz, szabályoz control, to be in control of sg irányítása alatt tart vmit convenience kényelem convenient alkalmas, kényelmes, megfelelő conversation beszélgetés convert átalakul convict sy elítél vkit cooker tűzhely cookie süti cooking classes főző tanfolyam cool box hűtőtáska cooperate együttműködik cooperative szövetkezet copy másolat, példány copy shop fénymásoló üzlet corporate vállalati, céges, testületi corporate success vállalati siker corporation részvénytársaság (US) correct igaz, helyes (igaza van) correct kijavít correct order helyes sorrend correction javítás correctly helyesen cost költség cost, cost, cost (pénzbe) kerül cost-cutting költségcsökkentés costly költséges count számít countable megszámlálható counter pult coupon, money-off coupon kedvezményt adó bon course kurzus, tanfolyam coursebook - tankönyv courtesy udvariasság cover fedezet cover fedezetet nyújt, vonatkozik vmire cover price címlap ár coverage tudósítás, beszámolás 11

12 crash összeomlás, krach crash összeomlik crazy őrült, őrület, ostobaság cream tejszín create alkot, létrehoz, teremt creative kreatív creativity kreativitás credit card hitelkártya credit note jóváírási értesítő credit-card hitelkártya creditor hitelező crime bűncselekmény criminal bűnöző criminal activity bűntett, bűncselekmény criminal conviction büntető ítélet crises, pl. crises válság, krízis crisps chips critical kritikus criticise kritizál Croatia Horvátország cross kereszt crowded zsúfolt crucial döntő cruise tengeri körutazás crush összetör, összeprésel cultural kulturális culture kultúra cup kupa cupboard szekrény cure gyógyít cure gyógyítás currency valuta current jelenlegi current account folyószámla current situation jelenlegi helyzet currently jelenleg Curriculum Vitae, CV (GB), resume (US) önéletrajz curved ívelt, hajlított custom szokás (népé), vevőkör, állandó vásárló customer vevő, ügyfél customer base vevőkör customer satisfaction vevői elégedettség customer service vevőszolgálat cut costs csökkenti a költségeket cuts, to make cuts létszám leépítéseket végez cynical cinikus dairy food tejtermék damage kár damaged megsérült Dane dán ember 12

13 danger veszély dangerous veszélyes dangerously veszélyesen Danish dán data adatok data security adatbiztonság data work adatfeldolgozói munka database adatbázis data-processing firm adatfeldolgozó cég data-protection adatvédelem date dátum date of birth születési dátum date, to date mostanáig, eddig day off szabadnap deadline - határidő deadline, to meet deadlines betartja a határidőket deal ügylet, alku, megállapodás deal, dealt with foglalkozik vmivel, megoldja dealer márkakereskedő debt adósság decade évtized decide dönt, elhatároz decide eldönt, elhatároz decimal tizedes tört decision döntés, elhatározás decision, to make a decision döntést hoz decision, to make key decisions kulcsfontosságú döntéseket hoz decision, to take a decision döntést hoz decision, to take decisions döntéseket hoz decline csökken, hanyatlik, elutasít decline hanyatlás decorate / paint the town red szórakozni, bulizni jár decrease csökken define meghatároz definitely biztosan, határozottan definition meghatározás defrost kiolvaszt degree in diploma vmiből delay késedelem delayed flight késésben levő repülőjárat delayed, to be delayed késik delete töröl deliberately szándékosan deliver szállít deliver superior service elsőrangú szolgáltatást nyújt delivery szállítás demand követel demand for igény, kereslet vmi iránt demand, to meet demand kielégíti a keresletet demonstrate megmutat, igazol, bebizonyít 13

14 demonstration termékbemutató demotivated motiválatlan Denmark Dánia department osztály, részleg departure indulás depend on függ vmitől depending on vmitől függően describe - leír description leírás desert sivatag design tervez design tervezés, design design department tervező részleg designer tervező designer label egyedi tervezésű desk íróasztal despair kétségbe esik despatch felad, elküld desperate, to be desperate to do sg nagyon meg akar tenni vmit dessert - desszert destination úti cél destroyed elpusztult destruction pusztítás detail részlet detail, in detail részletesen detailed részletes detect észrevesz detection észrevétel, észlelés determination eltökéltség determine meghatároz develop fejleszt, fejlődik, alakul developed countries fejlett országok developer fejlesztő developing fejlődő developing countries fejlődő országok development fejlesztés, fejlődés device eszköz dhow az Arab-tengeren használatos vitorlás hajó diagram diagram, ábra, rajz dialogue párbeszéd diary naptár, napló dictionary szótár differ from sg különbözik vmitől difference különbség different különböző difficult nehéz, bonyolult difficulties nehézségek dig, dug, dug ás digital camera digitális fényképezőgép digital photography digitalis fényképezés 14

15 diplomatic diplomatikus direct közvetlen, nyílt, egyenes direct mail - címre szóló reklámlevél direction irány, útmutatás directive direktíva directly közvetlenül director igazgató dirty piszkos disadvantage / drawback hátrány disagree nem ért egyet disagreement egyet nem értés, nézeteltérés disappear eltűnik disaster katasztrófa, csapás disc korong discount árengedmény, kedvezmény discount leszállítja az árát discount clothing kedvezményes árú ruházat discover felfedez discovery felfedezés discuss megbeszél, megvitat disease betegség dishonest becstelen, csalárd dislike nem szeret displease nem tetszik dispute vita disrespectful tiszteletlen dissatisfied elégedetlen distant távoli distract sy megzavar vkit, eltereli a figyelmét distribute eloszt, forgalmaz distribution forgalmazás, elosztás distribution centre elosztó központ distributor forgalmazó district kerület, körzet diversified sokszínű, sokféle diversify sokszínűvé tesz divide feloszt, megoszt, oszt dividing line választóvonal division részleg do business / to make a deal üzletet köt do good jót tesz do one s best megtesz minden tőle telhetőt do well financially pénzügyileg boldogul do without sg megvan vmi nélkül domestic market hazai piac dominant uralkodó dot com internetes cég double a duplájára nő downturn hanyatlás, válság draft vázlat, piszkozat 15

16 dramatic drámai dramatically jelentősen drawer fiók dress ruha dress code öltözködési szabályzat dress smartly elegánsan öltözik driving licence jogosítvány drug gyógyszer due to betudható vminek due, by due date esedékességig duration időtartam duty feladat duty-free shop vámmentes üzlet dye hair hajat fest dynamic dinamikus each minden egyes earn pénzt keres earn a living megkeresi a megélhetésre valót earthquake földrengés easily könnyen easy-going laza, lezser e-business elektronikus / internetes üzlet e-commerce internetes kereskedelem economic gazdasági economic factors gazdasági tényezők economic situation gazdasági helyzet economic weight gazdasági súly economical gazdaságos economics közgazdaságtan economise takarékoskodik economist közgazdász economy gazdaság edit szerkeszt editorial assistant szerkesztői asszisztens education oktatás effect hatás effective hatásos, hatékony efficiency hatékonyság efficient hatékony efficiently hatékonyan either sem either or vagy vagy electronic ticket elektronikus jegy electronically elektronikusan elevator (US) / lift (GB) lift eligible jogosult eliminate kiküszöböl else más emergency vészhelyzet emotion érzelem 16

17 emotional state érzelmi állapot empathise együtt érez, megért employ alkalmaz, foglalkoztat employee alkalmazott employee of the month a hónap alkalmazottja employee records személyzeti nyilvántartás employer munkaadó, munkáltató employment foglalkoztatás employment agency munkaközvetítő cég enclose mellékel encourage ösztönöz, bátorít encouragement ösztönzés end befejez end, at the end of it all mindent egybevéve end, in the end végül endlessly egyfolytában, szüntelenül endorsement reklámozás híresség által energetic energikus energy energia energy boost energia löket engaged, to be engaged in foglalkozik vmivel engine motor engineer mérnök engineering mérnöki / műszaki tudományok enjoy élvez enormous óriási enormously óriási mértékben enough, big enough elég nagy enquiry / inquiry ajánlatkérő levél, érdeklődés, tudakozódás ensure biztosít enterprise vállalkozás entertain szórakoztat, vendégül lát entertainer szórakoztató, énekes, kabarészínész entertainment szórakozás, szórakoztatás enthusiasm lelkesedés enthusiast lelkes személy, rajongó enthusiastic lelkes entirely teljesen entrepreneur - vállalkozó entry nevezés entry nevezés, pályakezdés envelope boríték environment - környezet epidemiologist epidemiológus, járványkutató equator egyenlítő equip, -ped felszerel equipment (uncountable) berendezés, felszerelés error hiba especially különösen essential fontos, lényeges 17

18 establish itself megalapozza a pozícióját establishment létesítmény estimate becsül ethical etikus etiquette etikett evaluate értékel even sőt, még event - esemény event, in the event of death halál esetén events company rendezvényszervező cég events organizer rendezvényszervező eventually végül exact pontos exactly pontosan exam result vizsgaeredmény example példa excellent kiváló, kitűnő except kivéve exchange, in exchange for cserébe vmiért excited izgatott excitement izgalom exciting izgalmas executive igazgató exhibition kiállítás existing létező, meglévő existing market létező piac expand bővül, terjeszkedik expatriate emigráns expect elvár, remél expectation elvárás expense költség expensive drága experience megtapasztal experience tapasztalat, élmény experience, in our experience tapasztalataink szerint experienced tapasztalt experiment kísérlet expert szakértő, hozzáértő expert advice szaktanács expiry date lejárat dátuma explain - elmagyaráz explanation magyarázat exploration feltárás explore felfedez exposed, to be exposed to ki van téve vminek express - kifejez express courier gyorsfutár expression - kifejezés extend bővít extension number mellék (telefon) 18

19 exterior külső extra cost plusz költség extract kitermel extract kivonat, részlet extremely rendkívül face megbirkózik vmivel face change megbirkózik a változással face value névérték facilities létesítmények, lehetőségek fact tény fact, in fact valójában factor tényező factory / plant gyár, üzem factory worker gyári munkás fail kudarcot vall, nem tud, nem sikerül, megbukik failing kudarcot valló failure kudarc, bukás fair fair, igazságos, méltányos, rendes fair decision fair döntés fair trade méltányos kereskedelem faithful hűséges fall, a fall in profits a profit esése fall, fell, fallen - esik falling ereszkedő false hamis false information hamis információ familiar, to be familiar with jártas vmiben, ismer vmit familiarity with vminek az ismertsége famous hires fan rajongó, szurkoló far - sokkal fare viteldíj farm equipment mezőgazdasági berendezés / felszerelés fascinating lenyűgöző fashion divat fashion house divatház fashionable divatos fast / quick / rapid gyors fault - hiba fault, to be at fault hibát követ el favour sy kedvez vkinek favourite kedvenc fear félelem feature főszerepben szerepeltet, szerepel feature tulajdonság, jellemző featured, to be featured szerepeltet feedback visszacsatolás, visszajelzés feel, felt érez feeling érzés, érzelem field terület, szakterület 19

20 field of dreams álmok mezeje field staff terepszemélyzet fierce competition erős verseny fight, fought harcol figure szám, számjegy file akta, irat filing cabinet irattartó szekrény fill betölt (állást), megtölt filter szűrő final végleges final details végső részletek final match döntő mérkőzés final step végső lépés final year utolsó év finally végül finance finanszíroz finance pénzügy, pénz finance company pénzintézet finance house bank (vállalkozásoknak kölcsönt nyújtó pénzintézet) financial advice pénzügyi tanács financial analyst pénzügyi elemző financial loss pénzügyi veszteség financial news pénzügyi hírek financial services pénzügyi szolgáltatások financial venture pénzügyi vállalkozás find, found out megtud fingerprint ujjlenyomat fingertip ujjbegy finished goods késztermék finished product késztermék fire kirúg firm cég fit in sg - beilleszkedik fittings szerelvények fix megjavít fixed fix flat lapos flexibility rugalmasság flexible rugalmas flexitime / flextime rugalmas munkaidő flight repülőgép, légi járat flood árvíz fluctuate ingadozik flyer / leaflet szórólap focus on összpontosít vmire follow követ, betart following következő follow-up utánkövetés (pl. állásinterjú után köszönőlevelet írni) food élelem footwear lábbeli 20

21 for and against mellette és ellene, pro és kontra force kényszerít forecast előrejelez foreign currency külföldi valuta foreign language idegen nyelv foreigner külföldi foreseeable future belátható jövő forget, forgot, forgotten elfelejt form forma, alak form formanyomtatvány form képez form a group csoportot alakít formal formális, hivatalos fortunately szerencsére fortune, to make a fortune egy vagyont szerez found, founded alapít founder alapító four-wheel drive négy kerék meghajtás fraction természetes tört, töredék fraud csalás fraudulent claim csalárd kártérítési követelés free ingyenes free gift reklámajándék free oneself felszabadítja magát free trade szabad kereskedelem free, to be free ráér, szabad freedom szabadság free-trade zone szabadkereskedelmi övezet frequency gyakoriság frequently gyakran fridge hűtőszekrény friendly barátságos friendly, in a friendly way barátságosan fringe benefits / perks / incentives járulékos juttatások front-line staff az ügyfelekkel közvetlenül találkozó (arcvonalbeli) személyzet frozen fagyasztott frustrated, to be frustrated frusztrált, csalódott, reményvesztett fulfil a need megfelel igénynek full recovery teljes visszaemelkedés full-time teljes idős (állás) full-time employee főállású alkalmazott fun móka, mókás, mulatságos function működik function room vmilyen tevékenység céljából kialakított helyiség funding tőke, finanszírozás funds tőke furniture (uncountable) bútor further tovább, további further information további információ fuss, to make a fuss nagy hűhót csap, fontoskodik 21

22 future jövő, jövőbeli future developments jövőbeli fejlemények future, in the near future a közeljövőben gain szerez game boy könyv méretű elemes videojáték gap üres hely garbage - szemét garbage can (US) / dustbin (GB) szemetes general - általános general administration általános irányítás general desire általános vágy general opinion általános vélemény general public nagyközönség generally általában generate előidéz, létrehoz generation generáció genuine igazi, őszinte geography földrajz geologist geológus get a better deal jobb üzletet köt get off levesz get promotion - előléptetik get to know sy megismer vkit gift ajándék give reasons megindokol give sy a lift elvisz vkit kocsival give, gave, given a presentation prezentációt tart glad, to be glad örül glamorous elbűvölő global globális globalisation globalizáció glossary magyarázatos szójegyzék glossy magazine színes, fényes papírra nyomtatott magazin glue ragasztó go ahead elkezd, folytat go bankrupt csődbe megy go crazy megőrül, elszabadul go from strength to strength egyre erősebb lesz go on történik, folyik, zajlik go over átfut go over budget átlépi a költségvetési keretet goal / objective / purpose / target cél gold rush - aranyláz golf course golfpálya good communication skills jó kommunikációs készségek good enough elég jó good, to be good at sg jó vmiben goods áru, javak goods áru, javak government kormány, állami, kormányzati 22

23 graduate diplomás graduate course továbbképző egyetemi tanfolyam graduate from university egyetemen végez, diplomát szerez graduate trainee scheme diplomás gyakornoki program graph grafikon group csoport grow, grew, grown nő growth növekedés, terjedés guarantee garantál guerrilla marketing a type of marketing that uses different and unusual methods to achieve the greatest effect for the smallest amount of money guest vendég guide irányít, útmutatást ad, kalauzol guide útmutató, kalauz guru guru, tekintélyes / befolyásos személy gym tornaterem habit szokás (egyéné) hairdressing salon fodrász szalon hand luggage kézipoggyász hand out átad, kioszt hand, on the other hand másrészt handbag retikül, kézitáska handle fogantyú handle kezel, megold happen történik hard kemény, keményen hard luck pech! hard sell agresszív eladási technika hard to reach nehéz elérni hard-to-please nehéz neki örömet okozni hard-working szorgalmas, keményen dolgozó hate utál, gyűlöl haute couture (francia kifejezés) (angolul: high fashion) vezető divatházak v. azok termékei hazardous kockázatos head vezet head vezető head of department részlegvezető, osztályvezető head office központi iroda headhunting fejvadászat headhunting firm / headhunter / executive search firm fejvadász heading alcím, címsor health insurance egészségügyi biztosítás health record betegnyilvántartás health-insurance claim egészségbiztosítási követelés healthy eating egészséges táplálkozás heating fűtés heavy nehéz height magasság help oneself to sg elveszi a saját részére, szed magának help with sg segít vmiben 23

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk

Szókapcsolat-tanuló társasjáték. Make, do, have, take, get, say, tell, talk Szókapcsolat-tanuló társasjáték Make, do, have, take, get, say, tell, talk A házi feladatot vajon DO-val vagy MAKE-kel csinálod? Hogy leszel vizes? Vagy egy becsapós: melyik igével zuhanyozol? De vannak

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop Think customer 2001 Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan WorkShop Tóthné Katona Márta eadvisor Oracle Hungary Hogyan is kezdjünk hozzá? Értsük meg üzleti környezetünket: melyek a problémáink

Részletesebben

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport

2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Általános ismertető: 2016/2017. Tanév I. Vizsgaidőszak Melinda angol A2 érettségiző csoport Tanár: Lázár Melinda Órák: Heti 2x2 óra Kedd 11.00.-.12.30, Csütörtök 11.00-12.30. Vizsgaleírás: A vizsga írásbeli

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a "mesothelioma"

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a mesothelioma Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július 2007 - vezet a "mesothelioma" Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Közzétették a július hónapi legjobban fizetõ google adsense kulcsszavainak listáit.kulcsszavak

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT

JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT JAPÁN SZAKMAI GYAKORLAT A kiválasztott hallgatók a mellékletben megfogalmazott feltételekkel szakmai gyakorlatot folytathatnak a megadott témákban a SANYO cégnél Japánban. A pályázati kiírás a SZIE azon

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben.

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. 105 A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. A közvetlen beszerzésen és a személyes kapcsolatokon alapuló üzletpolitikánk lehetővé teszi termékeink legkedvezőbb áron való

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6.

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6. Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe 2016. április 6. Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

Maintenance and repair of data network equipment

Maintenance and repair of data network equipment Maintenance and repair of data network equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31332822.aspx External tender id 174907-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

(I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat Shopping Vásárlás to buy to go shopping to do the shopping venni bevásárolni menni vásárolni to do somebody's daily shopping elintézni a napi bevásárlást (I do my daily shopping) elintézem a napi bevásárlásomat

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Economics and trade 1

Economics and trade 1 Economics and trade 1 1 Minden sorban karikázd be a kakukktojást, majd adj meg még egy olyan szót, ami a kakukktojással megegyező kategóriába tartozik! Magyarázd meg a választásodat! Példa: education qualifications

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben