ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,"

Átírás

1 ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to sg hozzáférés vmihez accessories kiegészítők accident - baleset accidental véletlen accidentally véletlenül accolade jutalom, elismerés accommodation (uncountable) szállás according to szerint account bankszámla account for kitesz, rúg vmilyen összegre account holder számlatulajdonos accountant könyvelő accounting system könyvviteli rendszer accounts department számlaosztály accuracy pontosság accurate pontos achieve sg elér vmit achievement eredmény, siker, teljesítmény acquire elsajátít across keresztül act tevékenykedik, cselekszik, viselkedik action cselekedet activity - tevékenység actually tulajdonképpen, valójában adapt alkalmazkodik adaptor - alkalmazkodó add hozzátesz, hozzáad, növel, fokoz addition, in addition to vmin kívül additional charge plusz díj additional information plusz információ address lakcím address megszólít, megtárgyal adhesive - ragasztó adjective melléknév administration adminisztráció, papírmunka, vezetés, igazgatás administrative support adminisztrációs támogatás admit beismer, bevall adopt elfogad adult felnőtt advance fejlődés advance, in advance előre advantage / benefit előny 1

2 adventure kaland adventurous - kalandos adverb határozószó advertise hirdet, reklámoz advertisement / advert / ad hirdetés advertising hirdetés, reklámadvertising campaign reklámkampány advertising company reklámcég advice (uncountable) tanács advice, a piece of advice egy tanács advise - tanácsol adviser tanácsadó affect befolyásol affinity kapcsolat, vonzódás afraid, I m afraid attól tartok afraid, to be afraid of sg fél vmitől afraid, to be afraid to fél vmit megtenni after all végül is after-sales service értékesítés utáni szolgáltatás, vevőszolgálat against ellen against all the odds esélytelenül, hátrányos helyzetben agency ügynökség agenda napirend (értekezleté) agent cselekvő személy, ágens, ügynök agree beleegyezik agreement megállapodás aim cél aim at sy megcéloz vkit air-conditioning unit légkondicionáló airfare légi viteldíj airline légi társaság airline traffic légi forgalom airport repülőtér allow lehetővé tesz, megenged almost majdnem alternative alternatíva, választási lehetőség alumnus, alumni öregdiák amazing lenyűgöző ambition ambíció, törekvés ambitious ambiciózus, törekvő amend módosít American amerikai amount mennyiség, összeg amount to kitesz vmilyen összeget amphitheatre amfiteátrum, körszínház analyse / analyze elemez analysis, analyses (rendhagyó többes szám) - elemzés analyst elemző angle szög angry mérges 2

3 anniversary évforduló announce bejelent answer válaszol answer the phone felveszi a telefont antique régiség anything else bármi más apart from eltekintve vmitől apartment (US), flat (GB) lakás apartment block többlakásos lakóház, bérház (US) apologise elnézést / bocsánatot kér apology bocsánatkérés, mentegetőzés appeal to tetszik vkinek appear megjelenik applicant / candidate pályázó, jelentkező, jelölt applicant tracking system a pályázók nyomon követési rendszere application alkalmazás, pályázás, pályázat, kérelem, folyamodvány apply alkalmaz, érvényes, érvényben van apply (for) megpályázik vmit, folyamodik vmiért apply for a visa vízumért folyamodik appoint kinevez appointment - megbeszélt találkozó, kinevezés appointment, to make an appointment találkozót beszél meg vkivel appreciate nagyra tart, értékel apprenticeship tanonckodás, inaskodás approach megközelít approach megközelítés, hozzáállás appropriate helyénvaló, megfelelő, releváns, alkalmas approximate körülbelüli, megközelítő approximately körülbelül archive archívum area terület area of work munkaterület argue vitatkozik argument érv arm kar around körülbelül around the world világszerte around, to be around jelen van, létezik arrange elintéz, elrendez, szervez arrangement berendezkedés, elrendezés, megbeszélés arrival érkezés, létrejövetel, kialakulás arrive at / in érkezik vhova art művészet article újságcikk, árucikk artist művész as soon as possible amilyen hamar csak lehet as well as is ash hamu aspect aspektus, oldal, szempont assemble összeszerel 3

4 assembly összeszerelés assembly line gyártósor assess értékel, felbecsül assist segít assistant asszisztens associate társ association szövetség, egyesület astronaut űrhajós at all egyáltalán attach csatol attend elmegy, ellátogat, jár attendee jelenlevő, résztvevő attention figyelem attitude to sg attitűd, hozzáállás, viszonyulás vmihez attract vonz attract attention figyelmet felkelt attraction látványosság, vonzerő attractive vonzó auction aukció, árverés audience közönség, hallgatóság automatically automatikusan Automobile Association (GB) Autóklub available elérhető, kapható available elérhető, kapható, rendelkezésre álló average átlag, átlagos average cost átlagos költség avoid elkerül award díj aware, to be aware of sg tudatában van vminek back, on the back of the photo a kép hátulján background háttér bad news rossz hír badge kitűző, jelvény bad-mannered rossz modorú, modortalan bag táska balance carried forward átvitt egyenleg bank statement számlaegyenleg banker bankár banking services banki szolgáltatások bar büfé, falatozó, pult bar chart oszlopdiagram bar graph oszlopdiagram barrel hordó based on vmire alapozva based, to be based in - -ban van a központja based, to be based on sg alapszik vmin basic system alap rendszer basically alapvetően basketball court kosárlabda pálya batch of egy rakás 4

5 become, became, become válik vmilyenné begin with először is behave viselkedik behaviour viselkedés believe hisz belong to tartozik vhova below alább beneficiary kedvezményezett benefit előny benefit / advantage előny benefit from előnyhöz jut, profitál vmiből benefits package juttatási csomag best legjobb Best regards Szívélyes üdvözlettel. better jobb better, to make sg. better jobbá tesz vmit bill számla (pl. éttermi, gáz-, villany-) billion milliárd (ritk., GB billió) blue-collar work fizikai munka board bizottság board of directors igazgatótanács body test bold, in bold vastag betűs bonus jutalom, prémium book foglal, vált (jegyet, asztalt, szobát) booking foglalás booking form jelentkezési lap boost lendület, lökés boots csizma border országhatár boring unalmas borrow kölcsönkér boss főnök bottle palack brackets zárójel brackets, in brackets zárójelben brainstorm ötletel branch fiókvállalat, ágazat brand márka brand image márka imázs brand name márkanév branding márka imázsának kialakítása break szünet, szabadság break down elromlik break into betör vhova break the rules megszegi a szabályokat break the speed record megdönti a gyorsasági rekordot break, to take a break szünetet tart breakage törés breakdown lebontás 5

6 brief hivatalos utasítás munka elvégzésére, rövid kivonat, tényvázlat briefcase aktatáska bright okos bright colour élénk szín brilliant remek, ragyogó bring forward the deadline előrébb hozza a határidőt bring, brought hoz, előidéz bring, brought out kihoz (új terméket) Britain Nagy- Britannia British brit Briton brit Briton brit ember broadcaster műsorsugárzó brochure brosúra brochure brosúrato broker bróker, alkusz brown goods szórakoztató elektromos eszközök, pl. tévé, rádió brownie itt: márkanév, bokszgép (fényképezésnél), manó, kis (7-10 éves) leánycserkész, csokoládás-mogyorós sütemény browse böngész Brussels Brüsszel budget költségvetés bug bogár build up kiépít build, buildt épít building épület bulletin hivatalos jelentés / közlemény, kommüniké bully erőszakos ember burn, burnt down leég business vállalkozás business partner üzlettárs business plan üzleti terv business trip üzleti út bust csőd, válság busy elfoglalt, forgalmas busy, to be busy elfoglalt butter vaj buy, bought vesz, vásárol buy, bought in bulk nagy tételben vásárol buy, bought up felvásárol buyer beszerző, felvásárló, vevő buying habits vásárlási szokások buzz izgalom, öröm érzése, pezsgés cable kábel cable TV kábel TV cafeteria önkiszolgáló étterem calculate kiszámít, kiszámol calendar naptár call hív, nevez call centre telefonos ügyfélszolgálat 6

7 call, to be on-call ügyeletben van calm nyugodt, higgadt camera fényképezőgép campaign kampány campus campus, egyetemváros can konzervdoboz cancel, -led the order lemondja / törli a rendelést cancellation törlés, lemondás candidate pályázó, jelölt capital tőke, főváros, nagybetű capital market tőkepiac capsule kapszula car hire firm autókölcsönző cég cardboard boksz karton doboz care, to take care of törődik vmivel career karrier career fair állásbörze career management karrierszervezés career prospects karrier kilátások careers advisor pályaválasztási tanácsadó careful óvatos, körültekintő careful driver óvatos vezető carefully körültekintően, alaposan, óvatosan carrier szállító, kocsi carry ads hirdetéseket közöl carry out elvégez, végrehajt carry out a survey felmérést végez carry, carried visz, cipel carton kartondoboz cartoon rajzfilm case eset cash készpénz cashpoint pénzkiadó automata casual clothes hétköznapi viselet casual dress hétköznapi viselet catalogue jegyzékbe / lajstromba vesz catalogue katalógus catch, caught elér vmit, elkap, megért category kategória, osztály cause ok cause okoz CCTV = closed circuit television zártláncú televízió cease production beszünteti a termelést celebrate ünnepel celebrity - híresség cell sejt Celtic kelta century évszázad CEO = Chief Executive Officer (US), MD = Managing Director (GB) ügyvezető igazgató ceremony szertartás 7

8 certain bizonyos, biztos certainly minden bizonnyal, természetesen chain lánc chain of shops üzletlánc chairman elnök (igazgatótanácsé) challenge kétségbe von challenge kihívás challenge, to meet a challenge megfelel a kihívásnak chance esély, lehetőség change kicserél, változik change visszajáró pénz changeable változékony changing room öltöző channel csatorna character karakter, szereplő charge díj charge díjat kiszab / kiró charge interest kamatot számít fel charge prices árakat kiszab, kiró charge, to be in charge of vezet vmit, felelős vmiért charity jótékonysági szervezet chart ábra, rajz cheap olcsó cheaper and cheaper egyre olcsóbb cheaply olcsón check ellenőriz check in becsekkol (repülőtéren, szállodába bejelentkezik) check out of the hotel kijelentkezik a szállodából check-out counter / till pénztár chemicals vegyi anyagok Chief Executive Officer (CEO) ügyvezető igazgató (US) choice választás, választék choose, chose, chosen kiválaszt, választ cigar szivar circle kör citizen polgár city-state városállam claim kártérítési követelés claim kártérítést követel, állít claim, to make a claim kártérítési igényt bejelent clear picture világos kép, elképzelés clearly világosan, tisztán clerical staff irodai személyzet clerk hivatalnok clever okos clever plan okos terv click kattintás client ügyfél climate klíma, hangulat clinch a sale üzletet megköt 8

9 close relationship közeli kapcsolat close, to be close to sg közel van vmihez clothing ruházat coast tengerpart coffee machine / percolator kávéfőző co-founder társalapító coin érme, fémpénz colleague kollége, munkatárs collect elmegy vmiért, elhoz vmit, gyűjt college főiskola collocation állandósult szókapcsolat, kollokáció colour szín colourful színes column - oszlop combination ötvözet, keverék combine ötvöz come along eljön come on stream üzemképessé válik come to one s notice tudomására jut comfortable kényelmes command parancsol command, to take command átveszi az irányítást comment megjegyzés comment, to make a comment megjegyzést tesz commerce kereskedelem commercial kereskedelmi commercial kereskedelmi, üzleti, reklám tévében / rádióban commercial point kereskedelmi szempont commercial vehicle ipari jármű, teherautó commitment elkötelezettség committed to sg elkötelezett vmi mellett committee bizottság common gyakori, elterjedt commonly gyakran communicate kommunikál, közöl communication skills kommunikációs készségek company vállalat company policy vállalati politika comparative melléknév középfoka compare - összehasonlít compared with összehasonlítva vmivel compensation kártérítés, kárpótlás, fizetés compensation / indemnity / damages kártérítés compete versenyez competition verseny, versenytárs, verseny (marketing) (pl. Coca-Cola kupakok gyűjtése) competition / competitor / rival versenytárs competitive versenyképes, versenyszellemű competitive market olyan piac, ahol erős a verseny competitor versenytárs complain panaszkodik 9

10 complaint panasz, reklamáció complaint, to make a complaint reklamál complete befejez complete befejezett complete kiegészít, kitölt, megvalósít, végrehajt complete a task elvégez feladatot complete orders rendeléseket teljesít complete sentence teljes mondat complete the table kiegészíti a táblázatot completely teljesen complex összetett component alkatrész compound vegyület, vegyülék compromise kompromisszumot köt concept elképzelés, fogalom concerned, to be concerned with érinti vmi, érdekelve van vmiben concerning vmivel kapcsolatosan conclusion következtetés condition - feltétel conditional feltételes mód conduct végez, folytat conduct market research piackutatást végez conference konferencia confidence bizalom confident magabiztos confidential bizalmas confirm megerősít confirmation visszaigazolás, megerősítés congratulations gratulálok connect összeköt connected to vmihez kapcsolódó, kötődő connection kapcsolat consider figyelembe vesz, megfontol, mérlegel, tart vmit vminek considerable amount jelentős összeg considerate tapintatos, megfontolt consideration, to take sg into consideration figyelembe vesz vmit consolidation megerősítés, megszilárdítás constantly állandóan construction megépítés, építkezés construction, under construction építés alatt constructively konstruktívan, hasznosan consultancy tanácsadás, tanácsadó cég consultancy tanácsadás, tanácsadó cég, tanácsadói consultancy tanácsadó consultant tanácsadó, konzulens consume fogyaszt consumer - fogyasztó consumer goods fogyasztási cikkek consumption fogyasztás contact kapcsolat, személy 10

11 contact details elérhetőségek contact name kapcsolattartó személy neve contact sy felveszi a kapcsolatot vkivel contain tartalmaz content elégedettség context környezet, kontextus, szövegösszefüggés, szövegkörnyezet continue folytat, folytatódik contract szerződés contract work szerződéses munka contribute ideas ötleteket ad contribute to hozzájárul vmihez contribution hozzájárulás control irányít, ellenőriz, szabályoz control, to be in control of sg irányítása alatt tart vmit convenience kényelem convenient alkalmas, kényelmes, megfelelő conversation beszélgetés convert átalakul convict sy elítél vkit cooker tűzhely cookie süti cooking classes főző tanfolyam cool box hűtőtáska cooperate együttműködik cooperative szövetkezet copy másolat, példány copy shop fénymásoló üzlet corporate vállalati, céges, testületi corporate success vállalati siker corporation részvénytársaság (US) correct igaz, helyes (igaza van) correct kijavít correct order helyes sorrend correction javítás correctly helyesen cost költség cost, cost, cost (pénzbe) kerül cost-cutting költségcsökkentés costly költséges count számít countable megszámlálható counter pult coupon, money-off coupon kedvezményt adó bon course kurzus, tanfolyam coursebook - tankönyv courtesy udvariasság cover fedezet cover fedezetet nyújt, vonatkozik vmire cover price címlap ár coverage tudósítás, beszámolás 11

12 crash összeomlás, krach crash összeomlik crazy őrült, őrület, ostobaság cream tejszín create alkot, létrehoz, teremt creative kreatív creativity kreativitás credit card hitelkártya credit note jóváírási értesítő credit-card hitelkártya creditor hitelező crime bűncselekmény criminal bűnöző criminal activity bűntett, bűncselekmény criminal conviction büntető ítélet crises, pl. crises válság, krízis crisps chips critical kritikus criticise kritizál Croatia Horvátország cross kereszt crowded zsúfolt crucial döntő cruise tengeri körutazás crush összetör, összeprésel cultural kulturális culture kultúra cup kupa cupboard szekrény cure gyógyít cure gyógyítás currency valuta current jelenlegi current account folyószámla current situation jelenlegi helyzet currently jelenleg Curriculum Vitae, CV (GB), resume (US) önéletrajz curved ívelt, hajlított custom szokás (népé), vevőkör, állandó vásárló customer vevő, ügyfél customer base vevőkör customer satisfaction vevői elégedettség customer service vevőszolgálat cut costs csökkenti a költségeket cuts, to make cuts létszám leépítéseket végez cynical cinikus dairy food tejtermék damage kár damaged megsérült Dane dán ember 12

13 danger veszély dangerous veszélyes dangerously veszélyesen Danish dán data adatok data security adatbiztonság data work adatfeldolgozói munka database adatbázis data-processing firm adatfeldolgozó cég data-protection adatvédelem date dátum date of birth születési dátum date, to date mostanáig, eddig day off szabadnap deadline - határidő deadline, to meet deadlines betartja a határidőket deal ügylet, alku, megállapodás deal, dealt with foglalkozik vmivel, megoldja dealer márkakereskedő debt adósság decade évtized decide dönt, elhatároz decide eldönt, elhatároz decimal tizedes tört decision döntés, elhatározás decision, to make a decision döntést hoz decision, to make key decisions kulcsfontosságú döntéseket hoz decision, to take a decision döntést hoz decision, to take decisions döntéseket hoz decline csökken, hanyatlik, elutasít decline hanyatlás decorate / paint the town red szórakozni, bulizni jár decrease csökken define meghatároz definitely biztosan, határozottan definition meghatározás defrost kiolvaszt degree in diploma vmiből delay késedelem delayed flight késésben levő repülőjárat delayed, to be delayed késik delete töröl deliberately szándékosan deliver szállít deliver superior service elsőrangú szolgáltatást nyújt delivery szállítás demand követel demand for igény, kereslet vmi iránt demand, to meet demand kielégíti a keresletet demonstrate megmutat, igazol, bebizonyít 13

14 demonstration termékbemutató demotivated motiválatlan Denmark Dánia department osztály, részleg departure indulás depend on függ vmitől depending on vmitől függően describe - leír description leírás desert sivatag design tervez design tervezés, design design department tervező részleg designer tervező designer label egyedi tervezésű desk íróasztal despair kétségbe esik despatch felad, elküld desperate, to be desperate to do sg nagyon meg akar tenni vmit dessert - desszert destination úti cél destroyed elpusztult destruction pusztítás detail részlet detail, in detail részletesen detailed részletes detect észrevesz detection észrevétel, észlelés determination eltökéltség determine meghatároz develop fejleszt, fejlődik, alakul developed countries fejlett országok developer fejlesztő developing fejlődő developing countries fejlődő országok development fejlesztés, fejlődés device eszköz dhow az Arab-tengeren használatos vitorlás hajó diagram diagram, ábra, rajz dialogue párbeszéd diary naptár, napló dictionary szótár differ from sg különbözik vmitől difference különbség different különböző difficult nehéz, bonyolult difficulties nehézségek dig, dug, dug ás digital camera digitális fényképezőgép digital photography digitalis fényképezés 14

15 diplomatic diplomatikus direct közvetlen, nyílt, egyenes direct mail - címre szóló reklámlevél direction irány, útmutatás directive direktíva directly közvetlenül director igazgató dirty piszkos disadvantage / drawback hátrány disagree nem ért egyet disagreement egyet nem értés, nézeteltérés disappear eltűnik disaster katasztrófa, csapás disc korong discount árengedmény, kedvezmény discount leszállítja az árát discount clothing kedvezményes árú ruházat discover felfedez discovery felfedezés discuss megbeszél, megvitat disease betegség dishonest becstelen, csalárd dislike nem szeret displease nem tetszik dispute vita disrespectful tiszteletlen dissatisfied elégedetlen distant távoli distract sy megzavar vkit, eltereli a figyelmét distribute eloszt, forgalmaz distribution forgalmazás, elosztás distribution centre elosztó központ distributor forgalmazó district kerület, körzet diversified sokszínű, sokféle diversify sokszínűvé tesz divide feloszt, megoszt, oszt dividing line választóvonal division részleg do business / to make a deal üzletet köt do good jót tesz do one s best megtesz minden tőle telhetőt do well financially pénzügyileg boldogul do without sg megvan vmi nélkül domestic market hazai piac dominant uralkodó dot com internetes cég double a duplájára nő downturn hanyatlás, válság draft vázlat, piszkozat 15

16 dramatic drámai dramatically jelentősen drawer fiók dress ruha dress code öltözködési szabályzat dress smartly elegánsan öltözik driving licence jogosítvány drug gyógyszer due to betudható vminek due, by due date esedékességig duration időtartam duty feladat duty-free shop vámmentes üzlet dye hair hajat fest dynamic dinamikus each minden egyes earn pénzt keres earn a living megkeresi a megélhetésre valót earthquake földrengés easily könnyen easy-going laza, lezser e-business elektronikus / internetes üzlet e-commerce internetes kereskedelem economic gazdasági economic factors gazdasági tényezők economic situation gazdasági helyzet economic weight gazdasági súly economical gazdaságos economics közgazdaságtan economise takarékoskodik economist közgazdász economy gazdaság edit szerkeszt editorial assistant szerkesztői asszisztens education oktatás effect hatás effective hatásos, hatékony efficiency hatékonyság efficient hatékony efficiently hatékonyan either sem either or vagy vagy electronic ticket elektronikus jegy electronically elektronikusan elevator (US) / lift (GB) lift eligible jogosult eliminate kiküszöböl else más emergency vészhelyzet emotion érzelem 16

17 emotional state érzelmi állapot empathise együtt érez, megért employ alkalmaz, foglalkoztat employee alkalmazott employee of the month a hónap alkalmazottja employee records személyzeti nyilvántartás employer munkaadó, munkáltató employment foglalkoztatás employment agency munkaközvetítő cég enclose mellékel encourage ösztönöz, bátorít encouragement ösztönzés end befejez end, at the end of it all mindent egybevéve end, in the end végül endlessly egyfolytában, szüntelenül endorsement reklámozás híresség által energetic energikus energy energia energy boost energia löket engaged, to be engaged in foglalkozik vmivel engine motor engineer mérnök engineering mérnöki / műszaki tudományok enjoy élvez enormous óriási enormously óriási mértékben enough, big enough elég nagy enquiry / inquiry ajánlatkérő levél, érdeklődés, tudakozódás ensure biztosít enterprise vállalkozás entertain szórakoztat, vendégül lát entertainer szórakoztató, énekes, kabarészínész entertainment szórakozás, szórakoztatás enthusiasm lelkesedés enthusiast lelkes személy, rajongó enthusiastic lelkes entirely teljesen entrepreneur - vállalkozó entry nevezés entry nevezés, pályakezdés envelope boríték environment - környezet epidemiologist epidemiológus, járványkutató equator egyenlítő equip, -ped felszerel equipment (uncountable) berendezés, felszerelés error hiba especially különösen essential fontos, lényeges 17

18 establish itself megalapozza a pozícióját establishment létesítmény estimate becsül ethical etikus etiquette etikett evaluate értékel even sőt, még event - esemény event, in the event of death halál esetén events company rendezvényszervező cég events organizer rendezvényszervező eventually végül exact pontos exactly pontosan exam result vizsgaeredmény example példa excellent kiváló, kitűnő except kivéve exchange, in exchange for cserébe vmiért excited izgatott excitement izgalom exciting izgalmas executive igazgató exhibition kiállítás existing létező, meglévő existing market létező piac expand bővül, terjeszkedik expatriate emigráns expect elvár, remél expectation elvárás expense költség expensive drága experience megtapasztal experience tapasztalat, élmény experience, in our experience tapasztalataink szerint experienced tapasztalt experiment kísérlet expert szakértő, hozzáértő expert advice szaktanács expiry date lejárat dátuma explain - elmagyaráz explanation magyarázat exploration feltárás explore felfedez exposed, to be exposed to ki van téve vminek express - kifejez express courier gyorsfutár expression - kifejezés extend bővít extension number mellék (telefon) 18

19 exterior külső extra cost plusz költség extract kitermel extract kivonat, részlet extremely rendkívül face megbirkózik vmivel face change megbirkózik a változással face value névérték facilities létesítmények, lehetőségek fact tény fact, in fact valójában factor tényező factory / plant gyár, üzem factory worker gyári munkás fail kudarcot vall, nem tud, nem sikerül, megbukik failing kudarcot valló failure kudarc, bukás fair fair, igazságos, méltányos, rendes fair decision fair döntés fair trade méltányos kereskedelem faithful hűséges fall, a fall in profits a profit esése fall, fell, fallen - esik falling ereszkedő false hamis false information hamis információ familiar, to be familiar with jártas vmiben, ismer vmit familiarity with vminek az ismertsége famous hires fan rajongó, szurkoló far - sokkal fare viteldíj farm equipment mezőgazdasági berendezés / felszerelés fascinating lenyűgöző fashion divat fashion house divatház fashionable divatos fast / quick / rapid gyors fault - hiba fault, to be at fault hibát követ el favour sy kedvez vkinek favourite kedvenc fear félelem feature főszerepben szerepeltet, szerepel feature tulajdonság, jellemző featured, to be featured szerepeltet feedback visszacsatolás, visszajelzés feel, felt érez feeling érzés, érzelem field terület, szakterület 19

20 field of dreams álmok mezeje field staff terepszemélyzet fierce competition erős verseny fight, fought harcol figure szám, számjegy file akta, irat filing cabinet irattartó szekrény fill betölt (állást), megtölt filter szűrő final végleges final details végső részletek final match döntő mérkőzés final step végső lépés final year utolsó év finally végül finance finanszíroz finance pénzügy, pénz finance company pénzintézet finance house bank (vállalkozásoknak kölcsönt nyújtó pénzintézet) financial advice pénzügyi tanács financial analyst pénzügyi elemző financial loss pénzügyi veszteség financial news pénzügyi hírek financial services pénzügyi szolgáltatások financial venture pénzügyi vállalkozás find, found out megtud fingerprint ujjlenyomat fingertip ujjbegy finished goods késztermék finished product késztermék fire kirúg firm cég fit in sg - beilleszkedik fittings szerelvények fix megjavít fixed fix flat lapos flexibility rugalmasság flexible rugalmas flexitime / flextime rugalmas munkaidő flight repülőgép, légi járat flood árvíz fluctuate ingadozik flyer / leaflet szórólap focus on összpontosít vmire follow követ, betart following következő follow-up utánkövetés (pl. állásinterjú után köszönőlevelet írni) food élelem footwear lábbeli 20

21 for and against mellette és ellene, pro és kontra force kényszerít forecast előrejelez foreign currency külföldi valuta foreign language idegen nyelv foreigner külföldi foreseeable future belátható jövő forget, forgot, forgotten elfelejt form forma, alak form formanyomtatvány form képez form a group csoportot alakít formal formális, hivatalos fortunately szerencsére fortune, to make a fortune egy vagyont szerez found, founded alapít founder alapító four-wheel drive négy kerék meghajtás fraction természetes tört, töredék fraud csalás fraudulent claim csalárd kártérítési követelés free ingyenes free gift reklámajándék free oneself felszabadítja magát free trade szabad kereskedelem free, to be free ráér, szabad freedom szabadság free-trade zone szabadkereskedelmi övezet frequency gyakoriság frequently gyakran fridge hűtőszekrény friendly barátságos friendly, in a friendly way barátságosan fringe benefits / perks / incentives járulékos juttatások front-line staff az ügyfelekkel közvetlenül találkozó (arcvonalbeli) személyzet frozen fagyasztott frustrated, to be frustrated frusztrált, csalódott, reményvesztett fulfil a need megfelel igénynek full recovery teljes visszaemelkedés full-time teljes idős (állás) full-time employee főállású alkalmazott fun móka, mókás, mulatságos function működik function room vmilyen tevékenység céljából kialakított helyiség funding tőke, finanszírozás funds tőke furniture (uncountable) bútor further tovább, további further information további információ fuss, to make a fuss nagy hűhót csap, fontoskodik 21

22 future jövő, jövőbeli future developments jövőbeli fejlemények future, in the near future a közeljövőben gain szerez game boy könyv méretű elemes videojáték gap üres hely garbage - szemét garbage can (US) / dustbin (GB) szemetes general - általános general administration általános irányítás general desire általános vágy general opinion általános vélemény general public nagyközönség generally általában generate előidéz, létrehoz generation generáció genuine igazi, őszinte geography földrajz geologist geológus get a better deal jobb üzletet köt get off levesz get promotion - előléptetik get to know sy megismer vkit gift ajándék give reasons megindokol give sy a lift elvisz vkit kocsival give, gave, given a presentation prezentációt tart glad, to be glad örül glamorous elbűvölő global globális globalisation globalizáció glossary magyarázatos szójegyzék glossy magazine színes, fényes papírra nyomtatott magazin glue ragasztó go ahead elkezd, folytat go bankrupt csődbe megy go crazy megőrül, elszabadul go from strength to strength egyre erősebb lesz go on történik, folyik, zajlik go over átfut go over budget átlépi a költségvetési keretet goal / objective / purpose / target cél gold rush - aranyláz golf course golfpálya good communication skills jó kommunikációs készségek good enough elég jó good, to be good at sg jó vmiben goods áru, javak goods áru, javak government kormány, állami, kormányzati 22

23 graduate diplomás graduate course továbbképző egyetemi tanfolyam graduate from university egyetemen végez, diplomát szerez graduate trainee scheme diplomás gyakornoki program graph grafikon group csoport grow, grew, grown nő growth növekedés, terjedés guarantee garantál guerrilla marketing a type of marketing that uses different and unusual methods to achieve the greatest effect for the smallest amount of money guest vendég guide irányít, útmutatást ad, kalauzol guide útmutató, kalauz guru guru, tekintélyes / befolyásos személy gym tornaterem habit szokás (egyéné) hairdressing salon fodrász szalon hand luggage kézipoggyász hand out átad, kioszt hand, on the other hand másrészt handbag retikül, kézitáska handle fogantyú handle kezel, megold happen történik hard kemény, keményen hard luck pech! hard sell agresszív eladási technika hard to reach nehéz elérni hard-to-please nehéz neki örömet okozni hard-working szorgalmas, keményen dolgozó hate utál, gyűlöl haute couture (francia kifejezés) (angolul: high fashion) vezető divatházak v. azok termékei hazardous kockázatos head vezet head vezető head of department részlegvezető, osztályvezető head office központi iroda headhunting fejvadászat headhunting firm / headhunter / executive search firm fejvadász heading alcím, címsor health insurance egészségügyi biztosítás health record betegnyilvántartás health-insurance claim egészségbiztosítási követelés healthy eating egészséges táplálkozás heating fűtés heavy nehéz height magasság help oneself to sg elveszi a saját részére, szed magának help with sg segít vmiben 23

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata Popovics Anett 1, Gyenge Balázs 2 1 FVM Agrármarketing Centrum Kht., 2 SZIE Gödöllő, Marketing Intézet A hagyományos élelmiszer meghatározásának

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben