ÁTTEKINTŐ JELENTÉS. KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTTEKINTŐ JELENTÉS. KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ"

Átírás

1 STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) SCREENING REPORT ÁTTEKINTŐ JELENTÉS STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT (SKV) SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY Értékelési és Elemzési Osztály Budapest, július 28.

2 TARTALOM OLDAL 1 Kapcsolattartó elérhetősége 3 2 A vizsgálandó Program vagy Tervdokumentum (PT) alapadatai 3 3 Az áttekintő jelentés célja 4 4 A jelentés háttere 5 5 A várható környezeti hatás jelentőségének értékelése 8 6 Az értékelés összefoglalása 14 2

3 1. Kapcsolattartó elérhetősége Név: Gyene Gyöngyvér Beosztás: elemző Szervezeti egység: Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztály Értékelési és Elemzési Osztály Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi utca TEL.: A vizsgálandó Program vagy Tervdokumentum (PT) alapadatai Az SKV Irányelv szerint az SKV áttekintő jelentés - screening általános megközelítésben mindig Programot vagy Tervdokumentumot (PT) vizsgál. Jelen esetben a PT a Környezet és Energia Operatív Program módosítása. Érintett Operatív Program: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Felelős Irányító Hatóság: Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH) Program vagy Terv célja: A Környezet és Energia Operatív Program módosítása Módosítással érintett időszak: Módosítással lefedett terület: egész Magyarország területe Kapcsolattartó (KEOP IH): Név: Osztoics András Beosztás: monitoring referens Szervezeti egység: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály Monitoring Osztály Cím: H-1134 Budapest, Váci út TEL.:

4 3. Az áttekintő jelentés célja Jelen áttekintő jelentés a továbbiakban: jelentés a 2001/42/EC sz. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Irányelvben (SKV Irányelv) átültetését megvalósító egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendeletben (SKV Korm rendelet) rögzített környezet-politikai szempontok szerint készült. A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH) a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kismértékű módosítását tervezi. A módosítás során a KEOP-7. prioritásból (Projekt előkészítés) 4 Mrd Ft-ot (13,47 m ) csoportosítanak át a KEOP- 8. prioritásra (Technikai segítségnyújtás) A módosítás fontos korrekció, amely helyreállítja a KEOP végrehajtását jelentősen megnehezítő forrás-allokációs anomáliát, azaz a végrehajtásra a projektek számossága és bonyolultsága ellenére a más OP-khoz viszonyítva rendkívül alacsony forrás-allokációt. Az átcsoportosítás révén a KEOP műszaki tartalma kis mértékben változik ugyan, azonban a módosítás kifejezetten támogatja a KEOP-ból támogatott projektek sikeres végrehajtását. A jelentés kidolgozása során elvégeztük a tervezett OP-módosításnak az SKV Irányelvben és az SKV Korm. rendeletben rögzített környezeti szempontok szerinti vizsgálatát. A fentieknek megfelelően a jelentés célja annak részletes bemutatása, hogy a Környezet és Energia Operatív Program tervezett módosítása semmilyen környezeti hatással nem bír (sőt a prioritások között tervezett forrás-áthelyezés elősegíti a KEOP-ból támogatott projektek sikeres végrehajtását, és mértékéhez képest többszörösen csökkenti a KEOP forrásvesztésének kockázatát), így részletes stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésére nincs szükség. 4

5 4. A jelentés háttere A Környezet és Energia OP tervezett módosítása A KEOP tervezett módosításának célja, hogy a időszak utolsó szakaszában biztosítsa a forrást a megfelelő szintű kapacitásokra a zökkenőmentes végrehajtás érdekében, az alábbiak szerint: Honnan Összeg (millió euró) Hova KEOP 7. prioritás: Projekt előkészítés (KA) 13,47 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás (KA) KEOP KEOP Honnan Összeg (Mrd Ft*) Hova 7. prioritás: Projekt előkészítés (KA) * 296,9 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva 4 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás (KA) KEOP A KEOP végrehajtásra allokált források alacsonyak a többi operatív program technikai segítségnyújtás forrásaival összevetve: Operatív Program TA keret az OP teljes keretének %-ban Regionális OP-k 3,60% TÁMOP 3,42% GOP 3,14% KEOP 1,69% KÖZOP 1,01% A KEOP végrehajtásáról készült, 2013 márciusában zárult értékelés 1 megállapítja, hogy az intézményrendszer túlterhelt, szinte állandó a kapacitáshiány az IH-nál és a KSZ-nél egyaránt. Az egyébként relatíve alacsony forrásra ugyanakkor sokkal nagyobb kapacitásigény jelentkezett, amely egyben az ide allokált források gyorsabb felhasználását is jelentette. A nagyobb kapacitásigény több tényezőnek köszönhető, melyek az alábbiak: A környezetvédelmi projektek életútja és bonyolultsága jóval nagyobbnak bizonyult a tipikus beruházási projekteknél, előkészítésük és megvalósításuk speciális szakértelmet igényel, komoly tapasztalattal rendelkező szakértők bevonása 1 KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése. Öko Zrt, március 5

6 szükséges mind a kedvezményezett, mind a végrehajtó intézményrendszer, mind a kivitelező cégek oldaláról, és ez komolyabb erőforrás igénnyel jár. A környezetvédelmi-energetikai projektek rendkívül heterogén portfóliót képeznek, és ezek menedzsmentje az intézményrendszer részéről igen széleskörű tudásbázist és tapasztalati tőkét igényel, amit nem lehet kizárólag belső erőforrások igénybevételével biztosítani, mindenképpen szükséges a külső szakértői segítség bevonása is. Az operatív program, illetve a részletesebb terveket és előrejelzéseket tartalmazó akciótervek megalkotása során a jelenleg futó projekteknél jóval kevesebb számú pályázattal számolt az intézményrendszer. Jól illusztrálja mindezt, hogy a projekttípusok (nagy infrastrukturális beruházások) hasonlósága miatt a KEOP-pal rendszeresen összehasonlításra kerülő KÖZOP hatályos szerződéseinek száma 397 db, ezzel szemben a KEOP-ból lényegesen több, 5208 db támogatási szerződés valósul meg (forrás: palyazat.gov.hu; eljárásrend szerinti lekérdezés 2 ). A jelenleg futó KEOP projektek végrehajtása mellett további plusz feladatot jelent az új tervezési ciklusra való felkészülés is. Ezen a területen jelentős többletmunka jelentkezik, amit szintén csak a külső és belső kapacitások biztosításával/bővítésével lehet elvégezni. Ugyanakkor az átcsoportosításhoz a forrást biztosító KEOP 7. prioritás esetében a időszak vonatkozásában további projekt előkészítése nem várható, mert a projektek előkészítésére és megvalósítására a hátralévő idő a tapasztalatok alapján már nem lenne elegendő, és a időszakra való felkészüléshez szükséges koncepciók, stratégiák kidolgozása, illetve a derogációval érintett projektek előkészítése már megtörtént, illetve ezen projektek végrehajtása folyamatban van. A módosítással érintett 7. prioritás célkitűzései tehát nem sérülnek, a prioritásra meghatározott eredményindikátor teljesül. Az SKV elvégzésének szükségessége A vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy mely esetekben szükséges stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása egy-egy program, illetve tervdokumentum esetében. Az OP jelenleg tervezett módosítása a program készítője, a KEOP IH által összeállított indoklás alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendelet 3. szerinti kisebb módosítás -nak minősül. A 2/ (3)b szerint kisebb módosítás esetén lehetőség van a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére, a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján. A várható környezeti hatás jelentőségének értékelését az SKV Irányelv és az SKV Korm. rendelet 2.sz. mellékleteiben meghatározott szempontok szerint végeztük. Az értékelés eredményeit jelen dokumentumban foglaltuk össze. Az értékelés alapján az SKV elvégzésére nincs szükség. 2 6

7 Az OP-módosítással érintett prioritások környezeti vonatkozásai Az átcsoportosításhoz a forrást biztosító KEOP 7. prioritás által finanszírozott projekt előkészítési tevékenységek, illetve a forrást fogadó, a végrehajtási intézményrendszer működését biztosító KEOP 8. prioritás által finanszírozott tevékenységek környezeti hatás tekintetében nem különböznek lényegesen egymástól. Mindkét tevékenység alapvetően irodai munkához kötött, végzése a szokásos irodai környezeti terhelést nem haladja meg. Nem azonosítható elmaradt környezeti haszon sem, mivel a KEOP 7. prioritásban a teljes keret lehívása már nem várható, tehát a projekt előkészítés esetleges pozitív környezeti hatásaival (pl. felmérésekkel, adatfelvételekkel, alaposabb tervezéssel előkészített projektek környezeti hatása is várhatóan kedvezőbb) már nem lehetne számolni. Az átcsoportosítás révén várható ugyanakkor, hogy a KEOP 8. prioritáson keresztül az intézményrendszer finanszírozására biztosított többletforrások a KEOP valamennyi jelentős pozitív környezeti hatású projektjének sikeres végrehajtásához biztosítják az intézményi feltételeket, míg e források hiányában nem csak a forrásvesztés, hanem a tervezett környezeti hasznok elmaradásának kockázata is fennáll. A KEOP-ról készült értékelések releváns megállapításai A KEOP 7. és a 8. prioritás végrehajtását a időszakban két értékelési projekt vizsgálta: a 2010-ben zárult Környezet és Energia Operatív Program félidei áttekintő értékelése, és a márciusában elkészült a KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése projektek. A tervezett KEOP módosítás szempontjából az értékelések releváns megállapításai az alábbiak: Környezet és Energia Operatív Program félidei áttekintő értékelése, 2010 A KEOP félidei értékelése megállapította, hogy időszak kezdetén a kétfordulós eljárás keretében támogatott projekt előkészítés a projekt előkészítés nehézségei okozta problémák áthidalása, a megfelelően előkészített projektek alacsony száma, valamint a kedvezményezettek, a pályázatokat készítők betanítása terén betöltött szerepe révén pozitívan értékelhető. Ugyanakkor a félidei értékelés már 2010-ben felhívta a figyelmet arra, hogy az időszak második felében érdemes újragondolni ezt a támogatási technikát, mert a két forduló összességében nagyon hosszú időt igényel. KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése, 2013 A 2013-ban zárult munka méltatja a hazánkban innovatívnak tekinthető 7. prioritás támogatási gyakorlatát, ugyanakkor megállapítja, hogy az előkészítésre vonatkozóan nem álltak még rendelkezésre tapasztalatok, és így a szükséges forrás mértékét túlbecsülték, és ezért egyszer már sor került a projekt előkészítés forrásainak átcsoportosítására. 7

8 Az értékelők szerint az átcsoportosítás indokolt lehet azért is, mert a program előrehaladtával a pályázói oldal is tapasztaltabb lett, jobban előkészített, kidolgozottabb pályázatokat tudtak beadni már az első fordulóra is. Az értékelés felhívja a figyelmet a projekt-előkészítés kapcsán jelentkező kettős abszorpciós kockázatra is: egyrészt a projekt előkészítésének sebessége elmarad az előzetes várakozásoktól, másrészt az OP félideje után reálisan egyre csökken az esély arra, hogy egy új projekt az OP végéig bejárja a teljes 2 fordulós projektciklust, azaz az előkészítés és a megvalósítás is lezáruljon az 2015-ig. Javasolja ezért a szabadon maradó források átcsoportosítását. Egyik értékelés sem jelzett negatív környezeti hatást a projektelőkészítésről történő esetleges forrás-átcsoportosítás kapcsán. 5. A várható környezeti hatás jelentőségének értékelése A várható környezeti hatás jelentőségének értékelését a 2001/42/EC sz. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Irányelv (SKV Irányelv) átültetését megvalósító egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott szempontok szerint végeztük, amely összhangban van a 2001/42/EC sz. SKV Irányelv II. Függelékében rögzített kritérium rendszerrel. A tervezett módosítás következtében várható környezeti hatások jelentéségének meghatározása 2/2005 Korm. rendelet 2.sz melléklet által meghatározott szempont // SEA Directive Criteria SKV Irányelv Kritériumok (a két jogszabály kritérium-rendszerének számozása, szövegezése többségében megegyezik. Az eltééseket ebben az oszlopban feltüntettük) Likely to have significant environment al effects? (Yes/No) Valószínűsíthető-e jelentős környezeti hatás? (Igen/Nem) Response Indoklás 1. The characteristics of the intervention having regard, in particular, to: 1. A beavatkozással érintett projekt(ek) jellemzői, különös tekintettel: 1(a) The degree to which the intervention sets a framework for projects and other activities, either with regard to the location, nature, size and operating conditions or by allocating resources Nem Az OP-módosításnak nincs várható negatív környezeti hatása. A projekt előkészítésről átcsoportosítandó forrás már 8

9 1(a) a mértékre, amelyben a keretet jelöl ki más projektek vagy tevékenységek számára a helyszín, a jelleg, a méret, a működési feltételek vagy a forrásallokáció tekintetében 1(b) The degree to which the intervention influences other plans and programmes including those in a hierarchy 1(b) a mértékre amelyben a beavatkozás befolyásol más terveket vagy programokat, illetve azoknak a beavatkozási hierarchiában elfoglalt helyét 1(c) The relevance of the intervention for the integration of environmental considerations in particular with a view to promoting sustainable development 1(c) a beavatkozásnak a környezeti szempontok integrálására és a fenntartható fejlődés előmozdítására Nem Nem nem tudna hasznosulni az időszak zárása miatt. A fent leírtaknak megfelelően az OP-módosítás nem befolyásolja más tervek és programok tartalmát vagy szerepét. Az OP-módosításnak nincs ilyen hatása. A projektelőkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna ilyen hatást kifejteni az időszak zárása miatt. A 8. prioritás keretében viszont felhasználható úgy, hogy a pozitív környezetifenntarthatósági hatások megjelenjenek, a környezeti és fenntarthatósági szempontok a végrehajtás során érvényesíthetők legyenek. 1(d) Environmental problems relevant to the intervention 1(d) a beavatkozással összefüggő környezeti problémákra; vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak Nem A módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. 1(e) The relevance of the intervention for the implementation of Community legislation on the environment (e.g. plans and programmes linked to waste management or water protection) 1(e) a beavatkozásnak a Közösség környezeti tárgyú szabályozások végrehajtásával kapcsolatos relevanciájára Nem Az OP-módosításnak nincs ilyen hatása. A projekt előkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna pozitív környezeti hatást kifejteni az időszak zárása miatt. 9

10 (pl. hulladékkezeléssel vagy vízvédelemmel kapcsolatos beavatkozások) A 8. prioritás keretében viszont a forrás felhasználható úgy, hogy biztosítsa a várható jelentős pozitív környezetifenntarthatósági hatású projektek sikeres végrehajtását, a környezetifenntarthatósági szempontok megfelelő érvényesítését. 2. Characteristics of the effects and of the area likely to be affected, having regard, in particular, to: 2. A hatások és az érintett területek jellemzői, különös tekintettel: 2(a) The probability, duration, frequency and reversibility of the effects 2(a) A várható környezeti hatások időtartama, gyakorisága, bekövetkezési valószínűsége tartósságára, gyakoriságára és visszafordíthatóságára ilyen hatása. A projektelőkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna pozitív környezeti hatást kifejteni az időszak zárása miatt. A 8. prioritás keretében viszont a forrás felhasználható úgy, hogy a pozitív környezetifenntarthatósági hatások megjelenjenek, a környezeti és fenntarthatósági szempontok a végrehajtás során érvényesíthetők legyenek. 2(b) The cumulative nature of the effects 2(b) a hatások kumulatív jellegére (2/2005: hatások összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást) 2(c) The transboundary nature of the effects 2(c) a hatások határon átnyúló jellegére (pl. más tagállamra gyakorolt környezeti hatások) (2/2005: az országhatáron átterjedhetnek) 2(d) The risks to human health or the environment (e.g. due to accidents) ilyen hatása. ilyen hatása. ilyen hatása. 10

11 2(d) az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatokra (pl. balesetek előfordulása) (2/2005, 2d: olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (pl balesetek okozta változások) 2(e) The magnitude and spatial extent of the effects (geographical area and size of the population likely to be affected) 2(e) a hatások nagyságrendjére és térbeli kiterjedésére (az érintett földrajzi terület és az ott élő népesség nagysága) 2(f) The value and vulnerability of the area likely to be affected due to: (i) special natural characteristics or cultural heritage (ii) exceeded environmental quality standards or limit values (iii) intensive land-use A módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. ilyen hatása, a módosítás az érintett földrajzi területet és az ott élő népesség nagyságát nem érinti. hatása ezekre a szempontokra. 2(f) az érintett terület értékére és sérülékenységére, köszönhetően: (i) speciális természeti jellemzőknek vagy kulturális örökségnek (ii) környezeti minőségi sztenderdek vagy határértékek átlépésének (iii) intenzív területhasználatnak (2/2005, 3: A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert a.) környezeti elemek, rendszerek vagy kulturális örökség szempontjából különleges b.) a területen a környezeti határértéket elérő vagy meghaladó kibocsátás, igénybevétel, szennyezettség van c.) terület hasznosítása intenzív 2(g) The effects on areas or landscapes which have a recognised national, Community or international protection status hatása ezekre a szempontokra. 2(g) az olyan területekre vagy tájakra gyakorolt hatásokra, amelyek nemzeti, közösségi vagy nemzetközi védelem alatt állnak 11

12 (2/2005, 2f: olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek.) Source: Annex 2 of SEA Directive 2001/42/EC. and 2/2005 Gov Decree, Hungary Forrás: 2001/42/EC sz. SKV Irányelv, II. Függelék. és a 2/2005 Korm. rendelet 2/2005 korm rendelet további szempontokat is meghatároz, amelyek a 2001/42 EC SKV irányelv II. függelékében nem szerepelnek. Ezek az alábbiak: 2/2005, 2g: feltételezhetően a 2/2005 korm rendelet 4. sz. melléklet és pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő: olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen: olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel); a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására, a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására, olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak, a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására; Nem Az OP módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. Közvetett módon az intézményrendszer megfelelő finanszírozása biztosíthatja a jelentős környezeti hatású projektek megfelelő végrehajtását, és ezen keresztül a hazai és az európai uniós környezeti célok megvalósulását. 12

13 Az értékelés összefoglalása A tervezett OP-módosítás SKV Irányelv szerinti értékelését a jelentés előző, 5. pontja részletesen tartalmazza. Az értékelési táblázatból látható, hogy a KEOP módosításának semmilyen azonosítható jelentős környezeti hatása nincs. Ennek megfelelően nincs szükség stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésére sem. A forrás áthelyezése a KEOP két Kohéziós Alap finanszírozta prioritása között a projek előkészítésre korábban allokált, az időszak végéhez közeledve azonban már fel nem használható forrás forrásvesztési kockázatát csökkenti. Amennyiben a 4 Mrd forintos összeg nem kerülne át a 7. prioritásból az 8. prioritásba, úgy a 7. prioritásban szabad keret jelentkezne. Ez negatívan befolyásolná az OP forrásainak abszorpcióját, mert az OP végrehajtásból hátralévő húsz hónapban hasonló volumenű infrastruktúra beruházás biztosan nem tudna megvalósulni. A várható környezeti hatások fenti értékelése és a korábbi értékelések tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a módosítás negatív környezeti hatással nem jár, sőt pozitív hatások is azonosíthatók mind a környezetvédelem, mind pedig a fenntartható fejlődés terén. A módosítás ugyanis lehetővé teszi, hogy a 7. prioritásban már nem hasznosuló forrásoknak a 8. prioritás keretében történő felhasználása révén a KEOP többi prioritásából finanszírozott, jelentős környezeti hatású projektek megvalósítása a legmegfelelőbb formában történjen. Összegzésül kijelenthető, hogy az OP-módosításnak azonosítható negatív környezeti hatása nincs, azonban annak elmaradása jelentősen növelné a KEOP abszorpciós kockázatát és rontaná a jelentős pozitív környezeti hatásokkal bíró projektek sikeres megvalósításának esélyeit is. 13

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP)

BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) BUDAPEST, 2013.11.19 20. Pénzügyi eszközök a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) Az előadás felépítése Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai Tervezési környezet 2014 2020 Tervezett

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

PROGRAM. III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire

PROGRAM. III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire PROGRAM az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő III. Regionális Konferenciasorozat rendezvényeire

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. július 23.

MEGHÍVÓ 2015. július 23. MEGHÍVÓ 201 július 2 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 július 23-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér Szent István terem

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében?

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Mezősi Balázs, CMC jelölt 2010. február 16. Bevezetés Témaválasztás indoklása Relevancia EU Strukturális Alap programokhoz kapcsolódó

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre 2010. október 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Mi az a TEN-T hálózat? A TEN-T hálózat az Európai Unió azon közlekedési hálózata,

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben