ÁTTEKINTŐ JELENTÉS. KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTTEKINTŐ JELENTÉS. KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ"

Átírás

1 STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) SCREENING REPORT ÁTTEKINTŐ JELENTÉS STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT (SKV) SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA Operatív ProgrAM (KEOP) MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY Értékelési és Elemzési Osztály Budapest, július 28.

2 TARTALOM OLDAL 1 Kapcsolattartó elérhetősége 3 2 A vizsgálandó Program vagy Tervdokumentum (PT) alapadatai 3 3 Az áttekintő jelentés célja 4 4 A jelentés háttere 5 5 A várható környezeti hatás jelentőségének értékelése 8 6 Az értékelés összefoglalása 14 2

3 1. Kapcsolattartó elérhetősége Név: Gyene Gyöngyvér Beosztás: elemző Szervezeti egység: Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztály Értékelési és Elemzési Osztály Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi utca TEL.: A vizsgálandó Program vagy Tervdokumentum (PT) alapadatai Az SKV Irányelv szerint az SKV áttekintő jelentés - screening általános megközelítésben mindig Programot vagy Tervdokumentumot (PT) vizsgál. Jelen esetben a PT a Környezet és Energia Operatív Program módosítása. Érintett Operatív Program: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Felelős Irányító Hatóság: Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH) Program vagy Terv célja: A Környezet és Energia Operatív Program módosítása Módosítással érintett időszak: Módosítással lefedett terület: egész Magyarország területe Kapcsolattartó (KEOP IH): Név: Osztoics András Beosztás: monitoring referens Szervezeti egység: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály Monitoring Osztály Cím: H-1134 Budapest, Váci út TEL.:

4 3. Az áttekintő jelentés célja Jelen áttekintő jelentés a továbbiakban: jelentés a 2001/42/EC sz. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Irányelvben (SKV Irányelv) átültetését megvalósító egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendeletben (SKV Korm rendelet) rögzített környezet-politikai szempontok szerint készült. A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH) a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kismértékű módosítását tervezi. A módosítás során a KEOP-7. prioritásból (Projekt előkészítés) 4 Mrd Ft-ot (13,47 m ) csoportosítanak át a KEOP- 8. prioritásra (Technikai segítségnyújtás) A módosítás fontos korrekció, amely helyreállítja a KEOP végrehajtását jelentősen megnehezítő forrás-allokációs anomáliát, azaz a végrehajtásra a projektek számossága és bonyolultsága ellenére a más OP-khoz viszonyítva rendkívül alacsony forrás-allokációt. Az átcsoportosítás révén a KEOP műszaki tartalma kis mértékben változik ugyan, azonban a módosítás kifejezetten támogatja a KEOP-ból támogatott projektek sikeres végrehajtását. A jelentés kidolgozása során elvégeztük a tervezett OP-módosításnak az SKV Irányelvben és az SKV Korm. rendeletben rögzített környezeti szempontok szerinti vizsgálatát. A fentieknek megfelelően a jelentés célja annak részletes bemutatása, hogy a Környezet és Energia Operatív Program tervezett módosítása semmilyen környezeti hatással nem bír (sőt a prioritások között tervezett forrás-áthelyezés elősegíti a KEOP-ból támogatott projektek sikeres végrehajtását, és mértékéhez képest többszörösen csökkenti a KEOP forrásvesztésének kockázatát), így részletes stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésére nincs szükség. 4

5 4. A jelentés háttere A Környezet és Energia OP tervezett módosítása A KEOP tervezett módosításának célja, hogy a időszak utolsó szakaszában biztosítsa a forrást a megfelelő szintű kapacitásokra a zökkenőmentes végrehajtás érdekében, az alábbiak szerint: Honnan Összeg (millió euró) Hova KEOP 7. prioritás: Projekt előkészítés (KA) 13,47 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás (KA) KEOP KEOP Honnan Összeg (Mrd Ft*) Hova 7. prioritás: Projekt előkészítés (KA) * 296,9 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva 4 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás (KA) KEOP A KEOP végrehajtásra allokált források alacsonyak a többi operatív program technikai segítségnyújtás forrásaival összevetve: Operatív Program TA keret az OP teljes keretének %-ban Regionális OP-k 3,60% TÁMOP 3,42% GOP 3,14% KEOP 1,69% KÖZOP 1,01% A KEOP végrehajtásáról készült, 2013 márciusában zárult értékelés 1 megállapítja, hogy az intézményrendszer túlterhelt, szinte állandó a kapacitáshiány az IH-nál és a KSZ-nél egyaránt. Az egyébként relatíve alacsony forrásra ugyanakkor sokkal nagyobb kapacitásigény jelentkezett, amely egyben az ide allokált források gyorsabb felhasználását is jelentette. A nagyobb kapacitásigény több tényezőnek köszönhető, melyek az alábbiak: A környezetvédelmi projektek életútja és bonyolultsága jóval nagyobbnak bizonyult a tipikus beruházási projekteknél, előkészítésük és megvalósításuk speciális szakértelmet igényel, komoly tapasztalattal rendelkező szakértők bevonása 1 KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése. Öko Zrt, március 5

6 szükséges mind a kedvezményezett, mind a végrehajtó intézményrendszer, mind a kivitelező cégek oldaláról, és ez komolyabb erőforrás igénnyel jár. A környezetvédelmi-energetikai projektek rendkívül heterogén portfóliót képeznek, és ezek menedzsmentje az intézményrendszer részéről igen széleskörű tudásbázist és tapasztalati tőkét igényel, amit nem lehet kizárólag belső erőforrások igénybevételével biztosítani, mindenképpen szükséges a külső szakértői segítség bevonása is. Az operatív program, illetve a részletesebb terveket és előrejelzéseket tartalmazó akciótervek megalkotása során a jelenleg futó projekteknél jóval kevesebb számú pályázattal számolt az intézményrendszer. Jól illusztrálja mindezt, hogy a projekttípusok (nagy infrastrukturális beruházások) hasonlósága miatt a KEOP-pal rendszeresen összehasonlításra kerülő KÖZOP hatályos szerződéseinek száma 397 db, ezzel szemben a KEOP-ból lényegesen több, 5208 db támogatási szerződés valósul meg (forrás: palyazat.gov.hu; eljárásrend szerinti lekérdezés 2 ). A jelenleg futó KEOP projektek végrehajtása mellett további plusz feladatot jelent az új tervezési ciklusra való felkészülés is. Ezen a területen jelentős többletmunka jelentkezik, amit szintén csak a külső és belső kapacitások biztosításával/bővítésével lehet elvégezni. Ugyanakkor az átcsoportosításhoz a forrást biztosító KEOP 7. prioritás esetében a időszak vonatkozásában további projekt előkészítése nem várható, mert a projektek előkészítésére és megvalósítására a hátralévő idő a tapasztalatok alapján már nem lenne elegendő, és a időszakra való felkészüléshez szükséges koncepciók, stratégiák kidolgozása, illetve a derogációval érintett projektek előkészítése már megtörtént, illetve ezen projektek végrehajtása folyamatban van. A módosítással érintett 7. prioritás célkitűzései tehát nem sérülnek, a prioritásra meghatározott eredményindikátor teljesül. Az SKV elvégzésének szükségessége A vonatkozó jogszabályok meghatározzák, hogy mely esetekben szükséges stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása egy-egy program, illetve tervdokumentum esetében. Az OP jelenleg tervezett módosítása a program készítője, a KEOP IH által összeállított indoklás alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendelet 3. szerinti kisebb módosítás -nak minősül. A 2/ (3)b szerint kisebb módosítás esetén lehetőség van a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére, a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján. A várható környezeti hatás jelentőségének értékelését az SKV Irányelv és az SKV Korm. rendelet 2.sz. mellékleteiben meghatározott szempontok szerint végeztük. Az értékelés eredményeit jelen dokumentumban foglaltuk össze. Az értékelés alapján az SKV elvégzésére nincs szükség. 2 6

7 Az OP-módosítással érintett prioritások környezeti vonatkozásai Az átcsoportosításhoz a forrást biztosító KEOP 7. prioritás által finanszírozott projekt előkészítési tevékenységek, illetve a forrást fogadó, a végrehajtási intézményrendszer működését biztosító KEOP 8. prioritás által finanszírozott tevékenységek környezeti hatás tekintetében nem különböznek lényegesen egymástól. Mindkét tevékenység alapvetően irodai munkához kötött, végzése a szokásos irodai környezeti terhelést nem haladja meg. Nem azonosítható elmaradt környezeti haszon sem, mivel a KEOP 7. prioritásban a teljes keret lehívása már nem várható, tehát a projekt előkészítés esetleges pozitív környezeti hatásaival (pl. felmérésekkel, adatfelvételekkel, alaposabb tervezéssel előkészített projektek környezeti hatása is várhatóan kedvezőbb) már nem lehetne számolni. Az átcsoportosítás révén várható ugyanakkor, hogy a KEOP 8. prioritáson keresztül az intézményrendszer finanszírozására biztosított többletforrások a KEOP valamennyi jelentős pozitív környezeti hatású projektjének sikeres végrehajtásához biztosítják az intézményi feltételeket, míg e források hiányában nem csak a forrásvesztés, hanem a tervezett környezeti hasznok elmaradásának kockázata is fennáll. A KEOP-ról készült értékelések releváns megállapításai A KEOP 7. és a 8. prioritás végrehajtását a időszakban két értékelési projekt vizsgálta: a 2010-ben zárult Környezet és Energia Operatív Program félidei áttekintő értékelése, és a márciusában elkészült a KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése projektek. A tervezett KEOP módosítás szempontjából az értékelések releváns megállapításai az alábbiak: Környezet és Energia Operatív Program félidei áttekintő értékelése, 2010 A KEOP félidei értékelése megállapította, hogy időszak kezdetén a kétfordulós eljárás keretében támogatott projekt előkészítés a projekt előkészítés nehézségei okozta problémák áthidalása, a megfelelően előkészített projektek alacsony száma, valamint a kedvezményezettek, a pályázatokat készítők betanítása terén betöltött szerepe révén pozitívan értékelhető. Ugyanakkor a félidei értékelés már 2010-ben felhívta a figyelmet arra, hogy az időszak második felében érdemes újragondolni ezt a támogatási technikát, mert a két forduló összességében nagyon hosszú időt igényel. KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése, 2013 A 2013-ban zárult munka méltatja a hazánkban innovatívnak tekinthető 7. prioritás támogatási gyakorlatát, ugyanakkor megállapítja, hogy az előkészítésre vonatkozóan nem álltak még rendelkezésre tapasztalatok, és így a szükséges forrás mértékét túlbecsülték, és ezért egyszer már sor került a projekt előkészítés forrásainak átcsoportosítására. 7

8 Az értékelők szerint az átcsoportosítás indokolt lehet azért is, mert a program előrehaladtával a pályázói oldal is tapasztaltabb lett, jobban előkészített, kidolgozottabb pályázatokat tudtak beadni már az első fordulóra is. Az értékelés felhívja a figyelmet a projekt-előkészítés kapcsán jelentkező kettős abszorpciós kockázatra is: egyrészt a projekt előkészítésének sebessége elmarad az előzetes várakozásoktól, másrészt az OP félideje után reálisan egyre csökken az esély arra, hogy egy új projekt az OP végéig bejárja a teljes 2 fordulós projektciklust, azaz az előkészítés és a megvalósítás is lezáruljon az 2015-ig. Javasolja ezért a szabadon maradó források átcsoportosítását. Egyik értékelés sem jelzett negatív környezeti hatást a projektelőkészítésről történő esetleges forrás-átcsoportosítás kapcsán. 5. A várható környezeti hatás jelentőségének értékelése A várható környezeti hatás jelentőségének értékelését a 2001/42/EC sz. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Irányelv (SKV Irányelv) átültetését megvalósító egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott szempontok szerint végeztük, amely összhangban van a 2001/42/EC sz. SKV Irányelv II. Függelékében rögzített kritérium rendszerrel. A tervezett módosítás következtében várható környezeti hatások jelentéségének meghatározása 2/2005 Korm. rendelet 2.sz melléklet által meghatározott szempont // SEA Directive Criteria SKV Irányelv Kritériumok (a két jogszabály kritérium-rendszerének számozása, szövegezése többségében megegyezik. Az eltééseket ebben az oszlopban feltüntettük) Likely to have significant environment al effects? (Yes/No) Valószínűsíthető-e jelentős környezeti hatás? (Igen/Nem) Response Indoklás 1. The characteristics of the intervention having regard, in particular, to: 1. A beavatkozással érintett projekt(ek) jellemzői, különös tekintettel: 1(a) The degree to which the intervention sets a framework for projects and other activities, either with regard to the location, nature, size and operating conditions or by allocating resources Nem Az OP-módosításnak nincs várható negatív környezeti hatása. A projekt előkészítésről átcsoportosítandó forrás már 8

9 1(a) a mértékre, amelyben a keretet jelöl ki más projektek vagy tevékenységek számára a helyszín, a jelleg, a méret, a működési feltételek vagy a forrásallokáció tekintetében 1(b) The degree to which the intervention influences other plans and programmes including those in a hierarchy 1(b) a mértékre amelyben a beavatkozás befolyásol más terveket vagy programokat, illetve azoknak a beavatkozási hierarchiában elfoglalt helyét 1(c) The relevance of the intervention for the integration of environmental considerations in particular with a view to promoting sustainable development 1(c) a beavatkozásnak a környezeti szempontok integrálására és a fenntartható fejlődés előmozdítására Nem Nem nem tudna hasznosulni az időszak zárása miatt. A fent leírtaknak megfelelően az OP-módosítás nem befolyásolja más tervek és programok tartalmát vagy szerepét. Az OP-módosításnak nincs ilyen hatása. A projektelőkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna ilyen hatást kifejteni az időszak zárása miatt. A 8. prioritás keretében viszont felhasználható úgy, hogy a pozitív környezetifenntarthatósági hatások megjelenjenek, a környezeti és fenntarthatósági szempontok a végrehajtás során érvényesíthetők legyenek. 1(d) Environmental problems relevant to the intervention 1(d) a beavatkozással összefüggő környezeti problémákra; vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak Nem A módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. 1(e) The relevance of the intervention for the implementation of Community legislation on the environment (e.g. plans and programmes linked to waste management or water protection) 1(e) a beavatkozásnak a Közösség környezeti tárgyú szabályozások végrehajtásával kapcsolatos relevanciájára Nem Az OP-módosításnak nincs ilyen hatása. A projekt előkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna pozitív környezeti hatást kifejteni az időszak zárása miatt. 9

10 (pl. hulladékkezeléssel vagy vízvédelemmel kapcsolatos beavatkozások) A 8. prioritás keretében viszont a forrás felhasználható úgy, hogy biztosítsa a várható jelentős pozitív környezetifenntarthatósági hatású projektek sikeres végrehajtását, a környezetifenntarthatósági szempontok megfelelő érvényesítését. 2. Characteristics of the effects and of the area likely to be affected, having regard, in particular, to: 2. A hatások és az érintett területek jellemzői, különös tekintettel: 2(a) The probability, duration, frequency and reversibility of the effects 2(a) A várható környezeti hatások időtartama, gyakorisága, bekövetkezési valószínűsége tartósságára, gyakoriságára és visszafordíthatóságára ilyen hatása. A projektelőkészítésről átcsoportosítandó forrás már nem tudna pozitív környezeti hatást kifejteni az időszak zárása miatt. A 8. prioritás keretében viszont a forrás felhasználható úgy, hogy a pozitív környezetifenntarthatósági hatások megjelenjenek, a környezeti és fenntarthatósági szempontok a végrehajtás során érvényesíthetők legyenek. 2(b) The cumulative nature of the effects 2(b) a hatások kumulatív jellegére (2/2005: hatások összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást) 2(c) The transboundary nature of the effects 2(c) a hatások határon átnyúló jellegére (pl. más tagállamra gyakorolt környezeti hatások) (2/2005: az országhatáron átterjedhetnek) 2(d) The risks to human health or the environment (e.g. due to accidents) ilyen hatása. ilyen hatása. ilyen hatása. 10

11 2(d) az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatokra (pl. balesetek előfordulása) (2/2005, 2d: olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek (pl balesetek okozta változások) 2(e) The magnitude and spatial extent of the effects (geographical area and size of the population likely to be affected) 2(e) a hatások nagyságrendjére és térbeli kiterjedésére (az érintett földrajzi terület és az ott élő népesség nagysága) 2(f) The value and vulnerability of the area likely to be affected due to: (i) special natural characteristics or cultural heritage (ii) exceeded environmental quality standards or limit values (iii) intensive land-use A módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. ilyen hatása, a módosítás az érintett földrajzi területet és az ott élő népesség nagyságát nem érinti. hatása ezekre a szempontokra. 2(f) az érintett terület értékére és sérülékenységére, köszönhetően: (i) speciális természeti jellemzőknek vagy kulturális örökségnek (ii) környezeti minőségi sztenderdek vagy határértékek átlépésének (iii) intenzív területhasználatnak (2/2005, 3: A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert a.) környezeti elemek, rendszerek vagy kulturális örökség szempontjából különleges b.) a területen a környezeti határértéket elérő vagy meghaladó kibocsátás, igénybevétel, szennyezettség van c.) terület hasznosítása intenzív 2(g) The effects on areas or landscapes which have a recognised national, Community or international protection status hatása ezekre a szempontokra. 2(g) az olyan területekre vagy tájakra gyakorolt hatásokra, amelyek nemzeti, közösségi vagy nemzetközi védelem alatt állnak 11

12 (2/2005, 2f: olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek.) Source: Annex 2 of SEA Directive 2001/42/EC. and 2/2005 Gov Decree, Hungary Forrás: 2001/42/EC sz. SKV Irányelv, II. Függelék. és a 2/2005 Korm. rendelet 2/2005 korm rendelet további szempontokat is meghatároz, amelyek a 2001/42 EC SKV irányelv II. függelékében nem szerepelnek. Ezek az alábbiak: 2/2005, 2g: feltételezhetően a 2/2005 korm rendelet 4. sz. melléklet és pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő: olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen: olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel); a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására, a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására, olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak, a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására; Nem Az OP módosításnak nincs negatív környezeti következménye, a két prioritás keretében végzett tevékenység környezeti hatása nem különbözik. Közvetett módon az intézményrendszer megfelelő finanszírozása biztosíthatja a jelentős környezeti hatású projektek megfelelő végrehajtását, és ezen keresztül a hazai és az európai uniós környezeti célok megvalósulását. 12

13 Az értékelés összefoglalása A tervezett OP-módosítás SKV Irányelv szerinti értékelését a jelentés előző, 5. pontja részletesen tartalmazza. Az értékelési táblázatból látható, hogy a KEOP módosításának semmilyen azonosítható jelentős környezeti hatása nincs. Ennek megfelelően nincs szükség stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésére sem. A forrás áthelyezése a KEOP két Kohéziós Alap finanszírozta prioritása között a projek előkészítésre korábban allokált, az időszak végéhez közeledve azonban már fel nem használható forrás forrásvesztési kockázatát csökkenti. Amennyiben a 4 Mrd forintos összeg nem kerülne át a 7. prioritásból az 8. prioritásba, úgy a 7. prioritásban szabad keret jelentkezne. Ez negatívan befolyásolná az OP forrásainak abszorpcióját, mert az OP végrehajtásból hátralévő húsz hónapban hasonló volumenű infrastruktúra beruházás biztosan nem tudna megvalósulni. A várható környezeti hatások fenti értékelése és a korábbi értékelések tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a módosítás negatív környezeti hatással nem jár, sőt pozitív hatások is azonosíthatók mind a környezetvédelem, mind pedig a fenntartható fejlődés terén. A módosítás ugyanis lehetővé teszi, hogy a 7. prioritásban már nem hasznosuló forrásoknak a 8. prioritás keretében történő felhasználása révén a KEOP többi prioritásából finanszírozott, jelentős környezeti hatású projektek megvalósítása a legmegfelelőbb formában történjen. Összegzésül kijelenthető, hogy az OP-módosításnak azonosítható negatív környezeti hatása nincs, azonban annak elmaradása jelentősen növelné a KEOP abszorpciós kockázatát és rontaná a jelentős pozitív környezeti hatásokkal bíró projektek sikeres megvalósításának esélyeit is. 13

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS 2010. április 30. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Monitoring Kézikönyvének kidolgozása

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Monitoring Kézikönyvének kidolgozása Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Monitoring Kézikönyvének kidolgozása Zárótanulmány Csite András, Mike Károly, Komándi Krisztián, Remete Zsuzsa, Törőcsik Ágnes, Zsár Virág HÉTFA Kutatóintézet

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben