Építkezés alatt. Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építkezés alatt. Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben"

Átírás

1 Építkezés alatt Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben Ez a kiadvány az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociálisügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által társfinanszírozott projekt keretében készült HU 1

2 Elnöki előszó Az Építés alatt az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben projekt 10 hónap, két konferencia, nyolc európai fővárosban tartott 8 kétoldalú tanácskozás után, 9 tagország és 12 partnerszervezet közreműködésével befejeződött. Az Európai Építőipari Szövetség projektjének ezek a számszerű adatai. De a számok nem mondanak mindig eleget. Azok a jéghegy csúcsát jelentik. Hozzá kell tenni, a hónapok során az EBC (European Builders Confederation - Európai Építőipari Vállalkozói Szövetség) által koordinált tevékenységeket, az igazi, hasznos alkalmakat a legjobb tapasztalatok és gyakorlatok cseréjére a régi és az új tagországok szervezetei között. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az Európai Unió építőipari vállalatainak 99 %-a KKV, a munkások 80 % a KKV-k által foglalkoztatott. Annak ellenére, hogy az alkalmazottak nagy többségének ezek a nagyon kicsi, kicsi vagy közepes méretű vállalkozások adnak munkát, bizonyos országokban nem eléggé szervezettek ahhoz, hogy aktívan részt vehessenek a szakszervezetek és a nagyvállalatok közötti tárgyalásokon. De nekik is végre kell hajtaniuk az ott született megállapodásokat. Ma komoly kihívást jelent a kisvállalkozások valódi és hatékony képviseletének megvalósítása az építőipari ágazatban, hogy megfelelő módon képviselve legyen ezen európai vállalatok gazdasági, politikai és társadalmi jelentősége. Ez az, amiért alapvető, hogy a nemzeti társadalmi párbeszéd szintjén növelni kell jelenlétüket mindazzal, amit a KKV-k egyesületei hozzá tudnak tenni. Ez az, amiért európai szinten az EBC célja, hogy az építőipari munkaerő és a KKV-k arányos és jogos képviselethez jussanak az építőipari ágazati párbeszéd bizottságokban. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságának, nemcsak a projekt pénzügyi támogatásáért, de részvételükért is a mi konferenciánkon. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani az EBC Titkárságának a projekt napi irányításáért. Külön köszönet illeti Riccardo Viaggit a projektben (amelynek sikere mindenki számára látható) való részvételéért a kezdetektől a befejezésig. Végezetül, meg vagyok győződve, hogy a projekt a megfogalmazott elvárásokat teljesítette, elérte azokat az ambiciózus célokat, amelyekért elindítottuk. Ez volt az első, de remélem, hogy a jövőben sok ilyen EBC tapasztalatcserére kerül sor. W.T. David CROFT elnök EBC HU 2

3 Az Európai Bizottság előszava Az európai társadalmi párbeszéd az elmúlt 20 év során jelentősen fejlődött. Ma ennek erős intézményi alapja van, mely a szerződés két cikkelyéből gyökerezik. Az EU elismeri a szociális partnerek szerepét, fontos helyet kínál számukra a tárgyalásokon és a közösségi politika fejlesztésében. Ez a határozott döntés, mely a tagországok közös véleményén alapul, amely szerint a társadalmi szereplőknek lehetővé kell tenni, hogy amennyire csak lehetséges kifejezzék érdekeiket és vegyék ki részüket a felelősségből. Az Európai Bizottság feladata a társadalmi párbeszéd európai szintű előmozdítása. Ezért segíti a szociális partnerek akcióit, és bátorítja őket, hozzanak létre közös társadalmi párbeszéd bizottságot, ahol az szükséges. A Bizottság különösen bátorítja a társadalmi partnereket, használják ki ezeket a lehetőségeket, hogy megvitathassák a legkritikusabb kérdéseket: a foglalkoztatás és a munkakapcsolatok javítása, a szakmai képességekbe invesztálás, a demográfiai változások következményei, a fenntarthatóság témája. Ma 35 európai ágazati társadalmi párbeszéd bizottság van, ahol a szociális partnerek független, kétoldalú strukturális keretek között vitatják meg a kérdéseket. Az építőiparban az ágazati társadalmi párbeszéd bizottság 1999-ben jött létre a FIEC (Fédération de l Industrie Européenne de la Construction - Európai Építőipari Szövetség) és az EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers - Európai Építőipari- és Famunkások Szakszervezetének Szövetsége) igénye nyomán. E párbeszéd eredményeit széleskörben, a nemzeti szervezetek bevonásával terjeszteni kell. Ez az, amiért a Bizottság bátorít minden kezdeményezést, amely az álláspontok megismerésére, cseréjére vonatkozik, így fokozza a tudatosságot és erősíti a szociális partnerek adminisztratív kapacitását. Bátorítja a KKV-ket, váljanak szervezettebbé, valamint kopogtat az európai társadalmi párbeszéd ajtaján, az EBC így mutatja ki egyetértését, elkötelezettségét ezzel a céllal. Az EBC hozzájárul egy olyan küzdőtér megerősítéséhez, ahol minden résztvevő és a sokféleség egyaránt elfogadott. Ezzel segíti az európai társadalmi párbeszéd működését. Jackie MORIN A Társadalmi Párbeszéd és az Ipari Kapcsolatok egység vezetője Foglalkoztatási, Szociálisügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság HU 3

4 Tartalomjegyzék 1. A projekt céljai 2. Mit tettünk: rendezvények/események, eredmények és értékelés Az első tanácskozás Kétoldalú twinning szemináriumok 1. csoport Cseh Köztársaság Franciaország 2. csoport Lettország-Észtország Belgium 3. csoport Magyarország Olaszország 4. csoport Málta Nagy-Britannia Záró konferencia Értékelés 3. A legjobb gyakorlatok gyűjteménye Kapacitásépítés Belgium BOUWUNIE: a tagoknak biztosított szolgáltatások leírása Franciaország Hogyan épült fel a CAPEB Olaszország ANAEPA, CNA Costruzioni és azok hatékony, erős szektorközi szervezetei Nagy-Britannia az Federation of Master Builders kommunikációs stratégiájának magyarázata Társadalmi párbeszéd Belgium a paritásos Szakképzési Alap az építőiparban Franciaország a mikro vállalkozásoknál folyó társadalmi párbeszéd finanszírozása Olaszország annak szabályozása, hogy ki vállalhat munkát az építőiparban Nagy-Britannia ágazatközi munkacsoport a tanoncképzésért 4. Az országok/partnerek jegyzéke Franciaország CAPEB Csehország SDMSZS (Svaz Drobnych, Malych a StrednichZamestnavatelu Ve Stavebnictvi) Belgium BOUWUNIE Lettország LBA/LBAS (/Latvijas Brīvo Arodbīedribu Savienība) Észtország EVEA Olaszország CNA Construzioni/ANAEPA/FILLEA CGIL Magyarország IPOSZ/APHMEB (Ipartestületek Országos Szövetsége) Nagy-Britannia FMB Málta - FOI/FOBC (Federation of Industry/Federation of Building and Civil Engineering Contractors) Koordinátor: EBC Európai Építőipari Vállalkozói Szövetség HU 4

5 1. A projekt céljai Az építkezés alatt projekt célja az ágazati társadalmi párbeszéd erősítése az új tagországokban az építőipari KKV-k képviselői részvételének megerősítésével. A cél elérése érdekében a projekt lényege kétoldalú kapcsolat teremtése a régi tagországok egyesületei amelyek szociális partneri státusszal és hosszú, ágazati társadalmi párbeszédtapasztalattal rendelkeznek és az új tagországok egyesületei között, amelyek vagy éppen próbálnak elismert szociális partnerek lenni vagy megerősíteni szociális partneri pozícióikat. Négy csoport állt fel: 1. csoport Franciaország Csehország 2. csoport Belgium Lettország/Észtország 3. csoport Olaszország Magyarország 4. csoport Nagy-Britannia Málta A kétoldalú twinning partnerségi szakasz meghatározott céljai a következők: - az építőipari KKV-s egyesületek szervezeti kapacitásának növelése (kapacitás építés), különösen az új tagállamokban, annak érdekében, hogy lehetővé váljon bekapcsolódásuk az országos ágazati társadalmi párbeszédbe; - a KKV egyesületek részvételének előmozdítása és segítése az építőipari szektor társadalmi párbeszédjében az új tagállamokban; - azon akadályok azonosítása/felismerése, melyek útjában állnak a KKV egyesületek szektorközi szociális párbeszédben való részvételének, a problémák megoldása. A projekt rendezvényei: - Nyitó találkozó Brüsszelben; - 8 kétoldalú szeminárium; - Záró konferencia Párizsban. Ez a dokumentum tartalmazza az események részletes leírását, a projekt eredményeit, és előtérbe helyezi a kétoldalú szemináriumokon összegyűjtött legjobb gyakorlatokat. Minden, a nyitó találkozón és a kétoldalú szemináriumokon bemutatott prezentáció nyilvános konzultáció céljából elérhető az EBC honlapján: HU 5

6 2. Mit tettünk: események, eredmények és értékelés Nyitó tanácskozás A nyitó tanácskozás bemutatta a partnereknek: - A projekt általános tartalmát - Az ágazati társadalmi párbeszéd jelentőségét az EU-ban, és az azt támogató európai politikát - A projekt céljait: az építőipari KKV-k helyzetének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben, különös tekintettel az új tagországokra - A projekt koordinátorát és a projektpartnerek magukat egymásnak A reggeli általános ülésre a következő három előadót hívták meg: François ZIEGLER Európai Bizottság, Foglalkoztatási és Szociálisügyi Főigazgatóság Werner BUELEN Építőipari és faipari dolgozók európai szövetsége Lilliane VOLOZINSKIS az UEAPME szociális ügyek igazgatója François ZIEGLER a Foglalkoztatási és Szociálisügyi Főigazgatóságától az általános összefüggéseket figyelembe véve mutatta be az európai társadalmi párbeszédet és annak eredetét. A résztvevők számára világossá tette, hogy az európai szociális partnerek komoly erővel bírnak a társadalmi párbeszéd és a szociálpolitika területén. Valóban, az Európai Unió Szerződésének 138. cikkelye szerint a Bizottság felelős a szociális partnerek konzultációjának elősegítéséért közösségi szinten, és hogy először konzultálnia kell a szociális partnerekkel. A 139. cikkely megállapítja, hogy a szociális partnerek közti közösségi szintű párbeszéd elvezethet a szerződéses kapcsolatokhoz, beleértve az olyan egyezményeket, amelyeket EU-s eszközökön keresztül vagy nemzeti csatornákon át meg lehet valósítani. Werber BUELEN bemutatta a munkavállalói képviseletnek az Európai Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban képviselt véleményeit. Lilliane VOLOZINSKIS megismertetett néhány korábbi tapasztalattal a szektorközi KKV-s egyesületek kapacitásának növeléséről az új tagországokban, és részvételükről a társadalmi párbeszédben (UEAPME Vállalkozás Támogatási Program). A nyitó tanácskozás lehetőséget adott minden partnernek, hogy bemutassa magát, kifejezze speciális igényeit és elvárásait. Számos partner már ismerte egymást, mivel tagjai az EBC-nek, de ez nem érvényes mindenkire, mivel ez az első ilyen projekt, mely az építőipar területén működő KKVszövetségek és szakszervezetek együttműködésében valósult meg. Esemény: Nyitó tanácskozás Helyszín: Brüsszel Időpont: 2007 Oktober 30. Résztvevők száma: 40 Külső előadók: - Mr. Ziegler (European Commission, DG Employment) - Mrs. Volozinskis (UEAPME) - Mr. Buelen (EFBWW) HU 6

7 Kétoldalú szemináriumok A szemináriumok során a beszélgetések két olyan fő területre koncentráltak, amelyek megfelelnek a projekt témájának: 1. Kapacitásépítés, beleértve az egyesületek politikai képviseletének és pénzügyi forrásainak megerősítését az új tagországokban, 2. Jobb részvétel a társadalmi párbeszédben, a tárgyalási kapacitások javítása. Valóban, ezek a műhelybeszélgetések nem korlátozódtak az esettanulmányok és a munkáltatók és alkalmazottak közötti egyezmények elemzésére, hanem a kapacitásépítéshez kapcsolódó valamennyi szemponttal foglalkoztak, beleértve az építőipari KKV-s egyesületek politikai struktúráját, képviseletüket, legitimációjukat, láthatóságukat és hatékonyságukat. Olyan témák, mint a tagsági arány, működési/üzemeltetési módszerek, a finanszírozás lehetőségei, a tagoknak kínált szolgáltatások, kapcsolatok a közhivatalokkal, jelenlét a médiákban kerültek megvitatásra új, innovatív formában. Ami közvetlen magát a társadalmi párbeszédről folytatott beszélgetéseket illeti a következő témákra koncentráltak: az ágazati társadalmi párbeszéd gyakorlati működése, potenciális akadályok; és azon eszközök, melyekkel ezen akadályok leküzdhetőek; konkrét igények a kompetenciák, a személyzet és a politikai elismertség; mi adhat lehetőséget a jövőbeni akciókhoz. A workshop-k előkészítéséhez a nemzeti egyesületek munkadokumentumokat készítettek, melyben bemutatták szervezeti felépítésüket és részvételüket a társadalmi párbeszédben. HU 7

8 1. kétoldalú csoport: Csehország/Franciaország 1. szeminárium Prágában Az első szemináriumra Prágában került sor, a cseh egyesület (SDMSZS) és a francia egyesület (CAPEB) között. A cseh szervezet nagy nyilvánosságot biztosított a szemináriumnak, meghívta az építőipari szakszervezetek, a Cseh Kereskedelmi Kamara és az Építőipari Munkáltatók Egyesülete (SPS) képviselőit. A kétoldalú partnerség hasznosnak bizonyult, mivel a cseh szervezetnek szüksége van struktúrája megerősítésére, a másik fél, a francia egyesület pedig 60 éves tapasztalattal rendelkezik és politikailag erős. A vita olyan témákat ölelt fel, mint a munkaadói szervezetek pénzügyei, e szervezetek politikai hatása, a reprezentativitás nemzeti kritériumai és olyan kérdések, mint a szakképzés, felnőttképzés, valamint az építőipari munka vonzóvá tétele a fiatalok között. A CAPEB prezentációja bemutatta az egységesített struktúrájú szolgáltatás hatását és jelentőségét, melyet a teljes építőipari kézműves és KKV-s szektornak nyújtanak, szakterülettől függetlenül. A cseh szervezet nagyot lépett előre a közelmúltban, amit jelez az SDMSZS munkaadói ernyőszervezet létrehozása. A hiányzó lépés, és valóban az egyik legnehezebb, az SDMSZS-t alkotó 21 szakmai szervezet titkárságainak egyesítése, ezen belül a dologi és emberi erőforrások (kb. 40 fő állandóan foglalkoztatott személye) megfelelő átszervezése. Ez rendkívül fontos lenne, hogy javítani lehessen tevékenységük hatékonyságát. Meg kell jegyezni, hogy a Cseh Köztársaságban nehéz a kisvállalkozók szövetségeinek bátorítása, és általában az egyesületi tagság mozgósítása a kommunista rezsim bukása után. A szeminárium alkalom volt arra is, hogy egybehívja a Cseh Köztársaság építőiparának kulcsszereplőit. Az építőipari kisiparosok és az SDMSZS KKV-k szervezetei mellett jelen voltak az Építőipari Munkáltatók Egyesületének (SPS) képviselői és a STAVBA, az építőipari dolgozók szakszervezete is. Ott voltak a kormány képviselői is. A találkozás segíti a párbeszéd folyamatát az SDMSZS és az SPS között, egymás kölcsönös elismerése érdekében, és az SDMSZS bekapcsolódását az ágazati társadalmi párbeszédbe. Esemény: 1. kétoldalú szeminárium (Csehország / Franciaország) Helyszín: Prága Időpont: 2007 November 16 Partnerek: Csehország: SDMSZS Franciaország: CAPEB Résztvevők száma: 22 Előadók - Mr. Bellier (CAPEB) - Mr. Hazard (CAPEB) - Mr. Holec (SDMSZS) - Mr. Krocek (SDMSZS) - Mr. Novak (SPS CZ) HU 8

9 1. kétoldalú csoport:: Csehország/Franciaország Következő szeminárium Párizs A Prágában elért eredménnyel és a cseh egyesület, az SDMSZS igényével összhangban, a következő, párizsi szeminárium kizárólag a CAPEB pénzügyi gazdálkodására és az építőipari KKV-k társadalmi párbeszédjének franciaországi finanszírozására koncentrált. Ez a téma részletesebben is bemutatásra kerül a legjobb gyakorlatok részben, a későbbiekben. A cseh partnerek részéről megnyilvánuló érdeklődés miatt a CAPEB helyettes vezetője fejtette ki a francia egyesület pénzügyi gazdálkodásának struktúráját. A kapacitásépítés valóban alapvető a cseh egyesület számára, ahol ugyan van titkárság, ám de facto nincs állandó személyzet, de megpróbálja elfogadtatni magát a kis építőipari vállalatok képviselőjeként, a jelenleg meglévő szociális partnerek mellett. A szeminárium fontos hozzáadott értéke, és egyben a projekt egy célja, a francia szakszervezetek képviselőinek bevonása. Gilles DANTOT a Francia CFDT Titkárságának vezetője kiemelte az ágazati társadalmi párbeszéd jelentőségét az építőipari KKV-k esetében, megjegyezve, hogy bár más módon kell tekinteni a kis építőipari vállalkozások esetében a képviseletre, a sajátosságokat el kell fogadni, és figyelembe kell venni. A szakszervezetnek nem az a célja, hogy képviselete legyen minden építőipari vállalkozásban, mivel az nem lehetséges és nem is szükséges, figyelembe véve azt a szoros kapcsolatot, mely a vállalkozók és alkalmazottaik/munkatársaik között áll fenn. Ezért tesznek kísérletet a reprezentativitás kritériumainak reformjára, és ezért javasolják szakmai szakszervezeti szekciók felállítását helyi szinten, amelyek helyi szinten képesek tájékoztatni és kapcsolatot tartani a munkások és a szakszervezeti struktúra között. A cseh delegáció élénken érdeklődött a francia társadalmi partnerek által a kis építőipari vállalkozásoknak a társadalmi párbeszédben való részvétele érdekében kialakított pénzügyi struktúra iránt. Ez fontos lehet egy fiatal cseh egyesület számára, amelynél nincs elegendő saját pénzügyi forrás a kis és nagyon kis építőipari vállalkozások képviselete számára. A francia delegáció bemutatója világossá tette az ilyen adó/illeték fontosságát és jogosságát, ami biztosíthatja a szervezeti függetlenséget. KROCEK úr (SDMSZS) kifejezte érdeklődését, elmondta, ők még az út elején járnak, a kis építőipari vállalkozások munkahelyfeltételei nagyon különböznek a nagy építőipari vállalkozásokétól. A kisebb vállalkozásoknál, amelyeket általában alvállalkozóként szerződtetnek, a feltételek nem túl jók, mivel nem rendelkeznek elegendő forrással fontos intézkedések bevezetéséhez vagy eszközök alkalmazásához. Hozzátette, az átlagos életszínvonal, az átlagos jólét a Cseh Köztársaságban még meglehetősen magas, bár csökkenőben van, és még meg kell értetni, hogy a társadalmi párbeszéd rendszere teszi lehetővé a társadalmi konfliktusok megállítását, és hogy az teljes mértékben része a szociális Európa modelljének. Esemény: nyomon követő szeminárium (Csehország/ Franciaország) Helyszín: Párizs Időpont: 2008 Februar 15 Partnerek Cseh Köztársaság: SDMSZS Franciaország: CAPEB Résztvevők száma: 14 Előadók: - Mr. Bellier (CAPEB) - Mr. Halna du Fretay (CAPEB) - Mr. Dantot (CFDT) HU 9

10 2. kétoldalú csoport: Lettország-Észtország/Belgium 1. szeminárium Riga A szemináriumon jelen volt minden olyan szervezet képviselője, aki érdeklődik a képzési politika iránt, figyelemmel kíséri a minimálbér-tárgyalásokat, foglalkozik az építőipari feketemunkával és akik érdeklődnek olyan szolgáltatások iránt, amelyeket tagjaiknak kínálhatnak annak érdekében, hogy megtartsák őket vagy újakat vonjanak be. Az új tagországok szervezetei és a BOUWUNIE közötti kapcsolat nagyon gyümölcsöző volt, köszönhetően a belga szövetség Szociális Ügyek igazgatójának és a Képzési osztály vezetőjének. Példákat mutattak be arról, hogyan kapcsolódnak be a nemzeti szociális párbeszédbe képviselve az építőipari KKV-kat, bemutatták egy friss tanulmány eredményeit a szektoron belüli munkaerőmozgásról Belgiumban, és előremutató tanácsokat adtak, hogyan érdemes megközelíteni kérdéseket, és azokat megoldani az egyesület alaptagságát, a szakmai/technikai képzés hiányát illetően, és hogyan tehető vonzóvá az építőipari ágazat a fiatal és az új dolgozók számára. Ami az ágazati társadalmi párbeszédet illeti, közös bizottságokat hozott létre a Munkaügyi Minisztérium (97 ágazati párbeszéd bizottság van Belgiumban). Az ő feladatuk a kollektív munkaegyezmények, megállapodások létrehozása. A résztvevők a szociális partnerek, az elnök a közigazgatási adminisztráció tagja. A BOUWUNIE-t szociális partnerként ismerik el. Az építőipari párbeszéd bizottság tárgyal a bérekről és a munkafeltételekről, a flexibilitásról, a munkaidő táblázatról, a jóléti alapokról és a képzésről. A vállalati szinten megvalósuló belga társadalmi párbeszéd sémája szintén bemutatásra került. A Lett Építők Szövetsége (LBA) az 5500 építőipai vállalkozásból kevesebb, mint kétszázat képvisel. A tagvállalatok átlagos mérete 95 alkalmazott, ami magasabb az átlagos lett vállalkozásokénál (18 alkalmazott). Mindazonáltal a szervezet ígéretes, tagjainak számos szolgáltatást kínál, és elismert szociális partnerré vált Lettországban. Észtországot tekintve, az EVEA-nak nincs ágazati szakmai szervezeti vállalkozói képviselete az építőipari kisipari és KKV-szektorban, és nem is vesz részt a háromoldalú szociális párbeszédben. Olyan egyesület, amely most esett át fontos szervezeti/vezetői változásokon, és még folyik az újjászervezés. Esemény: 1 kétoldalú szeminárium (Lettország-Észtország / Belgium) Helyszín: Riga Időpont: 2007 December 7 Partnerek Lettország: LBA - LBAS Észtország: EVEA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 11 Előadók: - Mrs. Dimante (LBA) - Mrs. Tomsone (LBAS) - Mr. Kabal (EVEA) - Mr. Ramaekers (BOUWUNIE) - Mr. Proesmans (BOUWUNIE) HU 10

11 2. kétoldalú csoport: Lettország-Észtország/Belgium Következő szeminárium Brüsszel A következő szeminárium olyan témákkal foglalkozott, amelyek lefedték a lett és az észt partnerek kívánságait, középpontba helyezve a tagság megtartását és frissítését (újak toborzását) és az építőipari képzési politikát. Ez az, amiért egy kilenc fős delegáció látogatta meg az építőipari dolgozók brüsszeli szakmai képzési központját egy nappal a szeminárium előtt. A látogatás megszervezéséért köszönet illeti az Építőipari Képzési Alapokat (FFC-FVB). Az igazgató és személyzeti vezető kilenc építőipari tanfolyamot mutatott be, amelyek évente 700 főnek biztosítanak szakképzést (90 %-uk munkanélküli, 10 % dolgozó), a teljes képzési idő óra. Elmondták, hogy a 30 millió eurós éves költségvetés 85%-t a költségvetés, 12 %-t az EU-s alapok fedezik, a maradékot az ágazati partnerekkel kötött ad hoc támogatásokból biztosítják. A partnerek egyike éppen az FFC, amelynek elnöke és igazgatója beszélt a február 29-i szemináriumon, bemutatva az építőipari szakmai továbbképzés finanszírozásának struktúráját (lásd a legjobb gyakorlati példák között 33.old.). Ez a szeminárium is alkalom volt a LAVAL eset bemutatására, amit az ECJ (European Court of Justice Európai Közösségek Bírósága) zárt le 2007 decemberében. Az ügy háttere a következő. A svéd szakszervezetek akciót kezdeményeztek a LAVAL lett építőipari vállalattal szemben, a lett munkások munkafeltételeinek rendezésére, akik Vaxholmban (Svédország) egy iskolában dolgoztak. A LAVAL elutasította a kollektív szerződés aláírását és ennek következtében a szakszervezet lezárta a munkahelyet. Mivel nem lehetett dolgozni, a nyilvános közbeszerzési szerződést megszüntették és a vállalat csődöt jelentett. A vállalat a svéd szakszervezeteket a Svéd Munkaügyi Bíróságnál feljelentette, az továbbította az ügyet az Európai Bíróságra (ECJ). Az ECJ megállapította, hogy mivel a svéd törvény nem ír elő minimálbért vagy kötelező érvényű kollektív szerződést, a tagországnak nincs joga előírnia, hogy a külföldi szolgáltatókat bértárgyalásra kötelezze. Ráadásul a bíróság megállapította, hogy a szakszervezetek kollektív akciós joga ellentétes a szolgáltatások nyújtása szabadságának európai uniós elvével. Az ECJ ebben a különleges esetben úgy értékelte, a kollektív akcióval elért akadályozás nem jogos, még ha a munkások védelme volt is a célja. Az EFBWW (Európai Építőipari Munkások Szakszervezete) főtitkárát meghívták, fejtse ki véleményét az ítéletről. Ő hangoztatta, úgy véli, a döntés csökkenti a munkaerő kihelyezés európai direktívájának jelentőségét, amelynek azon a munkafeltételekre vonatkozó alapelve szenvedett véleménye szerint csorbát, hogy a célország munkafeltételeit minimum feltételként kell alkalmazni. A társadalmi párbeszéd szempontjából az a véleménye, hogy az ECJ nyomást gyakorol a svéd ipari kapcsolatok rendszerére, és megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás joga fontosabb, mint a sztrájkjog és az ipari akciók szervezése. Ez a jogok közti hierarchia veszélyes lehet annak jogtudományi hatása miatt, hiszen olyan gazdasági elvet állít fel, hogy minden bérszint legyen előre látható, ami elméletileg lehetetlen a kollektív szerződések rendszerében. Esemény: Nyomonkövető szeminárium (Lettország-Észtország / Belgium) Helyszín: Brüsszel Időpont: 2008 Februar 29 Partnerek: Lettország: LBA - LBAS Észtország: EVEA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 14 Előadók: - Mr. Proesmans (BOUWUNIE) - Mr. Vanthourenhout (FFC-FVB) - Mr. Defrijn (FFC-FVB) - Mr. Hagglund (EFBWW) HU 11

12 3. kétoldalú csoport: Magyarország/Olaszország 1. szeminárium Budapest A szeminárium alkalom volt arra, hogy kétoldalú csere keretében a magyar építőipari szektor kulcsszereplői találkozzanak olasz egyesületekkel. Az építőipari társadalmi párbeszéd szociális partnereinek (EFEDOSZ és EVOSZ) és az Ágazati Társadalmi Párbeszéd Központ elnökének részvétele bizonyos előrelépést jelentett az együttműködési folyamatban és egymás kölcsönös megismerésében az IPOSZ építőipari egyesülete és a magyar társadalmi párbeszéd más szereplői között. Következésképp, a tanácskozás elősegíti az IPOSZ építőipari egyesületének tekintélyét a társadalmi párbeszéd mindennapjaiban. Az Ágazati Társadalmi Párbeszéd Központ egy állami hivatal, amelynek célja az egyes gazdasági szektorok társadalmi párbeszédének szervezése. Az intézmény szerkezete világossá teszi, hogy az állami hatóságok beavatkozása Magyarországon igen fontos. Természetesen maga a középszintű ágazati párbeszédnél a döntéseket csak a munkaadói és a munkavállalói szervezetek hozzák, az állami hivatal csak ennek elősegítését szolgálja. A Központ elnöke, KORDAS úr köztisztviselő, és a szemináriumon áttekintést adott számukra a meglévő háromoldalú mintákból. Az Ágazati Társadalmi Párbeszéd Központon belül a magyar építőipari társadalmi párbeszéd bizottság munkáját vezeti, a munkaadói oldalt képviselve, PALLAY úr (EVOSZ) és PALLAGI úr (az EFEDOSZ építőipari szakszervezet elnöke), mindkettőjük jelen volt és felszólalt a szemináriumon. Az IPOSZ építőipari egyesülete szintén jelen van a bizottságban. A Nemzeti Bér Megállapodást az egyik fő sikernek tekintik, mióta azt 2006-ban kiterjesztette az illetékes miniszter, és most háromévig kötelező minimál bérszint viszonyítási pont. A szerződést miniszteri rendelettel terjesztik ki, ha az azt megtárgyaló felek az adott szektorban reprezentatívnak számítanak. NÁDAI úr, az IPOSZ építőipari egyesület képviselője elismerte, hogy számos tag illetve kisvállalkozás nem volt megelégedve a béralkuval, és vannak, akik még mindig fenntartással tekintenek a társadalmi párbeszédre. Hozzátette, a megítélés javul, köszönhetően a szociális párbeszéd előnyeit fokozottan ismertető tudatos erőfeszítéseknek. A hallgatóság számos kérdése foglalkozott a munkaerőhiány kérdésével, mivel a munkaerő jelentős része Nyugat-Európába megy vagy nagyvállalatoknál dolgozik, amelyek magasabb bért tudnak fizetni. Ez a kérdés valóban fenyegető az építőipari kisipari szektorban és ezt még nehezítik az éghajlati feltételek, hisz a hideg évszakokban visszaesik a munkalehetőségek száma. Az IPOSZ építőipari egyesülete nagyon kevés forrással rendelkezik, tagsága is bizonytalan, megoszlik a helyi szervezetek és az országos IPOSZ között. Ezért hasznos lehet az ANAEPA és a CNA Costruzioni példája az IPOSZ számára annak érdekében, hogy új tagokat és állandó pénzforrásokat szerezzen a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások révén, akiknek előnyük származzon a tagságból. Ezekkel a szempontokkal foglalkoztak a következő, római tanácskozáson, és elolvasható a kapacitásépítés példájaként a 31. oldalon. Esemény: 1. kétoldalú szeminárium (Magyarország / Olaszország) Helyszín: Budapest Időpont: 2007 December 14 Partnerek: Magyarország: IPOSZ Olaszország: ANAEPA CNA Costruzioni FILLEA CGIL Résztvevők száma: 40 Előadók - Mr. Kordas (Ágazati Társadalmi Párbeszéd Központ HU) - Mr. Pallay (EVOSZ) - Mr. Pallagi (EFEDOSZ) - Mr. Nadai (IPOSZ) HU - Mr. Sciarri (CNA Costruzioni) - Mr. Cirieco (ANAEPA) 12 - Mr. Baldo (FILLEA CGIL)

13 3 kétoldalú csoport: Magyarország/Olaszország Következő szeminárium Róma Rómában alkalom nyílott a szervezeti felépítés és a társadalmi párbeszéd kisiparra gyakorolt olaszországi hatásának részletes szemléltetésére, és bemutatásra került egy törvényjavaslatelőterjesztés, mely az építőipari munkavállalás szakképesítési követelményeit szabályozná (31. és 35. oldal). Az autonóm szektor 1964-es elismerésével a szakma hozzáfogott önálló ipari kapcsolatainak megszervezéséhez, az ipari és a kereskedelmi szektorokban egyaránt. A CNA Construzioni Nemzeti Titkárságának megfelelően az építőipari szakmunkások/iparosok és KKV-k egyesületeinek részvétele és az önálló szociális párbeszéd struktúrájának létrejötte a szakmai szektor számára jelentős versenyelőnyt és függetlenséget jelentett a nagyiparral szemben, és lehetővé tette a kérdések szélesebb lehetőségek melletti megfogalmazását. A hivatalosan elismert képviseleti szervezetek részt vesznek a nemzeti ipari kapcsolatok rendszerében, amely három alrendszerre osztható: 1. A szerződéses rendszer 2. A kétoldalú rendszer 3. A konzultáció és szociális párbeszéd 1. A szerződéses rendszer az Országos Kollektív Munka Szerződés (CCNL Contratto Collectivo Nazionale di Lavoro) kérdései két külön dimenzióra kiterjedő kérdéseivel foglalkozik, nevezetesen regionális és nemzeti szintű feladatokkal. Egy 2006-ban bevezetésre került szabályozás új struktúrát adott a nemzeti és a regionális kollektív szerződések közötti interaktivitásnak. Addig a regionális szerződések csak integrálták magukba a nemzeti szerződést, mára azok függetlenekké és kiegészítő jellegűekké váltak, és a szakma különböző szempontjaival foglalkoznak. Az országos szerződés általános szabályokat rögzít, a bérekkel, a munkafeltételekkel, a szakszervezeti képviselettel kapcsolatosan, és mellette a regionális megállapodások olyan kérdéseket érintenek, mint a munkaszerződések (részmunkaidő, határozott idejű szerződések) időtartama, a tanulótartás, a képzési politikák és bérnövekedés. 2. A kétoldalú, bilaterális rendszer irányítja a nagyszámú speciális paritásos alapítású intézményt, melyeket az építőipari kisiparosok és KKV-k szövetségei, valamint a szakszervezetek hoztak létre, állami segítséggel és állami támogatással óta sok alakult meg közülük regionális szinten, ezeket a Bilaterális Intézmények Nemzeti Bizottsága vezeti, amelynek vannak regionális és helyi szervezetei, és amelyben minden munkaadói és szakszervezeti intézménynek képviseleti mandátuma van. 3. A konzultáció során, az ad hoc együttműködést követően született dokumentumokat közösen mutatják be az állami hatóságoknak, ezek elsősorban különleges politikai figyelmet érintő kérdésekkel foglalkoznak, mint az illegális munkavégzés és az ellene való küzdelem, a munkabiztonság és a szociális járulékok szintje. A munkaadók és a szakszervezetek közötti együttműködés eredményeként 2006-ban jött létre az a Dokumentum (Olaszországban DURC), mely igazolja a szociális járulékok rendszeres fizetését, ami pozitív példa arra, hogy az olasz partnerek nagyon is hajlandóak a képviseletre. A DURC egy dokumentum, amelyet közösen ad ki három közintézmény és azt tanúsítja, hogy a munkaadó minden alkalmazásában álló dolgozó után fizeti a szociális járulékokat (nyugdíj, egészségbiztosítás). Ez a dokumentum nemcsak a közbeszerzési eljárásokon való részvételhez szükséges, de szükséges minden magán munka végzéséhez és mindig jelen kell lennie az építkezésen. Az olasz partnerek szerint ez az intézkedés, amely más intézkedésekkel és szigorú feltételekkel párosult segítette a fekete munka elleni harcot, és lehetővé tette építőipari munkás (2007. évi adat) kilépését a rejtett gazdaságból. Esemény: következő partnerségi szeminárium (Magyarország / Olaszország) Helyszín: Róma Időpont: március 14. Partnerek: Magyarország: IPOSZ Italy: ANAEPA CNA Costruzioni FILLEA CGIL Résztvevők száma: 12 HU Előadók 13 - Mr. Cirieco (ANAEPA) - Mr. Di Niola (CNA) - Mr. Sciarri (CNA Costruzioni)

14 4. kétoldalú csoport: Málta/Nagy-Britannia 1 szeminárium Valetta A szeminárium alkalom volt arra, hogy a két szövetség megismerje egymást és gyümölcsöző gyakorlati tapasztalatcserét folytasson. Mindkét fél az ipari kapcsolatok angolszász modelljét követi, így sok a hasonlóság a bértárgyalásokban, az önkéntes kétoldalú megegyezésekben és a kormánnyal folytatott konzultáció terén. A FOI (Federation of Industry Ipari Szövetség) vezérigazgatója, Ray Muscat a szövetség szervezeti felépítését és munkáját, Angelo Xuereb, az FOBC (Építőipari és Műszaki Tervező Vállalkozók Szövetsége) elnöke az FOBC szervezetét, azokat a főbb változásokat, amelyekkel az építőiparnak szembe kell néznie mutatta be. Tonio Farrugia beszélt a máltai szociális párbeszéd működéséről. Brit részről az EBC (European Builders Confederation) elnöke, David Croft az FMB (Federation of Master Builders Építőmesterek Szövetsége) szervezeti felépítését mutatta be, és Brian Berry, a külügyek igazgatója pedig ismertette az FMB főbb munkatémáit és jellemzőit az ágazati társadalmi párbeszédben. Nagy-Britanniában nincs ágazati párbeszéd bizottság. Az FMB azonban a BATJIC-n (Építőipari és Rokon Szakmák Vegyes Bizottsága) keresztül részt vesz az építőipari KKV-k társadalmi párbeszédében. Itt zajlanak le a munkaadók (FMB) és a szakszervezetek (UNITE) közti tárgyalások. Ők állapítják meg a bérszinteket évente, de ez az eljárás önkéntes Nagy-Britanniában bármely építőipari KKV-nek lehetősége van elfogadnia vagy elutasítania a béregyezményt. Nincs kormányzati beavatkozás. Máltán szintén nagyon kevés az ágazati kollektív szerződés, az is főleg a kikötő-iparban van jelen. Nincs megkötve mindezidáig speciális megegyezés az építőipari szektor számára. A FOBC 2000-ben jött létre, és 2004-ben csatlakozott a FOI-hoz. A FOBC-hez (amely az első és egyetlen szövetség a máltai építőipari szektorban) tartozó 11 tagvállalkozás képviseli Málta legfőbb építőipari vállalkozóit. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a munkavédelem, a fővállalkozók besorolása, a munkaerőhiány, a természetes építőkő/építőanyag mérete és annak hatása az egészségre, a munkabiztonságra és a szabványosításra. Máltán a következő fő kérdések akadályozzák az építőipari szektor terjeszkedését: - a képzett munkaerő hiánya - fizetési késedelmek az ügyfelek részéről - a fejlesztési engedélyek kiadásának késése Az ipari kapcsolatok rendszere Máltán a brit modellen alapul önkéntes, kétoldalú kollektív szerződések vállalati szinten, ellenséges a kapcsolat a munkaadók és a szakszervezetek között, és csaknem teljesen hiányzik az ágazati szintű egyeztetés. Máltán 33 bejegyzett szakszervezet van taggal, a 23 munkaadói egyesületnek 9000 tagja van, és öt központi munkaadói szervezet működik. Esemény: 1 kétoldalú szeminárium (Málta / Nagy-Britannia) Helyszín: Valetta Időpont: 2008 Január 25 Partnerek Málta: FOI - FOBC Nagy-Britannia: FMB Résztvevők száma: 10 Előadók - Mr. Muscat (FOI) - Mr. Farrugia (FOI) - Mr. Xuereb (FOBC) - Mr. Berry (FMB) - Mr. Croft (FMB) HU 14

15 4. kétoldalú csoport: Málta/Nagy-Britannia Következő szeminárium Londonban A kétoldalú tapasztalatcsere második találkozója a máltai FOI és a brit FMB között az FMB országos központjában, Londonban zajlott, ahol valamennyi tevékenység és a szervezeti struktúra minden aspektusa bemutatásra került, foglalkoztak az FMB szervezőmunkájával, humán erőforrásaival és tevékenységével. Azért döntöttek így, mert tejesíteni kívánták a FOI azon igényét, hogy elsősorban a kapacitásépítés kérdésével foglalkozzanak, hogy ötleteket és támogatást adjanak ahhoz, hogy a FOI hogyan bővíthesse működését, javíthassa kapcsolatait a csatlakozott vállalkozásokkal és segítse a FOBC olyan valódi szervezetté válását, amely képviselni tudja a máltai építőipari szektort. Az FMB főigazgatója először bemutatta a szervezet történetét, nemzeti struktúráját, Nagy-Britannia területén 11 régióban 120 területi szervezet működik taggal. A Nemzeti Tanács irányítja (igazgatói testület), amelynek munkáját Szakértő Bizottságok segítik. Az FMB teljes személyzete nemzeti szinten 76 fő, akik a 11 régiós irodában nyújtanak helyi támogatást a tagoknak, szervezeteknek, eseményeket és képzés/továbbképzés, szabványosítás, stb. területeken dolgoznak. Az országos hivatalnak számos részlege van, amelyek a különböző témakörök/szakterületek egyesületi feladatait látják el, kezdve az új tagok toborzásától (helyi aszisztensek segítségével), a pénzügyi gazdálkodáson és adminisztráción át a tagsági adatok nyilvántartásáig, különböző szolgáltatásokig, informatikai támogatásig vagy külügyek intézéséig, egészen a média kapcsolatok ápolásáig. Az Operációs/Végrehajtó Szervezet vezetője az egyik fő szempontnak nevezte a tagvállalatok éves forgalmát, a tagoknak nyújtott még hatékonyabb szolgáltatásokat a (találj egy építőmestert!) weboldalon keresztül - ami segítséget ad a tagoknak abban, hogy potenciális ügyfelekkel, vevőkkel üzleti kapcsolatokat létesíthessenek. A tagsági szolgáltatások osztály vezetője felsorolta a tagsággal járó főbb előnyöket az információ, a támogatás és az ügyfélkapcsolatok területén: - havi folyóirat, - támogató szolgáltatás telefon/on-line tanácsadás - Find-a-Builder (Cégjegyzék) - képzési lehetőség és rendezvénytámogatás - engedmények a fő szolgáltatóknál - az ügyfélviták (vitás esetek) megoldásának támogatása - kampány- és lobbitevékenység - a színvonalas kivitelezők promotálása - Masterbond tagokra garanciavállalás Ezenkívül bemutatta az Év Építő Mestere díjat/kitüntetést, amelyet az FMB adományoz és különböző kategóriák szerint ad kitüntetést a legjobb építőipari vállalkozások számára. Az eseménnyel az országos sajtó is foglalkozik, és nagyon jó képet ad a szakmáról. További információkkal szolgált a külügyi részlegről, amely országos szinten együttműködik a médiával és foglalkozik a közönségkapcsolatokkal is. A személyzet működteti és koordinálja a különböző tudatosságnövelő kampányokat, amelyhez segítséget ad a nyilvánosság, a sajtó, a nemzeti és a helyi média, és nagyon figyelnek a közvéleményre.a FOI képviselői érdeklődéssel fogadták az előadásokat, kérdéseik voltak a tagtoborzó kampánnyal, az informatikai adatbázisokkal és katalógusokkal, valamint az éves tagdíjakkal kapcsolatban. Különösen felkeltette figyelmüket a által biztosított szolgáltatás és a médiakapcsolat. Esemény: nyomon követő kétoldalú szeminárium (Málta / Nagy-Britannia) Helyszín: London Időpont: 2008 április 7 Partnerek Málta: FOI - FOBC Nagy-Britannia: FMB Résztvevők száma: 15 Előadók - Mr. Diment (FMB) - Mr. Hood-Leeder (FMB) - Mrs. Phillips (FMB) HU - Mrs. Fry (FMB) - Mr. O Connell (FMB) 15 - Mr. Hyslop (FMB)

16 Záró konferencia Párizsban A projekt záró rendezvényén Párizsban összegyűlt valamennyi projekt partnertől két képviselő, és többen a vendéglátó szervezettől, a Francia Építőipari Kisvállalkozások Szövetsége (CAPEB Confédération de l Artisamat et des Petites Entreprises du Bâtiment) képviseletében. Az esemény méltó befejezése volt a rendezvénysorozatnak, és értékelte, hogy a résztvevők számára milyen hasznosak voltak a külső előadók, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságáról, az UEAPME-tól és az EFBWW munkavállalói szervezettől. A délelőtti ülésen a régi tagországokból négy felszólaló beszélt a legjobb gyakorlati tapasztalatokról a kapacitásépítés és a Társadalmi párbeszéd területén. Mindkettő, a projekt témája lévén jelen volt az egész projekt valamennyi szemináriumán. A következő négy szempont került kiválasztásra és bemutatásra: 1. Olaszország az egyesületi kapacitásbővítés meghatározása és végrehajtása 2. Nagy-Britannia az FMB tagsági politikája 3. Franciaország az ágazati társadalmi párbeszéd finanszírozásának nemzeti rendszere 4. Belgium az építőipari szakmai továbbképzés finanszírozásának kétoldalú, bilaterális intézménye A délelőtti ülés zárásaként a partnerszervezetek képviselői reagáltak az előadásokra, értékelték a projekt hatását saját elképzeléseik, céljaik és elvárásaik szempontjából. A délutáni előadást az EBC projekt kiadványának bemutatása vezette be, amelyet minden résztvevő megkapott. Ezután a külső előadók kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják véleményüket a projektről, a délelőtti előadásokról és a projekt kiadványáról. Mr Morin, a Foglalkoztatási Főigazgatóság vezetője, a Társadalmi párbeszéd és az ipari kapcsolatok felelőse beszélt a KKV-k fontosságáról az Építőipari Ágazati Társadalmi Párbeszéd Bizottságban, őt követte Mrs Volozinskis, akit már meghívtak a nyitó tanácskozásra is, aki összehasonlította a várakozásokat az elért eredményekkel. Végül Mr Hagglund, az Európai Építőipari és Famunkások Szakszervezetének (EFBWW) főtitkára ismertette a munkavállalók álláspontját a KKV-k az Európai Építőipari Ágazati Társadalmi Párbeszéd Bizottságban való képviseletének fontosságáról. Esemény: Záró konferencia Helyszín: Párizs Időpont: 2008 május 30 Résztvevők száma: 50 Külső előadók - Mr. Morin (European Commission, DG Employment) - Mrs. Volozinskis (UEAPME) - Mr. Hagglund (EFBWW) HU 16

17 Értekeles A partnereknek kiküldött, és általuk kitöltött kérdőív nagyon hasznos betekintést ad a projekt céljairól, hatékonyságáról és a jövőbeni tennivalókról. Egyhangú és pozitív volt a projekt céljának, tartalmának és felépítésének a megítélése, demonstrálva valamennyi partner érdeklődését a társadalmi párbeszéd kérdései iránt. A kétoldalú partnerség nagyon hatékonynak bizonyult, mivel lehetővé tette a könnyebb véleménycserét, közelebb hozta a hasonló véleményeket a partnerek között. Szintén megkönnyítette a részvevők igényeinek megfelelő programok összeállításait, és olyan munkakapcsolatok létrehozását, amelyek továbbvihetőek a tanácskozásokat követően. Továbbá számos partner, mind a régi, mind az új tagországokból nagyon nagyra értékelte a kis csoportokban végzett munkát, mivel az lehetővé tette a konkrét témák áttekintését. Sok új tagországban a szoros együttműködés és az információk teljes körű cseréje lehetővé tette, hogy sok szervezet hozzákezdjen olyan intézkedések és gyakorlatok bevezetéséhez, amelyeket más szövetségektől tanult a kapacitásépítés vagy az új tagvállalatok toborzása témakörében. A partnerek hangos információs tevékenységet folytattak, hogy megismertessék a projekt eseményeit, vitáit és eredményeit. Ez az információ alakot ölthetett a kollégáknak készített összefoglalókban (a belga, olasz és cseh példa), a tagok szakfolyóirataiban megjelent cikkeiben és sajtótudósításaiban (francia), a lettek website frissítésében és reportjaiban és más, hasonló érdeklődésűekkel folytatott nagyobb társadalmi párbeszéd találkozókon tett tájékoztatókban. Ezzel párhuzamosan a cseh partner tervezi egy speciális társadalmi párbeszéd műhely megszervezését az építőiparban. Az informálás direktebb formája a nagyon jó részvételi arány volt Prágában és Budapesten a kétoldalú találkozókon 22 és 40 fő volt jelen. Ezek a számok mutatják az információ hatékonyságát. Számos partner dicsérte az Európai Bizottság érdeklődését az ágazati párbeszéd támogatásában, és kifejezték kívánságukat, hogy nőjön a részvételi lehetőségük az ezzel a témával foglalkozó EUprojektekben. A politika oldaláról számos válaszoló felvetette az építőipari vállalkozók és KKV-k európai szinten való elismerését, ami nagyon fontos jele az ágazat európai fontosságának. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottságnak el kell köteleznie magát az új tagországok képviseleti rendszerének megfelelő szintű pénzügyi támogatása mellett, ahol a kapacitásépítés kérdése minél előbb megoldást igényel. Ezt a szempontot figyelembe véve a hozzáadott érték számos, új tagországbeli partner számára azt a lehetőséget jelentette, hogy megismerje más szervezetek CAPEB (Franciaország), ANAEPA vagy CNA (Olaszország) hogyan voltak képesek fokozatosan az akadályokat, melyek az ágazati társadalmi párbeszédben való részvételük előtt álltak. Ami a potenciális javulást illeti, számos hozzászóló javaslatot terjesztett elő, hogy a projektben szerepeljen a szociális partnerek közötti társadalmi párbeszéd tárgyalások gyakorlati szemléltetése annak érdekében, hogy a két fél által használt érvelés érthetőbb legyen. Ehhez tartozik, hogy a kétoldalú találkozók jobb és összehangoltabb szervezése lehetőség arra, hogy hasznosabb és koncentráltabb vitákat tartsanak konkrét témákban. Végül, de nem utolsó sorban, valamennyi fél kifejezte részvételi szándékát hasonló projektekben a közeli jövőben. HU 17

18 3 A legjobb gyakorlatok gyűjteménye Kapacitásépítés Belgium BOUWUNIE (BELGA ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATOK SZÖVETSÉGE): RÖVID LEÍRÁS ÉS A TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A BOUWUNIE-nek nemzeti szinten három döntési fóruma van: közgyűlés, igazgatótanács, intéző bizottság. A 19 fős személyzet biztosítja az adminisztrációt. A BOUWUNIE-nek regionális hivatalai vannak (provinciánként), az öt flamand tartományban van egy-egy irodájuk. A BOUWUNIE jelen van az építőipari érintettségű bizottságokban nemzeti és regionális szinten és a társadalmi párbeszéd bizottságokban. Jelenlegi lobbi-tevékenysége a következő politikai prioritásokat helyezi előtérbe: energiamegtakarítási intézkedések, harc az illegális munka ellen, ÁFA szabályozás, társadalmi kérdések, adó, építőipari munkák hiánya, kiegészítő tevékenységek. A hatóságok felé való lobbizás mellett tagjai számára a BOUWUNIE szolgáltatások széles körét és eszközeit biztosítja. Hosszan lehetne említeni ezeket a példákat: gyakorlati kalauzok zsebkönyv formátumban, CD-ROM-ok, amelyek az építőipari szektor megállapodásairól tájékoztatnak, egészség és biztonság (megelőzési terv), munkavédelmi lapok az építőipar számára, levél- és szerződésminták, normák és irányárak az építőipar számra, stb. Tanácsadói révén a BOUWUNIE személyes közreműködést is biztosít szociális, pénzügyi és technikai (előírásoknak való megfelelés, szabványosítás, egészségügyi és munkabiztonsági követelmények, stb.) kérdésekben. Rendszeresen tájékoztatja tagjait a kiküldött havi Magazinokban, negyedévenkénti regionális kiadványaiban, ágazati ekben és természetesen a BOUWUNIE saját honlapján keresztül. Tájékoztató tanácskozást szervez olyan általános témákban, mint az új tagállamok vállalataival és az építőipari munkásaival való együttműködés, vagy speciális témákban, mint a fűtésszerelvények karbantartása, vízminőség, szellőzés stb. új törvényi szabályozása. A BOUWUNIE tagjai számára rendszeres tanácskozásokat és hálózati lehetőségeket (évente Arany tégla díj, regionális, baráti rendezvények biztosít. Gyakran kérik őket, hogy látogassanak meg építőipari vonatkozású web-oldalakat, szakképző iskolákat, képzési központokat, vagy látogassanak meg gyártó üzemeket annak érdekében, hogy tájékozottak legyenek kezdeményezéseikről/új termékeikről. HU 18

19 Kapacitásépítés' Franciaország HOGYAN JÖTT LÉTRE A CAPEB? A 2. világháború után kb. harminc építőipari regionális vállalkozói szervezet létezett egymás mellett, elszigetelve vagy beolvadva a három független nemzeti szervezetbe. Felismerve a csoportosulás fontosságának és minden szakma egyesítésének szükségességét annak érdekében, hogy valódi státuszuk legyen és valódi védelmet biztosítsanak az építőipar vállalkozóinak, a különböző szervezetek képviselői október 25-én találkoztak Párizsban, ahol elhatározták a CAPEB megalakítását. Ma a CAPEB a következőkkel jellemezhető: - Hálózati struktúra, amelyben a 105 megyei szervezet, a 21 regionális szervezet és a nemzeti szövetség 1000 embert alkalmaz a tag kiszolgálására. - Aktív szakmai képviselet. Nagyszámú, közel 3,500 "felelős hivatásos" építőipari szakember vesz részt a CAPEB munkájában megyei, regionális és nemzeti szinten. Éves találkozóikat a szövetség szervezi, a döntéshozó és konzultációs testületek közreműködésével. Ezek jó alkalmak a mozgósításra és a szektorális politika részletes kidolgozására, megbeszélésére. A találkozók bizonyítják, hogy a CAPEB befolyásos és erős szervezet, amely jelen van egész Franciaországban. - A közhivatalok és az intézményi partnerek elismerik a CAPEB jelentőségét. A CAPEB-et bevonják minden olyan ügy megtárgyalásába, amely kapcsolódik a szakmai vállalkozásokhoz és/vagy az építőipari szektorhoz. Állandó kapcsolata van a kormánnyal, a közhivatalokkal, a parlament tagjaival, a helyi testületekkel, amelyek biztosítják, hogy javaslataikat nagy számban figyelembe veszik. A szociális partnerként való elismerés folyamata Franciaországban a következő: először bizonyos követelményeknek függetlenség, tagsági létszám, területi lefedettség meg kell felelni, másodszor szükség van a kormány döntésére. A Munkaügyi Minisztérium reprezentativitás alapján hoz döntést. A CAPEB-nek 1946 óta van Franciaországban elismert képviseleti joga a 10 főnél kisebb építőipari vállalkozások esetében, és áprilisa óta a 10 főnél nagyobb építőipari vállalkozások esetében is, ahogy azt a francia törvény a szakvállalkozások esetében meghatározta. Szektorközi szinten a CAPEB-t a Szakmai Szövetségek Szövetsége (UPA Union of Craft) képviseli, amely 1984 óta elismert szociális partner. A CAPEB-nek elismert szervezeti képviseletként és szociális partnerként lehetősége van tárgyalni a jogilag kötelező érvényű kollektív szerződések ügyében, konzultációs lehetősége van a kormánnyal minden, az építőipar szociális szempontjait érintő törvénykezési kérdésben. HU 19

20 Kapacitásépítés' Olaszország ANAEPA, CNA COSTRUZIONI ÉS AZOK ERŐS SZEKTORKÖZI SZERVEZETEI A CNA Costruzioni és az ANAEPA, a projekt olasz partnerei, építőipari szakembereket és KKV-ket képviselnek, a kézművesek és KKV-k legnagyobb szakmaközi nemzeti egyesületeinek szektorális szervezeteit jelentik. Mint ilyenek, részt vesznek és élvezik a sokkal nagyobb hálózatok szolgáltatásait, melyek Olaszország egész területén azonos tagsági díj ellenében érhetők el. Bár alapvető a speciális szakmai képviselet, a legtöbb olyan fontos ágazat, mint az építőipar, hozzáadott értéke révén a nagy nemzeti együttműködésnek/szövetségnek, ami a következőkben kerül kifejtésre. Az ANAEPA a Confartigianato autonóm szakmai egyesülete az építőipari szakmákban és KKV-kben, azokat képviseli Olaszországban. A szervezetet 1950-ben alapították, ma tagja van. A legtöbben iparosok és kisvállalkozók, akik embernek adnak munkát. Az ANAEPA társult tagjai szintén tagjai a Confartigianato-nak is, és így élvezik azokat a szolgáltatásokat, amelyet a állandó munkatárs biztosít nemzeti szinten, 1215 helyi irodán keresztül, kapcsolatot tartva a 120 helyi egyesülettel, amelyek 20 régiós szervezetbe tömörülnek. A tisztségviselőket a nemzeti vezetés választja ki, és annak tartoznak felelősséggel. Világos, hogy a szolgáltatások nagyon közel állnak a vállalkozásokhoz, a jogi és pénzügyi tanácsadástól kezdve a könyvelésig, a nyilvános tendereken való részvételtől a munkabérjegyzékek vezetéséig. A CNA COSTRUZIONI a CNA nemzeti szektorális szervezete az olasz építőiparosok és építőipari KKV-k számára. A CNA COSTRUZIONI tagjainak száma Olaszországban meghaladja az t. A CNA, a Kézművesek és a Kis- és Közepes Vállalkozások Nemzeti Szövetsége, decemberében alakult Rómában, több mint társult vállalata van, 8000 ember dolgozik az 1152 szövetségi/tartományi hivatalban, amelyek nemcsak képviseletet jelentenek, de szolgáltatnak, tájékoztatnak és tanácsot adnak a vállalkozásoknak. Világos, hogy a fő szempont, ami értékessé teszi ezeket az egyesületeket a tagok számára, az az olyan szolgáltatások biztosítása, mint a vállalkozók és munkavállalók képzése, segítségnyújtás a pénzügyekben és konzorciumok létrehozása, akik együttműködően vesznek részt a nyilvános tendereken. Az olasz vállalkozások átlagos létszáma öt alkalmazott alatt van (az építőipari szektorban kevesebb, mint három). Ez érthetővé teszi a nemzeti egyesületek ilyen típusának létjogosultságát, amely helyi szinten erős gyökerekkel kell, hogy rendelkezzen, és figyelembe veszi, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket a kis családi vállalkozások sem belső, sem külső forrásból nem tudnak biztosítani. A CNA és a Confartigianato ereje és jelenléte hosszú munkájuk eredménye, de emellett köszönhető annak a 20,000 munkatársnak, akik csaknem 1.2 millió vállalkozást segítenek. Ez egy jó példája a kapacitás építésnek. HU 20

Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY Az Európai Bizottság és a Foglalkoztatási, Szociálisügyi,

Részletesebben

Társadalmi párbeszéd. Szakszervezeti oktatási kézikönyv

Társadalmi párbeszéd. Szakszervezeti oktatási kézikönyv Társadalmi párbeszéd Szakszervezeti oktatási kézikönyv Copyright International Training Centre of the International Labour Organization, 2012. All rights reserved. Design Paola Bissaca and Luca Fiore Printed

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Második kiadás, 2006 Összeállította: Brian Harvey Az EAPN Strukturális Alapok Munkacsoport támogatásával Európai Szegénységellenes Hálózat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelős szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) Textil-, Ruházati-, Bőr,- Cipőipar, Textiltisztítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. telefon: 428 70 95, telefax: 428 70 81, e-mail: vujkovk@lab.hu A KÁPB

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/10 03749 1999. március

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A HAZÁNKBAN ÉLŐ OLASZ, ANGOL ÉS NÉMET AJKÚ KÖZÖSSÉGEKNEK SZÓLÓ, IL PONTE,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben