Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY"

Átírás

1 Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY Az Európai Bizottság és a Foglalkoztatási, Szociálisügyi, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság által társfinanszírozott projekt Megvalósító szervezet: EBC Az építőipari kis- és középvállalkozások hangja Európában

2 Az Európai Építőipari Konföderáció, EBC elnökének, Andrea Marconi úrnak az előszava PHOTO A Kivitelezés Alatt II, Under Construction II a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál projekt az EBC által megvalósított második európai uniós projekt, melynek témája az ágazati társadalmi párbeszéd. A ban megvalósított Kivitelezés Alatt I. projekt sikereire alapozva az elmúlt 12 hónapban nem sajnáltunk sem időt, sem fáradságot, és megszerveztünk 2 konferenciát, 8 kétoldalú partnerségi szemináriumot 10 európai fővárosban és ezekkel a rendezvényekkel kapcsolatban 11 tagállamból 13 partnerszervezet tevékenységeit koordináltuk. Ez a kiadvány is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a projekt sikeresen hozott létre platformokat, ahol lehetőség nyílt a jó gyakorlatok cseréjére a régi és új tagállambeli szervezetek között, több mint olyan 100 résztvevő bevonásával, akik közreműködnek majd a biztonsági és egészségvédelmi információk terjesztésében, valamint azon szükségletek megfogalmazásában, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy javuljanak a feltételek e téren az építőipari kis- és középvállalkozások számára. Projektünk fő célja, hogy terjesszük az európai Egészséges munkahelyek kockázatelemzési kampány üzenetét, mely kampányt az Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség valósított meg során. Ez volt a mi fő részvételünk kampány partnerként, mégha nem is ez volt az első alkalom, hogy az EBC aktívan bekapcsolódott a biztonság és egészségvédelem ügyébe. Az EBC is aláírta 2004-ben a Bilbao-i Deklarációt és elfogadta az EBC és Tagjai Kartáját a biztonság és egészségvédelem előmozdításáért az építőipari KKV-knál. Az EBC bekapcsolódása e területen még fontosabb, lévén hogy a szektorban még rengeteg a tennivaló a biztonság és egészségvédelem terén. Valóban, úgy gondolom lényeges a KKV-k és az egész építőipari ágazat számára, hogy javuljanak a biztonsági és egészségvédelmi feltételek, miáltal javulhat a termelékenység és az egész ágazat elismertsége. Komoly felelősségük van a KKV érdekképviseleteknek, hogy segítsék az építőipari vállalkozásokat, információk eljuttatásával, megfelelő eszközök biztosításával, erőforrások bevonásával és a munkaadók-munkavállalók közti együttműködés javításával, hisz mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat fel kell világosítani arról, hogy fel kell vállalniuk az osztályrészükül jutó felelősségüket. Úgy gondolom, hogy pont ez az a terület, ahol a Kivitelezés Alatt II projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságának és az Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek támogatásukért, valamint hogy részt vettek konferenciáinkon. Összefoglalva, meggyőződésem, hogy e projekt elérte kitűzött céljait, valóra váltotta mindazokat az ambicíózus elvárásokat, melyeket vele szemben támasztottunk, és remélem hogy a jövőben az EBC számára még számos alkalommal lehetőség kínálkozik hasonló tapasztalatcserék megvalósítására. Andrea Marconi EBC Elnök

3 Az OSHA, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség elnökének, Jukka Takala-nak az előszava PHOTO Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség nagy örömmel üdvözölte, hogy az Európai Építőipari Konföderáció is részt vesz évi kockázatelemzési kampányában. Ez természetesen nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőiparban mindig is prioritásnak számított az Ügynökség tevékenységében, és valóban az építőipar volt az első szektor, melyben egyhetes európai kampányt folytattunk még 2004-ben. Már akkor egy rendkívül erős elkötelezettség jött létre az európai szociális partnerek között, sőt még szélesebb körben, azt megvizsgálandó, hogy az együttműködés miképpen tudja elősegíteni közös céljaink megvalósítását, és az úgynevezett Bilbaoi Deklaráció aláírásra került azon év novemberében, a Holland soros EU-elnökség alatt. Ez hozta életre az Európai Építőipari Biztonsági Fórumot, melyben a munkavállalók, a munkaadók, a mérnökök, építészek képviselői eltökélten dolgoznak azon, hogy feltárják a problémákat és azokra megoldásokat találjanak. Az EBC lelkesen bekapcsolódott ebbe a munkába, sőt gyakran e munkák vezetője, irányítója. Az olyan értékes hálózatok bevonása nélkül, mint amilyen az EBC-é, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) sosem remélhetné, hogy a kockázatelemzés üzenete eljut azokhoz, akikhez kell, hogy eljusson. Amikor az EBC csatlakozott hivatalos kampány partnerünkként kétéves kampány ciklusunkhoz, tudtuk, hogy sokat kérünk. Viszonzásképpen megpróbáltuk folyamatosan segíteni, promotálni az EBC kíváló munkáját. Ez a kiadvány is világosan mutatja, milyen sikeresen adta át a kockázatelemzés üzenetét az EBC szerte Európában. Hálásak vagyunk az EBC-nek a rengeteg energiájáért és eltökéltségéért, mely jellemezte őket végig partnerségünk során. A kockázatelemzés sarokpontja az egészségvédelmi és biztonsági rendszereknek. Kifejlesztünk egy interaktív on-line kockázatelemző eszközt annak érdekében, hogy még jobban segíthessük a vállalkozásokat, különösen a mikro és kisvállalkozásokat, reményeink szerint ezt az on-line eszközt sikerül hozzáigazítani a kisvállalkozások igényeihez. Meggyőződésünk, hogy ez az eszköz nagy hasznára lehet az EBC tagvállalatainak is, és reméljük, hogy azt az EBC-vel és az európai szociális párbeszéd más szereplőivel közösen tudjuk majd kifejleszteni. A jövőbeni együttműködésnek egy másik területe az EBC-nek a es Egészséges Munkahelyek Kampányban való részvétele. Kívánjuk a legjobb sikereket az EBC-nek azon erőfeszítéseiben, hogy központi kérdéssé tegye a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdéskörét és várjuk, hogy a jövőben még szorosabbá váljon köztünk az együttműködés. Jukka Takala, igazgató

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A projekt 2. Mit végeztünk: események, eredmények és az értékelés Projekt indító találkozó Kétoldalú partnerségi szemináriumok 1 csoport: Romania / Olaszország 2 csoport: Lettország Észtország / Belgium 3 csoport: Csehország Magyarország / Franciaország 4 csoport: Törökország - Málta / Egyesült Királyság Záró konferencia Az OSHA Ügynökség részvétele Ismeretterjesztő film Értékelés 3. Jó gyakorlatok Paritásos intézmények CNAC/NAVB a belga példa OPPBTP a francia példa Képzés és képesítés Építőipari szakmai tanusítási rendszer Segítővel való vezetést lehetővé tevé jogosítvány rendszere Biztonság és egészségvédelem a közbeszerzési eljárásban A munkavállalók és képviselőik bevonása a biztonság és egészségvédelembe Módszerek, gyakorlati eszközök az építőipari KKV-k számára a biztonság és egészségvédelem terén A kockázatelemzés eszközei Adatlapok és ellenőrző listák 4. A partnerek Franciaország - CAPEB Csehország - SDMSZS Belgium - BOUWUNIE Lettország - LBA/LBAS Litvánia - LSA Olaszország ANAEPA - FILCA CISL Magyarország - IPOSZ Egyesült Királyság FMB Málta - FOBC Törökország INTES Románia UNPR Koordinátor: EBC Európai Építőipari Konföderáció

5 1 A projekt Az EBC mindig is azt gondolta, hogy a biztonság és egészségvédelem hatékony javulásának egyik legnagyobb akadálya az építőiparban, hogy nem jut el elegendő információ a vállalkozások millióihoz, nem kapnak e cégek útmutatást arról, hogy miért és hogyan kell értékelniük és megelőzniük a kockázatokat. Valóban, ha tekintetbe vesszük a KKV-k jelentőségét és nagy részarányát az építőiparban és méretüket (átlagban 4 fős alkalmazotti létszámmal dolgoznak) az egyik legbonyolultabb feladat hatékonyan tájékoztatni a munkaadókat kötelezettségeikről a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén, segítve őket egy megelőzési kultúra kialakításában. Hatékony tájékoztatás és tudatosságnövelő kampányok megvalósulása nagymértékben függ az építőipari szakmai szövetségek erőfeszítéseitől. Amit fontos megjegyeznünk, hogy az építőipar 2.9 millió vállalkozást jelent, ezek 99%-a KKV (0-250 fő alkalmazott), és az építőipar teljes munkaerői létszáma majdnem 16 millió főt jelent, ezek 80%-át a KKV-k alkalmazzák. Hogy az OSHA, Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kampánya minél szélesebb körben elterjedjen az építőipari KKV-k között, és általánosságban, hogy javuljon a biztonság és a munkahelyi egészségvédelem az építőipari KKV-k között, ez a projekt a következőket célozta meg: - Az OSHA kampány eszközeinek elterjesztése érdekében hozzájáruljon, hogy biztosítani lehessen ezen eszközök széles elterjedését az építőipari KKV-szövetségek és végső soron az építőipari KKV-k között. - Megszervezze a jó gyakorlatok cseréjét az építőipari KKV-szövetségek között a biztonság és egészségvédelem terén, mi módon segíthetik e szövetségek a KKV-kat e téren; - Erősödjon az építőipari ágazati párbeszéd rendszere, azáltal hogy szoros kapcsolat jön létre az építőipari KKV-szövetségek és a szakszervezetek között a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. Ez különösen az új tagállamokban, valamint a jelölt országokban szükséges. Ebben a projektben 13 építőipari KKV-szövetség, KKV-szövetség és szakszervezet vett részt 11 országból. Közülük 7 az új tagállamokból és a jelölt országokból: Csehország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Románia, Málta és Törökország. Szervezet Ország a szövetség típusa Szociális partner Zászló 1- BOUWUNIE Belgium építőipari KKV szövetség IGEN 2- CAPEB Franciaország építőipari KKV szövetség IGEN 3- FILCA - CISL Olaszország építőipari szakszervezet IGEN 4- ANAEPA Olaszország építőipari KKV szövetség IGEN 5- FMB Egyesült Királyság építőipari KKV szövetség IGEN 6- SDMSZS Csehország építőipari KKV szövetség NEM 7- IPOSZ Magyarország KKV szövetség IGEN 8- LSA Litvánia építőipari KKV szövetség IGEN 9- LBA Lettország építőipari KKV szövetség IGEN 10- FOBC Málta építőipari KKV szövetség NEM 11- UNPR Románia KKV szövetség IGEN 12-INTES Törökország építőipari KKV szövetség IGEN 13- LCA Lettország építőipari szakszervezet IGEN Koordinátor EBC Összesen EU 11 ország építőipari KKV szövetségek európai konföderációja Megfigyelői status az európai ágazati párbeszéd bizottságban

6 A projekt célok megvalósítása érdekében, a munka elvégzéséhez partnerségi kapcsolatokat hoztunk létre, melyekben vannak szövetségek a régi tagállamokból, valamint az új tagállamokból. 4 partnerségi csoport lett létrehozva: 1 partnerség Olaszország Románia 2 partnerség Belgium Lettország / Litvánia 3 partnerség Franciaország Csehország / Magyarország 4 partnerség Egyesült Királyság Málta / Törökország Az egyes partnerségek céljai a következők voltak: 1. Az Egészséges munkahelyek OSHA kampány megvalósítása; 2. Jó gyakorlatok, tapasztalatok és know-how cseréje a partnerek között a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén; 3. A szociális partnerek együttműködése lehetséges mintáinak beazonosítása és kicserélése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az építőiparban hosszú távon. Az alábbi projekt események valósultak meg: Nyitótalálkozó Brüsszelben; 8 kétoldalú partnerségi szeminárium; Zárókonferencia Londonban. Ebben a dokumentumban megtalálhatják valamennyi találkozó részletes programját, valamint bemutatjuk a legérdekesebb, legjobb gyakorlatokat, melyeket mind a 13 résztvevő szövetség megismerhetett. Valamennyi, a projekt eseményeken elhangzott prezentáció elérhető, megtekinthető az EBC honlapján:

7 2. Mit csináltunk: események, eredmények és értékelés. Projekt indító találkozó 40 résztvevő, a 13 partner szövetségtől, jónéhány vendég és meghívott előadó gyűlt össze az Under Construction II projektnyitó konferenciáján. A konferenciát, mely két részből állt Andrea Marconi, az EBC újonnan megválasztott elnöke vezette le. Az első részben 5 neves előadót hallgathattunk meg, majd a délután folyamán került sor a partnerek találkozóira. A találkozó nagyon hasznos volt, sikerült elmagyarázni a projekt lényegét és az Európai Bizottság támogatásának fontosságát az európai ágazati társadalmi párbeszéd erősítéséről, akár konkrét tevékenységek finanszírozásán keresztül. Carlos Lopes, az Európai Bizottság Társadalmi Párbeszéd egységének munkatársa bemutatta, hogyan támogatja az Európai Bizottság az európai ágazati társadalmi párbeszédet. Michaela Seifert és Marta Urrutia, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség munkatársai bemutattak néhány adatsort a biztonság és egészségvédelem területéről az építőiparban, valamint bevezették a résztvevőket a es európai kockázatelemzési kampányba, mely az Egészséges munkahelyek Jó neked Jó a vállalkozásnak címet viseli. Antonio Cammarota bemutatta az Európai Bizottság s munkaprogramját a biztonság és egészségvédelem terén, és hogy mi a szerepük az Európai Bizottság Biztonsági és Egészségvédelmi Igazgatóság munkatársainak. A munkavállalók képviselőinek álláspontját a kérdéskörről Rolf Gehring, az Építő- és Faipari Munkavállalók Európai Egyesületétől, EFBWW mutatta be. Domenico Campogrande, az Európai Építőipari Szövetség, FIEC szociálpolitikai igazgatóját is meghívtuk, hisz a projekt célkitűzése volt, hogy alakuljon ki kapcsolat, párbeszéd az európai ágazati társadalmi párbeszéd szereplői között. A délután során a projekt partnerek bemutatóival megkezdődött a partnerségek előkészítése, a partnerek bemutatták a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén folytatott tevékenységeiket, valamint hogy mit várnak jelen projekttől. Minden partnernek lehetősége volt bemutatnia saját maga szervezetét és elmondhatták speciális igényeiket, elvárásaikat. Esemény: Projekt indító találkozó Helyszín: Brüsszel Időpont: 2009 február 23 Résztvevők száma: 40 Külső előadók: - Mr. Carlos Lopes (Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főig.) - Mr. Cammarota (Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főig.) - Mrs. Urrutia (Bilbao OSHA Ügynökség) - Mrs. Seifert (Bilbao OSHA Ügynökség) - Mr. Gehring (EFBWW)

8 Partnerségi szemináriumok A 4 kétoldalú partnerség, 8 szemináriumot szervezett (2 szeminárium partnerségenként). Minden szeminárium egynapos volt, a résztvevő 2 vagy 3 ország nyelvein zajlott. A kétoldalú partnerségi csoport találkozók három célt kívántak elérni: Az OSHA Egészséges munkahelyek kampány megvalósítása; A know-how, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok cseréje a partnerek között a biztonság és egészségvédelem terén; A szociális partnerek együttműködése lehetséges mintáinak meghatározása és cseréje, amely együttműködési mintákkal kezelni lehet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem hosszú távú javítását az építőiparban. 4 partnerséget hoztunk létre: 1 partnerség Olaszország Románia 2 partnerség Belgium Lettország / Litvánia 3 partnerség Franciaország Csehország / Magyarország 4 partnerség Egyesült Királyság Málta / Törökország A 8 partnerségi találkozó menetrendje 1 találkozó 2009 március 20 ROMA 2 találkozó 2009 április 21 VILNIUS 3 találkozó 2009 április 28 PRÁGA 4 találkozó 2009 május 15 ANKARA 5 találkozó 2009 május 29 BUCHAREST 6 találkozó 2009 július 14 RIGA 7 találkozó 2009 szeptember 8 BUDAPEST 8 találkozó 2009 október 2 MALTA A projekt partnerek mellett a fogadó országok mindig meghívták jónéhány nemzeti partnerüket a biztonság és egészségvédelem terén. Szakszervezeti képviselők, az OSHA nemzeti központok előadói, kormányzati képviselők, munkaügyi felügyelők vettek részt és tartottak előadásokat a szemináriumokon.

9 1. kétoldalú partnerség: Románia / Olaszország 1. szeminárium Rómában Az első szemináriumra Rómában került sor, összehozva az olasz építőipari KKV szövetséget (ANAEPA) és az olasz építőipari szakszervezetet FILCA-Cisl a román munkaadói szövetséggel, UNPR. Három képviselő érkezett a román szövetségtől, 2 képviselő az olasz építőipari szakszervezettől és jónéhány személy vett részt a találkozón a vendéglátó olasz ANAEPA-tól. Az EU aktuális biztonság és egészségvédelmi politikáját az EBC mutatta be. Az olasz építőipari szakszervezet projekt partnerként való részvétele e partnerség egyik fő jellegzetessége, ami nagyon fontosnak bizonyult a szeminárium alatt, ahol a szakszervezet képviselői jónéhány példán keresztül bemutatták tevékenységüket a biztonság és egészségvédelmi képzés, a tudatformálás területén és levetítettek számos videofilmet. A külföldi munkavállalók kérdését is érintettük, tekintettel arra, hogy jelentős számú román munkavállaló dolgozik az olasz építőiparban. Mind az olasz építőipari KKV szövetség, az ANAEPA, mind az olasz építőipari szakszervezet, a FILCA-Cisl kifejlesztett eszközöket, melyekkel segíti az olasz gazdaságot e munkavállalók jobb beintegrálásában, speciális képzéseken, könnyebb, több ábrát és kevesebb szöveget tartalmazó jelőléseken, kiadványokon és románra lefordított jelöléseken keresztül ezeket a példákat bemutatták, majd átadták a román partnereknek. Ami a közbeszerzést illeti, az ANAEPA bemutatott egy statisztikát, ami szerint a halálos balesetek 60% olyan döntések miatt történik, mely döntéseket még a helyszíni munkálatok megkezdése előtt hoztak meg. Ezen előfeltételezés alapján az ANAEPA az illetékes minisztériumokhoz benyújtott egy javaslatot, azirányban, hogy a legelőnyösebb ajánlat koncepcióját fogadják el (azaz a legköltséghatékonyabb ajánlatot fogadják el, a jelenlegi legolcsóbb ajánlat megközelítés helyett), így a biztonsági költségek nem szenvednek majd kárt az ajánlatok költségcsökkentésének oltárán. Francesca Grosso, az Olasz Munkavédelmi Ügynökségtől, mely szervezet felel az OSHA olasz irodájáért, egy nagyon érdekes előadást tartott, összképet adva a munkahelyi balesetek olaszországi hátteréről, valamint bemutatta az OSHA kampány olaszországi megvalósítását. Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Románia / Olaszország) Helyszín: Róma Időpont: 2009 március 20. Partnerek: Olaszország: ANAEPA / FILCA-CISL Románia: UNPR Résztvevők száma: 12 Előadók - Mr. Bastianoni (ANAEPA) - Mr. Cirieco (ANAEPA) - Mrs. Botezatu (UNPR) - Mrs. Stancu (UNPR) - Mrs. Cerruti (FILCA-CISL) - Mr. Beltrame (FILCA-CISL) - Mrs. Grosso (ISPESL OSHA Focal point)

10 1. kétoldalú partnerség: Románia / Olaszország Nyomon követő szeminárium Bukaresten Az első, római partnerségi szemináriumon a partnerek azt kérték, hogy a bukaresti szeminárium a tájékoztatással, a tudatosságnöveléssel és a munkavállalók képzésével foglalkozzon a biztonság és egészségvédelem terén. A szemináriumon sok érdeklődő vett részt a román építőiparból, az építőipari KKV szövetségből. A román szakszervezet is részt vett. A találkozón a média képviselői is jelen voltak. A bevezető előadást az EBC tartotta, az EU biztonsági és egészségvédelmi jogszabályairól, mely iránt komoly érdeklődés mutatkozott, főleg a kockázatelemzés román bevezetésének néhány pontja miatt. Bratu Dantes a román kormány OSHA Focal Point-jától beszélt a biztonság és egészségvédelem helyzetéről Romániában és az EU-s kockázatelemzési kampány keretében megvalósított tevékenységekről. A Román OSHA Focal Point-tól még két másik felügyelő is részt vett a szemináriumon, érzékeltetve a román közhivatalok téma iránti elköteleződését. Az UNPR szerint a megelőzés a legfontosabb, hogy minden kockázatot megismerjünk és meg tudjunk állítani. Valóban, az UNPR megpróbálja a román építőipari szabványokat hozzáigazítani az EU-s előírásokhoz és javítani a munkafeltételeket e területen, annak is köszönhetően, hogy aktívan be tud kapcsolódni a tudatosságnövelő kampányba. A szövetség felhívja tagjai figyelmét arra, hogy képezniük, tájékoztatniuk kell alkalmazottaikat a biztonságos munkafeltételekről. Azonban a statisztikák azt mutatják, hogy még mostanában is komoly biztonsági kockázatokat jelentenek a munkafeltételek, és a cégeknél még egyáltalán nem alakult ki a kockázatmegelőzés kultúrája. Az építőiparban nagyon gyakran vannak balesetek és ezek legtöbbje könnyen elkerülhető lenne. A szektorban a halálos balesetek túlnyomó többsége magasból való lezuhanás miatt történik. A munkavállalóknak egy biztonságos munkakörnyezetben, a lezuhanás kockázatától megvédve kellene tudniuk dolgozni. Ha a lezuhanás kockázatát nem sikerül minimalizálni, az azt jelenti, a kockázatelemzést nem megfelelően végezték el. Megelőző intézkedéseket kell hozni a lehulló tárgyak ellen is, például a sisak használatának általánossá tételével. Végül a román előadás kiemelte, hogy a foglalkozási balesetek száma az utóbbi években csökkent. Esemény: nyomonkövető partnerségi szeminárium (Románia / Olaszország) Helyszín: Bukarest Időpont: 2009 május 29 Partnerek Olaszország: ANAEPA / FILCA-CISL Románia: UNPR Résztvevők száma: 20 Előadók: - Mr. Dantes (OSHA Focal Point) - Mr. Viaggi (EBC) - Mr. Beltrame (FILCA) - Mr. Milut (UNPR)

11 2. kétoldalú partnerség: Lettország-Litvánia / Belgium 1. szeminárium Vilniusban A második kétoldalú partnerség első szemináriumára Vilniusban, Litvánia 2009 április 21-én került sor. A rendezvényt a Litván Építőipari Szövetség látta vendégül (LSA) melyen jelen volt a Lett Építőpiari Szakszervezet két képviselője (LCA), a belga munkaadói szövetség, BOUWUNIE két képviselője, számos litván építőipari vállalkozás vezetője, a litván építőipari szakszervezet, az állami munkaügyi felügyelőség és a nemzeti OSHA focal point munkatársai, valamint a sajtó képviselői. Litvániában csak néhány munkaadó és néhány munkavállaló tartozik valamely szakmai szerveződéshez, a kollektív szerződéseket jobbára a vállalkozások szintjén kötik meg; a szakmai szövetségek gyengék és forráshiánnyal küzdenek. A belga helyzet ettől teljesen eltérő és számos jó példát ad arra, milyen módon hozhatnak létre a szociális partnerek közösen jó struktúrákat és teremthetik meg azok finanszírozását. A Bouwunie tagjai között rengeteg egyéni vállalkozó is megtalálható, ami a litván partner számára egy különösen bonyolult aspektus. Ami a biztonság és egészségvédelem ügyét illeti, úgy tűnik, hogy Litvániának sikerült jelentősen csökkenteni az elmúlt években a halálos balesetek számát az építőiparban, a halálozási listán az építőipar visszacsúszott a második helyre a szállítmányozás mögé. A kisebb-nagyobb balesetek azonban még mindig egy fontos problémát jelentenek, különösen ha az európai átlaggal hasonlítjuk össze. Naujalis úr, az állami munkaügyi felügyelőségtől elmagyarázta, hogy további problémák adódnak abból, hogy a kivitelezés helyszínén sokszor több kis cég is dolgozik egymás mellett egyszerre, sokszor alvállalkozói kapcsolatban. A biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartását sokkal könnyebben menedzselni lehet egy nagy kivitelező esetén. Emellett a Mobil és Időszakos Építési Terület irányelv (92/57/EEC) átvétele bonyolultan halad, mégha annak tartalma nagyon igaz is Litvániára. Sot kisasszony bemutatta a Litván OSHA focal point tevékenységeit, kiemelve az építőipar terén végzett tevékenységeket. A focal point és az LSA a 2004-es Biztonságos Építőipar európai kampány óta együttműködik a biztonsági és egészségvédelmi problémák kezelésében, tudatosságnövelő kampányokat és képzéseket szerveznek. Azonban megjegyezte, hogy nehéz bevonni a kisvállalkozásokat, különösen azokat, amelyek nem tagjai szakmai szervezeteknek. A helyzet az egyéni vállalkozók esetén még bonyolultabb. Az LCA teljes körűen bemutatta a biztonsági és egészségvédelmi jogszabályok struktúráját és tartalmát Litvániában. Különösen az a mód tűnik nehézkesnek, ahogy Lettország átülteti jogrendszerébe az európai irányelveket. A jogalkotás előnyben részesíti a külső biztonsági és egészségvédelmi szaktanácsadók igénybevételét, felmentve így a munkaadókat felelősségeik alól. Ennek eredményeként nagy az igény a külső szakértők szolgáltatásai iránt, és ennek hatására olyan helyzet alakult ki, hogy sokszor az ellenőrzések csak pro forma módon készülnek el papíron, így azok valójában hatástalanok. Egyes speciális nemzetközi tanusítványok és szabványok esetén nyelvi, fordításbeli problémák is adódhatnak (még az európai harmonizált szabványok esetén is). Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Lettország-Litvánia / Belgium) Helyszín: Vilnius Időpont: 2009 április 21 Partnerek Lettország: LBA - LCA Litvánia: LSA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 11 Előadók: - Mrs. Dambe (LCA) - Mr. Naujalis (Munkaügyi Felügyelőség) - Mrs. Sot (OSHA Focal Point) - Mr. Sarka (LSA) - Mr. Ramaekers (BOUWUNIE) - Mr. Proesmans (BOUWUNIE)

12 2. kétodalú partnerség: Lettország-Litvánia / Belgium Nyomon követő szeminárium Rigában A korábbi vilniusi konferencián mind a lett, mind a litván partnerek kérték, így a második szemináriumon Rigában a nap során az első témakör a munkával járó stressz volt. Az EBC bemutatta a munkahelyi stresszel kapcsolatos témákat, valamint az európai szociális partnerek által a témában megkötött európai egyezményt. Bemutatták az egyezmény tartalmát és irányvonalait, hogy lehet azokat a nemzeti jogalkotásba átültetni. A munkahelyi stressz számos vonatkozásban érinti a biztonság és egészségvédelem témáját. A partnerek meghallgatták a belga szervezet, a BOUWUNIE egy tanulmányát is, mely kifejezetten a belga építőiparban vizsgálta a munkahelyi stresszt és számos érdekes megállapítást tartalmaz. A délelőtt folyamán az első előadást a Litván Építőipari Szövetség, LSA tartotta, kifejezve aggodalmaikat a kollektív szerződések elismerése terén, hisz ezek ma jelentős nyomásnak vannak kitéve, különösen a gazdasági válság miatt. Ugyanezeket az aggodalmakat fogalmazták meg a lett szociális partnerek (LCA szakszervezet LBA építőipari munkaadók) akik ma arról folytatnak párbeszédet, hogy szükséges a kollektív szerződések feltételeinek felülvizsgálata mivel a válság jelentősen sújtja az ágazatot. A Lett Állami Munkaügyi Felügyelet felel a nemzeti OSHA Focal Point-ért, szintén részt vett a találkozón és bemutatták fő tevékenységeiket a biztonság és egészségvédelem terén, valamint az európai kockázatelemzési kampányban végzett feladataikat. Végül az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók helyzetéről hangzott el néhány hozzászólás, előadás. Az EBC vezette be ezt a témát, bemutatva az Európai Építőipari Társadalmi Párbeszéd Bizottságnak a témában készült jelentését. Az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók státusának jobb nemzeti szabályozására van szükség, ezt nagyon fontosnak tartják mind a lett, mind a litván partnerek, mivel az építőipar e szegmense nem rendelkezik képviselettel e két országban. Emellett a koordináció és a követelmények hiánya is szerepet játszik a biztonság és egészségvédelmi jogszabályok megítélésében. A megbeszélés nagyon érdekes volt, mivel a lett és a litván partnerek álláspontja tőkéletesen ellentétes volt a belga BOUWUNIE szövetség álláspontjával. A belga partnerek kifejezetten védték az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók státusát, amit jól szabályozottnak, jól menedzseltnek és profitábilisnak tartanak az ágazat rugalmassága és termelékenysége szempontjából. Emellett, a BOUWUNIE beszámolt hosszú távú tapasztalatairól e vállalkozói csoporttal kapcsolatban, lévén hogy tagjai 2/3-a egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató. Esemény: nyomon követő partnerségi szeminárium (Lettország- Litvánia / Belgium) Helyszín: Riga Időpont: 2009 július 14. Partnerek: Lettország: LBA - LCA Litvánia: LSA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 12 Előadók: - Mr. Proesmans (BOUWUNIE) - Mr. Zemaitis (LSA) - Mrs. Laurynathiene (LSA) - Mrs. Liede (LBA) - Mrs. Dambe (LCA) - Mrs. Maurite (OSHA Focal Point)

13 3. partnerség: Csehország - Magyarország / Franciaország 1. szeminárium Prágában E partnerség első szemináriumára Prágában került sor, a Cseh Építőipari Mikro, Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (SDMSZS) volt a házigazda. Valamennyi partner szervezettől két-két képviselő érkezett, CAPEB (Franciaország) és IPOSZ (Magyarország) vett részt az ülésen. Cseh részről voltak még résztvevők a Munkaadók Szövetségétől, a Biztonsági és Egészségvédelmi Kamarától, valamint a cseh nemzeti OSHA focal point-tól. Jelenleg Csehországban két különböző féle szabályozás van érvényben a biztonság és egészségvédelem terén: a régi cseh szabályozás és az új szabályozás, mely 92/57/EEC európai direktíva átvételén alapszik. Ez a kétfajta szabályozás két különböző minisztérium kompetenciája alá esik. Emellett mivel kötelezettség írja elő egy biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybevételét, a munkaadók egyre kevésbé érzik úgy, hogy az ő felelősségük lenne a biztonság és egészségvédelemmel foglalkozni. Fontos, hogy van együttműködés a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, a megbízó(k) és az ügyfél között azért, hogy folyamatosan frissítsék a biztonsági, egészségvédelmi tervet. Sajnos hiány van a jól képzett biztonsági és egészségvédelmi szakértőkből Csehországban. Franciaországban az építőipar szociális partnerei létrehoztak egy kifejezetten a biztonság és egészségvédelem ügyét előmozdító szervezetet, ennek neve OPPBTP. A szociális partnerek egyenlő arányban vannak képviselve az OPPBTP igazgatóságában, a szervezetet a minden egyes francia építőipari cégre kirótt kötelezően befizetendő hozzájárulásból finanszírozzák. Az OPPBTP bekapcsolódik a biztonság és egészségvédelem terén készülő termékek, anyagok megtervezésébe, ellenőrzésébe, gyártásába. Az idő előrehaladtával az OPPBTB ellenőrző testületből átalakult egy a vállalkozásokkal együttműködő tanácsadó testületté. Bővebb információ olvasható a kiadvány jó gyakorlatok részében. Magyarországot illetően, úgy tűnik, hogy a kockázatelemzés eljárásai gyakran nem igazodnak a KKVk igényeihez, egyes dokumentumok akár oldalasak is lehetnek, azokat hozzá kell igazítani az adott szektorhoz. Az IPOSZ támogatja azt az ötletet, hogy a beszedett büntetéseket a munkavállalók képzésére lehessen felhasználni. Valóban a cégeknek időre van szükségük ahhoz, hogy be tudják tevékenységükbe integrálni a biztonság és egészségvédelem terén valamennyi változást, amit mostanában vezettek be Magyarországon az EU jogszabályok átvételével. Az IPOSZ sérelmezte azt a tényt, hogy a bűntetésekből befolyó összegek nem szolgálják közvetlenül a biztonság és egészségvédelem ügyét, hanem sokkal inkább eltűnnek az állami büdzsé kiadásaiban. Egy másik nehézség a KKV-k számára, hogy ma Magyarországon nagyon drágák a biztonság és egészségvédelmi szakértők. Az viszont pozitívum, hogy új eszközöket hoznak létre az állami hatóságok és hogy a kormány bevonja a szociális partnereket a munkaügyi felügyeletekkel folyó tárgyalásokba. Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Csehország - Magyarország / Franciaország) Helyszín: Prága Időpont: 2009 április 28. Partnerek: Magyarország: IPOSZ Csehország: SDMSZS Franciaország: CAPEB Résztvevők száma: 40 Előadók - Mr. Stonawsky (OSHA Focal Point) - Mr. Bellier (CAPEB) - Mrs. Corrieu (CAPEB) - Mr. Nadai (IPOSZ)

14 3. partnerség: Csehország - Magyarország / Franciaország Nyomon követő szeminárium Budapesten A második partnerségi szemináriumra a CAPEB (Franciaország), IPOSZ (Magyarország) és SDMSZS (Csehország) között Budapesten került sor az IPOSZ szervezésében. A projekt partnerek mellett a rendezvényen részt vettek a magyar szakszervezet, a kormány, és a Társadalmi Párbeszéd Központ képviselői, valamint a Magyar Szabványügyi Testület és a magyar nemzeti OSHA Focal Point munkatársai is és bemutatták álláspontjukat, tevékenységeiket. A találkozó középpontjában a képzés hiánya szerepelt, mind a munkavállalók, mind a munkaadók oldalán. A résztvevők többször megismételték, hogy szükség van a munkavállalók képzésére, hogy hatékonyan biztosítani lehessen azt, hogy a minőségi munkavégzés biztonságos módon valósulhasson meg. Emellett a résztvevők megvitatták, hogy szükség van a kézművesek, így az önfoglalkoztatók és a munkaadók képzésére kötelezettségeiket illetően, különösen a biztonság és egészségvédelem terén, a kockázatelemzés és a munkavégzés helyszínén való koordináció terén. A francia szervezet, a CAPEB bemutatta a Francia Biztonsági és Egészségvédelmi Prevenciós Ügynökség (OPPBTP) szerepét, tevékenységét, melyet az építőipar szociális partnerei hoztak létre és működtetnek közösen. Emellett a CAPEB bemutatta az ún. Egyesített Dokumentumot, ami egy egyszerűsített Kockázatelemzési Formanyomtatvány, és a francia építőipari KKV-k használják. A CAPEB által nemrég végzett felmérés azt mutatja, hogy széles körben elfogadják ezt az eszközt, mégha emiatt több munkát is kell végezni. Érdemes megjegyezni, hogy amint egy cég kitöltött egy ilyen kockázatelemzési formanyomtatványt, onnantól ez a cég hajlamos lesz e nyomtatványt folyamatosan frissíteni, ahogy azt a törvény megkívánja. Az adatokból az látszik, hogy van egy kezdeti akadály, amit át kell tudni lépni, hogy el lehessen érni a fenntartható megvalósítást. Emellett a CAPEB bemutatta Vezetési Oktató programját, melynek keretében az alkalmazottak megtanulhatnak vezetni, és megszerezhetik jogosítványukat egy olyan oktatócsomagon keresztül, melyet az építőipari cégen belül lehet elvégezni. Erről a kezdeményezésről bővebben a Jó Gyakorlatok részben olvashatnak. Krocek úr, a cseh SDMSZS-től részletesen bemutatta azt az innovatív rendszert, melyet 2010 februárjában vezetnek be Csehországban és mellyel a cégek hozzáférhetnek a szabványokhoz. Ezáltal olcsóbbá és egyszerűbbé válik a szabványokhoz jutás, bevezetnek egy felső árszintet, melyért meg lehet tekinteni és le lehet tölteni a szabványokat. Krocek úr elmagyarázta, hogy ez a rendszer főleg egy kormányzati döntésnek köszönhetően tud létrejönni. Cél az, hogy megszűntessék a szabványosítási testület privát jellegét, és a szabványosítást megtartsák az állami szektor tevékenységei között. A Magyar Szabványügyi Testület képviselői kitartottak amellett, hogy egy ilyen rendszer Magyarországon nem lehetséges, de már ma is létezik egy olyan rendszer, melynek keretében a KKV-k olcsóbban juthatnak szabvány csomagokhoz. Esemény: nyomon követő szeminárium (Csehország - Magyarország / Franciaország) Helyszín: Budapest Időpont: 2009 szeptember 8 Partnerek: Magyarország: IPOSZ Franciaország: CAPEB Csehország: SDMSZS Résztvevők száma: 12 Előadók - Mrs. Corrieu (CAPEB) - Mr. Bellier (CAPEB) - Mr. Pallagi (EFEDOSZ) - Mr. Nadai (IPOSZ) - Mr. Gador (OSHA Focal Point) - Mr. Kordas (Társadalmi Párbeszéd Központ) - Mr. Krocek (SDMSZS)

15 4. partnerség: Törökország - Málta / Egyesült Királyság 1. szeminárium Ankara-ban A 4. partnerség első szemináriumára Ankara-ban került sor, a Török Építőipari Munkaadói Szövetség volt a házigazda (INTES). EU tagjelölt országként Törökország most végzi az Acquis Communautaire átültetését a nemzeti jogrendszerébe. Emiatt az ország komoly kihívásokkal szembesül és nagy hasznára válnak az európai projektek, partnerségi szemináriumok nyújtotta lehetőségek, így e projekt is. Valóban a török szakmai szervezetek számára ez egy remek alkalom volt, hogy az EU-s törvénykezésben, együttműködésben nagy tapasztalatokkal rendelkező partnerektől tanulhattak. A Brit Építőimesterek Szövetségének két képviselője (FMB) és a Máltai Építőipari Szövetség (FOBC) két képviselője vett részt a találkozón. Török részről jelen voltak Yol-Is építőipari szakszervezet, a Török Munkaadói Szövetség (TISK) és a nemzeti OSHA focal point, melyet a Munkaügyi Minisztérium üzemeltet munkatársai. Úgy tűnik, hogy a válság Törökországban is hatással van a biztonsági és egészségvédelmi képzésekre rendelkezésre álló költségvetésre. Emellett a házigazda INTES úgy ítéli meg, hogy a szerződések odaítélésekor, megkötésekor nincsenek túl nagy figyelemmel a biztonság és egészségvédelem ügyére és gyakran hiányzik a tervezésből. Az országos biztonsági és egészségvédelmi kampányok gyakran az építőipari projekteknek csak egy későbbi szakaszában kapcsolódnak be, ami kevésbé költséghatékony. Emellett a nagy cégek általában jól struktúráltak és könnyebben megvalósítják a biztonsági és egészségvédelmi eljárásokat. A KKV-k azonban nincsenek kellően bevonva a témába és nehéz őket elérni. A török nemzeti OSHA focal point beszámolt tevékenységeiről és a biztonság és egészségvédelem legújabb fejleményeiről Törökországban. Az EU 89/391/EEC biztonsági és egészségvédelmi irányelvének megvalósítását egyelőre felfüggesztették, addig míg elfogadják az új biztonsági és egészségvédelmi törvényt. Az új törvény a munkaadó felelőssége alá rendeli a biztonság és egészségvédelem kérdését és hatékony kockázatelemzést vár el tőle. A nagy cégek számára ez pusztán egy technikai kérdés lesz, míg a kisvállalkozások számára az ellenőrző lista komoly kihívást jelenthet majd. Angliában a biztonság és egészségvédelem már komoly kultúrával, hagyományokkal bír, és a szabályok, rendeletek már a tervezési stádiumban komoly papírmunkát kívánnak meg. A cégekre nehezedő adminisztrációs terhek összege Angliában eléri 76.5 milliárdot. Az FMB megfigyelte, hogy ahol túl sok a papírmunka, jelentősek az adminisztrációs terhek, ott gyakran csökken a cég hatékonysága. Létezik egy olyan tendencia, hogy a cégek lemásolják egymás biztonsági és egészségvédelmi dokumentációját és az ügyfelekre nem igazán figyelnek, néha még el sem olvassák a dokumentációt. Mindezek mellett néha úgy tűnik, hogy a papírmunkát csak akkor nézik meg, ha van egy baleset és a bíróságon meg kell határozni, hogy ki volt a felelős. Így pont maga a megelőzés, mint elsődleges cél veszhet el. Az FMB hatékonynak találja a tudatosság növelő kampányokat, melyekre általában az építés helyszínén kerül sor, mobil információs előadások, jó gyakorlatokról szóló rövidfilmek bemutatásával, valamint korábban balesetet elszenvedett építőipari munkásokkal készített interjúkat is levetítenek. Emellett fontos, hogy egyszerű eszközöket kapjanak az építőipari cégek, melyekkel hatékonyan végezhetik el a kockázatelemzést. Emellett az FMB aktívan bekapcsolódik az Épitőipari Szakképzési Tanúsítási Rendszerbe, melynek segítségével a helyszínen dolgozó építőipari munkásokról a helyszínen meg lehet tudni, hogy milyen szakképzettséggel rendelkeznek, mindezt a helyszínen, egy CSCS kártya segítségével.. Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Törökország - Málta / Egyesült Királyság) Helyszín: Ankara Időpont: 15 th May 2009 Partnerek Málta: FOBC Egyesült Királyság: FMB Törökország: INTES Résztvevők száma: 10 Előadók - Mr. Scicluna (FOI) - Mr. O Connell (FMB) - Mrs. Karatekin (INTES)

16 4. partnerség: Törökország - Málta / Egyesült Királyság Nyomon követő szeminárium Máltán A projekt partnerségi szemináriumok közül a legutolsót a Máltai Építőipari Szövetség szervezte (FOBC) Sliema-n. A találkozót az EBC elnöke vezette és azon részt vettek a FOBC, a Máltai Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Máltai Munkaadói Szövetség, Málta két fő szakszervezetének, valamint a Máltai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a munkatársai. Ez utóbbi szervezet ad egyben otthont a nemzeti OSHA Focal Point-nak. Valamennyi fél részéről elhangzottak előadások, és ez által jó összképet kaphattunk milyen problémák vannak az építőiparban a biztonság és egészségvédelem területén Máltán. Mindazonáltal a szakszervezetek egyetértettek abban a munkaadói szervezetekkel és a kormányzati hivatalokkal, hogy: a munkaerő nagy részének nem megfelelő képzettsége miatt nem kielégítőek a biztonsági és egészségvédelmi feltételek. Ennek következtében Máltán ma megpróbálják szabályozni, előírni, hogy milyen előfeltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki építőipari szakmában tevékenykedhessen. Xuereb úr, az Építőipari Szövetség elnöke elmondta, szeretnének egy engedélyezési rendszert bevezetni, melyet mindenkinek meg kellene szerezni, aki az építőiparban kíván dolgozni Máltán. Csakis az érvényes engedéllyel rendelkezők dolgozhatnának máltai építkezésen. Csakis egy ilyen rendszer tenné lehetővé a munkaadók, és a fővállalkozók számára, hogy biztosak legyenek abban, hogy a munkások és az alvállalkozók megkapják a minimális biztonsági és egészségvédelmi, valamint technikai képzést, oktatást. A Brit Építőipari Szövetség, FMB bemutatta a Brit Építőipari Szakmai Tanúsítvány rendszerét. A rendszert a jó gyakorlatok részben majd részletesebben is bemutatjuk. Maga a rendszer önkéntes és egy a munkavállalók részére kiadott személyes CSCS kártyán alapul. Minden alkalommal, mikor a munkavállaló részt vesz egy képzésen (biztonsági és egészségvédelmi képzésen akár), akkor az elvégzett tantárgyat felírják erre a kártyára. Ily módon meg lehet nézni bármikor valamennyi munkás képzettségi szintjét. Emellett az FMB bemutatta, hogy az Egyesült Királyságban hogyan értékelik a szervezeti kompetenciát. Angliában a közbeszerzési eljárásoknál egy kétlépcsős tendereztetési rendszert vezettek be, hogy igazolhassák az adott vállalkozás kapacitását. Az első, elő-kvalifikációs fázisban azt kérik a cégtől, hogy olyan területekről számoljon be, mint hogy milyen a cég fizetőképessége, foglalkoztatáspolitikája, biztonsági és egészségvédelmi ügyintézése, stb. Az FMB elmondta, hogy ez elvezetett ahhoz, hogy egy nagyon szétaprózott tanúsító ipar jött létre. Ha egy vállalkozó be szeretné adni jelentkezését néhány pályázati felhívásra, legyen szó akár helyi, regionális szintről is, akkor számos tanúsítással kell rendelkeznie. A cégek számára ez a nem-koordinált megközelítés komoly gátló pénzügyi terheket jelent és a piacról való kiszorulásukat eredményezheti. Esemény: nyomon követő szeminárium (Törökország - Málta / Egyesült Királyság) Helyszín: London Időpont: 2009 október 2. Partnerek Málta: FOBC Egyesült Királyság: FMB Törökország: INTES Résztvevők száma: 15 Előadók: - Mr. Xuereb (FOBC) - Mr. O Connell (FMB) - Mr. Krögel (EBC) - Mr. Scicluna (Malta CCEI) - Mr. Bonello (UHM) - Mr. Spiteri (OSHA Focal Point) - Mr. Carabott (GWU) - Mr. Farrugia (FOBC)

17 Zárókonferencia Londonban A projekt zárókonferenciájára november án került sor Londonban, valamennyi partnertől két-két fő vett részt rajta, valamint rajtuk kívül számos európai és tagállami hivatalnok gyűlt össze, hogy megvitassák a projekt eredményeit és végiggondolják a további lehetséges lépéseket. A résztvevők a konferencia ideje alatt megtekintették a 2012-es Londoni Olimpia építkezési helyszíneit. A brit kormány magas rangú hivatalnokai, így a Biztonsági és Egészségvédelmi Államtitkár, az Építésügyi Fő Felügyelő és a Brit Biztonsági Tanács vezetője is csatlakozott, valamint a Bilbaói Ügynökség és az Európai Bizottság képviselői is elmondták véleményüket a projekt eredményeiről és azokról a kihívásokról, melyekre a projekt rámutatott. A zárókonferencia mindazonáltal megpróbált ennél tovább menni, és a projekt menetrend szerves részeként élt a lehetőséggel és beszámolt az európai Egészséges Munkahelyek kampányról. Seifert kisasszony a Bilbaoi Ügynökségtől ismertette a kampány főbb adatait, eredményeit és megállapításait. Cammarota úr a Foglalkoztatási Főigazgatóságtól beszélt az EU jelenlegi és közeljövőbeni biztonsági és egészségvédelmi politikájáról. 4 projekt partner szövetség tartott előadást azokról a kiválasztott jó gyakorlatokról, melyeket a projekt partnerségi szemináriumok során megismertünk. Ezek a következők voltak: a francia jogosítvány oktató rendszer - CAPEB-IRIS, a Belga Biztonsági és Egészségvédelmi Alap, NAVB/CNAC - BOUWUNIE, az olasz kezdeményezés a biztonsági és egészségvédelmi költségekről ANAEPA, és az angol CSCS kártya - FMB. A délután folyamán a partnereknek lehetőségük volt véleményeiket egymással kicserélni és a projekt eredményeit kiértékelni. Emellett bemutatásra kerültek a projekt során elkészült tájékoztató kiadványok és egy rövid dokumentumfilm is, melynek címe Biztonság és egészségvédelem nem csak szavak. Esemény: Zárókonferencia Helyszín: London Időpont: 2009 november Résztvevők száma: 50 Külső előadók - Sir Michael Latham (Építőipari Szakmák, Elnök) - Philip White (Építésügyi Fő Felügyelő) - Neal Stone (Brit Biztonsági Tanács) - Mr. Cammarota (Európai Bizottság) - Mrs. Seifert (Bilbaoi Ügynökség)

18 Az OSHA Bilbaoi Ügynökség részvétele 2009 elején az Európai Építőipari Szövetség, EBC csatlakozott az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséghez, OSHA mint az Egészséges Munkahelyek kampány hivatalos partnere. Az EBC fő tevékenysége kampány partnerként az volt, hogy az Under Construction II projekthez kapcsolódóan ismeretterjesztő és kommunikációs tevékenységeket valósított meg. A projekt egyéb célkitűzései mellett az EBC folyamatosan igyekezett felhasználni a projekt nyújtotta lehetőségeket az OSHA tevékenységeinek, kampányának kommunikálására. Ennek sikeressége érdekében az EBC két szinten tevékenykedett. Egyrészről az EBC folyamatosan kapcsolatban állt és együttműködőtt a Bilbaoi Ügynökséggel, melynek képviselői mind a nyitó, mind a záró konferencián felszólaltak, és bemutatták a fő kampányelemeket, a kommunikációs anyagokat pedig a résztvevők között szétosztották. Az EBC jónéhány kampányrendezvényen részt vett, így a partnerségi díj átadáson Brüsszelben, melyet Spidla biztos látott vendégül, valamint a kampány záró rendezvényén Bilbao-ban, ahol az EBC-nek lehetősége nyílt bemutatni saját tevékenységét. A másik szint, ahol az EBC együttműködött, a nemzeti szint. A projekt egyik célja már a kezdetektől az volt, hogy a partnerségi szemináriumokra meghívják a nemzeti OSHA Focal Points (FoP) képviselőit. Mind a 8 szemináriumon az adott ország nemzeti OSHA Focal Point-jának képviselője jelen volt és előadást tartott. A partnerségi szemináriumok egy asztalhoz ültették a különböző nemzeti szervezeteket, munkaadói és munkavállalói szervezeteket, hogy elősegítsék a társadalmi párbeszéd javulását. A legtöbb esetben a nemzeti OSHA Focal Point-nak kormányzati, állami intézmények (munkaügyi felügyelet, foglalkoztatási minisztérium, stb.) adnak otthont, bár ennek a hivatalnak más a szerepe. Az európai és a nemzeti OSHA hatóságokkal való szoros együttműködésnek köszönhetően az EBC képes volt megismertetni a 2008/2009-es kampány céljait és az ahhoz kapcsolódó egyes tagállami szerepvállalásokat. Emellett a projektben megismert jó gyakorlatok közül jónéhány kifejezetten a kockázatbecslés javítását szolgálja az építőipariban. Emellett az EBC Biztonság és egészségvédelem nem csak szavak című dokumentumfilmjéban szerepel az a francia festővállalkozás, amely megkapta az OSHA 2008/2009 Legjobb Gyakorlat díját Prágában. A vállalkozás, a Peinture Schmitt, amely cég egyben tagja a CAPEB-nak, megnyitotta példaértékű központjának kapuit az EBC előtt, hogy ott filmfelvételt lehessen készíteni, mint jó gyakorlatról. Összességében a Bilbaoi Ügynökséggel (OSHA) való kapcsolat rendkívül sikeresnek és kölcsönösen előnyösnek bizonyult.

19 Ismeretterjesztő film Biztonság és egészségvédelem nem csak szavak A projekt ismeretterjesztő stratégiájának és erőfeszítéseinek megfelelően az EBC úgy döntött hogy 500 példányban elkészít egy rövid dokumentumfilmet, melynek címe Biztonság és Egészségvédelem nem csak szavak. A film gyártási munkálatait egy kinevezett filmes szakértő és az EBC projekt menedzsmentje végezte. Filmfelvételek készültek különböző projekt helyszíneken, pl a prágai partnerségi szemináriumon és három alkalommal ad-hoc jelleggel építőipari vállalkozásoknál, kivitelezések helyszínein, Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban. A film amellett, hogy bemutatja az EBC szerepét az Under Construction II projektben, igyekszik megmutatni a vállalkozások biztonsági és egészségvédelmi szerepvállalását, főleg a kockázatelemzés területén, mely téma áll az EU kétéves biztonsági és egészségvédelmi kampányának középpontjában. E cél elérése érdekében, Brüsszelben egy kis belga építőipari cég közel az Európai Parlamenthez, szimbolikus üzenete is van- lett lefilmezve, miközben interjút készítettek a cég vezetőjével és biztonsági, egészségvédelmi koordinátorával. Egy másik látogatás és interjú készült el Franciaországban, a Peinture Schmitt festő vállalkozásnál, mely cég elnyerte a Európai Jó Gyakorlat Díj-t ban, mint a kockázatelemzés a kockázatmegelőzés legjobb európai példája az OSHA Bilbao Ügynökség kiírásában. A legutolsó interjú Olaszországban készült, az EBC elnöke vállalkozásánál. Példaértékű az a mód, ahogy e vállalkozásnál megvalósítják a biztonság és egészségvédelmet kockázatelemzés, a munkavállalók folyamatos képzése és példaértékűek az eredmények, ami egyben jól mutatja, milyen politikát vár el az EBC-től e vonatkozásban elnöke. A film azt tekinti fő üzenetének és a három interjú is ezt domborítja ki- hogy a biztonság és egészségvédelem nem jelenthet pusztán szavakat, nem maradhat pusztán papíron, hanem akciókat, gyakorlatokat kell, hogy jelentsen, melyek mind részei egy megelőzésre építő kultúrának, amit segít a folyamatos szükségszerű beruházás, hisz a kis cégek ezt áhítják..

20 ÉRTÉKELÉS A partnerek által kitöltött kérdőív sok hasznos információval szolgált a projekt hatásosságáról és a partnerek jövőbeni céljairól a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. Egyértelmű, pozitív üzenet jött vissza a projekt tartalmát és szervezését illetően, mutatta, hogy a partnereket érdekelte a projekt. A partnerség módszere nagyon hasznosnak bizonyult, megfelelt a projekt célkitűzéseinek, mivel lehetővé tette az információcserét, a jó gyakorlatok cseréjét, hogy tanulni lehessen mások hibáiból, problémáiból is. A partnerek hangsúlyozták, hogy a régi és az új tagállamok építőipari szövetségeinek részvétele a szemináriumokon lehetővé tette a gazdag interakciót, hogy az információ-áramlás minél szélesebb körben valósuljon meg. A partnerek össze tudták hasonlítani saját nemzeti helyzetüket, észrevehették a hasonlóságokat és a különbségeket a találkozók során. A kiscsoportokban folyó munka lehetővé tette, hogy konkrét témákkal foglalkozzanak és egyben megmutatta, hogy milyen jó az együttműködés a szociális partnerek között. Sokak szerint ez az együttműködés is jól jelezte, hogy milyen fontos a munkavállalók bevonása a biztonság és egészségvédelembe. Ezt támasztotta alá a nemzeti építőipari szakszervezetek részvétele is a partnerségi szemináriumokon. Nagyon hasznos volt a nemzeti OSHA Focal Point-k részvétele a partnerségi szemináriumokon és rámutatott, hogy szükség lesz a jövőben a munkakapcsolatok erősítésére az OSHA, a munkaadók és a munkavállalók között, különösen nemzeti szinten. A partnerek értékelése szerint, az OSHA Bilbaoi Ügynökség támogatása részvétel a nyitó és a záró konferencián- egy nagyon fontos és sikeres eleme volt a projektnek. Helyi szinten a partnerek részt vettek a kommunikációban, az ismeretterjesztésben, a vitákban és az eredmények szélesebb körben való megismertetésében. Úgy tűnik, hogy különösen a vállalkozások fogadták nagy érdeklődéssel az információkat, őket a biztonság és egészségvédelem témája nagyon foglalkoztatja. Az ismeretterjesztés egy másik formája volt a partnerségi szemináriumokon való nagyszámú részvétel, például Prágában és Bukarestben, ahol fős hallgatóság jött el, megmutatva hogy egyre inkább nő, különösen az új tagállamokban az érdeklődés a biztonság és egészségvédelem iránt. Jónéhány partner örömmel fogadta az Európai Bizottság azon szándékát, hogy támogatja az ágazati társadalmi párbeszédet, és kifejezték azon szándékukat, hogy egyre nagyobb mértékben szeretnének bekapcsolódni EU-s finanszírozású projektekbe e témakörben. Maga az Under Construction II projekt is a Foglalkoztatási Főigazgatóság támogatásával valósulhatott meg. A biztonsági és egészségvédelmi oktatást említették a partnerek, mint olyan gyakorlati segítséget, amit a KKV-k kérnek az állami hatóságoktól, hogy javítani lehessen a biztonság és egészségvédelem ügyét. A partnerek nagyra értékelték annak lehetőségét, hogy megvitathatták a munkaerő-piac legfrissebb fejleményeit mint pl. az önfoglalkoztatók számának növekedése az építőiparban- és ezeknek a biztonsági és egészségvédelmi feltételekre gyakorolt hatásait. A jövőbeni javulás érdekében néhány válaszadó felvetette azt a javaslatot, hogy erősíteni kell a szociális párbeszédet, hogy jobban be kell vonni valamennyi szociális partnert a biztonság és egészségvédelem javításába. Végül, de nem utolsósorban minden partner kifejezte azon szándékát, hogy a jövőben is résztvenne hasonló projektben.

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Építkezés alatt. Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben

Építkezés alatt. Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben Építkezés alatt Az építőipari KKV-k szerepének javítása az ágazati társadalmi párbeszédben Ez a kiadvány az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociálisügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által társfinanszírozott

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés Title Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry The Enterprise Europe

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az OiRA alkalmazás bemutatása. Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály

Az OiRA alkalmazás bemutatása. Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály Az OiRA alkalmazás bemutatása Budapest, 2013. július 24. dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály Mi az az OiRA-projekt? Az EU-OSHA: Feladata: a munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR Előadó: Kisanyik Tímea Éva tevékenység koordinátor

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

E N E T O S H. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Oktatási és Szakképzési Hálózat

E N E T O S H. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Oktatási és Szakképzési Hálózat E N E T O S H AKTÍV HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉG TERMÉKEK PARTNEREK Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Oktatási és Szakképzési Hálózat European Network Education and Training in Occupational Safety

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek enerigamegtakarítási program célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR A PROJEKT UTÓBBI HÓNAPJAINAK

EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR A PROJEKT UTÓBBI HÓNAPJAINAK EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR PROJEKT A Calypso program célja a gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek növelésének elérésével bizonyos korlátozott

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben