Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY"

Átírás

1 Under Construction II Kivitelezés alatt II. projekt A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál INFORMÁCIÓS KIADVÁNY Az Európai Bizottság és a Foglalkoztatási, Szociálisügyi, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság által társfinanszírozott projekt Megvalósító szervezet: EBC Az építőipari kis- és középvállalkozások hangja Európában

2 Az Európai Építőipari Konföderáció, EBC elnökének, Andrea Marconi úrnak az előszava PHOTO A Kivitelezés Alatt II, Under Construction II a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőipari KKV-knál projekt az EBC által megvalósított második európai uniós projekt, melynek témája az ágazati társadalmi párbeszéd. A ban megvalósított Kivitelezés Alatt I. projekt sikereire alapozva az elmúlt 12 hónapban nem sajnáltunk sem időt, sem fáradságot, és megszerveztünk 2 konferenciát, 8 kétoldalú partnerségi szemináriumot 10 európai fővárosban és ezekkel a rendezvényekkel kapcsolatban 11 tagállamból 13 partnerszervezet tevékenységeit koordináltuk. Ez a kiadvány is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a projekt sikeresen hozott létre platformokat, ahol lehetőség nyílt a jó gyakorlatok cseréjére a régi és új tagállambeli szervezetek között, több mint olyan 100 résztvevő bevonásával, akik közreműködnek majd a biztonsági és egészségvédelmi információk terjesztésében, valamint azon szükségletek megfogalmazásában, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy javuljanak a feltételek e téren az építőipari kis- és középvállalkozások számára. Projektünk fő célja, hogy terjesszük az európai Egészséges munkahelyek kockázatelemzési kampány üzenetét, mely kampányt az Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség valósított meg során. Ez volt a mi fő részvételünk kampány partnerként, mégha nem is ez volt az első alkalom, hogy az EBC aktívan bekapcsolódott a biztonság és egészségvédelem ügyébe. Az EBC is aláírta 2004-ben a Bilbao-i Deklarációt és elfogadta az EBC és Tagjai Kartáját a biztonság és egészségvédelem előmozdításáért az építőipari KKV-knál. Az EBC bekapcsolódása e területen még fontosabb, lévén hogy a szektorban még rengeteg a tennivaló a biztonság és egészségvédelem terén. Valóban, úgy gondolom lényeges a KKV-k és az egész építőipari ágazat számára, hogy javuljanak a biztonsági és egészségvédelmi feltételek, miáltal javulhat a termelékenység és az egész ágazat elismertsége. Komoly felelősségük van a KKV érdekképviseleteknek, hogy segítsék az építőipari vállalkozásokat, információk eljuttatásával, megfelelő eszközök biztosításával, erőforrások bevonásával és a munkaadók-munkavállalók közti együttműködés javításával, hisz mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat fel kell világosítani arról, hogy fel kell vállalniuk az osztályrészükül jutó felelősségüket. Úgy gondolom, hogy pont ez az a terület, ahol a Kivitelezés Alatt II projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságának és az Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek támogatásukért, valamint hogy részt vettek konferenciáinkon. Összefoglalva, meggyőződésem, hogy e projekt elérte kitűzött céljait, valóra váltotta mindazokat az ambicíózus elvárásokat, melyeket vele szemben támasztottunk, és remélem hogy a jövőben az EBC számára még számos alkalommal lehetőség kínálkozik hasonló tapasztalatcserék megvalósítására. Andrea Marconi EBC Elnök

3 Az OSHA, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség elnökének, Jukka Takala-nak az előszava PHOTO Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség nagy örömmel üdvözölte, hogy az Európai Építőipari Konföderáció is részt vesz évi kockázatelemzési kampányában. Ez természetesen nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az építőiparban mindig is prioritásnak számított az Ügynökség tevékenységében, és valóban az építőipar volt az első szektor, melyben egyhetes európai kampányt folytattunk még 2004-ben. Már akkor egy rendkívül erős elkötelezettség jött létre az európai szociális partnerek között, sőt még szélesebb körben, azt megvizsgálandó, hogy az együttműködés miképpen tudja elősegíteni közös céljaink megvalósítását, és az úgynevezett Bilbaoi Deklaráció aláírásra került azon év novemberében, a Holland soros EU-elnökség alatt. Ez hozta életre az Európai Építőipari Biztonsági Fórumot, melyben a munkavállalók, a munkaadók, a mérnökök, építészek képviselői eltökélten dolgoznak azon, hogy feltárják a problémákat és azokra megoldásokat találjanak. Az EBC lelkesen bekapcsolódott ebbe a munkába, sőt gyakran e munkák vezetője, irányítója. Az olyan értékes hálózatok bevonása nélkül, mint amilyen az EBC-é, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) sosem remélhetné, hogy a kockázatelemzés üzenete eljut azokhoz, akikhez kell, hogy eljusson. Amikor az EBC csatlakozott hivatalos kampány partnerünkként kétéves kampány ciklusunkhoz, tudtuk, hogy sokat kérünk. Viszonzásképpen megpróbáltuk folyamatosan segíteni, promotálni az EBC kíváló munkáját. Ez a kiadvány is világosan mutatja, milyen sikeresen adta át a kockázatelemzés üzenetét az EBC szerte Európában. Hálásak vagyunk az EBC-nek a rengeteg energiájáért és eltökéltségéért, mely jellemezte őket végig partnerségünk során. A kockázatelemzés sarokpontja az egészségvédelmi és biztonsági rendszereknek. Kifejlesztünk egy interaktív on-line kockázatelemző eszközt annak érdekében, hogy még jobban segíthessük a vállalkozásokat, különösen a mikro és kisvállalkozásokat, reményeink szerint ezt az on-line eszközt sikerül hozzáigazítani a kisvállalkozások igényeihez. Meggyőződésünk, hogy ez az eszköz nagy hasznára lehet az EBC tagvállalatainak is, és reméljük, hogy azt az EBC-vel és az európai szociális párbeszéd más szereplőivel közösen tudjuk majd kifejleszteni. A jövőbeni együttműködésnek egy másik területe az EBC-nek a es Egészséges Munkahelyek Kampányban való részvétele. Kívánjuk a legjobb sikereket az EBC-nek azon erőfeszítéseiben, hogy központi kérdéssé tegye a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdéskörét és várjuk, hogy a jövőben még szorosabbá váljon köztünk az együttműködés. Jukka Takala, igazgató

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A projekt 2. Mit végeztünk: események, eredmények és az értékelés Projekt indító találkozó Kétoldalú partnerségi szemináriumok 1 csoport: Romania / Olaszország 2 csoport: Lettország Észtország / Belgium 3 csoport: Csehország Magyarország / Franciaország 4 csoport: Törökország - Málta / Egyesült Királyság Záró konferencia Az OSHA Ügynökség részvétele Ismeretterjesztő film Értékelés 3. Jó gyakorlatok Paritásos intézmények CNAC/NAVB a belga példa OPPBTP a francia példa Képzés és képesítés Építőipari szakmai tanusítási rendszer Segítővel való vezetést lehetővé tevé jogosítvány rendszere Biztonság és egészségvédelem a közbeszerzési eljárásban A munkavállalók és képviselőik bevonása a biztonság és egészségvédelembe Módszerek, gyakorlati eszközök az építőipari KKV-k számára a biztonság és egészségvédelem terén A kockázatelemzés eszközei Adatlapok és ellenőrző listák 4. A partnerek Franciaország - CAPEB Csehország - SDMSZS Belgium - BOUWUNIE Lettország - LBA/LBAS Litvánia - LSA Olaszország ANAEPA - FILCA CISL Magyarország - IPOSZ Egyesült Királyság FMB Málta - FOBC Törökország INTES Románia UNPR Koordinátor: EBC Európai Építőipari Konföderáció

5 1 A projekt Az EBC mindig is azt gondolta, hogy a biztonság és egészségvédelem hatékony javulásának egyik legnagyobb akadálya az építőiparban, hogy nem jut el elegendő információ a vállalkozások millióihoz, nem kapnak e cégek útmutatást arról, hogy miért és hogyan kell értékelniük és megelőzniük a kockázatokat. Valóban, ha tekintetbe vesszük a KKV-k jelentőségét és nagy részarányát az építőiparban és méretüket (átlagban 4 fős alkalmazotti létszámmal dolgoznak) az egyik legbonyolultabb feladat hatékonyan tájékoztatni a munkaadókat kötelezettségeikről a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén, segítve őket egy megelőzési kultúra kialakításában. Hatékony tájékoztatás és tudatosságnövelő kampányok megvalósulása nagymértékben függ az építőipari szakmai szövetségek erőfeszítéseitől. Amit fontos megjegyeznünk, hogy az építőipar 2.9 millió vállalkozást jelent, ezek 99%-a KKV (0-250 fő alkalmazott), és az építőipar teljes munkaerői létszáma majdnem 16 millió főt jelent, ezek 80%-át a KKV-k alkalmazzák. Hogy az OSHA, Európai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kampánya minél szélesebb körben elterjedjen az építőipari KKV-k között, és általánosságban, hogy javuljon a biztonság és a munkahelyi egészségvédelem az építőipari KKV-k között, ez a projekt a következőket célozta meg: - Az OSHA kampány eszközeinek elterjesztése érdekében hozzájáruljon, hogy biztosítani lehessen ezen eszközök széles elterjedését az építőipari KKV-szövetségek és végső soron az építőipari KKV-k között. - Megszervezze a jó gyakorlatok cseréjét az építőipari KKV-szövetségek között a biztonság és egészségvédelem terén, mi módon segíthetik e szövetségek a KKV-kat e téren; - Erősödjon az építőipari ágazati párbeszéd rendszere, azáltal hogy szoros kapcsolat jön létre az építőipari KKV-szövetségek és a szakszervezetek között a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. Ez különösen az új tagállamokban, valamint a jelölt országokban szükséges. Ebben a projektben 13 építőipari KKV-szövetség, KKV-szövetség és szakszervezet vett részt 11 országból. Közülük 7 az új tagállamokból és a jelölt országokból: Csehország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Románia, Málta és Törökország. Szervezet Ország a szövetség típusa Szociális partner Zászló 1- BOUWUNIE Belgium építőipari KKV szövetség IGEN 2- CAPEB Franciaország építőipari KKV szövetség IGEN 3- FILCA - CISL Olaszország építőipari szakszervezet IGEN 4- ANAEPA Olaszország építőipari KKV szövetség IGEN 5- FMB Egyesült Királyság építőipari KKV szövetség IGEN 6- SDMSZS Csehország építőipari KKV szövetség NEM 7- IPOSZ Magyarország KKV szövetség IGEN 8- LSA Litvánia építőipari KKV szövetség IGEN 9- LBA Lettország építőipari KKV szövetség IGEN 10- FOBC Málta építőipari KKV szövetség NEM 11- UNPR Románia KKV szövetség IGEN 12-INTES Törökország építőipari KKV szövetség IGEN 13- LCA Lettország építőipari szakszervezet IGEN Koordinátor EBC Összesen EU 11 ország építőipari KKV szövetségek európai konföderációja Megfigyelői status az európai ágazati párbeszéd bizottságban

6 A projekt célok megvalósítása érdekében, a munka elvégzéséhez partnerségi kapcsolatokat hoztunk létre, melyekben vannak szövetségek a régi tagállamokból, valamint az új tagállamokból. 4 partnerségi csoport lett létrehozva: 1 partnerség Olaszország Románia 2 partnerség Belgium Lettország / Litvánia 3 partnerség Franciaország Csehország / Magyarország 4 partnerség Egyesült Királyság Málta / Törökország Az egyes partnerségek céljai a következők voltak: 1. Az Egészséges munkahelyek OSHA kampány megvalósítása; 2. Jó gyakorlatok, tapasztalatok és know-how cseréje a partnerek között a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén; 3. A szociális partnerek együttműködése lehetséges mintáinak beazonosítása és kicserélése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az építőiparban hosszú távon. Az alábbi projekt események valósultak meg: Nyitótalálkozó Brüsszelben; 8 kétoldalú partnerségi szeminárium; Zárókonferencia Londonban. Ebben a dokumentumban megtalálhatják valamennyi találkozó részletes programját, valamint bemutatjuk a legérdekesebb, legjobb gyakorlatokat, melyeket mind a 13 résztvevő szövetség megismerhetett. Valamennyi, a projekt eseményeken elhangzott prezentáció elérhető, megtekinthető az EBC honlapján:

7 2. Mit csináltunk: események, eredmények és értékelés. Projekt indító találkozó 40 résztvevő, a 13 partner szövetségtől, jónéhány vendég és meghívott előadó gyűlt össze az Under Construction II projektnyitó konferenciáján. A konferenciát, mely két részből állt Andrea Marconi, az EBC újonnan megválasztott elnöke vezette le. Az első részben 5 neves előadót hallgathattunk meg, majd a délután folyamán került sor a partnerek találkozóira. A találkozó nagyon hasznos volt, sikerült elmagyarázni a projekt lényegét és az Európai Bizottság támogatásának fontosságát az európai ágazati társadalmi párbeszéd erősítéséről, akár konkrét tevékenységek finanszírozásán keresztül. Carlos Lopes, az Európai Bizottság Társadalmi Párbeszéd egységének munkatársa bemutatta, hogyan támogatja az Európai Bizottság az európai ágazati társadalmi párbeszédet. Michaela Seifert és Marta Urrutia, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség munkatársai bemutattak néhány adatsort a biztonság és egészségvédelem területéről az építőiparban, valamint bevezették a résztvevőket a es európai kockázatelemzési kampányba, mely az Egészséges munkahelyek Jó neked Jó a vállalkozásnak címet viseli. Antonio Cammarota bemutatta az Európai Bizottság s munkaprogramját a biztonság és egészségvédelem terén, és hogy mi a szerepük az Európai Bizottság Biztonsági és Egészségvédelmi Igazgatóság munkatársainak. A munkavállalók képviselőinek álláspontját a kérdéskörről Rolf Gehring, az Építő- és Faipari Munkavállalók Európai Egyesületétől, EFBWW mutatta be. Domenico Campogrande, az Európai Építőipari Szövetség, FIEC szociálpolitikai igazgatóját is meghívtuk, hisz a projekt célkitűzése volt, hogy alakuljon ki kapcsolat, párbeszéd az európai ágazati társadalmi párbeszéd szereplői között. A délután során a projekt partnerek bemutatóival megkezdődött a partnerségek előkészítése, a partnerek bemutatták a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén folytatott tevékenységeiket, valamint hogy mit várnak jelen projekttől. Minden partnernek lehetősége volt bemutatnia saját maga szervezetét és elmondhatták speciális igényeiket, elvárásaikat. Esemény: Projekt indító találkozó Helyszín: Brüsszel Időpont: 2009 február 23 Résztvevők száma: 40 Külső előadók: - Mr. Carlos Lopes (Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főig.) - Mr. Cammarota (Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főig.) - Mrs. Urrutia (Bilbao OSHA Ügynökség) - Mrs. Seifert (Bilbao OSHA Ügynökség) - Mr. Gehring (EFBWW)

8 Partnerségi szemináriumok A 4 kétoldalú partnerség, 8 szemináriumot szervezett (2 szeminárium partnerségenként). Minden szeminárium egynapos volt, a résztvevő 2 vagy 3 ország nyelvein zajlott. A kétoldalú partnerségi csoport találkozók három célt kívántak elérni: Az OSHA Egészséges munkahelyek kampány megvalósítása; A know-how, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok cseréje a partnerek között a biztonság és egészségvédelem terén; A szociális partnerek együttműködése lehetséges mintáinak meghatározása és cseréje, amely együttműködési mintákkal kezelni lehet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem hosszú távú javítását az építőiparban. 4 partnerséget hoztunk létre: 1 partnerség Olaszország Románia 2 partnerség Belgium Lettország / Litvánia 3 partnerség Franciaország Csehország / Magyarország 4 partnerség Egyesült Királyság Málta / Törökország A 8 partnerségi találkozó menetrendje 1 találkozó 2009 március 20 ROMA 2 találkozó 2009 április 21 VILNIUS 3 találkozó 2009 április 28 PRÁGA 4 találkozó 2009 május 15 ANKARA 5 találkozó 2009 május 29 BUCHAREST 6 találkozó 2009 július 14 RIGA 7 találkozó 2009 szeptember 8 BUDAPEST 8 találkozó 2009 október 2 MALTA A projekt partnerek mellett a fogadó országok mindig meghívták jónéhány nemzeti partnerüket a biztonság és egészségvédelem terén. Szakszervezeti képviselők, az OSHA nemzeti központok előadói, kormányzati képviselők, munkaügyi felügyelők vettek részt és tartottak előadásokat a szemináriumokon.

9 1. kétoldalú partnerség: Románia / Olaszország 1. szeminárium Rómában Az első szemináriumra Rómában került sor, összehozva az olasz építőipari KKV szövetséget (ANAEPA) és az olasz építőipari szakszervezetet FILCA-Cisl a román munkaadói szövetséggel, UNPR. Három képviselő érkezett a román szövetségtől, 2 képviselő az olasz építőipari szakszervezettől és jónéhány személy vett részt a találkozón a vendéglátó olasz ANAEPA-tól. Az EU aktuális biztonság és egészségvédelmi politikáját az EBC mutatta be. Az olasz építőipari szakszervezet projekt partnerként való részvétele e partnerség egyik fő jellegzetessége, ami nagyon fontosnak bizonyult a szeminárium alatt, ahol a szakszervezet képviselői jónéhány példán keresztül bemutatták tevékenységüket a biztonság és egészségvédelmi képzés, a tudatformálás területén és levetítettek számos videofilmet. A külföldi munkavállalók kérdését is érintettük, tekintettel arra, hogy jelentős számú román munkavállaló dolgozik az olasz építőiparban. Mind az olasz építőipari KKV szövetség, az ANAEPA, mind az olasz építőipari szakszervezet, a FILCA-Cisl kifejlesztett eszközöket, melyekkel segíti az olasz gazdaságot e munkavállalók jobb beintegrálásában, speciális képzéseken, könnyebb, több ábrát és kevesebb szöveget tartalmazó jelőléseken, kiadványokon és románra lefordított jelöléseken keresztül ezeket a példákat bemutatták, majd átadták a román partnereknek. Ami a közbeszerzést illeti, az ANAEPA bemutatott egy statisztikát, ami szerint a halálos balesetek 60% olyan döntések miatt történik, mely döntéseket még a helyszíni munkálatok megkezdése előtt hoztak meg. Ezen előfeltételezés alapján az ANAEPA az illetékes minisztériumokhoz benyújtott egy javaslatot, azirányban, hogy a legelőnyösebb ajánlat koncepcióját fogadják el (azaz a legköltséghatékonyabb ajánlatot fogadják el, a jelenlegi legolcsóbb ajánlat megközelítés helyett), így a biztonsági költségek nem szenvednek majd kárt az ajánlatok költségcsökkentésének oltárán. Francesca Grosso, az Olasz Munkavédelmi Ügynökségtől, mely szervezet felel az OSHA olasz irodájáért, egy nagyon érdekes előadást tartott, összképet adva a munkahelyi balesetek olaszországi hátteréről, valamint bemutatta az OSHA kampány olaszországi megvalósítását. Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Románia / Olaszország) Helyszín: Róma Időpont: 2009 március 20. Partnerek: Olaszország: ANAEPA / FILCA-CISL Románia: UNPR Résztvevők száma: 12 Előadók - Mr. Bastianoni (ANAEPA) - Mr. Cirieco (ANAEPA) - Mrs. Botezatu (UNPR) - Mrs. Stancu (UNPR) - Mrs. Cerruti (FILCA-CISL) - Mr. Beltrame (FILCA-CISL) - Mrs. Grosso (ISPESL OSHA Focal point)

10 1. kétoldalú partnerség: Románia / Olaszország Nyomon követő szeminárium Bukaresten Az első, római partnerségi szemináriumon a partnerek azt kérték, hogy a bukaresti szeminárium a tájékoztatással, a tudatosságnöveléssel és a munkavállalók képzésével foglalkozzon a biztonság és egészségvédelem terén. A szemináriumon sok érdeklődő vett részt a román építőiparból, az építőipari KKV szövetségből. A román szakszervezet is részt vett. A találkozón a média képviselői is jelen voltak. A bevezető előadást az EBC tartotta, az EU biztonsági és egészségvédelmi jogszabályairól, mely iránt komoly érdeklődés mutatkozott, főleg a kockázatelemzés román bevezetésének néhány pontja miatt. Bratu Dantes a román kormány OSHA Focal Point-jától beszélt a biztonság és egészségvédelem helyzetéről Romániában és az EU-s kockázatelemzési kampány keretében megvalósított tevékenységekről. A Román OSHA Focal Point-tól még két másik felügyelő is részt vett a szemináriumon, érzékeltetve a román közhivatalok téma iránti elköteleződését. Az UNPR szerint a megelőzés a legfontosabb, hogy minden kockázatot megismerjünk és meg tudjunk állítani. Valóban, az UNPR megpróbálja a román építőipari szabványokat hozzáigazítani az EU-s előírásokhoz és javítani a munkafeltételeket e területen, annak is köszönhetően, hogy aktívan be tud kapcsolódni a tudatosságnövelő kampányba. A szövetség felhívja tagjai figyelmét arra, hogy képezniük, tájékoztatniuk kell alkalmazottaikat a biztonságos munkafeltételekről. Azonban a statisztikák azt mutatják, hogy még mostanában is komoly biztonsági kockázatokat jelentenek a munkafeltételek, és a cégeknél még egyáltalán nem alakult ki a kockázatmegelőzés kultúrája. Az építőiparban nagyon gyakran vannak balesetek és ezek legtöbbje könnyen elkerülhető lenne. A szektorban a halálos balesetek túlnyomó többsége magasból való lezuhanás miatt történik. A munkavállalóknak egy biztonságos munkakörnyezetben, a lezuhanás kockázatától megvédve kellene tudniuk dolgozni. Ha a lezuhanás kockázatát nem sikerül minimalizálni, az azt jelenti, a kockázatelemzést nem megfelelően végezték el. Megelőző intézkedéseket kell hozni a lehulló tárgyak ellen is, például a sisak használatának általánossá tételével. Végül a román előadás kiemelte, hogy a foglalkozási balesetek száma az utóbbi években csökkent. Esemény: nyomonkövető partnerségi szeminárium (Románia / Olaszország) Helyszín: Bukarest Időpont: 2009 május 29 Partnerek Olaszország: ANAEPA / FILCA-CISL Románia: UNPR Résztvevők száma: 20 Előadók: - Mr. Dantes (OSHA Focal Point) - Mr. Viaggi (EBC) - Mr. Beltrame (FILCA) - Mr. Milut (UNPR)

11 2. kétoldalú partnerség: Lettország-Litvánia / Belgium 1. szeminárium Vilniusban A második kétoldalú partnerség első szemináriumára Vilniusban, Litvánia 2009 április 21-én került sor. A rendezvényt a Litván Építőipari Szövetség látta vendégül (LSA) melyen jelen volt a Lett Építőpiari Szakszervezet két képviselője (LCA), a belga munkaadói szövetség, BOUWUNIE két képviselője, számos litván építőipari vállalkozás vezetője, a litván építőipari szakszervezet, az állami munkaügyi felügyelőség és a nemzeti OSHA focal point munkatársai, valamint a sajtó képviselői. Litvániában csak néhány munkaadó és néhány munkavállaló tartozik valamely szakmai szerveződéshez, a kollektív szerződéseket jobbára a vállalkozások szintjén kötik meg; a szakmai szövetségek gyengék és forráshiánnyal küzdenek. A belga helyzet ettől teljesen eltérő és számos jó példát ad arra, milyen módon hozhatnak létre a szociális partnerek közösen jó struktúrákat és teremthetik meg azok finanszírozását. A Bouwunie tagjai között rengeteg egyéni vállalkozó is megtalálható, ami a litván partner számára egy különösen bonyolult aspektus. Ami a biztonság és egészségvédelem ügyét illeti, úgy tűnik, hogy Litvániának sikerült jelentősen csökkenteni az elmúlt években a halálos balesetek számát az építőiparban, a halálozási listán az építőipar visszacsúszott a második helyre a szállítmányozás mögé. A kisebb-nagyobb balesetek azonban még mindig egy fontos problémát jelentenek, különösen ha az európai átlaggal hasonlítjuk össze. Naujalis úr, az állami munkaügyi felügyelőségtől elmagyarázta, hogy további problémák adódnak abból, hogy a kivitelezés helyszínén sokszor több kis cég is dolgozik egymás mellett egyszerre, sokszor alvállalkozói kapcsolatban. A biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartását sokkal könnyebben menedzselni lehet egy nagy kivitelező esetén. Emellett a Mobil és Időszakos Építési Terület irányelv (92/57/EEC) átvétele bonyolultan halad, mégha annak tartalma nagyon igaz is Litvániára. Sot kisasszony bemutatta a Litván OSHA focal point tevékenységeit, kiemelve az építőipar terén végzett tevékenységeket. A focal point és az LSA a 2004-es Biztonságos Építőipar európai kampány óta együttműködik a biztonsági és egészségvédelmi problémák kezelésében, tudatosságnövelő kampányokat és képzéseket szerveznek. Azonban megjegyezte, hogy nehéz bevonni a kisvállalkozásokat, különösen azokat, amelyek nem tagjai szakmai szervezeteknek. A helyzet az egyéni vállalkozók esetén még bonyolultabb. Az LCA teljes körűen bemutatta a biztonsági és egészségvédelmi jogszabályok struktúráját és tartalmát Litvániában. Különösen az a mód tűnik nehézkesnek, ahogy Lettország átülteti jogrendszerébe az európai irányelveket. A jogalkotás előnyben részesíti a külső biztonsági és egészségvédelmi szaktanácsadók igénybevételét, felmentve így a munkaadókat felelősségeik alól. Ennek eredményeként nagy az igény a külső szakértők szolgáltatásai iránt, és ennek hatására olyan helyzet alakult ki, hogy sokszor az ellenőrzések csak pro forma módon készülnek el papíron, így azok valójában hatástalanok. Egyes speciális nemzetközi tanusítványok és szabványok esetén nyelvi, fordításbeli problémák is adódhatnak (még az európai harmonizált szabványok esetén is). Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Lettország-Litvánia / Belgium) Helyszín: Vilnius Időpont: 2009 április 21 Partnerek Lettország: LBA - LCA Litvánia: LSA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 11 Előadók: - Mrs. Dambe (LCA) - Mr. Naujalis (Munkaügyi Felügyelőség) - Mrs. Sot (OSHA Focal Point) - Mr. Sarka (LSA) - Mr. Ramaekers (BOUWUNIE) - Mr. Proesmans (BOUWUNIE)

12 2. kétodalú partnerség: Lettország-Litvánia / Belgium Nyomon követő szeminárium Rigában A korábbi vilniusi konferencián mind a lett, mind a litván partnerek kérték, így a második szemináriumon Rigában a nap során az első témakör a munkával járó stressz volt. Az EBC bemutatta a munkahelyi stresszel kapcsolatos témákat, valamint az európai szociális partnerek által a témában megkötött európai egyezményt. Bemutatták az egyezmény tartalmát és irányvonalait, hogy lehet azokat a nemzeti jogalkotásba átültetni. A munkahelyi stressz számos vonatkozásban érinti a biztonság és egészségvédelem témáját. A partnerek meghallgatták a belga szervezet, a BOUWUNIE egy tanulmányát is, mely kifejezetten a belga építőiparban vizsgálta a munkahelyi stresszt és számos érdekes megállapítást tartalmaz. A délelőtt folyamán az első előadást a Litván Építőipari Szövetség, LSA tartotta, kifejezve aggodalmaikat a kollektív szerződések elismerése terén, hisz ezek ma jelentős nyomásnak vannak kitéve, különösen a gazdasági válság miatt. Ugyanezeket az aggodalmakat fogalmazták meg a lett szociális partnerek (LCA szakszervezet LBA építőipari munkaadók) akik ma arról folytatnak párbeszédet, hogy szükséges a kollektív szerződések feltételeinek felülvizsgálata mivel a válság jelentősen sújtja az ágazatot. A Lett Állami Munkaügyi Felügyelet felel a nemzeti OSHA Focal Point-ért, szintén részt vett a találkozón és bemutatták fő tevékenységeiket a biztonság és egészségvédelem terén, valamint az európai kockázatelemzési kampányban végzett feladataikat. Végül az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók helyzetéről hangzott el néhány hozzászólás, előadás. Az EBC vezette be ezt a témát, bemutatva az Európai Építőipari Társadalmi Párbeszéd Bizottságnak a témában készült jelentését. Az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók státusának jobb nemzeti szabályozására van szükség, ezt nagyon fontosnak tartják mind a lett, mind a litván partnerek, mivel az építőipar e szegmense nem rendelkezik képviselettel e két országban. Emellett a koordináció és a követelmények hiánya is szerepet játszik a biztonság és egészségvédelmi jogszabályok megítélésében. A megbeszélés nagyon érdekes volt, mivel a lett és a litván partnerek álláspontja tőkéletesen ellentétes volt a belga BOUWUNIE szövetség álláspontjával. A belga partnerek kifejezetten védték az egyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók státusát, amit jól szabályozottnak, jól menedzseltnek és profitábilisnak tartanak az ágazat rugalmassága és termelékenysége szempontjából. Emellett, a BOUWUNIE beszámolt hosszú távú tapasztalatairól e vállalkozói csoporttal kapcsolatban, lévén hogy tagjai 2/3-a egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató. Esemény: nyomon követő partnerségi szeminárium (Lettország- Litvánia / Belgium) Helyszín: Riga Időpont: 2009 július 14. Partnerek: Lettország: LBA - LCA Litvánia: LSA Belgium: BOUWUNIE Résztvevők száma: 12 Előadók: - Mr. Proesmans (BOUWUNIE) - Mr. Zemaitis (LSA) - Mrs. Laurynathiene (LSA) - Mrs. Liede (LBA) - Mrs. Dambe (LCA) - Mrs. Maurite (OSHA Focal Point)

13 3. partnerség: Csehország - Magyarország / Franciaország 1. szeminárium Prágában E partnerség első szemináriumára Prágában került sor, a Cseh Építőipari Mikro, Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (SDMSZS) volt a házigazda. Valamennyi partner szervezettől két-két képviselő érkezett, CAPEB (Franciaország) és IPOSZ (Magyarország) vett részt az ülésen. Cseh részről voltak még résztvevők a Munkaadók Szövetségétől, a Biztonsági és Egészségvédelmi Kamarától, valamint a cseh nemzeti OSHA focal point-tól. Jelenleg Csehországban két különböző féle szabályozás van érvényben a biztonság és egészségvédelem terén: a régi cseh szabályozás és az új szabályozás, mely 92/57/EEC európai direktíva átvételén alapszik. Ez a kétfajta szabályozás két különböző minisztérium kompetenciája alá esik. Emellett mivel kötelezettség írja elő egy biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybevételét, a munkaadók egyre kevésbé érzik úgy, hogy az ő felelősségük lenne a biztonság és egészségvédelemmel foglalkozni. Fontos, hogy van együttműködés a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, a megbízó(k) és az ügyfél között azért, hogy folyamatosan frissítsék a biztonsági, egészségvédelmi tervet. Sajnos hiány van a jól képzett biztonsági és egészségvédelmi szakértőkből Csehországban. Franciaországban az építőipar szociális partnerei létrehoztak egy kifejezetten a biztonság és egészségvédelem ügyét előmozdító szervezetet, ennek neve OPPBTP. A szociális partnerek egyenlő arányban vannak képviselve az OPPBTP igazgatóságában, a szervezetet a minden egyes francia építőipari cégre kirótt kötelezően befizetendő hozzájárulásból finanszírozzák. Az OPPBTP bekapcsolódik a biztonság és egészségvédelem terén készülő termékek, anyagok megtervezésébe, ellenőrzésébe, gyártásába. Az idő előrehaladtával az OPPBTB ellenőrző testületből átalakult egy a vállalkozásokkal együttműködő tanácsadó testületté. Bővebb információ olvasható a kiadvány jó gyakorlatok részében. Magyarországot illetően, úgy tűnik, hogy a kockázatelemzés eljárásai gyakran nem igazodnak a KKVk igényeihez, egyes dokumentumok akár oldalasak is lehetnek, azokat hozzá kell igazítani az adott szektorhoz. Az IPOSZ támogatja azt az ötletet, hogy a beszedett büntetéseket a munkavállalók képzésére lehessen felhasználni. Valóban a cégeknek időre van szükségük ahhoz, hogy be tudják tevékenységükbe integrálni a biztonság és egészségvédelem terén valamennyi változást, amit mostanában vezettek be Magyarországon az EU jogszabályok átvételével. Az IPOSZ sérelmezte azt a tényt, hogy a bűntetésekből befolyó összegek nem szolgálják közvetlenül a biztonság és egészségvédelem ügyét, hanem sokkal inkább eltűnnek az állami büdzsé kiadásaiban. Egy másik nehézség a KKV-k számára, hogy ma Magyarországon nagyon drágák a biztonság és egészségvédelmi szakértők. Az viszont pozitívum, hogy új eszközöket hoznak létre az állami hatóságok és hogy a kormány bevonja a szociális partnereket a munkaügyi felügyeletekkel folyó tárgyalásokba. Esemény: 1 partnerségi szeminárium (Csehország - Magyarország / Franciaország) Helyszín: Prága Időpont: 2009 április 28. Partnerek: Magyarország: IPOSZ Csehország: SDMSZS Franciaország: CAPEB Résztvevők száma: 40 Előadók - Mr. Stonawsky (OSHA Focal Point) - Mr. Bellier (CAPEB) - Mrs. Corrieu (CAPEB) - Mr. Nadai (IPOSZ)

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Társadalmi párbeszéd. Szakszervezeti oktatási kézikönyv

Társadalmi párbeszéd. Szakszervezeti oktatási kézikönyv Társadalmi párbeszéd Szakszervezeti oktatási kézikönyv Copyright International Training Centre of the International Labour Organization, 2012. All rights reserved. Design Paola Bissaca and Luca Fiore Printed

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Jobb szabályozás: kritikai értékelés _. Laurent Vogel Egészség és Biztonság Fõosztály vezetõje, ETUI

Jobb szabályozás: kritikai értékelés _. Laurent Vogel Egészség és Biztonság Fõosztály vezetõje, ETUI Jobb szabályozás: kritikai értékelés _ Laurent Vogel Egészség és Biztonság Fõosztály vezetõje, ETUI 1 Tartalom Elõszó... 5 A hazugságokat hihetõvé tenni : a standard költségszámítási módszer (SCM) alkalmazása

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben