ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG"

Átírás

1 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

2 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG A palota Pest felôli látképe A Lánchíd Palota felújítása A Lánchíd Palota rekonstrukciója számomra 2004 ôszén kezdôdött, amikor az egyik tulajdonos megkeresett. Kérte, találkozzunk a Clark Ádám téren, és nézzük meg a sarkon álló volt bírósági épületet. Az épületbe lépve meglehetôsen lehangoló látvány fogadott bennünket, de a tulajdonos határtalan optimizmussal és lelkesedéssel mondta el elképzeléseit a palota újjászületésérôl. Elvárás volt, hogy az épület visszanyerje eredeti pompáját, és emellett a kor legmodernebb technikáját beépítve kápráztassa el az ideérkezôket. Ez komoly, érdekes kihívásnak bizonyult. Az épület Budapest másfél évszázada kijelölt szimbolikus közepén áll. Itt az a pont, ahonnan minden út távolságát számoljuk Magyarországon, s ahol az ország modernizációjának centrumát is kereshetnénk. Itt épült fel az elsô állandó Duna-hidunk, s ezzel a polgárosodás útjának elsô fontos állomásához ért a nemzet. Buda és Pest a Lánchíddal egyesült, igaz, Budapest hivatalos megszületésére még bô két évtizedet kellett várni. A kialakuló országos és budai városközpont kikristályosodásában ugyancsak közvetlen szerepet játszott: ez a ház volt itt a második építmény, meghatározva az újonnan kialakuló, kitüntetett fontosságú közterületet. Teljes joggal állíthatjuk: kevés olyan épület áll Budapesten, melynek történelmi jelentôsége a Lánchíd Palotáéhoz mérhetô. A Lánchíd Palota adott otthont a Lánchidat üzemeltetô Lánchíd Társaságnak. A kiegyezés esztendejében, 1867-ben kezdôdött a Lánchíd Társulat székházának építése, Ybl Miklós tervei alapján. Ybl munkásságának e korszaka a neoreneszánsz stílusjegyek konzekvens alkalmazásával jellemezhetô, mely irányzat kedvezett a reprezentatív épületek megszületésének, az igényes megjelenésnek. Az épület így a maga korában modern és újszerû volt, ma elegánsan konzervatív hatású. Az évek során számos változáson ment keresztül, ám a kapualj, a dór oszlopokkal berendezett elôcsarnok, a fôlépcsô tágassága, öntöttvas oszlopai, lépcsôkorlátjai az egykori pompáról tanúskodnak, mutatják, milyen lehetett a ház az átadáskor, amikor beköltözött a részvénytársaság irodája, s az emeleteket elfoglalták az elsô lakók. Köztük Reitter Ferenc, a város legendás mérnöke, Herrich Károly, az Alagút Társaság igazgatója, és Heinrich Nepomuki János doktor, a Rác fürdô tulajdonosa. Maga a Lánchíd Társaság a dunai szárny földszintjén rendezkedett be. A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa 1870-ben, a Budapesti Államhidak Felügyelôsége pedig ben költözött be a részvénytársaság irodáiba, miután az állam megvásárolta a Lánchidat és a palotát. 32

3 Elôcsarnok

4 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG 1920 után megváltozott az épület funkciója, bár ez az épület szempontjából némi gazdagodással is járt. Sörcsarnok, kávéház nyílt a földszinten, majd bezárt, hogy újabbat nyissanak ben született meg a döntés: ide költözik a Közigazgatási Bíróság ben beköltözött a Magyar Népköztársaság Legfelsôbb Bírósága, 1981-ben pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság. A tulajdonos, az Igazságügyi Minisztérium a rendszerváltás után adta el és ürítette ki a palotát. Azóta elhagyottan, kihasználatlanul állt. A hányattatás idôszaka azonban véget ért, a Lánchíd Palota régi pompájában született újjá, több tulajdonosváltás után 2004-ben az új tulajdonos, a Lánchíd Palota Kft. reprezentatív kialakítású irodaházat kívánt kialakítani az épület teljes, szakszerû, igényes, külsô-belsô mûemléki helyreállításával. A szemet gyönyörködtetô, Ybl eredeti tervei szerint helyreállított, neoreneszánsz Lánchíd Palota az épület eredeti atmoszféráját megidézve újraértelmezi a luxus fogalmát a hazai irodapiacon. Rothschild Szalon Pezsgôszalon A tervezési koncepció kidolgozása Szekér György vezetô tervezô irányításával kezdôdött el. Az épület helyreállítási alapprogramjaként a tulajdonosok reprezentatív irodaház kialakítását határozták meg, amely eleganciájával a palota építési idejének, az 1870-es éveknek a hangulatát idézi vissza úgy, hogy megfeleljen a legkorszerûbb irodakialakítások technikai igényeinek is. Egyetértve a tulajdonosok elképzelésével, az új helyreállítás építészeti koncepciójának alapja a harmonikus illeszkedés, az épület megmaradt részeinek, történeti szerkezeteinek hiteles rekonstrukciója mellett az új elemek igazodása a régiekhez formailag, rejtett didaktikus eszközökkel. Ezen illeszkedô komponálási mód építészetileg a tetôtéri szint kialakításában követhetô nyomon leginkább, míg a történeti épületrészeken a térkialakítások, térkapcsolatok és a közlekedési rendszerek rekonstrukciójával szándékoztunk megfelelni a helyreállítás koncepciójának, amelynek végsô összefogását az egységes, igényes belsôépítészeti kialakítás tette teljessé, ami Mádi Krisztina munkáját dicséri. Az épület funkcionális kialakítása is a reprezentatív irodaházi koncepció szerint történt, a történetileg adott szinteken, részben a Fô utcai földszinten, a teljes I. és II. emeleten és az új kialakítású III. emeleten nagy alapterületû, reprezentatív irodaegységek kaptak-kapnak helyet, az alsó, Bem rakpart felôli földszinten étterem, borszalon és a hozzájuk tartozó kiszolgálóegységek, a pincei tereken wellnessközpont, gépesített garázs és további kiszolgálóterületek találhatók. A palota fôbejárata a Fô utcai homlokzat közepén nyílik, a kapucsarnokot új kétszárnyú, láthatatlan, keret nélküli üveg ajtószerkezet osztja szélfogóra és elôtérre, ami átvezet a négyoszlopos elôcsarnokba. A kapualj és az elôcsarnok terveinek elkészítésekor maximálisan figyelembe vettük a restaurátori kutatások eredményeit és a mûemléki hivatal iránymutatásait. Ennek eredményeképpen a meglévô tagozatokat eredeti pompájukban állítottuk helyre. A kapualjban az oszloptagozatok aranyfüstfestést, a falfelületek kézmûvesmunkával készített mûmárvány felületet kaptak, a padlón és a lábazaton pedig természetes kôburkolat látható. Az elôcsarnokhoz északról csatlakozó fôlépcsô az épület fô függôleges közlekedési eleme, ami felfelé a III. emelet felé, illetve lefelé az alsó földszint felé bôvült egy-egy szinttel, a többi szinttel azonos alaprajzi elrendezéssel. A fôlépcsô eredetileg konzollépcsôként készült, késôbb azonban acélgyámolítást kapott. Az állami idôkben a lépcsôfokokat mû- 34

5 Szalon-elôtér Szapáry Szalon 35

6 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG Fôlépcsôház Átrium kôvel pótolták, javították, és PVC-borítást kaptak, így a lépcsô meglehetôsen rossz és elkeserítô látványt nyújtott, de számunkra tágassága, öntöttvas oszlopai, lépcsôkorlátjai az egykori pompáról tanúskodtak. A teljes lépcsôházat el kellett bontani a bôvítések és a helyrehozhatatlan rongálások miatt. A lépcsô köveit újragyártattuk, és a teljes acélszerkezetet az eredeti állapotnak megfelelôen építettük újra. A meglévô szerkezeteket sablonnak használva, öntvénybôl készültek az oszlopok, korlátpálcák, díszítôelemek. A végeredmény pompáját és eleganciáját növelve az orsótérbe terveztük az épület fô személyliftjét, amely formaképzésében, hangulatában illeszkedik a történeti részekhez, de szerkezetében a legfejlettebb technikai színvonalat képviseli. A panorámalift tervezésénél tanulmányoztuk az eredeti Otis lifteket, amelyek ezen kor csodálatos hangulatát idézik meg (az Otis 1853-ban helyezte üzembe az elsô, még gôzgéppel mûködtetett felvonót, amit 1880-ban már egy villanymotorral korszerûsítettek). A lift belseje intarziás faburkolatot kapott, a palotában is megjelenô kô padlóburkolatot, az ajtók acélintarziás burkolatokat. Az elôcsarnok a volt belsô zárt udvarhoz az éppen azokban az években zajló budai Duna-parti beépítésnek ez volt az uralkodó alaprajzi elrendezése hármas nyílással kapcsolódik. A palota központi része az egykori középudvar, amelyet reprezentatív átriumként alakítottunk ki egy új acél-üveg szerkezetû lefedéssel. A belsô udvar kávéházként mûködik majd, ahol korhû bútorokkal az egykori budapesti nagykávéházak hangulatát próbáljuk megidézni. Az oszloptagozatokban rejtve, teljesen láthatatlanul, a mai kor világítástechnikáját alkalmazva, homlokzatot súroló világítást alkalmaztunk. A belsô udvar padlóján az eredeti tervekben fellelt kôintarziát álmodtuk újra. A belsô homlokzaton visszaköszönnek a külsô homlokzat színei, a függôfolyosókat vékony vasbeton lemezekbôl építettük újra, melyek alatt az eredeti minták alapján újragyártott gipsz álkonzolok díszelegnek. A fôlépcsôházban találhatókkal azonos kialakítású korlátpálcák készültek, a padlót pedig intarziás természetes kô burkolat fedi. A belsô udvar így méltó tere lett a palotának, valóban reprezentatív belsô magot alkotva. Az épület kelet nyugati irányú fôtengelyének folytatása egy újabb hármas ajtónyíláson keresztül feltáruló reprezentatív tércsoport, a dunai szárny, amely funkcionális és területi flexibilitása miatt alkalmas tárgyalások, rendezvények, konferenciák fogadására. A termek akusztikus mobil falakkal választhatók el egymástól, így kisebb méretû tárgyalókra bontva az egyébként a teljes dunai panorámával rendelkezô egész épülettraktust. A mobil falak elrejthetôk az ajtónyílásokban, így teljesen észrevehetetlenek nagyobb rendezvények alkalmával. A dísztermek 36

7 Középudvar

8 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG Enteriôrrészletek jelentették az egyik legnagyobb kihívást a tervezôk számára. A restaurátorok feltárása és a történelmi dokumentumok alapján itt mûködött az ún. Vörös és a Lila Szalon, amelyek mind a Lánchíd Társulat, mind pedig a Fôvárosi Közmunkák Tanácsának központi tárgyalótermeként funkcionáltak. A rendkívül nemes tölgyfa burkolatokban feszített selyem textilbetétek kaptak helyet, ahol megjelenik a falfestésként feltárt vörös és lila szín, a szintén feltárt eredeti liliom-, illetve rózsamotívumokkal. A padlóburkolat intarziás parketta, amelyben integrált elemként jelennek meg az egyedi gyártású, a palota rózsamotívumait hordozó réz befúvórácsok. A gépészetet álmennyezet hiányában a boltvállakban, illetve az álpadlóban rejtettük el, innen jut a friss, elôkezelt levegô az elôbb említett, egyedi gyártású rézbefúvókon keresztül a belsô terekbe. A nemes fa falburkolatok mögött elrejtve, a mai kor igényeit maximálisan kielégítik a központilag és termenként külön-külön is vezérelhetô projektorok, vetítôvásznak, hangosítás, mobil fal- és világítási rendszer. Mindezek konferenciák alkalmával a falburkolat mögé rejtett panelekkel mûködnek, miközben egy bál alatt semmi sem érzékelhetô belôlük. A festett falak és mennyezetek egyedi díszítôfestést kaptak. A homlokzati nyílászárókat, mint a teljes épületen, itt is kicseréltük a kor igényeinek megfelelô, de az eredeti, kapcsolt gerébtokos szerkezetet megtartó vörösfenyô ablakokra. Az ablakok belsô oldalán felsôsín-vezetésû spaletták találhatók, amelyekkel be lehet sötétíteni a termeket. Az ablakokon természetesen elegáns, egyedi készítésû, az épület feltárása során megtalált motívumokkal díszített selyemfüggönyök láthatók. A dísztermek elôterében a falfelületeken a faburkolatot a kapucsarnokban megjelenô, kézmûvesmunkával készített mûmárvány felület váltja. A sokat utazó üzletemberek igényeit a földszint Clark Ádám tér felôli traktusaiban elhelyezett Virtuális Iroda & Business Center elégítik ki. Ez utóbbi, hazánkban egyelôre még csak szûk körben ismert szolgáltatás azt teszi lehetôvé, hogy a Budapesten irodával nem rendelkezô üzletemberek az épületben virtuális fôhadiszállást tartsanak fenn, vagy igény szerint a valóságban is a palotában fogadják üzletfeleiket, és használják a palota teljes infrastruktúráját. Az iroda pompáját a falburkolatok, intarziás parketta, függönyök, a különös igénnyel kiválasztott bútorok teszik egyedivé. A földszint délnyugati saroknegyedén elhelyezkedô, önálló külsô kapcsolattal rendelkezô, középoszlopos reprezentatív tércsoport kereskedelmi, preferáltan banki célokra alkalmas. A földszinten Pezsgôszalon várja a szivarozni vágyó üzletembereket, ahol elegáns környezetben, kényelmes bôrfotelokban tárgyalhatnak egy igazi fa falburkolatos, kandallós szalonban. A palota felsôbb emeletein irodák kaptak helyet, amelyeket legfeljebb nyolc cég számára kialakítható irodarezidenciákra osztottunk. A palota a minôségi anyaghasználattal és a korhû bútorokkal a luxusszállodák enteriôrjét idézi. A korabeli hangulat megteremtésére a belsôépítészek is törekednek, a korhûségrôl az Ybl tervei alapján készült lámpák, mosdók, csaptelepek gondoskodnak. A teljes számítógépes és erôsáramú hálózat kábelezésére alkalmas álpadló az intarziás parketta alatt, míg a négycsöves fan coil az alárendelt helyiségek álmennyezetében kapott helyet, és a gipsz stukkók mögött, illetve a kisebb álmennyezeti terekben elhelyezett befúvórácsokon keresztül biztosítja az irodák, tárgyalók hûtését-fûtését. A gipsztagozatokban szintén rejtve maradnak a belsôépítészek által tervezett direkt és indirekt világítások. A palota legfelsô szintjén kialakított, szintén bérelhetô, ún. Panorámatárgyalóból lenyûgözô látvány 38

9 Sarokiroda tárul elénk a majd hat négyzetméter nagyságú üvegfalon keresztül. A III. emeleti irodák átrium felé esô belsô homlokzatai a kontrasztos komponálás helyett illeszkedô kialakítást kaptak eredeti, korban egyezô, Ybl Miklós által tervezett, üvegezett öntöttvas szerkezetû loggia adaptálásával. A tetôtéri irodák közlekedési rendszerét az alsóbb szintek rekonstruált függôfolyosóinak ismétlése biztosítja. Az udvarlefedés szerkezetében egyszerû, nyugodt megjelenésû, déli végén kontyolt, üvegezett nyeregtetô, amely az északi oldalon a melléklépcsô megemelt, ismételt nyílásmotívumú oromfal-kiemeléséhez kapcsolódik. A tetôszerkezetet a zárófödém felett teljesen kicseréltük egy acélszerkezetû, az eredeti geometriát megôrzô tetôre. Az eredeti kéménytesteket tökéletesen utánozva, az eredeti helyükön építettük vissza elôre gyártott monolit vasbeton dobozokból, a tetô acélszerkezetére kiváltva. A kéménytestekbe a szellôzés kifúvásait kötöttük be, hogy hasznosíthassuk ôket, és a mûemléki hivatal kérésének megfelelôen ne építsünk a tetôre oda nem illô szellôzôkürtôket. A tetôtéri irodák a déli sarokzónákban követik az emeleti irodák térosztását, a köztes területeken elsôsorban egyterû irodák létesülnek. A tetôtéri irodák természetes megvilágítást leginkább az udvari üvegfalakon keresztül kapnak, míg az itteni sarokirodákban a sarokrizalitok tereit a balusztrádos mellvédkorlát mögötti, rejtett kialakítású ablakokon bejutó természetes fény teszi hasznosíthatóvá. A palota alsó földszintjén további reprezentatív terek, az étterem, borszalon kerülnek kialakításra, elsôsorban a szélesebb külsô traktusban, a Duna és a Clark Ádám tér felôli oldalak kifelé nyitott, gazdag boltozatú terekben és a Fô utcai traktus elegáns pincetereiben. A Clark Ádám tér felôli oldal közepén, a hármas ajtónyíláson keresztül kívülrôl is megközelíthetô Lánchíd Palota Étterem fogadótere kapott helyet, amely a Fô utcai földszinten lévô átrium felôl is megközelíthetô. Az étterem tere aztán a dunai, keleti oldalra is befordul. Nyugati, Fô utca felôli oldalán, a gyakorlatilag már szint alatt lévô részen kap helyet a kiszolgáló vizesblokk, a Fô utcai oldal külsô traktusában és a belsô traktus délnyugati, szeparált saroktermében kapnak helyet a Borszalon termei, amelyek önállóan közelíthetôk meg a fôlépcsôn a palota Fô utcai földszintjén lévô elôcsarnokból. 39

10 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG A homlokzat felsô része A belsô traktusok további szakaszain és az átrium alatt a palota reprezentációs tereit és irodai mûködését kiszolgáló konyha helyezkedik el. A konyhához kapcsolódó raktárak és szociális blokkok egy szinttel lejjebb, az új pinceszinten ugyanitt és a Fô utcai külsô traktus alatt kapnak helyet. Az új pinceszintek kialakítása komoly kihívást jelentett a tervezôknek és a generálkivitelezônek egyaránt. Egy közel másfél évszázados épület alá kellett egy, illetve a belsô udvar alá két pinceszintet tervezni. Ezért a teljes épület fôfalait jet-grouting eljárással alá kellett injektálni, így megerôsíteni az alapozást, és lehetôséget adni a talaj kitermelésére. Az újonnan kialakítandó pinceszinteken vasbeton dobozokat terveztünk, melyek a fôfalakba kapaszkodnak, hogy nehogy felússzanak. A pinceszintek a Duna szintje alatt találhatók, így a vízszigetelés megtervezése is komoly feladat volt. A vasbeton falak vízzáró betonból készültek, és egy bentonitos duzzadó paplanszigetelést is beterveztünk a falak alá. A pinceszintet többször át kellett tervezni, mivel a kivitelezés megkezdésekor régészeti kutatások indultak a pincékben. Ennek eredményeként bizonyos traktusok részeit nem lehetett hasznosítani, az ott megtalált XV. századi falmaradványok miatt. A falmaradványokat mivel a Duna szintje alatt találhatók, és nem lehet megoldani a vízzárást, csak roncsolással, ami a BTM részérôl elfogadhatatlan volt nem tudtuk bemutatni. A megoldás a falmaradványok visszatemetése, szakszerû megvédése és eltakarása volt. A melléklépcsô nyugati oldalán minden szintet átfogó szervizlift létesült, biztosítva a konyha és részei, valamint az irodaegységek állandó, de diszkrét kapcsolatát. A raktárak árubeszállítása a pinceszinten át, a Fô utca északi, második ablaktengelyének vonalában, a járdában megnyitott egykori, az épület eredeti részét képezô fûtôanyag-ledobó akna újbóli megnyitásával és bôvítésével kialakított utcai, zárófedeles teherlift segítségével történik. Az épület személygépkocsival való megközelítése a dunai oldal északi végén, a korábban is létezett gépkocsibejárón keresztül lehetséges. A gépkocsival érkezôk a fogadótálcára állnak rá, a leállított jármûvet elhagyva, a lifttel vagy a melléklépcsôn gyalog érhetik el a reprezentációs, illetve irodaszinteket. A garázsbejárat terébôl az automata RTS rendszer segítségével a garázsmester helyezi el a gépjármûveket, melyek autólift-forgató segítségével jutnak le a pinceszinti garázstérbe, ahol a személygépkocsik zárt rendszerû, automatizált, számítógé- Fôpárkány részlet 40

11 A palota felülnézetbôl pes vezérlésû, gépi mozgatású tálcán kerülnek a helyükre, két tálcaszinten. Az újonnan épített pincében a középrészen a kikapcsolódást szolgáló Wellness Dóm relaxszobával, pezsgôfürdôvel, szaunákkal, masszázsszobával, fitneszteremmel és kabinokkal kap helyet. A tetôszerkezet teljes cseréje szükségessé tette a homlokzat felsô része és a fôpárkányzat részletes felmérését, mivel ezeket teljesen újraépítették. A rekonstrukció a teljes homlokzatot is érintette, a rossz állapotú felületekrôl a vakolatot leverték és újravakolták, a gipsz-, illetve kôdíszeket szükség szerint cserélték, pótolták, javították. A homlokzati felületeket megtisztították, újrafestették. A homlokzat festését újra kellett gondolni, mivel amióta bírósági épület lett, egyszínû volt az épület. Szándékunk volt a keretezések, díszítések, a homlokzati plasztika hangsúlyosabb megjelenítése és természetesen az elegáns, diszkrét homlokzati megjelenítés. Ennek eredménye a homlokzati nyílászárók külsô színezése. Az épület új, a megjelenését éjszaka is a megfelelô színvonalra emelô világítást kapott. A lábazati köveket visszabontották a lábazati szigetelések elkészítése miatt. A bontott vastag tardosi mészkôlapok, felvágva, a bontás után is elegendônek bizonyultak, így ezeket építették vissza, a mûkô tagozatokat szintén a bontott eredeti kövekbôl faragták ki. A teljes körû rekonstrukció eredményeként maga az épület Budapesten egyedülálló módon 6500 m 2 -en, 6 szinten luxus-irodapalotaként üzemel. Az irodák mellett kialakított, a magyar és a nemzetközi konyha hagyományait követô Lánchíd Palota Étterem, Kávéház és Borszalon gondoskodik majd 2008 tavaszától arról, hogy a Fô utca 1. szám alatt álló épület a gazdasági elit új találkozóhelye legyen Budapesten. A vállalkozás megvalósítása ezeken felül hozzájárul a budapesti építészet egy jelentôs épületének újjászületéséhez, eredeti formájában való megôrzéséhez és továbbörökítéséhez, ezzel példát mutatva azon beruházók és döntéshozók számára, akik tenni tudnak Budapest megújulásáért, a reformkori eszmék és célok továbbviteléért. Generáltervezô: Ép-Adó Kft., Egyed András. Vezetô tervezô: Szekér György. Megrendelô: Lánchíd Palota Kft. (www.lanchidpalota.hu); Generálkivitelezô: Palace-Invest Kft. (www.palaceinvest.hu). EGYED ANDRÁS okl. építészmérnök 41

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin hirdete's Építô és Szolgáltató Kft. 9028 Gyôr Új utca 51. Telefon/fax: 06/96-337-203 E-mail: info@mikolasek.hu Honlap: www.mikolasek.hu tartalom

Részletesebben

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 2008 Helyi építészeti örökség Építészeti nívódíj pályázat Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti

Részletesebben

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture.

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture. Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN 2015/2. www.proarchitecture.hu Anna Grand Hotel**** Wine & Vital, a balatonfüredi Anna

Részletesebben

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 945 Ft T A R T A L O M 4 PIAC FELÉ FÉLÚTON (Dr. Venczel Sándor) Bemutatjuk 5 A MOM A MOM Kulturális Központ és Gesztenyéskert funkcióbôvítô fejlesztése 2011 nyarára

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Részletesebben

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében 2014. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 233 Várkert bazár 30 év után Fotó: Zsitva Tibor A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében Újra van belsőépítész tervezői jogosultság

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ BALATONFÖLDVÁR Petőfi Sándor u. 13. (Somogy megye) HRSZ: 1737 Megnevezés: kivett üdülőépület, udvar Tulajdonos: Magyar Állam MNV Zrt. rábízott vagyonához tartozó Telek: 4032 m2 villa

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet 2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet CSEH- ORSZÁG 2015 TARTALOM PROGRAM 2 RÉSZTVEVŐK 3 ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 4 1. NAP 5 2. NAP 8 3. NAP 17 4. NAP 23 5. NAP 31 PROGRAM MÁJUS 14. Csütörtök reggel indulás

Részletesebben

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum 2014/1/január/február A múzeumi pillanat Nem látszani és mégis Kvantumugrás Gránátkõ kápolna Kalmar Mûvészeti Múzeum Rúnakövek fedése Az Alte Pinakothek pandantja A kínai Müpa Köztér Egy láthatatlan hiány

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék ALÁDI HÁZAK William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének

Részletesebben

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos TARTALOMJEGYZÉK Épületgenetikai szakkiállítás 2 Épületautomatikai rendszerek másként 3 Solaraction 4 Foton ablak és ajtó 5 Komfort rádióhullámokkal 6-7 Mire kell odafigyelünk Õsszel? 8 20 éves a Stiebel

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Az Ybl Miklós tér területe, bár frekventált helyen található közvetlenül a Budai Királyi kertek és a Duna között, igazi jelentőséget a Várkert Bazár építésével nyert

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

bevezetô CANDELA fő tevékenysége a halogénizzós lámpatestek gyártása és forgalmazása mellett kiemelt módon, az egyedi terveken alapuló

bevezetô CANDELA fő tevékenysége a halogénizzós lámpatestek gyártása és forgalmazása mellett kiemelt módon, az egyedi terveken alapuló l i g h t i n g b e l e u c h t u n g s t e c h n i k 83 l i g h t i n g b e l e u c h t u n g s t e c h n i k 80 bevezetô CANDELA fő tevékenysége a halogénizzós lámpatestek gyártása és forgalmazása mellett

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

Hídház a völgy fölött. mint egy luxusautó BELVÁROSI. A masszázsmedence olyan, VÍZESÉSSEL OTTHON A SIVATAGBAN ÉLMÉNYMEDENCE FÉNYJÁTÉKOK TALMÁCSI GÁBOR:

Hídház a völgy fölött. mint egy luxusautó BELVÁROSI. A masszázsmedence olyan, VÍZESÉSSEL OTTHON A SIVATAGBAN ÉLMÉNYMEDENCE FÉNYJÁTÉKOK TALMÁCSI GÁBOR: 1 III. ÉVFOLYAM 2012. TAVA S Z WWW.SPATRENDMAGAZIN.HU ára: 595 Ft ÉLETMÓD ÉS SZABADIDÕ- MAGAZIN TALMÁCSI GÁBOR: A masszázsmedence olyan, mint egy luxusautó BELVÁROSI EXTRAVAGANCIA FÉNYJÁTÉKOK UTAZÓ KOMFORT

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Vadas József bevezetôjével

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl)

T A R T A L O M. Díszlettervezés. Vetítéstechnika. Színpadtechnika. 44 SZÍNPADI FÜGGÖNYRENDSZEREK (Matthias Stelzl) T A R T A L O M 4 TUDÁS ÉLMÉNY KÖZÖSSÉG ALKOTÁS (Szente Béla) Agora-program Csabagyöngye Kulturális Központ 5 BÉKÉSCSABA GYÖNGYE AGORA-PROJEKT (Belanka Csaba István) Több mint 2 milliárd forintból épült

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK Ára: 890 Ft w w w. t e r v l a p. h u Elbeszélhetetlen Egy víztorony építészirodává alakítása Mûemlék klimatizálva Összetett sziklás táj Új mecset a Newport Iszlám

Részletesebben