ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG"

Átírás

1 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG

2 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG A palota Pest felôli látképe A Lánchíd Palota felújítása A Lánchíd Palota rekonstrukciója számomra 2004 ôszén kezdôdött, amikor az egyik tulajdonos megkeresett. Kérte, találkozzunk a Clark Ádám téren, és nézzük meg a sarkon álló volt bírósági épületet. Az épületbe lépve meglehetôsen lehangoló látvány fogadott bennünket, de a tulajdonos határtalan optimizmussal és lelkesedéssel mondta el elképzeléseit a palota újjászületésérôl. Elvárás volt, hogy az épület visszanyerje eredeti pompáját, és emellett a kor legmodernebb technikáját beépítve kápráztassa el az ideérkezôket. Ez komoly, érdekes kihívásnak bizonyult. Az épület Budapest másfél évszázada kijelölt szimbolikus közepén áll. Itt az a pont, ahonnan minden út távolságát számoljuk Magyarországon, s ahol az ország modernizációjának centrumát is kereshetnénk. Itt épült fel az elsô állandó Duna-hidunk, s ezzel a polgárosodás útjának elsô fontos állomásához ért a nemzet. Buda és Pest a Lánchíddal egyesült, igaz, Budapest hivatalos megszületésére még bô két évtizedet kellett várni. A kialakuló országos és budai városközpont kikristályosodásában ugyancsak közvetlen szerepet játszott: ez a ház volt itt a második építmény, meghatározva az újonnan kialakuló, kitüntetett fontosságú közterületet. Teljes joggal állíthatjuk: kevés olyan épület áll Budapesten, melynek történelmi jelentôsége a Lánchíd Palotáéhoz mérhetô. A Lánchíd Palota adott otthont a Lánchidat üzemeltetô Lánchíd Társaságnak. A kiegyezés esztendejében, 1867-ben kezdôdött a Lánchíd Társulat székházának építése, Ybl Miklós tervei alapján. Ybl munkásságának e korszaka a neoreneszánsz stílusjegyek konzekvens alkalmazásával jellemezhetô, mely irányzat kedvezett a reprezentatív épületek megszületésének, az igényes megjelenésnek. Az épület így a maga korában modern és újszerû volt, ma elegánsan konzervatív hatású. Az évek során számos változáson ment keresztül, ám a kapualj, a dór oszlopokkal berendezett elôcsarnok, a fôlépcsô tágassága, öntöttvas oszlopai, lépcsôkorlátjai az egykori pompáról tanúskodnak, mutatják, milyen lehetett a ház az átadáskor, amikor beköltözött a részvénytársaság irodája, s az emeleteket elfoglalták az elsô lakók. Köztük Reitter Ferenc, a város legendás mérnöke, Herrich Károly, az Alagút Társaság igazgatója, és Heinrich Nepomuki János doktor, a Rác fürdô tulajdonosa. Maga a Lánchíd Társaság a dunai szárny földszintjén rendezkedett be. A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa 1870-ben, a Budapesti Államhidak Felügyelôsége pedig ben költözött be a részvénytársaság irodáiba, miután az állam megvásárolta a Lánchidat és a palotát. 32

3 Elôcsarnok

4 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG 1920 után megváltozott az épület funkciója, bár ez az épület szempontjából némi gazdagodással is járt. Sörcsarnok, kávéház nyílt a földszinten, majd bezárt, hogy újabbat nyissanak ben született meg a döntés: ide költözik a Közigazgatási Bíróság ben beköltözött a Magyar Népköztársaság Legfelsôbb Bírósága, 1981-ben pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság. A tulajdonos, az Igazságügyi Minisztérium a rendszerváltás után adta el és ürítette ki a palotát. Azóta elhagyottan, kihasználatlanul állt. A hányattatás idôszaka azonban véget ért, a Lánchíd Palota régi pompájában született újjá, több tulajdonosváltás után 2004-ben az új tulajdonos, a Lánchíd Palota Kft. reprezentatív kialakítású irodaházat kívánt kialakítani az épület teljes, szakszerû, igényes, külsô-belsô mûemléki helyreállításával. A szemet gyönyörködtetô, Ybl eredeti tervei szerint helyreállított, neoreneszánsz Lánchíd Palota az épület eredeti atmoszféráját megidézve újraértelmezi a luxus fogalmát a hazai irodapiacon. Rothschild Szalon Pezsgôszalon A tervezési koncepció kidolgozása Szekér György vezetô tervezô irányításával kezdôdött el. Az épület helyreállítási alapprogramjaként a tulajdonosok reprezentatív irodaház kialakítását határozták meg, amely eleganciájával a palota építési idejének, az 1870-es éveknek a hangulatát idézi vissza úgy, hogy megfeleljen a legkorszerûbb irodakialakítások technikai igényeinek is. Egyetértve a tulajdonosok elképzelésével, az új helyreállítás építészeti koncepciójának alapja a harmonikus illeszkedés, az épület megmaradt részeinek, történeti szerkezeteinek hiteles rekonstrukciója mellett az új elemek igazodása a régiekhez formailag, rejtett didaktikus eszközökkel. Ezen illeszkedô komponálási mód építészetileg a tetôtéri szint kialakításában követhetô nyomon leginkább, míg a történeti épületrészeken a térkialakítások, térkapcsolatok és a közlekedési rendszerek rekonstrukciójával szándékoztunk megfelelni a helyreállítás koncepciójának, amelynek végsô összefogását az egységes, igényes belsôépítészeti kialakítás tette teljessé, ami Mádi Krisztina munkáját dicséri. Az épület funkcionális kialakítása is a reprezentatív irodaházi koncepció szerint történt, a történetileg adott szinteken, részben a Fô utcai földszinten, a teljes I. és II. emeleten és az új kialakítású III. emeleten nagy alapterületû, reprezentatív irodaegységek kaptak-kapnak helyet, az alsó, Bem rakpart felôli földszinten étterem, borszalon és a hozzájuk tartozó kiszolgálóegységek, a pincei tereken wellnessközpont, gépesített garázs és további kiszolgálóterületek találhatók. A palota fôbejárata a Fô utcai homlokzat közepén nyílik, a kapucsarnokot új kétszárnyú, láthatatlan, keret nélküli üveg ajtószerkezet osztja szélfogóra és elôtérre, ami átvezet a négyoszlopos elôcsarnokba. A kapualj és az elôcsarnok terveinek elkészítésekor maximálisan figyelembe vettük a restaurátori kutatások eredményeit és a mûemléki hivatal iránymutatásait. Ennek eredményeképpen a meglévô tagozatokat eredeti pompájukban állítottuk helyre. A kapualjban az oszloptagozatok aranyfüstfestést, a falfelületek kézmûvesmunkával készített mûmárvány felületet kaptak, a padlón és a lábazaton pedig természetes kôburkolat látható. Az elôcsarnokhoz északról csatlakozó fôlépcsô az épület fô függôleges közlekedési eleme, ami felfelé a III. emelet felé, illetve lefelé az alsó földszint felé bôvült egy-egy szinttel, a többi szinttel azonos alaprajzi elrendezéssel. A fôlépcsô eredetileg konzollépcsôként készült, késôbb azonban acélgyámolítást kapott. Az állami idôkben a lépcsôfokokat mû- 34

5 Szalon-elôtér Szapáry Szalon 35

6 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG Fôlépcsôház Átrium kôvel pótolták, javították, és PVC-borítást kaptak, így a lépcsô meglehetôsen rossz és elkeserítô látványt nyújtott, de számunkra tágassága, öntöttvas oszlopai, lépcsôkorlátjai az egykori pompáról tanúskodtak. A teljes lépcsôházat el kellett bontani a bôvítések és a helyrehozhatatlan rongálások miatt. A lépcsô köveit újragyártattuk, és a teljes acélszerkezetet az eredeti állapotnak megfelelôen építettük újra. A meglévô szerkezeteket sablonnak használva, öntvénybôl készültek az oszlopok, korlátpálcák, díszítôelemek. A végeredmény pompáját és eleganciáját növelve az orsótérbe terveztük az épület fô személyliftjét, amely formaképzésében, hangulatában illeszkedik a történeti részekhez, de szerkezetében a legfejlettebb technikai színvonalat képviseli. A panorámalift tervezésénél tanulmányoztuk az eredeti Otis lifteket, amelyek ezen kor csodálatos hangulatát idézik meg (az Otis 1853-ban helyezte üzembe az elsô, még gôzgéppel mûködtetett felvonót, amit 1880-ban már egy villanymotorral korszerûsítettek). A lift belseje intarziás faburkolatot kapott, a palotában is megjelenô kô padlóburkolatot, az ajtók acélintarziás burkolatokat. Az elôcsarnok a volt belsô zárt udvarhoz az éppen azokban az években zajló budai Duna-parti beépítésnek ez volt az uralkodó alaprajzi elrendezése hármas nyílással kapcsolódik. A palota központi része az egykori középudvar, amelyet reprezentatív átriumként alakítottunk ki egy új acél-üveg szerkezetû lefedéssel. A belsô udvar kávéházként mûködik majd, ahol korhû bútorokkal az egykori budapesti nagykávéházak hangulatát próbáljuk megidézni. Az oszloptagozatokban rejtve, teljesen láthatatlanul, a mai kor világítástechnikáját alkalmazva, homlokzatot súroló világítást alkalmaztunk. A belsô udvar padlóján az eredeti tervekben fellelt kôintarziát álmodtuk újra. A belsô homlokzaton visszaköszönnek a külsô homlokzat színei, a függôfolyosókat vékony vasbeton lemezekbôl építettük újra, melyek alatt az eredeti minták alapján újragyártott gipsz álkonzolok díszelegnek. A fôlépcsôházban találhatókkal azonos kialakítású korlátpálcák készültek, a padlót pedig intarziás természetes kô burkolat fedi. A belsô udvar így méltó tere lett a palotának, valóban reprezentatív belsô magot alkotva. Az épület kelet nyugati irányú fôtengelyének folytatása egy újabb hármas ajtónyíláson keresztül feltáruló reprezentatív tércsoport, a dunai szárny, amely funkcionális és területi flexibilitása miatt alkalmas tárgyalások, rendezvények, konferenciák fogadására. A termek akusztikus mobil falakkal választhatók el egymástól, így kisebb méretû tárgyalókra bontva az egyébként a teljes dunai panorámával rendelkezô egész épülettraktust. A mobil falak elrejthetôk az ajtónyílásokban, így teljesen észrevehetetlenek nagyobb rendezvények alkalmával. A dísztermek 36

7 Középudvar

8 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG Enteriôrrészletek jelentették az egyik legnagyobb kihívást a tervezôk számára. A restaurátorok feltárása és a történelmi dokumentumok alapján itt mûködött az ún. Vörös és a Lila Szalon, amelyek mind a Lánchíd Társulat, mind pedig a Fôvárosi Közmunkák Tanácsának központi tárgyalótermeként funkcionáltak. A rendkívül nemes tölgyfa burkolatokban feszített selyem textilbetétek kaptak helyet, ahol megjelenik a falfestésként feltárt vörös és lila szín, a szintén feltárt eredeti liliom-, illetve rózsamotívumokkal. A padlóburkolat intarziás parketta, amelyben integrált elemként jelennek meg az egyedi gyártású, a palota rózsamotívumait hordozó réz befúvórácsok. A gépészetet álmennyezet hiányában a boltvállakban, illetve az álpadlóban rejtettük el, innen jut a friss, elôkezelt levegô az elôbb említett, egyedi gyártású rézbefúvókon keresztül a belsô terekbe. A nemes fa falburkolatok mögött elrejtve, a mai kor igényeit maximálisan kielégítik a központilag és termenként külön-külön is vezérelhetô projektorok, vetítôvásznak, hangosítás, mobil fal- és világítási rendszer. Mindezek konferenciák alkalmával a falburkolat mögé rejtett panelekkel mûködnek, miközben egy bál alatt semmi sem érzékelhetô belôlük. A festett falak és mennyezetek egyedi díszítôfestést kaptak. A homlokzati nyílászárókat, mint a teljes épületen, itt is kicseréltük a kor igényeinek megfelelô, de az eredeti, kapcsolt gerébtokos szerkezetet megtartó vörösfenyô ablakokra. Az ablakok belsô oldalán felsôsín-vezetésû spaletták találhatók, amelyekkel be lehet sötétíteni a termeket. Az ablakokon természetesen elegáns, egyedi készítésû, az épület feltárása során megtalált motívumokkal díszített selyemfüggönyök láthatók. A dísztermek elôterében a falfelületeken a faburkolatot a kapucsarnokban megjelenô, kézmûvesmunkával készített mûmárvány felület váltja. A sokat utazó üzletemberek igényeit a földszint Clark Ádám tér felôli traktusaiban elhelyezett Virtuális Iroda & Business Center elégítik ki. Ez utóbbi, hazánkban egyelôre még csak szûk körben ismert szolgáltatás azt teszi lehetôvé, hogy a Budapesten irodával nem rendelkezô üzletemberek az épületben virtuális fôhadiszállást tartsanak fenn, vagy igény szerint a valóságban is a palotában fogadják üzletfeleiket, és használják a palota teljes infrastruktúráját. Az iroda pompáját a falburkolatok, intarziás parketta, függönyök, a különös igénnyel kiválasztott bútorok teszik egyedivé. A földszint délnyugati saroknegyedén elhelyezkedô, önálló külsô kapcsolattal rendelkezô, középoszlopos reprezentatív tércsoport kereskedelmi, preferáltan banki célokra alkalmas. A földszinten Pezsgôszalon várja a szivarozni vágyó üzletembereket, ahol elegáns környezetben, kényelmes bôrfotelokban tárgyalhatnak egy igazi fa falburkolatos, kandallós szalonban. A palota felsôbb emeletein irodák kaptak helyet, amelyeket legfeljebb nyolc cég számára kialakítható irodarezidenciákra osztottunk. A palota a minôségi anyaghasználattal és a korhû bútorokkal a luxusszállodák enteriôrjét idézi. A korabeli hangulat megteremtésére a belsôépítészek is törekednek, a korhûségrôl az Ybl tervei alapján készült lámpák, mosdók, csaptelepek gondoskodnak. A teljes számítógépes és erôsáramú hálózat kábelezésére alkalmas álpadló az intarziás parketta alatt, míg a négycsöves fan coil az alárendelt helyiségek álmennyezetében kapott helyet, és a gipsz stukkók mögött, illetve a kisebb álmennyezeti terekben elhelyezett befúvórácsokon keresztül biztosítja az irodák, tárgyalók hûtését-fûtését. A gipsztagozatokban szintén rejtve maradnak a belsôépítészek által tervezett direkt és indirekt világítások. A palota legfelsô szintjén kialakított, szintén bérelhetô, ún. Panorámatárgyalóból lenyûgözô látvány 38

9 Sarokiroda tárul elénk a majd hat négyzetméter nagyságú üvegfalon keresztül. A III. emeleti irodák átrium felé esô belsô homlokzatai a kontrasztos komponálás helyett illeszkedô kialakítást kaptak eredeti, korban egyezô, Ybl Miklós által tervezett, üvegezett öntöttvas szerkezetû loggia adaptálásával. A tetôtéri irodák közlekedési rendszerét az alsóbb szintek rekonstruált függôfolyosóinak ismétlése biztosítja. Az udvarlefedés szerkezetében egyszerû, nyugodt megjelenésû, déli végén kontyolt, üvegezett nyeregtetô, amely az északi oldalon a melléklépcsô megemelt, ismételt nyílásmotívumú oromfal-kiemeléséhez kapcsolódik. A tetôszerkezetet a zárófödém felett teljesen kicseréltük egy acélszerkezetû, az eredeti geometriát megôrzô tetôre. Az eredeti kéménytesteket tökéletesen utánozva, az eredeti helyükön építettük vissza elôre gyártott monolit vasbeton dobozokból, a tetô acélszerkezetére kiváltva. A kéménytestekbe a szellôzés kifúvásait kötöttük be, hogy hasznosíthassuk ôket, és a mûemléki hivatal kérésének megfelelôen ne építsünk a tetôre oda nem illô szellôzôkürtôket. A tetôtéri irodák a déli sarokzónákban követik az emeleti irodák térosztását, a köztes területeken elsôsorban egyterû irodák létesülnek. A tetôtéri irodák természetes megvilágítást leginkább az udvari üvegfalakon keresztül kapnak, míg az itteni sarokirodákban a sarokrizalitok tereit a balusztrádos mellvédkorlát mögötti, rejtett kialakítású ablakokon bejutó természetes fény teszi hasznosíthatóvá. A palota alsó földszintjén további reprezentatív terek, az étterem, borszalon kerülnek kialakításra, elsôsorban a szélesebb külsô traktusban, a Duna és a Clark Ádám tér felôli oldalak kifelé nyitott, gazdag boltozatú terekben és a Fô utcai traktus elegáns pincetereiben. A Clark Ádám tér felôli oldal közepén, a hármas ajtónyíláson keresztül kívülrôl is megközelíthetô Lánchíd Palota Étterem fogadótere kapott helyet, amely a Fô utcai földszinten lévô átrium felôl is megközelíthetô. Az étterem tere aztán a dunai, keleti oldalra is befordul. Nyugati, Fô utca felôli oldalán, a gyakorlatilag már szint alatt lévô részen kap helyet a kiszolgáló vizesblokk, a Fô utcai oldal külsô traktusában és a belsô traktus délnyugati, szeparált saroktermében kapnak helyet a Borszalon termei, amelyek önállóan közelíthetôk meg a fôlépcsôn a palota Fô utcai földszintjén lévô elôcsarnokból. 39

10 ALKOTÁSOK A TERVEZÉSTÔL A MEGVALÓSULÁSIG A homlokzat felsô része A belsô traktusok további szakaszain és az átrium alatt a palota reprezentációs tereit és irodai mûködését kiszolgáló konyha helyezkedik el. A konyhához kapcsolódó raktárak és szociális blokkok egy szinttel lejjebb, az új pinceszinten ugyanitt és a Fô utcai külsô traktus alatt kapnak helyet. Az új pinceszintek kialakítása komoly kihívást jelentett a tervezôknek és a generálkivitelezônek egyaránt. Egy közel másfél évszázados épület alá kellett egy, illetve a belsô udvar alá két pinceszintet tervezni. Ezért a teljes épület fôfalait jet-grouting eljárással alá kellett injektálni, így megerôsíteni az alapozást, és lehetôséget adni a talaj kitermelésére. Az újonnan kialakítandó pinceszinteken vasbeton dobozokat terveztünk, melyek a fôfalakba kapaszkodnak, hogy nehogy felússzanak. A pinceszintek a Duna szintje alatt találhatók, így a vízszigetelés megtervezése is komoly feladat volt. A vasbeton falak vízzáró betonból készültek, és egy bentonitos duzzadó paplanszigetelést is beterveztünk a falak alá. A pinceszintet többször át kellett tervezni, mivel a kivitelezés megkezdésekor régészeti kutatások indultak a pincékben. Ennek eredményeként bizonyos traktusok részeit nem lehetett hasznosítani, az ott megtalált XV. századi falmaradványok miatt. A falmaradványokat mivel a Duna szintje alatt találhatók, és nem lehet megoldani a vízzárást, csak roncsolással, ami a BTM részérôl elfogadhatatlan volt nem tudtuk bemutatni. A megoldás a falmaradványok visszatemetése, szakszerû megvédése és eltakarása volt. A melléklépcsô nyugati oldalán minden szintet átfogó szervizlift létesült, biztosítva a konyha és részei, valamint az irodaegységek állandó, de diszkrét kapcsolatát. A raktárak árubeszállítása a pinceszinten át, a Fô utca északi, második ablaktengelyének vonalában, a járdában megnyitott egykori, az épület eredeti részét képezô fûtôanyag-ledobó akna újbóli megnyitásával és bôvítésével kialakított utcai, zárófedeles teherlift segítségével történik. Az épület személygépkocsival való megközelítése a dunai oldal északi végén, a korábban is létezett gépkocsibejárón keresztül lehetséges. A gépkocsival érkezôk a fogadótálcára állnak rá, a leállított jármûvet elhagyva, a lifttel vagy a melléklépcsôn gyalog érhetik el a reprezentációs, illetve irodaszinteket. A garázsbejárat terébôl az automata RTS rendszer segítségével a garázsmester helyezi el a gépjármûveket, melyek autólift-forgató segítségével jutnak le a pinceszinti garázstérbe, ahol a személygépkocsik zárt rendszerû, automatizált, számítógé- Fôpárkány részlet 40

11 A palota felülnézetbôl pes vezérlésû, gépi mozgatású tálcán kerülnek a helyükre, két tálcaszinten. Az újonnan épített pincében a középrészen a kikapcsolódást szolgáló Wellness Dóm relaxszobával, pezsgôfürdôvel, szaunákkal, masszázsszobával, fitneszteremmel és kabinokkal kap helyet. A tetôszerkezet teljes cseréje szükségessé tette a homlokzat felsô része és a fôpárkányzat részletes felmérését, mivel ezeket teljesen újraépítették. A rekonstrukció a teljes homlokzatot is érintette, a rossz állapotú felületekrôl a vakolatot leverték és újravakolták, a gipsz-, illetve kôdíszeket szükség szerint cserélték, pótolták, javították. A homlokzati felületeket megtisztították, újrafestették. A homlokzat festését újra kellett gondolni, mivel amióta bírósági épület lett, egyszínû volt az épület. Szándékunk volt a keretezések, díszítések, a homlokzati plasztika hangsúlyosabb megjelenítése és természetesen az elegáns, diszkrét homlokzati megjelenítés. Ennek eredménye a homlokzati nyílászárók külsô színezése. Az épület új, a megjelenését éjszaka is a megfelelô színvonalra emelô világítást kapott. A lábazati köveket visszabontották a lábazati szigetelések elkészítése miatt. A bontott vastag tardosi mészkôlapok, felvágva, a bontás után is elegendônek bizonyultak, így ezeket építették vissza, a mûkô tagozatokat szintén a bontott eredeti kövekbôl faragták ki. A teljes körû rekonstrukció eredményeként maga az épület Budapesten egyedülálló módon 6500 m 2 -en, 6 szinten luxus-irodapalotaként üzemel. Az irodák mellett kialakított, a magyar és a nemzetközi konyha hagyományait követô Lánchíd Palota Étterem, Kávéház és Borszalon gondoskodik majd 2008 tavaszától arról, hogy a Fô utca 1. szám alatt álló épület a gazdasági elit új találkozóhelye legyen Budapesten. A vállalkozás megvalósítása ezeken felül hozzájárul a budapesti építészet egy jelentôs épületének újjászületéséhez, eredeti formájában való megôrzéséhez és továbbörökítéséhez, ezzel példát mutatva azon beruházók és döntéshozók számára, akik tenni tudnak Budapest megújulásáért, a reformkori eszmék és célok továbbviteléért. Generáltervezô: Ép-Adó Kft., Egyed András. Vezetô tervezô: Szekér György. Megrendelô: Lánchíd Palota Kft. (www.lanchidpalota.hu); Generálkivitelezô: Palace-Invest Kft. (www.palaceinvest.hu). EGYED ANDRÁS okl. építészmérnök 41

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés KÖVETKEZŐ >>> Felkérés Építtető 2007 őszén látta referenciáink között a Mosolyházat. Azzal a kéréssel keresett meg, hogy tervezzünk neki egy pont ugyanolyan épületet. Elmagyaráztuk neki, hogy különböző

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához 2017. évre tervezett kiadások Nettó [eft] Bruttó(eFt) Dologi kiadások Fekete István

Részletesebben

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére AJÁNLAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gajda Péter Polgármester Úr részére Budapest, 2015. május 27. Havas Henrik Média Ingatlan Kft. Tisztelt Polgármester Úr!

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus K16 ÖZTÁRSASÁG UTCA Modern minimál a rejtőző luxus Koncepció Az ingatlan tervezésekor a megbízónk igen magas elvárásainak igyekeztünk megfelelni. Az ingatlan felszereltsége egyedülálló. 6 hálószoba, 5

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu T E R Ü L E T E L H E L Y E Z K E D É S E B Ú Z A T É R - N Y Í R E G Y H Á Z A A Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Szabadpiac, COOP ABC, Gyógyszertár, Bevásárlóközpont) fejlesztésével

Részletesebben

Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája a világörökség részévé vált Duna

Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája a világörökség részévé vált Duna S z á l l o d a a C l a r k t é r e n T e r v p á l y á z a t 2 0 0 7 É p í t é s z e t Helyszín A tervezési terület Budapest talán legfrekventáltabb pontján helyezkedik el. A Clark tér legfőbb potenciája

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv MART BEMUTATÓTEREM -KONCEPCIÓTERV A Mart épületgépészeti cég sokrétű piaci megjelenése /szanitertechnika, légtechnika, ipari technológia/ többfunkciós bemutatási felületeket

Részletesebben

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban

Műszaki leírás. Koncepció - Több, mint irodaház. Beépítés, környezetalakítás, tájépítészet - Ház(ak) a parkban KKÁT BOIÉ Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület bővítése TERVPÁLYÁZAT 2010 Műszaki leírás Koncepció - Több, mint irodaház Kézenfekvő gondolat, hiszen a kiírás kettős

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE JANCSÓ MIKLÓS CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE BUDAPEST II. HARMATCSEPP UTCA DLA MESTERMUNKA KÉSZÜLT A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉKÉN A DLA (DOCTOR OF LIBERAL ARTS) ÉPÍTÉSZ MESTER

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK. Lakás szám (db) Lakás ösz. (m2)

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK. Lakás szám (db) Lakás ösz. (m2) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK Sor Épület Hrsz. 1. Bauer Sándor u. 4. 35087 16 771 zárófödém hőszigetelése 2. 3. 4. 5. Bauer Sándor u. 11. Dankó u. 7. 35128 35300 13 14 337 567 Dankó u. 16. 35316 40

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) A X. KERÜLET HATHÁZ U. 5. SZ. ALATTI KÉPVISELŐI IRODA FELÚJÍTÁSI MUNKÁI Jelen pályázati kiírás csak építőmesteri és szakipari munkákra vonatkozik. A gépészeti és villanyszerelési munkálatok nem részei

Részletesebben

ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása

ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása MEGLÉVŐ IRODA ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ ARCULAT: A jelenleg is az épületben található, I. és III. emeleti, irodává alakított lakásokban

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához Műszaki leírás az 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő 1021 helyrajzi számú ingatlan felmérési dokumentációjához Elhelyezkedés, megközelítés Mezőberény délkelet Magyarországon található, Békés

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely PÁLYÁZAT Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely Irányár: 57 510 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.11-15-070051 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p197625 Pályázat kezdete: 2015. október

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Békéscsaba: Építési munkák 2010/S 153-235888

Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Békéscsaba: Építési munkák 2010/S 153-235888 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35888-010:text:hu:html HU-Békéscsaba: Építési munkák 010/S 153-35888 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Építési beruházás

Részletesebben

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció Siófok, Villa Palazzo Karinthy Frigyes u. 1 6697/2 Hrsz. (33 lakás) Értékesítési dokumentáció Építtető: Generál-kivitelező: Értékesítő: Villa Palazzo Kft. 1173, Budapest, Borsó. u. 73. Siófoki Építő Konzorcium

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés HA ENNÉL A FELUJÍTÁSI SZINTNÉL TÖBBRŐL VAN SZÓ, AKKOR A REKONSTRUKCIÓ SORÁN A TARTÓSZERKEZETEKRE IS ÜGYELNÜNK KELL! REVITALIZÁCIÓ KOROS, AVULT, HASZNÁLATLAN ÉPÍTMÉNYEK, VÁROSRÉSZEK ISMÉTELT FELÉLESZTÉSE

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p350770

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p350770 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, gépjárművek, alkatrészek Irányár: 97 360 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére Tartalomjegyzék 1. Arany J u. 56., 2x4 lakásos sorjellegű társasház (telek és jogerős építési engedély) 2. Bajcsy-Zs u. 11-13., 7855 m 2

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, irodatechnikai alkatrészek Irányár: 63 030 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA. #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418

INGATLAN LEÍRÁSA. #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418 INGATLAN LEÍRÁSA #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418 Az értékelt vagyontárgy leírása Az ingatlan környezete A tárgyi vagyontárgy Sopronban található. Sopron Megyei

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA. #2 BUDAPEST V. KER., PETŐFI SÁNDOR U. 17. IRODAHÁZ ÉS TELEFONKÖZPONT Hrsz.: 24354/4

INGATLAN LEÍRÁSA. #2 BUDAPEST V. KER., PETŐFI SÁNDOR U. 17. IRODAHÁZ ÉS TELEFONKÖZPONT Hrsz.: 24354/4 INGATLAN LEÍRÁSA #2 BUDAPEST V. KER., PETŐFI SÁNDOR U. 17. IRODAHÁZ ÉS TELEFONKÖZPONT Hrsz.: 24354/4 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete A vizsgált ingatlan a Petőfi Sándor, Párizsi, Városház

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor Épületszobrászat Kô - Mûkô - Terrazzo 3D falpanelek Lakásfelújítás Stukkó Line Kft. 2220 Vecsés, Wass Albert u. 12. D/3. Mobil: 06 30 991 0109 E-mail: hpeter@stukkoline.hu Web: www.stukkoline.hu homlokzati

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése 2010. március 3. JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS #6 Az értékelt vagyontárgy Az értékelt

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

Gyöngyszem a Strázsahegyen

Gyöngyszem a Strázsahegyen Gyöngyszem a Strázsahegyen 1171 Bp. Függőcinege u. 30./2 Bemutató leírás: XVII. kerületben, Rákoskerten, a Függőcinege utca 30 szám alatt 2008 év elején átadott ötlakásos sorház második, 65m2 lakása teljesen

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness 74 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness HÁZ és KERT 75 76 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness A fürdőmedencék anyagát és szerkezeti

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland A KORÁBBI SIKERES EGYÜTTMÛKÖDÉSEINK NYOMÁN FORDULT HOZZÁM ÚJRA A MEGRENDELÔ. A KERTVÁROSI KÖRNYEZETBEN ELHELYEZKEDÔ, ENYHE LEJTÉSÛ ÜRES TELEK IDEÁLIS HELYSZÍN

Részletesebben

A választott helyszín

A választott helyszín A választott helyszín - jó megközelítés - jó parkolási lehetőség - nagy, osztatlan nyílászárók világos - kertkapcsolat - jól variálható tér - nagyvonalú alapterület 600 nm - 10 nm/fő + tárgyaló, konyha,

Részletesebben

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét.

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: A SZÁMALK- Holding Zrt. megbízására alapján készítettük el a cég új székhelyének és az intézményhez szorosan kapcsolódó Gábor Dénes Főiskolának terveit. A SZÁMALK-

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK 2016 A Fővárosi Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásokat nyújthat: a historikus városszövet megtartása érdekében az örökségvédelem alatt álló építészeti értékek értékőrző

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2628 SZOB MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 21 2011. július Rev.01 Page 1 of 13 Megye Régió Pest Lakosság száma Kb. 2,971 Autópálya csatlakozás - Országút 12 Repülőtér Közép-Magyarország

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás

Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás 2017. március 9. csütörtök, 14.26 / Utolsó módosítás: 2017. március 9. csütörtök, 14.33 Modern állomási szolgáltatások és Kormányablak is várja az utasokat Kaposvár, 2017. március 9. Kaposváron a műemlékvédelmi

Részletesebben

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A padlóburkolatot minden helyiségben fel kell szedni, és az aljzatot visszabontani -0,20-ra. (-20 cm) BM +2,80

A padlóburkolatot minden helyiségben fel kell szedni, és az aljzatot visszabontani -0,20-ra. (-20 cm) BM +2,80 1,12 JELMAGYARÁZA 12,65 3,7 3,4 1,22 1,36 2,5 1,55 63 4,76 59 88 15 1,16 15 3,73 6 6 84 6 12 6 12 115 pm 164 pm 145 pm 123 pm 144 pm 144 PADLÓ +,16 BM +3,7 és parapet -,2 ra A padlóburkolatot fel kell

Részletesebben

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei

1. Egy nemzeti intézmény szerepkörei MNM komplex fejlesztése tervpályázat 2010 ADI Studio Kádár Bálint Miklós Balázs Rab Judit Szemerey Samu építész munkatárs: Darab Írisz kertépítészet: Németh Eszter látványtervek: Gyulai Attila 1. Egy nemzeti

Részletesebben

belsőépítésze feladat

belsőépítésze feladat belsőépítésze feladat Tervezési feladat: Belsőépítészeti koncepcióterv kialakítása és rajzi megjelenítése. (a feladathoz mellékeltük az ügyfél igényeit, az alaprajzot, és a jelenlegi lakás fotóit ill.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS. B/1.1 Az épületek ismertetése

B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS. B/1.1 Az épületek ismertetése 2.sz. mellgklet B) AZ ORSZÁGGYŰLÉS IRODAHÁZA ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL HASZNÁLT EGYÉB ÉPÜLETEK B/1. MŰSZAKI LEÍRÁS B/1.1 Az épületek ismertetése B/1.1.1. Országgyűlés Irodaháza, Budapest, V. Széchenyi

Részletesebben

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : 76561 /221.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda õserõ a hegytetõn Sokan vágynak kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl a Balaton-felvidék páratlanul egyedi környezetébe, ahol nem ébresztõórára kel fel

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Híd utca 1. 4030 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 003 2011. július Rev.01 Page 1 of 9 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ ÉPÍTÉSZ DOKUMENTÁCIÓ szakág rajz terv lépték lap építész B-xx bontási tervek építész B-01 pince alaprajz 1:100 A3 építész

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás NAGY DOBÁS Kocka a zsidónegyedben Tavaly novemberben egy régi trafóházból átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan átépített

Részletesebben

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON 6 lakásos társasház 25 Budapest, Mandula utca 23. LUXUS SZÍNVONALÚ ÉLETVITEL A mandula23 társasház luxus színvonalú életvitelt kínál leendő lakóinak, rengeteg alapáron járó különlegességgel, mint például

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #29 KARCAG PÜSPÖKLADÁNYI ÚT 19. SZ. ALATTI INGATLAN Hrsz.: 6903, 6904 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége Az értékelt ingatlan Karcag központjától

Részletesebben

ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter

ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter A PEST KÖRNYÉKÉN FELÉPÜLT HÁZ ÉPÍTTETÔJE KÜLFÖLDRÔL TÉRT VISSZA CSALÁDOSAN MAGYARORSZÁGRA. AZ ÁLTALA KIVÁLASZTOTT SAROKTELEK REMEK ADOTTSÁGÚ: SÍK TEREPEN,

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

B I L O B A G A R D E N

B I L O B A G A R D E N B I L O B A G A R D E N VEVŐI MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az épület környezete 1.1 Elhelyezkedés Budapest XIX. kerületében a Kossuth Lajos utca 5. szám alatt fekszik az ingatlan fákkal övezett utcában. A telek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Szerződésmódosítás a Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Okmányiroda, 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. szám alatti épületében tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési

Részletesebben

Integráló épíés I. IV. előadás MET.BME.HU 2011 / 2012 I. Szemeszter Kovács Gábor FUTUREAL Csoport főépítésze. Marktstudie 30.06.2010 30.06.

Integráló épíés I. IV. előadás MET.BME.HU 2011 / 2012 I. Szemeszter Kovács Gábor FUTUREAL Csoport főépítésze. Marktstudie 30.06.2010 30.06. Integráló épíés I. IV. előadás MET.BME.HU 2011 / 2012 I. Szemeszter Kovács Gábor FUTUREAL Csoport főépítésze Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 4. Előadás Irodaépület fejlesztés 1. Általános 1.1 Bemutatkozás

Részletesebben