qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi"

Átírás

1 qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Szóbeli témakörök 2015 wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Pete József wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő 1

2 Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök 2015

3 Ciszterci Segédletek Könyvtára 1. (CSK-1)

4 Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök 2015 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs 2015

5 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 2015 Pete József, 2015

6 Tartalom Előszó I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Magyarország gazdasága a XIV XVII. században Károly Róbert gazdaságpolitikája Zsigmond pénzügyei Mátyás gazdasági intézkedései A parasztság helyzete a 15. században A magyar gazdaság a 16. században A 17. század, a magyar romlás százada A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei Európa a század fordulóján Amerika felfedezése Amerika a találkozás előtt Amerika gyarmatosítása A felfedezések hatása Európára A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) A 20-as évek gazdasága Az USA gazdasága és a világgazdasági válság Roosevelt és a New Deal ( ) Németország A sztálini gazdaságpolitika jellemzői Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) A gazdaság talpra állítása Válságévek krónikája A magyar gazdaság a háború után A sztálini típusú gazdaság A gazdasági rendszerváltás II. Népesség, település, életmód Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X XIV. század) A középkori város jellemzői A magyarországi városfejődés kezdetei Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században

7 6.1. A népesség Etnikumok a 18. században Társadalom Budapest fejlődése a hosszú XIX. században Pest-Buda gyarapodása a 19. század első felében Budapest világvárossá válása Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban A természeti környezet A társadalmi tér funkcióváltása Demográfiai helyzet Jövedelmek Jövedelmi különbségek Fogyasztás Lakás, település Öltözködés Társadalombiztosítás, szociálpolitika Egészségügyi állapot Az életszínvonal ára Értékek, emberi kapcsolatok Kulturális fogyasztás Összegzés Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem) Népességrobbanás, demográfiai válság Az elöregedés és népességfogyás Szegénység-gazdagság, észak-dél A civilizációk harca A 20. század nagy népmozgásai A nők helyzete és szerepe a 20. században Urbanizáció Társadalomszerkezeti változások III. Egyén, közösség, társadalom Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma) Az oktatás jellege Az egyetemek A skolasztika

8 10.4. A lovag - a harcos A szerzetesség átalakulása A koldulórendek Államalapítás és az új rend megszilárdulása (Géza fejedelem és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán uralkodása) Az államszervezés kezdetei - Géza fejedelem Szent István államszervezése Szent László király uralma ( ) Kálmán uralkodása ( ) Hunyadi Mátyás uralkodása A kezdetek A reformok ( ) A központosítás időszaka ( ) A déli végek A cseh háborúk Az osztrák háború A trónutódlás kérdése A külpolitika értékelése A reneszánsz mecénás Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI XVIII. században A reformkor és az 1848-as átalakulás (rendi társadalom és politika, reformkor fő kérdései, márciusi forradalom, áprilisi törvények) A reformkor előzményei A reformkori politizálás színterei A reformpolitika területei, témái Politikai stratégiák A népesség a reformkor küszöbén A rendi tagoltság (- születési alapon) Vallási megoszlás még jelentős A reformkori országgyűlések A márciusi forradalom A Batthyány-kormány Az áprilisi törvények Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János) Bethlen István

9 15.2. Teleki Pál Kádár János IV. Modern demokráciák működése Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése ( ) Észak-Amerika gyarmatosítása A gyarmatok és Anglia ellentéte A függetlenségi háború Az Egyesült Államok alkotmánya (1787) Az Egyesült Államok fejlődése a két forradalom között A polgárháború előzményei Polgárháború ( ) A háború után Az Egyesült Államok mint nagyhatalom A fejlődés útjai A mai magyar demokrácia működése ( ) A demokrácia alapelvei, alkotmányos alapelvek Országgyűlési választások Alkotmányos berendezkedés A modern Európa (szovjet blokk és rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában, európai integráció, német kérdés) A szovjet blokk kiépülése A kelet-európai rendszerváltás Az európai integráció A német kérdés Az ENSZ és az Európai Unió intézményrendszere, működése Az ENSZ Az Európai Unió intézményrendszere V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus) Athén Spárta A principatus A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I X. század) A kereszténység kialakulása A kereszténység terjedése

10 21.3. Róma és a keresztények A keresztényüldözések Az államvallássá válás Teológiai viták a keresztény ókorban Az egyházszervezet A szerzetesség kezdetei A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői A felvilágosult abszolutizmus politikája A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban A náci és a bolsevik ideológia Szovjet-Oroszország és a bolsevizmus Németország és a nácizmus VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Az iszlám és az arab hódítás Magyar-török küzdelmek és együttélés a XIV XVI. században Zsigmond és a török Hunyadi János és a török kérdés Mátyás és a déli végek A Jagellók török politikája. Mohács Az ország három részre szakadása A várháborúk A hódoltság Az Erdélyi Fejedelemség születése Báthori István fejedelemsége ( ) A tizenötéves háború előzményei A háború lefolyása Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról A katolikus megújulás és Pázmány Péter Zrínyi Miklós ( ) A főnemesi összeesküvés Lipót kísérlete az abszolutizmus bevezetésére Az 1683-as török támadás A háború első szakasza ( ) A háború második szakasza ( ) A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései

11 27.1. A szabadságharc előzményei A szabadságharc kitörése A szabadságharc megszervezése A tetőpont és a megbékélés Magyarország a második világháborúban A második Teleki-kormány ( ) Bárdossy László miniszterelnöksége A Kállay-kormány (1942. március március) A megszállt ország A hadszíntérré vált ország Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere A válság Az új szakasz Az 1956-os forradalom Közvetlen előzmények A forradalom első szakaszának eseményei A forradalom második szakasza A hidegháború A hidegháború általános jellemzése A hidegháború kialakulása ( ) A klasszikus hidegháború ( ) A détante és az enyhülés ( ) A feszültségek újjáéledése ( ) A kis hidegháború ( ) A hidegháború vége ( )

12 Előszó A történelem emelt szintű érettségi szóbeli vizsgarészére 30 témakört ír elő a jogszabály. Ezen témakörök azonban többféle tételvariációt is lefedhetnek. Az alábbiakban ezekre mutatunk néhány korántsem kizárólagos, semmiképpen sem a teljesség igényével fellépő példát adni. Az érettségire való felkészülést segíti a követelményrendszer alapos ismerete (kompetenciák és tartalmi követelmények), valamint a vizsgarendszer sajátosságainak figyelembe vétele. Hozzá kell tenni, hogy a jelen segédkönyv csupán egyike a forgalomban levő tucatnyi, a felkészülést segítő könyvnek. Erősségét különlegességét több tényező adhatja. 1. Az online megjelenés folytán a kötet a diákok számára elérhető különböző platformokon is (PC, tablet, mobiltelefon). 2. Az online megjelenés lehetővé teszi a különböző web helyeken található vonatkozó információk gyors elérését, ezáltal a témavázlatok háttéranyaga tetszőlegesen bővíthető. 3. A segédletet gyakorló középiskolai tanár készítette, aki mögött mintegy két évtizedes tanítási gyakorlat áll, emellett mintegy másfél évtizedes érettségiztető és mintegy évtizedes emelt szintű vizsgáztatói múlt is. Mindezek alapján bátran ajánlom a kötetet minden emelt szintű érettségire készülő jelöltnek! A későbbi kiadások javítása érdekében kérem, hogy észrevételeit, javaslatait jelezze az alábbi címen: A szerző 11

13 I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Magyarország gazdasága a XIV XVII. században 1.1. Károly Róbert gazdaságpolitikája Károly Róbert gazdaságpolitikáját a folyamatos reformok jellemezték. 1. Pénzreform A pénzreform bevezetésének oka: üres a kassza, pénzügyi, gazdasági káosz jellemzi az országot. - Nekcsei Dömötör (kincstartó): 1325, aranyforint, később ezüstdénár bevezetése. 2. Bányareform Korábban a bányászat királyi monopólium volt, a bányabér (urbura) a királyé. (Az arany 1/10- e, az ezüst 1/8-a.) Az 1320-as években bevezette a nemesfémforgalom monopóliumát. Az érc kb. 40 %-a a királyé, az urbura 1/3-a a földesúré lett 3 Adózás A kötelező pénzbeváltás megszűnésével a kamara haszna megszűnt. Helyette bevezette a portális adót (kapuadó). Ez a jobbágyokra terjedt ki ez volt az első közvetlen, állami adó. 4, Regálé Mellette fontossá váltak az egyéb királyi jogon szedett jövedelmek (regálé) is. - Vámok: harmincad (Nyugat és Észak felé) és huszad (Kelet és Dél felé). - Kiváltságolt népek, városok adója. - Rendkívüli adó (ritka, rendi jellegű) , Visegrád: kereskedelmi szerződés Zsigmond pénzügyei 1. Rendes jövedelmek A rendes jövedelmek szerkezete Zsigmond korában nagyjából megfelelt az Anjou-korabeli jövedelmek szerkezetének. Főbb forrásai: jobbágyok adói, városok adói, só- és nemesfémmonopólium, lucrum camarae, egyéb. Összege Forintra rúgott. Szerkezetének jellemzői: - Fele ásványkincsekből. - Az adók 3/4-e a parasztoktól. - A jövedelem alig 6%-a származott a külkereskedelemből. 12

14 2. Rendkívüli jövedelem A rendes jövedelmek mellett egyre nagyobb szerepet játszottak a rendkívüli jövedelmek. Ezek forrása többféle lehetett: - Az egyház megadóztatása egyházi birtokok feletti rendelkezés. - Egyes területek elzálogosítása, eladása. - Rendkívüli adó kivetése. - Pénzrontás. Összesen talán fél millió Forint bevételhez jutott ezáltal Zsigmond Mátyás gazdasági intézkedései Mátyás gazdasági intézkedései részben az uralkodói koncepcióból, részben a pénzügyi szükségletekből eredtek. Ennek elemei a következők: - A kincstartóság megerősítése élén Ernuszt János ben a megnövekedett igényeknek megfelelően bevezette a tributum fisci regalist, a portális lucrum camarae helyett. Ennek lényege az adóalap növelése: megszűntek a mentességek, valamint a porta helyett a háztartás lesz az adózás alapegysége. - Egyre fontosabbá válik a hadiadó, melyet akár évente többször is kivetett. - Fennmaradtak továbbá az egyéb jövedelmek is: kiváltságolt népek adója, só, bánya, pénzverés, vám. Összesen: Ft lehetett Mátyás jövedelme. Ez a túladóztatás azonban tartósan nem maradhatott fenn Mátyás halála után meg is szűnt! 1.4. A parasztság helyzete a 15. században - A mintegy 3,5-3,9 m fő 90 %-a jobbágy. Jogilag egységes, de vagyonilag differenciálódik. Egyrészről zajlik a zselléresedés, ezzel párhuzamosan pedig a nagygazdák pusztabérlete. - A pusztásodás hátterében nem a hanyatlás, hanem az összeköltözés és az agrárkonjunktúra állt. - A fellendülés miatt fejlődött a paraszti árutermelés, amit azonban a nemesség korlátozni igyekezett. Ez feszültséget is okoz (1504-ben a szabad költözés korlátozása). 13

15 1.5. A magyar gazdaság a 16. században A politikai széttagoltság és háborúk ellenére a gazdasági élet jelentősen fejlődött, résztvevői anyagilag gyarapodtak. Az európai gazdaság kora újkori átalakulása ehhez kedvező lehetőségeket adott. 1, Európa gazdasági vérkeringésében. Demográfiai növekedés + hadügyi forradalom = agrárkonjunktúra. - Kivitel: marha, bor, réz, ezüst. - Behozatal: posztó, luxuscikk, iparcikk. Magyarország külkereskedelmi mérlege ennek ellenére pozitív, egészen a 18. századig. 2. A három részre szakadt ország egységes gazdasága A külkereskedelem fellendüléséhez a háborús viszonyok is hozzájárultak: a nyugati kereskedők magyarországi kereskedők segítségére szorultak jelentős hasznot hajtva így az országnak. A három országrész számára a kereskedelmi kapcsolatok fenntartása kényszer és érdek is volt hozzájárulva az ország egységes gazdaságához. A kereskedelemnek megjelentek a vámszedői és csempészei is. E téren a szembenálló felek között többször megegyezés is született. A századvégi hosszú háború azonban súlyos csapást mért erre a kereskedelemre is. 3. Városhálózatunk fejlődésének jellegzetességei Az európainál ritkább városhálózat a 16. században súlyos csapásokat szenvedett. Pozsony, Kassa, Nagyszombat, Győr, prosperáltak ez időben. A hódoltsági és egyéb mezővárosok a marhahajtásból gyarapodtak. A városi ipar lemaradása Európától azonban tovább nőtt, csupán a posztó- és ötvösipar ért el némi fellendülést. 4. A vállalkozás első virágkora Szakály Ferenc a vállalkozás első virágkorának tartja ezeket az évtizedeket. Ennek derékhadát a hódoltsági parasztpolgárok adták. A legnagyobb karriert azonban a királyság városaiba költözők futották be, köztük Thököly Sebestyén 1593-ban bárói címet nyert. A parasztpolgárság mellett a nemesség is igen komoly szerepet játszott a kereskedelemben. Vámmentességük révén számukra a külkereskedelem mellett a belkereskedelem is jól jövedelmezett. Terjedt a majorsági gazdálkodás is. Összességében elmondható, hogy a háborús viszonyok ellenére a kor embere nem élt világvége hangulatban, a gazdasági lehetőségeket minél nagyobb mértékben igyekezett kihasználni a maga javára A 17. század, a magyar romlás százada 1. Előremutató jelek 14

16 - Tokaj felvirágzása - Főúri kertészet állt magasabb szinten 2. A gazdasági visszaesés tényezői: - A majorsági gazdálkodás terjedésének lassulása - A marhahajtás hanyatlása - A visszafoglaló háborúk pusztításai - A táj elvadulása, a vizek térhódítása, erdők pusztulása (védművekhez!) 15

17 2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 2.1. Európa a század fordulóján 1. Kilábalás a válságból - A 14. század válsága után demográfiai, mezőgazdasági, gazdasági fejlődés indult a 15. században. - Megerősödött az atlanti parti hajózás. - A gazdasági fellendülés következtében aranyéhség bontakozott ki. - Fontos probléma volt, hogy a levantei kereskedelmet Velence és a Török Birodalom monopolizálta. 2. A hajózás fejlődése - Kifejlesztették a karavellát, mely egy összetett vitorlarendszerű, több árbocos, magas építésű, hátsó kormányos, mély járatú, tonnás hajó. - Elterjedt az iránytű az araboktól, megjelentek a portolánok (iránytűtérképek) - Toscanelli térképe 3. Portugál felfedezések a, Felfedezések - Tengerész Henrik tengerészeti iskolája - a reconquista folytatása Afrikában - Bartolomeo Diaz, 1487: a Jóreménység-fok elérése - Vasco da Gama, 1498: India elérése (?) b, Gyarmatosítás - a gyarmatok kereskedelmi támaszpontok - az arab kereskedők letörése - fűszerek: óriási haszon - Lisszabon felértékelődése Később: Brazília - cukornád -- Afrika - rabszolga 2.2. Amerika felfedezése 1. Spanyolország a katolikus királyok alatt a, 1479: Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella házassága b, 1492: Granada elfoglalása a zsidók kiűzése az első spanyol nyelvtan 16

18 2. Kolumbusz augusztus 3 - október12: az első út - Összesen négy út, de nem tudta, hogy hol járt - Kezdetben nem reménykeltő 3. Magellán - A cél: közvetlen út Indiába, a portugálok megkerülésével : az út során Magellán meghal (Antonio Pigafetta) 2.3. Amerika a találkozás előtt 1. Az amerikai kultúrák jellegzetességei a, Népesség: éve vándoroltak be, mongolid - kis népsűrűség, megkésettség b, Kultúra: nincs igavonó állat, kerék. Csak színes- és nemesfémek c, Elzártság: egymástól és Európától d, Kapcsolatok: rómaiak, polinézek, vikingek, (franciák?) írek - rendszertelen! 2. Közép-Amerika (Kukorica!) a, Aztékok, sz., Mexikói-fennsík - kereskedő, harcos birodalom, de ingatag b, Maják, 4-10, sz. - őserdő, városállamok, piramistemplomok, írás, naptár - hirtelen elvándorlás (mg-i, vallási okok?) (c, Olmékok: Mexikói-öböl, írás, naptár, piramis) 3. Az Inka Birodalom (Burgonya, kukorica) - fejlett kultúrák a Kr. e. I. évezredtől (Chavín) - Inka-kecsua kultúra (a chima kultúrával azonos időszakban) - Városok, úthálózat (Csak a főút 5000 km-es!) - kézművesség 2.4. Amerika gyarmatosítása 1. A hódítás a, Cortez, 1519: Mexikó (aztékok) b, Pizarro, 1531: Peru (inkák) - belső harcok (Atahualpa Huascar) 17

19 c, Alvarado, 1523: Yucatán (maják) 2. és következményei a, Nemesfémbányászat a 17. sz. közepéig a kontinensen (Potosí a világ egyik legnépesebb városa a korszakban!) b, Ültetvények a szigeteken, majd a kontinensen is. c, Az indiánok kipusztulása, rasszok keveredése. d, A Fekete Legenda az indiánok és a szerzetesek e, A jezsuita missziók: : redukciók Paraguayban 3. Amerika a világkereskedelemben a, Amerika: nemesfém, kukorica, dohány, koka b, Európa: vas, textil - Afrikába c, Afrika: rabszolga - Amerikába d, Ázsia: nemesfémért fűszer, luxuscikk Európába Európai tőkefelhalmozás, új növények, új piacok 2.5. A felfedezések hatása Európára 1. Az árforradalom Az árak tartós, drasztikus emelkedése a században. - elsősorban a terméseredmények befolyásolták - a nemesfém beáramlás 1660 után lendült fel (főleg Ázsiába ment!) Végső soron a népesség és a fizetőképes kereslet növekedésének tulajdonítható A kereslet a luxuscikkek helyett a közfogyasztási és a mezőgazdasági termékek felé fordult 2. A világgazdaság létrejötte - kereskedelmi háromszögek - centrum félperiféria periféria 3. Az európai gazdaság átalakulása a, Népességnövekedés - a klíma javulása, új növények megjelenése biztonságosabb ellátás - jó ember/föld arány b, Árforreadalom, agrárolló hatása - nyugaton a parasztság kevésbé függő helyzetből indult, ezért tovább lazult a helyzete, keleten a függés megerősödött c, Ipar - Verlag-system, manufaktúra 18

20 d, A kereskedelem átalakulása - volumenében (megsokszorozódás) - összetételében (luxus helyett tömegáru - már a századtól!) - irányában (a Levante helyett az atlanti - már a századtól!) e, Az üzleti élet - korszerű üzletmenet (kettős könyvelés, monopólium, Rt., tőzsde) - kereskedelmi társaságok (1554: Moszkvai; 1600: Brit Kelet-Indiai; 1602: Holland Kelet-Indiai) 19

21 3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) 3.1. A 20-as évek gazdasága A. A genovai tanácskozás (1922) Európa gazdasági újjárendezése. A cári tartozások kérdése: csak a háború előtti adósságokat fizeti. A franciák nem engednek a jóvátételből, hiába közvetítenek a britek. B. A rapallói szerződés (1922) Szovjet-német szerződés - diplomáciai kapcsolatok felvétele - kölcsönös lemondás a jóvátételekről - kereskedelmi kapcsolatok felvétele (legnagyobb kedvezmény elve) C. Bonyodalmak a jóvátétel körül január: késedelmes fizetés a Ruhr-vidék francia megszállása. Passzív ellenállás a megszállás kudarca. D. A Dawes-terv és hatása (1924 júl.) Jóvátételi konferencia: cél a német fizetőképesség helyreállítása. - Hitelek az USA-ból. - A győztesek igényeit visszafogottabban fogalmazta meg lehetséges az enyhülés. - Stresemann: rajnai biztonsági szerződés a határ helyreállításáért. - Curzon, Briand is elfogadja: a törvénytelenül megszállt területek kiürítése. A megbékélés került kormányra Angliában és Franciaországban is. E. A locarnói fordulat (1925, Locarno-London) Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Belgium Németország - a német-francia és a német-belga határ szavatolása. (Keleten francia-lengyel, franciacseh külön-megállapodás.) - francia-német vas-szén egyezmény (a Montánunió előfutára.) F. A Young-terv (1929) A második jóvátételi konferencia. Young: végleges jóvátétel megállapítása: 59 év, 1,4 md DM. A gazdasági szuverenitás megszerzése. 20

22 3.2. Az USA gazdasága és a világgazdasági válság A. A Big Business ( ) - A fellendülés legnagyobb haszonélvezője : 40 %-os növekedés. A kölcsönök visszaáramlása. Pragmatikus, olcsó külpolitika. - Problémák: város és vidék; É-D; szesztilalom (csempészet, maffia, korrupció, bűnözés) B. A válság kirobbanása (1929. okt. 24.) Fekete csütörtök tőzsdekrach túltermelési válság. C. A válság kibontakozása Tőzsdekrach a bankok fizetésképtelenek leálltak a beruházások a termelés csökkent a fogyasztás csökkent nőtt a munkanélküliség csökkent a fogyasztás a mg. válsága agrárolló a pénzügy és a kereskedelem összeomlása. D. A válság társadalmi következményei - kis- és középüzemek csődje - tőkekoncentráció - társadalmi elégedetlenség a szélsőségek előretörése E. Válságkezelő intézkedések: - költségvetés lefaragása, defláció, protekcionizmus: a termelés, fogyasztás csökkenése, a munkanélküliség növekedése. - Keynes alapvető elméleti munkáját csak 1936-ban írta. (A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete.) 3.3. Roosevelt és a New Deal ( ) A. Franklin Delano Roosevelt politikája New Deal (Új irányvonal, új osztás) a politikában a válság megoldására ( agytröszt ). Állami beavatkozás. száz nap 70 új tv - a legégetőbb ínség csillapítása - a gazdaság gyors szanálása - pénzügyi konszolidáció, a dollár leértékelése márc. 4. Bankzárlat. Banktörvény. - a bankbetét tömeges kivételének tilalma. - aranykivitel tilalma. - a banknyitás miniszteri engedélyhez kötött. - a dollár levétele az aranyalapról inflációs gazdaságpolitika. 21

23 Eredménye: a bankválság leküzdése. B. A mezőgazdaság helyreállítása (AAA) - A mezőgazdaság válsága (Steinbeck: Érik a gyümölcs) május: törvény a mezőgazdaság helyreállításáról. A termelés és a fogyasztás egyensúlya. - vetésterület és állatállomány csökkentése kárpótlással. - adósságtörlesztési haladék. - rögzített árak, kvóták, állami felvásárlás C. A nemzeti ipar helyreállítása Tv. Állami, inflációs gazdaságpolitika. közmunkák, infrastruktúra. - ipari vállalkozások szabályozása - iparügyi kormánybizottság - állami iparfejlesztés A tisztességes verseny kódexe. - a termelés mennyisége - technikai folyamatok - munkásvédelem (kollektív szerződés, szakszervezetek, gyermekmunka tilalma, munkabér és munkaidő limitálása.) Közmunkaügyi Hivatal - Polgári Tartalék Hadtest - Tennessee-völgy helyreállítása. Szövetségi Rendkívüli Segélyhivatal Eredmény: racionalizált nagyvállalat. A konzervatív gazdaságpolitika 1935-ben visszavonatta a New Deal-törvényeket, de azt új formában adatta ki. D. 1935: a New Deal második szakasza Intézkedések... - a munkanélküliség leküzdése - a munkaadók és munkavállalók viszonyának rendezése - TB A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság reformja saját embereivel tölti fel A pártellenzék visszaszorítása...és a közvélemény megnyerése 22

24 - Propaganda, önbizalom-növelés. Rádióbeszédek a kandalló előtti beszélgetések. - Kék sas akció: A kormány gazdaságpolitikáját támogató vállalatok termékeinek védjegye. E. Elmélet és gyakorlat Keynes-i gyakorlat elmélet nélkül. A piaci, demokratikus játékszabályokat figyelembe vevő, szerves beavatkozás a diktatórikus, adminisztratív helyett Németország A. A weimari Németország - Gazdasági, társadalmi, politikai, külpolitikai káosz a háború után - Stresemann: teljesítési politika külpolitikai konszolidáció - Gazdasági világgazdasági fellendülés, az infláció letörése B, A válság és következményei - 50 %-os munkanélküliség - politikai egyensúlytalanság - a közrend megbomlása utcai pártcsatározások - A szélsőségek megerősödése: NSDAP 1928: 2,6%; 1930: 18,3% 1932: lausanne-i jóvátételi konferencia: No. már csak 3 md márkával tartozik, de a német gazdaság és demokrácia már összeomlott. C, A hitleri Németország gazdaságpolitikája Közmunka-programok, irányított gazdaság. A munkanélküliség leküzdése : 102 %-os növekedés Fegyverkezés és életszínvonal 1942-ig : Neuer Plan, Schacht Goebbels Négyéves Terv Hivatala 3.5. A sztálini gazdaságpolitika jellemzői A. A hadikommunizmus A hadikommunizmus alapjai A szocializmust rövid úton bevezethetőnek tartották. Nem kényszerintézkedésnek, hanem a végcél megvalósításának tekintették a gazdaság átalakítását, a hadikommunizmust. Elemei: államosítás, tervutasítás, munkakényszer 23

25 Mintái: marxizmus, német hadiszocializmus, orosz paternalista állam Kísérlet a pénz nélküli gazdaság bevezetésére (közgazdasági dilettantizmus Preobrazsenszkij, Buharin) A tervgazdaság kiépítése - Infláció: deficitfinanszírozás - A piac helyett állami tervezés 1917: a termelés és elosztás munkásellenőrzése. A magánbankok államosítása 1918: a részvények elkobzása. A kölcsönök semmisek. A külkereskedelem államosítása ig: A magánüzemek államosítása. Gazdasági bürokrácia (ágazati és területi irányítás de csak az ipar 5-10 %-át igazgatta. Pártállami diktatúra. Gazdasági hanyatlás. A piac helyett a szabályozott elosztás. Hadjárat a falu ellen 1918 tavaszán lezajlott a földreform. A földosztás nem ingyenes, mert a parasztok megtakarított pénze közben elértéktelenedett. A földek 1/3-a magánparaszti birtok volt, amit elvettek. A kispolgárinak, tulajdonra törekvőnek, tulajdonnal rendelkezőnek tekintett parasztság azonban a bolsevikok számára eleve ellenség volt. A falu elleni hadjárat menete: - a szegényparasztságot a gazdagparasztság, a kulákok ellen fordítani de. csak a parasztság 4 %-a volt szegény és 2 %-a gazdag. A többi önálló... - cél: a kulákság letörése, bolsevik bázis kiépítése, élelmiszerhez jutás - beszolgáltatás. A falu azonban ellenáll. A hadikommunizmus következményei A munkásság helyzete 1917 októbere után romlik. A munkásság létszáma felére, az ipari termelés negyedére, a termelékenység harmadára esik vissza. Az értelmiség és a munkásság csalódása proletár szabotázs. A szabad munkaerőpiacot szakszervezetestől, sztrájkostól elsöpri a munkakényszer. A parasztság nem támogatja a beszolgáltatás politikáját. Éhség, feketepiac, bűnözés. A városi lakosság élelmezésének %-a a feketepiacról származott. A közszolgáltatások ingyenessége (közüzemi, lakásfenntartási díjak eltörlése) az elkobzott vagyonokból. 24

26 Az egyetlen bevételi forrás az államosítás: egyházi vagyon. Az egyház törvényen kívül helyezése szekularizálás. B. A NEP 1921: Kronstadt villámcsapásként világította meg a valóságot (Lenin) A X. Kongresszus a munkás-paraszt szövetség helyreállítása - a gazdaság helyreállítása, áru- és pénzviszonyok, érdekeltség - a terményfelesleg szabad értékesítése. Visszavonulás a polgári forradalom alapállására. A bolsevik forradalom hiba volt! Lenin: a NEP csak átmenet re a mg. tkp. regenerálódott. Ipari fellendülés: a kisipar magánkézbe, a középipar bérbe adása. A gazdasági könnyítések mellett azonban a hatalomból nem engedtek. C. A bolsevik gazdaságpolitika 1928 után A NEP vége 1927: fellendülés, kulákság (Buharin, 1928: Gazdagodjatok!) A hatalmi-ideológiai harcok lezárulta után új gazdaságpolitika A gazdasági önállóság teljes felszámolása Preobrazsenszkij: eredeti szocialista felhalmozás a parasztságtól elvett többletadó adja az iparfejlesztés anyagi alapját. A bolsevik, tervutasításos gazdaság A mg. kollektivizálása (1928-) A sztálini iparosítás anyagi és emberi erőforrása Ádám- Éva szovjet paradicsom evés nélkül A NEP szerves fejlődésének megtörése. Következmények: - 1,5-2 m ember éhhalála - 2,8 m ember deportálása Szibériába zöme ott pusztul : spontán paraszti ellenállás Ny-Ukrajnában, É-Kaukázusban, Kazahsztánban - kevesebb termelés, több elvonás újabb éhínségek : a mg válsága. Iparosítás Alapok: - tőkehiány elvonások a mg-tól 25

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20 század közepéig

Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20 század közepéig SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA KÖZGAZDASÁGI FAKULTÁS 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Magyarország gazdaságtörténete

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Budapest geopolitikai helyzete

Budapest geopolitikai helyzete Budapest geopolitikai helyzete Miért éppen itt? A Kárpát-medence legenergikusabb pontja. Medence-közepi fekvés, a centrális úthálózat központja A Duna vízi útja. Ideális dunai átkelőhely a nemzetközi utakat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA Burgerné Gimes Anna AZ EURÓPAI UNIÓBA ÚJONNAN BELÉPETT ÉS JELÖLT ORSZÁGOK GAZDASÁGA DIALÓG CAMPUS KIADÓ : BUDAPEST-PÉCS Tartalom Táblázatok jegyzéke 13 Ábrajegyzék 17 Bevezetés 19 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 21

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

A visegrádi négyek gazdaságpolitikája

A visegrádi négyek gazdaságpolitikája Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben Kutatóműhely 3920-1/2016/FEKUT (EMMI) A visegrádi négyek gazdaságpolitikája Áttekintés

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65 TARTALOM ELŐSZÓ HELYETT 11 1. FEJEZET / A GAZDASÁGPOLITIKA SZEREPE A MODERN GAZDASÁGOKBAN Veress József 1.1 Gazdaságpolitika: első megközelítés 13 1.2 A gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 15 1.3 A

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben