qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi"

Átírás

1 qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Szóbeli témakörök 2015 wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Pete József wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő 1

2 Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök 2015

3 Ciszterci Segédletek Könyvtára 1. (CSK-1)

4 Pete József Történelem emelt szintű érettségi Szóbeli témakörök 2015 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs 2015

5 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 2015 Pete József, 2015

6 Tartalom Előszó I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Magyarország gazdasága a XIV XVII. században Károly Róbert gazdaságpolitikája Zsigmond pénzügyei Mátyás gazdasági intézkedései A parasztság helyzete a 15. században A magyar gazdaság a 16. században A 17. század, a magyar romlás százada A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei Európa a század fordulóján Amerika felfedezése Amerika a találkozás előtt Amerika gyarmatosítása A felfedezések hatása Európára A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) A 20-as évek gazdasága Az USA gazdasága és a világgazdasági válság Roosevelt és a New Deal ( ) Németország A sztálini gazdaságpolitika jellemzői Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) A gazdaság talpra állítása Válságévek krónikája A magyar gazdaság a háború után A sztálini típusú gazdaság A gazdasági rendszerváltás II. Népesség, település, életmód Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X XIV. század) A középkori város jellemzői A magyarországi városfejődés kezdetei Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században

7 6.1. A népesség Etnikumok a 18. században Társadalom Budapest fejlődése a hosszú XIX. században Pest-Buda gyarapodása a 19. század első felében Budapest világvárossá válása Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban A természeti környezet A társadalmi tér funkcióváltása Demográfiai helyzet Jövedelmek Jövedelmi különbségek Fogyasztás Lakás, település Öltözködés Társadalombiztosítás, szociálpolitika Egészségügyi állapot Az életszínvonal ára Értékek, emberi kapcsolatok Kulturális fogyasztás Összegzés Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem) Népességrobbanás, demográfiai válság Az elöregedés és népességfogyás Szegénység-gazdagság, észak-dél A civilizációk harca A 20. század nagy népmozgásai A nők helyzete és szerepe a 20. században Urbanizáció Társadalomszerkezeti változások III. Egyén, közösség, társadalom Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma) Az oktatás jellege Az egyetemek A skolasztika

8 10.4. A lovag - a harcos A szerzetesség átalakulása A koldulórendek Államalapítás és az új rend megszilárdulása (Géza fejedelem és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán uralkodása) Az államszervezés kezdetei - Géza fejedelem Szent István államszervezése Szent László király uralma ( ) Kálmán uralkodása ( ) Hunyadi Mátyás uralkodása A kezdetek A reformok ( ) A központosítás időszaka ( ) A déli végek A cseh háborúk Az osztrák háború A trónutódlás kérdése A külpolitika értékelése A reneszánsz mecénás Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI XVIII. században A reformkor és az 1848-as átalakulás (rendi társadalom és politika, reformkor fő kérdései, márciusi forradalom, áprilisi törvények) A reformkor előzményei A reformkori politizálás színterei A reformpolitika területei, témái Politikai stratégiák A népesség a reformkor küszöbén A rendi tagoltság (- születési alapon) Vallási megoszlás még jelentős A reformkori országgyűlések A márciusi forradalom A Batthyány-kormány Az áprilisi törvények Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János) Bethlen István

9 15.2. Teleki Pál Kádár János IV. Modern demokráciák működése Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése ( ) Észak-Amerika gyarmatosítása A gyarmatok és Anglia ellentéte A függetlenségi háború Az Egyesült Államok alkotmánya (1787) Az Egyesült Államok fejlődése a két forradalom között A polgárháború előzményei Polgárháború ( ) A háború után Az Egyesült Államok mint nagyhatalom A fejlődés útjai A mai magyar demokrácia működése ( ) A demokrácia alapelvei, alkotmányos alapelvek Országgyűlési választások Alkotmányos berendezkedés A modern Európa (szovjet blokk és rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában, európai integráció, német kérdés) A szovjet blokk kiépülése A kelet-európai rendszerváltás Az európai integráció A német kérdés Az ENSZ és az Európai Unió intézményrendszere, működése Az ENSZ Az Európai Unió intézményrendszere V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus) Athén Spárta A principatus A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I X. század) A kereszténység kialakulása A kereszténység terjedése

10 21.3. Róma és a keresztények A keresztényüldözések Az államvallássá válás Teológiai viták a keresztény ókorban Az egyházszervezet A szerzetesség kezdetei A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői A felvilágosult abszolutizmus politikája A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban A náci és a bolsevik ideológia Szovjet-Oroszország és a bolsevizmus Németország és a nácizmus VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Az iszlám és az arab hódítás Magyar-török küzdelmek és együttélés a XIV XVI. században Zsigmond és a török Hunyadi János és a török kérdés Mátyás és a déli végek A Jagellók török politikája. Mohács Az ország három részre szakadása A várháborúk A hódoltság Az Erdélyi Fejedelemség születése Báthori István fejedelemsége ( ) A tizenötéves háború előzményei A háború lefolyása Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról A katolikus megújulás és Pázmány Péter Zrínyi Miklós ( ) A főnemesi összeesküvés Lipót kísérlete az abszolutizmus bevezetésére Az 1683-as török támadás A háború első szakasza ( ) A háború második szakasza ( ) A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései

11 27.1. A szabadságharc előzményei A szabadságharc kitörése A szabadságharc megszervezése A tetőpont és a megbékélés Magyarország a második világháborúban A második Teleki-kormány ( ) Bárdossy László miniszterelnöksége A Kállay-kormány (1942. március március) A megszállt ország A hadszíntérré vált ország Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere A válság Az új szakasz Az 1956-os forradalom Közvetlen előzmények A forradalom első szakaszának eseményei A forradalom második szakasza A hidegháború A hidegháború általános jellemzése A hidegháború kialakulása ( ) A klasszikus hidegháború ( ) A détante és az enyhülés ( ) A feszültségek újjáéledése ( ) A kis hidegháború ( ) A hidegháború vége ( )

12 Előszó A történelem emelt szintű érettségi szóbeli vizsgarészére 30 témakört ír elő a jogszabály. Ezen témakörök azonban többféle tételvariációt is lefedhetnek. Az alábbiakban ezekre mutatunk néhány korántsem kizárólagos, semmiképpen sem a teljesség igényével fellépő példát adni. Az érettségire való felkészülést segíti a követelményrendszer alapos ismerete (kompetenciák és tartalmi követelmények), valamint a vizsgarendszer sajátosságainak figyelembe vétele. Hozzá kell tenni, hogy a jelen segédkönyv csupán egyike a forgalomban levő tucatnyi, a felkészülést segítő könyvnek. Erősségét különlegességét több tényező adhatja. 1. Az online megjelenés folytán a kötet a diákok számára elérhető különböző platformokon is (PC, tablet, mobiltelefon). 2. Az online megjelenés lehetővé teszi a különböző web helyeken található vonatkozó információk gyors elérését, ezáltal a témavázlatok háttéranyaga tetszőlegesen bővíthető. 3. A segédletet gyakorló középiskolai tanár készítette, aki mögött mintegy két évtizedes tanítási gyakorlat áll, emellett mintegy másfél évtizedes érettségiztető és mintegy évtizedes emelt szintű vizsgáztatói múlt is. Mindezek alapján bátran ajánlom a kötetet minden emelt szintű érettségire készülő jelöltnek! A későbbi kiadások javítása érdekében kérem, hogy észrevételeit, javaslatait jelezze az alábbi címen: A szerző 11

13 I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Magyarország gazdasága a XIV XVII. században 1.1. Károly Róbert gazdaságpolitikája Károly Róbert gazdaságpolitikáját a folyamatos reformok jellemezték. 1. Pénzreform A pénzreform bevezetésének oka: üres a kassza, pénzügyi, gazdasági káosz jellemzi az országot. - Nekcsei Dömötör (kincstartó): 1325, aranyforint, később ezüstdénár bevezetése. 2. Bányareform Korábban a bányászat királyi monopólium volt, a bányabér (urbura) a királyé. (Az arany 1/10- e, az ezüst 1/8-a.) Az 1320-as években bevezette a nemesfémforgalom monopóliumát. Az érc kb. 40 %-a a királyé, az urbura 1/3-a a földesúré lett 3 Adózás A kötelező pénzbeváltás megszűnésével a kamara haszna megszűnt. Helyette bevezette a portális adót (kapuadó). Ez a jobbágyokra terjedt ki ez volt az első közvetlen, állami adó. 4, Regálé Mellette fontossá váltak az egyéb királyi jogon szedett jövedelmek (regálé) is. - Vámok: harmincad (Nyugat és Észak felé) és huszad (Kelet és Dél felé). - Kiváltságolt népek, városok adója. - Rendkívüli adó (ritka, rendi jellegű) , Visegrád: kereskedelmi szerződés Zsigmond pénzügyei 1. Rendes jövedelmek A rendes jövedelmek szerkezete Zsigmond korában nagyjából megfelelt az Anjou-korabeli jövedelmek szerkezetének. Főbb forrásai: jobbágyok adói, városok adói, só- és nemesfémmonopólium, lucrum camarae, egyéb. Összege Forintra rúgott. Szerkezetének jellemzői: - Fele ásványkincsekből. - Az adók 3/4-e a parasztoktól. - A jövedelem alig 6%-a származott a külkereskedelemből. 12

14 2. Rendkívüli jövedelem A rendes jövedelmek mellett egyre nagyobb szerepet játszottak a rendkívüli jövedelmek. Ezek forrása többféle lehetett: - Az egyház megadóztatása egyházi birtokok feletti rendelkezés. - Egyes területek elzálogosítása, eladása. - Rendkívüli adó kivetése. - Pénzrontás. Összesen talán fél millió Forint bevételhez jutott ezáltal Zsigmond Mátyás gazdasági intézkedései Mátyás gazdasági intézkedései részben az uralkodói koncepcióból, részben a pénzügyi szükségletekből eredtek. Ennek elemei a következők: - A kincstartóság megerősítése élén Ernuszt János ben a megnövekedett igényeknek megfelelően bevezette a tributum fisci regalist, a portális lucrum camarae helyett. Ennek lényege az adóalap növelése: megszűntek a mentességek, valamint a porta helyett a háztartás lesz az adózás alapegysége. - Egyre fontosabbá válik a hadiadó, melyet akár évente többször is kivetett. - Fennmaradtak továbbá az egyéb jövedelmek is: kiváltságolt népek adója, só, bánya, pénzverés, vám. Összesen: Ft lehetett Mátyás jövedelme. Ez a túladóztatás azonban tartósan nem maradhatott fenn Mátyás halála után meg is szűnt! 1.4. A parasztság helyzete a 15. században - A mintegy 3,5-3,9 m fő 90 %-a jobbágy. Jogilag egységes, de vagyonilag differenciálódik. Egyrészről zajlik a zselléresedés, ezzel párhuzamosan pedig a nagygazdák pusztabérlete. - A pusztásodás hátterében nem a hanyatlás, hanem az összeköltözés és az agrárkonjunktúra állt. - A fellendülés miatt fejlődött a paraszti árutermelés, amit azonban a nemesség korlátozni igyekezett. Ez feszültséget is okoz (1504-ben a szabad költözés korlátozása). 13

15 1.5. A magyar gazdaság a 16. században A politikai széttagoltság és háborúk ellenére a gazdasági élet jelentősen fejlődött, résztvevői anyagilag gyarapodtak. Az európai gazdaság kora újkori átalakulása ehhez kedvező lehetőségeket adott. 1, Európa gazdasági vérkeringésében. Demográfiai növekedés + hadügyi forradalom = agrárkonjunktúra. - Kivitel: marha, bor, réz, ezüst. - Behozatal: posztó, luxuscikk, iparcikk. Magyarország külkereskedelmi mérlege ennek ellenére pozitív, egészen a 18. századig. 2. A három részre szakadt ország egységes gazdasága A külkereskedelem fellendüléséhez a háborús viszonyok is hozzájárultak: a nyugati kereskedők magyarországi kereskedők segítségére szorultak jelentős hasznot hajtva így az országnak. A három országrész számára a kereskedelmi kapcsolatok fenntartása kényszer és érdek is volt hozzájárulva az ország egységes gazdaságához. A kereskedelemnek megjelentek a vámszedői és csempészei is. E téren a szembenálló felek között többször megegyezés is született. A századvégi hosszú háború azonban súlyos csapást mért erre a kereskedelemre is. 3. Városhálózatunk fejlődésének jellegzetességei Az európainál ritkább városhálózat a 16. században súlyos csapásokat szenvedett. Pozsony, Kassa, Nagyszombat, Győr, prosperáltak ez időben. A hódoltsági és egyéb mezővárosok a marhahajtásból gyarapodtak. A városi ipar lemaradása Európától azonban tovább nőtt, csupán a posztó- és ötvösipar ért el némi fellendülést. 4. A vállalkozás első virágkora Szakály Ferenc a vállalkozás első virágkorának tartja ezeket az évtizedeket. Ennek derékhadát a hódoltsági parasztpolgárok adták. A legnagyobb karriert azonban a királyság városaiba költözők futották be, köztük Thököly Sebestyén 1593-ban bárói címet nyert. A parasztpolgárság mellett a nemesség is igen komoly szerepet játszott a kereskedelemben. Vámmentességük révén számukra a külkereskedelem mellett a belkereskedelem is jól jövedelmezett. Terjedt a majorsági gazdálkodás is. Összességében elmondható, hogy a háborús viszonyok ellenére a kor embere nem élt világvége hangulatban, a gazdasági lehetőségeket minél nagyobb mértékben igyekezett kihasználni a maga javára A 17. század, a magyar romlás százada 1. Előremutató jelek 14

16 - Tokaj felvirágzása - Főúri kertészet állt magasabb szinten 2. A gazdasági visszaesés tényezői: - A majorsági gazdálkodás terjedésének lassulása - A marhahajtás hanyatlása - A visszafoglaló háborúk pusztításai - A táj elvadulása, a vizek térhódítása, erdők pusztulása (védművekhez!) 15

17 2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 2.1. Európa a század fordulóján 1. Kilábalás a válságból - A 14. század válsága után demográfiai, mezőgazdasági, gazdasági fejlődés indult a 15. században. - Megerősödött az atlanti parti hajózás. - A gazdasági fellendülés következtében aranyéhség bontakozott ki. - Fontos probléma volt, hogy a levantei kereskedelmet Velence és a Török Birodalom monopolizálta. 2. A hajózás fejlődése - Kifejlesztették a karavellát, mely egy összetett vitorlarendszerű, több árbocos, magas építésű, hátsó kormányos, mély járatú, tonnás hajó. - Elterjedt az iránytű az araboktól, megjelentek a portolánok (iránytűtérképek) - Toscanelli térképe 3. Portugál felfedezések a, Felfedezések - Tengerész Henrik tengerészeti iskolája - a reconquista folytatása Afrikában - Bartolomeo Diaz, 1487: a Jóreménység-fok elérése - Vasco da Gama, 1498: India elérése (?) b, Gyarmatosítás - a gyarmatok kereskedelmi támaszpontok - az arab kereskedők letörése - fűszerek: óriási haszon - Lisszabon felértékelődése Később: Brazília - cukornád -- Afrika - rabszolga 2.2. Amerika felfedezése 1. Spanyolország a katolikus királyok alatt a, 1479: Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella házassága b, 1492: Granada elfoglalása a zsidók kiűzése az első spanyol nyelvtan 16

18 2. Kolumbusz augusztus 3 - október12: az első út - Összesen négy út, de nem tudta, hogy hol járt - Kezdetben nem reménykeltő 3. Magellán - A cél: közvetlen út Indiába, a portugálok megkerülésével : az út során Magellán meghal (Antonio Pigafetta) 2.3. Amerika a találkozás előtt 1. Az amerikai kultúrák jellegzetességei a, Népesség: éve vándoroltak be, mongolid - kis népsűrűség, megkésettség b, Kultúra: nincs igavonó állat, kerék. Csak színes- és nemesfémek c, Elzártság: egymástól és Európától d, Kapcsolatok: rómaiak, polinézek, vikingek, (franciák?) írek - rendszertelen! 2. Közép-Amerika (Kukorica!) a, Aztékok, sz., Mexikói-fennsík - kereskedő, harcos birodalom, de ingatag b, Maják, 4-10, sz. - őserdő, városállamok, piramistemplomok, írás, naptár - hirtelen elvándorlás (mg-i, vallási okok?) (c, Olmékok: Mexikói-öböl, írás, naptár, piramis) 3. Az Inka Birodalom (Burgonya, kukorica) - fejlett kultúrák a Kr. e. I. évezredtől (Chavín) - Inka-kecsua kultúra (a chima kultúrával azonos időszakban) - Városok, úthálózat (Csak a főút 5000 km-es!) - kézművesség 2.4. Amerika gyarmatosítása 1. A hódítás a, Cortez, 1519: Mexikó (aztékok) b, Pizarro, 1531: Peru (inkák) - belső harcok (Atahualpa Huascar) 17

19 c, Alvarado, 1523: Yucatán (maják) 2. és következményei a, Nemesfémbányászat a 17. sz. közepéig a kontinensen (Potosí a világ egyik legnépesebb városa a korszakban!) b, Ültetvények a szigeteken, majd a kontinensen is. c, Az indiánok kipusztulása, rasszok keveredése. d, A Fekete Legenda az indiánok és a szerzetesek e, A jezsuita missziók: : redukciók Paraguayban 3. Amerika a világkereskedelemben a, Amerika: nemesfém, kukorica, dohány, koka b, Európa: vas, textil - Afrikába c, Afrika: rabszolga - Amerikába d, Ázsia: nemesfémért fűszer, luxuscikk Európába Európai tőkefelhalmozás, új növények, új piacok 2.5. A felfedezések hatása Európára 1. Az árforradalom Az árak tartós, drasztikus emelkedése a században. - elsősorban a terméseredmények befolyásolták - a nemesfém beáramlás 1660 után lendült fel (főleg Ázsiába ment!) Végső soron a népesség és a fizetőképes kereslet növekedésének tulajdonítható A kereslet a luxuscikkek helyett a közfogyasztási és a mezőgazdasági termékek felé fordult 2. A világgazdaság létrejötte - kereskedelmi háromszögek - centrum félperiféria periféria 3. Az európai gazdaság átalakulása a, Népességnövekedés - a klíma javulása, új növények megjelenése biztonságosabb ellátás - jó ember/föld arány b, Árforreadalom, agrárolló hatása - nyugaton a parasztság kevésbé függő helyzetből indult, ezért tovább lazult a helyzete, keleten a függés megerősödött c, Ipar - Verlag-system, manufaktúra 18

20 d, A kereskedelem átalakulása - volumenében (megsokszorozódás) - összetételében (luxus helyett tömegáru - már a századtól!) - irányában (a Levante helyett az atlanti - már a századtól!) e, Az üzleti élet - korszerű üzletmenet (kettős könyvelés, monopólium, Rt., tőzsde) - kereskedelmi társaságok (1554: Moszkvai; 1600: Brit Kelet-Indiai; 1602: Holland Kelet-Indiai) 19

21 3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) 3.1. A 20-as évek gazdasága A. A genovai tanácskozás (1922) Európa gazdasági újjárendezése. A cári tartozások kérdése: csak a háború előtti adósságokat fizeti. A franciák nem engednek a jóvátételből, hiába közvetítenek a britek. B. A rapallói szerződés (1922) Szovjet-német szerződés - diplomáciai kapcsolatok felvétele - kölcsönös lemondás a jóvátételekről - kereskedelmi kapcsolatok felvétele (legnagyobb kedvezmény elve) C. Bonyodalmak a jóvátétel körül január: késedelmes fizetés a Ruhr-vidék francia megszállása. Passzív ellenállás a megszállás kudarca. D. A Dawes-terv és hatása (1924 júl.) Jóvátételi konferencia: cél a német fizetőképesség helyreállítása. - Hitelek az USA-ból. - A győztesek igényeit visszafogottabban fogalmazta meg lehetséges az enyhülés. - Stresemann: rajnai biztonsági szerződés a határ helyreállításáért. - Curzon, Briand is elfogadja: a törvénytelenül megszállt területek kiürítése. A megbékélés került kormányra Angliában és Franciaországban is. E. A locarnói fordulat (1925, Locarno-London) Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Belgium Németország - a német-francia és a német-belga határ szavatolása. (Keleten francia-lengyel, franciacseh külön-megállapodás.) - francia-német vas-szén egyezmény (a Montánunió előfutára.) F. A Young-terv (1929) A második jóvátételi konferencia. Young: végleges jóvátétel megállapítása: 59 év, 1,4 md DM. A gazdasági szuverenitás megszerzése. 20

22 3.2. Az USA gazdasága és a világgazdasági válság A. A Big Business ( ) - A fellendülés legnagyobb haszonélvezője : 40 %-os növekedés. A kölcsönök visszaáramlása. Pragmatikus, olcsó külpolitika. - Problémák: város és vidék; É-D; szesztilalom (csempészet, maffia, korrupció, bűnözés) B. A válság kirobbanása (1929. okt. 24.) Fekete csütörtök tőzsdekrach túltermelési válság. C. A válság kibontakozása Tőzsdekrach a bankok fizetésképtelenek leálltak a beruházások a termelés csökkent a fogyasztás csökkent nőtt a munkanélküliség csökkent a fogyasztás a mg. válsága agrárolló a pénzügy és a kereskedelem összeomlása. D. A válság társadalmi következményei - kis- és középüzemek csődje - tőkekoncentráció - társadalmi elégedetlenség a szélsőségek előretörése E. Válságkezelő intézkedések: - költségvetés lefaragása, defláció, protekcionizmus: a termelés, fogyasztás csökkenése, a munkanélküliség növekedése. - Keynes alapvető elméleti munkáját csak 1936-ban írta. (A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete.) 3.3. Roosevelt és a New Deal ( ) A. Franklin Delano Roosevelt politikája New Deal (Új irányvonal, új osztás) a politikában a válság megoldására ( agytröszt ). Állami beavatkozás. száz nap 70 új tv - a legégetőbb ínség csillapítása - a gazdaság gyors szanálása - pénzügyi konszolidáció, a dollár leértékelése márc. 4. Bankzárlat. Banktörvény. - a bankbetét tömeges kivételének tilalma. - aranykivitel tilalma. - a banknyitás miniszteri engedélyhez kötött. - a dollár levétele az aranyalapról inflációs gazdaságpolitika. 21

23 Eredménye: a bankválság leküzdése. B. A mezőgazdaság helyreállítása (AAA) - A mezőgazdaság válsága (Steinbeck: Érik a gyümölcs) május: törvény a mezőgazdaság helyreállításáról. A termelés és a fogyasztás egyensúlya. - vetésterület és állatállomány csökkentése kárpótlással. - adósságtörlesztési haladék. - rögzített árak, kvóták, állami felvásárlás C. A nemzeti ipar helyreállítása Tv. Állami, inflációs gazdaságpolitika. közmunkák, infrastruktúra. - ipari vállalkozások szabályozása - iparügyi kormánybizottság - állami iparfejlesztés A tisztességes verseny kódexe. - a termelés mennyisége - technikai folyamatok - munkásvédelem (kollektív szerződés, szakszervezetek, gyermekmunka tilalma, munkabér és munkaidő limitálása.) Közmunkaügyi Hivatal - Polgári Tartalék Hadtest - Tennessee-völgy helyreállítása. Szövetségi Rendkívüli Segélyhivatal Eredmény: racionalizált nagyvállalat. A konzervatív gazdaságpolitika 1935-ben visszavonatta a New Deal-törvényeket, de azt új formában adatta ki. D. 1935: a New Deal második szakasza Intézkedések... - a munkanélküliség leküzdése - a munkaadók és munkavállalók viszonyának rendezése - TB A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság reformja saját embereivel tölti fel A pártellenzék visszaszorítása...és a közvélemény megnyerése 22

24 - Propaganda, önbizalom-növelés. Rádióbeszédek a kandalló előtti beszélgetések. - Kék sas akció: A kormány gazdaságpolitikáját támogató vállalatok termékeinek védjegye. E. Elmélet és gyakorlat Keynes-i gyakorlat elmélet nélkül. A piaci, demokratikus játékszabályokat figyelembe vevő, szerves beavatkozás a diktatórikus, adminisztratív helyett Németország A. A weimari Németország - Gazdasági, társadalmi, politikai, külpolitikai káosz a háború után - Stresemann: teljesítési politika külpolitikai konszolidáció - Gazdasági világgazdasági fellendülés, az infláció letörése B, A válság és következményei - 50 %-os munkanélküliség - politikai egyensúlytalanság - a közrend megbomlása utcai pártcsatározások - A szélsőségek megerősödése: NSDAP 1928: 2,6%; 1930: 18,3% 1932: lausanne-i jóvátételi konferencia: No. már csak 3 md márkával tartozik, de a német gazdaság és demokrácia már összeomlott. C, A hitleri Németország gazdaságpolitikája Közmunka-programok, irányított gazdaság. A munkanélküliség leküzdése : 102 %-os növekedés Fegyverkezés és életszínvonal 1942-ig : Neuer Plan, Schacht Goebbels Négyéves Terv Hivatala 3.5. A sztálini gazdaságpolitika jellemzői A. A hadikommunizmus A hadikommunizmus alapjai A szocializmust rövid úton bevezethetőnek tartották. Nem kényszerintézkedésnek, hanem a végcél megvalósításának tekintették a gazdaság átalakítását, a hadikommunizmust. Elemei: államosítás, tervutasítás, munkakényszer 23

25 Mintái: marxizmus, német hadiszocializmus, orosz paternalista állam Kísérlet a pénz nélküli gazdaság bevezetésére (közgazdasági dilettantizmus Preobrazsenszkij, Buharin) A tervgazdaság kiépítése - Infláció: deficitfinanszírozás - A piac helyett állami tervezés 1917: a termelés és elosztás munkásellenőrzése. A magánbankok államosítása 1918: a részvények elkobzása. A kölcsönök semmisek. A külkereskedelem államosítása ig: A magánüzemek államosítása. Gazdasági bürokrácia (ágazati és területi irányítás de csak az ipar 5-10 %-át igazgatta. Pártállami diktatúra. Gazdasági hanyatlás. A piac helyett a szabályozott elosztás. Hadjárat a falu ellen 1918 tavaszán lezajlott a földreform. A földosztás nem ingyenes, mert a parasztok megtakarított pénze közben elértéktelenedett. A földek 1/3-a magánparaszti birtok volt, amit elvettek. A kispolgárinak, tulajdonra törekvőnek, tulajdonnal rendelkezőnek tekintett parasztság azonban a bolsevikok számára eleve ellenség volt. A falu elleni hadjárat menete: - a szegényparasztságot a gazdagparasztság, a kulákok ellen fordítani de. csak a parasztság 4 %-a volt szegény és 2 %-a gazdag. A többi önálló... - cél: a kulákság letörése, bolsevik bázis kiépítése, élelmiszerhez jutás - beszolgáltatás. A falu azonban ellenáll. A hadikommunizmus következményei A munkásság helyzete 1917 októbere után romlik. A munkásság létszáma felére, az ipari termelés negyedére, a termelékenység harmadára esik vissza. Az értelmiség és a munkásság csalódása proletár szabotázs. A szabad munkaerőpiacot szakszervezetestől, sztrájkostól elsöpri a munkakényszer. A parasztság nem támogatja a beszolgáltatás politikáját. Éhség, feketepiac, bűnözés. A városi lakosság élelmezésének %-a a feketepiacról származott. A közszolgáltatások ingyenessége (közüzemi, lakásfenntartási díjak eltörlése) az elkobzott vagyonokból. 24

26 Az egyetlen bevételi forrás az államosítás: egyházi vagyon. Az egyház törvényen kívül helyezése szekularizálás. B. A NEP 1921: Kronstadt villámcsapásként világította meg a valóságot (Lenin) A X. Kongresszus a munkás-paraszt szövetség helyreállítása - a gazdaság helyreállítása, áru- és pénzviszonyok, érdekeltség - a terményfelesleg szabad értékesítése. Visszavonulás a polgári forradalom alapállására. A bolsevik forradalom hiba volt! Lenin: a NEP csak átmenet re a mg. tkp. regenerálódott. Ipari fellendülés: a kisipar magánkézbe, a középipar bérbe adása. A gazdasági könnyítések mellett azonban a hatalomból nem engedtek. C. A bolsevik gazdaságpolitika 1928 után A NEP vége 1927: fellendülés, kulákság (Buharin, 1928: Gazdagodjatok!) A hatalmi-ideológiai harcok lezárulta után új gazdaságpolitika A gazdasági önállóság teljes felszámolása Preobrazsenszkij: eredeti szocialista felhalmozás a parasztságtól elvett többletadó adja az iparfejlesztés anyagi alapját. A bolsevik, tervutasításos gazdaság A mg. kollektivizálása (1928-) A sztálini iparosítás anyagi és emberi erőforrása Ádám- Éva szovjet paradicsom evés nélkül A NEP szerves fejlődésének megtörése. Következmények: - 1,5-2 m ember éhhalála - 2,8 m ember deportálása Szibériába zöme ott pusztul : spontán paraszti ellenállás Ny-Ukrajnában, É-Kaukázusban, Kazahsztánban - kevesebb termelés, több elvonás újabb éhínségek : a mg válsága. Iparosítás Alapok: - tőkehiány elvonások a mg-tól 25

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás

Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Gazdasági hullámvölgyek társadalmi leszakadás Boér Zoltán 2015 Tartalomjegyzék Összefoglalás... 3 Magyarország az első világháború után... 4 Európa az első világháborútól a gazdasági világválságig... 5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA NÉPESSÉG A társadalmak legfontosabb erőforrását a népességük jelenti. Hosszú időn keresztül úgy gondolták, hogy a népesség minősége (kulturáltsága, erkölcse, képzettsége)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT EMELT SZINT TÖRTÉNELEM Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben