SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) : tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, , jud. Cluj Telefon, tel ; , Munkahelyi cím: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, RO Kolozsvár, Tordai u. 4. sz. Munkahely: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar Kolozsvár, Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék Oktatói státus: egyetemi előadótanár Középfokú tanulmányok: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, matematika-fizika tagozat; érettségi éve: 1991 Egyetemi tanulmányok: : Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia szak 1996: Filozófia licenciátus. Államvizsga-dolgozat címe: Tavaszy Sándor filozófiája Egyetem utáni tanulmányok: : doktorandus a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Metafizika és ontológia szakirány 2001: PhD. Doktorátus filozófiából. A disszertáció címe: Tavaszy Sándor filozófiája Metafizika és ontológia Tudományos fokozat: filozófia doktora (PhD) Szakmai tevékenység: : gyakornok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia szemináriumok) : tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia, klasszikus német filozófia, magyar filozófia szemináriumok) : adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (modern filozófiatörténet, klasszikus német filozófia előadások) 2006 : docens a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Jogtudományi és Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák története, egyetemes filozófiatörténet, oktatáspolitika előadások) Meghívott oktatói tevékenység: : társult tanársegéd a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, modern filozófiatörténet szemináriumok) : társult adjunktus a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, középkori filozófiatörténet, magyar filozófia előadások) 2006 : társult docens a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások) : meghívott előadótanár a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén (politikai eszmetörténet kurzus) 1

2 2010 : helyszíni képzésvezető, óraadó a Budapesti Gazdasági Főiskola kolozsvári Nemzetközi Tanulmányok mesterképzőjének keretében (politikai eszmetörténet, országelemzések előadások) Szakmai egyesületi, szerkesztőségi tagság/vezetői tagság: : Kellék - filozófiai folyóirat (Kolozsvár) főszerkesztő 1994 : Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) tag 1997 : Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár) alapító tag, igazgató 1999 : Magyar Filozófia Társaság (Budapest) tag 2003 : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) külső köztestületi tag 2004 : Kellék - filozófiai folyóirat (Kolozsvár) alapítószerkesztő, szerkesztőbizottsági tag 2007 : Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár) tag 2008 : Sapientia EMTE Regionális Tanulmányok Kutatóintézet (Kolozsvár) tag 2009 : Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies (Scientific Journal of Sapientia University, Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tag 2010 : Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények; Journal of Economic and Social Studies (Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza) tanácsadó testület tagja 2010 : Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság tag 2010 : Romániai Magyar Évkönyv (Temesvár-Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tag 2010 : Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis (Scientific Journal of Sapientia University, Csíkszereda) szerkesztőbizottsági tag 2013 : Közép-Európai Közlemények (Szeged) szerkesztőbizottsági tag 2013 : Prosperitás (Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest) szerkesztőbizottsági tag 2013 : OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság (Magyarország) bizottsági tag 2013 : Mediterrán és Balkán Fórum (Pécs) szerkesztőbizottsági tag Közéleti tevékenységek/tisztségek: : Sapientia Alapítvány (Kolozsvár) oktatási tanácsos 2003 : Sapientia Hungariae Alapítvány (Budapest) felügyelőbizottsági tag : Partiumi Egyetemi Kiadó (Nagyvárad) igazgató : Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Kolozsvár) igazgatótanácsi tag : Tanszékvezető a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának Európai tanulmányok tanszékén (Kolozsvár) 2006 : Dékán a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karán (Kolozsvár) 2007 : Kulturális Autonómia Tanács tag 2008 : Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium igazgatótanácsi tag, alelnök 2008 : Robert Schuman Egyesület (Kolozsvár) alapító tag, alelnök` 2010 : Kós Károly Alapítvány (Kolozsvár) kuratóriumi tag 2012 : Prof. Lupán Ernő Alapítvány (Kolozsvár) vezetőtanácsi tag Kutatói tevékenység: Tudományterület: filozófia- és eszmetörténet, ezen belül elsősorban a magyar eszmetörténet, a magyar filozófiai gondolkodás története; a politikai gondolkodás és ideológiák története; kisebbségelmélet, kisebbségpolitika; oktatáspolitika. A magyar eszmetörténet és filozófiai múlt feltárásában kifejtett kutatói tevékenységek: 1995 óta a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány magyar filozófiatörténettel foglalkozó munkacsoportjának szakmai irányítója; a Szegedi Tudományegyetem Társadalomelméleti Gyűjteménye, illetve a Pro Philosophia kiadásában megjelenő, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai c. forrássorozat felelős szerkesztője (2000 óta XIII. kötete jelent meg); számos erdélyi magyar filozófiatörténeti alkotás kritikai kiadása; a kolozsvári böhmiánuskantiánus-barthiánus gondolkodó, Tavaszy Sándor teljes életművének, kéziratos hagyatékának feldolgozása; számos magyar eszme- és filozófiatörténettel foglalkozó 2

3 szakmai tanulmány megjelentetése (lásd a mellékelt publikációs jegyzéket); az alábbi e tematikán belül elhelyezkedő kutatások vezetője vagy résztvevője: 1. Kutatások az erdélyi magyar eszmetörténet köréből: Tavaszy Sándor levelezésének kutatása és feldolgozása. Időszak: június március A magyar filozófiai tradíció feldolgozása: Hajós József öröksége (hagyaték- és életmű-feldolgozás). Időszak: január november Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus: politikai ideológiák és azok recepciója a két világháború közötti erdélyi politikai gondolkodásban. Időszak: február szeptember Filozófia, társadalom, identitás a XX. századi erdélyi filozófiában Társadalomelmélet és politikafilozófia a kolozsvári iskola gondolkodóinál. Időszak: október április A nemzeti kisebbségek a magyar liberalizmus politikai gondolkodásában. Időszak: március szeptember Politikafilozófia és társadalomelmélet az erdélyi magyar gondolkodásban. Időszak: október június Filozófia, társadalom, identitás a XX. századi magyar filozófiában. Időszak: március február A XIX-XX. századi erdélyi magyar filozófia története. Időszak: október május A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - forráskutatás. Időszak: szeptember 1. folyamatosan. 10. Kierkegaard- és Heidegger-recepció a magyar filozófiában. Időszak: október október Kant és a kantianizmus recepciója az erdélyi magyar gondolkodásban. Időszak: október július 31. A politikaelmélet, politikai ideológiák és politikai gondolkodás tárgyterületén belül kifejtett kutatások: 1. Társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat. Időszak: január október Nacionalizmus-elméletek és Bibó István nemzetfelfogása. Időszak: június március Kisebbségi érdekképviselet és választási rendszerek Európában. Időszak: március május Az európai politikai identitás esélyei. Időszak: december június Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus: politikai ideológiák és azok recepciója a két világháború között erdélyi politikai gondolkodásban. Időszak: február szeptember Kommunikáció és politikai sikeresség a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikai szerepvállalásában. Időszak: december augusztus Az erdélyi magyar politikai gondolkodás története c. tantárgy kidolgozása és bevezetése a Sapientia EMTE kurzuskínálatába. Időszak: január június A nemzeti kisebbségek a magyar liberalizmus politikai gondolkodásában. Időszak: március szeptember A nemzeti és etnikai kisebbségek fogalma és státusa az Európai Unióban. Időszak: október július 31. Konferencia-részvétel és -előadás: október Miskolci Egyetem-BBTE (Miskolc): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben; előadás címe: Filozófia és teológia Tavaszy Sándor gondolkodásában február Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár): Éves Tudományos Szimpózium; előadás címe: Tavaszy Sándor filozófiája 3

4 2001. november 3. BBTE (Kolozsvár): Alkalmazott filozófia a filozófia alkalmazása; előadás címe: Filozófia és világnézet június 1. Sapientia-KPI (Kolozsvár): Tudomány és önismeret Erdélyben ; előadás címe: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében november 23. EME-MTA (Kolozsvár): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben; előadás címe: Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén november 10. MTA-FI (Budapest): Recepció és kreativitás; előadás címe: A kantianizmus magyar recepciójának történetéből november 13. BBTE (Kolozsvár): Állam és egyén; előadás címe: Kisebbségelméleti argumentációk a XX. századi erdélyi politikafilozófiában augusztus Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Debrecen): Kultúra, nemzet, identitás; előadás címe: A nemzeti filozófia és annak "erdélyi feladatai". Világnézet és kisebbségi identitás a kolozsvári iskola gondolkodóinál szeptember Hollandiai Mikes Kör (Hága): Mikes International Philosophiai Symposium (Elspeet, NL); előadás címe: Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is... Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia körében november Pannon Egyetem (Veszprém): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (Veszprém); előadás címe: A nemzeti/etnikai kisebbségek megközelítésének kérdése az Európai Unióban március Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities; előadás címe: European Organizations and the Minority Issue május 8. Pannon Egyetem (Veszprém) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpátmedencében (Veszprém); előadás címe: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet-írás Erdélyben: intézmények, eredmények, kihívások; szekcióelnök: Magyar bölcselet november Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Karának Filozófiai Intézete (Miskolc): Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében; előadás címe: Mitől cseveg a Plecska-pataka? A priori és interpretáció a Kolozsvári Iskola gondolkodóinál: Tavaszy Sándor június Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Amszterdami Egyetem (Amszterdam); European Consortium for Political Research: Minority Politics within the Europe of Regions (Kolozsvár); előadás címe: Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania november 9. Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Tudománnyal a régió gazdasági-társadalmi fellendüléséért; előadás címe: Kisebbségi felsőoktatás Romániában május 6-7. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ: Actual Issues of the European Law Minority Rigths and Policies (Kolozsvár); előadás címe: Oktatáspolitika és annak dilemmái a romániai magyar felsőoktatásban május Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Életfa Egyesület (Hegykő): A társadalmi és kulturális átalakulás tendenciái a Kárpát-medencében; előadás címe: Kisebbségi társadalom és kisebbségi oktatás Erdélyben július 8-9. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Neumann János Informatikatudományi Társaság (Budapest); Romániai Magyar Pedagógusszövetség (Csíkszereda): XVII. Nemzetközi Multimédia az Oktatásban Konferencia; előadás címe: WEB alapú információs és kommunikációs technológiák a felsőoktatásban. Az Európai Virtuális Akadémia című LLP-Erasmus projekt, mint a multimédia felsőoktatási alkalmázának egyik lehetősége 4

5 2011. szeptember 2. Dr. Bernády György Kulturális Alapítvány (Marosvásárhely): Educația în limba maternă, o șansă și o oportunitate cum o folosim? / Az anyanyelvű oktatás: esélyek és lehetőségek; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás tények, dilemmák, lehetőségek október Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Pálos-Karmelita Kolostor (Sopronbánfalva): Világvallások a társadalomtudományok tükrében; előadás címe: Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál december 9. Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után; előadás címe: Társadalomtudományi kutatások a Sapientia kolozsvári karán május Temesvári Nyugati Egyetem: The First International Conference on Social Inclusion and Equal Opportunities SIEO 2012 Employment for Young People: Challenges and Opportunities (Temesvár); előadás címe: Educational Policy in the European Union. The Impact of the Bologna Process ont he MA Programmes of the Universities in Cluj-Napoca október Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem: Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned (Kolozsvár); előadás címe: Opinions and Experiences on the Higher Education Programs among MA Students in Kolozsvár a Multicultural Approach október Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Veszprém); Humán Tudományokért Alapítvány (Veszprém): Nemzetpolitika és magyarságtudomány; előadás címe: Nemzetpolitika és kisebbségi oktatás november 16. Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (Kolozsvár): Anyanyelvoktatás. Irányok és törésvonalak; előadás címe: Tények, adatok a romániai magyar felsőoktatásról november Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest); PI-NET: PI-NET Conference; előadás címe: Actual State and Challenges in the Education of the Future Generation of Hungarian Scientists Beyond the Border of Hungary február 2. Debreceni Egyetem (Debrecen): Az egyetemes doktorképzés a Kárpátmedencében; előadás címe: Felsőoktatás és doktorképzés Erdélyben november Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Velünk élő tudomány; előadás címe: A civil társadalom és az egyház együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban november 22. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (Pécs); Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Veszprém); Földtudományok Doktori Iskola (Pécs); Borderless Europe Jean Monnet Centre of Excellence (Pécs); Mediterrán Világ (Veszprém); MTA Világgazdasági Kutatóintézet (Budapest): Nemzetpolitika és identitás a Mediterráneumban és a Balkánon; előadás címe: A civil társadalom és az egyház együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban november 29. Magyar Tudományos Akadémia Politikai Földrajzi Albizottsága (Budapest); Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történeti Munkabizottsága (Szeged); Közép-Európai Közlemények (Szeged); Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztály (Szeged): VI. Régiótörténeti kutatások konferencia. Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók; előadás címe: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, különös tekintettel a felsőoktatásra Előadások nyári egyetemeken, szabadegyetemeken, egyéb rendezvényeken: 5

6 2005. május Kolozsvár-Külső Református egyházmegye (Kolozsvár): Református Szabadegyetem: Az ember és az egyház Istenképe; előadás címe: A filozófiai Isten-fogalom június RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): Ifjúság és Európai Unió; előadás címe: Az Európai Unió oktatáspolitikája szeptember Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad): In Memoriam Tavaszy Sándor ; előadás címe: Mire jó a filozófia, ha kisebbségi magyar? december 19. Evangélikus-Lutheránus Püspökség (Kolozsvár): Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely; előadás címe: Mit ér a filozófia, ha magyar? A nemzeti filozófia lehetőségeiről július RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Romániai felsőfokú oktatás az EU-csatlakozás után január 29. Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely); előadás címe: Filozófiatörténet és filozófiai kultúra Erdélyben július RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Tanulmányi lehetőségek itthon és az EU-ban július RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): Egy kis hazai Európa; előadás címe: Oktatási reform figyelembe veszi valaki a fiatalok érdekeit? július Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár)-Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár): XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Húsz esztendőm hatalom (Tusnádfürdő); előadás címe: Nemzetpolitika és az önálló erdélyi magyar felsőoktatás március 22. Apáczai Közalapítvány (Budapest): Magyar oktatási tér a Kárpátmedencében (Budapest); meghívott résztvevő május 19. Román Távközlési Minisztérium (Bukarest): Erdélyi E-karaván (Kolozsvár); előadás címe: Karrierlehetőségek diákoknak a privát és közszférában június 11. Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Sapientia-EMTE (Kolozsvár): Kolozsvári felsőoktatási fórum; előadás címe: A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kihívásai június 29-július 4. RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem: Állás megállás nélkül; előadás címe: Munkaerőpiaci esélyek és felsőoktatás július Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár): XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Nyílt lapokkal! (Tusnádfürdő); előadás címe: Az állami magyar egyetem lehetőségéről október Eötvös Lóránd Tudományegyetem, ÁJK (Budapest): Budapest Deans Conference; meghívott résztvevő április Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Practical Issues of the Erasmus Mobility; résztvevő július MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU Szabadegyetem; előadás címe: Megjegyzések az oktatási törvényhez október Sapientia EMTE (Kolozsvár) ELTE (Budapest): Egyetemközi együttműködések; előadás címe: Helyzetjelentés a romániai magyar felsőoktatásról március 3. Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ (Budapest): Erdély a Klebelsberg Kultúrkúriában; előadás címe: Az erdélyi magyarság helyzete július 3-8. MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem; előadás címe: Látszik-e a fény az alagút végén? A romániai magyar oktatás helyzete július SNSPA (București): Conferința de lansare a proiectului Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în 6

7 domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP) ; előadás címe: Importanța cooperării universitare inter-regionale programele de formare március 20. Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás jelene és jövője kihívások, stratégiák, Bolyai Egyetem július 2-7. MIÉRT-Sapientia-Kós Károly Akadémia (Marosfő): Változó Európa, változó Erdély; előadás címe: Versenyképesség hazai pályán augusztus 21. Kincses Kolozsvár Egyesület (Kolozsvár): 4. Kolozsvári Magyar Napok; előadás címe: A tehetséggondozásról és tehetségápolásról szeptember 27. Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Partiumi Keresztyén Egyetem (Nagyvárad): Felsőoktatási fórum; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és az együttműködési lehetőségek az anyaországi intézményekkel október 18. Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok és a Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya (Budapest); Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (Budapest); Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest); Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Semmelweis Egyetem (Budapest); Beyte István Pannon Történeti Természetismereti Társaság (Budapest): A félezer éves magyar orvosi nyelv; előadás címe: Félezer éves orvosi nyelv félezer éves kolozsvári felsőoktatás október 29. SNSPA (București): Conferința de finalizare a proiectului Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP) ; előadás címe: Rezultatele proiectului privind programele de studii europene și drept Nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagja: június Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Román Tanügyminisztérium (Bukarest); Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár): The Modernization of East Central Europe március Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities június Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Politics within the Europe of Regions május 6-7. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda): Actual Issues of the European Law Minority Rights and Policies október Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned Díjak, kitüntetések: Bocskai István Hagyományörző Egyesület (Hajdúszoboszló) Bocskai István emlékérem a Bocskaiörökség fennmaradásáért és ápolásáért végzett tevékenységért, március 11. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bocskai István díj a határon túli magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú tevékenység elismeréseként, november 22. Ismert idegen nyelvek: román, német, angol (ECL B2) Publikációk: 7

8 Könyvek, egyetemi jegyzetek 1. Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Doktori disszertáció kiadása) Recenziók a könyvről: Demeter M. Attila: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. In: Kellék 2003/ ; Bóné Ferenc: A magyar nyelvű filozófiai irodalom kutatói. In: Szabadság XIV. 2002/ ; Horváth Pál: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Monográfiák V.) A kötet 2., javított kiadása: Den Haag, Mikes International Kiadó, Hollandia, (Lásd: 2. Bevezetés a középkori filozófia történetébe. Nagyvárad, Partium Kiadó, p. Recenziók a könyvről: Baumgarten Alexander: Investigaţii de filozofie medievală. In: Tribuna IV., 2005/ Bevezetés a középkori filozófia történetébe. (2. javított kiadás) Kolozsvár, Scientia Kiadó, Elektronikusan közzétett egyetemi jegyzetek 1. Bevezetés az antik gondolkodás történetébe. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) 2. A modern gondolkodás története. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (Társszerző: Balogh Brigitta) (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) 3. Bevezetés a politikai gondolkodás történetébe. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) Tanulmányok 1. Leszek Kolakowski: A vallás. In: Kellék 1994/1, A mértékletes történelem. Nietzsche történelemfilozófiája. In: Kellék 1996/4-5, Tavaszy Sándor irodalmi munkássága. In: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai , Kolozsvár 1996, Tavaszy Sándor ismeretelmélete. In: Erdélyi Múzeum LVIII, 1996/1-2, Gondolatok a magyar filozófiáról. In: Művelődés XLIX, 1996/12, Tavaszy Sándor egzisztencialista "fordulata". In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLI, 1996/2, A világ felé forduló Isten. In: Korunk X, 1999/10, (A tanulmány újrakiadása: A világ felé forduló Isten. Leszek Kolakowski vallásbölcseleti nézetei. In: Keresztény Magvető 2001/ ) 8. Bevezetés Rickert értékfilozófiájába. In: Erdélyi Múzeum Füzetek 1999/3-4, (Megjelent separatum-ban is, Erdélyi Múzeum, 1999.) 9. A filozófia fogalmáról. In: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások, Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, Recenziók a tanulmányról: Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. In: Kellék 2000/ Tavaszy Sándor filozófiája. In: Református Szemle 94. évf. 2001/1, A világ felé forduló Isten. In: Keresztény Magvető 107. évf., 2001/3-4, A nemzeti filozófia kérdéséről. In: Partiumi Egyetemi Szemle 1. évf., 2002/1, Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében (társszerző). In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeiről (I. kötet), Kolozsvár, Scientia Kiadó, (Társszerzők: Demeter M. Attila, Veress Károly) 8

9 14. Filozófia-nemzeti filozófia-identitás. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLVII, 2002/1, Lehet-e a filozófia világnézet? In: Partiumi Egyetemi Szemle 1. évf., 2002/2, Filozófia és világnézet Tavaszy Sándor gondolkodásában. In: Alkalmazott filozófia-a filozófia alkalmazása (A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai november 3.). Kolozsvár, Pro Philosophia Kiadó, 2002, Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén. In: Partiumi Egyetemi Szemle II, 2003/2, A kantianizmus magyar recepciójának történetéből. In: Mester Béla-Perecz László (szerk.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez, Budapest, Áron Kiadó, Recenziók a kötetről: Dinnyei Béla: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Magyar Tudomány XVIII. 2004/ ; Pléh Csaba: Recepció és kreativitás. In: Magyar Tudomány XIX. 2005/ ; Pléh Csaba: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. In: Élet és Irodalom XLVIII. 2004/37. Rigán Lóránd: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Korunk III. 2005/2.; Tibor Pichler: O Madarskom filozofickom mysleni. In: Filozofia LI. 2005/ ; József Hajós: Approaches to the History of Hungarian Philosophy. In: Philobiblon X-XI. 2006/ A filozófia Isten-képe. In: Partiumi Egyetemi Szemle IV, 2005/1-2, Kolozsvári forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén. In: Debreceni Szemle XIV, 2006/1, Per aspera ad astra Az EMTE első öt éve. In: Magyar Kisebbség XI, 2006/1-2, (Társszerzők: Bakacsi Gyula, Dávid László, Hauer Melinda, Szilágyi Pál) 22. A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science VIII/2, 2008/April-June, A tanulmány megjelenési helye konferencia-kötetben: A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Teendőink a magyar filozófia ügyében. Den Haag, Mikes International Kiadó, Hollandia, (Lásd: 23. A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban. In: Garaczi Imre Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (konferencia-kötet). Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány Kiadója, (Társszerző: Demeter M. Attila) 24. Az európai szervezetek és a nemzeti kisebbségek kérdése. In: Székelyföld XII, 2008/7, (Társszerző: Demeter M. Attila) Recenziók a tanulmányról: xxx: Székelyföld. In: Magyar Napló XV, 2008/szeptember, Kisebbségvédelem és kisebbségi jogrend az Európai Unióban. In: Bodó Barna (szerk.): Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára. Temesvár, Politeia Kiadó, Recenziók a tanulmányról: A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október The System of Norms of Minority Protection in the European Union. In: Journal of Eurasian Studies, Volume I., Issue 2. / April-June (Társszerző: Demeter M. Attila) 27. Az európai szintű kisebbségvédelem normarendszere: elvszerű kisebbségvédelem, avagy biztonságpolitika? In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science IX/3, 2009/July- September, Nemzet, közösség, szolgálat. Tavaszy Sándor szellemi öröksége. In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, (Elektronikusan: Recenziók a tanulmányról: Görömbei András: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi magyar tudósok. In: Hitel május,

10 29. European Organizations and the Issue of National Minorities. In: Barna Bodó-Márton Tonk (eds.): Nations and National Minorities in the European Union. Cluj-Napoca, Scientia Publishing House, (Társszerző: Demeter M. Attila) Recenziók a tanulmányról: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban. In: Gazdaság és Társadalom Journal of Economy and Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október Autonomy of Sport Policy and Sport Activities in the European Union: Connections between Human Rights and Sports. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No (Társszerzők: Nagy-Méhész Tünde, Alexandru Virgil Voicu) 31. Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások. In: Garaczi Imre Szilágyi István (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében (konferencia-kötet). Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány, Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások. In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science X/3, 2010/July-September, Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No Hivatkozás: Kinga Magdolna Mandel: Old and New Challenges of Hungarian-Language Education in Romania. In: Csaba K. Zoltani (Ed.): Transylvania Today: Diversity at Risk. Budapest, Osiris Kiadó, Előszó a magyar filozófiáról. In: Laczkó Sándor Tonk Márton (szerk.): Veres Ildikó: Hiány- Filozófia-Kritika. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, Tonk Márton: Felsőoktatási jövőkép. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Jelen és jövő a romániai magyar felsőoktatásban. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Dávid László Hauer Melinda Tonk Márton: Sapientia EMTE. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv. Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Politica educațională în Uniunea Europeană. Impactul și consecințele Procesului Bologna asupra programelor de masterat la universitățile clujene. In: Colloquium Politicum. Temesvár, Temesvári Nyugati Egyetem Kiadója, II. évf., 2011/ (Társszerző: Geambașu Réka, Székely Tünde) 39. Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania. In: István Horváth Márton Tonk (ed.): Minority Politics within the Europe of Regions. Kolozsvár, Editura ISPMN Scientia Publishing House, p (Társszerző: Székely Tünde) 40. Fejezetek a XX. századi erdélyi filozófia történetéből: hit, tudomány, küldetés Tavaszy Sándor életútjában. In: Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika kulturális örökség identitás. Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány, Lehetőségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsőoktatás-politikában. In: Pro Minoritate tavasz, Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál: Vallás, filozófia, totalitás Tavaszy Sándor világnézetében. In: Gazdaság és Társadalom Journal of Economy and Society (Különszám), Félezer éves orvosi nyelv félezer éves kolozsvári felsőoktatás. In: Magyar Orvosi Nyelv, XIII. 2. szám, Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe. In: Nationalities Papers, Vol. 42, Issue (Társszerzők: Magdalena Dembinska, Marácz László) 10

11 Forráskiadások 1. Tavaszy Sándor : Válogatott filozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (szerkesztés, előszó, jegyzetek) (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 2. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a könyvről: Ungvári Zrínyi Imre: Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása. In: Erdélyi Múzeum LXII, 2000/ ; Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. In: Kellék 2000/ Bartók György : Válogatott filozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (szerkesztés, jegyzetek) (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 4. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Szerkesztett kötetek 1. Somló Bódog : Értékfilozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 1. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a kötetről: Demeter Szilárd: Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. In: Kellék 2000/ Böhm Károly és a «kolozsvári iskola». Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 3. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 3. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Kolozsvár, Scientia Kiadó, p. (Társszerkesztő: Veress Károly) Recenziók a kötetről: Nagy Erika: Elfogadni a pluralitást. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. In: Korunk, 2003/6. 4. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 7. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a kötetről: Somos Róbert: Az etika munkása. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. In: Jelenkor XLVI, 2003/ Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és világosodásnak együtt való terjedéséről. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 8. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 6. Mester Béla: Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 9. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 7. Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve I-II. Kolozsvár, Pro Philosophia Kiadó, p. 8. Egyed Péter: Bretter György filozófiája. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 10. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 9. Kisebbség és liberalizmus. A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban. (szerk. Demeter M. Attila). Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 12. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 10. Nations and National Minorities in the European Union. Cluj-Napoca, Scientia Publishing House, (Társszerkesztő: Bodó Barna) Recenziók a kötetről: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai 11

12 Unióban. In: Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október Bölcseleti Folyóirat. Repertórium ; Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. Repertórium (szerk. Laczkó Sándor Balog Éva). Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 11. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 12. Veres Ildikó: Hiány-Filozófia-Kritika. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 13. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 13. Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, p. (Társszerkesztők: Bodó Barna, Bakk Miklós, Somai József) 14. Minority Politics within the Europe of Regions. Kolozsvár, Editura ISPMN Scientia Publishing House, p. (Társszerkesztő : Horváth István) Hivatkozás: Magdalena Dembinska, Marácz László, Tonk Márton: Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe. In: Nationalities Papers, Vol. 42, Issue Pethő Ágnes: Reflexivitás a filmben Reflexivity in Film. Kolozsvár-Cluj, Ábel Kiadó, p. (Társszerkesztő: Szenkovics Dezső) Recenziók 1. Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon. Budapest, Ikon Kiadó, In: Kellék 1995/3, Ex Symposion - Nietzsche különszám. Pozsony, Kalligram Kiadó, In: Kellék 1995/3, Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó Polis Könyvkiadó, In: Kellék 1995/3, Az átmeneti kor egyeteme (Andrei Marga: Universitatea în tranziţie). In: Korunk 1997/4, A filozófiai kézikönyvek "fölöttébb haszontalan voltáról". (Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Herder Kiadó, Budapest, 1996; SH Atlasz Filozófia. Springer Kiadó, Budapest, 1993; Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Budapest, 1992; Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, Budapest, 1997.) (Társszerzők: Demeter M. Attila, Demeter Szilárd) In: Kellék 1998/11-12, Filozófiai tradíció és erkölcsbölcseleti alternatívák. (Ungvári Zrínyi Imre: Változó értelemben. Kolozsvár, Komp-Press-Korunk Baráti Társaság, 1998.) In: Erdélyi Múzeum Füzetek 1999/3-4, Fordítások 1. Az Isten. In: Filozófia Tankönyv a líceumok és tanítóképzők számára. Editura Didactică şi Pedagogică, Bukarest 1994, (8. fejezet) 2. A személy fogalmának többféle jelentéséről (Alexander Baumgarten: Despre multiplele acceptii ale persoanei). In: Kellék 1997/7, Törvény és nevelés (Vasile Muscă: Lege si educaţie). In: Kellék 1997/8-9, A filozófia mint diskurzus (Aurel Codoban: Filosofia ca discurs). In: Kellék 1998/10, Publicisztika, tudománynépszerűsítő írás 1. Merre tovább Sapientia? In: Krónika, november Europese Studies in Cluj-Napoca. In: Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, 2007/ A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai. In: Krónika, augusztus Tavaszy Sándor naplóbejegyzéseiből. In: Szabadság, december

13 5. Felsőoktatási jövőkép. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Nemzedékek Mit jelent számomra, hogy életem mögött nemzedékek láncolata áll? In: Kálvin Csillag (A Magyar Református Egyház lapja) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar. In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, Új épület, régi lendület. In: Igen, tessék! I. évf., 9. szám, szeptember Bevezető gondolatok. In: Kép-történetek. A Sapientia EMTE filmművészet, fotóművészet, media szak 10. évfordulójára. Kolozsvár, Scientia Kiadó,

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

MENNORODE MEGKÖZELÍTHETŐ: VONATTAL: Az Amsterdam Schiphol repülőtérről óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül).

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben