SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) : tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, , jud. Cluj Telefon, tel ; , Munkahelyi cím: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, RO Kolozsvár, Tordai u. 4. sz. Munkahely: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar Kolozsvár, Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék Oktatói státus: egyetemi előadótanár Középfokú tanulmányok: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, matematika-fizika tagozat; érettségi éve: 1991 Egyetemi tanulmányok: : Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar, Filozófia szak 1996: Filozófia licenciátus. Államvizsga-dolgozat címe: Tavaszy Sándor filozófiája Egyetem utáni tanulmányok: : doktorandus a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Metafizika és ontológia szakirány 2001: PhD. Doktorátus filozófiából. A disszertáció címe: Tavaszy Sándor filozófiája Metafizika és ontológia Tudományos fokozat: filozófia doktora (PhD) Szakmai tevékenység: : gyakornok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia szemináriumok) : tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (antik filozófia, modern filozófia, klasszikus német filozófia, magyar filozófia szemináriumok) : adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia Tanszékcsoport, Filozófiatörténet és Logika Tanszék (modern filozófiatörténet, klasszikus német filozófia előadások) 2006 : docens a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Jogtudományi és Európai Tanulmányok tanszékén (európai politikai gondolkodás története, politikai ideológiák története, egyetemes filozófiatörténet, oktatáspolitika előadások) Meghívott oktatói tevékenység: : társult tanársegéd a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, modern filozófiatörténet szemináriumok) : társult adjunktus a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (antik filozófiatörténet, középkori filozófiatörténet, magyar filozófia előadások) 2006 : társult docens a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékén (magyar filozófiatörténet előadások) : meghívott előadótanár a veszprémi Pannon Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén (politikai eszmetörténet kurzus) 1

2 2010 : helyszíni képzésvezető, óraadó a Budapesti Gazdasági Főiskola kolozsvári Nemzetközi Tanulmányok mesterképzőjének keretében (politikai eszmetörténet, országelemzések előadások) Szakmai egyesületi, szerkesztőségi tagság/vezetői tagság: : Kellék - filozófiai folyóirat (Kolozsvár) főszerkesztő 1994 : Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) tag 1997 : Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár) alapító tag, igazgató 1999 : Magyar Filozófia Társaság (Budapest) tag 2003 : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) külső köztestületi tag 2004 : Kellék - filozófiai folyóirat (Kolozsvár) alapítószerkesztő, szerkesztőbizottsági tag 2007 : Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár) tag 2008 : Sapientia EMTE Regionális Tanulmányok Kutatóintézet (Kolozsvár) tag 2009 : Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies (Scientific Journal of Sapientia University, Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tag 2010 : Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények; Journal of Economic and Social Studies (Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza) tanácsadó testület tagja 2010 : Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság tag 2010 : Romániai Magyar Évkönyv (Temesvár-Kolozsvár) szerkesztőbizottsági tag 2010 : Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis (Scientific Journal of Sapientia University, Csíkszereda) szerkesztőbizottsági tag 2013 : Közép-Európai Közlemények (Szeged) szerkesztőbizottsági tag 2013 : Prosperitás (Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest) szerkesztőbizottsági tag 2013 : OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság (Magyarország) bizottsági tag 2013 : Mediterrán és Balkán Fórum (Pécs) szerkesztőbizottsági tag Közéleti tevékenységek/tisztségek: : Sapientia Alapítvány (Kolozsvár) oktatási tanácsos 2003 : Sapientia Hungariae Alapítvány (Budapest) felügyelőbizottsági tag : Partiumi Egyetemi Kiadó (Nagyvárad) igazgató : Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Kolozsvár) igazgatótanácsi tag : Tanszékvezető a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának Európai tanulmányok tanszékén (Kolozsvár) 2006 : Dékán a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karán (Kolozsvár) 2007 : Kulturális Autonómia Tanács tag 2008 : Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium igazgatótanácsi tag, alelnök 2008 : Robert Schuman Egyesület (Kolozsvár) alapító tag, alelnök` 2010 : Kós Károly Alapítvány (Kolozsvár) kuratóriumi tag 2012 : Prof. Lupán Ernő Alapítvány (Kolozsvár) vezetőtanácsi tag Kutatói tevékenység: Tudományterület: filozófia- és eszmetörténet, ezen belül elsősorban a magyar eszmetörténet, a magyar filozófiai gondolkodás története; a politikai gondolkodás és ideológiák története; kisebbségelmélet, kisebbségpolitika; oktatáspolitika. A magyar eszmetörténet és filozófiai múlt feltárásában kifejtett kutatói tevékenységek: 1995 óta a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány magyar filozófiatörténettel foglalkozó munkacsoportjának szakmai irányítója; a Szegedi Tudományegyetem Társadalomelméleti Gyűjteménye, illetve a Pro Philosophia kiadásában megjelenő, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai c. forrássorozat felelős szerkesztője (2000 óta XIII. kötete jelent meg); számos erdélyi magyar filozófiatörténeti alkotás kritikai kiadása; a kolozsvári böhmiánuskantiánus-barthiánus gondolkodó, Tavaszy Sándor teljes életművének, kéziratos hagyatékának feldolgozása; számos magyar eszme- és filozófiatörténettel foglalkozó 2

3 szakmai tanulmány megjelentetése (lásd a mellékelt publikációs jegyzéket); az alábbi e tematikán belül elhelyezkedő kutatások vezetője vagy résztvevője: 1. Kutatások az erdélyi magyar eszmetörténet köréből: Tavaszy Sándor levelezésének kutatása és feldolgozása. Időszak: június március A magyar filozófiai tradíció feldolgozása: Hajós József öröksége (hagyaték- és életmű-feldolgozás). Időszak: január november Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus: politikai ideológiák és azok recepciója a két világháború közötti erdélyi politikai gondolkodásban. Időszak: február szeptember Filozófia, társadalom, identitás a XX. századi erdélyi filozófiában Társadalomelmélet és politikafilozófia a kolozsvári iskola gondolkodóinál. Időszak: október április A nemzeti kisebbségek a magyar liberalizmus politikai gondolkodásában. Időszak: március szeptember Politikafilozófia és társadalomelmélet az erdélyi magyar gondolkodásban. Időszak: október június Filozófia, társadalom, identitás a XX. századi magyar filozófiában. Időszak: március február A XIX-XX. századi erdélyi magyar filozófia története. Időszak: október május A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - forráskutatás. Időszak: szeptember 1. folyamatosan. 10. Kierkegaard- és Heidegger-recepció a magyar filozófiában. Időszak: október október Kant és a kantianizmus recepciója az erdélyi magyar gondolkodásban. Időszak: október július 31. A politikaelmélet, politikai ideológiák és politikai gondolkodás tárgyterületén belül kifejtett kutatások: 1. Társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat. Időszak: január október Nacionalizmus-elméletek és Bibó István nemzetfelfogása. Időszak: június március Kisebbségi érdekképviselet és választási rendszerek Európában. Időszak: március május Az európai politikai identitás esélyei. Időszak: december június Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus: politikai ideológiák és azok recepciója a két világháború között erdélyi politikai gondolkodásban. Időszak: február szeptember Kommunikáció és politikai sikeresség a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikai szerepvállalásában. Időszak: december augusztus Az erdélyi magyar politikai gondolkodás története c. tantárgy kidolgozása és bevezetése a Sapientia EMTE kurzuskínálatába. Időszak: január június A nemzeti kisebbségek a magyar liberalizmus politikai gondolkodásában. Időszak: március szeptember A nemzeti és etnikai kisebbségek fogalma és státusa az Európai Unióban. Időszak: október július 31. Konferencia-részvétel és -előadás: október Miskolci Egyetem-BBTE (Miskolc): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben; előadás címe: Filozófia és teológia Tavaszy Sándor gondolkodásában február Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár): Éves Tudományos Szimpózium; előadás címe: Tavaszy Sándor filozófiája 3

4 2001. november 3. BBTE (Kolozsvár): Alkalmazott filozófia a filozófia alkalmazása; előadás címe: Filozófia és világnézet június 1. Sapientia-KPI (Kolozsvár): Tudomány és önismeret Erdélyben ; előadás címe: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében november 23. EME-MTA (Kolozsvár): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben; előadás címe: Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén november 10. MTA-FI (Budapest): Recepció és kreativitás; előadás címe: A kantianizmus magyar recepciójának történetéből november 13. BBTE (Kolozsvár): Állam és egyén; előadás címe: Kisebbségelméleti argumentációk a XX. századi erdélyi politikafilozófiában augusztus Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Debrecen): Kultúra, nemzet, identitás; előadás címe: A nemzeti filozófia és annak "erdélyi feladatai". Világnézet és kisebbségi identitás a kolozsvári iskola gondolkodóinál szeptember Hollandiai Mikes Kör (Hága): Mikes International Philosophiai Symposium (Elspeet, NL); előadás címe: Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is... Kolozsvári forráskutatások a magyar filozófia körében november Pannon Egyetem (Veszprém): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (Veszprém); előadás címe: A nemzeti/etnikai kisebbségek megközelítésének kérdése az Európai Unióban március Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities; előadás címe: European Organizations and the Minority Issue május 8. Pannon Egyetem (Veszprém) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpátmedencében (Veszprém); előadás címe: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet-írás Erdélyben: intézmények, eredmények, kihívások; szekcióelnök: Magyar bölcselet november Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Karának Filozófiai Intézete (Miskolc): Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében; előadás címe: Mitől cseveg a Plecska-pataka? A priori és interpretáció a Kolozsvári Iskola gondolkodóinál: Tavaszy Sándor június Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Amszterdami Egyetem (Amszterdam); European Consortium for Political Research: Minority Politics within the Europe of Regions (Kolozsvár); előadás címe: Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania november 9. Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Tudománnyal a régió gazdasági-társadalmi fellendüléséért; előadás címe: Kisebbségi felsőoktatás Romániában május 6-7. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ: Actual Issues of the European Law Minority Rigths and Policies (Kolozsvár); előadás címe: Oktatáspolitika és annak dilemmái a romániai magyar felsőoktatásban május Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Életfa Egyesület (Hegykő): A társadalmi és kulturális átalakulás tendenciái a Kárpát-medencében; előadás címe: Kisebbségi társadalom és kisebbségi oktatás Erdélyben július 8-9. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Neumann János Informatikatudományi Társaság (Budapest); Romániai Magyar Pedagógusszövetség (Csíkszereda): XVII. Nemzetközi Multimédia az Oktatásban Konferencia; előadás címe: WEB alapú információs és kommunikációs technológiák a felsőoktatásban. Az Európai Virtuális Akadémia című LLP-Erasmus projekt, mint a multimédia felsőoktatási alkalmázának egyik lehetősége 4

5 2011. szeptember 2. Dr. Bernády György Kulturális Alapítvány (Marosvásárhely): Educația în limba maternă, o șansă și o oportunitate cum o folosim? / Az anyanyelvű oktatás: esélyek és lehetőségek; előadás címe: Romániai magyar felsőoktatás tények, dilemmák, lehetőségek október Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron); Pálos-Karmelita Kolostor (Sopronbánfalva): Világvallások a társadalomtudományok tükrében; előadás címe: Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál december 9. Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után; előadás címe: Társadalomtudományi kutatások a Sapientia kolozsvári karán május Temesvári Nyugati Egyetem: The First International Conference on Social Inclusion and Equal Opportunities SIEO 2012 Employment for Young People: Challenges and Opportunities (Temesvár); előadás címe: Educational Policy in the European Union. The Impact of the Bologna Process ont he MA Programmes of the Universities in Cluj-Napoca október Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem: Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned (Kolozsvár); előadás címe: Opinions and Experiences on the Higher Education Programs among MA Students in Kolozsvár a Multicultural Approach október Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Veszprém); Humán Tudományokért Alapítvány (Veszprém): Nemzetpolitika és magyarságtudomány; előadás címe: Nemzetpolitika és kisebbségi oktatás november 16. Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (Kolozsvár): Anyanyelvoktatás. Irányok és törésvonalak; előadás címe: Tények, adatok a romániai magyar felsőoktatásról november Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest); PI-NET: PI-NET Conference; előadás címe: Actual State and Challenges in the Education of the Future Generation of Hungarian Scientists Beyond the Border of Hungary február 2. Debreceni Egyetem (Debrecen): Az egyetemes doktorképzés a Kárpátmedencében; előadás címe: Felsőoktatás és doktorképzés Erdélyben november Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest): A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Velünk élő tudomány; előadás címe: A civil társadalom és az egyház együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban november 22. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (Pécs); Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Veszprém); Földtudományok Doktori Iskola (Pécs); Borderless Europe Jean Monnet Centre of Excellence (Pécs); Mediterrán Világ (Veszprém); MTA Világgazdasági Kutatóintézet (Budapest): Nemzetpolitika és identitás a Mediterráneumban és a Balkánon; előadás címe: A civil társadalom és az egyház együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg az erdélyi magyar társadalomban november 29. Magyar Tudományos Akadémia Politikai Földrajzi Albizottsága (Budapest); Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történeti Munkabizottsága (Szeged); Közép-Európai Közlemények (Szeged); Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztály (Szeged): VI. Régiótörténeti kutatások konferencia. Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók; előadás címe: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, különös tekintettel a felsőoktatásra Előadások nyári egyetemeken, szabadegyetemeken, egyéb rendezvényeken: 5

6 2005. május Kolozsvár-Külső Református egyházmegye (Kolozsvár): Református Szabadegyetem: Az ember és az egyház Istenképe; előadás címe: A filozófiai Isten-fogalom június RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): Ifjúság és Európai Unió; előadás címe: Az Európai Unió oktatáspolitikája szeptember Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad): In Memoriam Tavaszy Sándor ; előadás címe: Mire jó a filozófia, ha kisebbségi magyar? december 19. Evangélikus-Lutheránus Püspökség (Kolozsvár): Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhely; előadás címe: Mit ér a filozófia, ha magyar? A nemzeti filozófia lehetőségeiről július RMDSZ-MIÉRT (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Romániai felsőfokú oktatás az EU-csatlakozás után január 29. Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely); előadás címe: Filozófiatörténet és filozófiai kultúra Erdélyben július RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): EU-konferencia; előadás címe: Tanulmányi lehetőségek itthon és az EU-ban július RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Tusnádfürdő): Egy kis hazai Európa; előadás címe: Oktatási reform figyelembe veszi valaki a fiatalok érdekeit? július Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár)-Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár): XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Húsz esztendőm hatalom (Tusnádfürdő); előadás címe: Nemzetpolitika és az önálló erdélyi magyar felsőoktatás március 22. Apáczai Közalapítvány (Budapest): Magyar oktatási tér a Kárpátmedencében (Budapest); meghívott résztvevő május 19. Román Távközlési Minisztérium (Bukarest): Erdélyi E-karaván (Kolozsvár); előadás címe: Karrierlehetőségek diákoknak a privát és közszférában június 11. Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Sapientia-EMTE (Kolozsvár): Kolozsvári felsőoktatási fórum; előadás címe: A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kihívásai június 29-július 4. RMDSZ-MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem: Állás megállás nélkül; előadás címe: Munkaerőpiaci esélyek és felsőoktatás július Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)-MIT (Kolozsvár): XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Nyílt lapokkal! (Tusnádfürdő); előadás címe: Az állami magyar egyetem lehetőségéről október Eötvös Lóránd Tudományegyetem, ÁJK (Budapest): Budapest Deans Conference; meghívott résztvevő április Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza): Practical Issues of the Erasmus Mobility; résztvevő július MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU Szabadegyetem; előadás címe: Megjegyzések az oktatási törvényhez október Sapientia EMTE (Kolozsvár) ELTE (Budapest): Egyetemközi együttműködések; előadás címe: Helyzetjelentés a romániai magyar felsőoktatásról március 3. Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ (Budapest): Erdély a Klebelsberg Kultúrkúriában; előadás címe: Az erdélyi magyarság helyzete július 3-8. MIÉRT-Sapientia (Marosfő): EU-szabadegyetem; előadás címe: Látszik-e a fény az alagút végén? A romániai magyar oktatás helyzete július SNSPA (București): Conferința de lansare a proiectului Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în 6

7 domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP) ; előadás címe: Importanța cooperării universitare inter-regionale programele de formare március 20. Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás jelene és jövője kihívások, stratégiák, Bolyai Egyetem július 2-7. MIÉRT-Sapientia-Kós Károly Akadémia (Marosfő): Változó Európa, változó Erdély; előadás címe: Versenyképesség hazai pályán augusztus 21. Kincses Kolozsvár Egyesület (Kolozsvár): 4. Kolozsvári Magyar Napok; előadás címe: A tehetséggondozásról és tehetségápolásról szeptember 27. Magyar Rektori Konferencia (Budapest); Partiumi Keresztyén Egyetem (Nagyvárad): Felsőoktatási fórum; előadás címe: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és az együttműködési lehetőségek az anyaországi intézményekkel október 18. Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok és a Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya (Budapest); Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (Budapest); Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest); Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár); Semmelweis Egyetem (Budapest); Beyte István Pannon Történeti Természetismereti Társaság (Budapest): A félezer éves magyar orvosi nyelv; előadás címe: Félezer éves orvosi nyelv félezer éves kolozsvári felsőoktatás október 29. SNSPA (București): Conferința de finalizare a proiectului Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP) ; előadás címe: Rezultatele proiectului privind programele de studii europene și drept Nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagja: június Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Román Tanügyminisztérium (Bukarest); Pro Philosophia Alapítvány (Kolozsvár): The Modernization of East Central Europe március Sapientia-EMTE (Kolozsvár); BBTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); MTA Politikatudományi Intézet (Budapest): European Union Nations and National Minorities június Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Politics within the Europe of Regions május 6-7. Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Forum Iuris Egyesület (Kolozsvár); Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda): Actual Issues of the European Law Minority Rights and Policies október Sapientia-EMTE (Kolozsvár); Románai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár); ECPR Standing Group on Regionalism and Federalism; Amszterdami Egyetem (Hollandia): Minority Representation and Minority Language Rights. Origins, Experiences and Lessons to Be Learned Díjak, kitüntetések: Bocskai István Hagyományörző Egyesület (Hajdúszoboszló) Bocskai István emlékérem a Bocskaiörökség fennmaradásáért és ápolásáért végzett tevékenységért, március 11. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bocskai István díj a határon túli magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú tevékenység elismeréseként, november 22. Ismert idegen nyelvek: román, német, angol (ECL B2) Publikációk: 7

8 Könyvek, egyetemi jegyzetek 1. Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Doktori disszertáció kiadása) Recenziók a könyvről: Demeter M. Attila: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. In: Kellék 2003/ ; Bóné Ferenc: A magyar nyelvű filozófiai irodalom kutatói. In: Szabadság XIV. 2002/ ; Horváth Pál: Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai - Monográfiák V.) A kötet 2., javított kiadása: Den Haag, Mikes International Kiadó, Hollandia, (Lásd: 2. Bevezetés a középkori filozófia történetébe. Nagyvárad, Partium Kiadó, p. Recenziók a könyvről: Baumgarten Alexander: Investigaţii de filozofie medievală. In: Tribuna IV., 2005/ Bevezetés a középkori filozófia történetébe. (2. javított kiadás) Kolozsvár, Scientia Kiadó, Elektronikusan közzétett egyetemi jegyzetek 1. Bevezetés az antik gondolkodás történetébe. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) 2. A modern gondolkodás története. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (Társszerző: Balogh Brigitta) (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) 3. Bevezetés a politikai gondolkodás történetébe. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, p. (http://et.sapientia.ro/index.php/hu/oktatas/segedletek) Tanulmányok 1. Leszek Kolakowski: A vallás. In: Kellék 1994/1, A mértékletes történelem. Nietzsche történelemfilozófiája. In: Kellék 1996/4-5, Tavaszy Sándor irodalmi munkássága. In: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai , Kolozsvár 1996, Tavaszy Sándor ismeretelmélete. In: Erdélyi Múzeum LVIII, 1996/1-2, Gondolatok a magyar filozófiáról. In: Művelődés XLIX, 1996/12, Tavaszy Sándor egzisztencialista "fordulata". In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLI, 1996/2, A világ felé forduló Isten. In: Korunk X, 1999/10, (A tanulmány újrakiadása: A világ felé forduló Isten. Leszek Kolakowski vallásbölcseleti nézetei. In: Keresztény Magvető 2001/ ) 8. Bevezetés Rickert értékfilozófiájába. In: Erdélyi Múzeum Füzetek 1999/3-4, (Megjelent separatum-ban is, Erdélyi Múzeum, 1999.) 9. A filozófia fogalmáról. In: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások, Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, Recenziók a tanulmányról: Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. In: Kellék 2000/ Tavaszy Sándor filozófiája. In: Református Szemle 94. évf. 2001/1, A világ felé forduló Isten. In: Keresztény Magvető 107. évf., 2001/3-4, A nemzeti filozófia kérdéséről. In: Partiumi Egyetemi Szemle 1. évf., 2002/1, Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében (társszerző). In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeiről (I. kötet), Kolozsvár, Scientia Kiadó, (Társszerzők: Demeter M. Attila, Veress Károly) 8

9 14. Filozófia-nemzeti filozófia-identitás. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia XLVII, 2002/1, Lehet-e a filozófia világnézet? In: Partiumi Egyetemi Szemle 1. évf., 2002/2, Filozófia és világnézet Tavaszy Sándor gondolkodásában. In: Alkalmazott filozófia-a filozófia alkalmazása (A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai november 3.). Kolozsvár, Pro Philosophia Kiadó, 2002, Forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén. In: Partiumi Egyetemi Szemle II, 2003/2, A kantianizmus magyar recepciójának történetéből. In: Mester Béla-Perecz László (szerk.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez, Budapest, Áron Kiadó, Recenziók a kötetről: Dinnyei Béla: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Magyar Tudomány XVIII. 2004/ ; Pléh Csaba: Recepció és kreativitás. In: Magyar Tudomány XIX. 2005/ ; Pléh Csaba: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. In: Élet és Irodalom XLVIII. 2004/37. Rigán Lóránd: Közelítések a magyar filozófia történetéhez. In: Korunk III. 2005/2.; Tibor Pichler: O Madarskom filozofickom mysleni. In: Filozofia LI. 2005/ ; József Hajós: Approaches to the History of Hungarian Philosophy. In: Philobiblon X-XI. 2006/ A filozófia Isten-képe. In: Partiumi Egyetemi Szemle IV, 2005/1-2, Kolozsvári forráskutatások a magyar nyelvű filozófiai irodalom területén. In: Debreceni Szemle XIV, 2006/1, Per aspera ad astra Az EMTE első öt éve. In: Magyar Kisebbség XI, 2006/1-2, (Társszerzők: Bakacsi Gyula, Dávid László, Hauer Melinda, Szilágyi Pál) 22. A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science VIII/2, 2008/April-June, A tanulmány megjelenési helye konferencia-kötetben: A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai (?). In: Teendőink a magyar filozófia ügyében. Den Haag, Mikes International Kiadó, Hollandia, (Lásd: 23. A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban. In: Garaczi Imre Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, civilizációk (konferencia-kötet). Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány Kiadója, (Társszerző: Demeter M. Attila) 24. Az európai szervezetek és a nemzeti kisebbségek kérdése. In: Székelyföld XII, 2008/7, (Társszerző: Demeter M. Attila) Recenziók a tanulmányról: xxx: Székelyföld. In: Magyar Napló XV, 2008/szeptember, Kisebbségvédelem és kisebbségi jogrend az Európai Unióban. In: Bodó Barna (szerk.): Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára. Temesvár, Politeia Kiadó, Recenziók a tanulmányról: A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október The System of Norms of Minority Protection in the European Union. In: Journal of Eurasian Studies, Volume I., Issue 2. / April-June (Társszerző: Demeter M. Attila) 27. Az európai szintű kisebbségvédelem normarendszere: elvszerű kisebbségvédelem, avagy biztonságpolitika? In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science IX/3, 2009/July- September, Nemzet, közösség, szolgálat. Tavaszy Sándor szellemi öröksége. In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, (Elektronikusan: Recenziók a tanulmányról: Görömbei András: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi magyar tudósok. In: Hitel május,

10 29. European Organizations and the Issue of National Minorities. In: Barna Bodó-Márton Tonk (eds.): Nations and National Minorities in the European Union. Cluj-Napoca, Scientia Publishing House, (Társszerző: Demeter M. Attila) Recenziók a tanulmányról: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban. In: Gazdaság és Társadalom Journal of Economy and Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október Autonomy of Sport Policy and Sport Activities in the European Union: Connections between Human Rights and Sports. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No (Társszerzők: Nagy-Méhész Tünde, Alexandru Virgil Voicu) 31. Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások. In: Garaczi Imre Szilágyi István (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében (konferencia-kötet). Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány, Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások. In: Mikes International. Hungarian Periodical for Art, Literature and Science X/3, 2010/July-September, Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No Hivatkozás: Kinga Magdolna Mandel: Old and New Challenges of Hungarian-Language Education in Romania. In: Csaba K. Zoltani (Ed.): Transylvania Today: Diversity at Risk. Budapest, Osiris Kiadó, Előszó a magyar filozófiáról. In: Laczkó Sándor Tonk Márton (szerk.): Veres Ildikó: Hiány- Filozófia-Kritika. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, Tonk Márton: Felsőoktatási jövőkép. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Jelen és jövő a romániai magyar felsőoktatásban. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Dávid László Hauer Melinda Tonk Márton: Sapientia EMTE. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv. Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Politica educațională în Uniunea Europeană. Impactul și consecințele Procesului Bologna asupra programelor de masterat la universitățile clujene. In: Colloquium Politicum. Temesvár, Temesvári Nyugati Egyetem Kiadója, II. évf., 2011/ (Társszerző: Geambașu Réka, Székely Tünde) 39. Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania. In: István Horváth Márton Tonk (ed.): Minority Politics within the Europe of Regions. Kolozsvár, Editura ISPMN Scientia Publishing House, p (Társszerző: Székely Tünde) 40. Fejezetek a XX. századi erdélyi filozófia történetéből: hit, tudomány, küldetés Tavaszy Sándor életútjában. In: Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika kulturális örökség identitás. Veszprém, Humán Tudományokért Alapítvány, Lehetőségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsőoktatás-politikában. In: Pro Minoritate tavasz, Filozófia és teológia a kolozsvári iskola gondolkodóinál: Vallás, filozófia, totalitás Tavaszy Sándor világnézetében. In: Gazdaság és Társadalom Journal of Economy and Society (Különszám), Félezer éves orvosi nyelv félezer éves kolozsvári felsőoktatás. In: Magyar Orvosi Nyelv, XIII. 2. szám, Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe. In: Nationalities Papers, Vol. 42, Issue (Társszerzők: Magdalena Dembinska, Marácz László) 10

11 Forráskiadások 1. Tavaszy Sándor : Válogatott filozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (szerkesztés, előszó, jegyzetek) (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 2. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a könyvről: Ungvári Zrínyi Imre: Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása. In: Erdélyi Múzeum LXII, 2000/ ; Zalatnay István: Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. In: Kellék 2000/ Bartók György : Válogatott filozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (szerkesztés, jegyzetek) (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 4. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Szerkesztett kötetek 1. Somló Bódog : Értékfilozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 1. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a kötetről: Demeter Szilárd: Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. In: Kellék 2000/ Böhm Károly és a «kolozsvári iskola». Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 3. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 3. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Kolozsvár, Scientia Kiadó, p. (Társszerkesztő: Veress Károly) Recenziók a kötetről: Nagy Erika: Elfogadni a pluralitást. Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. In: Korunk, 2003/6. 4. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 7. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) Recenziók a kötetről: Somos Róbert: Az etika munkása. Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. In: Jelenkor XLVI, 2003/ Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és világosodásnak együtt való terjedéséről. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 8. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 6. Mester Béla: Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 9. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 7. Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve I-II. Kolozsvár, Pro Philosophia Kiadó, p. 8. Egyed Péter: Bretter György filozófiája. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 10. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 9. Kisebbség és liberalizmus. A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban. (szerk. Demeter M. Attila). Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 12. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 10. Nations and National Minorities in the European Union. Cluj-Napoca, Scientia Publishing House, (Társszerkesztő: Bodó Barna) Recenziók a kötetről: Szász Alpár Zoltán: Interdisciplinary Scientific Discourse and the Issue of Minorities. In: Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, Vol. 1. No ; Kulcsár László: Multikulturalitás és kisebbségek az Európai 11

12 Unióban. In: Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society 2010/ ; A. Gergely András: Kisebbségi könyvismertetők Súlyos vétek. In: ÚMSZ Kisebbségben október Bölcseleti Folyóirat. Repertórium ; Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. Repertórium (szerk. Laczkó Sándor Balog Éva). Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 11. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 12. Veres Ildikó: Hiány-Filozófia-Kritika. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia Kiadó, p. (Sorozatcím: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 13. kötet, társszerkesztő: Laczkó Sándor) 13. Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, p. (Társszerkesztők: Bodó Barna, Bakk Miklós, Somai József) 14. Minority Politics within the Europe of Regions. Kolozsvár, Editura ISPMN Scientia Publishing House, p. (Társszerkesztő : Horváth István) Hivatkozás: Magdalena Dembinska, Marácz László, Tonk Márton: Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe. In: Nationalities Papers, Vol. 42, Issue Pethő Ágnes: Reflexivitás a filmben Reflexivity in Film. Kolozsvár-Cluj, Ábel Kiadó, p. (Társszerkesztő: Szenkovics Dezső) Recenziók 1. Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon. Budapest, Ikon Kiadó, In: Kellék 1995/3, Ex Symposion - Nietzsche különszám. Pozsony, Kalligram Kiadó, In: Kellék 1995/3, Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó Polis Könyvkiadó, In: Kellék 1995/3, Az átmeneti kor egyeteme (Andrei Marga: Universitatea în tranziţie). In: Korunk 1997/4, A filozófiai kézikönyvek "fölöttébb haszontalan voltáról". (Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Herder Kiadó, Budapest, 1996; SH Atlasz Filozófia. Springer Kiadó, Budapest, 1993; Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Budapest, 1992; Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, Budapest, 1997.) (Társszerzők: Demeter M. Attila, Demeter Szilárd) In: Kellék 1998/11-12, Filozófiai tradíció és erkölcsbölcseleti alternatívák. (Ungvári Zrínyi Imre: Változó értelemben. Kolozsvár, Komp-Press-Korunk Baráti Társaság, 1998.) In: Erdélyi Múzeum Füzetek 1999/3-4, Fordítások 1. Az Isten. In: Filozófia Tankönyv a líceumok és tanítóképzők számára. Editura Didactică şi Pedagogică, Bukarest 1994, (8. fejezet) 2. A személy fogalmának többféle jelentéséről (Alexander Baumgarten: Despre multiplele acceptii ale persoanei). In: Kellék 1997/7, Törvény és nevelés (Vasile Muscă: Lege si educaţie). In: Kellék 1997/8-9, A filozófia mint diskurzus (Aurel Codoban: Filosofia ca discurs). In: Kellék 1998/10, Publicisztika, tudománynépszerűsítő írás 1. Merre tovább Sapientia? In: Krónika, november Europese Studies in Cluj-Napoca. In: Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, 2007/ A nemzeti filozófia és annak erdélyi feladatai. In: Krónika, augusztus Tavaszy Sándor naplóbejegyzéseiből. In: Szabadság, december

13 5. Felsőoktatási jövőkép. In: Bodó Barna Bakk Miklós Somai József Tonk Márton (szerk.): Romániai magyar évkönyv Temesvár-Kolozsvár, Diaszpóra Alapítvány Sapientia EMTE, Nemzedékek Mit jelent számomra, hogy életem mögött nemzedékek láncolata áll? In: Kálvin Csillag (A Magyar Református Egyház lapja) Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar. In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, Új épület, régi lendület. In: Igen, tessék! I. évf., 9. szám, szeptember Bevezető gondolatok. In: Kép-történetek. A Sapientia EMTE filmművészet, fotóművészet, media szak 10. évfordulójára. Kolozsvár, Scientia Kiadó,

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Születés helye, ideje: Munkahelyi cím: Munkahely: Oktatói státus: Középfokú tanulmányok: Egyetemi tanulmányok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Születés helye, ideje: Munkahelyi cím: Munkahely: Oktatói státus: Középfokú tanulmányok: Egyetemi tanulmányok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Munkahelyi cím: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, RO-400112

Részletesebben

Az egyetem Választási Szabályzatának értelmében mellékelem szakmai önéletrajzomat.

Az egyetem Választási Szabályzatának értelmében mellékelem szakmai önéletrajzomat. Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár Dékáni Hivatal Tisztelt Címzett! Alulírott dr. TONK MÁRTON egyetemi docens, a Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék főállású oktatója

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B)

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) Publikációs lista KÖNYVEK AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) 1. Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 300 o., (megjelenés előtt) 2. Demeter M.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek Curriculum vitae Személyi adatok Név: Virginás Andrea A. Születési adatok: Állandó lakcím: Gyerővásárhely 46 szám, Magyarkapus község, 407152, Kolozs megye, Románia. Munkahely: Sapientia EMTE, Média Tanszék,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szakmai önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név: VERESS KÁROLY (személyazonosságiban:

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

A MaCS konferencia első tizenöt éve

A MaCS konferencia első tizenöt éve A MaCS konferencia első tizenöt éve The First 15 Years of Joint Conference of Mathematics and Computer Science Primii 15 ani ai conferinţei MACS KÁSA Zoltán Sapientia EMTE Kolozsvár Marosvásárhely Csíkszereda

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások dr. Tonk Márton egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdélyi Szövetség, Budapest 2015. november 14. A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSAROMÁNIÁBAN(1992-2011)

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG II. évfolyam 2. szám HÍRLEVÉL 2012. február 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

Részletesebben

Kultúra és piac. Kritikai perspektívák a kultúra és gazdaság kapcsolatainak történeti és jelenkori vizsgálatához a kulturális fordulat után

Kultúra és piac. Kritikai perspektívák a kultúra és gazdaság kapcsolatainak történeti és jelenkori vizsgálatához a kulturális fordulat után Kultúra és piac. Kritikai perspektívák a kultúra és gazdaság kapcsolatainak történeti és jelenkori vizsgálatához a kulturális fordulat után Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Babeş Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Születési év és hely: 1980, Marosvásárhely Telefonszám: 06 70 22 10 965 E mail cím: ercseikalman@yahoo.com Lakcím: 1086 Budapest, Dobozi u. 37/27. 2.

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben