Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület évi közgyűléséről április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület évi közgyűléséről április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, órakor nem határozatképes a megjelentek száma miatt, ezért a órára azonos napirenddel összehívott közgyűlés veszi kezdetét, amely az alapszabály 23. -a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A résztvevők listáját a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. Deme Péter, a PT elnöke köszönti a résztvevőket, technikai információkat oszt meg a jelenlévőkkel. A minisztérium és a társszervezetek vezetői kaptak meghívót, de valamennyien kimentették magukat. Kéri a jelenlevőket, hogy a szavazásokhoz az érvényes tagsági kártyájukat használják. A jelenléti ív szerint az ülés megnyitásakor 41 szavazásra jogosult tag van jelen. Deme Péter levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Bárd Editet, hitelesítőnek Matskási Istvánt és Nagy László Gábort javasolja. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 41 fő. Igen: 41 szavazat (100%) 2014./1. közgyűlési határozat A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúlag megszavazza Bárd Editet a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, Matskási Istvánt és Nagy László Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy az előre kiküldött napirendről szavazzon. Ez a következő. 1./ Éri István emlékezete és az Éri István-díj megalapítása 2./ A évi Pulszky Ferenc-díj átadása 3./ A 2013-ban Pulszky Ferenc és Pulszky Károly díjat elnyertek (Bánkuti Albin és Havasi Bálint) előadása 4./ Szakmai beszámoló a 2013-as évről 5./ Közhasznúsági beszámoló a évről 6./ Munkaterv 2014-re 7./ A Társaság új alapszabályának megvitatása és elfogadása 8./ A évi tagdíj megállapítása 9./ Egyebek A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 41 fő. Igen: 41 szavazat (100%) 2014./2. közgyűlési határozat A közgyűlés előzetesen kiküldött napirendjét a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 1. napirendi pont: megemlékezés Éri Istvánról, javaslat az Éri István-díj megalapítására Deme Péter elnök köszönti Éri István megjelent hozzátartozóit, majd Matskási István elmondja megemlékező beszédét. Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a PT kezdeményezésére, a

2 veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal közösen Éri István emléktáblát helyeznek el a veszprémi intézményben, avatásának várható időpontja május 16. Farbaky Péter, a BTM főigazgatója házigazdaként köszönti a közgyűlést, bemutatja az intézményt és a kiállításokra invitálja a kollégákat. Deme Péter ismerteti a választmány Éri István-díj alapítására tett javaslatát. Kéri a jelenlévők hozzászólásait, megjegyzéseit. Hozzászólás nincs, ezért szavazásra kéri a résztvevőket. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 47 fő. Igen: 47 szavazat (100%) 2014./3. közgyűlési határozat A közgyűlés a díj alapítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 2. napirendi pont: A évi Pulszky-díjak átadása. A tagoktól érkezett felterjesztések nyomán, a választmány döntése alapján 2014-ben Pulszky Ferenc-díjat kapott Bodó Sándor, a BTM nyugalmazott főigazgatója. A díjazottat E. Csorba Csilla köszöntötte, ismertette szakmai életútját. A díj átadása után Bodó Sándor mondott köszönő szavakat. A Pulszky Károly-díj idén nem került kiosztásra, mivel nem érkezett felterjesztés. Deme Péter bejelenti, hogy a Társaság május 7-én a Budapesti Honismereti Társasággal közös emlékülést tart Pulszky Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltárában. 3. napirendi pont: A tavalyi díjazottak, Bánkúti Albin és Horváth Bálint előadásai. Napirenden kívül: Berényi Mariann bemutatja a PT megújuló honlapjának terveit. Az ebédszünet után Deme Péter javasolja, hogy a napirend megfordításával az alapszabály tervezetének megvitatása kerüljön előre. A jelenlévők egyetértettek ezzel. Bemutatja Berczi Norbert ügyvéd urat, aki jogi segítséget ad az alapszabály módosításához és bírósági benyújtásához. 4. napirendi pont: Az Egyesület alapszabályának módosítása A Ptk. és a civil szervezetekről szóló törvény változásai miatt szükségesek a módosítások, illetve belső indokok is felmerültek: a tagsági rendszer átalakítása, valamint a székhely megváltoztatása. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály (ASZ) tervezetét Vicze Magdolna és Deme Péter közösen ismerteti. Az ASZ hosszabb lett, elsősorban a törvényi kötelező részek okán, főként a testületi és vezetőségi felelősségre vonatkozó résznél, illetve más formába tagolták. Megjegyzések, hozzászólások: Papp Katalin: nem Magyar Köztársaság, hanem Magyarország a PT működési területe, ezt javítani kell. II./10. pont: Korenchy Anikó: a tagság típusánál fontos 26 éves korhatár miatt érdemes nyilvántartani a születési dátumot is. III./43. pont: Fűköh Levente: A választmány A közgyűlés felhatalmazásával meghatározza az éves tagdíj mértékét. - ez azt jelenti, hogy minden évben fel kell hatalmazza a közgyűlés a választmányt. Jobb lenne, ha eleve a választmány feladatai közé kerülne itt az alapszabályban. Rákóczi Rozália: javasolja, hogy a választmány e jogát valamelyest korlátozzák, pl. 10 %-nál nem emelheti jobban.

3 Nagy László Gábor: évente megállapítja a következő évi tagdíj mértékét - ezt a verziót javasolja. Deme Péter szavazást javasol a III./43. pont szövegmódosítására. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 43 fő. Igen: 43 szavazat (100%) 2014./4. közgyűlési határozat A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Nagy L. Gábor által javasolt szövegváltozat kerüljön az Alapszabályba. Deme Péter: Az ellenőrző bizottság tagjai számítsanak vezető tisztségviselőnek vagy sem ez alapján a döntés alapján lehet megfogalmazni a felelősségi köröket. Nagy L. Gábor: Miért változott ez? Deme Péter: eredetileg azok voltak, de úgy tűnt, hogy nincs összhangban a jogszabályi rendelkezéssel. Berczi Norbert ügyvéd: a szöveg megfelelően szabályozza az összeférhetetlenségi kritériumokat. Deme Péter általános kérdéseket, megjegyzéseket vár az ASZ módosításával kapcsolatban. További hozzászólás nincs, ezért szavazásra kéri a résztvevőket arról, hogy a bemutatott szöveget a megszavazott módosítással elfogadják-e. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 30 fő. Igen: 30 szavazat (100%) 2014./5. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verzióját elfogadja, felhatalmazza az elnökséget, hogy a javasolt módosítások átvezetése után benyújtsa a bíróságnak. 5. napirendi pont: A évi szakmai beszámoló elfogadása Deme Péter két általános megjegyzést tesz a beszámolóhoz: 1. Megkönnyítené a nyilvántartást és a kapcsolattartást, ha a tagok az adatokban bekövetkező változásokat közölnék a Társaság irodájával. 2. Nagyobb az elvárás a tagok irányából a vezetőség felé, mint amilyen a tagsági aktivitás; a tagozatok hullámzó tevékenysége is erről tanúskodik. A nagyobb szervezeti aktivitás hiánya is indokolhatja, hogy a döntéshozók nem vagy nem mindig kérik ki a PT véleményét a szakmát érintő kérdésekről, jogszabálytervezetekről. Ezután kéri a további hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket. Nincs hozzászólás, így szavazásra kéri fel a közgyűlést. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő.

4 2014./6. közgyűlési határozat A közgyűlés a évi szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta. 6. napirendi pont: A pénzügyi (egyben közhasznúsági) beszámoló ismertetése Az elmúlt évi gazdálkodás adatait Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti, kommentálja. Két év után 2013-ban pozitív lett a mérleg a sikeres pályázásnak, a tagdíjbevételeknek és a megfelelő gazdálkodásnak köszönhetően. Felhívja a figyelmet, hogy a magyarmuzeumok.hu-hoz kapcsolódó kiadások magasak, ezért fontos, hogy legyen rá fedezet. Hasonló körültekintéssel kell gazdálkodni továbbra is, a Társaság nem élheti fel a tartalékait. Sári Zsolt: a magyarmuzeumok.hu 3 éves időtartamra nyert NKA pályázati támogatást, ebben rendelkezésre áll a fedezet. Ez a PT kommunikációjának legerősebb és leginkább elismert felülete, magas színvonalú további pályázatok, esetleg online hirdetések bevétele révén még növelni kellene az erre fordítható keretet. Nagy L. Gábor: egyetért Sári Zsolttal a magyarmuzeumok.hu kapcsán, de szeretné tudni, mire fordították a kapcsolódó összegeket, mennyi a pályázati támogatás. Mit takar az egyéb ráfordítások soron szereplő költségtétel. Kócziánné Szentpéteri Erzsébet tételesen felsorolja. Deme Péter: a pályázati támogatás elszámolása átcsúszik az éves elszámolás időszakán, illetve a támogatások utalásának ritmusa is más, mint a beszámolók készítési periódusa. A nagy különbség a 2012-es és a évi költségvetés bevételében és kiadásában egyaránt a nemzetközi tanulmányutak lebonyolítása volt az NKA támogatásából. További hozzászólások, kérdések nincsenek. Deme Péter megköszöni az EB munkáját, és szavazást kér a beszámoló elfogadására. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 36 fő. Igen: 36 szavazat (100%) 2014./7. közgyűlési határozat A közgyűlés a évi pénzügyi és közhasznúsági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 7. napirendi pont: A évi munkaterv megvitatása és elfogadása Deme Péter ismerteti az előzőleg kiküldött munkatervet, felhívja a figyelmet a környezet instabilitását, hangsúlyozza, hogy ez egy terv. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a munkatervet. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 36 fő. Igen: 36 szavazat (100%) 2014./8. közgyűlési határozat A közgyűlés a évi munkatervet egyhangúlag elfogadta. 8. napirendi pont: A költségvetési tervezet megvitatása és elfogadása Itt is a bizonytalanságokat emeli ki az elnök; az szerepel benne, amiről tud az elnökség, amire nagy valószínűséggel számítani lehet. A cél az év pénzügyi szempontból pozitív zárása. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a költségvetési tervet.

5 A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő /9. közgyűlési határozat A közgyűlés a évi költségtervet egyhangúlag elfogadta. 9. napirendi pont: A évi tagdíj mértékének megállapítása Deme Péter javasolja, hogy 2015-ben a évben érvényes tagdíjak maradjanak. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő /10. közgyűlési határozat A közgyűlés a évre szóló tagdíj mértékét 5.000,- Ft-ban állapítja meg. Deme Péter megköszöni a tagoknak a részvételt, az Aquincumi Múzeumnak a helyszín biztosítását, valamint Simén Andrásnak és az önkénteseknek a szervezésben való segítséget, majd a közgyűlést bezárja. Budapest, április 26. Bárd Edit jegyzőkönyvvezető Matskási István jegyzőkönyv-hitelesítő Nagy László Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő Deme Péter levezető elnök

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok. SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 9707 SZOMBATHELY, BÉKE TÉR 1. 4/2008. Jegyzőkönyv Készült 2008. április 28-én (hétfőn) 16,30 órakor tartott közgyűlésről. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet)

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2011. június 08. 10:00 óra Helyszín: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét: 1. Közhasznúsági jelentés.

JEGYZŐKÖNYV. Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét: 1. Közhasznúsági jelentés. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2013. május 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt tavaszi közgyűlésén, az 1075 Budapest, Madách I. tér 4. III.em. 4. szám alatt. Jelen

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme.

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 www.htbkszfvar.hu Nyt. szám: 3/2015/2 Jegyzőkönyv Választmányi

Részletesebben

A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről

A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről 1 A NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért szervezet Közgyűléséről Időpont: 2009. május 26. 16:30 Helyszín: Jelenlévő tagok: Jelenlévő munkatárs: Levezető elnök: Jegyzőkönyv: 1076 Budapest,

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20.

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6 Jegyzőkönyv a 2009. március 23-i kuratóriumi ülésről Időpont: 2008. március 23. hétfő 19:00 óra Hely: Paagh Étterem (Páty, Rákóczi u. 42.) A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2004. január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya Az Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület 1.2. Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 124. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE. (Budapest, 2012. május 23.)

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 124. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE. (Budapest, 2012. május 23.) 1 JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 124. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE (Budapest, 2012. május 23.) Bodó Sándor elnök megnyitja a közgyűlést. Ezt követően megállapítja a közgyűlés határozatképességét a meghívón

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2014. december 11.

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2014. december 11. Jegyzőkönyv Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2014. december 11. Prof. dr. Simon Tamás köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés határozatképes. 9:00 órakor a 9 fő elnökségi tagból

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jegyzőkönyv amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jelen vannak: lásd jelenléti ív (2. számú melléklet) Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben