Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület évi tisztújító közgyűléséről április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület évi tisztújító közgyűléséről április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, órakor nem határozatképes a megjelentek száma miatt, ezért a órára azonos napirenddel összehívott közgyűlés veszi kezdetét, amely az alapszabály 23. -a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A résztvevők listáját a mellékelt jelenléti ív tartalmazza (1. számú melléklet). Deme Péter, a PT elnöke köszönti a résztvevőket, technikai információkat oszt meg a jelenlévőkkel. Kéri a jelenlevőket, hogy a szavazásokhoz az érvényes tagsági kártyájukat használják. A jelenléti ív szerint az ülés megnyitásakor 78 szavazásra jogosult tag, a tagság körülbelül 8%-a van jelen. Deme Péter levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Unger Erikát, hitelesítőnek az egyesület elnökét és Nagy László Gábort javasolja. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 78 fő. Igen: 78 szavazat (100%) 2015./1. közgyűlési határozat A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúlag megszavazza Unger Erikát a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, Deme Pétert és Nagy László Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A levelezető elnök jelzi, hogy a évi Jelölő Bizottság tagjai közül előzetesen jelezte külföldi távollétét Sári Zsolt és Kócziánné Szentpéteri Erzsébet. Így a közgyűlésen a Jelölő Bizottság elnöke, Matskási István van jelen, aki a tisztújítás folyamatát vezeti. A levezető elnök a tisztújítás során szükséges feladatok elvégzésére a Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolja Turcsányi Esztert, Tóth Zsuzsannát és Csákváry Ferencet. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 78 fő. Igen: 78 szavazat (100%) 2015./2. közgyűlési határozat A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúlag megszavazza Turcsányi Esztert, Tóth Zsuzsannát és Csákváry Ferencet a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy az előzetesen az egyesület honlapján közzétett és a meghívóban kiküldött napirendről szavazzon. Ez a következő: 1./ A évi Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjak átadása, laudáció 2./ A 2014-ban Pulszky Ferenc-díjban részesült Bodó Sándor előadása

2 3./ Jelölési folyamat a választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjaira 4./ Szakmai beszámoló a 2014-as évről 5./ Közhasznúsági beszámoló a évről 6./ Munkaterv 2015-re 7./ Szavazás a testületek tagjaira 8./ Eszmecsere a szakmai életpálya-modell témakörében 9./ A választás eredményének kihirdetése. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 78 fő. Igen: 78 szavazat (100%) 2015./3. közgyűlési határozat A közgyűlés napirendjét a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 1. napirendi pont: A évi Pulszky-díjak átadása E. Csorba Csilla ügyvezető elnök vezeti le a díjak átadását, ismerteti a tagoktól érkezett felterjesztések nyomán, a választmány döntése alapján 2015-ben Pulszky Ferenc-díjat kapott Kecskeméti Tibor, a Természettudományi Múzeum nyugalmazott főigazgató-helyettesének szakmai életútját, köszönti a díjazottat és felolvassa a laudációt. A díj átadása után Kecskeméti Tibor mond köszönő szavakat. A Pulszky Károly-díjat, mivel a tavalyi évben nem került kiosztásra, 2015-ben két főnek ítélte oda a választmány a tagoktól érkezett felterjesztések alapján. E. Csorba Csilla köszönti a díjazottakat és ismerteti eddigi szakmai pályájuk állomásait ben Pulszky Károly-díjban részesült Bogdán Melinda az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársa. Mind Bogdán Melinda, mind Török Róbert a díjak átvétele után röviden megköszönik az elismerést. Deme Péter ezt követően megköszöni a tagságnak a beérkezett jelöléseket, és bejelenti, hogy a 2014-ben alapított Éri István-díj első átadására 2016-ban fog sor kerülni. 2. napirendi pont: A 2014-ban Pulszky Ferenc-díjban részesült Bodó Sándor előadása A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és a nemzetiségi kérdés címmel Az előadást követően Deme Péter jelzi, hogy az egyesület honlapjára, valamint a magyarmuzeumok.hu oldalra felkerül az előadás, továbbá emlékeztet arra, hogy a év Rómer Flóris emlékév, aminek programjaival az egyesület tevékenysége több ponton is összekapcsolódik. 3. napirendi pont: Jelölési folyamat a választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjaira Deme Péter felkéri Matskási Istvánt, a Jelölő Bizottság elnökét a jelölési folyamat ismertetésére, valamint a tisztújítás lebonyolítására. Matskási István jelzi, hogy a választmányba 21 tag és 7 póttag, az Ellenőrző Bizottságba, valamint az Etikai Bizottságba 3-3 tag és 1-1 póttag megválasztása szükséges. Számos javaslat érkezett a tagságtól a Jelölő Bizottsághoz, a javaslatok összesítése során a Bizottság igyekezett tisztázni minden esetben, hogy a jelölt vállalja-e a jelölést. Matskási István javasolja, hogy a szavazás során majd mindenki mérlegeljen, lehetőleg a megválasztandó tagokkal az egyesület egészét, és a magyar múzeumi életet fedjük le,

3 gondolkodjunk regionálisan is. Javasolja továbbá, hogy a szavazatok összesítése során a kapott szavazatok darabszáma alapján erősorrendet állítson fel a Szavazatszámláló Bizottság. Amennyiben szavazategyenlőség állna fenn, és így nincs lehetőség a tagok, illetve póttagok meghatározására, úgy a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ha az ismételt szavazás sem hozna eredményt, akkor újra össze kell hívni a tisztújító közgyűlést az esetleges időszűke miatt. A tisztújításon a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 50% + 1 fő jelenti a határozatképességet. Az elnökség tagjait az alapszabály szerint a választmány választja tagjai közül, a tisztújítást követően. Matskási István jelzi, hogy lehetőség van a jelölti lista kiegészítésére a helyszínen is, abban az esetben, ha a jelölt tag jelen van, és nyilatkozik arról szóban, hogy a jelölést elfogadja. Ezt követően ismerteti a jelölteket. Deme Péter javasolja, hogy a jelöltek nevük elhangzása után álljanak fel. A jelöltek ismertetése után egy szóbeli javaslat érkezik a tagság soraiból: Kedves Gyulát javasolják a választmány jelöltjei közé, de mivel Kedves Gyula nincs jelen a közgyűlésen, nem tud nyilatkozni raról, elfogadja-e a jelölést, nem szavaznak a javaslatról. Deme Péter jelzi, hogy a közgyűlés kezdetéhez képest jelenleg 92 fő van jelen. Matskási István szavazásra bocsátja a választmány, valamint a bizottságok jelöltjeinek listáját. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 92 fő. Igen: 92 szavazat (100%) 2015./4. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Jelölő Bizottság által összeállított jelölti listákat. A határozat alapján Matskási István elkészíti a végleges szavazócédulákat. Deme Péter felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a szavazat akkor érvényes, ha a választmány esetén legfeljebb 28, a bizottságok esetén legfeljebb 4-4 jelöltre szavaznak. Több név esetén a szavazat érvénytelen lesz. 4. napirendi pont: Szakmai beszámoló a 2014-as évről Deme Péter ismerteti a honlapon előzetesen közzétett szakmai beszámoló lényegi pontjait. Eközben megköszöni a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, valamint Simén András önkéntesnek a napi teendők, az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez nyújtott segítséget. Jelzi, hogy a négy országos szakmai szervezettel az elmúlt évben sem sikerült szorosabbra fűzni a szakmai együttműködést, valamint az ágazatért felelős minisztériummal is hullámzó az együttműködés, sajnos sok esetben személyfüggőek az ügyek. Általános problémaként érzékeli, hogy a média és a nagyközönség kevés érdeklődéssel figyeli a szakmát, kevés a publikáció a témakörben. Ezért kiemelten fontos a magyarmuzeumok.hu elektronikus folyóirat. Ismételten kéri a tagságot, hogy írásaikat juttassák el az egyesülethez, hiszen a folyóirat kiváló publikációs lehetőség. Elmondja, az Élet és Tudomány és a mandiner.hu azzal kereste meg az egyesületet, hogy szívesen tennének közzé szakszerűen elkészített kiállítás-kritikákat. Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az illetékes bíróság közhasznú szervezetté minősítette az egyesületet és bejegyezte az új alapszabályt és székhelyet. A tagozati munka rövid ismertetése során Deme Péter kitért a Kismúzeumi Tagozat, a Műtárgyvédelmi Tagozat, valamint a Múzeumandragógiai Tagozat munkájára. A Kismúzeumi

4 Tagozat a közgyűlés ebédszünetében tartja éves ülését, és ha elegendő számban összegyűlnek, akkor a Műtárgyvédelmi Tagozat is tart ülést. A Múzeumandragógiai Tagozat éves konferenciáját május 13-án tartja Pécsen, nagy szakmai érdeklődés mellett. A Művészettörténeti Tagozat kevésbé aktív, a rendezvények szervezése, megtartása helyett inkább a szakmai munkára, kutatásra koncentrál. A beszámolóhoz nem érkezett kérdés, hozzászólás, így az immár 96 jelenlévő szavazásra jogosult tag elé szavazásra bocsátja Deme Péter a évi szakmai beszámolót. Igen: 96 szavazat (100%) 2015./5. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület évi szakmai beszámolóját. 5. napirendi pont: Közhasznúsági beszámoló a évről Deme Péter ismerteti a évi pénzügyi összefoglaló fő számait, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Bemutatja a jelentősebb támogatásokat, pályázatokat (EMMI, NKA). Jelzi, hogy a tagdíjakból jelentős bevétel érkezett, tehát van eredménye a tagdíjfizetésre való többszöri felszólításának. Az ismertetést követően Deme Péter felkéri Fükőh Leventét, az Ellenőrző Bizottság tagját, hogy a külföldön lévő elnök, Kócziánné Szentpéteri Erzsébet helyett mondja el a Bizottság megállapításait a pénzügyi adatokról. Fükőh Levente elmondja, hogy a Bizottság átnézte az anyagot, és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Igen: 96 szavazat (100%) 2015./6. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület évi gazdasági beszámolóját. Igen: 95 szavazat (99%) Tartózkodott: 1 (1%) 2015./7. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők szavazattöbbséggel, 95 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták az egyesület évi közhasznúsági jelentését.

5 6. napirendi pont: Munkaterv 2015-re Deme Péter az előzetesen kiküldött munkaterv jelentősebb állomásait kiemeli, ezek: október 16. a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezendő szakmai konferencia téma a Múzeumi Negyed koncepciója május óra az Év Múzeuma és az Év Kiállítása díjak átadója. Deme Péter felveti, érdemes lenne a jövőre vonatkozóan átgondolni a fenti két díj koncepcióját (pl. tematikai megosztás) és a finanszírozását, mely utóbbi eddig is komoly kérdéseket vetett fel. Fontos az EMMI és az NKA támogatása mellett új szponzor felkutatása, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Az idei évben az Év Kiállítása pályázatra 16 beérkezett pályázatból 15 érvényes pályamű, míg az Év Múzeuma pályázatra 8 beérkezett pályázatból 7 érvényes került a bírálók elé. A munkatervhez a jelenlévők köréből nem érkezett kérdés, hozzászólás, így az elnök szavazásra bocsátja a kérdést. Igen: 95 szavazat (99%) Tartózkodott: 1 (1%) 2015./8. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők szavazattöbbséggel, 95 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták az egyesület évi munkatervét. Az elnök a következőkben ismerteti a évi költségvetés tervezetét, annak sarokszámait, mind a lehetséges bevételek (tagdíj, pályázat, szponzoráció, stb.), mind a kiadások oldaláról. A évi költségvetéshez a jelenlévők köréből nem érkezett kérdés, hozzászólás, így az elnök szavazásra bocsátja a kérdést. Igen: 95 szavazat (99%) Tartózkodott: 1 (1%) 2015./9. közgyűlési határozat A közgyűlésen jelenlévők szavazattöbbséggel, 95 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták az egyesület évi költségvetését. 7. napirendi pont: Szavazás a testületek tagjaira A szavazólapok elkészültével lehetőség van a szavazás megkezdésére, melyet Matskási István, a Jelölő Bizottság elnöke koordinál. Deme Péter: A jelenléti ív alapján a jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma 99 fő. Továbbá 1 fő tagjelölt státuszban van jelen az ülésen, így ő nem szavaz a tisztújítás során. A titkos szavazás lebonyolítása után ebédszünetet hirdet az elnök azzal, hogy a közgyűlés órakor folytatódik. Az ebédszünetben a Kismúzeumi Tagozat tartja éves találkozóját. Az ebédszünet után Deme Péter jelzi, hogy a Szavazatszámláló Bizottság jelenleg összesíti az eredményeket.

6 8. napirendi pont: Eszmecsere a szakmai életpálya-modell témakörében Deme Péter: az egyesület az eszmecserére vendégként meghívta Földiák Andrást (KKDSZ), Szvitek Róbertet (MAMUT) és Hajdú Ágnest (Magyar Könyvtárosok Egyesülete). Az életpályamodell kidolgozására alakult munkacsoport, tagjai készítettek előzetes anyagot, amely felkerült a Társaság honlapjára. Felkéri Zomborka Mártát, hogy vezesse az eszmecserét. Zomborka Márta elsőként felkéri Népessy Noémit, hogy ismertesse az EMMI és a KSH adatai alapján a muzeális intézmények munkaerő-állományáról készített felmérést. Népessy Noémi prezentációjában grafikonok és összesítő adatok alapján felvázolta a helyzetet, amely azonban sok esetben az önbevalláson alapuló téves adatszolgáltatások és a szakmai ellenőrzés hiánya miatt nem minden esetben ad teljes, reális képet. A prezentációt követően Matskási István több, a munkacsoport által felvetett, tisztázandó kérdést oszt meg a jelenlévőkkel, így például: kire vonatkozzon az életpálya-modell, végzettség, továbbképzés, teljesítmény, bérezés alapján. A témához számos hozzászólás érkezett, többek között a meghívott társszervezetek képviselői is megosztották tapasztalataikat ebben a kérdésben, illetve a jelenlévő tagok közül is többen kifejtették véleményüket a bérezés, a képzés és az életpálya-modellbe bevonandók körét illetőleg. Ez utóbbiban a többségi vélemény az volt, hogy a muzeális intézményekben dolgozók teljes körét le kell fedni, nem szabad csak a muzeológusokat kiemelni, mert ez komoly feszültségekhez vezethet. Ugyancsak fontosnak érezték a jelenlévők az összefogást más szakmai szervezetekkel is 9. napirendi pont: A választás eredményének kihirdetése A Szavazatszámláló Bizottság összesítette a szavazatokat és képviseletükben Turcsányi Eszter ismerteti a Választmány, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság megválasztott tagjainak és póttagjainak névsorát, a kapott szavazatok szerinti sorrendben. Választmány: A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 99 fő. Leadott szavazat: 91 (100%) Leadott érvényes szavazat: 91 (100%) A megválasztott tagok és póttagok adatait a jegyzőkönyv mellékletét képező 2. számú melléklet tartalmazza. Ellenőrző Bizottság: A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 99 fő. Leadott szavazat: 90 (100%) Érvényes szavazat: 89 (99%) Érvénytelen szavazat: 1 (1%) A megválasztott tagok és póttagok adatait a jegyzőkönyv mellékletét képező 2. számú melléklet tartalmazza. Etikai Bizottság: A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 99 fő. Leadott szavazat: 90 (100%) Érvényes szavazat: 89 (99%) Érvénytelen szavazat: 1 (1%) A megválasztott tagok és póttagok adatait a jegyzőkönyv mellékletét képező 4. számú melléklet tartalmazza.

7 Deme Péter megköszöni a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, valamint a tagoknak a részvételt, és felkéri Matskási Istvánt, mint az egyesület tiszteletbeli elnökét, hogy hívja össze egy közeli időpontra a választmány, valamint a bizottságok alakuló ülését, miután az elhúzódó folyamatok miatt ma már ez nem lehetséges. Megköszöni munkatársainak a szervezésben való aktív részvételt és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a helyszín biztosítását, majd a közgyűlést bezárja. Budapest, április 24. Unger Erika jegyzőkönyvvezető Deme Péter jegyzőkönyv-hitelesítő levezető elnök Nagy László Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről Bozsó Béla ügyvezető: Tisztelt közgyűlés, kedves kollégák, Bozsó Béla a MÉGSZ ügyvezetője

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest, 2006. szeptember 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest, 2006. szeptember 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ACI Hungary - Magyar Forex Társaság 2006. szeptember 8.-i Közgyűléséről Helyszin: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest A jegyzőkönyvet hitelesiti:érsek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor

Jegyzőkönyv. amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jegyzőkönyv amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25- én 15 órakor Jelen vannak: lásd jelenléti ív (2. számú melléklet) Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét: 1. Közhasznúsági jelentés.

JEGYZŐKÖNYV. Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét: 1. Közhasznúsági jelentés. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2013. május 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt tavaszi közgyűlésén, az 1075 Budapest, Madách I. tér 4. III.em. 4. szám alatt. Jelen

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről

Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről Időpont:2011.09.28 19:00 Helyszín: Kiss Árpád Tagkollégium Étterem A küldöttgyűlésen a 40 db szobából 23 küldött jelent meg, minden küldött saját

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén. Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének

Részletesebben