A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről"

Átírás

1 27862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdés c) pontjában, a tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: a) adómentes bor: a jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. (1) bekezdés a) c) pontja szerint előállítható, adófizetési kötelezettség alól mentesült termék; b) borkísérő okmány: a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendeletben szabályozott okmány; c) bor-pincekönyv: a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendeletben szabályozott nyilvántartás; d) kisüzemi bortermelő: a Jöt 3. (3) bekezdés 16. pontja szerinti személy; e) kitelepülés: a borászati üzem vagy a termelői borkimérés területén kívül, a kisüzemi bortermelő által a végső fogyasztó részére történő értékesítés. 2. A kisüzemi bortermelői regiszter vezetésének lehetősége 2. (1) A kisüzemi bortermelő a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 19. -a és a Jöt a szerinti nyilvántartását a bor-pincekönyvben vagy az e rendelet szerinti kisüzemi bortermelői regiszterben vezeti. (2) A kisüzemi bortermelői regiszter vezetésének elkezdése esetén, vagy amennyiben a kisüzemi bortermelő a nyilvántartás módját meg kívánja változtatni, úgy legkésőbb a kezdést vagy változást megelőző munkanapig, írásban kell nyilatkoznia a területileg illetékes hegybíró felé az új nyilvántartási módról és annak kezdő időpontjáról, illetve a változás kezdő napjáról. A kisüzemi bortermelőnek a bor-pincekönyvről a kisüzemi bortermelői regiszterre történő áttérés esetén a bor-pincekönyvben, kisüzemi bortermelői regiszterről a bor-pincekönyvre történő áttérés esetén a kisüzemi bortermelői regiszterben jelölnie kell a nyilvántartás zárásának napját. 3. A kisüzemi bortermelői regiszter felépítése és vezetése 3. (1) A kisüzemi bortermelői regisztert az 1. melléklet szerint kell vezetni. A nyilvántartás formája szerkeszthető, de tartalma nem változtatható meg. (2) A kisüzemi bortermelői regiszter az 1. melléklet a) A) pontja szerinti nyilvántartó lapból, b) B) pontja szerinti borkimérés-nyilvántartásból és c) C) pontjában meghatározott tartalmú tárolótartály-nyilvántartásból áll. (3) A tárolótartály-nyilvántartáson az előállításra, tárolásra használt tartályok változásait a változás napján kell bevezetni. A tárolótartály javításra történő átadásáról-átvételéről olyan bizonylatot kell kiállítani, amely alapján a tárolótartály egyértelműen beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a tárolótartály-nyilvántartó lapon nem kell átvezetni. (4) A kisüzemi bortermelői regisztert ott kell tartani, ahol a borászati terméket tárolják. A papíron vagy számítógéppel vezetett kisüzemi bortermelői regisztert az ellenőrzést végző hatóság felszólítására 2 órán belül be kell mutatni. (5) A nyilvántartó lapokat az adott tétellel érintett borászati termékeknek a borászati üzemből történő teljes elszállításáig, de legalább az utolsó tétel elszállítását követő 5 évig meg kell őrizni. (6) A kisüzemi bortermelői regiszter vagy annak bármely részének elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a kisüzemi bortermelő 72 órán belül köteles azt a hegybíró részére írásban bejelenteni.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A borászati termékek előállításának nyomon követése 4. (1) A nyilvántartó lap az egy borászati üzemben tárolt egy borászatitermék-tétel (a továbbiakban: tétel) vezetésére szolgál. A nyilvántartó lapon a tételeket a tárolás helye szerinti borászati üzem üzemengedélyszámának, a tétel megnevezésének, a szőlő és a borászati termék származásibizonyítvány-számának, illetve a forgalombahozatali engedély azonosítójának feltüntetésével kell nyilvántartani. (2) A nyilvántartó lapon fel kell tüntetni az adott tétel tárolóegységének azonosítására szolgáló adatokat. A tárolótartályokon jelölt megnevezésnek egyeznie kell a nyilvántartó lapokon feltüntetett megnevezéssel. (3) Az (1) és (2) bekezdéseken túl a nyilvántartó lapon az adott tétellel végzett, készletváltozással járó műveleteket összesítve kell feltüntetni. (4) A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 436/2009/EK rendelet) 41. cikk (1) bekezdése szerinti kezeléseket időrendi sorrendben, a művelet pontos megnevezésével és a készletváltozás mértékével kell feltüntetni. A 436/2009/EK rendelet 41. cikk (1) bekezdés j) q) pontja szerinti kezeléseket a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig kell rávezetni a nyilvántartó lapra. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott műveletekhez felhasznált anyagok származását és mennyiségét igazoló bizonylatot 5 évig meg kell őrizni, és a borászati hatóság kérésére be kell mutatni. (6) A seprős újbor mennyiségét a fejtés dátumával, a forgalombahozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyiséget a forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásának dátumával, mint műveletet kell a nyilvántartó lapra vezetni. 5. (1) Új nyilvántartó lapot kell alkalmazni, ha a) a kisüzemi bortermelő a saját termelésű vagy a vásárolt szőlő feldolgozását megkezdi; b) a kisüzemi bortermelő mustot borkészítés céljából vásárol; c) tételek házasításával új tétel keletkezik; d) egy tétel adott része után kérelmeznek forgalombahozatali engedélyt, mely esetben a forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségre kell új lapot alkalmazni, és az eredeti lapon a forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiséget készletcsökkenésként kell feltüntetni; e) a kisüzemi bortermelő egy tételt több tételre bont, mely esetben a létrejövő új tételre kell új nyilvántartó lapot alkalmazni; illetve ha f) az adott tételt más borászati üzembe tárolják át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a kisüzemi bortermelő a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig köteles új nyilvántartó lapot nyitni az adott tételre. 5. A forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező tételek kiszállításának, értékesítésének nyilvántartása 6. (1) A más borászati üzembe történő szállítás vagy kiszerelés céljából történő ki- és visszaszállítás esetén a készletváltozást, annak dátumával, a szállítást igazoló borkísérő okmány számának, valamint a szállítás céljának feltüntetésével, a kiszállítás napján kell a nyilvántartó lapra vezetni. (2) A forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező tétel értékesítését a szállítást igazoló bizonylaton kell nyilvántartani, oly módon, hogy a kisüzemi bortermelői regiszterben szereplő megnevezés és az értékesített mennyiség egyértelműen beazonosítható legyen. 6. A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező tételek készletváltozása 7. (1) A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező tételek készletváltozását az értékesítésről szóló bizonylatokon kell nyilvántartani. (2) A termelői borkimérés keretében értékesített borászati termékre borkimérés-nyilvántartást kell vezetni. A borkimérés-nyilvántartásban a tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket a tételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni. Nem kell rögzíteni a borkimérés-nyilvántartásban

3 27864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám azokat az értékesítéseket, amelyekről a kisüzemi bortermelő az adott tétel forgalombahozatali engedély azonosítóját tartalmazó számlát állított ki. (3) A kitelepülés esetén a kitárolt tételről borkísérő okmányt kell kiállítani. A kitelepülést követően a borászati üzembe visszaszállított borászati termékről borkísérő okmányt kell kiállítani. (4) A borpiaci év utolsó napjára vonatkozóan, a borpiaci év utolsó napját követő 15 napon belül a kisüzemi bortermelő készletfelvételezést végez, melyet a nyilvántartó lapra vezet. (5) Amennyiben egy tétel készlete kimerült, úgy az ahhoz tartozó nyilvántartó lapot legkésőbb a borpiaci év utolsó napját követő 15 napon belül kell lezárni. 7. Az adómentes bor fogyasztásának rögzítése 8. Az adómentes bor fogyasztását a havonta elfogyasztott mennyiség összesítésével, legkésőbb a tárgyhót követő első munkanapon kell bejegyezni a kisüzemi bortermelői regiszterbe. 8. A kisüzemi bortermelői regiszter előállítása és hitelesítése 9. (1) A kisüzemi bortermelői regisztert a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) állítja elő és hitelesíti. Hitelesítést kérő személy csak a borászati üzem felelős vezetője lehet. (2) A kisüzemi bortermelői regiszterről és annak részeiről a HNT a) a hitelesítést kérő nevét, b) a hitelesítés időpontját, c) a hitelesítés iktatószámát és d) a hitelesítést kérő borászati üzem engedélyének számát tartalmazó nyilvántartást vezet. (3) A HNT az elektronikus kisüzemi bortermelői regiszterhez kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt ad ki. (4) A HNT vagy a területileg illetékes hegybíró a nyilvántartásban foglalt adatokat a borászati hatóság kérésére 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja. 9. A kihozatal és veszteség elszámolása 10. (1) A nyilvántartó lapon a) a seprős újbor készítéséig felmerülő veszteséget a seprős újbor bejegyzésének napján bejegyezve; b) a tételre vonatkozó forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásáig felmerülő további veszteséget a forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásának napján bejegyezve; valamint c) a forgalombahozatali engedély benyújtását követően a kiszerelésig felmerülő veszteséget, a kiszerelt bormennyiség bejegyzésének dátumával bejegyezve kell elszámolni (a továbbiakban együtt: kisüzemi veszteségelszámolás). (2) Az (1) bekezdés a) c) pontjaiban szabályozott kisüzemi veszteségelszámolásokat külön-külön kell nyilvántartani a nyilvántartó lapon, de együttes értékük nem haladhatja meg az 1. melléklet D) pontjában meghatározott értéket. (3) A veszteséget tételenként kell megállapítani. A seprős újbor készítéséig felmerülő veszteség megállapításához a keletkezett must vélelmezett mennyiségéből kell kiindulni. (4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott veszteségben el nem számolt további tárolási veszteséget évente, július 31-ig kell megállapítani, és a veszteséget legkésőbb a borpiaci év lejártát követő hét első munkanapjáig kell bevezetni a kisüzemi bortermelői regiszterbe. A szállítási veszteséget a betárolást követően, a betárolás napján kell megállapítani és a kisüzemi bortermelői regiszterbe bevezetni. (5) Ha a veszteség és a melléktermék-kihozatal az 1. melléklet D) pontjában meghatározott határokat meghaladja, a borászati üzem jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a kisüzemi bortermelői regiszterhez kell csatolni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a borászati üzemengedély számát, a határérték meghaladásának mértékét, valamint a határérték meghaladását alátámasztó szöveges indoklást. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott kisüzemi veszteségen felül elszámolható a borászatitermék-kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 1. melléklet D) pontjában meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a kisüzemi bortermelői regiszterbe bevezetésre kerül. A kiszereléskor felmerülő veszteség értéke

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám a nyilvántartó lapon feltüntetett, kiszerelésre elszállított vagy elkülönített mennyiség és a kiszerelt borászati termék hektoliterben mért mennyiségének különbözete, melyet nem kell külön feltüntetni a nyilvántartó lapon. (7) Ha az ellenőrzést végző hatóság a helyszíni ellenőrzése során a tényleges és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, megvizsgálja az eltérés okát, és a kisüzemi bortermelőt kötelezi a kisüzemi bortermelői regiszter módosítására. 10. A számítógéppel vezetett kisüzemi bortermelői regiszterrel szemben támasztott követelmények 11. (1) Az e rendeletnek megfelelő kisüzemi bortermelői regiszter elektronikus előállítását és kitöltését végző számítógépprogram (a továbbiakban: elektronikus kisüzemi regiszter) használatát legkésőbb a használat megkezdését megelőző munkanapig írásban tett nyilatkozat formájában be kell jelenteni a területileg illetékes hegybírónak. (2) A területileg illetékes hegybíró az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket továbbítja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) felé. (3) Az elektronikus kisüzemi regiszter alkalmazásának feltétele, hogy a) a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, jogosultságában beállt változásokat nyomon kövesse; b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység vagy művelet) bármely időszakra vonatkozóan naplózva legyen; c) a program biztosítsa az 1. mellékletnek megfelelő adattartalom vezetését; d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza; e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható legyen az alábbi adattartalommal: ea) a visszatöltés időpontja, eb) a visszatöltés indoka, ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága, ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja; f) a program tegye lehetővé, hogy az e bekezdésben szereplő adatok bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek; g) a program a felhasznált sorszám ideértve a sztornózott sorszámot is ismételt felhasználását ne engedélyezze. (4) Az elektronikus kisüzemi regiszterrel kapcsolatban bekövetkezett adatvesztést a borászati üzem engedélyese 72 órán belül köteles a NÉBIH részére írásban bejelenteni. 11. Átmeneti és záró rendelkezések 12. Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. 13. A borkísérő okmányok az állami adó- és vámhatóságnál a június 30-án hatályos szabályok szerint beszerezhetőek, hitelesíthetőek és felhasználhatóak a készlet erejéig. 14. A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A HNT az elektronikus borkísérő okmányokhoz, kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt ad ki. 15. Az R. a) 4. (1) bekezdésében a vámhatóságnál szövegrész helyébe a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál (a továbbiakban: HNT) szöveg, b) 4. (1) bekezdésében az a jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet) szövegrész helyébe az az e rendeletben szöveg, c) 8. (3) bekezdésében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) szövegrész helyébe a HNT szöveg,

5 27866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám d) 17. i) pontjában a vámhatóság szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg, e) 18. (1) bekezdésében a vámhatósághoz szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybíróhoz szöveg, f) 18. (2) bekezdésében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szövegrész helyébe a NÉBIH szöveg, g) 18. (3) bekezdésében a vámhatóság szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybíró szöveg, h) 19/A. (2) bekezdésében és 19/C. (1) bekezdésében a vámhatóságnak szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybírónak szöveg lép. 16. Hatályát veszti az R. a) 8. (1) bekezdésében az a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett szövegrész, b) 8. (4) bekezdése, c) 19. (1) bekezdésében az A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni. szövegrész, d) 2. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész, e) 2. melléklet III. Nyilvántartó rész fejezet 1. Saját szőlő táblázatának i oszlopában a vámhatósági szövegrész, f) 2. melléklet III. Nyilvántartó rész fejezet 2. Vásárolt szőlő táblázatának i oszlopában a vámhatósági szövegrész, g) 3. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész, h) 7. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész. 17. E rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Fazekas Sándor s. k., földművelésügyi miniszter

6 1. melléklet a 49/2017. (IX. 29.) FM rendelethez A) Nyilvántartó lap Hitelesítési adatok: Helyszín: Kisüzemi bortermelői regiszter Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma: Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa: Dátum Művelet megnevezése Tárolóedény azonosítója Bizonylatszám MEGNEVEZÉS: Forgalombahozatali engedély azonosítója: Folyó tétel (hl) Készlet Kiszerelés megnevezése Kiszerelttétel-készlet Kiszerelttételkészlet (hl) 1. A nyilvántartó lapot a szőlőfeldolgozással vagy must- (törkölyösmust-) előállítással kell megnyitni, az 5. (1) bekezdés b) f) pontjaiban részletezett esetek kivételével. 2. Házasítás esetén a házasított borászati termék mennyiséget tételcsökkenésként kell a nyilvántartó lapon vezetni. A házasított tétel(ek)hez pedig új nyilvántartó lapot kell nyitni. Az új nyilvántartó lapra az új tételre kiadott származási bizonyítvány számát kell feltüntetni. A házasítás miatt keletkezett új nyilvántartó lapot a házasítás alapjául szolgáló tételek megjelölésével kell megnyitni, azok nyilvántartási lapon szereplő mennyiségével együtt. 3. Amennyiben a tételt ugyanazon borászati üzemen belül egy másik tárolóedénybe tárolják át, abban az esetben a művelet megnevezésben az Áttárolás tárolóedénybe megnevezést kell feltüntetni a nyilvántartó lapon az új tárlóedény azonosítójának feltüntetésével. 4. A folyó tételt hektoliterben kell nyilvántartani. 5. A kiszerelt tétel űrmértékét literben, a Kiszerelés megnevezése oszlopban kell jelölni, míg a kiszerelttétel-készlet összmennyiségét hektoliterben kell nyilvántartani. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám 27867

7 27868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám B) Borkimérés-nyilvántartás Hitelesítési rész: FHE: kiszerelési egység űrtartalma: ÖSSZESEN (db) ÖSSZESEN (hl) a hónap napjai Borkimérés-nyilvántartás ÉV: sorszám: HÓNAP: a tételek napi fogyása MINDÖSSZESEN hl dátum aláírás

8 C) Tárolótartály-nyilvántartás Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása Hitelesítési rész: Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály űrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés a b c d e M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám 27869

9 D) A kisüzemi bortermelőkre vonatkozó elszámolható veszteség, valamint a seprő maximális mennyisége Borra vonatkozó maximális veszteség térfogatra A 1. Kisüzemi veszteségelszámolás maximális értéke 8% 2. Palackozás maximális vesztesége 3,0% 3. Kannatöltés maximális vesztesége 2,0% 4. Tárolás maximális vesztesége 4.1. fahordóban 3,0%/év 4.2. egyéb tartályban 1,8%/év Pezsgőre vonatkozó maximális veszteség térfogatra A 1. Palackozás 4,0% 2. Palackozott pezsgő szállítása 0,25% Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége a) seprős újbor 9% b) szamorodni 11% c) máslás, fordítás 12% d) aszú 13% B B M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám