MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV OKTÓBER

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ Átfogó cél városi szinten Tematikus célok a városra vonatkozóan Az egyes városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Az akcióterületre vonatkozó alapadatok HELYZETELEMZÉS Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A korábban készített városrendezési dokumentumok vizsgálata Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterületen és az akcióterület környezetében tervezett fejlesztések értékelése A meglévő úthálózat értékelése A meglévő közműhálózat értékelése Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (demográfiai, gazdasági, munkaerőpiaci, foglalkoztatási, jövedelmi és lakáshelyzet) Tulajdonviszonyok értékelése A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése Az ingatlanpiaci lehetőségek értékelése A közszféra jelenléte A közbiztonság helyzete FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai Városépítészeti koncepció Fejlesztési programok Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán A közszférának a pályázati projektekkel összehangoltan megvalósulásra kerülő fejlesztései állami és EU támogatás felhasználásával A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Az egyes projektek bemutatása Összefoglaló indikátor tábla A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatás Környezeti hatások Kockázatok elemzése

3 5. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása Üzemeltetés, működtetés PÉNZÜGYI TERV Teljes akcióterületi terv pénzügyi terve Az akció várható ráfordításainak meghatározása Az akció megvalósításához szükséges források meghatározása Globális pénzügyi mérleg A pályázat pénzügyi terve ELŐKÉSZÍTETTSÉG ÁLLAPOTA TERVLAPOK MELLÉKLET IGÉNYFELMÉRÉS ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Fehér Ló Közösségi Ház igényfelmérése Látogatottsági mutató Fehér Ló Közösségi Ház kihasználtsági terv KSH adatszolgáltatás A Városfejlesztő társaság (MOVINNOV) menedzsmentjének önéletrajzai

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. ELŐZMÉNYEK, AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE A Mosoni Belváros jelen akcióterületi terve a 2005 márciusában dokumentált a Városfejlesztés Rt. által készített akcióterv aktualizált változata. A 2005-ben készült akcióterv az akkori ROP-pályázati kiírásnak megfelelően készült, maga a városfejlesztési akcióterület is úgy lett lehatárolva: Petőfi Sándor utca Mosoni Duna József Attila utca Soproni utca Töltés utca Bauer Rudolf utca Kossuth Lajos utca Határsor Viola utca Család sor Szent István király utca. A városfejlesztési akcióterület nagysága 144 ha. A fejlesztési akció által érintett lakosság száma: 5206 fő. Az akcióterületet globálisan jellemző számadatok jelentős területen belüli egyenlőtlenségeket takarnak. A szorosabb értelemben vett mosoni központban számos rossz állapotú, soklakásos lakóépület található, súlyos szociális problémákkal. A központból kifelé haladva rendezettebb telekosztású, jó állapotú, kertvárosias jellegű beépítés alakult ki. A nagykiterjedésű és eltérő jellegű beépítéseket tartalmazó területen a fejlesztési beavatkozások mélysége is természetesen eltérő lesz. A kialakult, rendezett telekosztású tömbök önerőből, fokozatosan történő átépítésével lehet számolni. Ezeken a területeken az elsődleges probléma az infrastruktúra-hálózat fejlesztése, korszerűsítése. A központi területek rehabilitációja jelentősebb beavatkozást igényel, amely feltételezi a fejlesztést irányító szervezet (MOVINNOV Kft.) aktív közreműködését. Ezen a területen a fejlesztő társaság irányításával valósulhatnak meg a beépítetlen területeken történő beruházások is. Ezt a koncentrált beavatkozást igénylő területet célterületekre osztottuk fel, az alábbiak szerint: 1. jelű célterület: Mosoni központ rehabilitációja 2. jelű célterület: Radnóti Miklós utca környékének rendezése 3. jelű célterület: Óvoda köz környékének rendezése 4. jelű célterület: Enge János utca továbbépítése 5. jelű célterület: Vágóhíd utca környékének beépítése A 2005-ben elkészült akcióterv már nem kerülhetett benyújtásra a ROP-pályázatra, de a Város 2007-ben úgy döntött, hogy azt átdolgozás után benyújtja a NYDOP /A kódszámú, Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatra. 4

5 2. VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 2.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A korábban készített városrendezési dokumentumok vizsgálata Aranyosszigeti út és környéke részletes rendezési terve (1992. Comfort Kft.) A terv az Aranyossziget utca Magtár utca Szent István király út Vilmosrév utca által határolt terület tömbfeltárását, valamint a Rév utca Vágóhíd utca Partos utca térségének beépítését oldja meg. A mosoni városközponthoz közvetlenül kapcsolódó tömbfeltárás során (a régi OÉSZ szerinti) II. építési övezetet, a Vágóhíd utca mentén III. építési övezetet tervez. Ez utóbbi területre B változatként szolgáltató intézmények elhelyezését is javasolja. A dokumentáció tartalmaz egy területfelhasználási és városszerkezeti vázlatot, amely értékelhető ötleteket vázol fel a terület közlekedési rendjének kialakítására. (A tervet az Önkormányzat Képviselőtestülete 1993-ban jóváhagyta, majd 1994-ben és 1996-ban módosította). A megvalósítás a tömbfeltárás esetén folyamatban van, a rendezési tervhez képest kisebb-nagyobb eltérésekkel ahogyan azt az élet hozta a Vágóhíd utca mentén jelenleg nem folyik építési tevékenység. Laktanya-köz és környéke részletes rendezési terve (1994. Comfort Kft.) A terv az Aranyossziget utca Vilmosrév utca Szent István király út Mosonyi M. utca Kökény utca által határolt területre terjed ki. Tömbbelső-feltárással teremt építési lehetőséget az Óvoda köz mentén, melynek kiszélesítését ugyanakkor nem javasolja. A kialakuló tömböket (a régi OÉSZ szerinti) II. építési övezetbe sorolja. A terv megvalósítása folyamatban van, lényegében a rendezési terv előírásainak megfelelően. Moson Belváros részletes rendezési terve (1996. Medropa Kft.) A terv a Szent István úttól nyugatra, a Soproni út és a Zsákutca közötti területre készült, rehabilitációs szemléletű munka, melynek legfőbb célja a Belváros építészeti, városszerkezeti értékeinek megóvása, továbbfejlesztése. Az Osztermayer és Soproni utcák között vegyes használatú (gyalogos prioritású) közterületek rendszerét javasolja, melynek központja az Erzsébet tér. Az Osztermayer utca Fürdő utca Mosonvár utca Erzsébet tér által körülhatárolt területen kereskedelmi létesítményeket helyez el, ami ésszerű gondolat. Ugyancsak indokolt a Mosonvár utcában (8. és 9. szám) tervezett idegenforgalmi funkció. Az Iskola utca és a Királydomb utca közötti beépítetlen területre alternatív javaslatot ad, a fürdőszálló meglehetősen speciális funkció ugyan, de az idegenforgalmi hasznosítás mindenképpen indokolt lehet. A terület lakótelkekre való felosztása ugyan reális alternatívának tűnik, azonban sem városrendezési, sem gazdaságossági okokból nem javasolható. 5

6 10. sz. főút Mosonmagyaróvár átkelési szakasz forgalom-csillapításának tanulmányterve (1996. Magyar Scetauroute) Az autópálya megépítésével elvileg megnyílt a lehetőség a 10. sz. főút mosonmagyaróvári átkelési szakaszának visszaépítésére. A tanulmányterv szerint amely az Első Magyar Koncessziós Autópálya Rt. megbízásából készült az út 2 mozgósávot tartalmazna, melyet leállósávok (parkolóhelyek) kísérnek. Az út mellett önálló kerékpárút kiépítésére is nyílik lehetőség. Az átépítés a mai napig nem indult meg, pedig a Mosoni Belváros helyzetbe hozásához erre feltétlenül szükség lenne. Tervezet az Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és vegyes tulajdonú városfejlesztő társaságának megalakítására (2000. SCET Magyarország Városfejlesztő Rt.) A Tervezet 3. számú akcióterületként tartalmazza a Mosoni Belváros rehabilitációját, melynek határai a Szent István király utca Soproni út Egres utca Liliom utca Mosonvár utca Fürdő utca Osztermayer utca Kápolna tér. Az akcióterületen belül koncentrált fejlesztéseket határozott meg, melyek a húzóprojekt szerepét tölthetik be, így hatásuk az egész területre szétsugárzódhat (1. sz. ábra). A koncentrált fejlesztések koncepcióját melyet ma is érvényesnek tekinthetünk az anyag az alábbiak szerint fogalmazza meg: A ISKOLATÖMB FEJLESZTÉSE A rendezési terv a tömb Erzsébet tér, valamint Soproni út felé eső részein a kialakult beépítést érintetlenül hagyja, sőt az Iskola utcai beépítési vonal védelmét írja elő. Fejlesztési lehetőség a tömb középső részén kínálkozik, melyre az rrt. alternatív javaslatot ad. Az egyik változat fürdőszállót javasol, melyhez különálló lakrészek is csatlakoznak. A másik változat egy tömbbelsőben kialakított utca-tér közé szervezve átrium-, illetve sorházas beépítésre emlékeztető, kistelkes lakóterületet alakít ki. Véleményünk szerint a terület lakótelkekre való átosztása gazdasági és városrendezési szempontból sem kedvező. A környező tömbökben sok üres, vagy megosztható hatalmas telek van, amely a lakótelkek iránt a városrészben megnyilvánuló keresletet nyílván felszívja. Ugyanakkor nagy, összefüggő városközponti üres terület,- amilyen a volt iskola telke,- kevés akad, pedig ilyenre bármikor támadhat kereslet valamely befektető, de akár maga az Önkormányzat részéről is. A fürdőszálló, kétségkívül igen speciális dolog, de tágabban értelmezve, valamely idegenforgalmi létesítmény elhelyezésére a terület nagyon is alkalmas. Amennyiben a környezet rehabilitálása beindul, valószínűsíthető, hogy a várt beruházói szándék is meg fog jelenni. Vagyis, véleményünk szerint a területet érdemes egyben tartani. B KASTÉLYTÖMB FEJLESZTÉSE A részletes rendezési terv a tömbben idegenforgalmi fejlesztést irányoz elő, melynek középpontjában a Mosonvár u. 5. szám alatti barokk lakóház műemléki jelentőségű (országosan védett) épülete áll. Az épület szállodai funkcióra történő átalakításán kívül a környező telkek felhasználásával további idegenforgalmi létesítmények megvalósítására nyílik lehetőség. C KERESKEDELMI TÖMB FEJLESZTÉSE A Fürdő utca Mosonvár utca Erzsébet tér Osztermayer utca által határolt tömbben az rrt. kereskedelmi és szolgáltató létesítmények fejlesztését írja elő. 6

7 A fejlesztési akció lebonyolításával megbízott Flexum Rt. a tömb Erzsébet térre néző oldalán megvalósította a rendezési terv szerinti beépítést (lakóház üzletekkel). Előkészítés alatt áll a Fürdő utca Mosonvár utca sarkának beépítése is, a telken önkormányzati lakások épülnek. D A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE Az Önkormányzat elkészíttette az akcióterületen belüli közterületek kialakításának tanulmánytervét (Comfort Kft.). A tanulmányterv alapján a közterületek átépítése még nem kezdődött el. E KIRÁLYDOMB UTCA FEJLESZTÉSE A Királydomb utca két oldalán kialakult zsellértelkes beépítést a részletes rendezési terv helyi védelem alá helyezi. Ez a védelem azonban - a hazai szokásoknak megfelelően- inkább korlátozásokat jelent. Jelen esetben az rrt. övezeti előírásai szerint az egyes telkeken max. 6m. szélességű, és max. 4m homlokzatmagasságú épületek létesíthetők, a telek beépíthetősége max. 55% lehet. Melléképület nem helyezhető el. A fenti korlátozások azt jelentik, hogy az átlag m2 nagyságú és kb. 16m mély telkeken legfeljebb m2 bruttó alapterületű épületek alakíthatók ki. Az itt lakók számára ez azt jelenti, hogy szükség esetén nem bővíthetik lakásukat, az ingatlanuk eladását pedig azok forgalom-képtelensége akadályozza. Ezért az előbb-utóbb elburjánzó szabálytalan építkezés - máris akad jó néhány ilyen- magát a védendő értéket teszi tönkre. Véleményünk szerint ezzel a térséggel a városfejlesztési akció keretében foglalkozni kell, és erre két megoldási lehetőséget vázolunk fel. - a terület lakóterületként való megőrzését a telekméretek megnövelésével, vagy - a terület funkcióváltását a beépítési struktúra megtartásával. 1. Lakóterületi változat Ebben a megoldásban a telekméretek (és a hozzátartozó építési lehetőségek) megnövelését tűzzük ki célul. A Királydomb utca páratlan oldalán sorakozó telkek a tömb belseje felé, a páros oldali telkek a közterület felé jutnak bővítési lehetőséghez. Az akció lebonyolítása a következő módon történik: A fejlesztő társaság megvásárolja a 3255/1 és a 3266 hrsz-ú ingatlanokat, valamint a 3258 hrsz-ú ingatlan egy részét. (A 3260, 3262 és 3265 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása szükségtelen, mert a tulajdoni lapok szerint tulajdonosaik megegyeznek a Királydomb utcai érintkező telkek tulajdonosaival.) A szükséges bontások és telekrendezés után az egyes területek a Királydomb utcai ingatlanhoz csatolhatók. Ily módon ezen ingatlanok mélysége közel 30m-re nő meg. A Királydomb utca szabályozási szélessége 10m-re csökkenthető, a felszabaduló terület - telekrendezés után- az érintkező ingatlanokhoz csatolható, melyek mélysége így kb. 22m-re növelhető. Az Önkormányzat részéről eldöntendő kérdés, hogy a fenti teleknövelést ingyenesen biztosítja-e, vagy a területbővítményért fizetni kell. 2. Skanzen -változat A lakóterületi változatnál izgalmasabb, - bár valószínűleg nehezebben megvalósítható- a terület funkcióváltását előirányzó beavatkozás. Eszerint a városfejlesztő társaság 7

8 felvásárolná a Királydomb utca két oldalán sorakozó telkeket (összesen 23 db), majd az épületek és udvarok, valamint a közterület rendbehozatala után speciális profilú kereskedelmi létesítmények céljára értékesítené azokat. A javasolt létesítmények: kézműves, iparművész műhelyek, galériák, régiség-üzletek, műtárgy kereskedések, stb. Ezzel a megoldással biztosítani lehetne az építészeti, beépítési karakter megtartását, egyben olyan idegenforgalmi vonzerőt lehetne teremteni, amely illeszkedik a városrész hangulatához, továbbá kellően attraktív és speciális ahhoz, hogy üzleti szempontból is megálljon a lábán. A tervezet elkészítése óta eltelt néhány évben a MOVINNOV Kft. az Önkormányzat nevében megvásárolta a Királydomb utca 2. és 4. számú ingatlanokat, ezzel úgy értékelhető, hogy a megvalósítás folyamata megkezdődött. Moson belváros közterület kialakítás tanulmányterve (2000. Comfort Kft.) A tanulmányterv az 1996-ban készült részletes rendezési terv alapján 1:500 léptékű megoldást ad a Kápolna tér, Erzsébet tér, Királydomb utca, Osztermayer utca (Fürdő és Fuvaros utcák közötti szakaszának) közlekedési és kertépítészeti kialakítására. A tanulmányterv részletes költségbecslést is tartalmaz utcánkénti bontásban a környezetrendezési és közműépítési munkák elvégzésére. Településszerkezeti terv (2001. VÁTI) Az akcióterületet érintő jelentős településszerkezeti változtatást nem tartalmaz. Megjelenik a mosoni temető bővítésének javaslata. Az akcióterülettől délre Máriakálnok felé új út kialakításának a terve szerepel. (A tervet az Önkormányzat Képviselő Testülete 2001-ben elfogadta.) Szabályozási terv és helyi építési szabályzat (2002. VÁTI) A terv rehabilitációs szemlélettel készült, ezért csak kisebb beavatkozásokat javasol a kialakult városszövetbe. A javasolt beavatkozások mértéke helyenként túlzottan szerény, ami nyilván a terv léptékéből következik. Különösen a rendezetlen telekosztású tömbökben utcanyitások, utcaszélesítések, telekrendezési javaslatok hiányoznak, ami az önerőből történő átépítést megnehezíti, esetleg ellehetetleníti. (Ezekre a rendezést igénylő területekre részletes szabályozási tervet kell készíteni.) A lehetséges fejlesztéseket a terv általában támogatja, azonban Máriafürdő megvalósításával (természetesen) még nem számol. Amennyiben a tervezett fürdőkomplexum megvalósul, úgy szükségessé válhat a szabályozási terv felülvizsgálata és részleges módosítása. (A tervet az Önkormányzat Képviselő Testülete ben elfogadta.) Településfejlesztési koncepció (2007. VÁTERV 95 Kft.) A településfejlesztési koncepció hangsúlyos módon tartalmazza a mosoni történeti városközpont fejlesztését, a városi vonzerő növelése és a környezettudatos város-, és közterületi rehabilitáció célkitűzéseken belül. (A koncepciót az Önkormányzat Képviselő Testülete 2007-ben elfogadta). 8

9 2.2. Az akcióterületen és az akcióterület környezetében tervezett fejlesztések értékelése Az akcióterületen belül jelentkező konkrét és ismert fejlesztési elképzelések illeszkednek az érvényben lévő városrendezési tervek elhatározásaihoz. Nagyobb léptékű fejlesztési elképzelés a Vágóhíd utca környékének beépítése, valamint az Erzsébet tér környékének rehabilitációja, melyeknek megvalósítását a Movinnov Kft. irányítja. A Szent István király út és az Aranyossziget utca közötti tömbfeltárás folytatódik elsősorban magántőkével amely az önkormányzat részéről főként szabályozási (hatósági) feladatok ellátását jelenti. Elhatározott fejlesztés a mosoni temető bővítése. Az akcióterületen kívüli fejlesztési elképzelés amely döntően befolyásolja a Mosoni Belváros további fejlődésének irányát és dinamikáját a Mosoni Duna túloldalán, Máriakálnok közigazgatási területén tervezett, termálvízre alapozott fürdőkomplexum megépítése. Amennyiben ez az elképzelés realizálódik, úgy a Mosoni városrész idegenforgalmi helyzete alapvetően megváltozik, hiszen Moson a fürdőkomplexum tervezett helyéhez lényegesen közelebb van, mint Máriakálnok, vagy az Óvári városrész, továbbá a fürdő megközelítése az országos főutakról (M1 autópályáról és 10. sz. főútról) szintén Moson érintésével történik. Ez jelenthetne ugyan nemkívánatos átmenő-forgalom növekedést is a városon, azonban a településszerkezeti tervben szereplő déli autópálya-kapcsolat az ilyen jellegű forgalom nagy részét kiszűri. (Másrészt ezért szükséges a Szent István király utca visszaépítésének minél előbbi megvalósítása.) Amennyiben Máriafürdő megvalósul, úgy ennek hatása városrendezési szempontból két dolgot jelent: Városszerkezeti hatás Felül kell vizsgálni és javítani kell Máriafürdő és a Mosoni városrész közlekedési (gépkocsi, kerékpáros és gyalogos) kapcsolatát, ennek minden városszerkezeti konzekvenciájával (pl. rendezési terv-módosítás); Funkcionális hatás Lehetőséget kell biztosítani a várhatóan jelentkező idegenforgalmi fejlesztések befogadására. A fentiek értelmében a tervezett esetleges fürdőfejlesztés két eltérő fejlesztési pályát határoz meg, ezért a városfejlesztési akcióterv is két változatban készült el: A) amennyiben Máriafürdő megvalósul, B) amennyiben Máriafürdő nem valósul meg. Általánosságban az mondható, hogy amennyiben a fürdőfejlesztés nem valósul meg, úgy a jelenleg érvényes rendezési tervek megfelelő keretet biztosítanak a Mosoni Belváros fejlesztéséhez. Amennyiben a fürdőfejlesztés megvalósul, úgy szükségessé válik az érvényben lévő rendezési tervek módosítása annak érdekében, hogy Mosonmagyaróvár de különösen a Mosoni városrész kellőképpen ki tudja használni a kínálkozó lehetőségeket. A városszerkezet fejlesztésére tett javaslatot röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni. A Mosoni Belváros és a Máriakálnokra vezető Mosoni Duna-híd kapcsolatát két gyűjtőút biztosítaná, mely a központtól délre, illetve északra a Szent István király útról ágazna le, biztosítva ezzel, hogy a fürdőbe tartó forgalom a Szent István király út központot átszelő szakaszát ne vegye igénybe. Az északi gyűjtőút a Petőfi Sándor utca és a Rév utca 9

10 összekötésével alakulna ki, egy kb. 300 m hosszú új szakasz megépítésével. A déli gyűjtőút a Partos utca meghosszabbításával építhető meg, amely a Szent István király út felé egy kb. 150 m hosszú új szakasz megépítését, és egy ingatlan kisajátítását (2457 hrsz.); a Mosoni Dunahíd felé egy kb. 200 m hosszú új szakasz kiépítését jelenti. Továbbra is megőrizné gyűjtőúti szerepét az Aranyossziget utca, ezzel csökkentve tovább a Szent István király út forgalmát. A fentiekben vázolt szerkezeti rendszer a Szent István király úttól nyugatra elterülő városrész kialakult illetve tervezett szerkezetében már nem okoz változást. Az e területre javasolt szerkezetjavító beavatkozások Máriafürdő megvalósításától függetlenül is ajánlhatók. Máriafürdő megvalósítása esetén a mosoni fejlesztések funkcionális módosulásai várhatóan a lakófunkciótól az idegenforgalom, kereskedelem irányába történő elmozdulás nem igényli a rendezési tervek módosítását. Meg kell jegyezni azonban, hogy a mosoni temető tervezett bővítése bár városüzemeltetési, sőt érzelmi indokai is érthetőek a legértékesebb rendelkezésre álló területet veszi el egy esetleges nagyléptékű, az egész városrész szempontjából húzóerőt jelentő idegenforgalmi fejlesztési lehetőség elől. A temető tervezett bővítése esetén is javasolható viszont a 1968, 1969, 1970 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása, ezzel a jelenlegi szabadstrandhoz kapcsolódóan kialakítható nagyobb összefüggő terület a viziturizmus szolgálatába állítható Az akcióterület városépítészeti koncepciója A városfejlesztési akcióterv megalapozása érdekében városépítészeti koncepció készült az akcióterületen belül, a fejlesztő társaság koordinációjával átépülő területre. A városépítészeti koncepció feladata, hogy feltárja az akcióterületen még megtalálható, beépítésre alkalmas területeket, jelzi a városképi-városrendezési szempontból zavaró ezért bontandó épületeket, bemutatja a városközpont közlekedési hálózatát és zöldfelületi rendszerét. Műfajilag a korábbi részletes rendezési tervekhez tartozó beépítési javaslathoz vagy a jelenlegi gyakorlat szerinti környezetalakítási tervhez hasonlít. A konkrét megvalósítás során természetesen el lehet térni a koncepció által javasolt megoldásoktól és a szabályozási terv előírásait kell betartani. A koncepció egyes célterületekre vonatkozó javaslatait az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 1. jelű célterület: Mosoni központ rehabilitációja A célterület határai: Szent István király út Soproni út Sütő köz Egres utca Liliom utca Mosonvár utca Fürdő utca Osztermayer utca Kápolna tér. A koncepció lényegében az 1996-ban készült rendezési terv elhatározásait veszi át. Megfontolásra javasolt új gondolat a Soproni út Hajós utca és Szent István király utca közötti szakaszának forgalomcsillapítása, amely a Hajós utca és az Egres utca összekötésével valósítható meg. Ez az összekötés a mosoni központ gépkocsival való folyamatos körbejárását, kiszolgálását tudja biztosítani. Ez a megoldás nemcsak a templom előtti teret értékeli fel, hanem jól értékesíthető építési lehetőséget teremt a Soproni út déli oldalán (2591 hrsz-ú telek). A koncepció a tervezett funkciók tekintetében is követi az 1996-ban készült rrt., illetve a 2000-ben készült fejlesztési tanulmány javaslatait. A volt általános iskola területét célszerű egy egységben megőrizni és felhasználni. Az akcióterv B) változatában lakás jellegű funkcióval (pl. idősek otthona), A) változatában idegenforgalmi jellegű hasznosítással (pl. 10

11 wellness-szálló) számolt. A Kápolna téren a meglévő piac bővítése, rekonstrukciója tervezett, az Erzsébet téren felújításra kerül a teljes közterület, mobil értékesítő helyek (sátrak) kerülnek kialakításra. 2. jelű célterület: Radnóti Miklós utca környékének rendezése A célterület határai: Soproni út Szent István király út József Attila utca Hajós utca. A tömb átépítésének alapgondolatát a Radnóti Miklós utcával párhuzamosan, a tömbbelsőben kiépítendő új út jelenti. Ez az új feltáró út lehetővé teszi a Szent István király út menti, a tömbbe mélyen benyúló telkek megosztását, ugyanakkor kiszolgálja a Radnóti Miklós utca keleti oldalán sorakozó társasházakat is. Az új út kiépülésével a Radnóti Miklós utca sétáló utcává (sétánnyá) alakítható, amely az egész lakótelep számára teljesen új minőségű környezetet teremthet. 3. jelű célterület: Óvoda köz környékének rendezése A célterület határai: Petőfi Sándor utca Aranyossziget utca Vilmosrév utca Szent István király út. A célterületen az Óvoda köz megfelelő kiépítésével még nyerhetők beépítésre alkalmas építési telkek. A korábbi rendezési tervekhez képest új gondolat a Vilmosrév utcáról a tömbbelső felé nyitott új utca, amely rendezett viszonyokat teremt a szlömös területrészen. A tömbbelső régebben épült épületeinek környezetét részletes szabályozási terv, majd kertépítészeti terv alapján rehabilitálni kellene, melynek keretében a parkolóhelyek és a zöldfelületek megfelelő elrendezését biztosítani lehetne. 4. jelű akcióterület: Enge János utca továbbépítése A célterület határai: Vilmosrév utca Aranyossziget utca Magtár utca Szent István király út. A tömbbelsőt feltáró Enge János utca teljes kiépítésével beépítésre alkalmas építési telkek alakíthatók ki. A mosoni belváros felújításával egy időben született meg a Futura magtár modern természettudományi bemutató központtá, azaz science centerré alakításának az ötlete. Az elképzelés kitűnően illeszkedik a belváros rehabilitációjához, melynek célja olyan funkcióbővítő létesítmények fejlesztése, melyek élettel töltik, meg a városközpontokat biztosítják ezek fenntartható fejlesztését. A projekt keretében Magyarország egyik legjelentősebb vidéki természettudományos interaktív bemutató központja valósulna meg, mely az ország határain is túlnyúló érdeklődésre tarthat számot, ilyen jellegű intézmény ugyanis a közeli nagyvárosok, Bécs Pozsony, Győr egyikében sem található. Futura magtár a projekt megvalósítása során tehát egy olyan átfogó, összetett, a turisták, és a nagyközönség igényeihez illeszkedő létesítménnyé válik, mely a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosít a régió számára. 5. jelű célterület: Vágóhíd utca környékének beépítése A célterület határai: Rév utca Vágóhíd utca Partos utca Aranyossziget utca. 11

12 A koncepció megtartja az 1992-ben készült rrt. által javasolt és azóta telekrendezési szinten meg is valósított utcahálózatot és telekosztást. A beépítés intenzitásának növelése az OÉSZ szerinti III. építési övezet helyett az OTÉK szerinti (legalább) kertvárosi övezetnek megfelelően azonban városrendezési szempontból elfogadható, gazdasági szempontból pedig kívánatos lenne. Az akcióterv B) változatában lakásépítéssel, A) változatában társasüdülők, panziók létesítésével lehet számolni. Ezek a funkciók természetesen vegyes módon is megvalósíthatóak, a konkrét beruházói szándékoknak megfelelően Tulajdonviszonyok értékelése A városfejlesztési akció megvalósíthatósága szempontjából döntő kérdés, hogy milyen nagyságú területek vannak önkormányzati tulajdonban. Az akcióterületen az önkormányzati ingatlanok aránya jelentős, ezek egy része azonban közterület, amely a fejlesztés során nem értékesíthető. Ugyanakkor azonban van jónéhány önkormányzati tulajdonban lévő vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (pl. MOVINNOV Kft.) tulajdonában lévő építési telek is. Ezek egy része építési vállalkozók részére értékesíthető, ezáltal a fejlesztési akció jelentős belső forráshoz juthat. A városfejlesztési akció megvalósítása érdekében néhány magántulajdonban lévő ingatlan, vagy ingatlanrész megszerzése szükséges. Erre elsősorban új közterületek kialakítása, vagy a meglévők rendezése érdekében kerül sor. Néhány magántulajdonú ingatlan megszerzése a fejlesztési akció során azért lehet célszerű, mert így nagyobb, összefüggő terület állhat rendelkezésre egy-egy építési projekt megvalósítására. Ebben az esetben a megszerzett ingatlanok természetesen újraértékesítésre kerülnek, így minden esetben azt kell majd mérlegelni, hogy a tranzakció a fejlesztés szempontjából ne legyen veszteséges. Természetesen azokat a magántulajdonban lévő ingatlanokat, amelyeken a rendezési terv szerinti állapot egyszerű átépítéssel létrejöhet, nem érdemes megvásárolni. A fejlesztési akció eredményeként a terület tulajdoni viszonyai kissé módosulni fognak. A közterületek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak, az építési telkek nagy része azonban magántulajdonba kerül. Ez nem baj, mert így az önkormányzatra háruló fenntartási feladatok ésszerű csökkenése következik be A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése A stratégia kidolgozása, a tervezés időszaka során az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a lakossággal és a helyi vállalkozásokkal való együttműködésre, hogy az így elkészült integrált városfejlesztési stratégia és előzetes akcióterületi terv (EATT) a település életében résztvevő minden csoport elképzeléseivel, igényeivel összhangban legyen. Az így létrejött városfejlesztési akció végrehajtása szempontjából a fejlesztésbe vont ingatlanok esetében a meghatározó jelentőségű tulajdonos az önkormányzat. Az önkormányzat végre kívánja hajtani a tervezett városfejlesztési akciót, amiről az EATT képviselőtestületi jóváhagyásával már 2008-ban meghozta döntését. A városfejlesztési akció célterületén megvalósuló fejlesztések ingatlanai esetében, amelyeket az EATT, illetve annak alapján a jelen teljes akcióterületi terv (TATT) előirányoz, és jelenleg 12

13 nincsenek az önkormányzat tulajdonában, a fejlesztések úgy kerülnek megvalósításra, hogy az önkormányzat megszerzi az említett ingatlanok tulajdonjogát. Közterületek kialakítását célzó ingatlan tulajdonszerzés esetén az önkormányzat számára elvileg nyitva áll a kisajátítási eljárás lehetősége is, az önkormányzat azonban ezekben az esetekben, csakúgy, mint azokban az esetekben, amikor a megszerzendő ingatlanon kizárólag építési lehetőség kialakítása történik, az önkormányzat tárgyalásos úton, piaci áron, a tulajdonosokkal partneri együttműködésben kívánja megszerezni az adott ingatlanokat. Ennek érdekében a fontosabb ingatlanok jelentősebb tulajdonosaival az önkormányzat már megkezdte a tárgyalásokat Az ingatlanpiaci lehetőségek értékelése Egy adott hely ingatlanpiacának helyzetét leginkább az ingatlanpiaci árak jellemzik. Egy adott időpontban egy átlagos ingatlan ára az adott ingatlannak a településen, illetve a települések hálózatában való elhelyezkedésétől, vagyis településszerkezeti, illetve térszerkezeti pozíciójától és közvetlen környezetének presztízsétől, piaci elismertségétől függ leginkább. Az ár alakulása az időben követi térbeli környezetének le- vagy felértékelődési folyamatait. Mosonmagyaróvár ebből a szempontból viszonylag jó pozícióban van a következők miatt: A Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony tengely találkozásánál fekszik; Az M1 autópálya a város nyugati-délnyugati határán halad; Mosonmagyaróvár Győr mellett kevésbé érvényesül, kedvező fekvéséből adódó előnyöket nem tudja kihasználni; A rehabilitációra kerülő területen keresztül halad, a Szigetközt Máriakálnokon keresztül feltáró mellékút (Rév utca); A közvetlen rehabilitációs területen a közterek megújításával a kapcsolódó ingatlanok értéke várhatóan növekszik a kellemesebb lakókörnyezet miatt, a megjelenő új funkciók is vonzóbbá teszik a környezetet; A kijelölt fejlesztési területen belül az épületállomány nagy része leromlott állapotban van. A város a rendszerváltás után ki tudta használni ezt az előnyös fekvését, dinamikusan fejlődésnek indult, melynek a tercier szektor vált a motorjává, különösen a turizmus tölt be fontos szerepet. Ingatlanpiaci szempontból a projektek végrehajtása is ezt a célt hivatott elérni. Nevezetesen a közterültek megújításával és a rendezetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanok beépítésével és/vagy felújításával egy olyan miliő jön létre, amely a turizmus számára is vonzóbb feltételeket teremt. Ez különösen a kapcsolódó hatásaival, leginkább a várható vállalkozói ingatlanmegújításokkal az ingatlanpiacon a fejlesztésbe vont területeket közvetve is felértékeli, de közvetlenül Mosonmagyaróvár megítélése is pozitívan változik a mosoni városközpont megújításával. Ezek a hatások nem csak a piaci befektetők számára kedvezőek, hanem az önkormányzatnak is, amely a további fejlesztéseivel, melyek során lakóingatlanok fejlesztésébe kezd, magasabb áron értékesítheti azokat. 13

14 3. OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 3.1. Építési program Az akcióterületen annak ellenére, hogy a terület nagy részén a beépítés kialakultnak tekinthető még jelentős építési tevékenység várható, különösen abban az esetben, amennyiben a Máriakálnoki fürdőfejlesztés megvalósul. Az építési tevékenység az alábbi formákban valósulhat meg: Önerőből történő telkenkénti átépülés A terület jelentős részén a rendezett telekosztású, kialakult beépítésű tömbökben a telektulajdonos kezdeményezésére történő építési tevékenység nem igényli a fejlesztő társaság közvetlen részvételét. Az önkormányzat ez esetben csupán az építéshatósági feladatokat látja el, valamint a hiányzó infrastruktúra kiépítésével, vagy a meglévők fejlesztésével biztosítja az építés feltételeit. A fejlesztő társaság koordinációjával megvalósuló átépítés Az akcióterület rendezési terv szerint átépülő azon részein, amelyeken több telek összevonásával, vagy a meglévő telekviszonyok átrendezésével a jelenlegitől eltérő beépítési jelleg alakul ki, számítani lehet építési vállalkozások részvételére. Annak érdekében, hogy ezek a lehetőségek felkeltsék az építési vállalkozók érdeklődését, a fejlesztő társaság aktív, koordináló részvételére van szükség, amellyel biztosítható az infrastruktúra-hálózat kiépítésének és az építési telkek kialakításának ütemezett összhangja. Az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (MOVINNOV) tulajdonában lévő nagyobb összefüggő területeken a rendezési terv szerinti beépítés megvalósítása elvben önkormányzati (vagy MOVINNOV) beruházásban is megvalósulhat. Célszerűbbnek tűnik azonban a feladatok megosztása a magántőkével, az alábbi okok miatt: A tervezett létesítmények többsége olyan funkciót lát el (lakás, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, iroda, stb.) melyek mindegyike piaci alapon is megvalósítható. Ezért ezekre a beruházásokra felesleges önkormányzati tőkét lekötni. (Ez egyébként a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló fejlesztési modell (PPP) alapelve.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok a magánvállalkozók számára értékesíthetők, ily módon a fejlesztési akció során nem elhanyagolható mértékű bevétel képződik. Az önkormányzat természetesen a teljes folyamat alatt alkalmazza a városrendezési szabályozási eszközöket, ezen túlmenően gazdasági ösztönzők is rendelkezésére állnak a számára prefereált funkciók elősegítésére. A fenti elvek szerint megvalósuló beruházások területei az akcióterület úgynevezett célterületei. (Ezek építési programját az akcióterületi terv részletesen tartalmazza.) 14

15 3.2. Közlekedési és közterületfejlesztési program Az akcióterületet feltáró úthálózat fejlesztése Az akcióterület fejlesztése nem kívánja meg a feltáró közúti kapcsolatok javítását, mivel elégséges számú, teljesen kiépített külső közúti kapcsolattal rendelkezik jelenleg is. Az akcióterület belső úthálózatának fejlesztése Máriafürdő megvalósulásától függően, az úthálózat fejlesztésére 2 változatban készült. A javaslatok legfontosabb közös elemei: 1) A terület egyetlen hídjának elérhetősége korlátozott jelenleg, ezért további útkapcsolat kiépítését javasoljuk a Rév utca és a Duna utca között (a Mosoni Dunával párhuzamosan). Az útszakasz egyes részei már kiépítettek, lakóforgalommal terheltek, új út építése csak kb. 180 m hosszon szükséges. 2) A híd és a Szent István király út közvetlenebb kapcsolataként javasolt egy útáttörés a Szent István király út és az Aranyossziget utca között, a Partos utca folytatásában. Emellett a Partos utca szilárd burkolattal való kiépítése is szükséges. 3) A fejlesztési terület nyugati oldalának úthálózata teljes, csupán egyetlen, rövid átkötő elem megvalósítása javasolt, a Hajós utca és az Egres utca között. Ennek a kapcsolatnak a kiépítése után a Soproni út keskeny paraméterekkel rendelkező, rossz állapotú burkolatáról a forgalom egy része átterhelődhetne a Hajós utca Egres utca nyomvonalra. Ennek feltétele az Egres utca betonburkolatának felújítása, aszfalt kopóréteggel való bevonása. 4) Javasolt a Szent István király út és a Soproni út teljes értékű kapcsolatának korlátozása, a Soproni út Hajós utca és Szent István út közötti szakaszának vegyes forgalmúvá alakítása. Ennek célja egyrészt a templom védelme, másrészt az átmenő forgalom kiszorítása a rehabilitációra érett területről. Közterületek fejlesztése A köz- és magánszféra együttműködésén és munkamegosztásán alapuló (PPP) városfejlesztési modellben az önkormányzat által elvégzendő feladatok között kulcsfontosságú a közterületek fejlesztése. A közterületek fejlesztése ugyanis felértékeli a környezet ingatlanait, a magánvállalkozók számára rentábilissá teszi a beruházást, így a fejlődés valóságos motorjává válhat. (A tervezett közterületfejlesztéseket az akcióterületi terv részletesen tartalmazza.) 3.3. Közműfejlesztési program Az akcióterület közműellátása az egész városhoz viszonyítva jónak értékelhető. A közel 100%-os közműellátást biztosító hálózat a jelenlegi igények kielégítésére alkalmas. Az ellátási problémák minőségi hiányosságokra vezethetők vissza (egyes vezetékek állaga nem megfelelő, a vízelvezető hálózat hiányos, az egyesített csatornák felszámolása még nem zárult le, sok a légvezeték hálózat és a közvilágítás zöme elavult). 15

16 Az utak felújítására (új burkolat építés, sétáló utca kialakítás) készülő kiviteli tervekhez a közmű üzemeltetők nyilatkozatát be kell szerezni arra vonatkozólag, hogy milyen a vezeték állaga és a várható igénynövekedésre megfelel-e a távlatban is. A hálózat állagának vizsgálatánál fontos szempont a házi bekötések, tolózárak minőségének feltárása is, mert burkolat-építés előtt ezek felújítását is el kell végezni. A közmű nyilatkozatokat csak a beruházási időpontok ismeretében lehet beszerezni, mert a hálózat állaga, terhelése az idő függvényében változik. Az elavult vezetékek cseréjén túl a közmű szerelvények fedlapjainak szintbe-helyezésével, esetleges cseréjével is számolni kell. Az új utcaképek kialakításához a közvilágítás korszerűsítését is meg kell oldani. Az akcióterület minőségi fejlesztése, a tervezett új beépítések következtében a közműigények növekedésével kell számolni. A terület jelentős részén a kialakult telekosztású területeken adódó többletigény a meglévő épületek rekonstrukciójából, átépítéséből adódik. Az akcióterületen belül, ahol több új létesítmény elhelyezésére van lehetőség, ott a meglévő épületek korszerűsítésén túl az új lakóházak intézmények többletterhelésével kell számolni A szükséges területek megszerzésével kapcsolatos feladatok Feltétlenül megszerzendő területek A fejlesztési akció keretében mindenképpen meg kell szerezni azokat az ingatlanokat, ingatlanrészeket, amelyek a tervezett közterületek kialakításához szükségesek. (Ezeket az ingatlanokat, ingatlanrészeket az akcióterületi terv részletesen tartalmazza.) További, megvásárlásra javasolt területek A feltétlenül megszerzendő ingatlanokon, ingatlanrészeken túlmenően célszerű lehet olyan területek megszerzése, amelyek önkormányzati tulajdonba kerülésével a fejlesztési akció szempontjából lényeges funkció és/vagy beépítési mód könnyebben biztosítható. Ebben az esetben amennyiben az Önkormányzatnak nincs építési szándéka az adott ingatlan az elképzelt funkciót megvalósítani szándékozó vállalkozó számára újraértékesíthető. Az ingatlanvásárlásra fordított költség jelentős része tehát visszatérül, miközben biztosítható az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek vállalkozók által történő megvalósítása. Amennyiben pénzhiány miatt ezeket az ingatlanokat az Önkormányzat (vagy az önkormányzat nevében eljáró fejlesztő társaság) mégsem vásárolja meg, úgy ezek beépítésének módját és lehetőleg funkcióját is célszerű előírni. Ebben az esetben javasolható, hogy a kérdéses ingatlanokra önkormányzati elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre, mert így legalább biztosítható a beavatkozás elvi lehetősége az önkormányzati szándékkal élesen eltérő elképzeléssel szemben. (A további, megvásárlásra javasolt területeket az akcióterületi terv részletesen tartalmazza.) 16

17 4. PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ A fejlesztést megvalósító szervezet (MOVINNOV Kft.) feladata lesz, hogy az akció pontos pénzügyi mérlegét kidolgozza és azt az Önkormányzat elé terjessze. Az akcióterületi terv pénzügyi mérlege csupán előzetes vázlatnak tekinthető, amely az akció pénzügyi feltételeinek nagyságrendjét hivatott érzékeltetni. A globális pénzügyi mérleg két változatban készült el, mivel a pénzügyi eredményt alapvetően befolyásolja Máriafürdő esetleges megvalósulása. Az egyes célterületek és az akcióterület megvalósíthatósága a globális pénzügyi mérleg alapján az alábbiak szerint értékelhető. 1. jelű célterület A fejlesztés a nagymértékű infrastruktúrafejlesztés miatt önkormányzati (költségvetési) részvételt igényel, bár ennek mértékét az ingatlanértékesítésből befolyó bevételek jelentősen mérséklik. (Meg kell jegyezni, hogy az infrastruktúra-fejlesztési program számos, célterületen kívüli beruházást is tartalmaz, így a Szent István király u. Mosoni Duna közötti csapadékvíz-csatorna kiépítését.) Ennél a célterületnél a legnagyobb nehézséget a tőkeerős magánvállalkozások érdeklődésének felkeltése jelenti, ami természetesen lényegesen egyszerűbb feladattá válik Máriafürdő megvalósulása esetén. Meg kell jegyezni, hogy a rendezési terv előírt homlokzatmagassági paramétereinek helyenként indokolt módosításával a megvalósítás feltételei javíthatók. Továbbá a célterületen tervezett fejlesztések megvalósításához jelentős segítséget jelenthet az uniós támogatások pályázaton történő elnyerése. 2. jelű célterület Az új lakóterület kialakítása (és a meglévő környezetének javítása) jelentős önkormányzati áldozatvállalást igényel, amely csak abban az esetben indokolható, amennyiben a területen a lakásépítések támogatása elhatározott önkormányzati szándék. Ebben az esetben is megfontolandó, hogy az ingatlanvásárlás újraértékesítés folyamatában a fejlesztő társaság részt vegyen-e, ne bízza ezt rá az infrastruktúra kiépítését követően teljeskörűen a magánvállalkozásokra. Ez ugyan időben jobban elhúzódó megvalósítást eredményezne, azonban javítaná a célterület pénzügyi mérlegét, és lényegesen kevesebb tőkelekötést tenne szükségessé az önkormányzat (illetve a fejlesztő társaság) részéről. 3. jelű célterület Az ingatlanértékesítésből származó bevételek itt is alatta maradnak a területszerzés költségeinek, ezért a 2. jelű célterülethez hasonlóan megfontolandó, hogy a fejlesztő társaság tevékenysége csupán az infrastruktúra kiépítésére korlátozódjék. 4. jelű célterület A fejlesztés kedvező feltételekkel megvalósítható, az önkormányzati (költségvetési) részvétel nagysága elfogadható szinten marad. 17

18 5. jelű célterület A tervezett fejlesztés megvalósítása az ingatlanértékesítésből származó bevételek nagysága ellenére jelentős terhet jelent az Önkormányzat számára, melynek oka a célterületen szükséges infrastruktúra kiépítésének magas költsége, miközben a rendezési terv indokolatlanul alacsony intenzitású beépítést enged meg a területen. A rendezési tervi elképzelés nemcsak gazdaságtalan, hanem a hazánkban elterjedt általános felfogással szemben ellentmond a fenntartható fejlődés alapelveinek is, amely szerint kerülni kell az 1,2-1,4 szintterületi mutató alatti területpazarló és energiapocsékoló beépítéseket. Amennyiben a rendezési terv módosításával a javasolt 7,5 m-es homlokzatmagasság megépítése lehetővé válik, úgy az ingatlan-értékesítésből származó bevételek lényegesen megnőhetnek, jelentősen javítva a célterület pénzügyi mérlegét. A teljes akcióterület Az előzetes globális pénzügyi mérlegből jól látható, hogy az akcióterület fejlesztését az önkormányzat viszonylag kedvező feltételek mellett tudja megvalósítani. Az összes kiadás 35,5-41,0 %-a biztosítható az akción belül keletkezett, ingatlanértékesítésből származó bevételekből! A szükséges önkormányzati részvétel nagyságát még csökkenthetik a külső, pályázati forrásokból elnyerhető támogatások, amelyek tovább növelik a fejlesztés megvalósításának esélyeit. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy nem minden az önkormányzatot terhelő költség szerepel a fejlesztési akció globális pénzügyi mérlegében. Ezeket az Önkormányzat költségvetéséből kell közvetlenül finanszírozni. Ezek közé a költségek közé tartozik például a bérlők kihelyezése, az önkormányzati tulajdonban maradó épületek felújítása, stb. A fejlesztési akció az A és a B változatban foglaltakhoz képest akár kedvezőbben is alakulhat, amennyiben a következő feltételezések teljesülnek: Máriafürdő megvalósul, a célterületek szabályozási tervei az akciótervben javasoltak szerint módosításra kerülnek, az alábbiak szerint: az 1. jelű célterületen a homlokzatmagasság indokolt megemelése a jelenleg előírt 4,5 m-ről 6,5, illetve 7,5 m-re összesen 7000 m 2 plusz (bruttó) szintterület megépítését teszi lehetővé, ez összesen eft plusz ingatlanértékesítésből származó bevételt eredményez; az 5. jelű célterületen a homlokzatmagasság indokolt megemelése a jelenleg előírt 4,5 m-ről 7,5 m-re, összesen 8200 m 2 plusz (bruttó) szintterület megépítését teszi lehetővé, ez összesen eft plusz ingatlanértékesítésből származó bevételt eredményez. a 2. és 3. jelű célterületeken a fejlesztő társaság csak az infrastruktúra-kiépítéshez szükséges ingatlanok megvásárlásával foglalkozik, az alábbiak szerint: az 2. jelű célterületen nem kerül megvásárlásra, majd továbbértékesítésre m 2 terület, csupán az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése történik meg, összesen eft értékben, 18

19 az 3. jelű célterületen nem kerül megvásárlásra, majd továbbértékesítésre m 2 terület, csupán az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése történik meg, összesen eft értékben. legalább egy EU-pályázatot sikerül elnyerni ( eft értékben) Ezeket a feltételezéseket figyelembe véve készült el a pénzügyi mérleg Optimista változata. 5. PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT PROJEKT 5.1. Gazdasági funkciókat erősítő projekt a Kápolna tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével A kistérségi központban, azon belül a Mosoni városközpontban két, egymáshoz térben kapcsolódó helyszínen működik piac: a Kápolna téren és az Erzsébet téren. Az egyetlen mosonmagyaróvári őstermelői zöldségpiac a Kápolna téren amelyen biotermékek árusítása folyik jelenlegi állapotában nem tudja betölteni gazdasági funkcióját, a leromlott állagú pavilonok beáznak, sem a kiszolgálást, sem az áruk és termékek megfelelő tárolását nem teszik lehetővé. A piac kulturált, esztétikus megjelenéshez és a városkép javításához is szükséges az épületegyüttes rehabilitációja. A városi piac heti rendszerességgel működik, egyre növekvő forgalmat bonyolít, a kedvező árak növekvő keresletet generálnak. Az őstermelők által a térségben előállított termékek iránti igény egyre növekszik, így a piac kapacitását is növelni kell, ami mind a termelők, mind a vásárlók oldaláról jelentkező igény. Ez a bővítést teszi szükségessé. Az említett szükségleteknek és igényeknek felel meg ez a projekt, ami szorosan kapcsolódik a Városi funkció erősítéséhez is, hiszen a Kápolna tér az Erzsébet tér szomszédságában van, így a két funkció között szinergia van. A gazdasági funkciót erősítő tevékenység keretében a piac fejlesztésére kerül sor, ami építéssel a meglévő pavilonsor felújításával és bővítésével járul hozzá a kapacitás és a minőségi feltételek növeléséhez, ezzel egyidejűleg az esztétikus és vonzó városi környezethez. Piaci pavilonok száma: 39db Bővítés: 12 db új pavilon egység. A projekt célja a piactéren lévő pavilonok felújítása, bővítése révén a város kistérségi gazdasági funkciójának erősítése, a helyi termelők kereskedelmi lehetőségének, valamint az itt élők számára helyi termékek és egyéb áruk beszerzésének biztosítása. Ennek köszönhetően az igényesebb környezet és feltételek révén nagyobb hatásfokkal tudja betölteni funkcióját, nagyobb forgalmat bonyolít le. Ez hozzájárul a termelők megélhetéséhez, a kistérség lakosainak ellátásához, közvetlenül az őstermelőktől származó termékekkel. Ezáltal tehát közvetett célok is teljesülnek, hiszen a tevékenység hozzájárul munkahelyek megtartásához, helyben képződő jövedelmek növekedéséhez, a kistérség gazdasági életének erősítéséhez, ami helyi adók növekedéséből származó többletbevételt generál az 19

20 önkormányzat számára is, ami hozzájárul a projekt fenntartásához szükséges költségek fedezetéhez. Az egységes, esztétikus megjelenés hozzájárul a városkép javításának céljához. A közvetlen célcsoport a térség termelői, árusai és vásárlói, akiknek igénye a piaci feltételek minőségének és kapacitásának fejlesztése. Közvetetten érintettek a környék lakói, akiknek lakókörnyezetében a jelenlegi rossz állapotú piaci épületsor megújul, javul a városi környezet. Haszonélvező az önkormányzat, amely a nagyobb forgalomból származó többletbevételre tesz szert, ami hozzájárul a projekt fenntartási költségeihez. A megújult terület, a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói. Közvetetten érintettek a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai, akiknek a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét, a város presztízsét Városi funkciókat erősítő projekt az Erzsébet tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével A Kápolna térhez közvetlenül kapcsolódó Erzsébet téren heti rendszerességgel városi piac működik. Az európai színvonalú működési feltételek biztosításához nélkülözhetetlen az Erzsébet tér jelenleg rendezetlen, elhanyagolt közterületének komplex rehabilitációja és a piaci tevékenységhez egységes és színvonalas városképet biztosító, a piac idejére felállítható piaci sátrak beszerzése. A projekt végrehajtása keretében megtörténik: - az Erzsébet téren a közterület európai színvonalú kialakítása térburkolattal, csapadékvízelvezetéssel, minőségi utcabútorokkal és zöldfelületekkel. - a tér alatti közművek rekonstrukciója a légkábelek megszüntetésével, földkábelek kiépítésével és energiatakarékos közvilágítás kialakításával. A projekt hatására felértékelődnek az Erzsébet térrel szomszédos magán- és önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A magántulajdonú ingatlanokon befejeződhetnek, illetve megindulhatnak azok a kereskedelmi és szolgáltatási funkciójú ingatlanfejlesztési projektek, amelyek eddig a tér rendezetlen állapota miatt nem valósulhattak meg. A tér nyugati végében lévő nagy kiterjedésű önkormányzati tulajdonú telektömbön kialakításra kerülő építési telkek piacképessé, és így a vállalkozások számára értékesíthetővé válnak a fejlesztés hatására. A fejlesztéssel felértékelt területen az önkormányzat által kialakításra és értékesítésre kerülő építési telkeken a magánszféra vállalkozásai kereskedelmi és lakó-, illetve turisztikai funkciójú fejlesztéseket valósíthatnak meg Közösségi funkciókat erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A Fehér Ló Közösségi Ház kulcsszerepet tölt be a város életében közösségi célt szolgáló intézményként. A ház a mosoni társadalmi élet központja, hatása az egész városra és vonzáskörzetére is kisugárzik, a programokon sokan részt vesznek más városrészekből és a 20

21 környező térségből is. Jelenleg közel 55 ezer látogatót vonz a legkülönfélébb programokkal, éves szinten 61 csoport működik, több tucat kiállítás és program megrendezésére került sor. Ennek az igénynek a kielégítésére a jelenlegi kapacitások nem elégségesek, bizonyos rendezvények, programok kinőtték a jelenlegi közösségi tereket. A fejlesztés során a meglévő épületen belül kerül sor a helyiségek, belső terek átalakítására, bővítésére felújítására. Ennek keretében a jelenleg használhatatlan pince rekonstrukciója is megtörténik, így klubhelyiségek, táncterem, egyéb programok befogadására lesz alkalmas akadálymentes megközelítéssel. A földszinten két lakás kiváltásával történik bővülés, ezáltal új funkciók biztosítására közösségi terek kialakítása történik. A rendezvényterem felújításával, színpadtechnika, mozigépészet és belső berendezések korszerűsítésével válik alkalmassá rendezvényekre, mozi előadásokra. A homlokzat felújítása eredményeként jobban belesimul a városi környezetbe, javul a városkép. Az épület belső felújítása keretében az alábbiakat történnek: A meglévő két, összesen kb. 120 m 2 alapterületű lakás megszűnik, helyettük két nagy befogadóképességű közösségi tér jön létre a szükséges kiszolgáló vizesblokkokkal, miáltal a meglévő nagy rendezvényterem is használhatóbbá válik. Pince: nagy terű boltozott pince, jelenleg a nedvesség miatt nem használható. A projekt keretében elkészül a vízszigetelés, az így használhatóvá tett pincében klub rendezvények, zenés, műsoros estek, táncházak kaphatnak helyet. A teljes elektromos hálózat cseréjére is sor kerül érintésvédelmi szempontból. A pince használhatóságát növeli, hogy kívülről is akadálymentesen megközelíthetővé (lépcsőlift) és belül is akadálymentesen használhatóvá válik (mosdók, közlekedők akadálymentesítése). Emelet: külső lifttel akadálymentesen megközelíthetővé válik. - Általános épületgépészeti korszerűsítés történik, ami az energiahatékonyság növeléséhez is hozzájárul A közszféra funkcióit erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A önkormányzati funkciót szolgáló épületrész rehabilitációját indokolja az utóbbi időben megnövekedett az ügyfélforgalom, valamint az itt megrendezésre kerülő ülések, fogadónapok száma. Rendszeresen itt ülésezik a képviselő testület mosoni képviselőcsoportja, a városrész érdekeit képviselő civil szervezet, a Mosoni Polgári Kör; a német és a cigány kisebbségi önkormányzat. A növekvő társadalmi igények kielégítése érdekében komplex felújításra kerül, és akadálymentesen megközelíthetővé válik az épület keleti oldalán elhelyezkedő földszinti helyiségcsoport. A rehabilitáció után az önkormányzat ügyfélszolgálati időben egy állandó önkormányzati információs pontot fog itt működtetni, amellyel közelebb viszi a hivatal szolgáltatásait a mosoni polgárokhoz. A megújuló épületrészben működik a felújítást követően a nyugdíjbiztosító és az államkincstár kirendeltsége is, amely minden 2. héten ügyfélszolgálatot tart. 21

22 5.5. A közszférának a pályázati projektekkel összehangoltan megvalósulásra kerülő fejlesztései állami és EU támogatás felhasználásával A fejlesztés helyszíne, az ún. Futura magtár Mosonmagyaróvár Moson városrészének belvárosában, közvetlenül a Szt. István Király út mellett helyezkedik el. A mosoni belváros felújításával egy időben született meg a Futura magtár modern természettudományi bemutató központtá, azaz science centerré alakításának az ötlete. Az igen jelentős műemléképület eredeti funkciójának megszűnése óta nem talált megfelelő hasznosítást, raktárként, üzletként, italdiszkontként működött. Az egykori magtár markáns, több mint 70 m-es épülethosszával, három szint magasságával, gyönyör, Magyarországon is egyedülálló faszerkezetével a mosoni belváros egyik legmeghatározóbb épülete. A projekt előkészítő fázisában, a fejlesztési ötlet kidolgozása után 2008 végén valósult meg a szakmai forgatókönyv és a szükséges tanulmánytervek elkészítése. A pályázat beadását és értékelését megelőzően 2009 első hónapjaiban készültek el az engedélyezési tervek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A projekt keretében a négyszintes épületnek összesen 2174 m 2 -e kerül felújításra, ezt két 13 m átmérőjű, 4 szintes, henger alakú új építménnyel bővítik ki (1166 m 2 ) és 1700 m 2 -en valósul meg területrendezés és parkolóhelyek kialakítása. A kiállítótér 1830 m 2 terület lesz, itt talál helyet a számos, érdekfeszítő kiállítási eszköztárgy. A kiállítóteret számos kiszolgáló helység is kiegészíti, valamint egy közel 100 fős auditórium, egy foglalkoztató- és egy gyereksarok, egy büfé és egy emléktárgyakat és oktatási segédeszközöket árusító bolt is. Az elképzelés kitűnően illeszkedik a belváros rehabilitációjához, melynek célja olyan funkcióbővítő létesítmények fejlesztése, melyek élettel töltik, meg a városközpontokat biztosítják ezek fenntartható fejlesztését. A projekt keretében Magyarország egyik legjelentősebb vidéki természettudományos interaktív bemutató központja valósulna meg, mely az ország határain is túlnyúló érdeklődésre tarthat számot, ilyen jellegű intézmény ugyanis a közeli nagyvárosok, Bécs Pozsony, Győr egyikében sem található. A projekt tervezet és az Operatív Program célkitűzései szorosan összekapcsolódnak, hiszen a pályázó kizárólag önerőből nem tudná megvalósítani a tervezett projektet, ezért szükséges az Operatív Program keretén belül történ támogatás. A projekt megvalósulása által egy olyan innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termék kerül kialakításra, mely támogatás nélkül nem valósulhatna meg. Futura magtár a projekt megvalósítása során tehát egy olyan átfogó, összetett, a turisták, és a nagyközönség igényeihez illeszkedő létesítménnyé válik, mely a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosít a régió számára. Az Önkormányzat szándéka szerint a Futura science center üzemeltetését egy turisztikai létesítmények üzemeltetésében tapasztalt saját cégére (Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit KFt) kívánja bízni, ezáltal a költségvetés számára az intézmény üzemeltetése többletterheket nem generálna. A szervezet működési költségeit az első években Mosonmagyaróvár Önkormányzata saját forrásból finanszírozza. A létesítmény kezdetben rövid időn belül önfenntartóvá válik, majd profitot is termel, mivel a kereslet a science centerek iránt igen nagy, a nemzetközi kereslet és kínálat elemzéséből kiindulva magas látogatottságra lehet számítani. 22

23 A projekt megvalósításában és kidolgozásában számos partner vesz részt, a partnerek azonban a projekthez anyagilag nem járulnak hozzá. A projekt egyik legfontosabb szereplője a MOVINNOV Befektetési Innovációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az épület jelenlegi tulajdonosa, aki teljes mértékben hozzájárul a létesítmény fejlesztéséhez, műszaki tanácsadással és minőségellenőrzéssel segíti a projekt megvalósulását a tervezési és végrehajtási fázisban. A projekt hosszú távon a régió idegenforgalmi vonzerejének, kulturális turizmusának a fejlesztéséhez járul hozzá. A vendégéjszakák számának növekedése által pedig a régióban élők életminőségének javulásához. Az életszínvonal növekedése által az itt élők helyben tartása, ami a gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. A létesítmény jellegéből adódóan a régió oktatási infrastruktúrájának, K+F potenciáljának erősödésével lehet majd számolni, további hatás pedig az egész életen tartó tanulás feltételeinek megteremtése, a tudás növekedése. 23

24 AKCIÓTERÜLETI TERV 24

25 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ Mosonmagyaróvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája a város évre szóló átfogó céljait, ezek elérését elősegítő középtávú céljait (7-8 évre), valamint az egyes városrészekhez kapcsolódó célokat az alábbiak szerint határozta meg Átfogó cél városi szinten Az általános cél: Mosonmagyaróvár gazdaságilag-környezetileg-társadalmilag fenntartható dinamikus fejlődésének biztosítása. Az általános cél megvalósítását elősegítő éves átfogó célok: 1. a város versenyképességének fokozása, 2. a gazdaság fejlesztése, 3. a népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése, 4. a fizikai és esztétikai környezetminőség javítása Tematikus célok a városra vonatkozóan A középtávú célok rendszerét a településfejlesztési koncepció az alábbiak szerint rögzíti: 1. Mosonmagyaróvár nemzetközi versenyképesség fokozása stratégiai program 1.1. A kistérségi szerepkör megerősítése, a térségi érdek-összehangolás, szervezettség és marketing javítása 1.2. Az információáramlás elősegítése 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása 1.4. A városi vonzerő növelése 2. A gazdaság fejlesztésének lehetséges irányai 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar 2.3. Gazdaságerősítő szervezeti és szellemi szolgáltatási háttér 2.4. A gazdaság által igényelt munkaerőképzés 3. A népességmegtartó erő, illetve a népességvonzás erősítése 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése 4. A fizikai és esztétikai környezetminőség javítása 4.1. A környezetterhelés csökkentése racionális infrastruktúra és területfelhasználás 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció 4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer 25

26 1.3. Az egyes városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás A város egészére meghatározott célok jelentős része természetszerűleg érinti az egyes városrészeket is. Az egyes városrészekhez kapcsolódó célok meghatározásánál ezért csupán a legfontosabbakat, a legjellemzőbbeket emeljük ki. 1. jelű városrész: Óvár-Belváros 1.4. Városi vonzerő növelése Óvár belváros rehabilitáció folytatása és a folyamatos karbantartás megszervezése Zöldfelületek revitalizációja, belvárosi hősziget kialakulásának mérséklése Belvárosi parkolási gondok enyhítése 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Gasztronómiai turizmus kínálatbővítése és színvonal emelése Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése Kulturális örökség megőrzésére alapozott kultúr- és eseményturizmus fejlesztése 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák nagyobb arányú használata Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása, gépjármű forgalomcsillapítás Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Gyalogos közterek mikroklimatikus viszonyainak alakítása, belvárosi hősziget kialakulásának mérséklése Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken gépjármű/gyalogos forgalom elválasztására is Közterület-rehabilitációhoz kapcsolódó homlokzat felújításoknál az energiahatékonyság növelése 4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak felújításának ösztönzése 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása 2. jelű városrész: Majorok 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása Újonnan beépülő fejlesztési területek tömegközlekedési ellátásának kialakítása/megszervezése Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Az újonnan kijelölendő lakóterületek tervszerű fejlesztése, a város szerkezetéhez való illesztése A városrész integrált fejlesztésének referenciapontját jelentő célt vastag betűvel emeltük ki. 26

27 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken gépjármű/gyalogos forgalom elválasztására is 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása 3 jelű városrész: Lucsony-Károlyliget 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Termál-, gyógy- és egészségturizmus fejlesztése, termálfürdői gyógyprogram erősítése, új fürdő építése Szépségturizmus fenntartása, fejlesztése Gasztronómiai turizmus kínálatbővítése és színvonal emelése Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken gépjármű/gyalogos forgalom elválasztására is Közterület-rehabilitációhoz kapcsolódó homlokzat felújításoknál az energiahatékonyság növelése 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása 4. jelű városrész: Halászi úti lakóterület Mosoni Duna 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd megépítése Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása, P+R parkolórendszer kialakítása Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Rekreációs és szabadidőipar, sportlétesítmények fejlesztése Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Szabadidős és sportlétesítmények fejlesztése, új uszoda igény kielégítése Környezetvédelmi, környezetalakítási szemlélet érvényre juttatása az intézményhálózat fejlesztésén keresztül 27

28 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák nagyobb arányú használata Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása, gépjármű forgalomcsillapítás Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása 5. jelű városrész: Városközpont 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd megépítése Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése 1.4. A városi vonzerő növelése Városközponti lakótelep befejezése 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Termál-, gyógy- és egészségturizmus fejlesztése Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Városközponti lakótelep növényzeti gazdagítása és mikroklimatikus javítása: árnyékolás, hővédelem 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása 6. jelű városrész: Moson 1.4. A városi vonzerő növelése Moson történeti városmag funkcióbővítő megújítása 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése, fejlesztése Kulturális örökség megőrzésére alapozott kultúr- és eseményturizmus Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése 28

29 A városrehabilitációk keretében lehetséges lakásépítés volumenének meghatározása, megvalósítási feltételei 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (közigazgatás, bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Kulturális kínálat fejlesztése (választék, kapacitás, folyamatosság, színvonal) Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák nagyobb arányú használata Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása, gépjármű forgalomcsillapítás Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Moson történeti városmag rehabilitációja, az Erzsébet tér és környéke rendezése, térfalak felújítása Közterület-rehabilitációhoz kapcsolódó homlokzat felújításoknál az energiahatékonyság növelése 4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak felújításának ösztönzése 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása 7. jelű városrész: Déli iparterület 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna nyomvonala, vasúttal párhuzamosan) 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar Barnamezős területek jobb kihasználása, folyamatos rehabilitációja 8. jelű városrész: Kossuth Lajos utca környéke 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna nyomvonala, vasúttal párhuzamosan) Közösségi közlekedés fejlesztése, vonat-busz átszállási kapcsolatok javítása, P+R parkolórendszer kialakítása Utasforgalmi szolgáltatások javítása, vasútállomás-környék rendezése, a közönséginformáció javítása 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 29

30 4.1. A környezetterhelés csökkentése racionális infrastruktúra és területfelhasználás Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése 9. jelű városrész: Ipartelepek 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A belső tehermentesítő út megépítése (Fertősor, volt Megyei csatorna nyomvonala, vasúttal párhuzamosan) 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás Csak környezetkímélő ipar betelepedésének engedélyezése Barnamezős területek rehabilitációja 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése Lakásépítési lehetőségek felmérése, területi és infrastrukturális hátterének biztosíthatósága 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Kulturális kínálat fejlesztése (választék, kapacitás, folyamatosság, színvonal) Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 4.1. A környezetterhelés csökkentése racionális infrastruktúra és területfelhasználás Barátság úti ipari parkba csak (lakó) környezetet nem terhelő profilok telepíthetősége Tehermentesítő út megépítése és a forgalom átterelése 4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak felújításának ösztönzése 10. jelű városrész: MOFÉM Lajta lakókert 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása A Lajta átjárhatóságának javítása, min. egy közúti és egy-két gyalogos Lajta híd megépítése Újonnan beépülő fejlesztési területek tömegközlekedési ellátásának kialakítása/megszervezése Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút-hálózat jelentős mértékű fejlesztése 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar Barnamezős területek rehabilitációja (MOFÉM) 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Tartalék lakóterületek kijelölése 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken gépjármű/gyalogos forgalom elválasztására is 30

31 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása 11. jelű városrész: Ipari park I. ütem 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása Új gazdasági területek (M1 és vasút között) gerincútjának kiépítése 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás Az ipari park gazdasági/szellemi szolgáltatásainak bővítése, inkubátorház létrehozása, KKV-k támogatása 12. jelű városrész: Ipari park II. ütem 1.3. A szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása Új gazdasági területek (M1 és vasút között) gerincútjának kiépítése 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar A tudatos befektetés-ösztönzés feltételeként további gazdasági területbiztosítás 13. jelű városrész: Újudvar 2.1. Iparfejlesztés, logisztika, tudásipar, környezetipar Barnamezős területek jobb kihasználása, folyamatos rehabilitációja 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Teljes közmű biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák nagyobb arányú használata Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása, gépjármű forgalomcsillapítás Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése Az IVS-ben a 6. jelű városrész: Moson fejlesztésének céljai részletezetten szerepelnek. Ezek közül is kiemelt fontosságú, referenciapontot jelentő cél: a városi vonzerő növelése célon belül: Moson történeti városmag funkcióbővítő megújulása, a környezettudatos város- és közterület rehabilitáció célon belül: Moson történeti városmag rehabilitációja, az Erzsébet tér és környéke rendezése, térfalak felújítása. 31

32 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 2.1. Az akcióterület kijelölése Mosonmagyaróvár Integrált Városfejlesztési Stratégiájában kijelölésre kerültek a során fejleszteni kívánt akcióterületek. A 8 kijelölt akcióterület közül a város 1. számú prioritásaként kiemelésre került a mosoni belváros történelmi központjának funkcióbővítő rehabilitációja. Az akcióterület nagysága 144 ha. Az akcióterület rövid leírása: Az IVS-ben a 6. jelű városrészben (Moson) helyezkedik el ( E jelű akcióterület). A fejlesztés célja: a történeti városközpont (Moson) funkcióbővítő rehabilitációja, a kapcsolódó lakóterületek rehabilitációja a területi tartalékok kihasználásával, a szociális problémák kezelése. 32

33 A fejlesztés tervi szinten igen jól előkészített, sőt egyes területeken a megvalósítás már folyamatban is van. A rehabilitációs munkát a 2000-ben készült városfejlesztési akcióterv alapozta meg (SCET Magyarország Városfejlesztő Rt.). Ez az akcióterv kizárólag a szorosabb értelemben vett mosoni városközpontra vonatkozott. Az akcióterv alapján a MOVINNOV Kft. az önkormányzat számára ingatlanokat vásárolt meg és az építési tevékenységet is megkezdte ben elkészült a Mosoni Belváros városfejlesztési akcióterve, amely a korábban készített anyag aktualizálását és jelentős mértékű kibővítését jelentette (csaknem a teljes mosoni városrészre). Ezen a nagykiterjedésű területen belül az akcióterv úgynevezett célterületeket jelölt ki, ahol jelentősebb beavatkozásra van szükség, ezért ott a fejlesztést irányító szervezet (MOVINNOV Kft.) aktív közreműködése nélkülözhetetlen. Az akcióterületen belül az alábbi célterületek kijelölésére került sor: mosoni központ rehabilitációja, Radnóti Miklós utca környékének rendezése, Óvoda köz környékének rendezése, Enge János utca továbbépítése, Vágóhíd utca környékének beépítése. Az akcióterv két változatban került kidolgozásra amennyiben a Máriakálnokon tervezett fürdőfejlesztés megvalósul, amennyiben a Máriakálnokon tervezett fürdőfejlesztés nem valósul meg. 33

34 2.2. Jogosultság igazolása Indikátor típusa Műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek száma és/vagy Határérték fő lakos fölötti városok esetében Min. 1 db Teljesítés bemutatása Cím Hrsz. Törzsszám 1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe Szent István király u. 58. Szent István király u. 70. Szent István király u. 72. Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Kápolna tér, Rozáliakápolna Mosonvár u / /1, 2432/1 2432/1 2441/2 2443/ / helyi védettséget élvező épületek száma (nem lakóépület) Min. 1 db. Szent István király u. 56. Szent István király u. 60. Szent István király u. 62. Szent István király u. 68. Szent István király u. 74. Szent István király u. 98. Szent István király u Szent István király u ,2331, /

35 Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Mosonvár u. 4. Ostermayer u /1 2428/1 2439/ / /2 2533/ Közösségi funkciót ellátó intézmények száma Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmény száma Min. 1 db Fehér Ló Közösségi Ház Szent István király u Min. 3 db Rendőrség / Szent István király u Fehér Ló (TB, MÁK, önk. iroda) / 35

36 Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma Szent István király u Óvoda / Szent István király u. 74. Plébánia / Szent István király u Könyvtár / Szent István király u Város gazdasági súlyponti területe Min. 10 db Ostermayer u. 1. borbolt, csempebolt, pékség Erzsébet tér 13. Spicces kocsma, Európa étterem Erzsébet tér 11. Flexum üzletház Erzsébet tér 3. CBA élelmiszer Erzsébet tér 4. parketta üzlet Mosonvár u. 3. Kocsma Mosonvár u. 9. MÉH telep Soproni u. 16. kenyérbolt Soproni u. 10. Aranyhordó étterem József A. 49. Nábob étterem db 3 2 üzlet

37 József A. 51. Élelmiszer Szent István kir u üzletek Szent István kir u üzletek Szent István kir u üzlet Szent István kir u kerékpárbolt, vasbolt Szent István kir u háztartási bolt, kárpitos, fagyizó Szent István kir u rövidáru, munkaruházat Szent István kir u képkeretezés, ajándékbolt, ruhaüzlet Szent István kir u üzlet Szent István kir u kocsma Szent István kir u pékség Szent István kir u régiség, cipőbolt, ékszerüzlet Szent István kir u fotóbolt, bár Szent István kir u üzlet

38 Szent István kir u étterem Szent István kir u étterem Szent István kir u kávéház, ép.anyag (Horizont) Szent István kir u kisgép üzlet és szerviz Szent István kir u használtcikk, élelmiszer Szent István kir u építőanyag kereskedés Szent István kir u. 62. kocsma Szent István kir u. 66. festékbolt Szent István kir u. 68. étterem Szent István kir u. 70. munkaruházati bolt Szent István kir u. 78. butik Szent István kir u. 80. ajtó szaküzlet, biztosító Szent István kir u. 82. horgász, zálogház, ügyvédi iroda Szent István kir u. 84. optika, táplálék-kiegészítő Szent István kir u

39 virágb., patika, orvosi rend Szent István kir u. 92. élelmiszer, ruha Szent István kir u órás, húsbolt, ékszerbolt Szent István kir u zöldség, 100 Ft-os Szent István kir u horgászbolt Szent István kir u festék, ajtószaküzlet Szent István kir u ruha Szent István kir u videotéka Szent István kir u húsbolt Szent István kir u autóalkatrész, virág Szent István kir u kulcsmásoló Szent István kir u bútorbolt Szent István kir u kocsma Szent István kir u papírbolt Szent István kir u kovácsoltvas-kerítés, csempe raktár Aranyossziget u. 10. festékbolt

40 Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügyi) Min. 1 db Aranyossziget u. 12. étterem, autóalkatrész Óvoda köz/ papírbolt Óvoda köz /kávéház, üzletek Rábl köz / fodrász Rév u. 2./ virágbolt Aranyossziget u. 33. élelmiszer Partos u. Peterdy tüzép Enge J. u. 42. csempebolt össz: Halászi Takarékszövetkezet / Szent István király u Raiffeisen Bank / Szent István király u Fogászat / Szent István király u

41 2.3. Az akcióterületre vonatkozó alapadatok Mutató megnevezése Funkcióbővítő akcióterület Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,8 Lakónépességen belül évesek aránya 65,9 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 14,3 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon ( ,1 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 10,4 Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 11,1 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 37,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 17,0 nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen 59,9 belül Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,8 Állandó népesség száma Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a éves népesség körében Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül Forrás: a KSH adatszolgáltatása 29,1 10,4 44,7 55,3 6,2 2,4 7,7 10,3 18,1 41

42 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A korábban készített városrendezési dokumentumok vizsgálata Aranyosszigeti út és környéke részletes rendezési terve (1992. Comfort Kft.) A terv az Aranyossziget utca Magtár utca Szent István király út Vilmosrév utca által határolt terület tömbfeltárását, valamint a Rév utca Vágóhíd utca Partos utca térségének beépítését oldja meg. A mosoni városközponthoz közvetlenül kapcsolódó tömbfeltárás során (a régi OÉSZ szerinti) II. építési övezetet, a Vágóhíd utca mentén III. építési övezetet tervez. Ez utóbbi területre B változatként szolgáltató intézmények elhelyezését is javasolja. A dokumentáció tartalmaz egy területfelhasználási és városszerkezeti vázlatot, amely értékelhető ötleteket vázol fel a terület közlekedési rendjének kialakítására. (A tervet az Önkormányzat Képviselőtestülete 1993-ban jóváhagyta, majd 1994-ben és 1996-ban módosította). A megvalósítás a tömbfeltárás esetén folyamatban van, a rendezési tervhez képest kisebb-nagyobb eltérésekkel ahogyan azt az élet hozta a Vágóhíd utca mentén jelenleg nem folyik építési tevékenység. Laktanya-köz és környéke részletes rendezési terve (1994. Comfort Kft.) A terv az Aranyossziget utca Vilmosrév utca Szent István király út Mosonyi M. utca Kökény utca által határolt területre terjed ki. Tömbbelső-feltárással teremt építési lehetőséget az Óvoda köz mentén, melynek kiszélesítését ugyanakkor nem javasolja. A kialakuló tömböket (a régi OÉSZ szerinti) II. építési övezetbe sorolja. A terv megvalósítása folyamatban van, lényegében a rendezési terv előírásainak megfelelően. Moson Belváros részletes rendezési terve (1996. Medropa Kft.) A terv a Szent István úttól nyugatra, a Soproni út és a Zsákutca közötti területre készült, rehabilitációs szemléletű munka, melynek legfőbb célja a Belváros építészeti, városszerkezeti értékeinek megóvása, továbbfejlesztése. Az Osztermayer és Soproni utcák között vegyes használatú (gyalogos prioritású) közterületek rendszerét javasolja, melynek központja az Erzsébet tér. Az Osztermayer utca Fürdő utca Mosonvár utca Erzsébet tér által körülhatárolt területen kereskedelmi létesítményeket helyez el, ami ésszerű gondolat. Ugyancsak indokolt a Mosonvár utcában (8. és 9. szám) tervezett idegenforgalmi funkció. Az Iskola utca és a Királydomb utca közötti beépítetlen területre alternatív javaslatot ad, a fürdőszálló meglehetősen speciális funkció ugyan, de az idegenforgalmi hasznosítás mindenképpen indokolt lehet. A terület lakótelkekre való felosztása ugyan reális alternatívának tűnik, azonban sem városrendezési, sem gazdaságossági okokból nem javasolható. 42

43 10. sz. főút Mosonmagyaróvár átkelési szakasz forgalom-csillapításának tanulmányterve (1996. Magyar Scetauroute) Az autópálya megépítésével elvileg megnyílt a lehetőség a 10. sz. főút mosonmagyaróvári átkelési szakaszának visszaépítésére. A tanulmányterv szerint amely az Első Magyar Koncessziós Autópálya Rt. megbízásából készült az út 2 mozgósávot tartalmazna, melyet leállósávok (parkolóhelyek) kísérnek. Az út mellett önálló kerékpárút kiépítésére is nyílik lehetőség. Az átépítés a mai napig nem indult meg, pedig a Mosoni Belváros helyzetbe hozásához erre feltétlenül szükség lenne. Tervezet az Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és vegyes tulajdonú városfejlesztő társaságának megalakítására (2000. SCET Magyarország Városfejlesztő Rt.) A Tervezet 3. számú akcióterületként tartalmazza a Mosoni Belváros rehabilitációját, melynek határai a Szent István király utca Soproni út Egres utca Liliom utca Mosonvár utca Fürdő utca Osztermayer utca Kápolna tér. Az akcióterületen belül koncentrált fejlesztéseket határozott meg, melyek a húzóprojekt szerepét tölthetik be, így hatásuk az egész területre szétsugárzódhat (1. sz. ábra). A koncentrált fejlesztések koncepcióját melyet ma is érvényesnek tekinthetünk az anyag az alábbiak szerint fogalmazza meg: A ISKOLATÖMB FEJLESZTÉSE A rendezési terv a tömb Erzsébet tér, valamint Soproni út felé eső részein a kialakult beépítést érintetlenül hagyja, sőt az Iskola utcai beépítési vonal védelmét írja elő. Fejlesztési lehetőség a tömb középső részén kínálkozik, melyre az rrt. alternatív javaslatot ad. Az egyik változat fürdőszállót javasol, melyhez különálló lakrészek is csatlakoznak. A másik változat egy tömbbelsőben kialakított utca-tér közé szervezve átrium-, illetve sorházas beépítésre emlékeztető, kistelkes lakóterületet alakít ki. Véleményünk szerint a terület lakótelkekre való átosztása gazdasági és városrendezési szempontból sem kedvező. A környező tömbökben sok üres, vagy megosztható hatalmas telek van, amely a lakótelkek iránt a városrészben megnyilvánuló keresletet nyílván felszívja. Ugyanakkor nagy, összefüggő városközponti üres terület,- amilyen a volt iskola telke,- kevés akad, pedig ilyenre bármikor támadhat kereslet valamely befektető, de akár maga az Önkormányzat részéről is. A fürdőszálló, kétségkívül igen speciális dolog, de tágabban értelmezve, valamely idegenforgalmi létesítmény elhelyezésére a terület nagyon is alkalmas. Amennyiben a környezet rehabilitálása beindul, valószínűsíthető, hogy a várt beruházói szándék is meg fog jelenni. Vagyis, véleményünk szerint a területet érdemes egyben tartani. B KASTÉLYTÖMB FEJLESZTÉSE A részletes rendezési terv a tömbben idegenforgalmi fejlesztést irányoz elő, melynek középpontjában a Mosonvár u. 5. szám alatti barokk lakóház műemléki jelentőségű (országosan védett) épülete áll. Az épület szállodai funkcióra történő átalakításán kívül a környező telkek felhasználásával további idegenforgalmi létesítmények megvalósítására nyílik lehetőség. C KERESKEDELMI TÖMB FEJLESZTÉSE A Fürdő utca Mosonvár utca Erzsébet tér Osztermayer utca által határolt tömbben az rrt. kereskedelmi és szolgáltató létesítmények fejlesztését írja elő. 43

44 A fejlesztési akció lebonyolításával megbízott Flexum Rt. a tömb Erzsébet térre néző oldalán megvalósította a rendezési terv szerinti beépítést (lakóház üzletekkel). Előkészítés alatt áll a Fürdő utca Mosonvár utca sarkának beépítése is, a telken önkormányzati lakások épülnek. D A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE Az Önkormányzat elkészíttette az akcióterületen belüli közterületek kialakításának tanulmánytervét (Comfort Kft.). A tanulmányterv alapján a közterületek átépítése még nem kezdődött el. E KIRÁLYDOMB UTCA FEJLESZTÉSE A Királydomb utca két oldalán kialakult zsellértelkes beépítést a részletes rendezési terv helyi védelem alá helyezi. Ez a védelem azonban - a hazai szokásoknak megfelelően- inkább korlátozásokat jelent. Jelen esetben az rrt. övezeti előírásai szerint az egyes telkeken max. 6m. szélességű, és max. 4m homlokzatmagasságú épületek létesíthetők, a telek beépíthetősége max. 55% lehet. Melléképület nem helyezhető el. A fenti korlátozások azt jelentik, hogy az átlag m2 nagyságú és kb. 16m mély telkeken legfeljebb m2 bruttó alapterületű épületek alakíthatók ki. Az itt lakók számára ez azt jelenti, hogy szükség esetén nem bővíthetik lakásukat, az ingatlanuk eladását pedig azok forgalom-képtelensége akadályozza. Ezért az előbb-utóbb elburjánzó szabálytalan építkezés - máris akad jó néhány ilyen- magát a védendő értéket teszi tönkre. Véleményünk szerint ezzel a térséggel a városfejlesztési akció keretében foglalkozni kell, és erre két megoldási lehetőséget vázolunk fel. - a terület lakóterületként való megőrzését a telekméretek megnövelésével, vagy - a terület funkcióváltását a beépítési struktúra megtartásával. 1. Lakóterületi változat Ebben a megoldásban a telekméretek (és a hozzátartozó építési lehetőségek) megnövelését tűzzük ki célul. A Királydomb utca páratlan oldalán sorakozó telkek a tömb belseje felé, a páros oldali telkek a közterület felé jutnak bővítési lehetőséghez. Az akció lebonyolítása a következő módon történik: A fejlesztő társaság megvásárolja a 3255/1 és a 3266 hrsz-ú ingatlanokat, valamint a 3258 hrsz-ú ingatlan egy részét. (A 3260, 3262 és 3265 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása szükségtelen, mert a tulajdoni lapok szerint tulajdonosaik megegyeznek a Királydomb utcai érintkező telkek tulajdonosaival.) A szükséges bontások és telekrendezés után az egyes területek a Királydomb utcai ingatlanhoz csatolhatók. Ily módon ezen ingatlanok mélysége közel 30m-re nő meg. A Királydomb utca szabályozási szélessége 10m-re csökkenthető, a felszabaduló terület - telekrendezés után- az érintkező ingatlanokhoz csatolható, melyek mélysége így kb. 22m-re növelhető. Az Önkormányzat részéről eldöntendő kérdés, hogy a fenti teleknövelést ingyenesen biztosítja-e, vagy a területbővítményért fizetni kell. 2. Skanzen -változat A lakóterületi változatnál izgalmasabb, - bár valószínűleg nehezebben megvalósítható- a terület funkcióváltását előirányzó beavatkozás. Eszerint a városfejlesztő társaság 44

45 felvásárolná a Királydomb utca két oldalán sorakozó telkeket (összesen 23 db), majd az épületek és udvarok, valamint a közterület rendbehozatala után speciális profilú kereskedelmi létesítmények céljára értékesítené azokat. A javasolt létesítmények: kézműves, iparművész műhelyek, galériák, régiség-üzletek, műtárgy kereskedések, stb. Ezzel a megoldással biztosítani lehetne az építészeti, beépítési karakter megtartását, egyben olyan idegenforgalmi vonzerőt lehetne teremteni, amely illeszkedik a városrész hangulatához, továbbá kellően attraktív és speciális ahhoz, hogy üzleti szempontból is megálljon a lábán. A tervezet elkészítése óta eltelt néhány évben a MOVINNOV Kft. az Önkormányzat nevében megvásárolta a Királydomb utca 2. és 4. számú ingatlanokat, ezzel úgy értékelhető, hogy a megvalósítás folyamata megkezdődött. Moson belváros közterület kialakítás tanulmányterve (2000. Comfort Kft.) A tanulmányterv az 1996-ban készült részletes rendezési terv alapján 1:500 léptékű megoldást ad a Kápolna tér, Erzsébet tér, Királydomb utca, Osztermayer utca (Fürdő és Fuvaros utcák közötti szakaszának) közlekedési és kertépítészeti kialakítására. A tanulmányterv részletes költségbecslést is tartalmaz utcánkénti bontásban a környezetrendezési és közműépítési munkák elvégzésére. Településszerkezeti terv (2001. VÁTI) Az akcióterületet érintő jelentős településszerkezeti változtatást nem tartalmaz. Megjelenik a mosoni temető bővítésének javaslata. Az akcióterülettől délre Máriakálnok felé új út kialakításának a terve szerepel. (A tervet az Önkormányzat Képviselő Testülete 2001-ben elfogadta.) Szabályozási terv és helyi építési szabályzat (2002. VÁTI) A terv rehabilitációs szemlélettel készült, ezért csak kisebb beavatkozásokat javasol a kialakult városszövetbe. A javasolt beavatkozások mértéke helyenként túlzottan szerény, ami nyilván a terv léptékéből következik. Különösen a rendezetlen telekosztású tömbökben utcanyitások, utcaszélesítések, telekrendezési javaslatok hiányoznak, ami az önerőből történő átépítést megnehezíti, esetleg ellehetetleníti. (Ezekre a rendezést igénylő területekre részletes szabályozási tervet kell készíteni.) A lehetséges fejlesztéseket a terv általában támogatja, azonban Máriafürdő megvalósításával (természetesen) még nem számol. Amennyiben a tervezett fürdőkomplexum megvalósul, úgy szükségessé válhat a szabályozási terv felülvizsgálata és részleges módosítása. (A tervet az Önkormányzat Képviselő Testülete 2002-ben elfogadta.) Településfejlesztési koncepció (2007. VÁTERV 95 Kft.) A településfejlesztési koncepció hangsúlyos módon tartalmazza a mosoni történeti városközpont fejlesztését, a városi vonzerő növelése és a környezettudatos város-, és közterületi rehabilitáció célkitűzéseken belül. (A koncepciót az Önkormányzat Képviselő Testülete 2007-ben elfogadta). 45

46 3.2. Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterületen és az akcióterület környezetében tervezett fejlesztések értékelése Az akcióterületen belül jelentkező konkrét és ismert fejlesztési elképzelések illeszkednek az érvényben lévő városrendezési tervek elhatározásaihoz. Nagyobb léptékű fejlesztési elképzelés a Vágóhíd utca környékének beépítése, valamint az Erzsébet tér környékének rehabilitációja, melyeknek megvalósítását a Movinnov Kft. irányítja. A Szent István király út és az Aranyossziget utca közötti tömbfeltárás folytatódik elsősorban magántőkével amely az önkormányzat részéről főként szabályozási (hatósági) feladatok ellátását jelenti. (Véleményünk szerint szükséges lenne a jelenlegi állapot pontos alaptérképi rögzítése és a rendezési terv felülvizsgálata). Elhatározott fejlesztés a mosoni temető bővítése, amellyel kapcsolatban azonban számos városrendezési-fejlesztési aggály vethető fel. Az akcióterületen kívüli fejlesztési elképzelés amely döntően befolyásolja a Mosoni Belváros további fejlődésének irányát és dinamikáját a Mosoni Duna túloldalán, Máriakálnok közigazgatási területén tervezett, termálvízre alapozott fürdőkomplexum megépítése. Amennyiben ez az elképzelés realizálódik, úgy a Mosoni városrész idegenforgalmi helyzete alapvetően megváltozik, hiszen Moson a fürdőkomplexum tervezett helyéhez lényegesen közelebb van, mint Máriakálnok, vagy az Óvári városrész, továbbá a fürdő megközelítése az országos főutakról (M1 autópályáról és 10. sz. főútról) szintén Moson érintésével történik. Ez jelenthetne ugyan nemkívánatos átmenő-forgalom növekedést is a városon, azonban a településszerkezeti tervben szereplő déli autópálya-kapcsolat az ilyen jellegű forgalom nagy részét kiszűri. (Másrészt ezért szükséges a Szent István király utca visszaépítésének minél előbbi megvalósítása.) Amennyiben Máriafürdő megvalósul, úgy ennek hatása városrendezési szempontból két dolgot jelent: Városszerkezeti hatás Felül kell vizsgálni és javítani kell Máriafürdő és a Mosoni városrész közlekedési (gépkocsi, kerékpáros és gyalogos) kapcsolatát, ennek minden városszerkezeti konzekvenciájával (pl. rendezési terv-módosítás); Funkcionális hatás Lehetőséget kell biztosítani a várhatóan jelentkező idegenforgalmi fejlesztések befogadására. A fentiek értelmében a tervezett esetleges fürdőfejlesztés két eltérő fejlesztési pályát határoz meg, ezért a városfejlesztési akciótervet is két változatban mutatjuk be: A) amennyiben Máriafürdő megvalósul, B) amennyiben Máriafürdő nem valósul meg. Általánosságban az mondható, hogy amennyiben a fürdőfejlesztés nem valósul meg, úgy a jelenleg érvényes rendezési tervek megfelelő keretet biztosítanak a Mosoni Belváros fejlesztéséhez. Mindazonáltal a városszerkezet jelenlegi tervekhez képest kismértékű módosítására (javítására) teszünk javaslatot, melyet a T.3. Szerkezeti vázlat, B változat című tervlap mutat be. Amennyiben a fürdőfejlesztés megvalósul, úgy véleményünk szerint szükségessé válik az érvényben lévő rendezési tervek módosítása annak érdekében, hogy Mosonmagyaróvár de különösen a Mosoni városrész kellőképpen ki tudja használni a kínálkozó lehetőségeket. 46

47 A városszerkezet fejlesztésére, a T.2. Szerkezeti vázlat A változat című tervlapon teszünk javaslatot, hangsúlyozva, hogy az elképzelés ellenőrzését a rendezési tervek módosítása során el kell végezni, melynek eredményeként más megoldás is kialakulhat. A városszerkezet fejlesztésére tett javaslatunkat röviden az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. A Mosoni Belváros és a Máriakálnokra vezető Mosoni Duna-híd kapcsolatát két gyűjtőút biztosítaná, mely a központtól délre, illetve északra a Szent István király útról ágazna le, biztosítva ezzel, hogy a fürdőbe tartó forgalom a Szent István király út központot átszelő szakaszát ne vegye igénybe. Az északi gyűjtőút a Petőfi Sándor utca és a Rév utca összekötésével alakulna ki, egy kb. 300 m hosszú új szakasz megépítésével. A déli gyűjtőút a Partos utca meghosszabbításával építhető meg, amely a Szent István király út felé egy kb. 150 m hosszú új szakasz megépítését, és egy ingatlan kisajátítását (2457 hrsz.); a Mosoni Dunahíd felé egy kb. 200 m hosszú új szakasz kiépítését jelenti. Továbbra is megőrizné gyűjtőúti szerepét az Aranyossziget utca, ezzel csökkentve tovább a Szent István király út forgalmát. A fentiekben vázolt szerkezeti rendszer a Szent István király úttól nyugatra elterülő városrész kialakult illetve tervezett szerkezetében már nem okoz változást. Az e területre javasolt szerkezetjavító beavatkozások Máriafürdő megvalósításától függetlenül is ajánlhatók. Máriafürdő megvalósítása esetén a mosoni fejlesztések funkcionális módosulásai várhatóan a lakófunkciótól az idegenforgalom, kereskedelem irányába történő elmozdulás nem igényli a rendezési tervek módosítását. Meg kell jegyezni azonban, hogy a mosoni temető tervezett bővítése bár városüzemeltetési, sőt érzelmi indokai is érthetőek a legértékesebb rendelkezésre álló területet veszi el egy esetleges nagyléptékű, az egész városrész szempontjából húzóerőt jelentő idegenforgalmi fejlesztési lehetőség elől. A temető tervezett bővítése esetén is javasolható viszont a 1968, 1969, 1970 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása, ezzel a jelenlegi szabadstrandhoz kapcsolódóan kialakítható nagyobb összefüggő terület a viziturizmus szolgálatába állítható A meglévő úthálózat értékelése Az akcióterületet feltáró úthálózat A terület fő megközelítését északról (a városközpont felől) és délről a Szent István király útja (az 1. sz. elsőrendű főút városi átkelési szakasza), nyugatról az Osztermayer utca biztosítja. A Mosoni belváros útkapcsolatai minden városrésszel és szomszédos településsel, valamint az M1 autópályával teljes körűen biztosítottak. Az akcióterület belső úthálózata A városrész főbb úthálózati elemei még a József Attila utca, Soproni út, Mosonvár utca, Duna utca és a Rév utca, amelyek a terület közúthálózatának kelet-nyugati irányú elemei, valamint az Aranyossziget utca, Erzsébet tér, Hajós utca és Töltés utca, amelyek észak-déli irányúak. A területen egyetlen közúti híd biztosítja a Mosoni Duna keresztezési lehetőségét, így a Máriakálnokkal való kapcsolatot, a Rév utca folytatásában. Az út nyomvonalvezetése olyan, hogy mindkét irányból kissugarú ívekkel kanyarodik a hídra, amely egyetlen nyomsávon vezeti át a gépjárműveket. 47

48 A terület főúthálózati elemire jellemző, hogy aszfaltburkolattal ellátottak, kétoldali zöldsávval és járdával, közvilágítással. A lakó, kiszolgáló funkciót lebonyolító útszakaszok általában murvával borítottak (vagy földutak). Az utcák vízevezetésére az egyoldali nyílt árkos megoldás jellemző. A terület nyugati részének több lakóutcája betonburkolattal megerősített. A Szent István király út menti széles aszfaltburkolatú járdán felfestéssel kijelölt kerékpárút található. Nagyobb, összefüggő parkolófelületek is csak ezen az utcán (párhuzamos, vagy ferde parkolóállások), a Fürdő utcában és az Erzsébet téren vannak. Az aszfaltburkolatú utcán tömegközlekedési járatok is haladnak. Az utcán nagy volumenű forgalom (erős teherforgalom is) bonyolódik, ezért az útvonal a terület meghatározó közúti eleme. Az akcióterület úthálózata több helyen hiányos, további átkötő szakaszok megépítését javasoljuk a tervezett fejlesztésekkel párhuzamosan A meglévő közműhálózat értékelése Mosonmagyaróvár város közművesítése a csatornázás kivételével- megfelelően megoldott. A mosoni belváros csatornázása ugyan majdnem teljesen kiépült, így a terület ellátása 100%- osnak mondható, de az ellátás minősége, a régi hálózatok állaga nem megfelelő, a terület fejlesztéséhez a jelenlegi hálózat rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. A vizsgált terület jelenlegi közműhálózatát két tervlap mutatja be: K.1. Vízellátás és csatornázás K.2. Energiaellátás és távközlés Szakági kiegészítések a következők. Vízellátás A város vízbázisát, a Fekete erdei vízművet néhány éve bővítették, kapacitása a távlatban is fedezi a város igényeit. A városi főhálózathoz kapcsolt NA 200-as nyomócső biztosítja a városközpont ellátását. A Szent István király úton NA200mm-es húzódik a fővezeték, ehhez NA150mm-es körvezeték kapcsolódik a Soproni és a József Attila utcában. Az elosztóvezetékek mm átmérővel létesültek, de található NA50-es azbesztcement vezeték is. A hálózat a jelenlegi háztartási igények kielégítésére alkalmas, de tűzcsapok szabványos megfelelő elhelyezésére nem. A területen belül sok ágvezeték található, melyeken a víz pangása előállhat és csőtörések alkalmával nagy vezeték-szakaszokat kell kikapcsolni a vízellátásból. A városközpont régi hálózatának anyaga azbeszt cement nyomócső, az új vezetékek műanyag (KMPVC) csövekből épültek. Csatornázás Mosonmagyaróváron először egyesített, később elválasztott rendszerű csatornahálózat épült. A városközpont csatornázása az egyesített rendszer idején épült ki. A környező városrészeken már az elválasztott rendszer létesült. A városközpontban a meglévő egyesített rendszerű csatornákat csapadékvíz-csatornákká alakitják át, mellé új szennyvízcsatornát építenek ki. Ez az átépítés folyamatos feladatot jelent a városnak. Ahol már kész az elválasztott rendszer ott a meglévő épületek bekötéseit is át kell építeni, a házon belüli elválasztást meg kell oldani. A belső városmag, a Kápolna tér és az Erzsébet tér környékén még egyesített rendszerű csatornák találhatóak, a szennyvízcsatornák már zömében kiépültek, de a teljes elválasztás 48

49 még nem történt meg. Ez a helyzet okozza a Mosoni Duna szennyvízzel való terhelését és esőzések idején a szennyvíztisztító telep túlterhelését. A tervezési területen található műanyagcsöves hálózat már elválasztott rendszerben, szennyvízcsatornaként épült ki a terület 90%-án. A csapadékvizek zárt rendszerű elvezetését csak a régi egyesített rendszerű csatornák szolgálják. A városrész jelentős részén árok a csapadékvíz befogadója. A területen nincs összefüggő árokhálózat, az árkok zöme szikkasztó árokként működik. Villamosenergia A város villamosenergia ellátásának üzemeltetője az ÉDÁSZ Rt. Mosonmagyaróvári kirendeltsége. Az ellátás bázisa a MOVÁR 120/20/10 kv-os alállomás, mely az országos alaphálózati rendszer 120kV-os vezetékéről kap betáplálást. Az alállomásról induló 20 és 10kV-os középfeszültségű hálózatok fűzik fel a várost ellátó transzformátorokat. A tervezési területen a középfeszültségű hálózat: 10kV földkábel. A transzformátorok földre telepített állomások. A transzformátorok a jelenlegi terhelésre megfelelőek, jelentős szabad kapacitással nem rendelkeznek. A transzformátorokból kiinduló kisfeszültségű hálózatok zöme légvezeték. Földbe fektetett fogyasztói kábelek és közvilágítási vezetékek csak a városmagban, a Szent István király úton és az Erzsébet tér környékén találhatóak. A város többi részén légkábel hálózat üzemel, a légvezetékek tartóoszlopaira szerelt lámpatestekkel van megoldva a közvilágítás. Gázellátás A földgázellátás üzemeltetője az ÉGÁZ Rt. Győri Üzemigazgatósága. A hálózat építése folyamatos, jelenleg még nincs 100%-os ellátás. A belváros, a tervezési terület földgázellátása 100%-osan megoldott. A városközpontot kisközépnyomású (3bar) hálózatról szolgálják ki. A néhány éve épült műanyag-csöves hálózat, az igények kielégítésére alkalmas. Hírközlés A település hálózatát a MATÁV Rt üzemelteti. A telefonközpont az óvári városközpontban üzemel. A hálózat oszlopokra szerelten került kiépítésre. A tervezési területen, rövid szakaszokon, földbe fektetett alépítményes hálózat is található, melyet a mellékelt tervlap feltüntet. A rendszer az igények kielégítésére alkalmas, de városképi szempontból a földkábeles rendszer fokozatos kiépítése szükséges. A területen kábel-televíziós hálózat is található, mely légvezetékes rendszerben üzemel. 49

50 3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (demográfiai, gazdasági, munkaerőpiaci, foglalkoztatási, jövedelmi és lakáshelyzet) Mosonmagyaróváron a funkcióbővítő akcióterület a Mosoni Belváros városrészen belül helyezkedik el. Határa a következő: Kühne Ede utca Szent István király út Magtár utca Aranyossziget utca Partos utca Vágóhíd utca Rév utca Aranyossziget utca Petőfi Sándor utca Szent István király út Kápolna tér Osztermayer utca Fürdő utca Mosonvár utca Liliom utca Egres utca 3343 hrsz-ú köz Soproni út Hajós utca József Attila utca. A funkcióbővítő akcióterület várostesten belül elhelyezkedését az 1. térkép szemlélteti. 1. térkép A funkcióbővítő akcióterület elhelyezkedése a városszerkezetben Az akcióterület a számba vehető társadalmi és gazdasági funkciók megléte alapján a város egyik történelmi centrumterülete, amely koncentrálja a központi funkciókat és részben a társadalmi-gazdasági ellátási szerepeket. Ezek kibővítése és megújítása a város kiemelt célja és elsődleges feladata a városrehabilitációs beavatkozások révén is. Az akcióterületen 50

51 meghatározóan jelen vannak a gazdaság szolgáltatási telephelyei, 115 egységgel a kereskedelem és a vendéglátás (1. táblázat), az üzleti-gazdasági háttérszolgáltatások egyaránt, továbbá az irányítási és a közösségi intézmények, szervezetek (2. táblázat). A foglalkoztatás és az adózás szempontjából legjelentősebb vállalkozások ugyanakkor a város nyugati és déli peremi részeinek egybefüggő iparterületein helyezkednek el (pl. Motim, Kühne, Retting, Ligna, Wittmann, stb.). 1. táblázat A kereskedelem és vendéglátás egységeinek jelenléte az akcióterületen 1. Ostermayer u. 1. borbolt, csempebolt, pékség 3 db 2. Erzsébet tér 13. Spicces kocsma, Európa étterem, 2 db üzlet 4 db 3. Erzsébet tér 11. Flexum üzletház 16 db 4. Erzsébet tér 3. CBA élelmiszer 1 db 5. Erzsébet tér 4. parketta üzlet 1 db 6. Mosonvár u. 3. kocsma 1 db 7. Mosonvár u. 9. MÉH telep 1 db 8. Soproni u. 16. kenyérbolt 1 db 9. Soproni u. 10. Aranyhordó étterem 1 db 10. József A. 49. Nábob étterem 1 db 11. József A. 51. Élelmiszer 1 db 12. Szent István kir u üzletek 3 db 13. Szent István kir u üzletek 2 db 14. Szent István kir u üzlet 1 db 15. Szent István kir u kerékpárbolt, vasbolt 2 db 16. Szent István kir u háztartási bolt, kárpitos, fagyizó 3 db 17. Szent István kir u rövidáru, munkaruházat 2 db 18. Szent István kir u képkeretezés, ajándékbolt, ruhaüzlet 3 db 19. Szent István kir u üzlet 1 db 20. Szent István kir u kocsma 1 db 21. Szent István kir u pékség 1 db 22. Szent István kir u régiség, cipőbolt, ékszerüzlet 3 db 23. Szent István kir u fotóbolt, bár 2 db 24. Szent István kir u üzlet 1 db 25. Szent István kir u étterem 1 db 26. Szent István kir u étterem 1 db 27. Szent István kir u kávéház, építőanyag (Horizont) 2 db 28. Szent István kir u kisgép üzlet és szerviz 1 db 29. Szent István kir u használtcikk, élelmiszer 2 db 30. Szent István kir u építőanyag kereskedés 1 db 31. Szent István kir u. 62. kocsma 1 db 32. Szent István kir u. 66. festékbolt 1 db 33. Szent István kir u. 68. étterem 1 db 34. Szent István kir u. 70. munkaruházati bolt 1 db 35. Szent István kir u. 78. butik 1 db 36. Szent István kir u. 80. ajtó szaküzlet, biztosító 2 db 37. Szent István kir u. 82. horgász, zálogház, ügyvédi iroda 3 db 38. Szent István kir u. 84. optika, táplálék-kiegészítő 2 db 39. Szent István kir u. 88. virágbolt, patika, orvosi rendelő 3 db 40. Szent István kir u. 92. élelmiszer, ruha 2 db 41. Szent István kir u órás, húsbolt, ékszerbolt 3 db 51

52 42. Szent István kir u zöldség, 100 Ft-os 2 db 43. Szent István kir u horgászbolt 1 db 44. Szent István kir u festék, ajtószaküzlet 2 db 45. Szent István kir u ruha 1 db 46. Szent István kir u videotéka 1 db 47. Szent István kir u húsbolt 1 db 48. Szent István kir u autóalkatrész, virág 2 db 49. Szent István kir u kulcsmásoló 1 db 50. Szent István kir u bútorbolt 1 db 51. Szent István kir u kocsma 1 db 52. Szent István kir u papírbolt 1 db 53. Szent István kir u kovácsoltvas-kerítés, csempe raktár 2 db 54. Aranyossziget u. 10. festékbolt 1 db 55. Aranyossziget u. 12. étterem, autóalkatrész 2 db 56. Óvoda köz papírbolt 1 db 57. Óvoda köz kávéház, üzletek 6 db 58. Rábl köz fodrász 1 db 59. Rév u. 2. virágbolt 1 db 60. Aranyossziget u. 33. élelmiszer 1 db 61. Partos u. Peterdy tüzép 1 db 62. Enge J. u. 42. csempebolt 1 db összesen: 115 db 2. táblázat Pénzintézetek, közösségi funkciót ellátó intézmények és közigazgatás, közszolgáltató intézmények jelenléte az akcióterületem Pénzintézetek 1. Halászi Takarékszövetkezet Szent István király u Raiffeisen Bank Szent István király u Fogászat Szent István király u Közösségi funkciót ellátó intézmény 1. Fehér Ló Közösségi Ház Szent István király u Közigazgatási, közszolgáltatást nyújtó intézmények 1. Rendőrség Szent István király u Fehér Ló (TB, MÁK, önk. iroda) Szent István király u Óvoda Szent István király u Plébánia Szent István király u könyvtár Szent István király u. 98. A mosonmagyaróvári funkcióbővítő akcióterületen mintegy 2540-en élnek, a Mosoni Belváros városrész lakosainak (6722 fő) nagyjából 38%-a. Az állandó lakosok mellett az ideiglenesen bejelentett módon itt élők száma minimális (mintegy 10 fő), amely jelentős régóta itt élő rezidens népességre, mérsékelt albérleti és ingatlanpiaci forgalomra utal. A lakónépességen belül a gyermekkorúak aránya kiemelkedően magas (19,8%), mintegy 3,5-4 százalékponttal meghaladja a Mosoni Belváros értékét és a városi arányt is, amely kedvező reprodukciót jelez ugyanakkor részben a magasabb gyermekszámmal és -vállalási kedvvel jellemezhető szegényebb rétegek beáramlásából származik, akik között jelentős számban találhatók meg a roma kisebbséghez tartozók is. Az időskorúak aránya ugyanakkor nem éri el a 15%-ot se (14,3%), amely a Mosoni Belvárossal való összevetés alapján egyben azt is jelzi, hogy vannak a területen sokkal inkább elöregedő belvárosi részek is, mint az akcióterületi. A 52

53 széles fiatal- és a nagyon szűk időskorú csoportok mellett az aktív korú rétegek jelenléte átlagos (65,9%) a város más részeihez képest (1. ábra). Az életkori eltartottság foka összességében átlagos, az aktivitás mérsékelt, így gazdasági és munkavállalási szempontból kedvezőtlenebbek az akcióterület demográfiai adottságai, mint a városban jellemzők. 1. ábra A funkcióbővítő akcióterület lakónépességének korszerkezete területi összevetésben, 2001 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya Lakónépességen belül 60- x évesek aránya Lakónépességen belül évesek aránya Funkcióbővítő akcióterület 19,8 65,9 14,3 Mosoni belváros 16,3 63,6 20,1 Mosonmagyaróvár 15,7 66,2 18,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A funkcióbővítő akcióterület népességstruktúrájának más elemei is alátámasztják a némileg kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetet, amely a Mosoni Belvárosra történő területi kiterjesztésben a legtöbb esetben már enyhébben jelentkezik. A végzettség szerinti összetétel alapján például az itt élők csaknem 30%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem (29,1%), amely meghaladja mind a Mosoni belvárosi és mintegy 7 százalékponttal a városi értékeket is (2. ábra). Ezzel szemben a felsőfokú végzettségűek aránya rendkívül alacsony (10,4%), jelentősebben alulmúlja a városi átlagot (a Mosoni Belváros egészében még a 10%-ot sem éri el), amely egyértelműen jelzi más városrészek sokkal inkább kvalifikált lakosságot tömörítő erejét az akcióterülethez képest (pl. Halász úti lakóterület, Óvár Belváros, Lucsony-Károly liget). Az előző korszerkezeti és a fenti végzettséget jelző indikátorok értékei a fiatalabb és képzetlenebb csoportok nagyobb arányú jelenlétére, beáramlására vallanak az akcióterületen, szemben a magasabban kvalifikáltakkal és a középkorúakkal, akik arányaiban nagyobb részben vannak jelen a város más, kedvezőbb lakóhelyi és egyéb adottságokkal rendelkező részein. Az idősebb, a magasabban kvalifikált, a közepes és jobb státusú csoportok jelenléte csökken. Az előző csoportok terjeszkedése zömében az utóbbi lakossági csoportok rovására történik, azaz halálozásával, illetve kiköltözésével párhuzamosan zajlik egy kedvezőtlen irányú népességcserélődési folyamat. Az adatok és a vázolt folyamatok a lakossági csoportok munkaerőpiacon történő érvényesülése szempontjából, valamint a megélhetés és a lakóhelyi lehetőségek összefüggései alapján nehézségekre, kisebbfajta korlátokra utalnak. 53

54 2. ábra A funkcióbővítő akcióterület lakónépességének átlagos végzettségi viszonyai területi összehasonlításban (%), 2001 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában ,4 26,0 29, ,2 9,9 10,4 0 Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület A foglalkoztatás országos összevetésben kiemelkedő, de a városi és városrészi átlagtól is csak némileg elmaradó aránya (59,9%) jelzi (3. ábra), hogy az alacsony átlagos végzettség ellenére nem korlátozottak a funkcióbővítő akcióterületen élők munkavállalási lehetőségei, amelyet főként a bőséges és jól megközelíthető városperemi munkaalkalmak elégítenek ki, ahol rendelkezésre állnak álláshelyek az alacsonyabb presztízsű foglalkoztatási csoportokban is. Az alacsonyabb végzettséggel is beérő munkahelyeken történő magas szintű foglalkoztatottság (betanított munkások, gyári dolgozók, segédmunkások, szakmunkások, alkalmazottak, kényszervállalkozók, stb.) ugyanakkor nehézkesebb megélhetést, a mindenkori gazdasági helyzettől való nagyobb arányú függőségeket is jobban takar az akcióterületen, mint a város más részein. 3. ábra A funkcióbővítő akcióterület aktív korúakhoz viszonyított foglalkoztatottjainak aránya területi összehasonlításban (%), 2001 Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 61,2 61,0 61,0 60,8 60,6 60,4 60,2 60,0 59,8 60,0 59,9 59,6 Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület 54

55 A funkcióbővítő akcióterület háztartásainak csaknem 35%-ában nincs foglalkoztatott, amely nagyságrendjében a vonatkozó városi és városrészi értékek között helyezkedik el, mintegy 2,5 százalékponttal elmaradva a városi átlagtól (4. ábra). Ez a háztartásokban élő családok egy részének megélhetési nehézségein túl fokozott szociális alapú támogatottságra is vall, jellemzően azonban jobban a Mosoni Belváros akcióterületen kívüli, más részeire koncentrálódva. 4. ábra A funkcióbővítő akcióterület foglalkoztatott nélküli háztartásainak aránya területi összevetésben (%), 2001 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36 35, , , Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület Rendszeres munkajövedelemmel a funkcióbővítő akcióterület lakóinak 37%-a nem rendelkezik más városokkal való összevetés alapján mindössze, amely ugyanakkor jelentősebben felülmúlja a vonatkozó városi és városrészi hasonló adatokat (5. ábra). Ez az általánosságban kedvező érték a külvárosokban könnyen és gyorsan elérhető munkahelyek révén tartható fenn, ugyanakkor a relatív városon belüli kedvezőtlen helyzet vélhetően gyermekneveléssel kapcsolatos átmeneti, valamint szociális támogatásokból táplálkozó, illetve egyéb jellegű inaktivitást takar. 5. ábra A funkcióbővítő akcióterület aktív korúakhoz viszonyított rendszeres jövedelemmel nem rendelkezőinek aránya területi összevetésben (%), 2001 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 37,5 37,0 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 35,0 35,5 34,0 Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület 55

56 A munkajövedelmek hiánya mellé a kedvezőtlen végzettségi viszonyokat is beemelő szegregációs mutató nem éri el a 17% az akcióterületen (6. ábra), ugyanakkor a város és a Mosoni Belváros vonatkozásában nem éri el a 12, illetve 15%-ot, amely főként más városrészek hasonló mértékben, csak némileg kedvezőbb végzettségi és foglalkoztatási adottságaival függ össze. Mindezek az adatok is felhívják a figyelmet a funkcióbővítő városrehabailitációs lépések szükségességére az akcióterületen, mivel az új és megújított funkciók (kereskedelmi, idegenforgalmi, kulturális, rekreációs jellegű, stb.), illetve a felújított közösségi és lakóterületek vonzása révén vélhetően megindul a belvárosi társadalom cserélődési, megújulási folyamata is. Ugyanakkor körvonalazódik egy színvonalasan szolgáltató Mosoni Belváros létrejöttének a lehetősége, amely még inkább kulturált körülmények között minőségi szolgáltatásokat és széleskörű ellátási lehetőségeket tud nyújtani a mosoniak, illetve a városlakók különböző rétegei és igényei számára egyaránt. 6. ábra A szegregációs mutató értéke a városban, a Mosoni Belvárosban és a funkcióbővítő akcióterületen (%), 2001 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Funkcióbővítő akcióterület 17,0 Mosoni belváros 14,6 Mosonmagyaróvár 11, A funkcióbővítő akcióterület egyéb megjelenített mutatói közül a munkaerőpiaci jellegűek az előző társadalmi és gazdasági elemzésekhez kapcsolódnak, míg egyesek a későbbiekben következő lakóterületi vizsgálatokhoz kötődnek (7. ábra). Például a gazdaságilag nem aktív népesség magas akcióterületi aránya (55,3%) a gyermekés időskorú eltartottakon túl az inaktív keresők közül a munkaerőpiactól társadalmilag indokolható módon (anyasághoz köthető támogatások, szociális juttatások, nyugdíjak és nyugdíjszerű járandóságok, stb.), illetve a nem indokolhatóan távol maradók magasabb területi jelenlétére is vall (passzív munkanélküliek, alkalmi munkából élők, nem látható jövedelmekből élők, stb.). Erre utal a kizárólag állami, vagy helyi támogatásból élők mérsékelt aránya is (7,7%), amely a munkanélkülieket is figyelembe véve egyben jelzi az alkalmi munkákból, illetve a láthatatlan jövedelmekből élők hányadát is (2-3%). Viszonylag magas volt 2001-ben még a regisztrált munkanélküliek aránya (6,2%), akik között jelenleg is csak kisebb mértékben vannak jelen a tartós munkanélküliek (2,4%), amely szintén az előzőekkel függ össze (társadalmilag indokolható és nem indokolható inaktivitás). Ugyanakkor a munkával rendelkező aktív korúak csaknem 45%-a is alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokba sorolható munkahelyen dolgozik (44,7%), amelyek akcióterületi jelenléte elenyésző, de a város egészében meghatározó (7. ábra). 56

57 7. ábra Egyéb demográfiai, munkaerőpiaci és lakásmutatók a funkcióbővítő akcióterület vonatkozásában (%), 2001 Funkcióbővítő akcióterület, Mosonmagyaróvár Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 18,1 Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akik jövedelemforrása kizárólag állami vagy helyi támogatás 7,7 10,3 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napig) 2,4 Munkanélküliségi ráta 6,2 Gazdaságilag nem aktív népesség aránya 55,3 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 44, A funkcióbővítő akcióterület lakóhelyi körülményeinek megítélésére részben a lakásviszonyokat jelző mutatók, és az épített értékek megjelenései nyújtanak lehetőséget. A laksűrűség szerint például 250 fő jut 100 lakásra, amely városon belüli területi összevetésben alacsony értéknek számít (8. ábra), jelzi, hogy arányaiban több egyedülálló, egyedül maradt nyugdíjas, vagy kevesebb tagból álló család lakja az akcióterületet, ugyanakkor egyes házak megüresedésére, illetve a nem lakás céljaira történő használatok terjedésére is vall. 8. ábra A funkcióbővítő akcióterület laksűrűsége területi összevetésben (fő/100 lakás), 2001 Laksűrűség ,3 259,9 249,6 Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület Az akcióterület mintegy 1020 lakásából az alacsony komfortfokozatúak (félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások) aránya nem kiemelkedően magas (11,1%), kissé elmarad 57

58 a Mosoni belvárosi értéktől, ugyanakkor a városi adatot jelentősebben meghaladva jelzi a kedvezőtlen lakhatási körülmények enyhébb koncentrálódását (9. ábra). A lakásállományon belül a lakott lakások vonatkozásában ez még alacsonyabb értéket mutat (10,3%), amely jelzi, hogy zömében olyan lakások állnak üresen, amelyek komfortszintje elmarad az akcióterületi átlagtól (7. ábra). Ugyanakkor a lakott lakások lakásszerkezetében az egyszobás lakások aránya magas (18,1%; 7. ábra), amely a kedvezőtlen történeti beépítési megoldásokból fakad. Az adottságok az átlagosnál némileg kedvezőtlenebb lakáskörülmények mellett egyértelműen utalnak az akcióterület, mint lakóterület presztízsének kissé alacsonyabb fokára is, amely a közterületi mellett a műemléki, a lakóhelyi és a tömbrehabilitáció szükségességére is felhívja a figyelmet, elsősorban a Szent István király út vonatkozásában. 9. ábra A funkcióbővítő akcióterület alacsony komfortfokozatú lakásainak arány területi összevetésben (%), 2001 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya ,6 11, , Mosonmagyaróvár Mosoni belváros Funkcióbővítő akcióterület Az akcióterületen jelentős mértékben vannak jelen az országosan (13) és helyileg (30) védett műemléki, műemlék jellegű épületek (3. táblázat), amelyek szintén alátámasztják a terület központi jelentőségét és városi értékét, illetve az ezek növelése érdekében (is) szükséges funkcióbővítő városrehabilitációs beavatkozások kiemelt fontosságát. 58

59 3. táblázat Országos műemlékek és helyi védettség alatt álló épületek a funkcióbővítő akcióterületen Országos műemlékek cím hrsz. törzsszám 1. Szent István király u Szent István király u / Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1, 2432/ Szent István király u / Szent István király u / Szent István király u / Szent István király u Szent István király u Szent István király u Kápolna tér, Rozália-kápolna 3402/ Mosonvár u Helyi védettség alatt álló épületek 1. Szent István király u Szent István király u ,2331, Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 7. Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 10. Szent István király u /1 11. Szent István király u /1 12. Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 22. Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u /2 28. Szent István király u /1 29. Mosonvár u Ostermayer u

60 Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák Moson gazdag múlttal rendelkező történelmi város. Történetének rövid leírása, Szentkúti Károly tollából: Az elnevezés először egy 10. századi oklevélben Mussun néven szerepel. Németül a 11. században említik először Miesingenburg, később Wieselburg néven. Szent István király államalapításakor várispáni székhely. Várispánjai a Győr nemzetség tagjai közül kerültek ki. Földvár, majd kővár épül a mai Királydombon. Méreteiből, kiterjedésből tudjuk, jelentős erődítésről van szó. Hadászati stratégiai szerepét a nyugati gyepű, valamint a Bécsből, Pozsonyból Budára vezető út ellenőrzése indokolta. Az 1074-ben lezajlott mogyoródi csata után Salamon király keres védelmet falai között ban Könyves Kálmán fogadja Moson várában a hazánkon átvonuló keresztes hadakat ben hasonló eset ismétlődik meg ekkor III. István követe, Florentinus tart eligazítást az újabb keresztes seregnek ben II. Ottokár cseh király elfoglalja a várat, s dicsekvő krónikása szerint porig rombolja, ami nehezen hihető pár napi itt tartózkodás alatt. A vár elnéptelenedik, lassan széthordják köveit. Ma már csak a Királydomb magaslata, az ásatási leletek, illetve a augusztus 20-án felavatott Szent István király szobor őrzik a hajdan jelentős hely emlékét. Moson fejlődését a 17. század második felétől megélénkülő gabona- és marhakereskedelem biztosította. A német nemzetiségű lakosok megjelenése a 15. századtól beszivárgással, Mária Terézia uralkodása alatt tudatos telepítéssel történt. E vidéken jött létre az ún. heidebauer földművelő gazda típusa. Moson Felső- Fő utcáján mely a templomtól a Magyaróvár felé eső részen található magyar, illetve zsidó gabonakereskedők, iparosok villái épültek fel, míg az Alsó- Fő utcában a Győr felé eső részen a gazdag német parasztok házai helyezkedtek el. A 18. században kezdődő és a 19. sz. közepéig tartó időszakban tíz-tizenöt gabonával megrakott hajószállítmányt tudtak naponta elhelyezni a Mosoni-Duna partján lévő gabonaraktárakban. Innen több száz társzekér szállította tovább a terményeket a bécsi és a pozsonyi piacra. Jelentős volt a marha- és borkereskedés is. Mindezt a 19. század végén megépült vasút szüntette meg, hiszen a forgalom a vízről és közútról a sínekre tevődött át. Moson és Magyaróvár közigazgatási határát a városközpont Győr felőli oldalán ültetett szelídgesztenye sor, valamint egy fatábla jelzi. Az allé a mosoni zsidó temetőhöz vezet el bennünket. A jelentős számú izraelita hitközség a holokauszt után 51 főre csökkent. A temető bejáratánál 5 kőtáblán 482 név olvasható, a holokauszt mosoni áldozatainak nevei. A temető leghíresebb halottja a világhírű hegedűművész és zeneszerző Flesch Károly. A főutca házainak többsége klasszicista jellegű. A jelentős gabonakereskedelemnek köszönhetően a mosoni polgárok meggazdagodtak, és régebbi házaikat lebontva újakat építettek. Így épült például az Ostermayer-villa. A 18. századi nemesi udvarházak viszont megmaradtak, mint például a mai zeneiskola (előtte tanácsháza), vagy az egykori a Mosonvár 5. szám alatti egyemeletes barokk kúria, de ebbe a sorba tartozott a Zsidanits-ház is, ismertebb nevén a Korona Szálló. Kezdjük sétánkat az egykori mosoni Alsó Főutcán! A Szent István király út 109. számú barokk földszintes lakóházat egykor gazdag zsidó család lakta, udvari boltozott tornácából következtethetünk az épület régi fényére. A piactér előtt áll a Szent Rozáliakápolna épülete, benne a II. világháborúban elesett mosoniak emléktáblájával. A Kápolna téren találjuk az I. világháborús hősök emlékére alkotott Krisztus a sebesült katonával című monumentális szoborkompozíciót. A piac mögött magasodik az ún. Királydomb, az egykori várhely, mosoniasan: a Bergl. Az Ostermayer Alapítványt Ostermayer Károly gazdag gabonakereskedő alapította, aki végrendeletében házát és vagyona nagy részét Moson községre hagyta. A testamentumában leírtaknak megfelelően 1892-ben megnyílt a község első kisdedóvója, a mai Ostermayer óvoda elődje. A mosoni főutca centrumában áll az 60

61 egyhajós plébániatemplom, melyet Mária Terézia építtetett 1757-ben. Az épülettel majdnem szemben található az egykori Korona Szálló, melynek kapuja Mosonmagyaróvár portálja. A jobb sorsra érdemes hely ma felújításra vár. A Szent István király út 140. szám alatt áll, a település történetében fontos szerepet játszó Fehér Ló Szálló, mely felújított állapotában közösségi funkciót tölt be. Alsó része barokk, emeleti nagytermében kulturális rendezvények zajlottak. Egyszerűbb, iparos és szép, fésűs beépítésű paraszt barokk házakra bukkanhatunk az Ostermayer, illetve a Soproni utcában. Ez utóbbiban, az Aranykor Szociális Otthon udvarán találjuk az Anya gyermekével elnevezésű szobrot. A Radnóti-lakótelep tövében a holocaust 60. évfordulóján felavatott Radnóti Miklós szobrot fedezhetjük fel. A Hild téri vasúti állomásnál nagyon szép Női akt szobor szomorkodik méltatlan környezetén. Mária Terézia rendelete alapján mely a temetők létesítését távol a város centrumától engedélyezte kezdték el a mai mosoni temető kialakítását. Kapuján száz évvel későbbi, 1982-es évszám olvashat. A bejárat közelében neves mosoni családok kriptái sorakoznak. A gazdag történeti múlthoz gazdag épített örökség tartozik. Országos műemléki védettség alatt álló épületei: cím hrsz. törzssz 14. Szent István király u Szent István király u / Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1, 2432/ Szent István király u / Szent István király u / Szent István király u / Szent István király u Szent István király u Szent István király u Kápolna tér, Rozália-kápolna 3402/ Mosonvár u Helyi védettség alatt álló épületei: 31. Szent István király u Szent István király u ,2331, Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 37. Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 40. Szent István király u /1 41. Szent István király u /1 42. Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u

62 49. Szent István király u Szent István király u Szent István király u /1 52. Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u Szent István király u /2 58. Szent István király u /1 59. Mosonvár u Ostermayer u A gazdag épített örökséget különleges természeti környezet egészíti ki. A Mosoni Duna keleti oldalról valósággal körülöleli a városrészt, amely így mintegy a Szigetköz kapujává válik. A Dunapart részben vadregényes, részben gondosan ápolt városi park (Rudolf-liget), amely a városrész tervezett fejlesztésének egyik alapja, egyben háttere. Az épített környezet állapota sajnos nem tükrözi annak valós értékét. Az épületállomány nagy része beleértve a védett épületek jelentős részét is rossz állapotban van, felújításra szorul. Ugyanez mondható el a történelmi hangulatú utcákról, terekről, melyeket esetenként jelentős gépkocsiforgalom is terhel. Ezen közterületek átépítése a rehabilitáció egyik fontos feladata, amely nélkül a terület felértékelődése nem következhet be. Az átépítendő közterületek közül is kiemelkedő jelentőségű a Kápolna tér Erzsébet tér revitalizációja, amely a városrész valódi központi fórumának szerepét töltheti be, valamint a Szent István út tervezett átépítése, amely az átmenő forgalom csökkentését, a gépkocsiforgalom okozta környezeti terhelés visszaszorítását célozza Tulajdonviszonyok értékelése A városfejlesztési akció megvalósíthatósága szempontjából döntő kérdés, hogy milyen nagyságú területek vannak önkormányzati tulajdonban. Az akcióterületen az önkormányzati ingatlanok aránya jelentős, ezek egy része azonban közterület, amely a fejlesztés során nem értékesíthető. Ugyanakkor azonban van jónéhány önkormányzati tulajdonban lévő vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (pl. MOVINNOV Kft.) tulajdonában lévő építési telek is. Ezek egy része építési vállalkozók részére értékesíthető, ezáltal a fejlesztési akció jelentős belső forráshoz juthat. A városfejlesztési akció megvalósítása érdekében néhány magántulajdonban lévő ingatlan, vagy ingatlanrész megszerzése szükséges. Erre elsősorban új közterületek kialakítása, vagy a meglévők rendezése érdekében kerül sor. Néhány magántulajdonú ingatlan megszerzése a fejlesztési akció során azért lehet célszerű, mert így nagyobb, összefüggő terület állhat rendelkezésre egy-egy építési projekt megvalósítására. Ebben az esetben a megszerzett ingatlanok természetesen újraértékesítésre kerülnek, így minden esetben azt kell majd mérlegelni, hogy a tranzakció a fejlesztés szempontjából ne legyen veszteséges. Természetesen azokat a magántulajdonban lévő ingatlanokat, amelyeken a rendezési terv szerinti állapot egyszerű átépítéssel létrejöhet, nem érdemes megvásárolni. 62

63 A fejlesztési akció eredményeként a terület tulajdoni viszonyai kissé módosulni fognak. A közterületek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak, az építési telkek nagy része azonban magántulajdonba kerül. Ez nem baj, mert így az önkormányzatra háruló fenntartási feladatok ésszerű csökkenése következik be A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése A stratégia kidolgozása, a tervezés időszaka során az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a lakossággal és a helyi vállalkozásokkal való együttműködésre, hogy az így elkészült integrált városfejlesztési stratégia és előzetes akcióterületi terv (EATT) a település életében résztvevő minden csoport elképzeléseivel, igényeivel összhangban legyen. Az így létrejött városfejlesztési akció végrehajtása szempontjából a fejlesztésbe vont ingatlanok esetében a meghatározó jelentőségű tulajdonos az önkormányzat. Az önkormányzat végre kívánja hajtani a tervezett városfejlesztési akciót, amiről az EATT képviselőtestületi jóváhagyásával már 2008-ban meghozta döntését. A városfejlesztési akció célterületén megvalósuló fejlesztések ingatlanai esetében, amelyeket az EATT, illetve annak alapján a jelen teljes akcióterületi terv (TATT) előirányoz, és jelenleg nincsenek az önkormányzat tulajdonában, a fejlesztések úgy kerülnek megvalósításra, hogy az önkormányzat megszerzi az említett ingatlanok tulajdonjogát. Közterületek kialakítását célzó ingatlan tulajdonszerzés esetén az önkormányzat számára elvileg nyitva áll a kisajátítási eljárás lehetősége is, az önkormányzat azonban ezekben az esetekben, csakúgy, mint azokban az esetekben, amikor a megszerzendő ingatlanon kizárólag építési lehetőség kialakítása történik, az önkormányzat tárgyalásos úton, piaci áron, a tulajdonosokkal partneri együttműködésben kívánja megszerezni az adott ingatlanokat. Ennek érdekében a fontosabb ingatlanok jelentősebb tulajdonosaival az önkormányzat már megkezdte a tárgyalásokat Az ingatlanpiaci lehetőségek értékelése Egy adott hely ingatlanpiacának helyzetét leginkább az ingatlanpiaci árak jellemzik. Egy adott időpontban egy átlagos ingatlan ára az adott ingatlannak a településen, illetve a települések hálózatában való elhelyezkedésétől, vagyis településszerkezeti, illetve térszerkezeti pozíciójától és közvetlen környezetének presztízsétől, piaci elismertségétől függ leginkább. Az ár alakulása az időben követi térbeli környezetének le- vagy felértékelődési folyamatait. Mosonmagyaróvár ebből a szempontból viszonylag jó pozícióban van a következők miatt: A Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony tengely találkozásánál fekszik; Az M1 autópálya a város nyugati-délnyugati határán halad; Mosonmagyaróvár Győr mellett kevésbé érvényesül, kedvező fekvéséből adódó előnyöket nem tudja kihasználni; A rehabilitációra kerülő területen keresztül halad, a Szigetközt Máriakálnokon keresztül feltáró mellékút (Rév utca); A közvetlen rehabilitációs területen a közterek megújításával a kapcsolódó ingatlanok értéke várhatóan növekszik a kellemesebb lakókörnyezet miatt, a megjelenő új funkciók is vonzóbbá teszik a környezetet; A kijelölt fejlesztési területen belül az épületállomány nagy része leromlott állapotban van. A város a rendszerváltás után ki tudta használni ezt az előnyös fekvését, dinamikusan fejlődésnek indult, melynek a tercier szektor vált a motorjává, különösen a turizmus tölt be fontos szerepet. Ingatlanpiaci szempontból a projektek végrehajtása is ezt a célt hivatott 63

64 elérni. Nevezetesen a közterültek megújításával és a rendezetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanok beépítésével és/vagy felújításával egy olyan miliő jön létre, amely a turizmus számára is vonzóbb feltételeket teremt. Ez különösen a kapcsolódó hatásaival, leginkább a várható vállalkozói ingatlanmegújításokkal az ingatlanpiacon a fejlesztésbe vont területeket közvetve is felértékeli, de közvetlenül Mosonmagyaróvár megítélése is pozitívan változik a mosoni városközpont megújításával. Ezek a hatások nem csak a piaci befektetők számára kedvezőek, hanem az önkormányzatnak is, amely a további fejlesztéseivel, melyek során lakóingatlanok fejlesztésébe kezd, magasabb áron értékesítheti azokat A közszféra jelenléte A mosoni akcióterületen az alábbi közfunkciót ellátó intézmények találhatók: 6. Rendőrség Szent István király u Fehér Ló (TB, MÁK, önk. iroda) Szent István király u Óvoda Szent István király u Plébánia Szent István király u könyvtár Szent István király u A közbiztonság helyzete A városban elkövetett és ismertté vált bűncselekmények száma csökkenést mutat az előző évhez képest évben ismertté vált bűncselekmények száma 1181 volt. Az 1000 városi lakosra vetített bűncselekmények száma: 39,4 %. A lakosság szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásoló kiemelt bűncselekmények körében a betöréses lopások száma stagnáló volt, hasonlóan a 2006 és évihez viszonyítottan is (85, 89, 88). A lakásbetörések aránya számottevően nem változott. A gépkocsifeltörések alakulása az elmúlt évek trendjét figyelembe véve alapvető stagnálás mellett enyhén emelkedő évtől évig. (43, 43, 34, 40.) A garázdaság vonatkozásában Mosonmagyaróvár területén a 2006-os bázisévhez viszonyítva csekély mértékű csökkentés volt regisztrálható (51-ről 47-re), míg a testi sértések vonatkozásában hasonló módon, szintén csökkenő a trend (51-ről 41-re). A lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal történő visszaélés bűncselekmények száma növekvő trendű ugyan, de számarányát tekintve mégis csekély, 2005-től 2007-ig (1, 3, 4). A családon belül elkövetett erőszak vonatkozásában komoly előrelépések tapasztalhatóak a gyors problémakezelés érdekében. A polgármesteri hivatal Jegyzőjével, Gyámhivatal, valamint a Családsegítő Szolgálat Vezetőivel együttműködési megállapodás alapján, ben is több problémás helyzetet sikerült megoldani. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2007 évben az azt megelőző évihez viszonyítottan jelentős eltérést nem mutat. A garázdák és a súlyos testi sértéseket elkövetők személyét nagyrészben sikerült felderíteni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a garázda személyek többsége ittas állapotban követi el a törvénysértést. E magatartások visszaszorítása érdekében fokozott az ellenőrzés, melynek eredményeként kedvező változások tapasztalhatóak. Továbbra is kiemelt a közterületek rendjének fenntartása, ennek érdekében ra terv van előkészítésben térfigyelő kamerákkal történő lefedésére, figyelemmel a mosoni kedvező tapasztalatokra. 64

65 A kábítószer helyzet semmivel sem rosszabb mint a megye, vagy az ország más hasonló városaiban. A statisztikai adatok a valós helyzetet nem tükrözik. Ez a bűncselekménykategória az, amely csak úgy válik ismertté, ha az abban eljáró hatóságok aktívan és támadólagosan lépnek fel ben jelentősek az eredmények a kábítószer bűnözéssel szembeni fellépés területén.. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása és a kábítószer fogyasztók jó útra terelése érdekében továbbra is szorosan együttműködtünk a KEF-el. A felderítési eredményesség a tavalyi évben 47, 8 % volt, ami az azt megelőző évihez viszonyítva csekély mértékű csökkenést jelent. Prognózis A tapasztalatok alapján az alábbi prognózist állítható fel évre Az ismertté vált bűncselekményeket és a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények lesznek a dominánsak. Ezen belül is súlyozottan támadott objektumok a külföldiek által időszakosan lakott ingatlanok, illetve a nyitvatartási időn kívül gyenge vagyonvédelemmel felszerelt szórakozóhelyek, élelmiszer- mezőgazdasági boltok, nyaraló, hétvégi házak, valamint az alkalmi lopásokkal eddig is érintett jellemző elkövetési helyek. A személy elleni bűncselekmények száma várhatóan stagnál, ezen belül a szándékos testi sértések számának enyhe csökkenő tendenciája várható. A közrend elleni bűncselekményeknek az összbűnözésen belüli arányának stagnálása, csökkenése várható, a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények gyakoriságának növekedésével. A gazdasági bűncselekmények látenciája csak úgy mint a kábítószer bűncselekményeké fennmarad, illetve árnyaltabb lesz. Az erőszakos vagyon elleni cselekmények, a rablás, illetve a zsarolások számának stagnálása várható. Összességében a 2007 évben ismertté vált bűncselekményi számadatok alapján amennyiben nagyszámú sorozat elkövetés nem jelentkezik illetékességi területünkön stagnálás prognosztizálható. Mosonmagyaróvár város területén prioritást kapott a közterületi szolgálat-ellátás, a lakosság szubjektív biztonságérzetének megfelelő szinten történő biztosítása, a reagáló készség javítása, a nyilvános helyek és közterületek rendjének biztosítása. A lakosságtól kapott visszajelzések alapján megállapítható, hogy városunkon nem lehet úgy átmenni, hogy legalább egy, de inkább kettő alkalommal ne találkoznánk döntően gyalogos vagy gépkocsizó járőrrel. A közúti közlekedési balesetek száma az értékelt időszakban egyértelmű emelkedést mutat. Kedvezőtlen változás, hogy valamennyi sérüléses kategóriában (könnyű, súlyos, halálos) egyértelmű emelkedést regisztrált a statisztika. Ezen belül különösen elszomorító, hogy duplájára emelkedett a halálos sérüléssel járó közúti balesetek száma (6-ról 12-re). Összességében megállapítható, hogy a közlekedési helyzet, a közlekedési morál a városban javult ugyan annak ellenére, hogy természetesen vannak problémák és negatív jelenségek is. 65

66 Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a kerékpárosok közlekedésére, a gyermekek közlekedésben történő részvétel felkészítésében. Kiemelt feladat az ittasan közlekedők kiszűrése és velük szemben a szigorúbb bűntetés kiszabása. Az összes szabálysértésen belül a kiemelt közlekedési szabály sértek arányában csökkenés következett be (40,89 % helyett 35,46 %), abszolút számok tekintetében 1055-ről 942-re változott. A kisebb fokú szabálysértések számában növekedés következett be (1706-ról 1952-re) ez a növekedés 14,4 %-os. A kisebb fokú szabálysértéseknél továbbra is éltünk a figyelmeztetés lehetőségével, ugyanakkor a kiemelt szabálysértéseknél nagyobb szigorral léptünk fel. A bűnmegelőzési tevékenység alapja az un. D.A.D.A program, amelyben több iskola is aktívan és hatékonyan részt vesz. Ezen túlmenően aktív a használata a médiák által nyújtott lehetőségeknek is. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, egyik kiemelkedő példája a társadalmi összefogásnak, a kábítószerrel szembeni fellépésnek évi fő célkitűzéseink évben elért eredményeink szinten tartása, illetve javítása. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása, együttműködve a város önkormányzatával, társadalmi szervezeteivel, és Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. A közterületi bűnözés visszaszorítása, a közterületek rendjének fenntartása, ennek keretében a térfigyelő rendszerek projekt-terveinek elkészítése Az utazóbűnözéssel szembeni fellépésünk fokozása, technikai alapokra helyezése. A lakosság irányába a rendőrség szolgáltató jellegének fokozása, erősítése. Az integrációs, valamint a Schengeni feladatokból fakadó kötelezettségeink eredményes végrehajtása. A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. A közlekedési, baleseti helyzet javítása. A kapitánysági körletrend és szociális kiszolgáló egységek felújítása, az állomány elhelyezési körülményeinek javítása. Illetékességi területen a városi és települési önkormányzatokkal történő szoros együttműködés és kapcsolattartás. 66

67 4. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK 4.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakkal összhangban az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai az alábbiak szerint tűzhetők ki: 1.4. A városi vonzerő növelése Moson történeti városmag funkcióbővítő megújítása 2.2. Turizmus és szolgáltatások, egészség- és szabadidő ipar Turisztikai kiszolgáló háttér (szállásférőhelyek, szolgáltatások) bővítése, minőségemelése, fejlesztése Kulturális örökség megőrzésére alapozott kultúr- és eseményturizmus Konferenciaturizmus kialakítása, feltételeinek biztosítása 3.1. Lakóterületek és lakáspiac, a népességvonzás lakhatási feltételei Belső területi tartalékok hasznosíthatóságának vizsgálata, megtervezése A városrehabilitációk keretében lehetséges lakásépítés volumenének meghatározása, megvalósítási feltételei 3.2. Az intézményhálózat és tevékenységének fejlesztése, életmód- és programkínálat Önkormányzati intézményhálózat igényekhez alakítása (közigazgatás, bölcsőde és idősgondozás), minőségi fejlesztése Kulturális kínálat fejlesztése (választék, kapacitás, folyamatosság, színvonal) Civil szervezetek működéséhez fizikai feltételek biztosítása, civil szerveződések támogatása 3.3. A műszaki infrastruktúra életminőség javító fejlesztése Teljes közművesítettség biztosítása intézményi energiaracionalizálás, megújuló energiák nagyobb arányú használata Tömegközlekedés fejlesztési koncepció kidolgozása, új kapcsolatok kialakítása, gépjármű forgalomcsillapítás Gépjárművektől elválasztott kerékpárút hálózat kifejlesztése és a kerékpáros szolgáltatások bővítése 4.2. Környezettudatos város- és közterület rehabilitáció Moson történeti városmag rehabilitációja, az Erzsébet tér és környéke rendezése, térfalak felújítása Közterület-rehabilitációhoz kapcsolódó homlokzat felújításoknál az energiahatékonyság növelése 4.3. Természeti és épített értékek megőrzése/hasznosítása Védett épületek városi célú és idegenforgalmi hasznosítása, a magántulajdonúak felújításának ösztönzése 4.4. Összefüggő ökológiai és zöldfelületi rendszer Lajta és Mosoni-Duna menti ökofolyosók folyamatosságának és városi zöldterületi kapcsolatainak biztosítása Zöldfelületek közhasználatot biztosító felszerelése, gazdag funkcionáliskínálat (pihenő, játszó, sport) biztosítása A jelen pályázat keretében elsősorban az alábbi részcélok valósulnak meg: Moson történeti városmag funkcióbővítő megújítása Moson történeti városmag rehabilitációja, az Erzsébet tér és környéke rendezése, térfalak felújítása 67

68 Ezen belül a megvalósítandó projektelemek konkrét célja: Meglévő őstermelői és városi piac fejlesztése A projekt célja a piactéren lévő pavilonok felújítása, bővítése és a piaci sátrak beszerzése révén a város kistérségi gazdasági funkciójának erősítése, a helyi termelők kereskedelmi lehetőségének valamint az itt élők számára helyi termékek és egyéb áruk beszerzésének biztosítása. Ennek köszönhetően az igényesebb környezet és feltételek révén nagyobb hatásfokkal tudja betölteni funkcióját, nagyobb forgalmat bonyolít le. Ez hozzájárul a termelők megélhetéséhez, a kistérség lakosainak ellátásához közvetlenül az őstermelőktől származó termékekkel. Ezáltal tehát közvetett célok is teljesülnek, hiszen a tevékenység hozzájárul munkahelyek megtartásához, helyben képződő jövedelmek növekedéséhez, a kistérség gazdasági életének erősítéséhez, ami helyi adók növekedéséből származó többletbevételt generál az önkormányzat számára is, ami hozzájárul a projekt fenntartásához szükséges költségek fedezetéhez. Az egységes, esztétikus megjelenés hozzájárul a városkép javításának céljához. Erzsébet tér, Kápolna tér rehabilitációja A városközponthoz tartozó park felújítása, díszkivilágítása szolgálja a városkép javítását, zöldfelületének rendezése, utcabútorok telepítése a pihenni vágyók igényeit. Összességében a tevékenység célja tehát a tér közterületi funkciójának erősítése, a városi környezet minőségi fejlesztése révén az itt élők életminőségének javítása, a város turisztikai vonzerejének növelése. Összességében tehát a főutca- főtér funkció erősítése, látványosabb megjelenése az elérendő cél, ami a rendezettebb köz- és zöldterület, valamint az agóra jelleg, kisvárosias hangulat hangsúlyosabbá tételével járul hozzá ez az összetett tevékenység csomag. Közösségi ház rekonstrukció A tevékenység célja a városközpontban lévő, népszerű közösségi épült belső tereinek felújítása, átalakítása, bővítése és modernizációja, aminek révén az aktív közösségi élet megfelelő körülmények között folyhat, és színes programkínálata tovább bővülhet. A homlokzatának felújítása eredményeként jobban belesimul a városi környezetbe, egyúttal a gazdaságosabb helykihasználás, pinceszint beépítése következtében további funkciókkal szolgál az ide látogató közönség számára. Összességében célként definiálható a közösségi funkciók erősítése, bővítése, ezzel egyidejűleg a városkép javítása. Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása A tevékenység célja a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító, számos önkormányzati szervezet működésének helyét biztosító épületrész rekonstrukciója, aminek eredményeként az ügyfeleknek és itt dolgozóknak méltó körülményeket biztosítunk. További cél az épület városkép formáló megjelenésének javítása. Info pont Fehér ló közösségi programjainak támogatása Városépítészeti koncepció A városfejlesztési akcióterv megalapozása érdekében városépítészeti koncepciót készítettünk az akcióterületen belül, a fejlesztő társaság koordinációjával átépülő területre. (T.4. jelű tervlap) A városépítészeti koncepció feladata, hogy feltárja az akcióterületen még megtalálható, beépítésre alkalmas területeket, jelzi a városképi-városrendezési szempontból 68

69 zavaró ezért bontandó épületeket, bemutatja a városközpont közlekedési hálózatát és zöldfelületi rendszerét. Műfajilag a korábbi részletes rendezési tervekhez tartozó beépítési javaslathoz vagy a jelenlegi gyakorlat szerinti környezetalakítási tervhez hasonlít. A konkrét megvalósítás során természetesen el lehet térni a koncepció által javasolt megoldásoktól és a szabályozási terv előírásait kell betartani. Ennek megfelelően a városépítészeti koncepció szerepét a fejlesztésben az alábbiak szerint lehet összefoglalni: szemléletesen mutatja be az építési lehetőségeket, orientációt jelent, esetleg ötletet adhat az építési vállalkozók számára, a konkrét beépítési javaslatok alapján a szabályozási terv módosítása kezdeményezhető, a városfejlesztési akció számára a számítások alapját jelenti. Ez utóbbi funkció egyben azt is jelenti, hogy a gazdasági számítások alapján folyamatos visszacsatolás történt a városfejlesztési koncepcióhoz, hogy abban a megvalósíthatóság szempontja minél inkább megjelenjen. (Ez egyébként sajnos nem része a hazai rendezési tervi gyakorlatnak.) Tehát a városépítészeti koncepció törekszik arra, hogy az akcióterület adottságait a lehető legintenzívebb módon kihasználja. A fejlesztő társaság koordinációjával átépülő területet célterületekre osztottuk fel. A koncepció egyes célterületekre vonatkozó javaslatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. jelű célterület: Mosoni központ rehabilitációja A célterület határai: Szent István király út Soproni út Sütő köz Egres utca Liliom utca Mosonvár utca Fürdő utca Osztermayer utca Kápolna tér. A koncepció lényegében az 1996-ban készült részletes rendezési terv elhatározásait veszi át. Megfontolásra javasolt új gondolat a Soproni út Hajós utca és Szent István király utca közötti szakaszának forgalomcsillapítása, amely a Hajós utca és az Egres utca összekötésével valósítható meg. Ez az összekötés a mosoni központ gépkocsival való folyamatos körbejárását, kiszolgálását tudja biztosítani. Ez a megoldás nemcsak a templom előtti teret értékeli fel, hanem jól értékesíthető építési lehetőséget teremt a Soproni út déli oldalán (2591 hrsz-ú telek). A koncepció a tervezett funkciók tekintetében is követi az 1996-ban készült rrt., illetve a 2000-ben készült fejlesztési tanulmány ( pont) javaslatait. A volt általános iskola területét véleményünk szerint továbbra is célszerű egy egységben megőrizni és felhasználni. Az akcióterv B) változatában lakás jellegű funkcióval (pl. idősek otthona), A) változatában idegenforgalmi jellegű hasznosítással (pl. üdülőfalu) számoltunk. A Királydomb utca hasznosítására vonatkozóan (lásd pont) a Skanzen változatot részesítettük előnyben azzal, hogy csak a páros oldal funkcióváltásával számoltunk (12 ingatlan). 2. jelű célterület: Radnóti Miklós utca környékének rendezése A célterület határai: Soproni út Szent István király út József Attila utca Hajós utca. A tömb átépítésének alapgondolatát a Radnóti Miklós utcával párhuzamosan, a tömbbelsőben kiépítendő új út jelenti. Ez az új feltáró út lehetővé teszi a Szent István király út menti, a tömbbe mélyen benyúló telkek megosztását, ugyanakkor kiszolgálja a Radnóti Miklós utca 69

70 keleti oldalán sorakozó társasházakat is. Az új út kiépülésével a Radnóti Miklós utca sétáló utcává (sétánnyá) alakítható, amely az egész lakótelep számára teljesen új minőségű környezetet teremthet. 3. jelű célterület: Óvoda köz környékének rendezése A célterület határai: Petőfi Sándor utca Aranyossziget utca Vilmosrév utca Szent István király út. A célterületen az Óvoda köz megfelelő kiépítésével még nyerhetők beépítésre alkalmas építési telkek. A korábbi rendezési tervekhez képest új gondolat a Vilmosrév utcáról a tömbbelső felé nyitott új utca, amely rendezett viszonyokat teremt a szlömös területrészen. A tömbbelső régebben épült épületeinek környezetét részletes szabályozási terv, majd kertépítészeti terv alapján rehabilitálni kellene, melynek keretében a parkolóhelyek és a zöldfelületek megfelelő elrendezését biztosítani lehetne. 4. jelű akcióterület: Enge János utca továbbépítése A célterület határai: Vilmosrév utca Aranyossziget utca Magtár utca Szent István király út. A tömbbelsőt feltáró Enge János utca teljes kiépítésével beépítésre alkalmas építési telkek alakíthatók ki. A tömbbelsőt feltáró Enge János utca teljes kiépítésével beépítésre alkalmas építési telkek alakíthatók ki. A mosoni belváros felújításával egy időben született meg a Futura magtár modern természettudományi bemutató központtá, azaz science centerré alakításának az ötlete. Az elképzelés kitűnően illeszkedik a belváros rehabilitációjához, melynek célja olyan funkcióbővítő létesítmények fejlesztése, melyek élettel töltik, meg a városközpontokat biztosítják ezek fenntartható fejlesztését. A projekt keretében Magyarország egyik legjelentősebb vidéki természettudományos interaktív bemutató központja valósulna meg, mely az ország határain is túlnyúló érdeklődésre tarthat számot, ilyen jellegű intézmény ugyanis a közeli nagyvárosok, Bécs Pozsony, Győr egyikében sem található. Futura magtár a projekt megvalósítása során tehát egy olyan átfogó, összetett, a turisták, és a nagyközönség igényeihez illeszkedő létesítménnyé válik, mely a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosít a régió számára. 5. jelű célterület: Vágóhíd utca környékének beépítése A célterület határai: Rév utca Vágóhíd utca Partos utca Aranyossziget utca. A koncepció megtartja az 1992-ben készült rrt. által javasolt és azóta telekrendezési szinten meg is valósított utcahálózatot és telekosztást. A beépítés intenzitásának növelése az OÉSZ szerinti III. építési övezet helyett az OTÉK szerinti (legalább) kertvárosi övezetnek megfelelően azonban városrendezési szempontból elfogadható, gazdasági szempontból pedig kívánatos lenne. A Rév utca mentén tervezett parkoló helyét megváltoztattuk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló terület beépítése gazdasági és városépítészeti szempontból egyaránt kedvezőbb legyen. Az akcióterv B) változatában lakásépítéssel, A) változatában társasüdülők, panziók létesítésével számoltunk. Ezek a funkciók természetesen vegyes módon is megvalósíthatóak, a konkrét beruházói szándékoknak megfelelően. 70

71 4.3. Fejlesztési programok Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma Gazdasági funkciókat erősítő projekt a Kápolna tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével A kistérségi központban, azon belül a Mosoni városközpontban két, egymáshoz térben kapcsolódó helyszínen működik piac: a Kápolna téren és az Erzsébet téren. Az egyetlen mosonmagyaróvári őstermelői zöldségpiac a Kápolna téren amelyen biotermékek árusítása folyik jelenlegi állapotában nem tudja betölteni gazdasági funkcióját, a leromlott állagú pavilonok beáznak, sem a kiszolgálást, sem az áruk és termékek megfelelő tárolását nem teszik lehetővé. A piac kulturált, esztétikus megjelenéséhez és a városkép javításához is szükséges az épületegyüttes rehabilitációja. A városi piac heti rendszerességgel működik, egyre növekvő forgalmat bonyolít, a kedvező árak növekvő keresletet generálnak. Az őstermelők által a térségben előállított termékek iránti igény egyre növekszik, így a piac kapacitását is növelni kell, ami mind a termelők, mind a vásárlók oldaláról jelentkező igény. Ez a bővítést teszi szükségessé. Az említett szükségleteknek és igényeknek felel meg ez a projekt, ami szorosan kapcsolódik a Városi funkció erősítéséhez is, hiszen a Kápolna tér az Erzsébet tér szomszédságában van, így a két funkció között szinergia van. A gazdasági funkciót erősítő tevékenység keretében a piac fejlesztésére kerül sor, ami építéssel a meglévő pavilonsor felújításával és bővítésével járul hozzá a kapacitás és a minőségi feltételek növeléséhez, ezzel egyidejűleg az esztétikus és vonzó városi környezethez. Piaci pavilonok száma: 39db Bővítés: 12 db új pavilon egység. Városi funkciókat erősítő projekt az Erzsébet tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével A Kápolna térhez közvetlenül kapcsolódó Erzsébet téren heti rendszerességgel városi piac működik. Az európai színvonalú működési feltételek biztosításához nélkülözhetetlen az Erzsébet tér jelenleg rendezetlen, elhanyagolt közterületének komplex rehabilitációja és a piaci tevékenységhez egységes és színvonalas városképet biztosító, a piac idejére felállítható piaci sátrak beszerzése. A projekt végrehajtása keretében megtörténik: az Erzsébet téren a közterület európai színvonalú kialakítása térburkolattal, csapadékvízelvezetéssel, minőségi utcabútorokkal és zöldfelületekkel. a tér alatti közművek rekonstrukciója a légkábelek megszüntetésével, földkábelek kiépítésével és energiatakarékos közvilágítás kialakításával. 71

72 A projekt hatására felértékelődnek az Erzsébet térrel szomszédos magán- és önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A magántulajdonú ingatlanokon befejeződhetnek, illetve megindulhatnak azok a kereskedelmi és szolgáltatási funkciójú ingatlanfejlesztési projektek, amelyek eddig a tér rendezetlen állapota miatt nem valósulhattak meg. A tér nyugati végében lévő nagy kiterjedésű önkormányzati tulajdonú telektömbön kialakításra kerülő építési telkek piacképessé, és így a vállalkozások számára értékesíthetővé válnak a fejlesztés hatására. A fejlesztéssel felértékelt területen az önkormányzat által kialakításra és értékesítésre kerülő építési telkeken a magánszféra vállalkozásai kereskedelmi és lakó-, illetve turisztikai funkciójú fejlesztéseket valósíthatnak meg. Közösségi funkciókat erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A Fehér Ló Közösségi Ház kulcsszerepet tölt be a város életében közösségi célt szolgáló intézményként. A ház a mosoni társadalmi élet központja, hatása az egész városra és vonzáskörzetére is kisugárzik, a programokon sokan részt vesznek más városrészekből és a környező térségből is. Jelenleg közel 55 ezer látogatót vonz a legkülönfélébb programokkal, éves szinten 61 csoport működik, több tucat kiállítás és program megrendezésére került sor. Ennek az igénynek a kielégítésére a jelenlegi kapacitások nem elégségesek, bizonyos rendezvények, programok kinőtték a jelenlegi közösségi tereket. A fejlesztés során a meglévő épületen belül kerül sor a helyiségek, belső terek átalakítására, bővítésére felújítására. Ennek keretében a jelenleg használhatatlan pince rekonstrukciója is megtörténik, így klubhelyiségek, táncterem, egyéb programok befogadására lesz alkalmas akadálymentes megközelítéssel. A földszinten két lakás kiváltásával történik bővülés, ezáltal új funkciók biztosítására közösségi terek kialakítása történik. A rendezvényterem felújításával, színpadtechnika, mozigépészet és belső berendezések korszerűsítésével válik alkalmassá rendezvényekre, mozi előadásokra. A homlokzat felújítása eredményeként jobban belesimul a városi környezetbe, javul a városkép. Az épület belső felújítása keretében az alábbiakat történnek: A meglévő két, összesen kb. 120 m 2 alapterületű lakás megszűnik, helyettük két nagy befogadóképességű közösségi tér jön létre a szükséges kiszolgáló vizesblokkokkal, miáltal a meglévő nagy rendezvényterem is használhatóbbá válik. Pince: nagy terű boltozott pince, jelenleg a nedvesség miatt nem használható. A projekt keretében elkészül a vízszigetelés, az így használhatóvá tett pincében klub rendezvények, zenés, műsoros estek, táncházak kaphatnak helyet. A teljes elektromos hálózat cseréjére is sor kerül érintésvédelmi szempontból. A pince használhatóságát növeli, hogy kívülről is akadálymentesen megközelíthetővé (lépcsőlift) és belül is akadálymentesen használhatóvá válik (mosdók, közlekedők akadálymentesítése). Emelet: külső lifttel akadálymentesen megközelíthetővé válik. - Általános épületgépészeti korszerűsítés történik, ami az energiahatékonyság növeléséhez is hozzájárul. 72

73 A közszféra funkcióit erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A önkormányzati funkciót szolgáló épületrész rehabilitációját indokolja az utóbbi időben megnövekedett az ügyfélforgalom, valamint az itt megrendezésre kerülő ülések, fogadónapok száma. Rendszeresen itt ülésezik a képviselő testület mosoni képviselőcsoportja, a városrész érdekeit képviselő civil szervezet, a Mosoni Polgári Kör; a német és a cigány kisebbségi önkormányzat. A növekvő társadalmi igények kielégítése érdekében komplex felújításra kerül, és akadálymentesen megközelíthetővé válik az épület keleti oldalán elhelyezkedő földszinti helyiségcsoport. A rehabilitáció után az önkormányzat ügyfélszolgálati időben egy állandó önkormányzati információs pontot fog itt működtetni, amellyel közelebb viszi a hivatal szolgáltatásait a mosoni polgárokhoz. A megújuló épületrészben működik a felújítást követően a nyugdíjbiztosító és az államkincstár kirendeltsége is, amely minden 2. héten ügyfélszolgálatot tart A pályázathoz kapcsolódó, de azon kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen Építési program Önkormányzati bérlakás építése a Táncsics Mihály utca Erzsébet tér Mosonvár utca Fürdő utca által határolt tömbben, a 3217 hrsz-ú telken. Beépíthető telekterület: 1509 m 2 Max. beépíthetőség: 40 % Max. építménymagasság: kialakult Megépíthető összes szintterület: 1200 m 2 Közlekedési és közterületfejlesztési program Az akcióterületet feltáró úthálózat fejlesztése Az akcióterület fejlesztése nem kívánja meg a feltáró közúti kapcsolatok javítását, mivel elégséges számú, teljesen kiépített külső közúti kapcsolattal rendelkezik jelenleg is. Az akcióterület belső úthálózatának fejlesztése Máriafürdő megvalósulásától függően, az úthálózat fejlesztésére 2 változatban tettünk javaslatot (T.2. és T.3. jelű tervlapok). A javaslatok legfontosabb közös elemei: 5) A terület egyetlen hídjának elérhetősége korlátozott jelenleg, ezért további útkapcsolat kiépítését javasoljuk a Rév utca és a Duna utca között (a Mosoni Dunával párhuzamosan). Az útszakasz egyes részei már kiépítettek, lakóforgalommal terheltek, új út építése csak kb. 180 m hosszon szükséges. 73

74 6) A híd és a Szent István király út közvetlenebb kapcsolataként javasolunk egy útáttörést a Szent István király út és az Aranyossziget utca között, a Partos utca folytatásában. Emellett a Partos utca szilárd burkolattal való kiépítése is szükséges. 7) A fejlesztési terület nyugati oldalának úthálózata teljes, csupán egyetlen, rövid átkötő elem megvalósítását javasoljuk, a Hajós utca és az Egres utca között. Ennek a kapcsolatnak a kiépítése után a Soproni út keskeny paraméterekkel rendelkező, rossz állapotú burkolatáról a forgalom egy része átterhelődhetne a Hajós utca Egres utca nyomvonalra. Ennek feltétele az Egres utca betonburkolatának felújítása, aszfalt kopóréteggel való bevonása. 8) Javasoljuk a Szent István király út és a Soproni út teljes értékű kapcsolatának korlátozását, a Soproni út Hajós utca és Szent István út közötti szakaszának vegyes forgalmúvá alakítását. Ennek célja egyrészt a templom védelme, másrészt az átmenő forgalom kiszorítása a rehabilitációra érett területről. Közterületek fejlesztése A köz- és magánszféra együttműködésén és munkamegosztásán alapuló (PPP) városfejlesztési modellben az önkormányzat által elvégzendő feladatok között kulcsfontosságú a közterületek fejlesztése. A közterületek fejlesztése ugyanis felértékeli a környezet ingatlanait, a magánvállalkozók számára rentábilissá teszi a beruházást, így a fejlődés valóságos motorjává válhat. Az akcióterületen belül tervezett közterületfejlesztéseket az Építési és közterületfejlesztési program című tervlap mutatja be. A program fontosabb elemei az alábbiak: 1. jelű célterületen: Újonnan kialakítandó közterület Hajós utca és Egres utca összekötése (hagyományos utca a gépjárműforgalom és a gyalogosforgalom szétválasztásával). Vegyes használatú kiszolgáló utca az Egres utca és az Iskola utca között (az Iskola utca felőli szakaszán kizárólag gyalogosforgalommal). Átépítendő közterület Kápolna tér díszburkolattal ellátott, gyalogos prioritású tér, a meglévő zöldfelület megtartásával. (megvalósul a pályázat keretében) Erzsébet tér díszburkolattal ellátott, gyalogos prioritású tér, korlátozott gépkocsi forgalommal. (megvalósul a pályázat keretében) Iskola utca faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Királydomb utca faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Táncsics Mihály utca faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Mosonvár utca faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. 2. jelű célterületen: Újonnan kialakítandó közterület Tömbfeltáró út a Radnóti Miklós utcával párhuzamosan, a meglévő közterület kiszélesítésével - hagyományos utca a gépjárműforgalom és a gyalogosforgalom szétválasztásával. 74

75 Átépítendő közterület Radnóti Miklós utca díszburkolattal ellátott gyalogos sétány. Soproni út (Szent István király út és Hajós utca közötti szakasza) faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. 3. jelű célterületen: Újonnan kialakítandó közterület Óvoda köz kiszélesítése és meghosszabbítása a Petőfi Sándor utcáig - faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca a Vilmosrév utca és a tömbbelső között. Meglévő kiépítendő közterület Rábi köz - faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. 4. jelű célterületen: Újonnan kialakítandó közterület Enge János utca hiányzó szakaszainak kiépítése a Vilmosrév utca és a Magtár utca között - hagyományos utca a gépjárműforgalom és a gyalogosforgalom szétválasztásával. Átépítendő közterület Díszburkolattal ellátott gyalogos tér, valamint parkoló a 2440/30, 2440/31, 2440/32, 2440/33, 2442/2 és 2443/1 hrsz-ú ingatlanon. 5. jelű célterületen: Újonnan kialakítandó közterület Részben vegyes használatú, részben gyalogos utca a Vadvirág utca és a Nárcisz utca között. Részben vegyes használatú, részben gyalogos utca az Aranyossziget utca tömbbelsőbe nyúló szakaszának meghosszabbításában. Meglévő kiépítendő közterület Kertész utca kiszélesítése - faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Vadvirág utca kiszélesítése és meghosszabbítása a Vágóhíd utcáig - faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Aranyossziget utca tömbbelsőbe nyúló szakaszának kiszélesítése - faltól falig burkolattal kialakított vegyes használatú utca. Vágóhíd utca kiépítése - hagyományos utca a gépjárműforgalom és a gyalogosforgalom szétválasztásával. Vágóhíd utcával párhuzamos utca kiépítése - hagyományos utca a gépjárműforgalom és a gyalogosforgalom szétválasztásával. A célterületeken kívül: Újonnan kialakítandó közterület, illetve meglévő, kialakítandó közterület Zsák utca kiszélesítése és kikötése az Osztermayer utcára, valamint a Család sorra - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. 75

76 Gyep utca kiépítése - zöldfelület + gyalogos díszburkolat Viola utca burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Wesselényi György utca burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Család sor (Viola utca és Munkácsy Mihály utca közötti szakaszának) burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Táncsics Mihály utca (Fuvaros utca és Töltés utca közötti szakaszának) kiépítése - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Háromsarok köz burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Kis utca burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Szedres köz burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Fatelep utca burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Felsőötház utca burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Alsóötház utca burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Tó utca burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Molnár utca burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Malom utca továbbépítése és burkolása - vegyes használatú utca, faltól falig burkolattal. Partos utca burkolása - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával, illetve Rudolf liget felőli szakaszának kiépítése Máriafürdő megvalósulása esetén. Fazekas Mihály utca összekötése a Rév utcával - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával Máriafürdő megvalósulása esetén; gyalogos és kerékpáros úttal, amennyiben Máriafürdő nem valósul meg. Szent István király út és Partos utca összekötése a 2455 és 2457 hrsz-ú ingatlanok felhasználásával - hagyományos utca, a gépjárműforgalom és a gyalogos forgalom szétválasztásával. Közműfejlesztési program A közművizsgálat szerint az akcióterület közműellátása - az egész városhoz viszonyítva - jónak értékelhető. A közel 100%-os közműellátást biztosító hálózat a jelenlegi igények kielégítésére alkalmas. Az ellátási problémák minőségi hiányosságokra vezethetők vissza (egyes vezetékek állaga nem megfelelő, a vízelvezető hálózat hiányos, az egyesített csatornák felszámolása még nem zárult le, sok a légvezeték hálózat és a közvilágítás zöme elavult). Részletes tervek, beruházási időpontok ismeretének hiánya miatt, jelenleg nem lehet pontos választ adni arra a kérdésre, hogy a jelenlegi hálózat mely szakaszait kell átépíteni rossz műszaki állaga miatt. Az utak felújítására (új burkolat építés, sétáló utca kialakítás) készülő kivitelei tervekhez a közmű üzemeltetők nyilatkozatát be kell szerezni arra vonatkozólag, hogy milyen a vezeték állaga és a várható igénynövekedésre megfelel-e a távlatban is. A hálózat állagának vizsgálatánál fontos szempont a házi bekötések, tolózárak minőségének feltárása is, mert burkolat-építés előtt ezek felújítását is el kell végezni. A közmű nyilatkozatokat csak a beruházási időpontok ismeretében lehet beszerezni, mert a hálózat állaga, terhelése az idő függvényében változik. Az elavult vezetékek cseréjén túl a közmű 76

77 szerelvények fedlapjainak szintbe-helyezésével, esetleges cseréjével is számolni kell. Az új utcaképek kialakításához a közvilágítás korszerűsítését is meg kell oldani. Az akcióterület minőségi fejlesztése, a tervezett új beépítések következtében a közműigények növekedésével kell számolni. A terület jelentős részén a kialakult telekosztású területeken adódó többletigény a meglévő épületek rekonstrukciójából, átépítéséből adódik. Az akcióterületen belül, ahol több új létesítmény elhelyezésére van lehetőség, ott a meglévő épületek korszerűsítésén túl az új lakóházak intézmények többletterhelésével kell számolni. -közműigények növekedése A javasolt teljes fejlesztésre becsült közműigény növekedése a következő átlagos normák alapján került számításra. (Átlaglakás:80m 2, 3fő/lakás.) Közműigény Víz l/nap Szennyvíz l/nap Gáz gnm3/óra Elektromos kw 100m 2 átlag lakás db ,5 2,5 lakásfelújítás db ,5 0,5 kereskedelem m ,027 0,01 szálloda, panzió fh ,05 0,75 Az akcióterületen várható közműigény-növedés célterületenkénti bontásban: Közműigény Víz m3/nap Szennyvíz m3/nap Gáz m3/óra Elektromos kw Célterületen kívül lakásfelújítás 300 db jelű célterület lakás kereskedelem szállásférőhely ősszesen: 15 db 6150m fh jelű célterület lakás 300 db jelű célterület lakás 180 db jelű célterület lakás 190 db jelű célterület lakás 130 db Akcióterület összesen: szakági fejlesztések A közműfejlesztési programot két tervlap tartalmazza: K.3. Vízellátás, csatornázás fejlesztése K.4. Energia-közművek, távközlés fejlesztése 77

78 A szakági tervlapok kiegészítése a következő: A vízhálózat kiépítése 100%-os, de sok az ágvezeték, és a 80mm-es cső. Az ellátás biztonságának javítása és a tűzcsapok kedvezőbb elhelyezése érdekében a körvezetékek kialakítását, 100mm-es vízcsövek elhelyezését javasoljuk. Ezeket az átépítéseket elsősorban ott kell megvalósítani, ahol a burkolat cseréje megtörténik. A célterületen kívüli útburkolat átépítéséhez költségeltünk új NA100 vízvezeték építését. Ahol új beépítés várható, azaz a célterületek új utcanyitásainál 100mm-es műanyag csövek elhelyezésével számoltunk. Az 5. jelű célterületen, a Vágóhíd és a Partos utca sarkán javasolt új épület elhelyezéséhez NA100 acny. vízvezeték átépítése szükséges. A csatornázásnál nagy feladat a régi egyesített rendszer felszámolása. A Kápolna tér és az Erzsébet tér környékén még egyesített rendszerű csatornák üzemelnek, melyek a Mosoni Duna vizét szennyezik. A két tér és környékén teljes burkolatcserét javasol a fejlesztési terv. A szenny és csapadékvizek teljes szétválasztását ekkor kell megoldani. A szétválasztást sok esetben az épületen belül is meg kell oldani, mert a régi bekötő-csatornák is egyesített rendszerűek. Egy régi épület csatorna-hálózatának felülvizsgálata, átépítése költséges gépészeti feladat, a tulajdonosok beleegyezése, anyagi támogatása is szükséges hozzá. Az utak átépítésével, burkolatok cseréjével együtt a csapadékvíz-elvezetést is ki kell építeni. A tervezett sétáló utcákba zárt hálózatot kell építeni, illetve a meglévő rendszert kell felújítani, az akna-fedlapokat cseréjét és szintbehelyezését meg kell oldani. Ahol a szabályozási szélesség, a keresztmetszeti elrendezés megengedi, ott a szikkasztó árokhálózat a távlatban is megfelelő. Új aszfalt-burkolatok, kiemelt szegélyű utak mellé burkolt folyókák elhelyezése is elegendő, ha 3-500m-ként megfelelő befogadó (árok vagy csapadékvíz csatorna) rendelkezésre áll. A tervezett új utcákban 20cm átmérőjű műanyag szennyvízcsatornákat, és 30cm-es műanyag csapadékvíz-csatornákat javasoltunk kiépíteni. Az 5. jelű célterületen, a Vágóhíd és a Partos utca sarkán javasolt új épület elhelyezéséhez szennyvízátemelő átépítése szükséges. A villamos-energiát biztosító középfeszültségű hálózat földkábel, de a kisfeszültségű rendszer zöme légvezeték. A tervezett új utcákban a fogyasztói és a közvilágítási hálózatot is földkábelben javasoljuk kiépíteni. A terület többi részén a földkábel-hálózat lefektetését a burkolatok felújításához kell kapcsolni. A célterületeken belül a közvilágítás korszerűsítése, teljes földkábeles rendszer kiépítése javasolt. A belváros felújításának, kedvező utcaképek kialakításának fontos eleme a közvilágítás. A burkolatok, az utcák felújítása a magas költségek miatt ütemezetten, több évre elhúzódóan valósulnak meg. Az egységes városképi megjelenés érdekében, a kiviteli terveket megelőzően, tanulmánytervet kell készíteni a közvilágításra. Ennek a tanulmánytervnek kell eldönteni az oszlopok stílusát, anyagát, és a lámpatestek fajtáját. A tanulmánytervnek kell felmérni a szükséges energia-igényt, és ezek biztosításának helyét és módját, azaz a szükséges háttér fejlesztéseket. A becsült lakossági igénynövekedéshez 4db új transzformátor létesítését tartalmazza a terv, a 2-5 célterületekre terhelve. A földgázellátás hálózat néhány éve épült ki a teljes területen, új hálózat építésével csak a tervezett új utcákban kell számolni. A jelenlegi rendszerhez kapcsolódóan kis-középnyomású, sugaras rendszerű műanyag vezetékek (32 vagy 63mm-es átmérővel) építését javasolja a terv. 78

79 A hírközlő-hálózat zöme légvezeték. Az új utcákban földkábeles hálózat építésével számol a terv. A célterületeken belül törekedni kell a légvezetékek megszüntetésére. Ezeket a korszerűsítéseket is az útépítésekhez kell kapcsolni. A városi kábel-televíziós hálózat légvezetékes, rendezetlen hálózat. Célszerű lenne, ha a hírközlő rendszer alépítményében kerülne a televíziós hálózat is. A két üzemelő megegyezése, bérleti díj kialakítása általában csak az Önkormányzatok hatékony, erélyes közreműködésével jön létre. A szükséges területek megszerzésével kapcsolatos feladatok Feltétlenül megszerzendő területek A fejlesztési akció keretében mindenképpen meg kell szerezni azokat az ingatlanokat, ingatlanrészeket, amelyek a tervezett közterületek kialakításához szükségesek. (Ezeket az ingatlanokat, ingatlanrészeket a teljes akcióterületen figyelembe vettük, a T.5. Ingatlangazdálkodási koncepció című tervlapnak megfelelően.) 1. jelű célterületen: 3358 hrsz-ú ingatlanból 370 m hrsz-ú ingatlanból 90 m hrsz-ú ingatlanból 140 m 2 összesen: 600 m 2 2. jelű célterületen: 2585 hrsz-ú ingatlanból 380 m hrsz-ú ingatlanból 770 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 300 m m hrsz-ú ingatlanból 160 m hrsz-ú ingatlanból 180 m /2 hrsz-ú ingatlanból 30 m hrsz-ú ingatlanból 80 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 80 m /2 hrsz-ú ingatlanból 80 m hrsz-ú ingatlanból 90 m 2 a megszerzés az esetek többségében vásárlást jelent, az ettől eltérő eseteket külön jelöljük. rendezési tervben nem szereplő gyalogoskapcsolat 79

80 2538 hrsz-ú ingatlanból 160 m m hrsz-ú ingatlanból 80 m hrsz-ú ingatlanból 70 m hrsz-ú ingatlanból 70 m hrsz-ú ingatlanból 140 m hrsz-ú ingatlanból 400 m hrsz-ú ingatlanból 100 m hrsz-ú ingatlanból 120 m hrsz-ú ingatlanból 120 m /2 hrsz-ú ingatlanból 1000 m /1 hrsz-ú ingatlan teljes területe 471 m 2 összesen: 3. jelű célterületen: 2327 hrsz-ú ingatlanból 140 m hrsz-ú ingatlanból 40 m hrsz-ú ingatlanból 40 m hrsz-ú ingatlanból 40 m hrsz-ú ingatlanból 50 m /2 hrsz-ú ingatlanból 50 m /2 hrsz-ú ingatlanból 50 m /1 hrsz-ú ingatlanból 20 m hrsz-ú ingatlanból 20 m /1 hrsz-ú ingatlanból 110 m hrsz-ú ingatlanból 120 m hrsz-ú ingatlanból 250 m 2 összesen: 930 m m m 2 4. jelű célterületen: 2416/1 hrsz-ú ingatlanból 310 m /4 hrsz-ú ingatlanból 220 m hrsz-ú ingatlanból 600 m hrsz-ú ingatlanból 180 m hrsz-ú ingatlanból 230 m /1 hrsz-ú ingatlanból 320 m 2 összesen: 1860 m 2 5. jelű célterületen: 2154 hrsz-ú ingatlanból 30 m 2 rendezési tervben nem szereplő gyalogoskapcsolat megvételével nem számolunk, mert saját telkén teremt építési lehetőséget megvételével nem számolunk, mert szolgalmi joggal is kialakítható 80

81 2153/1 hrsz-ú ingatlanból 30 m hrsz-ú ingatlanból 70 m hrsz-ú ingatlanból 60 m /4 hrsz-ú ingatlanból 80 m /5 hrsz-ú ingatlanból 100 m /3 hrsz-ú ingatlanból 100 m /4 hrsz-ú ingatlanból 50 m /1 hrsz-ú ingatlanból 40 m /2 hrsz-ú ingatlanból 30 m /23 hrsz-ú ingatlanból 1000 m /2 hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 40 m hrsz-ú ingatlanból 30 m hrsz-ú ingatlanból 40 m hrsz-ú ingatlanból 30 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 350 m /2 hrsz-ú ingatlanból 40 m /1 hrsz-ú ingatlanból 40 m /2 hrsz-ú ingatlanból 40 m /1 hrsz-ú ingatlanból 90 m 2 összesen: 2410 m 2 A célterületeken kívül: Zsák utca kiépítése 3569 hrsz-ú ingatlanból 220 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 60 m hrsz-ú ingatlanból 80 m /1 hrsz-ú ingatlanból 60 m /2 hrsz-ú ingatlanból 30 m hrsz-ú ingatlanból 80 m /2 hrsz-ú ingatlanból 100 m /1 hrsz-ú ingatlanból 110 m 2 összesen: 800 m 2 Táncsics Mihály utca kiépítése 3165 hrsz-ú ingatlanból 120 m hrsz-ú ingatlanból 180 m hrsz-ú ingatlanból 130 m hrsz-ú ingatlanból 370 m 2 összesen: 800 m 2 81

82 Partos utca kikötése a Szent István király útra 2457 hrsz-ú ingatlan 977 m 2 Malom utca továbbépítése 2021 hrsz-ú ingatlanból 140 m hrsz-ú ingatlanból 140 m hrsz-ú ingatlanból 100 m hrsz-ú ingatlanból 120 m hrsz-ú ingatlanból 120 m hrsz-ú ingatlanból 80 m 2 összesen: 700 m 2 Mosoni Duna-part közcélú hasznosítása 1968 hrsz-ú ingatlan 713 m hrsz-ú ingatlan 1022 m hrsz-ú ingatlan 581 m 2 összesen: m 2 Összességében tehát az akcióterületen a közterületek kialakítása érdekében feltétlenül meg kell szerezni: az 1. jelű célterületen 600 m 2 a 2. jelű célterületen 5621 m 2 a 3. jelű célterületen 930 m 2 a 4. jelű célterületen 1860 m 2 az 5. jelű célterületen 2410 m 2 a célterületeken kívül 5593 m 2 összesen: m 2 területet. További, megvásárlásra javasolt területek Az előző pontban felsorolt ingatlanokon, ingatlanrészeken túlmenően célszerű lehet olyan területek megszerzése, amelyek önkormányzati tulajdonba kerülésével a fejlesztési akció szempontjából lényeges funkció és/vagy beépítési mód könnyebben biztosítható. Ebben az esetben amennyiben az Önkormányzatnak nincs építési szándéka az adott ingatlan az elképzelt funkciót megvalósítani szándékozó vállalkozó számára újraértékesíthető. Az ingatlanvásárlásra fordított költség jelentős része tehát visszatérül, miközben biztosítható az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek vállalkozók által történő megvalósítása. Amennyiben pénzhiány miatt ezeket az ingatlanokat az Önkormányzat (vagy az önkormányzat nevében eljáró fejlesztő társaság) mégsem vásárolja meg, úgy ezek megvételével nem számolunk, mert saját telkén teremt építési lehetőséget. 82

83 beépítésének módját és lehetőleg funkcióját is célszerű előírni. Ebben az esetben javasolható, hogy a kérdéses ingatlanokra önkormányzati elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre, mert így legalább biztosítható a beavatkozás elvi lehetősége az önkormányzati szándékkal élesen eltérő elképzeléssel szemben. A további, megvásárlásra javasolt területek: 1. jelű célterületen: 3204 hrsz-ú ingatlan 354 m hrsz-ú ingatlan 368 m hrsz-ú ingatlan 507 m hrsz-ú ingatlan 278 m hrsz-ú ingatlan 1266 m hrsz-ú ingatlan 352 m hrsz-ú ingatlan 71 m hrsz-ú ingatlan 281 m /1 hrsz-ú ingatlan 131 m /2 hrsz-ú ingatlan 420 m /3 hrsz-ú ingatlan 452 m hrsz-ú ingatlan 2284 m /2 hrsz-ú ingatlan 583 m /4 hrsz-ú ingatlan 667 m hrsz-ú ingatlanból 341 m hrsz-ú ingatlanból 400 m hrsz-ú ingatlan 159 m hrsz-ú ingatlan 177 m hrsz-ú ingatlan 197 m hrsz-ú ingatlan 177 m hrsz-ú ingatlan 175 m hrsz-ú ingatlan 172 m hrsz-ú ingatlan 175 m hrsz-ú ingatlan 174 m hrsz-ú ingatlan 372 m 2 összesen: m 2 2. jelű célterületen: 2591 hrsz-ú ingatlan egy része 2520 m hrsz-ú ingatlan 2171 m hrsz-ú ingatlan 1924 m hrsz-ú ingatlan egy része 1970 m 2 vegyes tulajdon, csak a magántulajdonban lévő rész megvásárlása szükséges 83

84 2554 hrsz-ú ingatlan egy része 570 m hrsz-ú ingatlan egy része 530 m hrsz-ú ingatlan egy része 570 m hrsz-ú ingatlan egy része 530 m hrsz-ú ingatlan egy része 530 m hrsz-ú ingatlan egy része 850 m hrsz-ú ingatlan egy része 920 m /2 hrsz-ú ingatlan 704 m hrsz-ú ingatlan egy része 600 m hrsz-ú ingatlan egy része 360 m hrsz-ú ingatlan egy része 400 m hrsz-ú ingatlan egy része 600 m /2 hrsz-ú ingatlan 837 m hrsz-ú ingatlan egy része 520 m hrsz-ú ingatlan egy része 880 m hrsz-ú ingatlan egy része 320 m hrsz-ú ingatlan egy része 320 m hrsz-ú ingatlan egy része 480 m hrsz-ú ingatlan egy része 540 m hrsz-ú ingatlan egy része 1400 m hrsz-ú ingatlan egy része 300 m hrsz-ú ingatlan egy része 380 m hrsz-ú ingatlan egy része 350 m 2 összesen: m 2 3. jelű célterületen: 2327 hrsz-ú ingatlan egy része 600 m hrsz-ú ingatlan 711 m hrsz-ú ingatlan 809 m hrsz-ú ingatlan 801 m hrsz-ú ingatlan 804 m /1 hrsz-ú ingatlan egy része 1000 m hrsz-ú ingatlan egy része 1000 m hrsz-ú ingatlan egy része 1300 m hrsz-ú ingatlan egy része 1200 m hrsz-ú ingatlan 485 m hrsz-ú ingatlan 163 m /1 hrsz-ú ingatlan egy része 460 m /1 hrsz-ú ingatlan egy része 100 m 2 vegyes tulajdon, csak a magántulajdonban lévő rész megvásárlása szükséges 84

85 2401 hrsz-ú ingatlan egy része 835 m hrsz-ú ingatlan egy része 61 m hrsz-ú ingatlan egy része 80 m 2 összesen: m 2 4. jelű célterületen: 2416/1 hrsz-ú ingatlanból 699 m /1 hrsz-ú ingatlanból 810 m hrsz-ú ingatlan 1011 m /1 hrsz-ú ingatlanból 670 m /1 hrsz-ú ingatlanból 670 m hrsz-ú ingatlanból 1430 m /3 hrsz-ú ingatlan 442 m /4 hrsz-ú ingatlan 506 m hrsz-ú ingatlanból 1860 m /1 hrsz-ú ingatlanból 500 m 2 összesen: m 2 5. jelű célterületen: 2108 hrsz-ú ingatlan 1445 m /1 hrsz-ú ingatlanból 300 m /2 hrsz-ú ingatlanból 450 m /28 hrsz-ú ingatlan 1638 m 2 összesen: m 2 Összességében tehát az akcióterületen továbbértékesítés céljára célszerű megvásárolni: az 1. jelű célterületen m 2 a 2. jelű célterületen m 2 a 3. jelű célterületen m 2 a 4. jelű célterületen m 2 az 5. jelű célterületen m 2 összesen: m 2 területet Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán Az akcióterületen annak ellenére, hogy a terület nagy részén a beépítés kialakultnak tekinthető még jelentős építési tevékenység várható, különösen abban az esetben, amennyiben a Máriakálnoki fürdőfejlesztés megvalósul. Az építési tevékenység az alábbi formákban valósulhat meg: 85

86 Önerőből történő telkenkénti átépülés A terület jelentős részén a rendezett telekosztású, kialakult beépítésű tömbökben a telektulajdonos kezdeményezésére történő építési tevékenység nem igényli a fejlesztő társaság közvetlen részvételét. Az önkormányzat ez esetben csupán az építéshatósági feladatokat látja el, valamint a hiányzó infrastruktúra kiépítésével, vagy a meglévők fejlesztésével biztosítja az építés feltételeit. A fejlesztő társaság koordinációjával megvalósuló átépítés Az akcióterület rendezési terv szerint átépülő azon részein, amelyeken több telek összevonásával, vagy a meglévő telekviszonyok átrendezésével a jelenlegitől eltérő beépítési jelleg alakul ki, számítani lehet építési vállalkozások részvételére. Annak érdekében, hogy ezek a lehetőségek felkeltsék az építési vállalkozók érdeklődését, a fejlesztő társaság aktív, koordináló részvételére van szükség, amellyel biztosítható az infrastruktúra-hálózat kiépítésének és az építési telkek kialakításának ütemezett összhangja. (A fejlesztő társaság koordinációjával átépülő terület határát a T.6. Építési és közterületfejlesztési program című tervlapon ábrázoltuk.) Az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (MOVINNOV) tulajdonában lévő nagyobb összefüggő területeken a rendezési terv szerinti beépítés megvalósítása elvben önkormányzati (vagy MOVINNOV) beruházásban is megvalósulhat. Célszerűbbnek tűnik azonban a feladatok megosztása a magántőkével, az alábbi okok miatt: A tervezett létesítmények többsége olyan funkciót lát el (lakás, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, iroda, stb.) melyek mindegyike piaci alapon is megvalósítható. Ezért ezekre a beruházásokra felesleges önkormányzati tőkét lekötni. (Ez egyébként a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló fejlesztési modell (PPP) alapelve.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok a magánvállalkozók számára értékesíthetők, ily módon a fejlesztési akció során nem elhanyagolható mértékű bevétel képződik. Az önkormányzat természetesen a teljes folyamat alatt alkalmazza a városrendezési szabályozási eszközöket, ezen túlmenően gazdasági ösztönzők is rendelkezésére állnak a számára prefereált funkciók elősegítésére. A fenti elvek szerint megvalósuló beruházások területeit neveztük az akcióterület célterületeinek. A célterületek építési programja melyet magánvállalkozások valósítanak meg az alábbi elemekből tevődik össze: 1. jelű célterület: Mosoni központ rehabilitációja kereskedelmi létesítmény az Osztermayer utca Kápolna tér Erzsébet tér Táncsics Mihály utca Fürdő utca által határolt tömbben, az alábbi hrsz-ú ingatlanok összevonásával: 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212/1, 3212/2, 3212/3. Beépíthető összes telekterület: 4102 m 2 Max. beépíthetőség: 75 % 86

87 Max. homlokzatmagasság: 7,5 m (3206 hrsz-ú telken 6,5 m) Megépíthető összes szintterület: 6150 m 2 idegenforgalmi létesítmény a Mosonvár utca Királydomb utca Egres utca Liliom utca által határolt tömbben, a 3247, 3251/2, 3251/4, 3252, 3253/2, 3253/5 hrsz-ú telkek összevonásával: Beépíthető telekterület: 4526 m 2 Max. beépíthetőség: 30 % Max. homlokzatmagasság: 4,5 m Megépíthető összes szintterület: 2000 m 2 idegenforgalmi létesítmény (pl. üdülőfalu) vagy lakás jellegű létesítmény (pl. idősek otthona), az Erzsébet tér Iskola utca Soproni út Királydomb utca által határolt tömbben, a 3362 hrsz-ú ingatlanon. Beépíthető telekterület: 6000 m 2 (utcakialakítás után) Max. beépíthetőség: 50 % Max. homlokzatmagasság: 6,5 m Megépíthető összes szintterület: 6000 m 2 Skanzen speciális profilú kereskedelmi létesítmények (kézműves, iparművész műhelyek, galériák, régiség üzletek, műtárgykereskedések, stb.) a Királydomb utcában, a hrsz-ú ingatlanokon, a meglévő épületek átépítésével, felújításával. Megépíthető összes szintterület: 13 x 90 m 2 = 1170 m 2 lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) az Erzsébet tér Iskola utca Királydomb utca által határolt tömbben, a 3363, 3364, 3365, 3367/1, 3367/2, 3368, 3369, 3370, 3371 hrsz-ú telkek részleges, vagy teljes összevonásával. Beépíthető telekterület: 3215 m 2 Max. beépíthetőség: 40 %, 30 % Max. homlokzatmagasság: 4,5 m Megépíthető összes szintterület: 1680 m 2 lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) az Iskola utcában, a 3381/2 hrsz-ú telkeken. Beépíthető telekterület: 531 m 2 Max. beépíthetőség: 75 % Max. homlokzatmagasság: 4,5 m Megépíthető összes szintterület: 600 m 2 lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) a Soproni út és az Egres utca összekötésével kialakuló új utca mentén a 3347 és 3348 hrsz-ú ingatlanokon. Beépíthető telekterület: 600 m 2 Max. beépíthetőség: 50 %, 40 % Max. homlokzatmagasság: 4,5 m Megépíthető összes szintterület: 400 m 2 felülvizsgálata indokolt! Felülvizsgálata indokolt! 87

88 2. jelű célterület: Radnóti Miklós utca környékének rendezése Az építési program keretében lakóépületek valósulnak meg, a következő módok valamelyikén: a fejlesztő társaság megvásárolja a Szent István király út menti telkek tömbbelső felőli részeit, majd építési vállalkozók számára újraértékesíti azokat; az építési vállalkozók közvetlenül vásárolják meg az építésre alkalmas telekrészeket a tulajdonosoktól, így a tömbfeltáró utca beépítése folyamatosan, a kínálkozó lehetőségeknek megfelelően alakul ki. Nyilvánvaló, hogy az első módszer alkalmazása abban az esetben indokolt, ha a fejlesztő társaság által az ingatlanrészek megvásárlására fordított összeget az újraértékesítés bevételei meghaladják. Erre van esély, hiszen jelenleg az ingatlanok ára alacsonyabb, mint a tömbbelsőt feltáró infrastruktúra kiépítése után lesz. Ily módon tehát a fejlesztő társaság az ingatlanok vételi és eladási ára közötti különbözetből fedezhetné az infrastruktúra-kiépítés költségeinek egy részét. A tömbbelső kiépítéséhez az alábbi hrsz-ú ingatlanok (egy részének) igénybevétele szükséges: 2591, 2587 (teljes), 2585 (teljes), 2582, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2549, 2546, 2545/2 (teljes), 2544, 2543, 2542, 2541, 2540/2 (teljes), 2539, 2538, 2537, 2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529/2, 2567/1, 2567/2. Beépíthető telekterület összesen: m 2 Max. beépíthetőség: 75 % Max. homlokzatmagasság: 6,5 m Megépíthető összes szintterület: m 2 (50 %-os max. beépíthetőséggel számolva) 3. jelű célterület: Óvoda köz környékének rendezése Az építési program keretében lakóépületek megvalósítására van lehetőség, elsősorban a megnyitott Óvoda köz nyugati oldala szlömös beépítésének szanálása árán. A program megvalósítása az alábbi helyrajzi számú ingatlanok (egy részének) igénybevételét kívánja meg: 2327, 2328, 2332 (teljes), 2333 (teljes), 2337 (teljes), 2342/2, 2344 (teljes), 2361, 2362, 2365 (teljes), 2366/1, 2367, 2368 (teljes), 2371, 2396/1, 2395/1 (teljes), 2399 (teljes), 2398, 2397, 2400 (teljes), 2401 (teljes), 2402 (teljes). Beépíthető telekterület összesen: m 2 Max. beépíthetőség: 30 %, 40 % és 50 % Max. homlokzatmagasság: 6,5 m, illetve 7,5 m Megépíthető összes szintterület: m 2 4. jelű célterület: Enge János utca továbbépítése A célterületen megvalósítható építkezések egy része számára már kialakított, beépíthető telkek állnak rendelkezésre. Ezeken a területeken a fejlesztő társaság beavatkozására nincs szükség. A beavatkozást igénylő területek az Enge János utca (nagyrészt még kiépítetlen felülvizsgálata (csökkentése) indokolt! 88

89 szakaszának) nyugati oldalán adódnak, ahol a Szent István király útról mélyen a tömbbelsőbe nyúló rossz állapotú épületszárnyak bontása szükséges. Eszerint a fejlesztő társaság koordinációjával megvalósuló építési programhoz az alábbi hrsz-ú ingatlanok (egy részének) igénybevétele szükséges: 2416/2 (teljes), 2428/1, 2429 (teljes), 2431/1, 2432/1, 2433/1, 2434, 2435/1, 2435/3, 2437/4, 2438, 2439/1, 2428/3. (A 2422 hrsz-ú üzemi terület beépítését az építési programban nem vettük figyelembe, mivel annak megvalósítása csak hosszabb távon várható.) Beépíthető telekterület összesen: m 2 Max. beépíthetőség: 40 % és 50 % Max. homlokzatmagasság: 7,5 m Megépíthető összes szintterület: m 2 5. jelű célterület: Vágóhíd utca környékének beépítése A teljes terület lakásépítés céljára történő felhasználásával (amennyiben Máriafürdő nem valósul meg), vagy társasüdülők, panziók létesítésével (amennyiben Máriafürdő megvalósul) számoltunk. Ezek a funkciók természetesen vegyesen is kialakíthatók, illetve egyéb funkciók (kereskedelem, szolgáltatás) számára is biztosítható terület a mindenkori igényeknek megfelelően. A beépítés általában a területen kialakított telekosztásnak megfelelően történhet, egy-két esetben javasoltunk kisebb korrekciót a gazdaságosabb területhasznosítás érdekében. A terület beépítéséhez az alábbi hrsz-ú ingatlanok igénybevétele szükséges: 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2105/8, 2105/12, 2105/13, 2105/14, 2105/15, 2105/16, 2105/17, 2105/18, 2105/19, 2105/20, 2105/21, 2105/24, 2105/26, 2105/27, 2105/28, 2105/29, 2105/30, 2105/32, 2105/33. Célszerű még bevonni az akcióba a 2108 hrsz-ú ingatlant, valamint a 2106/1 és 2106/2 hrsz-ú ingatlanok egy részét. Beépíthető telekterület összesen: m m m 2 (jelenlegi közterületből) = m 2 Max. beépíthetőség: 30 % Max. homlokzatmagasság: 4,5 m Megépíthető összes szintterület: m 2 (Meg kell jegyezni, hogy az akcióterületen indokolt lenne a megengedhető max. építménymagasság megemelése 7,5 m-re. Ebben az esetben a megépíthető összes szintterület m 2 -re emelkedne, amely lényegesen gazdaságosabb beépítést eredményezne.) 89

90 A közszférának a pályázati projektekkel összehangoltan megvalósulásra kerülő fejlesztései állami és EU támogatás felhasználásával Mosonmagyaróvár vezetőségét már több éve foglalkoztatja a 300 éves egykori Futura magtár megfelelő hasznosításának lehetősége. Az igen jelentős műemléképület eredeti funkciójának megszűnése óta nem talált megfelelő hasznosítást, raktárként, üzletként, italdiszkontként működött. A mosoni belváros felújításával egy időben született meg a Futura magtár modern természettudományi bemutató központtá, azaz science centerré alakításának az ötlete. Az elképzelés kitűnően illeszkedik a belváros rehabilitációjához, melynek célja olyan funkcióbővítő létesítmények fejlesztése, melyek élettel töltik, meg a városközpontokat biztosítják ezek fenntartható fejlesztését. A projekt keretében Magyarország egyik legjelentősebb vidéki természettudományos interaktív bemutató központja valósulna meg, mely az ország határain is túlnyúló érdeklődésre tarthat számot, ilyen jellegű intézmény ugyanis a közeli nagyvárosok, Bécs Pozsony, Győr egyikében sem található. A projekt tervezet és az Operatív Program célkitűzései szorosan összekapcsolódnak, hiszen a pályázó kizárólag önerőből nem tudná megvalósítani a tervezett projektet, ezért szükséges az Operatív Program keretén belül történ támogatás. A projekt megvalósulása által egy olyan innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termék kerül kialakításra, mely támogatás nélkül nem valósulhatna meg. Futura magtár a projekt megvalósítása során tehát egy olyan átfogó, összetett, a turisták, és a nagyközönség igényeihez illeszkedő létesítménnyé válik, mely a turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosít a régió számára. A projekt helyszíne A fejlesztés helyszíne, az ún. Futura magtár Mosonmagyaróvár Moson városrészének belvárosában, közvetlenül a Szt. István Király út mellett helyezkedik el (egykori alsó F utca), a 142 házszám alatt, a 2443/1 helyrajzi számmal ellátott telken. A projekt helyszíne építési telek, csatlakozik hozzá közterület is. A Futura egy közel 300 éves magtár épület, mely műemléki védettség alatt áll. Az eredetileg is magtárként épült épület az 1990-es évekig folyamatosan e funkciót szolgálta. Ekkor került a város kezébe, műszaki állapota gyenge-közepesnek volt mondható. A használaton kívül maradt épület állagmegóvó tatarozására 2000-ben került sor. Az épület igazi funkciót az óta sem talált. Az egykori magtár markáns, több mint 70 m-es épülethosszával, három szint magasságával, gyönyör, Magyarországon is egyedülálló faszerkezetével a mosni belváros egyik legmeghatározóbb épülete. A hozzá tartozó telken melléképület is található. Az épületben jelentősebb átalakítás szerencsére nem történt sem a homlokzatot illetően, sem a belső szerkezeteket tekintve A projekt megvalósításának ütemezése A projekt előkészítő fázisában, a fejlesztési ötlet kidolgozása után 2008 végén valósult meg a 90

91 szakmai forgatókönyv és a szükséges tanulmánytervek elkészítése. Ezek véglegesítése után került sor a pályázat előértékelésére és elbírálására, a jelen megvalósíthatósági tanulmány megírására. A pályázat beadását és értékelését megelőzően 2009 első hónapjaiban készültek el az engedélyezési tervek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A pályázat pozitív elbírálása után piackutatás folyik a potenciális vendégkör keretében a fogyasztói igények felmérése céljából, egy hatékony marketing munka megtervezése és lefolytatása érdekében. A kiviteli tervek készítése, a közbeszerzési dokumentációk előkészítése és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a következő ütemezett tevékenység, melyre 2009 utolsó negyedévében kerül sor től kezdődően a megvalósítási fázis veszi kezdetét, az első negyedév az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás időszaka. A közbeszerzés lefolytatása során kiválasztott kivitelező 2011 harmadik negyedévének végéig, elvégzi a kivitelezés munkálatait, 2011 utolsó hónapjaiban pedig megvalósul az eszközbeszerzés is. A létrehozandó létesítmény eredményes, gazdaságos és hatékony működése érdekében 2011 első negyedévében a marketing terv kidolgozására, megírására kerül sor, majd ennek megvalósítása következik a projekt végéig, 2011 végéig folyamatos marketing munkára kerül sor. A megvalósítási szakasz során folyamatos a nyilvánosság biztosítása a projekt egész ideje alatt, a projektmenedzsment is folyamatos lesz a hatékony előrehaladás érdekében, a megfelelő műszaki tartalmat pedig a folyamatos műszaki ellenőri tevékenység biztosítja. A létesítmény tervezett üzemeltetése Az Önkormányzat szándéka szerint a Futura science center üzemeltetését egy turisztikai létesítmények üzemeltetésében tapasztalt saját cégére (Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit KFt) kívánja bízni, ezáltal a költségvetés számára az intézmény üzemeltetése többletterheket nem generálna. A szervezet működési költségeit az első években Mosonmagyaróvár Önkormányzata saját forrásból finanszírozza. A létesítmény kezdetben rövid időn belül önfenntartóvá válik, majd profitot is termel, mivel a kereslet a science centerek iránt igen nagy, a nemzetközi kereslet és kínálat elemzéséből kiindulva magas látogatottságra lehet számítani. A projekt megvalósításában és kidolgozásában számos partner vesz részt, a partnerek azonban a projekthez anyagilag nem járulnak hozzá. A projekt egyik legfontosabb szereplője a MOVINNOV Befektetési Innovációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az épület jelenlegi tulajdonosa, aki teljes mértékben hozzájárul a létesítmény fejlesztéséhez, műszaki tanácsadással és minőségellenőrzéssel segíti a projekt megvalósulását a tervezési és végrehajtási fázisban. A projekt hatásának bemutatása A projekt hosszú távon a régió idegenforgalmi vonzerejének, kulturális turizmusának a fejlesztéséhez járul hozzá. A vendégéjszakák számának növekedése által pedig a régióban élők életminőségének javulásához. Az életszínvonal növekedése által az itt élők helyben tartása, ami a gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. 91

92 A létesítmény jellegéből adódóan a régió oktatási infrastruktúrájának, K+F potenciáljának erősödésével lehet majd számolni, további hatás pedig az egész életen tartó tanulás feltételeinek megteremtése, a tudás növekedése. A projekt műszaki tartalma A projekt keretében a négyszintes épületnek összesen 2174 m 2 -e kerül felújításra, ezt két 13 m átmérőjű, 4 szintes, henger alakú új építménnyel bővítik ki (1166 m 2 ) és 1700 m 2 -en valósul meg területrendezés és parkolóhelyek kialakítása A kiállítótér 1830 m 2 terület lesz, itt talál helyet a számos, érdekfeszítő kiállítási eszköztárgy. A kiállítóteret számos kiszolgáló helység is kiegészíti, valamint egy közel 100 fős auditórium, egy foglalkoztató- és egy gyereksarok, egy büfé és egy emléktárgyakat és oktatási segédeszközöket árusító bolt is. A fejlesztés bemutatása az építészeti elírások tükrében A fejlesztendő telek műszaki alapadatai a következőkben kerülnek felsorolásra, néhány adatot az építési előírások határértékeihez viszonyítva tüntettünk fel: Telek paraméterei: Szabályozási terv szerinti építési övezet: VT- TV (LK) - sajátos építési előírásai: - legnagyobb beépíthetőség: 50 % - minimális zöldfelületi mutató: 10 % Maximális építménymagasság: kialakult: 10, 66 m Telek területe: 2965, 60 m 2 Beépítési mód: zártsorú Beépített bruttó alapterület: 1369, 95 m 2 Telek beépítettsége: 46 % <50 % Burkolt felületek: 734, 23 m 2 Tervezett zöldfelület: 861, 42 m 2 = 29%> 10 % 92

93 Archív és jelenkori fotók a projekt helyszínéről 93

94 Látványtervek: Jelenlegi állapot helyszínrajza, módosításokat tartalmazó helyszínrajz: 94

95 4.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez Meglévő őstermelő és városi piac fejlesztése A közvetlen célcsoport a térség termelői, árusai és vásárlói, akiknek igénye a piaci feltételek minőségének és kapacitásának fejlesztése. Közvetetten érintettek a környék lakói, akiknek lakókörnyezetében a jelenlegi rossz állapotú piaci épületsor megújul, javul a városi környezet. Haszonélvező az önkormányzat, amely a nagyobb forgalomból származó többletbevételre tesz szert, ami hozzájárul a projekt fenntartási költségeihez. A megújult terület, a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói. Közvetetten érintettek a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai, akiknek a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét, a város presztízsét. Erzsébet tér Kápolna tér rehabilitációja Közvetlen célcsoport: a tér környékének lakó, a tér körül található üzlethelyiségeket, éttermet, egyéb szolgáltatásokat üzemeltető közintézmények és vállalkozások, valamint az ezeket felkereső látogatók, ügyfelek. A közvetett célcsoportot a várost felkereső turisták, látogatók jelentik. A megújult közterület, a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói. Közvetetten érintettek a környék hosszabb távon az egész városingatlanainak tulajdonosai, akik esetében a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét, a város presztízsét. Közösségi Ház rekonstrukciója Közvetlen célcsoport: a közösségi ház szolgáltatásait, rendezvényeit látogatók közönsége és szervezői, valamint a város és térség lakói, akiknek igénye a megújult, megnövekedett közösségi terekkel működő közösségi ház, az egyre gazdagodó programkínálat és ehhez kapcsolódóan az új funkciók biztosítása. A külsejében is megújult épület a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói. közvetetten érintett a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai, akik esetáben a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét, a város presztízsét. Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása A közvetlen célcsoport az itt dolgozók és ügyfelek, közvetetten érdekeltek a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai, akiknek a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét. Info pont Közvetlen célcsoport: a közösségi ház szolgáltatásait, rendezvényeit látogatók közönsége és szervezői, valamint a város és térség lakói, akiknek igénye a megújult, megnövekedett közösségi terekkel működő közösségi ház, az egyre gazdagodó programkínálat és ehhez kapcsolódóan az új funkciók biztosítása. 95

96 Futura magtár Közvetlen célcsoport: elsőként a helyi közösségek és a K+F-ben érintett szervezetek igényeit igyekszik kielégíteni. a science center turisztikai szempontú elsődleges célcsoportja a nagyközönség, ezen belül is az iskolás csoportok, másodlagos célcsoport pedig a turisták csoportja. A csoportok igényeinek kielégítésére törekszik olyan minőségi programok szolgáltatása által, melyek biztosítják a kulturális, oktatási és nevelési, valamint a kikapcsolódási és szórakozási igényeket is. A turizmusban érdekelt vállalkozások számára a megnövekedett idegenforgalom új bevételi forrásokat jelent. A gazdaság és az oktatás kutatásfejlesztéssel foglalkozó szervezetei számára bemutatkozási lehetőséget kínál az előadóterem és az időszakosan megújuló kiállítás. A térség első nemzetközi jelentőségű turisztikai attrakciójaként növelheti a látogatók számát, és meghosszabbíthatja itt tartózkodásukat. 96

97 4.5. Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról Tevékenység típusa Gazdasági célú Városi funkciót erősítő Közösségi célú Közszféra funkcióit erősítő Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű (Soft) elemek Finanszírozó strukturális alap Projekt neve ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA Meglévő őstermelői és városi piac fejlesztése Projekt helyszíne Kápolna tér Erzsébet tér (3374/3, 3374/2 hrsz.) Erzsébet tér Kápolna tér rehabilitációja Erzsébet tér Kápolna tér (3374/2, 3374/3 hrsz.) Közösségi ház rekonstrukció Szent István király út 140. (2442/2 hrsz.) Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása Szent István király út 140. (2442/2 hrsz.) Közösségi programok, fenntarthatósági és promóciós akciók 97

98 4.6. Az egyes projektek bemutatása Projekt neve Meglévő őstermelői és városi piac fejlesztése Tevékenység típusa Gazdasági funkciót erősítő tevékenység Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása (15-20 sorban) A Mosoni városközpontban két, egymáshoz térben kapcsolódó helyszínen működik piac. A Kápolna téren jól működő, biotermékeket is árusító őstermelői piac található fás parkos környezetben. Kinőtte a jelenlegi területet, bővítése szükséges, a meglévő pavilonok nem funkcionálnak jól (vásárlók nyakába folyik az eső, elavultak, jelenlegi állapotukban rontják a városképet). Felújítás: tetőfelületek átalakítása a meglévő fák meghagyásával, hogy a vásárlók a csapadéktól jobban védett térben, megújult, kulturált körülmények között vehessék igénybe a kereskedők szolgáltatásait. Bővítés: a meglévőhöz illeszkedő építészeti arculattal a pavilonsor bővítésre kerül a növekvő keresletnek megfelelően. Ehhez kapcsolódik a Kápolna tér közvetlen szomszédságában levő Erzsébet téri piac, ahol heti rendszerességgel városi piac működik, ehhez szükséges az egységes városképi megjelenéshez, kulturált körülmények biztosításához piaci sátrak beszerzése. A pavilonokat és sátrakat a kereskedők az önkormányzattól bérlik, így az ebből keletkező bevételek is hozzájárulnak a projekt fenntartásához. Projekt helyszíne Erzsébet tér Kápolna tér ((3374/2, 3374/3 hrsz.) Pályázó szervezet megnevezése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Partner Nem releváns Partner szerepe Nem releváns Célcsoport bemutatása A közvetlen célcsoport a térség termelői, árusai és vásárlói, akiknek igénye a piaci feltételek minőségének és kapacitásának fejlesztése. Közvetetten érintettek a környék lakói, akiknek lakókörnyezetében a jelenlegi rossz állapotú piaci épületsor megújul, javul a városi környezet. Haszonélvező az önkormányzat, amely a nagyobb forgalomból származó többletbevételre tesz szert, ami hozzájárul a projekt fenntartási költségeihez.. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés eft Támogatás aránya 30 % Támogatás nagysága eft További források Saját erő: eft Projekt-előkészítés helyzete Építési engedély, engedélyes tervek, tervezői költségvetés már rendelkezésre állnak!! Adminisztratív és eljárási Kiviteli tervek, közbeszerzés kötelezettségek 98

99 Projekt neve Tevékenység típusa Finanszírozó strukturális alap Projekt rövid leírása (15-20 sorban) Projekt helyszíne Pályázó szervezet megnevezése Partner Partner szerepe Célcsoport bemutatása Erzsébet tér Kápolna tér rehabilitációja Városi funkciót erősítő tevékenység ERFA A két egymásba érő városi tér a mosoni városközpont egyik meghatározó térszerkezet formáló eleme. A teret jellegzetes kisvárosi hangulatot idéző épületsor határolja. A főtér- főutca projekt keretében a központi funkciót betöltő tér komplex megújítására kerül sor, aminek része: közművek (vízhálózat, csatornahálózat, csapadékvíz elvezetés, gáz- és elektromos energia ellátás, távközlés és kábeltévé) felújítása, bővítése, cseréje, közterület rendezése, térburkolat, gyalogos és kerékpáros zónák kialakítása, utcaberendezések, utcabútorok, szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése, zöldfelületek felújítása, színpad kialakítása. a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése keretében elektromos hálózat rendezett terepszint alá helyezésére, díszvilágítás kialakítása. A zöldfelületeket jelentősen növeljük a Szt. István utcában planténerekben kihelyezett díszfákkal, cserjékkel, figyelmet fordítva őshonos növényfajták kiválasztására. A tér felújítása a színpad kialakítása révén fontos városi-közösségi funkció bővítést is jelent, aminek felavatása tervink szerint a millenniumi ünnepség sorozat nyitó rendezvényének lenne a helyszíne, aminek keretében sor kerül az ISTVÁN A KIRÁLY koncertre is. Erzsébet tér Kápolna tér ((3374/2, 3374/3 hrsz.) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Nem releváns Nem releváns Közvetlen célcsoport: a tér környékének lakó, a tér közelében található üzlethelyiségeket, éttermet, egyéb szolgáltatásokat üzemeltető közintézmények és vállalkozások, valamint az ezeket felkereső látogatók, ügyfelek. A megújult közterület, a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói és az ide látogató turisták, akik esetében a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét, a város presztízsét. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés eft Támogatás aránya 66,66 % Támogatás nagysága ,46 eft További források Saját erő: ,54 eft Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervek, tervezői költségvetés már rendelkezésre állnak Adminisztratív és eljárási Építési engedély kiviteli tervek, közbeszerzés kötelezettségek 99

100 Projekt neve Közösségi ház rekonstrukciója Tevékenység típusa Közösségi funkciót erősítő tevékenység Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása (15-20 sorban) A közösségi ház működéséhez a jelenlegi kapacitások nem elégségesek. Ennek megoldása érdekében az alábbiakat tervezzük: A meglévő két lakás (kb. 120 m 2 ) megszűnik a lakók másik, összkomfortos, önkormányzati bérlakásba kerülnek, helyettük két nagy befogadóképességű közösségi tér jön létre, így a nagy rendezvényterem is használhatóbbá válik. Pince: jelenleg a nedvesség miatt nem használható, elkészül a vízszigetelés, így klub rendezvények kaphatnak helyet. A teljes elektromos hálózat cseréjére, mosdók, közlekedők akadálymentesítésére is sor kerül. Emelet: A nagyterem felújításra kerül (álmennyezet javítása). Emeleti előtérben egy mozgatható fal beépítésével a többrétű használhatóságot biztosítjuk. Belül általános épületgépészeti korszerűsítés történik, ami az energiahatékonyság növeléséhez is hozzájárul. vetítő berendezésének, színpadtechnika korszerűsítés (világítás, hangosítás) számítógépek, bútorok (székek, asztalok) Kívülről megtörténik a teljes homlokzat felújítás, lábazatok felújítása, a teljes épület talajnedvesség elleni szigetelése, ami szintén hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. Az akadálymentes megközelítést lépcsőlifttel biztosítjuk mindenütt. Projekt helyszíne Szent István király u (2442/2 hrsz.) Pályázó szervezet megnevezése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Partner Nem releváns Partner szerepe Nem releváns Célcsoport bemutatása közvetlen célcsoport: a közösségi ház szolgáltatásait, rendezvényeit látogatók közönsége és szervezői, valamint a város és térség lakói, akiknek igénye a megújult, megnövekedett közösségi terekkel működő közösségi ház, az egyre gazdagodó programkínálat és ehhez kapcsolódóan az új funkciók biztosítása. A külsejében is megújult épület a városkép javítása révén célcsoportnak tekinthetőek a városrész lakói. közvetetten érintett a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés eft Támogatás aránya 85 % Támogatás nagysága eft További források Saját erő: eft Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervek, tervezői költségvetés már rendelkezésre állnak Adminisztratív és eljárási Építési engedély kiviteli tervek, közbeszerzés kötelezettségek 100

101 Projekt neve Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása Tevékenység típusa Közszféra funkciót erősítő tevékenység Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása (15-20 sorban) A tevékenység keretében sor kerül az épületrész korszerűsítésére, akadálymentesítésére, belső terek felújítására: egy 50 m 2 -es tárgyaló; egy 19 m 2 -es iroda; és vizesblokkok. Projekt helyszíne Szent István király u (2442/2 hrsz.) Pályázó szervezet megnevezése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Partner Nem releváns Partner szerepe Nem releváns Célcsoport bemutatása A közvetlen célcsoport az itt dolgozók és ügyfelek, közvetetten érdekeltek a környék hosszabb távon az egész város- ingatlanainak tulajdonosai, akiknek a városkép javítása, az épített környezet megújulása emeli az ingatlanok értékét, javítja az itt élők életminőségét. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés eft Támogatás aránya 85 % Támogatás nagysága eft További források Saját erő: eft Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervek, tervezői költségvetés már rendelkezésre állnak Adminisztratív és eljárási Építési engedély kiviteli tervek, közbeszerzés kötelezettségek 101

102 Projekt neve Közösségi programok, fenntarthatósági és promóciós akciók Tevékenység típusa Infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű (soft) elemek Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása (15-20 sorban) A Fehér Ló Közösségi Ház sikeresen szervez különféel programokat a kultúra, egészség, hagyományőrzés jegyében, melyek részét képezik jelen tevékenységnek. ezek közül kiemelendő: Ki tud többet Mosonról? KI MIT TUD vetélkedő sorozat Moson 1000 éves alapításának alkalmából (2010. október, a Fehér Ló Közösségi Ház átadása után) Moson 1000 éves történetét bemutató Millenniumi helytörténeti kiállítás A mosoni belváros rehabilitációjának tervdokumentáció kiállítása a közösségi házban az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ill. a lakossági és vállalkozói fórumok az akcióterületi terv végrehajtásáról, további lehetőségeiről, fejlesztési tervekről kiállítása Emellett sor kerül az alábbi információs és szemléletformálási akciókra: Fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása: a helyi- és biotermékek népszerűsítése a projekt keretében megvalósuló piac felújítás támogatására Promóciós kampány a város 1000 éves fennállásának ünnepség sorozatáról A rendezvények szervezésekor figyelembe vesszük a közösségi ház és a tér felújításának ütemezését. Projekt helyszíne Szent István király u (2442/2 hrsz.) Pályázó szervezet megnevezése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Partner Nem releváns Partner szerepe Nem releváns Célcsoport bemutatása A város és a kistérség lakói nagy érdeklődéssel követték a közösségi ház nyújtotta lehetőségeket, tehát közvetlen célcsoportot jelentenek. A millenniumi rendezvények és a megújult városközpont bemutatására, promóciójára irányuló kampány regionális és országos célcsoportra irányul. A helyi termékek és egészséges táplálkozás kapcsán megvalósuló szemlélet formáló akciók célcsoportjának egyaránt része a kistárság termelői és fogyasztói. Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Tervezett teljes költségvetés eft Támogatás aránya 85 % Támogatás nagysága eft További források Saját erő: eft Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervek, tervezői költségvetés már rendelkezésre állnak Adminisztratív és eljárási Építési engedély kiviteli tervek, közbeszerzés kötelezettségek 102

103 Projekt neve Önmagában nem támogatható kötelező tevékenységek: városmarketing, a beavatkozások helyi elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek Tevékenység típusa Önmagában nem támogatható kötelező tevékenységek Finanszírozó strukturális alap ERFA Projekt rövid leírása (15-20 sorban) Városmarketing kreatív városmarketing stratégia és akcióterv készítése, ami szervesen illeszkedik az IVS és akcióterületi terv céljaihoz és eszközeihez és támogatja azok hatékony végrehajtását a megújuló városközpont speciális termékként történő értékesítése által. Ehhez speciális kommunikációs akcióként társul a millenniumi év rendezvénysorozat, ami kiemelt eszköze a városmarketing akciónak. A beavatkozásokat támogató tevékenységek A fejlesztések megkezdésekor az akcióterület lakói direct mail -ben kapnak tájékoztatást a fejlesztések céljáról, időtartamáról, eredményeiről és a kivitelezéssel járó átmeneti változásokról. A mosoni belváros rehabilitációjának tervdokumentáció kiállítása a közösségi házban az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ill. a lakossági és vállalkozói fórumok az akcióterületi terv végrehajtásáról, további lehetőségeiről, fejlesztési tervekről. Kiadványok készülnek a megvalósult fejlesztésekről, amiket helyi rendezvényeken, kiállításokon terjesztenek. A projekt zárásakor Mosoni utcabál és nyílt nap megrendezésére kerül sor: koncertek hagyományőrző kiállítás és vásár, nyitott nap a felújított közösségi házban, ami a projekt birtokba vételének, tényleges átadásának ad ünnepi, közösségi keretet. Projekt helyszíne Szent István király u (2442/2 hrsz.) Pályázó szervezet megnevezése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Partner Nem releváns Partner szerepe Nem releváns Célcsoport bemutatása A városban és régióban élő lakók, vállalkozások, civil szervezetek. Megvalósítás tervezett kezdete Városmarketing: , beavatkozásokat támogató tevékenységek: Megvalósítás tervezett vége Városmarketing: , beavatkozásokat támogató tevékenységek: Tervezett teljes költségvetés Városmarketing: eft, beavatkozásokat támogató tevékenységek: eft Támogatás aránya 85 % Támogatás nagysága Városmarketing: eft, beavatkozásokat támogató tevékenységek: eft További források Saját erő: Városmarketing: 225 eft, beavatkozásokat támogató tevékenységek: 840 eft Projekt-előkészítés helyzete feladat-meghatározás elkészült Adminisztratív és eljárási alvállalkozók kiválasztása, megvalósítás kötelezettségek 103

104 4.7. Összefoglaló indikátor tábla Mutató neve A fejlesztéssel érintett terület nagysága Mutató típusa (output/eredmény) Mértékegység Bázisérték Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén Mutató forrása Mutató mérésének módszere és gyakorisága output ha 0 48,5 Projekt Zárás 48,5 Aktualizálásra kerülő Akcióterv projekt záráskor, fenntartási időszak végén az akcióterületi terv tervlapjai alapján A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A fejlesztés eredményeként teremtett munkahelyek száma Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen output fő Zárástól számítva 5 év eredmény db 0 létrejön 10 új munkahely, amely a projekt zárásakor nem létezett eredmény db 0 létrejön 5 új szolg. ami a pr zárásakor nem létezett Zárástól számítva 5 év Zárástól számítva 5 év 2600 IVS szerinti monitoring 10 IVS szerinti monitoring 5 IVS szerinti monitoring Lakossági elégedettség eredmény % 0 70% elégedett Záráskor 70% közvélemény kutatás Akadálymentesített épületek száma KSH adatszolgáltatás utánkövetési időszak végén felmérés utánkövetési időszak végén felmérés utánkövetési időszak végén egyszeri, projekt zárást követően output db 0 1 Záráskor 1 zárójelentés záró helyszíni szemle 104

105 4.8. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve A tevékenységek ütemezése Előkészítés IVS EATT ATT Engedélyezési és kiviteli tervek Végrehajtás Projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolodó szolgáltatások Projektmenedzsment közbeszerzés műszaki ellenőr Gazdasági funkció Meglévő őstermelői és városi piac fejlesztése Megvalósítás Közösségi funkció Fehér Ló Közösségi Ház Megvalósítás 105

106 Városi funkció Erzsébet tér- Kápolna tér rehabilitációja Megvalósítás Közszféra funkció Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása Megvalósítás Önmagában nem támogatható (a projekt egészére vonatkozó) tevékenységek A beavatkozások helyi elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek Városmarketing akciók 106

107 4.9. A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások A komplex, átgondolt tervezésre épülő akciótervi fejlesztés nem előzmények nélküli, már 9 éve megkezdődött. Az önkormányzat felismerte, hogy a sajátos településszerkezeti és társadalmi-gazdasági adottságokkal jellemezhető határ menti városban csak hosszútávra szóló, megalapozott szakmai szempontokra épülő akciótervvel lehet eredményt elérni től irányítja a városfejlesztési tevékenységet a MOVINNOV Kft. A városfejlesztési koncepció magába foglalta a gazdaságfejlesztési programot és a minőségi városfejlesztési programját melyre az akcióterv épült. A gazdasági program célként jelölte ki a város tőkefogadó és tőkeképző képességének növelését, ehhez kapcsolódóan a terület biztosítását, területelőkészítést, a belvárosi területek rehabilitációját, az egészségturizmus és szálláshelyek fejlesztését, a lakóterületek fejlesztését, települési területek minőségének javítását. A városfejlesztési akció három fő területen ért el eddig eredményeket: a Lajta lakókert kialakítása, sport- és szabadidő park előkészítése és a mosoni városközpont rehabilitációja. Ez utóbbi keretében megtörtént a városfejlesztési akció szempontjából nélkülözhetetlen ingatlanok megvásárlása, az érintett közterületek fejlesztéseihez szükséges engedélyes tervek elkészítése, rossz állapotú épületek lebontása, valamint a tovább lépések előkészítése. Az eddigi eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy a városban növekvő tendenciát mutat a gazdasági aktivitás, a helyi, iparűzési adókból származó önkormányzati bevételek, kedvező a demográfiai és munkaerő-piaci helyzet. A projekt megalapozottságát megerősíti, alátámasztja az a tény, hogy egy olyan hosszabb távú program része, amely már tényleges eredményeket tud felmutatni, ami valóban kedvező gazdasági és társadalmi hatásokat generált. A pályázati kiírás céljaihoz és eszközeihez illeszkedve azon fejlesztési tevékenységeket azonosítottuk, amelyek megvalósítása a közszféra feladataként hatékonyan járul hozzá a városfejlesztési akció folytatásához, a közpénzek felhasználásához. Markáns igény mutatkozik aziránt, hogy a közszolgáltatásokat és közösségi funkciókat ellátó szolgáltatások felzárkózzanak a mai kor, az itt élők igényeihez, mind kapacitásban, mind minőségben. Ebből adódóan tehát a megújult közösségi ház az aktív közösségi életnek ad megfelelő helyszínt minden érdeklődő számára. A várt társadalmi hatás eredményeként erősödik a helyi tudat és összetartozás, amihez hozzájárul az Erzsébet tér megújult, rendezett közterülete, melynek közelében a közösségi ház is található. A főutca-főtér projekt logikájából adódóan további lendületet kap a fejlődés, a vonzó, felpezsdülő városközpont, a megújult közterület további magánberuházásokat, a szolgáltatások termékpalettájának további bővülését, egyben új munkahelyek teremtését eredményezi. Ennek a folyamatnak fontos eleme a helyi termékeket is árusító piactér megújulása, mint gazdasági elem, ami egyúttal a városkép javítását is szolgálja. Ezek a folyamtok a multiplikátor hatás érvényesülésével növelik a helyben képződő és elköltött jövedelmet, további önkormányzati adó-bevételeket generálnak. A térségben működő nagyvállalatok szintén lehetőséget, piacot jelentenek, a megújult városközpont, a helyben elérhető szolgáltatások szélesebb köre számukra is vonzerőt jelent más alternatívákkal szemben. A fenntartható helyi fejlődést a komplex településfejlesztési akcióterv további szakaszai alapozzák meg, aminek következetes, szakszerű végrehajtása a MOVINNOV Kft. feladata lesz a jövőben is Esélyegyenlőségi hatás A ROP városrehabilitációs célú pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek az alábbiak szerint járulnak hozzá az esélyegyenlőséghez: 107

108 Gazdasági funkciókat erősítő projekt a Kápolna tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével Az egyetlen mosonmagyaróvári őstermelői zöldségpiac a Kápolna téren amelyen biotermékek árusítása folyik jelenlegi állapotában nem tudja betölteni gazdasági funkcióját, a leromlott állagú pavilonok beáznak, sem a kiszolgálást, sem az áruk és termékek megfelelő tárolását nem teszik lehetővé. A piac kulturált, esztétikus megjelenéséhez és a városkép javításához is szükséges az épületegyüttes rehabilitációja. A városi piac heti rendszerességgel működik, egyre növekvő forgalmat bonyolít, a kedvező árak növekvő keresletet generálnak. Az őstermelők által a térségben előállított termékek iránti igény egyre növekszik, így a piac kapacitását is növelni kell, ami mind a termelők, mind a vásárlók oldaláról jelentkező igény. Ez a bővítést teszi szükségessé. A piac bővítése a szerényebb jövedelmű társadalmi rétegek számára is elérhetővé teszi a jó minőségű, friss, egészséges zöldségekhez, gyümölcsökhöz való hozzáférést, ezáltal az egészséges táplálkozás lehetőségét. A piac fenntartása és bővítése hozzásegíti az őstermelőket tevékenységük folytatásához és fejlesztéséhez, megélhetési jövedelmet biztosít számukra, hozzájárul a lokális gazdaság versenyképességének növeléséhez a nagybani kereskedelmet folytató globális nagyvállalatokkal szemben. Városi funkciókat erősítő projekt az Erzsébet tér rehabilitációja keretében a meglévő piac fejlesztésével A Kápolna térhez közvetlenül kapcsolódó Erzsébet téren heti rendszerességgel városi piac működik. Az európai színvonalú működési feltételek biztosításához nélkülözhetetlen az Erzsébet tér jelenleg rendezetlen, elhanyagolt közterületének komplex rehabilitációja és a piaci tevékenységhez egységes és színvonalas városképet biztosító, a piac idejére felállítható piaci sátrak beszerzése. A piac bővítése a szerényebb jövedelmű társadalmi rétegek számára is lehetővé teszi az egyszerűbb, olcsóbb iparcikkek, ruházati termékek, stb. beszerzését. A piac fenntartása és bővítése hozzásegíti a kereskedőket tevékenységük folytatásához, egélhetési jövedelmet biztosít számukra. Közösségi funkciókat erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A Fehér Ló Közösségi Ház kulcsszerepet tölt be a város életében közösségi célt szolgáló intézményként. A ház a mosoni társadalmi élet központja, hatása az egész városra és vonzáskörzetére is kisugárzik, a programokon sokan részt vesznek más városrészekből és a környező térségből is. Jelenleg közel 55 ezer látogatót vonz a legkülönfélébb programokkal, éves szinten 61 csoport működik, több tucat kiállítás és program megrendezésére került sor. Ennek az igénynek a kielégítésére a jelenlegi kapacitások nem elégségesek, bizonyos rendezvények, programok kinőtték a jelenlegi közösségi tereket. A fejlesztés során a meglévő épületen belül kerül sor a helyiségek, belső terek átalakítására, bővítésére felújítására. A felújítás során megtörténik a teljes épület akadálymentesítése. A pince ahol klubhelyiség kialakítására kerül sor akadálymentesen megközelíthetővé válik kívülről (lépcsőlift segítségével), és belül is akadálymentesen használhatóvá válik (mosdók, közlekedők akadálymentesítése). Az emelet külső lift segítségével válik akadálymentessé. 108

109 A közszféra funkcióit erősítő projekt a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációja keretében A önkormányzati funkciót szolgáló épületrész rehabilitációját indokolja az utóbbi időben megnövekedett az ügyfélforgalom, valamint az itt megrendezésre kerülő ülések, fogadónapok száma. Rendszeresen itt ülésezik a képviselő testület mosoni képviselőcsoportja, a városrész érdekeit képviselő civil szervezet, a Mosoni Polgári Kör; a német és a cigány kisebbségi önkormányzat. A növekvő társadalmi igények kielégítése érdekében komplex felújításra kerül, és akadálymentesen megközelíthetővé válik az épület keleti oldalán elhelyezkedő földszinti helyiségcsoport. A rehabilitáció után az önkormányzat ügyfélszolgálati időben egy állandó önkormányzati információs pontot fog itt működtetni, amellyel közelebb viszi a hivatal szolgáltatásait a mosoni polgárokhoz Környezeti hatások A Kápolna téri piac rehabilitációja és bővítése hozzájárul az épített környezet minőségének javításához, a környezetszennyezés csökkentése és a városkép kedvezőbbé tétele által. (A környezet terhelése elsősorban a jó funkcionális kialakítás és a racionális elrendezés következtében csökken.) Az Erzsébet téri közterület megújul, a mosoni városközpont valóságos ékkövévé válik, a lakossági élet fórumává. Felújítása közvetlenül is nagy változást jelent az épített környezet állapotában, de még ennél is jelentősebb az a felértékelő hatás, amit a környező ingatlanokra gyakorolni fog. A tér felújítását követően minden bizonnyal rövid időn belül meg fognak újulni a teret határoló épületek is, és ez a tovagyűrűző hatás már a mosoni belváros nagy részét érintheti. Hasonlóan lehet megítélni a Fehér Ló Közösségi Ház rehabilitációját is. A megújult középület területet felértékelő hatása magával hozza a szomszédos épületek felújítását is. A projekt hangsúlyt fektet a környezettudatos épület-, és közterületrehabilitáció megvalósítására, amennyiben figyelembe veszi az energiatakarékosság szempontjait: a felújított közterületeken (Kápolna tér, Erzsébet tér) energiatakarékos közvilágítás létesül, a felújított Fehér Ló Közösségi Házban általános gépészeti korszerűsítés történik, amely hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. 109

110 4.10. Kockázatok elemzése Kockázat megnevezése A pályázattal kapcsolatos döntés elhúzódik, az inflációs hatás rontja a költségvetés realitását A közbeszerzésre pénzügyi kerethez képest magasabb ajánlatok érkeznek Az építőiparban egyszerre jelentkező ajánlatkérések az ÚMFT párhuzamosan futó intézkedései miatt árfelhajtó hatást gerjesztenek Projekt menedzsment működése az új as eljárásrend gyerekbetegségei Valószínűség (1-7)* Hatás (1-7)* A kockázat kezelésének módja Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik A megalapozott (engedélyes tervekkel, árazott költségbecsléssel és tartalékkal számolt) költségvetés készült. A második fordulóban a pályázó Az összes építési tevékenység rövid idő alatt tudja teljesíteni a mérföldköveket, A befogadást követően megkezdődik a feltételes közbeszerzés A közbeszerzési dokumentációt kiviteli tervek birtokában készítjük elő, a részletes Az összes építési tevékenység paraméterek megadásakor puritán szemléletet alkalmazunk A jól előkészített pályázat eredményeként gyors szerződés-kötésre kerül sor, ezzel párhuzamosan indított feltételes közbeszerzés lehetővé teszi a kivitelezés mielőbbi kezdését. Felkészült szakértőket vonunk be a menedzsmentbe, szorosa tartjuk a Az összes tevékenység kapcsolatot a közreműködő szervezettel 110

111 5. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 5.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A MOVINNOV KFT A MOVINNOV KFT-t július 1. napjával alapította Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, 1 Millió Forintos törzstőkével. A cég 3 fővel kezdte meg működését, a korábban a Hivatalban működő Vagyonkezelési Osztály személyzetével. Az Önkormányzat márciusában önkormányzati ingatlanok apportálásával eft összegű törzstőke emelést hajtott végre. A KFT jegyzett tőkéje a mai napig ennek megfelelően eft. Jelenlegi vagyona több, mint 450 Millió Ft. Tevékenysége kezdetben ingatlanfejlesztési, értékesítési, hasznosítási feladatokból állt. Fő feladata a vagyon gyarapítása volt március 1-től ez a tevékenység bővült az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek kezelési, beruházási feladatainak ellátásával januárjától az Önkormányzattól un. koordinált városfejlesztési tevékenység megindítására kapott megbízást. Ez azt jelenti, hogy a rendezési tervben meghatározott komplex városfejlesztési feladatokat készít elő, illetve valósít meg az Önkormányzat nevében, képviseletében eljárva. A feladatok bővülésével létszáma is emelkedett. Ma 7 fő alkalmazottal működik a cég, és e mellett megbízásos jogviszonyban végezteti a könyvelési és jogi tevékenység ellátását. Az elmúlt években végzett feladatai közül legjelentősebbek az alábbiak voltak: - Frankel Leó úti üzletsor építése - Futura (volt gabonaraktár) épületének megvásárlása, majd felújítása - Penny Market és Spar Áruház ingatlanainak értékesítése - Kötélgyártó úti üzletház építése - Fő út 22. sz. alatti épület bővítése - Királyhidai út melletti területek értékesítése - Ipari Park cím elnyerése - Gyöngyös lakótelep kialakítása - volt Kossuth Mozi ingatlanának hasznosítása - TESCO telek hasznosítása - Városkapu tér 9. sz. alatti műemléképület újjáépítése - 7 lakásos lakóépület kulcsrakész megvalósítása - Vágóhíd u. lakóterület kialakítása - MoWinPark kialakítása Önkormányzati megbízás alapján végzett feladatok: - Enge János úti lakóterület kialakítása (30 építési telek) - Kálnoki úti lakóterület kialakítása (55 építési telek) - Fehér Ló Közösségi Ház beruházásának megvalósítása - Szili Pál utcai lakóterület kialakítása (16 építési telek) - Fiatalok Otthona megvalósítása (29 lakás) - MOFÉM lakás beruházás megvalósítása - Önkormányzati lakóépületek felújítása - Lajta lakókert kialakítása (154 építési telek) - Magtár utca 7 lakótelek kialakítása és értékesítése 111

112 - Sport és Rendezvénycsarnok megvalósításának teljes körű előkészítése - MoWinpark kialakítása Saját fejlesztései közül az elmúlt évben a legjelentősebb a Városkapu tér 9. sz. alatti ingatlan beruházásának megvalósítása volt közel 200 millió Ft összegben. Ennek során újjáépítettek egy 400 m 2 hasznos alapterületű XIX. századi műemlék épületet a város egyik legfrekventáltabb részén, melyet bérbeadás útján hasznosítottak. Az ingatlan hátsó részén emelt igényszintű 7 lakásos társasházat építettek, és kulcsrakész állapotban a lakásokat értékesítettek. Városkapu tér 9. az ingatlan beruházás előtt. Városkapu tér 9. az ingatlan beruházás után Következő feladatuk a mosoni városrészben egy 2 hektáros saját tulajdonú terület feltárása, közművesítése, majd részben lakó, részben szolgáltató funkciókra történő értékesítése, hasznosítása. A koordinált városfejlesztési tevékenység keretében ben kialakították a Lajta lakókertet. A megvalósítás februárjában a területre vonatkozó Részletes Rendezési Terv készítésével indult. A Rendezési Terv koncepciójának kialakítását követően már megkezdődtek a közművek tervezési munkái, illetve ezzel párhuzamosan mivel a terület nagyobb része magántulajdonban volt a telekvásárlások. A Képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a terület beépítési feltételeit rögzítő rendezési tervet. A kivitelezési munkák az engedélyeztetést és a kivitelezők kiválasztását követően augusztus végén indultak a földmunkákkal, illetve a vízi közművek építésével év végére elkészült az ivóvíz hálózat, a szennyvíz csatorna hálózat, a gyűjtőút nyomvonalán a csapadékvíz csatorna hálózat, a földgázhálózat, az elektromos energia 112

113 hálózat, szilárd burkolatot kapott a Pacsirta utca és megtörtént a hídszerkezet kivitelezése is ben készült el a közvilágítás hálózat, a telefon és kábeltévé hálózat, valamint szilárd burkolatú utat kapott a gyűjtőút a Terv utcáig, körforgalmi csomópont létesült a gyűjtőút és a Pacsirta utca csomópontjánál. Néhány adat a kivitelezésről: Ivóvíz vezeték, bekötő vezetékekkel együtt: 3360 fm Szennyvízvezeték bekötő vezetékekkel: 3400 fm Csapadékvíz csatorna 1 db átemelővel: 331 fm Földgázvezeték bekötő vezetékekkel: 3830 fm Villamos energia ellátás: 10 kv-os kábel: 1200 fm 0,4 kv-os kábel: 3300 fm 1000 kva MAGNUM típ. trafó: 1 db 630 kva SENIOR típ. trafó: 1 db Közvilágítási földkábel: 3500 fm Energia takarékos lámpatest kandeláberrel: 88 db Kavicsozott felületű utak összesen: 3956 fm Szilárd burkolatú utak összesen: 1215 fm Fotók a területről: A Lajta lakókert Az elkészült nagyteherbírású híd 113

114 A terület kialakítása során alapvető szempont volt, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő közművesítettségi szintű lakótelkek jöjjenek létre és minden közművezeték a föld alatt legyen elhelyezve. A terület feltárása érdekében a Malomági Lajtán egy nagyteherbírású hidat kellett építeni, melyen keresztül a Kállai utcán és a Terv utcán a terület kapcsolódni tud a város közlekedési hálózatához. A beruházás során összesen 154 lakótelek alakult ki. Ezen belül igyekeztek megfelelő kínálatot teremteni különböző építési módoknak, így vannak m 2 közötti zártsorú beépítésre alkalmas sorházas telkek, 700 m 2 körüli családi ház építésére alkalmas telkek, illetve társasházak létesítésére is van lehetőség. A rendezési tervi előírások értelmében a terület ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató létesítmények elhelyezésére a gyűjtőút melletti ingatlanok kerültek kijelölésre. A Lajta lakókert elnevezés is utal arra, és a szabályozás is arra ösztönöz, hogy egy csendes, nyugodt, zöldövezeti lakóterület alakuljon ki ebben a szép természeti környezetben, melyet a Lajta két ága határol. A kivitelezési munkák április 30-ig a területen befejeződtek, és a telkek nagy részének birtokba adása is megtörtént. Minden várakozást felül múlva a telkek több, mint 90 %-a ekkorra már értékesítésre került év végére megtörtént a közterületek fásítása, a zöldfelületek kertészeti kialakítása, és a telkek teljes körű értékesítése. A városfejlesztési tevékenység keretében ben teljes körűen előkészítették a Mosonmagyaróvári Sport és Rendezvénycsarnok beruházását a város egyik legszebb részén a Mosoni-Duna partján fekvő 8 hektáros területen. Tanulmánytervet követően elkészíttették a terület szabályozási tervét, majd az 5000 m 2 alapterületű létesítmény engedélyezési és kiviteli terveit. A megvalósítást állami támogatás igénybevételével, a Kormány döntésének megfelelően PPP konstrukcióban tervezik. A közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van ben ingatlanokat vásároltak az önkormányzat számára a mosoni belvárosban annak érdekében, hogy a terület rehabilitációja megindulhasson ben elkészíttették a rehabilitáció akciótervét, amely a ROP pályázat alapja lehet Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása Az akcióterületi terv megvalósításáért az 5.1. pontban bemutatott MOVINNOV Kft. a felelős. A Társaság rendszeresen beszámol tevékenységéről a tulajdonos Mosonmagyaróvári Önkormányzatnak, ezeket a beszámolókat második félévétől a projekt lezárásáig rendszeressé kell tenni, féléves gyakorisággal. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítását a felállításra kerülő Városfejlesztési Monitoring Bizottság ellenőrzi. E bizottság feladatát a projekt lezárásáig ki kell bővíteni az akcióterületi terv megvalósításának ellenőrzésével. A Városfejlesztési Monitoring Bizottság tagjai: a városfejlesztésért felelő önkormányzati főtanácsa (a Bizottság elnöke), az érintett önkormányzati bizottságok vezetői, 114

115 a Polgármesteri Hivatal érintett irodavezetői, a városi főépítész, a városfejlesztő társaság (MOVINNOV) vezetője (a Bizottság titkára). Az akcióterületi terv megvalósítása során a városfejlesztő társaság folyamatosan kapcsolatot tart a lakossággal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel. A városfejlesztési akció állásáról az érdeklődők folyamatosan információhoz juthatnak a MOVINNOV Kft. honlapjáról. Mosonmagyaróváron jelenleg számos civil szervezet működik. Ezek közül az akcióterületi terv megvalósításában különösen érdekeltek az alábbiak Egyesület a Városközpontért Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület Civil Fórum Mosonmagyaróvárért Egyesület Mosoni Party Mosoni Szent Cecília Kórus Mosoni Nyugdíjasklub Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete (LABE) Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) Mosonmagyaróvári Hunyadi Ifjúsági Tömörülés (MOHIT) Mosoni Német Származásúak Egyesülete Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Mosonmagyaróvár Kultúrájáért Közalapítvány Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítvány Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért Közalapítvány Mosonmagyaróvár Múzeum Alapítvány Az akcióterületi terv megvalósításának előrehaladásáról évente lakossági fórumon tart beszámolót a fejlesztő társaság, melyre az érintett civil szervezeteket is meg kell hívni. Az első ilyen fórumot március 10-én tartották, melyen a készülő IVS került bemutatásra Üzemeltetés, működtetés Piac felújítása Az önkormányzat tulajdonában álló felújított piactér üzemeltetése az önkormányzat tulajdonában lévő Városüzemeltető Kft. feladata. A pavilonsor korszerűsítése és bővítése eredményeként nagyobb forgalom, több bevétel keletkezik, ami hozzájárul a fenntartási költségekhez, a bérleti díjból származó bevételek mellett. Közösségi ház A közösségi ház a város életének vérkeringésébe tartozik gazdag program kínálattal, rendezvények megtartásával integráns részét képezi a kisváros kulturális és társadalmi életének, mely új funkciókkal gazdagodik jelen projekt eredményeként. Önkormányzati intézményként a város költségvetése biztosítja az üzemeltetéshez szükséges fedezetet. Az energiatakarékos rekonstrukciónak köszönhetően a jövőben a források költséghatékonyabb felhasználására nyílik mód, ami szintén elősegíti a költséghatékony fenntartást. 115

116 Erzsébet tér és Kápolna tér rendezése A projekt önkormányzati beruházásként valósul meg, melynek fenntartását, működtetését a városfejlesztő társaság irányítja. A közterületi park rekonstrukciója eredményeként a környező üzletek forgalma, bevétele növekszik, ami az önkormányzat számára is bevétel növekedést eredményez, így hozzájárul a park fenntartási költségeinek fedezetéhez. A projekt elem részét képező közterület és zöldterület rekonstrukciók karbantartási munkálatait a Városüzemeltető Kft. társaság saját kapacitással gazdaságosan el tudja látni, ahol lehet közmunka program keretében. Így a projekt nyomán egyúttal munka lehetőséget is biztosítunk, ahol különös figyelmet fordítunk esélyegyenlőségi szempontokra. A közszféra fejlesztése nyomán jelentkező magánszféra fejlesztési lehetőségeit részletesen ld. az IVS-ben. Önkormányzati ügyfélszolgálati tér megújítása Az önkormányzati ügyfélszolgálati feladatokat ellátó épületrész üzemeltetése, karbantartása az önkormányzat feladata. A korszerűsítés révén a jövőben költséghatékonyabb módon, az önkormányzat költségvetését kevésbé terhelve kerül sor az üzemeltetésre 116

117 6. PÉNZÜGYI TERV 6.1. Teljes akcióterületi terv pénzügyi terve Az akció várható ráfordításainak meghatározása A területszerzés várható költségének becslése Feltétlenül megvásárolandó területek Az ingatlanszerzés költségeit a helyi ingatlanpiaci adatok figyelembevételével az alábbiak szerint becsüljük: 1. jelű célterületen megvásárolandó telekterület nagysága: 600 m 2 ingatlan becsült ára: ,- Ft/m 2 becsült érték: eft 2. jelű célterületen megvásárolandó telekterület nagysága: 5621 m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 628 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft 3. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: 930 m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 439 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = Ft 4. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: 940 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 becsült érték: eft 5. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: 1410 m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 153 m 2 ingatlan becsült ára: 7.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft A célterületeken kívül megvásárolandó terület nagysága: 4893 m 2 117

118 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 614 m 2 ingatlan becsült ára: 7.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft Összességében tehát az akcióterületen a feltétlenül megvásárolandó területek becsült értéke: eft. További, megvásárlásra javasolt területek: A pontban részletezett önkormányzati ingatlanvásárlás költségeit a helyi ingatlanpiaci adatok figyelembevételével az alábbiak szerint becsüljük: 1. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 3089 m 2 ingatlan becsült ára: ,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft 2. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 3526 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft 3. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 2158 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft 4. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: 8598 m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 828 m 2 ingatlan becsült ára: 8.000,- Ft/m 2 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft 5. jelű célterületen megvásárolandó terület nagysága: 6862 m 2 megvásárolandó (bontásra kerülő) épület: 50 m 2 ingatlan becsült ára: 7.000,- Ft/m 2 118

119 épület becsült ára: ,- Ft/ m 2 becsült érték: = eft Összességében tehát az akcióterületen a továbbértékesítés céljára megvásárolandó területek becsült értéke: eft. Területelőkészítési (bontási) költségek A kialakítandó közterületeken, valamint a fejlesztő társaság által értékesítendő építési telkeken lévő épületek lebontása szükséges. (Az önerőből történő telkenkénti átépítések esetén a meglévő épületek esetleges elbontása természetesen a beruházót terheli.) A fejlesztési akció megvalósítása érdekében szükséges épületbontásokat a 2. számú melléklet részletezi. Az épületbontási költségeket átlagos áron 6.000,- Ft /m 2 + ÁFA (bruttó 7.500,- Ft/m 2 ) értékkel számoltuk. Összességében az akcióterületen az épületbontás becsült költsége: Bontandó alapterület Bruttó bontási költség az 1. jelű célterületen 3089 m eft a 2. jelű célterületen 4154 m eft a 3. jelű célterületen 2597 m eft a 4. jelű célterületen 828 m eft az 5. jelű célterületen 203 m eft a célterületen kívül 614 m eft összesen: m eft Lakáspótlási költségek A fejlesztési akciót terheli azon lakások pótlásának költsége is, amelyeket a program megvalósítása érdekében le kell bontani. (A megvásárlásra kerülő magántulajdonú ingatlanok esetében ilyen költséggel természetesen nem kell számolni, hiszen az ingatlan vételárából a lakáspótlás megoldása a tulajdonost terheli.) A fejlesztési akció megvalósítása során az alábbi lakáspótlási költségekkel kell számolni. 1. jelű célterületen 3252 hrsz-ú ingatlan (Mosonvár u. 5.) funkcióváltásához 5 db lakás kiváltása: 5 x 8,0 millió Ft = 40,0 millió Ft 3. jelű célterületen 2328 hrsz-ú ingatlan hátsó részének beépítéséhez 3 db lakás kiváltása: 3 x 7,0 millió Ft = 21,0 millió Ft 2361 hrsz-ú ingatlan hátsó részének átépítéséhez 1 db lakás kiváltása: 1 x 7,0 millió Ft = 7,0 millió Ft A Királydomb utcai épületek bontásával (skanzen) nem számoltunk, azok átépítését vettük figyelembe. 119

120 2368 hrsz-ú ingatlan átépítéséhez 3 db lakás kiváltása: 3 x 6,0 millió Ft = 18,0 millió Ft Az akcióterületen tehát összesen 12 db lakás pótlásáról kell gondoskodni, melynek költsége 86,0 millió Ft. Közlekedési és közterületfejlesztési költségek B változat (A máriakálnoki fürdő megvalósulása nélkül) 1. sz. célterület A célterületen megvalósítandó közlekedési és közműfejlesztésekre készült engedélyezési terv (Comfort Kft ) részletes költségbecslést tartalmaz, melynek összesítő adatai: Útépítés eft Közterület-rendezés I. térburkolatok eft II. zöldfelület kialakítás eft III. köztéri felszerelések eft Összesen: eft Az engedélyezési tervben foglaltakon túlmenően a célterületen új közterületek kialakítására is sor kerül (egy későbbi ütemben), melyek költsége: Feladat Méret Költség (eft) Hajós utca Egres utca kapcsolatának kiépítése út (aszfalt) járda (aszfalt) 6x100 = 600 m 2 3x100 = 300 m eft eft Egres utca Vegyes használatú felület (térkő) Csak gyalogos térkő 8x100 = 800 m 2 8x30 = 240 m eft eft Összesen: eft Az 1. számú célterületen megvalósítandó közlekedési és közműfejlesztések tehát összesítve: Meglévő közterületek átépítése: Új közterületek kialakítása: Összesen: ÁFA eft eft eft eft 1. számú célterület összesen: eft Ez a feladat nem képezi részét a márciusában készült pályázati anyagnak. 120

121 2. sz. célterület Feladat Tömbfeltáró út (aszfalt) Járda (aszfalt) Átkötő út (aszfalt) (Radnóti u. és a tömbfeltáró út között) járda (aszfalt) Méret 480x6 = 2880 m 2 480x3 = 1440 m 2 35x6 = 210 m 2 35x3 = 105 m 2 Költség (eft) eft eft eft 630 eft Radnóti utca Csak gyalogos felület (térkő) vegyes felület (térkő) 375x10,5 = 3938 m eft 35x11,5 = 402,5 m eft Parkolófelület térkőből 750 m eft Soproni út Szent István Hajós utca közötti szakasz átépítése vegyes használatú felületté (térkő) 175x12 = 2100 m eft Összesen: 3. sz. célterület eft +Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft Feladat Méret Költség (eft) Óvoda köz átépítése vegyes használatú felületté a Petőfi Sándor utcáig (térkő) Vilmosrév utcától tömbbelsőbe vezető út kiépítése vegyes használatú felületté (térkő) 195x6 = 1170 m 2 50x10 = 500 m eft eft Rábi köz kiépítése vegyes használatú felületté (térkő) Összesen: 103x11,90 = 1226 m eft eft +Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft 121

122 4. sz. célterület Feladat Méret Költség (eft) Enge utca (Magtár u.-vilmosrév u.) Útburkolat (aszfalt) Járda (aszfalt) 415x6 = 2490 m 2 415x3 = 1245 m eft eft Gyalogos tér kiépítése (térkő burkolattal) Parkoló kiépítése (térkő burkolattal) Összesen: 5. sz. célterület 4400 m eft 665 m eft eft +Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft Feladat Méret Költség (eft) Aranyossziget utca meghosszabbítása Vegyes használatú felület (térkő) gyalogosfelület (térkő) 150x8 = 1200 m eft 66x4 = 264 m eft Kertész utca vegyes használatú felület (térkő) 210x8 = 1680 m eft Vadvirág utca vegyes használatú felület (térkő) 225x8 = 1800 m eft Vágóhíd utca Útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) Új utca a Vágóhíd utcával párhuzamosan Útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 285x6 = 1710 m 2 285x3 = 855 m 2 330x6 = 1980 m 2 330x3 = 990 m eft eft eft eft Nárcisz utca vegyes használatú felület (térkő) 192x8 = 1536 m eft Összesen: eft +Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft A Vadvirág utca Nárcisz utca között nyitott új utca kiépítésének költségével nem számoltunk, mivel az magántulajdonban maradó területen teremt építési lehetőséget a tulajdonos számára. 122

123 Célterületeken kívüli fejlesztések Feladat Méret Költség (eft) Zsák utca meghosszabbítása az Ostermayer utcáig és a Család sorig Vegyes használatú felület (térkő) Gyalogos felület (térkő) 277x7,8+135x7,2=3132,6 m 2 51x4+111x4 = 648 m eft eft Gyep utca (Vásártér) kiépítése gyalogosfelület (térkő) zöldfelület 156x8 = 1248 m eft = 1705 m eft Viola utca burkolása útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 365x6 = 3810 m 2 365x3 = 1905 m eft eft Wesselényi utca burkolása vegyes használatú felület (térkő) 120x14 = 1680 m eft Család sor burkolása (Viola és Munkácsy utcák között) Útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 216x6 = 1296 m 2 216x3 = 648 m eft eft Táncsics utca (Fuvaros és Töltés utcák között) vegyes használatú felület (térkő) 160x10,6+30x6,7 = 1897 m eft Háromsarok köz burkolása vegyes használatú felület (térkő) 65x9,5 = 617,5 m eft Kis utca burkolása útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 260x6 = 1560 m 2 260x3 = 780 m eft eft Szedres köz burkolása vegyes használatú felület (térkő) 97x5 = 485 m eft Felsőötház utca burkolása útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 323x6 = 1938 m 2 323x3 = 969 m eft eft Alsóötház utca burkolása vegyes használatú felület (térkő) 200x10,3 = 2060 m eft Tó utca burkolása vegyes használatú felület (térkő) 255x6,8 = 1734 m eft 123

124 Molnár utca burkolása vegyes használatú felület (térkő) 315x7 = 2205 m eft Malom utca továbbépítése és burkolása vegyes használatú felület (térkő) 155x6 = 930 m eft Partos utca burkolása útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 652x6 = 3912 m 2 652x3 = 1956 m eft eft Kerékpárút és járda kiépítése a Fazekas utca és a Rév utca között (aszfalt burkolattal) 240x4 = 960 m eft Új lakóutca kiépítése a Szent István király út és a Partos utca között útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) 140x6 = 840 m 2 140x3 = 420 m eft eft Szent István király út forgalomcsillapításának kiépítése útburkolat építés terelőszigetek építése és növénytelepítés 510 m m eft eft Összesen: eft +Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft Közlekedési és közterületrendezési költségek összesen ( B változat): 1. célterület eft 2. célterület eft 3. célterület eft 4. célterület eft 5. célterület eft Célterületen kívüli fejlesztések: eft Összesen eft 124

125 A változat (A máriakálnoki fürdő megvalósulása esetén) A célterületeken ugyanazok a fejlesztések javasoltak, mint az előző esetben. Eltérések (célterületeken kívül): Kerékpárút helyett útkapcsolat kiépítése a Fazekas utca és a Rév utca között (aszfalt) járda (aszfalt) Összesen: 240x6 = 1440 m eft 240x3= 720 m eft eft Partos utca Rudolf liget felőli szakaszának kiépítése útburkolat (aszfalt) járda (aszfalt) Összesen: 246x6 = 1476 m 2 246x3 = 738 m eft eft eft Célterületen kívüli fejlesztések összesen: eft eft eft eft eft + Tervezési díj (3,5%) eft + ÁFA (25%) eft Összesen eft Közlekedési és közterületrendezési költségek összesen ( A változat): 1. célterülen eft 2. célterület eft 3. célterület eft 4. célterület eft 5. célterület eft Célterületen kívüli fejlesztések: eft Összesen eft A költségbecsléshez alkalmazott fajlagos árak: Útburkolat építése aszfaltból: Ft/m 2 Aszfaltszőnyegezés Ft/m 2 Útburkolat építése térkőből: Ft/m 2 Vegyes használatú felület építése térkőből: Ft/m 2 Parkoló burkolat ép. térkőből: Ft/m 2 Gyalogjárda építése térkőből: Ft/m 2 Gyalogjárda építése aszfaltból: Ft/m 2 Kerékpárút építése aszfaltból: Ft/m 2 Zöldfelület kialakítása: Ft/m 2 125

126 A fenti árak ÁFA nélkül, évi árszinten értendők. (A vegyes használatú burkolatok költségeit mindig faltól-falig számoltuk térkő lerakással, vagy zöld terület telepítésével, a hagyományos útkialakítás esetén 6 m széles burkolatot és kétoldali, 1,5-1,5 m széles gyalogjárdát terveztünk, a kétoldali zöldsávot nem költségeltük, mert a legtöbb utcában már kialakult.) Közműépítési költségek 1. számú célterület A célterületen megvalósítandó közműfejlesztésekre készült az engedélyezési terv (Comfort Kft ) részletes költségbecslést tartalmaz, melynek összesítő adatai: Vízellátás eft Csatornaépítés eft Gázellátás 200 eft Távközlési hálózat eft Kábeltelevízió hálózat eft Villamos hálózat Összesen: ÁFA eft eft 1. számú célterület összesen: eft A 2-5. számú célterületekre engedélyezési terv hiányában a költségbecslés a közmű vezeték 1fm-re vetített átlagos költségével számol. Ez a költség tartalmazza a műtárgyak,. aknák és közvilágítási lámpatestek költségét. A tételesen számított költségen túl, az előre nem becsülhető költségekre a teljes összeg 10%-ában lett meghatározva. A beruházási összeg 3,5%-a tervezési, a 0,4%-a engedélyezési költségként szerepel. Költségbecslés eft 2. sz. célterület NA100 KM vízvezeték 506fm x 15eFt/fm D20KG szennyvízcsatorna 918fm x 28eFt/fm D30KG csapadékcsatorna 480fm x 35eFt/fm D63KG földgázvezeték 461fm x 10eFt/fm Transzformátor 1db x eFt/db Közvilágítási kábel lámpatestekkel 449fm x 20eFt/fm Távközlés 480fm x 8 eft/fm Közmű fedlapok szintbehelyezése 410fm x 4eFt/fm Egyéb költség Tervezés, engedélyezés Összesen ÁFA sz. célterület összesen Megjegyzendő, hogy a közműfejlesztés tartalmazza a Szent István király u. Mosoni Duna közötti (tehát a célterületen kívüli) csatornaépítés költségeit is eft értékben. 126

127 3.sz. célterület NA100 KM vízvezeték 64fm x 15eFt/fm 960 D20KG szennyvízcsatorna 44fm x 28eFt/fm D30KG csapadékcsatorna 129fm x 35eFt/fm D32KG gázvezeték 259fm x 8eFt/fm Transzformátor 1db x eFt/db Közvilágítási kábel lámpatestekkel 203fm x 20eFt/fm Távközlés 195fm x 8 eft/fm Egyéb költség Tervezés, engedélyezés 976 Összesen ÁFA sz. célterület összesen sz. célterület NA100 KM vízvezeték 251fm x 15eFt/fm D20KG szennyvízcsatorna 229fm x 28eFt/fm D30KG csapadékcsatorna 266fm x 35eFt/fm D63KG gázvezeték 239fm x 10eFt/fm Transzformátor 1db x eFt/db Közvilágítási kábel lámpatestekkel 407fm x 20eFt/fm Távközlés 240fm x 8 eft/fm Közmű fedlapok szintbehelyezése 300fm x 4eFt/fm Egyéb költség Tervezés, engedélyezés Összesen ÁFA sz. célterület összesen sz. célterület NA100 KM vízvezeték 608fm x 15eFt/fm D20KG szennyvízcsatorna 714fm x 28eFt/fm D30KG csapadékcsatorna 796fm x 35eFt/fm D63KG gázvezeték 321fm x 10eFt/fm D32KG gázvezeték 76fm x 8eFt/fm 608 Transzformátor 1 db x e Ft/db Közvilágítási kábel lámpatestekkel 1 138fm x 20eFt/fm Távközlés 281fm x 8eFt/fm Közmű fedlapok szintbehelyezése 550fm x 4 eft/fm Egyéb költség Tervezés, engedélyezés Összesen ÁFA sz. célterület összesen Célterületek összesen

128 Célterületeken kívüli területek NA100 KM vízvezeték 1 460fm x 15eFt/fm D30KG csapadékcsatorna 236fm x 35eFt/fm Közmű fedlapok szintbehelyezése 2 eft/fm Wesselényi u. 120fm 240eFt Viola u. 365fm 730eFt Vásártér u. 155fm 310eFt Táncsics u. 150fm 300eFt Egres u. 120fm 240eFt (Egres u.170fm az 1.sz. célterületben) Kis u =325fm 650eFt Fatelep u. 300fm 600eFt Felsőötház u. 325fm 650eFt Alsóötház u. 220fm 440eFt Tó u. 255fm 510eFt Molnár u. 315fm 630eFt Malom u. 155fm 310eFt Partos u. 350fm 700eFt (Partos u. 500fm az 5.sz. célterületben) Összesen: Egyéb költség Tervezés, engedélyezés Összesen ÁFA Célterületen kívül összesen A fejlesztési akció irányítása A fejlesztési akció irányításának költségei tartalmazzák egyrészt az akciót lebonyolító fejlesztő társaság (MOVINNOV Kft.) díjazását, továbbá a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával és a tendereztetéssel összefüggő költségeket. Ezeket az összes költség 3,5 %- ában, valamint az ingatlanértékesítésből származó bevételek 3,5 %-ában határoztuk meg. Ennek az a logikája, hogy a fejlesztő társaság az ingatlanértékesítés eredményében is érdekelt legyen, azokat a fejlesztési akció szempontjából a lehető legjobban bonyolítsa le. A fejlesztési akció irányítására beállított összeg a fejlesztő társaság díjazását több évre biztosítani tudja Az akció megvalósításához szükséges források meghatározása Az akcióterületből kiaknázható források Egy városfejlesztési akció általában a területén található ingatlanok felértékelődését hozza magával. Ezért, ha az adott területen önkormányzati tulajdonú ingatlanok találhatók, azok A Szent István király u. Mosoni Duna közötti csatornaépítés öltségeit az 1. jelű célterület tartalmazza. 128

129 értékesíthetők és a befolyó vételár visszaforgatható a fejlesztési akcióba. Ezek a bevételek a fejlesztési akció közvetlen forrását jelentik. Természetesen vannak az ingatlanérték növekedésének az akció szempontjából nem számszerűsíthető további pozitív hatásai is. A terület felértékelődése vonzást gyakorol a magánvállalkozásokra, így számítani lehet lakások, irodák megvalósítására. Hosszabb távon ez az Önkormányzat adóbevételeit jelentősen növeli. Nem elhanyagolható a városközpont felértékelődésének tovagyűrűző, az egész városra kiterjedő hatása, ami elsősorban az imázs javulásával hozható összefüggésbe. Ma már például a multinacionális cégek telephely-választásánál az egyik döntő szempont a település által nyújtott szolgáltatások színvonala, a település imázsa. A Mosoni belváros idegenforgalmi fejlesztése akár megvalósul Máriafürdő, akár nem nagymértékben hozzájárulhat az egész város imázsának javulásához. Máriafürdő megépítése azonban az ingatlanárakra nyilván hatással lesz, ezért az ingatlanértékesítéseknél számolt bevételeknél ezt figyelembe vettük. ( A változat: Máriafürdő megvalósul; B változat: Máriafürdő nem valósul meg.) A városfejlesztési akció közvetlen forrását az alábbi önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlan-értékesítések jelenthetik. 1. jelű célterületen kereskedelmi létesítmény az Osztermayer utca Kápolna tér Erzsébet tér Táncsics Mihály utca Fürdő utca által határolt tömbben. megépíthető összes bruttó szintterület: 6150 m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: 6150 m 2 x 80 % = 4920 m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 4920 m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft B változat: 4920 m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft idegenforgalmi létesítmény a Mosonvár utca Királydomb utca Egres utca Liliom utca által határolt tömbben. megépíthető összes bruttó szintterület: 2000 m 2 a beruházás becsült bruttó költsége: 2000 m 2 x ,- Ft/m 2 = eft az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 12 % = 60,0 millió Ft B változat: 10 % = 50,0 millió Ft idegenforgalmi létesítmény (pl. üdülőfalu), vagy lakás jellegű létesítmény (pl. idősek otthona) az Erzsébet tér Iskola utca Soproni út Királydomb utca által határolt tömbben. megépíthető összes bruttó szintterület: 6000 m 2 Valójában az építési lehetőség értékesítése történik, vagyis adott ingatlan értékét a rajta létesíthető épület nagysága és funkciója határozza meg. A 4.1. Építési program című fejezetben részletezettek alapján. 129

130 értékesíthető összes nettó szintterület: 6000 m 2 x 75 % = 4500 m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 4500 m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft B változat: 4500 m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft skanzen (speciális profilú kereskedelmi létesítmények) a Királydomb utcában. megépíthető összes szintterület: 1170 m 2 az épületek átépítésének, felújításának költsége: 1170 m 2 x ,- Ft/m 2 = 175,5 millió Ft épületek értékesítésének bevétele: A változat: 1170 m 2 x ,- Ft/m 2 = 292,5 millió Ft B változat: 1170 m 2 x ,- Ft/m 2 = 234,0 millió Ft lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) az Erzsébet tér Iskola utca Királydomb utca által határolt tömbben. megépíthető összes bruttó szintterület: 1680 m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: 1680 m 2 x 75 % = 1260 m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 1260 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft B változat: 1260 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) az Iskola utcában. megépíthető összes bruttó szintterület: 600 m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: 600 m 2 x 80 % = 480 m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 480 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft B változat: 480 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft lakás (vagy iroda, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) a Soproni út és az Egres utca összekötésével kialakuló új utca mentén. megépíthető összes bruttó szintterület: 400 m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: 400 m 2 x 80 % = 320 m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: 320 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft B változat: 320 m 2 x ,- Ft/m 2 x 12,5 % = eft Ebben az esetben nem az építési lehetőség értékesítésével számoltunk, hanem a fejlesztő társaság beruházásában megépülő, majd értékesítésre kerülő létesítményeket vettük figyelembe. 130

131 2. jelű célterületen lakásépítés a Soproni út Szent István király út József Attila utca Radnóti Miklós utca Hajós utca által határolt tömbbelsőben. megépíthető összes bruttó szintterület: m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: m 2 x 75 % = m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft B változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft 3. jelű célterületen lakásépítés a Szent István király út Petőfi Sándor utca Aranyossziget utca Vilmosrév utca által határolt tömbbelsőben. megépíthető összes bruttó szintterület: m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: m 2 x 75 % = m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft B változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft 4. jelű célterületen lakásépítés a Szent István király út Vilmosrév utca Magtár utca Aranyossziget utca által határolt tömbbelsőben. megépíthető összes bruttó szintterület: m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: m 2 x 75 % = m 2 az értékesíthető építési lehetőség: A változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft B változat: m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft 5. jelű célterületen lakásépítés (amennyiben Máriafürdő nem valósul meg), vagy társasüdülők, panziók (amennyiben Máriafürdő megvalósul) a Rév utca Vágóhíd utca Partos utca Aranyossziget utca által határolt tömb beépítetlen részén. megépíthető összes bruttó szintterület: m 2 értékesíthető összes nettó szintterület: m 2 x 80 % = m 2 az értékesíthető építési lehetőség: - A változat (társasüdülő/panzió): A megépíthető összes szintterület m 2 -re növekedhet, a megengedhető építménymagasság 7,5-re történő, indokolt megemelésével. 131

132 9.600 m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft - B változat (lakásépítés): m 2 x ,- Ft/m 2 x 10 % = eft Pályázattal elnyerhető külső források Az Európai Unióban történő belépésünket követően a pályázat útján elnyerhető külső források köre nagymértékben kibővült. A jövőben az önkormányzatok sikerességének egyik meghatározója lesz, hogy milyen eredményességgel (hatékonysággal) tudnak majd pályázatokat benyújtani és azokon jól szerepelni. A pályázatok elkészítéséhez speciális szaktudás kell, továbbá költségek is felmerülnek ezzel kapcsolatban. (Ezeket a költségeket az A fejlesztési akció irányítása című pont tartalmazza.) A mosoni belváros rehabilitációjával jelenleg pályázni lehet a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP /A kódszámú Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázatán. Önkormányzati pénzügyi részvétel A fejlesztési akció gazdája az Önkormányzat, így az akció költségeit is neki kell vállalnia. Ezeket a költségeket csökkentheti az előző pontokban tárgyalt források bevonása. Esetünkben az akcióterületből kiaknázható források jelentősek, a pályázattal elnyerhető külső források köre pedig az Európai Unióba történt belépésünket követően az ország valamennyi önkormányzata számára nyitott. Mindez jó alapot jelenthet a tervezett fejlesztés megvalósításához. A pénzügyi mérlegben ugyanakkor a pályázattal elnyerhető külső forrásokat nem szerepeltettük, mert ezek nehezen számszerűsíthetők. A bemutatott pénzügyi mérleg tehát valójában a pesszimista forgatókönyv, a valóságban a folyamat sikeres pályázatok esetén ennél lényegesen kedvezőbben is alakulhat. Bankhitelek, kötvénykibocsátás Amennyiben a fejlesztési akció költségeit az Önkormányzat a költségvetéséből nem tudja finanszírozni, bankhitel felvétele is megfontolható. Ebben az esetben a hitel és a kamatok visszafizetését a megnövekedett adóbevételek megkönnyíthetik. (Az előzetes pénzügyi mérlegben nem feltételezzük bankhitel felvételét.) Megfontolható a kötvénykibocsátás lehetősége is. Elképzelhető, hogy a lakosság ebben a formában közvetlenül is támogatná a városfejlesztési célkitűzések megvalósítását Globális pénzügyi mérleg A fejlesztést megvalósító szervezet (MOVINNOV Kft.) egyik első feladata lesz, hogy az akció pontos pénzügyi mérlegét kidolgozza és azt az Önkormányzat elé terjessze. Jelen pénzügyi mérleg csupán előzetes vázlatnak tekinthető, amely az akció pénzügyi feltételeinek nagyságrendjét hivatott érzékeltetni. 132

133 A globális pénzügyi mérleget két alapváltozatban dolgoztuk ki, mivel a pénzügyi eredményt alapvetően befolyásolja Máriafürdő esetleges megvalósulása. Néhány további kiegészítő javaslat feltételezésével alakult ki a harmadik, optimista változat. Az egyes célterületek és az akcióterület megvalósíthatósága a globális pénzügyi mérleg alapján az alábbiak szerint értékelhető. 1. jelű célterület A fejlesztés a nagymértékű infrastruktúrafejlesztés miatt önkormányzati (költségvetési) részvételt igényel, bár ennek mértékét az ingatlanértékesítésből befolyó bevételek jelentősen mérséklik. (Meg kell jegyezni, hogy az infrastruktúra-fejlesztési program számos, célterületen kívüli beruházást is tartalmaz, így a Szent István király u. Mosoni Duna közötti csapadékvíz-csatorna kiépítését.) Ennél a célterületnél a legnagyobb nehézséget a tőkeerős magánvállalkozások érdeklődésének felkeltése jelenti, ami természetesen lényegesen egyszerűbb feladattá válik Máriafürdő megvalósulása esetén. Meg kell jegyezni, hogy a rendezési terv előírt homlokzatmagassági paramétereinek helyenként indokolt módosításával a megvalósítás feltételei javíthatók. Továbbá a célterületen tervezett fejlesztések megvalósításához jó eséllyel lehet EU-s támogatásra is pályázni. 2. jelű célterület Az új lakóterület kialakítása (és a meglévő környezetének javítása) jelentős önkormányzati áldozatvállalást igényel, amely csak abban az esetben indokolható, amennyiben a területen a lakásépítések támogatása elhatározott önkormányzati szándék. Ebben az esetben is megfontolandó, hogy az ingatlanvásárlás újraértékesítés folyamatában a fejlesztő társaság részt vegyen-e, ne bízza ezt rá az infrastruktúra kiépítését követően teljeskörűen a magánvállalkozásokra. Ez ugyan időben jobban elhúzódó megvalósítást eredményezne, azonban javítaná a célterület pénzügyi mérlegét, és lényegesen kevesebb tőkelekötést tenne szükségessé az önkormányzat (illetve a fejlesztő társaság) részéről. 3. jelű célterület Az ingatlanértékesítésből származó bevételek itt is alatta maradnak a területszerzés költségeinek, ezért a 2. jelű célterülethez hasonlóan megfontolandó, hogy a fejlesztő társaság tevékenysége csupán az infrastruktúra kiépítésére korlátozódjék. 4. jelű célterület A fejlesztés kedvező feltételekkel megvalósítható, az önkormányzati (költségvetési) részvétel nagysága elfogadható szinten marad. 5. jelű célterület A tervezett fejlesztés megvalósítása az ingatlanértékesítésből származó bevételek nagysága ellenére jelentős terhet jelent az Önkormányzat számára, melynek oka a célterületen szükséges infrastruktúra kiépítésének magas költsége, miközben a rendezési terv indokolatlanul alacsony intenzitású beépítést enged meg a területen. A rendezési tervi elképzelés nemcsak gazdaságtalan, hanem a hazánkban elterjedt általános felfogással szemben ellentmond a fenntartható fejlődés alapelveinek is, amely szerint kerülni kell az 1,2-1,4 szintterületi mutató alatti területpazarló és energiapocsékoló beépítéseket. 133

134 Amennyiben a rendezési terv módosításával az általunk javasolt 7,5 m-es homlokzatmagasság megépítése lehetővé válik, úgy az ingatlan-értékesítésből származó bevételek lényegesen megnőhetnek, jelentősen javítva a célterület pénzügyi mérlegét: A teljes akcióterület Az előzetes globális pénzügyi mérlegből jól látható, hogy az akcióterület fejlesztését az önkormányzat viszonylag kedvező feltételek mellett tudja megvalósítani. Az összes kiadás 35,5-41,0 %-a biztosítható az akción belül keletkezett, ingatlanértékesítésből származó bevételekből! A szükséges önkormányzati részvétel nagyságát még csökkenthetik a külső, pályázati forrásokból elnyerhető támogatások, amelyek tovább növelik a fejlesztés megvalósításának esélyeit. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy nem minden az önkormányzatot terhelő költség szerepel a fejlesztési akció globális pénzügyi mérlegében. Ezeket az Önkormányzat költségvetéséből kell közvetlenül finanszírozni. Ezek közé a költségek közé tartozik például a bérlők kihelyezése, az önkormányzati tulajdonban maradó épületek felújítása, stb. Ahogyan arra az anyagban már többször is utaltunk, a fejlesztési akció az A és a B változatban foglaltakhoz képest akár kedvezőbben is alakulhat, amennyiben a következő feltételezésekkel élünk: Máriafürdő megvalósul, a célterületek szabályozási tervei az anyagban javasoltak szerint módosításra kerülnek, az alábbiak szerint: az 1. jelű célterületen a homlokzatmagasság indokolt megemelése a jelenleg előírt 4,5 m-ről 6,5, illetve 7,5 m-re összesen 7000 m 2 plusz (bruttó) szintterület megépítését teszi lehetővé, ez összesen eft plusz ingatlanértékesítésből származó bevételt eredményez; az 5. jelű célterületen a homlokzatmagasság indokolt megemelése a jelenleg előírt 4,5 m-ről 7,5 m-re, összesen 8200 m 2 plusz (bruttó) szintterület megépítését teszi lehetővé, ez összesen eft plusz ingatlanértékesítésből származó bevételt eredményez. a 2. és 3. jelű célterületeken a fejlesztő társaság csak az infrastruktúra-kiépítéshez szükséges ingatlanok megvásárlásával foglalkozik, az alábbiak szerint: az 2. jelű célterületen nem kerül megvásárlásra, majd továbbértékesítésre m 2 terület, csupán az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése történik meg, összesen eft értékben, az 3. jelű célterületen nem kerül megvásárlásra, majd továbbértékesítésre m 2 terület, csupán az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése történik meg, összesen eft értékben. legalább egy nyertes EU-pályázattal számolunk ( eft értékben), Ezeket a feltételezéseket figyelembe véve készítettük el a pénzügyi mérleg Optimista változatát. 134

135 MOSONMAGYARÓVÁR - MOSONI BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ GLOBÁLIS PÉNZÜGYI MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT - MÁRIAFÜRDŐ MEGVALÓSUL 1. jelű célterület 2. jelű célterület 3. jelű célterület 4. jelű célterület 5. jelű célterület Célterületeken kívül AKCIÓTERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK (eft) területszerzés I területszerzés II épületbontás lakáspótlás közlekedés és közterületfejlesztés közműépítés magasépítés fejlesztés irányítása (3,5 + 3,5 %) ÖSSZESEN BEVÉTELEK (eft) ingatlanértékesítés önkormányzati részvétel

136 MOSONMAGYARÓVÁR - MOSONI BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ GLOBÁLIS PÉNZÜGYI MÉRLEGE "B" VÁLTOZAT - MÁRIAFÜRDŐ NEM VALÓSUL MEG 1. jelű célterület 2. jelű célterület 3. jelű célterület 4. jelű célterület 5. jelű célterület Célterületeken kívül AKCIÓTERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK (eft) területszerzés I területszerzés II épületbontás lakáspótlás közlekedés és közterületfejlesztés közműépítés magasépítés fejlesztés irányítása (3,5 + 3,5 %) ÖSSZESEN BEVÉTELEK (eft) ingatlanértékesítés önkormányzati részvétel

137 KIADÁSOK (eft) MOSONMAGYARÓVÁR - MOSONI BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ GLOBÁLIS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. jelű célterület 2. jelű célterület OPTIMISTA VÁLTOZAT 3. jelű célterület 4. jelű célterület 5. jelű célterület Célterületeken kívül AKCIÓTERÜLET ÖSSZESEN területszerzés I területszerzés II épületbontás lakáspótlás közlekedés és közterületfejlesztés közműépítés magasépítés fejlesztés irányítása (3,5 + 3,5 %) ÖSSZESEN BEVÉTELEK (eft) ingatlanértékesítés önkormányzati részvétel pályázati források PÁLYÁZATI FORRÁSSAL CSÖKKENTETT ÖNKORMÁNYZATI RÉSZVÉTEL

138 6.2.A pályázat pénzügyi terve Tevékenység Összes költség / Ft Támogatási arány Támogatás (MFt) Saját erő (MFt) 1 GAZDASÁGI % piac eszközök támogatás 30% saját erő KÖZÖSSÉGI % Fehér Ló eszköz támogatás 85% saját erő VÁROSI % / 85% támogatás 30% támogatás 85% saját erő KÖZSZFÉRA % támogatás 85% saját erő SOFT % támogatás 85% saját erő előkészítés IVS egyéb ATT, IVS támogatás 85% saját erő támogatás 68.57% saját erő % / 68,57%

139 7 projekt menedzsment ,57% támogatás 68,57% saját erő szolgáltatás ,57% támogatás 68.57% saját erő adminisztratív ,57% támogatás 68.57% saját erő PROJEKT ÖSSZESEN: ,11% támogatás: bekerülési költség Felosztási % (a beruházási ktg-ek arányában) 68,57% támogatás ,11 % saját erő Belső korlátok: Tény % Előkészités 6% 5,96% Proj.menedzs.2% 1,99% Komp.ter.elők.20% 19,94% Közmű össz ,29% Állami,önk.utak 20% 1,06% Út, parkoló ,06% ESZA tev. 5% 1,43% Soft ,43% Gazd.tev.eszk.20% 16,67% Gazd.tev. Eszközök ,67% (gazdasági funkción belül) Köz.funk.eszk.20% 16,15% Köz.funk.eszközök ,15% (közösségi funkción belül) Épités 70% 69,06% Közterület rehab.60% 24,03% Közterület rendezés ,03% Gazd.tev.ingatlanfejl.40% 5,01% Gazd.tev. Piac ,01%

140 7. ELŐKÉSZÍTETTSÉG ÁLLAPOTA A mosoni belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt megvalósításának előkészítéseként elkészültek az alábbi dokumentumok: Integrált Városfejlesztési Stratégia Az ÖTM által közzétett metodika alapján elkészült dokumentum felkerült az önkormányzat honlapjára, valamint bemutatásra került a lakossági és vállalkozói fórumon. Előzetes Akcióterületi Terv Az ÖTM által közzétett metodika alapján elkészült dokumentum valójában két korábbi tervelőzményen alapul: Tervezet az önkormányzat városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és vegyes tulajdonú városfejlesztő társaságának megalakítására (készítette: SCET Magyarország Városfejlesztő Rt., 2000), Mosoni Belváros rehabilitációja Városfejlesztési akcióterv (készítette: Városfejlesztés Rt., 2005) A tervelőzmények miatt az előzetes akcióterületi terv kidolgozottsága több ponton elsősorban műszaki és pénzügyi területen részletesebb a pályázat I. fordulójában megkövetelt tartalomnál. Emiatt a Teljes Akcióterületi Terv rövidebb idő alatt elkészíthető. Építési engedélyezési tervek Kápolna téri piac bővítése Erzsébet tér felújítása (útépítési és közműépítési tervek) Fehér Ló Közösségi Ház felújítása A pályázat 2. fordulójának sikeres teljesítéséhez a megadott határidőig még el kell készíteni az alábbi anyagokat: Teljes Akcióterületi Terv Az EATT részletesebb kidolgozottsága miatt rövid idő alatt elkészíthető. 140

141 TERVLAPOK 141

142 T-1 Tulajdonviszonyok vizsgálata 142

143 T-2 Szerkezeti vázlat A változat 143

144 T-3 Szerkezeti vázlat B változat 144

145 T-4 Városépítészeti koncepció 145

146 T-5 Ingatlangazdálkodási koncepció 146

147 T-6 Építési és közterületfejlesztési program 147

148 T-7 NYDOP-3.I.I./A pályázat keretében és azzal összehangolva más támogatási forrás felhasználásával megvalósításra kerülő fejlesztések 148

149 K-1 Energia közművek, távközlés, közművizsgálat 149

150 K-2 Vízellátás, csatornázás, közművizsgálat 150

151 K-3 Energia közművek, távközlés, közműfejlesztési program 151

152 K-4 Vízellátás, csatornázás, közműfejlesztési program 152

153 MELLÉKLET 153

154 IGÉNYFELMÉRÉS ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV Fehér Ló Közösségi Ház igényfelmérése A Fehér Ló Közösségi Ház 2007-es tevékenysége 1.Mozgáskultúra fejlesztésével foglalkozó kiscsoportok: Alakformáló női torna Pilates - torna Andi step Felnőtt társastánc klub Felnőtt társastánc-tanfolyam Gyerek társastánc Mákvirágok Színpadi Tánccsoport OKAY-DANCE Egészségvédő torna Felnőtt kondícionáló torna Kismama jóga Break próba El Paso tanfolyamai Allegro Alapfokú Művészeti Iskola néptánc Táltos Gyermeknéptánccsoport Balett Akrobatika Rocki Hip-hop Jump Gyerek társastánc 672 fő 900 fő 864 fő 540 fő 810 fő 528 fő 480 fő 1392 fő 420 fő 1600 fő 192 fő 480 fő 1440 fő 640 fő 252 fő 850 fő 1680 fő 470 fő 120 fő 952 fő 462 fő fő 2. Egyéb kiscsoportjaink, rendszeresen látogatott foglalkozások: Német nemzetiségi kórus Mozi Hajnalcsillag baba-mama klub Vakok-és gyengénlátók klubja Kühne - nyugdíjasklub összejövetele Gyermek kézműves szakkörök Együtt egymásért- fogyatékosok klubja Gyermek képzőművészszakkör Etűd Színpad Flex Dance Mosoni Polgári Kör gyűlése Előre kerékpárosklub gyűlése Angol nyelvtanfolyamok Spanyol nyelvtanfolyamok Fényhozók Ezoterikus kör foglalkozásai Relax klub 420 fő 2823 fő 260 fő 132 fő 630 fő 792 fő 192 fő 360 fő 112 fő 12 fő 528 fő 12 fő 460 fő 102 fő 342 fő 152 fő 154

155 Reiki klub Pszichotronikai klub SűrűRántás zenekar Meditáció Bábszakkör Babusgató Zenebölcsi Zeneovi Várandós anyukák klubja Keresztény kismamakör 12 fő 336 fő 320 fő 200 fő 320 fő 616 fő 680 fő 384 fő 72 fő 250 fő fő 3. Egyéb rendezvények, amelyek nem rendszeresen, de ismétlődtek: Táncház 340 fő Játszóház 180 fő Kihelyezett játszóházi foglalkozások 220 fő G-pont színpad szakmai bemutatója 60 fő Fesztiválhét mozielőadásai 392 fő Meditációs tanfolyam 48 fő Óvodásfoglalkozás 300 fő Német Kisebbségi Önkormányzat programjai 156 fő Horvát Kisebbségi Önkormányzat programjai 220 fő Nagycsaládos kórus próbái 240 fő Szülésre felkészítő tanfolyam 64 fő Furulya oktatás 10 fő Ifjúsági bibliakör 60 fő Jehova tanúi fő fő 4. Alkalomszerűen megrendezett programok: Városi- és területi népdaléneklési verseny Városi vers- és prózamondó verseny Arthada &Friends koncert Szeretet lakoma Etűd. Színpad bemutató Pulzus TSE háziversenye Farsangi Vigasságok Tavaszváró Dalosünnep Pro Urbe díj átadás Véradás Templomi hangversenyek Tánc világnapja 130 fő 150 fő 110 fő 220 fő 80 fő 220 fő 230 fő 200 fő 140 fő 210 fő 310 fő 1050 fő 155

156 Nyári táborok 1100 fő Családsegítő központ programja 60 fő Haller Iskola Gálaestje 200 fő Zeneovi és balettosok bemutatója 250 fő Éltes Iskola bemutatkozó műsora 360 fő Anyák napi ünnepség 190 fő Jótékonysági műsor 250 fő Ezoterikus nap 250 fő A Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány egészség-napjai 90 fő VII. Mosoni Karácsony 260 fő Kislaptáros Népzenekar 20 éves jubileumi koncertje 240 fő Nagycsaládos Egyesület műsora 60 fő Költészet napi versmondó maraton 260 fő Mosoni Polgári Kör rendezvényei 180 fő Bábszínházak 820 fő Szilveszteri est 80 fő Francois Boudreau illuzionista műsora 180 fő Allegro Iskola jótékonysági műsora 140 fő Krisztus Szeretete Egyház programja 160 fő Petik Ákos gitárkoncertje 45 fő Levente Péter műsora 180 fő Halmos Énekegyüttes próbája 10 fő Jótékonysági Mikulás műsor 200 fő Mikulás műsor a Fehér Ló csoportjainak 340 fő Mikulás műsor a roma kisebbségnek 150 fő Kistérségi Antológia 140 fő Civitas Pinceszínház műsora 45 fő Kövi Szabolcs koncert 140 fő Béky László előadása 120 fő Vásárok, termékbemutatók 350 fő Pisztráng Kör madármegfigyelő csapatának programja 30 fő Köztisztviselők napja 170 fő Városi Semmelweis-nap 160 fő Városi ünnepség a Szociális Munka Napja alkalmából 160 fő Baba börze 50 fő Éltes iskola vers- és prózamondó versenye 130 fő Orvosi előadás 80 fő Móra iskola napja 320 fő Mákvirágok jubileumi műsora 170 fő Író-olvasó találkozók 65 fő Bóbita óvoda anyáknapi műsora 120 fő Ovis néptáncos műsor 120 fő Haller iskola majorette csoportjának műsora 200 fő fő 5. Kiállítások: 156

157 Kékfestő kiállítás 200 fő Helytörténeti kiállítás 500 fő Grin Iván fotókiállás 220 fő Hertay Mária 210 fő Blitz kiállítás 80 fő Képzőművész Szakkör 90 fő Filmtörténeti kiállítás 110 fő Józsa Judit kerámiaszobrász kiállítása 250 fő Farnady Gábor fotókállítása 190 fő Baba kiállítás 220 fő Szabó Béla fényképezőgép kiállítása 310 fő Szabadvári Antal kiállítása 160 fő A mosoni belváros rehabilitációjának tervdokumentáció kiállítása 250 fő Tallós Prohászka István kör kiállítása 200 fő 2990 fő 6.Önkormányzati iroda ügyfelei: Összesen: 5200 fő fő 157

158 Látogatottsági mutató Táltos Családi Kör Tagok száma Összejövetel gyakorisága Támogatást kapnak-e Terem Működésre pénzt kapnak-e Számlára fizetünk Kislaptáros Népzenekar 8 fő havonta nem Kiállítóterem nem nem nem Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör Hangfestő Stúdió Táltos Néptánccsoportja 12 fő hetente nem Önkormányzati iroda nem nem nem 15 fő heti kétszer nem Színpad nem nem Táltos Családi Kör 20 fő alkalmanként nem Színházterem nem nem Mosoni Polgári Kör 161 fő hetente nem Önkormányzati iroda nem nem nem Vakok- és gyengénlátók 13 fő havonta nem Nagyterem nem nem nem Sűrű Rántás Népzenekör 15 fő havonta nem Kiállítóterem nem nem nem Fizetnek-e a háznak Flesch K.KK.-val közös szerződés szerint Ft alkalmanként Bábszakkör 12 fő hetente nem Színházterem nem nem 2000 Ft/hó Spanyol kezdő tanfolyam 6 fő hetente nem Kiállítóterem nem 140 eft 216 eft Angol haladó tanfolyam 6 fő hetente nem Kiállítóterem nem 140 eft 216 eft Kondicionáló torna 18 fő hetente nem Nagyterem nem nem 3600 Ft/hó Értékelés Húsz éve jól működő csoport, a Fehér Ló rendezvényein rendszeresen fellépnek A csoport jól működik, rendezvényeinken fellépnek A csoport jól működik, rendezvényeinken fellépnek, saját programokat is szerveznek Teltházas bábszínházi előadásokat szerveznek Jól működő szervezet, intézményünket anyagilag is támogatja Havi rendezvényükön kívül az intézmény életében nem vesznek részt Lelkes fiatal társaság, akik jól zenélnek A kis csoport szeptembere óta jól dolgozik Jó visszhangja van mindhárom nyelvi csoport működésének Jó visszhangja van mindhárom nyelvi csoport működésének Olyan csoport amelyet vegyes korúak látogatnak, ezért népszerű 158

159 Csoport neve Tagok száma Összejövetel gyakorisága Támogatást kapnak-e Terem Működésre pénzt kapnak-e Számlára fizetünk Fizetnek-e a háznak Alakformáló torna 8 fő heti kétszer nem Nagyterem nem nem 7200 Ft/hó Értékelés Kisgyerekes anyukáknak és műszakban dolgozóknak szól, ezét látogatottsága változó Step kondi 24 fő hetente nem Nagyterem nem nem 7200 Ft/hó Két csoportban igényes hölgyek számára működik Pilates 18 fő hetente nem Nagyterem nem nem 3600 Ft/hó Hölgyeknek stresszoldó tornája Okay-dance 56 fő hetente nem Nagyterem nem nem Ft/hó Három csoportban dolgoznak, egyik csoportjuk Budapesten öt aranyérmet szerzett Balett 36 fő hetente nem Nagyterem nem nem 7200 Ft/hó Egészségjavító torna 12 fő hetente nem Nagyterem nem nem nem Rocki 14 fő hetente nem Nagyterem nem nem 3600 Ft/hó Jump 22 fő hetente nem Nagyterem, folyosó nem nem 7200 Ft/hó Társastánc 22 fő hetente nem Nagyterem nem nem Ft/hó Táncklub 28 fő hetente nem Nagyterem nem nem 3600 Ft/hó Mákvirágok 6 fő hetente nem Nagyterem nem nem Baba torna 13 fő hetente nem Nagyterem nem nem Két csoportban, igényes mozgásra nevel. Egyre divatosabb. A Szeretet Fénye Alapítvány tagjai ingyenes gyógymasszírozást végeznek A lelkes csapat már három fellépésen túl van, műsorainkat szinesítik Hetente kétszer tartanak foglalkozást, ahol van hely A táncoktatás nyolc hetes tanfolyamokban zajlik A tánctanfolyamot végzettek klubjaként működik Öt éves jubileumi műsoruk nagy sikerrel zajlott, szívesen vállalnak fellépést városi rendezvényeken. Új csoport, most van kialakulóban 159

160 Csoport neve Tagok száma Összejövetel gyakorisága Támogatást kapnak-e Terem Működésre pénzt kapnak-e Számlára fizetünk Fizetnek-e a háznak Akrobatika 35 fő hetente nem Nagyterem nem nem Ft/hó El-Paso tánciskola 48 fő hetente nem Nagyterem nem nem Ft/hó Break 8 fő hetente nem Színpad nem nem nem Zenebölcsi 14 fő hetente nem Nagyterem nem nem 2400 Ft/hó Zeneovi 16 fő hetente nem Kiállítóterem nem nem 2400 Ft/hó Babusgató 24 fő hetente nem Kiállítóterem nem nem 2400 Ft/hó Keresztény kismamakör 18 fő havonta nem Nagyterem nem nem nem Hajnalcsillag klub 30 fő havonta nem Nagyterem nem nem nem Kühne nyugdíjasklub 60 fő kéthetente nem Nagyterem nem nem nem Jehova tanúi 120 fő heti kétszer nem Színházterem nem nem Ft/hó Etűd színpad 6 fő hetente nem Kiállítóterem nem 14 eft/év nem Értékelés Olyan népszerű, hogy már három csoportjuk van, a gyerekekkel megszeretteti a mozgást Győri központtal működő tánciskola Népszerű csapat, akik az utca helyett itt töltik az idejüket 2-4 éves gyerekek és anyukájuk számára zenés foglalkozás Nagycsoportos óvodások számára zeneiskolai előkészítő foglalkozás Ölbéli játékok, énekek tanítása kisgyerekes anyukáknak A szabadidő hasznos eltöltésében nyújt segítséget a kisgyerekes családoknak A Családsegítő Központtal közös program kismamáknak, kisgyerekes családoknak Az egyik legaktívabban működő csoport Időnként színháztechnikai berendezéseinket nem rendeltetésszerűen használják A színjátszó találkozók rendszeres résztvevői, középiskolás korosztály számára, műsoraink rendszeres szereplői 160

161 Csoport neve Tagok száma Összejövetel gyakorisága Támogatást kapnak-e Terem Működésre pénzt kapnak-e Számlára fizetünk G.színpad 4 fő hetente nem Kiállítóterem nem nem nem Képzőművész szakkör 11 fő kéthetente nem Kiállítóterem nem Pszichotronikusok baráti köre 25 eft/hó Fizetnek-e a háznak 11 eft/hó Értékelés Évi két színházi bemutatóval lépnek a közönség elé A Fehér Ló-ban 12 fő hetente nem Kisterem nem nem nem Zártkörű csapat Ezoterikus klub 12 fő kéthetente nem Pince nem nem nem Gyermek kézműves szakkörök Együtt egymásért fogyatékosok klubja Előre kerékpárosklub 21 fő hetente nem Kiállítóterem nem 12 eft/hó 80 fő havonta nem Nagyterem nem nem nem 20 fő évi háromszor nem Kiállítóterem nem nem nem 10 eft/hó A képzőművészet megszerettetése a cél éves korig, a továbbtanulásban is segít Igényes programjaikkal az ezoteria különféle rétegeibe adnak bepillantást Óvodástól középiskolásig, különböző háttérrel induló gyerekek fejlsztésére szolgál A sérült fiatatlok és családjaik számár szinte egyetlen kikapcsolódási lehetőség Csak az ünnepeikhez, megbeszéléshez használják intézményünket 161

162 Fehér Ló Közösségi Ház kihasználtsági terv Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal Flesch Károly Kulturális Központ Fehér Ló Közösségi Ház

163 Március 27. Aludj máskor! 24 órás vetélkedő Április Nemzetközi makettkiállítás és verseny Május Moson Megyei Színjátszó Találkozó Május Gyermeknap, Katica Fesztivál Kiemelt városi rendezvények Június Ezer éves a vármegye-együtt Moson Vármegyében Június Voluta Nemzetközi Vizikarnevál Július Art Flexum Nemzetközi Művésztelep Augusztus Nyári fesztivál Szeptember Szigetköz Ízei, vármegye borai fesztivál Orfeum bérlet Színházi előadások Január óra Bradányi Iván Pozsgai Zsolt-Nagy Tibor: A kölyök musical A Theatrum Ad Flexum Színház előadásában Március Arthur Miller: Édes fiaim dráma A Soproni Petőfi Színház előadásában Április Eiseman Mihály Szilágyi László: Zsákbamacska zenés vígjáték A Thuray Ida és a Soproni Petőfi Színház előadásában Fiaker és Omnibusz bérlet (A nyugdíjas korosztály számára) Január 18. NINCS SZEBB MINT A SZERELEM 163

164 operett-slágerek-humor összeállítás Nagy Ibolya énekes, színésznő és Agárdi László színész, humorista Február 15. MINDENKINEK VAN EGY ÁLMA nosztalgia összeállítás, kuplék, örökzöld slágerek a MAYA TRIÓ Horváth Melinda, Kamenik Klaudia, Mohácsi Attila Március 19. ÁLMODÓ TISZA_-ART nótaműsor Győri Nótaklub, Krasznai tamás és vendégei Szabadelőadások Február Fekete Péter operett. A veszprémi Pannon Várszínház előadásában Április Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán műsora Június Kapócs Zsóka Karádi est November Bereményi Géza - Kovács Krisztina: Apacsok A Radnóti Színház előadása (Csányi Sándor, Szervét Tibor, Csomós Mari, Marjai Virág stb.) Hangversenyek Ifjúsági koncertek a filharmóniai bérletsorozatban Táncvarázs-zenevarázs címmel Március Megemlékezés Chopin születésének 200. évfordulójáról. A műsorban Chopin tánczenéi - mazurkák, keringők és polinézek hangzanak el, és megszólalnak leghíresebb zongoraművei a Forradalmi etűd, a Perc keringő, a Fantasie impromptu. Yagi Maki, Németh Gergely zongoraművészek mellett közreműködnek a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola növendékei. Kiállítások Január Ausztrália c. fotókiállítás A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által meghirdetett Utazás a világ körül Ausztrália című, digitális fotópályázat anyaga Február 3-24: Kovács Margit Általános Művelődési központ és Kézműves Szakmunkásképző 164

165 Február KLG. Fotó kiállítása Február 26- márc. 11 Zemplenszky Márton grafikusművész Április Makett kiállítás 2 galéria Április 19- május 3. Az 5. Kisalföldi Fotószalon kiállítása Május LEGO kiállítás Május 28 Június 14. Indián kiállítás Cseh András meseillusztrációi Június Szük Norbert festőművész Baliban készült műveinek tárlata /szállítás Győrből Augusztus Nyári fesztiváli kiállítás Szeptember 17 - Október 8. Varga László (Bp.) grafikusművész életmű kiállítása / szállítás Bp-ről, megnyitói tiszteletdíj: Ft Október 23 november 12. Art Flexum Őszi tárlat November 19 - december 7. A Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület kiállítása Gyermek- és ifjúsági programok Gyermekszínház bérletes és szabad előadások Február 22. hétfő 15 óra: Voltaire: Candide- interaktív kalandozás (Forrás Színház) szabadelőadás középiskolásoknak Február 24. (szerda) 14 óra: Varázsceruza bérlet- alsó tagozatosoknak Vízipók, csodapók - Szabad Ötletek Színháza Március 5. ( péntek) A hétszépségű királykisasszony- Kabóca Bábszínház Március 22. hétfő 165

166 Szivárvány szép kapujában- Forrás Színház 10 óra: Micimackó bérlet- óvodásoknak, 14 óra: Csodaország bérlet- alsó tagozatosoknak Március 23. kedd Szivárvány szép kapujában- Forrás Színház 10 óra: Pinokkió bérlet- óvodásoknak, 14 óra: Hetedhét ország bérlet- alsó tagozatosoknak Március 25. csütörtök Robin Hood - Szabad Ötletek Színháza Április 26. hétfő Dunaújvárosi Bartók Táncszínház legújabb táncmesejátéka 10 óra: Micimackó bérlet- óvodásoknak, 14 óra: Csodaország bérlet- alsó tagozatosoknak Április 27. kedd Dunaújvárosi Bartók Táncszínház legújabb táncmesejátéka 10 óra: Pinokkió bérlet- óvodásoknak, 14 óra: Hetedhét ország bérlet- alsó tagozatosoknak Május 10. hétfő 100 FOLK CELSIUS KONCERT szabad előadás 10 óra: óvodásoknak 14 óra: kisiskolásoknak Május 3-22-ig LEGO KIÁLLÍTÁS- a két galériában és az aulában A kiállításhoz folyamatos játszóházi program kapcsolódna óvodás és alsó tagozatos kisgyermekek részére előre meghirdetve, szervezett keretek között. Május 30. szombat Gyermeknap SZÉCHENYI TEREM Gyermekszínház bérletes előadások Január 14. csütörtök 10 óra: Vasgyúró bérlet, 14 óra: Mesetár bérlet Január 15. péntek: 9 óra: Fanyűvő bérlet, 10 óra 30: Kőmorzsoló bérlet Laci királyfi- Márkus Színház SZÉCHENYI TEREM Március 4. csütörtök: 10 óra: Vasgyúró bérlet, 14 óra: Mesetár bérlet Március 5. péntek: 9 óra: Fanyűvő bérlet, 10 óra 30: Kőmorzsoló bérlet A hétszépségű királykisasszony- Kabóca Bábszínház SZÉCHENYI TEREM Április 15. csütörtök: 10 óra: Vasgyúró bérlet, 14 óra: Mesetár bérlet 166

167 Április 16. péntek: 9 óra: Fanyűvő bérlet, 10 óra 30: Kőmorzsoló bérlet Kolompos Együttes Ifjúsági klub Január óra COPYCON koncert Előzenekar: BMB. Hip-hop móvár Január 30. Metál zenekarok 20 h Nucleal Beast 21 htartaros 22 hventar Február 11. Apnoe klub 19 h Sűrű rántás 20 h Apnoe 21 h Paganza Február 27. Reggae nap 21.h Riddim Colony (PANKKK) /Reggae 20.h Nin Ja Március 19.Klasszikus rock FateRock Rock Out Zero Tolerancia Március 26. óra Vad Futtik koncertje 20.h Előzenekar: Underground projeckt Április óra Tribute zenekarok koncertje Pink Floyd Tribute Zenekar Earth Wind And Fire Tribute Zenekar Jimi Hendrix experience - Főnix Április óra Jambolaya / Jazz, Latin Előzenekar: Wenk (Győr) Április 30. MEDIAWAVE 26. Ferenczi Görrgy Tornoczky Feri, Borlai Gergő, trió jamm 27. Kolombre, és Ferenczi György, Dániel Balázs(pankk) 28. Jimi Hendrix Experience (Tornoczki Feri) 29. Borlai trió 30. Rock fesztivál /sztárzenekar 167

168 Május h The Chicago Outfit (PANKKK) 18.hBobek trió 19.h Somogyi Balázs duó Május óra Belmondo Előzenekar: Wakacuka (Győr) Február 8-9. Nyugdíjas Ki-mit-tud elődöntő Egyéb rendezvények Március 15. Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról Helyszín: a Hansági Múzeum udvara Március 31. Nyugdíjas Ki-mit-tud döntő Április 3. 9 óra Flesch Táncfesztivál elődöntő Április 24. Flesch Táncfesztivál döntő Április Aludj máskor 24 órás vetélkedő Egyetemi Sportcsarnok Április Mediawave Április 30. Rock fesztivál Május 1. Városi majális Június óra Városi Pedagógusnap Július 4. Nyár eleji vigasságok - Moson 1000 éves Augusztus Nyári fesztivál Augusztus 20.Városi ünnepi megemlékezés Október 4. Városi nyugdíjas nap Október órától a SZER-TELEN Ifjúság Napja Október 23. Ünnepi megemlékezés a Flesch Károly Kulturális Központban Október 26. Ünnepi megemlékezés a Gyásztéren Adventi Gyertyagyújtás November 27. December 4. December 11. December 18. December 4. Mikulás ünnepség 168

169 December Téli Fesztivál a Flesch Károly Kulturális Központ parkolójában December Nagy karácsonyi vásár Flesch Károly Kulturális Központ épületében December 31. Városi Szilveszter a parkolóban Angol tábor Német tábor Csiribiri tábor júliusban két alkalommal Hétszínvilág tábor augusztusban Szafari tábor 3 alkalommal Sakk tábor Németh László vezetésével Táborok Pulzus TSE tánctábor a nyár folyamán két alkalommal Sakk tábor Zórkóczy György vezetésével 3 alkalommal Kiscsoportos foglalkozások Az alább felsorolt kiscsoportok havi, heti, napi rendszerességgel jelennek meg a Flesch Károly Kulturális Központban Aerobic, Alakformáló kondicionáló torna, Agykontroll, Angol tanfolyam, Asztma Klub, Baráti Kör a Művészetért, Egyesület a Város Központért, Életfa Egészségmegőrző klub, Fejes Alapítvány, Felnőtt kézműves szakkör, Filippino harcművészet, Fotóegyesület - Mosonmagyaróvár, Gyermek kézműves szakkör, Hastánc, Hip-hop, Honvéd Hagyomány Őrzők csoportja, Horvát Kisebbség, Kertbarátok, Krisztus Szeretete Egyház, Lajta Néptánc Egyesület, Makett szakkör, Margaréta Klub, Nagycsaládos Kórus, Női torna, Nők a Városért Egyesület, Rock and Roll csoportok, Sakk 3 különböző csoport, Spinning, Szívegyesület, Színjátszó kör, Tango Klub, Természetjáró Szakosztály, Theatrum Art Flexum, Vackor Óvoda, Városvédő Egyesület, Fogadott rendezvények Január 3. Újév köszöntő koncert Január 4. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Január 8. Theatrum Ad Flexum Isten pénze című előadása Január 9. Theatrum Ad Flexum Isten pénze című előadása Január óra 30 perc Tanári hangverseny Január 17. Theatrum Ad Flexum Kölyök című előadása Január óra Hunyadi iskola szalagavató bál 169

170 Január 29. Bolyai János Ált. Iskola farsang Február 1. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Február óra Fekete István Általános Iskola farsangi bál Február 13. Retro farsang Február 26. Moson Big Band koncert Március 1. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Március 6. Óvár Kupa Akrobatikus Rock and roll verseny Március 12. Kormorán koncert Március 13. M-léxel Buli Április 6. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Április Makett kiállítás Április 17. Mofém tavaszi hangverseny Április 30. Lajta Néptáncegyüttes műsora Május 3. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Május 13. Hangszerbemutató Május 13. Kamarahangverseny Május Mosoni Színjátszó találkozó Május 20. Újhelyi Imre Általános Iskola Nyárcsalogató című gála műsora Május 22. KÜHNE Zrt. Fúvószenekar 60 éves jubileumi műsora Május 25. Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola gálaműsora Május Erőemelés Freimann Sándor Június 3. Pulzus TSE évzáró műsora Június 7. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Június 7. Zeneiskola tanévzáró műsora Június 14. Fekete István Általános Iskola gálaműsor Július 5. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Augusztus 2. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Szeptember 6. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Szeptember Kertbarátok Termény kiállítása Szeptember 24. Elfogadás napja Október 1. Zenei világnap Mosonyi Mihály Zeneiskola Október 4. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért Október 9. Molnár Dixiland Band koncert Muráncsik László szervezésében November 5. Rotary klub November 8. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért November 13. Retro másképp December 6. Jogi Tanácsadás, Egyesület a Városközpontért December 16. Zeneiskola karácsonyi hangverseny December 17. A Margaréta Klub és a Magányosok karácsonya 170

171 December 18. Lions Adventi koncert December 19. Lajta Néptánc Egyesület karácsonyi rendezvénye December 31. Szilveszteri rendezvény Kiállítások Január Angyalok és babák Fehér Ló Közösségi Ház Január Tallós Prohászka István Művészeti Társaság téli tárlata Január 15 február 6. Fiatal képzőművész kiállítása Novák Orsolya Március 20 április 2. Magyarság kiállítás Április Kerekes István fotókiállítása- pontos időpont egyeztetés alatt Április 26- május 9. Táncos fotók Uzsák Zoltán Május 7. Blitz kiállítás Május 14. Retró-kiállítás. Az Útkeresők legújabb művei: Sárközi Anikó, Petrovics Ákos, Zemplenszky Márton és Zemplenszky Nóra június 4. Rajz-szakkör év végi kiállítása - a szakkörvezetővel együtt Október Moson 1000 éves történetét bemutató Millenniumi helytörténeti kiállítás A mosoni belváros rehabilitációjának tervdokumentáció kiállítása a közösségi házban az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ill. a lakossági és vállalkozói fórumok az akcióterületi terv végrehajtásáról, további lehetőségeiről, fejlesztési tervekről Rendezvények 171

172 Január Zenés előadások kisgyerekeknek : Reneszánsz zene és különleges hangszerek, Ismerkedés a jazz-zenével, Klasszikus zene és a vonósnégyes, Népzene, népi kultúra ( a műsor szervezését Takácsné Pollák Rita, a Talizmán Népzeneiskola vezetője vállaljakonkrét időpont még azért nincs, mert a felkért szereplők egyéb elfoglaltságait is figyelembe kell venni!) Január 13. Márkus Színház Csongor és Tünde rendhagyó irodalomóra Február 11. Farsangi vigasságok Február 14. Bálint-napi versmondó verseny középiskolás diákokkal és a Theatrum ad Flexum tagjaival Február Népdaléneklési verseny Március 5. Éltes Mátyás iskola megyei szavalóversenye Március 10. Szélkiáltó Együttes rendhagyó irodalomóra Március. 12. Tavaszváró dalosünnep Március 27. Tavaszi jótékonysági emlékműsor Április Véradás Április 9. Költészet-napi előadóest irodalmi teázó a Fehér Ló-ban, majd a Radnóti és József Attila szobrok megkoszorúzása (Theatrum ad Flexum tagjaival) Április Ünnepi gálaműsorok a tánc világnapja tiszteletére Május 13. Bóbita Óvoda anyák napi műsora 172

173 Május 15. Pulzus TSE háziversenye Augusztus 20. Városi ünnepség Október 26-i műsor Városi ünnepség Mosoni temető November Ki tud többet Mosonról? KI MIT TUD vetélkedő sorozat Moson 1000 éves alapításának alkalmából December 4. Mikulásnap: bábműsor a színházteremben, majd bütykölés a családsegítő központ és gyermekek átmeneti otthonának pedagógusaival Gyermekprogramok Gyermek színházi bérletes előadások Január 13. szerda Laci királyfi- Márkus Színház 9 óra 30: Fehérlófia bérlet, 14 óra: Csodaló bérlet Március 3. szerda A hétszépségű királykisasszony- Kabóca Bábszínház 9 óra 30: Fehérlófia bérlet, 14 óra: Csodaló bérlet Április 14. szerda Kolompos Együttes 9 óra 30: Fehérlófia bérlet, 14 óra: Csodaló bérlet Játszóházak, kézműves foglalkozások Február 13. Farsangi játszóház 173

174 Március 27. Húsvéti játszóház Április 24 Anyák napi játszóház November Őszi játszóház December Karácsonyváró játszóház MOZI Szeptembertől júniusig heti 2 alkalommal vetítünk, a lehető legújabb filmek, havi egy alkalommal mesefilmek, valamint december 24-én karácsonyi mese moziba várjuk a kisgyerekes családokat. Gimimozi: évi 3 alkalommal egyszeri vetítésre tanulást segítő filmek vetítése (programja még egyeztetés alatt a magyartanárokkal illetve a filmforgalmazóval) Júliusban csajos filmek heti 1 alkalommal, péntek este- ennek a sorozatnak is csak májusban tudom megmondani a tematikáját. Nyári fesztivál idején: gyerekfilmek, magyar filmek Kiscsoportjaink Életmód-tanácsadás klubformában Relax-klub - heti egy alkalommal ezoterikus előadás, képzés Partedli baba-mama klub: kiscsoportos foglalkozás babáknak, mamáknak havonta Felnőtt kreatív kör: Bernáth Judit textilművész irányításával, kéthetente Origami klub Möhöly Magdolna óvónő vezetésével, havonta Etüd /(Kopfslägl Krisztián rendező ): középiskolások színjátszó csapata, hetente Ákom-bákom kitalálom: 3-5 éves kisgyermekek számára kiscsoportos foglalkozás Mákvirágok Színpadi Tánccsoport, Társastánc tanfolyamok, Társastánc- klub heti egy alkalommal társastánc foglalkozás gyerekeknek, havonta Naposházi fiatalok és a vidéki fogyatékkal élők klubja ( Naposház szervezésében - Csiba Erzsébet ) havonta egy alkalommal Ferein- német nemzetiségiek klubja, havonta Kühne nyugdíjasklub: havi 2 alkalommal tartank foglalkozást Gyermek kézműves szakkörök ( bütykölő, kreatív kör, tűzzománc, játékkészítő műhely- a foglalkozásokra, hetente Vakok és gyengén látók klubja: havonta egy alakommal Előre Kerékpáros Klub (Barth Györgyné ) kerékpáros akadályverseny, a biztonságos kerékpáros közlekedés és a KRESZ szabályait bemutató szabad téri rendezvény 174

175 iskolásoknak az ELŐRE Kerékpáros Klub szervezésében, a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére. Negyedévente Spirituális előadássorozat, amely a szeretet fontosságát hangsúlyozza, hetente Babusgató kéthetente olyan szülőknek, akik szeretnék megtanulni mindazokat az ölbéli játékokat, amelyeket dédmamáink még ismertek. Kéthetente Kismama-jóga, baba-mama jóga, női jóga, hetente Zenebölcsi, heti 1 alkalommal: totyogós, 2-4 éves gyerekekkel, akik játékos dallam-és ritmuskészség-fejlesztésen vehetnek részt természetesen édesanyjukkal, hetente Meditációs klub: a Sri Chinmoy alapítvány tagjainak vezetésével évi 2 meditációs előadás és 4-4 alkalmas tanfolyam Egészségjavító torna: heti egy alkalommal térítésmentes foglalkozást tartanak a szeretet fénye közhasznú alapítvány tagjai. Hetente Önvédelmi csoport: itt a hallgatók elsajátíthatják a kung-fu, a kick boksz, a thai boksz és a jeet kune do elemeit. Heti kétszer Táborok Tánctábor kicsiknek és nagyoknak (június) Balett és zeneovis tábor Kézműves tábor (június) Maci tábor (július elején) Báb tábor (július közepén) Bütykölő tábor akrobatikával (július végén) Nyári rajztábor (augusztus elején) Kisiskolásoknak Észtorna -tábor (augusztusban) 175

176 KSH adatszolgáltatás 176

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 177/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: VEKOP-6.2.1-15 azonosítószámú, A leromlott településrészeken

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Budapest Józsefváros Önkormányzatának 31/2003. (V.16.) ök. sz. rendelete a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 47240/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/292

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Hajdúnánás Város Településrendezési tervének 2016. évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben