Összefoglaló. az MTA RKK ATI és a VÁTI Kht. által

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. az MTA RKK ATI és a VÁTI Kht. által"

Átírás

1 Összefoglaló az MTA RKK ATI és a VÁTI Kht. által Átfogó fejlesztési program a tanyás térségek helyzetének a javítására, különös tekintettel a tanyavillamosítási feladatokra címmel végzett munkáról VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. Budapest - Kecskemét, augusztus 1

2 Összeállította: a Miniszterelnöki Hivatal Országos Területfejlesztési Hivatala Kiemelt Térségi Programok Foosztálya megbízásából a Váti Kht. Stratégiai Tervezési Irodája és az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete 2

3 Munka megnevezése Összefoglaló az MTA RKK ATI és a VÁTI Kht. által Átfogó fejlesztési program a tanyás térségek helyzetének a javítására, különös tekintettel a tanyavillamosítási feladatokra címmel végzett munkáról Megrendelo Miniszterelnöki Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatala Kiemelt Térségi Programok Foosztálya Felelos egység VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság Igazgató Wächter Balázs Készítette VÁTI Kht. részérol Témafelelos: Szaktervezok: Jávor Károly Dr. Czene Zsolt Dr. Ferencsik István Hamar József Hentz Olivér Vass Gábor MTA RKK ATI részérol Témafelelos: Szakértok: Dr. Csatári Bálint Gaborjákné dr. Vydareny Klára Kanalas Imre Kiss Attila Kovács András Donát Takács Anita Törökné Gémes Tünde 3

4 I. HELYZETFELTÁRÓ VIZSGÁLAT ÉS ELEMZÉS 1. BEVEZETÉS 1.1. Elozmények A tanyás térségekben élok életminoségi hátrányait, köztük a villamos energiaellátás hiányosságait felismerve a Kormány a tanyás térségek fejlesztésérol döntött. Ennek keretében az MTRFH Kiemelt Térségi Programok Foosztálya megbízást adott a VÁTI Kht.-nak és az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének a tanyás térségek helyzetének a javítására, különös tekintettel a tanyavillamosítási feladatokra vonatkozó átfogó fejlesztési program kidolgozására. A megbízás a következo feladatokat irányozza elo: Helyzetfeltáró vizsgálat és elemzés: a célterületen a tanyák informatív felmérése, mely a célterület valamennyi tanyájára vonatkozóan térképi azonosítású adatgyujtést, 10 %-os reprezentatív adatlapos (kérdoíves) felmérést, valamint reprezentatív helyszíni interjúkkal történo felmérést, s az így eloállt adatok, információk elemzését foglalta magába. A felmérés nemcsak a tanyavillamosítás problémakörére irányult, hanem a tanyavilág valamennyi problémájának átfogó feltárását célozta. Fontos szempont volt a területi összefüggések meghatározása. Ebben a munkafázisban készült el a tanyák tipologizálása is. A felmérés eredményei az aktuális és egyedi gyujtésu adatokat tartalmazó térinformatikai adatbázis a célterület a teljes célterületre, valamint az annak hátteréül szolgáló, illetve azt kiegészíto adatállomány. Fejlesztési stratégia és program kidolgozása: a vizsgálatban feltárt problémakörök alapján beavatkozási célterületek és intézkedések meghatározása, illeszkedve a II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési feladataihoz. Ehhez a munkához kapcsolódik a célterületre vonatkozó energiaellátási tanulmányterv elkészítése (2005. augusztus szeptember), valamint a kistérségi megvalósíthatósági tanulmányok az MTRFH által kiírt pályázat útján történo készítése (2005. szeptember december) Célkituzések Az átfogó fejlesztési program kidolgozásának célja az ország tanyás térségeinek feltárása, az ellátási, szociális, infrastrukturális hátrányok felszámolása különösen a villannyal ellátatlan tanyák helyzetének a rendezése a tanyavilág gazdasági fejlesztési lehetoségeinek a megalapozása, a kistérségek komplex programjába illeszkedve. Ennek keretében az alábbiakat célozta: a célterület tanyáinak teljes köru informatív felmérése, a felmérés során nyert adatokból, valamint a villamos energia hálózat és az úthálózat digitalizált adatállományából térinformatikai adatbázis összeállítása a célterületre, 4

5 a tervezési környezetre vonatkozó adatok/információk összegyujtése (rendezési tervek és szabályozás), a feldolgozott adatokra alapozva komplex, az uniós támogatások felhasználására irányuló tervezéshez igazodó fejlesztési program kidolgozása, mely alapján: o konkrét támogatás adható az érintett kistérségek számára a tanyavillamosítás megoldására, o a tanyák sajátos problémái bekerülhetnek a kidolgozás alatt álló támogatási programdokumentumokba A vizsgálati terület lehatárolása Tekintettel a tanyás térségek kiterjedtségére a feladat végrehajtására több ütemben kerül sor, elsodlegesen a külterületi népesség lakónépességhez viszonyított arányának függvényében (I. ütem: >10%, II. ütem: 3 10%, III. ütem: <3%). Az I. ütemhez tartozó célterület kijelölése a Homokhátság kormányzati programjához igazodva történt, a vizsgálat célterülete így a természeti Homokhátság 104 települése. A célterület három megyét (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) és két régiót (Dél-Alföld, Közép-Magyarország) érint. Ebben a térségben van az országban a legtöbb tanya, ahol a jellegzetes kiskunsági, homokhátsági tanyatípus jellemzo. A célterület településeit a külterületi népesség arányának országos adataival is összehasonlíthatóan az 1. ábra, a településekre vetítve a 2. ábra szemlélteti. 1. ábra K lte r leti M egye n s Øga r Ænya ( %) T erve z Øsi te M agy a rors z Ægte le p lø s ei n A k lte r l e ti n Ø pes s Øga r Ænya 8.7- Ø pes r let Készítette: VÁTI Kht Stratégiai Tervezési I gazgató ság július 5

6 2. ábra 6

7 1.4. Módszertan A feladat végrehajtása az MTA RKK ATI és alvállalkozók bevonásával, a következo fobb módszertani lépésekkel történik: 1.) Együttmuködés megalapozása, munkaprogram Elokészíto és felkészíto szakértoi egyeztetések, a Megbízóval is egyeztetett közös munkaprogram kidolgozása és elfogadása. 2.) Digitális alaptérkép összeállítása, munkatérképek készítése A Váti Kht. a FÖMI-tol megvásárolt grafikus és numerikus alapadatokból eloállította a tervezett helyszíni egyeztetésekhez, a feldolgozáshoz és a dokumentáláshoz szükséges térképeket, térinformatikai és alfanumerikus adatbázisokat. Ennek eredményeként a tervezok rendelkezésére állt a célterület mintegy db tanyapontot tartalmazó, a évi légifényképezési anyagokból készült, 1 m-es terepi felbontású digitális ortofotó sorozata (399 db szelvény), és a célterületre vonatkozó M=1: es EOV topográfiai raszter térkép szelvénysora (399 db szelvény). A digitális térképi adatokból készültek azok a papír alapú munkatérképek (a települési átfedések miatt 795 db A/2-es szelvény), amelyeket a partnerek bevonásával történo irodai, valamint a helyszíni feldolgozás és az adatrögzítés során használtunk. A munkatérképek léptéke a terepi sajátosságoknak és a feldolgozás szempontjainak megfeleloen M=1: ) Települési adatlapok kitöltése és feldolgozása A munkatérképeken feltüntetett a helyrajzi számokhoz igazított azonosítók (tanyakód, zónakód) alapján táblázatok eloállítása és átadása a kitöltést végzo helyi önkormányzatoknak, illetve munkatársaiknak. A kitöltéshez folyamatos konzultációt biztosítottunk. Az adatlapokon minden egyes tanya egy sort jelentett, így az adatlapok hossza attól függött, hogy egy településen mennyi tanyát azonosítottak. Az adatlapok kitöltése egyszeru ikszeléssel történt. Az oszlopok a következo információkat képviselték: A VÁTI által generált adatok alapadatok: település neve, szelvényszám, zónakód, tanyakód, hrsz., Állapot: összedolt, nincs áram, Használati mód: lakatlan, állandóan lakott, idosek lakják, megélhetési gondokkal küszködok lakják, hajléktalanok lakják, Mezogazdasági termelés: önellátásra, kistermelés, nagytermelés, Egyéb hasznosítás: vendéglátó tanya, egyéb gazdasági tevékenység, nyaraló/hobbitanya, Egyéb jellemzo: építészeti és/vagy tájképértéku, külföldi tulajdonú, Az egyéb megjegyzések, jellemzok rögzítésére a Megjegyzés oszlop szolgált. Például itt lehetett jelezni olyan specialitásokat, mint: biogazdálkodás, fóliás termesztés, lovas turizmus. Az esetlegesen a munkatérképeken, így az adatlapokon nem szereplo tanyák egyedi sorszámmal újként lettek rögzítve, a térképen és az adatlapokon egyaránt. 7

8 A kitöltött adatlapok feldolgozása az elektronikus adatrögzítést, valamint a tipológia alapján a digitális térképi állományhoz való rendelését jelentette. Az elektronikus adatrögzítést részben a helyi önkormányzatok végezték el, de sok maradt a VÁT Kht.-ra is. 4.) 10 %-os minta adatlapos feldolgozása és interjúk Az MTA RKK ATI által végzett feladat. A 10 %-os mintavétel alapján a kiválasztott tanyák adatlapos feldolgozása a helyi partnerek bevonásával, de helyszínelés nélkül. A táblázatos feldolgozáshoz részben hasonló, de részletesebb adatokat eredményez. Az adatlapok feldolgozását az MTA RKK végezte. Eredményei az RKK által összeállított elemzésben, valamint a fejlesztési stratégiában jelennek meg. Az ettol a munkafázistól várt információk: a tanyák jelenlegi helyzete (lakott, elhagyott, idoszakosan használt stb.), demográfiai adatok, a tanyák muszaki állapota, a tanyák funkciója, gazdálkodás és megélhetés, a tanya és környezete, infrastrukturális ellátottság, életszínvonal jellemzése. A feladatot ugyancsak az MTA RKK ATI által végzett, helyszíni bejárással történt reprezentatív interjúzás egészítette ki. Ennek feldolgozását az MTA RKK ATI végezte. Az elemzések eredményét az RKK ATI a következo tanulmányokban tette közzé: A tanyás térségek környezete A tanyás térségek gazdasága A homokhátsági tanyák társadalma és szociális problémái A tanya épített környezete A Homokhátsági tanyák jelene és progresszivitásuk kérdései 5.) Elemzés 5.1.) A táblázatos adatgyujtés elemzése A helyi partnerek bevonásával történt táblázatos adatrögzítés eredményének elemzése, az adatok értékelése. Az alábbiakra kerestük a választ: a tanyák jelenlegi helyzete (lakott, elhagyott, megszunt stb.), a tanyák funkciója (lakó, gazdasági, üdülo), a villanyárammal való ellátatlanság, táji, építészeti érték. Tekintettel arra, hogy az adatgyujtés nem volt teljes, mivel nem minden önkormányzat készítette el a táblázatot, továbbá a felmérés informatívnak tekintheto, mert nem kapcsolódott hozzá helyszíni bejárás, az elemzés orientáló információkat ad. 8

9 5.2.) Tanyatipológia Mivel a tanyafelmérés adatlapjainak oszlopai nem tipológiai jellegu információkat tartalmaztak, azaz közöttük átfedés, vegyes kategóriák voltak lehetségesek, szükséges volt a tanyák tipologizálása, amely a kategóriákat a tanyafelmérés legfontosabb céljai szerint rendszerezi, azaz: kimutatható belole, hogy hol nincs áram, a villamosítás, valamint a további kormányzati, térségfejlesztési beavatkozások szempontjából értelmezheto típusokat, célcsoportokat különít el. Eszerint három fo típust határoztunk meg: Gazdasági funkciójú tanya, Lakófunkciójú tanya, Lakatlan tanya. További kategóriát képeztek a megszunt (összedolt) tanyák és azok, amelyekre nézve a felmérés nem szolgáltatott adatot: Nincs adat vagy adatbázisbeli átfedés, Megszunt, összedolt tanya. A tipológia és adatainak ismertetése a 2.2. Tanyák tipológiája c. fejezetben. 5.3.) A megyei és települési (fejlesztési és rendezési) tervdokumentumok tanyás térségekre, vagy tanyákra vonatkozó tartalmi elemei, szabályozási javaslatok A megyei területrendezési tervek (Bács-Kiskun, Csongrád, Pest megyék) áttekintése a tanyás térségekre (jellemzoen mezogazdasági területek) vonatkozó tartalmi elemeinek (térszerkezeti besorolás, térségi övezetek és hozzájuk tartozó rendeltetési eloírások, szabályozási irányelvek) áttekintése, értékelése. Adatgyujtés arra vonatkozóan, hogy az érintett 104 település közül hánynak van érvényes településrendezési terve, ezek mikor készültek ( OÉSZ, vagy OTÉK - alapján, tehát 1997 elott, v. után nyertek elfogadást). A rendezési tervek áttekintése abból a szempontból, hogy azok tartalmaznak-e a külterületekre, mezogazdasági területekre vonatkozóan tervi elhatározásokat és eloírásokat. Általánosan és néhány kiemelt példán keresztül annak bemutatása, hogy a szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok (elfogadott önkormányzati rendeletek) miként kezelik a tanyás mezogazdasági területeket, vannak-e ezekre, ill. a tanyákra sajátos építési és közmuellátási szabályok. 5.4.) Megközelíthetoség, elérhetoség A tanyák térbeli rendszerének feltáró vizsgálata keretében a tanyák (1) kistérségi központoktól és (2) települési központoktól (anyatelepüléstol) való távolságát számítjuk. Módszertanilag az elso két számítás megegyezik. Ezekben a vizsgálatokban a központoktól való távolságot az összes, renduségtol független, DTA-50 adatbázisban szereplo út fedvény felhasználásával végezzük. A elérhetoség idotényezojének megadásához a hálózaton elérheto átlagos sebességet vesszük 9

10 alapul, a távolsági értékeket az összefüggo, szakadásmentes úthálózat szegmensei adják. 5.5.) Villanyhálózattól való távolság Módszertanilag hasonló módon történhet a villanyhálózattól való távolság megállapítása, az adatforrása azonban a 20 kv középfeszültségu hálózat digitalizált és aktualizált (DÉMÁSZ Rt. által rendelkezésre bocsátott) térképe. 6.) Digitális térkép aktualizálása és nyomtatható változat eloállítása Mindezek alapján további adatfelvitellel és kapcsolással a digitális térképi állományból nyomtatható változat állítható elo (M=1: es EOV topográfiai raszter térképre nyomtatva) az alábbi információkkal: Villanyhálózat (20 kv középfeszültségu hálózat, transzformátorok), villannyal való ellátottság/ellátatlanság, Elérhetoségi izokron vonalak, Tanyatipológia jelmagyarázattal. 7.) Fejlesztési stratégia és program kidolgozása A fejlesztési stratégia kidolgozása az MTA RKK ATI-val együttmuködve az alábbi tartalommal: a tanyás térségek sajátos problémáinak feltárása, hangsúlyok megjelölése, a fejlesztés stratégiai területeinek, kérdéseinek kijelölése, a villamosítással és egyéb problématerületekkel kapcsolatos fejlesztések tervezése, célok és intézkedések megfogalmazása, a tanyák, tanyás térségek mint beavatkozási célterületek, kedvezményezettek, fejlesztési célok beépítésének lehetosége a nemzeti fejlesztési programdokumentumokban (NFT II., OP-k, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, regionális programok, kiemelt térségi programok stb.), forrástérkép készítése, a tanyás térségek fejlesztéséhez szükséges kormányzati költségvetési források tervezésének megalapozása. 8.) A tervezési terület energiaellátási tanulmánya Az MTRFH által közbeszerzéssel kiválasztott cég (PYLON Kft.) által, a vizsgálati területre átfogóan készített tanulmány az alábbi tartalommal: Villamos energia ellátás: fogyasztói csoportokra méretezett teljesítmény szükséglet becslése, hálózat fejlesztés és költségbecslés. Nem vezetékes energiaellátó rendszerek: különbözo technológiák jellemzése, kiválasztása és költségbecslése. Az ellátó rendszerek kistérségi szintu területi kiosztása. 9.) Pályázat kistérségeknek megvalósíthatósági tanulmány készítésére Az MTRFH által kistérségek számára kiírt pályázatra azok a kistérségek jelentkezhetnek, amelyekben az önkormányzatok a táblázatos adatgyujtést elvégezték. A pályázat kiírásához, lebonyolításához a VÁTI Kht. szakmai segítséget biztosít. 10

11 A pályázat ahhoz ad támogatást, hogy az energiaellátási tanulmány eredményeire támaszkodva az egyes települések kistérségi együttmuködés keretében részletesen megvizsgálják tanyás térségeik fejlesztési lehetoségeit az általuk legfontosabbnak tartott területeken (energiaellátás, elérhetoség/úthálózat, ivóvíz, közbiztonság stb.), területi elosztásban és célcsoportok szerint, s fejlesztési tervet állítsanak össze erre vonatkozóan. A kistérségi megvalósíthatósági a konkrét fejlesztéseket alapozza meg, elvezet a fejlesztési projektek azonosításáig és kidolgozásáig A vizsgálatban résztvevok, kapcsolódó egyeztetések VÁTI Kht.: a vizsgálati alapadatok biztosítása (légi fotók és települési adatlapok a tanyák azonosító adatainak feltüntetésével), a helyi önkormányzatok segítése az adatlapok kitöltésében, az adatlapok feldolgozása, a tanyák tipologizálása, az adatok elemzése, digitalizált térképi állomány eloállítása a légi fotók, a topográfiai térképek, a települési adatlapok, a villamos energia hálózat és az úthálózat adataiból. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete: statisztikai adatgyujtés, 10 %-os reprezentatív adatlapos (kérdoíves) felmérés és a helyszíni interjúkkal történo felmérés, ezek eredményeinek a tudományos elemzése, valamint a fejlesztési stratégia egyes munkarészeinek kidolgozása. Programfelelos az MTA RKK ATI részérol: Dr. Csatári Bálint intézetigazgató. Helyi önkormányzatok: a VÁTI Kht. által átadott térképek alapján a települési adatlapok kitöltése. A munkában az önkormányzatok képviseloi (polgármester, jegyzo, felelos szakmunkatárs) és a települési adottságoknak megfeleloen bekapcsolódó más szervezetek, emberek (például: tanya/falugondnok, falugazdász, védono, pedagógusok, polgárorök stb.). Felelosök a helyi önkormányzatok részérol: polgármesterek. A helyi önkormányzatok bevonása az MTRFH Kiemelt Térségi Programok Foosztálya által küldött tájékoztató levél alapján 5 helyszínen lebonyolított, a VÁTI Kht. és az MTA RKK által közösen vezetett megbeszélésekkel történt, ahol a munkához szükséges anyagokat és eligazítást megkapták, valamint tájékoztatást kaptak a munka egészének céljairól és menetérol. A megbeszélések rendje a következo volt: Nagykorös, április 25. (meghívott: 21 település) Kecskemét, április 25. (meghívott: 26 település) Mórahalom, április 27. (meghívott: 22 település) Kiskunhalas, április 29. (meghívott: 18 település) Kiskorös, április 29. (meghívott: 17 település) Kecskemét, május 5. (meghívott: a korábban el nem jött települések). A felmérés és a program kidolgozás társadalmi és szakmai orientálására az MTA RKK ATI kezdeményezésére és koordinálásában a helyi, megyei és regionális partnerek részvételével Tanyai Tudományos Tanács alakult, mely 2 alkalommal ült össze: 11

12 2005. március 1.: alakuló ülés, a tanyafelmérés feladatainak ismertetése június 28.: az adatgyujtés eredményeinek és a VÁTI Kht. tanyatipológiájának ismertetése. Ehhez kapcsolódott a IX. Alföld Fórum keretében Kecskeméten megrendezett tanyakonferencia (2005. augusztus 25.), amely a munka céljairól és eredményeirol a legszélesebb köru tájékoztatást biztosította. A területi és ágazati egyeztetés rendje Mivel az ilyen jellegu munkához (ami nem területfejlesztési koncepció, nem területrendezési terv, de nem is klasszikus értelemben vett területfejlesztési program) nincs kötelezoen eloírt egyeztetési menetrend, az egyeztetés a fenti konzultációs fórumokon keresztül, illetve a Megbízó által lebonyolított tárcaközi egyeztetéseken történik. 12

13 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Adatállomány és reprezentativitás június 15-ig a felmérésben szereplo 104 településbol 68 település (65 %) küldte vissza a feldolgozást lehetové tevo táblázatot. A DÉMÁSZ szegedi és a nagykorösi igazgatósága által adott, az áramigényléseket tartalmazó adatokból további 9 településre tudtunk részleges adatokat tenni. 1 Összességében így a feldolgozásban 77 (74 %) település adatai szerepelnek szeptember 30-ig további 8 település küldött kitöltött táblázatot, 2 település jelezte, hogy küldi, s 2 település csak tanyáinak összesített adatait küldte el. Ezek összevárása miatt esetükben a feldolgozás folyamatban van. Feldolgozásukkal az adatállomány bovülése és a települési és adatbázisbeli reprezentativitás növekedése várható; s a típusok megoszlása is változhat. A tanyafelmérés így nem teljes köru, a 104 települést tekintve 65 %-os reprezentativitású. Az adatot szolgáltató településeken is sok olyan tanya van azonban, melyekre nincs információ. Mindezekbol következoen az alapnyilvántartásban szereplo tanyából tanyára, tehát a tanyák mintegy 41 % -ára nincs adat. 3. ábra Nincs adat; db; 41% A tanyafelmérés reprezentativitása Adattal rendelkezo tanya; db; 59% Az adattal rendelkezo tanyák (31901 db) között 4328 (14 %) a mára összedolt, megszunt tanya. Értelemszeruen a tipológiát és az elemzést a létezo/muködo tanyára végeztük el, mely az összes tanyát tekintve 51 %-os, az adattal rendelkezo tanyákat tekintve 86 %-os reprezentativitást jelent. 1 Ez azonban csak kevés adatot jelent, mert csak a helyrajzi szám alapján azonosítható áramigénylésu fogyasztókat tudtuk figyelembe venni. 13

14 4. ábra Az adattal rendelkezo tanyák megoszlása Megszunt - összedolt tanya; 4328 db; 14% Létezo tanya; db; 86% Mivel az adattal rendelkezo tanyák adatai sem helyszíni bejárásra épülnek, ez tovább erosíti a felmérés eredményeinek reprezentatív jellegét. Ugyancsak növeli ezt, hogy több olyan kategória volt, amelybe szubjektív megítélés szerint kerültek a tanyák (például: megélhetési gondokkal küzdok, mezogazdasági önellátásra vagy kistermelésre termelok). Ezzel együtt azonban a sok helyi szakember munkájával eloállt adatok alkalmasak arra, hogy területileg és informálisan is reprezentálják a homokhátsági tanyavilág helyzetét és problémáit A tanyák tipológiája A feldolgozás során kialakított tipológia a tanyák átfedésmentes típusba sorolására irányult. Alapelve a tanya leginkább meghatározó jellegének azonosítása volt, aszerint, hogy létezik-e még, lakják-e még, s ha igen, gazdasági funkcióval rendelkezik-e. A tipológiában a tanyákat négy fo típusba soroltuk, melyek közül a gazdasági és a lakófunkciójú tanyák további altípusokat tartalmaztak: a. Megszunt (összedolt tanya) b. Gazdasági funkciójú tanya c. Lakófunkciójú tanya d. Lakatlan tanya A tipológia leírása: 1.) Gazdasági funkciójú tanya Típuskódja a táblázatban: 111 Mezogazdasági kistermelés 112 Mezogazdasági nagytermelés 113 Mezogazdasági önellátás lakófunkció nélkül 12 Egyéb gazdasági tevékenység 13 Vendéglátás, -fogadás 14

15 Definíció: Olyan tanya, ahol vagy önállóan (lakófunkció nélkül) vagy lakófunkcióval a tanyát életképessé tevo gazdasági tevékenység folyik. Módszertani meghatározás: Mezogazdasági kistermelés, mezogazdasági nagytermelés, mezogazdasági önellátás (ez utóbbi csak akkor, ha nincs mellette lakófunkció, mert ha van, akkor a lakófunkciójú tanyák közé került), továbbá vendéglátás, és egyéb gazdasági tevékenység; illetve ezek kombinációja. A vegyes kategóriákat is besoroltuk a három altípusba, aszerint, hogy ahol vendéglátás is volt, az a vendéglátó tanyához, a fennmaradókból ahol mezogazdasági nagytermelés is volt, az a mezogazdasági nagytermeléshez, végül a maradék a mezogazdasági kistermeléshez került. Következtetés a célcsoportra vonatkozóan: Ez a tanyatípus jelenti az életképes tanyák egyik csoportját. Ebben a típusban van a legkevesebb villannyal ellátatlan tanya. 2.) Lakófunkciójú tanya: Típuskódja a táblázatban: 211 Lakófunkció és mezogazdasági önellátás 212 Idosek, megélhetési gondokkal küzdok, hajléktalanok 22 Hobbitanya Definíció: Olyan tanyák, ahol nincs gazdasági tevékenység, de van lakófunkció. Módszertani meghatározás: Állandóan lakott tanya és/vagy idosek által lakott tanya, megélhetési nehézségekkel küzdok által lakott tanya, hajléktalanok által lakott tanya, valamint hobbitanya (nyaralótanya). Ez utóbbinál vettük figyelembe azokat a külföldi tulajdonú tanyákat is, ahol nem jelölték a hobbitanya kategóriát. Mivel a kategóriák között átfedések vannak, így az altípusokat úgy különítettük el, hogy ahol hobbitanya (is) volt, az a hobbitanyához került, a fennmaradók közül az idosek és/vagy megélhetési gondokkal küzdok és/vagy hajléktalanok által lakott tanya lett a szociálisan problémás tanya, s az egyéb jellemzokkel nem bíró állandóan lakott tanya lett a lakófunkciójú tanya. Ez utóbbinál vettük figyelembe a lakófunkcióval párosuló mezogazdasági önellátást, tekintve annak kiegészíto jellegét a lakófunkció mellett. Következtetés a célcsoportra vonatkozóan: Ez a tanyatípus két csoportba sorolódik: az állandóan lakott tanyák közül az idosek, a megélhetési gondokkal küzdok és a hajléktalanok által lakott tanyáknál a villanyellátást fizetoképességi problémák nehezítik, s a tanya hosszú távú fennmaradása is problémás. A lakófunkciójú tanyákon belül jellemzoen ennél az altípusnál a legtöbb a villannyal ellátatlan tanya. A másik csoportot a hobbitanyák és azok tanyák képezik, ahol a lakóknak stabil megélhetése van, tehát ahol nincsenek szociális hátrányok/korlátok, valamint folyik mezogazdasági önellátó tevékenység. Ezek életképes tanyáknak tekinthetok. Közülük arányában a hobbitanyák közt több a villannyal ellátatlan tanya. 15

16 3.) Lakatlan tanya/ismeretlen funkció: Típuskódja a táblázatban: 3 Lakatlan tanya Definíció: Azok a lakatlan tanyák, amelyek gazdasági funkcióval nem rendelkeznek. Módszertani meghatározás: Lakatlan tanyák gazdasági funkció nélkül. Itt vettük figyelembe azokat a tanyákat is, ahol csak valamilyen kiegészíto információt közöltek, de mellette nem volt nevesítve sem lakó-, sem gazdasági funkció megjelölve (pl. nincs villany kategória, vagy építészeti, tájképértéku tanya, illetve a DÉMÁSZ áramigénylési kategória). Következtetés a célcsoportra vonatkozóan: A lakatlan tanyák fennmaradása kétséges, a villamosítás szempontjából kiesnek; a nem nevesített funkciójú tanyáknál differenciált megközelítés szükséges. Ebben a típusban van a legtöbb villannyal ellátatlan tanya szám szerint és arányában is. További kategóriát jelentenek a megszunt, összedolt tanyák és azok a tanyák, amelyekre nézve a felmérés nem szolgáltatott adatot vagy amiatt, mert az adott település nem készítette el a felmérést, vagy amiatt, mert a felmérést végzok nem rendelkeztek róluk pontos információval. A tanyafelmérés adatbázisában ezek a tanyák is szerepelnek, a következo típuskódokkal: 4 megszunt (összedolt) tanya Módszertani meghatározás: Összedolt kategória, illetve a megjegyzés oszlopban a megszunésre vagy nem tanya funkcióra utaló bejegyzés (pl. szántó). 0 nincs adat vagy adatbázisbeli átfedés Módszertani meghatározás: Üres adatsorok, valamint a megjegyzés oszlopban nincs adat, kihúzás, illetve a duplikálódásra vagy kódolási problémára utaló bejegyzés alapján. A tipológia fobb összegzo adatait a következo táblázatok és ábrák szemléltetik. 16

17 1. táblázat A tipológia kategóriái és összegzo adatai Típuskódok Tanyák típusa db 0 nincs adat vagy adatbázisbeli átfedés (ismétlés) megszunt (összedolt) tanya mezogazdasági kistermelés Gazdasági mezogazdasági nagytermelés funkciójú tanya mezogazdasági önellátás/lakatlan vagy nem nevesített funkcióval egyéb gazdasági tevékenység vendéglátás, -fogadás lakófunkció és mg. önellátás Lakófunkciójú idosek, megélhetési gondokkal küzdok, hajléktalanok tanya hobbitanya lakatlan tanya/ismeretlen funkció Lakatlan tanya 6059 A tipológia szerint tehát az adattal rendelkezo (ismert) db tanyából: Megszunt/összedolt tanya: db (14 %) Létezo tanya: db (86 %), melybol: o Lakatlan tanya: db (22 %) o Gazdasági funkciójú tanya: db (28 %) o Lakófunkciójú tanya: db (50 %). ÖSSZESEN ábra A létezo tanyák funkcionális megoszlása Lakatlan tanya; 6059 db; 22% Lakófunkciójú tanya; db; 50% Gazdasági funkciójú tanya; 7649 db; 28% A tipológia szerinti településsoros összesített adatokat a következo táblázat tartalmazza. 17

18 2. táblázat: A tanyafelmérés településsoros kimutatása Gazdasági funkciójú tanya Létezo tanya Lakófunkciójú tanya Település Összes tanya Nincs adat vagy átfedés Megszunt (összedolt) tanya A felmérést elkészítette Mezogazdasági kistermelés Mezogaz - dasági nagytermelés Mezogaz - dasági önellátás lakófunkció nélkül Egyéb gazdasági Vendéglátás Lakófunkció és mezogaz - dasági önellátás Szociálisan problémás tanya Hobbitanya Lakatlan tanya Ágasegyháza Akasztó Albertirsa Ásotthalom Baks Balástya Ballószög Balotaszállás Bócsa Bordány Borota Bugac Bugacpusztaháza Cegléd Ceglédbercel Csanytelek Császártöltés Csemo* Csengele Csengod Csólyospálos Csongrád* és **** Dabas

19 Gazdasági funkciójú tanya Létezo tanya Lakófunkciójú tanya Település Mezogaz - Lakófunkció Szociálisan A felmérést elkészítette Összes Nincs adat vagy Megszunt (összedolt) Mezogaz - dasági kis- Mezogaz - dasági nagy- dasági önellátás lakófunk- Egyéb Vendég- és mezogaz - dasági problémás Hobbi- Lakatlan tanya átfedés tanya termelés termelés ció nélkül gazdasági látás önellátás tanya tanya tanya Dánszentmiklós* Domaszék Érsekhalma 7 7 Felgyo Felsolajos Forráskút Fülöpháza Fülöpjakab Gátér Harkakötöny Helvécia Hernád* és ** Imrehegy Izsák Jakabszállás Jánoshalma Jászkarajeno Jászszentlászló Kaskantyú** Kecel Kecskemét Kelebia Kéleshalom Kerekegyháza*

20 Gazdasági funkciójú tanya Létezo tanya Lakófunkciójú tanya Település A felmérést elkészítette Összes tanya Nincs adat vagy átfedés Kiskorös** Megszunt (összedolt) tanya Mezogaz - dasági kistermelés Mezogaz - dasági nagytermelés Mezogaz - dasági önellátás lakófunkció nélkül Egyéb gazdasági Vendéglátás Lakófunkció és mezogaz - dasági önellátás Szociálisan problémás tanya Hobbitanya Lakatlan tanya Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kisszállás Kistelek Kocsér* és ** Kömpöc Kunadacs*** Kunbaracs Kunfehértó Kunszállás Ladánybene Lajosmizse* Lakitelek Mikebuda* Mórahalom Móricgát Nagykorös Nyáregyháza*** Nyárlorinc Nyársapát Ópusztaszer Orgovány* és **

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

A tanyák: XXI. századi végváraink Helyzetkép a homokhátsági tanyákról

A tanyák: XXI. századi végváraink Helyzetkép a homokhátsági tanyákról A tanyák: XXI. századi végváraink Helyzetkép a homokhátsági tanyákról Czene Zsolt Jávor Károly Keveset tesz az, aki puszta kézzel akar szembeszállni a tanyák lelki, erkölcsi és anyagi romlásával. A fejeknél

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA sorszám 1 2027 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Kecskemét 2 1585 Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged 3 1448 Bordány

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora Sorszám ID azonosító Pályázó neve Település 1 297 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Kiskunmajsa 2 612 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Kecskemét

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához

Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához 2012. évi Tanyafejlesztési Program A Térségi Tanyafejlesztési Programok célja: A Térségi Tanyafejlesztési Programok elkészítésének

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. március 12. Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia, Szentkirály A Program előzményei,

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. Tanyakutatás 2005-2006 Kutatási jelentések 9. füzet

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. Tanyakutatás 2005-2006 Kutatási jelentések 9. füzet MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005-2006 Kutatási jelentések TANYAHÁZAK, TANYAI TELEHÁZAK KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS LÉTESÍTÉSÜK FELTÉTELEI Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerzők:

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2129-6/2012. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 28-i ülése jegyzőkönyvéből 53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-9/2010-2011. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július 1-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI FÁZIS KÖZGYŰLÉSI ANYAG Kecskemét, 2006. szeptember hó A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. /2006. (.) számú önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye területrendezési

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4.

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. A BIZOTTSÁG 1187/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 6000 Kecskemét, Halasi út 34.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya 6000 Kecskemét, Halasi út 34. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK-2/ 2014-2015. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március 1-jétől

Részletesebben

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai Készítette: Szatmári Imre mk. pv. alezredes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Jogszabályi háttér 2004.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i ülésére Tárgy: A KIOP-2004.1.3.0.F-2005-08-0001/2 sz. Komplex építési és bontási (inert) hulladék-gazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

Kedvezményezett székhelye. Pályázat célterülete. Mórahalom TP-1 tanyai termékek piacra jutásának elősegítése 10 045 633

Kedvezményezett székhelye. Pályázat célterülete. Mórahalom TP-1 tanyai termékek piacra jutásának elősegítése 10 045 633 1 3184 Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete Mórahalom TP-1 tanyai termékek piacra jutásának elősegítése 10 045 633 2 3309 Lakitelek Önkormányzata Lakitelek TP-1 tanyai

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A) Számviteli beszámoló: Mérleg ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 2010 a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. január 1-től (kedd) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁST SEGÍTŐ TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓ TERÜLETÉRE

TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁST SEGÍTŐ TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓ TERÜLETÉRE Konferencia a felszín alatti vizekért Siófok, 2009. március 25-26. TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁST SEGÍTŐ TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓ TERÜLETÉRE Davideszné Dömötör Katalin AQUIFER Kft. MEGBÍZÓ:

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Fenntartási időszak: 2016.03.31. A vagyon használatának jogosultja: Kiskőrös Város Önkormányzata

Fenntartási időszak: 2016.03.31. A vagyon használatának jogosultja: Kiskőrös Város Önkormányzata 2. számú melléklet 1.1. DAOP-4.2.1/ pályázatok: DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0008 - Versenyképes tudás feltételeinek megteremtése a Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában 515.849.000 Ft Ebből: EU Reg. Fejl.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 1405 Táborfalvi Erdészet 2372 Dabas III. vasút u. 59. 546 Kunpeszér 7,40 548 Ladánybene 50,60 Gazdálkodó : 58,00 7002618 Községi Önkormányzat

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték. bruttó 300.000 300.000. bruttó 520.000 520.000. nettó 250.000 250.

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték. bruttó 300.000 300.000. bruttó 520.000 520.000. nettó 250.000 250. Felsőlajos Község (6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.) leírása Lajosmizse város területén benzinkutat működtető DU-OIL Kft.-nél üzemanyag tankolás értéke (Ft) bruttó 300.000 300.000 Felsőlajos község bel-

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

a postát. Gesztelyi Nagy László: 1927 Dánia Tanyavilága

a postát. Gesztelyi Nagy László: 1927 Dánia Tanyavilága A tanyás s térst rségek környezetk rnyezetéről (különös s tekintettel a Homok Hátságra) Dr. Váradi József Mi a tanya? Klasszikus tanya:bibó István: (Eredi Ferenc, Győrffy István után) a városban házzal,

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. február 1-től (szombattól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely II. körös nyertes pályázatai A térség hagyományainak ápolása Kunbaracs Község Önkormányzata Hagyományőrző

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A közhasznú civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2012. év 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7. homokhatsag.egyesulet@gmail.com A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28.

Cégkivonat. Cégkivonat. Page 1 of7. 1.Cégformátói független adatok. https://cert.e-cegjegyzek.hu/imonline 2014.01.28. Page 1 of7, Közigazgatási és Igazságagyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat... A Cg.03-09-109888 cégjegyzékszámú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 26-i ülésére Ikt.szám: 720-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A Kék-Víz - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Háztáji- és Tanyafejlesztési Program. Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16.

Háztáji- és Tanyafejlesztési Program. Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16. Háztáji- és Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16. 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben A Program

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás

Részletesebben

M e n e t r e n d i é r t e s í t

M e n e t r e n d i é r t e s í t DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Baja, Nagy I. u. 39. Bács -16-2013/2014. M e n e t r e n d i é r t e s í t A régiós ikervonalszámok egységesítése céljából 2014. december 14-t

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben