FLOORTEC R 580 P. PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FLOORTEC R 580 P. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU"

Átírás

1 FLOORTEC R 580 P ČESKY MAGYAR РУССКИЙ SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA

2 14 5 B D E S S F G S C H I S J S S S S K L S S S310182

3 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS... 2 A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA... 2 CÉLCSOPORT... 2 A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA... 2 AZONOSÍTÓ ADATOK... 2 TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK... 2 PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS... 2 MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK... 2 BIZTONSÁG... 2 SZIMBÓLUMOK... 3 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK... 3 KICSOMAGOLÁS... 4 KÉSZÜLÉK LEÍRÁS... 4 KARBANTARTÁSI MŰVELET... 4 EGYEZMÉNYEK... 4 LEÍRÁS... 5 MŰSZAKI ADATOK... 6 ELEKTROMOS BIZTOSÍTÉKOK... 7 KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK... 7 HASZNÁLAT... 7 BEINDÍTÁS ELŐTT... 7 A GÉP INDÍTRÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA... 8 A GÉP KEZELÉSE... 9 A HULLADÉKTARTÁLY KIÜRÍTÉSE... 9 A GÉP HASZNÁLATA UTÁN A GÉP TOLÁSA, ILLETVE VONTATÁSA ÜZEMVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET ELSŐ HASZNÁLATI IDŐSZAK KARBANTARTÁS TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT FŐKEFE PADLÓNYOMÁS ELLENŐRZÉSE FŐKEFE CSERÉJE OLDALSÓ KEFE MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA OLDALKEFE CSERÉJE A KERETES PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A BEÁGYAZOTT PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE PEREMMAGASSÁG ÉS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE HULLADÉKÜRÍTŐ-EMELŐ RENDSZER HIDRAULIKUS OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE MEGHAJTÓRENDSZER HIDRAULIKUS OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE MOTOR OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE MOTOROLAJ CSERE BENZINSZŰRŐ TISZTÍTÁS A MOTOR LEVEGŐ-ELŐSZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA ÉS A MOTOR LEVEGŐSZŰRŐ TARTÁLYÁNAK KARBANTARTÁSA SZIKRAVÉDŐ TISZTÍTÁSA A MOTOR GYÚJTÓGYERTYÁJÁNAK TISZTÍTÁSA/CSERÉJE A MOTORHŰTÉSI RENDSZER TISZTÍTÁSA BIZTONSÁGI FUNKCIÓK FEDÉL BIZTONSÁGI ZÁR VÉSZLEÁLLÍTÓ NYOMÓGOMB HULLADÉKÜRÍTŐ-EMELÉS/HULLADÉKÜRÍTŐ-LEENGEDÉS ÉS KIBORÍTÁS JÓVÁHAGYÓ KAPCSOLÓ HULLADÉKÜRÍTŐ-HENGER BIZTONSÁGI SZELEPE A BENZINMOTOR AUTOMATIKUS, ELÉGTELEN MOTOROLAJ SZINT ESETÉN KÖZBELÉPŐ LEÁLLÍTÓJA HIBAELHÁRÍTÁS LESELEJTEZÉS EC MEGFELELŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY (1) E FLOORTEC R 580 P 1

4 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA A kézikönyv célja, hogy ellássa a felhasználót a készülék autonóm és biztonságos módon történő működtetéséhez szükséges minden fontos információval. Ez tartalmazza a technikai jellemzőkkel, a működtetéssel, a gép állásával, karbantartásával, a cserealkatrészekkel és a biztonsági feltételekkel kapcsolatos információkat. Mielőtt bármely eljárást hajtanának végre a gépen, a gép karbantartásáért felelős kezelőknek és technikusoknak figyelmesen át kell olvasniuk ezt a kézikönyvet. Lépjen kapcsolatba egy hivatalos Nilfisk-Alto Szervizközponttal, ha kétségei támadnának az utasítások értelmezését illetően, vagy ha további információra van szüksége. CÉLCSOPORT Ez a kézikönyv a gép karbantartásában résztvevő szakképzett kezelők és technikusok részére készült. A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA A Felhasználói kézikönyvet tartsa a gép közelében egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól távol. AZONOSÍTÓ ADATOK A gép modell és sorozatszámát a külső oldalon jelöltük, az ülőke alatt (26, B. ábra). A gép modell évét az EC (Európai közösség megfelelőségi) megállapodásban valamint a gép sorozatszámának első két számjegyében jelöltük. A benzinüzemű motor sorozatszámát és modelljét az ábrán látható helyeken jelöltük (11, V. ábra). Ez hasznos információ, ha pótalkatrészeket rendel a géphez és a motorhoz. Használja az alábbi táblázatot a gép és a benzinüzemű motor azonosító adatainak leírására, a későbbi ügyintézés érdekében. GÉP modellje... GÉP sorozatszáma... MOTOR modellje... TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK Benzinüzemű motor használati és karbantartási kézikönyv, amelyet a készülékkel együtt szállítunk, és amelyet ezen kézikönyv szerves részének kell tekinteni. Továbbá, a következő kézikönyvek hozzáférhetőek: Cserealkatrész lista (készülékkel együtt szállítva). A Nilfisk-Alto Szervizközponttól felvilágosítást kérhet a gépkönyvvel kapcsolatban. PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS Minden szükséges működtetési, karbantartási és javítási műveletet szakképesített személyzet vagy pedig a Nilfisk-Alto Szervizközpontok (felsorolásukat lásd a kézikönyv végén) hajthatnak végre. Csak eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon. Hívja a Nilfisk-Alto-t a javítással ill. pótalkatrészek és kiegészítők rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modelljét és sorozatszámát. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK A Nilfisk-Alto folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket az fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni. Bármely változtatást és/vagy kiegészítő egység hozzáadását jóvá kell hagyatni a Niflisk-Alto és általa kell végrehajtani. BIZTONSÁG A következő szimbólumok jelzik a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az információt, és tegye meg a szükséges elővigyázatossági lépéseket az emberek és a tárgyak védelme érdekében. Egy balesetmegelőző program sem hatásos, a gép működtetéséért felelős személy teljeskörű közreműködése nélkül. A legtöbb, munka közben, gyárban esetlegesen bekövetkező baleset a legegyszerűbb elővigyázatossági szabályok be nem tartásából fakad. A gondos és elővigyázatos Kezelő a legjobb garancia a balesetek ellen, és elengedhetetlen bármely balesetmegelőző program sikeres teljesítése érdekében. MOTOR sorozatszáma... 2 FLOORTEC R 580 P (1) E

5 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR SZIMBÓLUMOK VESZÉLY! Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes - helyzetet. VIGYÁZAT! Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát. Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Fordítson különös figyelmet ezzel a szimbólummal jelzett bekezdésekre. Bármilyen folyamat elvégzése előtt olvassa el a Felhasználói kézikönyvet. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A személyeket és gépet potenciális fenyegető veszélyre az alábbi figyelmeztetések hívják fel a figyelmet. VESZÉLY! Karbantartási/javítási folyamat megkezdése előtt távolítsa el a reteszt a motor be/kikapcsoló gombjáról. A gépet csak szakképzett és arra jogosult személyzetnek szabad használnia. Gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek nem használhatják a gépet. Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik. Ne dolgozzon az emelőgépezet alatt, ha az nincs biztonságosan rögzítve. Minden egyes alkalommal, ha nyitott védőtető alatt dolgozik, győződjön meg róla, hogy az véletlenül nem csukódhat be. Ne működtesse a gépet veszélyes, gyúlékony és/vagy robbanóanyagok, folyadékok vagy pára közelében. Vigyázzon: az üzemanyag különösen gyúlékony. Ne dohányozzon és ne vigyen nyílt lángot arra a területre ahol a gépet tankolják, vagy ahol a benzint tárolják. Szabadtéren vagy jól szellőző szobában tankoljon, miközben a benzinüzemű motor kikapcsolt állapotban van. Mielőtt lecsavarná a benzintartály fedelét, kapcsolja ki a motort és várjon pár percet amíg lehűl. Ne töltse meg a benzintartályt kevesebb mint 4 cm-re a töltőnyílástól, hogy helyet hagyjon a motorbenzin tágulásának. Tankolás után ellenőrizze, hogy megfelelően lezárta-e a benzintartly fedelét. Ha a tankolás során kiloccsan valamennyi benzin, tisztítsa meg a tartály környékét, és hagyja hogy a gőz elpárologjon a motor elindítása előtt. Kerülje el, hogy a benzin a bőrével érintkezzen, és ne lélegezze be az benzingőzt. Gyermekektől távol tartandó. Ne billentse meg olyan mértékben a motort, hogy a benzin kifolyjon. A seprőgép mozgatásakor a benzintartálynak tilos teljesen megtöltött állapotban lennie, és a benzincsapnak "zárt" pozícióban kell lennie. A benzinüzemű motor kipufogógáza szénmonoxidot tartalmaz, amely színtelen és szagtalan, azonban nagyon veszélyes. Ne lélegezze be. Ne járassa a motort zárt területen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a motorra. Állítsa le a benzinüzemű motort, mielőtt bármilyen műveletet hajt végre rajta. A véletlen elindulás elkerülése érdekében húzza ki a gyújtószikra dugós csatlakozóját, vagy húzza ki az akkumlátor negatív terminálját. Lásd még az ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK részt a Benzinmotor kézikönyvben, amelyet a készülékkel együtt szállítunk, és amelyet ezen Kézikönyv szerves részének kell tekinteni. VIGYÁZAT! Figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielőtt elkezdene bármilyen karbantartási/javítási műveletet. Tegye meg az összes szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a gép mozgó alkatrészeibe ne kerüljön haj, ékszer és lazán viselt ruha. Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül a be/ki kapcsolóban hagyott indítókulccsal és aktiválatlan rögzítőfékkel. Ne mossa le a gépet közvetlen vagy magasnyomású vízsugárral, vagy maró hatású anyagokkal. A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt az emberekben és főleg a gyerekekben. Ne tegyen semmiféle folyadékot tartalmazó kannát sem a gépre. A tárolási hőmérsékletnek 0 C +40 C között kell lennie. A gép munkahőmérsékletének 0 C +40 C között kell lennie. A páratartalomnak 30% és 95% között kell lennie. Mindig védje a gépet a közvetlen napfénytől, az esőtől és a rossz időtől, mind működés, mind pedig inaktív állapot alatt (1) E FLOORTEC R 580 P 3

6 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A gép nem használható vontatáshoz vagy tárgyak és/vagy terhek tolásához. Ne használja a gépet szállítóeszközként. A gép maximális kapacitása 110 kg, a kezelő súlyán kívül. Ne engedje, hogy a kefék a gép álló helyzetben is működjenek, mert károsulhat a padló. Tűz esetén lehetőleg poroltót használjon az oltáshoz, ne vizet. Ne ütközzön polcoknak vagy állványoknak a géppel, főleg ahol nagy a leeső tárgyak kockázata. A működési sebességet a padló állapotához igazítsa. Ne használja a gépet 22%-nál nagyobb lejtőn. A gép nem használható közutakon. Ne legyen könnyelmű a gép munkavédelmi előírásait illetően; kövesse pontosan a szokásos karbantartási útmutatásokat. Ne távolítsa el, és ne módosítsa a gyártó által a gépre erősített táblákat. A gép hibás működése esetén győződjön meg arról, hogy azt nem a karbantartás elmaradása okozza. Egyébként forduljon segítségért a felhatalmazott Szervizközponthoz vagy felhatalmazott személyzethez. Alkatrész csere esetén EREDETI alkatrészeket rendeljen a forgalmazótól vagy kerekedőtől. A gép biztonságos és megfelelő használata érdekében az előírt időszakos karbantartást - melyenek leírását megtalálja ebben a kézikönyvben is - arra feljogosított személy vagy szervízközpont végezze. A gépet az előírásoknak megfelelően kell kidobni, a mérgező káros anyagok jelenléte (olaj, műanyagok, stb.) miatt, amelyeket az előírások szerint speciális gyűjtőközpontokba kell szállítani (lásd a "Selejtezés") fejezetet. Ha a gépet az előírásoknak megfelelően használják, a fellépő vibráció nem okoz veszélyes helyzeteket. A gép rázás szintje 1,5 és 4 m/s 2 között van (felső részeken) és egyenlő 0,5 m/s 2 (al a teljes testen). [EN /A1-98, EN 1033]. A benzinmotor működése közben a kipufogó felforrósodik. Ne érintse meg a kipufogót ha forró, mert az égési sérülést vagy tüzet okozhat. A motor elégtelen mennyiségű benzinnel történő működtetése súlyosan károsíthatja a motort. Ellenő rizze az olajszintet lekapcsolt motor mellett és egyenletes síkon. Soha ne működtesse a benzinmotort levegőszűrő nélkül, mert károsodhat a motor. A benzinmotor műszaki szervizelését felhatalmazott Forgalmazóknak kell végeznie. A benzinmotorhoz csak eredeti vagy azzal egyenértékű cserealkatrészt használjon. A gyenge minőséggel rendelkező cserealkatrészek súlyosan károsíthatják a motort. Lásd még az ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK részt a Benzinmotor kézikönyvben, amelyet a készülékkel együtt szállítunk, és amelyet ezen Kézikönyv szerves részének kell tekinteni. KICSOMAGOLÁS Átvételkor figyelmesen ellenőrizze le a gép és a csomagolás szállítás utáni sértetlenségét. Ha a sérülés nyilvánvaló, tartsa meg a csomagolást és ellenőriztesse le a szállítóval. Azonnal vegy fel a kapcsolatot a fuvarozóval, és jelentse be a szállítmány sérülését. Ellenőrizze, hogy a géppel szállították a következő elemeket: Technikai dokumentáció: Seprőgép kézikönyv Benzinmotor kézikönyv Pótalkatrészlista No.1 10A biztosíték. KÉSZÜLÉK LEÍRÁS KARBANTARTÁSI MŰVELET A seprőgépet por és könnyű törmelék szilárd felületről történő feltakarítására használják, nyilvános civil vagy ipari környezetben, biztonságos működési feltételek között, szakavatott Kezelő által. EGYEZMÉNYEK Előre, hátra, elől, hátul, bal, jobb, irányok a kézikönyvben, a gépkart fogó kezelőt veszi vonatkoztatási pontnak (23, B. ábra). 4 FLOORTEC R 580 P (1) E

7 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR LEÍRÁS A vezérlőterület leírása (Lásd B. ábra) 1. Hulladékürítő emelő/leengedő kapcsoló 2. Kürt gomb 3. Kiegészítő kapcsoló pozíciója 4. Kiegészítő kapcsoló pozíciója 5. Óraszámláló 6. Kormánykerék 7. Kormánykerék eltérést beszabályozó gomb 8. Vészhelyzet nyomógomb 9. Kiegészítő kapcsoló pozíciója 10. Szűrő-felrázó gomb 11. Hulladékürítő emelő/leengedő kapcsoló 12. Hulladékürítő átfordító kapcsoló 13. Porszívó be/kikapcsoló kar 14. Motor indítókulcs 15. Rögzítőfék zárolását vezérlő kar (a 22. pedállal kombinálva) 16. Előmenet (előrenyomott) és hátramenet (hátrahúzott) sebességváltó pedál 17. Jobboldali kefe emelő/leengedő kar 18. Baloldali kefe emelő/leengedő kar (opcionális) 19. Szék hosszirányú állítására szolgáló kar 20. Főkefe emelő/leengedő kar 21. Elülső perem emelő pedál 22. Üzemfék pedál (rögzítőfék a 15. karral kombinálva) 23. Vezetőszék 24. Motor gázkar [két pozíció: MIN (alacsony sebesség) és MAX (maximális sebesség)] 25. Üzemi világítás irányát állító csavarok 26. Sorozatszám lemez Külső nézet (Lásd C. ábra) 1. Forgófény (mindig működik, ha az indítókulcs "I" pozícióban van) 2. Sorozatszám-lemez/technikai adatok/ec minősítés 3. Porszűrő fedél 4. Hulladékürítő 5. Baloldali nyílás ajtaja 6. Baloldali zártartó 7. Jobboldali nyílás ajtaja 8. Jobb rögzítő 9. Üzemvilágítás (opcionális) 10. Jobb oldali kefe 11. Bal oldali kefe (opcionális) 12. Főkefe 13. Motorház burkolat 14. Hátulsó meghajtókerekek rögzített tengelyen 15. Elülső kormányzó kerék 16. Bal oldalperem 17. Jobb oldalperem 18. Elülső perem 19. Hátsó perem 20. Porszűrő tartály 21. Benzinmotor kipufogó cső A burkolat alatti fülke leírása (Lásd V. ábra) 1. Fedél (felnyitva) 2. Akkumulátor 3. Biztosítékdoboz 4. Porszívóventillátor 5. Meghajtórendszer hidraulikus szivattyúja 6. Meghajtórendszer hidraulikus olajtankja 7. Benzinmotor 8. Üzemanyagtartály 9. Benzintartály fedő 10. Motor légszűrő 11. Benzinmotor sorozatszám és modell 12. Motorolajszint-mérő pálca 13. Motorolaj töltőnyak 14. Benzinmotor indító 15. Hidraulikus szivattyú kioldócsavar (a gép könnyű tolásához/vontatásához abban az esetben, aha a gép meghajtója nem elérhető). 16. Motorolaj kiengedődugó 17. Kiengedődugót tartó kapocs 18. Motorolaj kiengedőcső 19. Hulladékürítő emelő rendszer hidraulikus olajtankja 20. Hulladékürítő-emelőszivattyú meghajtórelé 21. Hidraulikus meghajtómotorok 22. Benzinmotor-védő 23. Védő rögzítő csavarok 24. Védőtartók 25. Bal oldali válaszfal 26. Válaszfal rögzítő-csavarok 27. Válaszfal-rögzítők 28. Motorolaj kiengedőcső rögzítő 29. Motor gyújtógyertya 30. Motor kipufogódob 31. Motor kipufogócsővég (1) E FLOORTEC R 580 P 5

8 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MŰSZAKI ADATOK Általános Tisztítási szélesség (Egyoldalas kefével) Tisztítási szélesség (Kétoldali kefével) Gép hosszúsága Gép szélessége (Egyoldalas kefével) Gép szélessége (Kétoldali kefével) Maximális magasság a kormánykerék Minimális magasság a felszíntől (Fedőlemez nélkül) Hulladékürítő maximális emelési magassága Minimum/maximum emelési magasság Minimális fordulási sugár Főkefe méretei Oldalsó kefe mérete Maximális előmeneteli sebesség Értékek mm mm mm mm mm mm 60 mm mm 270/1 370 mm mm 300 mm x 800 mm 500 mm 7 km/óra Maximális hátrameneti sebesség 3 km/óra Oldaldöntés 20% Hulladékürítő teljesítmény 130 liter A hulladékürítő által maximálisan felemelhető súly 110 kg Elülső tengelysúly működő állapotban Hátulsó tengelysúly működő állapotban A gép összsúlya működő állapotban Elülső kerék, kormányszerkezet Hátulsó kerék, meghajtó Zajszint (A L pa ) 240 kg 390 kg 630 kg 4,00-4 mm 4,00-4 mm 82,4 db(a) Benzinmotor Adatok Márka Briggs & Stratton Típus Vanguard 9 HP Beállított teljesítmény (ISO 1585) 6,3 kw Maximális sebesség rpm Legkisebb sebesség rpm Átlagfogyasztás 0,6 liter/óra Olajtípus 15 W 40 Egyéb benzinmotorok adataiért/értékeiért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet. Porelszívás és szűrés Értékek Papír porszűrő 5-10 µm 7 m 2 Főkefe szívó egység Elektromos rendszer Akkumulátor Meghajtó hidraulikus rendszer Meghajtószivattyú Lökettérfogat Maximális üzemi nyomás Maximális csúcsnyomás Hidraulikus rendszer olajtartály kapacitás 7,6 mm H 2 O Értékek 12 V, 65 Ah Értékek SAUER HIDRO-GEAR 10,2 cc/fordulat 70 bar 145 bar 0,8 liter Hidraulikus keringés 1,2 liter Olajtípus 15 W 50 Huzalozási diagram (Lásd AF. ábra) Kulcs: ALT1: Alternátor BE1: Megkülönböztető jelzés BZ1: Hátramenet figyelmeztetés ES1: Szolenoid indító ES3: Hidraulikus szivattyú relé (előmenet) ES4: Hidraulikus szivattyú relé (hátramenet) F1: Indítókulcs biztosíték(25a) F2: Töltőrendszer biztosíték (15 A) F3: Szűrő-felrázó relé biztosíték (30A) F4: Hulladékltartály hidraulikus emelőszivattyú biztosíték (30A) F5: Hulladékltartály és szűrő-felrázó hidraulikus emelőszivattyú aktuátor biztosíték (10A) F6: Kűrt és üzemvilágítás biztosíték (10A) HC1: Óraszámláló HN1: Kürt K1: Gyújtáskapcsoló L1: Üzemvilágítás M1: Önindító M2: Hulladékürítő emelő hidraulikus szivattyú M3: Hulladékürítő emelő hidraulikus szivattyú aktuátor M4: Szűrő-felrázó motor R1: Alacsony motorolajszint relé SWS: Biztonsági kapcsoló SW1: Alacsony motorolajszint érzékelő SW2: Fordított mikrokapcsoló SW3: Hulladékürítő jóváhagyás kapcsoló SW4: Hulladékürítő emelő/leengedő kapcsoló SW5: Hulladékürítő nyitó/záró kapcsoló SW6: Vízszintes hulladékürítő mikrokapcsoló 6 FLOORTEC R 580 P (1) E

9 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR SW7: Felemelt hulladékürítő mikrokapcsoló SW8: Kinyitott hulladékürítő mikrokapcsoló SW9: Zárt hulladékürítő mikrokapcsoló SW10: Szűrő-felrázó mikrokapcsoló SW11: Kűrtkapcsoló SW12: Motorháztető mikrokapcsoló SW13: Üzemvilágítás kapcsoló (opcionális) SPK: Benzinmotor motorbegyújtó gyertya VR1: Benzinmotor feszültség-szabályzó Színkód BK: Fekete BU: Kék BN: Barna GN: Zöld GY: Szürke OG: Narancssárga PK: Rózsaszín RD: Vörös VT: Sötétlila WH: Fehér YE: Sárga Hulladékürítő emelő rendszer hidraulikus rajza (Lásd AG. ábra) 1. Hidraulikus olaj tartály 2. Hidraulikus olajszűrő 3. Hidraulikus szivattyú 4. Motor 5. Emelőhenger biztonsági szelep 6. Hulladékürítő emelőhenger Meghajtó hidraulikus rendszerének rajza (Lásd AH. ábra) 1. Hidraulikus olaj tartály 2. Hidraulikus olajszűrő 3. Hidraulikus szivattyú 4. Hidraulikus motorok ELEKTROMOS BIZTOSÍTÉKOK A burkolat alatt, átlátszó műanyag tokban (3, V. ábra) az említett áramköröket védő következő biztosítékok találhatók: F1 biztosíték (40A) (a gép jobb oldaláról): Fő billentyű F2 biztosíték (15A): Alternátor F3 biztosíték (30 A): szűrő-felrázó F4 biztosíték (30 A): Hulladékürítő és szűrő-felrázó hidraulikus emelőszivattyú F5 biztosíték (10 A): Hulladékürítő emelő hidraulikus szivattyú aktuátor F6 biztosíték (10 A): Kürt/üzemvilágítás/óraszámláló F7 biztosíték (40A): Szabad biztosíték F8 biztosíték (30 A): Szabad biztosíték KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK A szabványos összetevők kiegészítéseként a gépet a következő kiegészítőkkel/opciókkal is felszerelhetik, a gép specifikus használata szerint: Bal oldali kefe; A főkefék és az oldalsó kefék keményebb vagy lágyabb sörtékkel telepíthetők; Antisztatikus poliészter vagy poliészter BIA C porszűrő; Szűrőtasak; Megkülönböztető jelzés; Üzemvilágítás; Nyomot nem hagyó perem; Nyomot nem hagyó kerekek; Védőtető. A további kiegészítő tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a szervízközpontunkhoz vagy a felhatalmazott viszonteladóhoz. HASZNÁLAT VIGYÁZAT! A gép néhány pontján öntapadó táblákat helyeztünk el, amelyek a következőket jelzik: VESZÉLY VIGYÁZAT FIGYELEM A Kézikönyv olvasása közben a Kezelő különösen figyeljen ezen szimbólumok jelentésére. Ne takarja le semmilyen okból sem egyik ilyen táblát sem, és azonnal cserélje őket, ha megsérültek. BEINDÍTÁS ELŐTT 1. Ha szükséges nyissa fel a védőtetőt (1, V. ábra) csavarja ki a dugós csatlakozót (9) és tankolja meg a gépet. Ne töltse meg a benzintartályt kevesebb mint 4 cm-re a töltőnyílástól, hogy helyet hagyjon a motorbenzin tágulásának. 2. Ellenőrizze, hogy nem maradt nyitva ajtó/védőtető és hogy a gép normális, működőképes állapotban van-e. 3. Ha a gépet még nem használta a szállítás után, ellenőrizze le, hogy az összes szállításhoz használt záró és rögzítő rendszert eltávolították-e (1) E FLOORTEC R 580 P 7

10 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A GÉP INDÍTRÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA A gép indítása 1. Üljön a vezetőülésbe (23, B. ábra) és a kar (19) segítségével hosszirányban igazítsa a széket kényelmes 2. Oldja ki a kormánykereket (6, B. ábra) a kar (7) meghúzásával és saját kényelemérzetének megfelelően állítsa be annak dőlésszögét. A beigazítást követően engedje el a kézi kart (7), könnyedén mozgassa a kormánykereket és horoggal erősítse a belső rögzítő elemre. 3. Győződjön meg arról, hogy a pedál (22, B. ábra) és a kar (15) segítségével a rögzítőfék bekapcsolt állapotban van. 4. Győződjön meg róla, hogy a kar (13, B ábra) segítségével lezárta-e a szívót. 5. Győződjön meg róla, hogy a karok (20, 17, 18, B ábra) segítségével emelt pozícióba kerültek-e a fő és a mellék kefék. 6. Állítsa a motor gázkarját (24, B ábra) MIN-re (legkisebb sebességre) 7. Húzza meg a motor fojtókarját (25, B ábra) Ne használja a fojtókart ha a motor forró vagy ha a levegő hőmérséklete elég magas. 8. Forgassa el az indítókulcsot (14, B ábra) és indítsa el a benzinüzemű motort. Amint a motor elindul, azonnal engedje el az indítókulcsot. A benzinüzemű motor elindításakor ne hagyja a kulcsot (14, B ábra) túl sokáig (maximum 10 másodpercig) a motorbeindítási pozícióban, hogy ne tegye tönkre az önindítót. Ha a benzinüzemű motor nem indul el néhány kísérlet után, ne erőltesse, hanem kérjen segítséget a gépért felelős személytől. Ha indítókulcsot (14, B ábra) használva indítja el a kulcsot ne aktiválja az előremeneti/hátrameneti sebességváltó pedált (16, B ábra). 9. A gyújtás után, hagyja hogy a motor néhány másodpercig üresjáratban menjen, majd engedje el a fojtókart (25, B ábra). 10. Pár másodpercre melegítse be a motort a MIN pozícióba (legkisebb sebesség) helyezett kar segítségével. 11. Járassa a motort munkasebességen, olyan módon hogy a gázkarját (24, B ábra) MAX pozícióba helyezi (maximális sebesség). Tartsa ebben a pozícióban a gép használata közben Ilyen feltételek között a gép mozgásra készen áll, minden kefe (fő- és oldalsó kefék) forogni kezd és a porszívó rendszer aktiválódik. Ellenkező esetben, ha a motor áll, a gép egyetlen funkciója sem aktiválható. 12. Oldja ki a rögzítőféket a megfelelő pedál megnyomásával (22, B. ábra) és a kar (15) felengedésével. 13. Indítsa be a gépet, majd vezesse a munkaterületen belülre a kormánykerék (6, B. ábra), és pedálok (16) segítségével. Az elülső oldalon levő pedál előrehaladásra, míg a hátulsó oldalon levő hátrafelé haladásra használható. A sebesség a pedálra történő nyomás változtatásával állítható a nulla és a maximális érték között. 14. Nyissa ki a szívócsövet a kar (13, B. ábra) segítségével. 15. Engedje le a főkefét a kar (20, B. ábra) segítségével; 16. Hozza működésbe a kart (17, B. ábra) a jobboldali kefe leengedéséhez. 17. Hozza működésbe a kart (18, B. ábra) a baloldali kefe leengedéséhez, ha létezik. A gép mozgása közben bármelyik kefe (10, 11, 12, C. ábra) felemelhető vagy leengedhető. 18. Seprés végett forgassa el a kormánykereket (6, B. ábra) és mozgassa előre a gépet a pedál (16) megfelelő megnyomásával. A gép megállítása 1. A gép leállításához engedje ki a pedált (16, B. ábra). A gép gyors leállításához nyomja meg a szervo fékpedált (22, B. ábra) is. 2. Emelje fel a fő- és oldalsó kefét a megfelelő karok (20, 17, 18, B. ábra) segítségével. 3. Zárja be a szívócsövet a kar (13, B. ábra) segítségével. 4. A motort alacsony sebességgel működtesse a motor gázkarjának (24, B. ábra) MIN (minimális, alacsony sebesség) értékre állításával. 5. Állítsa le a motort az indítókulcs (14, B. ábra) a 0 pozícióba való elmozgatásával, majd vegye ki az indítókulcsot. 6. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál (22, B. ábra) megnyomásával és a fék zárolását vezérlő kar (15) aktiválásával. 8 FLOORTEC R 580 P (1) E

11 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR A GÉP KEZELÉSE 1. Kerülje a géppel való hosszú egyhelyben állást és kefeforgatást: ez akaratlan foltokat okozhat a talajfelületben. 2. Könnyű és nagyméretű hulladék összegyűjtésére emelje fel az elülső fedőlemezt a pedál (21, B. ábra) működtetésével; ne nyomja túl hosszú ideig a kart, mert csökkentheti a gép szívóerejét. VIGYÁZAT! Ha nedves felületeken dolgozik, működtesse a kart (13, B. ábra) és zárja be a szívócsövet. Így megvédi a porszűrőt a károsodástól. 3. A gép megfelelő működtetése érdekében a porszűrőnek a lehető legtisztábbnak kell lennie. A porszűrő sepréskor a szívócsövet bezáró kar (13, B. ábra) használatával, majd a szűrő-felrázó kapcsoló (10) rövid megnyomásával és a szívócső újranyitásával tartható tisztán. Munka közben 10 percenként ismételje a műveletet (a tisztítandó terület szennyezettségétől függően). Ez az eljárás a gép mozgása közben is végrehajtható. Ha a porszűrő eltömődik, illetve a hulladéktartály megtelik, a gép többé nem képes port és törmeléket összegyűjteni. 4. A hulladékürítőt (4, C. ábra) ajánlatos minden munkaszakasz befejezésekor vagy a tartály megteltekor kiüríteni. Ha az olajmennyiség nem elegendő, a benzinmotor a motort a rongálódástól megvédő figyelmeztetési rendszere működésbe lép. Még mielőtt az olajszint a biztonsági határ alá kerülne, az olajfigyelmeztető rendszer automatikusan leállítja a motort. A HULLADÉKTARTÁLY KIÜRÍTÉSE VIGYÁZAT! A tároló ürítését mindig munkasebességen működő motor mellett végezze. A tárolót ne kísérelje meg kikapcsolt motor mellett kiüríteni, mert az lemerítheti az akkumulátort. 1. A hulladéktartály kiürítési magassága legtöbb 1300 mm (lásd U. ábra). 2. A hulladéktartály kiürítésére a gépet egy szemétláda közelébe vezesse, és a következőképpen járjon el: Emelje fel az oldalsó és a főkeféket; Zárja be a szívócsövet a kar (13, B. ábra) segítségével; Nyomja meg a szűrő-felrázó gombot (10, B. ábra). VIGYÁZAT! Ezt az eljárást mindig stabil felületen hajtsa végre annak érdekében, hogy a gép ne veszítse el egyensúlyát. 3. Tartsa távol a személyeket a géptől, de főleg a hulladéktartálytól (4, C. ábra). 4. A hulladéktartály kívánt magasságba való emelése (1, T. ábra) végett egyszerre nyomja meg a jóváhagyó kapcsolót (1, B. ábra) és a hulladéktartály-emelő kapcsolót (11). 5. A hulladék szemétládába ürítése (1) végett nyomja meg egyszerre a jóváhagyó kapcsolót (1, B. ábra) és a hulladéktartály (12) kiborítás kapcsolót (2, U. ábra). A hulladéktartályt (2, U. ábra) csak akkor lehet kiborítani, ha legalább 270 mm magasságba emelték. 6. A hulladéktartály vízszintes helyzetbe való visszaborítására a hulladéktartály kiborítás kapcsolójának (12, B. ábra) nyomvatartása közben nyomja meg a jóváhagyó kapcsolót (1, B. ábra). 7. A hulladéktartály leengedése végett nyomja meg egyszerre a jóváhagyó kapcsolót (1, B. ábra) és a hulladéktartály-leengedés kapcsolót (11). A hulladéktartályt csak akkor lehet kiborítani, ha nincs teljesen borított helyzetben (vízszintes helyzetben). 8. A gép ismét munkára kész (1) E FLOORTEC R 580 P 9

12 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A GÉP HASZNÁLATA UTÁN 1. A munka után, mielőtt a gépet elhagyná: Zárja be a szívócsövet a megfelelő kar (13, B. ábra) segítségével, majd rövid ideig nyomja meg a szűrő-felrázó kapcsolót (10, B. ábra), és újra nyissa ki a szívócsövet. Ürítse ki a hulladékürítőt (4, C. ábra) (lásd az előző fejezetet); Emelje meg a főkefét a kar (20, B. ábra) segítségével. Emelje fel az oldalsó keféket a karok (17 és 18, B. ábra) segítségével. A motort alacsony sebességgel működtesse a motor gázkarjának (24, B. ábra) MIN (minimális, alacsony sebesség) értékre állításával. Állítsa le a motort az indítókulcs (14, B. ábra) a 0 pozícióba való elmozgatásával; Vegye ki az indítókulcsot a kapcsolóból (14, B. ábra); Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál (22, B. ábra) megnyomásával, majd hozza működésbe a fék zárolását vezérlő kart (15). A GÉP TOLÁSA, ILLETVE VONTATÁSA A gép taszítása érdekében a következőképpen járjon el: Állítsa le a motort az indítókulcs (14, B. ábra) a 0 pozícióba való elmozgatásával; Csukja le a fedelet (13, C. ábra). Távolítsa el a csavart (15, V. ábra). Csukja le a burkolatot (13, C. ábra); Taszítsa el a gépet. A gép eltaszítása után helyezze vissza a csavart (15, V. ábra). ÜZEMVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA Ha be kell állítania az üzemvilágítás sugarának irányát (9, C. ábra), állítson a csavarokon (23). HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET Ha előreláthatóan a gépet több mint 30 napig nem fogják használni, a következőképpen járjon el: 1. Ellenőrizze, hogy a gép tárolási helye száraz és tiszta; 2. Kapcsolja le az akkumulátor (2, V. ábra) negatív ( ) kapcsát; 3. A benzinmotort (7, V. ábra) a Használati kézikönyvben leírtak szerint kezelje. ELSŐ HASZNÁLATI IDŐSZAK Az első használati időszak (az első 5 óra) után a következő műveleteket kell végrehajtania: 1. Ellenőrizze a gép feszítő- és csatlakozóelemeinek feszességét, a látható elemek sértetlenségét, és vizsgálja meg, hogy nincs-e szivárgás. 2. Cserélje le a benzinmotor-olajat (lásd a Karbantartás fejezetet). 10 FLOORTEC R 580 P (1) E

13 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR KARBANTARTÁS A gép élettartamának és maximális működési biztonságának feltétele a megfelelő és rendszeres karbantartás. A következő táblázat mutatja a szükséges karbantartásokat. Az időintervallumok a gép munkakörülményeitől függően változhatnak, ezeket a karbantartásért felelős személyeknek kell megállapítani. VIGYÁZAT! A karbantartási munkálatok csak akkor hajthatók végre, ha a gépet kikapcsolták (a be/kikapcsoló gombot kivették). Ezen felül olvassa el figyelmesen a Biztonság fejezetet. Minden tervezett vagy különleges karbantartási munkálatot megfelelően képzett személyzetnek, vagy egy felhatalmazott Szervizközpontnak kell elvégeznie. Ez a kézikönyv csak a legegyszerűbb és leggyakoribb karbantartási eljárásokat írja le. A Tervezett karbantartási táblázatban szereplő további karbantartási eljárásokkal vagy a különleges karbantartási munkálatokkal kapcsolatosan olvassa el a megfelelő Karbantartási kézikönyvet, amelyhez bármelyik Szervizközpontnál hozzájuthat. TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT Karbantartási művelet Kézhezvételkor Az első 5 óra után Tíz óránként vagy használat előtt 25 óránként 50 óránként (1): A kapcsolódó eljáráshoz tekintse meg a Szervizkönyvet (2): vagy évente. (3): vagy gyakrabban a poros helyeken. (4): a karbantartási munkálatokat felhatalmazott Briggs & Stratton forgalmazónak kel elvégeznie. (5): ha a karbantartással megbízott személy szükségesnek tartja. (6): a hidraulikus olajat első használatkor 500 óra után, utána pedig 2000 óránként vagy évente kell cserélni. 100 óránként 200 óránként Évenként Motorolajszint ellenőrzés Akkumulátor-folyadék szint ellenőrzése Oldalsó kefe és főkefe magasságának ellenőrzése Motor élőlégszűrő tisztítása (3) A porszűrő-tasak tisztítása és integritásának ellenőrzése Hulladékürítő emelőrendszer hidraulikus olajszintjének ellenőrzése Meghajtó rendszer hidraulikus olajszintjének ellenőrzése A perem magasság és működés ellenőrzése Motorolaj csere (2) Szűrő-felrázó működésének ellenőrzése (1) Fék beállítása (1) Benzinszűrő tisztítás Hajtókerék lánc feszültségének ellenőrzése és tisztítása (1) Szikravédő ellenőrzése és tisztítása. Zárt szűrőtasakok tisztítása és integritásának ellenőrzése Szívótömlő integritásának ellenőrzése (1) Hajtószíj feszültség vizuális ellenőrzése (1) (1) Gyújtógyertya ellenőrzése/tisztítása Csavaranya és csavar meghúzottságának ellenőrzése (1) (1) Kormánylánc feszültség ellenőrzése és tisztítás (1) Biztonsági készülék működésének ellenőrzése (1) Motorsebesség ellenőrzése (1) Motorlégszűrő elem karbantartása (3) Gyújtógyertya csere (2) Motorhűtési rendszer tisztítása (2) Hajtószíj csere (1) (5) Hulladékürítő-tömítés integritásának ellenőrzése (1) Felemelt hulladékürítő-pozícióban a mikrokapcsoló beállításának ellenőrzése (1) Vízszintes hulladékürítő-pozícióban a mikrokapcsoló beállításának ellenőrzése (1) Motorszelep hézagának ellenőrzése/beállítása (4) Hidraulikus olajtartály (1)(6) (1) E FLOORTEC R 580 P 11

14 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FŐKEFE PADLÓNYOMÁS ELLENŐRZÉSE Különböző keménységű kefék kaphatók. Az eljárás az összes kefetípusra érvényes. 1. Ellenőrizze a főkefe talajtól való távolságát a következők szerint: Vezesse a gépet a felszínen; Álljon meg a géppel, majd hagyja forogni a főkefét néhány másodpercig; Állítsa le és emelje fel a főkefét, majd induljon el a géppel; Ellenőrizze, hogy a főkefe nyoma (1, D. ábra) egész hosszában 2 és 4 cm között van-e. Ha a nyom (1) különböző értékű, szükséges a kefe felszínre kifejtett nyomásának a beállítása, a 2. lépésben leírtak szerint. 2. Oldja ki a rögzítőelemet (6, C. ábra) és nyissa ki a bal oldali ajtót (5). Eressze meg a záróanyát (2, E. ábra): fordítsa el a kézikereket (1) és vegye figyelembe a következőket: A kefe felszínen levő kefe nyomásának csökkentéséhez a kefének be kell lennie csavarozva. A kefe felszínen levő kefe nyomásának növeléséhez a kefének ki kell lennie csavarozva. A gomb teljes kicsavarásakor a kefe felületre ható nyomása a legnagyobb. Csavarja be a záróanyát (2, E. ábra). 3. Végezze el még egyszer az 1 lépést a főkefe felülettől levő távolságának helye beállítására. 4. Ha a kefék túlzottan elkoptak már, cserélje őket a következő paragrafusnak megfelelően. 5. Illessze be a rögzítőelemet (6, C. ábra) és zárja be a bal oldali ajtót (5). FŐKEFE CSERÉJE Különböző keménységű kefék kaphatók. Az eljárás az összes kefetípusra érvényes. Javasolt védőkesztyű használata a főkefe cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. 1. Vezesse a gépet egyenes felületre és hozza működésbe a rögzítőféket a pedál és a kar segítségével (22 és 15, B. ábra). 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Oldja ki a rögzítőelemet (8, C. ábra) és nyissa ki a jobb oldali ajtót (7). 4. Csavarja ki és távolítsa el a gombfogantyúkat (1, F. ábra). 5. Távolítsa el a kefekamra borítását (1, G. ábra). 6. Távolítsa el a kefét (1, H. ábra). 7. Ellenőrizze, hogy a meghajtó perselyére nincs-e véletlenül feltekeredett (1, I. ábra) szennyeződés vagy más idegen anyag (zsinór, szövet, stb.). 8. Az új kefét úgy kell felszerelni, hogy a sörtesorok az ábrán található módon kell álljanak (2, I. ábra). 9. Szerelje fel az új kefét (3, I. ábra) a gépre és győződjön meg róla, hogy a fogaskerekek (4) megfelelően helyezkednek el a kapcsolódó meghajtó-perselyen. 10. Szerelje fel újra a kefekamra borítását (1, G. ábra) és csavarja fel a gombfogantyúkat (1, F. ábra). 11. Illessze be a rögzítőelemet (8, C. ábra) és zárja be a jobb oldali ajtót (7). 12. Végezze el a főkefe felületre kifejtett nyomásának vizsgálatát az előző fejezetben leírtak szerint. 12 FLOORTEC R 580 P (1) E

15 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR OLDALSÓ KEFE MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA Különböző keménységű kefék kaphatók. Az eljárás az összes kefetípusra érvényes. 1. Ellenőrizze az oldalsó kefe magasságtól való távolságát a következők szerint: Vezesse a gépet a felszínen; Álljon meg a géppel, majd hagyja forogni az oldalsó kefét néhány másodpercig; Állítsa le és emelje fel az oldalsó kefét, majd induljon el a géppel; Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nyomának kiterjedése és iránya megfelel-e az ábrának (1, J. ábra) (az ábrán a jobb oldali kefe látható, a bal oldali kefe nyoma azzal szimmetrikus). Ha a nyom nem felel meg az előírásoknak, szükséges a kefe magasságának beállítása a következő lépések szerint. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Nyissa fel a burkolatot (13, C. ábra). 5. A jobb oldali keféhez, használja a kart (1, K. ábra): Lazítsa meg a jobb oldali anyacsavart (2. J. ábra) és állítson a szabályozón (3) a megfelelő nyom (1) eléréséig. Ezután rögzítse a kart az anyacsavar segítségével (2, K. ábra). A bal oldali keféhez, használja a kart (4, K. ábra): Lazítsa az anyacsavart (5. J. ábra) és állítson a szabályozón (6) a megfelelő nyom (1) eléréséig. Ezután rögzítse a kart az anyacsavar segítségével (5, K. ábra). 6. Végezze el még egyszer az 1 lépést az oldalsó kefe felülettől levő távolságának helyes beállítására. 7. Ha a kefék túlzottan elkoptak már, cserélje őket a következő paragrafusnak megfelelően. OLDALKEFE CSERÉJE Különböző keménységű kefék kaphatók. Az eljárás az összes kefetípusra érvényes. Javasolt védőkesztyű használata az oldalsó kefe cseréje közben, mert a sörték között éles törmelék lehet. 1. Vezesse a gépet egyenes felületre és hozza működésbe a rögzítőféket a pedál és a kar segítségével (22 és 15, B. ábra). 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Hozza működésbe a kart (17 vagy 18, B. ábra) az adott oldalsó kefe felemeléséhez. 4. Csavarja ki a kefe belsejében található csavart (1, L. ábra), majd vegye le a kefét és a perselyt (2) a tengelyről (3) történő eltávolítással. Ügyeljen a záró-eszközre (4) és az alátétlemezre (5). 5. A gépágynál távolítsa el a négy csavart (6, L. ábra) és vegye le a kefét (8) a perselyről (7). 6. Szerelje fel az új kefét (8) a perselyre (7) és húzza meg a csavarokat (6). 7. Szerelje fel újra a kefét a gépre a persellyel együtt (2, L. ábra) a rögzítőeszköz (4) beillesztése után. Helyezze el az alátétlemezt (5) és szorítsa meg a csavart (1). 8. Végezze el az oldalsó kefe magasságának beállítását az előző fejezetben leírtak szerint (1) E FLOORTEC R 580 P 13

16 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A KERETES PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A szabványos papírszűrők mellett poliészter szűrők is hozzáférhetők. A következő eljárás minden típusra alkalmazható. 1. Vezesse a gépet egyenes felületre és hozza működésbe a rögzítőféket a pedál és a kar segítségével (22 és 15, B. ábra). 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Nyissa fel a burkolatot (13, C. ábra). 4. Vegye el a porszűrő borítását (2, M. ábra) a tartószerkezetről (1) történő eltávolítással. 5. Kapcsolja le az elektromos csatlakozót (1, N. ábra) a szűrő-felrázó szerkezetről. 6. Távolítsa el a szűrő-felrázó tartókeretének hajtókerekét (2, N. ábra). 7. Távolítsa el a szűrő-felrázó tartókeretét (3, N. ábra). 8. Húzza felfele a porszűrőt (4, N. ábra). 9. Megfelelő külső környezetben egyenes és tiszta felületen tisztítsa meg a szűrő-felrázót. A lecsapolást a dróthálóval (2) ellentétes oldalon (1, O. ábra) hajtsa végre. A tisztítást maximum 6 bar nyomású sűrített levegővel (3) végezze el. Csak a drótháló (2) által védett oldalról fújjon be levegőt, legalább 30 cm távolságról (lásd O. ábra). A szűrőtípustól függően, ügyeljen a következőkre: Papírszűrő (szabványos): a tisztításhoz ne használjon vizet vagy mosószert, mert az tönkreteheti a szűrőt; Poliészter szűrő (opcionális): A tisztításhoz lásd a fenti utasításokat. Szükség esetén, a jobb tisztítás érdekében, a szűrőt vízzel és habzásmentes mosószerrel is kimoshatja. Ez ugyan jobban tisztít, de csökkenti a szűrő élettartamát, így gyakrabban kell azt cserélni majd. A nem megfelelő mosószer használata tönkreteheti a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a szűrőtesten nem találhatók-e kopásnyomok. 10. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőtok gumitömítését (1, P. ábra) a peremnél és ellenőrizze a tömítés épségét. Szükség esetén cserélje ki. 11. A visszaszerelést a leszereléssel ellentétes sorrendben végezze (8-tól 1-es lépésig). A szűrő visszaszerelésekor a dróthálónak (2. O. ábra) felfele kell néznie. A BEÁGYAZOTT PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE A poliészterrel zárt szűrőtasakok szokásos esetben a gép tartozékaként szállított elektromos szűrő-felrázó berendezés működésbe helyezésével tarthatók tisztán. Szükség esetén a tasakok a az alábbi módszer szerint is megtisztíthatók. Ha a szűrőfelületek nem megfelelők, a szűrőt ki kell cserélni 1. Vezesse a gépet egyenes felületre és hozza működésbe a rögzítőféket a pedál és a kar segítségével (22 és 15, B. ábra). 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Nyissa fel a burkolatot (13, C. ábra). 4. Vegye el a porszűrő borítását (2, M. ábra) a tartószerkezetről (1) történő eltávolítással. 5. Csavarja ki a gombfogantyúkat (1, AA. ábra) és távolítsa el a kapcsokat (2). 6. Húzza ki felfele a porszűrőt (1, AB. ábra), majd távolítsa el, miután a szűrő-felrázóról levette az elektromos csatlakozót (2). 7. Szedje szét a poliészterből készült szűrőfelületet a következő lépések szerint. Az eljárást megfelelő kinti környezetben kell végezni, a gépkezelőnek pedig megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie (kesztyű, maszk, védőszemüveg). 8. A két tartócsavar kicsavarásával távolítsa el szűrő-felrázó motort (1, AC. ábra). 9. Nyissa ki teljesen a szűrő-felrázó motor tartóegységét (2, AC. ábra) és oldja ki a szűrőtasak feszítőrúdját (3). 14 FLOORTEC R 580 P (1) E

17 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR 10. Távolítsa el a szűrőtasak összes feszítőrúdját (4, AC. ábra). 11. Nyissa fel a zárt szűrőtasak felső tartóhuzalát (5, AC. ábra) a felső keretről (6) történő eltávolításhoz. 12. Távolítsa el a belső tasak-elválasztókat (7, AC. ábra). 13. Tisztítsa meg a poliészterszálas felület (8, AC. ábra) szennyezett oldalát külső porszívó segítségével, az összest egyszerre, vagy tasakról tasakra haladva. Ezzel egy időben tisztítsa meg a tasak-elválasztók (7, AC. ábra) mindkét felületét. Távolítson el róluk minden felgyülemlett anyagot. Ellenőrizze, hogy a szűrőfelületen nem találhatók-e kopásnyomok. Kopás esetén cserélje ki. Sűrített levegő használata is lehetséges (maximum 6 bar). A levegőt a tiszta felületről a szennyezett felület felé kell fújni. VIGYÁZAT! Ne mossa le a szűrőt vízzel. A poliészter szűrő "összemehet és használhatatlanná válhat. 14. A szűrő összetevőket a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze. 15. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőtok gumitömítését (3, AB. ábra) a peremnél és ellenőrizze a tömítés épségét. Szükség esetén cserélje ki. 16. Az összetevőket a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze. PEREMMAGASSÁG ÉS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE Oldalperemek 1. Vezesse a gépet olyan egyenes felületen, amelyen elvégezhető a fedőlap magasság ellenőrzése. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Oldja ki a rögzítőelemeket (8 és 6, C. ábra) és nyissa ki a jobb és bal oldali ajtókat (7 és 5). 5. Ellenőrizze az oldalsó fedőlap (2, F. ábra) integritását. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20mm-nél nagyobb vágás (1, Fig. Q) vagy 10 mm-nél nagyobb törés/repedés (2) látható (a fedőlap cseréjéhez lásd a Szervizkönyvet). 6. Ellenőrizze, hogy az oldalsó fedőlap (2, F. ábra) magassága a felülettől 0 3 mm (R. ábra). A csavarok meglazítása után (3, Fig. F), ha szükséges állítson a fedőlap pozícióján. Húzza meg a csavarokat (3). Elülső és hátsó perem 7. Vegye le a főkefét a kapcsolódó leírás szerint. 8. Ellenőrizze az elülső (1, W. ábra) és a hátulsó védőlapok (2) integritását. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20mm-nél nagyobb vágás (1, Fig. Q) vagy 10 mm-nél nagyobb törés/repedés (2) látható (a fedőlap cseréjéhez lásd a Szervizkönyvet). 9. Ellenőrizze, hogy az elülső (1, W. ábra) és a hátulsó védőlapok (2) könnyedén csússzanak a felületen, de ne legyenek teljesen eltávolodva a felülettől (S. ábra). A csavarok meglazítása után (3, W. ábra), ha szükséges állítson a védőlap pozícióján. Húzza meg a csavarokat (3). 10. Nyomja le teljesen az elülső (21, B. ábra) fedőlap emelőpedálját és ellenőrizze, hogy az elülső fedőlap körülbelül 5 cm-re emelkedjen fel. Engedje el a pedált és győződjön meg róla, hogy a fedőlemez az eredeti pozícióba, és nem a közbülső pozícióba tér vissza. Szükség esetén a védőlap bal elülső oldalán található beállítóeszköz (2) segítségével állítson a védőlemez-emelő kábelen (1, X. Ábra). Az elülső védőlemez-vezérlő kábel kicserélésével kapcsolatosan tekintse meg a Kezelési útmutatót. 11. Az összetevőket a szétszerelési sorrenddel ellenkező sorrendben szerelje össze. HULLADÉKÜRÍTŐ-EMELŐ RENDSZER HIDRAULIKUS OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE Ezeket a műveleteket úgy kell elvégezni, hogy közben a hulladékürítő (4, C. ábra) az eredeti pozícióba legyen (az. ábra szerint). 1. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 4. Ellenőrizze, hogy a tartályban (19, V. ábra) a hidraulikus olajszint a MIN (minimális szint) és a MAX (maximális szint) között legyen, az Y. ábra szerint. 5. Ha szükséges adagoljon hidraulikus olajat - 32 cst viszkozitás fokozatút - az adagolón (1, Y. ábra) keresztül. 6. Csukja le a burkolatot (1, V. ábra) (1) E FLOORTEC R 580 P 15

18 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MEGHAJTÓRENDSZER HIDRAULIKUS OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE 1. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 2. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 3. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 4. Ellenőrizze, hogy a tartályban (6, V. Ábra) a hidraulikus olajszint a MIN (minimális szint) és a MAX (maximális szint) között legyen, a Z. ábra szerint. 5. Szükség esetén pótolja ki az olajt az adagolón (1, Z. ábra) keresztül, a 15 W 50 motorolajt használva. 6. Csukja le a burkolatot (1, V. ábra). MOTOR OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 5. Csavarja ki a csavarokat (23, V. ábra) és távolítsa el a motorvédőt (22) a kapcsok kioldása segítségével (24). 6. Vegye ki a motorolaj olajszintjelző pálcáját (12, V. ábra) és tisztítsa meg tuszta ronggyal. Helyezze vissza az olajszintmérő pálcát (12, AD ábra), majd néhány másodperc múlva vegye ki és ellenőrizze, hogy az olajszint a MIN (minimális szint) és a MAX (maximális szint) jelek (1) között legyen. Ha az olajszint a MIN (minimális szint) jel alatt van, távolítsa el a töltődugót (13, V. ábra) és pótolja ki az olajat. A feltöltést ugyanazzal az olajjal végezze, mint amely a motorban van. 7. Helyezze vissza a dugót (13, V. ábra) az előző lépésekben leírtak szerint ellenőrizze az olajszintet. Helyezze be ismét az olajszintmérő pálcát (12, V. ábra). 8. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-5 lépéseket. MOTOROLAJ CSERE Tanácsos az olajat akkor kicserélni, amíg a motor meleg, mert így az olaj könnyebben folyik le a motor olajfürdőjébe. 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Csavarja ki a csavarokat (26, V. ábra) és oldja ki a tartókat (27) a bal oldali válaszfal (25) eltávolítása érdekében. 5. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 6. Csavarja ki a csavarokat (23, V. ábra) és távolítsa el a motorvédőt (22) a kapcsok kioldása segítségével (24). 7. Vegye ki a motorolaj olajszintjelző pálcáját (12, V. ábra) és tisztítsa meg tuszta ronggyal. 8. Válassza le a motor olajleeresztő csövét (18, V. ábra) a tartószerkezetről (28) és engedje le annak érdekében, hogy az olajat kiönthesse egy tartályba. 9. Lazítsa meg a kapcsot (17, V. ábra); távolítsa el az olaj kiengedő dugóját (16) és engedje kifolyni az olajat a tartályba. A leengedett olajt az érvényes törvényeknek megfelelően kell elhelyezni. 10. Helyezze vissza a dugót (16, V. ábra) és rögzítse a kapocs (17) segítségével. 11. Emelje fel a csövet (18, V. ábra) és rögzítse a kapocs (28) segítségével. 12. Távolítsa el a töltődugót (13, V. ábra). 13. A töltőnyíláson (13, V. ábra) keresztül öntse be az új olajat. A motortípussal és a mennyiséggel kapcsolatosan tekintse meg a Műszaki adatok fejezetet és a Benzinmotor kézikönyvét. 14. Tegye vissza a töltődugót (13, V. ábra). 15. Helyezze vissza az olajszintmérő pálcát (12, V. ábra), majd néhány másodperc múlva vegye ki és ellenőrizze, hogy az olajszint a MIN (minimális szint) és a MAX (maximális szint) jelek (1, AD. ábra) között legyen. Ha szükséges adjon hozza olajat. Helyezze be ismét az olajszintmérő pálcát (12, V. ábra). 16. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-6 lépéseket. 16 FLOORTEC R 580 P (1) E

19 FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR BENZINSZŰRŐ TISZTÍTÁS 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (15, B. ábra) a 0 4. Csavarja ki a csavarokat (26, V. ábra) és oldja ki a tartókat (27) a bal oldali válaszfal (25) eltávolítása érdekében. 5. Csavarja ki a csavarokat (7, AE. ábra) és távolítsa el a motor levegővezetékét. (8). 6. Tisztítsa meg a benzinszűrőt (10, AS ábra) a Benzinmotor kézikönyvében leírtak szerint. 7. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-5 lépéseket. A MOTOR LEVEGŐ-ELŐSZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA ÉS A MOTOR LEVEGŐSZŰRŐ TARTÁLYÁNAK KARBANTARTÁSA 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Csavarja ki a csavarokat (26, V. ábra) és oldja ki a tartókat (27) a bal oldali válaszfal (25) eltávolítása érdekében. 5. Vegye ki a csapszeget (1, AE. ábra) a helyéről (9) és helyezze be a kar (5) furatába (2). 6. Engedje le a főkefét a kar segítségével (20, B. ábra) a rúd (3, AE ábra) kioldásához. 7. Oldja ki és távolítsa el a csapszeget (4, AE. ábra) és válassza le a csatolórudat (3) a karról (5). 8. Tisztítsa meg a motor levegő előszűrőjét és/vagy végezze el a benzinmotor szűrőtartályának (6, AE ábra) karbantartását a Benzinmotor kézikönyvében leírtak szerint. 9. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-7 lépéseket. A MOTOR GYÚJTÓGYERTYÁJÁNAK TISZTÍTÁSA/CSERÉJE 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 5. Csavarja ki a csavarokat (23, V. ábra) és távolítsa el a motorvédőt (22) a kapcsok kioldása segítségével (24). 6. Tisztítsa meg/cserélje ki a gyújtógyertyát (29, V ábra) a Benzinmotor kézikönyvében leírtak szerint. 7. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-5 lépéseket. A MOTORHŰTÉSI RENDSZER TISZTÍTÁSA 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Csavarja ki a csavarokat (26, V. ábra) és oldja ki a tartókat (27) a bal oldali válaszfal (25) eltávolítása érdekében. 5. Nyissa fel a burkolatot (1, V. ábra). 6. Csavarja ki a csavarokat (23, V. ábra) és távolítsa el a motorvédőt (22) a kapcsok kioldása segítségével (24). 7. Csavarja ki a csavarokat (7, AE. ábra) és távolítsa el a levegővezetéket (8). 8. Tisztítsa meg a motorhűtési rendszert (11, AE ábra) a Benzinmotor kézikönyve leírtak szerint. 9. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-7 lépéseket. SZIKRAVÉDŐ TISZTÍTÁSA 1. Vezesse a gépet egyenes felszínen. 2. Kapcsolja be a rögzítőféket a pedál és a kar (22 és 15, B. ábra) segítségével. 3. Fordítsa el az indítókulcsot (14, B. ábra) a 0 4. Csavarja ki a csavarokat (26, V. ábra) és oldja ki a tartókat (27) a bal oldali válaszfal (25) eltávolítása érdekében. 5. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat és távolítsa el a motor elszívórendszerének a végét (31, V. ábra). 6. Tisztítsa meg a szikravédőt a Benzinmotor kézikönyvében leírtak szerint. 7. Hajtsa végre fordított sorrendben az 1-5 lépéseket (1) E FLOORTEC R 580 P 17

20 MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI FUNKCIÓK HIBAELHÁRÍTÁS A gép a következő biztonsági rendszerekkel felszerelt. FEDÉL BIZTONSÁGI ZÁR Kapcsolja ki a motort, ha a fedél (13, C. ábra) nyitva van. VÉSZLEÁLLÍTÓ NYOMÓGOMB Olyan helyen (8, B. ábra) található, hogy a Kezelő könnyen hozzáférjen. Vészhelyzet esetén meg kell nyomni a gép összes funkciójának leállítása érdekében. HULLADÉKÜRÍTŐ-EMELÉS/HULLADÉKÜ RÍTŐ-LEENGEDÉS ÉS KIBORÍTÁS JÓVÁHAGYÓ KAPCSOLÓ A(z) 1, B. ábra szerinti pozícióban található és a hulladékürítő-emelés/hulladékürítő-leengedés és kiborítás kapcsoló aktiválásához meg kell nyomni. HULLADÉKÜRÍTŐ-HENGER BIZTONSÁGI SZELEPE A hulladékürítő-emelő hengerben található. A hulladékürítőt az adott elért helyzetben állítja meg (kizárt annak a lehetősége, hogy véletlenszerűen leereszkedjen), ha az emelőhengert ellátó hidraulikus rendszer valamelyik csöve/vezetéke eltörik. A BENZINMOTOR AUTOMATIKUS, ELÉGTELEN MOTOROLAJ SZINT ESETÉN KÖZBELÉPŐ LEÁLLÍTÓJA A benzinmotort olyan belső eszközökkel felszerelt, amelyek ellenőrzik a megfelelő motorolaj szintet és ez a rendszer leállítja a motort ha az olajszint nem elegendő. PROBLÉMA A motor az indítókulcs elfordításával nem indul. A benzinmotor működés közben leáll A gép nem gyűjt össze elegendő törmeléket/port. Az előre/hátra irányítópedál megnyomásakor a gép nem mozdul, vagy csak nagyon lassan megy. A hulladékürítő nem emelkedik fel A hulladékürítő átfordítása sikertelen A hulladékürítő nem engedhető le A kefék nem forognak megfelelően. Felemelt motortető mellett (13, C. ábra) a benzinmotor továbbra is működik. MEGOLDÁS Ellenőrizze, hogy le van-e csukva a burkolat (13, C. ábra). Győződjön meg róla, hogy a motorolaj szintje elegendő (*). Ellenőrizze, hogy a benzintartályban (8, V. ábra) megfelelő-e az üzemanyag. Ellenőrizze, hogy a benzin eléri-e a karburátort, és hogy tiszta-e a benzinszűrő (*). Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya létrehoz-e szikrát (*). Győződjön meg róla, hogy a motorolaj szintje elegendő (*). Ellenőrizze, hogy a benzintartályban (8, V. ábra) megfelelő-e az üzemanyag. Ellenőrizze, hogy tiszta-e a benzinszűrő (*). Ellenőrizze, hogy a porszűrő (3, C. ábra) nincs-e eltömődve. Ellenőrizze, hogy nincs-e tele a hulladékürítő (4, C. ábra). Ellenőrizze, hogy fedőlapok (16, 17, 18, 19, C. ábra) nincsenek-e eltörve vagy helytelenül beállítva. Ellenőrizze, hogy a kefék (10, 11, 12, C. ábra) megfelelő magasságban vannak-e. Ellenőrizze, hogy kiengedte-e a rögzítőféket (22 és 15, B. ábra). Ellenőrizze, hogy a motor gázkarja (24, B. ábra) MAX (maximális pozícióban) van-e. Ellenőrizze, hogy a tartályban (6, V. ábra) megfelelő-e a hidraulikus olaj szintje. Ellenőrizze, hogy a centrifugális illesztő (a benzinmotor és a meghajtószivattyú illeszkedési pontja) megfelelően működik-e. Ellenőrizze az előmeneti sebesség pedál megfelelő beállítását és azt, hogy megfelelően aktiválja-e a meghajtószivattyút. Ellenőrizze, hogy az emelőegység-tartályban (19, V. ábra) megfelelő-e a hidraulikus olaj szintje. Ellenőrizze az elektromos vezérlés csatlakozóinak megfelelő csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a hulladékürítő nincs-e túlságosan megtelve (hidraulikus emelési kapacitás túllépése). Ebben az esetben ürítse ki a hulladékürítőt. Ellenőrizze, hogy a hulladékürítő 270 mm-nél nagyobb távolságra van-e a felszíntől. Ellenőrizze az elektromos vezérlés csatlakozóinak megfelelő csatlakozását. A hulladékürítőnek a hozzá tartozó kapcsolóval (11, B ábra) történő leengedése előtt ellenőrizze, hogy a hulladékürítő visszatért-e a vízszintes pozícióba a funkciót végrehajtó kapcsoló (12. B. ábra) megnyomása által. Várjon néhány percet, amíg az hidraulikus emelőhengerben levő olaj átfolyik a belső szelepen; ha a szelep eldugult, szükség lehet a leengedő kapcsoló (12, B. ábra) ismételt megnyomására. Ellenőrizze, hogy a kefemeghajtó szíj feszessége megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a gázkar (24, B. ábra) MAX (maximális pozícióban) van-e, és győződjön meg arról, hogy a centrifugális illesztő működik-e. Ez a tető biztonsági mikrokapcsolójának meghibásodását jelenti. Kérjük, keresse fel az Nilfisk-Alto Szervizközpontot. (*): A kapcsolódó eljáráshoz tekintse meg a Benzinmotor felhasználói kézikönyvet. További információkért tekintse meg a bármely Nilfisk-Alto Szervizközpontban elérhető Szervizkönyvet. 18 FLOORTEC R 580 P (1) E

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 5 5.1 Munkakörnyezet... 5 5.2 Elektromos biztonság... 5 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kezelési utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.

Kezelési utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning. Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Kezelési utasítás

Részletesebben

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Kezelési utasítás MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Használati utasítás. Kombi Plusz Kft.

Használati utasítás. Kombi Plusz Kft. Használati utasítás 1 Tisztelt Vásárló! Gratulálunk az új VarioCooking Center MULTIFICIENCY készülékéhez. Az azonnal érthető vizuális üzemeltetési koncepciónak köszönhetően nagyon gyorsan kiemelkedő főzési

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401

40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401 40 [1016 mm] Hajlító- és vágógép Model 110-0401 Szerelési és kezelési útmutató Műszaki jellemzők Tulajdonság Legnagyobb hajlító-/ vágókapacitás Teljes hosszúság Állómagasság Teljes konstrukció Súly Megnevezés

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 N-BM 46 HW Kezelési útmutató Benzines fűnyíró Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 1 2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági útmutatások 2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem 3. Rendeltetésszerű

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Jármű-azonosító adatok Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Alvázszám Az alvázszám a központi csővázon található a belső lábvédő idom mögött, melynek

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6 PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 7 SK Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU 3 CS Rozbrušovačka NÁVOD

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK RS 1301 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3861631

Az Ön kézikönyve NILFISK RS 1301 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3861631 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FLOORTEC 560 B. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

FLOORTEC 560 B. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU www.nilfisk-alto.com FLOORTEC 560 B ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SLOVENSKY NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SLOVENSKO PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA B 2 3

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101 GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

DF331D DF031D. Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. Akum. wiertarko-wkrętarka INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN PL HU SK CS UK RO DE Cordless Driver Drill Akum. wiertarko-wkrętarka Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó Ľahký vŕtací skrutkovač Akumulátorový vrtací šroubovák Дриль із бездротовим приводом Maşină de găurit

Részletesebben

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135

English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135 FZP 4001-B 2 English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135 FZP 4001-B 3 4 5 6 7 8 9 10 FZP 4001-B 5 11 12 (8) 13 14 15 16 6 18 19 20 21 FZP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ GCV520 GCV530 GXV520 GXV530 BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK BEVEZETÉS BEVEZETÉS Köszönjük, hogy Honda motort vásárolt. Segíteni szeretnénk, hogy a legjobb eredményt érje el új motorjával, és az biztonságosan működjön. Ez a kézikönyv tartalmazza azt az információt, amely

Részletesebben

GARDENA. TL 21 Damilos funyíró. Használati útmutató

GARDENA. TL 21 Damilos funyíró. Használati útmutató GARDENA TL 21 Damilos funyíró Használati útmutató Figyelem! A készülék összeszerelése és üzembe helyezése elott olvassa el a használati útmutatót! A használati útmutató olvasása közben kérjük hajtsa ki

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

CROSS 30 30E kapunyitó automatika

CROSS 30 30E kapunyitó automatika CROSS 30 30E kapunyitó automatika Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 01/2005 Dátum: 2005 december Rev: 2005.02.07 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a BOZÓTVÁGÓ HU Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a terméket továbbajándékozza valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is. A gyártó

Részletesebben

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP RP0910 RP1110C. Használati utasítás

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP RP0910 RP1110C. Használati utasítás MAKITA FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP RP0910 RP1110C Használati utasítás (1) Befogópatron-anya (2) Csavarkulcs (3) Tengelyrögzítő (4) Meghúzás iránya (5) Meglazítás iránya (6) Helyes méretű kúpos

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Használati útmutató Kerti aprító. GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986

Használati útmutató Kerti aprító. GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986 Használati útmutató Kerti aprító GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986 GARDENA kerti aprítók GH 2000 / GH 2300 / GH 2500 Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, gondosan olvassa

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

STANDARD HOMOKSZŰRŐ. Használati útmutató modell: 58271. Figyelmeztetés. Megjegyzések

STANDARD HOMOKSZŰRŐ. Használati útmutató modell: 58271. Figyelmeztetés. Megjegyzések STANDARD HOMOKSZŰRŐ Használati útmutató modell: 58271 HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

Váltókerekek felhelyezése

Váltókerekek felhelyezése Meghajtás és a váltókerekek Váltókerekek felhelyezése Ki-be kapcsolókar, előtolás / menetvágáshoz. A gép hátsó része a motorral. A gép faládában lapra szerelve, a tokmány felszerelése nélkül kerül az üzletbe.

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Használati és kezelési útmutató. konyhai páraelszívóhoz

Használati és kezelési útmutató. konyhai páraelszívóhoz Használati és kezelési útmutató konyhai páraelszívóhoz bevezető A Használati és kezelési útmutató nem egyszerű tartozék, hanem a páraelszívó szerves részét képezi, és fontos biztonsági szerepet tölt be.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Használati útmutató. Klímaszerviz-készülék

Használati útmutató. Klímaszerviz-készülék Használati útmutató Klímaszerviz-készülék Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 A dokumentációban 1.1.1 Figyelmeztető jelek struktúra és jelentés 1.1.2 Szimbólumok a dokumentációban 1.2 A terméken 2.

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVF6EHT48 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 190 mm 5704R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 190 mm 5704R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Alvázszám Motorszám A váltó, sebességek helye

Alvázszám Motorszám A váltó, sebességek helye 1. Kuplung kar 2. Műszerfal 3. Tanksapka 4. Levegőszűrő 5. Akkumulátor, biztosíték, szerszámkészlet 6. Ülés rögzítő 7. Motorszám 8. Váltókar 9. Gyertyapipa Teljes áttekintés 10. Hátsó féktartály 11. Benzincsap

Részletesebben

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Használati és szerelési útmutató Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415

GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 GARDENA Elektromos kapa 600 típ. Cikkszám: 2415 Használati útmutató Kérjük szerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el e használati útmutatót. Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok 2. A gép részei

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV rendszerű inverter légkondicionálók FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Alkatrészek neve és funkciója...2

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás

KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F. Használati utasítás MAKITA KÉTSEBESSÉGŰ ÜTVEFÚRÓ HP2050 HP2050F HP2051 HP2051F Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus HP2050 / HP2050F HP2051 / HP2051F Maximális teljesítmények Beton, volfrámkarbid-lapkás

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben