Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda"

Átírás

1 Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben TÁMOP C kódszámú projektjéhez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásával valósul meg. Sátoraljaújhely, május 06. 1

2 1. Esélyegyenlőségi terv Az Egyesület Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, a pályázatban vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedések, Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben programra benyújtott pályázatunkban vállaltaknak megfelelően meghatároztuk az elsősorban foglalkoztatással összefüggő esélyegyenlőségi tervünk koncepcióját és követendőelveinket, gyakorlatunk szabályait. 1.1.Az egyesület Esélyegyenlőségi terve alapelvei és céljai követik Magyarország Alaptörvényében, az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. Törvényben és a A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXVI. Törvényben foglaltakat. 1.2.Az esélyegyenlőségi terv célja: Az egyesület értékrendje és a pályázati követelmények sajátosságaira figyelemmel meghatározza a foglalkoztatottak és önkéntesek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges célokat, valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket. Az esélyegyenlőség előmozdításának eszközeként egy tudatos tervezési szervezési mechanizmust alakítunk ki, amely eredményeként a leginkább sérülékeny szegmensek esélyeit, fejlődését a munkáltatói jogkör gyakorló közgyűlés és elnökség folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, elősegítve ezzel a gyorsabb és hatékonyabb eredmények elérését. 2

3 2. Általános elvek, célok Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az egyenlő bánásmód alkalmazására, a munkatársak törvényben megfogalmazott jellemzői miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás megelőzésére és megszűntetésére, az esélyegyenlőség előmozdítására. Az esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény követelményeire épül. Hatálya kiterjed az Egyesületre, mint munkáltatóra, az Egyesülettel munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló munkatársakra és az önkéntesekre. A törvény két jellegében és feltételeiben különböző - követelményt ró az Egyesületre: az egyenlő bánásmód követelményét minden munkatárs és önkéntes számára, az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét a hátrányos helyzetű munkavállaló és önkéntes számára. 2.1.Az esélyegyenlőségi terv szellemisége: az emberi méltóságtiszteletben tartása Az Egyesület tiszteletben tartja a munkatársak és önkéntesek emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Az Egyesületi érdekeit, valamint a munkatársak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munka és egyébfeltételeket, körülményeket alakít ki, amelyek ezeknek az alapvetőértékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak A megkülönböztetés tilalma: az egyenlő bánásmód követelménye Az Egyesület tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy vagy csoport valós, vagy vélt jellemzői. Így: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatásának jellege, érdekképviseleti szervhez való tartozása, és egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltja a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. 3

4 Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során az Etv. 21, 23. -ban foglaltaknak megfelelően érvényre juttatja az egyenlő bánásmód követelményét. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az e pontban felsorolt tulajdonságon alapuló olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. 2.3.Partneri kapcsolat, együttműködés Az Egyesület munkavégzésre irányuló és az önkéntesi jogviszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében: átlátható jogviszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának szellemében dolgozza ki szabályzatait. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely a munkatársakat, önkénteseket foglalkoztatásuk, egyesületi tevékenységük során érheti. 2.4 Az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye Az Egyesület elkötelezi magát minden munkatársára és önkéntesére vonatkozóan az esélyegyenlőség előmozdítására, különös tekintettel ugyanakkora hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeire. Ennek érdekében él az előnyben részesítés törvényben biztosított lehetőségeivel. 3. Helyzetfelmérés A pályázat megvalósításának helyszíne a Kiskőrösi Kistérséghez tartozik. A térségben meghatározó tevékenység a mezőgazdaság, a szőlőművelés, a kertészet. Ezt a régi-új mezőgazdasági szervezetek is tükrözik. Ehhez kapcsolódóan több vállalkozás foglalkozik szőlő- és borfeldolgozással, palackozással. Készítenek üdítőitalokat, de takarmányokat is. A feldolgozóipar más ágai közül említésre méltó a műanyaggyártás és feldolgozás, a cipőgyártás, a konfekció- és vegyipari termékek előállítása, a fafeldolgozás, valamint a kárpitos bútorok és járműalkatrészek gyártása. Az építőipar különböző szakágazatai mellett több vállalkozás végez szállításokat, fuvarozásokat a bel- és külpiacokra egyaránt. A térségben jelentős számban találhatók kis- és 4

5 nagykereskedelmi vállalkozások, amelyek a mezőgazdasági felvásárlástól kezdve a külkereskedelemig szolgálják a termelőket és a fogyasztókat. A kistérségben a turizmus jelentősége az adottságokhoz képest ma még szerény (kivéve Soltvadkert és Kiskőrös), a lakosság megélhetésében ugyancsak elhanyagolható. A terület adottságai közül fontossági sorrendben első helyen a kulturális értékeket (a Petőfi-kultuszt; a terület nemzetiségi hagyományának ápolását és az egyedi országos nagyrendezvényeket) kell kiemelni. A kistérség agroturisztikai értékeit (bor és borutcák, szüreti bál) megyei szinten is az elsők között tartják számon. A természeti környezet (folyó- és állóvizek, nemzeti parki területek) alkalmassá teszi a kistérséget a vízi (Vadkerti-tó) és a természet-megfigyelő (a bócsai homokbucka, a kiskőrösi turjános), gyalogos és kerékpáros turizmusra (Kiskőrös-Soltvadkert Páhi-Izsák irányába), valamint a kapcsolódó horgászatra (Akasztó), lovaglásra (Akasztó, Bócsa, Kaskantyú) és vadászatra (Fülöpszállás, Tázlár). Nagy esélyt jelentene a kiskőrösi reumás és nőgyógyászati betegségeket gyógyító, magas sókoncentrációjú bevizsgált gyógyvíz hasznosítása, de csak megfelelő szabadidőközpont kialakítása esetén. A területen a falusi turizmus kialakulóban van. A lovastanyákra, és/vagy a vadászatra építve nagyobb sikerrel folytatható a falusi fizetővendéglátás több településen (Bócsa, Császártöltés, Kaskantyú, Kiskőrös) Létszámadatok A helyzetfelmérés az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatok, valamint pályázati és önkéntesi lehetőségei, vállalásai felhasználásával készült. Jelenlegi dolgozói létszám: 6 fő (Ebből nő: 5 fő) Nők létszámából a 40 év felettiek: 3 fő (60 %) Vezető beosztásban foglalkoztatottak száma 3 fő (ebből nő: 2fő) Munkakörülmények és munkafeltételek jellemzői A munkakörülményeket, alkalmazási és munkafeltételeket a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a Közgyűlés határozza meg. 1 5

6 4. Esélyegyenlőségi stratégia és konkrét célkitűzések Az Egyesület az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség előmozdítását szabályzatainak és társadalmi felelősségvállalási nyilatkozatának megfelelően alkalmazza. Biztosítja: az egyenlő bánásmód elvét, annak szabályzati és infrastrukturális feltételeit, intézkedéseket hoz a hátrányos helyzetű rétegek (40 éven felüliek, nők, fogyatékkal élők, romák, nyugdíj előtt állók és nyugdíjasok) foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeinek segítésére. Az esélyegyenlőségi stratégia érvényesítését a jelen esélyegyenlőségi terv és a felelős biztosítja. Konkrét célkitűzések az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében: Esélyegyenlőségi felelős felkérése, az emberi méltóság tiszteletben tartása gyakorlatának felmérése, és a követelmények megfogalmazása, a belépéstől a kilépésig tartó munkaügyi, önkéntesi folyamatok szabályozása, a munkakörülmények felmérése és javítására irányuló intézkedések megfogalmazása, különös tekintettel a 40 év feletti és fogyatékossággal élő munkatársak helyzetének javítására. 6

7 5. Egyesületi Esélyegyenlőségi terv célcsoportjai A horizontális uniós alapelvek szerint a nők, romák, fogyatékossággal és mélyszegénységben élők mindenképpen kötelezően vizsgálandó célcsoportok. További, az egyesület szempontjából fontos célcsoportok: a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek-tanulók; a sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók (SNI); az alacsony státuszú lakosság (legfeljebb 8 általánossal rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező); az ápolásra szoruló idősek, pályakezdő fiatalok. 6. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására 6.1.Egyenlő bánásmód a munkatársak, önkéntesek kiválasztása során Az Egyesület munkaerő szükségletének kielégítése során szem előtt tartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Ennek érdekében az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkatársak, önkéntesek kiválasztása során nem tesz különbséget kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából. a jelöltek kiválasztásánál a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. a munka erőszükséglet kielégítése során elsősorban belső forrásokra: szakmai megvalósítókra, az Egyesületi tagokra, családtagjaikra épít, a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot a többi készség és képesség elemhez hasonló súllyal veszi figyelembe. 7

8 6. 2. Egyenlő bánásmód az információkhoz való hozzáférésben Az Egyesület gondoskodik arról, hogy minden munkatársa és önkéntese korlátozás nélkül hozzájusson: a munkaköri kötelezettsége, feladata ellátásához, a szűkebb és tágabb Egyesületi közösségben való egyenrangú részvételhez, az egyéni fejlődéséhez, az élethosszig tartó képzés követelményének teljesítéséhez és az érdekeinek érvényesítéséhez és megvédéshez szükséges információkhoz Egyenlő bánásmód a munkafeltételek biztosításában Az Egyesület gondoskodik arról, hogy minden munkatársa, önkéntese: hozzájusson a munkaköri kötelezettség, feladat ellátásához szükséges munkafeltételekhez, hozzáférjen a rendelkezésére álló forrásokhoz, részesedjen a feladatokból az adott feladatokhoz szükséges készségek, képességek, jártasságok és tapasztalatok alapján Egyenlő bánásmód a bérezésben, javadalmazásban Az Egyesület gondoskodik arról, hogy az illetmény, kötelező minimuma feletti összeget az azonos értékű munkáért azonos illetmény elve alapján állapítsa meg. Az önkéntesek javadalmazásában az alkalmazottakhoz illeszkedő mértékű támogatásokat, ellátásokat biztosít Elhelyezés és munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti munkatársak helyzetének javítására Az Egyesület igyekszik a munkakörülményeket és légkört úgy alakítani, hogy folyamatosan elősegítse az idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek kihasználását. Ennek keretében: javaslatot tesz a különböző munkakörökben dolgozó munkatársak és önkéntesek munkakörülményeinek és munkafeltételeinek javítására, intézkedik a munkatársak és önkéntesek jó egészségi állapotának, biztonságának, és jó közérzetének megtartásához szükséges változásokról. 8

9 aktív eszközökkel ösztönzi a munkatársakat és önkénteseket az egészséges életmód kialakítására, folytatására Az emberi méltóság tiszteletben tartása Az egyesület a foglalkoztatás, együttműködés során tiszteletben tartja a foglalkoztatottak, partnerek emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A foglalkoztatottak és a saját érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket és - körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, olyan feltételeket, körülményeket alakít ki és olyan szabályzatokat működtet, amelyek az emberi méltóság tiszteletben tartását a gyakorlatban érvényesíti. 7. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések az esélyegyenlőség előmozdítására A törvényi szabályozásnak megfelelően az Egyesület megkülönböztetett figyelmet fordít a hátrányos helyzetű Munkatársak esélyegyenlőségének elősegítésére, különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékossággal élők és a családos Munkatársak helyzetének javítására A női munkatársak, önkéntesek helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések A nőkkel kapcsolatos intézkedések súlypontjai az előmenetel elősegítése és a nők családi feladatainak megkönnyítése. Ennek érdekében: az Egyesület figyelemmel kíséri a tehetséges, vezető pozícióhoz szükséges kompetenciákkal rendelkező és vállalkozó nők életpályáját. Célul tűzi ki a nők arányának növelését az Egyesületi vezetésben A negyven évnél idősebb munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések A negyven évnél idősebb munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai az előmenetel elősegítése, a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása, a nyugdíjas Munkatársakkal való humánus törődés. 9

10 7.3.A roma munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések (ha lesz ilyen munkatársunk, önkéntesünk) A roma munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai: az előmenetel segítése, a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása, több gyermek esetén a családi feladatok megkönnyítése. 7.4.A fogyatékossággal élő munkatársak, önkéntesek helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések Az Egyesület felméri a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló évi XXVI. törvényben megfogalmazott követelmények teljesítésének egyesületi helyzetét (ha lesz ilyen munkatársunk, önkéntesünk), és ennek megfelelően hozza meg intézkedéseit a fogyatékossággal élő munkatársak, önkéntesek helyzetének javítására. Az Esélyegyenlőségi Terv nem tartalmazza azon kedvezményeket, amelyek más jogszabályból, illetve más szervezettel kötött megállapodásból következnek. Az egyesület vezetése tiszteletben tartja a tagjainak emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Döntéseit minden esetben ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzésének és megerősítésének érdekében hozza meg. Rózsás József egyesület elnöke 10

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai]

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok

Esélyegyenlőségi terv. - Alkotmány: 54 1.2. 70/A 1.2.3. melyek az emberi méltóságból származó jogok Dózsa György Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. Tel: 88 426-102, 88 428-717 E-mail: dozsa.iskola@dozsa-vprem.sulinet.hu www.dozsa-vprem.sulinet.hu Esélyegyenlőségi terv I. Jogalap (hazai)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010. 1 1 Bevezető Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

BERHIDA VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

BERHIDA VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA BERHIDA VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2012-2017 Tervezet Készítette: TARTALOM I. BEVEZETÉS...3 II. HELYZETELEMZÉS. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSÉNEK TARTALMI ELEMEI...5

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben