Tartalomjegyzék. FuturIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. FuturIT"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14 Dinamikus információbiztonsági rendszer fejlesztése 15 Adattárolás és adatmentés technológia és módszertan fejlesztés 17 Biztonsági megoldások optimalizálása 19 Nemzeti és iparági információbiztonsági rendszerek kidolgozása 21 Biztonsági tervezés és minõsítés 23 Algoritmusok kidolgozása üzleti folyamatok biztonság fókuszú tervezéséhez és kialakításához 24 Tudásmenedzsment 27 Eredményeink 28 Eredményeink összefoglalása 29 Beszámolási idõszak feladatai 30 I. Projekt elõkészítés 32 Infrastruktúra elõkészítése 33 Kutatás-fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése 33 Szervezet kialakítása 34 Pénzügyi rendszer kialakítása 35 III. Informatikai biztonsági minõsítés és eszközfejlesztés 40 Informatikai megoldások biztonsági minõsítése 41 Informatikai biztonsági eszközök fejlesztése 42 IV. Informatikai biztonsági képzési rendszer kiépítése 44 Doktori képzés 45 Informatikai biztonságtechnikai képzés beindítása 46 Az informatikai biztonság hazai szakmai színvonalának emelése és társadalmi tudatosítása, kommunikációja 47 Indikátorok 48 PhD, posztdoktori, egyetemi kutatói állások 49 Hallgatói együttmûködési program és tehetséggondozás órás programozási verseny Felnõttképzés 53 Technológia transzfer 54 Konferenciák 55 Üzleti és hasznosítási terv 56 Spin-off tevékenységek 57 Szakmai rendezvények 58 Publikációk 59 Megjelenések, médiaszereplések 60 Erõforrások idõráfordítása 61 Finanszírozás, összesített pénzügyi mutatók 64 Monitoring adatszolgáltatás 65 II. Az informatikai biztonsági megoldások egységes módszertani hátterének megteremtése 36 Biztonsági tervezés módszertan 37 Nemzeti informatikai biztonsági szabályozási rendszer kidolgozása 38 Informatikai fenyegettségek és kockázatok felmérése, elemzése és kezelése 39 2

3 Tartalomjegyzék ÖKORET 71 Indikátorok 102 Küldetésnyilatkozat 72 Indikátorok 103 Vezetõi összefoglaló 73 Spin-off cég 104 Felépítés és menedzsment 74 Technológiatranszfer 105 Konzorcium bemutatása 75 Konferenciák 107 Ipari partnerek 76 Publikációk 110 Megjelenések, médiaszereplések 113 Szakmai rendezvények 113 Erõforrások idõráfordítása 114 Finanszírozás 116 Tevékenységünk és a beszámolási idõszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása Kutatási programjaink bemutatása V. Komponens: Környezeti Információs (Monitoring) Rendszer létrehozása 85 VI. Környezeti szakértõi rendszer kialakítása 93 VII. Környezettudatos tervezési eljárások meghonosítása. Eco-Design alapú tervezés, automatizált mérés és minõség-ellenõrzés módszerei 97 VIII. Az ÖKORET kutatás-fejlesztési tevékenységet, ipari együttmûködést elõsegítõ szolgáltatásai 99 3

4 4

5

6 Küldetésnyilatkozat A futurit, mint Informatikai Biztonsági Kutató-Fejlesztõ Központ célja, hogy szakterületi és regionális vonzáscentrumként funkcionáljon, vállalkozásokkal és más, kutatással, innovációval foglalkozó szervezetekkel együttmûködve, nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket végezzen, és ezáltal a Közép-Dunántúli Régió, Magyarország, és Közép-Európa vezetõ informatikai biztonsági kutató- és képzési központjává váljon. Fejlesztéseinek végtermékei világszínvonalú informatikai biztonsági eljárások, módszertanok és eszközök. A Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara, valamint a KÜRT Zrt. és az ALBACOMP Zrt. által közösen létrehozott futurit Regionális Tudásközponttá válásával a közép-európai régióban egyedülálló módon elismert, színvonalában a világ élvonalába tartozó felsõfokú képzést nyújt magyarországi és külföldi informatikai biztonsági szakemberek számára, ugyanakkor a legújabb technikai és társadalmi változásokat szorosan követve folytat informatikai biztonsági kutatásokat, fejlesztéseket. A futurit szoros kapcsolatban áll a fejlesztésekben, illetve a kutatási eredmények hasznosításában együttmûködõ régióbeli vállalkozásokkal, valamint a kutatási és felsõfokú képzési programban nemzetközi partnerként résztvevõ oktatási intézményekkel. A futurit tevékenysége az alapkutatástól egészen a spinoff cégekben realizálódó termékértékesítésig terjed. Mindezek mellett az informatikai biztonság nemzetközi tudásbázisa és konferenciaközpontja. A futurit hozzájárul a régión belüli innováció, kutatás-fejlesztési kapacitás növeléséhez, a szakképzésen keresztül helyi tudásintenzív kis- és középvállalatok számára teremt munkaerõt, illetve a konzorciumi tagok és a bevont üzleti partnerek saját K+F tevékenységei révén a képzett munkaerõ számára megfelelõ munkalehetõségeket. A futurit oktatási és képzési programjai lehetõvé teszik a Pannon Egyetem Mûszaki Informatika szakos hallgatóinak a mûszaki informatika tartósan fontos területén élvonalbeli ismeretek megszerzését, valamint kutatási témát biztosít PhD hallgatók számára. Az alap- és alkalmazott kutatások eredményeit nemzetközi tudományos szakmai publikációk és konferenciák mellett a termékein és a külföldi hallgatók képzésén keresztül realizálja. A futurit csapata 6

7 Vezetõi összefoglaló Értékvédõ módszereket, eszközöket kutatunk, fejlesztünk, oktatunk infokommunikációs értékeink megóvása érdekében. A Pannon Egyetem informatikai biztonság témakörben két területen nyert támogatást a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól 2006-ban. A futurit Informatikai Biztonsági Tudásközpont vezetõje Kürti Tamás, az ÖkoRET Környezetbiztonsági Informatika Tudásközpont alapítója Prof. Dr. Rédey Ákos, vezetõje Dr. Réti Tamás. A Tudásközpont igazgatója Prof. Dr. Friedler Ferenc a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karának alapítója és dékánja. Jelen beszámoló a futurit 2. munkaszakaszában október 1. és december 31. között elvégzett tevékenységeket, valamint azok eredményeit mutatja be. A konzorcium tagjai az Albacomp Zrt., a KÜRT Zrt. és a Pannon Egyetem. A konzorcium tagjai közös értékek, célok mentén hozták létre együttmûködésüket. Céljuk, hogy meghatározóak legyenek saját területükön, legyen szó tudományról, üzletrõl vagy innovációról. Mindhárom partner felelõsségteljes, tudatos és szakmailag kiemelkedõ munkatársakat alkalmaz a projekt feladataiban, akik proaktívan képesek a csapatmunkára. A konzorcium az operatív munkát a Kutatási Munkabizottság irányításával végzi. Feladata a munkafolyamatok, idõközi eredmények egyeztetése, a szakmai tájékoztatás, illetve a szakszerû és tudományos munka elõsegítése. A tudásközpont operatív céljainak és stratégiájának teljesülését a konzorciumi tagok képviselõibõl álló Projekt Bizottság felügyeli, amely jogosult a munkák eredményeinek értékelésére és hasznosításáról szóló döntések meghozatalára is. A hosszú távú fenntarthatóság szempontjából alapvetõ fontosságúnak tekintjük, hogy a tudásközpont és a hasznosító szervezetei, a támogatási idõszak 2009-es befejezõdése után, képesek legyenek a fenntarthatóság biztosítására, valamint új finanszírozási források bevonására. Ezért a második munkaszakasz során létrehoztuk a Projekt Bizottság felügyelete alá tartozó Hasznosítási Munkacsoportot, amelynek elsõdleges feladata a fejlesztések termékesítésének támogatása, illetve a portfoliószemléletû hasznosítási tervek részletes, piacelemzésen alapuló kidolgozása. A tudásközpontban a szakmai munka a kutatási témák szerinti témalaboratóriumokban történik. A Kutatási Munkabizottság felügyelete alatt a tudásközpont második munkaszakaszában az alábbi laboratóriumokon keresztül valósultak meg a kutatás-fejlesztési feladatok: 1.) Dinamikus információbiztonsági rendszer fejlesztése A dinamikus információbiztonsági rendszer egy olyan speciális biztonsági szoftvercsomag, amely a más iparági területeken már jó ideje nagy hatásfokkal mûködõ integrált rendszerek technológiájához és módszertanaihoz hasonló elvek alapján szolgálja az információbiztonságot. Szoftverrendszerünk építõkocka szerûen, egyedi alrendszerekbõl áll össze, de egységes koncepciójú és keretrendszerû, így képes információkat nyújtani egy adott szervezet aktuális információbiztonsági állapotáról. 2.) Adattárolás és -mentés technológia és módszertan fejlesztés A KÜRT jelenlegi adatmentése az éppen használatban lévõ adattároló eszközök professzionális mentésére felkészült. Mivel a jelenlegi adattárolási technológiáknak is vannak olyan területei, amelyek mentésére a rendelkezésre álló technológia még nem alkalmas, ezért nélkülözhetetlen a folyamatos fejlesztés, a továbblépés lehetõségének kutatása és megteremtése. A tudásközpont keretében ezen speciális területekkel, illetve a meglévõ területek szoftveres támogatásának átalakításával, újradefiniálásával foglalkozunk, természetesen a legújabb technológiai elvárásokat is figyelembe véve. 7

8 3.) Biztonsági megoldások optimalizálása A biztonsági minõsítés egy rendszer adott állapotának kockázatmenedzsmentjét jelenti, miközben figyelembe vesszük, hogy egy rendszerben rendelkezésre álló erõforrások felhasználásával mi az elérhetõ legjobb (optimális és kockázatarányos) állapot. A minõsítésre használt kvalitatív vagy kvantitatív matematikai modelljeink nemcsak az egyedi erõforrások minõségét veszik figyelembe, hanem az erõforrások együttmûködését, egymásra hatását is, a teljes rendszer céljának elérése szempontjából. Fejlesztési tevékenységünk során a szintézis/tervezés eljárás segítségével a rendelkezésre álló erõforrások egy halmazából meghatározzuk, hogy melyeket érdemes felhasználni annak érdekében, hogy az elemekbõl összeállított és optimálisan mûködtetett rendszer biztonsági szempontból is a legjobb legyen. 4.) Nemzeti és iparági információbiztonsági rendszerek kidolgozása Kutatás-fejlesztési programunk célja, hogy a tudományterület és az iparág legújabb elméleti eredményeinek és gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával a különbözõ specifikus szakterületekre, iparágakra vonatkozó, testre szabott információbiztonsági eljárásokat, módszertanokat és eszközöket dolgozzunk ki, illetve gyakorlati hasznosításuk megvalósítását támogassuk. 5.) Biztonsági tervezés és minõsítés Az informatikai megoldások biztonsági tervezése és minõsítése kapcsán olyan módszertan kialakítására törekszünk, amely lehetõséget teremt a legkülönbözõbb infokommunikációs eszközök széles kör által elfogadott, nemzetközi szabványok követelményeire épülõ, egységes és megismételhetõ körülmények között elvégezhetõ biztonsági és megbízhatósági vizsgálatára (sérülékenységek, fenyegetettségek és kockázatok átfogó vizsgálata). 6.) Algoritmusok kidolgozása üzleti folyamatok biztonság fókuszú tervezéséhez és kialakításához Az üzleti folyamatok biztonság fókuszú tervezéséhez és kialakításához olyan megoldásokat fejlesztünk ki, amelyek alkalmas alapot adnak az üzleti folyamatok leírására és modellezésére, valamint az optimális üzleti folyamatok algoritmikus megadására. Algoritmusunk alapját egy gráf-reprezentáció adja, mely a folyamathálózat szintézisre épülõ technikát használ fel, így a költség- és megbízhatósági szint szerinti optimális modellek további szempontok szerint részletesebben is elemezhetõk. 7.) Tudásmenedzsment A Tudásmenedzsment program a futurit horizontális tevékenysége, amely a laboratóriumok keretében megvalósított kutatási programok szakmai eredményeinek összefogását és a létrehozott best practice" ismeretek publikálását végzi. A Tudásmenedzsment program erõsíti a futurit szakmai megalapozottságát és elismertségét az akadémiai és üzleti életben, támogatja az informatikai biztonság jelentõségének társadalmi tudatosítását, valamint hozzájárul a projekt alapvetõ céljainak eléréséhez. Összességében elmondható, hogy a futurit tudásközpont keretein belül folyó fejlesztések eredményeinek jelentõs hányada amellett, hogy tudományos értelemben is nemzetközi jelentõségû, üzletileg is kiválóan hasznosítható. Legfõbb erõsségünk, hogy az egyetemi/kutatói és az üzleti szféra szoros együttmûködésében valósítjuk meg az egész régióra ható ipari-akadémiai kutatás-fejlesztési és innovációs-inkubációs tevékenységet. Veszprém, február 20. Prof. Dr. Friedler Ferenc Kürti Tamás igazgató vezetõ Pannon Regionális futurit Informatikai Tudásközpont Biztonsági Tudásközpont 8

9 Szervezeti felépítés 9

10 Konzorciumi tagok bemutatása Pannon Egyetem, Mûszaki Informatikai Kar A Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara alapításakor informatikai és a hozzá kapcsolódó korszerû technológiák oktatására, kutatására és fejlesztésére jött létre. A Kar fejlõdését a kezdetektõl a dinamizmus jellemezte és jellemzi napjainkban is, melynek köszönhetõen hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert tevékenységet folytat. Tíz év fejlesztései eredményeként január 1-tõl kari jogállású önálló intézetként, január 1-tõl hivatalosan Mûszaki Informatikai Karként mûködik. A Kar tevékenységében mind a mûszaki, mind az informatikai szó hangsúlyos. Mûködése olyan élenjáró technológiákhoz kapcsolódik, melyek gyorsan és folyamatosan változnak, fejlõdnek. Az ilyen technológiák biztosítják a magas hozzáadott értékû termékeket, melyek a globalizált világban jól értékesíthetõk. Ez alapozza meg a Mûszaki Informatikai Kar tartós és kiegyensúlyozott mûködését mindhárom tevékenységében: az oktatásban, a kutatásban és a fejlesztési projektekben. Színvonalas oktatás a gyorsan fejlõdõ mûszaki informatika területén csak nemzetközi szintû kutatások alapján lehetséges, a gyors fejlõdés miatt ugyanis kizárólag a szûk szakmai körökben tevékenykedõ kutatók férnek hozzá a legújabb eredményekhez. A nemzetközi színvonalú kutatás egyúttal megalapozza a nemzetközi projekteket, melyek szükségesek az élenjáró technológiák oktatásához, a hallgatók számára aktuális témák biztosításához. Az ipari együttmûködések ugyanakkor lehetõséget és forrást is teremtenek a legmodernebb technológiák beszerzéséhez, alkalmazásához. A Kar három alaptevékenysége így képes szoros együttmûködésben, egymást támogatva mûködni. A Kar eredményeinek fenntartásához a kiemelkedõ oktatók, kutatók és fejlesztõk mellett kiváló diákokra is szükség van. Ennek érdekében mûködteti a Mûszaki Informatikai Kar az országos lefedettségû, veszprémi és szolnoki központokkal mûködõ Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát. A legkiválóbb hallgatók bekapcsolódhatnak az úgynevezett Fasori Program keretében megvalósuló elitképzésbe is,. Elsõ tanulmányi évüktõl kezdve részt vehetnek a Kar kutatási, fejlesztési tevékenységében, tudományos folyóiratokban publikálhatnak, nemzetközi konferencián adhatnak elõ, illetve bekapcsolódhatnak multinacionális cégek számára végzett K+F projektjekbe. KÜRT Zrt. A KÜRT 1989-ben alakult, magyar tulajdonban lévõ, de a nemzetközi piacokon is tevékenykedõ vállalatcsoport. A cég üzleti tevékenysége során adatmentésre, információvédelemre és informatikai biztonsági megoldások fejlesztésre és értékesítésére koncentrál. A múlt tapasztalatai, valamint az innovatív szemléletû, kimagasló tudású szakembergárda munkája eredményeként a KÜRT komoly elismertségre tett szert, mint az információbiztonság területének vezetõ szakértõje, az adatvédelem és adatbiztonság teljes palettáját átfogó, a nemzetközi és hazai szabványoknak megfelelõ módszertana és auditorai révén. A KÜRT Európa vezetõ adatmentõ cége világviszonylatban is elismert adatmentési technológiával. A cégnek a különbözõ infokommunikációs káresemények megelõzésére, illetve kezelésére kidolgozott információmenedzsment rendszere ma már több mint 40 önállóan is alkalmazható terméket, szolgáltatást foglal magában. 10

11 A KÜRT elmúlt 20 éves fejlõdésének meghatározó eleme volt, hogy aktívan részt vett a hazai és nemzetközi K+F tevékenységekben, hazai és az Európai Unió által kínált pályázati rendszerekben. A cég profitjának jelentõs része visszaforgatásra kerül az üzletfejlesztési tevékenységekbe. A cégben önálló K+F szakembergárda mûködik, amelynek tagjait erõs operatív kapcsolatrendszer fûzi az informatikai tudományág majd minden hazai szereplõjéhez, alkalmazott és alapkutatást végzõ intézményéhez. Albacomp Zrt. Az Albacomp Zrt. a magyarországi informatikai piac egyik legnagyobb múltra visszatekintõ vállalata. Az Albacomp a hardvergyártó szerepének megtartása mellett a hazai piac meghatározó szereplõje és rendszerintegrátora, nagy tapasztalatokkal rendelkezõ tanácsadói üzletággal, országos szervizhálózattal, és az informatika számos más területén olyan kompetenciákkal, amelyek révén képes a modern kor követelményeinek megfelelõ, összetett informatikai és telekommunikációs rendszerek tervezésére, fejlesztésére, szállítására, üzembe helyezésére és üzemeltetésére. Az Albacomp nevét több nagy, hálózati és rendszerintegrációs projekt is fémjelzi. A társaság aktív résztvevõje több, kormányzati támogatással megvalósult informatikai programnak. A cég hatékony mûködésének hátterében kiváló szakembergárdája áll, amely a szoftverfejlesztés, a tervezés, a gyártás, az implementálás, a tanácsadás és az értékesítés területén egyaránt magas szintû munkájával biztosítja a legtöbbször több területre kiterjedõ projektek sikerességét. A cég stratégiai üzletágként kezeli az oktatást, melyhez kapcsolódóan az önálló oktatási üzletág 2005-ben jött létre, a SZÜV Zrt. integrálásával, folytatva az ott folyó elismerten színvonalas képzési hagyományokat. A cég jól felszerelt oktatóközpontjai megtalálhatók az ország minden régiójában. Az Albacomp egyik legfõbb célja, hogy mint Magyarország egyik informatikai tudásbázisa, helyt adjon a kreativitásnak, lehetõséget és szakmai támogatást biztosítson tehetséges szakembereknek új termékek kifejlesztésére. 11

12 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek A biztonsági piac különbözõ területei célirányos egyedi szakértelmet és alapos felkészültséget igényelnek, ezért a tudásközpont 2. munkaszakaszában a létrejött információbiztonsági fejlesztési elképzelések gyakorlati megvalósításához, a kifejlesztett eszközök véglegesítéséhez, valamint az üzleti hasznosíthatóság megteremtéséhez szükségessé vált olyan széles körben elismert piaci szereplõk bevonása, akik az adott szakterület mélyreható ismeretével és meghatározó piaci potenciállal rendelkeznek. Közremûködésükkel már a termékfejlesztési folyamat kezdõ lépéseitõl figyelembe vehetõk és a fejlesztendõ megoldásokba beépíthetõk a szakmai tapasztalataik és a gyakorlati alkalmazhatóságra vonatkozó észrevételeik. A tudásközpont második munkaszakaszában három speciális szakterületeken mûködõ üzleti partnerrel folytattunk közös kutatás-fejlesztési tevékenységet. Alacera International A futurit 2007 júniusában a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karán, TSEC (Technology Security Experience Center) Institute Hungary néven, közös biztonsági fejlesztõ központot hozott létre az amerikai biztonságtechnikai piacon meghatározó szerepet játszó Alacera International-lel. Az Alacera International szolgáltatásai és termékei fókusza a komplex, koherens lakóhely- és település védelem, melynek összetevõi a biztonságstratégia, a településbiztonsági stratégia, az informatikai technológiák integrálása és a tudástranszfer. Célunk, hogy az együttmûködés eredményeként a tudásközpont a koherens biztonságvédelem területének rangos nemzetközi fejlesztõjévé váljon, és a mindenkori biztonsági kihívásokra reagáló megoldásokat nyújtson az infokommunikációs védelmen túl az adminisztratív, a fizikai, a személyi és a vagyoni biztonság védelmének területén is. Complex Kiadó Kft. A Wolters Kluwer hollandiai székhelyû nemzetközi kiadóvállalat tulajdonában álló CompLex Kiadó Kft. Magyarország legnagyobb jogi kiadóvállalata. A cég elsõsorban a joggal és adózással foglalkozó szakemberek minél jobb kiszolgálását, idõ-, és pénztakarékos megoldások szállítását tûzte ki céljául. Ez egyre inkább nem puszta tartalom közvetítését jelenti, hanem a szakemberek munkafolyamatait hatékonyan támogató integrált megoldások fejlesztését és nyújtását is. A Complex-szel együttmûködve, 2008 szeptemberében elindított, a címen elérhetõ, Iparági információbiztonsági portál segítségével a legkülönbözõbb iparágakban, szakterületeken mûködõ cégek, szervezetek folyamatosan nyomon tudják követni az informatikai és információs rendszereikre vonatkozó hatályos jogszabályi elõírásokat, követelményeket. Ezáltal áttekintõ képet kaphatnak infokommunikációs rendszereik biztonsági fejlettségérõl, fenyegetettségeirõl és kockázatairól, valamint az információbiztonsági szintjük növeléséhez javasolt megvalósítandó intézkedésekrõl. Anima & KÜRT Kutatás-fejlesztés Kht. Az Anima & KÜRT Kutatás-fejlesztés Kht. Magyarországon egyedülálló, speciális kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújt a humán kockázati tényezõk csökkentése és a szervezeti biztonság területén. A cég alapfeltevése, hogy a szellemi és humán tõke védelmére a mikro- kisvállalkozások nem tudnak kellõ idõt és energiát fordítani. Így versenyhátrányuk van még abban az esetben is, ha innovációs termékük a piacon megállja a helyét. Ezért a cég kutatásainak fókuszában a mûködési és humán kockázatok felismerése és kezelése áll, kiemelten fókuszálva a humán tényezõk szerepére (kompetenciák, személyiség) a vállalatok mûködésében és fejlõdésében. Az Anima & KÜRT bekapcsolódásával a tudásközpont munkájába az infokommunikációs rendszerek fenyegetettségeinek és kockázatainak felmérése, elemzése és kezelése kapcsán már a humán tényezõk által képviselt fenyegetettségeket és kockázatokat is be tudtuk építeni a kidolgozott kockázatelemzési módszertanunkba. Ezáltal idõben megelõzhetõk a visszaélések, felderíthetõk a titoksértések, a nem kívánatos információk kiszivárgásának forrásai; eredményesen, gyorsan és költség-hatékony módon feltárhatók, javíthatók, alakíthatók és megszûntethetõk a veszteségforrások. 12

13

14

15 Dinamikus információbiztonsági rendszer fejlesztése A dinamikus információbiztonsági rendszer fejlesztése során célunk a nemzeti és iparági információbiztonsági rendszerek kidolgozásához kapcsolódóan egy speciális biztonsági szoftvercsomag megtervezése és létrehozása. A csomag modulszerûen, egyedi alrendszerekbõl építkezik, de egységes koncepciójú és keretrendszerû, így képes információkat nyújtani egy adott szervezet információbiztonsági állapotáról; megmutatja, hogy jelenleg az információbiztonság mely szintjén áll; továbbá segít megfogalmazni, hova szeretne a szervezet eljutni, és megadja a továbblépéshez szükséges tevékenységek sorozatát és azok ütemezését. A tudásközpont elsõ évében a Pannon Egyetem mûszaki informatika szakos hallgatóinak bevonásával elvégzett részletes piackutatás és technológiai elemzés során kialakult koncepció átfogó képet mutatott arról, milyen információbiztonsági szoftverfejlesztésre van igény Magyarországon, illetve a nemzetközi piacon. A piackutatás megerõsítette az elõzetes várakozásainkat, eredményül azt a következtetést lehetett levonni, hogy léteznek hasonló dobozos megoldások a világban, azonban ezek megmaradnak szigetszerû alkalmazásnak, és nem alkalmasak arra, hogy egy integrált információbiztonsági rendszer részeként más információbiztonsági alkalmazásokkal mûködjenek együtt. Ezen ismereteket felhasználva a technológia elemzés eredményeként készítettük el minden modulhoz a megfelelõ funkcionális specifikációt és a logikai tervet. Elõzetes felméréseink alapján a megoldáscsomag üzleti hasznosítása elsõsorban az alábbi területeken számíthat sikerre: Informatikai, illetve biztonsági projektek megvalósítása szoftveres támogatással. Az információbiztonság számszerûsítése, automatizálása és work-flow támogatása. Információbiztonsági intézkedések standardizálása, optimalizálása. A tudományos eredmények oldaláról a fejlesztésünk lehetõséget teremt: Az információbiztonsági módszertanok matematikai hátterének megalapozására. Optimalizáló eljárások kidolgozására és gyakorlati alkalmazására. A tudásközpont biztonsági tervezési és minõsítési módszertanának gyakorlati körülmények között történõ teszte lésére. 15

16 A tervezett megoldások kapcsán a 2008-ban ténylegesen elindított szoftverfejlesztési és termékesítési folyamatok fókusza a fenti részletes felmérések eredményeinek ismeretében került meghatározásra. A tudásközpont második munkaszakaszának eredményeként létrejöttek a különbözõ kvalitatív ill. kvantitatív minõsítõ eljárások az informatikai rendszerek és üzleti folyamatok megbízhatóságának értékelésére. A modell felírásához üzleti folyamat modellezést használtunk, a felírt matematikai modell a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai karán kidolgozott P-gráf módszertanban gyökerezik, miközben az alapul vett számítási módszer megfelel a KÜRT által kidolgozott információbiztonsági minõsítési eljárásoknak. A közösen kidolgozott eszközrendszer az erõforrások összefüggéseit (egymásrautaltságát, kiválthatóságát) markánsabban és expliciten jeleníti meg. Kidolgozott minõsítési eljárásaink kimenete bizonyos (infrastrukturális, informatikai, üzleti) szolgáltatások megbízhatósági értéke. Mód szertanunk elõnye, hogy a minõsítés a különbözõ infokommunikációs rendszerekben folyamatosan, on-line módon is végezhetõ: vagyis miden pillanatban monitorozhatjuk vele bizonyos infokommunikációs szolgáltatások minõségét. A második munkaszakaszban megvalósítottuk a világ egyik vezetõ folyamatábrázoló szoftverének (QPR) beszerzését, amely hatékony segítséget nyújt abban, hogy a feltárt elemek összefüggésrendszerét ábrázoljuk, és a szükséges paramétereket (költség, idõ stb.) rögzítsük. Az optimalizáló algoritmusok segítségével a QPR-rel (vagy más folyamatábrázoló szoftverrel) kialakított gráfon könnyedén megkereshetõk, megmutathatók és elemezhetõk azok a megvalósítható, releváns alternatívákat, amelyek közül érdemes választani. 16

17 Adattárolás és adatmentés technológia és módszertan fejlesztés A KÜRT jelenlegi adatmentése az éppen használatban lévõ adattároló eszközök professzionális mentésére felkészült. Ezért a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából nélkülözhetetlen számára a fejlesztés, a továbblépés lehetõségének megteremtése. Az adattárolás és adatmentés technológia kutatás és módszertan fejlesztés során az új adattárolási eszközökkel, illetve a meglévõ területek szoftveres támogatásával foglalkozunk. Az adatmentéshez kapcsolódóan a tudásközpont keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési tevékenységünk célja, hogy a szakterület vezetõ hazai kutatóinak irányításával és hallgatói részvétellel olyan bonyolult matematikai és technológiai problémákat oldjunk meg, mint a JPEG kód hibakeresése, vagy saját fejlesztésû, egyedi adatmentõ szoftvereink átalakítása, újradefiniálása a legújabb technológiai elvárásoknak megfelelõen. A KÜRT-ben az adatmentéshez használt különbözõ szoftverekbõl nagyon sok változat van egyszerre, folyamatosan használatban. Ez redundanciához vezet, illetve egyes problémák esetén egyedi fejlesztéseket tesz szükségessé. Ezt kiküszöbölendõ kutatás-fejlesztési tevékenységünk egyik legfontosabb feladatának tekintjük, hogy a tudásközpont elsõ munkaszakaszában a KÜRT adatmentõ munkatársaival közösen megtervezett moduláris felépítésû adatmentõ szoftvercsomagot segítsünk megvalósítani. Ebben az egységes struktúrában már megjelennek a legújabb technológiai eredményeinkhez kötõdõ megoldások is: NSS modul: A Novell Netware 4-es NSS nevû fájlrendszere ma minden adatmentõ cégnek problémát okoz, mivel a Novell nem adja ki a fájlrendszer leírását, így a struktúrája gyakorlatilag nem menthetõ. 17

18 NTFS modul: A Windows Vistából kimaradt a WinFS fájlrendszer, ám az NTFS fájlrendszer új elemeket tartalmaz a Microsoft legújabb operációs rendszerében. Az új lehetõségek újabb problémákat is felvetnek, így ezek megoldásait is szükséges beépítenünk a legfrissebb szoftvereinkbe. Felületi scan modul: A modul célja, hogy a fizikai mentést követõen keletkezõ heterogén bitfolyamban mely nem rendelkezik partíciós táblával megtalálja a különbözõ fájlokat, azonosítsa azok típusát és méretét. A modul fontos kiegészítõi: Fájl konzisztencia vizsgáló modul, amely azt vizsgálja, hogy a fájl a struktúrája alapján rendben van-e. Új Office formátumok: A Microsoft nem csak az operációs rendszerével, hanem a legújabb irodai programcsomagjával is kihívások elé állította az adatmentés világát. Az Office 2007 új xml alapú fájlformátumával készített fájlok (docx, xlsx, pptx) nem menthetõk illetve nem javíthatók az eddig használt szoftverekkel. A JPEG kódolású képfájlok igen elterjedtek és a kódolásukat nagyon sok szoftverbe beleépítették, azonban ha a fájl struktúrája megsérül a javítás csak ritkán sikeres. Egy lementett bitfolyamban gyakran nem is lehet megmondani, hogy hol kezdõdik és hol ér véget egy JPEG fájl. Kutatási munkánk során megpróbáljuk a képfájlok felépítését utólag rekonstruálni és a sérült fájlokat javítani, így dolgozva ki az automatizáltan mûködõ mentõ modul technológiai alapjait. A jövõ lehetséges adattárolási technológiának feltérképezése és tanulmányozása: A tudásközpont keretében átfogó képet kívánunk kapni arról, hogy mely adattárolási technológiák fogják uralni a piacot éven belül. (Célunk válaszokat találni olyan kérdésekre, hogy mire készül az IBM, aki eladta a merevlemez üzletágát; és mit tud a Toshiba, aki ellenben folyamatosan bõvíti azt.) A fejlesztés keretében keletkezõ szoftver specifikációk, programmodulok és módszertanok a KÜRT Adatmentés üzletágának hasznosításába kerülnek. Az Adatmentés üzletág ezek felhasználásával 2009-ben teljesen lecseréli a jelenlegi szoftverparkját. A kifejlesztendõ belsõ használatú adatmentõ szoftverek legfontosabb elõnye a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ adatmentõ szoftverekhez képest, hogy ezen szoftverek minden modulját részletesen ismerjük belülrõl is, így számos olyan finomhangolási lehetõséget tudunk kihasználni, amelyet egy megvásárolt szoftver esetében nem. Az elkészülõ egyedi adatmentõ modulokra építve ben létre kívánunk hozni egy kereskedelmi forgalomba hozható dobozos adatmentõ szoftvert, melyhez nem csak az adatmentés elméletét tudjuk felhasználni, hanem a KÜRT adatmentés üzletágának mûködése kapcsán keletkezõ több mint évi adatmentés tapasztalatát is. Így ezen szoftverünk segítségével az egyszerûbb (logikai ill. szoftveres meghibásodásra visszavezethetõ) adatvesztési problémák speciális szakképesítés nélkül, egyénileg is orvosolhatóvá válnak. 18

19 Biztonsági megoldások optimalizálása Az információbiztonsági megoldások és folyamatok optimalizálására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységünk célja, hogy matematikai módszerekkel támogassuk a szervezetek infokommunikációs és üzleti folyamatainak modellezhetõségét, biztonsági minõsítését és elemzését, valamint testre szabott szolgáltatás-minõség monitoring szoftvereket fejlesszünk. Kutatás-fejlesztési tevékenységünk rövid távon matematikai modellek és számítási módszerek kidolgozását foglalja magában; míg hosszabb távon tervezzük megvalósítani az optimalizáló modellekre épülõ szolgáltatások és szoftverek kifejlesztését a biztonsági rendszerek szintézisére, tervezésére, optimalizálására és minõsítésére. A biztonsági minõsítés egy rendszer adott állapotának kockázati értékelését jelenti, tehát egy adott rendszer adott állapotához egy kockázati (valószínûségi, megbízhatósági, rendelkezésre állási) érték hozzárendelését. Ez a kockázati érték lehet kvantitatív (pl.: a megbízhatóság 78%-os) vagy kvalitatív (pl.: a megbízhatóság közepes). A minõsítésre használt matematikai modelljeink nemcsak az egyedi erõforrások minõségét veszik figyelembe, hanem az erõforrások együttmûködését, egymásra hatását is, a teljes rendszer céljának elérése szempontjából. Így a biztonsági optimalizálás egy olyan eljárás, amely meghatározza, hogy egy rendszerben rendelkezésre álló erõforrások felhasználásával mi az elérhetõ legjobb (optimális és kockázatarányos) állapot (a minõsítés szerint). Fejlesztési tevékenységünk során a szintézis / tervezés az az eljárás, amely során a rendelkezésre álló erõforrások (építõelemek) egy halmazából meghatározzuk, hogy melyeket érdemes felhasználni (bérelni vagy megvásárolni), annak érdekében, hogy az elemekbõl összeállított és optimálisan mûködtetett rendszer biztonsági szempontból is a legjobb legyen. A kidolgozott optimalizáló eljárás képes újabb erõforrások bevonása nélkül megadni, hogy az infokommunikációs szolgáltatások optimális minõsége érdekében a rendelkezésre álló erõforrásokat hogyan érdemes elosztani. 19

20 Az eljárás szintén alkalmas annak meghatározására, hogy adott költségkeret mellett mely fejlesztéseket célszerû végrehajtani, hogy azzal az infokommunikációs rendszer maximális biztonsági szint növekedését lehessen elérni. Eljárásunk újdonsága, hogy az optimalizálás során nem csak egy átfogó szolgáltatás-minõség érték optimalizálására törekszünk, hanem emellett több különbözõ szolgáltatásra minõségi minimumokat is megkövetelünk. Az eljárás kimenete a megkívánt minimum értékek megtartásával a legjobb átfogó minõségû erõforrás elosztás. Infokommunikációs rendszerek esetében például a minõségi szintek monitorozásával kimutatható, ha az elvárt minimum érték nem teljesül, így megoldást jelenthet az erõforrás átcsoportosítása, amely automatikusan számolható.. Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a kutatás-fejlesztési projektek eredményeinek gyakorlati hasznosítására, amelyhez kapcsolódóan a második munkaszakaszban sor került a rövid, közép és hosszú távú célok definiálására, valamint az erõforrások bekerülési költségének és a tervezett megtérülési idõszakok meghatározására. A gazdasági válság hatására szinte minden szervezetnek elsõdleges céljává vált a hatékonyabb, költségtakarékosabb mûködés, amely sok esetben alapos felkészültséget, és speciális, a racionalizálás illetve optimalizálás irányába mutató szakértelmet igényel. Ezen üzleti igényre építve 2008 õszén olyan hatékonyságnövelõ termékcsomagot dolgoztunk ki, amely segítségével a döntéshozók pontos képet kapnak a folyamatokban és támogató rendszerekben megvalósítható változásokról és azok hatásairól, így kiszûrhetik rendszereikbõl azokat az elemeket, amelyek nem kritikus fontosságúak a szervezet mûködése, biztonsága és késõbbi sikerei szempontjából. A kidolgozott termékcsomag alapkoncepciója szerint a hatékonyságnövelõ intézkedések vagy akár összeolvadások és felvásárlások esetében az új, optimális szervezet és infrastruktúra kialakítása a folyamatok átgondolásánál kezdõdnek. Elsõ lépésként minden esetben szükséges a meglévõ folyamatok optimalizálása, és csak ezután következhet a folyamatok kiszolgálását támogató informatikai megoldások rendszerének racionalizálása. A módszertan segítségével az azt alkalmazó szakemberek gondos üzleti hatáselemzésre, a szervezet stratégiájára és jövõbeni terveire alapozva, az ok-okozati összefüggéseket feltárva, a biztonsági szempontokat figyelembe véve segíthetik elõ a megfelelõ, költséghatékony döntések meghozatalát. 20

Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése

Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése Biztonsági Felhő A KÜRT legújabb világszínvonalú technológiai fejlesztése Az innovatív szakemberekből álló alkotóműhelyünkben, a KÜRT-ben sikeresen létrehoztunk egy legújabb IT trendeknek megfelelő fejlesztést.

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Folyamatoptimalizálás: a felhőalapú modernizáció kiindulópontja. Bertók Botond Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar

Folyamatoptimalizálás: a felhőalapú modernizáció kiindulópontja. Bertók Botond Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar Folyamatoptimalizálás: a felhőalapú modernizáció kiindulópontja Bertók Botond Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar Tartalom Felhőalapú szolgáltatások Kihívások Módszertan Kutatás Projektek 2 Felső

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

Cégprofil publikus CÉGPROFIL 1

Cégprofil publikus CÉGPROFIL 1 CÉGPROFIL 1 BEMUTATKOZÁS A Molaris Kft-t magyar magánszemélyek alapították 2006-ban, jelenleg is 100%-ban magyar tulajdonban van. Cégünk legfontosabb célkitűzése, hogy kiemelkedő színvonalú szolgáltatásai

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között

Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között Technológia transzfer folyamatok és lehetőségek a Közép-Dunántúli Régióban konferencia, 2011. 04. 06. Előzmények, a rögös út

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ. Az ELTE-Soft KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 jelű pályázat zárórendezvénye 2012.05.31.

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ. Az ELTE-Soft KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 jelű pályázat zárórendezvénye 2012.05.31. ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ Az ELTE-Soft KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 jelű pályázat zárórendezvénye 2012.05.31. Stratégiai jellemzők Cél hazai szoftveripar versenyképességének

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN A VILÁGNAK NEM TUDÓS EMBEREKRE, HANEM TUDÓ EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE. (TOLSZTOJ) A PROJEKT HÁTTERE AZ ISKOLÁK ÚJ SZEREPE,ÁTALAKULÁSUK IRÁNYA Európai

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Éves jelentés 2007 futurit

Éves jelentés 2007 futurit 2007 Éves jelentés 2007 futurit futurit Informatikai Biztonsági Kutató-Fejlesztô Központ tartalom Tartalomjegyzék Vezetôi összefoglaló 1 Küldetésnyilatkozat 3 Szervezeti felépítés 4 Menedzsment mûködés

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

Industrial Internet Együttműködés és Innováció Industrial Internet Együttműködés és Innováció Informatikai Oktatási Konferencia 2014.02.22. Imagination at work. Előadó: Katona Viktória Innováció Menedzser viktoria.katona@ge.com Dr. Reich Lajos Ügyvezető

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése Muha Lajos Az információbiztonsági törvény értelmezése kibervédelem? KIBERVÉDELEM KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK VÉDELME Az információvédelem igénye Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről 2012. május 31. Katonai Zsolt ügyvezető igazgató 1 A tartós siker Egy szervezet tartós sikerességét a megrendelők és más

Részletesebben