A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 TRANSPARENCY A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

2 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA Szerzők: Dr. Alexa Noémi (Transparency International Magyarország) Dr. Burai Petra (Transparency International Magyarország) Dr. Inzelt Éva (ELTE ÁJK) Az Európai Unió Bűnmegelőzési programjának támogatásával. Európai Bizottság - Belügyi Főigazgatóság. TRANSPARENCY 2012 Transparency International Magyarország Falk Miksa u. 30. IV/ Budapest Magyarország

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 1. A LOBBISZABÁLYOZÁS FONTOSSÁGÁRÓL 5 2. NEMZETKÖZI LOBBIGYAKORLAT 6 3. A MAGYAR ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI CSATORNÁK ÉS MÓDSZEREK NAPJAINKBAN AZ INTERJÚS KUTATÁS EREDMÉNYEI A korábbi magyar lobbiszabályozásról Az interjúalanyok kiválasztása A korábbi lobbiszabályozással kapcsolatos tapasztalatok és problémák A lobbizás szabályozásának hatálya A civil érdekérvényesítés szabályozása Gazdasági társaságok lobbitevékenysége A helyi önkormányzatok és az állami vagyon kezelése Az informális lobbizás Az érdekérvényesítési rendszer átalakítása Általános elvárások A lobbisták regisztrációja és a regisztráció ösztönzése Az érdekérvényesítő rendszer ellenőrzése és a szankciók kiszabása Etikai szabályozás, ajándékozás A LOBBISZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Az lobbiszabályozásra vonatkozó európai ajánlások Ajánlások a nemzeti kormányok számára Ajánlások az üzleti szektor számára Ajánlások a civil szektor számára Ajánlások az uniós intézmények számára A lobbiszabályozásra vonatkozó magyar ajánlások 24 A szabályozás hatálya 24 A lobbikultúra elősegítése 24 Regisztrációs kötelezettség 24 Ellenőrzés és szankciók 24 Etikai normák 24 TRANSPARENCY 3

4

5 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA 1. A LOBBISZABÁLYOZÁS FONTOSSÁGÁRÓL A lobbizás olyan kísérletekre utal, amikor érdekcso portok a kormány, jogalkotók vagy szabályozó hatóságok döntéseit próbálják meg befolyásolni. Fontos leszögezni, hogy a lobbizás vagy érdekérvényesítés a demokratikus folyamatok központi és legitim eleme. A lobbizás lehetővé teszi az érdekcsoportok számára, hogy megértsék, nyomon kövessék és formálják a jogszabályalkotás és egyéb szabályzatok megszületésének menetét. Ez a tevékenység, amennyiben integritás és átláthatóság jellemzi, pozitív hatással lehet a politika-alkotásra. Ugyanakkor az érdekcsoportok rendelkezésére álló források, illetve az üzleti szektor és jogalkotók között fennálló szoros kapcsolatok tisztességtelen befolyásgyakorláshoz vezethetnek az ország kormányzásában, ami jelentősen növeli a korrupciós kockázatokat. A közpolitikák megszületésébe vetett általános bizalom jelentősen megrendült az utóbbi időszakban, amikor is újabb és újabb ügyek kerültek napvilágra, amelyek alapvetően kérdőjelezték meg, hogy a közérdek helyett milyen csoportnak az érdekeit is képviseli egy-egy kérdéses jogszabály. Egy hatékony és átlátható lobbiszabályozás ezért elengedhetetlen a korrupciós kockázatok csökkentése érdekében, mivel minden érintettnek jogában áll tudni, hogy az egyes jogszabályok és politikák kialakítása mögött milyen érdekek és kapcsolatrendszerek állnak. A Transparency International 2012 tavaszán megjelent Nemzeti Integritás Tanulmánya Magyarországon több intézmény tekintetében is az egyik legkiemelkedőbb problémaként azonosította a lobbitörvény hiányát. A törvényhozás kapcsán a jelentés megállapította, hogy a jelenlegi visszás helyzet miatt a jogalkotási folyamat nem átlátható, hiányoznak a megfelelő konzultációs mechanizmusok. A közszektor működésének szintén az egyik legjelentősebb gyengesége a lobbiszabályozás hiánya. 1 A jelen kutatás célja, hogy áttekintse a rendelkezésre álló nemzetközi példákat, illetve a magyar üzletemberekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, érdek érvényesítéssel foglalkozó szakemberekkel készített mélyinterjúk alapján képet kapjunk arról, hogy Magyarországon jelenleg hogyan működik az érdekérvényesítés. Az interjúalanyok segítségével számot vetünk azzal, hogy a 2011-től hatályon kívül helyezett lobbitevékenységről szóló évi XLIX. törvény (lobbitörvény) miért nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és milyen lépések, elemek lennének szükségesek egy működő lobbirendszer felállításához. 1 Burai Petra Hack Péter (szerk.): Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 Nemzeti Integritás Tanulmány. Transparency International Magyarország, Budapest, docs/korrupcios_ kockazatok_final.pdf (Megtekintés időpontja: július 9.) TRANSPARENCY 5

6 2. NEMZETKÖZI LOBBIGYAKORLAT A lobbitevékenység szabályozása viszonylag új jelenség, ezért szabályozottságának foka és részletessége jelentősen eltér országonként. Ahogyan az alábbi táblázat 2 is bizonyítja, Európában kevés ország szabályozza jogszabályi szinten az érdekérvényesítést és még kevesebb foglalkozik a kérdéssel érdemben. Ország Litvánia Lengyelország Szlovénia Franciaország Németország Egyesült Királyság Belgium Bulgária Csehország Dánia Észtország Finnország Görögország Magyarország Írország Olaszország Lettország Hollandia Norvégia Portugália Románia Szlovákia Spanyolország Svédország Svájc Lobbizásra vonatkozó szabályozás Törvény a lobbizásról 2001 óta Törvény a lobbizásról 2005 óta Szabályozva az Integritás és a korrupció megelőzéséről szóló törvényben 2010 óta Magatartási kódex lobbisták részére önkéntes nyilvántartással 2009 óta (regisztráció a parlamentbe való belépéshez) Önkéntes regisztráció a lobbiszövetségek részére (regisztráció a parlamentbe való belépéshez) Részben szabályozva egy 2010-es szabályozás által, amely korlátozza a korábbi miniszterek és köztisztviselők lobbi tevékenységét Szabályozás között, de 2011-től hatályon kívül helyezték a törvényt Az Amerikai Egyesült Államokban és Kana dá ban több mint két évtizede szabályozott tevékenység a lobbizás, annak érdekében, hogy biztosítsa a közhatalmi döntéseket befolyásoló érdekérvényesítések nyilvá nosságát. Az alábbi összefoglaló táblázat az amerikai és kanadai, valamint a kiemelkedő európai példák közül a francia, holland, lengyel, litván, német és szlovén szabályozás főbb, a lobbiszabályozásokra általánosságban jellemző elemeit veti össze. 2 Money. Politics. Power: Corruption Risks in Europe. Transparency Interational Secretariat, Berlin, o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 6 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

7 Amerikai Egyesült Államok Kötelező-e a regisztráció? Kötelező, az első lobbitevékenységet követő 45 napon belül kötelező regisztrálni. Mindkét oldalnak van (lobbista- közhatalmi döntéshozó) nyilvántartási kötelezettsége? Lobbista: igen, 3 havonta beszámolót készít. Professzionális lobbistán kívüli lobbizást szabályozzák-e? Személyi hatály a közhatalom részéről Ki ellenőrzi és milyen szankciók lehetnek? Igen. Kongresszus tagjai - a Szenátus és a Képviselőház Titkársága ellenőrzi - polgári jogi és büntetőjogi szankciók (pénzbüntetés és szabadságvesztés) Franciaország Nem kötelező. Nincsen szabályozva. - Nemzetgyűlés - a Nemzetgyűlés Hivatala végzi a regisztrációt, valamint az Etikai Kódex elfogadását - szankciók nincsen szabályozva Hollandia Nem kötelező. Nincsen szabályozva. - Képviselőház Nincsen szabályozva. Kanada Lengyelország Litvánia Kötelező, a lobbitevékenység megkezdését követő 10 napon belül. Kötelező. Kötelező, csak regisztrálás után lehet lobbitevékenységet folytatni. - lobbista: igen, havi jelentéstételi kötelezettsége van - az ún. Lobbi- ügyi Biztos nyilvántartást vezet a jelentésekről, melyeket megküldhet az ál lami tisztségviselőknek jóváhagyás/megerősítés céljából - lobbista: nincsen - az erre a célra létrehozott hatóság évente egyszer február végig jelentést készít az elmúlt év professzionális lobbistái és a lobbi szervezetek tevékenységéről. - lobbista: igen, évente egyszer beszámolót készít - A Központi Intézményi Etikai Bizottság évente egyszer az Országgyűlésnek benyújtja a lobbitevékenység ellenőrzéséről szóló beszámolóját. Igen. Igen. Igen. Kormány és Parlament mindkét házára, valamint az állami tisztségviselők Országgyűlés, Kormány Minden jogszabály kibocsátását végző szerv. Országgyűlés, Kormány, egyéb állami vagy önkormányzati intézmény. - Lobbi-ügyi biztos - legfeljebb $ 50,000 vagy legfeljebb $ 200,000 pénzbírság - legfeljebb 6 hónapig vagy 2 évig terjedő szabadságvesztés a jogsértés súlyától és minőségétől függően - az erre a célra létrehozott független hatóság - pénzbírság - Központi Intézményi Etikai Bizottság ellenőrzi. - szankciók: lobbitevékenység felfüggesztése vagy megszüntetése Németország Nem kötelező. Nincsen szabályozva. - Bundestag Nincsen szabályozva. Szlovénia Kötelező, csak a regisztráció megtörténte utána lehet lobbi tevékenységet folytatni. Nem. - lobbista: igen, évente egyszer január 31-ig beszámolót kell készítenie - akinél lobbiznak 3 napon belül felettesének vagy a Korrupció Megelőzési Bizottságnak benyújtja a lobbi eseményről szóló összefoglalót Valamennyi kormányzati szerv, önkormányzat és állami hatalommal bíró szervezet és ennek tisztségviselői és dolgozói. - Korupció Megelőzési Bizottság ellenőrzi. Szankciók: - írásbeli figyelmeztetés, lobbitevékenységtől eltiltás legalább 3 legfeljebb 24 hónapra, vagy törölni lehet a nyilvántartásból a lobbistát. TRANSPARENCY 7

8 Az Amerikai Egyesült Államokban szövetségi szinten 1995-ben fogadták el Lobbying Disclosure Act, vagyis a Lobbizás nyilvánosságról szóló törvényt 3. A szövetségi szintű szabályozáson kívül valamennyi tagállam rendelkezik saját, a lobbitevékenységet szabályozó jogszabállyal 4. A törvény személyi hatálya a közhatalom részéről a Kongresszus tagjaira, vagyis a szenátorokra, a képviselőkre, az ő küldötteikre terjed ki. Azon személynek vagy szervezetnek, aki lobbitevé kenységet folytat kötelező a regisztráció, melyet az első lobbitevékenységet követő 45 napon belül kötelező kérelmezni. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. A lobbista regisztrációja utána lobbiigazolvány kiállítására kerül sor, mellyel könnyebb és egyszerűbb bejutni a Kongresszus épületébe. A lobbistának 3 havonta beszámolót kell készítnie a lobbi tevé kenységet folytató cég és alkalmazottainak azonosításáról szóló adatokról, az ügyfeleik adatairól, annak megjelölésével, hogy mely témákban és konkrétan kiket keresett meg lobbitevékenysége folytatása alatt, továbbá a lobbista bevételeit és kiadásait is tartalmazó kimutatást is csatolnia kell. A közhatalmi döntéshozó részéről az ún. általános számvevőnek kell évente egyszer beszámolót készítenie a törvény végrehajtásáról, melyet a Kongresszusnak nyújt be. A Szenátus és a Képviselőház Titkársága végzi a törvény végrehajtásának ellenőrzését. Aki a jogszabályból eredő bármely kötelezettségét tudatosan nem teljesíti vagy a Szenátus és a Képviselőház Titkárságának tett hibás bejelentését 60 napon belül igazolható módon nem orvosolja, vele szemben polgári jogi szankcióként maximum dollár büntetés szabható ki a jogsértés nagyságát és súlyosságát figyelembe véve. Büntetőjogi szankcióként pénzbüntetésre vagy maximum 5 évi terjedő szabadságvesztésre vagy mindkettőre ítélhető, amennyiben tudatosan és korrupt módon nem tesz eleget a törvény bármely rendelkezésének. Franciaországban 5 a Nemzetgyűlés működését szabályozó jogszabályban szerepelnek a lobbitevékenységet is érintő kérdések. E törvény rendelkezései alapján nem kötelező a regisztráció. Nemzetgyűlés épületébe és a tárgyalások folytatásának helyszínéül szolgáló helyiségekbe való bejutást teszi lehetővé a regisztráció, ami általában 1 napig érvényes. A szabályozás a Nemzetgyűlés tagjaira terjed ki. A Nemzetgyűlés Hivatalánál lehet regisztrálni és egy Etikai Kódexet kell elfogadni, aláírni. Az Etikai Kódex vagy a jogszabály egyéb rendelkezéseinek megsértése nincsen szankcionálva. Hollandiában 6 nincsen külön lobbitörvény, azonban a Parlament Képviselőházára vonatkozó rendelkezések között találhatunk a lobbitevékeny séget is szabályozó rendelkezéseket. A nagyobb szakszervezetek és érdekérvényesítéssel foglalkozó szervezetek tagjai a Képviselőházban működő Hivatalos Tanácsadó Testületnek. A Képviselőház Külkapcsolatokért felelős osztálya egy napos belépőket biztosít a lobbistáknak, kivételes esetekben 2 évig érvényes belépőket kapnak ezen szervezetek. A belépő feljogosítja a tulajdonosát, hogy belépjen a Képviselőház épületébe, a Parlament tagjaival beszéljen, közmeghallgatásokon vegyen részt, valamit hogy konzultáljon bizonyos dokumentumokról. Kanadában a lobbitevékenységről szóló törvényt 1985-ben fogadták el 7 (utoljára 2008-ban módo sították.) A törvény kötelező regisztrációt ír elő, melyet az ún. a Lobbi-ügyi biztosnál kell indítványozni 10 napon belül, ahogy a lobbitevékenységét megkezdte a lobbista. A szabályozás személyi hatálya az állami 3 (Megtekintés időpontja: július 9.) 4 Chari, R., Murphy G., and Hogan, J., (2007) Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the United States, Canada, Germany and the European Union, The Political Quarterly, vol. 78, No o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 6 pdf o., valamint PublicationsDocuments/FileDownLoad,2048,en.pdf 18. o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 7 (Megtekintés időpontja: július 9.) 8 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

9 tisztségviselőkre, Kormányra és a Parlament mindkét házára terjed ki. A törvény kötelezően betartandó Etikai kódexet alkot a lobbistáknak. A lobbistának havonta jelentéstételi kötelezettsége van, mely jelentésekről a Lobbi-ügyi biztos nyilvántartást vezet, és amennyiben úgy ítéli meg megküldheti az állami tisztségviselőknek jóváhagyás/megerősítés céljából. A Lobbi-ügyi biztos minden évben jelentést készít a törvény végrehajtásáról, melyet benyújt a Parlament mindkét házához (Alsóház és Szenátus). (A törvény lehetőséget biztosít ún. speciális beszámoló készítésére is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy kérdés oly mértékben sürgős vagy fontos hogy nem lehet vele egy évet várni, hogy a Parlament tárgyalja.) A törvény betartását a Lobbi-ügyi biztos ellenőrzi. A biztosnak joga van vizsgálatot folytatni, ha a törvény vagy az Etikai Kódex szabályainak megszegését észleli. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készít a Parlamentnek. Ha valaki megszegi a Lobbitörvény rendelkezéseit legfeljebb $ 50,000 pénzbírsággal, vagy legfeljebb 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel vagy mindkettővel lehet szankcionálni. Amennyiben vádirat készül az eset kapcsán legfeljebb $ 200,000 pénzbírsággal, vagy legfeljebb 2 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy mindkettővel lehet szankcionálni. A biztos legfeljebb két évre eltilthatja bizonyos lobbitevékenységtől a lobbistát. A törvény előírja, hogy a Parlamentnek 5 évente felül kell vizsgálnia a törvény rendelkezéseit és működését. Lengyelországban július 7-én fogadták el a lobbitevékenységet szabályozó törvényt 8, mely január 7-től hatályos. A szabályozás kötelező regisztrációt ír elő a lobbistának. A törvény személyi hatálya az Országgyűlésre és a Kormányra terjed ki. A lengyel szabályozásban egyedüliként a Kormány kötelezve van arra, hogy félévente egyszer tegye közzé hivatalos lapjában Jogalkotási Programját, a tervezett jogszabályok megjelölésével. A közzétett tervezett jogszabályok listája alapján bárki jelentkezhet, hogy részt szeretne venni a közmeghallgatáson, a professzionális lobbistákon kívül is. A szabályozás nem írja elő a lobbiszervezeteknek a jelentéstételi kötelezettséget. Azonban az erre a célra létrehozott hatóság (közhatalmi szerv) évente egyszer február végig jelentés készít az elmúlt év professzionális lobbistái és lobbiszervezetek tevékenységéről. A jelentés a hivatalos lapjukban jelenik meg. A törvény betartását az erre a célra létrehozott hatóság ellenőrzi. Abban az esetben, ha valaki regisztrálás nélkül folytat professzionális lobbitevékenységet 3000-től zloty-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Megismételhető a pénzbírság kiszabása, amennyiben tovább folytatja a regisztrálás nélküli lobbitevékenységét. Litvániában június 27-én fogadták el a Lobbitevékenységről szóló törvényt 9, mely január 1-től hatályos. Lobbitevékenységet csak a kötelező regisztráció után lehet folytatni. A regisztrációt az ún. Központi Intézményi Etikai Bizottság végzi. Lobbitevékenységet minden jogszabály kibocsátását/előkészítését végző szervnél, így az Országgyűlésnél, a Kormánynál, egyéb állami vagy önkormányzati intézménynél lehet folytatni. A lobbista évente egyszer február 15-ig jelentést készít az elmúlt évben folytatott lobbitevékenységéről. Beszámolóját a Központi Intézményi Etikai Bizottság -nak küldi meg lobbiszerződéseivel együtt. A jelentésben fel kell tüntetni: a lobbista nevét, a lobbi igazolvány számát, az ügyfelei nevét, azon törvényeket és törvénytervezeteket amik kapcsán lobbitevékenységet folytatott, valamint a lobbista bevételeit és kiadásait. A beszámolót az Központi Intézményi Etikai Bizottság ellenőrzi. A Bizottság a következő szankciókat alkalmazhatja: az adott szervezet lobbitevékenységének felfüggesztése (például ha nem nyújtja be az éves jelenté sét határidőre vagy amennyiben szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást indítottak ellen), mely egy hónapig vagy a jogsértés megszüntetéséig állhat fenn. Amennyiben a lobbista nem tesz eleget kötelezettségeinek vagy jogerősen elítélik a Bizottság jogosult a lobbitevékenységét o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 9 (Megtekintés időpontja: július 9.) TRANSPARENCY 9

10 megszüntetni. A Központi Intézményi Etikai Bizottság évente egyszer az Országgyűlésnek benyújtja a lobbitevékenység ellenőrzéséről szóló beszámolóját. Németországban 10 a Bundestag működésére vonatkozó eljárási jogszabályokban szerepelnek a lobbitevékenységet is érintő kérdések. Ezek alapján a regisztráció nem kötelező, a Parlament épületébe való bejutást segíti elő, viszont nem garantálja a meghallgatáson való részvételt. A szabályozás a Bundestag-ra terjed ki. A lobbista és a közhatalmi döntéshozó beszámolási kötelezettsége, valamint a szabályozásból fakadó kötelezettségének megszegésére vonatkozó ellenőrzés, eljárás és szankciók nincsenek szabályozva. Szlovéniában a májusában elfogadott Az integritás és a korrupció megelőzéséről szóló törvény VIII. fejezetében szabályozzák a lobbizást érintő kérdéseket 11. A regisztráció kötelező és csak ezután lehet lobbitevékenységet folytatni. A regisztrációhoz szükséges a lobbista neve, adószáma, címe, továbbá a vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy érdekszervezet neve és székhelye, ha e szervezet foglalkoztatja a lobbistát. A nyilvántartásban szereplő adatok az adószámon kívül nyilvánosak. A törvény személyi hatálya valamennyi kormányzati szerv, önkormányzat és állami hatalommal bíró szervezet tisztségviselőjére és dolgozójára terjed ki. A lobbistának évente egyszer január 31-ig beszámolót kell készítenie az elmúlt évi tevékenységről. A beszámolóban fel kell tüntetni: a lobbista adószámát, azon szervezeteket melynek lobbitevékenységet végzett, azt az összeget, amelyet a tevékenységéért ettől a szervezettől kapott, a lobbizás célját és tárgyát, a közhatalmi döntést hozó szervek és azon személyek felsorolása, akiknél lobbitevékenységet végzett, a lobbizás típusainak és technikáinak megjelölése, a politikai pártok és szervezetek, valamint választási kampány céljára adott adományok típusát és értékét. A beszámolót a Korrupció Megelőzési Bizottság ellenőrzi, mely egy független, önálló végrehajtó hatalommal rendelkező kormányzati szerv. Az a lobbista, aki nem nyújtja be időben és a törvény szerinti tartalommal a beszámolót írásbeli figyelmeztetésben részesítik, vagy el lehet tiltani a lobbitevékenységtől legalább 3 legfeljebb 24 hónapra, vagy törölni lehet a nyilvántartásból. A kiszabott szankciók a nyilvántartásban feltüntetésre kerülnek. A kiszabott szankció a jogsértés súlyától függ, valamit az első, illetve ismétlődő voltától. Az a közhatalmi döntéshozó, akinél lobbiztak 3 napon belül köteles felettesének vagy a Korrupció Megelőzési Bizottságnak benyújtani a lobbieseményről szóló összefoglalót, ami a lobbista nevét, személyazonosságát, az általa képviselt szervezetet és annak érdekeit, a lobbizás helyét és idejét tartalmazza. A regisztrált lobbistákat a törvény rendelkezése értelmében kötelező meghívni minden nyilvánosan tartott előadásra és konzultációra az általa regisztrált lobbi érdekek alapján amelyeket kormányzati szervek vagy helyi hatóságok tartanak. 10 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/ pdf 88. o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 11 (Megtekintés időpontja: július 9.) 10 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

11 3. A MAGYAR ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI CSATORNÁK ÉS MÓDSZEREK NAPJAINKBAN AZ INTERJÚS KUTATÁS EREDMÉNYEI 3.1. A korábbi magyar lobbiszabályozásról A február 13-án elfogadott, a lobbitevékenységről szóló évi XLIX. törvényt (lobbitörvény) mely szeptember 1-jén lépett hatályba december 31-ikével helyezték hatályon kívül. A szabályozás alapvetően ötvözte az amerikai modell regisztrációs kötelezettséget előíró, valamint az európai modell magatartási minimumszabályok megalkotásának koncepcióját. A törvény végrehajtásá val kapcsolatos igazgatási feladatokat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai felügyelete és igazgatása alá tartozó központi államigazgatási szerv a Központi Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) látta el. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény helyezte hatályon kívül a 2006-ban elfogadott lobbitörvényt. A társadalmi egyeztetésről szóló törvény indokolása szerint a lobbitörvény megalkotását követő évek egyértelmű tapasztalata, hogy az a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen elhanyagolható számú lobbiesemény került csupán bejelentésre, illetve a lobbitevékenységre vonatkozó egyéb szabályok sem hatályosultak. Az hatályon kívül helyezéssel és az új szabályozási megoldással új alapokra kívánták helyezni a jogszabályok előkészítése területén kifejtett érdekérvényesítést, például azzal, hogy az új törvény egyenlő lehetőségeket biztosít mind a természetes személyek, mind a különböző egyéb szerveztek részére, hogy hangot adjanak véleményüknek. 12 A hatályon kívül helyezett törvény szabályozta a lobbista, valamint a közhatalmi döntéshozó szerv beszámolási kötelezettségét. Mindkét szereplőnek negyedévente tájékoztatót kellett benyújtania az általa folytatott vagy a nála folytatott lobbitevékenységről a lobbihatósághoz. Amennyiben a lobbista a lobbihatóság felszólítása ellenére sem pótolta vagy egészítette ki a beszámolóját, akkor törölték a nyilvántartásból. A közhatalmi döntéshozó szerv esetében szankcionálásra nem adott lehetőséget a törvény, holott nagyon kevés esetben gyakran a KIH többszöri felszólítása ellenére sem nyújtották be a tájékoztatókat, továbbá nem jelezték, amennyiben nem regisztrált lobbistákkal tárgyaltak Az interjúalanyok kiválasztása Az érdekérvényesítésben és lobbizásban érdekelt személyek és csoportok számos sajátosságuk alapján tipizálhatók. A gyakorlatban leginkább a szektor, amelyben tevékenykednek és az érdekeik alapján jellemezhetjük őket. A lobbicsoportok magukba foglalják a gazdasági érdekeik érvényestesítésére törekvő vállalatokat, a szakmai szempontok alapján lobbizó szakszervezeteket, valamint a társadalmi érdekeket érvényesítő civil szervezeteket. A különböző lobbicsoportok eltérő módszerekkel próbálják céljaikat elérni, maguk lobbiznak, hivatásos lobbistát vagy lobbicéget sok esetben ügyvédet vagy public affairs céget szerződtetnek. A jelen kutatás az interjúalanyok kiválasztása során ezt a sokszínűséget vette figyelembe. A helyzet alapos felmérése és kiértékelése érdekében összesen tizenkét mélyinterjú készült üzletemberekkel, közigazgatási és civil szakemberekkel, valamint public affairs szakértőkkel. Az interjúalanyok saját maguk döntötték el, hogy névvel vagy azonosítóval szerepelnek-e a tanulmányban. Az interjúk során elsősorban a korábbi magyar lobbiszabályozás hiányosságainak és kudarca okainak megismerésére törekedtünk, majd azokkal az elemekkel foglal koztunk, amelyek egy jövőbeni szabályozást sikeressé és működőképessé tehetik A korábbi lobbiszabályozással kapcsolatos tapasztalatok és problémák Bár a korábbi lobbitörvény célja az volt, hogy bizto sítsa a lobbitevékenység nyilvánosságát és 12 (Megtekintés időpontja: július 9.) 13 A problémát részletesen elemzi dr. Tóth Ernő A lobbitörvény és a láthatalan lobbi című tanulmányában page/lobbi.pdf o. (Megtekintés időpontja: július 9.) TRANSPARENCY 11

12 meg ha tározza a döntéshozó személyek és a lobbis ták kapcsolattartásának szabályait (1. (2) bekezdés), az interjúk során mindegyik megkérdezett azon az állásponton volt, hogy a törvény több szempontból sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Annak ellenére, hogy volt olyan interjúalany, aki a transzparencia irányába tett pozitív kezdeményezésnek tartotta, 14 a jogszabály létezése lényegében indifferens volt. Egyes vélemények szerint nem volt kimutatható hatással a ténylegesen folyó lobbitevékenységre, 15 könnyű volt kikerülni. 16 A lobbitörvény megszületése előtt nem voltak hivatalosan elismert csatornái a lobbizásnak, ugyanakkor a jogalkotói szándéktól eltérően maga a jogszabály sem volt sikeres annak elősegítésében, hogy a politika- és jogszabályalkotás befolyásolása átlátható eljárásrendszerben történjen. Interjúalanyaink szerint a törvényi szabályozás nem arról szólt, ahogy a lobbizás a valóságban történik, 17 így olyan gyakorlatra épült, ami nem volt Magyarországon korábban, szemben az USÁval, ahol éppen fordítva volt, ez a tevékenység rég létezett és a szabály aztán épült rá. 18 Szakértői vélemény szerint nem a törvénnyel volt probléma, hanem annak megvalósításával. 19 A közigazgatás nem érezte magáénak a jogszabályt, hiányzott a szükséges képzés és a belső nyomás, hogy alkalmazzák a rendelkezéseket. Ezt erősíti meg az az álláspont, hogy a törvényi célok teljesüléséhez ( ) az is szükséges lett volna, hogy a szabályozást valamennyi közhatalmi szerv vezetői, munkatársai, a döntések előkészítésében és meghozatalában érintett ügyintézői megismerjék és annak alkalmazása napi gyakorlattá váljon. 20 Az érintettek másik tipikus körét, az üzleti szektort sem vonták be széles körben az előkészítésbe, nem zajlott kampány a törvény fontosságáról, azaz nem tették a cégeket érdemben érdekeltté, illetve motiválttá a hivatalos lobbicsatornák kihasználásában. 21 A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a rendszert az sem tette népszerűvé, hogy túl sok adminisztrációs kötelezettséget írt elő. 22 Maguk a lobbisták nehezményezték, hogy a törvény nyomán jóval komplikáltabbá vált az ügyintézés. Az érintett köztisztviselők sok esetben tartózkodóvá váltak, amikor kiderült, hogy egy találkozó a lobbitörvény hatálya alá tartozott, vagy visszautasították a megkeresést vagy inkább azt javasolták, hogy ne írjanak jelentést, legyen inkább csendes a találkozó. 23 Szintén felhívták a gyakorlati lobbitevékenységet végző interjúalanyok arra a figyelmet, hogy a jelentésírás nem csupán a rendszer túlbürokratizálódását jelentette, hanem mert az átláthatóság jegyében a megbeszélések során elhangzott olyan üzleti titkokat is le kellett volna írniuk, ami sértette volna ügyfeleik érdekeit, és a piaci verseny ellen hathat. 24 Ezért a jelentések általában csak a legalapvetőbb információkat tartalmazták a találkozók megtörténtével kapcsolatban. 25 Az interjúalanyok felhívták a figyelmet arra, hogy a lobbitörvény számos rendelkezése nem volt egyértelmű, ami sok esetben lehetővé tette, vagy egyenesen rákényszerítette a lobbistákat a kiskapuk igénybe vételére. Bár a legtöbb minisztérium idejekorán kidolgozta belső szabályzatát és ki is jelölték a lobbisták fogadására jogosult vezetőket, nem ügyeltek a rendelkezések betartására, illetve az adatok közzétételére. 26 A lobbi- 14 Interjú egy multinacionális cég PR szakértőjével 15 Interjú egy volt államigazgatási vezetővel 16 Interjú egy multinacionális cég PR szakértőjével 17 Interjú egy magyar nagyvállalat PR vezetőjével 18 Interjú egy multinacionális cég PR szakértőjével 19 Interjú dr. Hajdú Nórával, egyetemi oktató, Central European University 20 dr. Tóth Ernő: A lobbitörvény és a láthatatlan lobbi. 7. o. (Megtekintés időpontja: július 9.) 21 Interjú dr. Hajdú Nórával, egyetemi oktató, Central European University 22 Interjú egy civil szervezet vezetőjével; interjú Fáth Péterrel, igazgató, Suez GDF 23 Interjú A public affairs szakértővel 24 Interjú Fáth Péterrel, igazgató, Suez GDF 25 Interjú B public affairs szakértővel 26 Interjú dr. Hajdú Nórával, egyetemi oktató, Central European University 12 A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

13 tevékenység felügyeletével megbízott KIH részére gyakran még külön felszólítás után sem küldték meg beszámolóikat, negyedévente kötelező tájékoztatóikat, nem fogadtak lobbistákat, vagy egyszerűen nem lobbitevékenységnek minősítették a kérdéses találkozókat. 27 Ilyen körülmények között a regisztrált lobbisták száma folyamatosan csökkent. A KIH által készített statisztikái összefoglalóból 28 jól látszik, hogy érdemi lobbitevékenységet a regisztrált lobbisták sem végeztek. A nyilvántartásba vett 246 lobbista közül kb. 190 nyújtott be beszámolót és összesen 20 körüli lobbieseményről számoltak be negyedévente. Ez a tendencia a évben sem változott. 29 A KIH adatait interjúalanyaink is alátámasztják, egyikük szerint minimális volt a regisztrált lobbisták száma, mi sem regisztráltunk, senki nem gondolta, hogy ebbe a körbe tartozik és nem volt jelentősége annak, hogy valaki regisztrált vagy sem, egyébként a CEO-kat is kellene regisztrálni, mert ők is lobbiznak. 30 A hivatalos lobbicsatornákkal kapcsolatos a passzivitást vagy éppenséggel kiábrándultságot közigazgatási oldalról is megerősítették. Ahogyan egy korábbi közigazgatási vezető megjegyezte: Mint volt lobbisták fogadására kijelölt vezető, annyit meg tudok állapítani, hogy hozzám lobbista az alatt a két és fél év alatt, amíg jöhetett volna, nem jött egy se. 31 Azt, hogy a láthatatlan vagy informális lobbizás dominált a gyakorlatban, a következő kijelentés is alátámasztja. Nyilván nem tudom kizárni, hogy beszéltem olyasvalakivel, aki amúgy fizetett lobbista volt, de hát hogy tudtam volna megállapítani, hogy üzletszerű-e a tevékenysége, ha csak azt tudom róla, hogy a szakmai érdekképviselet küldte velem egyeztetni. És nyilván ugyanez volt a helyzet akkor is, amikor egy politikai vezetőnél lobbizott egy konkrét gazdasági szereplő képviselője, hisz hát ő meg kevésbé volt üzletszerű lobbista, mint inkább maga az érdekelt. 32 A gyakorlatban a lobbiszabályozás bevezetése az Országgyűlés működésével kapcsolatban is számos ellentmondásos helyzetet teremtett. Az interjúalanyok személyes tapasztalatai szerint a lobbiigazolványok kiváltáshoz nem fűződtek előnyök, sőt meglehetősen szélsőséges szituációk alakultak ki ezzel kapcsolatban. Volt olyan parlamenti bizottság, ahol az ülések nyilvánosságát arra hivatkozva korlátozták és szelektáltak a jelentkezők között, hogy a teremben nem mindenki fér el. A gyakorlatban azonban a kiválasztás során sokat nyomott a latban, hogy a lobbista kinek vagy melyik cég képviseletében kívánt részt venni az adott ülésen. Egy másik bizottságban viszont a lobbitörvényre hivatkozva minden egyes ülés után jelentés benyújtását követelték meg, még akkor is, ha a lobbista csupán hallgatóságként vett részt ülésen. 33 A közigazgatási és a parlamenti alkalmazás visszásságai, valamint a túlzott bürokratikus kötelezettségek miatt végül kialakult az a gyakorlat, hogy az ülésekről a lobbisták elkészítették és benyújtották a jelentéseket, az érdemi találkozókról azonban nem. A lobbistákat a rendszer tehát nem motiválta arra, hogy regisztráljanak, illetve a törvény által meghatározott módon lobbizzanak. Ráadásul olyannyira nem vált elfogadottá az érdekkijárásnak a hivatalos útja, mint a demokrácia természetes velejárója, hogy egyes vélemények szerint a lobbizás ma már egyenesen szitokszó, ami helyett inkább az érdekérvényesítés kifejezést 27 dr. Tóth Ernő: A lobbitörvény és a láthatatlan lobbi o A KIH-hez benyújtott tájékoztatók megtalálhatók a oldalon, valamint a (Megtekintés időpontja: július 9.) A tájékoztatókból látszik, hogy összesen 108-an nem folytattak lobbitevékenységet a jelzett negyedévben, és mindösszesen 5-en adtak be érdemi lobbitevékenységet említő tájékoztatót. (http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/lobbi/negyedeves/lobbistak/2010_iv.html) (Megtekintés időpontja: július 9.) 30 Interjú egy magyar nagyvállalat PR vezetőjével 31 Interjú egy volt államigazgatási vezetővel 32 Interjú egy volt államigazgatási vezetővel 33 Interjú A public affairs szakértővel TRANSPARENCY 13

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER A TARTALOMBÓL Feledy Botond: A lobbiszabályozás fejlõdése az uniós intézményekben Artner Annamária: Globális

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN Készítette: Zoltán Viktória Zoltán Viktória az Eötvös Loránd Tudományegyetem amerikanisztika szakán folytatta tanulmányait, majd az Amerikai

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról

átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról A vállalati jelentéstétel átláthatósága Magyarországon Tanulmány 50 magyarországi nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról Transparency International Magyarország Alapítvány 2013 A Transparency

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014.

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014. A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA Kutatási jelentés 2014. március A Transparency International Magyarország független szakmai szervezetként

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszere és gyakorlata BEVEZETÉS

Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszere és gyakorlata BEVEZETÉS BEVEZETÉS Mindenkinek joga van a közérdekű adatokhoz és az egészséget biztosító környezethez. A környezetkárosítás nem ismer határokat a környezeti adatok minősítetten közérdekű adatok. Ezekből az alapelvekből

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Hova visz a kényszerpálya? TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Hova visz a kényszerpálya? TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 8. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Hova visz a kényszerpálya? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A stabilizáció áldozatai... 3 NAPIREND:

Részletesebben

Társadalmi szervezetek a jogalkotásban

Társadalmi szervezetek a jogalkotásban Társadalmi szervezetek a jogalkotásban A kötetet írták: Dénes Balázs (III. fejezet) Fridli Judit (IV. fejezet) Heuer Orsolya (III-IV. fejezet) Pap András László (I-II. fejezet) Tóth Gábor Attila (IV. fejezet)

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben