BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek középszint írásbeli vizsga 1111

2 írásbeli vizsga / október 25.

3 Fontos tudnivalók Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében! Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse pontosan az utasításokat! Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! Ha mégis javítani szándékozik, kérjük a rossz megoldást egy vonallal húzza át, és írja be a jó választ! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor javasoljuk, hogy a megadott szempontok sorrendjében fogalmazza meg a válaszát. Ügyeljen a szakkifejezések használatára, fogalmazzon szabatosan, nyelvileg helyesen, figyeljen a helyesírásra is! A szöveges kifejtendő feladatok javításakor figyelembe vesszük a feladat megértését, a helyes feladatmegoldást, a szaknyelv alkalmazását, a logikus felépítést, a megszerkesztettséget és a nyelvhelyességet. Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga / október 25.

4 I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Aláhúzással jelölje az alábbi definíciókban a vastag betűs szavak közül a meghatározáshoz illő fogalmi elemet! (Figyelem, egyes fogalmak többször is helyesek lehetnek, minden helyes válasz 1 pontot ér.) a. A {közrend / határrendészet / határrend} a rendészet része, az arra feljogosított állami és önkormányzati szervek által végzett sajátos állami tevékenység, amely a {határrend / közrend / közbiztonság} fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a {határrendet / közrendet / rendet} közvetlenül zavaró magatartás megakadályozására, és a megzavart határrend helyreállítására irányul. b. A {rendészet / határrendészet / közrend} az alkotmányos rendnek és az arra épülő jogrendnek a megfelelő működése, amely akkor biztosított, ha az állam és a társadalom szervezetei a jogszabályok alapján rendben, zavartalanul működnek. c. A {rendészet / honvédelem / határrendészet} meghatározott állami szervek által végzett állami tevékenység, amely a {közrend / jogi rend / határrend} (belső rend) és a {közbiztonság / nemzetbiztonság / jogbiztonság} fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartás megszakítására (megakadályozására) és a megzavart rend helyreállítására irányul. 7 pont 2. Válassza ki, és karikázza be a helyes válasz betűjelét az alábbi kérdések esetében! (Figyelem, minden kérdésnél csak egy helyes válasz lehetséges! ) (A) Az alábbi jogszabályok közül melyik nem kapcsolódik közvetlenül a rendészeti szervek működéséhez? 1) évi XX. törvény 2) 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 3) évi XXXIV. törvény 4) évi XLIII. törvény írásbeli vizsga / október 25.

5 (B) Melyik rendészeti szerv nem tartozik a Belügyminisztérium irányítása alá? 1) Rendőrség 2) Vám és Pénzügyőrég / Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3) Polgári titkosszolgálatok 4) Katasztrófavédelmi szervezet (C) Melyik a Rendőrség meghatározása az alábbiak közül? 1) A Rendőrség államhatalmi, államigazgatási szerv. 2) A Rendőrség fegyveres rendészeti szerv. 3) A Rendőrség fegyveres bűnüldöző szervezet. (D) Milyen szintű jogszabály tartalmazza a rendőri intézkedések alkalmazásának eseteit? 1) Törvény 2) Kormányrendelet 3) Miniszteri rendelet (E) Az alábbi jogszabályok közül melyik vonatkozik a tűzvédelmi feladatok ellátására? 1) évi LXXIV. törvény 2) évi XXXI. törvény 3) évi XXXVII. törvény (F) Melyik nem fegyveres rendészeti szerv? 1) Vám- és Pénzügyőrség / Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2) Rendőrség 3) Magyar Honvédség 4) Polgári titkosszolgálatok 6 pont írásbeli vizsga / október 25.

6 3. Tanulmányozza figyelmesen a táblázat jobb oldali oszlopában lévő meghatározást, és a bal oldali oszlopba írja be, hogy az mire vagy kire vonatkozik! Fogalom Definíció A katasztrófavédelem helyi szintű irányító testülete, melynek élén a telepelülések polgármesterei állnak. A rendőrség központi szervének vezetője, aki a miniszter közvetlen irányítása mellett gyakorolja vezetői jogköreit. A rendőrség legkisebb, önálló hatáskörrel nem rendelkező helyi szerve. A katasztrófavédelem egyik szakmai tevékenységi területéhez tartozó szervezet, melyből létezik állami és önkormányzati hivatásos és létesítményi is. A katasztrófavédelem területi szintű szervezetének élén áll. 5 pont 4. Válaszoljon a Rendőrség szolgálati tagozódásához kapcsolódó kérdésekre, és karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! Figyelem, minden alkérdésnél két helyes válasz is van! (Minden jó válaszelem 1 pontot ér.) (A) Melyek nem tartoznak a szolgálati ágak közé az alábbiak közül? 1. bűnügyi; 2. hivatali; 3. határrendészeti; 4. közrendvédelmi; 5. terrorelhárító; 6. igazgatásrendészeti; 7. személy- és objektumvédelmi. írásbeli vizsga / október 25.

7 (B) Melyek tartoznak a szolgálatok közé az alábbiak közül? 1. közlekedésrendészeti; 2. tűzszerészi; 3. gazdasági; 4. ellenőrzési; 5. ügyeleti és védelmi igazgatási; 6. humánigazgatási; 7. igazgatásrendészeti. (C) Melyek tartoznak a szakszolgálatok közé az alábbiak közül? 1. közrendvédelmi; 2. rendőri csapaterő; 3. ellenőrzési; 4. repülőtéri rendőri; 5. ügyeleti és védelmi igazgatási; 6. humánigazgatási; 7. igazgatásrendészeti. 6 pont 5. Olvassa el figyelmesen a kérdésekhez tartozó állításokat, és válassza ki a megfelelőt! Karikázza be a kiválasztott állítás betűjelét! (Figyelem, minden kérdésre csak egy helyes válasz lehetséges.) (A) Melyik állítás igaz a rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai esetében a parancs, utasítás teljesítésének kötelezettségével kapcsolatban? a. A parancsnoka utasításának teljesítését a szolgálatra alkalmas állapotban lévő rendőr csak akkor tagadhatja meg, ha a parancs végrehajtásával bűncselekményt követne el. b. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagja a kapott utasítást semmilyen körülmények között nem tagadhatja meg, mivel annak jogszerűségéért az azt kiadó elöljáró felel. c. A parancsnok a kiadott parancs, utasítás írásba foglalását az alárendelt kérése ellenére különösen indokolt esetben amennyiben ezzel titoktartási kötelezettségét megszegné megtagadhatja. írásbeli vizsga / október 25.

8 (B) A hivatásos állomány tagja mely esetben mentesül az intézkedési kötelezettség alól? a. A rendészeti szervek tagja esetében az intézkedési kötelezettség nem áll fenn, ha az intézkedésre okot adó körülmény, történés vagy esemény közvetett módon jut a tudomására. b. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagját az intézkedési kötelezettség szabadnapján vagy pihenőidejében nem terheli. c. A rendészeti szervek szolgálaton kívüli hivatásos állományú tagja mentesül az intézkedési kötelezettsége alól, amennyiben szeszesitaltól befolyásolt állapotban van, vagy intézkedési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt áll. (C) Melyik a helyes állítás az alábbiak közül? a. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai feladataik ellátása érdekében kérhetik és igénybe vehetik magánszemély vagy szervezet segítségét és a birtokában lévő eszközt, amennyiben ebbe a segítségnyújtásra felkért beleegyezik. b. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai feladataik ellátása érdekében kérhetik és igénybe vehetik magánszemély vagy szervezet segítségét és a birtokában lévő eszközt, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az érintett részére meg kell téríteni. c. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai feladataik ellátása érdekében kérhetik és igénybe vehetik magánszemély vagy szervezet segítségét és a birtokában lévő eszközt, az ezzel kapcsolatban felmerült költségek megtérítését az érintett kérheti. (D) Melyik állítás igaz a rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai egyenruha viselésének jogával kapcsolatban? a. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagja szabadidejében részt vehet a törvényesen szervezett gyűléseken, politikai rendezvényeken, és ott is gyakorolhatja szolgálattal összefüggő jogait, az egyenruha és a lőfegyver viselésének jogát is beleértve. b. A rendészeti szervek polgári ruhás hivatásos állományú tagjai egyenruházatot nem viselhetnek sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül. c. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagja szabadidejében részt vehet a törvényesen szervezett gyűléseken, politikai rendezvényeken, de ott egyenruházatot nem viselhet. írásbeli vizsga / október 25.

9 (E) Milyen jogi eszközökkel szabályozható a katasztrófavédelem működése minősített időszakban? a. Minősített időszakban rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet elrendelése esetén a katasztrófa- tűz- és polgári védelem működése rendeleti úton is szabályozható. b. Minősített időszakban rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet elrendelése esetén a katasztrófa- tűz- és polgári védelem működését a folyamatosan ülésező parlament törvényekkel szabályozhatja. c. Minősített időszakban rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet elrendelése esetén a katasztrófa- tűz- és polgári védelem működése miniszteri utasításokkal is szabályozható. 5 pont 6. Tanulmányozza figyelmesen a megadott példát, és válaszoljon röviden az azzal kapcsolatban feltett kérdésekre! (Minden helyes válaszelem 1 pontot ér.) A rendőrség határrendészeti járőrei öt személyt értek tetten, miközben jogellenesen kíséreltek meg belépni a Magyar Köztársaság területére. A rendőrök az igazoltatás során megállapították, hogy a határsértők a délszláv államok területéről érkeztek. Az intézkedés során egyikük egy 35 éves férfi megkísérelt elmenekülni, ennek érdekében zsebéből kést rántott elő, és az egyik járőr irányába kaszáló mozdulatot tett. A rendőrjárőr a támadást a tanult önvédelmi fogások alkalmazásával elhárította, majd támadóját a földre kényszerítette, és kezét hátra helyzetben megbilincselte. Ezt követően mind az öt személyt - a további intézkedések megtétele érdekében - beszállították a közeli határrendészeti kirendeltségre. (A) Milyen rendőri intézkedést kell alkalmazni a tetten ért személyekkel szemben?. írásbeli vizsga / október 25.

10 (B) A rendőrségi törvény értelmében milyen okból került sor a határsértők igazoltatására?. (C) Milyen kényszerítő eszköz alkalmazására került sor a támadóval szemben először?. (D) Milyen alapelv betartására utal a kényszerítő eszközök ilyen sorrendben történő alkalmazása?. (E) Milyen célból alkalmaztak a rendőrök bilincselést az intézkedés alá vont személlyel szemben?. (F) Kell-e azokkal szemben bilincselést alkalmazni, akik a támadásban nem vettek részt, hanem alávetették magukat az intézkedésnek? Ha igen miért vagy miért nem?. (G) Milyen intézkedésre van szükség a tetten ért határsértőknél esetlegesen meglévő veszélyes eszközök felkutatásához?. (H) Milyen intézkedést takar a határsértők beszállítása a közeli határrendészeti kirendeltségre kifejezés?. 8 pont írásbeli vizsga / október 25.

11 7. Olvassa el a meghatározást, és írja be a kipontozott helyre a hiányzó válaszelemet! (Minden jó válaszelem 1 pontot ér.) 1. A jogellenes cselekményeket társadalomra veszélyességük szerint két csoportba sorolhatjuk:.. és szabálysértések. 2. A(z).. az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a Btk. 2 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli. 3. A bűncselekmények elkövetőire kiszabható, szabadságelvonással járó szankciót. nevezzük. 4. A pénzbírság kiszabása esetén is napi tételeket kell megállapítani. A pénzbírság meg nem fizetése esetén minden napi tétel helyébe egy nap.. lép. 4 pont 8. Tanulmányozza figyelmesen a forrást, és végezze el a feladatokat! (Minden jó válaszelem 1 pontot ér.) Vérzések keletkezhetnek a testen belül és kívül is. A vérzéscsillapítás során a látható, külső vérzéseket látjuk el. A vérzéscsillapítás célja a vérzés elállítása, a fájdalom csillapítása, az esetlegesen kialakuló sokk megelőzése, és a sérülés miatti káros pszichés hatás csökkentése. Megkülönböztetünk hajszáleres (kapilláris), visszeres (vénás), és ütőeres (artériás) vérzést. Bármilyen vérzést kezdünk ellátni, ügyeljünk a saját biztonságunkra, és amennyiben mód van rá, húzzunk gumikesztyűt! Több súlyos betegség terjed vérrel, amelyek közül egyesek ma még gyógyíthatatlanok! (Forrás: / (A) Az alábbiak közül melyek a visszeres (vénás) vérzés jellemző tünetei? Karikázza be a helyes állítás betűjelét! a. A vér színe piros, pulzálva, lüktetve ürül a sebből. A vérvesztés a sérült ér nagyságától függően rövid idő alatt végzetes lehet. b. A vérzés, gyöngyöző, szivárgó jellegű, a vérvesztés csekély. Ilyenek a horzsolásoknál látható vérzések. c. A vér színe sötétpiros, a vér folyamatosan, egyenletesen ürül a sebből. A sérült ér nagyságától függően a vérzés különböző mértékű lehet. írásbeli vizsga / október 25.

12 (B) Hogyan kell ellátni a visszeres/vénás vérzéseket? Karikázza be a helyes állítás betűjelét! a. A sérültet nyugalomba helyezzük, leültetjük. A sebfelület megtisztítása után steril fedőkötést helyezünk fel. b. A sérültet nyugalomba helyezzük, rendszerint lefektetjük. Ha végtagon van a vérzés, megemeljük vagy felpolcoljuk a végtagot. A vérzés helyéhez legközelebbi, azonos oldali artériás nyomáspontot keresünk és nyomunk, majd nyomókötést helyezünk fel a sebre. A sebbe rakjuk az első gézlapokat, kitömködjük, kitamponáljuk a sebet. Ezután egy újabb összehajtott gézlapot, pólyát helyezünk a seb fölé, és szorosan, körkörösen átpólyázzuk. Ha a kötés esetleg átvérzett, nem vesszük le, hanem újra átpólyázzuk. Végül a már ellátott végtagot felkötjük vagy felpolcoljuk. A nyomáspontot az ellátás végéig nyomni, vagy valakivel nyomatni kell. c. A sérültet nyugalomba helyezzük, leültetjük vagy lefektetjük. A sérült végtagot ha a vérzés a végtagon van megemeljük vagy felpolcoljuk, majd nyomókötést helyezünk a sebre. Egy steril gézlapot vagy gyorskötözőt rakunk a sebre, és ezt átpólyázzuk. Ezután egy újabb összehajtott gézlapot, pólyát helyezünk a seb fölé, és szorosan, körkörösen átpólyázzuk. Ha a kötés esetleg átvérzett, nem vesszük le, hanem újra átpólyázzuk. Végül a már ellátott végtagot felkötjük vagy felpolcoljuk. (C) Írjon két példát arra, hogy milyen gyakori, súlyos fertőző betegségek terjednek vérrel!.... (D) Írja le röviden, hogy mit ábrázolnak az alábbi rajzok! 5 pont írásbeli vizsga / október 25.

13 9. Hogyan segíti elő a tájékozódást segítő eszközök alkalmazása a terepen való eligazodást? Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre, illetve végezze el a feladatokat! (Minden helyes válaszelem 1 pontot ér.) (A) A 3. számú kép a térkép jelmagyarázatát ábrázolja. Mit jelent a rajta látható 1: arányszám?. (B) Tanulmányozza az 1. és 2. képet, és a térképi jelmagyarázat segítségével azonosítson rajtuk tájékozódást segítő tereptárgyakat. Karikázza be a képen a kiválasztott objektumot, és a kép mellett látható kipontozott helyre írja be annak jelmagyarázat szerinti megnevezését! 1. kép: kép: 3. 2 írásbeli vizsga / október 25.

14 (C) Milyen eszköz segítségével állapítható meg a terepen a beazonosított tereptárgy távolsága?. (D) Milyen adatát kell ismerni a kérdéses tereptárgynak ahhoz, hogy a távolságát meg tudjuk mérni?. (E) Írja le a távolság kilométerben történő meghatározásához használható vonásképletet, ahol: - T = a meghatározandó távolság kilométerben; - M = a tárgy valós mérete (magasság, szélesség, hosszúság) méterben; - V = a tárgy vonásban mért nagysága; = egy állandó szám.. 6 pont 10. Egészítse ki az alábbi táblázatot az általános törvényi tényállás hiányzó elemeivel! (Figyelem, a pontozott vonalakra írjon, minden jó válaszelem 1 pontot ér!).. Tárgy. Objektív elemek Tárgyi oldal.. tevés és/vagy mulasztás... elemek Alanyi oldal Elkövetők: szándékosság - Részesek - 8 pont írásbeli vizsga / október 25.

15 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 11. Milyen hasonlóságok és különbözőségek fedezhetők fel a XX. század első felének és a mai Magyarország rendvédelme között? Tanult ismeretei és a források összevetése alapján emelje ki a hasonlóságokat, mutasson rá a különbségekre! Összefüggő szöveget alkosson! Elérhető 20 pont Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: - Milyen eltérések tapasztalhatók az állományba kerülés tekintetében a korabeli és a mai rendőrség vonatkozásában? - Milyen politikai ideológiai, illetve erkölcsi szempontok érvényesültek, illetve érvényesülnek ma az állományba kerülőkkel szemben? - Milyen társadalmi, és szakmai etikai szempontok szerint kellett és kell élnie a korabeli, illetve a mai rendőrség hivatásos állományának? Az augusztus 11-én kelt belügyminiszteri leirat (116946/1922. BM számú rendelet) szerint a Rend c újság március 5-én az összes rendőr-főkapitányság őrszemélyzetére * vonatkozóan az alábbi felvételi követelményeket tette közzé: a) magyar honosság b) feddhetetlen erkölcsi előélet c) év közötti életkor d) testi alkalmasság e) 165 cm feletti testmagasság f) olvasni tudás (magyar nyelvtudás) g) 6 év szolgálat vállalása h) a kommunizmus idején ** a mozgalomtól való távolmaradás. * Az őrszemélyzet tagja csak férfi lehetett. ** A Tanácsköztársaság időszakában. (Forrás: Sas: 125 éves a fővárosi rendőrség /MRTT/) A rendészeti szervek így a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezései alapján hivatásos szolgálati viszony: 1) önkéntes jelentkezés alapján, 2) azzal a 18. életévét betöltött, de 35 évesnél nem idősebb, 3) cselekvőképes, 4) állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, 5) büntetlen előéletű, 6) a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettségű (szakképesítésű) 7) magyar állampolgárral létesíthető, 8) aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, 9) elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Hszt. szerinti korlátozását, 10) és a külön törvényben meghatározottak szerint megfelel a nemzetbiztonsági követelményeknek. A miniszter, illetve hozzájárulásával a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró - kivételesen - szolgálati viszonyt létesíthet a 45. életévét még be nem töltött személlyel. A fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmassági feltételeket más jogszabály tartalmazza. *A forrásként szolgáló szöveg a Hszt január 1-jei módosítását megelőző állapotát tartalmazza. írásbeli vizsga / október 25.

16 írásbeli vizsga / október 25.

17 írásbeli vizsga / október 25.

18 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 A 11. feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga / október 25.

19 12. Milyen módón érinti a rendvédelmi szervek rendszerét az ország nagyobb területére kiterjedő katasztrófa elhárítása? Olvassa el figyelmesen a forrásokat, és a tanult ismereteit felhasználva válaszoljon a kérdésre! Összefüggő szöveget alkosson! Elérhető 20 pont Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: - Milyen jellegű katasztrófa történt? - Mekkora területre terjed ki, és mi jelenti a fő veszélyt a lakosságra, illetve a környezetre rövid és hosszabb távon? - Milyen következményekkel járt a katasztrófa a forrás szerint? - Milyen szervezetek vesznek részt a kárelhárításban, és milyen feladatokat látnak el, szükséges-e minősített időszak bevezetése? - Milyen jelentősége van a tájékozódásnak a mentésben? - Milyen hatósági feladatokat lát el a Rendőrség az események kapcsán, és mit tett ennek keretében? - Milyen egyéni védőeszközöket kell használnia a mentésben résztvevőknek? Maró vörösiszap ömlött ki az ajkai timföldgyár tározójából, amely hét településen több mint 7 ezer ember életét veszélyezteti. A timföldgyári maró iszap hét települést érint, mégpedig Tüskevár, Kolontár, Kisberzseny, Somlóvásárhely, Apácatorma, Devecser, Somlójenő települést. Két ember meghalt, hét embert keresnek, további két ember életveszélyes, hatan pedig súlyos állapotban vannak. Több mint 400-an dolgoznak a kárelhárításon. Eddig 70 égési sérültet láttak el, ebből 8-10 sérülései súlyosak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint. Elkezdődött az érintett lakosság biztonságba helyezése, a súlyos környezeti károk megelőzése tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ötös szintre, a legmagasabb kockázati szintre emelte a riasztást a katasztrófavédelem. (Forrás: MTI és Világgazdaság Online) Devecseren 400 házat öntött el az iszap. A településrész áramtalanítása folyamatban van, az embereket traktorokkal mentik ki a házakból; még a vasútállomáson is rekedtek emberek. Az iszapömlés miatt a 8-as út felől megközelíthetetlen Devecser, lezárták a 7339-es jelű utat is Ajka és Devecser között. Devecsert Pusztamiske és Somlóvásárhely felől lehet megközelíteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást. Vizsgálják a tulajdonos Mal Zrt. felelősségét. Pintér Sándor belügyminiszter elmondta: lefoglalták azokat az iratokat, amelyek bizonyíthatják, hogy a zagytározó gátakat szakszerűen építették és használták. (Forrás: Elemzeskozpont.hu, Gazdasági Rádió) írásbeli vizsga / október 25.

20 A belügyminiszter a védelmi bizottság mai ülése után azt közölte, hogy elmúlt a vörösiszapáradás miatti közvetlen veszély az ajkai térségben, a munka a kárfelszámolásra és a helyreállításra irányul. A védelmi bizottság elnöke megerősítette: négy halálos áldozata van a katasztrófának, hat embert pedig még keresnek. Az MTA segítségét kérte a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Vegyészekből, ökológusokból, biológusokból és környezetvédelmi szakemberekből álló csoport vizsgálja a baleset következményeit az iszaptól elárasztott Devecser-környéki gátszakadás területén. A kormány várja a szakértői jelentés eredményét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője kedden reggel a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől kért segítséget a hétfői Devecser-környéki gátszakadás nyomán kialakult katasztrófahelyzet következményeinek felméréséhez. A halálos áldozatokat is követelő rendkívüli helyzetben a főigazgató kérése nyomán az MTA elnöke másfél órán belül vegyészekből, ökológusokból, biológusokból és környezetvédelmi szakemberekből álló csoportot szervezett. A katasztrófavédelem szakembereinek kíséretében a helyszínre érkező tudósokból és kutatókból álló szakértői csapat feladata, hogy vizsgálja a baleset hatását az élővilágra, a talajra, valamint felmérje, hogy a rendkívüli helyzet milyen azonnali intézkedéseket követel. A kormány számára készített elemzésüket a tudósoknak még a mai napon el kell juttatniuk a döntéshozókhoz. Az Akadémia folyamatos tájékoztatást ad a fejleményekről az intézmény honlapján. A vörösiszap más néven zagy lúgos kémhatású veszélyes anyag. A vörösiszap lúgot és nehézfémeket tartalmaz. Az emberélet veszélyeztetésén kívül jelentős anyagi kárral is jár az iszapömlés, mert a talajt, és a felszíni vizek élővilágát valamint a talaj vízkészletét is tönkre teszi. (Forrás: írásbeli vizsga / október 25.

21 írásbeli vizsga / október 25.

22 írásbeli vizsga / október 25.

23 Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga / október 25.

24 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok maximális pontszám 1. feladat 7 2. feladat 6 3. feladat 5 4. feladat 6 5. feladat 5 6. feladat 8 7. feladat 4 8. feladat 5 9. feladat feladat 8 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 11. feladat feladat 20 II. Szöveges, kifejtendő feladatok összesen 40 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok elért egészre kerekített pontszám programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 25.

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS A belügyi rendészeti ismeretek középszinten letehető szóbeli vizsga. A vizsga célja A középszintű érettségi vizsga célja

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK MINTAFELADATOK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást

Részletesebben

A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács...

TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács... TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács... 6 Kőműves és hidegburkoló... 7 Festő, mázoló és tapétázó...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter../2006. ( ) BM rendelete a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

A prezentáció. A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk.

A prezentáció. A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk. A prezentáció A prezentáció tömör és hatásos előadása annak, amit közölni, bemutatni kívánunk. Mottó Ha belépsz egy terembe, törekedj arra, hogy Valaki lépjen be, s ne eggyel többen legyünk! 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. évi... törvény-

2011. évi... törvény- 1 Országgyű lés hivatal a Iromanyszam : lkqq,rf- J~p2, 2011. évi... törvény- (5- Érkezeu : 2011 DEC 2 a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szól ó 1996. évi LIII. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mi változott a tűzoltási és a műszaki mentési technika alkalmazását szabályozó rendeletben? Május 12-én megjelent a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó technika alkalmazhatóságáról szóló

Részletesebben

SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás. Ajánlat és feltételek. Új Bit.: 2016.01.01.

SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás. Ajánlat és feltételek. Új Bit.: 2016.01.01. SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás Ajánlat és feltételek Új Bit.: 2016.01.01. Miért érdemes SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítást választania? Teljes körű balesetbiztosítási védelem akár az egész családnak

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szociális alapismeretek

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok.

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 17614/2008.

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20.

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete.

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 12. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. DECEMBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 25.Rendészeti igazgatás, a rendőrség jogi státusza és feladatai /A rendészet fogalma/ A rendészet olyan jogilag szabályozott közigazgatási szükség esetén közhatalmi eszközökkel is operáló tevékenység,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete

A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete A Kormány /2009. (.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról

Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról Tájékoztató a gyülekezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokról A rendezvények bejelentésére és a rend fenntartására vonatkozó szabályok A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 4. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 4. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XXIX. törvény Az igazságügyi szakértőkről 5036 2016. évi XXX. törvény A védelmi és biztonsági célú

Részletesebben

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel! E K Pm B m T R E E V S? M m? V m m m? I E m! K m! E 2 4 0S V ( 4 5m K P Z S F m x m 15 S Vm (3m m V ) 158 K 110V 12m 14 M 46M K 6 1Ö K 40 1E ExB m 5 F P ( 1m 5 ) 1 S 1 D W O m ( ) F m A T R Km A Vm A J

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Kifüggesztve: 2016. március 11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az Önkormányzat vásárcsarnokokról

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

5. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása. 6. Adatbiztonsági intézkedések. 7. Záró rendelkezések

5. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása. 6. Adatbiztonsági intézkedések. 7. Záró rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7455 7. Az adatkezelő rendvédelmi szerv vezetője kijelöli azt a személyt, akinek feladata a technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz által rögzített személyes

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA EMELT SZINT% ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 7. MINISZTÉRIUMA. 2013. május 7. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA EMELT SZINT% ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 7. MINISZTÉRIUMA. 2013. május 7. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK I. rész II. rész a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám maximális pontszám 1. 11 2. 13 51 3. 13 4. 14 16 16 64 16 16 8 nem választott feladat Az írásbeli vizsgarész pontszáma 115 elért pontszám

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben