Beszámoló a képviselő testület február 24-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről"

Átírás

1 Beszámoló a képviselő testület február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő hónapok programjai 1. Visszatekintés Az összejövetel köszönetnyilvánítással kezdődött: köszönettel tartozunk Joó György képviselő-társunknak, aki a plébánia és a templom környékéről mindig eltakarította a havat. Köszönjük Baksa Péter, Báger Szabolcs, Simonits Attila képviselőknek és Laki Péternek, hogy a plébániatemplom padjaiban több mint 130 táskatartót szereltek fel. Bizonyára a zord időjárásnak köszönhető, hogy január 22-én a németújvári Batthyány - emlékmisén és az ökumenikus imahét körmendi eseményein a megszokottnál kevesebben vettek részt. Az egri országos lelkipásztori-teológiai napokon (január ) 3 fő képviselte területünket. A konferencia központi témája a hit évéhez kapcsolódott. Fontos gondolata volt: ahhoz, hogy a hitet át tudjuk adni környezetünknek, magunknak is meg kell erősödnünk hitünkben. Az előadások anyaga az idén is megjelenik könyv formájában, amit megkapunk. A házasság hetének rendezvényeire (melyek ökumenikus jellegűek voltak katolikus, protestáns és baptista résztvevő is volt) több érdeklődőt és érdekeltet vártak (február 14-én és 15-én a kastélyszínház aulája volt a helyszín).

2 Február 23-án, szombaton az esti szentmisén melyet dr. Török Csaba teológiai tanár, püspökkari médiareferens mutatott be tartottuk a bérmálkozásra jelentkezők kiválasztását. A május 12-i bérmáláson 42-en veszik fel a szentséget. 2. A Megyéspüspök látogatásának tapasztalatai feladatok Dr. Veres András püspök látogatást tesz a Szombathelyi Egyházmegye plébániáin, hogy megismerkedjék a települések, az ott működő plébániák, kisközösségek hitéletével, eredményeivel és gondjaival, az adminisztrációs és gazdasági helyzettel. Február 15-én a körmendi Szent Erzsébet Plébánián fogadtuk Püspök urat. Ezt megelőzően a püspöki gazdasági hivatal vezetője és Császár István püspöki helynök ellenőrizte a plébániai hivatal adminisztrációját, irat- és pénzkezelését, gazdasági állapotát. A megyésfőpásztor vizitációja egyeztetett menetrend szerint történt. A 9 órakor kezdődő szentségimádáson, melyet Püspök úr vezetett, több hívőre számítottunk. A szentségimádás utáni beszélgetésen a lelki közösségek vezetői beszámoltak életükről, fejlődésük lehetőségeiről, szó volt szerepükről az evangelizációban. Püspök úr találkozott Körmend és a filiák polgármestereivel, akik a plébániával, és a plébánossal való kapcsolatot jónak értékelték. Ezután találkozott a körmendi iskolák igazgatóival is. A megbeszélésen jelen volt Farkas Tiborné tankerületi igazgató. Megállapították, hogy a hitoktatás helyzete megnyugtató, hiszen az általános iskolákban a hittanórák a rendszerváltás óta az órarendben vannak, és elismerik a hitoktatók munkáját. Szóltak az etikaoktatás bevezetésével kapcsolatos követelményekről. Püspöki körlevél is foglalkozik majd az új tantárgy oktatásával. Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatója felvetette az iskolához tartozó Hunyadi utcai Tagozatban a hitoktatás lehetőségét. Püspök úr meglátogatta a filiákat is. Örömmel állapította meg, hogy sokan várták, mindenütt talált imádkozó közösségeket. Az viszont általános tapasztalat, hogy a kiöregedettek helyére nehéz

3 fiatalt találni, nincs utánpótlás. Javasolta, hogy Horvátnádalján, tekintettel a szép számban összejött férfi hívekre, alakítsanak férfi rózsafüzér társulatot. A délután folyamán a plébánia közösségi házában az egyházközségek képviselői és érdeklődő hívek találkoztak Püspök úrral. Scheiber Mihály képviselő Püspök úr segítségét kérte, hogy a kórházról levett Dr. Batthyány-Strattmann László nevét viselő névtáblát az átszervezésnek megfelelő felirattal, de Batthyány nevét megtartva helyezzék vissza, s a névadót fogadják el a szombathelyi Markusovszky Kórház most már az anyaintézmény vezetői. Annál is inkább, hiszen Körmenden már 1727-ben volt ispotály, melyet Batthyány Lajos gróf alapított, a rendelőintézet és a mai kórház területét pedig, erre a célra, Batthyány-Strattmann Ödön herceg ajándékozta a városnak. A kórházat 1901-ben nyitották meg, és 1933-ban vette fel a hercegorvos nevét. Az előző rendszerben nem, de 1990-től ismét szabad volt a név használata. Püspök úr arra tett ígéretet, hogy ezt a kérést megemlíti a szombathelyi kórház igazgató főorvosának. Szó volt az egyházközségi képviselők felelősségteljes, aktív munkájáról, hiszen a plébános, a lelkipásztorok nem maradhatnak egyedül, csak a hívek támogatásával lesz eredményes szerteágazó munkájuk. A bérmálkozás rendjének változása óta a hívek egy része úgy gondolja, azért csökken a bérmálkozásra jelentkezők száma, mert a bérmálandók életkora kitolódott, s az általános iskola után nehéz összefogni, felkészíteni a jelentkezőket, ill. olyan megváltozott hatások érik a 14 éven felülieket, hogy nem is akarnak bérmálkozni. Erős Klárának, a Karitász-csoport vezetőjének véleménye szerint az ifjúságot is be lehetne vonni a Karitász munkájába. Az érettségi feltételeként előírt 50 órás önkéntes munka lehetőséget ad arra, hogy a középiskolások bekapcsolódjanak a Karitász-szervezet tevékenységébe, s így teljesíthetik az előírás egy részét, s a csoportnak is segítenek. Püspök úr nagyon fontosnak tartja az ifjúság bekapcsolását az egyház életébe.

4 A beszélgetés során felmerült a fiatalokkal kapcsolatban, hogy a plébánián működő ifjúsági csoportot szét kellene választani a fiatal dolgozók, ill. a főiskolások, egyetemisták csoportjára. Ellene szól azonban az, hogy létszámuk kevés két csoporthoz. A megbérmáltakat meg kell szólítani, s talán az ifjúsági találkozók hatására is növelhető a csoportlétszám. (Nehézséget okoz, hogy hiányzik az igény, a szülői háttér, és sok időt töltenek a fiatalok a számítógép előtt.) A püspöki vizitáción felmerülő, illetve az általunk is tervezett feladatokról: A magyarszecsődi, Árpád-korban épült templom fejújítási terveinek készítése folyamatban van. Reméljük, megfelelő pályázati lehetőségünk is lesz. Hegedűs József egyházközségi elnök ez alkalommal is hangsúlyozta a felújítás mielőbbi szükségességét. A pinkamindszenti templom lábazati, vízelvezetési munkálatai befejeződtek. Püspök úr november 1-jén ½ 11-kor áldja meg a felújított templomot. Sokszor beszéltünk már a villamosenergia-felhasználás csökkentésének lehetséges módjairól. Meg kell vizsgálni, hogy nálunk is lehetne-e használni az elektromos padfűtés helyett a gazdaságosabban és jobban működő melegítőpárnákat (nyomásérzékeléssel szabályozhatók) az ausztriai példák alapján. A vasaljai szépen felújított plébánialakás körültekintő hasznosítása is aktuális feladat, hiszen lakatlanul csak romlik az állapota. Dr. Kapuvári Krisztina javaslata szerint lehetne önkormányzati szolgálati lakás. Gombás György egyházközségi elnök: amíg a volt bérlők a köztartozásukat nem rendezik, nem lehet kiadni. A vasaljai volt iskola és tanítólakás (egyházi tulajdonban vannak) felújítására pályázatot adtak be. A körmendi ún. hitoktatói lakás felújítása (rendkívül vizes) és használatba adása is előttünk álló feladat.

5 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése Március 23-án plébániánkon rendezik meg a szombathelyi egyházmegye ifjúsági találkozóját. Pontos létszámot még nem tudunk, kb zömében 8. és 9. osztályos fiatal érkezik Körmendre. Helyszínek: plébániatemplom, plébániaépület és közösségi ház, kastélyszínház és aula, Kölcsey Utcai Általános Iskola ebédlője. 4. A következő hónapok programjai március 12. KÉSZ-előadás Batthyány Boldog Lászlóról dr. Gyürki László március Nagyböjti lelkigyakorlat dr. Kránitz Mihály április két tihanyi diakonus lelkigyakorlata a plébánián április 22. egyházközségi képviselőtestületi ülés a vendég diakónusok ismerkednek a plébánia életével, a testület munkájával május 1. egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére május 12. bérmálás június 9. elsőáldozás június 14. egyházmegyei ünnepség a pápai nuncius részvételével Szombathelyen június 15. gyalogos zarándoklat Mariabildbe június 16. a plébánia képviselő-testületének ülése június 22. Pete Polgár Máté diakonussá szentelése június 29. a jubiláns házaspárok ünneplése A körmendi plébánia egyházközségi képviselőinek lejár az 5 éves megbízatása, a testületeket, a központi képviselő-testületet is meg kell újítani, tagrevíziót kell végezni. A 21 fős megújult képviselőtestület a tervek szerint - az októberi Batthyány ünnepségen tesz esküt dr. Veres András megyés püspök előtt.

6 Laposa Istvánné testületi elnök beszámolt arról, hogy a plébániatemplom padjainak üléseire új szivacsot készíttetnek ahogy erről már régebben döntött a testület, de az egyik üzemtől kért árajánlatot magasnak találják, ezért más gyártót is megkeresnek. Más kérdés, javaslat nem hangzott el. Plébános úr bejelentette, hogy bár összejövetel előbb is lesz, de hivatalos ülést a képviselő-testület június 16-án, vasárnap 19 órakor tart.

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE 16. évfolyam 1. szám Ötvennyolcadik szám 2009. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE Az utóbbi évtizedekben szinte feledésbe

Részletesebben

Mécses Extra. Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ.

Mécses Extra. Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ. Mécses Extra Egyházközségünk (Szent Anna Plébánia) 2009. március 29-én, vasárnap új egyháztanácsot választ. Március 15-től, a legalább két jelölő szelvényt kapott és a jelöltséget elvállaló személyek nevei,

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2012 Nr. 318/2012. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2012-ben Amikor a megyéspüspök a papnak átadja a dispositiot, azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a leendő plébános

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2015 Nr. 567/2015. LELKIPÁSZTORI PROGRAMOK 2015-ben Néhány éves múltra visszatekintő Lelkipásztori Terveink megvalósításai során immáron körvonalazódni látszanak

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kedves polgáraink! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak! V. évfolyam A község közéleti lapja 2011-es év eseményei Tartalomból: A rimaszécsi képviselőtestület tevékenysége, Polgárainkhoz, Ellenőriztük, Baráti találkozás, Szépül Rimaszécs, Régi dicsőségünk...,pósa

Részletesebben