Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft."

Átírás

1 1 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének értékelése a év során a kiskorúak védelméhez kapcsolódóan megtett intézkedésekről; a témához kapcsolódó évi intézkedési lehetőségek Készítette: Sipos Anett ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft.

2 2 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) 2001-ben alakult önszabályozó testület, amelyet a hazai internetes tartalomszolgáltatók köztük az Index és az [origo] hoztak létre annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók egyeztetett és szakmailag megalapozott állásfoglalásokkal, és az önszabályozás eszközeivel járuljanak hozzá a hazai internetes piac fejlődéséhez. A tagszervezetek évek óta tevékenyen vesznek részt az internetet használó gyerekek védelmében és az internet biztonságossá tételében. Így természetes, hogy az Európa Parlament által a időszakra meghirdetett Biztonságosabb Internet (Safer Internet for Children, SIC) elnevezésű program alapelveit az MTE tagjai is magukénak tekintik, és szem előtt tartják az Európa Unió e területre vonatkozó aktuális irányelveit, és azok szellemében folytatják tevékenységüket - az önszabályozás eszközeivel élve.

3 3 A tanulmány célja Jelen tanulmány célja annak áttekintése, hogy miként valósul meg a kiskorúak védelme az internetes tartalomszolgáltatások körében. A vizsgálat során áttekintettük az internetes tartalomszolgáltatás jogi hátterét, hazai és külföldi vonatkozásban. Sorra vettük a magyar gyakorlatban már meglévő eszközöket a kiskorúak védelme érdekében, és megoldási javaslatot vázoltunk azok összehangolására, kiegészítésére. A tanulmányban jelentős szerepet kap az Egyesült Királyság gyakorlata: a szülők edukációjára és a felhasználói szinten elhelyezett szűrők segítségével történő internetes tartalomszűrésre alapozva a britek komoly erőfeszítéseket tesznek a gyermekek megfelelő fejlődését, és az ezt szolgáló intézkedések széles körben való terjesztéséért. Nagy Britanniában és az USA-ban is egyre inkább támogatják az ilyen tartalomszűrő szoftverek használatát. Egyre több országban ismerik el, hogy a jogi szabályozás ezen a területen hatástalan. A szűrőprogramok használatára ugyanakkor nem köteleznek senkit, de egyfajta demokratikus közmegegyezés van kialakulóban, mely szerint a szülőket képezni kell, hogy a gyermekeiket megtaníthassák, hogyan tudnak védekezni a rájuk leselkedő veszélyek ellen. Ha a szülő tájékozott, meg sem próbálja eltiltani a gyermekét a számítógép és az internet használatától, hisz belátja, hogy gyermeke élete már elképzelhetetlen lesz az internet mindennapos használata nélkül. Az informatikai tudás, és a világháló készség szintű használata elengedhetetlen ahhoz, hogy majd felnőttként boldoguljon a világban. Alkalmazkodnia kell a körülményekhez ahogy azt a kezdetektől teszi az emberiség, ha új kihívással találkozik. Meg kell tanulnia a társadalom legfiatalabb generációjának véleményt formálni, saját és mások kulturális értékeit tisztelni, továbbá a kellemetlen, akár potenciálisan káros tartalmakat az online térben kezelni. Ez elsősorban a szülők, másodsorban az állam felelőssége.

4 4 1. Jogi kitekintés: a vonatkozó szabályozás áttekintése 1.1 Az internet biztonságát szabályozó EU irányelvek és a magyarországi jogszabályok Az ORTT tanulmánya a következőképpen írja le az EU ezzel kapcsolatos osztályozását: Az általános csoportosítás értelmében a jogellenes tartalom körébe tartoznak a nemzetbiztonsági kérdések (bombák készítéséhez adott segítségnyújtás, illegális kábítószerelőállítás, terrorista tevékenység) a kiskorúak (erőszak, pornográfia, a marketing molesztáló jellegű formái), az emberi méltóság (rasszizmus, szexuális beállítottság, vallás, nemzetiség vagy etnikai származás miatti megkülönböztetés), a gazdasági biztonság (csalás, hitelkártyával, kalózkodás, illetve ehhez történő segítségnyújtás), az információbiztonság (rossz szándékú hacker támadás), a magánszféra (személyes adatokkal való visszaélés, elektronikus zaklatás), a személyiség (rágalmazás, meg nem engedett összehasonlító reklám), szellemi tulajdon (a szerzői jog által védett művek, szoftver és zene jogosulatlan terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése) védelme, illetve a gyermekpornográfia elleni küzdelem is. 1 Ártalmas tartalom az, amely ugyan a véleménynyilvánítás szabadságának keretei között terjeszthető, mégis indokolt hozzáférhetőségét csak bizonyos körben (pl. csak felnőtteknek) lehet biztosítani, míg másokat (kiskorúak) éppen az ő érdekükben a hozzáférésben meg kell gátolni. 2 A magyarországi törvényi szabályozás ezt az elvet követve szintén külön értelmezi és kezeli az illegális tartalmak körét a kiskorúak védelmében kategorizálandó online tartalmaktól. 1 AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN/ Készítette: az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájának Stratégiai Igazgatósága mellett felállított, az internetes tartalomszabályozás kérdéseit vizsgáló szakértői munkacsoport. A csoport tagjai: Dr. Kovács Krisztina, Dr. Mayer Erika, Dr. Kajdi József, Dr. Lengyel Márk, szerkesztette: Dr. Béki Zoltán Balázs (2001. szeptember 27.) 2 AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN/ Készítette: az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájának Stratégiai Igazgatósága mellett felállított, az internetes tartalomszabályozás kérdéseit vizsgáló szakértői munkacsoport. A csoport tagjai: Dr. Kovács Krisztina, Dr. Mayer Erika, Dr. Kajdi József, Dr. Lengyel Márk, szerkesztette: Dr. Béki Zoltán Balázs (2001. szeptember 27.)

5 5 1.2 Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek hatása a magyar szabályozásra Magyarország Alaptörvényének IX és XV. cikkei foglalkoznak a gyermekek jogaival, valamint a sajtó- és véleményszabadsággal. Az ebben foglalt normáknak minden más alsóbb szintű magyar jogszabály meg kell feleljen. Egyrészről: Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 3 - ugyanakkor ugyanez a normaszöveg rögzíti a vélemény- és sajtószabadsággal kapcsolatos jogokat is. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához 4 valamint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. A két szabály közti ellentmondás nyilvánvaló. Ha csak az internetes tartalmakkal kapcsolatos tapasztalatainkat vizsgáljuk, több olyan website, kommunikációs csatorna, közösségi oldal létezik, ahol a vélemény- és sajtószabadság égisze alatt előfordulnak olyan tartalmak, melyek károsan hathatnak egy kiskorú lelki, szellemi fejlődésére. Az ORTT tanulmányában ezeket ún. ártalmas tartalmaknak minősíti. 5 Összegezve, az Alaptörvény rendelkezéseinek figyelembevételével az internetes tartalmak a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében mindannyiunk kötelessége. Az Alaptörvény második és harmadik bekezdése szerint a szülők kötelesek gyermekeikről gondoskodni, és a szülőknek joguk van ahhoz, hogy a gyermekeik neveléséről maguk döntsenek. Biztosítanunk kell kiskorúak számára káros tartalommal szembeni védettséget, miközben megadjuk a szülőnek a jogot a gyermekkel kapcsolatos nevelési elveinek érvényesüléséhez. Ez az álláspont nagyon sokszor előkerül még, mert a tartalomszolgáltatás szabályozásával/korlátozásával kapcsolatos kérdéseknek éppen ez az alapjogi passzus szab korlátot. 3 Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (1) 4 Magyarország Alaptörvénye IX. cikk(1) 5 Ártalmas tartalom: lényegében az, amely ugyan a véleménynyilvánítás szabadsága keretei között terjeszthető, mégis indokolt hozzáférhetőségét csak bizonyos körben (pl. csak felnőtteknek) biztosítani, míg másokat (kiskorúak) éppen az ő érdekükben a hozzáférésben meg kell gátolni.

6 6 1.3 A hazai jogi szabályozás rövid áttekintése A hazai szabályozásban a kiskorúak védelme szempontjából nem kívánatos tartalmak két fő kategóriába sorolhatók. A törvényi szabályozás illegális és káros tartalmakat különböztet meg Illegális tartalmak: Illegálissá tartalmat egyrészt az általános jogszabályok keretében minősíthetnek, például a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a, mely büntetni rendeli a Tiltott pornográf felvétellel való visszaélést, amely a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséről rendelkezik. Emellett specifikus jogszabályokban is találhatunk illegális tartalommá történő minősítésre példát. Így a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló évi XLVIII törvény (továbbiakban: Grtv ). A Grtv tiltja a gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutató reklámokat, illetve a gyermek- és fiatalkorúaknak szóló olyan reklámokat, amelyek alkalmasak a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utalnak, vagy azt ábrázolják, vagy tematikájuk meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus Káros tartalmak: A káros médiatartalmak kérdését két fő törvény rendezi: egyrészt a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv ), másrészt a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv. ). Az Mttv. 9. -a hat kategóriába sorolja a műsorszámokat attól függően, hogy azok milyen életkorú nézők számára ajánlottak (az NMHH a korhatár besorolásnál irányadó szempontokról külön ajánlást adott ki az Mttv. rendelkezésének gyakorlati alkalmazását megkönnyítve). A lineáris médiaszolgáltatók által a különböző korcsoportoknak ajánlott műsorszámok meghatározott időintervallumban tehetők közzé az Mttv a alapján. Bár az Mttv. 10..

7 7 (1) e) pontja illetve az Smtv (1) bekezdése az illegális kategóriába sorolja lineáris médiaszolgáltatások esetén a pornográfiát, vagy a szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmazó VI. kategóriába tartozó műsorszámokat, az Mttv (6) bekezdése szerint ezen műsorszámok is közzé tehetők lineáris médiaszolgáltatásban hatékony műszaki megoldás (gyerekzár) alkalmazása esetén. Ezáltal a lineáris médiaszolgáltatások esetén a VI. kategóriába tartozó műsorszámok sem az illegális, hanem a káros tartalmak csoportjába sorolhatók. Lekérhető médiaszolgáltatásokkal kapcsolatban a káros tartalmakról az Smtv (2) bekezdése illetve az Mttv át kell figyelembe venni. Az Smtv (2) bekezdése általánosságban fogalmazza meg, hogy a pornográfiát vagy szélsőséges illetve indokolatlan erőszakot tartalmazó olyan médiatartalmak, melyek a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésének súlyos károsítására alkalmasak, csak oly módon tehetők közzé, hogy a kiskorúak hétköznapi körülmények között nem férhetnek hozzá. Az Mttv. ennél részletesebben rendelkezik. Az Mttv. egyrészt rögzíti, hogy lekérhető médiaszolgáltatások esetén a már említett pornográfiát vagy indokolatlan illetve szélsőséges erőszakot tartalmazó VI. kategóriába, illetve a szexualitást közvetlenül, naturálisan ábrázoló, vagy olyan médiatartalmak melyeknek meghatározó eleme az erőszak azaz az V. kategóriába tartozó műsorszámok esetén szükséges bármilyen intézkedés. Emellett pontosítja, hogy hatékony műszaki megoldás alkalmazása kell ahhoz, hogy a kiskorúak számára az V. és VI. kategóriába tartozó műsorszámok ne legyenek elérhetők. Internetes sajtótermékek esetén az Smtv (3) bekezdése az irányadó, mely leírja, hogy azon médiatartalmak, melyek pornográfiát vagy szélsőséges illetve indokolatlan erőszakot tartalmaznak (tehát azok, amelyek médiaszolgáltatások esetén a VI. kategóriába tartoznának) és súlyosan károsíthatják a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával tehetők közzé. Így biztosítják, hogy a kiskorúak ezen tartalmakhoz ne férhessenek hozzá. Az Smtv. emellett megállapítja, hogy ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé. Összegezve: az Mttv. és az Smtv. nem az illegális tartalmakat írja körül, hanem az Mttv I- VI. kategóriát állít fel a médiaszolgáltatások terén a gyermekekre való károsság szempontjából.

8 A hozzáférés ellenőrzése, a hatékony műszaki megoldással kapcsolatos NMHH ajánlás Arról, hogy lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások egyes platformjai esetében milyen hatékony műszaki megoldás alkalmazandó, az NMHH Médiatanácsa ajánlást tett közzé. Bár az ajánlás az internetes médiatartalmak közül csak a lekérhető médiaszolgáltatásokra vonatkozik, a gyakorlatban az internetes tartalomszolgáltatók általában ezt alkalmazzák az internetes sajtótermékek esetében is. A gyakorlatban a lekérhető médiaszolgáltatások és az internetes sajtótermékek nehezen elhatárolhatók, így egy tartalomszolgáltató nem fog kétféle megoldást alkalmazni médiatartalmai esetében. Az ajánlás 6. pontja vonatkozik az interneten elérhető lineáris és lekérhető szolgáltatások esetén alkalmazott hatékony műszaki megoldásokra. A Médiatanács számos európai példánál sokkal ésszerűbb megoldást fogalmazott meg. Az internettel kapcsolatban minden tartalomra igaz, hogy egy adott államban alkalmazott szigorú szabályozás általában jelentős versenyhátrányt okoz az adott ország szolgáltatóinak. A kérdéses tartalmak más országból amúgy is elérhetők, az internet teljes szűrése lehetetlen. A jogkövető belföldi szolgáltatók viszont sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak külföldi, az adott szigorú szabályozás által nem kötött társaikkal szemben. A Médiatanács gyerekzárral kapcsolatos ajánlása egy gyerekszűrő program telepítését javasolja a kiskorúak számára káros tartalom elérése előtti figyelmeztetés mellett. A megoldás előre mutató módon egyrészt nem okoz versenyhátrányt a hazai média tartalomszolgáltatóknak, mivel a káros tartalmakat nem teszi elérhetetlenné, illetve az elérést nem szorítja abszurd ésszerűtlen korlátok közé (mint pl. a német megoldás, ahol a tartalmak eléréséhez szükséges titkos kódhoz a felhasználók csak személyesen a postán, személyi igazolvánnyal történő azonosítást követően férhetnek hozzá). Másrészt jelentősen segíti az edukációt azzal, hogy a szülőknek a nem csak magyarországi tartalomszolgáltatóktól származó káros tartalmak szűrésére is alkalmas gyermekszűrő szoftver telepítését ajánlják (így a külföldi tartalmak problémáját is kezelve). Az ajánlás alapján az interneten elérhető lineáris vagy lekérhető tartalmak esetén a médiaszolgáltató kötelezettségei: A médiaszolgáltató az interneten elérhető lineáris vagy lekérhető tartalom forráskódjához olyan azonosítókat (pl. "metatag"-et) rendeljen hozzá, amelyek utalnak a

9 9 médiatartalom Mttv. szerinti korhatár-kategóriára, és egyes ingyenesen elérhető otthoni tartalomszűrő-alkalmazásokkal (szülői gyermekzár-programok) felismerhetők. Amennyiben az interneten elérhető lineáris vagy lekérhető tartalom megfeleltethető az Mttv. V. és VI. korhatár-kategóriájának, akkor a médiaszolgáltató a műsorszám megtekintésének megkezdése előtt ellenőrizze a néző korhatár jogosultságát. (pl. Jelenítsen meg egy kérdést, amelyben a néző életkorát ellenőrzi: "Ön elmúlt már 18 éves? Igen - Nem"). Ha az életkor ellenőrzés alapján a néző nem jogosult megtekinteni a műsorszámot, akkor a műsorszám nem kerül lejátszásra. Amennyiben az interneten elérhető lineáris vagy lekérhető tartalom megfeleltethető az Mttv. V. és VI. korhatár-kategóriájának, a médiaszolgáltató az életkor-ellenőrzéssel egyidejűleg, azonos helyen, jól láthatóan hívja fel a néző figyelmét a kiskorúakra vonatkozó veszélyekre. Például az alábbi szöveg megjelenítésével: Figyelem! Ez a médiatartalom kiskorúakra káros elemeket is tartalmaz. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön környezetében kiskorúak hasonló tartalmakhoz csak egyedi kód megadásával - azaz kiskorúak kizárása mellett férjenek hozzá, kérjük használjon szűrőprogramot. Szűrőprogram letöltése és további információk itt. A kiskorúakra vonatkozó veszélyekre felhívó üzenet megfogalmazására, megjelenítésére, illetve az ingyenes szűrőprogramok elérhetőségére vonatkozóan egy lehetséges megoldás található a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének honlapján (www.mte.hu). Amennyiben az interneten elérhető lineáris vagy lekérhető tartalom megfeleltethető az Mttv. V. és VI. korhatár-kategóriájának, a médiaszolgáltató az oldal első megjelenítésénél, jól látható - a korhatár-kategóriának megfelelő - optikai azonosítással lássa el az érintett médiatartalmat. Az alkalmazható, és ingyenesen elérhető otthoni szűrőprogramok hatékonyságát és a fejlődő technológiai környezethez való alkalmazkodását és megfelelőségét a médiaszolgáltató rendszeresen ellenőrizze. A médiaszolgáltató rendszeresen tájékoztassa a felhasználókat az interneten elérhető tartalom gyermekzár szűréséhez alkalmazható otthoni szűrőprogramokról, és a szűrőprogramok használatának előnyeiről, használatának elmulasztásával járó veszélyekről.

10 Ombudsmani állásfoglalás Szabó Máté az állampolgári jogok országgyűlési biztosaként 2008-ban jelentést 6 tett közzé. Vizsgálatának központi kérdése az volt, hogy a hagyományos, televíziós, rádiós műsorszolgáltatók milyen aktív magatartással biztosítják, hogy a gyermekek fejlettségüknek megfelelő, ismereteik bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjenek. Továbbá vizsgálta, hogy bemutatnak-e gyermeki jogokat ismertető és tudatosító műsorokat. Az országgyűlési biztos jelentése rámutatott, hogy a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló törvény előzményének tekinthető évi I. törvény (Rttv.) 5/A-5/D -aiban leírt klasszikfikáció (kiskorúak érdekében történő kategóriába sorolás), csak részben érte el a törvényalkotó által elvárt eredményt. A műsorszolgáltató azzal, hogy bemutatás előtt kategóriákba sorolja a műsorszámot, megóvja a gyermeket a káros tartalmaktól. Ezzel nem pusztán a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek tesz eleget, hanem egyfajta prevenciós mechanizmusként az Alaptörvényből fakadó gyermeki jogok védelme érdekében- atipikus módon gyermekjogi védelmet is ellát. Ugyanakkor a hagyományos műsorszolgáltató a megfelelő karika elhelyezésével még nem teljesíti a jogszabályi kötelezettségét. Ahhoz ugyanis megfelelő számú, színvonalas gyermek-, és ifjúsági műsort, valamint a gyermekek és a fiatalok számára is hasznos tartalmat kell sugároznia. A jelentés egyszerűsítő összegzése szerint: ( ) a gyermekek fejlődése szempontjából elengedhetetlen ugyan, hogy a felnőttek megóvják őket a pornográf tartalmaktól, de az egészséges fejlődéshez nélkülözhetetlen, hogy életkorának megfelelő játékkal és mesével tegyenek testi és lelki fejlődéséért. A korhatárra tekintet nélkül megtekinthető műsorszámok, vagy azok, amelyek megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott, annak ellenére, hogy nem mutattak be kiskorúak személyiségfejlődését veszélyeztető tartalmat, nem tekinthetők egyúttal gyermek és ifjúsági műsornak. Épp ezért a hagyományos műsorszolgáltatókat kellene jobban ellenőrizni, hogy elegendő, és valódi gyermek és ifjúsági műsorokat sugároznak-e. A gyakorlat azt mutatja, hogy olyan tartalmak is ide kerülnek a hatóságnak írt elszámolásukban, mint a lényegében csak felnőttek számára élvezhető és értelmezhető beszélgetős műsorok. 6 OBH 2057/2008. számú ügyben tett jelentés

11 11 Amíg a hatályos médiaszolgáltatásokról szóló törvény klasszifikációs elvárásai a közmédiumoknál nincsenek maximálisan érvényesítve, értelmetlen a nehezebben kontrollálható internetes tartalomszolgáltatókra ruházni a felelősséget. Az internet egyik alapvető előnyének tartottuk, hogy a felhasználó individuális érdeklődésének maximálisan eleget tesz. Az internetező nem kényszerül semminek a befogadásra, és rengeteg tartalom közül választhat. A gyermek azonban életkoránál, illetve az alapján feltételezett (testi, szellemi, erkölcsi, társadalmi) érettségénél fogva nem képes megismerni és értékelni sem a választható lehetőségeket, sem pedig a választás következményeit saját személyiségére, illetve későbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve. Ezt szolgálja a magánjogban a cselekvőképesség kiskorúak életkora alapján történő kizárása, vagy korlátozása (PTK12-13/B ). A 21/1996. (V.17.) AB határozatban az AB összhangban a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban foglaltakkal (ABH 1992, 167, 171.) rámutatott arra, hogy konkrét körülményektől függ, hogy vitás kérdésekben mennyire korlátozható a gyermek tájékozódási szabadsága és véleménynyilvánítása (ABH 1996, 74, 81.). A gyermeknek is szembesülnie kell azzal, hogy vannak kellemetlen, provokatív, ellenkezést kiváltó, sőt potenciálisan károsan befolyásoló jelenségek. Meg kell tanulnia ehhez viszonyulni, saját véleményt formálni, vitázni, meggyőződést vállalni, akár a többséggel szemben is. Ezen kompetenciák kifejlődése függhet attól is, hogy van-e lehetőség ilyen hatásokat akár az iskolai oktatás keretében összefüggésbe illeszteni, más véleménnyel ütköztetni. 1.5 Kit nevezhetünk gyermeknek? A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban november 20-án kelt egyezmény (NYE)- hasonlóan a különböző nemzetközi jogi dokumentumokhoz - 1. cikke szerint a gyermek az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha a rá alkalmazott jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban elérte. 7 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján kiskorú az, aki 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 8 A kiskorúak körében a jog 7 Gytv. 5 (a)- az NYE 1. cikkével megegyezően határozza meg, hogy a PTK 12. szerinti kiskorút kell gyermeknek tekinteni. 8 A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt érvénytelenné nyilvánította.

12 12 megkülönbözteti a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes személyek körét. Előbbiek közé a 14 év alattiak, utóbbiak csoportjába alapesetben a 14 és 18 év közötti fiatalok tartoznak. A két csoport közötti különbség jogi szempontból az, hogy tagjai milyen jogokat szerezhetnek, illetve milyen kötelezettségeket vállalhatnak. Ezeket a polgári törvénykönyv részletesen szabályozza Ki és milyen sorrendben felelős a gyermekért? Az alaptörvényi felsorolás: család, állam, társadalom akár rangsornak is tekinthető. Ez a nemzetközi dokumentumok rendelkezéseiből fakad, melyeket a magyar jogszabályok kialakításánál is figyelembe vettek. Továbbá ezt diktálja a gyermek mindenekfelett való érdeke, de ezt támasztja alá az AB 9 gyakorlata is. Eszerint a gyermeknek elsődlegesen (lehetőleg) a családtól kellene megkapnia a szükséges védelmet és gondoskodást. Ezt kiegészíti, rosszabb esetekben pedig pótolja az állami intézményvédelem. Az alapjogi ellentmondás feloldásához vizsgálandó egyfelől, hogy a gyermek általában elég érett-e az önálló döntésre; másfelől pedig a döntés tárgyához képest rendelkezik-e megfelelő érettséggel, belátási képességgel. Ezt az érettséget általában a közérdek, vagyis az érintett társadalmi intézmények működőképességének védelme követeli meg. Elegendő érv lehet a jogalkotáshoz a gyermek védelme saját magával szemben is, azaz döntése következményeitől való megóvása. Önmagának mindenki árthat, és vállalhat kockázatot, ha képes a szabad, tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog széles be nem avatkozási lehetőséget ad erre, az általános személyiségi jogokból fakadó jog az önmeghatározásra és a cselekvési szabadságra garantálja ezt a lehetőséget. A gyermek esetében maga az Alaptörvény és a nemzetközi egyezmények teszik állami kötelességgé a gyermek fejlődési útjának megóvását a veszélyektől és kockázatoktól annak érdekében, hogy felkészülhessen a felelős és tájékozott döntésekre, mihelyst életkorával vélelmezett képessége erre alkalmassá teszi /B/1990. AB határozat, ABH 1993, 515, /1996.(V. 17) AB határozat, ABH 1996, 74, 80.

13 13 2. Az internet mint új média különbözősége Az internet nemcsak felépítésében, de szolgáltatási struktúrájában, működtetésben részt vevő személyek számában is különbözik más kommunikációs hálózatoktól és információtovábbítási módoktól. Az internettel kapcsolatban állók között legalább háromféle szereplőt szokásos megkülönböztetni: felhasználó, internet szolgáltató (angolul: internet service provider), tartalomszolgáltató (angolul: content provider). A felhasználó igénybe veszi a tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, de jellemzően csak az internetszolgáltatóval van szerződéses kapcsolatban. Ő a content provider által nyújtott tartalom fogyasztója, amelyet az internetszolgáltató hálózatán keresztül ér el. Az interneten hozzáférhető információrengeteg - mennyiségéből kifolyólag is sokféle visszaélésre ad lehetőséget. A polgári jog körébe tartozó szerzői és szomszédos jogok megsértése, a közigazgatási jog területéhez tartozó fogyasztóvédelmi jogok megsértése, a büntetőjog felségterületéhez tartozó pornográf, pedofil tartalmú dokumentumok, képek, a rágalmazást becsületsértést megvalósító képi és hangi anyagok, továbbá az uszító és szélsőséges propaganda megjelenése hogy csak párat említsünk a lehetséges törvénysértésekből. 3. Jogtörténeti előzmények Az interneten található tartalmak megregulázására először az amerikai állam tett kísérletet az 1996-ban elfogadott Illetlenségi Törvény -nyel (Communications Decency Act,CDA). 11 A CDA olyan tartalmakat tiltott az interneten, amelyek közlését addig az Egyesült Államokban kizárólag műsorszórás útján továbbított rádió és televízióadások esetében korlátozták A törvény neve pontosan: Az illő kommunikációról szóló törvény (Communication Desency Act) 12 Itt nem pornográf anyagokról van szó, hanem olyan közlésekről, amelyek egyes esetekben kisgyermekek számára károsak lehetnek, például szexuális felvilágosításra szolgáló anyagok vagy egyes művészeti alkotások.

14 14 A rádió és televízió esetében az ilyen közlések egyes napszakokra korlátozását a bíróságok azzal minősítették alkotmányosnak, hogy az adás betör a hallgató, néző életébe. Az érvek között szerepelt az is, hogy az említett médiumok esetében az átvitel közege, a frekvencia szűkös erőforrás. Az internet esetében azonban ez nincs így. A CDA-t egy kerületi bíróság, majd 1997 nyarán az amerikai Legfelsőbb Bíróság is alkotmányellenesnek minősítette. A legfelsőbb bíróság határozatának indoklása elemezte azt is, hogy az internet mely jellemzői zárják ki a hagyományos, földi sugárzással átvitt elektronikus médiumokhoz hasonló állami szabályozást: Az internet hatalmas és demokratikus fóruma sem a CDA megalkotása előtt, sem azután nem ismert olyan típusú kormányzati felügyeletet és szabályozást, amely a műsorsugárzás területén jellemző volt. Emellett az internet nem olyan mértékben átható 13, mint a rádió, vagy a televízió. ( ) Az interneten továbbított közlések nem törnek be senki otthonába, és nem jelennek meg hívatlanul senki számítógépes képernyőjén. ( ) Végül az internet nem tekintendő a kifejezés olyan eszközének, amelyre a szűkösség jellemző volna, és így a körülmények mások, mint amelyek közepette a Kongresszus először adott felhatalmazást a műsorsugárzást szolgáló frekvenciatartománnyal kapcsolatos szabályozásra. A médium mindenfajta kommunikáció számára gyakorlatilag korlátlan mértékben biztosít alacsony költséggel elérhető kapacitást. 14 Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kimondta: a tartalom nem folyamatosan áramlik az internetből, hanem a felhasználóknak több, egymást követő megerősítő lépést kell tenniük annak lehívásához, és minden esetben rendelkezik némi előzetes információval arról, hogy milyen tartalommal fog szembesülni. 15 A CDA-hoz és COPA-hoz hasonló országos hatáskörű törvények az internet esetében azért is bizonyulhatnak sikertelennek, mert az amerikai fiatalok számára a külföldi eredetű pornó is könnyen elérhető. A bírák egyetértettek azzal a széles körben vallott állásponttal is, hogy ameddig a törvényhozás figyelme kizárólag a pornográfia korlátozására irányul, addig háttérbe szorulnak olyan fontos(abb) problémák, mint az egyre nagyobb üzletnek számító 13 Eredetiben: invasive 14 A CDA-ról szóló cikkek és a Legfelsőbb Bíróság döntése magyarul elérhető: http: //w3.datanet.hu/- jori/cda.html (2002. március 1.) 15

15 15 gyermekpornográfia, vagy a gyermekek védelme azokkal a pedofilokkal szemben, akik az interneten keresztül vetnek hálót áldozataikra (Sinrod és mások 1999) Szűrőrendszerek és egyéb megoldások Mióta a CDA törvény internetre vonatkozó alkalmazása megbukott, az amerikai viták elsősorban egyes felhasználói szinten telepíthető szűrőrendszerek alkalmazása körül folynak. E rendszerek egyik típusa az oldalakat egy, a rendszer készítője által meghatározott és frissített lista alapján szűri, ez az ún. listázás eljárása. A listára felkerült művek online elérhetősége engedélyköteles, így azok engedély nélküli lehívása lehetetlen. Egy másik módszer a címkézés, mikor az oldal szerzője maga minősíti lapját valamilyen előzetes szempontrendszer alapján, és a felhasználó maga engedi meg, vagy tiltja azt, hogy egyes szempontoknak megfelelő oldalakhoz gépéről hozzá lehessen férni. Ehhez hasonló módszer a kulcsszavas eljárás is, melynek során az oldalak szűrése előre megadott kulcsszavak alapján történik, és ezen kódok által beazonosított oldalak megfelelő engedély (például előzetes regisztráció) esetén nem elérhetők Az ICRA létrehozása Az AOL Time Warner, a Yahoo és a Microsoft MNS nonprofit szervezetet hozott létre az általuk szolgáltatott tartalmak osztályozására. Az Internetes Tartalomszolgáltató Szervezethez (Internet Content Rating Association, ICRA) 18 bármilyen tartalomszolgáltató csatlakozhat, amelyik vállalja, hogy meghatározott szempontok szerint tematikailag csoportosítja az általa nyújtott tartalmakat. Minden oldalra egy, az osztályozásnak megfelelő, és a szűrőprogramok által értelmezhető jel kerül. Így a böngészőkbe eleve beépített vagy az internetről letöltött szűrőkkel bárki könnyű szerrel blokkolhatja a nem 16 ermekek+v%e9delme#gyermekek+v%e9delme 17 További megoldás lehet még az egyes számítógépekbe beültethető ellenőrző-szűrő chipek alkalmazása, amelyeket már alkalmaznak televízió készülékekben az erőszakos elemeket tartalmazó adások kiszűrésére. 18 Az ICRA- t alapító három cég saját bevallása szerint - az internetes forgalom ötven százalékát uralta 2004-ben

16 16 kívánt tartalmakat. Mary Lou Kenny, az ICRA észak-amerikai igazgatója hangsúlyozza, hogy az önkéntes tartalomosztályozás nem cenzúrát jelent, hanem a választást segíti. A szervezet nem titkolt célja, hogy elejét vegye a terület kormányzati szabályozásának Gyerekjogi Egyezmény 17. cikke Megfelelő tájékoztatáshoz való jog és a tömegtájékoztatási eszközök szerepe Az ENSZ Gyermek Jogai Bizottsága 2006-os jelentésében kiemelte annak szükségességét, hogy Magyarország biztosítsa a gyermekek megfelelő védelmét a médiumokon keresztül terjedő erőszaktól, rasszizmustól és pornográfiától. Az Egyezmény 17. cikke is megfogalmazza e követelményt: a gyermekeknek joguk van egyrészt megbízható és érthető információkhoz jutni a tömegtájékoztatásból, másrészt a médiumok káros hatásai elleni védelemhez is. A statisztikai adatok alapján Magyarországon a gyermekek fele egyedül tévézik, a közösségi média használta 11 éves kortól már természetes. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatásával 2008-ban elvégzett kutatás (KID.COMM) a gyermekek médiafogyasztási szokásait vizsgálta és az eredmények alapján (Magyarországon a gyerekek naponta 3 órát töltenek tévénézéssel) felmerült, hogy közvetett összefüggés van a gyermekek által egyre agresszívabban megvalósuló bűncselekmények és a média tartalmai között. A gyermekek védelme érdekében az új Médiatörvény (2010. évi CLXXXV. törvény) is több rendelkezést tartalmaz. A korábbi klasszifikációs rendszerhez képest egy új korhatári kategóriát vezetett be az ún. hat éven aluli nézők számára nem ajánlott besorolást. A hat éven aluli gyerekeknek szánt műsorokhoz pedig egy gyerekbarát piktogram társult, amelynek használata nem terjedt el, mivel a törvény nem tette kötelezővé. Az új Médiatörvény a reklámokról szóló évi XLVIII. törvényt kiegészítve exemplifikatív felsorolást tartalmaz a kiskorúak fizikai, szellemi, erkölcsi és érzelmi fejlődését károsító kereskedelmi közleményekről. Ahhoz, hogy ezek a változtatások kellő hatékonysággal védjék a gyerekeket fontos, hogy a szüleik, tanáraik és nevelőik is felismerjék a tömegkommunikációban rejlő veszélyeket. Már 2008-ban is indult kampány, az akkor még ORTT - ma NMHH szervezésében, amely drámai szpotok segítségével hívta fel a figyelmet arra, hogy a referenciaszemélyeknek fontos részt kell vállalniuk a média által közvetített üzenetek értelmezésében és feldolgozásában.

17 17 5. Internetbiztonság uniós keretek között Az EU 2006-os ajánlást tett közzé a kiskorúak védelmével kapcsolatos audiovizuális és információs tartalomszolgáltatásra vonatkozóan. Ebben további kutatások szükségességére hívja fel a figyelmet azért, hogy megalapozzák a hatékony együttműködést a résztvevő államok médiaszolgáltatói, internetszolgáltatói és a többi érintett/érdekelt fél között. A gyermekjogok védelmében hozott jogi norma is kiemeli, hogy az új információs technológiák fejlődésének üteme megköveteli, hogy az internetes tartalomszolgáltatás vonatkozásában kiemelt figyelemmel legyen a közösségi jog az emberi jogok védelmére. A jövőben az internetes tartalomszolgáltatásra vonatkozó szabályozásoknak egyszerre kell megfelelniük az emberi méltóságra alapozó jogszabályoknak, miközben a kiskorúak fejlődésére sem jelenthetnek veszélyt, továbbá biztosítaniuk kell a szólás és sajtószabadságot. Ennek megvalósítása érdekében az uniós médiaszabályozás kialakításában további lépések megtételére van szükség, mind tagállami, mind közösségi szinten, mely hatással van a piaci szereplők és minden érdekelt viszonyrendszerére Az Unió szempontrendszere: Tagállami felelősség: felhívja a tagállamok figyelmét a szükséges intézkedések megtételére, vagyishogy biztosítsák a kiskorúak eddiginél hatékonyabb védelmét az internetes tartalomszolgáltatásban. A kiskorúak tudatos internethasználatának elősegítése: lehetővé kell tenni a kiskorúak számára a tudatos nethasználatot. Fontos fejlesztési lehetőséget kell biztosítani a szülőknek, tanároknak. Továbbá fel kell hívni a felnőttek figyelmét a gyermekekkel kapcsolatos közös felelősségre, hogy ők is biztonságot tudjanak teremteni a kiskorúaknak. Felelős hozzáállás a szakma részéről: felelős magatartás a szakma oldaláról, a felhasználók oldaláról, a közreműködők (tanárok és szülők, fejlesztők) és egyéb potenciális közreműködők részéről.

18 18 Az illegális tevékenységek elleni küzdelem: a megelőzés a kulcs minden olyan interneten keresztül könnyen elérhető tartalommal szemben, ami káros lehet a gyermekek személyiségfejlődésére. A szűrőprogramok alkalmasak leginkább az effajta prevencióra. A diszkrimináció tilalma kiemelten hangsúlyos a szűrőprogramok kialakításánál. Az Európai Unió a fenti pontok figyelembevétele mellett elvárja a fiatalkorúak pozitív diszkriminációját a szabályozott, önszabályozó területeken egyaránt. Ehhez tapasztalatcserét és együttműködési kötelezettséget ír elő, hogy egy közös leíró szimbólumrendszer alakuljon ki. Ez képes felismerni a káros tartalmakat, és arra válaszul egységes automatikus üzenetekben lehessen figyelmeztetni a felhasználót, hogy tudatában legyen a rá leselkedő veszélyeknek, amikor egy veszélyesnek vélt típusú tartalmat ér el az interneten. Az Európai Unió megrendelésére készített tanulmány szerint a gyermekek 14 százaléka találkozott már olyan személlyel, akit az interneten keresztül ismert meg, pedig a szülőknek csak négy százaléka feltételezte ezt. A gyermekek 30 százaléka már látott erőszakot ábrázoló anyagot az interneten, ám a szülőknek csak 15 százaléka gondolta így. Fontos technikai lépésként sürgetik olyan szűrők bevezetésének vizsgálatát, ami az emberi méltóságot sértő tartalmak kiskorú elé kerülését megelőzi. A hatékonyság érdekében az online tartalmakat speciális módon kell kódolni, amit közös jelrendszer segítségével be lehet azonosítani a szűrőszoftverek számára. Az Európai Unió felismerte, hogy ki kell dolgozni az online világ biztonságát érintő intézkedéseket, mert a nethasználók számának növekedésével párhuzamosan egyre több visszaélésnek lett színtere a virtuális világ. Az Unió első körben meghirdette a Safer Internet (Biztonságos Internet programját), majd néhány évvel később a Plus szóval megtoldva tovább bővítette eszköztárát és lehetőségeit. Ez azt jelentette, hogy minden tagállamnak kötelező létrehoznia egy- vagy többtagú konzorciumot, amely a biztonságos internetezést népszerűsíti hazájában. A Safer Internet Plus program célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és online technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen a gyermekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása.

19 A megfogalmazott célok többek között a következő eszközökkel valósíthatók meg: Segélyvonal (helpline), es és chat-konzultáció gyerekeknek és fiataloknak, akik káros, veszélyes tartalmakkal vagy zaklatással találkoztak az interneten; Tudatosság növelése a felhasználók körében; Kéretlen és káros tartalmak elleni küzdelem (szűrőrendszerekkel, információcserével, gyermekvédelmi intézkedésekkel, szorosabb rendőrségi/bűnüldözői együttműködéssel). 6. Tartalomszelekció a világ más részein Az Egyesült Államokban és a világ más részein is sokak véleménye szerint az interneten található ártalmas tartalomtól állami beavatkozás nélkül is meg lehet védeni a fiatalkorúakat. Az USA-ban is a blokkoló szoftverekkel védekeznek, amelyek az egyes személyi számítógépekre vagy a szerverekre tölthetők fel. A blokkoló szoftverek közös tulajdonsága, hogy meggátolják bizonyos nem kívánatos szavak, kifejezések, képek, honlapok elérését fiatalkorú felhasználók számára. Bizonyos szoftverek több ezer szóból vagy honlapból álló feketelistát tartalmaznak, amelyet a szülőknek módjukban áll tovább bővíteni. A tartalom megszűrésére készített efféle szoftverek általában a szülő által választott jelszóval aktiválhatók. Amikor felnőtt használja a gépet, a szoftvert egyszerűen kikapcsolja. Az általánosan elfogadott vélemény az USA-ban az, hogy a tartalom megszűrésére létrehozott felhasználók által telepíthető technikai eszközök eleget tesznek az állam azon kötelességének, hogy a fiatalkorúak számára biztonságossá tegye a világháló használatát. Az USA-ban az elmúlt egy évben komoly problémaként merült fel a Facebook. A fiatalok közösségi hálózatra feltöltött képei, kommunikációs szokásai problémát okozhatnak, ami ellen tenni kell valamit. Az Amerikai Egyesült Államokban eddig nem találtak hatásos megoldást. Javaslatuk jelenleg annyiban merül ki, hogy a szülő üljön oda a kiskorú gyereke mellé, amikor az felmegy a Facebook-ra.

20 A brit módszer 19 : Minden gyerek számít! Az Egyesült Királyságban még Gordon Brown egykori miniszterelnök kezdeményezésére hozták létre a gyermekek biztonságos internetezéséért felelős tanácsot (EKTGYBI). Az EKTGYBI több mint 160 taggal rendelkezik. A tagok az internet minden létező szektorát képviselik. Beleértve a nyilvános, önkéntes és privát szektorokat is. A tagok közt jelen vannak világméretű cégek is, mint például a Google, a Microsoft, Bebo, az NSPCC és a CEOP, ők is a brit kormánnyal együttműködve dolgoznak a gyermekek és a családok védelmében. Az együttműködés a közös munkán túl folyamatos idő és pénzbefektetést tesz szükségessé. Létrehoztak egy internetes biztonsági stratégiát: Klikkelj okosan, klikkelj biztonságosan néven. John Grounds az Egyesült Királyság Tanácsának 2011-es csúcstalálkozójának vezetője a következőket mondta: Ez az egyedülálló lehetőség, hogy megadjuk a gyermekeknek a lehetőséget az internetes védelemre. Megkapják a szükséges eszközöket és információkat. Ez mindannyiunk közös felelőssége, épp ezért bárki részt vállalhat abban, hogy megváltoztassuk a gyermekek online környezetben szerzett élményeit. Az Egyesült Királyság négy legnagyobb internetszolgáltatója, a BT, a Sky, a TalkTalk és a Virgin hamarosan megkönnyíti a szülők számára azt, hogy azok elzárják a gyerekek elől a pornográf tartalmakat. Ez egy régóta ismert módszer, hogy ha valaki ilyen oldalakat kíván felkeresni, annak engedélyeznie kell számítógépén ezt a lehetőséget (opt-in módszer). Az új előfizetők már most is megtehetik, hogy a kapcsolat létesítésekor bekapcsolva hagyják a szűrést, a régebbieket pedig a szolgáltatók tájékoztatják a lehetőségről. Habár több brit jelentős olvasottsággal rendelkező online lap arról számolt be, hogy a szolgáltatók alapértelmezésben elérhetetlenné teszik a pornográf tartalmakat. Valójában a tényleges újítás mindössze annyi, hogy az eddiginél nagyobb erővel kampányolnak a szűrőprogramok mellett (például a hálózati kapcsolat telepítésekor figyelmeztetik az előfizetőket erre a lehetőségre), illetve egyszerűsítették a szűrő ki- és bekapcsolását. A 19

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatók által alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra I. Az ajánlás

Részletesebben

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Tarcsai Zoltán Szabályozási szakértő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási

Részletesebben

Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra

Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra Budapest, 2013. június 26. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra I. Az ajánlás

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldások Külföldi kitekintés

A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldások Külföldi kitekintés A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldások Külföldi kitekintés Szilády Szilvia Tudományos munkatárs Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztály 2011. június

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Gyermekeink védelme a nemkívánt internetes tartalmaktól. Avagy hogyan fogjuk a kezüket úgy, hogy ne bilincsnek, hanem segítségnek érezzék

Gyermekeink védelme a nemkívánt internetes tartalmaktól. Avagy hogyan fogjuk a kezüket úgy, hogy ne bilincsnek, hanem segítségnek érezzék Gyermekeink védelme a nemkívánt internetes tartalmaktól Avagy hogyan fogjuk a kezüket úgy, hogy ne bilincsnek, hanem segítségnek érezzék Káros tartalom Nem az a baj, hogy esetleg a gyerek kíváncsi, hanem

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

OTT tartalomszolgáltatások

OTT tartalomszolgáltatások OTT tartalomszolgáltatások dr. Bartóki-Gönczy Balázs Az NMHH témában tartott nyilvános konzultációjának tapasztalatai Média Hungary 2015.05.12. Az OTT szolgáltatás fogalma, fajtái 2 Azokat a szolgáltatásokat

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Forródrót hideg fejjel Az NMHH internetes gyermekvédelmi tevékenysége

Forródrót hideg fejjel Az NMHH internetes gyermekvédelmi tevékenysége Forródrót hideg fejjel Az NMHH internetes gyermekvédelmi tevékenysége Gyermekvédelem és médiatudatosság a médiatörvényben.. Ajánlások: [ 10.-11. ] hatékony védelem korhatáros tartalmak ellen; klasszifikációs

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.11.2012 2012/2132(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 85/2013. (I.23.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 85/2013. (I.23.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: UF/3666-126/2012. Tárgy: gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése az analóg műsorterjesztés esetén A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD elnöki főtanácsadó egyetemi docens Networkshop, 2013. március 26., Sopron A Gyermek jogairól szóló Egyezmény [...]

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1123/B/2005 Budapest, 2008.05.06 12:00:00 de. Bragyova András Dr. XVII. évf. 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Technológiai vonatkozásban: Szolgáltatások/alkalmazások bármely hálózaton, bármilyen eszközön keresztüli (technológiasemleges) elérhetősége

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Hogy miért akarnak lehallgatni minket az lehallgatónként változik.

Hogy miért akarnak lehallgatni minket az lehallgatónként változik. 1 2 Hogy miért akarnak lehallgatni minket az lehallgatónként változik. Az NSA (az USA nemzeti biztonsági szolgálata) azért kívánja csökkenteni az emberek privátszféráját, mert minél többet tudnak az emberekről,

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

1. Az ajánlás célja, jogi kötőereje

1. Az ajánlás célja, jogi kötőereje A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ajánlása a kiskorúakra káros internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozóan A Gyermekvédelmi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS

EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS L 378/72 2006.12.27. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 20.) a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

OTT tartalomszolgáltatások hazai is nemzetközi jogi útvesztője

OTT tartalomszolgáltatások hazai is nemzetközi jogi útvesztője OTT tartalomszolgáltatások hazai is nemzetközi jogi útvesztője Dr. Bartóki-Gönczy Balázs Trendek, szabályozási kihívások Hírközlési Igazgatóság 2014.10.09. Az átalakuló médiarendszer 2 Átalakuló tartalomfogyasztás

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Dr. Péterfalvi Attila:

Dr. Péterfalvi Attila: Dr. Péterfalvi Attila: dr. Tordai Zsófia Az ARCADES projekt bemutatása Budapest, 2015. október 20-22. Digitális világ z generáció digitális bennszülöttek o Paradigmaváltás, új típusú ember o Megkettőzött

Részletesebben

Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete

Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete Baptista Szeretetszolgálat VII. Oktatási konferencia 2015.03.19. Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete Szakmai tapasztalat: - 1979-1980: FÜTI, R20/R40 nagygépes operátor

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A szerzői jog az Európai Unióban Hozzáférés az e-könyvekhez dr. Legeza Dénes, SZTNH Nemzeti Közszolgálati Egyetem A KÖNYVTÁRAK

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

T/4787. számú törvényjavaslat. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

T/4787. számú törvényjavaslat. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4787. számú törvényjavaslat a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Humax HD készülékeken

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Humax HD készülékeken Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Humax HD készülékeken Mire használható a gyerekzár? A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 2. heti ülésszakának napirendjére január 10. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 2. heti ülésszakának napirendjére január 10. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi 2. heti ülésszakának napirendjére 2017. január 10. (kedd) Kezdési időpont: 11 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A 2017.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PE v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2005.3.21. 1. rész 27-38 MÓDOSÍTÁSOK Véleménytervezet (PE 353.374v02-00) Roberta Angelilli az Európai Parlament

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra

Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra Az OTT szolgáltatások hatása a távközlési piacokra dr. Bartóki-Gönczy Balázs Szabályozói szemszögből Távközlési Világnap Győr 2015.05.13. Tartalomjegyzék 2 1) Mit értünk OTT szolgáltatás alatt? 2) Mobil

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9%

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9% NMHH: A digitális világban a gyerekek már jobban eligazodnak, mint a szüleik Az NMHH friss kutatásai alapján a világháló mára a gyerekek életének szerves részévé vált, és több mint egymillió magyar háztartást

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben

Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben Birkás Bence Nemzetközi kapcsolattartó Puskás Tivadar Közalapítvány 1 2 3 ENSZ: Senkit nem lehet azzal büntetni, hogy megfosztják az

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

GYERMEKEINK VÉDELME A KÁROS INTERNETES TARTALMAKTÓL

GYERMEKEINK VÉDELME A KÁROS INTERNETES TARTALMAKTÓL GYERMEKEINK VÉDELME A KÁROS INTERNETES TARTALMAKTÓL Áttörést hozhat az interneten terjedő káros tartalmak, sőt a szexuális, pedofil zaklatás elleni világszintű harcban is egy új, magyar fejlesztésű szoftver.

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus berendezkedés

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az internettudatosság növelése

Az internettudatosság növelése Az internettudatosság növelése Miről lesz szó az előadásban? 2 1. Mi az internet? 2. Az Internet Hotline indulása, története 3. A bejelentések elintézése 4. A legjellemzőbb jogsértések - jogszabályi háttér

Részletesebben

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet dr. Sarkady Ildikó Piactér vagy piacgazdaság? A Digitális Egységes Piac kialakulása és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 1650/B/1992 Budapest, 1994.10.17 12:00:00 de. Sólyom László Dr. 47/1994. (X. 21.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 1994. évi 103.

Részletesebben

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz www.anec.org Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz A Z A N E C A F O G YA S Z T Ó I É R D E K E K E T K É P V I S E L I a szabványosítások és a tanúsítások területén, a szabványosítással

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEXE. Preambulum

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK TÁRSSZABÁLYOZÁSI MAGATARTÁSI KÓDEXE. Preambulum A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE ÉS A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSA ÁLTAL, MÉDIAIGAZATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA 2011. JÚNIUS NAPJÁN KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ

Részletesebben