Budapesti Gazdasági Főiskola. Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Nemzetközi Gazdálkodás Szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola. Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Nemzetközi Gazdálkodás Szak"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Levelező Tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány AZ ÜZEMANYAGKÁRTYA ÜZLETÁG KOCKÁZATELEMZÉSE A DKV Euroservice GmbH + Co. KG tevékenységének bemutatása Készítette: Kóródy Sándor Budapest,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 I. A DKV mint vállalat és szolgáltatásainak bemutatása...5 I.1. Az ügyvitel menete...8 II. A DKV kockázatai (a Porter-modell szerint)...9 II. 1. (B) Iparági verseny, vállalat versenytársai...10 II. 2. (A) Potenciális belépők, új piaci szereplők...17 II. 3. (C) Helyettesítő termékek...18 II. 4. (D) Szállítók kockázatai...19 II. 5. (E) Vevők kockázatai...20 III. Az ügyfelek kockázatai a DKV irányába...20 III.1. A DKV ügyfelek fizetőképességének leggyakoribb okai...21 III.2. Az üzemanyagkártya használat kockázainak számbavétele...23 III A pénzügyi kockázatok jellemzése...23 III Az üzleti kockázatok jellemzése...27 III Makrogazdasági szintű kockázatok...28 III A közúti fuvarozás makrogazdasági jellemzői...29 III A válság...31 III A válság hatásai a közúti fuvarozásra...32 III Az árfolyam és az üzemanyagár kockázatai...36 III Politikai kockázatok...37 III Ágazati szintű kockázatok...41 III A közúti árufuvarozáshoz kapcsolódó költségek...47 III Vállalati szintű kockázatok...48 IV. A biztosítékok bemutatása elemzése...50 IV. 1. Önerőből megteremtett fedezetek...51 IV. 2. Banki, biztosítói forrásból megteremtett fedezetek...52 IV. 3. Javaslatok további pénzügyi fedezetekre...55 Összefoglalás

3 Bevezetés Ez a szakdolgozat abból a célból készült, hogy az üzemanyagkártya üzletágban érdekelt közúti személy- és teherfuvarozó vállalkozások tevékenysége által generált kockázatokat a DKV Euroservice Magyarországi Képviselete működésén keresztül részletesen bemutassa. A tanulmány annak a kérdésnek is utána kíván járni, hogy a vállalat jelenlegi biztosítékrendszere megfelel-e a aktuális világgazdasági helyzet kihívásainak. Végezetül javaslatot tesz arra, hogy a már rendelkezésre álló pénzügyi fedezetek mellett milyen egyéb lehetőségek léteznek a kockázatok kordában tartására. Az első fejezetben a DKV Euroservice Magyarországi Képviselete által végzett tevékenység jogszabályi háttere kerül megvilágításra, ismerteti a németországi székhellyel rendelkező szolgáltató anyavállalat, a DKV Euroservice GmbH + Co. KG) szolgáltatásait, jellemzi kapcsolatát a külföldi leányvállalatokkal, majd betekintést nyújt az ügyvitel menetébe. A konkrét célpiac illetve a szolgáltatás bemutatása után a tanulmány második fejezete rátér a kockázatelemzésre, mint fő témakörre. Ezen belül elsőként a Porter modell segítségével elemzi a DKV Euroservice Magyarországi Képviseletének kockázatait. Rámutat az üzemanyagkártya üzletágban tapasztalható versenyhelyzetre, mind a belföldi, mind a külföldi piacot figyelembe véve. Említést tesz a kereskedelmi láncolat megelőző (beszállítók), valamint soron következő (vevők) tagjának kockázatairól. Ezt követően kulcsfontosságú szerepet kapnak az ügyfelek által a DKV irányába hordozott kockázatok. Külön alfejezet foglalkozik a pénzügyi kockázatokkal, így különösen az ügyfelek nem szerződésszerű teljesítésének okaival, valamint a hitelbiztosító és hitelminősítő szerepével. Elemzésre kerülnek az üzleti kockázatok is: elsőként a makrogazdasági, majd az ágazati, végül pedig a vállalati szintű kockázatokról. Makrogazdasági kockázatok között fontos szerep jut a válság a közúti fuvarozásra, azaz az üzemanyagkártya ágazatra gyakorolt hatásainak. A szerző külön-külön elemzi a válság miatt alapjaiban megváltozott általános gazdasági, illetve a politikai körülményeket, illetve ezek kockázatait a közúti árufuvarozás szempontjából.. A záró fejezetben a pénzügyi fedezetként szolgáló eszközök elemzésére kerül sor. A DKV ezek segítségével igyekszik az előzőekben felmért kockázatokat lefedezni, áthárítani, diverzifikálni. Valamennyi instrumentum nagyító alá kerül, bemutatja azoknak az ügyfél 3

4 valamint a DKV szempontjából előnyös illetve hátrányos tulajdonságait. A tanulmány végén aztán a szerző felsorol néhány eszközt, amelyek segítéségével még hatékonyabbá lehetne tenni a kockázatok elleni fellépést. A javaslatok, ötletek egy része már a vezetőség, illetve az illetékes döntéshozók gondolatai között is szerepelnek, ezekben az esetekben az adoptálási folyamat aktuális állásától és a visszajelzésektől függően jelenleg finomhangolás, tökéletesítés zajlik. Remélem, erőfeszítéseim nem voltak hiábavalóak, és a vizsgált konstrukciók későbbi alkalmazása során a DKV illetve ügyfeleink profitálhatnak. A szakdolgozathoz alapötletéül tulajdonképpen azon negatív következmények szolgáltak, amelyekkel a pénzügyi és gazdasági válság miatt a DKV ügyfeleknek szembesülniük kellett. A szerző munkaidejének ugyanis egyre jelentősebb részét teszi ki az ügyfelek kockázatainak kezelése. A kockázatelemzés, a finanszírozási lehetőségek számbavétele a napi operatív munkavégzés során kétféle dimenzióban jelentkezik: egyrészt a már meglévő ügyfelekkel kapcsolatban, másrészt pedig az újabb ügyfelek szerzése, azaz az értékesítés tekintetében. A szakdolgozat elkészítése során legnagyobb mértékben az elmúlt 2 és fél év során szerzett személyes munkahelyi tapasztalataimra tudok támaszkodni. Munkaköröm megnevezése telefonos ügyféltanácsadó (telefonischer Kundenberater), viszont feladataim egészen sokrétűek: a tanácsadás mellett jelen van az értékesítés, valamint ügyfeleink napi problémáinak megoldása, ügyeik intézése. A megszámlálhatatlan mennyiségű telefonos egyeztetés és egyezkedés, az értékesítési illetve a pénzügyi osztály közötti egyensúlyozás komoly mérlegelési illetve kompromisszum-készséget igényel. Ügyintézőként betekintést nyerhetettem az ügyfelek napi ügyes-bajos problémáiba, a cég túlélésért folytatott ádáz harcukba. A pozícióm jellegéből adódóan síkra kell szállnom ügyfeleink érdekében is, de elsődleges feladatom a DKV érdekeinek és céljainak szem előtt tartása, képviselete. Számtalan esetben kényszerültem olyan lépéseket tenni, illetve olyan döntéseket hozni, amelyekkel nem feltétlenül értek egyet. Ez a munkakör egy tökéletes személyiség-fejlesztő tréning, olyan tulajdonságok fejlesztésére nyílt lehetőség, mint a kommunikációs-képesség, empátia-készség illetve konfliktuskezelés. Munkahelyemnek az emberi motívumon felüli jelentős horderejű hozadéka, hogy itt sikerrel tudom kamatoztatni a BGF-Külkeren elsajátított gazdasági ismereteimet. 4

5 I. A DKV, mint vállalat és szolgáltatásainak bemutatása A DKV Euroservice GmbH és Co.KG nevű vállalat 1934-ben alakult meg Németországban, düsseldorfi székhellyel, idén ünnepli fennállásának 75 éves jubileumát. A DKV többségi tulajdonosa egy Jan Fischer nevű magánszemély, kisebbségi tulajdonos pedig egy Gothaer Versicherung nevű biztosító. A vállalkozás a 2008-as évben 4,6 milliárd EUR forgalmat generált. Kezdetekben csak Németországban működött, majd az évtizedek során folyamatosan bővült, ma már 13 országban rendelkezik kirendeltséggel, képviselettel, amelyeken keresztül Európa több, mint 40 országában nyújtanak közúti személy- és teherszállító vállalkozások számára szolgáltatásokat. Európa-szerte 560 munkavállaló dolgozik a DKV sikeréért. A DKV Magyarországi Képviselete 1992 óta működik, központi irodája Budapesten található. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseleteiről az évi CXXXII. Törvény rendelkezik, amely az I. fejezet 2. c. pontjában szabályozza a kereskedelmi képviselet tevékenységét: a külföldi vállalkozás vállalkozási tevékenységet nem folytató, a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely a külföldi vállalkozás nevében és javára szerződések közvetítésével, előkészítésével, megkötésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el. 1 Ezek alapján a DKV Euroservice Magyarországi Képviseletének tevékenysége a következőkre korlátozódik: az üzemanyagés útdíj-költségek elszámolása valamint az ÁFA visszaigénylés céljából megkötendő szerződések előkészítése során közvetítőként jár el, illetve a német anyacég által elfogadott irányelvek betartásával és betartatásával az ügyfelekkel való napi kapcsolattartást végzi. A DKV Euroservice Magyarországi Képviselete nem rendelkezik jogi személyiséggel, nem köthet önállóan saját nevében szerződéseket, mindenről tájékoztatni kell a düsseldorfi központot és mindenhez az ő jóváhagyásukra van szükség. Képviseletként viszont nincs mérlegkészítési, s ezáltal adózási kötelezettség. A fenti törvény 27. -ának 1.c., 2. és 4. pontjai előírják, hogy a kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás számára tájékoztatási, reklám- és propagandatevékenységet végez 2, megkötheti a képviselet működtetésével összefüggő szerződéseket 3 (pl. irodabérlés, gépjárműlízing stb.) illetve ügyvédi, külföldi tanácsadói tevékenységet nem folytathat 4. 1 Az évi törvény a kereskedelmi képviseletről 2 Az évi törvény a kereskedelmi képviseletről 3 Az évi törvény a kereskedelmi képviseletről 4 Az évi törvény a kereskedelmi képviseletről 5

6 A DKV Euroservice Magyarországi Képviselete leányvállalatként szintén nem jogosult üzemanyagkártya valamint számlák kibocsátására. Mindkét tevékenység az anyacégen keresztül zajlik. A számlák kiegyenlítésének pénzneme a Képviselet megalakulásától, 1992-től kedzve egészen január 1-ig német márkában (DEM) történt. Majd életbe lépett életbe a évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről. Ezen törvény alapján a Képviselet külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeként devizával, valutával, belföldi fizetőeszközzel, illetve belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és cselekményei szabadon végezhetőek. 5 Ez a DKV ügyfelek minmdennapi életében úgy jelent meg, hogy a törvény hatályba lépésétől kezdve a szabadon megválaszthatták fizetési pénznemüket. Ekkor nyílt lehetőség első alkalommal a forintban történő fizetésre. Mivel a közös európai fizetőeszköz január elsejétől jelent meg a készpénzforgalomban és a közúti fuvarozó vállalatok célországai között számos olyan ország volt, ahol EUR-lett a hivatalos pénznem, így EUR-ban is lehetőség volt a számlák kiegyenlítésére. A DKV szolgáltatási spektruma alapvetően 3 alappilléren nyugszik: tankolás, útdíj-fizetés és ÁFA visszaigénylés. Tankolás: A DKV-t szülőatyjai azzal a céllal hívták életre, hogy az áru- és teherszállító vállalkozások számára készpénzkímélő módon tankolási lehetőséget biztosítsanak. A szolgáltatást aztán az idők folyamán kiterjesztették a személyszállítással foglalkozó személyszállítással foglalkozó cégekre, majd a személygépjárművekre is. A DKV saját maga állít elő üzemanyagkártyát, amely az elmúlt 4 évben (2005, 2006, 2007, 2008) Németországban elnyerte az Év Üzemanyagkártyája megtisztelő címet. Természetesen kezdetekkor még nem üzemanyagkártyával zajlott a fizetés, a tranzakciókat papír alapon bonyolították. A 70-es években jelent meg az első kártya, majd a tudomány és technika fejlődésével lépésről-lépésre nyerte el a mágnes csíkkal ellátott, négyjegyű PIN-kódot igénylő üzemanyagkártya a mai formáját. Manapság már 40 ország 30 olajtársaságának több, mint töltőállomásán található meg a DKV logója, azaz ennyi helyen van lehetőség a DKV-kártyával való készpénzmentes tankolásra. A DKV tehát ennek segítségével márkákon átívelő, Európa teljes területét lefedő kúthálózattal áll ügyfelei rendelkezésére. 5 A 2001.évi XCIII. törvény 6

7 Érdemes tűnik hangsúlyozni, hogy bármennyi országban is vesz a tehergépjármű magához üzemanyagot, valamennyi tranzakció egy számlában kerül összesítésre. Útdíj-fizetés: Számos európai ország kormánya döntött úgy, hogy autópálya-hálózatuk kiépítésének költségeit visszaterhelik azokra, akik azokat igénybe veszik. A különböző országok autópálya-működtető társaságai kidolgoztak egy tarifarendszert, amely alapján a gépjárműveket kategóriákba sorolva meghatározták a fizetendő útdíj összegét. Ez elsősorban a nemzetközi fuvarozással foglalkozó ügyfeleket érinti negatívan, hiszen amellett, hogy célállomásaik elérése érdekében több országon is keresztül hajtva jelentős költségnövekedésük keletkezett, valamennyi országban be kellett szerezni a speciális útdíjfizető eszközöket. A DKV ezen a téren is megoldást nyújt ügyfeleinek. Több, mint 20 országban használatos útdíj-fizető kártya és készülék regisztrációjában segít ügyfeleinek, s a tankoláshoz hasonlóan - az összes tranzakciót egy számlában összesíti. ÁFA visszatérítés: A tankolásokra és útdíjakra - itt kivétel Németország, Csehország és Svájc, hiszen ezekben az országokban az útdíj ÁFA mentes - valamennyi országban ÁFA-t számítanak fel, amit azonban az adóhivataloktól vissza lehet igényelni. Természetesen az nagyon bonyolult és időigényes folyamat lenne, ha egy vállalkozásnak saját magához kellene a visszaigényléshez szükséges eljárásokat lebonyolítani. A DKV az ügyfelei által generált számlák ÁFA tartalmának visszatérítésére kétféle módszert kínál. Az egyik az ún. normál eljárás, amely során egy ország adóhivatalához benyújtott eredeti számlák hozzáadott-adó értékének jóváírása az adott hivatal visszatérítési idején múlik, ami benyújtás után akár egy év is lehet. A másik módszer az ún. nettó számlázás, amely során a DKV az aktuális számlában generált tranzakciók ÁFA tartalmát egy előre meghatározott ország-specifikus százalékos jutalék fejében azonnal levonja. Ezzel csökken a számla végösszege, amely a vállalkozások likviditását nagy mértékben elősegíti. A nettó számlázás során a DKV meghitelezi a vállalkozásokat, ám a megigényelt összegeket csak az adóhivatalok visszatérítési idejének letelte után kapja vissza. Ezen átmeneti időszak finanszírozása tőkeigényes. A nettó számlást, mint szolgáltatást a piacon kizárólag csak a DKV nyújtja, a többi versenytárs legkevesebb 10 nappal, vagy két héttel a számla kézhezvétele után térít vissza. 7

8 A fenti három alapszolgáltatáson kívül a DKV 24 órás ingyenes segélyhívó-szolgálatot működtet, amely segítségével a nem kalkulált, de készpénzigényes költségeket is fedezni lehet, pl.: javítás, szerviz-költség, vontatás, autómentés, büntetés. További szolgáltatások még a DKV kártyával: komp-, híd- és alagútdíj-fizetés, vámkezelés a határon, kombinált fuvarozás, tehergépjármű bérlés, veszélyes áruk közúton való kísérete. I. 1. Az ügyvitel menete A DKV kártya után érdeklődő közúti fuvarozó vállalkozások túlnyomó többsége telefonon érdeklődik, ritkábban személyesen történik a megkeresés. Első lépésként valamennyi érdeklődőnek egy kártyaigénylő nyomtatvány kell kitöltenie, majd azt a szükséges céges dokumentumok (cégkivonat, aláírási címpéldány, társasági szerződés) valamint pénzügyi információk (egyéni vállalkozók esetében adóbevallás, társas vállalkozások esetében mérleg, éves beszámoló) kíséretében visszaküldenie. Ezt követően a vállalkozás pénzügyi helyzetének felmérésére kerül sor, annak érdekében, hogy a szükséges pénzügyi hátteret megteremtsék. A már rendelkezésre álló pénzügyi információk alapján egyrészt egy biztosító vizsgálja be a céget, azzal a céllal, hogy egy áruhitel-biztosítás keretén belül felhasználható keretet nyújtson. Ezzel a biztosító, bizonyos forgalomarányos díj ellenében, átvállalja a DKV-tól az ügyfélspecifikus kockázatokat, azaz az ügyfélnek a DKV irányába történő, nem szerződésszerű teljesítése esetén a tartozásokat kiegyenlíti. A DKV a biztosítón kívül kapcsolatban áll egy hitelminősítő céggel, amely szintén a bemutaott pénzügyi információk alapján megvizsgálja a jelölt hitelképességét, majd egy bizonyos hitelképességi értéket megállapít. A biztosító és a hitelminősítő döntését figyelembe véve aztán a DKV eldönti, hogy elegendő-e a biztosító által nyújtott fedezet, esetleg szükség van-e még további biztosítékokra (lásd 4. fejezet). Amennyiben a pénzügyi háttér rendelkezésre áll, és a kártyaszerződést mindkét fél aláírta - DKV és az ügyfél - úgy létrejön a vállalkozás ügyfél-státusza. A DKV Magyarországi Képviselete jelenleg 910 ügyfélnek nyújt szolgáltatást. Az ügyfelek osztályozására 5 kategória lett felállítva. Az első csoportba az ún. Key Account, azaz az 5 legnagyobb forgalmat generáló ügyfelek tartoznak. Ezeknek az ügyfeleknek külön nincs ügyintézőjük, a menedzsment intézi és látja el a szükséges teendőket. A következő szegmens a budapesti valamint a nyugat-magyarországi (Duna 8

9 vonalától nyugatra) székhellyel rendelkező és havi minimum EUR feletti forgalmat generáló ügyfeleket foglalja magába. Ugyanez a szegmentálás létezik a Kelet Magyarországra is. A kis ügyfelek kategóriába sorolandók a EUR alatti számlákat produkáló ügyfelek földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Végül pedig külön csoportként kezeltetnek az ún. ügynökségek : MOL, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és Volán. A konstrukció lényege, hogy ezen vállalkozások nem közvetlenül a DKV-val kötnek szerződést, hanem az említett szervezetekkel. A DKV itt csak kártyát bocsát a vállalkozások rendelkezésére, az ügyfelek beszervezése, bevizsgálása valamint a pénzügyi folyamatok nyomon követés már az ügynökségek dolga. A forgalmat a DKV könyvelheti el, az ügynökségek egy előre megállapított százalékos összegben részesülnek. A DKV ügyfeleknek havonta két számlát kell kiegyenlíteniük (lásd 3. fejezet), a fizetés pénzneme kívánság szerint lehet Forint vagy Euro. A forintban fizető, de EUR-ban szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében az átváltás a számla készítésének napján a német jegybank aktuális EUR-HUF középárfolyama alapján történik. A kártyaszerződésben foglaltak alapján a DKV Magyarországi Képviseletének lehetősége van arra, hogy saját döntés alapján megszüntesse az ügyfél-státuszt, azaz nem szerződésszerű teljesítés (amely késedelmes fizetést esetleg kártyával való visszaélést jelent) esetén letiltsa az ügyfelet. Ennek során az ügyfél valamennyi üzemanyagkártyája és útdíj-fizető készüléke használatra alkalmatlanná válik. Tiltás után valamennyi eredeti dokumentum a düsseldorfi anyacéghez kerül, majd onnan egy magyarországi ügyvédi irodához (lásd a törvény pontja). A kiegyenlítetlen számlákkal keletkezett kinnlevőséget már ezen ügyvédi iroda közbenjárásával végzi a DKV. II. A DKV kockázatai A DKV versenyképességének és az ebből eredő kockázatainak felmérése a Porter modell segítségével végezhető el. A modell struktúrája a következőképpen néz ki: 9

10 A Potenciális belépők E Beszállítók alkupozíciója B Iparági verseny A vállalat versenytársai D Vevők alkupozíciója C Helyettesítő termékek II. 1. Iparági verseny, a vállalat versenytársai (B) Elsőként a modell központjában álló területet, tehát az üzemanyagkártya-üzletág piaci szereplői közötti versenyt, illetve a már létező versenytársak tevékenységét elemzi. Ezen belül továbbá azt kell még megállapítani, hogy mekkora a DKV részesedése egy adott részterületen belül illetve ennek alapján milyen politika (árdiktáló, árelfogadó) folytatható. Végezetül fel kell tárni a DKV-kártya előnyeit és hátrányait a többi versenytárshoz viszonyítva. Mindhárom ismérv egyszerre kerül megvizsgálásra a DKV Euroservice Magyarországi Képviseletének szemszögéből külön a belföldi, külön pedig a külföldi piacra kivetítve. Az vizsgálat során különös figyelmet kap a MOL, amelynek szerepe a belföldi és külföldi piaci helyzetet tekintve jelentősen eltérő, s ezzel érdemben befolásolja a DKV pozícióját. Az elemzés előtt azonban mindenképpen le kell szögezni, hogy a piaci részesedés tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő statisztikai adatok. Az olajtársaságok (MOL, Shell, Agip, OMV) és a kártyaszolgáltatók (Eurowag, UTA) nem hozzák nyilvánosságra az értékesítési adatokat, mindenki a saját körein belül, bizalmas információként kezelve készíti el a forgalomra vonatkozó statisztikákat. Továbbá azt sem lehet tudni, hogy melyik befektetői csoport áll egy-egy olajtársaság mögött, illetve, hogy milyen célkitűzései vannak a menedzsmentnek, azaz milyen stratégiát követnek.. Így aztán 10

11 csak a saját számadatokból, az ügyfelek visszajelzéseiből valamint a több éves tapasztalatból lehet kiindulni. Belföld: A DKV-kártyát Magyarországon a teljes MOL-hálózaton belül elfogadják tankolás és autópálya-matrica vásárlása céljából. További partner még az OMV és az AGIP is, ám ezen kutak nem terjesztették ki a DKV-kártya elfogadását teljes hálózatukra. Így összesen jelenleg Magyaroszágon 532 kúton van arra lehetőség, hogy a tankolást DKVüzemanyagkártyával végezzék. Az ügyfelek a 2008-as éves számok alapján az összforgalom 10%-át generálták az ország határain belül. Ezt az értéket konkrét litermennyiségre átszámítva kijelenthető, hogy a DKV részesedése a hazai üzemanyagkártya piacon relatíve alacsony. Az okok megválaszolása előtt érdemes felhívni a figyelmet egy fontos különbségre a hazai üzemanyagkártya szolgáltatók tekintetében. Különbséget kell tenni azon szolgáltatók (MOL, Shell, OMV, AGIP) között, akik saját töltőállomás-hálózattal és üzemanyagkártyán kívűl más üzletággal (kőolaj finomítás, beszerzés és szállítás, kenőanyagok, földgázkereskedelem) is rendelkeznek - a Shell-nek hazánkban és a régióban nincs saját finomítója, így az üzemanyagot ők is a MOL-tól vásárolják, - illetve azok között, amely cégeknek csak a kártyakibocsátás az egyetlen tevékenysége. A DKV kizárólag csak kártyaszolgáltató, nem olajtársaság, így nincs is saját kúthálózata. A több üzletágat működtető vállalatok egyik üzletágból származó nyereségüket arra használhatják, hogy egy másik üzletág veszteségeit kiegyenlítsék, illetve a kisebb nyereséget konpenzálják (veszteségallokáció). Ez az üzemanyagkártyák esetében azt jelenti, hogy a DKV egy-egy olajtársasággal a kútoszlopokon szereplő árnál olcsóbban, akár több forinttal is alacsonyabban üzemanyagárban állapodik meg, azaz szerződésben rögzített kedvezményt kaphat. Ezt nevezik listaárnak. Mindhárom (MOL, Shell, OMV) olajtársaság igyekszik megcélozni az egyedi személygépjárműveken túl a nagy felhasználókat, azaz a személy- és kisteher gépjármű illetve vállalati flottákat (kormányzati géppark, Mentők, Rendőrség, VPOP, Posta, élelmiszer-láncok flottái, kiterjedt értékesítési hálózattal rendelkező nagyvállalatok stb.) valamint a fuvarozó és személyszállítással foglalokozó vállalkozásokat. A kúton olvasható árnál akár több forinttal is kedvezményesebb literárból képződött bevételkiesést aztán visszanyerik a jelentős forgalomnövekedés által generált plusz felhasznált mennyiségből. 11

12 A fuvarozó érdekvédelmi szervezeteknek is vannak egyedi megállapodásaik ezen olajtársaságokkal. Az Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) a MOL-lal, míg a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) a Shell-lel egyezett meg tagjai számára kedvezményes üzemanyag-vásárlás céljából. Az ilyen megállapodásokkal a két olajtársaság maga számára plusz forgalmat generál, illetve további vevőket csábít magához. Számos vállalat (BKV) illetve fuvarozó cég rendelkezik saját telephelyi kúttal, ahová szintén a MOL szállítja az üzemanyagot tartálykocsikban, természetesen a kútárnál több forinttal kedvezőbb áron. A MOL kibocsátja még az ún. MOL Aranykártya nevű tankoló-kártyáját, amely segítségével szintén bizonyos kedvezménnyel lehetséges az üzemanyag-felvétel. Összegzésként levonható a következtetés: mivel a DKV nem rendelkezik saját kúthálózattal, így nem tud kínálni olyan csábító kedvezményeket, amivel a nagyobb gépjárműparkkal, flottával rendelkező vállalkozások figyelmét felkelthetné. A DKV és a MOL között fennáll egy speciális megállapodás. Eszerint a direkt, azaz közvetlenül a DKV-val kötött ügyfélszerződésen kívül létezik egy speciális DKV-MOL ügyfél-státusz, valamint az erre a célra kifejlesztett, testre szabott üzemanyagkártya is. Az immár három szereplőssé vált megállapodásból mindenki profitál. Mivel a MOL hagyományosan csak a kelet-közép-európai országokban (Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Románia, Szerbia) rendelkezik külföldi kúthálózattal, míg Nyugat-Európában (13 ausztriai kutat leszámítva) sehol nem képviselteti magát, ezért az egyszerre belföldön és külföldön is megbízásokat teljesítő ügyfél számára ez a kártya jelentette a megoldást. További előny még a DKV számára, hogy a hitelképesség felmérését valamint a fizetések nyomon követését egy bizonyos havi díj ellenében - a MOL végzi, így mind a kockázatkezelés és a kinnlevőség-menedzsment a partnernél koncentrálódik. Az online (interneten keresztüli) rendszer segítségével egy-egy tranzakciót azonnal tudnak hitelesíteni (jogosságát visszaigazolni), illetve az esetleges visszaélések vagy fizetési problémák felmerülése esetén a kártyát az egész MOL hálózatra kiterjedően egy gombnyomással letiltani (tankolásra alkalmatlanná tenni). Végeredményben kijelenthető, hogy a DKV és a MOL között kölcsönös együttműködés, partnerkapcsolat áll fenn. Mivel mindkét fél eltérő régióban rendelkezik erős pozíciókkal (Magyarországon a MOL egyértelműen piacvezető), így hiányosságaikat kölcsönösen kiegészítik. 12

13 A belföldi piacot vizsgálva a DKV és a Shell (még) versenytársnak számítanak. Ebből kifolyólag a magyarországi Shell kutak nem fogadják el a DKV kártyát. Jelenleg azonban a két vállalat között tárgyalások folynak az együttműködésről, azaz a kártyaelfogadás hazai Shell-kutakra való kiterjesztéséről. A megállapodás jelentősége a DKV szemszögéből természetesen nagyban függ attól, hogy mennyi kedvezményt sikerül literenként kicsikarni a partnerből (azaz mennyi lesz a listaár). A DKV aztán ezt tudja tovább adni az ügyfelek számára, ezzel is újabb forgalmat generálva magának. Stabil szereplője a belföldi piacnak az osztrák OMV, amely bár technikai okok miatt nem a teljes hálózatában szintén elfogadja a DKV kártyát. Elsősorban Magyarország nyugati részén rendelkezik töltőállomásainak nagyobb hányadával, mert schwechati finomítójából csak dunántúli és budapesti kútjait tudja gazdaságosan feltölteni üzemanyaggal. A keleti országrész töltőállomásait már a MOL százhalombattai finomítóján keresztül látja el. Bár ezen geopolitikai hátrány miatt az OMV nem tud a DKV kártyával való tankolásokhoz kedvezményeket biztosítani, a két vállalat közötti kapcsolatot konszolidáltnak mondható. A DKV másik hazai partnere az olaszországi érdekeltségű AGIP, amely a teljes ESSO hálózatot megvásárolta. Egy csökkentett létszámú hálózattal a két vállalat jelenleg is tehát egy kiegyensúlyozott partneri kapcsolatban áll, szélesebb körű együttműködésre azonban a geopolitikai hiányosságok miatt szintén nincs mód. A több üzletággal rendelkező olajtársaságok mellett a léteznek tehát kizárólag csak üzemanyagkártyát kínáló vállalatok. A DKV mellett ilyen a szintén német érdekeltségű UTA (Union Tank). Velük a belföldi forgalom tekitetében minimális a kapcsolat, amely tulajdonképpen csak a rossz bonitású, illetve a kinnlevőséget felhalmozó vállalkozásokról való kölcsönös információcserére korlátozódik. A DKV számára a belföldi piacon a kitörési pontot, s ezzel a nagyobb részesedést az O+ nevű töltőállomás-hálózat május 1-től a DKV rendszerébe való integrálása jelenti. Ez a vállakozás fogja össze Magyarországon az ún. fehér kutakat. Itt olyan töltőállomásokról van szó, amelyek egyik nagy olajtársaság tulajdonába sem tartoznak (bár az üzemanyagot a MOL-tól kapják), hanem az valamennyi kutat az O+ égisze alatt egy cég (általában Kft.) működteti franchise formájában. Jellmező az O+-ra (és az adja a valódi vonzalmát), hogy az üzemanyag ára akár 7-8 Ft-al is olcsóbb, mint bármelyik más 13

14 olajtársaságé. Ennek oka pedig, hogy ezen kutak kevésbé frekventált helyen vannak, nincs lehetőség a kúton shopban vásárolni illetve maga az állomás is kevésbé igényesen felépített. Méretük kisebb, azért kevesebb munkaerőt igényelnek, sok helyen automata kútfejek vannak, ezzel további költség takaríthatók meg. Az így zsebben maradt összeggel olcsóbban kínálják az üzemanyagot, amely a vállalkozások jelentős részénél komoly költségcsökkenést eredményezhet. A DKV pedig tulajdonképpen így tudja kompenzálni a csak kártyaszolgáltatói mivoltából eredő hátrányát, nevezetesen, hogy nem tud versenyképes árakkal a hazai piacon megjelenni. A német anyacég már több, mint egy éve intenzív tárgyalásokat folytat az orosz illetőségű Lukoil nevű olajtársasággal. A dolgok jelenlegi állása szerint 2009 negyedik negyedévétől kezdődően a magyarországi Lukoil kutakon is lehetőség lesz majd DKV kártyával tankolni. Jó esély van arra, hogy a DKV ügyfeleknek egy kedvezményes listaárat sikerül megállapítani, s ezzel a belföldi piacon való terjeszkedés irányába egy újabb jelentős lépést megtenni. A fent említett tényekből levonható a következtetés, miszerint a DKV kártya a hazai üzemanyagkártya-szegmensben elfoglalt helyét tekintve a versenytársakhoz képest tetemes lemaradással bír. Ezen pozíción a menedzsment mindenképpen változtatni kíván. Ez a gondolat vezérelte őket, amikor is megállapodtak meg a fent említett O+ nevű hálózattal a DKV kártya elfogadásáról. Ennek köszönhetően a DKV kedvezőbb árakat tud ügyfeleinek a belföldi tankolás tekintetében kínálni, s ezzel javíthat piaci pozícióján. Külföld: Korábban már volt szó róla, hogy a DKV összforgalmának mindössze 10%-át generálja Magyarországon. Ebből következik, hogy a DKV kártyát túlnyomó többségében külföldön (főleg Nyugat-Európában), azaz a nemzetközi fuvarokban érdekelt vállalkozások használják. A DKV Euroservice Magyarországi Képviseletének szempontjából kulcsfontosságú, hogy a németországi anyacég az egyes olajtársaságokkal milyen megállapodásokat kötött, azaz milyen kedvezményeket tud nyújtani a fuvarozó cégeknek. A tárgyalások eredményesen zárultak, hiszen amellett, hogy a DKV kártyát Európában több, mint 30 olajtársaság elfogadja, számos kúthálózattal (AGIP, BP, Shell, Total) egy a tankolt litermennyiséggel arányos, lépcsőzetes kedvezmény-rendszert sikerült létrehozni. 14

15 Továbbá más (AustroPetrol, Lomo) olajtársaságokkal pedig egy közös listaárat sikerült kialkudni, amely még jobban attraktívvá tette a DKV kártyát. A versenytársak külföldi piaci pozícióinak felmérését a belföldi pozíciók elemzéséhez hasonlóan - szintén az olajtársaság és kártyaszolgáltató illetve kizárólag kártyaszolgáltató megkülönböztetés alapján célszerű végezni. Mindenekelőtt azonban le kell szögezni egy fontos tényt: a DKV üzemanyagkártya többek között attól vált a fuvarozók szemében vonzóvá, hogy Európában több, mint kúton elfogadják. Ez azt jelenti, hogy míg egy EuroShell kártyát csak Shell töltőállomásokon lehet tankolás céljából igénybe venni, addig a DKV kártya egy Joker kártyaként is felfogható, azaz nem kötődik kizárólag egy hálózathoz, hanem több, mint 30 olajtársaságnál használható. Mindez lehetőséget nyújt a vállalkozásoknak, akik rendkívül árérzékenyek, illetve sofőrjeik révén ismerik az országok legolcsóbb kútjait, hogy mindig a legkedvezőbb áron tankoljanak. A DKV lényegében kiterjedt elfogadási-hálózatának köszönhetően felkínál a fuvarozóknak kutat, ők pedig eldöntik, hogy melyik töltőállomáson vesznek magukhoz üzemanyagot. Az olajtársaság és kártyaszolgáltató kategória vizsgálatát mindenképpen a MOL-lal kell kezdeni, ahol is rögtön egy éles ellentét figyelhető meg: ugyanis amilyen erős piaci pozíciót birtokol a MOL Magyarországon, olyan hiányos a hálózata külföldön. Bár az elmúlt évben több közép-kelet európai államban vásárolt meg olajtársaságokat (Szlovákia Slovnaft, Horvátország Ina), illetve telepített kutakat (Szlovénia, Szerbia, Románia), a magyar nemzetközi célállomással rendelkező fuvarozók számára kulcsfontosságú országokban (Németország, Olaszország, BeNeLux-államok) egyáltalán nincs jelen vagy pedig nem versenyképes (Ausztria). Az ügyfelek visszajelzése alapján a MOL azon dolgozik, hogy külföldi állomásain is ugyanazon kedvezményeket tudja nyújtani, mint belföldön. A DKV számára ez a veszély elsősorban a második legnagyobb forgalmat generáló ország, Szlovénia tekintetében jelentkezhet. A DKV Euroservice Magyarországi Képviselete számára a külföldi tankolások tekintetében a Shell a legnagyobb versenytárs. A nyugat-európai piacokon az üzemanyagkártya üzletágban elfoglalt stabil pozíciója két dologra vezethető vissza: egyrészt kiterjedt a hálózata, másrészt pedig a németországi és hollandiai finomítóiból gazdaságosan el tudja látni töltőállomásait üzemanyaggal, így lehetősége van kedvezményeket nyújtani. A hazai piaccal ellentétben a DKV és Shell külföldön 15

16 együttműködik, azaz a Shell kutakon elfogadják a DKV kártyát. Sőt abban is sikerült megegyezni, hogy külföldi Shell töltőállomásokon DKV kártyával igénybe vett tranzakciókra természetesen a már fent említett forgalom-arányos rendszer alapján kedvezmény adható. A két vállalat helyesen ismerte fel, miszerint érdemesebb inkább együttműködni, mint egy éles konkurencia-harc keretén belül egymásnak keresztbe tenni. A mindennapi munka során az tapasztalható, hogy a legtöbb DKV kártya után érdeklődő fuvarozó vállalkozás jelenleg EuroShell üzemanyagkártyával rendelkezik, viszont a kilépő, kiváló ügyfelek nagy része is a Shell-től kap - sok esetben a pénzügyi háttér megteremtésének sikertelensége miatt - kedvezőbb ajánlatot. Ebbe a kategóriába sorolandó még a Routex kártya is, amely 4 ország 4 olajtársaságának (AGIP Olaszország, BP Egyesült Királyság, OMV Ausztria, Statoil Norvégia) közös együttműködése alapján került a piacra. Valamennyi olajtársaság több országban is működtet kutakat, ennek köszönhetően Európában több, mint töltőállomáson lehet Routex kártyával tankolni. Ezen felül kevés információ áll a DKV rendelkezésére, az ügyfelek általában vagy nem ismerik a Routex kártyát, vagy azt kívánják felváltani DKV kártyára. Tapasztalatok szerint egyre erősebb versenytárssá válik az osztrák érdekeltségű M-Oil nevű cég. Üzemanyag, biodízel és fűtőanyag előállítás és értékesítés mellett az tankolókártya is részét képezi portfóliójának. Európa 15 országában működtetnek saját kúthálózatot. Bár kútjaik száma nagyságrendekkel kevesebb, mint a DKV-kártya elfogadó helyek száma, két okból is nagyon komoly kockázatot jelenthetnek. Egyrészről, mivel osztrák cégről van szó, a DKV Magyarországi Képviseletének szemszögéből az első számú szervízországban, Ausztriában jelentős pozíciókkal bír. Ezáltal fennáll a veszélye annak, hogy előbb-utóbb értékesítőik megkereshetik (erre volt már példa) és elcsábíthatják a DKV ügyfeleket. A másik rizikófaktor, hogy Ausztriában szintén elfogadják kártyájukat azon kulcsfontosságú kutaknál, ahol a DKV kártyával a legkedvezőbben lehet tankolni. Bár azt természetesen nem tudjuk, hogy milyen listaárat kínálnak ügyfeleiknek, a jövőben komolyan kell az M-Oil-lal, mint versenytárssal számolni. A kizárólag kártyaszolgáltató szegmensben a külföldi tankolások tekintetében az UTA nevű németországi érdekeltségű cég jelenik meg versenytársként saját üzemanyagkártyájával. A forgalomról, részesedésről természetesen nincs autentikus 16

17 információ, hiszen az ilyen adatokat bizalmasan kezelik ők is, viszont egy a honlapjukon április 1-i dátummal nyilvánosságra hozott közleményből kiindulva néhány dolgot le lehet szűrni. Az DKV kártyát Európában töltőállomáson fogadják el, az UTA kártyát helyen. Ezen a téren tehát jelentős nincs különbség a két vállalat között, azonban az UTA tankolásnál nyújtott kedvezményei a DKV számára nem ismertek. Az összehasonlítás azonban két másik, inkább mérvadó mérőszám alapján is elvégezhető. Jelenleg kb DKV kártyát használnak a személy- és teherfuvarozó cégek szerte Európában, az UTA-nál ez a szám Az ügyfelek száma DKV szinten , az UTA összesen jelenleg vállalkozást lát el Európában üzemanyagkártyával. A forgalomban lévő kártyaszám alapján tehát több, mint 3-szoros, az ügyfelek számának tekintetében több, mint 2-szeres a DKV előnye. Ezen mutatók Magyarországra lebontott konkrét számadatai az UTA részéről nem ismertek. A magyar közúti fuvarozó vállalatok számára külföldön nyújtott tankolási szolgáltatások terén a DKV üzemanyagkártya jelenleg erős piaci pozícióval rendelkezik. Ezt támasztja alá az a tényadat, miszerint a Magyarországi Képviselet éves forgalmának 90%-át az ügyfelek külföldön generálják. Ennek oka egyrészről a széles körű elfogadási hálózat, amelyben a vállalkozások mindig meg tudják találni a számukra árban leginkább költségkímélő töltőállomást. Másrészről pedig több országban sikerült az olajtársaságokkal forgalomarányos kedvezmények nyújtásáról megállapodni valamint jutányos listaárat kialkudni. II. 2. Potenciális belépők, új piaci szereplők (A) A Porter modell alapján az ágazatban meglévő versenyhelyzet bemutatása után szót kell ejteni a potenciális belépők, az új piaci szereplők megjelenésének lehetőségéről. A fenti elemzésből már kiderül, hogy a üzemanyagkártya-piac erősen telített, a szimplán csak kártyát kibocsátókon kívül valamennyi olajtársaságnak létezik saját kártyája is. A legtöbben (DKV, EuroShell, UTA, Rouetx, M-Oil) már full service szolgáltatással lépnek a piacra, azaz a tankoláson kívül útdíj fizetést és ÁFA-visszatérítést is biztosítanak valamint autómentés, javítás és non-stop segélyhívó-szolgálattal állnak ügyfeleik rendelkezésére. A kártya megválasztásánál a közúti fuvarozók számára a töltőállomások száma, a kínált kedvezmények mértéke valamint olcsó listaárak a perdöntőek. Ezek tekintetében már több évtizede létrejött, stabilan beágyazott struktúra alakult ki, egy új belépőnek szinte lehetetlen már újat mutatni, egy merőben más szolgáltatással előrukkolni. 17

18 A kedvezménynek és listaárak esetében már csak a saját nyereség lenyisszantásával lehet a többiek alá kínálni esetleg egy hosszabb fizetési határidőt megállapítani. Ez viszont egy különösen szilárd, bombabiztos pénzügyi alapot, stabil befektetői hátteret igényel, amit manapság főleg a válság kellős közepén kevesen tudnak felvállalni. Az üzemanyagkártya szegmensben relatíve új piaci szereplőnek számít az Eurowag nevű csehországi székhelyű vállalat. Bár már honapjuk szerint már 13 éve vannak a piacon, a kezdeti megmaradás és terjeszkedés fázisát elhagyva pár hónapja kezdtek el igazán hallatni magukról. Mindössze 9 európai országban rendelkeznek elfogadással (Németországban és Olaszországban egyáltalán nincsenek jelen), a pontos kúthálózatról, esetleges kedvezményekről vagy listaárakról nincsenek információk. Ami mindenképpen újdonságnak számít, hogy Eurowag-Truckpark néven kialakítottak egy kamionpark hálózatot, amelyben a sofőrök extra szolgáltatást vehetnek igénybe (őrzött parkoló, autómosó, gyorsétkezde, zuhanyzó, WC) javítva ezzel mostoha életkörülményeik minőségén. A DKV ügyfelek közül kevesen ismerik az Eurowag üzemanyagkártyáját és szolgáltatásait, azonban a menedzsment komoly figyelmet szentel, mint potenciális versenytársnak, nekik is. II. 3. Helyettesítő termékek (C) Helyettesítő termékekről az üzemanyagkártyák tekintetében nem nagyon beszélhetünk, hiszen tulajdonképpen a kártya maga a helyettesítő termék. A legtöbben azért térnek át erre az elszámolási módra, mert az eddigi rendszer költséges, nehezen követhető volt. Készpénzes fizetéshez értelemszerűen minden útra kell adni a sofőrnek a költségek (tankolás, autópálya, komp, alagút) fedezésére elegendő összeget, ami 1-2 gépjármű esetén még talán működhet is. Viszont egy autóból álló géppark esetén ez már komoly logisztikai képességet, rendszeresen töltött kasszát és nyomon követő rendszert igényel a vállalkozásoktól. Egy esetleges javítás, vontatás, büntetés (amely akár több ezer EUR is lehet), vagy a tehergépjármű feltörése (amennyiben a tolvaj elviszi az összes készpénzt) esetén a vállalkozásnak azonnal jelentős problémával kell szembenézni. A bankkártyás fizetés talán egy fokkal jobbnak tűnik, azonban ebben az esetben is rendszeresen figyelemmel kell kísérni a kártyák egyenlegét. Az utólag kapott számlakivonaton pedig nehéz nyomon követni az egyes tranzakciókat. Megfelelő fedezet híján azt is kalkulálni kell, hogy a bankkártyára való utalás időigényes, akár egy-két napot igénybe vehet. 18

19 A készpénz és a bankkártya közös hátrányos tulajdonsága, hogy nem kapnak róla ÁFA visszaigénylésére alkalmas bruttós számlát, ami nem összekeverendő a tankolás vagy útdíj fizetés során a gép által kiadott blokkal vagy szimpla nyugtával, bizonylattal. Így aztán már jelentős költségtöbblettel is kell a menedzsmentnek számolni. II. 4. Szállítók kockázatai (E) A DKV kockázatainak felmérése során a következő tárgyalandó kategória a beszállítók által hordozott kockázatok. Az üzemanyagkártyák esetében ez értelemszerűen az olajtársaságokkal illetve az autópálya-működtető vállalatokkal való megállapodásokra vonatkozik. Logikusan adódik a kérdés: partnereink barátként vagy ellenségként tekintenek a DKV-ra? Egyrészt persze barátként, hiszen a DKV kártyát használó vállalkozás Európa-szerte brutális mennyiségű forgalmat, ezzel egyidejűleg stabil, jelentős bevételt generál. A DKV-nak természetesen mindig határidőre kell számláit az olajtársaságok és autópálya-működtető vállalatok irányába kiegyenlíteni, ellenkező esetben azok felmondhatják a kártya elfogadását. Tulajdonképpen itt jön elő DKV legnagyobb, természetesen kizárólag csak kártyaelfogadó mivoltából fakadó kockázata, nevezetesen, hogy az olajtársaságok a kártya elfogadás beszüntetésével pillanatok alatt tönkretehetik a DKV-t. Akik ellenségként tekintenek a DKV-ra, már eljátszottak a gondolattal: miért kell nekik a DKV kártyát elfogadni, mikor van nekik sajátjuk is? A válasz egyszerű, hiszen valamennyi olajtársaság csak bizony régiókban, országban erős, azaz tud nyújtani versenyképes kedvezményeket, csábító listaárakat. Egyáltalán nem biztos, hogy a DKV kártya elfogadásának megszüntetésével a vállalkozások automatikusan az adott olajtársaság üzemanyagkártyáit vennék igénybe, hiszen akkor kocsinként 3-4 darab különböző kártyát kellene rendelni és használni, ez pedig a sofőröknek újabb megterhelés. Nem beszélve arról, hogy valamennyi olajtársasággal való megállapodáshoz szükség van a pénzügyi háttér megteremtésére, ami adott esetben akár azt is eredményezheti, hogy a vállalkozásnak egyszerre több irányba kellene készpénzkauciót elhelyezni vagy bankgaranciát kiállítani. A DKV kártya, mint Joker kártya már 75 éve van jelen a piacon, fő jelszava: Mindent egy kézből. Az olajtársaságok és a DKV egymástól való kölcsönös függőségi viszony inkább arra ösztönzi a menedzsmenteket, hogy egymás kiszorítása helyett inkább működjenek együtt, fogjanak össze. 19

20 II. 5. Vevők kockázatai (D) A modell DKV kockázatainak számbavételéhez a Porter-féle modell szerint még egy kategóriát, a vevők által hordozott kockázatoknak kell utánajárni. A vevők, azaz a DKV kártyát használó ügyfelek pénzügyi és üzleti kockázatai a következő fejezet részletesen elemzésre kerülnek. Hogyan keletkezik azonban az ügyfél fizetési kötelezettsége a DKV irányába? A kártya használatával az ügyfél számlákat generál. Egy-egy hónap 1. és 15. napja közötti forgalomról 15-i, a hónap második feléről értelemszerűen 30. vagy 31. dátummal állítják ki majd juttatják el postán a számlát. A fizetési határidő a számla kiállítási dátuma + 30 nap. Ez azt jelenti, hogy a 30. napon az ügyfél által utalt vagy befizetett összegnek már a DKV folyószámláján kell lennie. Amennyiben ez nem történik meg, úgy DKV-nak azonnal kockázata keletkezik, hiszen kártyaszolgáltatóként fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll az olajtársaságok irányába (lásd beszállítók kockázatai), míg azonban az ügyfél általi késést saját zsebből kell megfinanszírozni. A DKV rendszeresen küld az ügyfeleknek a fizetési kötelezettségeikről emlékeztetőt: a számla lejárta után 5 nappal az 1. számú, 15 nappal a 2. számú, majd 25 nappal a 3. számú felszólítás jut el az ügyfélhez. Amennyiben a 30. nap után sem érkezik be az összeg kártya- vagy a teljes cég tiltására kerül sor. A DKV a késedelemmel fizetőknek a rákövetkező számlában fizetési kamatot számít fel. III. Az ügyfelek kockázatai a DKV irányába A 2. fejezetben már arról szó, hogy a DKV az üzemanyagkártya céljából érdeklődő társasilletve egyéni vállalkozások pénzügyi helyzetét, bonitását, likviditását hitelképesség szempontjából megvizsgálja. Ennek célja természetesen az, hogy elsősorban stabil, rendezett anyagi háttérrel rendelkező ügyfelekkel kössünk szerződést. A DKV hitelképességi bevizsgálásra egy biztosítóval áruhitel-biztosítás kötése céljából valamint egy hitelminősítővel van leszerződve. Nyilvánvalóan az motiválta a döntéshozókat, hogy minél szélesebb forrásból, minél nagyobb mennyiségű és autentikus információt szerezzenek a jelölt cégről. Sajnos azonban ez sem jelent 100%-os biztonságot, hiszen számtalan alkalommal előfordult már, hogy egy tetemes biztosítói hitelkerettel és egy elfogadható hitelképességi értékkel (ami már egy komoly pénzügyi hátteret jelentett) 20

Telekom Business Club Programszabályzat

Telekom Business Club Programszabályzat Hatálya: 2016. szeptember 1. Telekom Business Club Programszabályzat A Telekom Business Club a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és működtetett program, amelynek feltételeit

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország

Mintavizsga EBC*L A modul EBC*L Képviselet Magyarország EBC*L MINTA-VIZSGAFELADATSOR ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK (Válaszonként 4 pont érhető el) Pontok 1. Mit értünk kis értékű eszközök fogalma alatt? Azok a javak, melyek a vállalkozást hosszú ideig szolgálják, de beszerzési

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MOL GOLD KÁRTYÁK KÜLFÖLDI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

MOL GOLD KÁRTYÁK KÜLFÖLDI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI MOL GOLD KÁRTYÁK KÜLFÖLDI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI A mellékletben megadott elfogadói hálózatokban kizárólag a Gold kártyák használhatók! I. ROMÁNIA I/1. Az elfogadás feltételei I/1.1. A MOL által kibocsátott

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia dr. Vereczkey Zoltán elnök Érdekképviseleti gondolatok a használatarányos útdíj bevezetéséről 1. Győztes-győztes konstrukciók 2. Gazdasági környezet

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Egy pályázati nyertes közvetlen partnerei? 1. Közreműködő szervezet 2. Szállítók 3. Hitelezők 4. Pályázatíró, ill. projekt menedzsment cég 5. Széchenyi Programiroda

Részletesebben

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS

I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) II. RÖVIDÍTETT TELJESKÖRŰ ERDMÉNYKIMUTATÁS I. AZ ERSTE GROUP EREDMÉNYKIMUTATÁSA (IFRS SZERINT) január január Változás Nettó kamatbevétel 2431,2 2651,7-8,3% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka -831,8-981,8-15,3% Nettó díj- jutalékbevétel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya!

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Sajtóközlemény FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Budapest, 2009. június 10. A legnagyobb fővárosi gázszolgáltató

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz

Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz Adatlap a kereskedelmi hitelbiztosításhoz (Az adatokat az Euler Hermes Europe SA Magyarországi Fióktelepe bizalmasan kezeli) 1. Vállalatunk Név: Cím: Telefon: Fax: Számlavezető bank: Cégjegyzékszám: Főtevékenység

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Atradius Sajtóreggeli Fel! Lendülés? Vanek Balázs dr. Harka Péter Fióktelep Vezető

Atradius Sajtóreggeli Fel! Lendülés? Vanek Balázs dr. Harka Péter Fióktelep Vezető Atradius Sajtóreggeli Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Vanek Balázs Fióktelep Vezető Atradius Hitelbiztosító dr. Harka Péter Fióktelep Vezető Atradius Követeléskezelő

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben