A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt"

Átírás

1 Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt / 2

2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának évi pályázatait a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, a Csányi Alapítvány, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Magyar Fotográfusok Háza, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők DR. BORZA BEÁTA (3.; 5.; 6.; 7.; 10.; 10.2.; 11. fejezet) DR. HAJAS BARNABÁS (8.1. fejezet) DR. HALÁSZ ZSOLT (9.1. fejezet) DR. JUHÁSZ ZOLTÁN (9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5. fejezet) DR. KOVÁCS ORSOLYA ÁGOTA (9.8.; 9.9. fejezet) DR. KUSSINSZKY ANIKÓ (9.10. fejezet) DR. LÁPOSSY ATTILA (4.; fejezet) LUX ÁGNES (8.2. fejezet) DR. RAJZINGER ÁGNES (9.6. fejezet) DR. RETKES ZITA (9.7. fejezet) PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ (1.; 2. fejezet) Szerkesztette DR. BORZA BEÁTA, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa évi hajléktalanság projektjének vezetője. Kézirat lezárva: február 15. Minden jog fenntartva ISSN ISBN Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: , Fax: Internet: Felelős kiadó: Dr. Szabó Máté Készítette az ETO-Print Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Magyar Árpádné

3 Tartalom 1. Emberi méltóság korlátok nélkül; emberek hajlék nélkül? 6 2. Köszönetnyilvánítás 9 3. A Projekt bemutatása Tézisek Az ombudsmani szerepfelfogás a hajléktalanok jogainak védelmében A hajléktalanok jogai az élethez és emberi méltósághoz való jog A hajléktalanokkal kapcsolatos alkotmányos kötelezettségek, állami feladatok A preventív állami beavatkozás lehetőségei, feltételei A méltóság fokozott védelme az alapjog-korlátozás során Műhelymunka Mindezekért Karfa helyett párbeszéd címmel műhelybeszélgetést hívott össze az ombudsman 2008 áprilisában Az Első lépcső a megelőzés legyen mottóval folytatódott a tanácskozássorozat a hajléktalanná válásról 2008 májusában Kiutak címmel rendeztük meg a projekt őszi, záró konferenciáját, amelynek központi témája a hajléktalanságból kivezető utak keresése Összegzés értékelés Kapcsolatok, publikációk, pályázatok, konferenciák Társadalmi kapcsolataink (civilszervezetek, kutatóműhelyek) Együttműködők civilszervezetek Publikáció A projekt megjelenése a tudományosesszé-pályázaton Egyéb pályázatok, kiállítások Korábbi vizsgálatok, állásfoglalások A karfás jelentést megelőző ombudsmani gyakorlat Hajléktalanság európai szemmel Vizsgálatok jelentések esetek Pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő problémák a hajléktalanság felé vezető úton A bírósági végrehajtás rendszere a hajléktalanná válás megelőzése szempontjából és az ombudsmani gyakorlat tükrében A BKV által az éjszakai járatokon alkalmazott biztonsági őrökkel, azok tevékenységével összefüggő esettanulmány (OBH 5009/2007) 56 3

4 9.4. Esettanulmány a Kőbánya-Kispest Metróállomáson intézkedő biztonsági őrökkel kapcsolatban (OBH 5009/2007) Kilakoltatás Kispesten (OBH 4976/2008) A Kispesti kiserdő hajléktalanjainak védelme (OBH 5094/2008) A hajléktalan lét nem lehet stigma (OBH 2347/2007) A nappali melegedők hétvégi zárva tartásával összefüggő esettanulmány (OBH 1916/2007) A hajléktalan személyek pénzbeli szociális ellátásának megállapítására irányuló eljárás elhúzódásáról szóló esettanulmány (OBH 2560/2007) A hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásra jogosultságával összefüggő esettanulmány (OBH 3761/2008) Dilemmák, további kérdések Az állam mint szövetséges egy alapjog-elméleti széljegyzet a hajléktalanság megelőzéséhez Végül Szociális Charta 82 4

5 De mivel sajnos nem jutunk lakáshoz, A pincelyuk s a hídív számunkra pótolhatatlan, Pótolhatatlan. Viszont az utcán heverni káros. Mivel sérthetőek vagyunk a szabadban. Szabadban. (BERTOLD BRECHT: A weimari alkotmány három paragrafusa. Ford.: EÖRSI ISTVÁN In Bertold Brecht versei. Európa Könyvkiadó, Budapest 1976)

6 1. Emberi méltóság korlátok nélkül; emberek hajlék nélkül? 6 Lakás nélkül nincs munka. Munka nélkül nincs lakás. Munka és lakás nélkül nincs demokrácia (ULRICH BECK: Mi a globalizáció? Szeged, 2005, 164. o.) November 14-én a szolidaritás napján Magyarországon egy nagy község vagy egy kis város népessége sorolható abba a kategóriába, amely a saját lakhellyel nem rendelkezők csoportját jelenti. Létezésük mindennapos kihívás a társadalmi igazságosságérzet és a humán szolidaritás felé, főként Budapesten, és nagyobb városainkban ban az állampolgári jogok országgyűlési biztosaként töltött első munkaév programjainak mottóját egy a hajlék nélküli léttel kapcsolatos budapesti panasz kapcsán alakítottam ki; Emberi méltóság korlátok nélkül. Így a hajléktalanná válás, a hajlék nélküli létezés és a hajléktalanságból kivezető alternatívák váltak vizsgálataink egyik fő fókuszává. A címadó mottó abból a panaszból indult ki, amelyet a fővárosi kerületek egy részében a köztéri padokra felszerelt középtámlák ellen nyújtottak be. Jelentésünk annak a véleménynek adott hangot, mely szerint a hajlék nélküliekkel szembeni kirekesztő társadalmi elutasítás szimbóluma ez a karfa, amely megnehezíti az utcán élők amúgy is nehéz helyzetét, sérti emberi méltóságukat. A karfa itt olyan korláttá válik, amely a hajlékkal rendelkezők társadalmából kiszorítja a hajlék nélküliek csoportját. Az emberi méltóságot, mint mindenkit megillető elismerésre méltó emberi létet pedig nem szabad hatóságilag korlátozni. GYŐRI PÉTER szociológus, a szeptember 22-én aláírt Szociális Charta egyik szerzője mondta műhelybeszélgetésünkön, hogy a hajléktalanság 1989 előtt szabadságjogi probléma volt, mert a szabad lakhatás korlátozását, a kényszerlakhelyek kijelölését jelentette a totalitárius/autoriter rendszerben, míg a rendszerváltás után robbanó szociális problémává vált, és a szociális lakhatás korlátai és a szabad ingatlanpiac vesztesei új társadalmi csoportként jelentek meg a kényszerek felszámolásával párhuzamosan. Emlékezzünk vissza a fordulat éveinek majd húsz év előtti történéseiből a budapesti Déli pályaudvar januári hosszabb lélegzetű megszállására a budapesti hajléktalanok NAGY BANDÓ ANDRÁS szóvivőjük koordinálta csoportjai által. Ugyancsak GYŐRI PÉTER vetette fel azt a magyar hajléktalanságot jellemző sajátosságot, hogy a nagyvárosok többnyire privatizált bérlakásai tulajdonossá tettek olyan csoportokat, amelyek gazdasági és kulturális tőke híján hamar kihullottak a frissen szerzett tulajdonból, ám nem volt alternatívájuk a bérlakás megszerzése.

7 A hazai hajlék nélküliek ugyanakkor részesei a globális neoliberális kapitalizmus rendszerének Az Európa Parlament október 9-én elfogadott jelentése az európai szegénységről majd 2015-re ígéri az utcai hajléktalanság és az utcán élő gyerekek problémájának felszámolását tagországaiban. Addig hatékonyabb téli vészterveket vár a tagországoktól, és gondoskodni kíván a hajléktalanok lakhatásáról. Vajon a pénzügyi és egyéb válságok lehetővé teszik-e az ilyen célok megvalósítását? Hogyan tekintsünk az állampolgári jogok szempontjából arra az állapotra, amely a hajlékkal nem rendelkező polgártársaink osztályrészéül jut? Ha az emberi jogok kiteljesedésének, emancipációjának T. H. MARSHALL által felállított szép és egyszerű modelljét kívánjuk felhasználni, akkor itt de-emancipácóról vagy demancipációról a társadalmi csoportot sújtó ellenkező irányú folyamatról van szó. MARSHALL sémája az emberi jogok tartalmi és terjedelmi kiszélesedésének folyamatát az egyre terjedő koncentrikus körök hullámmozgásával érzékelteti. A polgárság állapota először a civiljogi, magánjogi egyenlősödésben nyilvánul meg, úr és szolga, férfi és nő stb. között. Ezt több generáció múlva követik a politikai jogok a választás és a választhatóság, a gyülekezés és szólás stb. különféle rétegei. Majd megjelennek az emberi jogok újabb és újabb generációi, a szociális jogok, az egészséges környezethez való jog, az információs szabadság, az önrendelkezés stb. Ez az össztársadalmi és globális dinamika, amely persze messze nem ért el minden országot és csoportot, és önmagán belül sem ellentmondásmentes, azonban visszafordítható folyamattá alakul a hajlék nélkül élők, illetve a már nem igazi állampolgársággal rendelkező globális földönfutók körében. Esetünkben a szociális ellátásra feljogosító hajlék nélküliség állapota az állampolgári jogok történetileg rétegződött mintázatának megzavarásához vezethet. A demokráciát és a jogállamiságot veszélyezteti a hajléktalansággal szembeni biztonságigény következtében a magát vaskorlátok közé záró citadella-társadalom, amely a szabadság és a szabadságjogok korlátozásához vezethet. A hajlékkal rendelkezők számára is. Hogyan érvényesülnek a hajléktalanok jogai? Egészséges környezethez és magas szintű testi és lelki egészséghez való jog? Állampolgári minőség és az ő politikai elemei? Vagyoni és személyi önrendelkezés, autonómia? Vágyképek csupán a sokszor elemi igazolványok nélkül a hatóságoktól és az ellátástól inkább elbujdosó polgártársaink számára, akik sorra szorulnak ki az állampolgári jogok alapvető rétegeiből! A világ jóléti demokráciáinak állampolgári jogi tendenciája az inklúzió, a polgárok mind teljesebb jogalanyként történő bevonásának folyamata. A hajléktalanok többsége azonban az exklúziós, a kirekesztési folyamattal a hajlékát vesztett egzisztencia egymás után szorul ki az emberi méltóságot és az azonosságtudatot biztosító állam- és jogintézmények ügyfélköréből is. Sokat idézik ANATOLE FRANCE híres mondását, mely szerint a törvény a szegényeknek és a gazdagoknak egyaránt megtiltja a híd alatt alvást. Az állampolgári jogok egyenlő mércéje visszájára fordul a hajlék nélkül élők esetében, és 7

8 társadalmi-kulturális kirekesztődéshez, önpusztító életmódhoz vezet. USA-beli példákat idéznek arról, hogy a magántulajdon korlátlanságát ígérő amerikai demokráciában a hatóságok rendre veszélyes szemétként gyűjtik össze és semmisítik meg a hajléktalanok utolsó személyes motyóját is a közterületekről a tulajdonhoz való utolsó ragaszkodásuk jeleit, és csak a puszta létezésre szorítják őket. Hol vannak a politikai, társadalmi és egyéni felelősség határai, az intézmények védelmi kötelességeinek korlátai ezzel a kihívással szemben? Meddig állami, mennyiben civil vagy egyházi ez a feladat? Az egyházak az isten házát, az állam a közös hazát, a szakellátás a szociális gondoskodás elvárható mértékét, a civilek önkéntes munkájukat és adományukat nyújtják a hajlék nélküliek felé. De mit nyújt a társadalomnak a hajlék nélkül élők csoportja? Vajon mindegyikük önhibáján kívül került a társadalom peremére? Lehet-e differenciálni közöttük, vagy a mindenkit megillető emberi méltóság követelménye a belpolitikai humanitárius segély szükségességét támasztja a szociális jogállammal szemben? Dilemmák sorával kerülünk szembe, a szolidaritás napján is velük szembesülünk a hajléktalanság képeiben. Vajon méltó módon viselik sorsukat, avagy jogellenes, agresszív magatartások, és a bűn világa kíséri őket? A hajlék nélküli imázsa, képe ambivalens, sokértelmű, a peremre szorultság és a kiszorítottság kényszerei között őrlődő életek sokaságát jelenti a társadalom számára. A jóléti demokráciáknak nem csupán egyetlen alternatívája van e kihívással szemben, de egyet el kell kerülniük, azt az adminisztratív-bürokratikus kirekesztést, amelyet lehet, hogy a többség támogat, de sérti az emberi méltóságot, mint emblematikus köztes karfánk. A kirekesztés dinamikáját a jogállami intézmények a befogadás különféle stratégiáival ellensúlyozhatják. Ebben egyelőre nem ismeretes a királyi út, de a Szociális Charta olyan, az egyes ágazati politikákon túlmutató integrált cselekvési programot kínál, amelyen érdemes elgondolkodni a kormányzati és az önkormányzati szervezeteknek és a civileknek egyaránt. Van-e nagybetűs Megoldás a hajléktalanná válás megakadályozására, a hajlék nélküli lét ezer bajára, képesek vagyunk e kiszorító karfa helyett kapaszkodókat nyújtani az elesetteknek? Ha volna, már ismernénk és ismertetnénk, de az alternatívakeresés kényszerével szembesülnünk kell, nem csupán a szolidaritás éjszakáján, hanem minden hajléktalan polgártársunk megpillantásakor, mert ők kihívást jelentenek sok mindenre, többek között a szociális jogállam fejlődése szempontjából is! Ezért problémáik fontosak az ombudsman képviselte állampolgári szempontú jogállam-értelmezés gyakorlatának szempontjából innét a mottó és a hozzá tartozó embléma, amely a korlátok nélküli emberi méltóságot a karfa nélküli padon kinyújtózó emberi alakkal szemlélteti, ám a képen sem látszik kapaszkodó számára, pedig alkotmányos értékrendünknek és intézményeinknek ez is feladata, hiszen nem lehet korlátozni az emberi méltóságot ezek sérelme nélkül. 8

9 2. Köszönetnyilvánítás A projekt ötlete a miénk volt, megvalósulása azonban több olyan, az ügy iránt elkötelezett szakembernek köszönhető, akiknek fáradhatatlan és szakadatlan munkája, derűje nélkül aligha érhette volna el programunk a kitűzött célt: a közfigyelem, a közbeszéd, a közgondolkodás a már, vagy a még éppen nem otthontalanokra irányult, a társadalmi szolidaritás repertoárja e különösen rászoruló társadalmi réteg iránti toleranciával bővült. Ezért külön köszönöm VECSEI MIKLÓSNAK a Hajléktalanokért Közalapítvány elnökének, GURÁLY ZOLTÁNNAK, a Menhely Alapítvány vezetőjének, GYŐRI PÉTER- NEK, PELLE JÓZSEFNEK a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vezetőinek és valamennyi munkatársuknak a hajléktalanság társadalmi problémájának világosabbá tételéért folytatott kitartó munkát. A közösen elért eredmények egyfajta jelképeként is felfogható az az Emberség Díj, amelyet 2008 decemberében VECSEI MIKLÓSSAL közösen kaptunk. Köszönöm valamennyi munkatársamnak, hogy segítségükkel az országgyűlési biztos a hajlék nélkül élők emberi jogainak érvényesülése érdekében vizsgálódhatott! PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 9

10 3. A Projekt bemutatása Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2008-ban önálló, átfogó projektet indított a hajléktalanná vált, vagy a hajléktalanság küszöbén létezni kényszerülő embertársaink emberi méltósága védelme érdekében. Az általa kezdeményezett széles körű összefogás és a figyelemfelhívás, a projekthez kapcsolódó vizsgálatok azt célozzák, hogy ne fordítsuk el a fejünket, hogy közösen találjunk hosszú távon is fenntartható megoldást a hajléktalan emberek számára! Élnek közöttünk olyan emberek, akik nem tudnak hazamenni, egyszerűen azért, mert nincs hova, nincs se ház, se lakás, de még egy kis szoba sem, ami az övék, vagy egyáltalán a hajlékuk lehetne: ezek az emberek az utcán, fedél nélkül élnek. Főként tavasszal és nyáron, ha figyeljük a parkokban sütkérező ráérők tekintetét, vagy a ruhájukra téved a szemünk, nyomban látnivaló, hogy ezek az emberek nem a szabadidejüket, hanem az életüket töltik éppen ott, azon a padon. Ahhoz, hogy valaki az utcákon, parkokban, pályaudvarokon tengődő emberré váljon, néha elegendőnek bizonyul egy családi tragédia, egy válás, vagy éppen a magány, esetleg rossz társaság, vagy kisebb-nagyobb bűncselekmények, melyek börtönnel fenyegetnek. Egyre gyakrabban a munkahely elvesztése is az okok közé sorolható, de sok esetben az alkohol vagy a kábítószer is végül az utcára kényszerítheti az embert. Jól tudjuk mindannyian, hogy gyakrabban veszítheti el mindenét egy magányos ember, hogy ha nincs, aki gondoskodjon róla vagy segítsen neki egy válságos helyzetben. Az emberi méltósághoz való jog mindenkit egyformán megillet, ezért Emberi méltóság korlátok nélkül címmel tanácskozássorozatot, egyfajta probléma és szakmai ötletbörzét indítottunk 2008-ban, ahol valamennyi, a szakmában érintett szakember megbeszélheti egymással, hogyan lehet elérni a hajléktalanok jogainak hatékonyabb védelmét és az emberi méltóságon alapuló megoldási javaslatok megvalósítását. Ebben a sorozatban elsőként a hajléktalan lét problémáit és gondjait vettük számba, a második műhelybeszélgetésünk központi témája pedig a hajléktalanná válás jellemző, hétköznapi esteinek megismerése, és az utcára kerülés lehetséges megelőzése volt. A munka harmadik állomása, s egyben lezáró programja egy záró konferencia, melyen a lehetséges megoldások, a kiutak kerültek terítékre. A műhelybeszélgetések során tehát a hajléktalanság kiváltó okairól, illetve az utcai lét gyötrelmeiről folytattak párbeszédet az érintett civilszervezetek, intézetek szakértői, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Bankszövetség, az önkormányzatok és a rendőrség képviselői. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az államnak komolyabb energiát kell fordítania a megelőzésre. Ez a szabadságbarát megoldás hatékonyabb és olcsóbb, mint a már kialakult hajlék- 10

11 talanság kezelése. Fel kell lépni a megbélyegzés, az előítéletek ellen, szankciók helyett meg kell találni az együttműködés formáit, ahol az állam a civilekkel karöltve a bajba jutott polgárok szövetségeseként lép fel. A hajléktalanság számos kiváltó oka között vannak olyan tipikus élethelyzetek, amelyekből egyenes út vezethet a nyomor és kilátástalanság felé, de különösen veszélyeztettek az idősek, az állami gondozásból kikerült fiatalok vagy azok a mentális betegségekben szenvedők, akiket a leépített kórházakból, például az OPNI bezárása során hazaküldtek, de sok esetben valójában az utcára kerültek. Kiemelten foglalkoztunk a hitelezés és az ún. adóssáspirál kialakulásával, ennek kapcsán a banki ügyfelek hatékonyabb jogvédelmének eszközeivel és az adósságrendezés fontosságával. Szó esett emellett a börtönökből szabaduló emberek esélyeiről, az országos lakáshelyzet ellentmondásairól, a bírósági végrehajtás anomáliáiról. A kényszerből utcán élők között egyre több a fiatal, az iskolázatlan, akinek esélye sincs elhelyezkedni, így szinte teljesen kilátástalan helyzetben van. A 2007 őszén indult következő immár harmadik ombudsmani ciklusban számos újítást, eddig kevéssé kihasznált lehetőséget kívánunk az emberi jogok érvényesülése érdekében feléleszteni. Amint az a fenti sorokból kiderült néhány nagy horderejű, a társadalmi problémákat jól tükröző, kreatív és együttműködő megoldást igénylő kérdést egy-egy projekt keretében, pontosan kidolgozva, megfelelő programmal és szakmai háttérrel dolgozunk fel, és tárunk a szakma, a nyilvánosság és a politikusok elé. Szándékunk szerint ezzel a módszerrel több eszközt vonhatunk be vizsgálatainkba, és nem csak konkrét, hanem hosszú távú, tendenciákat is hangsúlyozó, alapjogi szempontú megoldásokat is modellezhetünk. Intenzív együttműködést kezdeményeztünk számos szakmai és civilszervezettel, szakmai konzultációkat, konferenciákat rendeztünk az érintett területek jogi és társadalmi kutatásainak eredményeit feldolgozva. Ezen túlmenően egy-egy speciális jogterületen saját kutatási programot állítottunk össze, mely ugyancsak jelentős újítás a jogvédelem általunk képviselt területén. Ennek megfelelően jelentősen bővültek nemzetközi kapcsolataink, szorosabb együttműködés körvonalazódik az európai államok ombudsmanjaival, de más, főként az emberi jogok kérdésében tevékenykedő nemzetközi intézményekkel is. Természetesen mi magunk sem gondoljuk, hogy a társadalmi együttélés kihívásai csupán a jog eszközeivel volnának megoldhatók vagy megjeleníthetők. Ezért az ombudsmani működés során úttörő vállalkozás, hogy a megszokott szakmai, tudományos pályázati lehetőségeken túl művészeti szempontú gondolkodással is gyarapítsuk az emberi jogok, különösen az emberi méltóság megjelenési formáit. A januárban kiírt gyermekrajzpályázatra közel ezerháromszáz pályamunka érkezett az ország területéről, de határainkon túlról is. A rajzokon, festményeken, batikolt anyagokon több alkalommal jelenítették meg a gyerekek és fiatalok a család képét, a hajléktalan lét iszonyatát. A meghívott szakmai zsűri döntését követően hivatalunk állította ki a műveket. Szintén 11

12 kiállítást nyitott a hivatal a hajléktalan művészek munkáiból, mely ugyancsak a nagy nyilvánosság elé tárhatta ennek a kemény létformának testi-lelki küzdelmeit. Mindennek a programnak a folyamatát, a megvalósulás fázisait szeretnénk bemutatni ebben a Füzetben, mely egy sorozat egyik első darabja. Formája, szándékaink szerint alkalmas arra, hogy az elméleti felvetések után a konkrét munka kellőképpen körvonalazhatóvá váljék az olvasó számára. Őszintén reméljük, hogy az olykor szigorú szakmai, alapjogi érvelés a nem jogász számára is világosan követhetővé, olvashatóvá teszi az egyébként valóban nem csak a szakmai nyilvánosságnak szánt kiadványt. Ezzel együtt azonban mégis fontos leszögezni: a téma önmagában multidiszciplináris elemzésre, értelmezésre kötelez, ugyanakkor kétségtelen, hogy a konkrét mindennapos problémákkal szembesülő szakemberek, szociális munkások számára is megjelent a hajléktalanok jogvédelmével kapcsolatban egy olyan alapjogi gondolkodásmód, érvrendszer, amelyet az ombudsmani intézmény következetesen képviselni kíván. Mindezzel nem csupán a margóra szorulók számára, hanem az értük, velük dolgozó szakemberek, segítők, de a politikusok, jogalkotók számára is méltó terepet kívánunk biztosítani. 12

13 4. Tézisek 4.1. Az ombudsmani szerepfelfogás a hajléktalanok jogainak védelmében Az országgyűlési biztosnak a hajléktalanok jogvédelmével összefüggésben az a feladata, hogy az Alkotmányból kiindulva, a lassan két évtizedes alkotmánybírósági gyakorlat felhasználásával egy logikus, következetes érvrendszert mutasson fel. A szociális szempontú megközelítés mellett a hangsúlyt egy tisztán alapjogi szempontrendszerre kell helyezni, úgy, hogy a szociális szempontokat semmi esetre sem szabad száműzni: ebben a szférában az ombudsman koordináló szerepe kerül előtérbe Az ombudsmannak tevékenysége során figyelembe kell vennie, hogy a rászorulók, az érdek- és jogérvényesítésre legkevésbé képes társadalmi csoportba tartozók számára ő tekinthető a megbízott jog- és érdekérvényesítőnek, illetve az igények megfogalmazójának. Nem kérdéses, a hajléktalanok, a társadalom perifériáján élők különösképp ilyen személyek. Így az sem lehet kérdéses, hogy az országgyűlési biztosra a hajléktalan emberekkel kapcsolatban többféle, de azonos irányba mutató kötelezettség hárul: tekintélyével és következetesen képviselt szakmai álláspontjával a margóra szorult emberi méltóság helyreállításának érdekében kell fellépnie. A megélhetéshez, a szociális biztonsághoz való jog és a többi szociális alapjog védelme során számos vitát generál, nehézséget okoz, ha a szociális szempontú megközelítés mellett a következetes hangsúlyt egy tisztán alapjogi szempontrendszerre helyezzük. Az alapjogi szempontrendszerben ugyanis a célszerűségnek, a hatékonyságnak minden esetben alá kell rendelődnie az alapjogok kiemelten az emberi méltóság, az egyéni autonómia érvényesülésének. Fontos leszögezni: az alkotmányos alapjogok nem tekinthetőek szétszórt garanciák összességének vagy eredőjének, az alapvető jogok egy olyan egységes értékrendszer megalapozói, amelynek központjában az egyén személyiségének, autonómiájának védelme áll Fel lehet és szükséges is felvázolni egy logikus, következetes rendszert az Alkotmány és az értelmező alkotmánybírósági határozatok alapján. Az AB által kialakított elvi biztosítókötél kézben tartásával egy speciális a jogalkalmazás-centrikus ombudsmani vizsgálatokhoz idomuló aktív alapjogvédő szerepet szolgáló koherens és meggyőző erejű érvrendszer mutatható fel. A biztos feladata azonban nem feltétlenül ér véget ott, ahol a kemény alapjogi érvek elfogynak: az állami, önkormányzati és civil szféra együttműködését össze- 13

14 hangolva, a jogvédő erőket, eszközöket koordinálva a kiszolgáltatott személyek problémáira kell irányítania a társadalom, a nagyobb nyilvánosság figyelmét. Az országgyűlési biztosnak természetesen lehetősége van az alkotmánybírósági értelmezés fogalmi bázisát szem előtt tartva egy önálló védelmi tartományt kialakítani. Lehetséges, hogy egy állami intézkedés, mulasztás visszásságot okoz, alkotmányosan aggályos ugyan, de nem minősíthető alkotmányellenesnek, például a szociális biztonsághoz való joggal és a mögöttes emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos szikár alkotmánybírósági mérce alapján A hajléktalanok jogai az élethez és emberi méltósághoz való jog A hajléktalanok esetében mindig az egyes ember, az ember méltósága jelenti a kiindulópontot: olyan emberekről van szó, akiknek nyomorúságát, kiszolgáltatottságát jelzi, hogy az utcán, emberhez méltatlan környezetben kénytelenek élni, és nem egyszer kifejezetten életveszélyes szituációba kerülnek. Az emberi méltósághoz való jog és ugyanígy a többi szabadságjog a lelkiismeret szabadságától a véleményszabadságig olyan alapvető értékek, fundamentumok, amelyeket soha, semmilyen körülmények között nem lehet egy pillanatra sem feladni, más céloknak, elveknek alárendelni Az Alkotmány az egész alapjogi rendszer alapkövének tekintett 8. (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. A 8. (2) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Az alapvető jogok fejezetének első rendelkezése, az 54. (1) bekezdés elvi éllel rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani Fontos előkérdés, hogy hogyan fogjuk fel a hajléktalanok jogait. Úgy gondolkodunk, hogy a hajléktalanokat mint csoportot körbe lehet írni egy objektív adottság, a fedél nélküliség fogalmával, és így a csoportot érintő külön jogosultságokat lehet hozzájuk rendelni. Lényegében, a fogyatékkal élők jogainak analógiájára, egy speciális, halmozottan hátrányos csoportként kezeljük őket. Az alapjogi logikának azonban az az álláspont felel meg, hogy a hajléktalanok esetében nem különíthető el objektív ismérvek alapján egy homogén csoport: egyes emberekről van szó, akinek nyomorúságát, kiszolgáltatottságát jelzi, hogy az utcán, emberhez méltatlan környezetben kénytelenek élni, és nem egyszer kifejezetten életveszélyes szituációba kerülnek (főleg télen a kihűlés következtében). 14

15 A látható végeredmény közel ugyanannak tűnik: az esélyegyenlőség nevében, sőt gyakran a közvetlen életvédelem nevében fokozott kötelezettségvállalást várunk el az államtól. Az eltérő elvi megközelítés azonban jelentős hatást gyakorol az állami szervek szemléletmódjára, problémakezelési megoldásaira: a csoportot, nem az egyént nézik, a pozitív diszkrimináció képes megbélyegezni az előnyben részesített jogalanyokat. A hajléktalanság állapota jellemzően egy krízishelyzet: azonnali megoldása látszólag nem alapjogi, hanem létkérdés. Közkeletű így az a vélekedés, hogy megfelelő szociális helyzet, életkörülmények biztosítása nélkül az első generációs szabadságjogok így az emberi méltóság, az önrendelkezés keveset, vagy semmit sem érnek. Az emberi méltósághoz való jog és ugyanígy a többi szabadságjog a lelkiismeret szabadságától a véleményszabadságig olyan alapvető értékek, fundamentumok, amelyeket soha, semmilyen körülmények között nem lehet egy pillanatra sem feladni Az alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az élethez és emberi méltósághoz való jog nem is egyszerű alapjog, hanem egységben értelmezve minden mást megelőző legnagyobb érték, olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása és feltétele. Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva a klasszikus megfogalmazás szerint az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. A hajléktalanok jogaival összefüggésben az élethez és emberi méltósághoz való jogból több értelmezési irányba is el lehet indulni: az egyik az egész jogrendszerre érvényes diszkriminációtilalom, amelyet az Alkotmány 54. (1) bekezdéséből vezetett le az AB. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert a diszkriminációs logikának jelentős szerepe van a hajléktalanok jogkorlátozásának megítélésével összefüggésben. A másik a későbbiekben részletesebben bemutatásra kerülő értelmezési út pedig az élethez és emberi méltósághoz való jog objektív, intézményvédelmi oldalával kapcsolatos. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az élet és emberi méltóság védelme érdekében az állam köteles a hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető vészhelyzet elhárításához szállásról gondoskodni. A határozatból tehát kiolvasható, hogy lakáshoz való jog ugyan nem vezethető le az Alkotmányból, de egyfajta vészhelyzet-szálláshoz való jog igen A hajléktalanokkal kapcsolatos alkotmányos kötelezettségek, állami feladatok A hajléktalanok a társadalom peremén élő, kiszolgáltatott emberek kétségtelenül rászorulnak a fokozott állami védelemre. Az államnak azonban egy kényes egyensúlyt kell megtartania: elvárható részéről a fokozott beavatkozás, de ezt a lehető legkevesebb alapjog-korlátozással, kényszerrel így például 15

16 alternatívaállítással, prevencióval kell megvalósítania. Az állam objektív életvédelmi kötelezettsége közvetlenül csak arra ad lehetőséget, hogy a közvetlen életveszélybe került (súlyosan beteg vagy a megfagyástól fenyegetett) hajléktalan önrendelkezési jogát korlátozza olyan mértékben, amilyen mértékben a veszély indokolja Az Alkotmány még az általános rendelkezések között a 17. -ában rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik, a 70/E. (1) bekezdése alapján pedig úgy szól, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. A 70/E. (2) bekezdése a legfontosabb eszközöket is nevesíti, eszerint az állam az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. A 70/D. (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a 70/D. (2) be kezdése analóg módon az eszközrendszert rögzíti: e jogot az állam a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. Kiemelendő még 70/A. (1) bekezdése, amely szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. A 70/A. (3) bekezdése nevesíti azt, hogy az állam a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ezen alkotmányi rendelkezések jelentik az elsődleges kiindulópontot ahhoz, hogy a hajléktalanok életének, emberi méltóságának védelméről, a védelemmel kapcsolatos állami kötelezettségekről, feladatokról, illetve eszközrendszerről a konkrét ügyek kapcsán is érdemben állást foglalhassunk. Az összetett állami kötelezettséghalmazból, az alkotmánybírósági gyakorlat felhasználásával egy viszonylag koherens, hierarchikus rendszert lehet felvázolni Általánosságban elmondható, hogy a társadalmi szolidaritás elvére alapozva, az alaptörvény rögzíti az állam fokozottabb beavatkozási kötelezettségét rászoruló állampolgárai irányában, annak az érdekében, hogy emberhez méltó életüket védje, szociális biztonságukat garantálja. Az Alkotmányból következő állami kötelezettségek eltérő minőségűek, közöttük a kikényszeríthetőség, valamint a mérlegelési zóna nagysága alapján egyfajta, logikus hierarchia is kialakítható, így beszélhetünk: alanyi jogokkal összefüggő objektív állami intézményvédelmi kötelezettségekről 16

17 (például az életvédelmi kötelezettségből adódóan az életveszélybe került személyek számára hajlék biztosítása), egyes államcélok megvalósításának érdekében szükséges állami feladatokról (például az esélyegyenlőség előmozdítására munkába állási támogatás nyújtása), egyéb legitim célokat szolgáló, tetszőlegesen vállalt további állami feladatokról (bármilyen más támogatás, intézménybővítés stb.) Látszólag a legkényelmesebb helyzet akkor állhatna elő, ha a hajléktalanok jogvédelme kapcsán valódi, szabadságjogi minőségű alapjogokat tudnánk felhozni. Vagyis abban az esetben, ha az állami tág mérlegelési zónával rendelkező védelmi kötelezettségekből valahogy vissza tudnánk kristályosítani kikényszeríthető alanyi jogokat. Az alkotmánybírósági gyakorlatot vizsgálva azonban megállapítható, hogy ilyen kikristályosításra csak igen korlátozott a lehetőség, az újabb és újabb alanyi jogok levezetése egyfajta alapjogi infláció veszélyét hordozza magában. Az elvi tézist az Alkotmánybíróság a lakáshoz való joggal összefüggésben mondta ki 2000-ben, amikor többek közt éppen az állampolgári jogok biztosának indítványára részletesebben foglalkozott a hajléktalanság kérdéskörével is. Az Alkotmánybíróság markáns álláspontja szerint, ha a testület a jogalkotót a nemzetgazdaság mindenkori teljesítőképességétől függetlenül kötelezné egyes konkrét ellátási formák biztosítására, akkor nem érvényesülhetne az állam kötelessége a szociális ellátások mértékének növelésére a nemzetgazdaság teljesítőképessége függvényében, mert csak egyes, állandó jelleggel meghatározott konkrét támogatási formák nyújtására lenne köteles Állami szemszögből létezik az alapjogoknak egy objektív intézményvédelmi oldala: az egyén szubjektív jogának biztosításával, védelmével és érvényesülésével összefüggő tágabb értelemben vett pozitív állami kötelezettségeket összefoglalóan objektív állami intézményvédelmi kötelezettségnek nevezzük. Az objektív intézményvédelmi kötelezettségek a negatív és pozitív állami kötelezettségekhez képest komplementer jellegűek, eleve feltételezik a szubjektív jog meglétét. Lényeges azt is leszögezni, hogy az állami intézményvédelmi kötelezettség tipikusan nem keletkeztet az egyén oldalán alanyi jogokat, és az egyén részéről nem is kényszeríthető ki. Az intézményvédelmi kötelezettség konstrukcióját 1991-ben, az első abortuszhatározatban alkotta meg az Alkotmánybíróság. A testület álláspontja szerint az állam részéről garanciális feladatai ellátásához szükséges, hogy az egyes alanyi alapjogok biztosítása mellett az azokkal kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket nemcsak önmagukban, az egyes egyedi igényekhez kapcsolódóan védje, hanem a többi alapjoggal összefüggésben kezelje. Az intézményvédelem a gyakorlatban tehát többet jelent, mint az adott jog objektív oldalával összefüggő pozitív állami cselekvés, a védelemnek az alapjogokhoz kapcsolódó értékekre is ki kell terjednie. 17

18 A már említett első abortuszhatározatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az életvédelmi kötelezettség bár az alaptörvény külön nem nevesíti az Alkotmány 8. (1) bekezdésének és az 54. (1) bekezdésének együttes értelmezéséből következik. A határozat az általános intézményvédelmi és alapjog-korlátozási konstrukció mellett speciálisan az életvédelemre vonatkozó lényeges ismérveket határoz meg. Az állam elsőrendű és alapvető fontosságú kötelezettsége az emberi élet védelme: nemcsak egyedi szinten, hanem általában az emberi életet és létfeltételeket kell védenie. Az Alkotmánybíróság 1998-ban, a második abortuszhatározatában rendszerteremtő céllal, az életvédelmet szolgáló alanyi jogok, állami kötelességek, valamint államcélok rendszerének közös gyökereként az élethez való jogot jelölte meg. Az életvédelem, az életnek, mint értéknek a védelme számos dilemmát és kényes kérdést vet fel az abortusztól az eutanáziáig, mert számos esetben olyan paternalista állami cselekvéseket legitimál alkotmányosan, amelyek sértik az érintettek érdekeit, sőt korlátozzák alapvető jogait. Jellemzően az emberi méltósághoz való jogból levezetett önrendelkezési jog áll a korlátozások célkeresztjében. Jelentős dilemma például a hajléktalanok jogaival összefüggésben, hogy lehetőség van-e az utcán lévő hajléktalant akár kényszerítve, akarata ellenére átmeneti szállásra, melegedőbe szállítani. Az állam életvédelmi kötelezettsége közvetlenül csak arra ad lehetőséget, hogy a közvetlen életveszélybe került (súlyosan beteg, vagy a megfagyástól fenyegetett) hajléktalan önrendelkezési jogát korlátozza olyan mértékben, amilyen mértékben a veszély indokolja. Az életveszélyes helyzetben ugyanakkor a gyors és hatékony segítség szükséges, az elérendő cél, hogy télen senki ne fagyjon meg az utcákon a segítség hiánya miatt. A hajléktalan személyek alapvető jogait így önrendelkezési jogát a beavatkozó köteles minden esetben, a lehető legteljesebb mértékben védeni és tiszteletben tartani. A közvetlen életveszélyen túli alapjog-korlátozó állami beavatkozás komoly arányossági kérdéseket vet fel, amelyekre általánosságban nem adható válasz, de a konkrét esetek valódi mérlegelést igényelnek: pusztán az érintettek érdekére való hivatkozás nem tekinthető elégségesnek Az Alkotmánybíróság már 1996-ban megállapította, hogy az egészséghez való jog csak egészen szélső esetekre korlátozottan határozhatja meg az állami kötelezettség kritikus nagyságát, vagyis azt a szükséges minimumot, amelynek hiánya már alkotmányellenességhez vezet. A szélső eseteken túl azonban az Alkotmány 70/D. -ának nincs alkotmányos mércéje. Az AB szerint a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, állami intézményrendszert fenntartó, működtető kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein alanyi jogokat határozzon meg. Az érvelésből kitűnik, hogy az egészségvédelmi kötelezettség, mint az életvédelmi kötelezettségből levezetett, közvetett intézményvédelmi kötelezettség határozottan az államcél minőség felé mutat, így az 18

19 alapjogi konfliktusok során önálló felhívása szükségtelen, mivel lényegi elemeit az életvédelmi kötelezettség már magában foglalja Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy az állam az alkotmányos feladatok és a szociális jogok megvalósításának eszközei, mértéke tekintetében viszonylag nagy szabadságot élvez. Alkotmányossági probléma abban a határesetben keletkezhet, ha az állam beavatkozása vagy mulasztása az alkotmányos feladat teljesítését, vagy valamely védett intézmény, jog megvalósulását nyilvánvalóan lehetetlenné teszi. E minimális követelmény felett azonban más alapjog sérelmét kivéve nincs alkotmányi ismérv az államcélt, szociális jogot szolgáló jogszabályok alkotmányosságának minősítésére. A szociális rendszerrel kapcsolatos átalakítások, változtatások joga azonban nem minden korlátozás nélkül illeti meg az államot: az AB a szociális biztonsághoz való jog nevesített tartalmi elemének ismerte el a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogosultság biztosítását és garantálását. A társadalombiztosításnak meg kell felelnie a meglevő biztosítási és szociális szempontoknak, az állam ezek arányait sem változtathatja meg önkényesen. Az Alkotmánybíróság több határozatban is félreérthetetlenül kinyilvánította: a ténylegesen élvezett szolgáltatások megvonása esetén a szociális jogok annyiban játszanak szerepet, hogy ezek folytán a szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet a megkövetelhető minimális szint alá. Az Alkotmánybíróság egyetlen döntésében sem határozta meg azt, hogy az államnak pontosan milyen szolgáltatást kellene nyújtani, legfeljebb általános támpontokat határozott meg. A testület 1998-ban általános alkotmányi követelményként megállapította, hogy az Alkotmány 70/E. -ában meghatározott szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához. A hajléktalansággal kapcsolatos konkrét állami feladatok alkotmányos terjedelméről az Alkotmánybíróság a már említett 42/2000. (XI. 8.) AB határozatban foglalt állást. Az AB az Alkotmány 70/E. -ának értelmezése alapján ismételten utalt arra, hogy a szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza. A megélhetési minimum garantálásából azonban konkrétan meghatározott részjogok így például a lakhatáshoz való jog mint alkotmányos alapjogok nem vezethetőek le, e tekintetben az állam kötelezettsége és ebből következően a felelőssége nem állapítható meg. Az AB ugyanakkor itt hívta fel a figyelmet arra, hogy az élet és emberi méltóság védelme érdekében az állam köteles a hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető vészhelyzet elhárításához szállásról gondoskodni. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az állam többek között a hajléktalan személyek számára nappali melegedő lehetőséget, átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet biztosít, valamint hajlékta- 19

20 lanok otthona, illetve rehabilitációs intézménye keretében nyújt szállásjellegű ellátást. Az egyéb lakhatást segítő támogatási formákkal összefüggésben az Alkotmánybíróság ismételten hangsúlyozta, hogy az államnak a mindenkori nemzetgazdasági lehetőségek figyelembevételével törekednie kell a támogatások mértékének növelésére, illetőleg a társadalom teljesítőképességéhez is igazodóan a szociális ellátások bővítésére. Konkrét ellátás nyújtására vonatkozó alkotmányos alapjog ugyan az Alkotmányból nem következik, az államnak az általános ellátási kötelezettsége alapján törekednie kell a szociális biztonság lehető legteljesebb megvalósítására, ezt nemzetközi kötelezettségvállalásai is előírják számára. Összegezve azt is mondhatnánk, hogy az egészségvédelem és a szociális biztonság olyan államcél, amely mögött az állam intézményvédelmi élet- és méltóságvédelmi kötelezettsége áll A hajléktalanokkal kapcsolatos állami kötelezettségek jelentős része egy államcél megvalósításával függ össze, a kevés kikényszeríthető alanyi jog, alanyi joghoz kapcsolt intézményvédelmi kötelezettség mellett a szinte korlátlan mérlegelési zónát jelentő államcélfeladat jelenik meg. Az esélyegyenlőség megteremtése, előmozdítása, a kiterjedt szociális intézkedések alkalmazása, sőt lényegében a legmagasabb szintű testi és lelki egészség védelme is olyan állami feladathalmazt ír körül, ahol az állam bölcsességére és belátására van bízva a prioritási sorrend meghatározása, az eszközrendszer megválasztása. Elvi szinten annyi azonban megfogalmazható, hogy minden jóléti rendszerben a legkiszolgáltatottabb, leginkább rászoruló személyek, csoportok igénylik a leggyorsabb és legkomolyabb támogatást. A fedél nélkül élő emberek kirekesztettsége teljes marginalizálódással jár, ami személyiségtorzuláshoz, az egészség elveszítéséhez vezet, végső soron, a munkára való alkalmatlanságot, ezzel a végleges társadalmon kívüliséget jelenti Az államnak és minden intézményének, különösképpen az Országgyűlésnek, a Magyar Köztársaság mindenkori Kormányának elkötelezettnek kell lenniük a hajléktalanság megszüntetése iránt. Az önkormányzatoknak a helyi társadalmi összetartozás erősítésében, a szociális problémák megoldásában, köztük a legsúlyosabb szociális krízis, a hajléktalanság megszüntetésében kell fokozott szerepet vállalniuk. Az országos és a helyi szintű, autonóm szervek együttműködése kulcskérdés: nem tehetik meg, hogy a felelősséget egyszerűen egymásra háríthatják. Ki kell emelni, hogy semmilyen politikai szándék nem hozhatja az önkormányzatokat olyan helyzetbe, hogy rászoruló polgárairól pusztán finanszírozási, esetleg ideológiai okok miatt, vagy egyszerűen megfelelő adatok hiányában ne tudjon, vagy ne legyen képes gondoskodni A hajléktalanokkal kapcsolatosan az állami mozgástér, mérlegelési zóna szűkülését, ezzel párhuzamosan az alkotmányosan elvárható kötelezettségek bővülését indokolja az egyes speciális fokozott jogvédelmet igénylő csoportokhoz 20