ING Kötvény Befektetési Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING Kötvény Befektetési Alap"

Átírás

1 ING Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES BESZÁMOLÓ június 30. Alapkezelő: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. Vezető Forgalmazó: ING Bank Zrt. Letétkezelő: ING Bank Zrt. PSZÁF engedély száma: III/ /2004 (2004. február 3.) 1

2 I. Általános adatok Az Alap neve: ING Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: nyilvános Az Alap futamideje: határozatlan futamidejű Alapkezelő neve: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. Alapkezelő székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Letétkezelő neve: ING Bank Zrt. Letétkezelő székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Vezető Forgalmazó neve: ING Bank Zrt. Vezető Forgalmazó székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Forgalmazó neve: Citibank Zrt. Forgalmazó székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Forgalmazó neve: Erste Bank Befektetési Rt. Forgalmazó székhelye: 1075 Budapest, Madách I. út Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt. Forgalmazó székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A könyvvizsgáló neve: Ernst & Young Kft. A könyvvizsgáló székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. Az alap én kezdte meg működését ezer Ft indulótőkével. II. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások én az Alapkezelő vezérigazgatói pozícióját Kovács Zsolttól, Benczédi Balázs vette át. III. Számviteli Politika Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII.11.) kormányrendelet alapján alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, amelynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a cash-flow kimutatás, valamint az üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam-különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tőkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésből adódó különbözet a tőkenövekményt változtatja. A számviteli politika I. félévében nem változott. IV. Piaci elven történő értékelés elveinek és módszereinek bemutatása Az alapban szereplő eszközök és források piaci értéken történő meghatározása az Alapok Összevont Tájékoztatója részét képező Összevont Kezelési Szabályzatban meghatározott elveknek megfelelően történik, az alábbiak szerint az alapra jellemző releváns szabályok kiemelésével: 2

3 1. Piaci érték megállapításának szabályai Az alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, mind az alap teljes befektetési állományára, mind egy befektetési jegyre vetítve. Az alap nettó eszközértéke az adott alap tulajdonában lévő eszközök értékelési napon érvényes piaci értékének és az értékelési napon fennálló kötelezettségeinek különbsége, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték az alap értékelési napra számított nettó eszközértékének és az alap forgalomban lévő Befektetési jegyei darabszámának hányadosa. Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő T. napra vonatkozóan a T+1. napon állapítja meg az alábbi alapelvek figyelembevételével: T. napi árfolyamadatokkal az alábbiakban részletezésre kerülő számítási eljárások alapján meghatározza az alap T. napi eszközeinek piaci értékét. A piaci értékhez hozzáadja a T. napig az alapnak járó követeléseket, és levonja a T. napig az alapot terhelő kötelezettségeket. A Letétkezelő a piaci értékből levonja a T. napig ismertté vált, az adott alapot terhelő, a tranzakcióhoz kapcsolódó bankforgalmi jutalék összegét a teljesítés időpontjában, illetve a brókercégnek fizetett jutalék összegét a felmerülés időpontjában. Az adott alap kötelezettségeit növelik az alap működésével kapcsolatos költségek (pl. az alapkezelői díj, a letétkezelői díj, a felügyeleti díj, a könyvvizsgálói díj) T. napig kalkulált időarányos része. A Letétkezelő a portfólióba be/kikerülés napjának a kötés napját külföldi kötvények esetében a visszaigazolás megérkezésének napját - tekinti. Az alap eszközértékét az egyes értékpapírok kiszámított árfolyama és az adott alapban lévő darabszámuk szorzata adja. A Letétkezelő az alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét úgy állapítja meg, hogy a fent leírt alapelvek és az alábbiakban részletezendő számítási eljárások alapján kiszámított T. napi piaci értéket elosztja az adott alap T. napon forgalomban lévő befektetési jegyeinek számával. 2. A portfólió elemeinek értékelésének szabályai Folyószámla, bankbetét, kamatozó folyószámla: A folyószámlán lévő eszközök T. napig megszolgált időarányos kamata és az aznapi záró állománya kerül elszámolásra, majd a tényleges havi zárlat alapján kerül sor az esetleges korrekciókra. Repo ügyletek: A repoügyletek értékelése során a repoügyletben szereplő értékpapír azonnali bruttó vételárát a határidős bruttó eladási ár és az azonnali vételár közötti különbség T. napra eső időarányos részével kell megnövelni. Inverz repo ügyletek: Az értékelés során a fordított repoügyletben szereplő értékpapír azonnali eladási árának mínusz egyszeresét a határidős vételár és az azonnali eladási ár közötti differencia T. napra eső időarányos részével kell csökkenteni. Diszkont kincstárjegyek: A diszkont kincstárjegyek T napra vonatkozó piaci árfolyama az Államadósság Kezelő Központ március 1-től hatályba lépett állásfoglalása alapján kerül kiszámítása azzal, hogy a képletben használt hozam az értékpapír hátralévő futamidejétől függően: a) ÁKK elsődleges forgalmazási körben jegyzett diszkont kincstárjegyek esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) árjegyzői középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási ajánlat átlaga) alapján számított, T+2 napra vonatkozó hozam, b) 1-3 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek (ideértve az ÁKK árjegyzésből a lejárati dátum miatt már kikerült értékpapírokat is) esetén a legrövidebb futamidejű, ÁKK által jegyzett diszkont kincstárjegy vagy államkötvény középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási 3

4 ajánlat átlaga) alapján számított, T+2 napra vonatkozó hozam. Amennyiben azonos lejárattal áll rendelkezésre az értékelés napjára vonatkozóan diszkont kincstárjegy és államkötvény ár is, úgy az értékeléskor a diszkont kincstárjegy árát kell figyelembe venni a hozam meghatározásakor. c) 1 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek esetén az MNB által meghirdetett mindenkori kéthetes passzív repo kamat. d) A Diszkont-kincstárjegyeket az aukció napja és a kibocsátás napja közötti időszakban beszerzési értéken kell értékelni. Államkötvények: A T napi bruttó piaci árfolyam az Államadósság Kezelő Központ március 1-től hatályba lépett állásfoglalása alapján kerül kiszámításra azzal, hogy a képletben használt hozam az értékpapír hátralévő futamidejétől függően: a) ÁKK elsődleges forgalmazási körben jegyzett fix kamatozású államkötvények esetén az ÁKK árjegyzés középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási ajánlat átlaga) alapján számított, T+2 napra vonatkozó hozam, b) ÁKK elsődleges forgalmazási körben jegyzett, fix és változó kamatozású, 1-3 hónapos hátralévő futamidejű államkötvények (ideértve az ÁKK árjegyzésből a lejárati dátum miatt már kikerült értékpapírokat is) esetén a legrövidebb futamidejű, ÁKK által jegyzett diszkont kincstárjegy vagy államkötvény középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási ajánlat átlaga) alapján számított, T+2 napra vonatkozó hozam. Amennyiben azonos lejárattal áll rendelkezésre az értékelés napjára vonatkozóan diszkont kincstárjegy és államkötvény ár is, úgy az értékeléskor a diszkont kincstárjegy árát kell figyelembe venni a hozam meghatározásakor. c) ÁKK elsődleges forgalmazási körben jegyzett, fix és változó kamatozású, 1 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű államkötvények esetén az MNB által meghirdetett mindenkor kéthetes passzív repo kamat. ÁKK elsődleges forgalmazási körben jegyzett változó kamatozású államkötvények T napi bruttó piaci árfolyama az ÁKK árjegyzés nettó középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási ajánlat átlaga) növelve az időarányos felhalmozott kamattal. (A felhalmozott kamat számítása az ÁKK által kiadott állásfoglalás szerint történik.) Tőzsdén jegyzett, nem elsődleges forgalmazási körben kibocsátott fix kamatozású államkötvény T napi bruttó piaci árfolyama az ÁKK állásfoglalás alapján kerül kiszámításra, azzal, hogy a képletben szereplő hozam a hozzá legközelebb eső futamidejű, ÁKK által jegyzett állampapír középárfolyama (legjobb vételi ajánlat és legjobb eladási ajánlat átlaga) alapján számított, T+2 napra vonatkozó hozam. Tőzsdén jegyzett, nem elsődleges forgalmazási körben kibocsátott változó kamatozású államkötvény T napi bruttó piaci árfolyama az értékelés napjának tőzsdei nettó záróárfolyama, vagy annak hiányában az utolsó kötés ára megnövelve az időarányos felhalmozott kamattal. (A felhalmozott kamat számítása az ÁKK által kiadott állásfoglalás alapján történik.) Tőzsdére be nem vezetett államkötvény T napi árfolyamának meghatározása a beszerzési ár ± amortizáció + felhalmozott kamat összefüggés alapján történik. Az amortizáció az árfolyamnyereség illetve veszteség időarányosan elszámolt részét jelenti. Az államkötvényeket az aukció napja és a kibocsátás napja közötti időszakban beszerzési értéken kell értékelni. 4

5 Kereskedelmi kötvények: Tőzsdén jegyzett kereskedelmi kötvények T napra vonatkozó bruttó piaci árfolyama az értékelés napjának tőzsdei nettó záróárfolyama, vagy annak hiányában az utolsó kötés ára megnövelve az időarányos felhalmozott kamattal. Tőzsdére be nem vezetett kereskedelmi kötvény T napra vonatkozó árának meghatározása a beszerzési ár ± amortizáció + felhalmozott kamat összefüggés alapján történik. Az amortizáció az árfolyamnyereség illetve veszteség időarányosan elszámolt részét jelenti. Külföldi állampapírok: Az euro-ban denominált államkötvények értékelése az adott állampapír T napra vonatkozó Bloomberg nyilvántartásban szereplő bruttó piaci záróára alapján történik. Ha a legutolsó rendelkezésre álló piaci záróár értéknapja T napnál korábbi, akkor a legutolsó jegyzett ár hozamát figyelembe véve kell kiszámítani a T napra vonatkozó bruttó piaci záróárat. Befektetési jegyek: Tőzsdére bevezetett befektetési jegyek: Az alap tulajdonában lévő ilyen értékpapírokat a T. napi tőzsdei forgalommal súlyozott átlagárfolyam szerint kell értékelni, ennek hiányában a legutolsó átlagárfolyamot, vagy az alap alapkezelője által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéket kell alkalmazni. Tőzsdén kívüli befektetési jegyek: A befektetési jegyeket az alap alapkezelője által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. Részvények: Tőzsdére bevezetett részvény: Az Alap tulajdonában lévő ilyen értékpapírokat a forgalmazó tőzsde T. napi tőzsdei záróárfolyama szerint kell értékelni. Ha az adott napon nem történt üzletkötés, a legutolsó tőzsdei záróárfolyamot kell használni, ha az adat 30 napnál nem régebbi. Ha nincs az értékelés szempontjából elérhető 30 napnál nem régebbi tőzsdei árfolyam, úgy a tőzsdén kívüli kereskedelemben regisztrált és közzétett OTC átlagárfolyam alapján kell az eszközt értékelni. Ha ez az adat 30 napnál régebbi, az utolsó tőzsdei/tőzsdén kívüli átlagárfolyamot kell alkalmazni. Tőzsdére be nem vezetett részvény: A tőzsdén kívüli kereskedelemben forgó részvények értékelése a regisztrált és közzétett OTC átlagárfolyam felhasználásával történik. Ha ez az árfolyam 30 napnál régebbi, az árjegyzés keretében brókercégek által közzétett legjobb vételi árfolyam, ennek hiányában a beszerzési árfolyam alkalmazandó. Határidős ügyletek: Szabványosított tőzsdei határidős ügyletek: Az értékelés napján az összes tőzsdei pozíció értékelésre kerül. Határidős vásárlás esetén a fordulónapi piaci árfolyam és a határidős árfolyamnak a fordulónapi és a teljesítési időpont közötti idő függvényében kiválasztott diszkontrátával kiszámolt jelenértéke kerül összevetésre. Ezen árfolyam-különbözetnek és a kötés névértéken vett nagyságának szorzata adja a pozíció értékét (nyereségét/veszteségét). Határidős eladás esetén a határidős árfolyamnak a fordulónapi és a teljesítési időpont közötti idő függvényében kiválasztott diszkontrátával kiszámolt jelenértéke és a fordulónapi piaci árfolyam kerül összevetésre. Ezen árfolyam-különbözetnek és a kötés névértéken vett nagyságának szorzata adja a pozíció értékét (nyereségét/veszteségét). A nem szabványosított, tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a forward vételi megállapodások T. napi eszközértéke az azonnali termék T. napi piaci értékének és a forward ügyletben szereplő vételi árfolyam T. napra vonatkozó jelenértékének különbözetével egyezik meg. A forward eladási megállapodások T. napi eszközértéke a forward ügyletben szereplő eladási árfolyam T. napra számított jelenértékének és az azonnali termék T. napra vonatkozó piaci értékének különbözetével egyezik meg. Az így kapott árfolyam-különbözetnek és a kötés névértékének szorzata adja a pozíció értékét 5

6 (nyereség/veszteség). A devizák esetén a T. napi piaci érték az MNB által T. napon közzétett, T. napra vonatkozó deviza középárfolyam. A jelenérték-számítást az értékelés napja és a teljesítési időpont közötti időhöz lejáratban legközelebb álló, 30 napnál nem régebbi tőzsdei árfolyammal rendelkező, az értékelt termék devizanemében denominált állampapír árfolyamából számított diszkontrátával kell elvégezni. Követelés, kötelezettség: A vételkor felmerült, de ki nem fizetett kötelezettség, az eladáskor járó, de ki nem fizetett követelés, és az utalásból adódó úton lévő pénz kerül elszámolásra. Eszközök és források forintra történő átértékelésének szabályai: Az egyes Alapok a devizában meghatározott eszközeinek T napi értékét, illetve a T napon devizában fennálló követeléseit és kötelezettségeit az alábbiak szerint kell meghatározni: amennyiben a Magyar Nemzeti Bank jegyez árfolyamot az adott devizára: a Magyar Nemzeti Bank T. napra érvényes hivatalos deviza középárfolyamán kell átszámítani forintra. Amennyiben T. napra vonatkozóan MNB hivatalos deviza középárfolyam nem áll rendelkezésre, az utolsó hivatalosan közzétett MNB deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. amennyiben a Magyar Nemzeti Bank nem, de az adott ország központi bankja jegyez árfolyamot az adott devizára euróban (vagy dollárban): az adott ország központi bankja által közzétett adatok alapján a T napra vonatkozó elsősorban EUR, másodsorban USD középárfolyam és az MNB által közzétett HUF/EUR illetve HUF/USD deviza középárfolyam alapján kell az értékelést elvégezni. (Amennyiben az adott ország központi bankja vételi és eladási árfolyamot jegyez az adott devizára ezek számtani átlagaként kell a középárfolyamot meghatározni.) Amennyiben az adott ország központi bankja által közzétett deviza/eur illetve adott deviza/usd árfolyam T napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre az utolsó elérhető, közzétett árfolyamo(ka)t kell figyelembe venni. amennyiben az adott ország központi bankja nem jegyez árfolyamot: a Reuters révén elérhető T napra vonatkozó adott deviza/eur illetve deviza/usd piaci árfolyamot kell az értékelés alapjául venni, és ezt a megfelelő MNB deviza közép árfolyamon átszámítani forintra. Költségek, jutalékok: A befektetési tranzakciók teljesítése során felmerülő bankköltségek illetve brókeri jutalékok a felmerülés napján csökkentik a portfólió értékét. V. Működési adatok 1. Nettó eszközérték alakulása Közzétett nettó eszközérték Nettó eszközérték Befektetési jegyek darabszáma Egy befektetési jegyre jutó nettó 1, , , , eszközérték 2. A saját tőke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása havonta Dátum Nettó eszközérték NEÉ/darab ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,

7 3. Az újonnan kibocsátott és visszaváltott befektetési jegyek mennyisége hónap nyitó készlet eladott db visszaváltott db záró készlet Likvid eszközök alakulása 2007 folyószámla lekötött betét devizaszámla összesen Január Február Március Április Május Június Július 0 Augusztus 0 Szeptember 0 Október 0 November 0 December 0 Elhatárolt kamat az időszak végén: Működési költségek Alapkezelői díj Költség típusa Összeg % 87% Letétkezelői díj (tranzakciós díjjal) % Felügyeleti díj % Brókeri jutalék Auditori díj % Közzétételi díj % Bankköltség % Egyéb költségek Összesen % 0 0 0% 0% 7

8 6. Portfólió összetétele régiónként ÉRTÉKPAPÍROK MEGOSZLÁSA ÁN Reláció Piaci érték (HUF) % Magyar értékpapírok ,0% ,0% ÉRTÉKPAPÍROK MEGOSZLÁSA ÉN Reláció Piaci érték (HUF) % Magyar értékpapírok ,0% ,0% 7. Az Alap részére igénybe vett hitelek és származtatott ügyletek Az Alap az év során nem vett igénybe hitelt és nem kötött származtatott ügyletet 8

9 8. Az értékpapír-állomány összetételében bekövetkezett változások, a tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott és a tőzsdén nem forgalmazott értékpapírok aránya Értékpapírok megnevezése beszerzési ár értékkülönbözet értékkülönbözet értékkülönbözet piaci ár Forint kamat osztalék egyéb HUF változó kamatozású kötvények A080612C /C A090424E /E A090812F /F A091012D /D A101012B /B A111012B /B A120612B /B A130212D /D A140212C /C A150212A /A A160212C /C A170224B /B A171124A /A A201112A /A fix kamatozású kötvények Államkötvények összesen D D D D D D MNB Diszkont kincstárjegyek Kamatozó kincstárjegyek Vállalati kötvények Vállalati és egyéb kötvények összesen Kötvények összesen belföldi tőzsdei részvények össz belföldi tőzsdén kívüli részvények össz belföldi részvények összesen külföldi tőzsdei részvények összesen külföldi tőzsdén kívüli részvények össz külföldi részvények összesen Részvények összesen REPO ügyletek összesen Határidős ügyletek összesen Mindösszesen

10 III. Értékpapíralap vagyonának megoszlása (HUF) Értékpapír Időszak nyitó állománya Időszak záróállománya Megoszlás saját tőkére vetítve ép. neve ép. kibocsátója futamidő (év) Tőzsdei ÉP Tőzsdén kívüli ÉP Tőzsdei ÉP Tőzsdén kívüli ÉP Megoszlás saját tőkére vetítve Betét ,9% D AKK ,0% D AKK 0, ,4% D AKK 0, ,4% D AKK 0, ,3% D AKK ,0% D AKK ,0% D AKK 0, ,4% D AKK 0, ,1% D AKK 0, ,3% MNB Magyar Nemzeti Bank 0, ,9% Diszkont papírok összesen ,8% A071012G /G AKK ,0% A080612C /C AKK 0, ,1% A090424E /E AKK 1, ,9% A090812F /F AKK 2, ,3% A091012D /D AKK 2, ,1% A101012B /B AKK 3, ,9% A111012B /B AKK 4, ,8% A120612B /B AKK 4, ,2% A130212D /D AKK 5, ,0% A140212C /C AKK 6, ,1% A150212A /A AKK 7, ,1% A160212C /C AKK 8, ,5% A170224B /B AKK 9, ,9% A171124A /A AKK 10, ,3% A201112A /A AKK 13, ,5% Államkötvények összesen ,6% Készpénz ,9% Tranzakcióból származó nettó köv/köt ,0% Egyéb kötelezettségek ,2% Pénz és köv/köt. összesen ,7% Összesen: ,0% 10

11 9. Portfólió jelentés Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: ING KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő neve: ING Befektetési Alapkezelő Letétkezelő neve: ING Bank Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: 1,28972 Darabszám A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. Kötelezettségek Összeg/Érték (%) I/1. Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő 0 0,0% I/2. Költségek (összes): Alapkezelői díj Letétkezelői díj PSZÁF díj Bizományosi díj 0 Forgalm. ktg. 0 Közzétételi ktg. 0 Reklám ktg. 0 Költségként elszámolt egyéb 0 Egyéb - nem költség alapú köt I/3 Céltartalékok (összes): I/4 Passzív időbeli elhatárolások Köt. Össz.: II. Eszközök Összeg/Érték (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,9% Folyószámlán ,9% II/2. Egyéb követelés (összes): ,0% Folyószámla felh. kamat ,0% Ép eladás 0,0% Egyéb követelés 0,0% II/3. Lekötött bankbetétek Bank Futamidő ,9% II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes): ,9% II/ hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0,0% II/4. Értékpapírok: Megnev. Devizane m Névérték ,4% II/4.1. Állampapírok (összes): ,4% II/ Kötvények (összes): ,6% A080612C /C HUF ,1% A090424E /E HUF ,9% A090812F /F HUF ,3% A091012D /D HUF ,1% 11

12 A101012B /B HUF ,9% A111012B /B HUF ,8% A120612B /B HUF ,2% A130212D /D HUF ,0% A140212C /C HUF ,1% A150212A /A HUF ,1% A160212C /C HUF ,5% A170224B /B HUF ,9% A171124A /A HUF ,3% A201112A /A HUF ,5% II/ Kincstárjegyek (összes): ,8% D HUF ,4% D HUF ,4% D HUF ,3% D HUF ,4% D HUF ,1% D HUF ,3% MNB HUF ,9% II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes): 0 0,0% II/ Külföldi állampapírok (összes): 0 0,0% II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.: 0 0,0% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0,0% II/ Külföldi kötvények (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0,0% II/4.3. Részvények (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0,0% II/ Külföldi részvények (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0,0% II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0,0% II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 0 0,0% II/ Tőzsdén kívüli (összes): 0 0,0% II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): 0,0% II/5. Aktív időbeli elhatárolások()összes 0,0% 0,0% II/6. Származékos ügyletek 0 0,0% II.6.1. Határidős Megnev Tipus (S/L) Névérték/db 0 0,0% II./ Futures (összes): 0 0,0% 0,0% II./ Forward (összes): 0 0,0% 0,0% II.6.2. Opciós Megnev Típus Névérték/db 0 0,0% II/ Tőzsdei opciós (összes): 0 0,0% 0,0% II/ OTC ill. OTC típusu (összes): 0 0,0% 0,0% Eszk. Össz.:

13 10. Egyéb információk Az Alap származtatott ügyleteket, értékpapír kölcsönzést, óvadéki REPO ügyleteket az év során nem kötött. Az Alapkezelő a befektetési alap befektetési jegyei után, a hozamra és a tőke megóvására ígéretet nem tett. Nincs az alap javára kapott, illetve terhére adott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és kezességvállalás. VI. Makrogazdaság 1. Nemzetközi körkép első félév Januárban az olajárak még 50 dolláros hordónkénti ár alatt is jártak, de az Irán körüli feszültségek odáig vezettek, hogy az első negydév végére már konkrét találgatások jelentek meg az Irán elleni támadások lehetséges megindulásáról, így a fekete arany ára megint 70 dolláros szintre ugrott. Az idei első komolyabb riadalom az Ázsiából induló fejlődő piaci miniválság volt, melynek hatása azonban március végére elmúlt. Lemond a Világbank elnöke, miután védhetetlen pozícióba került partnere premizálása kapcsán tól Ciprus és Málta is csatlakozik az euro-övezethez. Az Egyesült Államok gazdaságának általános állapotáról sokkal optimistább kép rajzolódott ki az év eleji makroadatok megismerése során, mint azt a 2006-os év második felében a pesszimista várakozások mutatták. Az első negyedév egésze azonban már sokkal vegyesebb képet mutat. A növekedés a korábbi becsléseknél kedvezőbben alakult, a munkaerőpiac továbbra is feszes, de az ingatlanpiac egy-egy kedvező jelzés után még mindig nem mutatja a fellendülés jeleit, a maginfláció, a termelékenység csökkenése és a béroldali nyomás inflációs veszélyeket sejtet, az ingatlanpiaci bizonytalanság mellett pedig a fogyasztás mérséklődése is a növekedési kilátások további szűkülését mutatja. Vagyis az első negyedév végére ismét stagflációs veszélybe került az USA gazdasága. A FED nehéz helyzetbe került, hisz az inflációs veszélyek szigorítást (kamatemelést), a gazdasági lassulás pedig lazítást (kamatcsökkentést) igényelne. Egyelőre a kamatszint változatlanul hagyása mellett döntött a FED, sőt Ben Bernanke elnök nyilatkozata szerint egyelőre nincs is napirenden a kamatcsökkentés. A második negyedév amerikai adatai aztán havonta változtatták a képet, mely a gazdaságról kialakult. Áprilisban főleg pozitív adatok érkeztek a munkaerőpiacról a maginflációs folyamatokról és még az ingatlanpiacon is akadt kellemes meglepetés, bár a csalódást keltő első negyedéves 1,3%-os növekedési adat és az ingatlanpiac általános állapota azért hűtötte az optimizmust, mindenesetre a kamatcsökkentési várakozások erősödtek. Májusban teljesen megváltozott a kép, gyenge munkaerőpiac, kamatcsökkentési várakozások megfordulása és stagflációs félelmek jellemezték az időszakot. A negyedév vége ismét megnyugtatóbb adatokkal szolgált, az infláció mérséklődése, az erősödő exportteljesítmény, az élénk munkaerőpiac és lakossági fogyasztás a stagflációs félelmeket végre mérsékli. Az ingatlanpiac azonban az egész félév során gyenge maradt, eltekintve egy-egy részadat csalfa reményt keltő alakulásától. Továbbra is pozitív hírek érkeznek az Európai Monetáris és Gazdasági Unió és annak legjelentősebb tagja a német gazdaság felől óta nem látott mértékűre csökkent a munkanélküliek aránya és a lélektani küszöböt jelentő négymilliós szám alá esett. A munkaerőpiaccal párhuzamosan a német növekedés is felpörgött a 2006 os évben a német GDP 2,5%-kal nőtt, ami már-már az ezredforduló konjunktúrájára emlékeztet. Európában az infláció az év első felében az Európai Központi Bank által kívánatosnak tartott 2%- os szint alatt maradt. 13

14 A konjunktúrát nem csak a csúcsközeli szinteken járó bizalmi indexek jelzik, hanem az évezred eddigi legkedvezőbb munkanélküliségi statisztikái is, melyek szerint az európai munkanélküliség 7,4%-ra esett. Az EKB az első negyedév során a várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal 3,75%-ra, júniusban pedig 4%-ra emelte irányadó kamatszintet, továbbra is fékezve az európai gazdaság esetleges túlpörgését. A kamatemelési ciklus végét nehéz megjósolni, de a továbbra is alacsony, 1,9%-os infláció hosszú szüneteket és alacsony emeléseket sejtet. A félévben uralkodó mindent átható optimizmus valamelyest mérséklődött, az IFO és a ZEW hangulatindexek hosszú emelkedő ciklus után a félév végére enyhén csökkenni kezdtek, utalva arra, hogy az európai növekedés fái sem nőhetnek az égig. A félév során a fejlett piaci indexeket a kedvező vállalati hírek és a tömeges vállalatfelvásárlások és egyesülések hajtották magasba. Európában ráadásul a kedvező konjunkturális helyzet is fokozta az optimizmust. A kisebb megingások, ázsiai, törökországi problémák nem okoztak trendfordulót. Az MSCI World Free Index dollárban 5,8%-ot erősödött a félév folyamán, az amerikai részvényeket reprezentáló S&P 500 index 5,8%-ot emelkedett, míg a technológiai részvényeket reprezentáló NASDAQ index 7,5%-ot növekedett. Az európai és japán részvényindexek hozamai a következők voltak: német DAX index hozama 15,8%, a londoni FTSE 100 indexé 4,8%, míg a japán Nikkei 225 indexé 4,9% saját devizában. 2. Hazai gazdasági körkép első félév Magyarországon az év a megszorító csomag hatásainak felmérésével és a jegybankelnöki szék várományosa személyének tippelgetésével kezdődött. A Magyar Nemzeti Bank elnökévé Simor Andrást jelölte a miniszterelnök. Az első félév kedvező költségvetési folyamatainak köszönhetően a Pénzügyminisztérium lefelé módosította az éves államháztartási hiány mértékét, melyre az utóbbi években nem volt példa. Simor András vezetésével első kamatcsökkentésén van túl az MNB monetáris tanácsa, ahol az alapkamat 7,75%-ra csökkentése mellett döntöttek. Az infláció 9%-on érte el csúcsát, köszönhetően főként a szabályozott árak emelkedésnek. A beruházások visszaesése és a fogyasztásbővülés megállása a magyar gazdasági növekedés visszaesését jelzi, melyet az európai fellendülés következtében gyorsan növekvő exportszektor dinamikája ellensúlyozhat, melynek első jeleként jelentősen javult a folyó fizetési mérleg. Államháztartási hiányunk év végi mértékét a GDP 6,6%-ára módosította a Pénzügyminisztérium, míg külkereskedelmi forgalmunk évtizedes rekordot beállítva áprilisban pozitív mérleget mutatott A Fidesz népszavazási kezdeményezése zöld utat kapott az Alkotmánybíróság határozata értelmében, ám ennek esetleges költségvetési következményei legkorábban 2009-ban jelentkezhetnek. Az európai konjunktúra hullámait meglovagolva iparunk és exportszektorunk 10% körüli bővülésre képes, de a reálbérek csökkenése a második negyedévtől a fogyasztás visszaesésében is megmutatkozik, ami a magyar gazdaság növekedését jelentősen visszafogja. 14

15 3. Magyar állampapír-piaci beszámoló első félév Kötvénypiac A félév teljesítményére az MNB kamatvágása ellenére rányomta a bélyegét a feltörekvő piacokkal kapcsolatos kockázatok újraárazása. A kötvénypiac első féléves 5,12%-os teljesítménye ugyanakkor még így is kiválónak mondható. A kötvényhozamok jelentős ingadozások mellett csökkentek a félév folyamán. A három-, öt-, tíz- és tizenöt éves államkötvények hozama rendre 62, 42, 1 illetve 13 bázisponttal csökkent. A kamatvágási várakozások emelkedése és az MNB kamatvágásának köszönhetően 2007-ben a rövid kötvények teljesítettek sokkal jobban. A görbe meredeksége jelentősen növekedett (invertáltsága csökkent) -88-ról -27 bázispontra. A forint kismértékben gyengült, 251,1-ről 252,72 forintra. A magyar 10 éves államkötvény német bund feletti kockázati prémiuma 276 bázispontról 235 bázispontra csökkent. Budapest, augusztus

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Ingatlan Alapok Alapja nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap

2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap 2005. évi éves jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése

K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 26. június 23. - 29. június 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Raiffeisen Kötvény Alap. Féléves jelentés 2008.

Raiffeisen Kötvény Alap. Féléves jelentés 2008. Raiffeisen Kötvény Alap Féléves jelentés 2008. I. A Raiffeisen Kötvény Alap (RAKA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Kötvény Alap Lajstrom száma: 1111-46 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+ A 2006. év elsô féléve során a kincstári kör hiánya 1284,9 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 14,8 milliárd

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

ING Kötvény Befektetési Alap. elnevezésű, KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2013. november 4.

ING Kötvény Befektetési Alap. elnevezésű, KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2013. november 4. Az ING Kötvény Befektetési Alap elnevezésű, az ÁÉKBV-irányelv szerint nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és forgalmazása érdekében

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap

GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben