Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány"

Átírás

1 Jakab Sándor * Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány A szerzõ a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. és társaságai által tizenöt éve alapított Dunaferr Alkotói Alapítvány tevékenységét elemzi, mutatja be az 1995-tõl 2010-ig terjedõ idõszakot feldolgozva. Ismerteti az alkotótevékenységet végzõ mûszaki-gazdasági-humán szakemberek anyagi-erkölcsi elismerésére kialakított pályázati rendszer mûködését. Bemutatja az alapítvány mûködésének hatását a Dunaferr vállalatcsoport innovációs folyamataira, a mûszaki hagyományok ápolására és a régió tudományos szellemi életének fellendítésére. The author presents and analyses the activity of Dunaferr Creativ foundation established by Dunaferr Dunai Vasmû Rt. ten years ago, working up the period between 1995 and He reviews the operation of the application system developed for the material and moral appreciation of technical-economic-human specialists doing a creative activity. The article presents the influence of foundation on the innovation processes of Dunaferr company-group, on the cultivation of technical traditions and on the boost of scientific spiritual life of the region. 1. A Dunaferr Alkotói Alapítvány létrejötte A Dunaferr Rt. és társaságai a szellemi tõke hatékonyabb hasznosítására, az értékes szellemi alkotótevékenység erkölcsi-anyagi elismeréséhez szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása érdekében ben közérdekû célokat szolgáló, jogi személyként mûködõ alapítványt hozott létre Dunaferr Alkotói Alapítvány néven. A Dunaferr Alkotói Alapítvány tevékenysége meglehetõsen sokrétû, ám mûködésének alapvetõ céljai röviden megfogalmazhatók: innováció, kapcsolatteremtés, hagyományõrzés a mûszaki tudományok területén. Az alapítvány egyfajta regionális szellemi mûhelyként is funkcionál, és fontosnak tartja, hogy az itt folyó munkáról ismeretterjesztõ célzattal szélesebb körben is tudomást szerezhessenek az érdeklõdõk A Dunaferr Alkotói Alapítvány célrendszere Az alapításkor megfogalmazott fõbb célkitûzések voltak: A Dunaferr Rt. és az általa alapított vagy részvételével mûködõ gazdasági társaságoknál dolgozó mûszakigazdasági, humán szakemberek szellemi alkotótevékenységének elõsegítése, az erkölcsi-anyagi elismeréséhez szükséges feltételek megteremtése, biztosítása. 1. kép: Az elsõ, Alkotói Alapítvány által rendezett díjátadó konferencia, 1995 Gönczi Pál Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült Dunaújváros tudományos, mûszaki-gazdasági, szellemi életének fellendítése. A fenti célok elérését segítõ kapcsolatok kiépítése, különös tekintettel a mûszaki-gazdasági és szervezési, vezetési egyesületekkel, tudományos társaságokkal. 1. táblázat: Az alapítvány kuratóriumának tagjai 2010-ben Funkció Név Munkahely Beosztás a kuratórium elnöke: Lukács Péter PhD. ISD Dunaferr Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettes a kuratórium titkára: a kuratórium tagjai: Jakab Sándor Gulyás József Dr. Farkas Péter Hajdics László Hóbor Gyula Dr. Kadocsa László Dr. Károly Gyula Markó István Mádai László Dunaferr Alkotói Alapítvány Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fõiskola ISD Dunaferr Kokszoló Kft. nyugdíjas Dunaújvárosi Fõiskola Miskolci Egyetem nyugdíjas Dunaferr Szakközép- és Szakiskola kuratórium titkára professzor emeritus tanár fõosztályvezetõ általános és tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár tanár Dr. Tar József Dr. Zsámbók Dénes nyugdíjas nyugdíjas * Jakab Sándor, kuratóriumi titkár, Dunaferr Alkotóti Alapítvány 88 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

2 2. kép: A Magyar Tudomány Napján Réti Vilmos elnökletével dr. Kálmán András, Dunaújváros polgármesterének megnyitója, kép: Az Alkotók Napján Réti Vilmos, a kuratórium elnöke köszönti a résztvevõket, 2000 A kiemelkedõ mûszaki, gazdasági, humán tevékenységet folytató alkotók és alkotó teamek erkölcsi, anyagi elismerése, a mûszaki haladást elõsegítõ hagyományok ápolása. Mûszaki, gazdasági, szervezési pályázatok kiírása és lebonyolítása Az alapítvány kezelõ szervezete Az alapítvány kuratóriumának összetétele az elmúlt 15 év folyamán többször változott. 4. kép: Dr. Sándor Péter, a kuratórium elnöke a Dunaferr Kultúrtermében köszönti a résztvevõket, kép: Mûszaki hagyományok ápolása, Kerpely Antal unokájának fogadása, 2003 A Dunaferr Alkotói Alapítvány alapító okiratát Valeriy Naumenko vezérigazgató mint alapító évben módosította, és az alapítvány célkitûzéseinek, feladatainak megerõsítése mellett továbbra is Lukács Péter mûszaki vezérigazgató-helyettest bízta meg az alapítvány elnöki tisztségének ellátásával, a kuratórium titkárának és tagjainak megerõsítése mellett (1. táblázat). Az alapító okirat évi módosításának alapvetõ célja volt az alapítvány közhasznú szervezetté minõsítése. A bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minõsítette, mely jogerõre emelkedett 2009-ben. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: tudományos tevékenység, kutatás Az alapítvány pályázati rendszerének elemei Alkotói Nívódíj a kiemelkedõ tevékenységet végzõk elismerésére és díjazására Az Alkotói Nívódíj adományozásának feltételei: Az Alkotói Nívódíj adományozásának célja az átlagon felül kiemelkedõ mûszaki, gazdasági, szervezési, humán alkotótevékenység elismerése, az ezt elõsegítõ alkotó gondolkodás, bátor kezdeményezés motiválása. Alkotói Nívódíjban részesülhet az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított vagy részvételével mûködõ társaságok azon teamje vagy dolgozója, aki vagy akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: Új vagy korszerûsített, kül- és belföldi piacon hosszabb távon is jól értékesíthetõ és gazdaságosan gyártható termék elõállításával, vagy a meglévõ termék új technológiájának kidolgozásával, korszerûsítésével és annak gyakorlati alkalmazásával, vagy a termelékenységet növelõ, anyag- és energiamegtakarítást, importanyag-kiváltást, önköltségcsökkentést eredményezõ mûszaki-gazdasági megoldásokkal, vagy üzem- és munkaszervezéssel, a gazdálkodásban új szervezési, irányítási és szabályozási eljárások kidolgozásával, alkalmazásával, vagy a beruházások költség-elõirányzatát csökkentõ és határidõt lerövidítõ megoldásokkal és intézkedésekkel, vagy ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 89

3 6. kép: Alkotók egy csoportja, 2000 a mûszaki fejlõdést, a gazdálkodás hatékonyságát, szervezettségének növelését szolgáló mûszaki-gazdasági újítással, vagy intézkedéssel, vagy az átlagostól lényegesen nagyobb mértékben növeli az eredményt, illetve csökkenti a nehéz fizikai munkát, javítja a munkakörülményeket, vagy a humánerõforrás-gazdálkodás területén kiemelkedõ munkát végez, különös tekintettel a hatékony foglalkoztatást, illetve a munkaerõ-szerkezet átalakítását elõsegítõ tevékenységekre, és munkáját kiemelkedõ eredményességgel végzi, az átlagostól lényegesen többet tevékenykedik az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy a részvételével mûködõ társaságok célkitûzéseinek megvalósítása érdekében. A pályázatot elnyerõk az alábbi elismerésben részesíthetõk: Egyének részére: az Alkotói Nívódíj,,, fokozata Teamek részére: az Alkotói Nívódíj,,, fokozata 7. kép: Konferencia, 2000 a mûszaki-gazdasági, humán publikációk megjelenítése. Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy részvételével mûködõ társaságok szakembereinek tudományos, mûszaki, gazdasági, humán publikációs tevékenységét évente kiírt pályázatok alapján Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíjjal lehet elismerni. Az elfogadott pályázat az alábbi elismerésben részesíthetõ: Szakmai Publikációért Nívódíj,, fokozata. A tudományos mûszaki publikációt segíti elõ az ISD Dunaferr Zrt. Mûszaki Gazdasági Közlemények, mely az alapítvány kezelésében van 1995 óta. A lap a részvénytársaság szellemi tõkéje. A Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények a vállalati kultúra rendszeresen felmutatható eleme, hiszen tartalmazza azokat az értékeket (eredményeket, tudásokat, ismereteket), amely a Dunaferr szellemi tõkéje. A koksz-, nyersvas-, acélgyártás, a melegen és hidegen henger Szakmai Publikációért Nívódíj a szakmai publikálás terén kiemelkedõ eredményt elérõk elismerésére A mûszaki fejlesztés egyik alapvetõ feltétele a folyamatos tájékozottság, az információáramlás egyik fontos forrása 8. kép: A Dunaferr Alkotói Alapítvány kuratóriumi ülést tart: Lukács Péter mûszaki vezérigazgatóhelyettes, az alapítvány elnöke vezényletével, kép: Tízéves a Dunaferr Alkotói Alapítvány jegyében rendezett konferencia, a Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíjak átadása, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

4 10. kép: Dr. Szabó Zoltán Lukács Pétertõl, a kuratórium elnökétõl veszi át a Dunaferr Fõtanácsosa elismerést, 2005 lés, valamint a lemez-továbbfeldolgozás szakterületének tudományos elméleti és gyakorlati eredményeit összesíti, kiválóan dokumentálva a szakmák fejlõdését. Az ISD Dunaferrnél tudományos fokozatot elérni kívánók publikációs lehetõsége, az iparnak az egyetemekkel, fõiskolákkal kialakított jól mûködõ kapcsolatának egyik fóruma. A folyóirat rangot és elismerést szerzett magának mind szakmai, mind a kapcsolódó diszciplínák mûvelõinek szemében. A részvénytársaság image-át erõsítõ orgánum, amelynek egyik üzenete éppen az, hogy ennél a vállalkozásnál a kutatás-fejlesztés a tudományos élet rangján kezeltetik Fõtanácsosi, illetve Tanácsosi cím és díj a szakmai felkészültségükben és tapasztalatukban kiemelkedõ szakemberek elismerésére és díjazására Az ISD Dunaferr Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ISD Dunaferr Zrt. és társaságai által alapított Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma az alapító okirattal összhangban évben bevezette a DUNAFERR TANÁ- CSOSA, illetve a DUNAFERR FÕTANÁCSOSA cím adományozását. A Tanácsos és Fõtanácsos cím adományozásának célja: Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy részvételével mûködõ gazdasági társaságoknál, illetve vele együttmûködésben lévõ szervezeteknél, a Dunaferr 11. kép: Dr. Verõ Balázs átveszi a Dunaferr Fõtanácsosa elismerést, kép: Dr. Horváth Ákos átveszi a Dunaferr Fõtanácsosa elismerést, 2005 érdekében végzett kiemelkedõ mûszaki, gazdasági, humán alkotómunka, tudományos tevékenység erkölcsi elismerése, valamint a Dunaferr Vállalatcsoport mûszaki tudományos kultúrájának és progresszív értékeinek fokozottabb közvetítése, kivetítése itthon és külföldön. A Tanácsos és Fõtanácsos cím odaítélésének feltételei: A Tanácsos, illetve Fõtanácsos cím a személyükben, szakmai felkészültségükben, teljesítményükben és tapasztalatukban kiemelkedõ szakemberek részére adományozható. Az elismerésben azok az ISD Dunaferr Zrt., valamint az általa alapított, és részvételével mûködõ gazdasági társaságokkal munkaviszonyban álló, vagy e cégekkel korábban munkaviszonyban állt, illetve vele együttmûködésben lévõ szervezeteknél dolgozó szakemberek részesülhetnek, akiket a kuratórium munkájuk, tevékenységük alapján arra méltónak tart. A címet a kuratórium visszavonhatja. A Dunaferr Tanácsosa, illetve a Dunaferr Fõtanácsosa címet elnyerõk erkölcsi elismerése: Az alapítvány Kuratóriuma a Tanácsosi és Fõtanácsosi címet elnyerõk részére OKLEVELET, ÉRMET ÉS JELVÉNYT ADOMÁNYOZ, és a címek viselésére jogosultak kompetenciáját és szakmai tevékenységét közzéteszi. A cím elnyerésére a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma felé pályázatot nyújthatnak be: Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy részvételével mûködõ vállalatok dolgozói, illetve nyugdíjasai és a fenti vállalatok szervezeteinek vezetõi, dolgozóik vagy nyugdíjasaik részére, valamint a vállalatcsoporttal tartósan együttmûködõ külsõ szakemberek részére, akiknek a munkája jelentõs, kiemelkedõ volt a Dunaferr Vállalatcsoport számára. A Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma a beérkezõ pályázatok, illetve javaslatok elbírálása után évente egy alkalommal maximum 5 fõ részére adományoz: DUNAFERR TANÁCSOSA, illetve DUNAFERR FÕTANÁCSOSA címet. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 91

5 kiemelkedõ képességû pályakezdõ fiatalként adott feladatot, programot valósít meg, vagy az ISD Dunaferr Zrt.-nél, illetve az általa alapított, vagy részvételével mûködõ gazdasági társaságnál munkaköri kötelezettséget meghaladóan végez tevékenységet, vagy az ISD Dunaferr Zrt.-nél, illetve az általa alapított vagy részvételével mûködõ gazdasági társaságnál az alaptevékenységeket meghaladóan dolgoz ki, illetve valósít meg programot. 13. kép: Réti Vilmos gratulál dr. Takács Istvánnak, a Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj fokozat elismerésért, 2000 A pályázatot az alábbi szempontok alapján kell benyújtani, legfeljebb 5 oldal terjedelemben: a pályázó vagy javasolt személyi adatai, munkahelye, beosztása, életútja, a szakmai munkájának jellemzõi, mûszaki-gazdasági-humán szakmai közéletben végzett tevékenysége, eddigi szakmai elismerése, találmánya, újításai, innovációs tevékenysége és, publikációs tevékenysége stb. A Dunaferr Tanácsosok és Fõtanácsosok testületének mûködése: A tanácsos és fõtanácsos címet elnyertek testületet alapíthatnak. Az alapítvány kuratóriuma, az alapítók szándékát szem elõtt tartva, folyamatos mûszaki-tudományos együttmûködést kezdeményez a tanácsosok csoportja, testülete és az alapítók között, elsõsorban a tanácsosok véleményének hasznosítása érdekében. A tudományos és gyakorlati kérdésekben való bármilyen formájú együttmûködést az alapítók és a tanácsosok egyaránt kezdeményezhetnek. Az Alkotói Nívódíj, és a Dunaferr Szakmai Publikációs Nívódíj pályázatok szakértõi értékelése. A kuratórium döntési munkájának elõsegítése érdekében az Alkotói Nívódíj és a Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj pályázatainak értékelésénél igénybe veszi a tanácsosok szakértelmét Szakmai Ösztöndíjrendszer Szakmai ösztöndíj meghatározott idõtartamra és meghatározott feladat elvégzéséhez kötötten adható. Az ösztöndíj annak, az ISD Dunaferr Zrt.-vel, vagy az általa alapított, vagy a részvételével mûködõ gazdasági társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakembernek adományozható, aki: munkaviszonya keretében munkakörét meghaladó mértékû és minõségû tevékenységet végezve mûszaki, gazdasági, szervezõ, humán területen a fejlõdés szempontjából meghatározó jelentõségû alkotásokat hoz létre, vagy innovációs tevékenységével alapvetõen befolyásolja a termékstruktúra korszerûsítését, vagy fejlõdését elõsegítõ képzésben, továbbképzésben vesz részt, vagy 1.4. Az Alkotói Alapítvány pályázati elemeinek mûködési rendszere Az Alkotói Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány céljának megfelelõen, a rendelkezésre álló anyagi forrás alapján hosszú és rövid távon kialakította stratégiáját. Az alapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló anyagi erõforrás hatékony felhasználását célozta meg. Olyan döntést hozott az alapítvány céljának megfelelõen, hogy az alapító okiratban meghatározott pályázati elemek közül az Alkotói Nívódíj, a Szakmai Publikációért Nívódíj és a Fõtanácsosi, illetve Tanácsosi cím elemek mûködését teszi folyamatossá, mivel a rendelkezésre álló alaptõke hozadéka, illetve az egyéb bevételek pályázatok, vállalkozási tevékenységek bevételei csak ezekre nyújtanak lehetõséget. A pályázati elemek mûködtetése mellett, azzal párhuzamosan rendszeressé váltak az elmúlt 15 évben a különbözõ konferenciák (magyar tudomány napja, alkotók napja, szakmai konferenciák), amely rendezvényeket más szervezetek részvételével, azokkal együttmûködve bonyolítottunk le, így: a Magyar Tudományos Akadémia, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Közgazdaságés Államtudományi Egyetem, Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Fõiskola, Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, OMBKE dunaújvárosi szervezete stb. A Dunaferr Rt. Igazgatóságának 1995-ben hozott döntése értelmében a Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények címû kiadvány az alapítvány kezelésébe került. Az ISD Dunaferr Zrt.-vel kötött megállapodás alapján évtõl kezdõdõen az alapítvány a Mûszaki Gazdasági Közlemények kiadvány szakmai felügyelete mellett a kiadói feladatokat is ellátja. A Mûszaki Gazdasági Közlemények a tudományos élet olyan szellemi mûhelyévé vált, amely lehetõséget biztosított és biztosít a Dunaferrnél dolgozó mérnököknek, közgazdászoknak, humán és más szakembereknek a tudományos életbe történõ bekapcsolódásra, továbbá szakmák magyarországi kiemelkedõ képviselõinek publikációs tevékenységük elõsegítésére. 2. Alkotói Nívódíj és Szakmai Publikációért Nívódíj pályázatok A Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriumához a megalakulása óta eltelt tizenöt év alatt 1082 pályázó nyújtott be pályamunkát, publikációt az alábbiak szerint: (Pályázatok 2., 3. és 4. táblázat) 92 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

6 2. táblázat: Pályázatok: Alkotói Nívódíj, Szakmai Publikációért Nívódíj, Pályázati kategória Alkotói Nívódíj Szakmai Publikációért Nívódíj Összesen Pályázók száma Pályázatok száma Pályázók száma Pályázatok száma Pályázók száma Pályázatok száma 44 fõ 69 fõ 107 fõ 1 fõ 178 fõ Összesen fõ 71 fõ 48 fõ 61 fõ 677 fõ fõ 23 fõ 68 fõ 72 fõ 74 fõ 43 fõ 49 fõ 75 fõ 405 fõ fõ 92 fõ 107 fõ 3. táblázat: A Dunaferr Alkotói Alapítvány pályázatán díjat nyert alkotók, fõ 250 fõ 172 fõ 71 fõ 91 fõ 49 fõ 61 fõ 75 fõ 1082 fõ Szakmai Publikációért Nívódíj Fokozat/évek 1995 év/fõ 1997 év/fõ 1999 év/fõ 2000 év/fõ 2002 év/fõ 2004 év/fõ 2006 év/fõ 2008 év/fõ 2010 év/fõ Összesen fokozat fokozat fokozat Különdíj Összesen Alkotói Nívódíj Fokozat/évek 1995 év/fõ 1997 év/fõ 1999 év/fõ 2000 év/fõ 2002 év/fõ 2005 év/fõ 2006 év/fõ 2009 év/fõ 2010 év/fõ Összesen fokozat fokozat fokozat Összesen táblázat: A Dunaferr Tanácsosa, Fõtanácsosa címben részesültek, Dunaferr Tanácsosa, Fõtanácsosa Fokozat/évek Összesen Fõtanácsos/fõ Tanácsos/fõ táblázat: Az elmúlt 15 év folyamán a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján elismerésben részesült: 1995 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj ZSÁMBOK ELEMÉR Kiemelkedõ publikációs tevékenysége alapján Alkotói Nívódíj GÖNCZI PÁL Kiemelkedõ mûszaki, gazdasági munkája alapján TÖNKÕ PÁL Minõségjavító technikák HORVÁTH KÁROLY MÁRIÁS JÓZSEF TÓTH DEZSÕ CSÁNYI MIHÁLY SZENTE TÜNDE SZABÓ JÁNOS KAPÁS ZSOLT KASZA BEÁTA A folyamatos acélöntõmû fejlesztése A Dunaferr munkaerõ-szerkezetének átalakulása az 1990-es évek elején A Dunaferr DSS Nehézacélszerkezet-gyártó Kft. megalakulásának munkahely-teremtõ mozzanatai, rövid és középtávú fejlesztéseinek hatása a munkaerõ-szerkezet átalakítására KLEIN ANDRÁS MIKLÓS A Dunaferr stratégia része a vállalati kultúra és szocializáció CSÁNYI MIHÁLY GENTISCHER FERENC A Dunai Vasmû konverter exhausztorának PLC vezérlése ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 93

7 1997 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IVÁNDY JÓZSEF ANTAL ÁRPÁD MOSONYI ZOLTÁN TÓTH LÁSZLÓ KÉSMÁRKY RÓBERT JUHÁSZ TAMÁS BÁNÓCZKI TAMÁS Dr. SZABÓ ZOLTÁN SZÉLIG ÁRPÁD PAPP LÁSZLÓ MÁRIÁS NYINA NAGYNÉ LAJTOS ANNA Dr. SIPOSNÉ GYEBNÁR ÉVA TAR GYULA Dr. RÁCZ ATTILA FAZEKAS ANDRÁS TAMÁSI ISTVÁN HORVÁTH JÁNOS KÕKUTI TAMÁS SUHA ZOLTÁN A Dunaferr erõmû 50 és 100 t/h gõzteljesítményû kazánjai rekonstrukciójának lefolyása és tapasztalatai Dunaferr Sigma épületvázcsalád A mechanikai próbákon véletlenszerûen jelentkezõ vonalas hiba elnevezésû jelenségek keletkezési mechanizmusának vizsgálata A dunaújvárosi mûjégpálya építészeti kialakítása Emberi erõforrás-gazdálkodás a személyügyi szervezet tevékenységében külön tekintettel a létszámleépítésekre Dunaferr Acélmûvek Kft. FAM közbensõ üstjeinél alkalmazott samott alapanyagú tûzálló termékek kiváltása az üstök páncélzatának átalakításával Égetés nélküli tûzálló anyagok az acélipar számára Egységes keretbe foglalt minõsítési (értékelési) és oktatási-képzési rendszer kialakítása, alkalmazása, felhasználása a munkaerõ-szerkezet átalakításában Szakmai Publikációért Nívódíj FÜLÖP JÓZSEF Dr. TAKÁCS ISTVÁN LÁNCZOS ANDRÁS Dr. SÁNDOR PÉTER FÜREDI GÁBOR CSIK JÓZSEFNÉ Dr. HORVÁTH ÁKOS KOVÁCS MIHÁLY KÕHALMI KÁLMÁN LÕRINCZI JÓZSEF Dr. TAR JÓZSEF FÜREDI GÁBOR FÜREDI GÁBOR HEGYI NÓRA BERTALAN KATALIN Másodlagos és hulladékenergiák hasznosításának eredményei és további lehetõségei a Dunaferr vállalatcsoportnál (Energiagazdálkodás, szám) A konferenciákon megvitatott stratégiai kérdések jelenléte a Dunaferr vállalatcsoport üzemeiben A komplex hõhasznosítás a tolókemencék energoökológiai optimalizálásának eszköze A Dunaferr-csoport ösztönzési rendszere Hõkezelést helyettesítõ szabályozott lemezhengerlési technológiák a Dunaferrnél A roncsolásmentes anyagvizsgálat és az információtechnológia hatásai a spirálcsõtermék életgörbéjére a Dunaferrnél Az emberi erõforrás menedzselésének új követelményei vegyesvállalatoknál: a DWA példája Külsõ tanácsadók szerepe a kultúraváltásban (vegyesvállalati esettanulmány) 94 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

8 Konferencia a Vasmû Klubban, 1997 Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Böszörményi Zoltán és Ivády József Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Dr. Tar József Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Dr. Szabó Zoltán, Szélig Árpád és Papp László Alkotói Nívódíj plakett, és helyezett Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Horváth János, Kõkuti Tamás és Suha Zoltán Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Tamási István ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 95

9 1999 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj Dr. SZABÓ ZOLTÁN LEHOCZKI JÓZSEF MÁRKUS LÁSZLÓ ROKSZIN ZOLTÁN TÓTH LÁSZLÓ TÖNKÕ PÁL Dr. HORVÁTH ÁKOS HORVÁTH TAMÁS Dr. SZABÓ ZOLTÁN KOMÁROMI GÁBOR KÕKUTI TAMÁS BARNA MIKLÓS Az öntõkagylók szûkülésének megszüntetése a lágyacélok Ca-os kezelésével A konverteriszap hasznosítása a zsugorítmány, illetve a nyersvasgyártás fázisában A meleghengermûi elõlemezvágó olló vezérlése A kiválóan mélyhúzható karosszérialemezek gyártásának kifejlesztése a Suzuki Rt. részére Humán információs rendszer kialakítása A meleghengermûi olajos-revés szennyvíz megtisztítása kohógáz-tisztítói iszappal KÜRTÖSI ERNÕ A meleghengermû iparivízrendszerének állapotvizsgálata MENYHÁRT FERENC HEGYI ZOLTÁNNÉ HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA A termékválaszték-bõvítés terméktanúsítás hegesztési eljárás tanúsítása a D LA Kft. profilüzletágánál LEHOCZKI JÓZSEF MÁRKUS LÁSZLÓ ROKSZIN ZOLTÁN TAMÁSI ISTVÁN MARCOV WERNER BÁNKUTI JÁNOS GYERÁK TAMÁS Az sz. nagyolvasztó élettartamának növelése A kitört tûzálló anyagok visszanyerése és újrahasznosítása a Dunaferr Tûzállóanyag-gyártó Kft.-nél Alkotói Nívódíj, posztumusz 2000 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe MOLNÁR LÁSZLÓ Mérnöki tevékenysége elismeréseként Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Szakmai Publikációért Különdíj Dr. ANDRÁS ISTVÁN Termelés, kultúra, nyelv Dr. SÁNDOR PÉTER Dr. TAKÁCS ISTVÁN Kombinált ciklusú gázturbinás erõmûegység illesztése a Dunaferr energetikai rendszerébe SIMON CSABA Olaj- és üzemanyag-adalék üzemi és laboratóriumi vizsgálata MARKOVICS GYÖRGY RIVNYÁK JÓZSEF Dunaferr SKY csõradiátor-család emberközpontú fûtõtestek a jövõ évezredben SZILÁGYI IRÉN A Dunai Vasmû építõjétõl a Dunaferrig egy vállalati lap metamorfózisa LUKÁCS PÉTER HEGYI ZOLTÁNNÉ HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA KERTI ELVIRA Dr. SZÜCS LÁSZLÓ Dr. TAKÁCS ISTVÁN Dr. SZABÓ FERENC szerkesztõ bizottság elnöke Dr. CZINKÓCZI SÁNDOR szerkesztõ bizottság alelnöke Dr. SZIKLAVÁRI JÁNOS Dr. REMPORT ZOLTÁN Dr. SZAMOSI GYÖRGY Dr. MUDRA LÁSZLÓ ZSÁMBOK ELEMÉR KÓRÉ SÁNDOR KLEIN ANDRÁS MIKLÓS BOROVSZKYNÉ GYÕR ZSUZSANNA SZENTE TÜNDE KOZMA ERZSÉBET A folyamatirányítási rendszerek stratégiai kérdései a Dunaferr Acélmûvek Kft.-ben A hidegen hajlított idomacélok gyártásfejlõdésének bemutatása 1964-tõl napjainkig Az acélgyártáshoz biztosítható betétanyagok, figyelemmel a Dunaferr metallurgiai gyártósorának távlati fejlesztésére Dunaferr 50 éves krónika 96 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

10 Díjátadó konferencia a Vasmû Klubban, 1999 Alkotói Nívódíj fokozatának nyertese: Barna Miklós elõadása A konferencia résztvevõi, 1999 Az Alkotói Nívódíj fokozatát Tönkõ Pálnak ítélte a kuratórium Alkotói Nívódíj konferencia a Vasmú Klubban, 1999 Alkotói Nívódíj fokozatának nyertese: Kürtösi Ernõ elõadása Alkotók Napja a Dunaújvárosi Fõiskolán, 2000 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 97

11 2002 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj ALPEK SÁNDOR BAK JÁNOS FÜLÖP JÓZSEF Dr. TAKÁCS ISTVÁN SZEKERES ISTVÁN HEKELE CSABA MIHALIK SÁNDOR PAPP LÁSZLÓ GÖNCZI JÓZSEF SZÉLIG ÁRPÁD TÉGLÁS ZOLTÁN FÜLÖP ZSOLTNÉ Dr. CSEPELI ZSOLT CSÁNK LAJOS Dr. VERÕ BALÁZS TAMÁSI ISTVÁN MARCOV WERNER MARCOV ENIKÕ Az energiamegtakarítást környezetkímélõ módon biztosító acélizzító kemenceégõk kifejlesztése Terméktanúsítással összefüggõ piaci vizsgálatok a Dunaferr társaság-csoportnál, felkészülés az EU-hoz való csatlakozásra Monitoring diagnosztikai rendszer tervezése a DWA Hideghengermû Kft. hengerállványainak munkahengercsapágyaira Konvertersalak-érzékelés és salakvisszazárás megoldása az Acélmûvek Kft.-nél A vizsgált rendszertõl független matematikai modell alkalmazása az energetikai veszteségfeltárás területén Lézerrel felületkezelt görgõk termikus fárasztó kísérlete Új minõségû carbon-magnezit tûzálló téglák fejlesztése elektroacél-gyártó berendezésekhez, UHP kemence és ASEA acélöntõ üsthöz 2002 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Szakmai Publikációért Különdíj LÕRINCZI JÓZSEF Dr. CSEPELI ZSOLT Dr. ZSÁMBÓK DÉNES KRÁLIK GYULA Dr. TISZAMARTI MIKLÓS Dr. PIUKOVICS KLÁRA REICHERT LÁSZLÓNÉ LEHOCZKI JÓZSEF CSEH FERENC Dr. SZÜCS LÁSZLÓ Dr. SZABÓ ZOLTÁN KÕVÁRI LÁSZLÓ KÉSMÁRKY PÉTER FÜLÖP JÓZSEF HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA SZABÓ GYULA SZENTE TÜNDE Dr. CSEPELI ZSOLT Dr. GÁCSI ZOLTÁN SÁRKÖZI GÁBOR Dr. RÉTI TAMÁS KOVÁCS JENÕ Dr. MERTINGER VALÉRIA JAKAB SÁNDOR KLEIN ANDRÁS MIKLÓS MUHAR ZORÁN Korszerû módszer acél szélesszalagok normalizáltsági állapotának vizsgálatára Legalább öt éve zajban A Dunaferr sz. nagyolvasztójának évi átépítése a 10 éves kemencetartósság aspektusából A Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények Sztereológia és képelemzés címû egyetemi tankönyv megírása, és a könyv hasznosítása a Dunaferr Kutatóintézetben A Humán Intézetben kialakított Szakmai Látogatási Központ A Technika és Technikatörténeti Állandó Kiállítás létrehozása 98 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

12 2004 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Dunaferr Szakmai Publikációért Nívódíj HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA CSÉPÁNYI ANDREA DR. GULYÁS JÓZSEF DR. HORVÁTH ÁKOS LÕRINCZI JÓZSEF SEBÕ SÁNDOR SZÉLIG ÁRPÁD DR. VERÕ BALÁZS SZÉLIG ÁRPÁD Környezetvédelmi követelmények az EU-csatlakozás kapcsán Finomszemcsés nagy szilárdságú acélok termékválasztékának bõvítése a Dunaferr Rt.-ben A nyersvas konverter elõtti kéntelenítésének elméleti, gyakorlati és gazdaságossági kérdései Dunaferr Szakmai Publikációért Különdíj SEBÕ SÁNDOR BÁNHEGYESI ATTILA MÉSZÁROS IMRE KRÁLIK GYULA FÜLÖP ZSOLTNÉ DR. VERÕ BALÁZS DR. ZSÁMBÓK DÉNES LÁNCZOS ANDRÁS LÕRINCZI JÓZSEF DR. SZABÓ ZOLTÁN DR. ZSÁMBÓK DÉNES DR. HORVÁTH ÁKOS DR. VERÕ BALÁZS KLEIN ANDRÁS MIKLÓS TÁBORI LÁSZLÓ MÁRTON GERGELY KOZMA ERZSÉBET Acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghûtés optimalizálásával Laser Surface Tratment of Steels (Acélok lézeres felületkezelése) Mozdonyok melegével kezdõdött Az alapítókat csapták arcul A jövõt nem a gázmotoros erõmûvekben, hanem a megújuló energiákban kell keresni A vasmûs megoldást az egyetemek is elismerték A sikeres privatizáció a térség energetikai helyzetét is stabilizálja A szélerõmûhöz is kell a biztosíték Acélok fejlesztési irányai A Dunaferr Dunai Vasmû 50 éves Vasas Szakszervezetének történeti évkönyve 50 éves a Dunai Vasmû energiaellátása 2005 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj II MOLNÁR JÓZSEF BÁNHEGYESI ATTILA MARKÓ GÉZA BORSI ATTILA HEGYI ZOLTÁNNÉ GYURÓ ANTALNÉ SÜTÕ SZABOLCS NAGY ISTVÁNNÉ TÓTH EDIT DR. HORVÁTH ÁKOS NARANCSIK ZSOLT KOVÁCS MIHÁLY TAR LÁSZLÓ HAJNAL ATTILA DR. HORVÁTH ÁKOS KOVÁCS MIHÁLY SEBÕ SÁNDOR SZÉLIG ÁRPÁD HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA EKKER CSABÁNÉ MESKÁL LÁSZLÓ KUN ZOLTÁN ÉBERHARDT ZOLTÁN KOVÁCS ANNA A mintázási célú munkahengerek tartósságának növelése Versenyképes minõség megvalósítását célzó intézkedések a hidegen alakított szelvények gyártásánál Elektrotechnikai acélcsalád gyártástechnológiájának és vizsgálati módszerének kifejlesztése a Dunaferr Dunai Vasmû Rt.-nél A Dunaferr MH termékek önköltségszámításának korszerûsítése Korszerû, növelt folyáshatárú finomszemcsés mikroötvözött acélok továbbfejlesztése a Dunaferr Rt.-nél Szabványalapú integrált mûszaki irányítási rendszer kialakítása a Dunaferr Rt.-nél Dunaferr Fõtanácsosa DR. HORVÁTH ÁKOS DR. SZABÓ ZOLTÁN DR. VERÕ BALÁZS ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 99

13 Alkotók Napja Konferencia a Klub Hotelben, 2005 A konferencia résztvevõi Dr. Szücs László elnökletével tartott konferencián Jakab Sándor, a kuratórium titkára ismerteti az alapítvány kuratóriumának döntését Az Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Markó Géza, Molnár József, Bánhegyesi Attila és Borsi J. Attila Az Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Tóth Edit, Nagy Istvánné, Narancsik Zsolt, dr. Horváth Ákos és Kovács Mihály Az Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Hevesiné Kõvári Éva, Kun Zoltán, Kovács Anna és Meskál László Az Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Tar László és Hajnal Attila 100 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

14 2006 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Fõtanácsosa II Alkotói Különdíj Különdíj FEHÉR GYULA SZABÓ JÁNOS NAGY GYÖRGY WENSZKY ATTILA DR. HORVÁTH ÁKOS KOVÁCS MIHÁLY DR. SEBÕ SÁNDOR SZÉLIG ÁRPÁD MÓDER REZSÕ DR. HORVÁTH ÁKOS KOVÁCS MIHÁLY DR. SEBÕ SÁNDOR SZÉLIG ÁRPÁD LONTAI ATTILA DR. TAKÁCS ISTVÁN GALAMBOS LEVENTE ÉBERHARDT ZOLTÁN KUN ZOLTÁN MOLNÁR JÓZSEF BÁNHEGYESI ATTILA DR. TAR JÓZSEF BÁNHEGYESI ATTILA Az acélmûi exhausztorok élettartam-növelõ korszerûsítése A munka- és tûzvédelmi tájékoztató: avagy Véd Elek jó tanácsai, hogy ne a mentõ vigyen haza! A mikroötvözött, normalizáló hõmérsékletvezetéssel gyártandó acélcsalád korszerûsítése Életmû A hengerelt termékek mechanikai tulajdonságainak javítása ötvözéssel és hengerléstechnikai eszközökkel A Dunaferr acélbuga-izzító kemencéi kapacitásának vizsgálata A Dunaferr Rt. minõségfigyelõ rendszere 45 éves a meleghengermû Dunaferr Tanácsosa FÜLÖP ZSOLTNÉ Dunaferr Fõtanácsosa Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Fõtanácsosa 2007 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe DR. SZÜCS LÁSZLÓ DR. ZSÁMBÓK DÉNES 2008 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Különdíj DR. HORVÁTH ÁKOS DR. SEBÕ SÁNDOR KOVÁCS MIHÁLY KEMELE ISTVÁN SZÉLIG ÁRPÁD HEVESINÉ KÕVÁRI ÉVA ÉBERHARDT ZOLTÁN LÕRINCZI JÓZSEF DR. VERÕ BALÁZS KARDOS IBOLYA DR. FARKAS PÉTER DR. SEBÕ SÁNDOR ILLÉS PÉTER HUJBER ZOLTÁN VASH STEFÁN KRÁLIK GYULA A meleg- és hideghengermû kapacitásnövelésének technológiai aspektusai és hatásuk a termékek minõségére CE jelölés a szerkezeti acélokon Az acélok primer szövetének kimutatására szolgáló metallográfiai módszerek szisztematikus vizsgálata HSMM szoftver alkalmazásának lehetõsége a Dunaferr meleghengermûvében Dunaújváros Alcsevszk, acélfilozófia vagy fejlõdés integráción keresztül Dunaferr Tanácsosa MOLNÁR JÓZSEF NYÍRI MIKLÓS 2009 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe Alkotói Nívódíj II DR. FELDE IMRE BORSI J. ATTILA KOVÁCS ZSOLT MEIZL PÉTER CSEH FERENC MÓGER RÓBERT TÓTH LÁSZLÓ TITZ IMRE PAP ZOLTÁN MÁRKUS TAMÁS Hõkezelési döntéstámogató rendszer bevezetése a hõkezelési mûveletek tervezésére és monitorozására A dió koksz nagyolvasztóban történõ felhasználása ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 101

15 17. kép: Lukács Péter gratulál dr. Sebõ Sándornak a Szakmai Publikációért Nívódjí fokozatához, kép: Díjátadó ünnepség. Lukács Péter, a kuratórium elnöke köszönti az Alkotók Napja résztvevõit, kép: Szakmai Publikációért Nívódíj fokozata elismerésben részesült Kardos Ibolya és dr. Verõ Balázs, kép: A Dunaferr Fõtanácsosai: Zsámbók Dénes és dr. Szücs László, kép: Dr. Tardy Pál a Dunaferr Fõtanácsosa elismerésben részesült, kép: Résztvevõk a évi díjátadó konferencián 20. kép: Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Tóth László, Cseh Ferenc, Móger Róbert, Titz Imre, Papp Zoltán és Márkus Tamás, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

16 A Dunaferr Alkotói Alapítvány kuratóriumának jelenlegi tagjai és volt elnökei Dr. Lukács Péter kuratóriumi elnök Jakab Sándor kuratóriumi titkár Gulyás József Dr. Farkas Péter Hajdics László Hóbor Gyula Dr. Kadocsa László Dr. Károly Gyula Markó István Mádai László Dr. Tar József Dr. Zsámbók Dénes Réti Vilmos korábbi kuratóriumi elnök ( ) Dr. Sándor Péter korábbi kuratóriumi elnök ( ) ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 103

17 Dunaferr Fõtanácsosa 2009 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe DR. FARKAS PÉTER DR. SEBÕ SÁNDOR ILLÉS PÉTER DR. TARDY PÁL SZÉLIG ÁRPÁD A HSMM szoftver alkalmazásának lehetõségei az ISD Dunaferr Zrt. meleghengermûvében Dunaferr Tanácsosa DR. PALLÓSI JÓZSEF Szakmai Publikációért Nívódíj Dunaferr Fõtanácsosa 2010 Fokozat Alkotók, teamek Pályázat címe ILLÉS PÉTER KEMELÉNÉ HALASI MONIKA VARGA JÓZSEF BOCZ ANDRÁS DR. HORVÁTH ÁKOS NARANCSIK ZSOLT DR. SEBÕ SÁNDOR Gazdasági elõnyökkel járó mûszaki megoldások a hengerforgalmazásban SZENTE TÜNDE Innováció a térségben DWTT vizsgálatok bevezetése a Qualitest Lab. Kft-nél Különdíj DR. PALLÓSI JÓZSEF Cikkek, könyvfejezetek, hazai-külföldi konferenciák DR. FARKAS OTTÓ NAGY GYÖRGY TÓTH LÁSZLÓ 80. születésnapja alkalmából életpálya alapján A mûszaki, gazdasági, humán témakörökben benyújtott pályázatok elõsegítették: a mûszaki tudomány legújabb eredményeinek megismerését, ismeretek, készségek, jártasságok fejlesztését, a mûszaki, szellemi termékek, találmányok megismerését, bevezetésének elõsegítését, a mûszaki, gazdasági, humán igények, szükségletek megoldását, a tudományos ismeretek gyakorlatban történõ alkotó alkalmazását, a fiatal, tehetséges szakemberek bemutatkozását, szakmai munkájuk megismerését, a tudományos, mûszaki, gazdasági, humán publikációs tevékenység színvonalának emelését, támogatását, a mûszaki kutatási eredmények gyakorlatban történõ alkalmazásának megismertetését. Az alkotók és alkotó teamek pályázatainak tartalma elsõsorban a termékfejlesztés, technológiafejlesztés és humánerõforrás-fejlesztés volt. Az innovációra jellemzõ a vállalatcsoportnál, hogy a folyamatos megújulást egymással összhangban lévõ fejlesztésekkel valósították, illetve valósítják meg, azaz a kis innovációs lépések sorozatával. Az egyes pályázati témakörök közös találkozási pontja, hogy az ISD Dunaferr Zrt. stratégiája megvalósításának irányában fejtik ki hatásukat. A pályázatok egy részénél az innovációs folyamat megvalósítását a tudatos innovációs stratégia segítette elõ. Szerepet játszottak ebben, hogy az innovációs lánc az ötlettõl a megvalósításig, a marketing, a kutatás-fejlesztés, a beruházás, a termelés és értékesítés a piaci igényekbõl, szükségletekbõl indult ki, és ott is végzõdött, realizálódott. Az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál dolgozó mûszaki, gazdasági, humán szakemberek bekapcsolódása a pályázati rendszer egyes elemeibe Alkotói Nívódíj, Szakmai Publikációért Nívódíj pályázat, majd 2005-ös évtõl kezdõdõen a Dunaferr Tanácsosa, Fõtanácsosa pályázat az elmúlt idõszakban folyamatossá vált. 21. kép: Oklevelek és plakettek 3. A Dunaferr Alkotói Alapítvány tevékenységének kiszélesítése, továbbfejlesztése a következõ idõszakban Az Alkotói Alapítvány alapító okiratában meghatározott pályázati rendszer elemeinek mind nagyobb része mûködtetéséhez a rendelkezésre álló anyagi erõforrás növelésére van szükség. A pályázati rendszer teljes mûködtetése hosszabb távon fokozatosan bevezetve valósítható meg az alábbi pályázati elemek beépítésével és folyamatos mûködtetésével: Alkotói Nívódíj, folyamatosan mûködõ pályázati elem Szakmai Publikációért Nívódíj, folyamatosan mûködõ pályázati elem Fõtanácsosi, illetve Tanácsosi cím folyamatosan mûködõ pályázati elem Dunaferr Szakmai Ösztöndíjrendszer, elõkészítés alatti pályázati elem (tervezett indítás a pénzügyi helyzet függvénye) 104 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

18 A Dunaferr Alkotói Alapítvány pályázati rendszer elemeinek bõvítése mellett a kuratórium fontosnak tartja a mûszaki hagyományok ápolását, a régió tudományos, mûszaki, szellemi életének fellendítését célzó, elõsegítõ mûszaki kiadványok megjelentetését. A Dunaferr Alkotói Alapítvány 10 éves tevékenységének feldolgozását elvégeztük, évben a kiadvány megjelent részletesen feldolgozva az Alkotói Alapítvány addigi tevékenységét. 24. kép: Díjátadás, kép: Alkotói Nívódíj fokozata elismerésben részesült: Borsi J. Attila, dr. Felde Imre, Kovács Zsolt és Meizl Péter, 2009 A kuratóriumot az a cél vezérelte a kiadvány megjelentetése kapcsán, hogy a mûszaki, gazdasági, humán szakemberek, alkotók, alkotó teamek a Dunaferr vállalatcsoportnál és a város tudományos, mûszaki, gazdasági életében betöltött helyét, szerepét, tevékenységét bemutassa, és a mûszaki haladást elõsegítõ hagyományok ápolása céljából megõrizze a következõ idõszak számára. 25. kép: Tóth László átveszi a Dunaferr Fõtanácsosa elismerést, kép: Szakmai Publikációért Nívódíj fokozat elismerést átveszi: Bocz András, Narancsik Zsolt, és dr. Sebõ Sándor, kép: Lukács Péter köszönti a megjelenteket, a Dunaferr Alkotói Alapítvány és az OMBKE közös díjátadó klubnapján, 2010 A kiadvány feldolgozta a Vállalati Tudománypolitikai Bizottság 1981-tõl folytatott tevékenységét, amely a vállalatnál mûködõ tudományos szakmai munka vezetését, koordinálását, értékelését végezte, és munkájával hozzájárult a szellemi kreatív innovatív alkotótevékenység ösztönzéséhez, kiszélesítéséhez, a pályázati rendszer bevezetéséhez. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2. 105

19 27. kép: Nagy György átveszi a Dunaferr Fõtanácsosa elismerést, kép: 2010-es díjátadó ünnepség 28. kép: Szente Tünde átveszi a Szakmai Publikációért Nívódíj fokozatát, kép: Szakmai Publikációért Nívódíj fokozata elismerés átadása Illés Péter és Kemeléné Halasi Monika részére, 2010 A Dunaferr Alkotói Alapítvány folytatni kívánja a mûszaki hagyományok ápolását, és ennek kapcsán fel kívánja dolgozni az innováció fejlõdését Vas és acél innovációja a Mezõföldön és kisugárzása a mikro- és makrorégióra címmel. A pályázatokhoz kapcsolódó tudományos szakmai konferenciák alkotók napja rendszerének továbbfejlesztése. A Dunaferr Mûszaki Gazdasági Közlemények címû kiadvány amely az alapítvány szakmai felügyeletéhez tartozik az ISD Dunaferr Zrt. megbízása alapján, az alapítvány a kiadói feladatokat is ellátja fontos szerepet tölt be a következõ idõszakban is a mûszaki hagyományok ápolása és a vállalatti kultúra terjesztése területén, a mûszaki tudományos tevékenységek, az innováció megismertetésében. A Dunaferr Alkotói Alapítvány tevékenységének javasolt továbbfejlesztéséhez az alaptõke hozadéka csak részben biztosítja a mûködés feltételeit. A következõ idõszakban nagyobb lehetõség nyílik a évben elnyert közhasznú jogállás megszerzésével a pályázatokon való részvételre a közhasznú jogállásnak megfelelõ tudományos tevékenység és kutatás területén. További lehetõsége a bevétel növelésének a vállalkozási tevékenység végzése, melynek bevételét az alapítvány célkitûzéseinek megvalósítására tudjuk fordítani. Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy részvételével mûködõ gazdasági társaságoknál dolgozó mûszaki, gazdasági, humán szakemberek bekapcsolódása a Dunaferr Alkotói Alapítvány célkitûzések megvalósításába az elmúlt tizenöt évben hozzájárult a humán erõforrás fejlesztéséhez, hasznosításához, amely a vállalatcsoport jövõbeli eredményességének záloga, mivel a folyamatosan változó gazdasági környezetben az alkotó, kreatív, innovatív munkatársak meghatározó szerepet töltenek be a vállalatcsoport további fejlõdésében. Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa irányított vállalatcsoport a világméretû gazdasági versenyben hosszabb távon akkor mûködhet eredményesen, ha a rendelkezésre álló erõforrásokat optimálisan kihasználja. Ehhez a folyamathoz járulhat hozzá a Dunaferr Alkotói Alapítvány célkitûzéseinek megvalósításával, az innovációs pályázati rendszer mûködtetésével, tevékenységének továbbfejlesztésével. 106 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/2.

Innovációs pályázatok az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál

Innovációs pályázatok az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Innovációs pályázatok az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál A Dunaferr Dunai Vasmû Zrt. és társaságai a szellemi tõke hatékonyabb hasznosítására az értékes szellemi alkotó tevékenység erkölcsi-anyagi

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 18116227-2213-569-01 Statisztikai számjel 9.Pk.61.077/2004 Főv. Bíróság vég. sz. Szervezet megnevezése 1029 Bp., Zsolt fejedelem u. 85. Szervezet címe 2004. december 31. Üzleti év fordulónapja Közhasznú

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője

FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője A Miskolci Egyetem Közleménye, B sorozat, Kohászat, 36. kötet (2010) FARKAS OTTÓ, mint a DUNAI VASMŰ, illetve az ISD DUNAFERR Zrt. nyersvasgyártás-fejlesztésének egyik közreműködője LUKÁCS PÉTER MŰSZAKI

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete A Közgyűlés IV-38/314.195/2016. sz. határozatának melléklete Okirat száma: 314167-1/2016. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci Egészségfejlesztési

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól

Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól TT azonosító: (projektiroda tölti ki) Adatlap a Tehetségsegítő Tanácsok adatairól Az adatlap a Tanácsokkal történő kapcsolattartás és együttműködés elősegítése, valamint a rájuk vonatkozó adatoknak a Tehetségtérképen

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedCluster Hungary - Biotech and Healthcare Innovation Cluster) (MedKlaszter)

MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedCluster Hungary - Biotech and Healthcare Innovation Cluster) (MedKlaszter) MedKlaszter Egészségipari és Biotechnológiai Innovációs Klaszter (MedKlaszter) ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. március 21. A mellékelt alapítói tagjegyzékben felsorolt szervezetek a mai napon létrehozzák a MedKlaszter

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.273/2006. Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására Összeállította: Egyeztetve: Jirkovszkyné

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 57/2013. számú vezérigazgatói utasítás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alapított gróf Károlyi Sándor-díj adományozásának szabályzata (A szabályzatot az

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben