INTERNET TERRORIZMUS 1 BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA TERRORISTA CÉLÚ ALKALMAZÁSA. Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNET TERRORIZMUS 1 BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA TERRORISTA CÉLÚ ALKALMAZÁSA. Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens"

Átírás

1 Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens BEVEZETÉS INTERNET TERRORIZMUS 1 Napjaink társadalmában az információnak minden eddiginél nagyobb jelentősége van. A korszerű információtechnológia soha nem látott mértékben terjed, és felhasználásával hatalmas mennyiségű információhoz férhetünk hozzá. Az információs társadalomban az információhoz való szabad hozzáférés és felhasználás alapvető fontosságú. Ez biztosítja a társadalom működését és működtetését. Amennyiben ezen információtechnológiára épülő infrastruktúrák különféle behatások által sérülnek, akkor működésük korlátozottá válik, és ez jelentős mértékben rányomja a bélyegét a társadalom működésére. Ezt a tényt már többek között a terrorista szervezetek is felismerték. Ezért jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az információs dimenzióban is folyamatosan jelen legyenek, illetve tudatos tevékenységgel befolyásolják a társadalom tagjainak életét. Másik oldalról pedig a terrorista csoportok egyre növekvő mértékben aknázzák ki e technológiában rejlő lehetőségeket, saját tevékenységük propagálására, hálózatépítésre stb. E cikkben bemutatom az információs technológia terrorista célú felhasználását, azon belül is elsősorban az internetre fókuszálva. AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA TERRORISTA CÉLÚ ALKALMAZÁSA Az információtechnológia nem hagyja érintetlenül a terrorista csoportokat. Egyre növekvő számú terrorcsoport alkalmazza az interneten alapuló hálózatos szervezeti formát. Ennek megfelelően szétszórt csoportok működnek interneten keresztüli kommunikációval, központi parancsnokság nélkül. Az újonnan alakuló csoportok már megalakulásuktól alkalmazzák e struktúrát, a régebbiek pedig fokozatosan térnek át. A fiatal újoncok jobban ismerik a számítógépet, ezért gyakrabban is használják azt. Statisztikailag kimutatható, hogy a hálózatos struktúrákon alapuló szervezetek több merényletet hajtanak 1 Az előadás és a publikáció az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült 81

2 végre, illetve a végrehajtás szervezettsége is magasabb fokú. Több terrorszervezet a logisztikai támogatásban, a személyi és tárgyi utánpótlás megszervezésében is felhasználja az információtechnológia vívmányait. Ha megvizsgáljuk a terrorizmus történetét, fejlődési tendenciáit, kijelenthetjük, hogy az mindig alkalmazkodott a világban zajló fejlődési tendenciákhoz. Napjaink globalizálódó világában sincs ez másként, vagyis a terrorizmus is törvényszerűen globalizálódik, és egyre szorosabb a kötődése a médiához. Ezt a kötődést csak még jobban felerősíti, hogy számukra is elérhetők a legkorszerűbb kommunikációs és informatikai rendszerek és hálózatok, melyek segítségével gyorsabban, hatékonyabban tudják a számukra fontos információt megszerezni, illetve célközönségük irányába eljuttatni. Ha az információtechnológia terrorista célú alkalmazását vizsgáljuk, akkor négy területet kell kiemelnünk: A mobilkommunikációt, amely igen jelentős mozgatórugója napjainkban a társadalmi érintkezésnek. Ha e technológiát a terrorizmus szemszögéből vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a mobil távközlés nem igazán alkalmazott kommunikációs forma a terrorista szervezetek, csoportok között. Ennek oka elsősorban éppen a felderíthetőségében, detektálhatóságában keresendő, amit e szervezetek szeretnének elkerülni. Ezért más kapcsolattartási formákat keresnek. Az internetet, amely napjainkban a virágkorát éli. Az iszlám terroristák vonatkozásában némi ellentmondást tapasztalhatunk e tekintetben, mivel ideológiájukban a fundamentalizmust hirdetik, ugyanakkor az internet nyújtotta szolgáltatásokat számos formában használják. Az internetet a terrorista szervezetek mindegyike használja, szemben a mobilkommunikációval, mivel az internet megfigyelése, korlátozása alapműködéséből fakadóan nem megoldható. Az információtechnológia soft típusú alkalmazását, amely arra utal, hogy a terrorista szervezetek, csoportok nem pusztításra, rongálásra, hanem elsősorban propaganda tevékenységre, a közvélemény formálására stb. használják e rendszereket, eszközöket. Az információtechnológia hard típusú alkalmazását, ami kimondottan cyber hadviselési módszerekre utal. Ennek keretében a cél a számítógéphálózatokba történő betörés, információs infrastruktúrák működésének a korlátozása, információhiány előidézése stb. Megfigyelve és elemezve napjaink terrorista támadásait, akcióit, kijelenthetjük, hogy a hard típusú alkalmazás jelenleg még kevésbé elterjedt, mint a soft típusú. Jelenleg a terroristák a különböző hálózatok megbénításában kevésbé érdekeltek, mivel e hálózatok nagyságrendekkel javítják a támadók konkrét mozgási lehetőségeit és logisztikáját. Ezek nélkül számos akció már egyenesen kivitelezhetetlen lenne. 82

3 A fenti felsorolásból kitűnik, hogy az internet kiváló lehetőségeket nyújt a terrorszervezetek számára a hálózatuk építésére, fenntartására, eszméik hirdetésére. Az internet jóval összetettebb, mint hálózatba kötött számítógépek sokasága. Az internet valójában a hálózatok többszörös hálózata. Az internet kezdetei a hatvanas évekre tehetők, amikor az USA védelmi minisztériuma egy, a katonaság és a kormányzat számára kialakított hálózat, az ARPANET 2 építését határozta el. A hálózattal szemben támasztott követelmények a szabad fejleszthetőség, a biztonsági korlátoktól eltekintve teljes átjárhatóság, a lehetőségekhez képest gyors működés, a megbízhatóság és az akár teljes szegmensek kiesése esetén is a továbbműködés képessége volt. Ezen igények alapvetően meghatározták a hálózati architektúrát és a rajta alkalmazható protokollok fő tulajdonságait. A hálózat jelenleg rendelkezésre áll mindenki számára, akinek van megfelelő eszköze a csatlakozáshoz. Az internet napjainkban mintegy hálózatot foglal magába, és mintegy számítógép van állandóan rákapcsolódva. Az internetet egyetlen intézmény sem irányítja, egymástól függetlenül irányított hálózatok együttműködéséből alakul ki. Az internethez való csatlakozás számos formában megvalósulhat: modemen keresztül 3; Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózaton (ISDN) 4; bérelt vonalon; aszimmetrikus digitális előfizetői vonalon (ADSL) 5; kábel-tv hálózaton; mobil telefonon, normál adatcsatornán vagy általános csomagkapcsolt rádiószolgálaton keresztül (GPRS) 6; mikrohullámon, illetve műholdas kapcsolaton keresztül. Az interneten jelenleg igen sokféle szolgáltatás érhető el. Ezek közül csak néhányat kiemelve, első helyen kell említeni a web-et (WWW), 7 ami grafikus információkeresést és szolgáltatást biztosít. Ide tartozik az elektronikus posta ( ) is, amely szöveges üzenetek írását, képek, dokumentumok csatolását és küldését teszi lehetővé. Ezeken kívül találkozhatunk még többek között különböző levelezési listákkal, fájl átvitelt biztosító alkalmazásokkal (FTP) 8, 2 Advanced Research Projects Agency Network 3 Dial-Up 4 Integrated Service Digital Network 5 Asymmetrical Digital Subscriber Line 6 General Pocket Radio Service 7 World Wide Web 8 File Transfer Protocol 83

4 és interneten keresztüli beszélgetést (csevegést) lehetővé tévő megoldásokkal. Az internethálózat, éppen a decentralizált jellegéből adódóan, egy nagyon biztonságos kommunikációs platform, a rajta folyó információáramlás nagyon nehezen nyomon követhető és felderíthető. Ezt a különböző szélsőséges csoportok, politikai szervezetek így a terrorista csoportok is felismerték, akik mind-mind valamilyen módon megpróbálják kihasználni e technológiában rejlő lehetőségeket. Mindennél többet mond, hogy míg 1997-ben csupán tizenkét terrorista web-oldalt tartottak számon a szakértők, addig jelenleg ezek számát és közé teszik. Az internet előnyei a terrorizmus aspektusából: Könnyű elérhetőség: bárki bárhonnan internet hozzáférhetőséggel rendelkezhet, akár vezetékes vonalon, akár rádiós vagy műholdas kapcsolaton, WLAN 9 hálózatokon keresztül. Így pl. akár a sivatagból is kapcsolódni lehet az internethez. Minimálisak a szabályok, nincs cenzúra: ez jól érzékelhető azokból a vitákból, amelyek manapság zajlanak, hogy hogyan lehetne az internetet megrendszabályozni, ezzel gátat szabva a nem kívánatos web-oldalak elterjedésének. Potenciálisan hatalmas a célközönség: az adott tartalomhoz való hozzáférés korlátlan, a hozzáférők számát csak a szerver kapacitása, illetve a sávszélesség befolyásolja. Kommunikációs anonimitás: a detektálhatóság problémájának következtében nem tudni, hogy éppen kik kommunikálnak egymással. Nagyon gyors az információs áramlás: amint egy web-oldalt elkészítnek, felrakják az internetre, attól a pillanattól kezdve az bárki számára elérhető; Nagyon olcsó a kialakítása, nem igényel nagy költségeket: egyszer kell megteremteni infrastrukturális hátterét, amely onnantól kezdve szabadon felhasználható; Multimédiás környezet, amelyben olyan lehetőségek rejlenek (audió, videó, állókép, szöveg) amivel jelentős mértékben lehet az elrettentést, propagandát stb. kihasználni; A hagyományos tömegmédia is egyre inkább forrásának tekinti az internetet: gyakran hivatkoznak különböző internetes hírportálokra. Emlékezzünk a Magyarországon zajló szeptemberi-októberi eseményekre, amikor a legtöbb nyomtatott ill. elektronikus média magyar internetes weboldalakra (Index, Origo) alapozta híreit. 9 Wireless Local Area Network 84

5 Ezeket az előnyöket a terroristák is felismerték, és azokat folyamatosan ki is aknázzák. Jelenleg több mint 40 terror szervezet működtet internetes weboldalt, köztük van olyan, amelyik egynél többet és több nyelven is. E terrorista web-oldalaknak különböző tartalmuk lehet, úgymint: a szervezet története (eddigi akciók, szervezeti átalakulások stb.); társadalmi és politikai háttér, amelyre a terrorizmus támaszkodik, és amelyre az ideológiát felépítik; jelentősebb végrehajtott terrorcselekmények; vezetők életrajza, hősi tetteik; alapítók és hősök (öngyilkos merénylők, mártírok ); politikai és ideológiai célok; az ellenség heves bírálata; vitatott területek térképi megjelenítése naprakész információk. A legtöbb web-oldal tartózkodik a brutális erőszakos cselekmények részletes leírásától, mivel úgy gondolják, hogy ez elriasztó lehet a külső szemlélők számára. Ezért inkább csak a végrehajtott akciók száraz, tömör leírására szorítkoznak. Két kivétel van ez alól: a Hamasz és a Hezbollah internetes oldalai, amelyek naprakész információkat és statisztikákat szolgáltatnak a sikeres terrorcselekményekről, halott mártírjaikról a brutálisan meggyilkolt izraeli ellenségről és a kollaboránsokról. A terrorista honlapok célcsoportjait alapvetően három nagy csoportra lehet osztani: 1. A jelenlegi és potenciális támogatók csoportja, akikre már támaszkodni lehet, és akiket tovább lehet erősíteni, a támogatások további megnyerése céljából. E célcsoport számára on-line web-áruházakat működtetnek, ahol különböző cikkeket (pólókat, zászlókat, video- és audiókazettákat stb.) tudnak vásárolni. 2. A nemzetközi közvélemény, amelynek tagjai nem kötődnek egyetlen terrorista szervezethez sem, esetlegesen érdeklődőként látogatnak ilyen weboldalakra. Ezt a célközönséget a honlapon található információkkal, propaganda tevékenységgel megpróbálják tájékoztatni, esetlegesen megnyerni saját ügyük érdekében. Ennek megfelelően nemcsak a saját honi nyelven jelennek meg ezek az oldalak, hanem számos világnyelven is. Az ETA oldala például elérhető katalán, német, francia és olasz nyelven is. Ebbe a kategóriába sorolhatók a külföldi újságírók is, akik számára könnyen elérhető sajtóközleményeket tesznek közzé annak érdekében, hogy még hitelesebben jutathassák el saját nézőpontjukat, állásfoglalásukat egy adott kérdésről. A Hezbollah ezért még en keresztül is biztosít kapcsolatot az újságírók számára a gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás reményében. 85

6 3. Az ellenséges nyilvánosság, akikkel szemben a terrorszervezetek fellépnek. E közönség irányában a cél, hogy különböző terrorcselekmények bemutatásával demoralizálják a lakosságot, bűntudatot idézzenek elő bennük, esetlegesen vitákat gerjesszenek a közvéleményben, ami által a kormányzati támogatottságot lehet jelentős mértékben csökkenteni. Érdemes megemlíteni, hogy a célközönség közül nem maradhatnak ki a gyermekek sem, pl. a Hamasz gyermek weboldalán (www.al-fateh.net, 1. kép) megtalálhatók különböző rajzfilmek, on-line játékok, amelyekkel játékos formában mutatják be, hogyan lehet lőni, robbantani, merényleteket elkövetni stb. Letölthető játékokhoz ajánl linkeket, és a szoftverek segítségével a gyerekek terroristát játszhatnak, többek között politikai vezetőket gyilkolhatnak. Látható tehát, hogy a jövő nemzedéke sem maradhat ki a potenciális célcsoportok közül, hiszen belőlük lesznek majd a jövő öngyilkos merénylői. 1. kép: A HAMASZ gyermek web-oldalának nyitó oldala 86

7 A TERRORISTA INTERNETES OLDALAK TARTALMA A továbbiakban nézzük meg, hogy ténylegesen hogyan és mire használják internetes honlapjaikat a terroristák. Több ilyen web-oldalt megvizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a rajtuk lévő tartalmi információk több tekintetben is átfedik egymást. A tartalmi információk között fellelhetők olyanok, melyek a hagyományos média eszköztárában is megtalálhatók, mint pl. a propaganda tevékenység, vagy az adományok gyűjtése. Egy másik megközelítésben pedig az internet igen alkalmas olyan feladatokra, mint pl. rejtett, kódolt üzenetek továbbítása, kézikönyvek terjesztése, hálózatépítés és fejlesztés stb. A világhálót megfigyelő terroristaellenes SITE 10 intézmény elemzései szerint a közel-keleti, a csecsen, továbbá a latin-amerikai felkelők az elmúlt tíz évben mindig az internetet használták ügyeik intézéséhez. Ebből a szempontból az al-kaida sem különbözik tőlük. Terrorista célú felhasználás szempontjából az internet az alábbi feladatokra lehet alkalmas: pszichológiai hadviselésre; nyilvánosság és propaganda tevékenységre; adatbányászatra; adománygyűjtésre; toborzásra és mozgósításra; hálózatépítésre; információ megosztásra; vezetésre (tervezés és koordináció). Pszichológiai hadviselés A terrorizmus természetrajzából egyértelműen következik annak lélektani kapcsolódása, hiszen a különböző robbantásos, öngyilkos merényletek elkövetésével nemcsak a pusztítás a cél, hanem a lakosság megfélemlítése, folyamatos rettegésben tartása is. Az állandó félelem elültetésének egyik igen alkalmas eszköze az internet, melyet a terroristák igen intenzíven ki is használnak. Számos módja van az interneten keresztüli pszichológiai hadviselésnek, mint pl. félretájékoztatások, fenyegetések kézbesítése, félelem elültetése képek, videó felvételek bemutatásával stb. Egyik ilyen jellegzetes példa volt a Daniel Pearl amerikai újságíró brutális meggyilkolását megörökítő videó felvétel számos internetes oldalon való terjesztése. 10 Search for International Terrorist Entities 87

8 Az internet igen alkalmas színtere a lélektani nyomásgyakorlásnak, hiszen az emberek minden olyan dologtól rettegnek, amely számukra láthatatlan és érthetetlen. Ilyen pl. a cyberterrorizmus lehetősége, a virtuális térben (információs dimenzióban) 11 való támadás valószínűsítése, vagyis a cyberfélelem elterjesztése. Gondoljunk csak bele, hogy milyen kárt okozhat egy cyber támadás pl. a légi forgalom-irányításban, az értéktőzsde számítógépes rendszereiben, a villamos energia ellátásban stb., hiszen e rendszerek mindegyike erősen függ a számítógép-hálózatok működésétől. Az al-kaida.eredményesen kombinálja a modern multimédiás propagandát és a fejlett kommunikációt a kifinomult lélektani hadviselés céljai érdekében. Számos web-oldalukon videó- és audió felvételekhez, fényképekhez, és közleményekhez lehet hozzáférni. A World Trade Center ikertornyai elleni támadást az USA gazdasági védjegye elleni csapásként mutatták be videóval, flash animációval. Egy másik példaként említhető, hogy Abu Muszab al- Zarkavi az al-kaida.egyik vezetőjének Irakban tevékenykedő csoportja június 29-én All Religion Will Be for Allah címmel egy 46 perces, 150 megabájtos, saját készítésű, de professzionális kivitelezésű videófilmet tett fel a világhálóra az Irakban elkövetett merényletekről. A professzionalizmust az is mutatja, hogy a honlapra látogatók eldönthetik, hogy a film széles- vagy keskenysávú változatát töltik-e le, illetve megválaszthatják azt is, hogy Windows Media Player vagy RealPlayer lejátszóval nézik-e meg, vagy a mobiltelefonjukra töltik le azt. Mindez igen hatékonynak bizonyult, széleskörű félelmet és bizonytalanságot idézett elő a világ közvéleményében, de különösen az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilvánosság és propaganda Az internet jelentős mértékben kiterjeszti a nyilvánosság határait, és biztonságos publicitást biztosít a terroristák számára eszméik terjesztéséhez. Amíg a hagyományos médiát közvetlenül nem képesek megszólítani hiszen a terrorista csoportok közleményeit, eszméit a TV-ben, rádióban és az újságok hasábjain nem vagy csak igen szigorú cenzúra mellet lehet közölni, addig az internet erre korlátlan lehetőségeket biztosít. Ezért saját web-oldalt működtetnek, és médiaként használják annak lehetőségeit. Így pl. a Hezbollah 3 web-oldalt is működtet: egyet mint központi sajtó iroda, egy másikon az izraeli célpontok elleni támadásokat teszik közzé, a harmadik pedig a hírek számára van fenntartva. 11 Az információs hadviselés (információs műveletek) a fizikai-, az információs- és a tudati dimenziókban fejtik ki hatásukat az információs fölény elérése érdekében. 88

9 A legtöbb web-oldal hangsúlyozza a szólásszabadságra és a politikai foglyokra vonatkozó megszorításokat. Ezekkel a hangzatos kijelentésekkel megpróbálják megnyerni a közvélemény azon részét, akik elkötelezettek a cenzúra eltörlése és a politikai foglyok szabadon engedése mellett. Minden lehetséges formában hangsúlyozzák, hogy céljaik elérése érdekében nincs más lehetőségük csak az erőszak. Saját magukat szabadságharcosoknak állítják be, akik csak az igazukért küzdenek, az igazi terroristát pedig az ellenségben látják. Ennek következtében minden felelősséget áthárítanak az ellenségre. Ugyanakkor erőszakszervezetekként minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy a terroristákról kialakított erőszakképet megváltoztassák. Számos honlapon bizonygatják, hogy keresik a békés megoldások lehetőségeit, és, hogy végső céljuk nem más, mint a diplomáciai rendezés. Adatbányászat Az internet egy hatalmas digitális könyvtár, több mint egy milliárd oldallal. Nagy részük szabadon hozzáférhető és a terroristák is előszeretettel érdeklődnek irántuk. Ezen oldalak többsége tartalmaz olyan érzékeny adatokat, melyek egy illetéktelen, de ez iránt érdeklődést mutató felhasználó számára igen értékesek. Számos nem publikus kritikus információ megtalálható a neten, mint pl. fontos épületek, létesítmények 3D-s látvány képei, alaprajzi adatai stb. Ezekből un. nyílt forrású felderítéssel (OSI) 12 képesek összegyűjteni fontos adatokat különböző infrastrukturális létesítményekről (repülőterekről, szállító infrastruktúrákról, atomerőművekről, villamos energiaellátó rendszerekről, vízellátó rendszerekről stb.). A lehetőségek széles tárházát támasztja alá egy al-kaida kézikönyv, ami szerint nyilvános forrásokból, többnyire az internetről a szükséges információk 80%-a megszerezhető. Ezek az információk mivel nyíltan hozzáférhetők, jelentős kockázati tényezőt jelentenek egy ország működése szempontjából. Természetesen nem elég csak megszerezni a kritikus információkat, azokat értékelni is kell. A terroristák megfelelő szoftverekkel képesek tanulmányozni, elemezni a különböző létesítmények sebezhetőségét, támadhatóságát, adott esetben modellezni egy esetleges támadás forgatókönyvét. A terroristák által fizetett computeres bűnözők a nyílt adatbázisok elemzésével és titkos adatbázisok feltörésével térképezik fel a lehetséges célpontokat. Az USA Nemzetbiztonsági Hatósága (DHS) 13 arra figyelmeztette a pénzügyi szolgáltatókat, hogy weboldalaikon sok kritikus információt tesznek hozzáférhetővé. 12 Open Source Intelligence 13 Department of Homeland Security 89

10 Így például szabadon megtekinthető a Citigroup oldalain a cég manhattani központi épületének külső és egyes belső részeinek 3 dimenziós modellje, valamint az épület története, alaprajzi részletekkel. A Chicagói Kereskedelmi Kamara weboldala több fényképen is bemutatja az épület alagsori parkolóját, valamint az iroda földszinti helyiségeit. Az ilyenfajta információközlés aranybánya lehet a terroristáknak. Természetesen a hagyományos tömegmédia is szolgáltat ilyen típusú kritikus információkat, de az on-line újságok keresési lehetőségei nagyságrendekkel gyorsabban és több információt biztosítanak, mint a nyomtatottak. Ezért az adott szerveknek kiemelt feladata kell, hogy legyen az információs társadalom működését biztosító kritikus infrastruktúrák nyilvánosan hozzáférhető adatainak biztonsági felülvizsgálása, és a nagyfokú publicitás megszüntetése. Adománygyűjtés Mint minden politikai szervezet, a terrorista csoportok is jelentős mértékben alkalmazzák az internetet pénzügyi alapjaik növelésére. Az al-kaida.mindig is nagymértékben függött a különböző adományoktól. Pénzalapjuk mind hatékonyabb növelése érdekében globális adománygyűjtő hálózatokat épített ki, amelyek különböző alapítványokon, államoktól független szervezeteken, és pénzintézeteken alapulnak, Az adományok gyűjtésére különböző honlapokat, internet alapú csevegő-szobákat és fórumokat használnak. Egy szunnita szélsőséges csoport a Hizb al-tahrir Európától Afrikáig terjedő internetes hálózatot használ erőfeszítései pénzbeli és elvi támogatására. Az IRA web-oldalán pedig a látogatók hitelkártyával tudnak támogatást nyújtani. A támogatók megnyeréséhez is kihasználják az internet nyújtotta lehetőségeket. On-line kérdőívek alapján személyes információkhoz jutnak, illetve egy-egy speciális kérdéssel azonosítani tudják, hogy ki számíthat szimpatizánsnak. Azután e személyeket már közvetlenül, akár en keresztül is megkereshetik, és pénzbeli adományokat kérhetnek tőlük igaz ügyükhöz. Toborzás, mozgósítás A terrorista web-oldalakat nemcsak a szimpatizánsoktól való pénzbeli adományok begyűjtésére használják, hanem azok feltérképezésére, toborzására is. E tevékenységen keresztül aktívabb szerepvállalásra kérik őket a terrorcselekmények végrehajtásában. A toborzáshoz ugyancsak felhasználják a multimédia nyújtotta lehetőségeket. A terrorista oldalakat látogatók, érdeklődők feltérképezése és a kapcsolatfelvétel en, chat-oldalak segítségével, 90

11 illetve fórum oldalakon valósul meg. Azok számára pedig, akik megtorpannak az erőszakos cselekedetektől, más lehetőségeket kínálnak, hogy hogyan tudnák segíteni erőfeszítéseiket. A toborzási eszközök közé tartozik azok dicsőítése is, akik életüket adták az igaz ügyért. A Hamasz web-oldala tele van terrorista mártírok fényképeivel, névvel és az öngyilkos merénylet dátumával. Ezzel az egekbe emelik azokat, akik feláldozták magukat, amivel szintén új embereket nyerhetnek meg terveikhez. Hálózatépítés A terrorizmus korai szervezetei erősen centralizáltak és hierarchikus felépítésűek voltak. Általában egy vagy nagyon kevés vezető köré szerveződtek. Napjainkban e hierarchikus struktúra helyett egyre inkább decentralizált hálózatok alakulnak ki. Ebből is látszik, hogy pl. az iszlám fundamentalizmuson alapuló terrorszervezetek folyamatosan képesek megújulni, és előszeretettel alkalmazzák az információtechnológia új eszközeit, módszereit. A szervezetek átalakulnak, a hierarchikus szervezetekből az információs korszaknak megfelelő hálózatok jöttek létre. A toborzás, mint ahogy az előzőekben láttuk többnyire az interneten keresztül történik. A legtöbb terrorszervezet kezdve a Hamasztól az al-kaidáig a nemzeti keretekből kilépve egyre inkább nemzetközivé válik. A világ különböző pontjain egymástól elszigetelt sejtek léteznek, amelyek az internet segítségével képesek egymással kapcsolatot tartani. Az al-kaida már nem hagyományos terrorszervezetként működik. Tagjai nem élnek együtt, nem tartják közösen a kiképzéseket, és van úgy, hogy soha nem is találkoznak egymással. Nincs szükségük közvetlen kapcsolatra, mivel másképp is tudnak kommunikálni egymással. A vertikális kapcsolattartás helyett áttérnek a horizontális hálózati kommunikációra, ami jelentősen megnehezíti felfedésüket. Erre az internet szintén kiváló eszköz, mivel rendkívül gyors, jelentősen lecsökkenti az információ átviteli idejét, igen alacsony költségigényű, valamint az átviendő információ rendkívül sokféle formátumú lehet (szöveg, állókép, mozgókép stb.). Információ megosztás Az internet mint ahogy azt mindannyian tapasztaljuk az információhoz való szabad hozzáférés kincsesbányája. Számtalan lehetőség van különböző formátumú adatok letöltésére, lásd a különböző fájlmegosztó rendszereket, fórum oldalakat stb. Ennélfogva az internet szabad tárháza a terror eszköztá- 91

12 rának is. Ezáltal lehetővé válik, hogy a terroristák kiképzése ne egy közösen végrehajtott feladat legyen. A terroristák kiképzését egyébként nem feltétlenül lőtéren kell elképzelni. Az al-kaida kiadványa, az Al Battar (A kard) évi 9. száma részletes útmutatót nyújt az emberrabláshoz. Különböző eljárásokat javasol, lehetséges célpontokat, tárgyalási stratégiákat, valamint tanácsokat ad ahhoz, hogyan kell filmezni a lefejezést, és a videóanyagot feltenni a hálózatra. Az Al Battar egy másik on-line kiadványa pedig a fegyverekről, azok használatáról szól. Az interneten a fent említetten kívül számtalan kézikönyv, útmutató található (The Terrorist s Handbook, The Anarchist s Cookbook, The Mujahadeen Poisons Handbook, Sabotage Handbook stb.), melyek avatott kézben igen hasznos kiképzési anyagok lehetnek. Így aki napjainkban merényletet akar elkövetni, az gyakorlatilag minden ehhez szükséges információt megtalál az interneten, a házilag elkészíthető robbanószerek receptjeitől kezdve, a rejtőzködési és információvédelmi technikákon keresztül, egészen a kiképzési útmutatókig. E letölthető kézikönyvek segítségével a kereskedelmi forgalomban beszerezhető anyagokból és eszközökből összeállítható robbanószerek lényegében kiiktathatóvá teszik a hagyományos illegális fegyver- és robbanószer-piacokat is. Érdemes lehet megemlíteni, hogy napjaink egyik legismertebb és legtöbbet használt internetes keresője a Google több mint találatot ad a Terrorist s Handbook kifejezésre. Természetesen e hivatkozások nem mind közvetlenül terrorista kézikönyvre mutatnak, azonban e nagy szám is azt mutatja, hogy milyen könnyű helyzetben vannak az ártó szándékú emberek és csoportok. Vezetés (tervezés és koordináció) Végül meg kell említenünk, hogy a terrorcselekmények megtervezése, megszervezése és irányítása sem a hagyományosnak mondott módszerekkel történik. Köztudott, hogy a szeptember 11.-i merénylet megtervezése és a kapcsolattartás az interneten keresztül bonyolódott. A kapcsolattartásra részben jelszóval védett oldalakon továbbított titkosított üzeneteket alkalmaztak. Az üzenetváltások gyakorisága 2001 augusztusában volt a legmagasabb. Ezenkívül nyilvános helyekről, nyilvános szolgáltatókon keresztül is küldtek egymásnak eket a terroristák, melyekben teljesen átlagos üzenetek voltak, és amelyekkel megpróbálták félrevezetni a hatóságokat. A terroristák interneten keresztül vásárolták meg repülőjegyüket, illetve társadalombiztosítási számokat és hamis vezetői engedélyeket szereztek meg. 92

13 Többször alkalmazták a szteganográfiát 14 is az üzenetek elrejtésére. A különböző utasításokat, a célpontok térképeit és fényképeit, a technikai adatokat különböző képek és grafikák mögé rejtették, és azt küldték el egymásnak. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapíthatjuk, hogy korunk terroristái tudásban és infrastruktúrában nincsenek lemaradva, sőt a pénzügyi adományok jelentős részét az információtechnológia fejlesztésére fordítják. Az arab terroristáknál némi ellentmondás tapasztalható e téren, hiszen előszeretettel használják az internetet és a modern információtechnológia egyéb eszközeit, ugyanakkor pedig legfőbb ellenségük e modern technológiára alapuló társadalom megtestesítője, az Amerikai Egyesült Államok. Jelenleg elsősorban az információtechnológia un. soft típusú felhasználása terjedt el és kevésbé a hard, a támadó jellegű alkalmazás. A soft típusú felhasználáson belül az internetet nyolc, egymást több területen is átfedő területen alkalmazzák előszeretettel és igen hatékonyan. Végső konklúzióként ki kell jelentenünk, hogy a kormányzatnak, ill. azoknak a szerveknek, akik fel akarnak lépni a terrorszervezetekkel szemben, ezen a területen is meg kell kezdeniük a tevékenységüket, fel kell térképezni ezeket a weboldalakat, folyamatosan figyelni kell a rajtuk folyó információs tevékenységet, és adott esetben működésképtelenné kell tenniük. Erre már az első lépések megtörténtek, több terrorista honlapot az amerikai hatóságok szakemberei, illetve egyes hackerek feltörtek, így azok nem érhetők el. 14 Üzenetek képállományokba, szövegekbe való elrejtése 93

14 94

15 INTERNET TERRORIZMUS Bevezetés Az információtechnológia terrorista célú alkalmazása A terrorista internetes oldalak tartalma Pszichológiai hadviselés Nyilvánosság és propaganda Adatbányászat Adománygyűjtés Toborzás, mozgósítás Hálózatépítés Információ megosztás Vezetés (tervezés és koordináció) Összegzés

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÚJ HADSZÍNTERE: AZ INTERNET (2001-2009)

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÚJ HADSZÍNTERE: AZ INTERNET (2001-2009) A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÚJ HADSZÍNTERE: AZ INTERNET (2001-2009) A terroristák ugyanúgy használják az internetet, mint bárki más Richard Clarke (2004) 1 Napjaink társadalmában a korszerű információtechnológia

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Közösségi marketing csomag. hotelek, panziók, apartmanok részére

Közösségi marketing csomag. hotelek, panziók, apartmanok részére Közösségi marketing csomag hotelek, panziók, apartmanok részére 1. A Közösségi marketing hotelek részére tartalma és célja Ezt a programcsomagot azoknak a hoteleknek, panzióknak, apartmanoknak hoztuk létre,

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL?

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Dr. Kovács László mk. ornagy LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Jelen írás célja egyetlen kérdés felvetése. A kérdés pedig így hangzik: lehetséges -e, és ha

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bertalan.forstner@aut.bme.hu BME-AAIT 2008 NJSZT Dr. Forstner Bertalan 1 Témáink

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

2011 Q4-2012 Q1 MÉDIAAJÁNLAT

2011 Q4-2012 Q1 MÉDIAAJÁNLAT A WikiTech közösségi technológiai és innovációs online magazin a szlogen köré csoportosítva ír olyan témákról, melyek az átlagember napi tech és kütyü információs igényét kielégítik. Nem tesztel hűtőventillátorokat,

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével.

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Lukács Ádám József Piac & Profit 2014.09.24. Lukács Ádám József Online Marketing Specialista Ügynökség ATL BTL ONLINE KREATÍV PRODUKCIÓS GYÁRTÁS

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Mobilizálódó OSZK. A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban. Garamvölgyi László. Networkshop, 2013.

Mobilizálódó OSZK. A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban. Garamvölgyi László. Networkshop, 2013. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR WEBTARTALOM KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Mobilizálódó OSZK A nemzeti könyvtár mobileszközöket célzó fejlesztései az elmúlt időszakban Garamvölgyi László Networkshop, 2013. Okostelefonok

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Parkonet.com médiaajánlat

Parkonet.com médiaajánlat Parkonet.com médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Parkonet.com bemutatkozás 3 A Parkonet.com tartalmi elemei 4 A Parkonet.com strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22.

2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Április 22. 2008 IV. 22. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása Az óra rövid vázlata Nemzetközi együttműködések áttekintése A CAIDA céljai A CAIDA főbb kutatási irányai 2007-2010 között Internet

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Számítógépes vírusok. Barta Bettina 12. B

Számítógépes vírusok. Barta Bettina 12. B Számítógépes vírusok Barta Bettina 12. B Vírusok és jellemzőik Fogalma: A számítógépes vírus olyan önmagát sokszorosító program,mely képes saját magát más végrehajtható alkalmazásokban, vagy dokumentumokban

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu Az Internet elavult Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft wwwcardinalhu Cardinal Kft 2006 1 Elektronikus elérésre szükség van Internet híján betárcsázós ügyfélprogramok voltak:

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING?

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING? A közösségi média gyorsan utoléri az e-mail-t, amely eddig az elsőszámú online adat- és hírmegosztási módszer volt. A Facebook-nak már 1 milliárdnál is több felhasználója van, a Twitteren 55 millió üzenetet

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29 Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból Bánhidi Ferenc Tartalom 2 A fogalom jogi értelmezése és előélete Kísérlet ex-ante versenyszabályozási

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Sérülékenység kezelés. Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ

Sérülékenység kezelés. Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ Sérülékenység kezelés Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ 1 A biztonságérzet a veszély érzékelésének hiánya 2 Mi a sérülékenység? Sérülékenység: Az IT biztonság területén a sérülékenység

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben