DOKUMENTUMISMERET. A dokumentum fogalma és fő típusai. A könyvkészítés rövid története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTUMISMERET. A dokumentum fogalma és fő típusai. A könyvkészítés rövid története"

Átírás

1 DOKUMENTUMISMERET A dokumentum fogalma és fő típusai Könyvtári szempontból dokumentumnak nevezünk minden olyan információhordozót, amely az adatokat rögzítve tartalmazza. A nem rögzített információkkal szemben a dokumentum sajátsága és előnye, hogy megőrizhető és szükség esetén visszakereshető. (A szó eredete a latin docere igéből származik, amelynek jelentése: oktatni, tanítani.) Kéziratos dokumentumnak tekinthetünk minden valóban kézzel írott írásművet. Ide tartoznak továbbá azok a dokumentumok is, amelyek nem kerültek sem kiadásra, sem terjesztése, függetlenül attól, hogy ténylegesen kézzel, írógéppel vagy számítógéppel írták-e azokat. Nyomtatott dokumentumnak számít a nagyobb nyilvánosságnak szánt, legtöbbször kereskedelemben is kapható összes könyv, folyóirat és újság. E két utóbbit időszaki kiadványoknak is szokták nevezni. A képi dokumentumok leglényegesebb tulajdonsága az, hogy az információs értéküket a kép hordozza és önmagukban egy egységként kezelhetők. A képi dokumentumok lehetnek egyediek és nyomtatásban sokszorosítottak. Audiovizuális (képi-hangzó) az a dokumentum, amely hangfelvételt vagy mozgóképanyagot tartalmaz, tekintet nélkül arra, hogy a tároló eszköz CD, film vagy éppen videoszalag. Az elektronikus dokumentum fogalma a legújabb idők szülötte, ezért még bizonytalanul bánunk vele. Legfontosabb ismérve, hogy az információt megjelenési formájától függetlenül digitálisan tárolják rajta. A könyvkészítés rövid története Az írás feltalálása után nem sokkal már alkottak olyan dokumentumokat, amelyeket terjedelmük és összetettségük miatt - az adott fejlődési fokot figyelembe véve - hasonlíthatunk a könyvhöz. A sumérok már Kr.e. a 4. évezredben ismerték az írást, s azzal különféle ismereteket rögzítettek. A képírásból kialakult sumér ékírással írott égetett agyagtáblák tekinthetők az emberiség első könyveinek. Az ókori Mezopotámiában ezeknek a tábláknak gazdasági szerepük volt (nyilvántartások, elszámolások stb., de ékírással bonyolultabb írásműveket is létrehoztak, például lejegyezték a törvényeket. Amikor a XIX. században ezeket az írásokat megfejtették, a kutatók egy másik, egészen más jellegű írás értelmezéséhez is hozzáláttak. A képíráshoz jobban kötődő egyiptomi hieroglifákat egy kétnyelvű (görög és egyiptomi) kőbe vésett felirat segítségével fejtették meg. Az egyiptomiak azonban nemcsak kőbe, falakra írtak, hanem papirusznádból készült papirusztekercseket is használtak. Az egyiptomi papok ezekre jegyezték fel az irodalmi igényű vallási szövegeket is. A papirusztekercs évezredekig volt íráshordozó, a mai könyv közvetlen elődjeként. Az ókori Pergamonban más anyagokkal is kísérleteztek. Állatbőrből készített hártyára kezdtek írni, amit aztán városukról pergamennek neveztek el. Formájában a papirusztekercset utánozták, de ez az anyag már rugalmasabban kezelhető volt. Ahogy néhány töredéket az egyiptomi tekercsekből is megtaláltak a régészek, úgy felbukkant kétezer éves pergamenmaradvány is. Nagy szenzáció volt, amikor a második világháború után Izrael területén több tucat, bibliai szövegeket tartalmazó, viszonylag ép pergamentekercsekre bukkantak a kutatók. A korai középkorban rájöttek, hogy a pergamen jobban kezelhető, ha nem tekerik össze, hanem ívekbe hajtogatják és összefűzik. Az összehajtott lapokat fatáblák közé tették és kézírással írták tele. Ezek a kéziratos könyvek a 1

2 kódexek. Mára csak néhány ezer létezik belőlük, ezért nagyon értékesek. A kódex-forma sok évszázados története során alakultak ki a mai könyv elemei, részben gyakorlati okokból, részben díszítőelemeként. A kódexek többsége gyönyörű kézi díszítést kapott. A nagy kezdőbetűket kiemelték, kidíszítették, ez volt az iniciálé. A könyv szövegébe apró, részletesen kidolgozott képeket helyeztek el, amelyeket méretük miatt miniatúrának hívtak. Mivel egy nagyobb kódex elkészítéséhez akár több ezer állat bőre kellett, és a készítők több tíz évig dolgoztak rajtuk, ezért egy kódex szinte felbecsülhetetlen értéket képviselt. A század tájékán megnőtt a könyvekre az igény. Ezért nagy másolóműhelyek alakultak ki, amelyekben nagy számban, de egyszerűbb kivitelben gyártották a könyveket. Nagy szükség volt azonban valami egyszerűbb, gépesíthető módszerre. (A kínaiak ekkor már több mint ezer éve használták a táblanyomást, amivel a fába vésett mintázat és írás tükörnyomatát tudták előállítani, viszonylag sok példányban. A kínai technológiát a 15. században ismerte csak meg Európa, valószínűleg arab közvetítéssel.) Kellett valaki, aki feltalálja a külön betűkből álló, szabadon összerakható és szétszedhető nyomóformát. Ez az ember egy németországi aranyműves volt, aki ólomból öntötte betűit. Johannes Gutenbegnek hívták, és 1445-ben 100 példányban kinyomtatta a Bibliát. A nyomtatott könyv még sokáig hasonlított a kódexre, kézzel díszítették, külön rajzolták be az iniciálét. Az 1455 és 1500 között nyomtatott könyveket ősnyomtatványoknak nevezzük. Kódexeket a középkori Magyarországon is készítettek, például Kálti Márk gyönyörűen díszített történelmi könyve, a Képes Krónika is e korból származik. Mátyás király híres könyvtárát is kódexekre alapozta (korvinák), de az ő uralkodása alatt, nem sokkal Gutenberg után megindult a magyar könyvnyomtatás is. Hess András 1473-ban kinyomtatta a Budai krónikát. Bár a török hódoltság nem kedvezett a folyamatnak, mégis sorra alakultak a szebbnél szebb könyveket előállító magyar nyomdák. Például Sylvester Jánosé Sárváron és Heltai Gáspáré Kolozsváron. A 17. századra már világszínvonalú művésze és tudósa is van e szakmának Misztótfalusi Kis Miklós személyében, aki kitűnő németalföldi nyomdákból hozta haza a mesterség szeretetét. A 19. század már a tömeges könyvgyártás kora. A reformkori zöld vásznas, vöröses címkés kötetek már nagy példányszámban jelentek meg. Voltak ekkor is híres kiadók, némelyikük nevét nem csak könyvei, hanem politikai szerepvállalása is ismertté tette, mint pl. a Landerer és Heckenast nyomdáét, amely fontos szerepet játszott március 15-én, a forradalom első napján. A 19. század végére a nagy olvasói igények miatt a könyvkiadás remek üzletté vált, ezt jelzik a megalakuló nagy részvénytársaságok, pl. a Franklin, Révai vagy az Athenaeum. Nagyapáink számára örök emlék marad a sötétpiros kötésű franklinos Verne sorozat, vagy a dúsan aranyozott Singer és Wolfner-féle regénysorozatok. Ez az időszak már a folyóiratok kora is egyben. A századforduló után jelenik meg a magyar kultúrtörténet legjelentősebb irodalmi folyóirata, a Nyugat, amelynek hatása máig tartó. S persze ebben az időszakban teljesedik ki a ponyva műfaja is. Az akkori diákok a pad alatt filléres regényeket és más sárga fedelű könyveket olvastak. A könyvek formai jellegzetességei A könyv mindmáig a legalapvetőbb dokumentumtípus, az emberiség egyik legnagyszerűbb találmánya. Tartalmilag igen nehéz meghatároznunk, mi is a könyv. Mindenesetre a rendszeres időszakonként megjelenő kiadványokhoz képest a könyv valamilyen egyszeriséget, befejezettséget sugall. A könyveknek két gyakori kivitele van, a fűzött kötésű és a ragasztott könyv. A fűzött forma az értékesebb és tartósabb, de drágább is. Ez azt jelenti, hogy a könyv hajtogatott lapjait összefűzik cérnával. A ragasztott kötés esetében az egymás mellé tett lapokat egyszerűen összeragasztják. A fűzött könyv általában kemény táblájú, míg a ragasztott puha táblás, ezért gyakran különböztetik meg őket e szerint is kemény táblás/puha táblás, angol szóhasználattal: hardback és paperback. A szépen megtervezett védőborító alatt, kötéstáblák közé szorítva helyezkednek el a könyv lapjai. (A védőborító ma már sokszor el is marad.) A védőborító behajtott fülein, vagy sokszor ennek hiányában a könyv hátulján, ismertetőt olvashatunk a könyvről, ez a fülszöveg. 2

3 Érdemes felfigyelni arra, hogy az első pár lapot nem is számozzák meg, más funkciójuk van. A legelső oldal a védőlap, ez még a kötéstáblához csatlakozik, és technikai jelentősége van. Utána következik az előzéklap, amely már információkat tartalmaz, és aztán jön a címlap, ahonnan a legtöbbet lehet megtudni az adott könyvről. A címlapot érdemes alaposabban is megvizsgálnunk. Itt szerepel a könyv szerzőjének neve. Ezt követi a mű címe, majd alatta - ha van -, a könyv alcíme. Sok esetben a könyvnek nincs kifejezett szerzője (például egy több író műveiből összeállított gyűjtemény esetében), itt a szerkesztő, összeállító neve szerepel. Ugyanígy előfordulhatnak még más közreműködők is, így például a következő megjegyzésekkel: rajzolta, fotók:, esetleg illusztrálta vagy utalással azokra, akik átnézték, javították, bírálták a könyveket: lektorálta, és bírálta. Ha a mű nem az eredeti nyelven jelent meg, akkor itt szerepel a fordító neve is. A címlap alján van egy nagyon fontos rész, ami a kiadói információkat tartalmazza. Itt találhatjuk a kiadó nevét és a kiadás helyét, évét. Egy könyv gyakran nem önmagában áll, hanem egy sorozat része. Ezt több helyen is jelölni szokták, előfordulhat a címlapon is, de gyakran a címlap túloldalára kerül, más fontos információkkal együtt. A címlap túloldalára (verziójára) legtöbbször a fentebb felsoroltakból a közreműködők egy része kerül. Ezen a verzión találhatjuk meg a kiadási jogokat hivatalosan birtokló nevét, mégpedig a következő jel mellett:. Ez a körbe helyezett C betű az angol copyright kifejezést rövidíti, és arra utal, ki a szerzői jog birtokosa. A szellemi alkotásokat, így a könyveket is különleges jogszabályok védik, hogy tartalmukat csak úgy lehessen felhasználni, hogy az ne sértse a szerző jogait. Ezen a lapon szokott szerepelni az is, hogy hányadszor jelenik meg ebben a formában az adott mű, vagyis a kiadás száma, jelezve azt is, hogy a kiadás bővített vagy javított az előzőhöz képest. S végül még egy fontos adat: az ISBN szám, amely nemzetközi egyezmények alapján, a világon egyedileg azonosítja a könyvet. A könyvek csoportosítása tartalmuk szerint Képzeljük el a következő három könyvet a címük alapján: A hajózási jog története Kalózok a világ tengerein A halálfejes lobogó titka Mondhatjuk azt, hogy a három könyv ugyanarról szól, nevezetesen a tengeri rablókról, a kalózokról. Az is sejthető, hogy míg az első a szigorú jogtudományi szakmunka lehet, addig a második valamilyen ismeretterjesztő mű, míg a harmadik talán szórakoztató olvasmány, szépirodalmi feldolgozás. Pontosítsuk ezt a csoportosítást! Ismeretközlő művek Az ismeretközlés színvonala szerint megkülönböztetünk Szakkönyveket Ide tartoznak például a tudományos munkák, az egy témát szakmai igénnyel tárgyaló könyvek, a felsőoktatásban használatos művek. Ismeretterjesztő könyveket Olyan könyvek, amelyek tárgyilagosan, jó színvonalon, de az átlagos műveltségű ember számára is érthető módon mutatnak be egy témát. Irodalmi művek A művészi szándék meglétét kutatva megkülönböztethetünk 3

4 Szépirodalmi műveket Azok az alkotások tartoznak ide, amelyekben egy téma feldolgozása művészi színvonalú. Szórakoztató irodalmi műveket A szórakoztatni akaró, kikapcsolódást nyújtó, de sem különösebb tárgyi ismereteket, sem művészi élményt nem adó könyveket számítjuk ide. A gyakorlatban a csoportba sorolás néha nagyon nehéz. Egyrészt ennek ízlésbeli okai is vannak, hiszen mind a szakkönyveknek, illetve ismeretterjesztő könyveknek lehet a másik csoportba már-már átnyúló része, másrészt sokan egy-egy szórakoztató könyvet inkább tartanak ismeretterjesztőnek. Az is előfordul, hogy vitatott értékű művet egyesek szépirodalomként, mások szórakoztató irodalomnak olvasnak. Előfordul, hogy egy mű megítélése és funkciója az idők folyamán megváltozik. A múlt században Verne könyveit a felnőtteknek szánta. Sokan elsőrangú szépírónak, mások kitűnő ismeretterjesztőnek tartották őt. Ma már könyveit a gyerekek olvassák nagy szeretettel, és kétségtelen, hogy sokat tanulhatnak még ma is belőlük. Kézikönyvek Az ismeretek feldolgozása, sőt megtalálása szempontjából van egy könyvcsoport, amellyel érdemes közelebbről is megismerkednünk. Ezek azok a könyvek, amelyeket színvonaluktól függetlenül a szakkönyvek vagy az ismeretterjesztő művek csoportjába tartoznak, különleges feladatuk van: az alapvető eligazítás az ismeretek között. Jó, ha mindig kéznél vannak, talán ezért is hívják őket kézikönyveknek. E kézikönyveknek ma már egyre több változatuk létezik digitális formában is. Bibliográfiák Azokat a kiadványokat hívjuk így, amelyek különféle tárgykörökben összegyűjtik az ajánlott művek címeit. Egészen rövid bibliográfiát találhatsz tankönyveid végén is, az ajánlott olvasmányok jegyzékét. Vannak azonban olyanok, amelyek évente számba veszik az egész nemzeti könyvtermést. Ilyen hazánkban például a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Az egyes szakmáknak, tudományágaknak is vannak bibliográfiai kiadványai, amelyek felsorolják az adott terület műveléséhez szükséges legfontosabb szakirodalom címeit. A könyvnyomtatás feltalálása után alig telt el száz év, s már lehetetlennek bizonyult a világon addig megjelent összes könyvet számba vevő bibliográfia elkészítése. Ma ilyenre nem vállalkozik senki, hiszen már csak az évi könyv és főleg folyóiratcikk-termés is felmérhetetlen. Még az egyes tudományágak hatalmas számítógépes szakbibliográfiái is elképesztő méretűek. A kémiai szakirodalmat rendszerező számítógépes könyv- és cikkjegyzék, a Chemical Abstracts jóval több mint 10 millió tételt tartalmaz! Lexikonok, enciklopédiák A lexikon az ismereteket betűrendbe szedi, ezért a különféle címszavakat gyorsan vissza tudjuk keresni. A szócikkek mechanikusan követik egymást, tekintet nélkül tartalmukra. A lexikonra általában véve a rövidebb, tömörebb szócikkek a jellemzőek. Sokszor a szócikk leírásában utaló található, ami felhívja a figyelmet egy másik, a betűrend más helyén található címszóra. Gyakran előfordul, hogy a nagyobb szócikkek végén bibliográfia utal a további tájékozódás lehetőségeire. Az enciklopédia nagyobb egységekben dolgozza fel az ismeretanyagot. A tartalmilag összetartozó dolgok itt egymás mellé kerülnek, tekintet nélkül a betűrendi helyükre. A visszakereshetőséget név- és tárgymutató segíti. Mindezt szemléltessük egy példával! A lexikonban távol egymástól találhatóak a következő címszavak: autó, repülőgép és vasúti közlekedés. Ugyanezeket egy enciklopédia a közlekedés nagy címszó alatt fogja tárgyalni. 4

5 Mind lexikonban, mind enciklopédiában találhatunk általános, az ismeretek teljességét átfogó, sokkötetes kiadványokat és tömör kivitelű, egy-két kötetes változatokat is. Ez utóbbiakat gyakran emlegetik kislexikonként, vagy kisenciklopédiaként is. Ezektől eltérnek azok a típusok, amelyek csupán egy-egy szakterületet dolgoznak föl, így például a földrajz, a biológia vagy éppen a technika szaklexikonjai, illetve szakenciklopédiái. Bár az átfogó, minden tudást magába foglaló kézikönyv eszméje már a kései középkorban is felbukkant, a modern lexikonok és enciklopédiák születésére a 18. századig várni kellett. A brit Ephraim Chambers 1728-ban jelentette meg enciklopédiáját, amely aztán alapjául szolgált a francia felvilágosodás nagy művének is, a Nagy Francia Enciklopédiának. Ezt a 35 kötetben 1751 és 1776 között megjelent munkát a matematikus d'alambert és a filozófus Diderot szerkesztette, akik a kor legnagyobb gondolkodói közé tartoztak. Ma a nagyobb nemzeteknek több híres lexikonuk, illetve enciklopédiájuk is van. Az angol enciklopédia klasszikusa, az Encyclopaedia Britannica 1768 óta jelenik meg, ma már a 15. kiadásnál tart, s hatalmas nemzetközi vállalkozás lett. A lexikonoknak hazánkban is nagy múltja van. Már a reformkorban készült egy sokkötetes német munkából fordítás, a magyar kiegészítésekkel. A századfordulón egy nemzetközi összehasonlításban is jelentős vállalkozás indult el, aminek eredményeképpen a huszadik század első éveiben megjelent Pallas Nagy Lexikona. A 18 kötetből álló lexikonon a kor tudósainak élvonala dolgozott. A két világháború közötti korszakban a Révai könyvkiadó felújította ezt a lexikont, ez lett a napjainkban újra kiadott és kiegészített Révai Nagy Lexikona. A második világháború után inkább szaklexikonok jelentek meg. Újabban ismét készülnek nagy, átfogó, magyar nyelvű lexikonok. Szakszótárak, szaklexikonok A szakszótárak igazából a lexikonok testvérei, hívhatnánk őket szaklexikonnak is. Néha valóban nem is takar mást az elnevezés, mint egy-egy szakma vagy tudományterület speciális neveinek, fogalmainak, adatainak betűrendbe szedett szócikkeit. A szakszótár akkor az "igazi", ha a fentieken túl az adott szaknyelvet is bemutatja, tehát a lexikális adatok mellett a szakszókincset is feldolgozza. Nyelvi szótárak Ez talán a kézikönyvek legnagyobb csoportja, hiszen már a létező nyelvek sokasága is rengeteg szótártípusú segédkönyveket hív életre. A szótárak viszonylag ritkábban használt, de meghatározó voltuk miatt legfontosabb csoportja, az egynyelvű szótáraké. Ezen kézikönyvek címszavai és szócikkei ugyanazon a nyelven íródtak. Erre legjobb példa a nyelv szókincsét bemutató értelmező szótár. A nagy nyelveknek megvannak a sokkötetes értelmező szótárai, amelyet híres egyetemek vagy nagy hírű kiadók jelentetnek meg. A magyar nyelv értelmező szótára is több változatban létezik, így van egy több kötetes nagyszótár és létezik a Magyar értelmező kéziszótár is. Ismerjük és használjuk a nyelvi szótárak közül az Idegen szavak és kifejezések szótárát és a Helyesírási kéziszótárat is, amelyek címe jól jelzi feladatukat. Talán kevésbé ismert az Idegen nevek kiejtési szótára, amely nagyon sok idegen személynév, földrajzi név stb. helyes kiejtését adja meg. Már inkább a nyelvvel hivatásszerűen foglalkozók használják jobban az etimológiai szótárakat, amely egy-egy nyelv szavainak történeti eredetét világítják. Nagy segítséget adnak az írásművet készítő, fogalmazást író számára a szinonimaszótárak, amelyek az ugyanazon fogalomhoz tartozó rokon értelmű szavakat adják meg. A gyakorlatban többször használunk kétnyelvű szótárakat, amelyekben az egy adott nyelven megtalálható címszavakhoz rendelik a másik nyelv megfelelőit. Persze a jó kétnyelvű szótár nem pusztán egyszerű,,szószedetet'', hanem nyelvi besorolással, példákkal is segíti az adott nyelvvel dolgozó munkáját. Hazánkban igen nagy kultúrája van ezeknek a szótáraknak, számtalan kisebb-nagyobb kétnyelvű szótár kapható. E szótárak sokszor méret szerint,,családokba" rendeződnek, ahol megvan a,,zseb", a,,kézi" és a,,nagy" kiadás is. Ezeknek és a többi szótárnak is egyre inkább számítógépes hordozókon, pl. CD-ROM -okon folytatódik a,,történetük". Atlaszok 5

6 Ezt a kézikönyvtípust ismerheted a földrajzóráról, így nem kell különösebben bemutatni. Vannak olyan, sok térképet nagy méretben tartalmazó atlaszok is, amelyek részletességükkel és igen alapos helynévmutatójukkal teszik magukat nélkülözhetetlenné a tájékozódásban. Külön hasznos, ha az ilyen atlaszokat földrajzi szempontból rendezett adattárak egészítik ki, ahol megtalálhatjuk a legnagyobb városok, hegycsúcsok, folyók stb. jegyzékét és az egyes országok legfontosabb földrajzi-gazdasági adatait is. Minderre jó példa a magyar nyelvű Nagy világatlasz vagy a Képes világatlasz. Vannak persze speciális atlaszok is: a közlekedési információkat tartalmazó autós atlaszok, vagy történelmi atlaszok, amelyek a múlt korszakait mutatják be térképekre vetítve. Adattárak Ide azok a kézikönyvek tartoznak, amelyek egy-egy témakör, tudomány vagy szakterület adatait, tényeit gyűjtik össze. Az adatokat ezek a kiadványok igyekeznek jól szerkesztetten, gyorsan visszakereshetően bemutatni. Gyakran alkalmaznak táblázatokat, grafikonokat. Ezekből az adattárakból általában csak a számszerűsíthető tényeket ismerjük meg, azok értelmezésével, magyarázatával nem foglalkoznak. Az általános adattárra jó hazai példa a Tények könyve sorozat, amely igen sok területről informál korszerűen. Ebbe a típusba tartoznak még a legkülönfélébb statisztikai kiadványok, évkönyvek, kronológiák, cím- és névtárak, de ide tartozik a telefonkönyv és a menetrend is. Időszaki kiadványok Egyre nagyobb az igény, hogy az ismeretek minél hamarabb jussanak el a felhasználókhoz. Erre a szerepre a könyv, mint hordozó, nem alkalmas. A több száz oldalas munkák megírása, szerkesztése, nyomdai munkálatai olyan sok időt vesznek igénybe, hogy gyakran a bennük foglalt információk egy része a megjelenésre már elavul. Másrészről vannak olyan információk is, amelyekről mindenki tudta, hogy csak ideig-óráig érdekesek romlandók -, így kár lenne értékes, hosszú távra előállított könyveket áldozni rájuk. Ezért aztán létrejöttek, majd a felvilágosodás idején a mai formájukban megjelentek a hírlapok, folyóiratok. Mivel legfontosabb tulajdonságuk az, hogy folyamatosan, többkevesebb rendszerességgel jelennek meg, ezért összefoglalóan időszaki kiadványoknak hívjuk őket. A könyvekhez hasonlóan ezeknek is van egyedi azonosítójuk. Sokszor eléje tesszük az ország kétbetűs azonosítóját is, pl. így: HU ISSN Az időszaki kiadványok gazdasága lenyűgöző. Ide tartoznak a naponta megjelenő napilapok, a heti rendszerességű hetilapok, az általában 1-2 havonta megjelenő folyóiratok, de ide számítjuk az éves rendszerességű évkönyveket, almanachokat is. Mindemellett még minőségi szempontok és a megcélzott olvasói rétegek szerint is jelentős csoportok alakíthatóak ki. Nézzük meg a fontosabbakat részletesen! Napilapok A napilapok a gyors tájékozódás leghatékonyabb írásos eszközei. Nagy többségük a hét minden munkanapján utcára kerül (hazánkban vasárnap a legtöbb lap nem jelenik meg.) Tartalmuk általános jellegű, de gerincüket a politikai élet hírei alkotják. Vannak olyan napi rendszerességű kiadványok is, amelyek csak a gazdaság, vagy éppen a sportélet híreivel foglalkoznak. A napilapokat nem csupán tekintélyes méretű lapnagyságuk, hanem sajátos szerkezetük is megkülönbözteti a többi kiadványtól. Címoldal helyett fejlécük van, ahol a megjelenési információk legfontosabbjai találhatók. A lap végén van általában véve a kolofon, ahol egy keretben találjuk a szerkesztőség, a kiadó és a nyomda adatait. A sajátos megjelenést a nagy lapmérethez igazodó több hasábos tördelés okozza, ami a kényelmesebb olvasás végett az 6

7 amúgy nagyon hosszú sorokat keskenyebb nyomtatási szélességre bontja. További jellemző a főoldalon található kiemelt vezércikk, amely a legfontosabb témával foglalkozó írás. Hetilapok A napilapoktól jól megkülönbözteti ezeket a kiadványokat-túl a megjelenés gyakoriságán -, hogy ritka kivételektől eltekintve, nem általános tartalmúak, hanem valamilyen témára specializálódtak. Van olyan, amelyik még őrzi a napilapok formátumát (például Élet és Irodalom), de többnyire kisebb méretű, fűzött, oldalas alakban jelennek meg. Tartalmilag széles területet átfognak, van közöttük szakmai lap (például HVG), praktikus információkat közlő (például műsorújságok), hobbi magazin és könnyed szórakoztató kiadványok is (például Hócipő). A hetilapokat-az újságokhoz hasonlóan-évfolyamokban veszik számba és az egyes példányokat (lap)számoknak nevezik, gyakran a megjelenési időponttal is azonosítják őket. Vannak olyan havonta megjelenő magazinok is, amelyek tartalmi jellegzetességük miatt jobban hasonlítanak a hetilapokra, mint a komolyabb folyóiratokra (például Cinema). Folyóiratok A szakmai és tudományos információk legfontosabb megjelenési helye a folyóirat. Óriási gazdaságban látnak napvilágot, egyes adatok szerint a legfontosabb tudományos folyóiratok száma is több mint húszezer. Jellegzetességük a nagyobb terjedelem ( oldal) és a komolyabb tartalom, ill. az ehhez igazodó kivitel. Bár itt is megfigyelhető néhány általános témakörű kiadvány, a többség szigorúan szakosodott. Vannak kifejezetten szakfolyóiratok (pl.: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás), ismeretterjesztő folyóiratok (pl.: Természet Világa), szórakoztató és hobbi lapok (pl.. Otthon), és tudományos folyóiratok (pl.: Magyar Könyvszemle). A folyóiratokban felhalmozott tudásra a megjelenés után évekkel is szükség lehet, ezért ezeket a kiadók ellátják éves tartalomjegyzékkel, név- és tárgymutatóval. A tudományos folyóiratokat külön is feldolgozzák, mégpedig szakterületenként. Ezek a speciális bibliográfiai kiadványok minden egyes cikkről tartalmaznak egy rövid kis összefoglalót (referátumot) és sokféle visszakeresés lehetővé tevő mutatókkal látják el őket. Ma már ezek a referáló folyóiratok többségében számítógépes formában készülnek, mert így gyorsabban tudnak megjelenni, és sokkal jobbak a visszakeresési lehetőségek is. (A modern tudományos folyóiratok ősei a tudós levelezések. A késő középkor óta rendszeresen megfigyelhető, hogy az egyes témák kutatói levelezés útján cserélték ki nézeteiket. Innen jött az ötlet, hogy egy azonos témában levelező kutatók leveleit rendszeresen nyomtatásban is közre adják.) A multimédia fogalma és jelentősége A multimédia olyan információ-tárolási és átviteli rendszer, amely többféle kommunikációs csatornát (médiumot) is használ a felhasználók tájékoztatására vagy szórakoztatására. (Szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivitás.) A multimédia fogalom a multus (sok, több) és medium (latin jelentése közbülső helyen található, ma inkább információközvetítő közeg értelemben használatos) szavakból áll össze, fordítása sok médium -ot jelent. A médium egy olyan közvetítő közeg, amely információt továbbít (pl.: televízió, rádió, könyvek és folyóiratok), de médiumnak nevezzük a tájékoztatási eszközök információhordozóit (szöveg, hang, beszéd, álló- és mozgókép) is. A többféleképpen megjelenő információ, a multimédia fokozza a felhasználó élményét, könnyebbé, gyorsabbá teszi az információ átvitelét, befogadását és felhasználását. Multimédia több területen is használatos, mint például a művészet, oktatás, szórakoztatóipar, tervezés, gyógyítás, matematika és tudományos kutatások. Az oktatásban a multimédiát manapság leginkább a számítógép alapú oktatásra értik. 7

8 Bizonyos információk esetében, a szöveges közlés például túl hosszú és bonyolult megfogalmazást eredményezne, viszont ugyanez az információ egy jól megszerkesztett ábra, vagy egy mozgóképbejátszás segítségével már könnyebben átadható. A multimédia alkalmazások alapelve, hogy az információt mindig az információtípus szempontjából legmegfelelőbb csatornán keresztül kell közvetíteni a felhasználó felé. A számítógép szerepe ezen elv megvalósításában kap nagy szerepet. A számítógép a hang és képmegjelenítésen túl alkalmas eszköz a felhasználó parancsainak végrehajtására, így valósul meg a multimédiás programok legfontosabb ismérve, az interaktivitás. 8

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TANANYAG

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TANANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TANANYAG TARTALOM Előszó... 3 Az ismeretszerzés útjai... 3 Az információ... 3 Az ismeretek hordozói... 4 Könyv, újság, CD-ROM, Internet... 5 A könyv története... 5 A könyv kívülről...

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE

AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE 2. sz. melléklet 1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1. Az iratanyag rövid ismertetése 1.1.1. A könyvtári dokumentumok nagy része 1851 és 1945 között jelent meg, főként szöveges információkat

Részletesebben

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban

A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban A szórakoztató, az irodalmi és a mûvészeti alkotások elszámolása a nemzeti számlákban Dienes Ferenc, a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa E-mail: Ferenc.Dienes@ksh.hu A tanulmány a szórakoztató,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat 9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat Könyvtárak történetéről Asszurbanipal király ninivei könyvtára (i.e. 650) 20 ezer agyagtábla Alexandriai Muszeion könyvtár (Ptolemaiosz alapítottota i.e. III.sz) kb.

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

Enciklopédia és virtualitás

Enciklopédia és virtualitás Világosság 2005/9. Tudományrendszer Zamfirache Iris Enciklopédia és virtualitás Az enciklopédia kifejezés a görög küklosz [kör] és paideia [nevelés] szavak összekapcsolásából jött létre, jelentése a képzés

Részletesebben

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad.

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. Könyvsarok Dr. Garáné Bardóczy Irén Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. (Alexandre Dumas) A FORMA MŰVÉSZETE Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai 127.-129. Az ember tragédiája (Győr, 1991, Editorg Kiadó) (127.), 184 l, 20 cm, Sükösd Mihály utószavával, puha papír-kötésben. A 2. kiadás 1992-ben

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM Indokolás a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezetéhez A

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA Készítette: Nagy Tímea EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA TIPOGRÁFIAI ELEMZÉSE PPKE BTK, Könyvkiadói szakember továbbképzés Könyvkiadás története Buda Attila 2012.05.28. 1 NAGY MŰVÉSZEK ÉLETE Klimt Könyv adatai

Részletesebben

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat:

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat: KÖNYVTÁRAK A könyvtár négyezer éves története során újra és újra megújulva, mindig alkalmazkodott a különböző korok elvárásaihoz, illetve kommunikációs adottságaihoz és lehetőségeihez. A ma társadalma

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE HOSSZÚHETÉNY 2013. 1.Az iskolai könyvtár működési szabályzatának

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Létesítési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Az értékelt szótár címe és kiadója: A szótár szerzője: Dorogman György A szótár címe: Spanyol-magyar kéziszótár A szótár kiadója: Grimm Kiadó, 2007 I. Külső

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz 2016 elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete 1 A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI

Részletesebben

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található:

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található: Dr. Szakács György * : Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben 1. A műszaki szabályozás dokumentumai A műszaki szabályozásnak két eltérő szerepkört betöltő fő dokumentumtípusa van:

Részletesebben

Könyvekről. csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási

Könyvekről. csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási szempontból. Az utolsó fejezet címe: A tanítási gyakorlat és a tanulók teljesítménye.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag)

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 1 2 CÍMNEGYED KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 3 4 TARTALOM Bevezető 7 1. ALAPFOGALMAK 11 1.1.

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Word 2003 magyar nyelvű változat

Dr. Pétery Kristóf: Word 2003 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 4. A KULTÚRA HELYZETE MAGYARORSZÁGON Készítette: Bárdosi Mónika Lakatos Gyuláné Varga Alajosné Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT Két Spanyolország útikönyv összehasonlító elemzése Készítette: Tanács Eszter Tanár: Buda Attila PPKE-BTK, Könyvkiadói szakember Budapest, 2011. május 18. Bevezetés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. A KÖNYVTÁR FUNKCIÓRENDSZERE 2. sz. melléklet 1. A könyvtár típusa a) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás

Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás Szövegszerkesztés Dokumentumkezelés Általános ismeretek Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás nem csökkent. A képernyőről

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN KÓS KÁROLY A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN A néprajz legrégibb, de máig alapvető módszere és a kutatás minden további lépésének kiindulási alapja a néprajzi jelenségek leírása. A leírás fogalmába beleértődik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/21-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. Jelen vannak:, Tóth József és Varga Zoltánné

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT... 3 2. A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 3 3. A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE... 4 4.

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Két madaras könyv tipográfiai összevetése

Két madaras könyv tipográfiai összevetése A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE VIZSGADOLGOZAT Két madaras könyv tipográfiai összevetése Mark Rauzon: Képes madárenciklopédia (Maecenas Kiadó, 1994.) és Dr. Reinhardt Witt: Nagy európai madárkalauz (Officina Nova,

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén Szemle 107 bevallott célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy az felismerje napjaink diskurzusaiban a korábbi időkhöz képest alig változó álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5.

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. OLVASÁSI SZOKÁSOK Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél megrendelt kutatás keretében. A kötet szerkesztésében részt

Részletesebben

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI MONOPÓUUMÁNAK megszűntévelviszonylag rövid idő alatt kialakult Magyarországon a piaci alapú tankönyvkiadás és terjesztés.

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei (1. rész) A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás VARGA Tímea Bevezetô Jogi információn legáltalánosabb értelemben a jogalkotási, jogalkalmazási

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM Tudományos Diákköri Dolgozat Budapesti Corvinus Egyetem A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM SAJTÓELEMZÉSE Albert Dóra Nappali tagozat, Nemzetközi tanulmányok (MA) 2. évfolyam, Társadalomtudományi Kar, BCE 2011.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: 2013. szeptember Készítette: ------------------------------------ --------------------------------------- Burai Bernadett intézményvezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek Többcélú közösségi terek fejlesztése Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek 23. Szolgáltatásfejlesztési modell Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

egyik fehér foltja: a kőnyomtatás

egyik fehér foltja: a kőnyomtatás A magyar nyomdászattörténelem egyik fehér foltja: a kőnyomtatás ELSŐ RÉSZ Timkó György Miért van a könyvnyomdászatnak, és miért nincs a kőnyomdászatnak magyar nyelvű szakirodalma? Van a magyar nyomdászattörténelemnek

Részletesebben

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI

SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI SZEMLE A STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI KÖVETELMÉNYEI A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények címmel szakmai napot szervezett 2005. március 22- én.

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

A Szolnok Megyei Néplap a rendszerváltás idején /1987-1991/ Szakdolgozat

A Szolnok Megyei Néplap a rendszerváltás idején /1987-1991/ Szakdolgozat Debreceni Egyetem Informatika Kar A Szolnok Megyei Néplap a rendszerváltás idején /1987-1991/ Szakdolgozat Témavezető: dr. Bényei Miklós címzetes egyetemi tanár Készítette: Csirke József informatikus-könyvtáros

Részletesebben