RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, augusztus 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) Iktatószám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földterületek haszonbérbe adására Készítette: Csépányiné Tóth Terézia aljegyző RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, augusztus 13.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A június 25. napján tartott Képviselő-testületi ülésen a testület határozatot hozott az önkormányzati tulajdonban lévő legelők és szántók haszonbérbe adásáról szeptember 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra, valamint döntött a haszonbérleti díjak megállapításáról. A hasznosítandó területek a 034/1. hrsz. alatti reptéri legelő, a 02/1. hrsz. alatti gyep és a hrsz. alatti gyep területek, melyek haszonbérleti szerződése augusztus 31-én megszűnik. A földforgalmi törvény rendelkezéseinek történő megfeleltetés miatt új haszonbérleti szerződések megkötése vált szükségessé. A haszonbérleti szerződés tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Képviselő-testület határozatát a legelők és szántók haszonbérbe adásáról és a díjakról közszemlére tettük a hivatal hirdetőtábláján, ezáltal hirdetményi úton közöltük minden helyi lakossal. A haszonbérbe adás feltétele, hogy a földet bérbe venni kívánó személy helyben lakó, földművesnek minősülő személy legyen, aki mező-erdőgazdasági tevékenységet életvitelszerűen vagy kiegészítő tevékenységként folytat és ebből igazoltan árbevétele keletkezett. A Képviselő-testület határozatában kinyilvánította, hogy a évi CXXII. törvény új földforgalmi törvény ban foglaltak alapján elő-haszonbérleti jogot biztosít a törvényben meghatározott sorrend szerint első helyen szereplő volt haszonbérlőknek abban az esetben, ha becsatolják a szükséges igazolásokat. Ezek: a földműves nyilvántartásba vételről szóló földhivatali határozat, családi gazdálkodó nyilvántartásba vétele, állatorvos igazolása a jelenlegi állatlétszámról és igazolás arról, hogy a volt haszonbérlő nem rendelkezik sem adó, sem bérleti díj tartozással. Az új pályázatok és az igazolások benyújtására július 31-ig volt lehetőség. A beérkezett pályázatok és igazolások alapján, az elő-haszonbérletre 1. helyen jogosult volt haszonbérlők, akik helyben lakó földművesnek minősülnek és rendelkeznek a föld hasznosításához szükséges állatállománnyal, továbbá nincs díjtartozásuk, javasoljuk újabb haszonbérleti szerződés megkötését a Fétv (1) bekezdés a.) pontja alapján: I. A 034/1. hrsz. alatti ingatlan bérlői (reptéri legelő) : 1.Bene Albertné Földes, Haladás u.73. szám alatti lakos (Helyébe Bene Albert lép) sorrend: 1. hely 3 hektár 2. Bene Gábor Zsigmond Földes, Sport u. 6. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 4 hektár 3. Bíró Gyula Földes, Petőfi u. 43. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 3 hektár 4.Fábiánné Faragó Krisztina Földes, Honvéd u. 20. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 5 hektár 5. Jenei Zoltán Földes, József A.u.29. szám alatti lakos sorrend: 1.hely 3 hektár

3 6.Joó Lajosné Földes, Kinizsi u. 24. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 6 hektár 7. Karácsony Mihályné Földes, Rákóczi u. 16. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 6 hektár 8.Karmazsinné Rohodi Ilona Földes, Posta u. 7/A. szám alatti lakos (helyébe Karmazsin István lép) sorrend: 1. hely 4 hektár 9. Kiss Albert Zoltán Földes, Kállai u. 19. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 8 hektár 10. Bíró Zoltán Földes, Kinizsi u. 12. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 2 hektár A reptéri legelő volt haszonbérlői, akik igazolásokkal nem rendelkeznek: 11. Lázár Imréné Földes, Kisfaludy. u. 8. szám alatti lakos volt haszonbérlő helyben lakó, földműves igazolással nem rendelkezik, van 0,7 hektár saját földje, jelenleg ehhez bérel még 0,3 hektárt, állatállománya főleg szárnyasokból áll (2,7 ÁE). A volt bérlő idős korára tekintettel hozzátartozója részére kiállított földműves igazolás benyújtása esetén javasoljuk bérbe adni a területet. 12. Pécsi János Földes, Dobó u. 6. szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó, földműves, állatállománya 1 db kedvtelésből tartott ló, jelenleg 2 hektárt bérel. Állatállománnyal rendelkező új igénylő földműves számára javasoljuk bérbe adni a területet. 13. Pécsi Sándor Földes, Dózsa Gy.u.54/A. szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó, nem nyújtott be igazolásokat, jelenleg 2 hektárt bérel, több alkalommal felszólítottuk a bérleti díj rendezésére. Állatállományáról nincs tudomásunk. A hiányzó igazolások be nem nyújtása esetén javasoljuk új igénylő számára bérbe adni a területet. 14. Rácz Imre Földes, Széchenyi u. 6. szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó, nem nyújtott be igazolásokat, jelenleg 2 hektárt bérel, bevallása szerint 5 ló képezi az állatállományát. A hiányzó igazolások be nem nyújtása esetén javasoljuk új igénylő számára bérbe adni a területet. 15. Szabó Attila Földes, Petőfi S. u. 15. szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó földműves, nem csatolta az állatorvosi igazolást, bevallása szerint 25 db bikával rendelkezik, jelenleg 5 hektár területet bérel. A hiányzó igazolás be nem nyújtása esetén javasoljuk új igénylő számára bérbe adni a területet. 16. Ványi József Földes, Fő u.14. szám alatti lakos lemondott a haszonbérletről közeli hozzátartozója javára, aki földműves, rendelkezik a megfelelő állatállománnyal, tartozása nincs. Új haszonbérlőnek javasoljuk Ványiné Szabó Irén Földes, Honvéd u. 34. szám alatti lakost kijelölni /Fétv (1) bek. c.) pont/ sorrend: 3. hely 3 hektár

4 II. A 02/1. hrsz. alatti ingatlan (gyep) bérlői közül, akikkel megköthető a haszonbérleti szerződés: 1.) Varga Ferencné Földes, Fűzfa u. 9. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 7 hektár 2.) Ozsváth Lajos Földes, Fűzfa u.7. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 3 hektár Nem csatoltak igazolásokat az alábbi haszonbérlők: 1.) Joó József Földes, Zrínyi u.36. szám alatti lakos volt haszonbérlő, helyben lakó, nincs földműves és állatlétszám igazolás. 0,9 hektárt bérel, igazolások benyújtása esetén haszonbérleti szerződés köthető, igazolás hiányában új pályázónak történő bérbe adás javasolt. 2. Rák Albert Ottó Földes, Zrínyi u. 7. szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó nincs földműves és állatlétszám igazolás. 1 hektárt bérel, igazolások benyújtása esetén haszonbérleti szerződés köthető, igazolás hiányában új pályázónak történő bérbe adás javasolt 3. Rákné Szabó Julianna Földes, Zrínyi u.7. szám alatti lakos volt haszonbérlő, helyben lakó földműves, állatlétszám nem igazolt, a bevallott állatlétszám alapján (5 ÁE)a bérelt 7,5 hektárból 3,5 hektárt javasolt bérbe adni, 4 hektár bérbe adása új pályázó részére javasolt. sorrend: 1. hely 3,5 hektár 4. Mosolygó János Földes, Petőfi u.47.szám alatti lakos, volt haszonbérlő, helyben lakó földműves igazolást és állatlétszám igazolást nem nyújtott be. Bevallása szerint 8 db juh (1,2 ÁE) tartásával foglalkozik, 1 hektárt bérel. Igazolások hiányában javasoljuk új pályázónak bérbe adni a területet. III. Vegyes kaszáló bérlői nem csatoltak igazolásokat: - Szőnyi Lajos Földes, Deák F u. 59. szám alatti lakos, a 0285 hrsz. alatti gyep 1800 m2 területére volt haszonbérlő, helyben lakó, nincs földműves igazolás és állatorvosi igazolás, bevallott állatlétszáma szárnyasokból és sertésekből áll. Földműves igazolás hiányában javasoljuk új pályázó részére bérbe adni a területet. - Oláh Mihály Földes, Debreceni u. 9/A. szám alatti lakos a 0285 hrsz. alatti gyep 1800 m2 területére volt haszonbérlő, helyben lakó, földműves lemondott a bérletről Bíró Zoltán fiatal földműves, helyben lakó javára, aki pályázat és a szükséges igazolások alapján 9 állategységgel és állattartó teleppel rendelkezik, 2 hektárt bérel a 034/1. hrsz. alatti ingatlan ból, szüksége lenne még a vegyes kaszálóra Bíró Zoltán esetében sorrend: 3. hely 1800 m2

5 IV. Új pályázók, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek: 1.) Nagy Anita Földes, Béke u. 21. szám alatti lakos, helyben lakó, földműves, állatállománya 2 ÁE javasolt számára 2 hektárt bérbe adni sorrend: 3. hely 2.) Nagy Zoltán Földes, Újfalui u. 19. szám alatti lakos, helyben lakó, földműves, családi gazdálkodó, igazolt juh tenyészete van (33 db) javasolt számára 2-3 hektár bérbe adása. Több, mint 1 éve állattartó telepet üzemeltet, ezért a Fétv. 46. (3) bekezdés a.) pontja alapján megelőzi a volt haszonbérlőt. sorrend: 1. hely 3.) Katona Albert Lajos Földes, Petőfi S.u.11. szám alatti lakos helyben lakó, földműves, igazolt szarvasmarha tenyészettel rendelkezik (5 db) javasolt számára 2 hektárt bérbe adni sorrend: 3. hely 4.) Kiss Csaba Földes, Dózsa Gy. u. 32/a. szám alatti lakos helyben lakó, földműves, szarvasmarha állománnyal rendelkezik (12,8 ÁE), jelenleg 11 hektáron gazdálkodik, szüksége lenne még legelőre - javasolt számára 3-4 hektár területet bérbe adni. sorrend: 3. hely 5.) Bíró Attila Gyula Földes, Petőfi S. u.38. szám alatti lakos helyben lakó, földműves, 8 db szarvasmarha állománnyal rendelkezik (4,8 ÁE), nincs saját tulajdonú legelője, kezdő vállalkozó - javasolt számára 4 hektár területet bérbe adni. sorrend: 3. hely 6.) Bíró Péter Földes, Rákóczi u. 39. szám alatti lakos, helyben lakó, fiatal földműves, mezőgazdasági technikus szakképesítése van, juhtartással foglalkozik, állománya fiatal gazda pályázat alapján jelenleg 100 db (15 ÁE), ezt 500 db-ra kell fejlesztenie 2018-ig. Tulajdonában van 6 hektár legelő, igényel még 15 hektárt. Javasolt számára 2-3 hektár bérbe adása. sorrend: 3. hely 7.) Pócsi Lajos Földes, Pócsi tanyai lakos helyben lakó, földműves, családi gazdálkodó, szarvasmarha és juhtenyészettel foglalkozik, a családi gazdaságban lévő föld kb.200 hektár, mely lefedi a meglévő állatállományt. sorrend: 3. hely 8.) Volánszki Lajos Gergő Földes, Csillag u. 4. szám alatti lakos, helyben lakó, földműves, nyilatkozata szerinti állatlétszám 5 db (4,6 ÁE), 3-4 hektár föld szükséges. Állatorvosi igazolást nem nyújtott be. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a földműves igazolással nem rendelkezők esetében a földtörvény szerinti sorrendben 3. helyen következő helyben lakó, földműves, fiatal pályázók közül jelöljön bérlőt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hozzon döntést. Földes, augusztus 7. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (VIII. ) HATÁROZAT - TERVEZETE önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földterületek haszonbérbe adásáról A Képviselő-testület I. a hatályos jogszabályok alapján lefolytatott eljárást követően Földes külterületén önkormányzati tulajdonban lévő 034/1. hrsz. alatti reptéri legelő, a 02/1. hrsz. alatti kaszáló és a hrsz. alatti gyepként nyilvántartott földterületeinek s z e p t e m b e r 1 - től augusztus 31. napjáig történő haszonbérbe adását határozza el az alábbiak szerint: 1.) a képviselő-testület a Földes 034/1. hrsz. alatt nyilvántartott reptéri legelő terület a.) haszonbérbe adásáról az alábbiak szerint határoz: Bene Albertné Földes, Haladás u.73. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 3 hektár (helyébe Bene Albert Földes, Haladás u.73. szám alatti lakos lép) Bene Gábor Zsigmond Földes, Sport u. 6. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 4 hektár Bíró Gyula Földes, Petőfi u. 43. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 3 hektár Fábiánné Faragó Krisztina Földes, Honvéd u. 20. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 5 hektár Jenei Zoltán Földes, József A.u.29. szám alatti lakos sorrend: 1.hely 3 hektár Joó Lajosné Földes, Kinizsi u. 24. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 6 hektár Karácsony Mihályné Földes, Rákóczi u. 16. szám alatti lakos, sorrend: 1. hely 6 hektár Karmazsinné Rohodi Ilona Földes, Posta u. 7/A. szám alatti lakos (helyébe Karmazsin István Földes, Posta u. 7/A. szám alatti lakos lép) sorrend: 1. hely 4 hektár Kiss Albert Zoltán Földes, Kállai u. 19. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 8 hektár Bíró Zoltán Földes, Kinizsi u. 12. szám alatti lakos sorrend: 1. hely 2 hektár Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására és kifüggesztésére. Határidő: azonnal, ill augusztus 31. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester b.) Földműves igazolással nem rendelkező volt haszonbérlők: - Pécsi János Földes, Dobó u. 6. szám alatti lakos állatállománya nem fedi le a bérelt földterületet (2 hektár), ezért haszonbérleti szerződés megkötésére nem kerül sor. (2 hektár földterületre új bérlő kerül kiválasztásra.) - Ványi József Földes, Fő u.14. szám alatti lakos helyett új haszonbérlőként kijelöli Ványiné Szabó Irén Földes, Honvéd u. 34. szám alatti lakost/fétv (1) bek. c.) pont/ - Szabó Attila Földes, Petőfi S. u. 15. szám alatti lakos részére állatlétszám igazolás alapján biztosítja a bérelt földterületet. (5 Ha) Ellenkező esetben új bérlő kiválasztására kerül sor.

7 - Lázár Imréné Földes, Kisfaludy. u. 8. szám alatti, (0,3 ha) - Pécsi Sándor Földes, Dózsa Gy.u.54/A. szám alatti (2 ha) - Rácz Imre Földes, Széchenyi u. 6. szám alatti (2 ha) lakosoknak a képviselő-testület csak abban az esetben támogatja a haszonbérleti szerződés megkötését: ha a szerződéskötésig benyújtják - a hatályos jogszabályok alapján kiállított - földműves igazolásaikat. Ellenkező esetben új bérlő kiválasztására kerül sor. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester II. A képviselő-testület a Földes 02/1. hrsz. alatti kaszáló területet érintően: a.) haszonbérbe adásáról az alábbiak szerint határoz: - Varga Ferencné Földes, Fűzfa u. 9. szám alatti lakos - Ozsváth Lajos Földes, Fűzfa u.7. szám alatti lakos - Rákné Szabó Julianna Földes, Zrínyi u.7. szám sorrend: 1. hely 7 hektár sorrend: 1. hely 3 hektár sorrend: 1. hely 3,5 hektár Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására és kifüggesztésére. Határidő: azonnal, ill augusztus 31. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester b.) Földműves igazolással nem rendelkező volt haszonbérlők: - Joó József Földes, Zrínyi u.36. szám alatti (0,9 ha) - Rák Albert Ottó Földes, Zrínyi u. 7. szám alatti (1 ha) - Mosolygó János Földes, Petőfi u.47.szám alatti (1 ha) lakosoknak a képviselő-testület csak abban az esetben támogatja a haszonbérleti szerződés megkötését: ha a szerződéskötésig benyújtják - a hatályos jogszabályok alapján kiállított - földműves igazolásaikat. Ellenkező esetben új bérlő kiválasztására kerül sor. Rákné Szabó Julianna Földes, Zrínyi u.7. szám alatti lakos volt haszonbérlő által a bérelt 7,5 hektár kaszálóból 3,5 hektárra köthető haszonbérleti szerződés, 4 hektárra új bérlő kiválasztására kerül sor. III. A képviselő-testület a Földes hrsz. alatti gyep bérbeadásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: - Szőnyi Lajos Földes, Deák F u. 59. szám alatti lakos, a 0285 hrsz. alatti gyep 1800 m2 területére abban az esetben köthető haszonbérleti szerződés, ha szerződéskötésig benyújtja a földműves igazolást. Ellenkező esetben új bérlő kiválasztására kerül sor.

8 - Oláh Mihály Földes, Debreceni u. 9/A. szám alatti lakos lemondását elfogadja, helyette pályázat alapján bérlőül jelöli a hrsz. alatti 1800 m2 gyep területre Bíró Zoltán Földes, Kinizsi u. 12. szám alatti lakost. A haszonbérbe adás minden esetben azzal a szerződésbe foglalt feltétellel történik, hogy a terület bérléséhez szükséges állatlétszámnak a haszonbérlet időtartama alatt minden évben meg kell lennie, melynek ellenőrzéséről a képviselő-testület gondoskodik. IV. A képviselő-testület az új haszonbérlők kiválasztása során - a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával - az alábbi sorrendet határozza meg: 1.) Nagy Zoltán Földes, Újfalui u. 19. szám alatti lakos (3 ha) tv. szerinti 1. hely 2.) Bíró Attila Gyula Földes, Petőfi S. u.38. szám alatti lakos (4 ha) 3. hely 3.) Bíró Péter Földes, Rákóczi u. 39. szám alatti lakos (3 ha) 3. hely 4.) Nagy Anita Földes, Béke u. 21. szám alatti lakos (2 ha) 3. hely 5.) Katona Albert Lajos Földes, Petőfi S.u.11. szám alatti lakos (2 ha) 3. hely 6.) Kiss Csaba Földes, Dózsa Gy. u. 32/a. szám alatti lakos (3 ha) 3. hely 7.) Volánszki Lajos Gergő Földes, Csillag u. 4. szám alatti lakos (3 ha) Az új haszonbérlőkkel történő szerződéskötésre a felszabaduló földterületek sorrendjében kerülhet sor. Felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére és a haszonbérleti szerződések aláírására és kifüggesztésére. Határidő: folyamatos Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, augusztus 8. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-37 /2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben