Osztályozóvizsga követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozóvizsga követelményei"

Átírás

1 Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg Élet a kertben Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág és az ember életében (konkrét példák). Az anyagok különféle halmazállapotainak és a halmazállapotváltozásainak összefüggése a hőmérséklettel. Keverékek és azok szétválasztása. Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. A víz tulajdonságai, megjelenési formái, jelentősége a természetben. A talaj szerkezete, képződése, szennyeződése és pusztulása. A talaj fő alkotóelemei (kőzettörmelék, humusz levegő, víz,). A talaj védelme. A levegő összetétele, a légnyomásváltozás okai. A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei. Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, burgonya, vöröshagyma, paprika, káposztafélék) környezeti igényei, termőhelye, 2013

2 testfelépítése, ehető részei, élettartama, felhasználása. A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében. Fogyasztásuk higiénés szabályai. Állatok a házban és a ház körül Kölcsönhatások és energia vizsgálata Tájékozódás a valóságban és a térképen A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, káposztalepke, házatlan csigák, monília. A kártevők elleni védekezés. A vegyszerhasználat következményei. A petúnia és a tulipán szervei, testfelépítése. Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben (lakás, osztályterem, udvar). A növények gondozásának elemi ismeretei. A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége. Jellegzetes kerti madarak. Háziállatok: kutya Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, hasznosítása. Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember táplálkozásában. Állati eredetű anyagok felhasználása (toll, bőr). A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füstifecske, házi légy testfelépítése, életmódja, jelentősége. Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. Madárvédelmi alapismeretek. A mozgás és mozgásállapot-változás. A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. A gravitáció. Az elektromos kölcsönhatás: vonzás, taszítás. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a mindennapi életben. A háztartásban használt energiahordozók jellemzése, felhasználásuk. Az energiatakarékosság. Az élő szervezetek energiája. Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak. A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. A térábrázolás különböző formái útvonalrajz, térképvázlat

3 A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, méretarány, aránymérték. Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, és kontúrtérkép. Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. Bolygónk térségei: földrészek és óceánok. Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában. A Föld és a Világegyetem A Föld helye a Naprendszerben és a Világegyetemben. Felszíni és felszín alatti vizek Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, csillagképek. A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a Föld és a Hold egymáshoz viszonyított helyzete, mérete, távolsága, mozgása, kölcsönhatása. Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti jelentősége. A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés következményei. Föld gömbhéjas szerkezete. Éghajlati övezetek. Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szél. Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, szél keletkezése, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, a víz körforgása és halmazállapot-változásai. Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi szélesség, óceántól való távolság, domborzat. Magyarország éghajlata: száraz és nedves kontinentális éghajlat. Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvihar, hóvihar, hőség. Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, jelentősége az ember életében, gazdasági életében. A belvizek kialakulásának okai és következményei, az ellene való védekezés formái. Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, folyóvizei. A folyók útja a forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, folyók felszínformálása. Árvizek kialakulásának oka, az ellene való védekezés formái. Állóvizek keletkezése, pusztulása. Legnagyobb tavunk: a Balaton

4 (keletkezése, jellemzése). A folyók, tavak haszna, jelentősége. Vízszennyezés okai, következményei, megelőzésének lehetőségei. Vizek védelme. A Balaton-felvidéki vagy a Fertő-Hanság Nemzeti Park értékei. Víztisztítási eljárások. Továbbhaladás feltételei: Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg Élet a kertben Állatok a házban és a ház körül Kölcsönhatások és energia vizsgálata Az anyagok különféle halmazállapotainak és a halmazállapotváltozásainak összefüggése a hőmérséklettel. Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. A víz tulajdonságai, megjelenési formái, jelentősége a természetben. A talaj összetétele szerkezete, képződése, szennyeződése és pusztulása, védelme. A levegő összetétele, a légnyomásváltozás okai. A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei, gondozásuk. A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében fogyasztásuk szabályai. A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, káposztalepke, házatlan csigák, monília. A petúnia és a tulipán szervei, testfelépítése. A földigiliszta testfelépítése, életmódja, jelentősége. Háziállatok: kutya Sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, hasznosítása. A füstifecske, házi légy testfelépítése, életmódja, jelentősége. Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember táplálkozásában. Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei. A mozgás és mozgásállapot-változás. A gravitáció. A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. A gravitáció. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a mindennapi életben. Az energiatakarékosság

5 Tájékozódás a valóságban és a térképen A Föld és a Világegyetem Felszíni és felszín alatti vizek Fő-és mellékvilágtájak. Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. Bolygónk térségei: földrészek és óceánok. Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európában. A Naprendszer. A Nap, a Föld és a Hold jellemzői. A Föld tengelykörüli forgásának és a Nap körüli keringésének következményei. Éghajlati övezetek. Időjárás, éghajlat és elemeik. Légköri alapfolyamatok. Éghajlat-módosító tényezők. Magyarország éghajlata. Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvihar, hóvihar, hőség. Felszín alatti vizek jellemzői, jelentőségük. A belvizek kialakulásának okai és következményei, az ellene való védekezés. Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, folyóvizei. Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, folyók felszínformálása. Árvizek kialakulásának oka, az ellene való védekezés. Állóvizek keletkezése, pusztulása. Legnagyobb tavunk: a Balaton. A Balaton-felvidéki értékei. A folyók, tavak haszna, jelentősége. Vízszennyezés okai, következményei, megelőzésének lehetőségei, víztisztítási eljárások

6 OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK TERMÉSZETISMERETBŐL Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 6 Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Témakörök I. A Föld, életünk színtere II. Hazánk: Magyarország Hazai tájaink életközösségei III. Vízi, vízparti élővilág IV. Élet a füves területeken V. Egészségtan 1. téma: A Föld, életünk színtere Elemi tájékozódás a fokhálózat alapján (szélességi és hosszúsági körök, helymeghatározás). Nevezetes szélességi körök a Földön. Tájékozódás Magyarország térképén, hely, irány és távolság meghatározása. Hazánk helye a Kárpát-medencében, Európában, és a Földön. A Föld tengely körüli forgása, következményei. Napi időszámítás. A Föld Nap körüli keringése, következményei. Évi időszámítás. Éghajlat, éghajlati övezetek a Földön

7 A Föld alakja, tengelyferdesége, a besugárzás és az éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggések. Az egyes éghajlati övezetek leíró jellemzése. Éghajlatot kialakító és módosító tényezők. Európa éghajlatai. 2. téma: Hazánk: Magyarország Hazánk legnagyobb tája, az Alföld. Volt árterületek tökéletes síkságai. Homokbuckák vidékén. Élet az Alföldön. Hazánk nyugati kapuja: a Kisalföld. Az Alpokalja, hazánk nyugati szegélye. A Dunántúli-dombság. Élet a dombvidéken. A Dunántúli-középhegység. Élet a hegységekben. A Balaton. Legmagasabb tájunk, az Északi-középhegység. Élet az Északi-középhegységben. Világörökségünk: Aggtelek. Hazánk szíve: Budapest 3. téma: Vízi, vízparti élővilág Vizek, vízpartok életfeltételei. Az édesvizekben élő baktériumok, növényi és állati egysejtűek szervezetének és életmódjának jellemzői, szerepük a vizek öntisztulásában. A vizek hínárnövényei: fonalas zöldmoszat, békalencse, hínáros békaszőlő, nád

8 A vízparti fák faji jellemzői, gazdasági jelentőségük. Tavak, folyók ízeltlábúi: kecskerák, gyötrőszúnyog, szitakötő külleme, testfelépítése, életmódja, egyedfejlődése. Rákok. Puhatestűek. Tavikagyló és az orvosi pióca szervezete, életmódja. A ponty és a lesőharcsa faji jellemzői, vízi életmódhoz alkalmazkodott szervei. Halak. A kecskebéka és a vízisikló külleme, testfelépítése, életmódja és egyedfejlődése. Kétéltűek. Vízpartok madarai: tőkés réce, barna réti héja. Ritka vízi emlős: a vidra. Az édesvizek élőlényeinek táplálkozási kapcsolatai. A vízszennyezés forrásai, következményei. A vizek öntisztulása és a vizek védelme. Tavak, folyók területén kialakított nemzeti parkok. Fertő-Hanság NP, Duna-Dráva NP, természeti értékei. 4. téma: Füves területek élővilága Füves területek környezeti tényezői. A füves puszták legjellemzőbb növényeinek angolperje, nádperje, pongyola pitypang, mocsári gólyahír, mezei zsálya neve, faji bélyegei és szerepe az életközösségben. Az életközösség állatainak : olasz sáska, mezei tücsök, zöld lombszöcske fürge gyík, zöld varangy, vakondok, mezei pocok, mezei nyúl, keleti sün, fácán, vetési varjú, fehér gólya külleme, szervezetének és életmódjának környezethez való alkalmazkodása, egyedfejlődése. Hüllők közös tulajdonságai. A füves területek legjellemzőbb táplálkozási láncai. Az életközösség veszélyeztetettsége, gondozása és védelme. A füves területek értékeinek megőrzésére hivatott nemzeti parkok : Hortobágyi NP, Kőrös-Maros NP, Kiskunsági NP védett természeti kincsei

9 A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Természetismeret A 6. évfolyam végén a tanuló - legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésére, összegzésére és a mért adatok értékelésére, - legyen képes a konkrét tényekről, jelenségekről, összefüggésektől elvonatkoztatni, általánosítani, - ismerje fel, értse és bizonyítsa példákkal az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseit, - használja megfelelő biztonsággal a megismert tanulási technikákat, - elemi szinten tudjon tájékozódni a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével, - tudja felsorolni a kontinenseket és az óceánokat. Mutassa meg ezeket a földgömbön - tudjon egyszerű, szemléletes képet adni a földrajzi övezetektől, - használja a térképet egyszerű földrajzi ismertek megszerzésére, - tudjon a térképről adatokat leolvasni, használja a térkép jelkulcsát, - ismerje fel leírásról, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait, lakókörzetének néhány nevezetes települését és az ország fővárosát, - legyen képes felismerni, megnevezni és az algoritmusok segítségével jellemezni hazánk életközösségeink megismert élőlényeit, - ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, életközösségben betöltött szerepét, - értse az élőlények előfordulása és igénye, környezete- szervezete- életmódja, a szervek felépítése és működése közti ok-okozati összefüggéseket, - tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, - ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét, területi elhelyezkedését, megőrzendő kincseit, - tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, - lássa a természet védelmének fontosságát és rendelkezzen a természetvédő magatartás jellemzőivel. A továbbhaladáshoz szükséges minimumkövetelmények A tanuló: Ismerje: - a víz, a vízpart és a füves területek legjellemzőbb élőlényeit, - a növények és a gombák közötti lényeges különbségeket, - az ember környezetromboló tevékenységét, - az ember és a természet harmonikus kapcsolatának fontosságát, az éghajlati övezeteket, - a kontinensek és óceánok elhelyezkedését,

10 - a napi és az évi időszámítás alapját, - a szűkebb lakókörzetének természeti és társadalmi jellemzőit, Tudja megnevezni: - az erdő, a vizes területek és a füves területek szintjeit, - a gombák testének jellemző részeit, - és térképen megmutatni a hazai nemzeti parkok elhelyezkedését, - és térképen megmutatni hazánk nagytájait, Legyen képes: - egyszerű megfigyelések, kísérletek önálló, balesetmentes elvégzésére, - a tanult alapfogalmak, szakkifejezések helyes használatára, - a megismert növények és állatok felismerésére. 5. téma: Egészségtan A mozgás és a személyes higiéné A testkép jellemzői és változásai az emberi élet szakaszaiban. A külső megjelenésünket döntő mértékben meghatározó bőr funkciói, kamaszkori változásai. Mit kell tenni a serdülőkor kezdeti szakaszában a bőr egészségének megóvásáért? Bőrápolás és személyes higiéné. A helyes öltözködés tudnivalói. A mozgás szervrendszer jellemzői, terhelhetősége a kamaszkorban. Kamaszkori tennivalók a mozgásszervek egészséges fejlődéséért. A táplálkozás mint alapvető életszükséglet. A táplálék anyagai. A felvett táplálék átalakulása, tápanyagainak szerepe a test felépítésében és működésében. Az egészséges étrend jellemzői. Az emberi szexualitás A nemi szervek testbeni helye, szerepe, kamaszkori változásai. Hogyan lesz a kisfiúból nagyfiú és a kislányból nagylány?

11 A nemi szervek működése és a személyi higiéné. A serdülés lelki, viselkedésbeni változásai (érdeklődés, fokozódó önállósodás, tiszteletcsökkenés, kritizáló gondolkodás, hangulathullámzás). Testi-lelki kapcsolatok a serdülőkor kezdetén. Veszélyes anyagok Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drogok egészségkárosító anyagainak hatása a szervezetre. Kipróbálásuk, veszélyhelyzetük felismerése, elkerülése, a csábítás visszautasítása. A szenvedély fogalma és szerepe életünkben. A szenvedély fajtái. A hasznos szenvedélyek (gyűjtés, olvasás, sport, hobby, természetjárás). Szenvedélybetegségek kialakulása, közös jellemzői. Segítségnyújtás lehetőségei, formái. A biztonság megőrzése Az ember egészségét veszélyeztető tényezők: környezet (mesterséges, természetes) szociális helyzet, személyes hatások. A kockázatos és veszélyes viselkedés módjai, következményei. Az érzelmek és a viselkedés kapcsolatai. Veszélyes foglalkozások. Az érzékszervek szerepe a veszélyhelyzetek felismerésében, a balesetek megelőzésében. Érzékszervek védelme. Az érzékszervek működését segítő eszköz (pl. szemüveg) szerepe, helyes használata. Elsősegélynyújtási alapismeretek. Családi élet és kapcsolatok Kapcsolati hálók és szerepük az egyén testi és lelki fejlődésében. A család szerepe és főbb funkciói (biológiai, szociális, pszichológai, gazdasági). A gyermek helye a családban. Szülő (nagyszülő)-gyermek, testvér viszony. A barátság mint a kapcsolati rendszer egyik alapja. Konfliktusok a kapcsolati rendszerben. Az önismeret jelentősége, szerepe az önnevelésben. A környezet Az egészséges környezet (lakás, iskola, település) jellemzői. A szennyezett környezeti tényező (levegő, víz, talaj) hatása a fejlődő szervezetre. Az emberiség felelőssége a természet és a környezet védelméért. A mikrokörnyezet védelmének formái és lehetőségei

12 A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Egészségtan ( A továbbhaladáshoz szükséges minimumteljesítmény dőlt betűkkel szedett) - ismerje a mozgás alapvető szervezeti és élettani feltételeit - legyen tisztában a mozgás, a sport testi és lelki hatásaival - legyen tájékozott az iskola illetve a lakóhely nyújtotta sportolási lehetőségekről - ismerje a bőr szerepét a szervezet működésében, a lehetséges kamaszkori elváltozásait, alkalmazza a bőrápolásban tanult higiénés ismereteit - ismerje az egészséges táplálkozás alapvető kívánalmait - tudjon különbséget tenni az egészséges és egészségtelen anyagok között - készségszinten ismerje az étkezés kultúráját higiénéjét - legyen tisztában a nem megfelelő táplálkozás élettani hatásaival - ismerje szervezetének a serdülőkor okozta testi és lelki változásait - tudja alkalmazni a nemiséggel kapcsolatos higiénés szabályokat - alakuljon ki életkorának megfelelő nemi identitástudat - ismerje fel a nemiségével kapcsolatos problémákat és kérjen segítséget - tudjon arról, hogy milyen - társadalom által is elfogadott nemi kapcsolatok léteznek s melyek azok, amelyeket nem szabad természetesnek venni - szerezzen ismereteket az alkoholról, a dohányzásról, a kábítószerekről és a használatukban rejlő veszélyekről, értse a hozzászokásból adódó veszélyeket, az egészségkárosodást - ismerje fel azokat a helyzeteket, melyekben legális vagy tiltott anyagokkal kínálhatják - szituációs játékokban tudja bemutatni a kínálás elhárítását - ismerje fel a verbális és a testi kommunikációból egyaránt a különböző érzelmeket és a biztonságot veszélyeztető viselkedést - ismerje az iskolai- és a szabadidős tevékenységek veszélyforrásait, legyen képes megfontolt viselkedésével a balesetek megelőzésére - tudja alkalmazni elsősegélynyújtási ismereteit - legyen tisztában a családi, rokoni kapcsolatrendszerekkel - legyen képes önállóan egy három generációs családfa ábrázolására - tudjon különbséget tenni az érdekek és érzelmek között - ismerje fel a rendezett családi háttér és a megfelelő társas kapcsolat fontosságát - ismerje fel az őszinte barátság jellemzőit - igyekezzen minél jobban megismerni önmagát - próbáljon minél nagyobb empátiával viszonyulni másokhoz (szülők, társak) - ismerje meg az iparosodás következtében bekövetkezett természeti változásokat, az ipar a mezőgazdaság, a közlekedés okozta környezetszennyeződéseket és azok egészségkárosító hatásait - ismerje fel a helyi környezetvédő akciók fontosságát - váljon igényévé a tiszta környezet érdekében való tenni akarás - alakuljon ki felelősségérzet szűkebb és tágabb környezetével és a természetvédelemmel kapcsolatban - érezze a cél érdekében való összefogás szükségességét

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben