Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére"

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére A mérleg fordulónapja: december 31.. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

2 ADRA Adventista Alapítvány Adószám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgy év 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Közhasznú eredmény kimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére A mérleg fordulónapja: december 31. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

4 ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Adószám: Közhasznú eredmény kimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás A.1.A. - alapítótól 0 0 A.1.B. - központi költségvetésből A.1.C. - helyi önkormányzattól A.1.D. - egyéb 0 0 A.2. Pályázati úton elnyert támogatás A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel A.4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 A.5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai D.1. Anyagjellegű ráfordítások D.2. Személyi jellegű ráfordítások D.3. Értékcsökkenési leírás D.4. Egyéb ráfordítások 0 0 D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0 E.4. Egyéb ráfordítások 0 0 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E, vagy C- F) 0 0

5 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

6 Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére A mérleg fordulónapja: december 31.. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

7 ADRA Adventista Alapítvány Oldal: 2 Adószám: Tájékozató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgy év A Személyi jellegű ráfordítások A.1. Bérköltség A.1.A. Bérköltségből: megbízási díjak 0 0 A.1.B. Bérköltségből tiszteletdíjak 0 0 A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések A.3. Bérjárulékok 0 71.

8 ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készült az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet évi működéséről, a kiemelten közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi törvény alapján. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság én 12. Pk /91/36 számon nyilvántartásba vette. Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1991-ben jött létre. A szervezet célja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az Alapítvány kiemelten közhasznú fő tevékenységi körei az alábbiakra terjednek ki: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (1990 LXV tv.8..,1972 II.tv.3. ) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990 LXV tv. 8., LXXIX tv. 70., 85., 87. gyermek és ifjúságvédelem (1997 XXXI tv.1., 14., 1990LXV tv.8, 70. ) szociális tevékenység (1990 LXV tv. 8., 1993 III tv.2.,) családsegítés (1993 III tv.86. ) időskorúak gondozása (1993 III. tv. 86.,87. ) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyatékos gyermekek oktatásának és gondozásának segítése (1990 LXV tv. 8., 70. ) határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1949XX tv. 6. (3)bek., 90/1992 KORM 5. ) magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (1993 LXXVII tv. 62., 1990 LXV tv.8. ) A) Számviteli beszámoló (Dokumentumhoz csatolva) B) Közhasznú célú működésre kapott támogatás Támogatások részletezése forrásonként

9 1 APEH 1 % SZJA NCA működési pályázat C) Vagyon felhasználásával járó kimutatás Kapott juttatások és vagyon felhasználásának részletezése 1 Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések Járulékok 71 6 Segélyezés 7751 D) Cél szerinti juttatások kimutatása 1 Nyári táboroztatás Vörösiszap katasztrófa adomány 61 3 "Juditka gyógyításaért" program 4 4 Kovács Andris gyógykezelés 4 5 Általános Katasztrófa Alap 77 6 Segítsünk Biankának 74 7 Általános Segély Alap Segítőház téli program Mentsünk életeket Szomáliában Maczkó Norbika segítése Scheff Ilona Dunaújvárosi Program Majercsik Boglárka segélyezése- segélykoncert bevétel Téli Gondoskodás Program Törőcsik család 127 G.) Tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 1. Az ADRA Alapítvány minden évben tábort szervez a rászoruló, hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek számára júliusában is egy nagyszabású tábort

10 szervezett a Balaton partján, Balatonlellén közel 150 részvevőnek. Erre a projektre fordított összeg 4358e Ft volt 2. A 2010-ben bekövetkezett vörös iszap katasztrófa által érintett lakosság számára még 2011-ben is 61e Ft adomány érkezett. 3. Az ADRA Alapítvány támogatói körében Pasztuhov Juditka rákbeteg kislány gyógyíttatására 2009-ben meghirdetett felhívás eredményeképpen 2011-ben 4.000,-Ft céladomány gyűlt össze. Az Alapítvány a teljes összeget átadta a család részére. 4. Kovács Andris súlyos beteg kisfiú gyógyulásának támogatására és évben gyűjtést szervezett az Alapítvány. Még a év folyamán is érkezett erre a célra 4.000,-Ft céladomány. A fenti összeget utaltuk a gyerek számára. 5. Bianka súlyos beteg kislány gyógykezelésére az ADRA Alapítvány ,-Ft adományt gyűjtött mely összeget átadtunk a kedvezményezett családja részére 6. Általános Segély Alap - Az alapítványhoz beérkező segélykérések finanszírozása érdekében jött létre ben ,-Ft adomány érkezett erre a célra. 7. Segítőház Téli Program - Győr környéki hajléktalanokat segítő program a téli krízis időszakában 190 e Ft értékben ben Afrika szarvában, Szomáliában bekövetkező nagy szárazság és éhségre való reagálásként az ADRA Alapítvány segítségére indult az éhségtől szenvedőknek. Erre a felhívásunkra 1088e Ft érkezett. Az összeget az ADRA Ausztriával megvalósított közös program keretén belül jutattuk ki Szomáliába, ahol az ADRA Szomáliai irodája élelmiszer csomagokat tudott biztosítani az éhező családoknak. 9. Mackó Norbika és családja megsegítésére ,-Ft gyűlt össze 2011 év folyamán 10. Scheff Ilona és családja számára 252e Ft gyűlt össze. 11. A Törőcsik családot 2011 év végén ért tűzkár következtében a család számára adománygyűjtést útján az ADRA Alapítvány ,-Ft adományt gyűjtött össze 12. Téli Gondoskodás Program- A téli krízis időszakában novembertől áprilisig az ADRA Alapítvány szívügyének érzi, hogy gondoskodjon a rászorulókról és az éhezőkről, akiknek ez az időszak többszörösen nehéz. A program ráfordítása 1050 e Ft volt. 13. Majercsik Boglárka rákos beteg kislány megsegítésére segélykoncert került megszervezésre. A segélykoncert bevétele volt 215e Ft. 14. Dunaújvárosi Program- nagycsaládos és nehéz körülmények között nevelkedő gyerekek közösségépítő szociális programja, melynek ráfordítása ,-Ft volt. 15. Általános Katasztrófa Alap- Katasztrófa esetére az Alapítványhoz beküldött céladomány 77e Ft volt.

11 E) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Személyi Jövedelem Adó 1%-ának felajánlásából kapott összeg: ,-Ft, melynek 70 %-át a célszerinti tevékenységre használt fel az Alapítvány. NCA 2011-es Országos Hatókörű Szervezetek számára kiírt Működési Pályázaton elnyert támogatás ,-Ft A szociális támogatás kiemelten közhasznú tevékenységben működik. Az Alapítvány önkéntesei tevékenységüket társadalmi munkában végezték ezért sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. A közhasznú tevékenység során 0 e Ft, vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, e Ft közhasznú bevétel, e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -1781e Ft vagyonváltozás történt. A szervezet a mérleg fordulónapon e Ft eszközzel rendelkezett melyből 9884 e Ft pénzeszköz volt. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt ésszerű volt. Az előző évhez hasonlóan a szervezet törekedett a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. Kelt: Budapest, május. 30. Szervezet vezetője (képviselője)

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben