GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László"

Átírás

1 Adatbázisok MSc 7. téma Objektum-orientált szemantikus modellek, ORDBMS struktúra Relációs modell korlátai IFO modell: ember dolgozo lakcim név szint fizetés nyelv postai telefon relációs modell: dolgozo kód név telefon postai fizetés - szeparált táblák - nem lehet egységként kezelni a dolgozót - elveszett a lakcím - elveszett az ember - azonos adattípusok miatt jelentés veszteség dolgozo nyelvismeret nyelv szint SELECT név FROM dolgozo d INNER JOIN nyelvismeret n ON d.kod = n.dolgozo AND n.szint = F ; 1

2 Objektum orientált adatmodellek OOP OOPPD OODBMS ORDBMS RDBMS SDM Megközelítési szintek: - strukturális - viselkedési - teljes Third Generation Database System Manifesto (~1990) - Őrizze meg a (relációs) DBMS funkcionalitását - Támogassa az OO alapelveit - Nyílt rendszert alkosson ADT kezelése : összetett gyári típusok : saját típusok : metódusok létezése ADT egyedisége : belső objektum azonosító + látható kulcs ADT öröklési kapcsolat : Specializált típusok NULL, VIEW, integritási feltételek, halmaz megközelítés, ad-hoc query, függetlenségi szintek 2

3 OO-programozás alapjai Fontosabb alapelvek - modularitás - egységbe zárás - komplex típusok - szemantika alapú típusok - többértelműség - spezializáció - öröklés - védelem, elrejtés Fontosabb fogalmak - objektum - osztály - adattag - metódus - konstruktor - destruktor - késő kötés - polimorfizmus - OID - osztálymetódus - absztrakt osztályok - referenciák - objektum összehasonlítás - szerializáció - interface - védelmi kategóriák - összetett alaptípusok - többszörös öröklés ODL-OQL modell Az ODL (1993) főbb jellemzői: - az ODMG csoport szabványa - szűkebb terület igényeihez igazodik (OOP + DB) - a típusok részletes megadását is tartalmazza - megadja az elemi és összetett alaptípusokat - nem grafikus - az objektumtípusok sémaszerű leírása - integritási elemeket is tartalmaz Osztály megadása class onév extends o2 { attributumok metódusok kapcsolatok integritási felt. } 3

4 Az ODL modell elemei ODL adattípusok atomi típusok Struktúra (struct) Halmaz (set) Multihalmaz (bag) Tömb (array) Lista (list) ODL kapcsolatok relationship céltípus knev [ inverse knev2 ] ODL metódusok mnev (paraméterlista) raises (kivétel); ODL integritási felt. key (attributumlista) Az ODL modell elemei CLASS Movie : Product { extent Movies; key (title,year); attribute string title; attribute integer year; attribute integer length; attribute enumeration(color,blackandwhite) filmtype; relationship Set stars inverse Star::starredIn; relationship Studio ownedby inverse Studio::owns; }; float lengthinhours() raises (nolengthfound); starnames(out Set); othermovies(in Star, out Set) raises(nosuchstar); 4

5 Az OQL modell elemei Az OQL nyelv lekérdező nyelv, amely az alap SQL nyelvre épül SELECT.. FROM.. WHERE.. GROUP BY.. HAVING.. ORDER Útvonal kifejezés: m1.m2.m3 m1 m2 m3 elemei tagokon vezet keresztül Az útvonalnak egyértelműnek kell lennie Többértékű elemnél külön változóhoz rendeljük ( expr ) AS IN iterator_változó kvantorok: for all x in S: C(x) exists x in S: C(x) aggregátorok: avg( select-kif.) max(), min(), sum(), count() Az OQL modell elemei Melyik évben készült a "Gone With the Wind film? select m.year from Movies m where m.title = "Gone With the Wind" A Casablance film szereplőinek neve? select s.name from Movies m, m.stars s where m.title = "Casablanca" A Disney filmekben szereplők nevei? select distinct s.name from Movies m, m.stars s where m.ownedby.name = "Disney" Az azonos helyen lakó sztárok párjai? select distinct Struct(star1: s1, star2: s2) from Stars s1, Stars s2 where s1.addr = s2.addr and s1.name < s2.name 5

6 Az OQL modell elemei select distinct s.name from (select m from Movies m where m.ownedby.name = "Disney") d, d.stars s order by s.name select avg(select m.length from Movies m) SELECT DISTINCT STRUCT (kod : x.azonosito, jegyek: (SELECT y.jegyek FROM x.targyak AS y WHERE y.ev = 2004)) FROM hallgatok AS x SELECT AVG(SELECT t.jegy FROM h.targyak AS t) FROM hallgatok AS h WHERE h.evfolyam = 4 select std, yr, sumlength: sum(select q.m.length from partition q) from Movies m group by std:m.studio, yr:m.year having max(select q.m.length from partition q) > 120 Objektum-Relációs modell elemei 6

7 SQL OO alapok Az SQL OO elemek bizonyos pontokban eltérést mutatnak az OOP-től osztály OOP objektum UDT objektum SQL - kollekciók metódusok öröklés elrejtés polimorfizmus konstruktor/.. objektum halmaz kollekciók metódusok öröklés - [DBSM DAC] polimorfizmus konstruktor/observer/mutator/.. SQL OO alapok Az UDT fogalma UDT: User Defined Type Az UDT egységbe foglalja az adattagokat és a kapcsolódó metódusokat Előnyei: - egység, keret - újra felhasználhatóság - szemantikai tartalom - tömörség Felhasználható: - mező típusa - változó típusa - tábla típusa - paraméter, visszatérési érték UDT dolgozó: { név char(20); fizetés number(6); } fizetés_emeles(nov number); kilépés(); 7

8 SQL OO alapok Az UDT fogalma Az UDT típusai: eltérnek funkcionalitásban és felhasználásban UDT mint megkülönböztető elemi típus UDT azonosítás nélküli UDT struktúrák azonosított UDT objektumok UDT nem specializálható UDT (FINAL) specializálható UDT UDT példányosítható UDT (INSTANTIABLE) absztrakt UDT Az UDT használata UDT mint megkülönböztető elemi típus Létező gyári elemi típushoz kapcsolódik Elemi értéket tárol Nincs struktúra, metódus Célja a szemantikai különbözőség jelzése CREATE TYPE tnev AS gytipus FINAL; CREATE TYPE eletkor_tipus AS INTEGER FINAL; CREATE TABLE dolgozo (nev CHAR(25), kor eletkor_tipus, fizetes INT); Nem keveredhet a műveletekben más típusokkal hibás SELECT WHERE fizetes < kor helyes WHERE fizetes < CAST (kor TO INT) SELECT WHERE kor < 17 UPDATE SET kor = 19 WHERE CAST (kor TO INT) < 17 SET kor = CAST(19 TO eletkor_tipus) 8

9 Az UDT használata UDT mint megkülönböztető elemi típus Az elemi UDT támogatása még igen heterogén (2008) ORACLE: nem támogatja SQLServer: részben támogatja create type kor_tip from integer; create table dolgozo (nev char(20), kor kor_tip, fiz int); insert into dolgozo values ('peter', 23,233); select * from dolgozo where kor > 21; select * from dolgozo where cast(kor as int) > 21; DB2: nagyrészben támogatja create distinct type kor_tip as number(6); Az UDT használata UDT mint összetett típus Több létező típusból áll össze Összetett értéket tárol Van struktúra és metódus Célja az egységbe zárás és öröklés jelzése CREATE TYPE tnev UNDER ostipus AS ( szerkezet ) [NOT] FINAL [NOT] INSTANTIABLE opciók metódus-interfészek CREATE TYPE dolgozo_tipus AS ( nev CHAR(25), kor eletkor_tipus ) NOT FINAL; 9

10 Az UDT használata UDT mint összetett típus A modellben csak egyszeres öröklés támogatott - egyértelmű a leszármazott struktúrája A struktúra felépítése hasonlít a tábla sémára, de elvi eltérések vannak: - UDT táblán kívüli is lehet - UDT-ben nem lehet integritási feltételeket megadni CREATE TYPE dolgozo_tipus AS ( nev CHAR(25), kor eletkor_tipus ) NOT FINAL; nem lehet PRIMARY KEY nem lehet NOT NULL - a DEAFULT opció viszont megengedett Az öröklésnek összhangban kell lennie a FINAL opció beállításokkal Az UDT használata UDT mint összetett típus Beépített gyári kollekció típusok: struktúra: ROW ( szerkezet) tömb: tipus ARRAY[méret] CREATE TYPE dolgozo AS ( nev CHAR (25), lakcim ROW ( utca CHAR(25), hszam INT ) telefon CHAR (15) ARRAY[5], kor eletkor_tipus ); A különböző típusok egymásba ágyazhatók 10

11 Az UDT használata UDT mint tábla típus Adott típusú objektumok halmaza A tárolt objektumoknak egyediségük van (OID) Relációs jellegű műveletek értelmezettek rajta Támogatja az öröklési kapcsolatot CREATE TABLE tnev OF tipus UNDER ostabla tábla opciók; CREATE TYPE diak AS ( nev CHAR(25), atlag FLOAT); CREATE TABLE diakok OF diak; Speciális elemek: integritási feltételek öröklési hierarchia Az UDT használata UDT mint tábla típus Az integritási feltételek megadása: CREATE TABLE tnev OF tipus [UNDER ostipus] ( mezo WITH OPTION megszorítás ) megszorítások: [CONSTRAINT mnev] NOT NULL [CONSTRAINT mnev] CHECK feltétel [CONSTRAINT mnev] UNIQUE [CONSTRAINT mnev] PRIMARY KEY [CONSTRAINT mnev] REFERENCES m A PRIMARY KEY feltételt csak a gyökérős táblára lehet alkalmazni A táblák hierarchiájának meg kell egyezni a típus hierarchiával 11

12 Az UDT használata UDT mint tábla típus A táblában tárolt objektumok azonosítása: - normál mező nem megfelelő - mesterséges azonosító (OID) Az OID is tábla hatáskörű Self-referencing column: az OID-t tartalamzó mező CREATE TABLE tnev OF tipus [UNDER ostipus] ( REF IS mező oid_tipus ) OID érték származtatási módjai (tipus): - SYSTEM GENERATED - USER GENERATED - DERIVED Az UDT használata UDT mint tábla típus Az OID megadásának módja redundánsan történik CREATE TYPE t1 AS ( mezőlista ) Oid_generálási_mód; CREATE TABLE tt OF t1 ( REF IS mező oid_tipus; ) oid_generálási_mód: oid_tipus: REF USING tipus - USER GENERATED REF FROM (mezolista) - DERIVED REF IS SYSTEM GENERATED - SYSTEM GENERATED 12

13 Az UDT használata UDT mint tábla típus Mivel az UDT objektumok egyedi OID-tel rendelkeznek, egyértelműen kijelölhetők A kijelölés a referencia típussal történik TYPE: mező REF (tipus) [REFERENCES ARE CHECKED] TABLE: mező WITH OPTIONS SCOPE tábla CREATE TYPE csapat AS ( nev CHAR(25), helyezes INT ) INSTANTIABLE NOT FINAL REF IS SYSTEM GENERATED CREATE TABLE csapatok OF csapat (REF IS csid SYSTEM GENERATED) CREATE TYPE jatekos AS ( nev CHAR (25), csapat REF (csapat) ) INSTANTIABLE NOT FINAL REF IS SYSTEM GENERATED CREATE TABLE jatekosok OF jatekos (REF IS jid SYSTEM GENERATED, csapat WITH OPTIONS SCOPE jatekosok) Az UDT használata UDT típusú mezők adatinak kezelése CREATE TYPE csapat_tip AS ( nev CHAR(25), letszam INT ) CREATE TABLE bajnoksag (kod INT, csapat csapat_tip, pont INT); Új rekord felvitele: Rekord módosítás: INSERT INTO bajnoksag ( 2, NEW csapat_tip( futoklub,6), 23); UPDATE bajnoksag SET csapat = NEW csapat_tip( futoklub,6) WHERE kod = 23; UPDATE bajnoksag SET csapat = csapat.letszam(7) WHERE kod = 23; 13

14 Az UDT használata UDT típusú mezők adatinak lekérdezése Összetett mezők esetén a lekérdezésben a táblanévhez aliast (iterátváltozót) kell rendelni SELECT alias.mezo.tag.from tabla alias WHERE alias.mezo.tag Elemi hivatkozásnál nem szükséges az alias használata SELECT mezo. FROM tabla WHERE mezo A mező tagokat összekötő operátorok:. : objektum adattagja, metódusa -> : hivatkozott objektum adattagja, metódusa REF(o) : az objektum hivatkozása DEREF(o) : a hivatkozott objektum Tábla leszármazottak elrejtése: ONLY (tábla) Az UDT használata UDT típusú mezők adatainak lekérdezése CREATE TYPE jatekos AS ( nev CHAR (25), csapat REF (csapat) ) CREATE TABLE jatekosok OF jatekos (REF IS jid SYSTEM GENERATED, csapat WITH OPTIONS SCOPE jatekosok) SELECT nev FROM jatekosok SELECT DEREF(csapat) FROM jatekosok SELECT a.nev, a.csapat->nev FROM jatekosok a SELECT a.nev FROM jatekosok a WHERE a.csapat->helyezes < 3 SELECT * FROM ONLY(jatekosok) 14

15 Az UDT használata UDT típusú mezők adatainak lekérdezése CREATE TABLA dolgozo ( kod INTEGER, nyelvi NYELVISMERET ) INSERT INTO dolgozo VALUES ( 3, NEW NYELVISMERET( ANGOL,3)); UPDATE dolgozo SET nyelv = NEW NYELVISMERET( ANGOL,3); UPDATE dolgozo SET nyelv = NEW NYELVISMERET(nyelv.nyelvi,3); UPDATE dolgozo SET nyelv = nyelv.szint(3); UPDATE dolgozo SET nyelv.szint = 3; SELECT kod, CAST (nyelvi AS CHAR(20)) FROM dolgozo; Az UDT használata UDT típusú nézeti táblák Object VIEW: A nézeti táblák is objektum halmazok CREATE VIEW vnev OF tipus UNDER ostipus (mezőlista) AS lekérdezés WITH CHECK OPTION Itt is meg kell adni az OID generálási módot CHECK OPTION: a VIEW módosítására ad megkötést CREATE VIEW sz_jatekosok OF jatekos (REF IS SYSTEM GENERATED) AS SELECT a.nev, a.csapat FROM jatekosok a WHERE a.csapat->helyezes < 4 15

16 Oracle UDT használata UDT: - objektum típusok - kollekció típusok UDT objektum: CREATE TYPE nnn AS OBJECT (.. ); SQL> CREATE TYPE SZEMELY AS OBJECT ( 2 NEV VARCHAR2(20), 3 TEL VARCHAR2(14)); SQL> CREATE TABLE MUNKA (LEIRAS CHAR(20), FELELOS SZEMELY); SQL> INSERT INTO MUNKA VALUES ('PROBA MUNKA', SZEMELY('PETER','123')); SQL> SELECT * FROM MUNKA LEIRAS FELELOS(NEV, TEL) PROBA MUNKA SZEMELY('PETER', '123') Oracle UDT használata Az UDT felhasználható másik UDT-ben. SQL> CREATE TYPE SZEMELY AS OBJECT ( 2 NEV VARCHAR2(20), 3 TEL VARCHAR2(14)); SQL> CREATE TYPE UZEM AS OBJECT ( 2 NEV VARCHAR2(20), 3 VEZETO SZEMELY, 3 CIM VARCHAR2(14)); UDT érték (konstruktor): tipus(értékek) UDT lekérdezése: SQL> SELECT * FROM USER_TYPES; UDT törlése: SQL> DROP TYPE nnn; 16

17 Oracle ORDMS lehetőségek Alias név használata kötelező objektum attribútum hivatkozásoknál SQL> SELECT * FROM MUNKA M WHERE M.FELELOS.NEV LIKE 'PETER%'; SQL> SELECT M.FELELOS.NEV FROM MUNKA M; FELELOS.NEV PETER SELECT FELELOS FROM MUNKA; SELECT FELELOS.NEV FROM MUNKA; SELECT MUNKA.FELELOS.NEV FROM MUNKA; SELECT M.FELELOS.NEV FROM MUNKA M; nem nem ok ok Alias használat oka: a hivatkozás egyértelműsége Oracle- objektum tábla UDT objektum tábla: CREATE TABLE nnn OF tipus; SQL> CREATE TABLE SZEMELYEK OF SZEMELY; SQL> INSERT INTO SZEMELYEK VALUES ('ANNA','3424'); SQL> SELECT NEV FROM SZEMELYEK WHERE TEL LIKE '3424%'; NEV ANNA INSERT INTO SZEMELYEK VALUES(NULL) INSERT INTO SZEMELYEK VALUES(SZEMELY(NULL,NULL)) nem ok 17

18 Oracle - objektum view UDT objektum VIEW: CREATE VIEW nnn OF tipus WITH OBJECT IDENTIFIER mmm AS SELECT ; SQL> CREATE TYPE NEZET AS OBJECT ( 2 NEV CHAR(30), 3 FIZ NUMBER(3)); SQL> CREATE VIEW V OF NEZET WITH OBJECT IDENTIFIER (NEV) AS SELECT M.FELELOS.NEV NEV, M.FIZETES FROM MUNKA M; SQL> SELECT * FROM V; NEV FIZ PETER 200 SQL> CREATE VIEW V2 (F1,F2) AS SELECT M.LEIRAS, NEZET(M.FELELOS.NEV, M.FIZETES) FROM MUNKA M; SQL> SELECT V.F1, AVG(V.F2.FIZ) FROM V2 V GROUP BY V.F1; Oracle al-select használata SELECT kifejezések szabadabb használata SQL> SELECT LEIRAS, (SELECT MAX(FIZETES) FROM MUNKA) FROM MUNKA; ok SQL> SELECT MAX(SELECT FIZETES FROM MUNKA) FROM DUAL; hiba SQL> SELECT MAX(AFIZ) FROM (SELECT LEIRAS, AVG(FIZETES) AFIZ FROM MUNKA GROUP BY LEIRAS); ok SQL> INSERT INTO MUNKA VALUES ('PROBA',NULL, (SELECT MAX(FIZETES) + 1 FROM MUNKA)); 1 sor létrejött. ok SQL> CREATE ASSERTION A1 CHECK (SELECT MAX(FIZETES) FROM MUNKA) > 100); hiba SQL> UPDATE MUNKA SET FIZETES = (SELECT MIN(FIZETES) FROM MUNKA) WHERE FIZETES < 150; ok 18

19 Oracle- objektum tábla UDT tábla típus: CREATE TYPE nnn AS TABLE OF tipus; SQL> CREATE TYPE NYELV AS OBJECT ( NYNEV CHAR(20), SZINT NUMBER(1)); SQL> CREATE TYPE NYELVEK AS TABLE OF NYELV; SQL> ALTER TABLE MUNKA ADD (NYSZINT NYELVEK) NESTED TABLE NYSZINT STORE AS NYTABLA; Az ismétlődő adatokat segédtáblában tárolja Tábla típus értéke (konstruktor) Oracle- objektum tábla tabla_tipus(elem_tipus(értékek),, elem_tipus(értékek) SQL> INSERT INTO MUNKA VALUES ('UJABB', SZEMELY('KATI','3462'),301, NYELVEK( NYELV('ANGOL',1),NYELV('NEMET',2))); SQL> SELECT * FROM TABLE (SELECT NYSZINT FROM MUNKA WHERE LEIRAS='UJABB'); NYNEV SZINT ANGOL 1 NEMET 2 SQL> INSERT INTO TABLE(SELECT NYSZINT FROM MUNKA WHERE LEIRAS='UJABB') VALUES ('FINN',3); SQL> UPDATE TABLE(SELECT NYSZINT FROM MUNKA WHERE LEIRAS='UJABB') SET SZINT = 4 WHERE NYNEV = 'FINN'; 19

20 Oracle- objektum hivatkozás Objektum pointer típus önálló típusként kezelhető REF tipus objektum azonosítás (OID) : hivatkozás : REF() - rendszer által generált - kulcsból képzett - számított SQL> CREATE TYPE AUTO AS OBJECT ( RSZ CHAR(6), TULAJ REF SZEMELY); SQL> CREATE TABLE AUTOK OF AUTO; SQL> SELECT P.NEV, REF(P) FROM SZEMELYEK P; NEV REF(P) ANNA BAB1EDDE24A5886E9 C64B6BC A61E89134C158795B6AE6 A C Oracle- objektum hivatkozás Objektum hivatkozás használata, objektum alias SQL> INSERT INTO AUTOK VALUES('R11', (SELECT REF(P) FROM SZEMELYEK P WHERE P.NEV='ZOLI')); SQL> SELECT * FROM AUTOK; RSZ TULAJ R E1C92BF87047A48E8D41C. SQL> SELECT A.RSZ, A.TULAJ.NEV FROM AUTOK A; RSZ TULAJ.NEV R11 ZOLI SQL> CREATE TYPE CSOPREF AS TABLE OF REF SZEMELY; SQL> ALTER TYPE AUTO ADD ATTRIBUTE UTASOK CSOPREF CASCADE; 20

21 Oracle- objektum hivatkozás SQL> UPDATE AUTOK SET UTASOK = CSOPREF ((SELECT REF(S) FROM SZEMELYEK S WHERE S.NEV = 'ANNA'), (SELECT REF(S) FROM SZEMELYEK S WHERE S.NEV = 'PETER')); SQL> SELECT * FROM AUTOK; RSZ TULAJ UTASOK R CSOPREF( B.. SQL> SELECT A.RSZ, A.TULAJ.NEV, A.UTASOK.NEV FROM AUTOK A; SQL> SELECT P.UTASOK FROM AUTOK P; UTASOK CSOPREF( , A49BC ) SQL> SELECT P.COLUMN_VALUE.NEV FROM TABLE(SELECT UTASOK FROM AUTOK) P; COLUMN_VALUE.NEV ANNA hiba Oracle- UDT öröklés UDT öröklés: CREATE TYPE os_tipus AS NOT FINAL; CREATE TYPE tipus UNDER os_tipus (..); SQL> CREATE TYPE EMBER AS OBJECT ( NEV VARCHAR2(20) ) NOT FINAL; SQL> CREATE TABLE T1 OF EMBER; SQL> INSERT INTO T1 VALUES('PETER'); SQL> CREATE TYPE DIAK UNDER EMBER ( ATLAG NUMBER(4,2)); SQL> CREATE TABLE T2 OF DIAK; SQL> INSERT INTO T2 VALUES ('ZOLI',2.3); SQL> SELECT * FROM T2; NEV ATLAG ZOLI 2. SQL> SELECT * FROM T1; NEV PETER 21

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) );

Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); Tábla létrehozása: CREATE TABLE alma( ID INT( 3 ) NOT NULL PRIMARY KEY, Leiras VARCHAR( 100 ) ); CREATE TABLE `dihunor`.`csapat` ( `ID` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'A csapat azonositoja',

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Objektum relációs lehetőségek az Oracle-ben. Katona Endre Adatbázis alapú rendszerek diasorozata alapján

Objektum relációs lehetőségek az Oracle-ben. Katona Endre Adatbázis alapú rendszerek diasorozata alapján Objektum relációs lehetőségek az Oracle-ben Katona Endre Adatbázis alapú rendszerek diasorozata alapján Az objektum-relációs adatmodell ODL, OQL: az objektum-orientált világba átemel SQL elemeket. Itt

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

SQL parancsok feldolgozása

SQL parancsok feldolgozása Az SQL nyelv SQL nyelv szerepe Sequental Query Language, deklaratív nyelv Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM) Algoritmus szerkezeteket

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

Adatbázisok I. Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I 1 SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai

A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai 8. gyakorlat Structured Query Language Struktúrált lekérdező nyelv A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve Két fő csoportba sorolhatók az utasításai DDL (Data Definition Language) adatstruktúra definiáló

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14

Adatbázisok. 9. gyakorlat SQL: SELECT október október 26. Adatbázisok 1 / 14 Adatbázisok 9. gyakorlat SQL: SELECT 2015. október 26. 2015. október 26. Adatbázisok 1 / 14 SQL SELECT Lekérdezésre a SELECT utasítás szolgál, mely egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít el

Részletesebben

példa: Legyen egy zenés CD-ket tartalmazó objektum-orientált adatbázis. Feltételezzük: egy zenés CD típusa audio, vagy mp3-as, vagy videoklippeket

példa: Legyen egy zenés CD-ket tartalmazó objektum-orientált adatbázis. Feltételezzük: egy zenés CD típusa audio, vagy mp3-as, vagy videoklippeket OQL alapfogalmak Object Query Language (OQL) objektum-orientált adatbázisok lekérdezésére szolgál. az OQL-t használhatjuk egy objektum-orientált befogadó nyelv, például C++, Java, stb. kiterjesztéseként.

Részletesebben

SQLServer. DB Recovery modes

SQLServer. DB Recovery modes SQLServer 13. téma Szöveges állományok kezelése XML DB Recovery modes A DML műveletek hatékonyságának fontos eleme a naplózás módozata: - FULL Recovery mode: minden elemi művelet naplózódik költséges,

Részletesebben

11. előadás Objektumorientált adatbázisok haladóbb ismeretek

11. előadás Objektumorientált adatbázisok haladóbb ismeretek 11. előadás adatbázisok haladóbb Adatbázisrendszerek előadás 2016. december 5., és Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az előadások Elmasry & Navathe: Database Systems alapján készültek. 11.1 Vázlat és

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 2. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Táblák létrehozása,

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán Házi tapasztalatok SQL (és ami mögötte van) Házi tapasztalatok Házi tapasztalatok Házik besorolása megtörtént Oktatói

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Objektumorientált adatbázisok

Objektumorientált adatbázisok Objektumorientált adatbázisok Az objektumorientált programozás segítségével, könnyebben, természetesebben modellezhetjük a valós világot, jobban szervezhetjük az adatainkat. Az adatbázisok világa is elmozdult

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

Adatbázisok I. Az SQL nyelv

Adatbázisok I. Az SQL nyelv Adatbázisok I Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language) Deklaratív nyelv, 1974-ben publikálták Halmaz orientált megközelítés, a relációs algebra műveleteinek megvalósítására Előzménye a SEQUEL (IBM)(Structured

Részletesebben

Oracle Spatial. Térbeli adatot tartalmazó tábla: Geometry table Legalább 2 oszlopa van: Elsődleges kulcs, SDO_GEOMETRY típusú oszlop.

Oracle Spatial. Térbeli adatot tartalmazó tábla: Geometry table Legalább 2 oszlopa van: Elsődleges kulcs, SDO_GEOMETRY típusú oszlop. Oracle Spatial Az Oracle adatbázis-kezelő rendszer Oracle Spatial (Oracle Locator) nevű kiegészítő modulja támogatja a térbeli adatok kezelését. Térbeli adatot tartalmazó tábla: Geometry table Legalább

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK

STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL) - ALAPOK Az adatbázis-kezelők elvárásai közé tartozik az, hogy legyen egy olyan adatbázis-kezelőktől független nyelv, amely az adatdefiníciós, az adatmanipulációs és a lekérdező

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5.

SQL gyakorló feladatok. 6. Adatbázis gyakorlat április 5. SQL gyakorló feladatok 6. Adatbázis gyakorlat 2011. április 5. SQL alapparancsai DDL: - create: táblák létrehozása - alter: táblák (séma) módosítása - drop: táblák törlése DML: - select: adatok lekérdezése

Részletesebben

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján

Vektoros grafikát tároló adatbázisok. Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros grafikát tároló adatbázisok Katona Endre Térképi adatbázisok diasorozata alapján Vektoros adatábrázolás Kép = rajzelemek sorozata, koordinátageometriai leírással. CAD rendszerekre jellemző (pl.

Részletesebben

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv)

Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL nyelv Structured Query Language (Struktúrált lekérdező nyelv) Az SQL a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ma legelterjedtebb szabványosított adatbáziskezelő nyelve. Az IBM dolgozta ki 1983-ban,

Részletesebben

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák

SQL. Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák SQL Táblák összekapcsolása lekérdezéskor Aliasok Allekérdezések Nézettáblák A SELECT UTASÍTÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA (ISM.) SELECT [DISTINCT] megjelenítendő oszlopok FROM táblá(k direkt szorzata) [WHERE feltétel]

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I

Adatbázis rendszerek I Normalizálás 1NF 2NF BCNF Adatbázis rendszerek I 20111201 1NF 2NF BCNF Ha BCNF 2NF A B B A 2NF BCNF 2NF részkulcsból indul ki FD létezik FD, amely nem jelölt kulcsból indul ki Jelölt kulcs olyan mezőcsoport

Részletesebben

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal.

Gyakorlás: Hozzunk létre egy Alkalmazottak táblát AZO szám, Részleg szöveg, Munkakör szöveg és BelépésDátuma dátum típussal. Adatbázis létrehozása Adatleíró műveletek CREATE DATABASE "tan1" WITH ENCODING= LATIN2 ; vagy parancssorból a terminál alatt $ createdb tan1 E=latin2 Kapcsolódás az adatbázishoz $ psql tan1 Adattábla létrehozása

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán A mai órán A mai órán SQL (és ami mögötte van) Mi lesz a ZH-ban? SQL Történet 1970-es évek eleje IBM SEQUEL (Structured English QUery Languge)

Részletesebben

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05.

Adatbáziskezelı-szerver SQL. Relációs adatbázis-kezelık. Relációs adatszerkezet. Házi feladat 2012.03.05. 1 2 Adatbáziskezelı-szerver Általában dedikált szerver Optimalizált háttértár konfiguráció Csak OS + adatbázis-kezelő szoftver Teljes memória az adatbázisoké Fő funkciók: Adatok rendezett tárolása a háttértárolón

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (2) Adat (1) Objektum 1. Adatmodell A valós világ

Részletesebben

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján

Megszorítások. AB1_06A_Megszorítások - Adatbázisok-1 EA (Hajas Csilla, ELTE IK) - J.D. Ullman elıadásai alapján Megszorítások Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 7.1. Kulcsok és idegen kulcsok 7.2. Attribútumra vonatkozó megszorítások 7.3. Megszorítások módosítása

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I Kovács LászlL szló Az SQL nyelv speciális elemei SQL szabványok Több bb-lépcs pcsős s folyamat a fejlődése alap DDL, DML, DQL, tranzakció,index 1986: ANSI SQL 1987: ISO SQL 1989:

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 5. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 5. elıadás Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggı és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az adatok között

Részletesebben

Az SQL adatbázisnyelv: DML

Az SQL adatbázisnyelv: DML Az SQL adatbázisnyelv: DML Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.5. Az adatbázis tartalmának módosítása (DML utasítások) INSERT, DELETE, UPDATE

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok

Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok Adatbázis Rendszerek II. 3. SQL alapok 22/1 B IT v: 2016.10.20 MAN Oracle adattípusok Szöveges adattípusok CHAR (1-2000) VARCHAR (1-4000) VARCHAR2 (1-4000, nemzeti karakterekhez) CLOB (max. 8 TB) NCLOB

Részletesebben

Adatbázisban tárolt kollekciók

Adatbázisban tárolt kollekciók Adatbázisban tárolt kollekciók Dinamikus tömb és beágyazott tábla lehet CREATE TYPE t_beagy IS TABLE OF NUMBER; CREATE TYPE t_dint IS VARRAY(5) OF NUMBER; CREATE TABLE koll_tab ( azon NUMBER PRIMARY KEY,

Részletesebben

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ

ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ ADATBÁZIS RENDSZEREK I BEADANDÓ n é v : H u zynets Erik n e p t un: BJ8BDJ t a n k ö r: G2-BGI G y a k. v ezető: Smid László G y a k. időpontja: Szerda 16-18 Feladat megfogalmazása Beadandóm főként számítógépes

Részletesebben

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 4. tétel Az egyed-kapcsolat modell 1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 1.1. Adatbáziskezelÿ rendszer (DBMS - DataBase Management System) A DBMS komplex SW-HW rendszer, mely

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Adatbázis tartalmának módosítása

Adatbázis tartalmának módosítása Adatbázis tartalmának módosítása Tankönyv 6.5. Változtatások az adatbázisban A módosító utasítások nem adnak vissza eredményt, mint a lekérdezések, hanem az adatbázis tartalmát változtatják meg. 3-féle

Részletesebben

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv).

Az SQL nyelv. SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). Az SQL nyelv SQL (Structured Query Language = Strukturált Lekérdező Nyelv). A lekérdezési funkciók mellett a nyelv több olyan elemmel is rendelkezik, amelyek más adatkezelési funkciók végrehajtására is

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László GEIAL Kovács László

GEIAL Kovács László. GEIAL Kovács László GEIAL Kovács László Adatbázis rendszerek I mysql kezelése ME- GEIAL Dr. Kovács LászlL szló DBMS alternatívák probléma méretem otthoni feladat egyéni vállalkozv llalkozás kis vállalat v Közép vállalatv nagyvállalat nemzetközi

Részletesebben

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév

Keskeny Zoltán 2007/08 SQL. Structured Query Language. (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán tanév SQL Structured Query Language (gyakorlat az SQL2 szabvány alapján) Keskeny Zoltán 2007-2008 tanév Az SQL nyelv SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 3. Ea: MySQL alapok B I v: T 2014.02.15 M A N 1/106 Témakörök MySQL letöltés, telepítés Beállítások, indítófájl Parancssoros használat MySQL adatbázisok MySQL adattáblák Bolt adatbázis

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása DBMS spektrum Excel ODBC-ADO API Tevékenységpontok: - DBMS telepítés - ODBC driver telepítése - DSN létrehozatala -Excel-ben ADO bevonása - ADOConnection objektum létrehozatala - Open: kapcsolat felvétel

Részletesebben

Generikus Típusok, Kollekciók

Generikus Típusok, Kollekciók Generikus Típusok, Kollekciók Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Generikus Típusok, Kollekciók 2013 1 / 26 Tartalomjegyzék 1 Enumeráció 2 Generikus Típusok 3 Kollekciók System.Collections

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.09 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 3. Gy: MySQL Lekérdezések B I v: T 2015.03.09 M A N 1/61 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/61 DQL Adat lekérdező utasítás Az SQL

Részletesebben

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások

3. Előadás. Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története. Az SQL felépítése. Adattípúsok. SQL utasítások Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 3. Előadás Az SQL adatbázisnyelv (Tartalom) Az SQL története Az SQL felépítése Adattípúsok SQL utasítások 1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 3. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlat során a következőket fogjuk gyakorolni: Tábla kapcsolatok létrehozása,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN

Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN B IT v: 2016.02.10 MAN SQL felületek Hatékony: SQL parancsok kiadására Eredmények megtekintésére Nehézkes: Nagyobb volumenű, rutintevékenységek

Részletesebben

Adatbázis rendszerek tervezése

Adatbázis rendszerek tervezése Sapientia - Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Csíkszereda Adatbázis rendszerek tervezése A Ditrói Önkormányzat könyvvitele Varga Orsolya Könyvelés és gazdálkodási informatika II. év 2014.04.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Második előadás

Adatbázis-kezelés. Második előadás Adatbázis-kezelés Második előadás 19 Adatmodell Modell: a valóság olyan matematikai vagy tárgyi leképezése, ami a modellalkotó számára fontos tulajdonságokban egyezést utat a valósággal. Adatmodell: az

Részletesebben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben

ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben ABR ( Adatbázisrendszerek) 2. Előadás : Műveletek a relációs modellben 2.2 Műveletek a relációs modellben 2.2.1 Relációra vonatkozó megszorítások 2.2.2 Multihalmazon értelmezett műveletek 2.2.3 A relációs

Részletesebben

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések

Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Relációs algebra áttekintés és egy táblára vonatkozó lekérdezések Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.4. Relációs algebra (áttekintés) 5.1.

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS. Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 4.ELŐADÁS 2015-2016 Adatbázis alapú alkalmazások készítése PHP-ben Adatbázis alapú alkalmazás 2 A leggyakrabban használt dinamikus alkalmazások

Részletesebben

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Előadás tematika 1. Pascal ismétlés, kiegészítések 2. Objektum orientált programozás (OOP) 3. Delphi környezet 4. Komponensek bemutatása

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 6. előadás

Adatbázisok elmélete 6. előadás Adatbázisok elmélete 6. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2004 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

ORACLE. SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

ORACLE. SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók Oracle SQL*Plus SQL ORACLE Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható

Részletesebben

Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül

Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül Adatbázis elérés lehetőségei absztrakciós rétegen keresztül: - Open DataBase Connectivity (ODBC), közös függvényhalmaz,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel ADATBÁZIS-KEZELÉS ODBC DRIVERREL... 1 ODBC: OPEN DATABASE CONNECTIVITY (NYÍLT ADATBÁZIS KAPCSOLÁS)... 1 AZ ODBC FELÉPÍTÉSE... 2 ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ... 2 PROJEKT LÉTREHOZÁSA... 3 A GENERÁLT PROJEKT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában?

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában? Szálkezelés 1. A szekvencia diagram feladata az objektumok egymás közti üzenetváltásainak ábrázolása egy időtengely mentén elhelyezve. Az objektumok életvonala egy felülről lefelé mutató időtengely. A

Részletesebben

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv

4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1 Sorváltozók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték

WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, nem írhatók át relációs algebrába: LIKE. NULL értékek. Az ismeretlen (unknown) igazságérték WHERE záradék (további lehetıségek) SQL specialitások, amelyek könnyen átírhatóak relációs algebrai kifejezésre (összetett kiválasztási feltételre) BETWEEN.. AND.. intervallumba tartozás IN (értékhalmaz)

Részletesebben

Spatial a gyakorlatban

Spatial a gyakorlatban Spatial a gyakorlatban A korábban összefoglalt elméleti ismeretanyagot mindenképpen szerettem volna kipróbálni a gyakorlatban is. Sajnos az időm rövidsége és beállítási problémák miatt nem tudtam megoldani,

Részletesebben

SQLServer. Particionálás

SQLServer. Particionálás SQLServer 11. téma DBMS particiók, LOG shipping Particionálás Tábla, index adatinak szétosztása több FileGroup-ra 1 Particionálás Előnyök: Nagy méret hatékonyabb kezelése Részek önálló mentése, karbantartása

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok.

Adatbázis I. 11. előadás. Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. Adatbázis I. 11. előadás Kulcsok az SQL ben. Hivatkozásépségi megszorítások és idegen kulcsok. 1 1. Kulcsok az SQL-ben 2. Hivatkozási épség és idegen kulcsok 3. Attribútum értékre vonatk. megszorítások

Részletesebben

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva

Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva Adatbáziskezelés php-ben MySQL adatbáziskezelı rendszert használva by A feladat bemutatása...1 Táblák létrehozása...1 Táblák feltöltése...2 Adatbáziskezelés php-ben...5 Csatlakozás az MySQL szerverhez

Részletesebben

Adatbázisok II. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A

Adatbázisok II. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A Adatbázisok II. 7 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A Oracle XML 7 Oracle XML DB Az XML adatok kezelésére az Oracle egy külön komponenst készített, az Oracle XML DB-t. Az XML adatok tárolására

Részletesebben

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék

MySQL. Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék MySQL Elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Távközlési tanszék Távközlés-informatika szakirány Protokollok és Szoftverek I. Zsiga Bálint Kovács Ákos Az relációs adatbázis-kezelő rendszerekről Kis

Részletesebben

Kliens oldali SQL-API

Kliens oldali SQL-API Adatbázis rendszerek I mysql SQL program API ME- GEIAL Dr. Kovács Lászl szló Üzleti logika elhelyezése adatbázis Kliens üzleti logika Nagy hálózati forgalom Decentralizált lt karbantartás Lassabb végrehajt

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész

Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Lekérdezések az SQL-ben 1.rész Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 6.1. Egyszerű (egy-relációs) lekérdezések az SQL-ben - Select-From-Where utasítás

Részletesebben