.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata i. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám

2 A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK keretében valósult meg..studiolo A Kubinyi András Történész Műhely folyóirata A lap főként történeti, művészettörténeti, klasszika-filológiai, régészeti és irodalomtörténeti tanulmányokat, recenziókat, ismertetéseket közöl. Megjelenik évente kétszer. A kötet szerkesztői és szerzői, 2014 Amennyiben a folyóiratban szereplő képeket, vagy tartalmat jogsértőnek véli, kérjük a Szerkesztőség felé jelezni. Szerkesztők Kanász Viktor, Mezei Emese Szerkesztőbizottság Ajkai Alinka, Forgó András, Guitman Barnabás, Jernyei Kiss János, Kopócsy Anna, Kőszeghy Miklós, Szakács Béla Zsolt, Szekér Nóra, Szovák Kornél, Takács László E számunk lektorai Ajkai Alinka, Jernyei Kiss János, Forgó András, Kőszeghy Miklós, Guitman Barnabás, Szakács Béla Zsolt Nyelvi lektor Tuhári Attila A borítón Correggio: Léda, , olaj, vászon, cm, Berlin, Gemäldegalerie, ltsz (részlet) Kiadó Pilisart kft. A szerkesztőség címe 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos utca 24. A folyóirat honlapjának a címe A kiadásért felel Kanász Viktor Tipográfia és borítóterv Szikora Tibor issn (Nyomtatott) issn (Online)

3 Tartalomjegyzék 7 Lectoribus salutem! 9 Kőszeghy Miklós Köszöntő tanulmányok 13 Horváth Gergely A karthágói hadiflotta 25 Ökrös Dóra Correggio: Jupiter szerelmei 63 Schvéd Brigitta Kinga A budapesti Szerb-ház a belvárosi neoreneszánsz épületek között 83 Vámos Violetta Adalékok a Szép Ilonka egyik előzményverséhez könyverecenziók 93 Virág Balázs Hausner Gábor: Márs könyvet olvas 97 Herceg Zsuzsanna Hrabal 99 kattintott történelem 101 Ruszkai Zsófia Kora újkori nyomtatott képek Angliából konferencia-ismertetők 107 Tamási Rebeka Személyes beszámoló a Civilizációk és barbárok konferenciáról 111 Halász Krisztina Facing and Forming the Tradition: Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times 117 Balogh Gábor Isten hozzád Európa

4 tanulmányok x

5 Schvéd Brigitta Kinga A budapesti Szerb-ház a belvárosi neoreneszánsz épületek között A budapesti Szerb-ház melyet a szerb egyházközösség emeltetett ben egykori, xviii. századi háza helyén Wéber Antal műépítész tervei alapján, és amely a közösség bérházaként működött a Váci utca déli oldalán, a 66. szám alatt áll, zártsorú beépítésben (az épület eredeti címe Lipót utca 36.; kezdetekben a bérház második emeletén működött a plébánia). 1 Az épület jobb oldalán, a Váci utca szám alatt található az Új Városháza épülete, melyben 1990 óta Budapest Főváros Kormányhivatala székel. 2 A bérház a mellette álló Új Városháza hatalmas neoreneszánsz épületével vetekedett, annak épülettömegéhez igazodott. A házat egyben székházként is használták. A belvárosi Váci utca e részén az egymáshoz harmonikusan illeszkedő két épület azóta is megszabja a homlokzatok arculatát és a főpárkányok vonalát a Szerb-ház konzolos díszítése az Új Városháza záró párkányzatának ritmusát követi. Az épület hátsó oldala a pesti Szerb-templomra néz, a belső udvarból jelenleg is át lehet sétálni a templom udvarára egy kapun keresztül (a szerb ortodox templom eredetileg 1 Marótzy Katalin: Wéber Antal építészete a magyar historizmusban. Budapest, Az Új Városháza Steindl Imre tervei szerint 1870 és 1875 között épült neoreneszánsz stílusban. A Budapest Főváros Levéltárában található, a Váci utca 66. számra vonatkozó ügyiratok keresése közben több alkalommal is egy iratdobozon belül találtam a két ház (telek) anyagát, például: HU BFL XV.17.e ; HU BFL XV.17.f.358 III/12. [1290]. 63

6 könnyen megközelíthető volt gyakorlati szempontokból kifolyólag, a templomudvar egykor az árkádos udvari homlokzatig terjedt). 1 Az épülettel az 1950-es években Ybl Ervin, újabban pedig Marótzy Katalin foglalkozott 2 az építészettörténeti, művészettörténeti szakirodalomban leginkább Wéber Antal műépítész kapcsán olvashatóak feljegyzések az épületről. Az alábbiakban a szakirodalom és a vonatkozó levéltári források 3 egybevetésével a Szerb-ház történetének bemutatására kerül sor, rávilágítva annak helyére Wéber Antal munkásságában a homlokzat fellelhető stíluskapcsolatai és a belső téralakítás figyelembevételével. 4 A Szerb-ház építési ideje Wéber Antal tervei alapján re tehető, 5 de bizonyos, hogy korábban (1873) egy másik tervezet is készült a bérház kivitelezésére: a Fővárosi Tanács először Fekete és Ürömy (Örömi) építészek tervét fogadta el, de máig tisztázatlan, hogy miért változtattak később építészt (a terv 1 Vujicsics D. Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Budapest, Budapest Főváros Levéltárában november 18-án rendeztek egy építészettörténeti konferenciát, melyen elhangzottak Marótzy Katalin legfrissebb kutatásai eredményei Wéber Antal építészetével és a Szerb-házzal kapcsolatban. A konferencia anyaga megjelent nyomtatásban: Csáki Tamás-Hidvégi Violetta-Ritoók Pál (szerk.): Budapest neoreneszánsz építészete. Budapest, A vonatkozó levéltári források Budapest Főváros Levéltárában: HU BFL XV.17.e (V. Váci utca együtt, Budapesti Műemlékfelügyelőség); HU BFL XV.17.e (V. Váci utca 66., Budapesti Műemlékfelügyelőség); HU BFL XV.17.f.358 III/11. [1289] (V. Váci utca 66., Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat); HU BFL XV.17.f.358 III/12. [1290] (V. Váci utca együtt, (Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat); HU BFL XV.17.f (Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat). 4 Jelen tanulmány megírására egy művészettörténeti speciális kollégium keretén belül került sor Rozsnyai József vezetésével, melynek témája a pesti Belváros építészetének tanulmányozása volt egy-egy épület részletes elemzésén keresztül. (A feltüntetett képeket a szerző saját fotódokumentációjából válogatta, a képek készítésének ideje: március 1.) 5 A Tanács június 27-én szám alatt engedélyezte Wéber Antal tervét. Az előreugró, kannelúrázott, aediculás kaput a Tanács szeptember 29-én szám alatt külön engedélyezte. (Ybl Ervin: Weber Antal. Építés- és közlekedéstudományi közlemények, 1. évf. (1957) 3 4. sz. 422.) 64

7 adatai megtalálhatóak Budapest Főváros Levéltárának adatbázisában, de maga a terv hiányzik). 1 Wéber Antal (1823. október 9., Pest augusztus 4., Pest) a xix. század második felének kiemelkedő műépítésze volt, Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal neves kortársa. Alapítója és 1873-tól haláláig választmányi tagja volt a Magyar Mérnök- és Építészegyletnek, valamint alapítója és résztulajdonosa volt az Építési Iparnak. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának mely 1870-től állt fenn munkájában először mint az illetékes városi bizottság elnöke, majd 1877-től 1887-ig mint a kormány által kinevezett, szavazati jogkörrel bíró tagja vett részt. Az évi párizsi világkiállításon terveivel és a már végrehajtott építkezéseit feltüntető rajzaival kiváló elismerést kapott, 1878-ban pedig a francia Becsületrend lovagjává nevezték ki ben Trefort Ágoston felkérésére átvette a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építészeti osztályának vezetését, 2 és ezen működési körében rendkívüli és színvonalas tevékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül a vaskoronarendet is elnyerte. 3 Korai alkotói korszakának kiemelkedő építészeti teljesítményei a nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély és a vörösvári Erdődy-kastély, melyek romantikus alkotások. A fővárosi neoreneszánsz épületek sorában a Szerb-ház mellett jelentős és gyakran hivatkozott az Ádám-palota és a Halász-ház is, valamint a középületek közül jelentős az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza. Mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze, számos vidéki és fővárosi oktatási épületet is tervezett, melyek közül a budapestieket kiemelve jelen- 1 Levéltári jelzet: HU BFL XV.17.b /1873, levéltári irategyüttes: XV.17.b.312 (Pest szabad királyi város Építő Bizottmányának tervei). Ügyszám: 2757/ Eddig magánépítészi tevékenységet folytatott, ettől kezdve viszont hivatali építésznek tekinthető; Trefort Ágoston választása akkor esett Wéber Antalra, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium előző építésze, Kolbenheyer Ferenc meghalt. 3 Marótzy, ; Ybl Ervin, , 439. Érdekesség, hogy Wéber Antal felesége, Lotz Erzsébet Paulina révén baráti viszonyt tartott fenn sógorával, Lotz Károllyal, az ő révén maradtak fenn kapcsolatai a bécsi művészeti világgal (Hild József ajánlólevelével jutott el Bécsbe, ahol a Képzőművészeti Akadémia építészeti osztályának hallgatója volt 1845-ig, ahol nagy hatással volt rá Peter von Nobile, a bécsi klasszicizmus egyik legkiválóbb építésze, aki Bécsben akarta marasztalni a fiatal Wébert). (Ybl Ervin, ) 65

8 tős az Orvostudományi Kar központi épülete, a Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézete, valamint a Tudományegyetem Természettani Intézete. A Szerb-ház építőmesterei (vállalkozói) idősebb Bobula János, 1 valamint Rill és Schomann voltak. 2 A kőfaragások 3 a Sóskúti Rt.-hez, az épületszobrászati díszek Schaffer Károly 4 nevéhez, a parketta pedig a Neuschloss céghez (Neuschloss J. fiai) 5 köthető. A műasztalos 6 Thék Endre volt, a műlakatos 7 pedig Korompay Ágoston. A vasszerkezet az Oetl céghez, Annaberg és Steiner, valamint Koller és Berger nevéhez köthető. 8 Déry Attila közli az épület re datálható földszinti alaprajzát a Bauzeitung für Ungarn építészeti szaklap 1875-ös számából, 9 de az eredeti tervrajzok nem ismertek, Budapest Főváros Levéltárában műemlékfelügyelőségi iratok és átépítési tervrajzok, valamint utcai homlokzat- és főpárkányvizsgálati anyagok (1999, 2001 és 2004) talál- 1 Wéber Antal pesti épületeinek nagyobb részét idősebb Bobula János kivitelezte, 1874 és 1879 között dolgoztak együtt (kiemelhető a Szerb- és a Halász-ház, valamint az Ádám-palota). 2 Marótzy, Déry Attila: Belváros Lipótváros. v. kerület. (Budapest építészeti topográfia 2.) Budapest, Legtöbb épületénél Schaffer Károly ( ) épületszobrász működött közre, a faragott kőből készült architektonikus elemeken (balusztrádok, szalagdíszek, konzolok) kívül elsősorban ívzugszobrokat készített. Az Ádám-palotán, valamint a Szerb- és a Halász-házon kiemelten fontos az épületszobrászat. (Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. Országos Műemléki Felügyelőség, ; Sisa József (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest, ) 5 Déry, A szakági kivitelezők közül gyakran dolgozott Wéber Antal épületein ez a cég (Szerb-ház, Placht-ház, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza). 6 Marótzy, Déry, Marótzy, ; Déry, Uo. 9 Budapester Bau-Zeitung, ; , 143. A Bauzeitung, mint a legkorábbi építészeti szaklap, szerepe igen jelentős volt a xix. század második felének építészképzésében. Az újság számos külföldről átvett cikket közölt, közelebb hozva a nemzetközi szakirodalmat a hazai olvasókhoz. Épületismertetései és a középítési hetes albizottság döntéseinek publikálása mellett a kutató számára nagyon fontos információkat ad az évenként közölt befejezett és tervezett épületek listájával, a művek pontos datálását segítve. Előzményei: Pest-Ofner Wohnungs-Anzeiger und Bau-Zeitung június 2. november 24., Pest-Ofner Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger december január 6., Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger február május 9., Budapester Bau-Zeitung május 16. december 26., szerk. Eduard Kornhoffer. (Marótzy, ) 66

9 hatóak az épületre vonatkozóan (1966, Morvay Endre; , Csángó Andrásné; 1975, Török Péter; 1985, Havady Lászlóné). Az épület esetében megfigyelhető az a tendencia, mely az 1870-es évek historizáló épületein még általában megjelenik: a korai neoreneszánszban (1860- as évek) alkalmanként megfigyelhető az ún. hellén reneszánsz ízlés megjelenése a dán Theophil Hansen nyomán. A görög vonás a homlokzatalakításban a korinthoszi pilaszteres, szemöldökös ablakkeretezés és hermapillérek alkalmazásában érhető tetten, ezek a vonások pedig még a Szerb-ház esetében is nyomon követhetőek. 1 Wéber Antal az 1870-es évek közepére már egyike volt a legkeresettebb magánépítészeknek, az ezekben az években tervezett épületeinek sorába pedig mind méretei, mind kivitelezésének minősége alapján beleilleszkedik a szerb egyházközösség bérháza. Az épület négyszintes, háromemeletes és kilenctengelyes; homlokzata vízszintesen hármas tagolású. A földszint lábazatszerűen kialakított, erőteljesen rusztikázott, kőburkolatot utánzó vakolatburkolatú. A valódi lábazat elválik a földszint tagolásától, de nem éles párkánnyal, csak egy enyhe lábazati párkánnyal. A valódi lábazat (a pinceablakok sora) és a földszint zárt sávját követik a kiemeltebb emeleti szintek és a zárószint ebben a tekintetben a kiemelt első emelet (mely a legkiemeltebb díszítésű, és a főemeletnek piano nobile tekinthető) hangsúlyos sávja, valamint a felső két szint (a második és a harmadik emelet) zártabb sávja különíthető el, így kapjuk meg azt a hármas tagolást, melyet a választó- és könyöklőpárkányok rendszere alakít ki. A földszinti részen a bejárati kapu mellett jobb oldalon látható két tábla az ablakok között, melyeken Vujicsics Sztoján ( ) és Vujicsics Tihamér ( ) neve olvasható. Vujicsics Sztoján tábláján az olvasható, hogy a magyar és szerb 1 Lásd részletesebben: Marótzy Katalin: Mintakövetés és intervenció a xix. század második felének budapesti építészetében. Építés-Építészettudomány, 33. évf. (2005) 1 2. sz. 32. Wéber Antal egyik korábbi épületének esetében is tetten érhető ez a hellenisztikus vonás: a Placht-házat Ybl Ervin Weber leghellenisztikusabb épületének nevezi, melynek esetében a homlokzat elemei mind görögösek; ennyire sem Ybl Miklós, sem Szkalnitzky Antal nem követte Hansent az antik reneszánszot hirdető küldetésében. (Ybl Ervin, ) Ybl Ervin a Szerb-ház esetében úgy fogalmaz, hogy a hellenisztikus elemek, füles ablakkeretek, dór oszlopok még uralkodnak a velencei Sansovino-stíluson. (Uo. 422.) 67

10 irodalom jeles művelője, a délszláv irodalmak magyar kapcsolatainak kutatója e házban élt és alkotott a tábla szélén olyan kis rozetták láthatóak a négy sarokban, mint a homlokzaton is. Vujicsics Tihamér tábláján pedig az olvasható, hogy e házban élt és alkotott korunk zeneszerzője, a magyarországi szerb és délszláv népzene tudós gyűjtője (ennek a táblának a négy sarkában nem olyan kis rozetták láthatóak, mint az előző tábla esetében, hanem csak egyszerűbb aranyszínű dupla körök). A lábazat kőből készült ( jelenleg fröcskölt vakolat látható rajta, mely színében világosabb, mint az épület maga), nem túl hangsúlyos, de igen magas és jól kivehető, és a pince ablaknyílásait láthatjuk rajta. A ház bejárata nem kifejezetten hangsúlyos, a kapu egyszerűen, oldalt egy-egy oszloppal, felül pedig architrávval és timpanonnal keretezett. A kapu kerete nem éri el a szintválasztó párkányt, valószínűleg a földszint nagy szintmagassága miatt alakíthatták ki így. A bejárat keretezése előtetőként szolgál a bejárathoz vezető lépcsők felett. Az architrávon olvasható cirill betűs felirat átírása: Szrp. Prav. Crkv. Opstina, magyarul: a Szerb Pravoszláv Egyház Hivatala (a felirat két oldalán egyegy olyan rozetta látható, mint amilyenek a homlokzat többi részében, például az ablakok négy sarkának füleiben is visszaköszönnek). A timpanon felett lépcsős kialakítású falrész látható, melyet elképzelhető, hogy a Sárkányölő Szent György-szobor elhelyezése végett alakítottak ki így, 1 mely az eredeti terveken szerepel. Az március 29-én kelt felújítási programban is olvasható, hogy az eredeti tervrajzban volt szó egy Szent György-szobor elhelyezéséről, melyet esetleg meg lehetne valósítani a felújítás során. 2 (1. kép) A földszint falfelülete rusztikázott, vakolatarchitektúra látható rajta, mely a kváderes kőosztást utánozza. Nyolc földszinti ablaknyílás látható, melyek 1 Marótzy, Déry Attila véleménye szerint a kapu fölé eredetileg tervezett Szent György vagy el sem készült, vagy eltűnt az építés óta (Déry, Belváros Lipótváros, 361.) A Budapest Lexikon szerint: oszlopos, oromzatos kapukeretének oromzatán szobortalapzat, ezen egykor Szt. György szobra állt. (Berza László [főszerk.]: Budapest Lexikon, 2. köt. [L Z]. Budapest, ) 2 Felújítási program, március 29., Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbizottságának v. kerületi Városrendezési és Építészeti Osztálya (Műemlék Felügyelőség) /65. IV. A felmérési tervrajzok datálása: szeptember 2. (T. sz /65-V /65.) 68

11 1. kép A Szerb-ház bejárata, a kapu felett, az architrávon olvasható cirill betűs felirattal (a cirill betűk átírással: Szrp. Prav. Crkv. Opstina, magyarul: a Szerb Pravoszláv Egyház Hivatala ), a szerző saját felvétele 69

12 felett a kváder formája követi az ablaknyílást, és átvezet az ablakok feletti domborművekhez. A földszinti ablakok a lábazati párkányra ülnek, füles keretűek, valamint a felettük lévő domborművek keretei is fülesek. Az ablakkeretek négy sarkán található fülekben egy-egy rozetta látható, melyek mintha az első emelet feletti párkányon látható rozettáknak, valamint a főpárkány rozettáinak lekicsinyített másai lennének. Az ablakok feletti nyolc dombormű, melyek Schaffer Károly épületszobrász nevéhez köthetőek, allegorikus témájúak ezek a földszinti domborművek különleges módon kiemelkedő és önálló szerephez jutnak az architektúrában, mely Wéber Antal más épületeit tekintve ritkaságnak számít, ugyanis az épületszobrászati díszek általánosságban alá voltak rendelve az architektúrának, pusztán annak kiemelésére szolgáltak. 1 Minden domborművön két-két puttó szerepel, a témák nem kötődnek szervesen a szerb ortodox valláshoz, az ábrázolások inkább klasszicizáló tematikájúnak tekinthetők, ebből a szempontból is a reneszánsz ideálhoz kapcsolódik az épület. Az épület bal és jobb oldalán a két-két szélső domborművön a következők jelennek meg: nyár (sarló látható az egyik puttó kezében), ősz (szőlőfürtök), tavasz (az egyik puttó kezében virágcsokrot tart), tél (a puttók tűz körül ülnek ruhában, egyikük fázósan összehúzza magát); közöttük a maradék négy domborművön az alábbiak láthatóak: pazarlás (mindkét puttó poharából kiömlik az ital), hangoskodás (az egyik puttó egy harsonát fúj, a másik fülére teszi a kezét a zaj hatására), jámborság (birka), és tisztaság (az egyik puttó fürdeti a másikat). A földszint felett látható egy szintválasztó párkány, valamint egy könyöklőpárkány, ezen ülnek az első emelet ablakai. A könyöklőpárkányon pilaszteres, archivoltos, záróköves keret látható (ez az ún. Palladio-motívum). Az első emeleten kilenc ablaknyílás található. Az ablaknyílásokhoz közelebb ión pilaszterek láthatóak, ezek a szembetűnőbbek a szemlélő számára. A dór oszlopokhoz közelebb, melyek az első emelet feletti szintválasztó párkányt tartják, toszkán kialakítású pilaszterek láthatóak. A Palladio-motívum ívzugaiban szoborpárok láthatóak, az összes ablakot tekintve kilenc szoborpár van (mindegyik kis put- 1 Marótzy,

13 tó különböző kényelmes helyzetben, pozícióban fekszik rá az architráv ívére). Az első emelet feletti szintválasztó párkány sarka dór jellegű, triglif-metopés kialakítású, a klasszikus rendet követve. A metopékat rozetták díszítik. Ezt a párkányt tartják az említett dór oszlopok, melyek kannelúrái élben metszettek (érdekes módon a kapu két oldalán látható dór oszlopok kannelúrái viszont nem). Az ablakok körüli keretezés az egész szint falfelületét kitölti. 1 Ez az emelet kiugrik a kompozícióból, hozzá képest a második és a harmadik emelet sokkal összefüggőbb kompozíciót alkot, ugyanis nem osztja őket ketté határozottan egy párkány, csak az ablakok kiosztása. (2. kép) A második és harmadik emeleten is kilenc-kilenc ablaknyílás látható, körülöttük füles keretezéssel. A földszinti ablakok esetében, a sarkokban kis rozettákkal találkozunk, a második emelet ablakait viszont hangsúlyosabbá teszik az ablakkeretek feletti konzolos timpanonok, a harmadik emelet ablakai felett pedig konzolos szemöldökpárkányokat látunk. Közvetlenül a második emelet timpanonjai felett helyezkednek el a harmadik emeleti ablakok konzolos könyöklői ezt a közvetlenséget és gyors átmenetet az teszi lehetővé, hogy nincs párkánnyal történő elválasztás a két emelet között. A második és harmadik emelet ablakainak összehasonlításából is ki lehet indulni a vizsgálat során, ezeket megfigyelve azt mondhatjuk, hogy a második emelet ablakkereteinek módosított, egyszerűbb változatát látjuk megvalósulni a harmadik emeleten, megegyeznek azonban atekintetben, hogy mindkét emeleten fülesablakok vannak, a sarkokban kis rozettákkal. Az emeleti falfelületek kialakítása már könnyedebb, mint a földszinté. 2 A második és a harmadik emeleten érdekes, kőburkolatot utánzó vakolt osztást láthatunk a falfelületen: keskenyebb és szélesebb sávok (csíkok) váltakoznak, mint egy vegyes falazatnál (az első emelet teljes falfelületét az ablakok körüli keretezés tölti ki). Minden második sorban a csíkozás keskenyebb, a követke- 1 A Halász-ház felső két szintje is ilyen. A megoldásnak veronai és velencei reneszánsz példái vannak; egyértelmű reneszánsz előképek: a velencei Libreria di San Marco, a vicenzai Basilica, a veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua. 2 Hasonlóan a reneszánsz palotákhoz. 71

14 2. kép: A Szerb-ház homlokzata az utcafrontról, alulnézetből, a szerző saját felvétele 72

15 zetes megoldás pedig egészében igen letisztult és fenséges hatást kelt. 1 Az állókonzolos főpárkány fogsoros kialakítású, a konzolok között pedig olyan rozetták láthatóak, mint az első emelet feletti választópárkány metopéiban. A vízszintesen hármas tagolás (lábazatszerű földszint, kiemeltebb emeleti szintek és zárószint) már a kora reneszánsz itáliai (római és észak-itáliai) palotákon (palazzo) megjelent, de a szintválasztó- és könyöklőpárkányok rendszerével tagolt homlokzatok csak a cinquecento építészetére jellemzőek. Az ismertebb római városi paloták közül a Palazzo Farnese, a Palazzo Cancellaria vagy a Palazzo Massimo alle Colonne megoldása a párkányok és ablakkötények kezelése tekintetében egyértelmű előképe lehetett Wéber Antal épületeinek, a római előképek mellett pedig az észak-itáliai és a francia reneszánsz is hatott rá. A római példák mellett bizonyosan meghatározhatóak még velencei és veronai előképek (Libreria di San Marco, a vicenzai Basilica, a veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua) is a szerb egyházközösség bérházának homlokzatkialakításában. A veronai Palazzo Pompei emeletének homlokzati kialakításával sok tekintetben hasonlóságot mutat a Szerb-ház első emelete (archivolt és konzol, féloszlopok az ablakok között), valamint a konzolos, triglif-metopés főpárkány és annak rozettái tekintetében is (itt is a metopékban láthatóak a rozetták). Megfigyelhető, hogy Wéber Antal a kompozíciót nem a telekhatáron fejezte be, hanem a homlokzat szélén néhány téglányi szélességű, semleges, díszítetlen sávot hagyott. E sáv beiktatásával lehetősége nyílott arra, hogy a választópár- 1 Wéber Antal építészeti kézjegyének tekinthető, hogy zártsorú beépítésű házainál a homlokzat szélén négy-öt tégla szélességű visszaugratott, semlegesen megformált sávot hagy. Az es évektől erre a díszített homlokzat melletti sávra már nem futnak rá a párkányok, egyszerűen befordulnak. Ennek a sávnak az a szerepe, hogy a homlokzatot kiemelje és önmagában is tömegszerűvé tegye még a zártsorú utcaképben is. A Szerb-házon kívül ez a megoldás jelenik meg a Szegedi Takarékpénztár, az Ádám-palota, valamint a Forgó- és a Halász-ház esetében is. (Marótzy, ) 73

16 kányokat, valamint a főpárkányt az épület szélénél befordítsa, így a homlokzat plasztikusabb és a tömbszerűség látszatát kelti. 1 Budapest Főváros Levéltárában az épület 1950 utáni életének alakulásáról találhatunk ügyiratokat, részletes dokumentáció maradt fenn például az évi korszerűsítés-felújításról (Lakóépület korszerűsítés, /65-V. ( /65.), Czétényi főmérnök). A részletes felújítási program március 29-re van keltezve. A műszaki leírás áprilisi (33837/PE, Bogyó János ép. tervező), melyben olvasható, hogy az épület helyreállításának tervezése az március hó 29-én kelt tervezési program alapján az november hó 30-án kelt helyszínen készült hibafelvételi jegyzőkönyv szerint készült. A műszaki leírás i. részében olvasható, hogy az utcai és az udvari homlokzat esetében az eredeti kiképzések szerint jártak el a felújítás során, és egyébként is kitűnik a leírásból, valamint a programból, hogy minden szempontból igyekeztek a legnagyobb mértékben ragaszkodni a felújítás során az eredeti formák, anyagok megőrzéséhez (minden kőfelület gondos letisztítása, pontosan ugyanolyan szín- és anyaghasználat). A műszaki leírás ii. részében olvasható a felújítási munkák részletes leírása (földmunka, alapozás, szigetelés, szerkezeti falak, válaszfalak, belső vakolatok, homlokzatok, nyílászáró-szerkezetek, lakatos munka, kőfaragó munka, burkoló munkák, festés és mázolás). (3. kép) A felújítás kapcsán rendelkezésünkre áll egy színezési terv is, Morvay Endre aláírásával, melyben olvasható és látható, hogy az utcai és az udvari homlokzat azonos és egyszínű az 1. számú színminta alapján, a nyílászárók külső felülete, a tok és nyílószárnyak csokoládé-barnák, a tölgyfa kapu sötétre pácolt, fénytelen lakkal védve, a földszinti ablakrácsok és pincelejárati vasajtók grafitszürke olajmázolásúak, a kapualj pedig a vállpárkányig a 2. számú színmintát követi, a párkány felett pedig fehér színű. 2 Olvasható az is, hogy az udvari loggia 1 Ugyanez figyelhető meg több, zártsorú beépítésben megvalósuló házánál is, például: Ádám-palota, Forgó-ház, Halász-ház. (Marótzy: Mintakövetés és intervenció a xix. század második felének budapesti építészetében. 42.) 2 Bp. v., Váci utca 66. sz. Műemlék lakóépület színezési terve. T. sz.: /66/V-M (1966. nov. 29., Morvay Endre aláírásával) 74

17 3. kép A Szerb-ház az utcafront felől, az épület jobb oldalán látható az Új Városháza épületének széle, a szerző saját felvétele 75

18 a boltozattal együtt ugyancsak a 2. számú színminta szerint festendő, valamint a szín az udvari homlokzat földszinti tagozataira átfordul, és a lépcsőházon is továbbhalad. A felújítás utáni állapotokról fotódokumentáció is rendelkezésünkre áll 1969-ből ből, valamint 1976-ból egy-egy lakásmegosztási terv részletes dokumentációja található még a levéltárban ben a földszinti házfelügyelői lakás megosztására került sor az v. kerületi Tanács kérésére (építtetők: 1. sz. lakás: Bene Imre, 2. sz. lakás: v. ker. HKI [V. Városház u. 14.], 3. sz. lakás: Szabó András; tervező: Csengery László) ból a ii. emeleti 8. sz. társbérleti lakás megosztási tervének dokumentációja tanulmányozható (127336/2/76) részletes műszaki leírással (1976. szept., Boross Tóby Mária ép. tervező; építtetők: Kocsis László és Klaffl Ferencné). Az 1980-as években a ii. emeleten egy tálalókonyha és étterem kialakítására került sor, ennek kapcsán is nagy iratanyag áll rendelkezésre az épülettel kapcsolatban. Megtalálható egy tanulmányterv a melegítő-konyha áthelyezéséről és korszerűsítéséről 1980 májusára keltezve (az Ingatlankezelő Műszaki Vállalat irata, Havady Lászlóné építész tervező, Lipták Irén terv. csop. vezető), valamint egy engedélyezési tervdokumentáció a tálalókonyha átalakítási munkáihoz (módosított terv, Havady Lászlóné építész tervező, Lipták Irén építészeti szakosztályvezető, Gerzsenyi István osztályvezető); 1985 júniusából ismerünk alaprajzokat lakásfelmérésekhez (az asztalos műhely és az óvóhely felmérése, a ii. emeleti melegítőkonyha alaprajza és a tálalókonyha módosított terve), melyekre a Műemlékfelügyelőség 1986 májusában rábólintott. A Fővárosi Tanács Gazdasági Hivatalának kérelmére július 24-én engedélyezték a ii. emeleten a konyha és az étterem kialakítását. A telek, melyen megvalósult az építkezés, szabálytalan alaprajzú, a megvalósult épületet U alaprajzúra alakították ki. A kapun belépve a kapualj látványa jelenlegi romos állapota ellenére is letisztult és monumentális hatást kelt, melyet igyekeztek a homlokzatkialakítással is fokozni. Hasonló hatás az udvari oldalhomlokzatok és az udvari homlokzatok kialakításában is megnyilvánul. 1 Fotók a felújítás után, 1969 (Műemléki Osztály, V tól 37-ig). 76

19 A bejárati tér pilaszterekkel tagolt, melyek ugyanúgy sávozottak, mint a fal burkolatának kialakítása, ami által ritmizálják a látványt. A kapualj boltozata felváltva kupolás és csehboltozatos, a kupolás részekben még láthatóak a talán eredeti, mindenesetre nagyon réginek tűnő lámpások, 1 melyekbe már áramot vezettek és a gyertyák helyén égők találhatóak (az emeleteken is ugyanilyen lámpák láthatók). (4. és 5. kép) A bejárati térből háromkarú lépcső vezet fel a felső földszinti udvari folyosóról az emeletekre. Az épület oldalszárnyai csak két tengelyesek, a melléklépcső és a pincelejáró pedig balra a második tengelyben található. A belső közlekedésre a főlépcső és az árkádos függőfolyosó szolgál. A földszinten négy árkádíves loggiával nyílik az épület az udvarra az árkádíveket pillérek tartják, a két középső nagyobb ívű. Az emeleteken gerendás loggia található, az oldalszárnyakon pedig függőfolyosó. A belső homlokzat kialakításának esetében azok a megoldások ismétlődnek, amelyekkel a külső homlokzatkialakítás esetében már találkoztunk: az emeletek közötti párkányok díszítésében ugyanaz a triglif-metopés megoldás látható némi változtatással, amely a külső homlokzat földszintje és első emelete között (itt dupla téglalapokban dupla körök figyelhetőek meg a triglifek között). A díszítés itt már sokkal síkszerűbb hatást kelt. A függőfolyosókat alulról díszes, nagy konzolok támasztják alá, ugyanolyanok, amilyeneket a külső homlokzat konzolos koronázópárkányának esetében láthatunk, csak jóval szellősebb kiosztásban. A lépcsőház és a függőfolyosók kovácsoltvas rácsai eredetiek (a középső tengelyben mindenképp, bár a második emelet beüvegezett), leszámítva egy-két betoldást. Az oldalszárnyak függőfolyosóinak rácsai véleményem szerint már az ban végrehajtott felújítási munkálatok eredményei, a geometrikusságuk és formájuk miatt ugyanis teljesen elütnek a lépcsőház korlátjától. A lépcsőház fordulópontjaiban virággalléros és tobozfejes korlátok láthatóak 1 Budapest Főváros Levéltárában rendelkezésünkre állnak évi fotók (1967. április 28.), melyeket a Műemléki Osztály készített (Szilágyi Edit képei). Azokon a képeken, melyeken a kapualj látható az utca, valamint az udvar felől, megfigyelhetők ugyanazok a lámpák, melyek ma is (V as és 19-es jelzetű kép). 77

20 4. kép A Szerb-ház udvari homlokzata, a szerző saját felvétele 78

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám I .studiolo .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG

Részletesebben

Első lépés - anyaggyűjtés Források: - a tematikában megadott kötelező irodalom - kapcsolódó könyvtári anyagok - internetes keresés Második lépés az al

Első lépés - anyaggyűjtés Források: - a tematikában megadott kötelező irodalom - kapcsolódó könyvtári anyagok - internetes keresés Második lépés az al Dr. Marótzy Katalin A XIX. század építészete Gyakorlati tudnivalók Feladat Egy - egyénileg kiosztott XIX. századi építészeti alkotás elemző jellegű feldolgozása Tablószerűen A3 méretben (számítógépes feldolgozás

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19.

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19. SZŐDLIGET UTCA 19. 125. Morzsa utca 1-3 5 87988/2 87997 6a 6b 87991 87992 87990 87989 87984 7 87996 87993 24-26 22 27 6c 9 87995 20 18 16 14 Sz ő dl iget utca 25b 25a 23 21 19 17 15 87888 87889 87890 87893

Részletesebben

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Utca, házszám: BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA / / / /2

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Utca, házszám: BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA / / / /2 BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA 19. 1. 12 17 1 13 11 77 31 1 13 11 9b 9a 779 770 771 772 777 7770 77 773 77 772 77 773 774 774 29 27 2 23 21 19 3 34 32 30 2 2 24 22 20 1 12 1 14 1-171210 10 7 3 13 11 9

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével XVIII. Országos Főépítészi Konferencia, Nagykőrös, 2013 Körmendy Imre Fotók: Körmendyné Érdi Mária (a 16 20. diák a világhálóról

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár Tájékoztató a 18/ 2013. (V.28.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési igazolásról, illetve településképi véleményezés eljárásáról a hagyományos és iparosított épületek energiatakarékos

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

MAGDOLNA NEGYED PROGRAM III. ÜTEM 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló, utcai homlokzat felújítással érintett épületeinek építész tervei

MAGDOLNA NEGYED PROGRAM III. ÜTEM 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló, utcai homlokzat felújítással érintett épületeinek építész tervei MAGDOLNA NEGYED PROGRAM III. ÜTEM 00 %-ban önkormányzati tulajdonban álló, utcai homlokzat felújítással érintett épületeinek építész tervei Megbízó: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

homlokzati mintavételezés

homlokzati mintavételezés Stukkó Line Kft. és Moli-Build Bt. konzorcium www.stukkoline.hu www.molibuild.hu homlokzatfelújítás lakásfelújítás épületszobrászat kőrestaurálás műkő díszítőfestés 3D falpanel homlokzati mintavételezés

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor Épületszobrászat Kô - Mûkô - Terrazzo 3D falpanelek Lakásfelújítás Stukkó Line Kft. 2220 Vecsés, Wass Albert u. 12. D/3. Mobil: 06 30 991 0109 E-mail: hpeter@stukkoline.hu Web: www.stukkoline.hu homlokzati

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely PÁLYÁZAT Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely Irányár: 57 510 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.11-15-070051 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p197625 Pályázat kezdete: 2015. október

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK 2016 A Fővárosi Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásokat nyújthat: a historikus városszövet megtartása érdekében az örökségvédelem alatt álló építészeti értékek értékőrző

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának (HT) területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek(h1) helyi egyedi védelem alá helyezéséhez Utcakép Az utcaképet

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A TÉMA BEMUTATÁSA 2 YBL MIKLÓS, MINT AZ EGYIK LEGMEGHATÁROZÓBB MAGYAR ÉPÍTÉSZ MUNKÁSSÁGA 4

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A TÉMA BEMUTATÁSA 2 YBL MIKLÓS, MINT AZ EGYIK LEGMEGHATÁROZÓBB MAGYAR ÉPÍTÉSZ MUNKÁSSÁGA 4 M EGÉRKEZÉS YBL PESTI BÉRHÁZAIBA SZERZŐK: BALOGH DIÁNA GNETH ORSOLYA KONZULENS: DR. M ARÓTZY KATALIN ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS M ŰEM LÉKI TANSZÉK TUDOM ÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás NAGY DOBÁS Kocka a zsidónegyedben Tavaly novemberben egy régi trafóházból átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan átépített

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Mátyás király út 8. (hrsz. 9507), Reimann-villa és melléképülete Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2011

Részletesebben

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.)

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Homlokzatok: Egyemeletes, hosszanti oldalával, főhomlokzatával délre néző épület.

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE JANCSÓ MIKLÓS CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE BUDAPEST II. HARMATCSEPP UTCA DLA MESTERMUNKA KÉSZÜLT A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉKÉN A DLA (DOCTOR OF LIBERAL ARTS) ÉPÍTÉSZ MESTER

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Balassa János 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Balassa János E-mail cím: balassa.janos1@gmail.com

Részletesebben

Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628)

Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628) Tetőtérbeépítés Építési engedélyezési terv Budapest,VIII. kerület, Rákóczi út 59. (hrsz:34628) Építtető: Janos Stefan Daradic Építész: Ráth András 3T NATURA CASA Kft 1141 Bp Zsigárd utca 3. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, KŐFARAGÓ U. 10. (Hrsz.:36470) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások Mûszaki leírás MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok 2. Építészeti megoldások 3. Táj- és kertépítészeti megoldások 4. Épületgépészeti megoldások 5. Összefoglaló

Részletesebben

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Biatorbágy 2051-01-260. Bia. Pincesor. Napóra van a fehér mészkõfalba mélyített egyik borospince lejárata felett 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

Költségvetés 3. sz. melléklet

Költségvetés 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sz. alatti UCH, Hrsz:36492/0/A/3 (41 m2) felújítás 1. kiállító tér tégla pillér bontás 0,56 m3 10.000 2. összes burkolat bontás 38 m2 90.000 3. összes fal

Részletesebben

Komuves és burkoló képzések 2016

Komuves és burkoló képzések 2016 Komuves és burkoló képzések 2016 www.lb-knauf.hu/kbkepzesek2016 KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ KÉPZÉSEK 2016 2016 januárjában ismételten meghirdeti a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Kőműves és Burkoló

Részletesebben

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 23. sz. /Hrsz.:36590/ alatti lakóház utcai homlokzatának felújítása. Budapest, 2012. április

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 23. sz. /Hrsz.:36590/ alatti lakóház utcai homlokzatának felújítása. Budapest, 2012. április Budapesti Városépítési Tervezı Iroda Kft H-106 Budapest, Endrıdi Sándor u. /d. Iroda: H-11 Budapest, Táltos u. 5. E-mail: primiklos@t-online.hu Tel.:+6-1-1-9-80 Fax.:+6-1-5856 Mobil.: 6-0-9-0-970 Budapest,

Részletesebben

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 26 Turi Attila építészete Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 27 E lapszámban az előbbiekben Turi Attila budakalászi főépítészi tevékenységét mutattuk be. Az előző kiadványokhoz hasonlóan ez esetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 18 598 208 Ft 5 579 462 Ft belső udvari homlokzatok és függőfolyosók felújítása 2 Alkotmány u. 18.

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

2014. évi Társasházi Felújítási Pályázat Érvényes Pályázatok 1. sz. Melléklet Általános I. ütem. Érvényes / Érvénytelen

2014. évi Társasházi Felújítási Pályázat Érvényes Pályázatok 1. sz. Melléklet Általános I. ütem. Érvényes / Érvénytelen 1. Akácfa utca 62. homlokzatok fejújítása: belső homlokzat Érvényes Udvari ereszalj felújítása 384 810 Ft 2. Akácfa utca 32. épületgépészeti alapvezetékek felújítása Érvényes elektromos hálózat felújítása

Részletesebben

A XIV. Bosnyák utca 1/a története. Készült a Budapest 100+ 2015-ös programjához

A XIV. Bosnyák utca 1/a története. Készült a Budapest 100+ 2015-ös programjához A XIV. Bosnyák utca 1/a története Készült a Budapest 100+ 2015-ös programjához 1 A telek és a környék A Bosnyák utca 1/a (mai hrsz.: 31837, régi: 2923/a) telke még beépítése előtt több tulajdonos kezén

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

A római művészet korszakai

A római művészet korszakai A római művészet korszakai Köztársaságkori művészet Császárkori művészet Korai kereszténység Rómában Építészet Színházak, bazilikák, fórumok, közigazgatási és kereskedelmi épületek, templomok, paloták,

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította.

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat alapján

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

KŐMOZAIK ÉS TERRAZZO MŰVÉSZET AZ ÉPÍTÉSZETBEN. BALÁZS MIKLÓS ERNŐ DLA mozaikművész

KŐMOZAIK ÉS TERRAZZO MŰVÉSZET AZ ÉPÍTÉSZETBEN. BALÁZS MIKLÓS ERNŐ DLA mozaikművész KŐMOZAIK ÉS TERRAZZO MŰVÉSZET AZ ÉPÍTÉSZETBEN BALÁZS MIKLÓS ERNŐ DLA mozaikművész Székesfehérvárott, az V. Díszítőkő Konferencián, 2007. június 14-én elhangzott előadás kivonata Minden anyag tulajdonságait

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI RÁKOSPALOTA ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI ADY ENDRE UTCA 13.-. SZŰCS ISTVÁN UTCA 24. 1. 896 899 898 893 25b 20 22 27a 27b 81890 81889 81887 81888 8 10 7 892 12 14 9 11a 11b (891) 895 894 16 18 20 22 811 810 Ady E

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor

KÉSZÍTETTE: Horváth Péter épületszobrász, restaurátor Épületszobrászat Kô - Mûkô - Terrazzo 3D falpanelek Lakásfelújítás Stukkó Line Kft. 2220 Vecsés, Wass Albert u. 12. D/3. Mobil: 06 30 991 0109 E-mail: hpeter@stukkoline.hu Web: www.stukkoline.hu homlokzati

Részletesebben