.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata i. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám

2 A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK keretében valósult meg..studiolo A Kubinyi András Történész Műhely folyóirata A lap főként történeti, művészettörténeti, klasszika-filológiai, régészeti és irodalomtörténeti tanulmányokat, recenziókat, ismertetéseket közöl. Megjelenik évente kétszer. A kötet szerkesztői és szerzői, 2014 Amennyiben a folyóiratban szereplő képeket, vagy tartalmat jogsértőnek véli, kérjük a Szerkesztőség felé jelezni. Szerkesztők Kanász Viktor, Mezei Emese Szerkesztőbizottság Ajkai Alinka, Forgó András, Guitman Barnabás, Jernyei Kiss János, Kopócsy Anna, Kőszeghy Miklós, Szakács Béla Zsolt, Szekér Nóra, Szovák Kornél, Takács László E számunk lektorai Ajkai Alinka, Jernyei Kiss János, Forgó András, Kőszeghy Miklós, Guitman Barnabás, Szakács Béla Zsolt Nyelvi lektor Tuhári Attila A borítón Correggio: Léda, , olaj, vászon, cm, Berlin, Gemäldegalerie, ltsz (részlet) Kiadó Pilisart kft. A szerkesztőség címe 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos utca 24. A folyóirat honlapjának a címe A kiadásért felel Kanász Viktor Tipográfia és borítóterv Szikora Tibor issn (Nyomtatott) issn (Online)

3 Tartalomjegyzék 7 Lectoribus salutem! 9 Kőszeghy Miklós Köszöntő tanulmányok 13 Horváth Gergely A karthágói hadiflotta 25 Ökrös Dóra Correggio: Jupiter szerelmei 63 Schvéd Brigitta Kinga A budapesti Szerb-ház a belvárosi neoreneszánsz épületek között 83 Vámos Violetta Adalékok a Szép Ilonka egyik előzményverséhez könyverecenziók 93 Virág Balázs Hausner Gábor: Márs könyvet olvas 97 Herceg Zsuzsanna Hrabal 99 kattintott történelem 101 Ruszkai Zsófia Kora újkori nyomtatott képek Angliából konferencia-ismertetők 107 Tamási Rebeka Személyes beszámoló a Civilizációk és barbárok konferenciáról 111 Halász Krisztina Facing and Forming the Tradition: Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times 117 Balogh Gábor Isten hozzád Európa

4 tanulmányok x

5 Schvéd Brigitta Kinga A budapesti Szerb-ház a belvárosi neoreneszánsz épületek között A budapesti Szerb-ház melyet a szerb egyházközösség emeltetett ben egykori, xviii. századi háza helyén Wéber Antal műépítész tervei alapján, és amely a közösség bérházaként működött a Váci utca déli oldalán, a 66. szám alatt áll, zártsorú beépítésben (az épület eredeti címe Lipót utca 36.; kezdetekben a bérház második emeletén működött a plébánia). 1 Az épület jobb oldalán, a Váci utca szám alatt található az Új Városháza épülete, melyben 1990 óta Budapest Főváros Kormányhivatala székel. 2 A bérház a mellette álló Új Városháza hatalmas neoreneszánsz épületével vetekedett, annak épülettömegéhez igazodott. A házat egyben székházként is használták. A belvárosi Váci utca e részén az egymáshoz harmonikusan illeszkedő két épület azóta is megszabja a homlokzatok arculatát és a főpárkányok vonalát a Szerb-ház konzolos díszítése az Új Városháza záró párkányzatának ritmusát követi. Az épület hátsó oldala a pesti Szerb-templomra néz, a belső udvarból jelenleg is át lehet sétálni a templom udvarára egy kapun keresztül (a szerb ortodox templom eredetileg 1 Marótzy Katalin: Wéber Antal építészete a magyar historizmusban. Budapest, Az Új Városháza Steindl Imre tervei szerint 1870 és 1875 között épült neoreneszánsz stílusban. A Budapest Főváros Levéltárában található, a Váci utca 66. számra vonatkozó ügyiratok keresése közben több alkalommal is egy iratdobozon belül találtam a két ház (telek) anyagát, például: HU BFL XV.17.e ; HU BFL XV.17.f.358 III/12. [1290]. 63

6 könnyen megközelíthető volt gyakorlati szempontokból kifolyólag, a templomudvar egykor az árkádos udvari homlokzatig terjedt). 1 Az épülettel az 1950-es években Ybl Ervin, újabban pedig Marótzy Katalin foglalkozott 2 az építészettörténeti, művészettörténeti szakirodalomban leginkább Wéber Antal műépítész kapcsán olvashatóak feljegyzések az épületről. Az alábbiakban a szakirodalom és a vonatkozó levéltári források 3 egybevetésével a Szerb-ház történetének bemutatására kerül sor, rávilágítva annak helyére Wéber Antal munkásságában a homlokzat fellelhető stíluskapcsolatai és a belső téralakítás figyelembevételével. 4 A Szerb-ház építési ideje Wéber Antal tervei alapján re tehető, 5 de bizonyos, hogy korábban (1873) egy másik tervezet is készült a bérház kivitelezésére: a Fővárosi Tanács először Fekete és Ürömy (Örömi) építészek tervét fogadta el, de máig tisztázatlan, hogy miért változtattak később építészt (a terv 1 Vujicsics D. Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Budapest, Budapest Főváros Levéltárában november 18-án rendeztek egy építészettörténeti konferenciát, melyen elhangzottak Marótzy Katalin legfrissebb kutatásai eredményei Wéber Antal építészetével és a Szerb-házzal kapcsolatban. A konferencia anyaga megjelent nyomtatásban: Csáki Tamás-Hidvégi Violetta-Ritoók Pál (szerk.): Budapest neoreneszánsz építészete. Budapest, A vonatkozó levéltári források Budapest Főváros Levéltárában: HU BFL XV.17.e (V. Váci utca együtt, Budapesti Műemlékfelügyelőség); HU BFL XV.17.e (V. Váci utca 66., Budapesti Műemlékfelügyelőség); HU BFL XV.17.f.358 III/11. [1289] (V. Váci utca 66., Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat); HU BFL XV.17.f.358 III/12. [1290] (V. Váci utca együtt, (Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat); HU BFL XV.17.f (Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat). 4 Jelen tanulmány megírására egy művészettörténeti speciális kollégium keretén belül került sor Rozsnyai József vezetésével, melynek témája a pesti Belváros építészetének tanulmányozása volt egy-egy épület részletes elemzésén keresztül. (A feltüntetett képeket a szerző saját fotódokumentációjából válogatta, a képek készítésének ideje: március 1.) 5 A Tanács június 27-én szám alatt engedélyezte Wéber Antal tervét. Az előreugró, kannelúrázott, aediculás kaput a Tanács szeptember 29-én szám alatt külön engedélyezte. (Ybl Ervin: Weber Antal. Építés- és közlekedéstudományi közlemények, 1. évf. (1957) 3 4. sz. 422.) 64

7 adatai megtalálhatóak Budapest Főváros Levéltárának adatbázisában, de maga a terv hiányzik). 1 Wéber Antal (1823. október 9., Pest augusztus 4., Pest) a xix. század második felének kiemelkedő műépítésze volt, Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal neves kortársa. Alapítója és 1873-tól haláláig választmányi tagja volt a Magyar Mérnök- és Építészegyletnek, valamint alapítója és résztulajdonosa volt az Építési Iparnak. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának mely 1870-től állt fenn munkájában először mint az illetékes városi bizottság elnöke, majd 1877-től 1887-ig mint a kormány által kinevezett, szavazati jogkörrel bíró tagja vett részt. Az évi párizsi világkiállításon terveivel és a már végrehajtott építkezéseit feltüntető rajzaival kiváló elismerést kapott, 1878-ban pedig a francia Becsületrend lovagjává nevezték ki ben Trefort Ágoston felkérésére átvette a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építészeti osztályának vezetését, 2 és ezen működési körében rendkívüli és színvonalas tevékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül a vaskoronarendet is elnyerte. 3 Korai alkotói korszakának kiemelkedő építészeti teljesítményei a nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély és a vörösvári Erdődy-kastély, melyek romantikus alkotások. A fővárosi neoreneszánsz épületek sorában a Szerb-ház mellett jelentős és gyakran hivatkozott az Ádám-palota és a Halász-ház is, valamint a középületek közül jelentős az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza. Mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze, számos vidéki és fővárosi oktatási épületet is tervezett, melyek közül a budapestieket kiemelve jelen- 1 Levéltári jelzet: HU BFL XV.17.b /1873, levéltári irategyüttes: XV.17.b.312 (Pest szabad királyi város Építő Bizottmányának tervei). Ügyszám: 2757/ Eddig magánépítészi tevékenységet folytatott, ettől kezdve viszont hivatali építésznek tekinthető; Trefort Ágoston választása akkor esett Wéber Antalra, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium előző építésze, Kolbenheyer Ferenc meghalt. 3 Marótzy, ; Ybl Ervin, , 439. Érdekesség, hogy Wéber Antal felesége, Lotz Erzsébet Paulina révén baráti viszonyt tartott fenn sógorával, Lotz Károllyal, az ő révén maradtak fenn kapcsolatai a bécsi művészeti világgal (Hild József ajánlólevelével jutott el Bécsbe, ahol a Képzőművészeti Akadémia építészeti osztályának hallgatója volt 1845-ig, ahol nagy hatással volt rá Peter von Nobile, a bécsi klasszicizmus egyik legkiválóbb építésze, aki Bécsben akarta marasztalni a fiatal Wébert). (Ybl Ervin, ) 65

8 tős az Orvostudományi Kar központi épülete, a Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézete, valamint a Tudományegyetem Természettani Intézete. A Szerb-ház építőmesterei (vállalkozói) idősebb Bobula János, 1 valamint Rill és Schomann voltak. 2 A kőfaragások 3 a Sóskúti Rt.-hez, az épületszobrászati díszek Schaffer Károly 4 nevéhez, a parketta pedig a Neuschloss céghez (Neuschloss J. fiai) 5 köthető. A műasztalos 6 Thék Endre volt, a műlakatos 7 pedig Korompay Ágoston. A vasszerkezet az Oetl céghez, Annaberg és Steiner, valamint Koller és Berger nevéhez köthető. 8 Déry Attila közli az épület re datálható földszinti alaprajzát a Bauzeitung für Ungarn építészeti szaklap 1875-ös számából, 9 de az eredeti tervrajzok nem ismertek, Budapest Főváros Levéltárában műemlékfelügyelőségi iratok és átépítési tervrajzok, valamint utcai homlokzat- és főpárkányvizsgálati anyagok (1999, 2001 és 2004) talál- 1 Wéber Antal pesti épületeinek nagyobb részét idősebb Bobula János kivitelezte, 1874 és 1879 között dolgoztak együtt (kiemelhető a Szerb- és a Halász-ház, valamint az Ádám-palota). 2 Marótzy, Déry Attila: Belváros Lipótváros. v. kerület. (Budapest építészeti topográfia 2.) Budapest, Legtöbb épületénél Schaffer Károly ( ) épületszobrász működött közre, a faragott kőből készült architektonikus elemeken (balusztrádok, szalagdíszek, konzolok) kívül elsősorban ívzugszobrokat készített. Az Ádám-palotán, valamint a Szerb- és a Halász-házon kiemelten fontos az épületszobrászat. (Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. Országos Műemléki Felügyelőség, ; Sisa József (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest, ) 5 Déry, A szakági kivitelezők közül gyakran dolgozott Wéber Antal épületein ez a cég (Szerb-ház, Placht-ház, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza). 6 Marótzy, Déry, Marótzy, ; Déry, Uo. 9 Budapester Bau-Zeitung, ; , 143. A Bauzeitung, mint a legkorábbi építészeti szaklap, szerepe igen jelentős volt a xix. század második felének építészképzésében. Az újság számos külföldről átvett cikket közölt, közelebb hozva a nemzetközi szakirodalmat a hazai olvasókhoz. Épületismertetései és a középítési hetes albizottság döntéseinek publikálása mellett a kutató számára nagyon fontos információkat ad az évenként közölt befejezett és tervezett épületek listájával, a művek pontos datálását segítve. Előzményei: Pest-Ofner Wohnungs-Anzeiger und Bau-Zeitung június 2. november 24., Pest-Ofner Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger december január 6., Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger február május 9., Budapester Bau-Zeitung május 16. december 26., szerk. Eduard Kornhoffer. (Marótzy, ) 66

9 hatóak az épületre vonatkozóan (1966, Morvay Endre; , Csángó Andrásné; 1975, Török Péter; 1985, Havady Lászlóné). Az épület esetében megfigyelhető az a tendencia, mely az 1870-es évek historizáló épületein még általában megjelenik: a korai neoreneszánszban (1860- as évek) alkalmanként megfigyelhető az ún. hellén reneszánsz ízlés megjelenése a dán Theophil Hansen nyomán. A görög vonás a homlokzatalakításban a korinthoszi pilaszteres, szemöldökös ablakkeretezés és hermapillérek alkalmazásában érhető tetten, ezek a vonások pedig még a Szerb-ház esetében is nyomon követhetőek. 1 Wéber Antal az 1870-es évek közepére már egyike volt a legkeresettebb magánépítészeknek, az ezekben az években tervezett épületeinek sorába pedig mind méretei, mind kivitelezésének minősége alapján beleilleszkedik a szerb egyházközösség bérháza. Az épület négyszintes, háromemeletes és kilenctengelyes; homlokzata vízszintesen hármas tagolású. A földszint lábazatszerűen kialakított, erőteljesen rusztikázott, kőburkolatot utánzó vakolatburkolatú. A valódi lábazat elválik a földszint tagolásától, de nem éles párkánnyal, csak egy enyhe lábazati párkánnyal. A valódi lábazat (a pinceablakok sora) és a földszint zárt sávját követik a kiemeltebb emeleti szintek és a zárószint ebben a tekintetben a kiemelt első emelet (mely a legkiemeltebb díszítésű, és a főemeletnek piano nobile tekinthető) hangsúlyos sávja, valamint a felső két szint (a második és a harmadik emelet) zártabb sávja különíthető el, így kapjuk meg azt a hármas tagolást, melyet a választó- és könyöklőpárkányok rendszere alakít ki. A földszinti részen a bejárati kapu mellett jobb oldalon látható két tábla az ablakok között, melyeken Vujicsics Sztoján ( ) és Vujicsics Tihamér ( ) neve olvasható. Vujicsics Sztoján tábláján az olvasható, hogy a magyar és szerb 1 Lásd részletesebben: Marótzy Katalin: Mintakövetés és intervenció a xix. század második felének budapesti építészetében. Építés-Építészettudomány, 33. évf. (2005) 1 2. sz. 32. Wéber Antal egyik korábbi épületének esetében is tetten érhető ez a hellenisztikus vonás: a Placht-házat Ybl Ervin Weber leghellenisztikusabb épületének nevezi, melynek esetében a homlokzat elemei mind görögösek; ennyire sem Ybl Miklós, sem Szkalnitzky Antal nem követte Hansent az antik reneszánszot hirdető küldetésében. (Ybl Ervin, ) Ybl Ervin a Szerb-ház esetében úgy fogalmaz, hogy a hellenisztikus elemek, füles ablakkeretek, dór oszlopok még uralkodnak a velencei Sansovino-stíluson. (Uo. 422.) 67

10 irodalom jeles művelője, a délszláv irodalmak magyar kapcsolatainak kutatója e házban élt és alkotott a tábla szélén olyan kis rozetták láthatóak a négy sarokban, mint a homlokzaton is. Vujicsics Tihamér tábláján pedig az olvasható, hogy e házban élt és alkotott korunk zeneszerzője, a magyarországi szerb és délszláv népzene tudós gyűjtője (ennek a táblának a négy sarkában nem olyan kis rozetták láthatóak, mint az előző tábla esetében, hanem csak egyszerűbb aranyszínű dupla körök). A lábazat kőből készült ( jelenleg fröcskölt vakolat látható rajta, mely színében világosabb, mint az épület maga), nem túl hangsúlyos, de igen magas és jól kivehető, és a pince ablaknyílásait láthatjuk rajta. A ház bejárata nem kifejezetten hangsúlyos, a kapu egyszerűen, oldalt egy-egy oszloppal, felül pedig architrávval és timpanonnal keretezett. A kapu kerete nem éri el a szintválasztó párkányt, valószínűleg a földszint nagy szintmagassága miatt alakíthatták ki így. A bejárat keretezése előtetőként szolgál a bejárathoz vezető lépcsők felett. Az architrávon olvasható cirill betűs felirat átírása: Szrp. Prav. Crkv. Opstina, magyarul: a Szerb Pravoszláv Egyház Hivatala (a felirat két oldalán egyegy olyan rozetta látható, mint amilyenek a homlokzat többi részében, például az ablakok négy sarkának füleiben is visszaköszönnek). A timpanon felett lépcsős kialakítású falrész látható, melyet elképzelhető, hogy a Sárkányölő Szent György-szobor elhelyezése végett alakítottak ki így, 1 mely az eredeti terveken szerepel. Az március 29-én kelt felújítási programban is olvasható, hogy az eredeti tervrajzban volt szó egy Szent György-szobor elhelyezéséről, melyet esetleg meg lehetne valósítani a felújítás során. 2 (1. kép) A földszint falfelülete rusztikázott, vakolatarchitektúra látható rajta, mely a kváderes kőosztást utánozza. Nyolc földszinti ablaknyílás látható, melyek 1 Marótzy, Déry Attila véleménye szerint a kapu fölé eredetileg tervezett Szent György vagy el sem készült, vagy eltűnt az építés óta (Déry, Belváros Lipótváros, 361.) A Budapest Lexikon szerint: oszlopos, oromzatos kapukeretének oromzatán szobortalapzat, ezen egykor Szt. György szobra állt. (Berza László [főszerk.]: Budapest Lexikon, 2. köt. [L Z]. Budapest, ) 2 Felújítási program, március 29., Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbizottságának v. kerületi Városrendezési és Építészeti Osztálya (Műemlék Felügyelőség) /65. IV. A felmérési tervrajzok datálása: szeptember 2. (T. sz /65-V /65.) 68

11 1. kép A Szerb-ház bejárata, a kapu felett, az architrávon olvasható cirill betűs felirattal (a cirill betűk átírással: Szrp. Prav. Crkv. Opstina, magyarul: a Szerb Pravoszláv Egyház Hivatala ), a szerző saját felvétele 69

12 felett a kváder formája követi az ablaknyílást, és átvezet az ablakok feletti domborművekhez. A földszinti ablakok a lábazati párkányra ülnek, füles keretűek, valamint a felettük lévő domborművek keretei is fülesek. Az ablakkeretek négy sarkán található fülekben egy-egy rozetta látható, melyek mintha az első emelet feletti párkányon látható rozettáknak, valamint a főpárkány rozettáinak lekicsinyített másai lennének. Az ablakok feletti nyolc dombormű, melyek Schaffer Károly épületszobrász nevéhez köthetőek, allegorikus témájúak ezek a földszinti domborművek különleges módon kiemelkedő és önálló szerephez jutnak az architektúrában, mely Wéber Antal más épületeit tekintve ritkaságnak számít, ugyanis az épületszobrászati díszek általánosságban alá voltak rendelve az architektúrának, pusztán annak kiemelésére szolgáltak. 1 Minden domborművön két-két puttó szerepel, a témák nem kötődnek szervesen a szerb ortodox valláshoz, az ábrázolások inkább klasszicizáló tematikájúnak tekinthetők, ebből a szempontból is a reneszánsz ideálhoz kapcsolódik az épület. Az épület bal és jobb oldalán a két-két szélső domborművön a következők jelennek meg: nyár (sarló látható az egyik puttó kezében), ősz (szőlőfürtök), tavasz (az egyik puttó kezében virágcsokrot tart), tél (a puttók tűz körül ülnek ruhában, egyikük fázósan összehúzza magát); közöttük a maradék négy domborművön az alábbiak láthatóak: pazarlás (mindkét puttó poharából kiömlik az ital), hangoskodás (az egyik puttó egy harsonát fúj, a másik fülére teszi a kezét a zaj hatására), jámborság (birka), és tisztaság (az egyik puttó fürdeti a másikat). A földszint felett látható egy szintválasztó párkány, valamint egy könyöklőpárkány, ezen ülnek az első emelet ablakai. A könyöklőpárkányon pilaszteres, archivoltos, záróköves keret látható (ez az ún. Palladio-motívum). Az első emeleten kilenc ablaknyílás található. Az ablaknyílásokhoz közelebb ión pilaszterek láthatóak, ezek a szembetűnőbbek a szemlélő számára. A dór oszlopokhoz közelebb, melyek az első emelet feletti szintválasztó párkányt tartják, toszkán kialakítású pilaszterek láthatóak. A Palladio-motívum ívzugaiban szoborpárok láthatóak, az összes ablakot tekintve kilenc szoborpár van (mindegyik kis put- 1 Marótzy,

13 tó különböző kényelmes helyzetben, pozícióban fekszik rá az architráv ívére). Az első emelet feletti szintválasztó párkány sarka dór jellegű, triglif-metopés kialakítású, a klasszikus rendet követve. A metopékat rozetták díszítik. Ezt a párkányt tartják az említett dór oszlopok, melyek kannelúrái élben metszettek (érdekes módon a kapu két oldalán látható dór oszlopok kannelúrái viszont nem). Az ablakok körüli keretezés az egész szint falfelületét kitölti. 1 Ez az emelet kiugrik a kompozícióból, hozzá képest a második és a harmadik emelet sokkal összefüggőbb kompozíciót alkot, ugyanis nem osztja őket ketté határozottan egy párkány, csak az ablakok kiosztása. (2. kép) A második és harmadik emeleten is kilenc-kilenc ablaknyílás látható, körülöttük füles keretezéssel. A földszinti ablakok esetében, a sarkokban kis rozettákkal találkozunk, a második emelet ablakait viszont hangsúlyosabbá teszik az ablakkeretek feletti konzolos timpanonok, a harmadik emelet ablakai felett pedig konzolos szemöldökpárkányokat látunk. Közvetlenül a második emelet timpanonjai felett helyezkednek el a harmadik emeleti ablakok konzolos könyöklői ezt a közvetlenséget és gyors átmenetet az teszi lehetővé, hogy nincs párkánnyal történő elválasztás a két emelet között. A második és harmadik emelet ablakainak összehasonlításából is ki lehet indulni a vizsgálat során, ezeket megfigyelve azt mondhatjuk, hogy a második emelet ablakkereteinek módosított, egyszerűbb változatát látjuk megvalósulni a harmadik emeleten, megegyeznek azonban atekintetben, hogy mindkét emeleten fülesablakok vannak, a sarkokban kis rozettákkal. Az emeleti falfelületek kialakítása már könnyedebb, mint a földszinté. 2 A második és a harmadik emeleten érdekes, kőburkolatot utánzó vakolt osztást láthatunk a falfelületen: keskenyebb és szélesebb sávok (csíkok) váltakoznak, mint egy vegyes falazatnál (az első emelet teljes falfelületét az ablakok körüli keretezés tölti ki). Minden második sorban a csíkozás keskenyebb, a követke- 1 A Halász-ház felső két szintje is ilyen. A megoldásnak veronai és velencei reneszánsz példái vannak; egyértelmű reneszánsz előképek: a velencei Libreria di San Marco, a vicenzai Basilica, a veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua. 2 Hasonlóan a reneszánsz palotákhoz. 71

14 2. kép: A Szerb-ház homlokzata az utcafrontról, alulnézetből, a szerző saját felvétele 72

15 zetes megoldás pedig egészében igen letisztult és fenséges hatást kelt. 1 Az állókonzolos főpárkány fogsoros kialakítású, a konzolok között pedig olyan rozetták láthatóak, mint az első emelet feletti választópárkány metopéiban. A vízszintesen hármas tagolás (lábazatszerű földszint, kiemeltebb emeleti szintek és zárószint) már a kora reneszánsz itáliai (római és észak-itáliai) palotákon (palazzo) megjelent, de a szintválasztó- és könyöklőpárkányok rendszerével tagolt homlokzatok csak a cinquecento építészetére jellemzőek. Az ismertebb római városi paloták közül a Palazzo Farnese, a Palazzo Cancellaria vagy a Palazzo Massimo alle Colonne megoldása a párkányok és ablakkötények kezelése tekintetében egyértelmű előképe lehetett Wéber Antal épületeinek, a római előképek mellett pedig az észak-itáliai és a francia reneszánsz is hatott rá. A római példák mellett bizonyosan meghatározhatóak még velencei és veronai előképek (Libreria di San Marco, a vicenzai Basilica, a veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua) is a szerb egyházközösség bérházának homlokzatkialakításában. A veronai Palazzo Pompei emeletének homlokzati kialakításával sok tekintetben hasonlóságot mutat a Szerb-ház első emelete (archivolt és konzol, féloszlopok az ablakok között), valamint a konzolos, triglif-metopés főpárkány és annak rozettái tekintetében is (itt is a metopékban láthatóak a rozetták). Megfigyelhető, hogy Wéber Antal a kompozíciót nem a telekhatáron fejezte be, hanem a homlokzat szélén néhány téglányi szélességű, semleges, díszítetlen sávot hagyott. E sáv beiktatásával lehetősége nyílott arra, hogy a választópár- 1 Wéber Antal építészeti kézjegyének tekinthető, hogy zártsorú beépítésű házainál a homlokzat szélén négy-öt tégla szélességű visszaugratott, semlegesen megformált sávot hagy. Az es évektől erre a díszített homlokzat melletti sávra már nem futnak rá a párkányok, egyszerűen befordulnak. Ennek a sávnak az a szerepe, hogy a homlokzatot kiemelje és önmagában is tömegszerűvé tegye még a zártsorú utcaképben is. A Szerb-házon kívül ez a megoldás jelenik meg a Szegedi Takarékpénztár, az Ádám-palota, valamint a Forgó- és a Halász-ház esetében is. (Marótzy, ) 73

16 kányokat, valamint a főpárkányt az épület szélénél befordítsa, így a homlokzat plasztikusabb és a tömbszerűség látszatát kelti. 1 Budapest Főváros Levéltárában az épület 1950 utáni életének alakulásáról találhatunk ügyiratokat, részletes dokumentáció maradt fenn például az évi korszerűsítés-felújításról (Lakóépület korszerűsítés, /65-V. ( /65.), Czétényi főmérnök). A részletes felújítási program március 29-re van keltezve. A műszaki leírás áprilisi (33837/PE, Bogyó János ép. tervező), melyben olvasható, hogy az épület helyreállításának tervezése az március hó 29-én kelt tervezési program alapján az november hó 30-án kelt helyszínen készült hibafelvételi jegyzőkönyv szerint készült. A műszaki leírás i. részében olvasható, hogy az utcai és az udvari homlokzat esetében az eredeti kiképzések szerint jártak el a felújítás során, és egyébként is kitűnik a leírásból, valamint a programból, hogy minden szempontból igyekeztek a legnagyobb mértékben ragaszkodni a felújítás során az eredeti formák, anyagok megőrzéséhez (minden kőfelület gondos letisztítása, pontosan ugyanolyan szín- és anyaghasználat). A műszaki leírás ii. részében olvasható a felújítási munkák részletes leírása (földmunka, alapozás, szigetelés, szerkezeti falak, válaszfalak, belső vakolatok, homlokzatok, nyílászáró-szerkezetek, lakatos munka, kőfaragó munka, burkoló munkák, festés és mázolás). (3. kép) A felújítás kapcsán rendelkezésünkre áll egy színezési terv is, Morvay Endre aláírásával, melyben olvasható és látható, hogy az utcai és az udvari homlokzat azonos és egyszínű az 1. számú színminta alapján, a nyílászárók külső felülete, a tok és nyílószárnyak csokoládé-barnák, a tölgyfa kapu sötétre pácolt, fénytelen lakkal védve, a földszinti ablakrácsok és pincelejárati vasajtók grafitszürke olajmázolásúak, a kapualj pedig a vállpárkányig a 2. számú színmintát követi, a párkány felett pedig fehér színű. 2 Olvasható az is, hogy az udvari loggia 1 Ugyanez figyelhető meg több, zártsorú beépítésben megvalósuló házánál is, például: Ádám-palota, Forgó-ház, Halász-ház. (Marótzy: Mintakövetés és intervenció a xix. század második felének budapesti építészetében. 42.) 2 Bp. v., Váci utca 66. sz. Műemlék lakóépület színezési terve. T. sz.: /66/V-M (1966. nov. 29., Morvay Endre aláírásával) 74

17 3. kép A Szerb-ház az utcafront felől, az épület jobb oldalán látható az Új Városháza épületének széle, a szerző saját felvétele 75

18 a boltozattal együtt ugyancsak a 2. számú színminta szerint festendő, valamint a szín az udvari homlokzat földszinti tagozataira átfordul, és a lépcsőházon is továbbhalad. A felújítás utáni állapotokról fotódokumentáció is rendelkezésünkre áll 1969-ből ből, valamint 1976-ból egy-egy lakásmegosztási terv részletes dokumentációja található még a levéltárban ben a földszinti házfelügyelői lakás megosztására került sor az v. kerületi Tanács kérésére (építtetők: 1. sz. lakás: Bene Imre, 2. sz. lakás: v. ker. HKI [V. Városház u. 14.], 3. sz. lakás: Szabó András; tervező: Csengery László) ból a ii. emeleti 8. sz. társbérleti lakás megosztási tervének dokumentációja tanulmányozható (127336/2/76) részletes műszaki leírással (1976. szept., Boross Tóby Mária ép. tervező; építtetők: Kocsis László és Klaffl Ferencné). Az 1980-as években a ii. emeleten egy tálalókonyha és étterem kialakítására került sor, ennek kapcsán is nagy iratanyag áll rendelkezésre az épülettel kapcsolatban. Megtalálható egy tanulmányterv a melegítő-konyha áthelyezéséről és korszerűsítéséről 1980 májusára keltezve (az Ingatlankezelő Műszaki Vállalat irata, Havady Lászlóné építész tervező, Lipták Irén terv. csop. vezető), valamint egy engedélyezési tervdokumentáció a tálalókonyha átalakítási munkáihoz (módosított terv, Havady Lászlóné építész tervező, Lipták Irén építészeti szakosztályvezető, Gerzsenyi István osztályvezető); 1985 júniusából ismerünk alaprajzokat lakásfelmérésekhez (az asztalos műhely és az óvóhely felmérése, a ii. emeleti melegítőkonyha alaprajza és a tálalókonyha módosított terve), melyekre a Műemlékfelügyelőség 1986 májusában rábólintott. A Fővárosi Tanács Gazdasági Hivatalának kérelmére július 24-én engedélyezték a ii. emeleten a konyha és az étterem kialakítását. A telek, melyen megvalósult az építkezés, szabálytalan alaprajzú, a megvalósult épületet U alaprajzúra alakították ki. A kapun belépve a kapualj látványa jelenlegi romos állapota ellenére is letisztult és monumentális hatást kelt, melyet igyekeztek a homlokzatkialakítással is fokozni. Hasonló hatás az udvari oldalhomlokzatok és az udvari homlokzatok kialakításában is megnyilvánul. 1 Fotók a felújítás után, 1969 (Műemléki Osztály, V tól 37-ig). 76

19 A bejárati tér pilaszterekkel tagolt, melyek ugyanúgy sávozottak, mint a fal burkolatának kialakítása, ami által ritmizálják a látványt. A kapualj boltozata felváltva kupolás és csehboltozatos, a kupolás részekben még láthatóak a talán eredeti, mindenesetre nagyon réginek tűnő lámpások, 1 melyekbe már áramot vezettek és a gyertyák helyén égők találhatóak (az emeleteken is ugyanilyen lámpák láthatók). (4. és 5. kép) A bejárati térből háromkarú lépcső vezet fel a felső földszinti udvari folyosóról az emeletekre. Az épület oldalszárnyai csak két tengelyesek, a melléklépcső és a pincelejáró pedig balra a második tengelyben található. A belső közlekedésre a főlépcső és az árkádos függőfolyosó szolgál. A földszinten négy árkádíves loggiával nyílik az épület az udvarra az árkádíveket pillérek tartják, a két középső nagyobb ívű. Az emeleteken gerendás loggia található, az oldalszárnyakon pedig függőfolyosó. A belső homlokzat kialakításának esetében azok a megoldások ismétlődnek, amelyekkel a külső homlokzatkialakítás esetében már találkoztunk: az emeletek közötti párkányok díszítésében ugyanaz a triglif-metopés megoldás látható némi változtatással, amely a külső homlokzat földszintje és első emelete között (itt dupla téglalapokban dupla körök figyelhetőek meg a triglifek között). A díszítés itt már sokkal síkszerűbb hatást kelt. A függőfolyosókat alulról díszes, nagy konzolok támasztják alá, ugyanolyanok, amilyeneket a külső homlokzat konzolos koronázópárkányának esetében láthatunk, csak jóval szellősebb kiosztásban. A lépcsőház és a függőfolyosók kovácsoltvas rácsai eredetiek (a középső tengelyben mindenképp, bár a második emelet beüvegezett), leszámítva egy-két betoldást. Az oldalszárnyak függőfolyosóinak rácsai véleményem szerint már az ban végrehajtott felújítási munkálatok eredményei, a geometrikusságuk és formájuk miatt ugyanis teljesen elütnek a lépcsőház korlátjától. A lépcsőház fordulópontjaiban virággalléros és tobozfejes korlátok láthatóak 1 Budapest Főváros Levéltárában rendelkezésünkre állnak évi fotók (1967. április 28.), melyeket a Műemléki Osztály készített (Szilágyi Edit képei). Azokon a képeken, melyeken a kapualj látható az utca, valamint az udvar felől, megfigyelhetők ugyanazok a lámpák, melyek ma is (V as és 19-es jelzetű kép). 77

20 4. kép A Szerb-ház udvari homlokzata, a szerző saját felvétele 78

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében 2014. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 233 Várkert bazár 30 év után Fotó: Zsitva Tibor A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében Újra van belsőépítész tervezői jogosultság

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 1.szám 2012. február hó A TARTALOMBÓL ATRIUM Program: építészettörténeti kutatások Győrben A 20. század totalitárius rendszereinek építészete

Részletesebben

70457/2 Csányi László u. 1.

70457/2 Csányi László u. 1. cím: Árpád út 7-11. Lıwy Izsák u. 7-13. 70457/2 Csányi László u. 1. rendeltetés: lakóépület az építés ideje: 1954-55 építészeti stílus: szocialista realista tervezı: Henck Vilmos Vidos Zoltán városrendezési

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL Gondolatok a neoreneszánszról Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulóján A BORDÁK SZÉPSÉGE

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

Baktalórántháza, római katolikus templom

Baktalórántháza, római katolikus templom Juan Cabello Németh Péter Baktalórántháza, római katolikus templom A szabadon álló, egyhajós, egyenes szentéllyel záródó téglatemplom egy kelet-nyugati irányú dombhátra (annak is inkább nyugati lejtôjére)

Részletesebben

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Vadas József bevezetôjével

Részletesebben

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Vannak olyan kiállítások, amelyeknél jóformán lehetetlen tárgyakat használni, illusztrációként csak dokumentum vagy képes ábrázolás

Részletesebben

BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN*

BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN* VALLÓ JUDIT BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN* Budapest lakásépítésének történetében jelentős szerepe volt a modern bérházak megjelenésének. A bérházépítésben látványos formai változásokat

Részletesebben

Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Várgondnokság Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. 1014 Budapest, Színház u. 5-7. és 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. KÖZÉPÜLETTERV00EZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ARCHITECTS & ENGINEERS H-1012 Budapest, Pálya utca 4-6. tel.: (36-1) 4872-630 fax: (36-1) 4872-609 e-mail: kozti@kozti.hu levélcím / mail: H-1537 Budapest,

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

EGY BUDAVÁRI POLGÁRHÁZ TÖRTÉNETE

EGY BUDAVÁRI POLGÁRHÁZ TÖRTÉNETE BENCZE ZOLTÁN ZÁDOR JUDIT EGY BUDAVÁRI POLGÁRHÁZ TÖRTÉNETE BUDAPEST, I. KERÜLET, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 27. A budai Várnegyed északi végén a Bécsi Kapu térre nyíló ablakokkal áll a budavári polgárváros egyik

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA KUND FERENC 1943 2002 MEGÉPÜLT 2001-BEN PILISCSABA, STEPHANEUM A FORMATAN OKTATÁSA A KORONA EREDETÉRÔL XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK

Részletesebben

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4 magyar múzeumok 2003/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 9 Number 4 WINTER Évfordulóink Our Anniversaries Ismeretlen mûvész: Kuruc vitéz. XVIII. század. Olaj, vászon. Magyar Nemzeti Múzeum Unknown artist: Kuruc

Részletesebben

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem [ Jegyzet Amirõl még beszélni kell E számunk szerzõi: BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész, KÖH BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, Magyar Építészeti Múzeum BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH DUKRÉT GÉZA

Részletesebben