.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata i. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám

2 A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK keretében valósult meg..studiolo A Kubinyi András Történész Műhely folyóirata A lap főként történeti, művészettörténeti, klasszika-filológiai, régészeti és irodalomtörténeti tanulmányokat, recenziókat, ismertetéseket közöl. Megjelenik évente kétszer. A kötet szerkesztői és szerzői, 2014 Amennyiben a folyóiratban szereplő képeket, vagy tartalmat jogsértőnek véli, kérjük a Szerkesztőség felé jelezni. Szerkesztők Kanász Viktor, Mezei Emese Szerkesztőbizottság Ajkai Alinka, Forgó András, Guitman Barnabás, Jernyei Kiss János, Kopócsy Anna, Kőszeghy Miklós, Szakács Béla Zsolt, Szekér Nóra, Szovák Kornél, Takács László E számunk lektorai Ajkai Alinka, Jernyei Kiss János, Forgó András, Kőszeghy Miklós, Guitman Barnabás, Szakács Béla Zsolt Nyelvi lektor Tuhári Attila A borítón Correggio: Léda, , olaj, vászon, cm, Berlin, Gemäldegalerie, ltsz (részlet) Kiadó Pilisart kft. A szerkesztőség címe 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos utca 24. A folyóirat honlapjának a címe A kiadásért felel Kanász Viktor Tipográfia és borítóterv Szikora Tibor issn (Nyomtatott) issn (Online)

3 Tartalomjegyzék 7 Lectoribus salutem! 9 Kőszeghy Miklós Köszöntő tanulmányok 13 Horváth Gergely A karthágói hadiflotta 25 Ökrös Dóra Correggio: Jupiter szerelmei 63 Schvéd Brigitta Kinga A budapesti Szerb-ház a belvárosi neoreneszánsz épületek között 83 Vámos Violetta Adalékok a Szép Ilonka egyik előzményverséhez könyverecenziók 93 Virág Balázs Hausner Gábor: Márs könyvet olvas 97 Herceg Zsuzsanna Hrabal 99 kattintott történelem 101 Ruszkai Zsófia Kora újkori nyomtatott képek Angliából konferencia-ismertetők 107 Tamási Rebeka Személyes beszámoló a Civilizációk és barbárok konferenciáról 111 Halász Krisztina Facing and Forming the Tradition: Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times 117 Balogh Gábor Isten hozzád Európa

4 konferencia-ismertetők x

5 Balogh Gábor Isten hozzád Európa Tudományos hallgatói konferencia az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából május 8-án került megrendezésre, a Barankovics István Alapítvány támogatásával, a PPKE-BTK Szent Vince Szakkollégium szervezésében az Isten hozzád Európa című tudományos hallgatói konferencia. A rendezvény célja az első világháború új szempontok szerint történő értelmezése, illetve új kutatási területek, csapásirányok kijelölése volt. Maga a rendezvény programja is alátámasztotta ezt a célkitűzést. A fő kérdés az, hogy miért is fontos mindez, mi szükség van egyáltalán a nagy háború történetének új szempontok szerinti megközelítésére. Idén, 2014-ben emlékezünk meg a háború kitörésének 100. évfordulójáról. Nagyon fontos évszám Európa és ezen belül Magyarország történetében Akkor még minden más volt az élet szinte minden területén cezúrát, választóvonalat képezett/képez történelmünkben. A háborúba egy erős, magabiztos, a világot egyértelműen, s szinte minden tekintetben (politikai, gazdasági, kulturális stb. értelemben) uraló Európa kezdett bele, s alig öt évvel később egy teljesen legyengült, a végletekig elcsigázott kontinens képe lebeg a szemünk előtt, amely ebben a konfliktusban lényegében mindent elveszített nagyhatalmi státuszából, amit csak lehetett. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 1914-ig Európa döntött minden egyes nagyhatalmi, a világ életét alapvetően befolyásoló kérdésben; a háború alatt s azt követően azonban már Európáról döntöttek, maga a kontinens csupán nagyhatalmi játszmák színterévé vált, elveszítvén korábbi jogosítványait. A nagypolitikai változások mellett jelentős események, fordulatok mentek végbe az egész világ történetében. Szinte minden országban alapvető napi téma 117

6 lett a választójog kérdése, amely ma legnagyobb kincsünk a politikai életben, sok helyen általánossá vált a női munkavállalás, felvetődött a nők társadalmi helyzetének újraértékelése; új, világhódító eszmék gyökerei (kommunizmus, fasizmus, nácizmus) is az első világháború zavarosában keresendőek. Új szerepet keresett és talált magának a Katolikus Egyház, megjelentek olyan eddig nem létező irodalmi, művészeti irányzatok, amelyek a mai napig hatással vannak a kulturális életre, mindemellett pedig óriási fejlődésnek indultak az alkalmazott tudományok, például az orvostudomány, a fizika stb. Röviden szólva, olyan alapvető, és nagy volumenű változások mentek végbe ebben a rövid négyöt esztendőben, amelyek egy egész évszázad, a xx. század történéseit vetítették előre. Kis túlzással talán azt is mondhatjuk, hogy között alapvetően felvázolódott az évszázad története. A konferencia alapvető koncepciója ebben állt tehát; a következőkben röviden, néhány gondolat erejéig ismertetjük az egyes előadások tematikáját. Domján Dániel Ferenc: Tiszta szándék Fekete Kéz?: Az előadás a szerb nacionalista szervezet gyökereit, megalakulását, és indítékait mutatta be. Fontos kiemelni, hogy az előadó szerb forrásokat is felhasznált munkájához. Ez azért is rendkívül lényeges, mert ahhoz, hogy a háború történetét sikerüljön tökéletesen rekonstruálnunk, meg kell ismernünk a másik fél álláspontját is. Emellett az előadás kiválóan reflektált arra, hogy Szerbia a sértett pozíciójából lépett fel az Osztrák Magyar Monarchia ellen a háborút megelőző időben, s ezért is támogatott állami szinten a Fekete Kézhez hasonló terrorista szervezeteket. Simonits Ádám: Öreg birodalom egy modern háborúban az Osztrák Magyar Monarchia a századforduló európai hatalmi viszonyaiban és az első világháborúban: Csakúgy, mint az előző előadás, ez is az újraértékelésről szólt, ahogy azt már a címe is jelzi. A Monarchia 1914-re behozhatatlan hátrányba került más országokkal szemben, elöregedett, s így képtelen volt odafigyelni az idők jeleire. Fenntartása érdekében kényszerpályán mozgott, hiszen csupa olyan állammal vagy éppen etnikummal kellett szembenéznie, amelyek a felszámolására törekedtek. Jelen előadás ebből a szemszögből közelítette meg a problémát, s 118

7 egyben azt is felvázolta, hogy milyen lehetőségekkel számolt a közös külügyminisztérium a háborúhoz vezető úton, illetve a fegyveres konfliktus alatt. Nagy Gergely: Az első világháború keresztes lovagja Wilson elnök és az amerikai elképzelés egy új világrendről: A felszólalás önmagában jelzi a hoszszú xix. század s vele együtt az európai hegemónia korszakának végét ben, az Egyesült Államok háborúba való belépésével egy új korszak vette kezdetét a világpolitikában, amelynek az egyik fő szereplője kétségkívül az USA lett. Wilson elnök békepárti kampánnyal érte el újraválasztását 1916-ban, mégis ő lett az az amerikai elnök, aki eléggé homályos okok miatt (de semmi esetre sem a Lusitania elsüllyesztése okán) belépett az európainak induló konfliktusba. Tette mindezt egyfajta megváltó szándékkal, a demokráciák keresztes lovagjaként, amely szerepet a mai napig magának tart fenn (bár egyre kevesebb sikerrel, gondolhatunk itt Ukrajnára, amely már az első világháború után is kulcsfontosságú terület volt ). Végül is az új világrendből nem valósult meg semmi, hiszen Wilson csak a szavak és az írás területén tette le voksát tervezete mellett, garantálni viszont nem garantálta, a világháború után fenntarthatatlan békeművet összegezte az elnök politikáját az előadó. Balogh Gábor: Mint cseppben a tenger a modern közegészségügy kezdetei a betegmegfigyelő állomások tükrében: A háborúnak volt egy másik oldala is, amely az események értékelésekor minden kétséget kizáróan a mérleg jobb serpenyőjébe helyezendő kezdődött az előadás, utalván arra, hogy a nagy háború nemcsak elvett, de adott is az emberiségnek. Ahogy fentebb említettük, az első világháború jelentős változásokat eredményezett a tudományok esetében is. Ez a megállapítás az orvostudományra is áll. A háború kikényszerítette az orvosi ellátás fejlesztését, illetve szükségszerűvé tette annak kiterjesztését a teljes társadalomra, amely 100%-ban részt vett a háború megvívásában, a frontokon éppúgy, mint a hátországban. Az előadás az ún. betegmegfigyelő állomások működésén keresztül mutatta be a modern magyar közegészségügy létrejöttét. A felszólalás fontos eleme volt az új egészségügyi módszerek (pl. kolera, vagy a hastífusz elleni védőoltás stb.) bemutatása. Lényegében kijelenthető, 119

8 összegezte az előadó, hogy az első világháború kizárólagos érdeme az, hogy a szakszerű orvosi ellátás megszűnt a kevesek privilégiuma lenni, illetve hogy az emberek megtapasztalták azt, hogy az egészségügyi dolgozók és az intézmények őértük vannak: ez ugyanis korábban nem volt ilyen egyértelmű (gondoljunk csak egy falun felnőtt emberre, aki addigi életében orvost sem látott). Hanzelik Gábor: Néhány megjegyzés a Svejk genealógiájához egy nemzeti irodalom születésének néhány mozzanata egy széthulló birodalomban: Az előadás lényegében egy áttekintést nyújtott arról, hogyan értékelte a cseh nemzeti irodalom az első világháborút, illetve az Osztrák Magyar Monarchia szétesését. Az előadó mondandójának középpontjában Hasek Svejkje állt, amely véleménye szerint a legkiválóbban fejezte ki a csehek nemzeti hozzáállását a Monarchiához. Ugyanakkor jegyezte meg az előadó rengeteg cseh irodalmi műben nosztalgikus hangnemben olvashatunk a Monarchiáról. Kosztolányi Tímea: In Te Domine speravi a Katolikus Egyház a világháború árnyékában: Mint bevezetőnkben említettük, a világháború az élet szinte minden területén cezúrát képez a világtörténelemben. Igaz ez a megállapítás a Katolikus Egyházra is. A xix. század, s különösen annak második fele az egyház új társadalmi szerepének felépítéséről szólt, amelyet aztán a világháború alatt és azt követően sikeresen alkalmazott is. Az előadó kiemelte, hogy a Vatikán és xv. Benedek pápa alapvetően két feladatot tűzött ki maga elé a háború évei alatt: egyrészt karitatív, jótékonysági és szociális tevékenysége által a szenvedések enyhítését, amit a háború a katonákra és a hátországokra mért, másrészt a minden erővel való igyekezetet a béke mielőbbi elősegítése érdekében. Az előbbiben pozitív eredményeket ért el az egyház, utóbbiban rajta kívül álló okok miatt kevésbé járt sikerrel, szimbolikus aktusokat azonban még így is sikerült kiviteleznie a Vatikánnak. Így például 1915 karácsonyán minden fronton elhallgattak a fegyverek a pápa kérésére. Különösen fontos az egyház szerepének vizsgálata az első világháborúban, amint erre az előadás is rávilágított, hiszen a második 120

9 világháborúban betöltött szerepével ellentétben ezzel a témakörrel eddig szinte alig foglalkoztak. Rostás Norbert: Meddig fogjuk magunkkal hurcolni ezt, kérdem. Száz év, annyi kell hozzá. a háború tapasztalatának ábrázolási lehetőségei a magyar irodalomban: Az előadó sorra vette azokat a szépirodalmi műveket, amelyek közvetlenül a konfliktus lezárulását követő időszakban, illetve napjainkban a háború élményéből merítették témájukat. Mindössze néhány műről beszélhetünk csupán ebben a tárgykörben, ami egészen elképesztőnek mondható, főleg ha a temérdek második világháború ihlette szépirodalmi műre gondolunk. Mi lehetett ennek az oka? feszegette a kérdést az előadó. Erre még az irodalomtörténészek sem adtak választ, hiszen áttekintve a magyar irodalmi lexikonokat, kézikönyveket, az első világháborúról szóló irodalmi alkotások bemutatása belefér egy-két oldalba, ami elgondolkodtató tény. A továbbiakban az előadás a lehetséges ábrázolási módozatokat vázolta fel, példaként felhozva a kortárs írónő, Tompa Andrea: Fejtől s lábtól (2013.) című regényét, amely talán az egyik legjelesebb alkotás e témában. Merica Róbert: Mit tanítanak egy szlovák gimnáziumban az első világháborúról?: Az emlékév talán egyik legfontosabb hozadéka (kellene, hogy legyen) a szomszédos országok első világháborúval kapcsolatos történetírásával való megismerkedés. Ennek egyik legkiválóbb módszere, amit Merica Róbert is választott, a történelemkönyvek vizsgálata, hiszen ezekben a könyvekben csapódik le az adott ország elismert, hivatalos történetírói irányvonala. Az előadó kutatásai során a forgalomban lévő szlovák állami tankönyvek (Szlovákiában kizárólag állami kiadó által megjelentetett könyvekből oktatják a történelmet) első világháborús fejezeteit vette górcső alá, s előadásában átfogóan taglalta, miként vélekednek a szlovák történészek az közötti eseményekről. Sok esetben tárgyilagos véleményekről hallhattunk, például a háború utáni békerendezés kapcsán szót ejtettek a határon túli magyarok nagy számáról is 121

10 a csehszlovák államban. Végezetül az előadó megállapította, hogy a történelemhez való viszonyuláshoz az oktató személyisége is nagyban hozzájárul. Miski Péter: Az oszmán-török ideológia változásai a világháború idején: Az előadás lényegében Európa beteg emberének átalakulását vette alaposabban szemügyre. Az előadó ismertette, hogyan is jutunk el az iszlám nagyhatalomtól a köztársasági Törökországig. Ez a folyamat az első világháború alatt gyorsult fel, s a háború közvetlen következményeként teljesedett ki, amelynek legfőbb eredménye Törökország megmaradása és nemzetközi elismertsége lett. Ma azonban a visszarendeződés jelei mutatkoznak Törökországban. Hanzelik Balázs: A cári orosz birodalom utolsó napjai: Oroszország a legtökéletesebb példája annak, hogy a háború utáni világ már nem azonos azzal, amely a háború előtt létezett. Hanzelik Balázs erre az összefüggésre kívánt rámutatni a cári orosz birodalom társadalomtörténetén keresztül. Fő forrásai az Oroszországon a háború előtt átutazók írásai, illetve külföldi szakirodalom voltak. Az előadás kiválóan érzékeltette azt, hogy a cári birodalom a háború vállalásával a vesztébe rohant, ennek azonban nem volt egyenes következménye a bolsevik hatalomátvétel, a folyamat megállhatott volna a februári forradalomnál is. Bakó Bálint: A modern balti államok születése: észt, lett és litván függetlenségi mozgalmak 1918-ban: Az utolsó előadás a háború utolsó évében, illetve az azt követő időszakban lezajló események vizsgálatára koncentrált. Az első világháború egyik következménye volt több új államalakulat, így a Balti államok létrejötte is. A felszólalás kiválóan bemutatta, hogy milyen határok mentén alakultak ki az államok, hogyan törekedtek a függetlenségre a háborús helyzetet kihasználva, milyen utat jártak be a függetlenség első éveiben, s végül hogy hogyan alakult történelmük egészen a második világháborúig. A rendezvényen elhangzott előadások hamarosan megtekinthetőek lesznek az interneten, valamint a tervek szerint 2014 szeptemberében bemutatásra kerül az előadások anyagát tanulmányok formájában közreadó kötet is. 122

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László CIVIL TÖRTÉNELEM A Történelemtanárok Egyletének 15 éve Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László Budapest, 2005 Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita Miklósi László A kötetben szereplő interjúkat

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin 56 ÉVKÖNYV 1992 Szerkesztőbizottság Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a National

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona

PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona PEDAGÓGUSFÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja VI. évfolyam, 2007. november december 9 10. szám Ára: 30 korona Ingrid Sjöstrand Van hozzá közöd? Van hozzá közöd / mit csinálok? / És

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA 25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 JUHÁSZ LILLA MÁRIA AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Az állam szerepéről, mechanizmusairól számos

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUM Alapítás éve 1990 1085

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE

MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE Szociológiai Szemle 2007/3 4, 5 13. MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE ANTAL Z. László MTA, Szociológiai Kutatóintézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: posta@socio.mta.hu Cseh-Szombathy László

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 12. SZÁM n 2007. DECEMBER A TARTALOMBÓL n Európának szüksége van ránk Beszélgetés Kosáry Domokossal n Gángó Gábor: Búcsú a Monarchiától

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 1. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/1. szám A folyóirat

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma SZINOPTIKUM 1 Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna Az eredeti

Részletesebben

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája *

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * 66 Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * Környezettörténet katasztrófatörténet A környezettörténet a 20. század második felének egyik leggyorsabban fejlődő történettudományi

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Nógrádiné Kiss Magdolna A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Doktori (PhD)

Részletesebben