M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére."

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról. Előadó: Horváth László polgármester 2.) A hulladékkezelési közszolgáltatás évi díjmegállapítása, rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző 3.) Helyi adórendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző, Darvas Elemér adóügyi előadó 4.) A Polgármester beszámolója a társulási tanácsokban (kistérség) végzett munkájáról Előadó: Horváth László polgármester 5.) Folyékony hulladékkezelés Előadó: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző 6.) Községi honlap és képújság szerkesztésével kapcsolatos szerződés meghosszabbítása Előadó: Horváth László polgármester 7.) Beszámoló a Művelődési Ház évben végzett munkájáról és a évi programterv elfogadása Előadó: Barjákné Martin Judit intézményvezető 8.) Egyebek. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, december 08. Horváth László polgármester

2 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék évi közszolgáltatási díjának megállapítása Előadók: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az AVE Zöldfok Zrt november 10. keltezésű K /2010. iktatószámon, majd november 23-án K /2010. iktatószámon, majd 2010.november 29-én K /2010. iktatószámon kelt leveleiben összesen hat változatban közölte a évi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálati díjajánlatait, melyre a szolgáltatót a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a kötelezi. A megküldött díjajánlatokat soron kívül a képviselő-testületi tagoknak, a pénzügyi bizottság tagjainak teljes terjedelmében megküldtük. Az egyes variációk esetén fizetendő összegekről áttekintő táblázatot készítettünk. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság november 22-én, november 23-án, november 29-én tárgyalta az egyes variációkat. Ezek értelmezéséhez a bizottság két esetben a szolgáltató divízióigazgató közreműködését is igénybe vette. A Képviselő-testület a november 24-i testületi ülésén első olvasatban tájékozódott a díjemelés mértékéről és ennek további csökkentését tartotta kívánatosnak. A Pénzügyi Bizottság hasznos és eredményes viták során újabb ajánlatokat kért a szolgáltatótól, melyben a fizetési kötelezettséget a díjfizetésre kötelezettek körében arányosabbá kívánta tenni. A bizottsági tagok javaslatai alapján a november 25-i bizottsági tárgyalásra az AVE Zöldfok Zrt. az un. V. számú javaslatként kiszámolta azt a díjajánlatot, (állandó ingatlanok esetében 61 szállítási nap, nyaralóingatlan tulajdonosok estében április 15-től október 15-ig 35 alkalommal) melyet a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol. Az előkészítő bizottsági üléseken megismerkedhettünk a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelező központi jogszabályokkal, így a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv-el, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. számú rendelettel, melyek a Képviselő-testület mozgásterét meghatározóan behatárolták.

3 A évre adott díjajánlatok közül a Pénzügyi Bizottság több órás vita után az un. V. variációt támogatta 5 igen egybehangzó szavazattal, ennek megfelelően a határozati javaslatban is ezt szerepeltetjük. Mivel az un. V. variáció díjtételei a zöldhulladék szállítás díját nem tartalmazza, ezért azt a szolgáltató november 23-i levelében közölt zöldhulladék szállítási díjajánlattal egészítettük ki az ott szereplő összegekkel: - gyűjtés, szállítás díja Ft/forduló + áfa kezelés díja Ft/tonna + áfa A lakossági hulladékszállítást évben Balatonberény Község Önkormányzata az AVE Zöldfok Zrt. fenti összegű ajánlata alapján a szolgáltatónak megfizeti. A lomtalanítás díjtételei - gyűjtés, szállítás díja: Ft/forduló + áfa ártalmatlanítás díja: Ft/tonna + áfa A lomtalanítás időpontja 2011-ben - lakossági kihelyezés április 15 (péntektől) április 20 (szerdáig). Ettől eltérő időpontban lomot kirakni tilos! A lomtalanítás keretében zöldhulladékot kirakni nem lehet! A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására és ezt követően a rendelet 1.sz. mellékletében foglalt évi közszolgáltatási díjak elfogadására. Balatonberény, december 7. Schenk István jegyző

4 Határozati javaslat: a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldfok Zrt évi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjára vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el: évi közszolgáltatás éves díja Ürítési díj: 60 literes edényzet estén 162 Ft/ürítés + áfa 110 literes edényzet esetén 298 Ft/ürítés + áfa 240 literes edényzet esetén 596 Ft/ürítés + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Állandó lakosok díjtételei 60 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 162 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa 110 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 298 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa 240 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 596 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Üdülő ingatlan esetén (április 15-től október 15.) között kötelező igénybevétel mellett 35 ürítési nap (szünetelés igénybe vételének lehetősége nélkül) 110 literes edényzet esetén 35 ürítés x 298 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa b) évi zöldhulladék járatnapok - Zöldhulladék szállításra évi 12 alkalommal április 6. november 23. között minden harmadik szerdán kerül sor, mely az ingatlantulajdonosoknak térítésmentes. - Zöldhulladék szállítási napok: április 6, 27, május 18, június 8, 29, július 20, augusztus 10, 31, szeptember 21, október 12, november 2, 23. c) A Képviselő-testület a évi lomtalanítás időpontját lakossági kihelyezés április 15 (péntektől) április 20 (szerdáig) állapítja meg, ettől eltérő időpontban lomot kirakni tilos! d) a hulladék ártalmatlanítására az ordacsehi lerakó van kijelölve. Határidő: (az AVE Zöldfok Zrt részére határozat megküldése 3 nap) Felelős: Horváth László polgármester Schenk István jegyző (a rendelet elkészítéséért azonnal) Balatonberény, december 7. Schenk István jegyző

5 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2010.(XII.15.) Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2009.(XII.17.) rendelettel módosított 24/2008.(XII.17.) rendelet módosításáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) aiban foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet, valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 4/1984.(II.01.) ÉVM rendelet előírásairól, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2009.(XII.16.) rendelettel módosított 24/2008.(XII.17.) önkormányzat rendelet 1.sz. melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.sz. melléklet lép. E rendelet január 1-énlép hatályba. Horváth László polgármester Schenk István jegyző A rendeletet a Képviselő-testület december 15. napján fogadta el. A rendelet kihirdetve december 15-én. Schenk István jegyző

6 1.sz. melléklet a 20/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelethez A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek estében a lakossági települési szilárd hulladék elszállításának meghatározása évben. Szállítási időszak Kihelyezés időpontja Ürítési alkalom január 01 június 30 kedd heti 1 július 01 augusztus 31 kedd, péntek heti 2 szeptember 01 december 31 kedd heti 1 Ürítési díj évi közszolgáltatás éves díja 60 literes edényzet estén 162 Ft/ürítés + áfa 110 literes edényzet esetén 298 Ft/ürítés + áfa 240 literes edényzet esetén 596 Ft/ürítés + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Állandó lakosok díjtételei 60 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 162 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa 110 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 298 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa 240 literes edényzet esetén: 61 ürítés x 596 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa Üdülő ingatlan esetén (április 15-től október 15.) között kötelező igénybevétel mellett 35 ürítési nap (szünetelés igénybe vételének lehetősége nélkül) 110 literes edényzet esetén 35 ürítés x 298 Ft = Ft/ingatlan/év + áfa Zöldfok feliratos zsák ára 340 Ft/db + áfa évi zöldhulladék járatnapok április 6. november 23. között minden harmadik szerdán (12 alkalom) a nyaralóingatlanokra is kiterjedően. Április 6, április 27, május 18, június 8, június 29, július 20, augusztus 10, augusztus 31, szeptember 21, október 12, november 2, november 23. A zöldhulladék szállítást Balatonberény Község Önkormányzata fizeti évi lomtalanítás időpontja: Lakossági kihelyezés április 15. (péntektől) április 20. (szerdáig). Ettől eltérően lomot kirakni tilos. A hulladék ártalmatlanítására az Ordacsehi lerakó van kijelölve.

7 /Ügyintéző: Darvas Elemér/ E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 12/2006./XII.27./ rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása től szükségessé teszi a helyi adó rendeletünk módosítását. A 2..(4) bekezdése azért módosult, mert megszűnt az épület után fizetendő idegenforgalmi adó. A 35. módosítása: A piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet végzők a jövőben mentesülnek az ideiglenes jellegű tevékenység után fizetendő iparűzési adó alól.(nálunk ez már korábban a bérleti díjba lett beépítve.) A 36.. módosítása a 35.. változása miatt indokolt. Az adó mértéke a törvényi maximum. 39..: Sok vállalkozás a székhelyen nem folytat tevékenységet, a jövőben bizonyos személyi ráfordítás 10 %-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni.(a gyakorlatban így működött, most a törvény is tartalmazza.) 45..(8) pont: Az utolsó mondat az új rendelkezés /b. pont: A távközlési tevékenységet végzők a jövőben minden önkormányzathoz fizetnek iparűzési adót, mivel a számlázási cím lett a telephely. Községünkben eddig ezek a vállalkozások nem fizettek iparűzési adót, mivel rendszereik üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet nem kívánt. A várható bevétel nem megbecsülhető, a nagyobb lakosságszámú települések számára kedvező a módosítás. Balatonberény, december 7. Schenk István jegyző

8 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő testületének Rendelete A helyi adókról szóló 12/2006./XII.27./ rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről. Az adórendelet ( a továbbiakban Ör ) 2.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1.. (4) Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is mentesek a lakásbérleti jog után megállapítható magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó alól. 2.. Az Ör 35..(2-3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, b) bármely az a) pontba nem sorolható tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. (3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt eltérően a 36. (4) bekezdésében foglaltaktól az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

9 3.. Az Ör 36..(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A 35..(2) bek. a) és b) pontja szerinti tevékenység - végzés után naptári naponként Ft. 4.. Az Ör pont az alábbi c. és d. pontokkal valamint (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: Az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó [ ] döntésétől függően, az 1.1., 1.2., 2.1. pontokban foglaltaktól eltérően adóalapját következők szerint is megoszthatja: c.)az adóalap 50%-át a székhelye és a pontja szerinti telephely(ek) szerinti települések között az 1.1. vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap másik 50%-át pedig a 35. (3) szerint létrejött telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett építőipari tevékenységből [ ] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 35. (3) bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett építőipari tevékenységéből származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt aránya szerint kell megosztani. d.)a távközlési tevékenységet végző vállalkozó az 1. és 2.1. ponttól eltérően a helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések között az ügyfele, fogyasztója számlázási címe alapján a településre kimutatott, távközlési tevékenységből származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek az összes, távközlési tevékenységből származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt aránya szerint osztja meg. (8) Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor a magánszemély vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó esetén az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni. (9) Az 1.2 pont szerinti megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti településen eszközérték nem mutatható ki. 5.. Az Ör pont az alábbiak szerint módosul: Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is

10 beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni. 6.. Az Ör /b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) a TEÁOR 08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység) végző azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési tevékenységből származik (távközlési tevékenységet végző vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található, 7.. Az Ör 45.. az alábbi 29. és 30. pontokkal egészül ki: 29. építőipari tevékenységet folytató vállalkozó: az a vállalkozó, akinek (amelynek) az adóévben a számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értékének együttes összege legalább 75%-ban építőipari tevékenységből származik. 30. építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere január 1-jétől hatályos (TEÁOR 08) besorolása szerint a ágazatokba sorolt tevékenységek összessége. 8.. Záró rendelkezések: (1) Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ör 1..d. pont, , hatályát veszti. (3) E rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 15 napig közzé kell tenni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

11 Záradék: E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Balatonberény, december Horváth László Polgármester Schenk István Jegyző A rendelet kihirdetve: Balatonberény, december Schenk István jegyző

12 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére Tárgy: évi települési folyékony hulladék díjemelési javaslat megküldése Tisztelt Képviselő-testület! A településünkön keletkezett települési folyékony hulladékkal összefüggő közszolgáltatást ellátó Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (8600. Siófok, Tanácsház u. 7.) megküldte a közszolgáltatásra vonatkozó évi díjajánlatát, melyet az előterjesztéshez mellékeltem. A évre adott díjajánlat összegei megegyeznek a jelenlegi évi összegekkel, ehhez a 19/2009.(XI.25.) önkormányzati rendeletünket tájékoztatásul mellékelem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkosson rendeletet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének évi díjairól. Balatonberény, december 7. Horváth László polgármester

13 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (XII.15) Rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 19/2007.(XI.28.), a 22/2008.(XI.26.), a 19/2009.(XI.25.) rendeletekkel módosított 3/2007.(II.28.) rendelet módosításáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) aiban foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet, valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról szóló 4/1984.(II.01.) ÉVM rendelet előírásairól az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A települési folyékony hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 19/2007.(XI.28.) rendelettel, 22/2008.(XI.26.) rendelettel, 19/2009.(XI.25.) rendelettel módosított 3/2007.(II.28.) rendeletének 2. számú melléklete helyébe e rendelettel megállapított melléklet lép. 2. számú melléklet a 3/2007.(II.28.) önkormányzati rendelethez A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja január 1-től Megnevezés Nettó Bruttó (25 % Áfa) Ártalmatlanítás fajlagos díja: 759,- Ft/m3 Szállítás fajlagos díja: 3.666,- Ft/m3 Összes nettó díj: 4.425,- Ft/m3 Áfa 25 % 1.106,- Ft/m3 Bruttó fogyasztói díj: (VTD nélkül) 5.531,- Ft/m3 A vízterhelési díj (VTD) a mindenkori ágazati rendeletben megállapított mérték. E rendelet január 1-én lép hatályba. Horváth László polgármester Schenk István jegyző A rendeletet a Képviselő-testület december 15. napján fogadta el. A rendelet kihirdetve: december 15-én. Schenk István jegyző

14 ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i ülésére Tárgy: Községi honlap és képújság szerkesztésével kapcsolatos szerződés meghosszabbítása Tisztelt Képviselő-testület! A február 28-i képviselő-testület ülésen határozott időre december 31-ig megbízási szerződést kötöttünk az abban foglaltak szerint a község honlapjának és képújságjának szerkesztésére, melyet 48/2009.(IV.01.) határozatunkkal december 31-ig meghosszabbítottunk. Ezen szerződés 5.2 pontja lehetővé tette, hogy lejárati időn túl felek egyetértésével a szerződés meghosszabbodjon. Az eltelt idő alatt beigazolódott, hogy mind a községi honlap, mind a képújság szükséges a lakosság, a nyaraló ingatlantulajdonosok, az idelátogató vendégek, és az érdeklődők tájékoztatására. Horváth Péter és Tilesch Balázs urak mind a honlapot mind a képújságot magas színvonalon készítik, rendszeresen frissítik, karbantartják a szerződésben foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Megbízásuk meghosszabbítása indokolt és szükséges kiegészíteni a közérdekű adatok elektronikus közzétételével. Ez utóbbit az elektronikus információ szabadságról szóló 2005.évi XC tv. kötelező jelleggel írja elő valamennyi önkormányzat részére. A leírtak szerint javaslom a mellékelt megbízási szerződés december 31-ig való meghosszabbítását. A megbízási szerződés szövege az alábbi két esetben változik: - a megbízási szerződés 3.1. pontjában a Megbízó a Megbízottak részére a szolgáltatásért az eddigi ,- Ft helyett ,- Ft havi megbízási díjat, költségtérítést fizet, ebből Horváth Péter részére változatlanul havi bruttó ,- Ft-ot, - Tilesch Balázs részére a korábbi havi bruttó ,- Ft helyett, ,- Ft összeget. A megbízási szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerint felek a szerződést határozott időre december 31-ig kötik. Határozati javaslat:

15 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi honlap és képújság szerkesztésével december 31-ig megbízza Horváth Pétert és Tilesch Balázst a bemutatott megbízási szerződés alapján. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, december 07. Horváth László sk. polgármester

16 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely megbízási szerződés ("Szerződés") létrejött egyrészről Balatonberény Község Önkormányzata (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) mint megbízó ("Megbízó"), képviseli Horváth László polgármester, valamint Horváth Péter (8649 Balatonberény, Kodály Z. u. 22.) és Tilesch Balázs (8649 Balatonberény, Szabadság u. 20.) mint megbízottak ("Megbízottak") között. A továbbiakban a Megbízó és a Megbízottak külön-külön "Fél", együttesen pedig "Felek". ELŐZMÉNYEK A) Minthogy a Megbízottak közösen az elmúlt évek során elkészítették Balatonberény település színvonalas honlapját, amelynek köszönhetően a honlap látogatottsága ugrásszerűen megnőtt, így jelentős szerephez jutott a település népszerűsítésében. B) Minthogy az elkészített honlap a megfelelő tájékoztatás és Balatonberény település megfelelő népszerűsítése érdekében a továbbiakban is rendszeres frissítésre és karbantartásra szorul, a Megbízó ezen szolgáltatás nyújtására a Megbízottakat kívánja megbízni. C) Minthogy a Megbízottak július 1. napjától ellátják a Balatonberény településen működő kábeltelevíziós hálózaton megjelenő képújság frissítését és karbantartását is, a Megbízó a továbbiakban is a Megbízottakat kívánja megbízni ezen szolgáltatások nyújtására. A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL JÖN LÉTRE 1. A szerződés tárgya 1.1 A jelen Szerződés tartama alatt, az abban foglalt feltételeknek megfelelően a Megbízó megbízza a Megbízottakat a honlap ("Honlap") és a Balatonberény településen működő kábeltelevíziós hálózaton kéthetente megjelenő képújság ("Képújság") tartalmi és technikai fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások és a ("Szolgáltatások") nyújtásával. 1.2 A Honlappal kapcsolatos szolgáltatások ("Honlap Szolgáltatások")

17 A Honlap jelenleg Balatonberény település turisztikai népszerűsítésére vonatkozó információkat, illetve a Balatonberényi Naturista Stranddal és Kempinggel kapcsolatos információkat is tartalmaz, amelyek tartalmának fejlesztése a Megbízó alapvető érdeke, hiszen a település turisztikai fejlődését segítik elő A Honlappal kapcsolatos tartalmi és technikai fejlesztések ("Általános Honlap Szolgáltatások") Tartalmi fejlesztés az alábbiakra terjed ki: - a Honlap friss információkkal történő feltöltése; - a Honlapra felkerülő cikkek elkészítése; - a cikkekhez szükséges információk összegyűjtése; - a Honlap idegen nyelvű megjelenéséhez szükséges fordítási munkálatok koordinálása; - a Honlap internetes népszerűsítése, gyűjtőoldalakon történő megjelenítése; Technikai fejlesztés az alábbiakra terjed ki: - a Honlap műszaki karbantartása; - a tartalmi fejlesztési elemek Honlapon történő megjelenéséhez szükséges műszaki munkálatok.

18 1.2.2 A fenti Általános Honlap Szolgáltatásokon kívül a Megbízottak ellátják a honlappal kapcsolatos alábbi egyedi szolgáltatásokat ("Egyedi Honlap Szolgáltatások") is: - a Honlap képgyűjteményének (galéria) kialakítása, folyamatos készítése - a Honlap vendégkönyvének kialakítása, karbantartása és - a Honlap fórum rovatának kialakítása, karbantartása A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Honlap fejlesztésével kapcsolatosan további Általános Honlap Szolgáltatások")("Egyedi Honlap Szolgáltatások") körébe nem tartozó feladatok elvégzésének szükségessége merül fel, illetve a Honlap kialakításával kapcsolatos jelentős feltételek megváltoznak, melyet e szerződés nem tartalmaz díjazásáról külön megállapodást kötnek. 1.3 Képújsággal kapcsolatos tartalmi és technikai fejlesztések ("Képújság Szolgáltatások") Tartalmi fejlesztés az alábbiakra terjed ki: - a Képújság friss információkkal történő feltöltése; - a Képújságra felkerülő cikkek elkészítése; - a cikkekhez szükséges információk összegyűjtése; Technikai fejlesztés az alábbiakra terjed ki:

19 - a Képújság műszaki karbantartatása; - a tartalmi fejlesztési elemek Képújságon történő megjelenéséhez szükséges műszaki munkálatok (pl: szövegtördelés, háttér szerkesztése, zenei aláfestés hozzáadása). 1.4 A Felek megállapodnak, hogy a Képújság Szolgáltatások a Képújság megjelenési gyakoriságának növekedése, illetve a megjelenésével kapcsolatos egyéb feltételek megváltozása esetén a Felek megfelelően emelik az alábbi 3.1 alatt meghatározott Megbízási Díjat. 2. Teljesítés 2.1 A Megbízó folyamatosan ellenőrzi a Megbízottak munkáját. 2.2 A Megbízottak a Szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott követelmények és a Megbízó esetleges egyéb írásos utasításainak megfelelően kötelesek nyújtani. 2.3 A Megbízottak kötelesek a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeiket a legnagyobb szakmai gondossággal és alapossággal, a legjobb tudása szerint, az irányadó jogszabályok és szakmai gyakorlat figyelembevételével teljesíteni. 2.4 A Megbízottak kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeik teljesítése során kapcsolatot tartanak, és fokozottan együttműködnek a Megbízóval. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízottak közül Horváth Pétert jelölik ki a Megbízóval történő kapcsolattartásra. Ennek értelmében a Megbízottak részére

20 adott esetleges írásos utasításokat a Megbízó érvényesen csak a kapcsolattartásra kijelölt személy részére adhatja. 2.5 A Megbízottak mindenkor a Megbízó legjobb érdekei szerint járnak el. A Megbízottak felelőssége munkavégzésük természetére tekintettel a következőképpen oszlik meg: - a Szolgáltatások tartalmi elemeivel kapcsolatos munkavégzésért a Megbízottak közül Horváth Péter; - a Szolgáltatások műszaki elemeivel kapcsolatos munkavégzésért pedig a Megbízottak közül Tilesch Balázs tartozik felelősséggel. 2.6 A Megbízó köteles a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden információt a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Megbízottak rendelkezésére bocsátani. 2.7 A Megbízottak a Megbízó előzetes értesítése mellett jogosultak 3. személy közreműködését igénybe venni a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez. 3. Díjak és költségek 3.1 A Megbízó a Megbízottak részére a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokért ,- Ft összeg, azaz hetventezer forint havi megbízási díjat költségtérítést ("Megbízási Díj") fizet, amelyet a Megbízó számla, bizonylat alapján köteles megfizetni a Megbízottak részére a következő módon: - a Megbízottak közül Horváth Péter részére: bruttó ,- Ft azaz negyvenezer forint megbízási díjat; költségtérítést - A Megbízottak közül Tilesch Balázs részére bruttó ,- Ft, azaz harmincezer forint megbízási díjat fizet. 3.2 A Megbízási Díj magában foglalja a Megbízottak a Szolgáltatással kapcsolatban általánosan felmerülő valamennyi költéségét. Azonban a Megbízó egyedi kéréseinek költségét nem fedezi. 3.3 A Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatások körébe nem tartozó, de a Honlap fejlesztéséhez kapcsolódó költségek (pl: fordítási költségek), különösen 3. személyek közreműködésének költségei közvetlenül a Megbízót terhelik.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben