BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE JííUíipcM,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE JííUíipcM,"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE JííUíipcM, " ( /-Aí-rület Kőbányai " ' A i^isuó'-testüíctüjése Tárgy; Javaslat a megszüntetett Reménysugár Alapítvány OTP Nyrtnél vezetett pénzforgalmi számlájának megszüntetésére és a tartozás rendezésére Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított és a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Reménysugár Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 941/21. (IV.2.) sz. határozata alapján a Fővárosi Bíróság ll.pk.69.88/1992/14. sz. végzésével 21. július 6. napján megszüntette és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. Az Alapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett sz. folyószámláján forráshiány miatt tartozást mutattak ki, amely az OTP igazolása alapján 21. július 27. napján ,-Ft összegű, azonban a folyószámla megszüntetésének napjáig emelkedik a havi számlavezetési díjjal - 1.1,-Ft -, valamint az ügyleti kamattal. Az OTP munkatársának tájékoztatása szerint a folyószámla megszüntetésére csak a teljes összegű tartozás kiegyenlítése esetén van lehetőség. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az 1213/29. (VI. 18.). sz. határozatával a Reménysugár Alapítvány folyószámla vezetési költségeire 2.,- Ft összeget biztosított, azonban a határozat nem volt végrehajtható, mivel a Reménysugár Alapítványnak nem volt a támogatási megállapodás aláírására jogosult képviselője. Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Reménysugár Alapítvány pénzforgalmi számlájának megszüntetése érdekében 2.,-Ft keretösszeget biztosítson a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére és egyben vonja vissza az 1213/29.(VI.18.) sz. határozatát. Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság soron következő ülésén megtárgyalja, a Bizottság döntését az elnök a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

2 2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővárosi Bíróság ll.pk.69.88/1992/14. sz. végzésével 21. július 6. napján megszüntetett Reménysugár Alapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését. A pénzforgalmi számlán fennálló tartozások rendezésére 2.,-Ft keretösszeget biztosít a Képviselő-testület működési célú tartalékkeretéből. Egyben visszavonja az 1213/29.(VI.18.) sz. határozatát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal. Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető Hajdú Péter főosztályvezető Budapest, 21. augusztus 9. 'erfcai Lajos Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István jegyző i ^ ^

3 &PO-{H\ID1 Fővárosi Bíróság ll.pk.69.88/1992/14. / ^ L fsl- VÉGZÉS A bíróság a 3235 sorszám alatt nyilvántartásba vett Reménysugár Alapítvány elnevezésű alapítványt megszünteti és a nyilvántartásból törölni rendeli. E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt lehet fellebbezni. INDOKLÁS Az alapítvány alapítója, Budapest, Főváros X. Kerület Kőbányai? f ^ S ^ S X hó 16 napján érkezett beadványában kérte az alapítvány megszüntetését nyúvbmasm való! tokárra való hivatkozással, hogy az alapítvány által ellátott közfeladat biztosítása más módon, illetve szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósítható. _ A bíróság a fentiekre tekintettel az államháztartásról^szóló évi ^ény^ egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 26. evi LXV. törvény 1 (4) bekezdése alapján az alapítványt megszüntette és a nyilvántartásból törölni rendelte. Budapest, 21. évi július hó 6 napján dr. Kovács Enikő sk bírósági titkár A kiadmány hiteléül: Haratik E< BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatali Iktatószám."? SÉMz Elöszám: 21 JűL SÍ'.. db melléklet ^(^luíljxolwa Előadó:

4 <& otpbank TfT/nv 3*o-lift I foto Budapesti Régió Reménysugár Alapítvány Budapest Szent László tér Tárgy: igazolás ÜL: Horák Boglárka Tel: Ikt.sz.: 5~3LG /21. Ügyfelünk kérésének megfelelően egyszeri érvénnyel igazoljuk, hogy az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett sz. pénzforgalmi számláján 21. július 27-én a fennálló tartozása ,-Ft azaz Tizenhatezerhatszáznegyvenhat forint a pénzforgalmi számlán. Kérjük figyelembe venni, hogy a fennálló tartozás a számla zárásáig növekszik a havi számlavezetési díjjal és az ügyleti kamattal. Jelen levelünkhöz csatolunk egy Hirdetményt, mely tartalmazza a díjtételeket. Budapest, 21. július 27. BUiSAs-'EST FŐVÁROS X KFPÍTTPT KőnA NVA í ÖNKORMÁNYZAT 61 Poi Jigannesfcri Hivatala Iktatószáma. Mi 3M,( B.Lá&.l JCM 21 AUO 2. Tisztelettel: tioszam: <^.-.db 'Előadó: melléklet )TP BANK Nyrt. vj»-, Laut Fióki univerzális irányító pesti Régiá»'<> ^tánv 6. Fídk Horák Boglárka Horák Bc Vállalkozói tanácsadó OTP Bank Nyrt Postacím: 1399 Budapest, Pf. 75 Internet: Cím: 112 Budapest, Körösi Csorna sétány 6. Telefon: Fax: Társaság székhelye: 151 Budapest, Nádor utca 16. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

5 DIIIIIililtilM 44fS SnD fe &L MS^MAsneYK vrvb{iayma 1 :^ SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME: f#/ OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ ^ ^ 112 BUDAPEST otpbank KÖRÖSI CSOMA SÉTÁNY 6. A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES. *AZ ÜQYLET A 27. ÉVI CXXVlI. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 151 BUDAPEST, NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: , ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: , KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: KIVONATSZÁM: 9Ű1 N A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME: REMÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ TÉR MKAL 1.SZ PÉLDÁNY OTPdirekt: (6 1) , (6 4) , (6 2/3/7) BANKSZÁMLAKIVONAT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA SZÁMLASZÁM: IBAfJ HU SZÁMLA NEVE: REMÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY PÉNZF.SZ. LÁTRA SZÓLÓ KAMAT,1 o. - ^ í*, - * ;. -* >. * s - «^ 4 KÖNYVELÉS NAPJA: BIC'SWIFT)KÓD: OTPVHUHB DEVIZANEM: HUF FORGALMAK ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS SZÁMLA VE7ETESIDJJ* USYLETI KAMAT ItUJSi TOOCÍO ÖSSZEG :J-1 -S29 NYITÓ EGYENLEG: ZÁRÓ EGYENLEG: EGYENLEGBŐL ZÁROLT: ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA;: TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK'.},{ * ^14.57 " 4 " ' ' ' l' -v / **.*. 'TERHELÉSEK ÖSSZESEN: JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: ELŐJEGYZETT BETE1 KAMAT: ELŐJEGYZETT JUTALEK/KOLTSÉG: * ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: FOLYÓSZÁMLA -HITELKERET: Nyilvántartásunk szerint lokutotlun czaniluja 426 napja Urh.>Zubt mutat,'pújuk szueskejjr k azt reh'bzni AZ AKTUÁLIS KAMAT- ES DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ES 'AZ OTP BANK NYRT TARTALMAZZÁK. '.' I* J '' -JV* ' '"* *** / ' " HONLAPJÁN KÖ2ZÉTETT HIRDETMÉNYEK Váltson On is hitel&sitett eltíktioii]kus 4 _bjn.kszámlakiycnatra' A ^kényelmes, költségtakarékos és környezetbarát megoldással gyorsan elerhetrszamlakivönataif?",, égys 1 zerúbb' lesz *a' könyvelés," valamint a kivonatok tárolása és rendszerezése. '..' Vi:*^3Ító*»i^ft í *íí M*VS*'' V '- - ' Vft,jq5. pftt

6 ^ " UHUI rvssrq 1EU 58' l W b lavma iijriuuiiwiiuiihiuiw 1 gt 9 SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME: t # «OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ J^. 112 BUDAPEST otpbank KÖRÖSI CSOMA SÉTÁNY 6. A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES. *AZ ÜGYLET A 27. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL. SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 151 BUDAPEST, NÁDOR U. 16. ADÓSZÁM: , ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: , KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: KIVONATSZÁM: 11/21 N A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME: REMÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ TÉR MKAL 1.SZ. PÉLDÁNY OTPdirekt: (6 1) , (6 4) , (6 2/3/7) BANKSZÁMLAKIVONAT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA SZÁMLASZÁM: SZÁMLA NEVE: REMÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY LÁTRA SZÓLÓ KAMAT:,1% IBAN HU PÉNZF.SZ. KÖNYVELES NAPJA: BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB DEVIZANEM: HUF FORGALMAK ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS ÖSSZEG SZÁMLAVEZETÉSI DM' -1.1 NYITÓ EGYENLEG: ZÁRÓ EGYENLEG: EGYENLEGBŐL ZÁROLT: ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): TERHELÉSEK ÖSSZESEN: JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 1.1 TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK Nyilvántartásuhkíszerint lekötetlen számlája 456 napja tartozást mutat, kérjük szíveskedjék azt rendezni AZ AKTUÁLIS ^MAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT TARTALMAZZÁK! 1! HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK Váltson Ön ^^hitelesített elektronikus bankszámlakivonatra! A kényelmes, költségtakarékos és környezetbarát megoldással gyorsan elérheti számlakivonatait, egyszerűbb lesz a könyvelés, valamint a kivonatok' tárolása és rendszerezése.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinet. Tárgy: javaslat az A Szív hangja" alapítvány támogatására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinet. Tárgy: javaslat az A Szív hangja alapítvány támogatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,..;.!;....;... Tárgy: javaslat az A Szív hangja"

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE. tm»^..u

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE. tm»^..u Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE Budapcst tm»^..u Tárgy; Javaslat az Őssejt az Életért"

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Polgármestere Budapest,.,...,

Polgármestere Budapest,.,..., - *. ""frijttí Kőbányai O'-vín-: Aliiét ülése Budapest Duuapesi ruvarus Főváros X. A. Keruiei kerület i i Kőbányai Önkormányzat -^^^/-JSL^^JO^ Polgármestere Budapest,.,..., Tárgy: Javaslat a Budapest X.

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Bp. X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrszú közterület használatával kapcsolatban

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz. 2007.04.11. Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva:

Részletesebben